ÖPPNA UNIVERSITETET Åboland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland"

Transkript

1 ÖPPNA UNIVERSITETET Åboland 1

2 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära och praxis samt religioner och livssyner. Ämnet består av alla de sju ämnen som finns representerade vid Teologiska fakulteten. Studiehelheten i allmän teologi är ämnad för dem som är intresserade av teologiska frågor, för dem som önskar avlägga fristående kurser i teologi eller för dem som önskar läsa teologi som biämne för en examen vid en annan fakultet. Att studera allmän teologi förutsätter inga förkunskaper. Det enda som behövs är en nyfikenhet för frågor som berör religion, kyrka och samhälle. ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Inom grundstudier i allmän teologi avlägger man 5 av de 7 grundkurserna i huvudämnena på Teologiska fakulteten. Vilka kurser som ingår i grundstudierna kan variera från kursplats till kursplats. Dessa är de sju möjliga grundkurserna: Gamla testamentet I, 5 sp Skriftrullorna öppnas! Nya testamentet I, 5 sp Från källkritik till postmodern läsning redskap till att förstå Nya testamentet Kyrkohistoria I, 5 sp Från Jesus till Moder Teresa Praktisk teologi I, 5 sp Att kommunicera tro Dogmatik I, 5 sp Tro förr och nu Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp Religionsvetenskap I, 5 sp Religionshistoria i ett jämförande perspektiv ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Ämnesstudierna byggs upp av de två resterande grundkurserna på grundstudienivå (2 x 5 sp) samt av 25 sp fördjupning i ett av huvudämnena vid Teologiska fakulteten. Den som vill avlägga denna studiehelhet bör först avlägga grundstudierna i allmän teologi. Efter avlagda 60 sp i allmän teologi kan man ansöka om studieplats vid Åbo Akademis teologiska fakultet, via öpu-leden. SPECIALKURSER I ALLMÄN TEOLOGI Inom allmän teologi erbjuds även enskilda specialkurser om aktuella teologiska teman. Kurserna består av föreläsningar och litteraturstudier som tillsammans ger 10 sp. Specialkurserna i teologi förutsätter inga förkunskaper - alla intresserade är välkomna! Specialkurserna kan räknas in i ämnesstudier i teologi. Se läsårets specialkurser under ämnena Kyrkohistoria och Systematisk teologi. ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Nya testamentet I, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudieträff ) Lärare: TD Mika Hietanen Anmälan senast Religionsvetenskap I, 5 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: TD Kenneth Granholm Anmälan senast Dogmatik I, 5 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: lektor Anni Maria Laato Anmälan senast Kyrkohistoria I, 5 p Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: prof. Ingvar Dahlbacka, TD Katarina Feron Anmälan senast Studiehelheten fortsätter under följande läsår. ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) ÄMNESSTUDIER (PÅGÅR, NYA KAN DELTA) (Helheten fortsätter, men nya deltagare kan delta i enskilda kurser) III Vad kan vi lära oss av den tidiga kyrkan?, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudieträff ) Lärare: TD Patrik Hagman Anmälan senast V Postmodern teologi, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudieträff ) Lärare: TD Patrik Hagman Anmälan senast LÄSKURS IV Fördjupning i systematisk teologi: Litteratur, 5 sp Tidpunkt: enligt överenskommelse med examinator Examinator: TD Patrik Hagman LÄSKURSER Grundkurserna i allmän teologi ordnas även som läskurser. Kontakta Mia Anderssén-Löf för närmare information. Kvotplatser i allmän teologi Inom de tillämpade studierna och arbetslivspraktiken (20 sp) vilka är obligatoriska för behörighet för prästvigning finns ett visst antal kvotplatser under förutsättning att det finns lediga platser på kurserna. Sökande antas under förutsättning att de har tillräckliga förkunskaper. Kontakta Mia Anderssén-Löf för närmare information. ANLÄGGNINGSTEKNIK Teknik - etik - ansvar, 3 sp Tidpunkt: våren 2010 Yrkesetik, företagsetik, teknikvärdering, globalt ansvar. Behöver olika yrkesgrupper olika regler? Examinator: professor Kaj Fagervik Kursen ordnas i samarbete med TFiF. ARBETSPLATSPSYKOLOGI Kurserna i arbetsplatspsykologi svarar mot det ökade behovet av arbetsrelaterad psykologisk kunskap. Studierna lämpar sig för psykologer, ekonomer, administratörer och övriga intresserade. ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) - GRUNDSTU- DIER Organisationspsykologi, 5 sp Konflikthantering, 5 sp Ledarskap I o Ledarskap II, 5+5 sp Burnout-problematik, 5 sp Arbetsplatsmobbning, 5 sp ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 sp) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Organisationspsykologi, 5 sp Tidpunkt: 4-5.9, , fre , lö Lärare: PeM Heidi Purho

3 Konflikthantering, 5 sp Tidpunkt: , , fre , lö Lärare: PeM Heidi Purho Ledarskap I o II, 5+5 sp Tidpunkt: , , fre , lö Lärare: PeM Heidi Purho Burnout-problematik, 5 sp Tidpunkt: 5-6.3, , fre , lö Lärare: PeM Heidi Purho Arbetsplatsmobbning, 5 sp Tidpunkt: , , fre , lö Lärare: PeM Heidi Purho BIOLOGI Biologin - läran om livet - är det ämne som kan inbegripa allt från molekyler till hela jordens ekologiska system, det som finns runt dig när du går ut genom dörren. ENSKILDA KURSER I BIOLOGI - ÄMNESSTUDIER Artkännedom; vertebrater, 4 sp Tidpunkt: tentamen , 11.2 el (inga närstudier) Lärare: FM Johanna Fredenberg Lär dig känna igen våra vanligaste ryggradsdjur! Fisk, fågel, reptiler, grod- och däggdjur; från abborre till älg. Anmälan senast , 28.1 eller LÄSKURS Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp Tidpunkt: tentamen , 25.3 eller (inga närstudier) Lärare: FM Sinikka Suomalainen Anmälan senast , 11.3 eller GIS - introduktion, 4 sp, GIS - fortsättningskurs, 4 sp, Se Geologi DATATEKNIK Datateknik är ett nytt ämne inom det öppna universitetets kursutbud. Datateknik studerar de som önskar bli diplomingenjörer inom IT. En del av kurserna är gemensamma med ämnet datavetenskap. MP3-spelaren och mobilen är exempel på mjukvarusystem som består av komplex datateknik. Datateknik är en utmaning - ingen blir fullärd, det kommer alltid att finnas ny och intressant kunskap att ta del av. Kreativitet, flexibilitet och kommunikationsförmåga är speciellt viktiga egenskaper hos de studerande. DATATEKNIK (25 SP) DI-linje Introduktion till datatekniken, 5 sp Programmering grundkurs, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Programvaruproduktion, 5 sp Fysik 1, 5 sp eller Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Du har möjlighet att antas som studerande till ämnet datateknik vid tekniska fakulteten via öpu-leden, då du avlagt datateknik-di-linje (25 sp) med minst goda insikter. Studiehelheten erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att årligen inleda studierna. DATATEKNIK (25 SP) - (DI-LINJE - INLEDS) Introduktion till datatekniken, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Anmälan senast Programmering grundkurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Introduktion till datatekniken eller motsvarande kunskap Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår Datavetenskap Ämnet datavetenskap handlar om att behandla information och tonvikten ligger på programvaruteknik. Datavetenskap ger en djupare förståelse för hur mjukvara kan hanteras. Kurserna handlar inte om att lära sig använda olika tillämpningar (färdiga programpaket) eller att fysiskt bygga datorer. Inom datavetenskap strävar man efter att ge kunskap som är av mer bestående art än IT-trenderna. Av den som önskar studera ämnet krävs kreativitet, flexibilitet och logisk tankeförmåga. DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET Introduktion till datavetenskap, 5 sp Programmering grundkurs, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Logik, 5 sp Datorteknik, 5 sp Du har möjlighet att antas som studerande till ämnet datavetenskap vid tekniska fakulteten via öpu-leden, då du avlagt studiehelheten (25 sp) med goda insikter. Studiehelheten erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att årligen inleda studierna. DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET (INLEDS) Introduktion till datavetenskap, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Anmälan senast Programmering grundkurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Introd. till datavetenskap eller motsv. kunskap Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET (PÅGÅR) ) Programmering fortsättningskurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Programmering grundkurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast Logik, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Programmering fortsättningskurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast

4 4 DI-LINJE DI-linje som en öpu-led (d v s som en väg till examensstudier) är en nyhet inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet. Inom ramen för DI-linjen kan du pröva på studier i datateknik, kemi, träförädling, industriell ekonomi o.s.v. På basen av avlagda studier inom DI-linjen i Datateknik (25 sp) eller DI-linjen i Processteknik (30 sp) kan du söka in via särskild kvot för examensstudier vid Åbo Akademi för diplomingenjörexamen och få dina öpustudier till godo. DI-linjerna är uppbyggda så att nya studerande kan ansluta sig årligen. Se närmare under Datateknik och Teknik. ENGELSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Studierna i ämnet engelska språket och litteraturen innebär att den studerande lär sig om det engelska språkets struktur, användning och utveckling från en språkvetenskaplig synvinkel samt bekantar sig med den engelskspråkiga världens, speciellt Storbritanniens, litteratur, kultur och historia. Även språkfärdighetsmoment ingår som en liten del av studieprogrammet. Lärarbehörighet för ämneslärare De två kvotplatser per år som erbjuds via öppna universitetet är till en studiehelhet på 60 poäng (grund- och ämnesstudier) som ger den ämnesbehörighet som krävs av lärare i engelska i grundskolan. Eftersom studierna kräver en hög nivå av språkfärdighet och dessutom fallenhet för lingvistisk och litterär analys, bör alla sökande delta i det gemensamma inträdesprovet, som ordnas varje år i maj. För närmare information om provet, vänligen se Ansökningsguiden till Åbo Akademi eller kontakta ämnets kansli på engelskaabo.fi (tfn: (02) ). Anmälningstiden för vårens prov utgår varje år den sista april och studierna kan påbörjas i september samma år. Den sökande bör få minst 75 poäng av 120 för att kunna antas till studier i ämnet. Studiehelheten kan avklaras genom halvtidsstudier på två år. Grundstudierna går på förmiddagarna under det första studieåret och ämnesstudierna på eftermiddagarna under det andra året. Tidigare studier i ämnet kan i vissa fall räknas till godo. En anhållan om detta riktas till examinatorn efter att den sökande har blivit antagen till studiehelheten. Examinator: Professor Tuija Virtanen-Ulfhielm, Engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi Kvotplatser i engelska språket och litteraturen Följande kurser ingår i helheten: GRUNDSTUDIER (25 SP) 1. Tools for the study of English, 5 sp, sept-okt Post-War Englishes: Language, Literature and Society I, 5p, höstterminen, okt-dec Post-War Englishes: Language, Literature and Society II, 5p, vårterminen, jan-mars Post-War Englishes: Language, Literature and Society III, 5p, vårterminen, mars-maj Proficiency I: Academic English and Advanced Language Skills (5p), sept 2009-maj 2010 ÄMNESSTUDIER (35 SP) 6. Modernity I: Language, Literature, Realia (5p), höstterminen, sept-okt Modernity II: Language, Literature, Realia (10p), vårterminen, jan-maj Shakespeare and Tragedy (5p), höstterminen, okt-dec English Linguistics I (5p), höstterminen, septdec English Linguistics II (5p), vårterminen, janmaj Proficiency II: Styles, Registers and Genres (5p), höstterminen, sept 2009-dec 2010 Närmare information om studier på kvotplats samt anmälan: Planerare Majlen Saarinen, e-post: majlen.saarinenabo.fi, tfn: (02) ETNOLOGI Etnologin studerar människan som kulturvarelse. Som kulturvetenskap är etnologin särskilt inriktad på materiella, sociala och mentala kulturyttringar. Kulturmönster och kulturvariation studeras ofta i en kombination av nutidsanalys och historisk rekonstruktion, möten mellan olika kulturer och subkulturer i ett jämförande perspektiv. SPECIALKURSER I ETNOLOGI Europeiska kulturmiljöer, 5 sp Tidpunkt: kl , 27.10, 29.10, 3.11, 5.11, kl Lärare: FL Anna-Liisa Kuczynski, FL Yrsa Lindqvist, FL Hanne leena Hieta m.fl. Konsumtion, ting och identitet, 5 sp Tidpunkt: , tis och ons kl Lärare: prof. Anna-Maria Åström och FL Niklas Huldén Kurserna kan ingå i ämnesstudier i etnologi eller tas som fritt valbara kurser. EUROPAKUNSKAP/EUROPEAN STUDIES EUROPAKUNSKAP (25-27 SP) - GRUNDSTUDIER Studiehelheten kan läsas som andra biämne till en omfattning av sp. 1) Obligatorisk introduktionskurs, 5-7 sp 2) 2-3 valbara kurser à 7-10 sp med inriktning på Europa eller EU, t.ex. i rättsvetenskap, nationalekonomi, etnologi eller i religionsvetenskap (exkl. språkkurser och grundkurser) Integrationens grunder, 5 sp Tidpunkt: (ej v ), ons Lärare: PL Kurt Långkvist Europeiska kulturmiljöer, 7 sp Tidpunkt: kl , 27.10, 29.10, 3.11, 5.11, kl Se Etnologi Folkmusik i Europa, 2 sp Tidpunkt: inleds i januari 2010 (kvotplatser på dagtid) Se Musikvetenskap

5 EG-rätt, 10 sp Tidpunkt: inleds v (inga närstudier) Se Rättsvetenskap FILOSOFI Filosofi är det äldsta av alla akademiska läroämnen. I den västerländska kulturens historia spelar filosofin en central roll. Den har påverkat, och i sin tur påverkats av, det vetenskapliga, religiösa, konstnärliga och politiska tänkandets utveckling. Undervisningen i filosofi syftar främst till att ge färdigheter att analysera meningen med olika frågeställningar och hållbarheten i argument. Diskussionen i filosofin rör sig ofta kring vissa centrala problem såsom kunskapens möjlighet och vetenskapens natur, det mänskliga medvetandets karaktär och dess relationer till samhället, kulturen, det goda och det onda. SPECIALKURSER I FILOSOFI Estetik, 5 sp (24h) Tidpunkt: , och , fre 18-21, lö 9-14 Lärare: KH Göran Torrkulla Anmälan senast Kroppens filosofi, 5 sp (20h) Tidpunkt: mars-april 2010, tisdagar Lärare: FL Camilla Kronqvist och FM Ylva Gustafsson FOLKLORISTIK Folkloristiken ger en fördjupad inblick i sättet att se på kulturen, och fokuserar såväl på dagens och historiens folk- och populärkultur. Olika vardagliga kulturella uttryck studeras i ett historiskt och socialt perspektiv. 25 sp i folkloristik kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp för att söka in till humanistiska fakulteten (t.ex. med folkloristik som huvudämne). Studiehelheten (25 sp + delar av 35 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna vartannat år. FOLKLORISTIK (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS/ PÅGÅR) Grundkurs i folkloristik, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Maria Johansson Anmälan senast Vetenskap av vardagen, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Blanka Henriksson Anmälan senast Empiri, metod och teknik, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Blanka Henriksson Anmälan senast Folkloristikens historia, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Maria Johansson Anmälan senast Studiehelheten fortsätter med grund- och ämnesstudier följande läsår. SPECIALKURSER I FOLKLORISTIK Spöken och gengångare, 5 sp Tidpunkt: 17.3, on 17-19, lö , on , lö , on-to 17-20, on Lärare: FD Lena Marander-Eklund, FD Carola Ekrem, FD Per-Anders Östling m.fl. Berättande och ekonomi - storytelling, upplevelseindustri och företag, 5 sp Tidpunkt: 12.5, 19.5 och , kl Lärare: FM Patricia Aelbrecht FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Företagets organisation och ledning är både ett praktiskt och teoretiskt inriktat ämne inom det företagsekonomiska fältet. Företagets organisation och ledning är ett mångfacetterat ämne, med organisationsteori och beteendevetenskaper som bas, och undervisningen syftar till att ge en insikt i hur organisationer fungerar. Ämnet har nämligen som utgångspunkt att organisering är ett centralt ekonomiskt och samhälleligt fenomen. Inom ämnet studeras frågor som beteende i organisationer, beslutsfattande, strategi, ledarskap, kunskapsintensiva organisationer, organisationskulturer och nätverk. Centrala perspektiv inom ämnet är t ex management, makt, förändring, kunskap, kultur, strategi och processer. FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp Strategisk ledning, 5 sp Strategisk praxis, 5 sp Human Resource Management, 5 sp eller Ledarskap, 5 sp Helheten 25 sp (grundstudier) i Företagets organisation och ledning kan även utgöra en del av öpu-leden på 60 sp (till ekonomexamen) för antagning till ekonomiskstatsvetenskapliga fakulteten. När du har avlagt 25 sp i ämnet företagets organisation och ledning och om du från tidigare har en lägre högskoleexamen från ett universitet (inom det ekonomiska utbildningsområdet), kan du söka in till studier direkt för magisterexamen. Har du kandidatexamen från ett annat utbildningsområde eller yrkeshögskoleexamen bör du därtill ha avlagt 20 sp i andra ekonomiska vetenskaper, för att vara behörig att söka in direkt till magisterexamen. FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) - GRUND STUDIER (AVSLUTAS) Ledarskap, 5 sp Tidpunkt: 2.10 fre kl , 3.10, lö kl Lärare: EM Eerika Saaristo Förkunskaper: Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp eller motsvarande Anmälan senast FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp Tidpunkt: inleds (närstudieträff fre , lö 10-13) Lärare: EM Eerika Saaristo Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår med de nätbaserade kurserna Strategisk ledning, 5 sp, Strategisk praxis, 5 sp m.m. 5

6 6 GEOLOGI Geovetenskaperna försöker beskriva och förklara jordens, atmosfärens och havens uppkomst, deras utveckling och nuvarande tillstånd. Geologiutbildningen är en bra grundutbildning i naturvetenskap som kan kombineras med andra ämnen och anpassas till olika arbetsuppgifter. ENSKILDA KURSER I GEOLOGI GIS - introduktion, 4 sp Tidpunkt: , , , fre lö Lärare: doc. Mikael von Numers, AFM Romi Rancken Med GIS (geografiska informationssystem) kan man hantera, analysera och presentera geografisk information. Anmälan senast GIS - fortsättningskurs, 4 sp Tidpunkt: , och , fre lö Lärare: doc. Mikael von Numers, AFM Romi Rancken Anmälan senast HISTORIA Historikern arbetar med Tiden, granskar hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och miljö, hur idéer, värderingar och samhällets struktur växlar. Den kunskap historikern skapar kan hjälpa både vårt nutida samhälle och enskilda människor att bättre förstå sig själva och lösa sina problem. HISTORIA (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till historievetenskapen, 5 sp Introduktion till historiens metod, 4 sp Grundkurs i historia I: - Antikens historia, 2 sp - Förhistoria, 1 sp - Medeltidens historia, 2 sp Grundkurs i historia II: talens historia, 6 sp talens historia, 5 sp 25 sp i historia kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp för att söka in till humanistiska fakulteten (t. ex. med historia som huvudämne). Studiehelheten (25 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna årligen. HISTORIA (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till historia, 5 sp Tidpunkt: inleds med närstudieträff den (6-8h) t.ex. kl Kursen pågår till Lärare: FD Joachim Mickwitz Anmälan senast Grundkurs i historia I, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Anmälan senast Grundkurs i historia II: talen, 6 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Joachim Mickwitz Anmälan senast Introduktion till historiens metod, 4 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Joachim Mickwitz Anmälan senast Grundkurs i historia III: talen, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Joachim Mickwitz Anmälan senast SPECIALKURS I HISTORIA Läsning av gamla handstilar, 3 sp (18-21 h) Tidpunkt: februari-mars 2010 Lärare: FM Rolf Enander Kursen ger grundfärdigheter i läsning av gamla handstilar från till 1700-talet. INFORMATIONSFÖRVALTNING Informationsförvaltning ger behörighet för biblioteksjobb. Beroende på tidigare examen kan du uppnå bibliotekariebehörighet, men du kan även jobba som informatiker eller informationsspecialist i företag och organisationer. Ett nyckelord i dagens moderna samhälle är information. Informationsförvaltning handlar om metoder att lagra, strukturera, söka och distribuera information effektivt. God förvaltning av information är viktig inom alla samhällsområden. Informationsförvaltning innebär att man lär sig hantera information så att rätt person får rätt information i rätt tid. Detta kräver utbildning i bl.a. informationssökning, kvalitetsbedömning, organisering av information, kommunikation och inlärning, samt uppbyggnad av elektroniska informationsresurser. Efter avlagda 60 sp i informationsförvaltning kan du söka in via öpu-leden (till politices magister) till ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. INFORMATIONSFÖRVALTNING (25 SP) - GRUND- STUDIER Grundkurs i informationsförvaltning, 10 sp Kunskapsorganisation, 8 sp Informationssökning I, 7 sp INFORMATIONSFÖRVALTNING (35 SP) - ÄMNES- STUDIER Kommunikation och inlärning, 3 sp Organisation och marknadsföring, 3 sp Administration av digitala och tryckta samlingar, 4 sp Den sociala webben, 5 sp Informationssökning II, 4 sp Databaskonstruktion, 5 sp Arkivvetenskap, 2 sp/ alt. Bok- och bibliotekshistoria, 2 sp Informationsjuridik, 2 sp Praktik, 5 sp/ alt Praktikrelaterad uppsats, 5 sp Aktuell forskning, 2 sp (Kandidatseminarium och kandidatavhandling, 10 sp) ENSKILD KURS I INFORMATIONSFÖRVALTNING Bok- och bibliotekshistoria, 2 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast INFORMATIONSFÖRVALTNING (70 SP) (NY STU- DIEHELHET INLEDS) Grundkurs i informationsförvaltning, 10 sp Tidpunkt: (närstudieträffar 19.9, kl ) Lärare: PD Gunilla Widén-Wulff, FM Nancy Pettersson Anmälan senast

7 Kunskapsorganisation, 8 sp Tidpunkt: (närstudieträffar 16.1, ) Lärare: PD Kristina Eriksson-Backa, PL Anna-Karin Tötterman, FM Nancy Pettersson Anmälan senast Organisation och marknadsföring, 3 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår med kurserna Informationssökning I, 7 sp samt Beståndsadministration, 4 sp. INFORMATIONSFÖRVALTNING (70 SP) (PÅGÅR) Fortsättningskurs i informationssökning, 4 sp Tidpunkt: närstudier 12.9 samt (+ uppsats inlämnas enl. överenskommelse) Lärare: PD Jannica Heinström, FM Eva Costiander- Huldén, PM Diana Nyberg, FM Elise Johansson Anmälan senast Databaskonstruktion, 5 sp Tidpunkt: (närstudieträffar 24.10, ) Lärare: PD Isto Huvila Anmälan senast Arkivvetenskap, 2 sp Tidpunkt: närstudiedag/föreläsning tent enl. överenskommelse Lärare: FM Veli-Matti Pussinen Anmälan senast Bok- och bibliotekshistoria, 2 sp Tidpunkt: Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast LÄSKURS Informationsjuridik, 2 sp Tidpunkt: tentamen ordnas enligt överenskommelse i april/maj Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast Praktik alt. Praktikrelaterad uppsats, 5 sp Tidpunkt: kontakta kursens handledare Lärare: FM Nancy Pettersson Studiehelheten avslutas följande läsår med kurserna Aktuell forskning, 2 sp samt Kandidatuppsats, 10 sp. INFORMATIONSSYSTEM Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter. Utbildningen i informationssystem ger professionella färdigheter i informationsteknologi och företagsekonomiska ämnen. Målet är bred praktisk och teoretisk kunskap för mångsidiga arbetsuppgifter i att planera, utveckla, införa, leda och underhålla informationssystem i företag och organisationer. Genom att studera informationssystem kan du bli systemutvecklare, systemspecialist, projektledare, konsult, företagare, ITansvarig eller ha uppgifter i företagsledningen. INFORMATIONSSYSTEM (25 SP) GRUNDSTUDIER Grundkurs i informationssystem, 10 sp Analys och design av informationssystem, 5 sp Verktygskurs i informationssystem, 5 sp Investment Planning, 5 sp eller Financial Planning, 5 sp Grundstudier (25 sp) i Informationssystem kan även utgöra en del av öpu-leden på 60 sp till ekonomexamen för antagning till tekniska fakulteten. INFORMATIONSSYSTEM (25 SP) GRUNDST. (INLEDS) Analys och design av informationssystem, 5 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: ED Franck Tétard Anmälan senast Grundkurs i informationssystem, 10 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: ED Franck Tétard Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår med Verktygskurs i informationssystem, 5 sp och Investeringsplanering, 5 sp. INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne vid humanistiska fakulteten. Målsättningen är att ta upp interkulturell kommunikation ur olika aspekter och att ge större beredskap att arbeta i främmande kulturer och med människor från andra kulturer. Introduktionskursen är vanligen förhandskravet till de övriga kurserna, men om man inte vill studera ämnet som helhet kan man efter introduktionen ta en enskild kurs. INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25 SP) - GRUND STUDIER Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sp Det mångkulturella samhället, 5 sp Culture, Business and Communication, 5 sp Religioner och religionsmöten idag, 5 sp Antingen Grundkurs i socialantropologi, 5 sp eller Integrationens grunder, 5 sp se Kultur- och socialantropologi respektive Europakunskap INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (35 SP)- ÄM- NESSTUDIER Ämnesstudierna består av ett smörgåsbord där studerande kan välja bland nedan nämnda kurser. Kurshelheten avslutas med ett obligatoriskt proseminarium. Europeiska kulturmiljöer, 7 sp Mångkulturalismens idéhistoria, 5 sp Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Visuell antropologi, 5 sp Retorik och kommunikation - ett interkulturellt perspektiv, 5 sp Kulturmötets psykologiska aspekter, 5 sp Kultur och möten, 10 sp Interkulturelles Management, 3 sp Integrationens grunder, 5-7 sp Swedish-Speaking Finns as a Minority, 5 sp Obligatorisk proseminarieuppsats, 5 sp. 7

8 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduction to Intercultural Communication, 5 cr. Time: , Thursdays Lecturers: BA Megumi Hayashi and MA Radu Szekely Registration: not later than Limited numer of participants Integrationens grunder, 5 sp Tidpunkt: (ej v ), onsdagar Se Europakunskap The Multicultural Society, 5 cr. Time: , Mondays Lecturer: PhD Östen Wahlbeck Registration: not later than Limited numer of participants INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (35 SP) ÄMNESSTUDIER Europeiska kulturmiljöer, 5 sp Tidpunkt: kl , 27.10, 29.10, 3.11, 5.11, kl Se Etnologi Swedish-Speaking Finns as a Minority, 5 cr. Time: (lectures part of the Akademicafé are not compulsory) See Sociology and Akademicafé 8 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Internationell marknadsföring är en ämnesdisciplin som tar sikte på den globala affärsverksamheten i dagens och framtidens informationssamhälle. Ämnet utvecklar affärskunnande genom att speciellt beakta strategisk marknadsledning, industriell marknadsföring, innovationer och deras kommersialisering, styrning av materialflöden samt företagens globala verksamhet med betoning på kulturella aspekter. Studier i ämnet skapar förutsättningar att förstå och leda företag där produkter, tjänster och marknader både är fysiska och informationsbaserade, där marknadsgränserna inte längre nödvändigtvis är nationella eller regionala utan globala. INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Obligatoriska: Grundkurs i marknadsföring, 10 sp - grundstudier Konsumentmarknadsföring 5 sp - grundstudier Valbara: Tjänste och relationsmarknadsföring, 5 sp - alternativt grund-/ämnesstudier International Business: a European Perspective, 10 sp - alternativt grund-/ämnesstudier Transport och logistiktjänster, 5 sp - alternativt grund-/ ämnesstudier 25 sp i Internationell marknadsföring kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp (till ekonomexamen) för antagning till ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Konsumentmarknadsföring, 5 sp Tidpunkt: 7.10, 14.10, 21.10, 28.10, 4.11, , ons kl Lärare: EM Johanna Lindström Förkunskaper: Grundkurs i marknadsföring, 10 sp eller motsv. Anmälan senast Transport- och logistiktjänster, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudieträffar 13.1, 17.2 och 24.3 ons kl ) Lärare: EL Monica Nyholm Förkunskaper: Grundkurs i marknadsföring, 10 sp eller motsv. Anmälan senast Grundstudierna avslutas följande höst med kursen International Business: a European Perspective, 10 sp. Ny grundstudiehelhet inleds våren KEMI KEMI Allmän kemi, 6 sp Tidpunkt: , inl. med ett närstudietillfälle Lärare: akademilektor Johan Werkelin Se Teknik Organisk kemi I, 4 sp Tidpunkt: inleds Lärare: professor Rainer Sjöholm Se Teknik Allmän kemi, laborationer, 2 sp Tidpunkt: januari 2010 Se Teknik KONSTVETENSKAP Konstvetenskapen är vetenskapen om bilder, byggnader, möbler och om den visuella formgivningen som sådan. Kännedom om konstobjekt från skilda tider, liksom träning av förmågan att se, beskriva och tolka konstverk och byggnader utgör själva ämnets grund. Konstvetaren intresserar sig också för sådana bilder och miljöer där den estetiska verkan inte är huvudsaken, alltså formgivning i vidaste mening. Ämnet ger förutom teoretiska kunskaper också praktisk träning i att presentera, vårda och handha konstföremål. KONSTVETENSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till konstvetenskapen och antikens konsthistoria, 6 sp Medeltidens konsthistoria, 6 sp Renässansens konsthistoria, 6 sp Det moderna skedets konsthistoria, 7 sp 25 sp i konstvetenskap kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp för att söka in till humanistiska fakulteten (t ex med konstvetenskap som huvudämne). Studiehelheten (25 sp) erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att inleda studierna vart tredje år. KONSTVETENSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till konstvetenskapen och antikens konsthistoria, 6 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Minna Lehtomäki Anmälan senast Medeltidens konsthistoria, 6 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Minna Lehtomäki

9 Grundstudierna fortsätter följande läsår med kurserna Renässansens konsthistoria, 6 sp och Det moderna skedets konsthistoria, 7 sp SPECIALKURS I KONSTVETENSKAP Latin American Art between the 1950s and the 1970s, 5 cr. Time: September 17th-October 15th 2009, Thursdays Lecturer: FL Odette da Silva Registration not later than KULTURLEDNING Kulturledning är ett nytt biämne vid humanistiska fakulteten. Ämnet erbjuder tvärvetenskapliga kurser som är mera arbetslivsorienterade. Detta har att göra med att kraven på professionalitet hela tiden ökar inom kulturlivet, det krävs flera färdigheter och mera kompetens för att klara av det mångfacetterade området som kultursektorn innebär. Kursernas egenart består i att de ska bilda en bro mellan humaniora och kulturfältet (arbetslivet). Examinator för helheten: docent Lena Marander-Eklund KULTURLEDNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Obligatorisk kurs Introduktion till kulturledning - kultur, arbetsliv och projekt, 5 sp (erbjuds varje höst) Valbara kurser Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp Nätkurs Kulturjuridik, 5 sp Grundkurs i redovisning, 10 sp Kulturledarskap, 5 sp Nätkurs Att skriva för media, 5 sp Kulturmarknadsföring, 5 sp Kulturverkstad, 5 sp KULTURLEDNING (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till kulturledning - kultur, arbetsliv och projekt, 5 sp (8 h) Tidpunkt: , , fre , lö Lärare: FD Susanne Österlund-Pötzsch Anmälan senast Kulturmarknadsföring, 5 sp Tidpunkt: oktober-december 2009 Lärare: ED Joachim Ramström Anmälan senast Berättande och ekonomi - storytelling, upplevelseindustri och företag,, 5 sp Tidpunkt: 12.5, 19.5 och , kl Se Folkloristik KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Antropologi är vetenskapen om variationer och likheter i olika kulturer. De antropologiska studierna riktar sig i första hand mot främmande kulturer men numera kan man även bedriva antropologi på hemmaplan. Avsikten är då antingen att förstå det främmande eller det egna. Inom antropologin riktar sig intresset mot ekonomi, social organisation, familj, seder, bruk, klädsel, språk, riter, myter, kulturkontakt, symbolspråk, genus, lokalkulturer, globalisering m.m. Examinator är professor Anna-Maria Åström. KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER Obligatoriska kurser: Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Antropologins metod och teori, 5 sp Valbara kurser: Medicinantropologiska perspektiv på sjukdom, hälsa och vård, 5 sp Symbolteori, 5 sp Religionsantropologi, 5 sp Musikantropologi, 2-13 sp Kulturantropologi, 6-10 sp Historisk antropologi, 7 sp Antropologins filosofi, 4-10 sp KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI (25 SP) GRUND STUDIER Antropologer i fält - Specialkurs i kulturantropologi, 5 sp Tidpunkt: , torsdagar Lärare: PD Susanne Ådahl, PD Kennet Sillander och PM Petra Autio Utomeuropeisk musik, 5 sp Tidpunkt: inleds , torsdagar Islam i ett antropologiskt perspektiv - Specialkurs i socialantropologi, 5 sp Tidpunkt: 17.4, 24.4, 8.5 och , lö kl Lärare: PD Susanne Dahlgren, PD Marko Juntunen och PD Marja Tiilikainen. KVINNOVETENSKAP Kvinnovetenskap studerar betydelsen av kön i samhället och ifrågasätter det som den konventionella vetenskapen ser som självklart och oproblematiskt. Frågor kring etnicitet, ålder, sexualitet, våld, arbetsfördelning och lönerelationer behandlas. Kvinnligt och manligt anses socialt och historiskt skapat och därmed möjligt att förändra. Vad kvinnor kan, får eller bör göra varierar i tid och rum. Man vill förändra den rådande strukturella manliga överordningen i samhället genom att undersöka ojämlikheter i makt som är kopplade till kön. Studier i kvinnovetenskap ger kompetens att arbeta inom media, organisationer och den frivilliga sektorn som utbildare, konsult eller sakkunnig i jämställdhets-, kvinno-, könseller minoritetsfrågor. KVINNOVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till kvinnovetenskapen 10 sp Teori I och feministiska klassiker, 10 sp En tematisk kurs om 5 sp, t.ex. Kvinnor, kropp och hälsa, Blodspåren eller Historia om familjen. KVINNOVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Ursäkta blodspåren, 5 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: FD Katriina Honkanen Kursen kan ingå i grund- eller ämnesstudier i kvinnovetenskap Anmälan senast Introduktion till kvinnovetenskap, 10 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: FD Katriina Honkanen Kursen kan ingå i grund- eller ämnesstudier i kvinnovetenskap Anmälan senast KYRKOHISTORIA Kyrkohistoria är både en teologisk och historisk vetenskap, som undersöker hur den kristna tron har kommit till uttryck i historien ända från Jesu tid till våra dagar. Kyrkohistorien är intresserad av t.ex. kristendomens utbredning, de kyrkliga institutionernas framväxt och utveckling, ledande religiösa personligheter, väckelserörelser och mission. Se även Allmän teologi för kurser som kan ingå i studier vid Teologiska fakulteten. 9

10 SPECIALKURS I KYRKOHISTORIA Kyrka, migration och urbanisering, 10 sp (16 h) Tidpunkt: inleds , v. 3-6, tisdagar och torsdagar Lärare: professor Ingvar Dahlbacka, professor Ulrika Wolf-Knuts, biskop Erik Vikström, FD Jutta Ahlbeck- Rehn, stiftsdekan Sixten Ekstrand, professor Susan Sundback, pastor Leif-Göte Björklund och universitetslärare Kim Groop. 10 LITTERATURVETENSKAP Skönlitteraturen är facklitteraturen om människan, har det sagts. För litteraturvetaren blir människan en uppslagen bok. Litteraturstuderande läser också facklitteratur om skönlitteratur, för att se hur denna är gjord och har gjorts genom tiderna. Att utforska hur litteraturen har lästs och verkat är en spännande historia. 25 sp i litteraturvetenskap kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp för att söka in till humanistiska fakulteten (t.ex. med litteraturvetenskap som huvudämne). ENSKILD KURS I LITTERATURVETENSKAP Litteraturen i skolan, 10 sp Tidpunkt: 8.9, 15.9, 22.9, 29.9, 6.10, kl Lärare: FD Mia Franck och FM Freja Rudels MATEMATIK Matematik är det bästa sättet vi har att beskriva de kvantitativa fenomenen. Matematiken förnyas på samma sätt som språket. Nya och bättre begrepp tränger undan tidigare. Föråldrade beskrivningar försvinner, nya tas i bruk och sprids snabbt över hela världen. Att läsa ett akademiskt vitsord i matematik brukar överraska. Formler och räknande spelar en mindre roll; tonvikten ligger på förståelsen och på hur man härleder ny kunskap på ett korrekt sätt. ENSKILD KURS I MATEMATIK Insurance Mathematics, 10 sp Tidpunkt: våren 2010 Lärare: ED Teppo Rakkolainen Kursen ger en inledning till livförsäkringens teori. Interest rates and funds, mortality, life insurance, multiple state models. Kvotplatser i matematik 1) Propedeutisk matematik I, 5 sp (3 platser) Tidpunkt: , månd., onsd., och torsd Lärare: Nat.kand. Sebastian Laxell Kursen behandlar elementära funktioner, ekvationer och olikheter, analytisk geometri, trigonometri, gränsvärde, kontinuitet samt derivata. Kursens hemsida: math.abo.fi/kurser/propmat/ 2) Propedeutisk matematik II, 5 sp (3 platser) Tidpunkt: Kursen behandlar integraler, komplexa tal, talföljder och serier samt vektorlära. Kursens hemsida: math.abo.fi/kurser/propmat2/. Kurserna i propedeutisk matematik ger tillsammans sådan kunskap som motsvarar gymnasiets långa lärokurs i matematik. 3) Grundstudier i matematik, 25 sp (3-4 platser) För närmare information ang. kvotplatser i matematik: Majlen Saarinen, tfn: (02) , e-post: majlen. saarinenabo.fi MILJÖKUNSKAP Mångsidig kunskap om miljöfrågor ger en grund för planering och beslutsfattande i många aktuella sammanhang där bl.a. ekologiska, ekonomiska, etiska, kulturella och rättsliga aspekter skall beaktas. Miljökunskap är en tvärvetenskaplig studiehelhet som belyser miljöfrågor ur flera vetenskapers synvinkel. Målsättningen är att öka beredskapen att hantera miljöfrågor som berör många olika ämnesområden samtidigt. Miljökunskap kan ingå som biämne i de flesta utbildningsprogram vid Åbo Akademi. Miljökunskap 25 sp kan ingå i en ämneskombination inom en öpu-led till ESF, HF och MNF. MILJÖKUNSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER Miljökunskap (25 sp) nätstudier (inga närstudieträffar) erbjuds kontinuerligt och kan avläggas under två läsår: Obligatorisk kurs (inleds varje vår): Ekologi och miljövård, 10 sp (del I 5 sp, del II 5 sp) Valbara kurser: Miljö och etik, 5 sp (TF) Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp (ESF) Miljöekonomins grunder sp (ESF) Kulturekologi, 5 sp (HF) Av de valbara kurserna skall minst 5 sp väljas från respektive fakultetsblock HF/TF och ESF. Ytterligare valbara kurser kan erbjudas under läsåret. MILJÖKUNSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS/ PÅGÅR) Man kan även delta i enskilda kurser Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: PD Ann-Sofie Hermanson, PL Kurt Långkvist Anmälan senast Concepts of Sustainability, 5 cr. Time: (inga närstudier) Teacher: FM Sinikka Suomalainen m fl. Kursen kan ingå som valbar kurs i grund- eller ämnesstudier. Registration not later than Miljöekonomins grunder, sp Tidpunkt: sp (inga närstudier) sp (seminarier på nätet, inga närstudier) Lärare: ED Ralf Eriksson Kursen kan ingå som valbar kurs i grund- eller ämnesstudier. Anmälan senast Miljö och etik, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: TD Patrik Hagman Kursen kan ingå som valbar kurs i grund- eller ämnesstudier. Anmälan senast Ekologi och miljövård, 10 sp (del I 5sp, del II 5sp) Tidpunkt: del I, del II (inga närstudier) Lärare: FM Sinikka Suomalainen Anmälan senast ENSKILDA VALBARA KURSER I MILJÖKUNSKAP- GRUND STUDIER/ÄMNESSTUDIER Klimatförändringar, 5 sp Tidpunkt: våren 2010 Lärare: flera föreläsare Anmälan senast: A Sustainable Baltic Region, 5 cr. Time: , Wednesdays Teacher: doc. Egon Nordström How to develop a sustainable Baltic region, aspects on different sectors. Registration not later than

11 ENSKILDA KURSER I MILJÖKUNSKAP- ÄMNES- STUDIER Sustainable Water Management; Water Use and Management, 5 cr. Time: , Tuesdays Teacher: doc. Egon Nordström Requirements: previous participation in A Sustainable Baltic Region or similar level of knowledge and basic knowledge in chemistry is required. Registration not later than Sustainable Water Management; Waterscape, 5 cr. Time: , Tuesdays Teacher: doc. Egon Nordström Requirements: previous participation in A Sustainable Baltic Region or similar level of knowledge and basic knowledge in chemistry is required. Registration not later than Se även nätkurser i hela landet. MUSIKVETENSKAP Inom musikvetenskapen studerar man musik (konstmusik, populär-, jazz-, film- och folkmusik) ur olika synvinklar, ur ett historiskt eller psykologiskt perspektiv. Musikantropologin och den kulturellt inriktade musikforskningen utgår ifrån sambandet mellan musiken och det omkringliggande samhället och kulturen. Musikteorin och -analysen å sin sida fokuserar på formprinciper och stildrag. Under läsåret erbjuds möjlighet att delta i kurser på kvotplats på dagtid. Kvotplatser i musikvetenskap 1) Västerländsk konstmusik, 6 sp (3 platser) Tidpunkt: , , onsdagar kl Lärare: Tobias Pontara 2) Utomeuropeisk musik, 2 sp (3 platser) Tidpunkt: inleds i oktober/november 2009 dagtid 3) Folkmusik i Europa, 2 sp (3 platser) Tidpunkt: inleds i januari 2010 dagtid 4) Populär- och jazzmusik, 2 sp (3 platser) a) Populärmusik b) Jazz Tidpunkt: inleds i april 2010 dagtid För närmare information ang. kvotplatser i musikvetenskap: Majlen Saarinen, tfn: (02) , e-post: majlen.saarinenabo.fi NATIONALEKONOMI Nationalekonomi, även kallad samhällsekonomi, handlar om hur enskilda företag och samhällen hushållar med sina resurser för att uppnå mål som nytta, vinst, tillväxt och välfärd. Centrala frågor inom nationalekonomin är ekonomisk tillväxt och utveckling, fördelning av inkomster, globalisering, utrikeshandel och integration. 25 sp i nationalekonomi kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp (till pol.mag.examen) för antagning till ekonomiskstatsvetenskapliga fakulteten. Studiehelheten (25 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna varje år. NATIONALEKONOMI (25 SP) GRUNDSTUDIER Obligatoriska kurser, totalt 15 sp: Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Finland och EU-aktuella ekonomiska frågor, 5 sp Valbara kurser, totalt 10 sp: Den globala ekonomin, 5 sp Banker och penningteori, 5 sp Välfärd, jämlikhet och utveckling, 5 sp NATIONALEKONOMI (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Den globala ekonomin, 5 sp Tidpunkt: inleds (närstudieträff 6.3 samt vid kursens slut) Lärare: EM Jonas Lagerström Anmälan senast NATIONALEKONOMI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: ED Ralf Eriksson Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår med kursen Banker och penningteori, 5 sp OFFENTLIG FÖRVALTNING Ämnet offentlig förvaltning är till sin natur yrkesinriktat och matnyttigt men samtidigt teoretiskt förankrat i studiet av politik och förvaltning och organisationsteori. Aktuella forskningsområden är bl. a kommunforskning, miljöinriktad forskning och på senare tid organisationsteori. Offentlig förvaltning kan tacksamt kombineras med flera olika samhällsvetenskapliga ämnen (bl.a. sociologi, statskunskap, nationalekonomi och informationsförvaltning) men också med tvärvetenskapliga helheter (Miljökunskap och Europakunskap) samt ekonomiska ämnen (t ex företagets organisation och ledning). 25 sp i offentlig förvaltning kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp (till pol.mag.examen) för antagning till ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. Studiehelheten (25 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studier vart tredje år. OFFENTLIG FÖRVALTNING (25 SP) - GRUNDSTU- DIER Finlands offentliga förvaltning, 10 sp Organisationsteori, 5 sp Budgetering och redovisning, 10 sp Kurserna behöver inte avläggas i en viss ordning. En ny grundstudiehelhet inleds våren 2010 med Finlands offentliga förvaltning, 10 sp. De resterande kurserna ges i en takt av en per termin. OFFENTLIG FÖRVALTNING (25 SP) GRUNDSTU- DIER (INLEDS) Finlands offentliga förvaltning, 10 sp Tidpunkt: inleds , avslutas v. 17 (inga närstudier) Lärare: PL Linnéa Henriksson Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår. 11

12 12 PEDAGOGIK, ALLMÄN Studierna i allmän pedagogik innebär att den studerande utvecklar sig till en specialist på det pedagogiska området inom arbetslivet. Professionellt ger utbildningen förutsättningar att fungera som sakkunnig och ansvarig för- utbildningsplanering och -evaluering, personalutbildning och personaladministration, pedagogiskt ledarskap, pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete, informations- och koordinationsverksamhet inom utbildningssektorn på nationell och internationell nivå. Examinator för helheten är professor Michael Uljens. PEDAGOGIK, ALLMÄN (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp Pedagogisk sociologi, 5 sp Didaktik, 5 sp Pedagogisk psykologi, 5 sp Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp PEDAGOGIK (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp (20 h) Tidpunkt: , , fre 17:00-20:15, lö 9: Lärare: doktorand Lili-Ann Wolff Pedagogisk sociologi, 5 sp (20 h) Tidpunkt: , , fre 17:00-20:15, lö 9: Lärare: doktorand Inger Österlund Pedagogisk psykologi I, 5 sp (20 h) Tidpunkt: , , fre 17:00-20:15, lö 9: Lärare: PeM Heidi Purho Didaktik, 5 sp (25 h) Tidpunkt: , , fre 17:00-20:15, lö 9: Lärare: PeM Heidi Purho Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp (20 h) Tidpunkt: 8.4, 13.4, 15.4, 20.4 och , ti, to 17:00-20:15 Lärare: Diplom-Pädagogin Birgit Schaffar-Kronqvist PSYKOLOGI Psykologi är den vetenskap som i första hand behandlar människans beteende, tankeverksamhet och känsloliv. Psykologins mål är att förklara och förstå de processer som ligger bakom människans beteende och hur dessa processer påverkas av förhållanden i människans omgivning. Det är alltså frågeställningar som berör oss alla. PSYKOLOGI (25-60 SP) GRUND- OCH ÄMNES- STUDIER Obligatoriska kurser: Introduktion till psykologin, 10 sp Utvecklingspsykologi, 10 sp Klinisk psykologi, 10 sp Neuropsykologi, 10 sp Psykologisk teori och forskning, 10 sp Valbara kurser: Arbets- och organisationspsykologi, 10sp Socialpsykologi, 5sp Kognitiv psykologi 5 p + andra specialkurser vid behov I grundstudier ingår Introduktion till psykologin, 10 sp, som obligatorisk kurs + 15 sp obligatoriska eller valbara kurser. Ämnesstudier utgörs av totalt 60 sp: 50 sp obligatoriska kurser och 10 sp valbara. Introduktion till psykologin utgör en grund för de övriga kurserna och bör väljas som första kurs. Psykologisk teori och forskning rekommenderas att väljas som sista kurs. I övrigt kan kurserna läsas i den ordning man önskar. PSYKOLOGI (60 SP) GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER Introduktion till psykologi, 10 sp Tidpunkt: april 2010 (inga närstudier) Lärare: FM Pian Åkerlund Anmälan senast Utvecklingspsykologi, 10 sp Tidpunkt: , och , fre 17-20, lör Lärare: PsM Max Ervast Socialpsykologi, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PsM Helena Prytz-Kanerva Kognitiv psykologi, 5 sp Tidpunkt: inleds i april 2010 Lärare: PsM Annika Hultén REDOVISNING Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror, den ger underlag för ledning av företag och organisationer och visar utåt hur företaget klarar sig ekonomiskt. Redovisning kan grovt indelas i finansiell redovisning (financial accounting) och redovisning för företagsledning eller ekonomistyrning (management accounting). Inom finansiell redovisning sysslar man med bokslut, beskattning, finansiering och revision, medan redovisning för företagsledning är inriktad på ekonomisystem och controllerfunktioner. Redovisning har en nära anknytning till ämnesområdet finansiering. Ämnet ger möjligheter till professionella profileringar som ger kompetens som ekonomichef, controller, revisor och finansanalytiker. REDOVISNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Grundkurs i redovisning, 10 sp Praktikfall, 5 sp Bokslut och bokslutsplanering, 5 sp Räkenskapsanalys, 5 sp eller Ekonomistyrning, 5 sp Helheten 25 sp i Redovisning kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp (till ekonomexamen) för antagning till ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. REDOVISNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Praktikfall, 5 sp Tidpunkt: 3.9, 10.9 tors , 17.9, 24.9, 1.10, 8.10, 15.10, tors Lärare: EM Åsa Jakas och EM Henna Sucksdorff Förkunskapskrav: Grundkurs i redovisning, 10 sp eller motsvarande Anmälan senast Bokslut och bokslutsplanering, 5 sp Tidpunkt: 28.1, 4.2, 11.2, 18.2, 4.3, 11.3 tors kl , lör kl Lärare: EM Åsa Jakas och EM Henna Sucksdorff Förkunskapskrav: Grundkurs i redovisning, 10 sp, Praktikfall 5 sp eller motsvarande Anmälan senast Grundstudierna fortsätter följande läsår med Räkenskapsanalys, 5 sp, Ekonomistyrning, 5 sp och Företagsfinansiering, 5 sp. Grundstudierna ingår i ett kurspaket inom redovisning och rättsvetenskap: Med sikte på CGR/ GRM-examen.

13 RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där olika discipliner används för att studera religion, religionsutövning och religionens kontext. De religionsvetenskapliga deldisciplinerna som lärs ut vid Åbo Akademi är främst: religionshistoria, jämförande religionsvetenskap, religionspsykologi, religionssociologi, religionsantropologi och religionspedagogik. Typiskt för samtliga discipliner är att man studerar religion som en del av mänskliga samhällen och kulturer. Ämnet har en tradition av att studera de s.k. världsreligionerna vilket till viss del fortfarande avspeglar sig i studiegången. Religionsvetenskap kan läsas vid både humanistiska fakulteten och teologiska fakulteten vid Åbo Akademi. SPECIALKURS I RELIGIONSVETENSKAP Mellanösterns religioner, 5 sp Tidpunkt: , onsdagar Lärare: FM Nina Björkman RÄTTSVETENSKAP Rättsvetenskap kan studeras som huvud- eller biämne vid Åbo Akademi inom ramen för pol.kand./pol.mag.- examen eller ekon.kand/ekon.mag-examen. Dessutom kan man avlägga rättsnotarieexamen som utgör en mellanexamen av jur.kand.-examen. Rättsvetenskapliga ämnen kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp (till rättsnotarieexamen, till pol.mag.examen eller till ekon. mag.-examen). RÄTTSNOTARIEPROGRAMMET (60 SP) (PÅGÅR) Det år 2008 inledda rättsnotarieprogrammet (60 sp) fortsätter under verksamhetsåret med nya kurser. Kurserna är också öppna för envar som inte ämnar delta i rättsnotarieprogrammet, men som har ett intresse för berörda ämnen. Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp Tidpunkt: inleds v. 41, 2009 (inga närstudier) Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Marknads- och immaterialrätt, 5 sp Tidpunkt: och , ti, on Lärare: JM Paula Klami-Wetterstein Kurs i uppgörande av juridiska urkunder, 2 sp Tidpunkt: och , fre, lö Lärare: JM Pia Jacobsson Förkunskapskrav: Deltagande förutsätter att man tidigare har absolverat minst 25 sp rättsvetenskapliga kurser. Skatterätt, 7 sp Tidpunkt: , 28.3 och (inkomstbeskattning) samt 27.3 och (näringsbeskattningen) lö, sö Lärare: JM Susanna Päivänsäde och JM Linda Basilier Obligationsrätt, 7 sp Tidpunkt: , tis Lärare: PL Kurt Långkvist ENSKILDA KURSER I RÄTTSVETENSKAP United Nations and Human Rights, 5 cr Time: The course starts in October, 2009 Teachers: Prof., Jur.Dr. Elina Pirjatanniemi, Lic.Pol. Sc Kati Frostell, Deputy Director, Institute for Human Rights Catarina Krause och Lic.Pol.Sc Viljam Engström Participants selected based on applications (max. 30 participants) Prerequisite: Basic Knowledge in Human Rights required. Documentation of previous knowledge in human rights will be requested. Registration not later than September 25th, Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp Se Miljökunskap EG-rätt, 10 sp Tidpunkt: inleds v (inga närstudier) Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del II (10 sp) Tidpunkt: , tis Lärare: PL Kurt Långkvist Kredit- och säkerhetsrätt, 10 sp Tidpunkt: 27.4, och , må, ti Lärare: JM Paula Klami-Wetterstein PRIVATRÄTT (25 sp) Genom att t.ex. avlägga kurserna (se ovan) Familje- och kvarlåtenskapsrätt, 7 sp, Skatterätt, 7 sp. Obligationsrätt, 7 sp och Marknads- och immaterialrätt (5 sp) uppnår du 26 sp i Privaträtt som kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp (till politices magisterexamen). SAMHÄLLSLÄRA Samhällslära är ett ämne i grundskolan och gymnasiet. Samhällslära kan utgöra ett biämne för ämneslärare. Grundskollärare och lärare som undervisar ämnet som andra ämnet i gymnasiet bör avlägga 60 sp och gymnasielärare avlägger totalt 120 sp. GRUNDSKOLLÄRARE/ANDRA ÄMNET I GYMNA- SIET, MINST 60 SP Obligatoriska kurser: Statskunskap/offentlig förvaltning 25 sp Finlands offentliga förvaltning, 10 sp Finländsk politik, 5 sp Partier och väljare, 5 sp Jämförande politik, 5 sp Nationalekonomi 20 sp Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Finlands och EU:s ekonomi - aktuella ekonomiska frågor, 5 sp En av följande kurser: Välfärd, jämlikhet och utveckling, 5 sp Banker och penningteori, 5 sp Miljöekonomi, 5 sp Rättsvetenskap 10 sp Grundkurs i juridik, 10 sp består av Del I: Offentlig rätt Del II: Privat rätt Europakunskap 5 sp Integrationens grunder, 5 sp GYMNASIELÄRARE, MINST 120 SP; ovanstående 60 SP + 60 SP Obligatoriska kurser: Idéer och ideologier, 5 sp (statskunskap) Introduktion till sociologin, 5 sp (sociologi) Inledning till folkrätten, 10 sp (folkrätt) Familje- och kvarlåtenskapsrätt, del I, 7 sp (privaträtt) En av följande kurser: Människan i samhället, 5 sp (sociologi) Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp (sociologi)

14 Därutöver ytterligare minst 28 sp fritt valbara kurser bland de samhällsvetenskapliga ämnena. Rekommenderade kurser: Folkrätt De internationella organisationerna, 10 sp EG-rätt, 10 sp Redovisning/Internationell marknadsföring Servicekurs i redovisning del 1, 5 sp International Business: a European Perspective, 10 sp Sociologi En av följande, beroende på vilken som valdes bland de obligatoriska kurserna Människan i samhället, 5 sp Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp Statskunskap Internationell politik, 5 sp Kvinnovetenskap Introduktion till kvinnovetenskapen, 10 sp Introduktion till kvinnovetenskap, 10 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Se Kvinnovetenskap Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Se Nationalekonomi Finlands offentliga förvaltning, 10 sp Tidpunkt: våren 2010 (inga närstudier) Se Offentlig förvaltning EG-rätt, 10 sp Tidpunkt: inleds v (inga närstudier) Se Rättsvetenskap Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp Tidpunkt: inleds v. 41, 2009 (inga närstudier) Se Rättsvetenskap Introduktion till sociologin, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Se Sociologi Människan i samhället, 5 sp Tidpunkt:: (inga närstudier) Se Sociologi 14 Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del II (10 sp) Tidpunkt: , tisdagar Se Rättsvetenskap SKÄRGÅRDSKUNSKAP Intresset för skärgården har ökat kraftigt under senare år. Men många nöjer sig inte med att passivt betrakta sin omgivning, utan allt fler är vetgiriga, vill fördjupa sig och förstå sammanhangen. Ämnet behandlar skärgårdssamhällenas problematik, deras historia, kultur och kulturlandskap, flora och fauna, ekologi, geologi, samt politiska strukturer och näringsliv. Kurserna riktar sig till företagare, tjänstemän, förtroendevalda, studerande och personer med allmänt intresse för skärgårdsfrågor. De som deltar i kurserna i skärgårdskunskap får möta både skärgårdsforskare och dem som bor i skärgården. Åtminstone virtuellt, eftersom de flesta kurser är nätbaserade. I dag kan 25 sp avläggas helt på distans, och kursen Fältstudier, 10 sp är ett eget arbete (uppsats) som avläggs under ledning av en handledare. Studiehelheten (25 sp) erbjuds kontinuerligt i huvudsak som nätkurser med möjlighet att inleda studierna varje år SKÄRGÅRDSKUNSKAP (25-45 SP) - GRUNDSTU- DIER Natur och människa en introduktion till skärgårdskunskapen, 5 sp. Obligatorisk. Skärgårdskultur, 10 sp Skärgårdsnatur, 10 sp Samhälle och näringar, 10 sp Fältstudier, 10 sp SKÄRGÅRDSKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Natur och människa - en introduktion till skärgårds kunskapen, 5 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: FL Niklas Huldén Anmälan senast Studiehelheten inleds varje vår, för närmare tidtabell se webben. SKÄRGÅRDSKUNSKAP (25 sp) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Skärgårdskultur, 10 sp Tidpunkt: inleds (15 h) kl Lärare: FL Niklas Huldén m.fl. Anmälan senast Fältstudier, 10 sp Tidpunkt: löpande Fältstudierna är tematiska och utförs i skärgårdsområdena. Temat skall vara problembaserat, och kan beröra frågeställningar som t.ex. historia, skärgårdsbyn, begreppet skärgård, språket, handelsleder, trender i samhället som påverkar naturen. Kursen bygger till största delen på egen aktivitet och eget arbete under handledning. Förkunskaper: minst 10 sp i Skärgårdskunskap. Kontakta Carina Gräsbeck för diskussion om ämnesval och handledare SOCIALPOLITIK Socialpolitik är en samhällsvetenskap som studerar frågor och problem i anslutning till välfärd och social trygghet. Socialpolitiken är också en verksamhet som bl.a. syftar till att garantera människor en grundläggande välfärdsnivå och ett lagstadgat skydd mot olika sociala risker, såsom sjukdom eller arbetslöshet. Som universitetsämne vill socialpolitiken öka förståelsen av hur det sociala trygghetssystemet, såsom pensions-, sjukförsäkrings- och socialservicesystemet, är uppbyggt och hur det fungerar i en föränderlig värld. Därtill presenteras olika förklaringsperspektiv som ökar förståelsen av vad det är som påverkar socialpolitikens utveckling, såsom arbetsmarknads- och befolkningsstrukturella förändringar, politiska förändringar, globalisering och en tilltagande individualisering. Inom ämnet behandlas grundbegrepp såsom sociala rättigheter, social rättvisa, sociala behov, jämlikhet, fattigdom och sociala problem av olika slag. SOCIALPOLITIK (25-30 ssp) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till socialpolitik,10 sp Tidpunkt: , , fre 17:15-20:30, lö 9:15-16 Lärare: PhD Mikael Nygård Samhällsförändring och socialpolitik, 10 sp Tidpunkt: och , fre 17:15-20:30, lö 9:15-16 Lärare: PhD Mikael Nygård

15 Socialpolitik i teori och praktik i konkreta socialpolitiska frågor, 5 sp Tidpunkt: våren 2010 Socialpolitik i teori och praktik: forskningsövning, 5 sp Tidpunkt: våren 2010 SOCIOLOGI Sociologi är en samhällsvetenskap som studerar sociala relationer och sociala processer: globala relationer, historiska samhällsförändringar, människors möten i vardagen, människors livshistoria och identitet. Genom att utveckla begrepp och teorier söker sociologin allt bättre förklaringar till människors handlingar och förhållanden i samhället. Utbildning i sociologi ger kompetens för alla arbeten där det är viktigt med kunskaper om sociala förhållanden som påverkar människors situation. Sociologer är verksamma bl.a. inom personalarbete, reklam, socialtjänst, statlig och kommunal planering m.m. SOCIOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till sociologin, 5 sp Människan i samhället, 5 sp Samhällets struktur och institutioner, 5 sp Grupparbete, 5 sp Aktuell sociologisk forskning, 5 sp Under läsåret arrangeras även ett antal s.k. delområdeskurser inom ämnesstudierna i sociologi. 25 sp i sociologi kan utgöra en del av öpu-leden på 60 sp (till politices magisterexamen) för antagning till ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. Studiehelheten (25 sp) erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att inleda studierna varje vår. Därtill erbjuds flera kurser inom ämnesstudier som nätkurser eller på distans. SOCIOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till sociologin, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: PM Kristin Mattsson Anmälan senast Människan i samhället, 5 sp Tidpunkt:: (inga närstudier) Lärare: PM Kristin Mattsson Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår. SOCIOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Grupparbete, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: PM Kristin Mattsson Anmälan senast Samhällets strukturer och institutioner, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: PM Kristin Mattsson Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår med Aktuell sociologisk forskning, 5 sp ENSKILD KURS I SOCIOLOGI Swedish-Speaking Finns as a Minority, 5 cr. Time: (lectures part of the Akademicafé are not compulsory) Lecturer: PM Johanna Söderholm Registration until The course is also part of the serie of lectures called What you ever wanted to know about the Swedish- Speaking Finns. ENSKILD KURS I SOCIOLOGI The Multicultural Society, 5 cr. Time: , Mondays Lecturer: PhD Östen Wahlbeck Registration: not later than Begränsat deltagrantal Kursen kan ingå såväl som delområde inom ämneseller fördjupade studier i sociologi som inom biämneshelheten interkulturell kommunikation. Se Interkulturell kommunikation SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Kurserna i språk och kommunikation vid öppna universitetet vid Åbo Akademi motsvarar de kursfordringar som ställs för kurser vid Centret för Språk och Kommunikation vid Åbo Akademi. Undantag är kurserna i andra nordiska språk än svenska, vilka följer kraven inom svenskämnet. LATIN Latin 1, 5 sp Tidpunkt: inleds med närstudieträff Lärare: TD Anni Maria Laato Anmälan senast ENGELSKA Engelska för HF, TF och ESF, 5 sp Tidpunkt: våren 2010 DANSKA Danska 1, 5 sp (24 h) Tidpunkt: , mån Lärare: FM Claus Madsen Danska 2, 5 sp (24 h) Tidpunkt: , mån Lärare: FM Claus Madsen RYSKA Ryska 1, 5 sp Tidpunkt: , tis FM Carina Kristola-Backlund SVENSKA Swedish as a Foreign Language level 1, 5 cr. Time: starts , Lecturer: FM Annamaria Sairio Kvotplatser: Svenska för utlänningar Swedish as a Foreign Language, level 2 and 3, 5 sp (5 platser)tidpunkt: Nivå 2: , månd. och onsd Nivå 3: , tisd. och torsd Kursen ges på fyra olika nivåer, där nivå 1 utgör nybörjarnivå. Anmälan senast 28.8 för höstens kurs samt till vårens kurs. För närmare information om kvotplatser samt anmälan till kurs: Majlen Saarinen, tfn: (02) , e-post: majlen.saarinenabo.fi 15

16 16 SVENSKA SPRÅKET Svenska språket är ett ämne för den som är intresserad av svenska och nordiska språk, liksom finlandssvensk, svensk och nordisk kultur. Inom ämnet ges t.ex. olika perspektiv på texter, talat språk, regionala varieteter av svenska, språkets koppling till ålder och kön, språkets historiska utveckling, språkinlärning och tvåspråkighet. SVENSKA SPRÅKET (25 SP) - GRUNDSTUDIER Grammatik, 5 sp Stilistik, 5 sp Språksociologi, 5 sp Danska, 5 sp Norska, 5 sp SVENSKA SPRÅKET (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Obligatoriska kurser: Funktionell grammatik och textanalys, 5 sp Språkhistoria, 5 sp Proseminarium, 5 sp Valfria kurser: Språkvård, 5 sp Svensk litteratur I, 5 sp Svensk litteratur II, 5 sp Översättning, 5 sp Fortsättningskurs i danska, 5 sp Dialektologi, 5 sp Talspråksforskning, 5 sp Språkhistoria II, 5 sp +specialkurser ENSKILDA KURSER I SVENSKA SPRÅKET Danska I, 5 sp (24 h) Tidpunkt: , mån Lärare: FM Claus Madsen Anmälan senast Fortsättningskurs i danska, 5 sp (24 h) Tidpunkt: , mån Lärare: FM Claus Madsen Anmälan senast Fornsvenska, 5 sp (specialkurs) Tidpunkt: , ons Lärare: FM Anders Stendahl Anmälan senast Språkvård, 5 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: FM Linda Huldén Anmälan senast SYSTEMATISK TEOLOGI Inom systematisk teologi studerar man ämnena dogmatik och teologisk etik med religionsfilosofi. Dogmatiken granskar den kristna trons grunder och innehåll. Man undersöker olika sätt att förstå den kristna tron i ett koherent sammanhang. Ofta blir det också fråga om att jämföra kristen tro med andra åskådningar, och att jämföra olika kristna sätt att förstå tron. I den teologiska etiken studeras kristen syn på moralfrågor i historia och nutid. Inte minst uppmärksammas dagens brännande etiska problem. I religionsfilosofin ser man på kristen och annan religiös tro med hjälp av filosofin. Man kommer då ofta också in på jämförelser med andra livsåskådningar. Se även Allmän teologi för kurser som kan ingå i studier vid Teologiska fakulteten. ENSKILD KURS I SYSTEMATISK TEOLOGI Identitet, språk och tro, 10 sp (18 h) Tidpunkt: inleds , onsdagar (ej vecka 43) Lärare: lektor Mikael Lindfelt, professor Tage Kurtén, professor Bengt Kristensson Uggla, Maria Sundblom, professor Peter Nynäs, TD Anette Kronholm-Cederberg m.fl. TEKNIK Teknik - etik - ansvar, 3 sp Tidpunkt: våren 2010 Se Anläggningsteknik TEKNIK- DI-LINJE För första gången någonsin kan Åbo Akademis öppna universitet från och med i höst erbjuda kurser i processteknik (även kallat kemi-teknik) från Tekniska fakulteten. Processtekniskt kunnande är en förutsättning för industrier som levererar livsmedel, läkemedel, energi och material som t.ex. glas, cement, keramer, plast, trä, metall och papper. Den gröna kemin har blivit en allt viktigare aspekt inom processtekniken. Nya, miljövänliga processer och material utvecklas ständigt genom forskning och utveckling. Att finna alternativa användningsområden för trä är en processteknisk utmaning för Finland. Vill du vara med och skapa ett ekologiskt hållbart samhälle? Studier i processteknik ger dig verktygen. DI-Linje som öpu-led är en nyhet inom ramen för det öppna universitetet. Inom ramen för DI-linjen kan du pröva på studier i kemi, träförädling, industriell ekonomi o.s.v. Du kan rätt fritt välja vilka kurser du avlägger för att uppnå 30 sp av ett totalutbud på 65 sp. Efter att du avlagt 30 sp inom DI-linjen i Processteknik kan du söka in i egen kvot för examensstudier vid Åbo Akademi för diplomingenjörexamen och få dina öpu-studier till godo. DI-linjen i processteknik är så uppbyggd att nya studerande kan ansluta sig årligen. Kurserna erbjuds ofta nätbaserat eller annars på distans förutom t.ex. laborationer som erbjuds koncentrerat (vanligen under veckoslut) i Åbo. Kursutbud för DI-linje (30 sp) i processteknik samt preliminär tidsplan Allmän kemi sp, hösten 2009 Organisk kemi I, 4 sp, våren 2010 Analytisk kemi I, 3 sp, hösten sp Från ved till papper, 6 sp, våren 2010, våren 2012 * Trä- och papperskemi, 6 sp, våren 2011 * Pappersförädling, 3 sp, hösten sp * Förkunskap: Från ved till papper Introduktion till system och reglerteknik, 3 sp, våren 2012 Processteknikens grunder, 6 sp, hösten 2010 Kemisk reaktionsteknik, 4 sp hösten sp Sannolikhetslära och statistik, 3 sp, våren 2012 (motsv. Matematik III, 3 sp) Försöksplanering, 4 sp, hösten 2012 (Förkunskap: Sannolikhetslära) 7 sp Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp, våren 2011, våren 2013 Fysik I, 5 sp, hösten 2010, hösten 2012 Programmering, grundkurs, 5 sp, varje vår Summa kursutbud 65 sp

17 DI-LINJE i PROCESSTEKNIK - LÄSÅRETS UTBUD KEMI Allmän kemi, 6 sp Tidpunkt: (inleds med en närträff i Åbo lör ) Lärare: akademilektor Johan Werkelin Förkunskaper: inga, men kunskaper i matematik en fördel Anmälan senast Organisk kemi I, 4 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: prof. Rainer Sjöholm Förkunskaper: inga Anmälan senast Allmän kemi, laborationer, 2 sp Tidpunkt: januari 2010, 4 dagar (2 veckoslut) Förkunskaper: Allmän kemi, 6 sp Anmälan senast TRÄFÖRÄDLING Från ved till papper, 6 sp Tidpunkt: inleds Lärare: akademilektor Mari Nurmi m fl. Förkunskaper: inga Anmälan senast Se även Datavetenskap (Programmering grundkurs, 5 sp erbjuds varje vår). TRÄFÖRÄDLING TRÄFÖRÄDLING Från ved till papper, 6 sp Tidpunkt: inleds Lärare: akademilektor Mari Nurmi m.fl. Under de två följande läsåren kan man fördjupa sig i ämnet genom kurserna Trä- och papperskemi, 6 sp samt Pappersförädling, 3 sp. Se Teknik TYSKA STUDIER Tyska studier kan studeras som andra biämne eller inom de fritt valbara studierna och riktar sig till studerande som vill befästa och utvidga sina kunskaper i tyska. Programmet omfattar 25 sp som obligatoriska studier med fem moduler à 5 sp. Även enskilda enheter kan absolveras enligt studerandes behov och överenskommelse. Dessutom kan man avlägga språkpraktik (5 sp) och en valbar modul (5 sp). Ämnesansvarig och examinator: FD Gerhard Schildberg-Schroth, e-post: gschildbabo.fi TYSKA STUDIER (25 35 SP) - GRUNDSTUDIER Deutsch praktisch, 5 sp Landeskunde aktuell, 5 sp Tutorium Lektüre und Präsentation, 5 p Literatur und Geschichte, 5 sp Alltagskultur, 5 sp samt Wahlfreie Studien deutschsprachige Länder, 5 sp Sprachpraktikum i ett tyskspråkigt land, 5 sp Kvotplatser i tyska studier (3-4 platser) Landeskunde aktuell, 5 sp Tidpunkt: v 41-51, onsdagar kl Lärare: FD Gerhard Schildberg-Schroth Tutorium Lektüre und Präsentation, 5 sp Enl. överenskommelse med examinator FD Gerhard Schildberg-Schroth Literatur und Geschichte, 5 sp Tidpunkt: v 4-12, tisdagar kl , fredagar kl Lärare: FD Gerhard Schildberg-Schroth Alltagskultur, 5 sp Tidpunkt: v 41-51, torsd. kl Lärare: FD Gerhard Schildberg-Schroth Wahlfreie Studien deutschsprachige Länder, 5 sp (kurser i ämnet tyska och andra ämnen som behandlar tysk litteratur/historia/kultur) För närmare information ang. kvotplatser i tyska studier: Majlen Saarinen, tfn: (02) , e-post: majlen. saarinenabo.fi 17

18 ÖVRIGA ARRANGÖRER Arrangör: Axxell Pargas Pjukalavägen 134, Pargas tfn , fax (02) e-post: pargasaxxell.fi 18 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION ENSKILD KURS I INTERKULTURELL KOMMUNIKA- TION Introduction to Intercultural Communication, 5 cr. Time: spring 2010 Lecturer: BA Megumi Hayashi PEDAGOGIK, TILLÄMPAD (LÄRARUTBILDNING) ENSKILD KURS I PEDAGOGIK Fortsättningskurs i pedagogisk handledning, 10 sp Tidpunkt: , , och Lärare: FL Lilian Rönnqvist SOCIOLOGI ENSKILD KURS I SOCIOLOGI Finlandssvenskar, 5 sp Tidpunkt: våren 2010 Lärare: PM Johanna Söderholm Anmälan senast två veckor innan kursstart Kursen kan ingå i ämnesstudier i sociologi Arrangör: Turun Kristillinen opisto (Åbo kristliga folkhögskola) Ringbrynjegatan 7, Åbo tfn (02) , fax (02) e-post: leena.kvisttk-opisto.fi SPRÅK OCH KOMMUNIKATION ENGELSKA Engelska för HF, 5 sp Tidpunkt: läsåret Lärare: FM Tuovi Puustinen och BA Brenda Lempinen FRANSKA Franska 1, 5 sp Tidpunkt: läsåret SVENSKA Svenska, grammatik och språkriktighet, 2 sp Tidpunkt: januari-april 2010 Lärare: FM Hanna Nurmi Svenska, skriftlig och muntlig kommunikation, 3 sp Tidpunkt: januari-april 2010 Lärare: FM Hanna Nurmi SPANSKA Spanska 1, 5 sp Tidpunkt: läsåret Lärare: FM Marjaana Laaksonen TYSKA Tyska 1, 5 sp Tidpunkt: läsåret Lärare: FK Elke Jokinen ÖVRIG VERKSAMHEt AKADEMICAFÉ / SKÄRGÅRDSCAFÉ Arrangör: CLL vid ÅA, Åboenheten All you ever wanted to know about the Swedish Speaking Finns. During three evenings in October the Open University will arrange a set of lectures about the Swedish Speaking Finns. These lectures, called Academicafé, are aimed at foreign students and researchers and other curious to know more about the Moomin People. The lectures are also part of the net-based course Swedish Speaking Finns as a Minority, 5 cr. For further information: Pian Åkerlund, phone: , pian. akerlundabo.fi Peppar peppar, ta i trä folktroföreställningar och vardagsritualer Akademicafé Tidpunkt: februari mars, onsdagar Föreläsningarna kan avläggas som en kurs vid ämnet folkloristik, 5 sp. Examinator: Ulrika Wolf-Knuts Kontakta Maria Johansson för närmare information: mjohanssabo.fi, tfn: (02) Teknik, etik och ansvar - Akademicafé Tidpunkt: våren 2010 Teman: Yrkesetik, företagsetik, teknikvärdering, globalt ansvar. Behöver olika yrkesgrupper olika regler? Föreläsningarna kan avläggas som en kurs vid ämnet Anläggningsteknik, 3 sp. Examinator: professor Kaj Fagervik Kursen ordnas i samarbete med TFiF För mera information kontakta planerare Sinikka Suomalainen, sinikka.suomalainenabo.fi, tfn: (02) Arrangörer: Åbo Akademi och de övriga högskolorna i Åbo Kestävä kehitys - turkulaisten korkeakoulujen puheenvuoroja Studia Generalia Hållbar utveckling - Åbohögskolorna har ordet Tidpunkt: , 28.10, och , onsdagar Plats: Åbo stadsbibliotek, huvudbiblioteket.

19 SENIORUNIVERSITETET VID ÅBO AKADEMI Senioruniversitetet är en specialform inom det öppna universitetet där målgruppen är seniorer i en aktiv och självständig livsfas efter avslutat arbetsliv. Målet är att erbjuda möjligheter till berikande studier på universitetsnivå utan krav på att avlägga formella prestationer. Seniorerna kan delta i planeringen och utformningen av verksamheten, de kan själva påverka hur studierna anordnas och vad de innehåller. Vanligaste formen av verksamhet är Studia generalia dagtid, föreläsningar, seminarier och diskussionsgrupper som kan kombineras med exkursioner och studieresor. Senioruniversitetsverksamheten inleddes i Finland år Idén kom från universitetet i Toulouse i Frankrike och den spred sig snabbt till olika länder i Europa. Det internationella namnet är Tredje ålderns universitet, University of the Third Age. I Finland arrangerar 10 universitet undervisning på ca 50 orter i landet. För närmare information ang. Senioruniversitetet och dess verksamhet ta kontakt med Pian Åkerlund. Verksamheten inom ramen för Senioruniversitetet i Österbotten handhas av Tina Selänniemi. Arrangörer: CLL vid ÅA, Åboenheten och Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f. Vi äldre som konsumenter kl Föreläsare är ED Maria Suokannas, som har forskat i hur marknadsföringen påverkar och skapar den äldre konsumentens upplevelse av ålder. Arrangörer: Pargas-Nagu medborgarinstitut och Pargas Svenska Pensionärer r.f. Konst och välmående en föreläsningsserie våren 2010 Arrangörer: CLL vid ÅA, Åboenheten i samarbete med institutionen för Folkloristik vid Åbo Akademi Tänd gnistan, skrivarkurs för seniorer. Kursen inleds i februari 2010 med en inspirationsföreläsning Livet som berättelse, med FD, forskare Peter Öberg, Högskolan i Gävle. Därefter tre kursträffar med FM Sofie Strandén och FL Johanna Björkholm som handledare. Anvisningar Anmälningar Görs alltid till arrangören, antingen till Centret för livslångt lärande (CLL) på adressen www. abo.fi/opu eller till våra lokala arrangörer i Svenskfinland. Anmälan till kurser eller studiehelheter bör ske inom utsatt tid. Till kurser som arrangeras av arbetar- eller medborgarinstitut, sommaruniversitet, folkhögskolor o.s.v. anmäler du dig på det sätt som gäller för dessa utbildningsinstanser. Till kurser som ordnas av CLL tas anmälningar emot fr.o.m till höstens kurser och fr.o.m till vårens kurser. Förhandsanmälan är obligatorisk och vid begränsat deltagarantal har vuxenstuderande förtur. Anmälningstiden till nätkurser bör göras senast två veckor innan respektive kurs inleds. En sökande som är missnöjd med antagningen får skriftligen söka rättelse hos CLL:s direktion inom 14 dagar efter det att resultatet delgivits sökanden. Den som anmält sig till en kurs via CLL men inte kan delta bör utan dröjsmål annullera sin anmälan. Om annulleringen görs senare än tre vardagar innan kursstart debiteras 20 euro i annulleringsavgift förutom i force majeure-situationer (sjukdomsfall och liknande) som bör kunna bestyrkas med läkarintyg eller annat motsvarande intyg. Detta gäller även examensstuderande vid ÅA. När kursen inleds fyller du i en deltagarblankett som sänds till CLL. Deltagarblanketten bör fyllas i omsorgsfullt eftersom studieprestationerna registreras på basen av dessa uppgifter. Avgifter Studieavgift 35 euro/termin Åbo Akademis öppna universitet uppbär en studieavgift på 35 euro/termin. Avgiften erläggs för den termin då kursen inleds: hösttermin: , vårtermin: Avgiften uppbärs för de rådgivnings-, handlednings-, informations- och intygstjänster som ansluter sig till den öppna universitetsundervisningen. Avgiftens storlek bestäms genom rektors beslut (Nr. 64/29/2007, ) och baserar sig på Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitetens prestationer (737/2007). Avgiften bör erläggas av alla som deltar i en kurs inom det öppna universitetet oavsett om man har för avsikt att bli examinerad i kursen eller inte. Studieavgiften betalas till det konto och med referensnumret som finns på bankgirot i anslutning till deltagarblanketten. Blanketten får du av den lokala kursarrangören. Är du inskriven för lägre- eller högre högskoleexamen vid Åbo Akademi är du befriad från studieavgiften men om deltagarantalet till en kurs är begränsat så har vuxenstuderande förtur framom inskrivna examensstuderande. Material- och serviceavgift ca 7-20 euro för nätkurs i CLL:s egen regi I anslutning till en nätbaserad kurs i CLL:s egen regi tillkommer en material- och serviceavgift på ca 7-20 euro beroende på materialets omfattning. Även i anslutning till övriga kurser kan det förekomma en studiematerialavgift beroende på studiematerialets omfattning. Den lokala arrangörens avgift Om kursen arrangeras i samarbete med en lokal kursarrangör tillkommer arrangörens egna avgifter. Avgiftens storlek varierar beroende på arrangör. Tentamen, tentamensresultat Arbetar- och medborgarinstituten samt sommaruniversiteten ordnar tentamenstillfällen ca en gång/månad och/eller direkt efter avslutad kurs. CLL ordnar tentamenstillfällen i Åbo och i Vasa ca en gång/månad. För att få tentera skall du anmäla dig till tentamensarrangören minst två veckor före tentamen. Studerande bör uppvisa 19

20 identitetsbevis vid tentamenstillfället. I anslutning till en kurs erbjuds tre tentamensmöjligheter. Tentamenstillfällen utöver dessa bör särskilt avtalas om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode. Tentamensresultatet sänds till tentamensplatsen, till CLL i Åbo eller till CLL i Vasa beroende på till vilken fakultet kursen hör. CLL registrerar dina studieprestationer. Intyg Intyg skrivs ut endast på begäran! Intyg över avlagda studieprestationer får du på begäran från CLL. Intyg skrivs ut över enskilda kurser men om avsikten är att avlägga en hel studiehelhet rekommenderas att intyg tas ut först när helheten är klar. Beställ intyget i tid, gärna minst två veckor på förhand. Spara även originalen av intyget. Beställningarna kan göras per tfn: (02) , (CLL-Åbo) eller tfn: (06) (CLL-Vasa). Vad är det öppna universitetet Det öppna universitetet är en studieform inom vuxenutbildningen som ger dig möjlighet att bedriva akademiska studier utan att vara inskriven vid ett universitet. Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder över 50 olika ämnen. Du kan avlägga en enskild kurs eller ta flera kurser med avsikt att avlägga en studiehelhet eller en examen. Öppna universitetets kurser motsvarar vanligen grund- och/eller ämnesstudier vid universitetet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte i sig till examen men räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. Öppna universitetet vid ÅA är en samarbetsorganisation mellan CLL och olika vuxenutbildningsinstitutioner. Öppna universitetets kurser hittar du bl.a. vid sommaruniversitet, medborgaroch arbetarinstitut, vid en del folkhögskolor samt 20 vid ÅA. Samtliga kurser som presenteras i denna broschyr följer kursfordringarna vid ÅA. Studerande på kvotplats Öppna universitetet erbjuder även studier på kvotplats. I samarbete med vissa ämnen har överenskommits om ett visst antal kvotplatser för öppna universitetsstuderande på kurser inom universitetets ordinarie kursutbud på dagtid. Kvotplatskurserna är enskilda kurser som är specificerade särskilt. Kvotplatserna finns särskilt angivna i katalogen under respektive ämne samt uppdaterade på våra webbsidor. Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid respektive fakultet. Närstudierna försiggår dagtid och kan bestå av några timmars föreläsningar/seminarier per vecka under en hel termin. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte. Anmälan till studier på kvotplats bör göras senast två veckor innan respektive kurs startar. CLL uppbär en studieavgift om 35 euro per termin av studerande på kvotplats. Avgiften gäller samtidigt som studieavgift på öppna universitetets vanliga kurser. Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner. Studieprestationerna registreras vid CLL som även på begäran utfärdar intyg över avlagda prestationer. Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi. Denna studiemöjlighet finns inte heller på nätkurser arrangerade vid fakulteterna. Examenssystemet Kursernas omfattning räknas i studiepoäng (sp). Benämningarna grundstudier, ämnesstudier och fördjupade studier används för att ange studiernas nivå. Grundstudierna omfattar vanligen 25 sp och ämnesstudierna ytterligare 35 sp, varierande något mellan olika ämnen. Universitetsexamen avläggs i två steg, där kandidatexamen omfattar 180 sp och magisterexamen 120 sp. En studiepoäng (1 sp) är en studieprestation som kräver en arbetsinsats på i genomsnitt 25 timmar och innefattar föreläsningar, skriftliga arbeten, litteraturstudier, diskussioner m.m. Studier som är avlagda i studieveckor förfaller inte, utan fås till godo även inom det nya examenssystemet, ibland dock efter viss komplettering. Vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten tillämpas en 10-årsregel, så att kurser äldre än 10 år automatiskt förfaller. Vem kan studera? Öppna universitetet är öppet för alla. Ett kännetecken är att inga krav ställs på de studerandes grundutbildning, men eftersom studierna följer undervisningsplanerna vid universitetet måste en viss beredskap för studier finnas. Du bedömer själv dina förutsättningar. Observera att det för kurser på högre nivå krävs en viss mängd tidigare studier i ämnet. Motivet för att studera inom det öppna universitetet varierar: allmänbildning, fortbildning för ökad yrkeskompetens, en önskan att prova på universitetsstudier eller en väg till examen. Hur studerar man? Kurserna erbjuds vanligen på kvällstid och under veckoslut. I arrangörens program får du detaljerade uppgifter om tidpunkt och plats. En del kurser är traditionsenligt uppbyggda kring föreläsningar, litteraturstudier och tentamen. Andra kurser innehåller mera varierande arbetsformer med föreläsningar, individuella arbeten, övningar, seminarier, gruppverksamhet av olika slag, video- och audiokonferenser, nätstudier och studiebesök. Oberoende av arbetssätt är det en fördel om du som kursdeltagare är aktiv, flexibel och tar eget ansvar för att tillgodogöra dig kursinnehållet. Genom egen aktivitet kan du som deltagare såväl bidra till kursinnehållet som höja din egen studiemotivation.

Kurser våren 2017 Åland

Kurser våren 2017 Åland Uppdaterad 19.1.2017/cs Kurser våren 2017 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Religioner och livssyner,15 sp Tidpunkt: 16.1-18.6. 2017 Lärare: FM

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Åbo ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära och

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2011-2012

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2011-2012 Öppna universitetet Åbo Akademi 2011-2012 Innehåll Kursutbudet 3-49 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 50 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011 Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Innehåll Kursutbudet 3-54 Senioruniversitetet vid Åbo Akademi 54 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information - finns som pdf-bilaga

Läs mer

L Öppna universitetet

L Öppna universitetet 2009 L Öppna universitetet Åbo Akademi 1 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Tfn: (02) 215 4666, fax: (02) 215 4943 Tina Engblom, utbildningschef Tfn: (02) 215 4665 Majlen

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi. Våren Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi. Våren Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi Våren 2011 Åbo 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära

Läs mer

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information öppna universitetet Åbo Akademi 2012-2013 Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar

Läs mer

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2016-2017 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! 2013-2014 Kurser i hela landet Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi. våren Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi. våren Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Åbo 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära

Läs mer

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Innehåll Kursutbudet 3-38 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 40 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

Allmän teologi Planerare Katarina Humina Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi  Planerare Katarina Humina Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 19.10.2016/cs Kurser 2016-17 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Kristendomens historia,15 sp Tidpunkt: 15.9.2016-31.1.2017 Lärare: TD

Läs mer

öppna universitetet kurser i Åbo våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på

öppna universitetet kurser i Åbo våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på öppna universitetet Åbo Akademi kurser i Åbo våren 2013 Uppdaterad 27.3.2013/CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på www.abo.fi/opu ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består

Läs mer

TENTAMINA för läsåret

TENTAMINA för läsåret TENTAMINA för läsåret 2007-2008 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisn ingsfria veckan

Läs mer

Andra till tredje året Kandidatexamen

Andra till tredje året Kandidatexamen Andra till tredje året Kandidatexamen Period 1 (v. 36-43) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Engelska/TF 5 sp 903420.0 Barclay 36-43 44-49 Ti, To Finska/HF, TF, psykologi och logopedi 5 sp 912730.0 Nummela - Grupp

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT Fabriksgatan 2 (Arken), Åbo

HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT Fabriksgatan 2 (Arken), Åbo HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo Ämnet handelsrätt omfattar rättsområden med anknytning till det ekonomiska livet, såsom arbetsrätten, köp- och exporträtten, kredit- och säkerhetsrätten,

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2014-2015 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Kurser i Åbo. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

Kurser i Åbo. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet 2013-2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Etnologi... 5 Filosofi... 5 Etik... 6 Finska språket med litteraturen... 6 Folkloristik... 6 Historia... 7 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Politices kandidatexamen

Politices kandidatexamen Huvudämnesstrukturen för ämnet PRIVATRÄTT läsåret 2013 2014 Politices kandidatexamen 70 sp Grundstudier 25 sp Inledningsstudier i juridik 10 sp Studerande avlägger Inledningsstudier i juridik genom att

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 3 Gemensamma och språkstudier för magisterexamen... 6 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande

Läs mer

Humaniora vid Åbo Akademi

Humaniora vid Åbo Akademi Humaniora vid Åbo Akademi Nära dig vi har tid att handleda och stöda! Högklassig forskning ger utmärkta undervisningsmiljöer Ett finlandssvenskt, nordiskt och internationellt universitet Du formar din

Läs mer

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 ALLMÄNNA STUDIER Kommunikation E826.0 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) ÅK 1 / Praktiskt teologi 41 9102.0 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ÅK 2 / Språktjänst 41 Det

Läs mer

Svenska språket. Första året 2015-2016

Svenska språket. Första året 2015-2016 Svenska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Allmän teologi Planerare Katarina Humina

Allmän teologi  Planerare Katarina Humina Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åbo Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier Kemi Utbildningen för huvudämnesstuderande i kemin är indelad på två linjer; den ena leder till filosofie magisterexamen i kemi (kemist) och den andra till filosofie magisterexamen i kemi (kemilärare).

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi.

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi. 1 Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi har ett examensämne som kallas Allmän teologi. Studiehelheten är ämnad för dem som avlägger fristående kurser eller vitsord, för dem som önskar studera vid det öppna

Läs mer

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp)

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Gammal struktur för nationalekonomi Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Grundstudier 350000 Grundkurs i nationalekonomi 10 sp 350001 Finland och EU aktuella ekonomiska frågor

Läs mer

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE Denna uppdatering gjord 28/5 2007 EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE *) = Strukturen kan variera beroende på huvudämne KANDIDATEXAMEN, 180 poäng Studier i huvudämnet: Statskunskap,

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program SKOLFS 1999:12 Utkom från trycket den 1 februari 2000 Senaste lydelse av Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande skall för en lägre eller högre högskoleexamen visa

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Andra till tredje året

Andra till tredje året Andra till tredje året 2013-2014, uppdaterat 19.6.2013 Period 1 (v. 36-43) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Engelska/TF 5 sp 903420.0 Barclay 36-43 Ti, To 8:30-10 KLASSISKA SPRÅK Latin 1 5 sp 907910.0 - gruppundervisning

Läs mer

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING En biokemist med kandidatexamen i naturvetenskaper bör: - förstå biokemins betydelse för naturvetenskaperna och samhället, liksom också för tekniken

Läs mer

Geologi och mineralogi

Geologi och mineralogi Geologi och mineralogi MÅLSÄTTNINGAR Geovetenskaperna försöker beskriva och förklara jordens, atmosfärens och havens uppkomst, deras utveckling och nuvarande tillstånd. Jordklotet är ett väldigt laboratorium

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Finska språket. Första året 2015-2016

Finska språket. Första året 2015-2016 Finska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! öppna vid Åbo Akademi universitetet

våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla!  öppna vid Åbo Akademi universitetet öppna vid Åbo Akademi universitetet våren 2014 Kurser i Åbo Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Läs mer

Tyska språket och litteraturen. Första året 2015-2016

Tyska språket och litteraturen. Första året 2015-2016 Tyska språket och litteraturen Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två.

Läs mer

Kurser inom ÖTH 2015/2016

Kurser inom ÖTH 2015/2016 Kurser inom ÖTH 2015/2016 Välkommen att söka kurser i ÖTHs utbud av intressanta kurser. Kurserna läses i första hand inom program vid ÖTH men vissa kan även sökas som fristående kurs. Ansökningsblankett

Läs mer

Matematik MÅLSÄTTNING

Matematik MÅLSÄTTNING Matematik Matematikens betydelse inom olika vetenskapsgrenar har på ett avgörande sätt ökat sedan början av förra århundradet. De facto är vetenskapernas "matematisering" ett av vår tidsålders, den teknisk-vetenskapliga

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2017-03-16, Ärende nr 9-17 BESLUT, bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav,

Läs mer

öppna universitetet våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på

öppna universitetet våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på öppna universitetet Åbo Akademi våren 2013 Uppdaterad 27.3.2013/CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på www.abo.fi/opu ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen

Läs mer

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier)

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) 2013-2014 Uppdaterad per den.6.2013 Termin 1: Grunder i kön och jämställdhet:

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Undervisningsprogram FOLKRÄTT (Samhällsvetenskaplig utbildning)

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Undervisningsprogram FOLKRÄTT (Samhällsvetenskaplig utbildning) Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Undervisningsprogram 2017-2018 Uppdaterat 20.6.2017 FOLKRÄTT (Samhällsvetenskaplig utbildning) HÖSTTERMIN - PERIOD 1 (v. 36-43) Kursnamn Omf. Kurskod Lärare

Läs mer

Andra till tredje året

Andra till tredje året Andra till tredje året Kursnamn Omf Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period I (v.36-43) Finska 5 sp 912730.0 NN - Grupp 1 36-43 Må, On 13.15-14.45 Se CSK - Grupp 2 36-43 Ti, To 13.15-14.45 Se CSK Svenska

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans

Läs mer

Åbo Akademi. våren 2008

Åbo Akademi. våren 2008 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2008 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2007 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

STUDIEHELHETER

STUDIEHELHETER Psykologi Grundstudier (2013) 25.0 obligatorisk 25.0 118010.0 Utvecklingspsykologi 5.0 118011.0 Kognitiv psykologi och neuropsykologi 5.0 118012.0 Personlighet 5.0 118013.0 Klinisk psykologi 5.0 118014.0

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Matematik och statistik

Matematik och statistik och statistik ens betydelse inom olika vetenskapsgrenar har på ett avgörande sätt ökat sedan början av förra århundradet. De facto är vetenskapernas "matematisering" ett av vår tidsålders, den tekniskvetenskapliga

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

L Öppna universitetet

L Öppna universitetet 2008-09 L Öppna universitetet Åbo Akademi Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Tfn: (02) 215 4666, fax: (02) 215 4943 Tina Engblom, utbildningschef Tfn: (02) 215 4665 Majlen

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området 3340 Nr 568 Humanistiska eamina Förteckning över områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika universiteten ordnar fördjupade studier inom det humanistiska området Bilaga I HU

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Huvudområde Inriktningar Språk och språkvetenskap

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

ATT UTBILDA FÖR FRAMTIDA KOMPETENSER

ATT UTBILDA FÖR FRAMTIDA KOMPETENSER ATT UTBILDA FÖR FRAMTIDA KOMPETENSER Informationsvetenskap vid Åbo Akademi Professor Gunilla Widén Bibliotekschefsmöte 17.1.2017 1 INFORMATIONSVETENSKAP 1 professor, 1 akademilektor, 2 universitetslärare,

Läs mer

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT IIO.. LINKÖPINGS WUNIVERSITET 20 DNR BESLUT 1(16) Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina Detta beslut ayser benämningar och lokala tillämpningsregler vid Linköpings universitet

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER FR1111 Franska: Grundkurs, 30 högskolepoäng French: Introductory Level, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer