1 Allmänt Nätkurser Humanistiska fakulteten... 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5"

Transkript

1

2 Innehåll 1 Allmänt Nätkurser Humanistiska fakulteten... 5 Etnologi... 5 Filosofi... 5 Etik... 6 Finska språket med litteraturen... 6 Folkloristik... 6 Historia... 7 Interkulturell kommunikation... 7 Konstvetenskap... 7 Kultur- och socialantropologi... 7 Kulturlinjen... 8 Litteraturvetenskap... 8 Livsåskådningskunskap... 9 Psykologi... 9 Religionsvetenskap Svenska Teologiska fakulteten Allmän teologi Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten Europakunskap Företagets organisation och ledning Internationell marknadsföring Redovisning Informationsförvaltning Kvinnovetenskap Nationalekonomi Offentlig förvaltning Rättsvetenskap Samhällslära Sociologi Statistik Statskunskap Tekniska fakulteten Informationsbehandling Informationssystem Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Fysik Tvärvetenskapliga studiehelheter Miljökunskap ÖPU- leden, en väg till examen Separat bilaga Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten... Pedagogiska fakulteten... 2

3 1. Allmänt Åbo Akademis öppna universitet förverkligas i samarbete med drygt 30 samarbetsparter runtom i Svenskfinland. Kompendiet presenterar de kurser/ämnen som vi tillsammans med er kan erbjuda på olika orter enligt behov och önskemål. Presentationen är inte uttömmande. Ta kontakt om ni har andra önskemål så diskuterar vi vidare. Notera att de ämnen som finns företrädda vid Åbo Akademis fakulteter i Vasa presenteras i separat bilaga. Grunderna för samarbetet För att en kurs skall bli godkänd inom ÅA:s öppna universitet förutsätts bl.a. att arrangören, inom utsatt tid, via fortbildningscentralen (FC) anhåller om att få arrangera kursen och att kursen tas in i den årligen godkända undervisningsplanen för det öppna universitetet. Grunden för samarbetet regleras i avtal mellan arrangör och ÅA. Till FC:s uppgift hör att planera och koordinera det öppna universitetets undervisningsprogram, att hos fakulteter och ämnesansvariga anhålla om godkännande av kursplaner och lärare, att uppgöra en undervisningsplan för det öppna universitetet, att handha studievägledning och allmän information samt registrering av studieprestationer och utfärdande av intyg. Till utbildningsenhetens uppgift hör att utreda utbildningsbehov, att inom utsatt tid anhålla om kurser, att informera om kursutbud samt att ta hand om praktiska arrangemang i anslutning till kurserna. Utbildningsenheten svarar för de kostnader som undervisningen föranleder, såsom undervisnings och förhörsavgifter (jämte socialkostnader) samt reseersättningar, inkvarteringskostnader och dagtraktamenten enligt gällande avtal. Det årliga utbudet skapas i samarbete mellan fortbildningscentralerna och de arrangerande utbildningsenheterna. För att underlätta samarbetet finns en Samarbetsguide med rekommendationer och anvisningar i anslutning till kurser inom det öppna universitetet vid Åbo Akademi. Aktuell information finns även på våra webbsidor för samarbetsparter: För mera information om avtal och samarbete kan ni kontakta utbildningschef Tina Engblom tfn (02) , e-post: Studiepoäng Kursernas omfattning räknas numera studiepoäng (sp). Grundstudierna utgör minst 25 sp och ämnesstudierna minst 35 sp. Universitetsexamen avläggs i två steg:, där kandidatexamen omfattar 180 poäng och magisterexamen 120 poäng. Arbetssätt Vi kan erbjuda olika arbetssätt i våra kurser: a) traditionella kurser där grundmodellen är föreläsningar, litteraturläsning och tentamen. b) flerformskurser, kurser med varierande arbetssätt: traditionella föreläsningar, diskussioner, övningar (enskilt eller i grupp), inlämningsuppgifter, uppsatser och videokonferenser etc. c) nätkurser är kurser med flexibla studieformer, där närstudiernas andel har minskats, eller uteslutits helt. Deltagarna gör övningsuppgifter och deltar i diskussioner på nätet. I ämnen där det är svårt att samla tillräckligt många deltagare på en och samma ort, rekommenderas att flera arrangörer samarbetar och att ev. närstudier ordnas gemensamt som ett intensivpass på överenskommen ort. En nätkurs, 10 sp, med 20 deltagare kostar ca Kurser för klasslärare Vi erbjuder kurser/helheter i nedanstående ämnen för klasslärare och andra som vill få ämneslärarkompetens om 60 studiepoäng (i modersmålet i såväl svenska som litteraturvetenskap). ALLMÄN TEOLOGI FILOSOFI FINSKA HISTORIA LITTERATURVETENSKAP LIVSÅSKÅDNING PSYKOLOGI RELIGIONSVETENSKAP SAMHÄLLSLÄRA SVENSKA Studievägledare Majlen Saarinen, tfn (02) , e-post: Mera information Kontaktuppgifter till ämnesansvarige planerare hittar du i anslutning till respektive ämne. För frågor av mer allmän karaktär ta kontakt med Tina Engblom, utbildningschef Tfn , e-post: eller Terése Ahlström, teamledare i Vasa, Tfn , e-post:

4 2. Nätkurser ALLMÄN TEOLOGI Grund- och ämnesstudier kan erbjudas som nätkurser Kristen sexualetik, 10 sp Miljö och etik, 5 sp ENGELSKA Engelska för HF/TF, 5 sp EUROPAKUNSKAP EG-rätt individen och EU, 10 sp FILOSOFI Vetenskapsfilosofi, 3-5 sp FINSKA Finsk skönlitteratur, 3-7 sp FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisation o ledning; en introduktion, 10 sp Strategisk ledning, 5 sp Strategisk praxis, 5 sp Human resource management, 5 sp INFORMATIONSBEHANDLING Grundstudierna erbjudas som nätkurser Utbildningsteknologi, 8 sp INFORMATIONSFÖRVALTNING Grundstudierna, 25 sp och ämnesstudierna, 45 sp, är nätbaserade kurser INFORMATIONSSYSTEM Grundkurs i informationssystem, 10 sp INTERKULTURELL KOMMUNIKATION I religionernas smältdegel, 10 sp INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Grundkurs i marknadsföring, 10 sp European Business & Markets, 10 sp Transport- och logistiktjänster, 5 sp KONSTVETENSKAP Introduktion till konstvetenskap och antikens konsthistoria, 6 sp Medeltiden, 6 sp Renässansen, 6 sp Den nya tiden ca , 7 sp KULTURLINJEN Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp Kulturproduktion i media, 5 sp KVINNOVETENSKAP Introduktion till kvinnovetenskap, 10 sp Kvinnor, kropp och hälsa, 5 sp MILJÖKUNSKAP Ekologi och miljövård del I-II, 5+5 sp Miljöekonomins grunder del I-II, 5+5 sp Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp Miljö och etik, 5 sp NATIONALEKONOMI Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Finland och EU-aktuella ekon. frågor 5 sp Banker och penningteori, 5 sp Den globala ekonomin, 5 sp NORDISK FOLKLORISTIK Grundstudierna kan erbjudas som nätkurser OFFENTLIG FÖRVALTNING Finlands offentliga förvaltning, 10 sp Budgetering och redovisning, 10 sp Organisationsteori I, 5 sp Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp PSYKOLOGI Introduktion till psykologin, 10 sp Arbets- och organisationspsykologi, 10 sp RELIGIONSVETENSKAP Religionshist. i jämförande perspektiv, 5 sp Genus och religion, 10 sp Aktuella religiösa rörelser, 10 sp RÄTTSVETENSKAP Familje- och kvarlåtenskapsrätt del I, 7 sp Arbetsrätt, 7 sp Marknads- och immaterialrätt, 5 sp EG-rätt, 10 sp Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp SKÄRGÅRDSKUNSKAP Natur och människa en introduktion till skärgårdskunskap, 5 sp Samhälle och näringar, 10 sp Skärgårdsnatur, 10 sp SOCIOLOGI Grundstudierna kan erbjudas som nätkurser Sociologisk teori, 5 sp Sociologins historia och klassiker, 5 sp Finlandssvenskar, 5 sp STATISTIK Grundkurs i statistisk data-analys, 10 sp Baskurs i statistik, 5 sp STATSKUNSKAP Politisk delaktighet o demokratifostran, 3 sp SVENSKA Språkvård, 5 sp 4

5 3. Humanistiska fakulteten ETNOLOGI Etnologi handlar om människan som kulturvarelse. Som kulturvetenskap är etnologin särskilt inriktad på materiella och sociala men också mentala kulturyttringar. Kulturmönster och kulturvariation studeras ofta i en kombination av nutidsanalys och historisk rekonstruktion, möten mellan olika kulturer och subkulturer i ett jämförande perspektiv. För ytterligare information, se: 1. Etnologins grunder, 5 sp Kursen ger grundläggande kunskap om etnologin som kulturvetenskap och om människan som kulturell varelse samt om olikartade kulturmiljöer. Ingår i grundstudierna. 2. Nordisk kultur och nordiska kulturmiljöer, 7 sp Kursen behandlar människors vardagsliv, kulturmönster och enskilda kulturyttringar i Norden samt nordisk gemenskap, med inriktning på de nationella kulturerna i Sverige, Norge, Danmark, Island och Färöarna under och 1900-talen. Ingår i grundstudierna. 3. Etnologi och turism, 7 sp Introduktion till turismforskning om kulturmöten och turisttillvaron 4. Etnicitet och identitet, 7 sp Ger fördjupad kunskap om finländska kulturmönster, speciellt angående minoriteter. 5. Etnologisk genusforskning, 7 sp Ger grundläggande insikter i genusforskningen och dess bakgrund. 6. Stadskultur, 4 sp Fördjupad kurs om urban kultur med betoning på nutidsrepresentation och det kollektiva minnet. 7. Kulturens uttryck, 7 sp Ger fördjupad kunskap om finländska kulturmönster med inriktning på urbana och agrara kulturmiljöer sedvanor och festbruk. Planerare Christian Wulff, tfn: (02) , e- post: FILOSOFI 40 SP Filosofi är det äldsta av alla akademiska läroämnen och spelar en central roll i den västerländska kulturens historia. Den har påverkat, och i sin tur påverkats av, det vetenskapliga, religiösa, konstnärliga och politiska tänkandets utveckling. Inom öpu kan man avlägga grundstudier (25 sp) i filosofi. Därutöver erbjuds enskilda specialkurser som efter överenskommelse kan räknas till godo inom ämnesstudier. Grundstudier: 1. Introduktion till filosofin, 5 sp 2. Filosofins historia, äldre del, 5 sp 3. Filosofin historia, nyare del, 5 sp 4. Moralfilosofi, 5 sp 5. Logik, 5 sp Specialkurser i filosofi: Kurserna kan ingå i ämnesstudier (cl): 6. Mediafilosofi, 3 sp 7. Teknologins filosofi, 3 sp 8. Miljöfilosofi, 3 sp 9. Kärlekens filosofi, 3 sp 10. Feministisk filosofi, 2 sp 11. Estetik, 5 sp 12. Renässansens filosofi, 13. Vetenskapsfilosofi, 3-5 sp / NÄTKURS OBS! Erbjuds från Åbo vartannat läsår 14. Ungdom och livsåskådning, 3 sp Kursen klargör frågor angående livsåskådning, världsåskådning och ungdom. Ett centralt tema är relationen mellan ungdomar och vuxna. Kursen riktar sig speciellt till lärare och andra som arbetar med ungdomar. Arbetsformer och examination är föreläsningar, aktivt deltagande, diskussioner och hemtentamen. 15. Litteraturens filosofi, 5 sp (20h) Den filosofiska traditionen omfattar tänkare och verk som inte låter sig fångas av snäva beskrivningar. I vissa situationer verkar etiketten författare bättre fånga tänkarens verksamhet; i andra står benämningen filosof närmare till hands. Många av de texter vi betraktar som filosofiska hörnstenar har även skönlitterära aspekter. Finns det en klar gräns mellan dessa två verksamheter? Hur ska vi i så fall beskriva den? Ligger skillnaden i hur vi läser? Eller på vilka sätt kan vi beskriva läsandet? 16. Emotioner, 5sp (15 h) Kursen behandlar centrala problem och frågeställningar i både äldre och modernare filosofers syn på känslor. Under kursen diskuteras frågor som: Vad betyder det att styras av sina känslor, att kontrollera sina känslor eller att kämpa mot sina känslor? Är emotioner inre upplevelser som uppstår av kausala orsaker? Ibland ansvarar man för sina känslor, ibland inte. Vilken är relationen mellan känsla och förnuft? Vilken är relationen mellan kropp och känsla? Hur förstår vi andra människors känslor? 17. Representationens problem i början av 2000-talet, 5 sp / Kurs i estetik Kursen ger en inblick i centrala estetiska frågeställningar. Dels innehåller kursen en genomgång av avbildningens idéhistoria från upplysningens renässansperspektiv till dagens 5

6 dokumentärfilm. Utöver detta behandlas vissa specifika moderna frågeställningar som förhållandet mellan dokumentation/fiktion, förhållandet mellan konst och moral, bilder som förmedlare av verklighet samt bild och identitet. Planerare Katarina Humina, tfn: (02) , e- post: ETIK Öppna universitetet har inom ämnet filosofi erbjudit en specialhelhet i etik (ca 25 sp) som består av tre kurser och som främst riktar sig till personer som arbetar inom vården, men också andra som intresserar sig för etiska och moraliska frågor. Studiehelheten behandlar den moraliska förståelsens karaktär och moralens roll i det mänskliga livet. a) Den introducerande kursen ger en allmän orientering i centrala problem och begrepp inom modern moralfilosofi. I förgrunden står frågan om moralens auktoritet i ett sekulariserat och mångkulturellt samhälle. b) Den andra kursen utgör en fördjupning och studerar moralfilosofiska klassiker och deras uppfattningar om moral. c) Den tredje kursen diskuterar bl.a. den moraliska förståelsens olika dimensioner och delområden, som t.ex. förhållandet mellan förnuft, tro och moral, relationen till natur och djur, moraliska dilemman osv. Vi erbjuder en eller flera kurser eller en specialkurs med något/några teman från denna studiehelhet. Planerare Katarina Humina, tfn: (02) , e- post: FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN sp Ämnet ger förtrogenhet med finska språkets struktur och variation samt kännedom om finsk skönlitteratur, finsk kultur och de faktorer som mest påverkat språkets utveckling. Några kurser ger praktiska färdigheter i finska. Kurserna är fristående, efter diskussion med planeraren finns det även möjlighet att erbjuda hela grund- eller ämnesstudiehelheter. 1. Felanalys, 2 sp (10-15 h) 2. Språkliga normer, 2 sp (10-15 h) 3. Ordbildning, 3 sp (15-20 h) 4. Språkhistoria, 2 sp (10-15 h) 5. Dialekter, 3 sp (15-20 h) 6. Finsk skönlitteratur, 3-7 sp, 20 h närstudier samt nätstudier Specialkurser: 7. Skönlitteratur i finska undervisningen 8. Praktiska färdigheter i finska (består av Muntliga övningar, 2 sp och Skriftlig översättning, 4 sp) h närstudier. 9. Finsk barn- och ungdomslitteratur 10. Finsk folkkultur Planerare Kim Lindén, tfn (02) , e-post: FOLKLORISTIK Ämnet ger en fördjupning i sättet att se på kultur och fokuserar både på dagens folk- och populärkultur samt olika vardagliga kulturella uttryck som studeras i ett historiskt och socialt perspektiv. För ytterligare information, se: 1. Grundkurs i folkloristik, 5 sp Målsättningen är att lära sig vad folklore är och hur den yttrar sig såväl i gången tid som i dagens samhälle samt att bekanta sig med folkloregenrer och folklorens funktioner. 2. Folkdans och folkmusik, 5 sp Belyser folkdans och folkmusik samt dansandet som folkloristiskt fenomen. 3. Nordisk mytologi, 5 sp Mål: 1) Ger kännedom om fornnordisk religion från det skandinaviska språkområdet från stenåldern fram till vikingatiden. 2) Ger inblick i källorna till vår kunskap om forntida religion. 4. Föreställningsvärldar, 5 sp Målsättning 1) att lära känna genrer som utgör källor för kunskap om folktro, folktrons väsen, folkmedicin samt modern folklig religiositet 2) att lära känna de metoder som används inom folktroforskningen 3) att lära känna till festsedernas, såväl årets som livets fester, ursprung, utveckling, uttryck och funktion 4) att få kännedom om rit och ritforskning 5. Att upptäcka och förstå vardagen, 5 sp Målsättning 1) att varsebli de kulturella fenomen som finns i vår omgivning, i vår vardag. 2) att se vår omgivning med nya ögon och problematisera den utifrån begreppen tid, rum och sociala relationer 3) att studera vardagen med hjälp av deltagande observation 4) att tolka och förstå vardagen utifrån begrepp såsom nostalgi, ondska, vanor, mångkulturalitet, kropp och sinnesförnimmelser. 6. Populärkultur, 5 sp Kursen behandlar relationen mellan folklore och populärkultur. Planerare Christian Wulff, tfn: (02) , e- post: 6

7 HISTORIA 1. Japans kulturhistoria, 4 sp (24h) Kursen behandlar översiktligt Japans kulturella utveckling från förhistorien fram till nutiden. Dels behandlas utvecklingen inom Japan, dels kontakterna med andra delar av Asien samt Europa och Amerika. Planerare Katarina Humina, tfn: (02) , e- post: INTERKULTURELL KOMMUNIKATION 25 SP Interkulturell kommunikation är ett tvärvetenskapligt biämne, som behandlar begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter. Målet med helheten är att ge större beredskap att arbeta i främmande kulturer och med människor från andra kulturer. Från läsåret finns det goda möjligheter att erbjuda hela helheten t.ex. med en kurs per termin. Grundstudier 25 sp: 1. Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sp (30 h) Introduktionskursen tar upp grundläggande begrepp och teorier inom interkulturell kommunikation. Med hjälp av dem kan du bättre förstå och analysera nya interkulturella situationer och problem du möter. 2. I religionernas smältdegel, 10 sp NÄTKURS Kursen behandlar dels världens stora religioner i historia och nutid, dels möten med andra kulturer och religioner. Vad bör man tänka på då man träder in i en annan kultur, är kunskap nog för att nå över kulturgränserna, hur reagerar jag själv, hur stor betydelse har min egen personlighet? 3. Det mångkulturella samhället, 5 sp (25 h) Kursen behandlar den mångkulturella karaktären hos dagens samhällen. Vad avser man med mångkulturalism och hur är ett mångkulturellt samhälle möjligt? På vilket sätt har olika samhällsförändringar påverkat dagens etniska relationer? 4. Culture, Business and Communication, 5 sp The course deals with basic knowledge in theory and practice about the influence of culture on international business and management. The participants will learn to understand and analyze business and management from a cross-cultural perspective. The students will also learn to identify culturally differing issues and behavior that affect everyday business life in an international setting. Issues which are examined and discussed during the course include, among others, business negotiations, managerial aspects on cultural differences, advertising in different cultural settings as well as branding and image issues in cross-cultural business. Planerare Kim Lindén, tfn (02) , e-post: KONSTVETENSKAP 25 SP Konstvetenskap är vetenskapen om bilder, byggnader, möbler och om den visuella formgivningen som sådan. Grundstudier i konstvetenskap (25 sp) / även som NÄTKURSER 1. Introduktion till konstvetenskapen och antikens konsthistoria, 6 sp 2. Medeltiden, 6 sp 3. Renässansen, 6 sp 4. Den nya tiden ca , 7 sp Ämnesstudier i konstvetenskap: 5. Konsten i Finland och regionen, 10 sp Kursen ger en överblick av arkitektur och konst i Finland från medeltiden till nutid. Därtill är syftet att relatera konkreta konstverk, dels till den konsthistoriska traditionen och dess syn på den nationella konstens utveckling dels till omkringliggande kulturer. Specialkurser i konstvetenskap: En specialkurs ingår inte i approbatur, men kan däremot räknas tillgodo inom ämnesstudier eller fördjupade studier. Kursen kan också ingå i fritt valbara studier inom en examen. Vanligen krävs inte förkunskaper. 6. Genusperspektiv i konsten och konsthistorien, 5 sp 7. Europeiska möbelstilar, 3 sp 8. Finlands konstindustri, 3 sp 9. Introduktion till egyptologi, 5 sp 10. Amarnaperioden, 3 sp 11. Nutidskonsten, 5 sp Planerare Katarina Humina, tfn: (02) , e- post: KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI 25 sp Antropologi är vetenskapen om variationer och likheter i olika kulturer. Antropologiska studier riktar sig främst mot främmande kulturer men numera kan man även bedriva antropologi på hemmaplan. Avsikten är då antingen att förstå det "främmande" eller det "egna". Inom antropologin riktar sig intresset mot ekonomi, 7

8 social organisation, familj, seder, bruk, klädsel, språk, riter, myter, kulturkontakt, symbolspråk, genus, lokalkulturer, globalisering mm. Grundstudier 25 sp / Obligatoriska kurser 1. Grundkurs i socialantropologi, 5 sp 2. Antropologins metod och teori, 5 sp Valbara kurser t.ex. 3. Medicinantropologiska perspektiv på sjukdom, hälsa och vård, 5 sp 4. Symbolteori, 5 sp 5. Religionsantropologi, 5 sp 6. Musikantropologi, 2-13 sp 7. Kulturantropologi, 6-10 sp 8. Historisk antropologi, 7 sp 9. Antropologins filosofi, 4-10 sp 1. Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Kursens målsättning är att ge en inblick i antropologin som forskningsområde, dess teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp. Avsikten är att ge ett svar på frågan hur antropologen möter det främmande och hur insikterna omvandlas till antropologiska texter. 2. Medicinsk antropologi, 5 sp Målsättningen är att behandla sjukdom, vård och hälsa i ett kulturellt sammanhang. Centrala frågor är hur sjukdom uppfattas och förklaras, hur sjukdom uttrycks och kommuniceras i olika tider och på olika platser. 3. Symbolteori, 5 sp Utgående ifrån en läsning av några av symbolantropologins klassiker fokuserar kursen på användningen av och tolkningen av starka, påträngande symboler i populärkulturen, både vad gäller ikoner, andra massmediala representationer och även populärkulturella genrer som ofta är starkt symbolladdade. 4. Antropologins filosofi, 5 sp Målet är att bekanta sig med centrala filosofiska frågeställningar som antropologin förknippas med (förståelsebegreppet; relativism m.m.) För ytterligare information, se: Planerare Christian Wulff, tfn: (02) , e- post: KULTURLINJEN 1. Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp (6h) NÄTKURS Specialkurs i offentlig förvaltning som granskar kulturområdet ur ett statsvetenskapligt perspektiv: Vad innebär det att fatta beslut om och förvalta kultur? Varför finansieras kulturen med tipsvinstmedel? Har det någon betydelse att kultur och idrott förvaltas av samma nämnd? Kursen ger insikter i kulturförvaltningens uppbyggnad på alla nivåer och i de processer med hjälp av vilka den nationella och lokala kulturpolitiken utformas. 2. Kulturproduktion i media, 5 sp (24 h) Nätstödd kurs Specialkurs i nordisk folkloristik som ger kunskap om att förmedla kulturvetenskapligt kunnande till allmänheten. Via praktiska övningar i att skapa artiklar för tidningar och tidskrifter samt programinnehåll för radion får kursdeltagaren lära sig grunderna i att producera kultur. Kursen genomförs i samarbete med radion och olika tidningar. Planerare Katarina Humina, tfn: (02) , e- post: LITTERATURVETENSKAP Skönlitteratur är facklitteratur om människan, har det sagts. Litteraturstuderande läser också facklitteratur om skönlitteratur, för att se hur denna är gjord och har gjorts genom tiderna. Att utforska hur litteraturen har lästs och verkat är en spännande historia. För mera info se: 1. Introduktion i litteraturvetenskap, 10 sp Kursen behandlar litteraturvetenskapliga grundbegrepp, genrer, analysmodeller och teoretiska infallsvinklar. 2. Harry Potters ursprung, 10 sp Kursen diskuterar de mest centrala begreppen i barnlitteratur och barnlitteraturforskning utgående ifrån fenomenet Harry Potter. Den behandlar frågor kring barnlitteraturens väsen, synen på barnet och barndomen så som de avspeglar sig i barnlitteraturen; teman i barnlitteraturen samt dess roll i samhället. 3. Finlandssvensk barnlitteratur, 10 sp Består den Finlandssvenska barnlitteraturen av något mer än mumintroll? Finns det fortfarande en levande tradition av bilderböcker eller ungdomsböcker? Kursen behandlar frågorna i ett historiskt perspektiv samt i relation till aktuell forskning om barnlitteratur. Kursen kan enligt särskild överenskommelse ingå i ämnesstudier i litteraturvetenskap eller som fritt valbar kurs. 8

9 4. Ingen återvändo, problem och protest, ungdomsromanen, 10 sp Kursen ger fördjupad kännedom om ungdomslitteraturen som kategori, kunskaper om den moderna ungdomsromanen samt analys av ungdomsromanens särdrag och genrer genom teoretiska angreppssätt som narratologi, karnevalsteori, könsideologi och queerteori. Planerare Christian Wulff, tfn: (02) , e- post: LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP 60 SP Livsåskådningskunskap ges i skolan som ett alternativ för de elever som inte tillhör ett religiöst samfund. Livsåskådningskunskap kan utgöra biämne inom linjen för ämneslärare, men kan också väljas av andra intresserade. Vi erbjuder en studiehelhet om 60 sp som ger ämneslärarkompetens i ämnet. Grundstudier 25 sp / obligatoriska kurser 1. Introduktion i filosofin, 5 sp 2. Filosofins historia, äldre/nyare delen, 5 sp (alternativt valbara kurser) 3. Moralfilosofi, 5 sp 4. Religionshistoria i ett jämförande perspektiv, 5 sp 5. Grundkurs i religionspsykologi, 3 sp 6. Islam, 2 sp Ämnesstudier 35 sp / obligatoriska kurser 1. Filosofins historia, äldre/nyare delen, 5 sp (alternativt valbara kurser) 2. Religionsfilosofi med livsåskådningskunskap, 5 sp 3. Proseminarium i filosofi, 5 sp 4. Moderna riktningar i filosofin, 5 sp 5. Idé- och kulturhistoria, 10 sp 6. Religionssociologi, 5 sp Planerare Katarina Humina, tfn: (02) , e- post PSYKOLOGI 60 SP Öppna universitetet erbjuder i samarbete psykologutbildningen vid Åbo Akademi ett 60 studiepoängs program i psykologi. Detta "ospärrade" program motsvarar den kravnivå som tillämpas i psykologutbildningen och är avsett för vuxen- och biämnesstuderande. Introduktion till psykologin utgör en grund för de övriga studieblocken och bör väljas som första kurs. Psykologisk teori och forskning rekommenderas att väljas som sista kurs eftersom den förutsätter en del förkunskaper. I övrigt kan studieblocken/kurserna läsas i den ordning man önskar. Obligatoriska kurser: 1. Introduktion till psykologin, 10 sp (30-40h) / NÄTKURS Kursen ger kunskap om psykologins centrala innehåll; såväl om psykologiska teorier som fakta och principer som erhållits genom psykologisk forskning. Kursen ger också en första inblick i psykologins olika riktningar och deras vetenskapsteoretiska tänkesätt, samt den psykologiska forskningens metoder. 2. Utvecklingspsykologi, 10 sp (30-40h) Kursen ger en översikt av individens psykologiska utveckling i ett relations- och livscykelperspektiv med en strävan till helhetssyn på utveckling som en sammansatt och under hela livet pågående process. En bärande tanke är att följa hur personligheten grundläggs under barns- och ungdomsåren och fortsätter att utvecklas i vuxen ålder. 3. Klinisk psykologi, 10 sp (30-40h) Målet är att ge kännedom om den kliniska psykologens arbetsområde, diskutera olika teoretiska inriktningar inom den kliniska psykologin och ge en inledning till olika psykiska störningar. 4. Neuropsykologi, 10 sp (30-40h) Målet är att ge teoretisk baskunskap om beteendets neurala bas både hos barn och vuxna. Teman som tas upp är hjärnans anatomi och funktion, dess utveckling och plasticitet. Vidare behandlas neuropsykologiska syndrom hos vuxna (afasier, agnosier, apraxier, amnesier, neglekt, dysexekutiva funktioner) samt neurospsykologiska syndrom hos barn (inlärningssvårigheter, dyslexi, SLI, Asperger, ADHD mm) 5. Psykologisk teori och forskning, 10 sp (20-30h) Kursen avslutar helheten 60 sp i psykologi och målet är att integrera tidigare införskaffad psykologisk kunskap och teori med de metoder som tillämpas inom psykologisk forskning. Valbara kurser: 6. Arbets- och organisationspsykologi, 10 sp (20-40h) / NÄTKURS Syftet är att ge baskunskap om arbets- och organisationspsykologiska teorier och interventioner. Man undersöker psykologiska lagbundenheter i arbetslivet: individen, gruppen, organisationen. Teman som samspel och inflytande, att leda och bli ledd, lärande och kommunikation, arbetsmotivation och 9

10 arbetstillfredsställelse, stress och utbrändhet ingår. 7. Socialpsykologi, 5 sp (20h) Kursens målsättning är att ge kunskap om socialpsykologisk teoribildning och tillämpning. Teman som ingår är bl.a. social perception och kognition, socialisation, grupper och deras dynamik, attraktion, attityder och fördomar, makt, normer och roller, social påverkan. 8. Kognitiv psykologi, 5 sp (8-18h) Kursens mål är att ge kunskaper om centrala teorier och empiriska rön beträffande människans medvetande och tänkande, inlärning, minne, språk, varseblivning och andra kognitiva processer, samt presenterar några av de viktigaste tillämpningarna av den moderna kognitiva psykologin. Planerare Pian Åkerlund, legitimerad psykolog, tfn: , e-post: RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där olika discipliner används för att studera religion, religionsutövning och religionens kontext. Ämnet studerar de s.k. "världsreligionerna". För mera information, se: 1. Religionshistoria i ett jämförande perspektiv, 5 sp NÄT/vanlig undervisning Kursens mål är att erbjuda en grundläggande kännedom om världens stora religioner; hinduism, buddhism, och islam. En översikt över religionernas historia ges. Texter, ikonografi, myter och riter i olika religioner introduceras. 2. Hinduism och buddhism, 5 sp Kursens målsättning är att fördjupa kunskaperna om hinduism och buddhism. 3. Islam, 2 sp Målsättningen är att ge ökad kunskap om islam. 4. Religionssocialogi, 5 sp Målet är att introducera religionssociologi och att studenterna lär sig tillämpa religionssociologiska teorier på textbaserat material. 5. Aktuella religiösa rörelser, 10 sp (Nätstödd kurs) Ger kunskap om trender i västvärlden och att förstå nya religionsformer; New Age, nya religiösa rörelser och nyhedendom. Kursen är nätbaserad med en närstudieträff. 6. Genus och religion, 10 sp NÄTKURS Kursen studerar religion ur genusperspektiv. SVENSKA SP Kurshelheten utgör en fristående cum laude (första biämne) i svenska. Studiehelheten kan avläggas under en längre tidsperiod, med 2-3 kurser per läsår. Kurserna har i regel närstudietimmar. Kursen Språkvård erbjuds som nätbaserad med två närstudieträffar. Grundstudier, 25 sp 1. Grammatik 5 sp 2. Språkvård 5 sp / NÄTKURS 3. Språksociologi 5 sp 4. Stilistik 5 sp 5. Danska 5 sp Ämnesstudier, 35 sp 6. Norska 5 sp 7. Funktionell grammatik o textanalys 5 sp 8. Språkhistoria I 5 sp 9. Dialektologi 5 sp 10. Allmän språkvetenskap 5 sp valfria kurser 10 sp Specialkurser: 12. Språket på webben 13. Tvåspråkighet 14. Retoriken med praktiken 15. Fortsättningskurs i danska 16. Barnets språkutveckling 17. Språk och kön 18. Namnforskning Planerare Kim Lindén, tfn (02) , e-post: Planerare Christian Wulff, tfn: (02) , e- post: 10

11 4. Teologiska fakulteten ALLMÄN TEOLOGI SP Ämnet består av studiehelheterna approbatur, cum laude approbatur samt en påbyggnadskurs (laudatur). Avlagda 60 studiepoäng (sp) i allmän teologi ger ämneskompetens i religion för t.ex. grundskola och gymnasium (som andra undervisningsämne). Inga förkunskaper är nödvändiga ämnet passar alla med intresse för kyrka, religion och samhälle. Approbatur i allmän teologi, 25 sp Grundstudierna i allmän teologi (approbatur) sker genom att avlägga 5 av de 7 första grundkurserna i de olika huvudämnena på Teologiska fakulteten. Kurserna förutsätter inga förkunskaper och kan hållas som traditionella föreläsningskurser (15 h föreläsningar) men även som NÄTKURSER. De fem kurserna kan fritt väljas bland följande kurser: 1. Gamla testamentet I, 5 sp I ämnet gammaltestamentlig exegetik granskas Gamla testamentets uppkomst, utformning samt upphovsmän. 2. Nya testamentet I, 5 sp Den nytestamentliga exegetiken undersöker Nya testamentet på motsvarande sätt som inom gammaltestamentlig exegetik. Målet med de exegetiska studierna är en större förståelse för Bibeln. 3. Kyrkohistoria I, 5 sp Kyrkohistoria är både en teologisk och historisk vetenskap, som undersöker hur den kristna tron har kommit till uttryck i historien ända från Jesu tid till våra dagar. 4. Praktisk teologi I, 5 sp Den praktiska teologin undersöker kyrkans verksamhet i historia och nutid. Det kan gälla gudstjänsten, predikan, undervisningen, själavården eller diakonin, men också hur människor upplever religion och ger uttryck för den i ensamhet eller tillsammans med andra. 5. Dogmatik I, 5 sp Dogmatiken granskar den kristna trons grunder och innehåll. Målsättningen med kursen är att ge en överblick över det mest centrala innehållet i den kristna trosläran samt över de viktigaste skedena och gestalterna i teologins historia. 6. Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp Kursen ger grundläggande insikter i olika kristna och filosofiska sätt att se på moral i historia och nutid. Särskild vikt läggs vid luthersk tradition. 7. Religionsvetenskap I, 5 sp Målet är att lära ut ett religionsvetenskapligt förhållningssätt till religionsstudier samt att studera religioner ur ett jämförande perspektiv. Tyngdpunkten i framställningen läggs dock vid hinduismen, buddhismen, islam och judendomen. Cum laude approbatur i allmän teologi, 35 sp Grundstudierna kan fördjupas med ytterligare 35 sp ämnesstudier. Ämnesstudierna byggs upp av de två resterande grundkurserna på approbaturnivå (2 x 5 sp) samt av 20 sp fördjupning i ett av huvudämnena. Studiehelheten cum laude approbatur kan avläggas på traditionellt sätt under fyra kursveckoslut med tillhörande föreläsningar, seminarier, litteraturtentamina och bokrecensioner. Det är även möjligt att avlägga studiehelheten som NÄTKURS. Deltagande i cum laudeprogrammet förutsätter avlagd approbatur i allmän teologi. Påbyggnadskurs (laudatur) i allmän teologi, 60 sp Påbyggnadskursen i allmän teologi avläggs i samma ämne som fördjupningen på cum laudenivå och omfattar 60 sp. Programmet består av 5 kursveckoslut med tillhörande uppgifter. För att erhålla vitsordet laudatur bör deltagarna även skriva en fackuppsats omfattande sidor. Avlagd cum laude approbatur är en förutsättning för deltagande i denna kurshelhet. Specialkurser i allmän teologi, 10 sp Utöver approbaturkurserna i teologi erbjuds även enskilda specialkurser om aktuella teologiska teman. Kurserna består av föreläsningar samt seminarier som tillsammans ger 10 sp. Specialkurserna i teologi förutsätter inga förhandskunskaper utan kan läsas av alla med intresse för ämnet. De enskilda specialkurserna i teologi (10 sp) kan dock räknas till godo för cum laude approbatur i teologi. Planerare Maria Söderbacka, tfn (02) , e-post 11

12 5. Ekonomiskstatsvetenskapliga fakulteten EUROPAKUNSKAP sp Detta är en tvärvetenskaplig studiehelhet som behandlar Europa med betoning på samhälle, juridik, ekonomi, kultur och religion. Kurserna kan läsas som första (21-23 sp) eller andra biämne (50-65 sp). Ämnet är godkänt som biämne vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. I studiehelheten är kursen Integrationens grunder (5/7 sp) obligatorisk. Europakunskap sp (andra biämne): Obligatorisk introduktionskurs, 7 sp 2-3 valbara kurser á 7-8 sp med inriktning på Europa eller EU, t.ex. i rättsvetenskap, nationalekonomi, etnologi, religionsvetenskap. Kursutbudet består f.n. av följande delar: 1. Integrationens grunder, 7 sp, 30 h Obligatorisk introduktionskurs som ger insikt i den europeiska integrationens historia, nuläge och visioner. 2. EG-rätt - individen och EU, 10 sp, NÄTKURS Kursen ger grundliga insikter i integrationens rättsliga aspekter, speciell angående EU. 3. Regional utveckling i Europa, 10 sp/regional Development in Europe, 10 cr, ca 20 h. Kursen ger praktiska insikter i EU:s regionalpolitik och tillgänglig EU-finansiering för regionala utvecklingsprojekt samt analyserar faktorer som gör regioner framgångsrika, med tonvikt på entreprenörskapets och kreativitetens betydelse (kan erbjudas på svenska el. engelska). 4. Ekonomisk integration i Europa, 10 sp / Economic Integration in Europe 10 cr 30 h Kursen behandlar frågor om tullunionen, den gemensamma marknaden, EU:s institutioner och beslutsfattandet, EU:s politik (ekonomisk, social, industriell politik och jordbrukspolitik), social integration, det europeiska monetära systemet, EMU, EU:s framtid, samt den fördjupade och utvidgade integrationen. (kursen kan erbjudas på svenska och engelska). 5. Regionernas Europa, 10 sp, ca 20 h Introduktion till regionernas Europa, med utgångspunkt i den europeiska integrationen. 6. Miljöpolitik och administration i Norden och Europa, 10 sp/environmental Politics and Administration in the Nordic Countries and Europe, 10 cr, ca 20 h The student must after this course have overview knowledge about how environmental policies have developed in different parts of (western) Europe. The political and administrative structures for environmental policies are addressed also within this course.(kursen erbjuds enbart på engelska). Utbildningsplanerare Carina Gräsbeck, tfn (02) , e-post: och utbildningsplanerare Kurt Långkvist, tfn (02) , e-post: FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Behandlar organisationskultur, ledarskap, strategisk styrning och personalledning, utgående från individer i organisationer, enskilda organisationer samt nätverk. Centrala teman är beslutsfattande, makt, kontroll konflikt och förändring. Grundstudier 25 sp 1. Organisation och ledning; en introduktion, NÄTKURS, 10 sp 8 h Introduktionskurs som ger en övergripande bild av hur organisationer fungerar. Förmedlar grundläggande begrepp, termer och verktyg som är centrala för analys och förståelse av organisationer. 2. Strategisk ledning, NÄTKURS, 5 sp 8 h Kursen ger grunderna i strategisk ledning, i det strategiska perspektivet på organisationer samt i företagsledningens grunder. Kursen behandlar olika skolbildningar inom strategisk ledning. Deltagarna har en aktiv roll under kursen. Förutom litteraturläsning och individuella övningar deltar deltagarna i nätdiskussioner. Förkunskaper: Grk i företagets organisation och ledning eller motsvarande. 3. Strategisk praxis, NÄTKURS, 5 sp Kursen bygger på Strategisk ledning och behandlar strategisk handling och strategisk praxis, med betoning på att utveckla deltagarnas praktiska färdigheter i att hantera strategiska frågeställningar. Kursen ger insikter i konkret strategiskt arbete genom strategiska fallstudier. Under kursen analyserar, löser och diskuterar deltagarna fallstudierna. Förkunskaper: Kursen Strategisk ledning (5 sp) samt Grk i företagets organisation och ledning eller motsvarande. 4. Human resource management, NÄTKURS, 5 sp 8 h Kursen ökar förståelsen för hur organisering och ledning av personalresurser hänger ihop med företagets verksamhet samt ger grundläggande färdigheter för att sköta personalfunktionen i små- och medelstora företag. Kursen behandlar bl. a. personalplanering, urval, belöningssystem, personalavveckling, jämställdhet och kulturell 12

13 mångfald. Förkunskaper: Grundkurs i företagets organisation och ledning eller motsvarande. 2-3årsplan: Österbotten: Grundkurserna (25 sp) ingår i personalkurspaket som kunde starta fr.o.m. vt 08 ht10. Åbo och Mariehamn: Grundkurserna (25 sp) i vt 08 ht 09. INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Ämnet studerar den internationella marknaden och dess karaktärsdrag ur företagsperspektiv samt behandlar och analyserar olika marknader och marknadsföringsåtgärder som blir aktuella inom ett internationellt verksamt företag. Därtill poängteras industriell marknadsföring och företagsnätverk, kulturdimensionen i internationell marknadsföring samt internationell marknadsföring i småföretag och marknadsföring av innovationer. Kurserna 2-4 kan ingå som valbara kurser på grund- och ämnesstudienivå. Kursen Seminarieuppsats, 5 sp arrangeras inte via Öpu. Obligatoriska grundstudier 10 sp 1. Grundkurs i marknadsföring, 10 sp, NÄTKURS 9 h Kursen ger en bred beskrivning av marknadsföringen, dvs. begrepp, dess arbetsfält samt problemområden ur såväl företagets som konsumentens synvinkel. Kursen innehåller också en internationell dimension och genomförs som nätkurs med 3 lokala närstudieträffar. Valbara kurser på grund- eller ämnesstudienivå 20 sp 2. Tjänste och -relationsmarknader, 5 sp - 20 h Kursen ger grundläggande kunskaper i tjänstemarknadsföring och industriella tjänster samt baskunskaper i företagslogistik och distribution. Kursen ger grunden för vidare studier i internationell marknadsföring. Förkunskaper: Grundkurs i marknadsföring eller motsvarande. 3. European Business & Markets, NÄTKURS, 10 sp - 9 h The course aims at studying Europe from an economic geographical perspective as a region that is important within the internationalization of Finnish business. This is an online course with study-group meetings arranged locally. The course language is English. Pre-requisites: The course Grundkurs i marknadsföring or similar. 4. Transport- och logistiktjänster, NÄTKURS, 5 sp - 6 h Kursen behandlar logistikbranschens uppbyggnad, utbud av transport- och logistiktjänster samt Supply Chain Management sett ur tjänsteproducentens synvinkel. Efter att ha slutfört denna kurs kan deltagarna: * Beskriva vilka aktiviteter och tjänster som ingår i logistikbranschen. * Förstå och använda grundläggande begrepp i ämnet transportekonomi och logistik. * Behärska grunderna i logistik. * Analysera skillnader mellan och orsaker bakom olika val av transportmöjligheter. Förkunskaper: Grk i marknadsföring eller motsv. Specialkurs (ämnesnivå) 5. Företagsetik 5 sp - 20 h Målet är att förstå grunderna i företagsetiskt tänkande. Att känna till centrala etiska dilemman som kan uppstå internt i företag, samt i företags samverkan med omgivningen, och i företags relationer till affärspartners. Förkunskaper: Grundstudier i företagsekonomi 2-3 årsplan Åbo: ett 30 sp paket pågår vt.07-ht.08 Mariehamn: totalt 30 sp erbjuds under perioden ht.07-vt.09 Österbotten: totalt 30 sp erbjuds under perioden ht.07-vt.09 REDOVISNING Ämnet beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror och ger underlag för ledning av företag och organisationer samt visar utåt hur företaget klarar sig ekonomiskt. Redovisningen är ett gemensamt språk för alla ekonomer och olika ledningsfunktioner och kan indelas i finansiell (extern) redovisning, redovisning för företagsledning eller ekonomistyrning och revision. Grundstudier 25 sp 1. Grundkurs i redovisning, 10 sp, 64 h föreläsning + 32 h räkneövningar Kursen är en allmän översikt över såväl finansiell redovisning som redovisning för företagsledning och ger en förståelse av redovisningens grundbegrepp sett ur användarens synvinkel. Kursens externa del behandlar den lagstadgade redovisningen samt kopplingen till beskattning och revision. Den interna delen behandlar grundläggande kostnadskalkylering. 2. Bokföring - praktikfall, 5 sp, 18 h föreläsning + 6 h räkneövningar Kurs i bokförings- och bokslutsteknik. Räkenskapsperiodens olika arbetsskeden behandlas med hjälp av praktikfall, där man bekantar sig med hur ett bokföringsprogram är uppbyggt. Kursen behandlar bokföringstekniska lösningar på bokförings- och bokslutsproblem 13

14 samt lagstiftning och praxis som reglerar externredovisning 3. Räkenskapsanalys, 5 sp, 28 föreläsning + 12 h räkneövningar Kursen behandlar grundprinciperna i räkenskapsanalys innefattande traditionell bokslutsanalys med relationstal och finansieringsanalys. 1. Räkenskapsanalysens grundförutsättningar 2. Analys av företagets ekonomiska verksamhetsförutsättningar med hjälp av olika relationstal 3. Analys av företagets kassaflöden i form av en finansieringsanalys 4. Offentligt noterade bolags specialregler och aktierelaterade relationstal 4. Bokslut och bokslutsplanering, 5 sp, 28 föreläsning +12 h räkneövningar Fortsättningskurs i extern redovisning som förutsätter kunskaper i bokföring och tar upp bestämmelser om periodiserings- och värderingsfrågor i bokslutet och bokslutsplanering främst i mindre aktiebolag. Kursen inleds med en genomgång av gällande redovisningsnormer. I samband med bokslutets periodiserings- och värderingsfrågor behandlas specialfall och Bokföringsnämndens anvisningar och beslut. Bokslutsplaneringen omfattar kopplingen till beskattningen i olika företagsformer. 5. Ekonomistyrning, 5 sp, 28 föreläsning +12 h räkneövningar Detta är en fortsättningskurs i ämnesområdet redovisning för företagsledning och förutsätter grundkunskaper i kalkylering. Kursen inriktar sig på tillämpning av modeller för ekonomistyrning och förståelse för de situationer i vilka modellerna kan användas. På kursen behandlas bl.a. specialfrågor i kalkylering, budgetering, balanserat styrkort och controllerfunktionen i företag. 2-3årsplan: Hangö sommaruni: Grundkurspaketet erbjuds sommaren 06- hösten 08 Mariehamn: Grundkurspaketet erbjuds hösten 06 hösten 07 Österbotten: Grundkurspaketet erbjuds tidigast läsåret Planerare Anne Lindgren tfn (02) , e- post: INFORMATIONSFÖRVALTNING Ämnet informationsförvaltning i kombination med en examen ger bibliotekariebehörighet, eller behörighet att jobba som informatiker eller informationsspecialist i företag och organisationer. Informationsförvaltning handlar om metoder att lagra, strukturera, söka och distribuera information effektivt, eller så att man hanterar information så att rätt person får rätt information i rätt tid. Kurserna finns som nät- eller flerformskurser. Förutom studiehelheter kan även enskilda kurser erbjudas. Grundstudier 25 sp 1. Grundkurs i informationsförvaltning Del 1: Introduktion till Information Management, 5 sp Del 2: Informationskällor, 5 sp 2. Dokumentbeskrivning och innehållsanalys Del 1: Katalogisering 4 sp Del 2: Indexering och klassifikation, 6 sp 3. Grundkurs i informationssökning, 5 sp Ämnesstudier 45 sp 4. Interaktiva medier, 5 sp 5. Forts.kurs i informationssökning, 4 sp 6. Databaskonstruktion, 5 sp 7. En av två följande kurser -Introduktion till arkivvetenskap, 2 sp -Bok- och bibliotekshistoria, 2 sp 8. Organisationens administration och marknadsföring, 3 sp 9. Administration av digitala och tryckta samlingar, 4 sp 10. Kommunikation och inlärning, 3 sp 11. Informationsjuridik, 2 sp 12. En av följande två kurser, 5 sp -Praktik -Praktikrelaterad uppsats ist. för praktik 13. En av följande två kurser, - Aktuell forskning, 2 sp - Specialkurs i info.förvaltning, 2 sp 14. Kandidatsemi. och avhandling, 10 sp Planerare Nancy Pettersson, tfn (02) , e- post: KVINNOVETENSKAP Kvinnovetenskapen ifrågasätter antagandet att samhället, kulturen, ekonomin och politiken är könlös. Kvinnovetenskapen utgår från att det sociala, historiska och kulturella beteendet skapar skillnader mellan könen. Därtill behandlas skillnader som ras, ålder, sexualitet och klass. Med sin kritiska syn på kvinnors osynlighet i samhället är kvinnovetenskapen uttryckligen politisk. Kurserna kan erbjudas som föreläsnings- eller nätkurs: 14

15 1. Introduktion till kvinnovetenskap 10 sp Kursen behandlar grundläggande frågor inom feministisk forskning. Begrepp som tas upp är kvinna, skillnad, sexualitet, jämställdhet, förändring och aktörskap samt samhälle. 2. Kvinnor, kropp och hälsa, 5 sp Kursens behandlar kön, samhälle och hälsa ur ett feministiskt perspektiv. Begrepp som tas upp är makt, kunskap, expertis och kroppsliga erfarenheter - vems kunskap gäller när vi talar om kvinnors kroppslighet och hälsa? Vem definierar det normala och det sjuka? Får kvinnor den vård de önskar? Teman som kommer upp är menstruation, abort, bröstcancer, förlossning, mental hälsa, våldtäkt, hälsovård, HIV etc. Planerare Majlen Saarinen, tfn (02) , e- post: NATIONALEKONOMI 25 SP Nationalekonomin - samhällsekonomi - handlar om hur enskilda, företag och samhällen hushållar med sina resurser för att uppnå mål som "nytta", "vinst och "välfärd". Centrala studieområden är ekonomisk tillväxt och utveckling, fördelningen av inkomster, färdigheter och kapital, utrikeshandel och integration. Grundstudier i nationalekonomi, 25 sp 1. Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp. NÄTKURS - ingen närundervisning Obligatorisk kurs inom ekonomiska studier, ingår i valbara obligatoriska studier för samhällsvetare. 2. Finland och EU-aktuella ekonomiska frågor, 5 sp NÄTKURS Seminarier i form av närstudier, antal timmar beroende av gruppens storlek. 3. Alt. valbara kurser (2 kurser à 5 sp) Banker och penningteori, 5 sp NÄTKURS - ingen närundervisning Den globala ekonomin, 5 sp NÄTKURS Välfärd, jämlikhet och utveckling, 5 sp 20 h International financial markets, 5 sp 20 h Miljöekonomi, 5 sp, se Miljökunskap Planerare Mona Riska tfn (02) , e-post: OFFENTLIG FÖRVALTNING Ämnet är yrkesinriktat och 'matnyttigt' men samtidigt teoretiskt förankrat i studiet av politik, förvaltning och organisationsteori samt även i miljöinriktad forskning. Nedan följer ett plock av möjliga kurser. Grundstudier 25 sp: 1. Finlands offentliga förvaltning, 10 sp 2. Budgetering och redovisning, 10 sp 3. Organisationsteori I, 5 sp Grundstudierna kan erbjudas som nätkurser såväl med som utan närstudier (4-6 h). Ges kurserna i form av föreläsningar är antalet föreläsningstimmar 12 h /kurs Ämnesstudier, valbara kurser: 4. Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp / NÄTKURS (4-8 h föreläsningar ingår) 5. Kommunalpolitik, 10 sp (12 h) 6. Regionernas Europa, 10 sp (12 h) Kursen kan även räknas tillgodo inom ramen för studiehelheten Europakunskap. Fördjupade studier, valbar kurs: 7. Ledarskap och expertis i organisationer, 10 sp (12 h) Även andra kurser inom såväl ämnes- som fördjupade studier kan erbjudas enligt överenskommelse. Grundstudierna i offentlig förvaltning som nätstudier kan erbjudas i följande takt: Budgetering och redovisning, 10 sp/ht 07 Organisationsteori I, 5 sp/vt 08 Finlands offentliga förvaltning, 10 sp/ht 08 alt. vt 09 Om det finns önskemål om att arrangera grundstudierna som föreläsningskurser är det möjligt att göra det enligt följande: Finlands offentliga förvaltning, 10 sp/ ht 07 Organisationsteori I, 5 sp/ht 07 Budgetering och redovisning, 10 sp/ vt 08 Planerare Carina Gräsbeck, tfn (02) , e- post: RÄTTSVETENSKAP Kursutbud av enskilda juridiska kurser samt kurser inom Rättsnotarieprogrammet (66 sp). RÄTTSNOTARIEPROGRAM (66 sp): Rättsnotarieprogrammet består av Grundkurs i juridik (10 sp) och övriga juridiska kurser (56 sp). I programmet, som kan genomföras på ca fyra år, ingår f.n. följande kurser. 1. Grundkurs i juridik/del I-II, 10 sp, ca 40 h Introduktion till det finska rättssystemet 2. Intro. till allmän rättslära, 5 sp, 12 h. Kursen ger grundläggande information om juridikens begreppsbildning och systematik, de 15

16 s.k. rättskällorna samt rättstillämpningens allmänna grunder. 3. Obligationsrätt, 7 sp, ca 18 h. Kursens ger en helhetsbild av obligationsrättens centrala frågor och deras lösningsprinciper. 4. Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp, NÄTKURS. Kursen ger en översikt av den juridiska regleringen av äktenskapet, barnets ställning o.a. familjeanknytande lagstiftning samt över arvsoch testamentsrätten. 5. Marknads- och immaterialrätt, 5 sp, NÄTKURS Kursen ger en inblick i företagsverksamhetens tillåtna ramar och i den immaterialrättsliga lagstiftningen. 6. Bolagsrätt, 7 sp, ca 20 h. Kursen ger en översikt av hur företagsverksamheten är organiserad och vilket rättsskydd som ges företagets delägare och utomstående som har med företaget att göra. Delvis som nätkurs. 7. Skatterätt, 7 sp Kursen ger insikter i skatterättens centrala delar, varvid den direkta beskattningen av enskilda och företag ägnas särskild uppmärksamhet. 8. Skadeståndsrätt, 5 sp, ca 12 h. Kursen ger fördjupade insikter i några av skadeståndsrättens delområden. 9. Inledning till folkrätt, 10 sp, ca 16 h. Kursen ger en helhetsbild av det internationella juridiskpolitiska systemet, med tyngdpunkten på staterna som aktörer. 10. Arbetsrätt, 10 sp. NÄTKURS Kursen ger insikter i arbetsrättens centrala delar, där särskild vikt ges arbetsförhållandet reglerat i lag, kollektiv- och arbetsavtal. 11. Kurs i uppgörande av juridiska urkunder, 2 sp, ca 12 h. Kursen omfattar praktiska övningar i uppgörande av juridiska dokument. En del av kurser sker med användning av e-post.. Förkunskap: juridiska studier minst 25 sp Rekommenderade övriga studier: De som deltar i Rättsnotarieprogrammet rekommenderas därtill följande kurser: det andra inhemska språket (lilla språkprovet), 5 sp främmande språk; ett främmande språk på A-nivå, 5 sp och ett annat främmande språk på B-nivå, 5 sp ENSKILDA RÄTTSVETENSKAPLIGA KURSER: Utöver kurser i Rättsnotarieprogrammet erbjuds följande som enskilda kurser: 1. EG-rätt, 10 sp, NÄTKURS Kursen ger insikter i integrationens rättsliga aspekter, med speciell hänsyn till EU. 2. Förmögenhetsrätt, sp, 50 h. Ger insikter i förmögenhetsrättens centrala delar; avtals-, köp-, obligations-, sak-, bolags- och skatterätt. 3. Familje- o. kvarlåtenskapsrätt/del II,10 sp. Kursen ger fördjupade insikter i den juridiska regleringen av äktenskapet, barnets ställning och annan familjeanknytande lagstiftning samt över arvs- och testamentsrätten. Förkunskapskrav: Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I 4. Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp, NÄTKURS Kursen ger grundläggande kunskaper i miljölagstiftningen och miljöförvaltningen i Finland och i EU. På kursen behandlas bl.a. miljöförvaltningens organisation, miljörättens rättskällor, förvaltningsförfarande i miljöfrågor samt olika miljörättsliga regleringar. Utbildningsplanerare Kurt Långkvist, tfn (02) , e-post: SAMHÄLLSLÄRA Samhällslära är ett ämne i grundskolan och gymnasiet och kan utgöra ett biämne för ämneslärare. Grundskollärare / andra ämnet i gymnasiet utgör 60 sp och för gymnasielärare totalt 120 sp. Följande kurser i samhällslära, som även finns presenterade under respektive ämne, kan erbjudas under nästa läsår: Grundskollärare / andra ämnet i gymnasiet; obligatoriska kurser: 1. Finlands offentliga förvaltning, 10 sp 2. Finländsk politik, 5 sp, statskunskap 3. Partier och väljare, 5 sp, statskunskap 4. Jämförande politik, 5 sp, statskunskap 5. Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp / NÄTKURS 6. Finland och EU-aktuella ekonomiska frågor, 5 sp, nationalekonomi / NÄTKURS 7. Välfärd, jämlikhet och utveckling, 5 sp, nationalekonomi 8. Banker och penningteori, 5 sp, nationalekonomi / NÄTKURS 9. Miljöekonomi, 5 sp, miljökunskap / nationalekonomi 10. Grundkurs i juridik/del I-II, 10 sp, rättsvetenskap 11. Integrationens grunder 5/7 sp, europakunskap Gymnasielärare; alla ovanstående kurser + 60 sp av nedanstående: 16

17 Obligatoriska kurser: 12. Idéer och ideologier, 5 sp, statskunskap 13. Grundkurs i sociologi, 10 sp / NÄT 14. Familje- och kvarlåtenskapsrätt, del I, 7 sp, rättsvetenskap / NÄTKURS Rekommenderade valbara kurser: 15. Internationell politik, 5 sp, statskunskap 16. EG-rätt, 10 sp rättsvetenskap / NÄTKURS 17. Intr. till kvinnovet. 10 sp / NÄTKURS 18. Samhälle och kultur, 10 sp, sociologi / NÄTKURS Planerare Majlen Saarinen, tfn (02) , e- post: SOCIOLOGI Samhällsvetenskap som studerar sociala relationer och sociala processer: globala relationer, historiska samhällsförändringar, människors möten i vardagen, människors livshistoria och identitet. Grundstudier 25 sp: 1. Grundkurs i sociologi, 10 sp, 20 h 2. Samhälle och kultur, 10 sp, 16 h 3. Aktuell soc. forskning, 10 sp. 16 h Kurserna kan erbjudas som nätkurser utan närstudier. Om närstudier ingår uppgår de till högst 4-6 h. Valbara kurser inom ämnesstudier: 4. Kriminologi, normbrytning och droger, 5 sp, 20 h 5. Kultursociologi, 5 sp, 16 h 6. Religionssociologi, 5 sp, 16 h Andra specialkurser kan erbjudas om så önskas LÅNGSIKTIGA PLANER (2-3 år) Grundstudierna i sociologi som nätkurser kan erbjudas under ett läsår enligt följande: Grundkurs i sociologi, 10 sp/vt 2008 Samhälle och kultur, 10 sp/ht 2008 Aktuell sociologisk forskning, 5 sp/vt 2009 alt. ht 2007 Grundstud. i sociologi som föreläsningskurser kan erbjudas under ett läsår enligt följande: Grundkurs i sociologi, 10 sp, ht 2007 Samhälle och kultur, 10 sp, ht 2007 / vt 2008 Aktuell sociologisk forskning, 5 sp, vt 2008 Planerare Carina Gräsbeck, tfn (02) , e- post: STATISTIK Statistik är en allmän metodvetenskap för att insamla, analysera och presentera kvantitativa data. 1. Grundkurs i statistisk data-analys, 10 sp (för samhällsvetare) NÄTKURS, 30 h Obligatorisk kurs inom gemensamma studier vid ESF. Ger kännedom om grunderna för statistisk data-analys och statistiska analyser med programmet SPSS samt om samhällsstatistik. 2. Baskurs i statistik, 5 sp (för ekonomer) NÄTKURS, 16 h Kursen ger en inblick i grundläggande begrepp i ekonomisk-statistisk metod samt i att förstå och kritiskt bedöma statistisk information som ges i massmedia, tidskrifter, utredningar och företagsrapporter. Vidare ges en introduktion till statistiska analysmetoder, som används som underlag för ekonomiska beslut. Kursen ger också färdigheter i att använda programmet SPSS samt tolka utskrifter. Planerare Mona Riska tfn (02) , e-post: STATSKUNSKAP Statskunskap är det vetenskapliga studiet av politik, som är ett mångfasetterat begrepp så som internationell, jämförande och nationell politik samt kommunalpolitik. Man skiljer mellan olika processer av politik, liksom mellan olika typer av politiska aktörer: grupper individer, partier, organisationer, massmedia, politiska institutioner, nationer, internationella förbund etc h föreläsningar. Grundstudier 25 sp 1. Idéer och ideologier, 5 sp 2. Finländsk politik, 5 sp 3. Partier och väljare, 5 sp 4. Internationell politik, 5 sp 5. Jämförande politik, 5 sp 6. Initia Artis, 5 sp Fem av dessa kurser väljs, varav Initia Artis är obligatorisk. Enskilda kurser på ämnesstudienivå: 7. Nationalism och regionalism i Europa, 5 sp (10-12 h) 8. Politisk delaktighet o demokratifostran, 3 sp /NÄTKURS Andra specialkurser kan erbjudas om så önskas Planerare Carina Gräsbeck, tfn (02) , e- post: 17

18 6. Tekniska fakulteten INFORMATIONSBEHANDLING Informationsbehandling handlar om att behandla information och tonvikten läggs på programvaruteknik. Ämnet ger en djupare förståelse för hur mjukvara kan hanteras. Kurserna i ämnet handlar inte om att lära sig använda olika tillämpningar (färdiga programpaket) eller att fysiskt bygga datorer. Informationsbehandling strävar till att ge kunskap som är av mer bestående art än ITtrenderna, men som ändå ständigt är aktuell. En helhet på 25 sp erbjuds kontinuerligt som nätkurser. Inleds varje höst.. Enskilda kurser eller specialkurser kan ordnas på anhållan. Planerare Kerstin Fagerström, tfn (02) , e-post: INFORMATIONSSYSTEM Ämnet förenar informationsteknologi med de företagsekonomiska ämnesområdena. Inriktningen bearbetar och formaliserar lednings- och problemlösningskunskap, samt operativ och strategisk information som ligger till grund för planering, problemlösning och beslutsfattande inom alla företagsfunktioner. 1. Grundkurs i informationssystem, 10 sp, NÄTKURS 12 h Introduktion till informationssystem som ger förståelse av informationsteknologiska tillämpningar som används i affärsverksamhet. Kursen ser på informationssystemet betydelse gällande företagsfunktioner, företagsledning, system för elektronisk handel, databaser, nätverk, expertsystem och transaktionshantering samt diskuterar sociala och etiska aspekter av IS/IT och går igenom informationssystemets historia. 2. Verktygskurs i informationssystem, 5 sp Målet är att ge en praktisk introduktion till ämnet informationssystem och praktiska färdigheter i att arbeta med programvara. Kursen ger praktisk kunskap i användning av MS-office programvara och databasprogramvara. Under kursen går vi igenom förverkligande och publicering av hemsidor, grunderna i tabellhantering och grunderna i databashantering. Planerare Anne Lindgren tfn (02) , e- post: 7. Matematisknaturvetenskapliga fakulteten FYSIK Enskild kurs: Astronomins grunder (grund-/ämnesstudier) Planerare Sinikka Suomalainen, tfn (02) , e-post: 8. Tvärvetenskapliga studiehelheter MILJÖKUNSKAP Tvärvetenskaplig studiehelhet som belyser miljöfrågor ur olika synvinklar. Målet är att öka beredskapen att hantera miljöfrågor. Ämnet kan ingå som biämne i de flesta utbildningsprogram vid Åbo Akademi. Grundstudier 25 sp Helheten kan avläggas som nätkurser under två läsår. Obligatoriskt i helheten är Ekologi och miljövård del I+II samt minst 5 sp från varje fakultet: MNF, ESF och HF/TF. Nätkurser (inga närstudier) 1. Ekologi och miljövård I-II, 5+5 sp, MNF 2. Miljöekonomins grund I-II, 5+5 sp, ESF 3. Miljörätt o förvaltn.struktur, 10 sp ESF 4. Miljö och etik, 5 sp (TF) Närstudiekurser (grund-/ämnesstudier) 5. A Sustainable Baltic Region, 5 sp MNF 6. The Baltic Sea Environment 5-10 sp MNF Kurser om följande tema kan erbjudas efter diskussion med planeraren: energi och miljö, förnybara energikällor: biomassa. Planerare Sinikka Suomalainen, tfn (02) , e-post: Därtill finns följande tvärvetenskapliga studiehelheter i utbudet: Interkulturell kommunikation (se Humanistiska fakulteten) Kultur- och socialantropologi (se Humanistiska fakulteten) Europakunskap (se Ekonomiskstatsvetenskapliga fakulteten) 18

19 9. ÖPU-leden, en väg till examen Öppna universitetet kan utgöra en väg in till universitetet och en universitetsexamen. Studerande kan söka in till Åbo Akademi via öpu-leden och antas för examensstudier på basen av studier avlagda inom det öppna universitetet. En förutsättning är att studierna kan ingå i den examen som ansökan avser. Åbo Akademi har som mål att anta 40 studerande per år via ÖPU-leden. En välfungerande ÖPU-led förutsätter vid sidan om ett mångsidigt utbud även ett målinriktat utbud av ämnen och ämneshelheter under en längre period. Möjligheterna till ett målinriktat utbud skapas vanligen bäst genom samplanering (3-4 års perspektiv) i respektive region kompletterad med nätkurser. Antagningskriterierna på basen av ÖPU-leden skiljer sig en del mellan fakulteterna. Humanistiska fakulteten 60 sp för FM-examen, varav minst 25 sp bör vara i det ämne man antas till (undantag engelska, logopedi, psykologi). Antagning sker vanligtvis utan urvalsprov. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 60 sp för FM-examen. Studierna bör kunna räknas in i den utbildning den studerande söker till vid fakulteten. Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten - 60 sp för ekonomie resp. politices kandidateller magisterexamen. Studierna bör kunna tillgodoräknas inom respektive examen. Av dessa bör minst 25 sp vara avlagda i något av de huvudämnen som finns företrädda vid fakulteten. Antagning sker utan urvalsprov. Högst 5 antas per utbildning och per år sp för rättsnotarieexamen. Det finns ett fastställt rättsnotarieprogram som följs. Antagning sker utan urvalsprov. Högst 5 studerande antas per år. Tekniska fakulteten - 60 sp för teknologie kandidat- och DIexamen. Av dessa 60 sp som skall kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp ingå i de gemensamma studierna eller utbildningsprogrammets studier sp för ekonomie kandidat- och magisterexamen. Av dessa 60 sp som skall kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp vara avlagda i informationssystem sp för kandidat- och magisterexamen med informationsbehandling som huvudämne. Av dessa 60 sp som skall kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp vara avlagda i informationsbehandling sp ÖPU-led (fastställt program som ÖPU vid ÅA erbjuder) för antagning till UP i informationsbehandling a) studenter som i gymnasiet har läst lång matematik och avlagt minst 15 sp i informationsbehandling (goda insikter) b) övriga som har avlagt 25 sp i informationsbehandling (goda insikter = C(3)) Pedagogiska fakulteten 60 sp för pedagogie kandidat- och magisterexamen med huvudämne allmän pedagogik. Antagning inom samantagningen i maj. Antagningen sker utan urvalsprov. Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 60 sp för kandidat- och magisterexamen varav minst 25 sp bör vara i det tilltänkta huvudämnet. De som antas på basen av öppna universitetsstudier bör delta i lämplighetsprov. Närmare uppgifter ang. Åbo-fakulteterna och antagning via ÖPU-leden ger studievägledare Majlen Saarinen, tfn (02) , e-post: Närmare uppgifter ang. Vasa-fakulteterna och antagning via ÖPU-leden ger planerare Terése Ahlström, tfn (06) , e-post: Teologiska fakulteten 60 sp för TM-examen. Studerande som inom ramen för det öppna universitetet vid något universitet i Finland avlagt minst 60 sp i allmän teologi eller i ett enskilt teologiskt examensämne med minst goda insikter kan antas till utbildningsprogrammet utan urvalsprov. 19

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

Kursplan Samhällskunskap

Kursplan Samhällskunskap Kursplan Samhällskunskap Undervisning motsvarande Samhällskunskap 1b respektive Samhällskunskap A Kursen syftar till att ge deltagarna ökad förståelse och insyn i hur samhället fungerar och i förlängningen

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp)

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Gammal struktur för nationalekonomi Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Grundstudier 350000 Grundkurs i nationalekonomi 10 sp 350001 Finland och EU aktuella ekonomiska frågor

Läs mer

Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006)

Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006) Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006) Baseras delvis på kapitel 3 i Årsrapporten om Åbo Akademis virtualiserings-

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI DRAMAPEDAGOGIK FILOSOFI

ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI DRAMAPEDAGOGIK FILOSOFI ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI Astronomin utvecklar den vetenskapliga världsbilden och åskådliggör fysiska lagbundenheter i naturen. Kursen passar utmärkt som biämnesstudier

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information öppna universitetet Åbo Akademi 2012-2013 Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme)

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1(8) Växjö universitet Dnr: 908/2002-510 Ekonomihögskolan Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1.1 Beslut om inrättande av

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng 1(7) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits Human Factors 180 higher education

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

3.14 RELIGIONSKUNSKAP. Syfte

3.14 RELIGIONSKUNSKAP. Syfte 3.14 LIGIONSKUNSKAP Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA.

Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA. Kursbeteckning Religionsvetenskap och teologi, Grundkurs Kurskod RT 100 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Religious Studies and Theology 30 hp Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011 Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Innehåll Kursutbudet 3-54 Senioruniversitetet vid Åbo Akademi 54 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information - finns som pdf-bilaga

Läs mer

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Innehåll Kursutbudet 3-38 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 40 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Ekonomprogrammet Programkod: Programmets benämning: SGEEK Ekonomprogrammet Study Programme in Business Administration and Economics Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p)

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för Lärarutbildning Dnr 512-2003-4246 Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) (Studies in religion

Läs mer

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi 1(6) Institutionen för ekonomi och IT Filmproduktionsprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod SGFIL Film Production Studies, 180 ECTS Inriktningskod ---- Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning

Läs mer

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng Programinformation för Ekonom Online, 180 högskolepoäng (Bachelor Degree Programme in Business Administration, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Grundutbildningsrådet på

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 1. Inledning Styrelsen för Åbo Akademi godkände den första strategin för Åbo Akademis virtualisering

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap Övergripande Mål: analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, analysera hur religioner påverkar

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30.

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30. Örebro universitet Bilaga till utbildningsplanerna Praktisk pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 40 poäng samt Praktisk pedagogisk utbildning till grundskollärare i årskurs 4-9, 40 poäng Förteckning

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp 583100.0 (2013-2014 Grundkurs i nytestamentlig grekiska (10 sp) Introductory Course in New Testament Greek Målsättningar och innehåll Analys och översättning av nytestamentliga texter från grekiska till

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen 1(6) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Personalvetarprogrammet med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning,

Läs mer

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs.

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs. 1 Registreringsinformation, vt 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 5 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte istrera dig

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer