1 Allmänt Nätkurser Humanistiska fakulteten... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5"

Transkript

1

2 Innehåll 1 Allmänt Nätkurser Humanistiska fakulteten... 5 Etnologi... 5 Filosofi... 5 Etik... 6 Finska språket med litteraturen... 6 Folkloristik... 6 Historia... 7 Interkulturell kommunikation... 7 Konstvetenskap... 7 Kultur- och socialantropologi... 7 Kulturlinjen... 8 Litteraturvetenskap... 8 Livsåskådningskunskap... 9 Psykologi... 9 Religionsvetenskap Svenska Teologiska fakulteten Allmän teologi Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten Europakunskap Företagets organisation och ledning Internationell marknadsföring Redovisning Informationsförvaltning Kvinnovetenskap Nationalekonomi Offentlig förvaltning Rättsvetenskap Samhällslära Sociologi Statistik Statskunskap Tekniska fakulteten Informationsbehandling Informationssystem Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Fysik Tvärvetenskapliga studiehelheter Miljökunskap ÖPU- leden, en väg till examen Separat bilaga Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten... Pedagogiska fakulteten... 2

3 1. Allmänt Åbo Akademis öppna universitet förverkligas i samarbete med drygt 30 samarbetsparter runtom i Svenskfinland. Kompendiet presenterar de kurser/ämnen som vi tillsammans med er kan erbjuda på olika orter enligt behov och önskemål. Presentationen är inte uttömmande. Ta kontakt om ni har andra önskemål så diskuterar vi vidare. Notera att de ämnen som finns företrädda vid Åbo Akademis fakulteter i Vasa presenteras i separat bilaga. Grunderna för samarbetet För att en kurs skall bli godkänd inom ÅA:s öppna universitet förutsätts bl.a. att arrangören, inom utsatt tid, via fortbildningscentralen (FC) anhåller om att få arrangera kursen och att kursen tas in i den årligen godkända undervisningsplanen för det öppna universitetet. Grunden för samarbetet regleras i avtal mellan arrangör och ÅA. Till FC:s uppgift hör att planera och koordinera det öppna universitetets undervisningsprogram, att hos fakulteter och ämnesansvariga anhålla om godkännande av kursplaner och lärare, att uppgöra en undervisningsplan för det öppna universitetet, att handha studievägledning och allmän information samt registrering av studieprestationer och utfärdande av intyg. Till utbildningsenhetens uppgift hör att utreda utbildningsbehov, att inom utsatt tid anhålla om kurser, att informera om kursutbud samt att ta hand om praktiska arrangemang i anslutning till kurserna. Utbildningsenheten svarar för de kostnader som undervisningen föranleder, såsom undervisnings och förhörsavgifter (jämte socialkostnader) samt reseersättningar, inkvarteringskostnader och dagtraktamenten enligt gällande avtal. Det årliga utbudet skapas i samarbete mellan fortbildningscentralerna och de arrangerande utbildningsenheterna. För att underlätta samarbetet finns en Samarbetsguide med rekommendationer och anvisningar i anslutning till kurser inom det öppna universitetet vid Åbo Akademi. Aktuell information finns även på våra webbsidor för samarbetsparter: För mera information om avtal och samarbete kan ni kontakta utbildningschef Tina Engblom tfn (02) , e-post: Studiepoäng Kursernas omfattning räknas numera studiepoäng (sp). Grundstudierna utgör minst 25 sp och ämnesstudierna minst 35 sp. Universitetsexamen avläggs i två steg:, där kandidatexamen omfattar 180 poäng och magisterexamen 120 poäng. Arbetssätt Vi kan erbjuda olika arbetssätt i våra kurser: a) traditionella kurser där grundmodellen är föreläsningar, litteraturläsning och tentamen. b) flerformskurser, kurser med varierande arbetssätt: traditionella föreläsningar, diskussioner, övningar (enskilt eller i grupp), inlämningsuppgifter, uppsatser och videokonferenser etc. c) nätkurser är kurser med flexibla studieformer, där närstudiernas andel har minskats, eller uteslutits helt. Deltagarna gör övningsuppgifter och deltar i diskussioner på nätet. I ämnen där det är svårt att samla tillräckligt många deltagare på en och samma ort, rekommenderas att flera arrangörer samarbetar och att ev. närstudier ordnas gemensamt som ett intensivpass på överenskommen ort. En nätkurs, 10 sp, med 20 deltagare kostar ca Kurser för klasslärare Vi erbjuder kurser/helheter i nedanstående ämnen för klasslärare och andra som vill få ämneslärarkompetens om 60 studiepoäng (i modersmålet i såväl svenska som litteraturvetenskap). ALLMÄN TEOLOGI FILOSOFI FINSKA HISTORIA LITTERATURVETENSKAP LIVSÅSKÅDNING PSYKOLOGI RELIGIONSVETENSKAP SAMHÄLLSLÄRA SVENSKA Studievägledare Majlen Saarinen, tfn (02) , e-post: Mera information Kontaktuppgifter till ämnesansvarige planerare hittar du i anslutning till respektive ämne. För frågor av mer allmän karaktär ta kontakt med Tina Engblom, utbildningschef Tfn , e-post: eller Terése Ahlström, teamledare i Vasa, Tfn , e-post:

4 2. Nätkurser ALLMÄN TEOLOGI Grund- och ämnesstudier kan erbjudas som nätkurser Kristen sexualetik, 10 sp Miljö och etik, 5 sp ENGELSKA Engelska för HF/TF, 5 sp EUROPAKUNSKAP EG-rätt individen och EU, 10 sp FILOSOFI Vetenskapsfilosofi, 3-5 sp FINSKA Finsk skönlitteratur, 3-7 sp FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisation o ledning; en introduktion, 10 sp Strategisk ledning, 5 sp Strategisk praxis, 5 sp Human resource management, 5 sp INFORMATIONSBEHANDLING Grundstudierna erbjudas som nätkurser Utbildningsteknologi, 8 sp INFORMATIONSFÖRVALTNING Grundstudierna, 25 sp och ämnesstudierna, 45 sp, är nätbaserade kurser INFORMATIONSSYSTEM Grundkurs i informationssystem, 10 sp INTERKULTURELL KOMMUNIKATION I religionernas smältdegel, 10 sp INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Grundkurs i marknadsföring, 10 sp European Business & Markets, 10 sp Transport- och logistiktjänster, 5 sp KONSTVETENSKAP Introduktion till konstvetenskap och antikens konsthistoria, 6 sp Medeltiden, 6 sp Renässansen, 6 sp Den nya tiden ca , 7 sp KULTURLINJEN Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp Kulturproduktion i media, 5 sp KVINNOVETENSKAP Introduktion till kvinnovetenskap, 10 sp Kvinnor, kropp och hälsa, 5 sp MILJÖKUNSKAP Ekologi och miljövård del I-II, 5+5 sp Miljöekonomins grunder del I-II, 5+5 sp Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp Miljö och etik, 5 sp NATIONALEKONOMI Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Finland och EU-aktuella ekon. frågor 5 sp Banker och penningteori, 5 sp Den globala ekonomin, 5 sp NORDISK FOLKLORISTIK Grundstudierna kan erbjudas som nätkurser OFFENTLIG FÖRVALTNING Finlands offentliga förvaltning, 10 sp Budgetering och redovisning, 10 sp Organisationsteori I, 5 sp Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp PSYKOLOGI Introduktion till psykologin, 10 sp Arbets- och organisationspsykologi, 10 sp RELIGIONSVETENSKAP Religionshist. i jämförande perspektiv, 5 sp Genus och religion, 10 sp Aktuella religiösa rörelser, 10 sp RÄTTSVETENSKAP Familje- och kvarlåtenskapsrätt del I, 7 sp Arbetsrätt, 7 sp Marknads- och immaterialrätt, 5 sp EG-rätt, 10 sp Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp SKÄRGÅRDSKUNSKAP Natur och människa en introduktion till skärgårdskunskap, 5 sp Samhälle och näringar, 10 sp Skärgårdsnatur, 10 sp SOCIOLOGI Grundstudierna kan erbjudas som nätkurser Sociologisk teori, 5 sp Sociologins historia och klassiker, 5 sp Finlandssvenskar, 5 sp STATISTIK Grundkurs i statistisk data-analys, 10 sp Baskurs i statistik, 5 sp STATSKUNSKAP Politisk delaktighet o demokratifostran, 3 sp SVENSKA Språkvård, 5 sp 4

5 3. Humanistiska fakulteten ETNOLOGI Etnologi handlar om människan som kulturvarelse. Som kulturvetenskap är etnologin särskilt inriktad på materiella och sociala men också mentala kulturyttringar. Kulturmönster och kulturvariation studeras ofta i en kombination av nutidsanalys och historisk rekonstruktion, möten mellan olika kulturer och subkulturer i ett jämförande perspektiv. För ytterligare information, se: 1. Etnologins grunder, 5 sp Kursen ger grundläggande kunskap om etnologin som kulturvetenskap och om människan som kulturell varelse samt om olikartade kulturmiljöer. Ingår i grundstudierna. 2. Nordisk kultur och nordiska kulturmiljöer, 7 sp Kursen behandlar människors vardagsliv, kulturmönster och enskilda kulturyttringar i Norden samt nordisk gemenskap, med inriktning på de nationella kulturerna i Sverige, Norge, Danmark, Island och Färöarna under och 1900-talen. Ingår i grundstudierna. 3. Etnologi och turism, 7 sp Introduktion till turismforskning om kulturmöten och turisttillvaron 4. Etnicitet och identitet, 7 sp Ger fördjupad kunskap om finländska kulturmönster, speciellt angående minoriteter. 5. Etnologisk genusforskning, 7 sp Ger grundläggande insikter i genusforskningen och dess bakgrund. 6. Stadskultur, 4 sp Fördjupad kurs om urban kultur med betoning på nutidsrepresentation och det kollektiva minnet. 7. Kulturens uttryck, 7 sp Ger fördjupad kunskap om finländska kulturmönster med inriktning på urbana och agrara kulturmiljöer sedvanor och festbruk. Planerare Christian Wulff, tfn: (02) , e- post: FILOSOFI 40 SP Filosofi är det äldsta av alla akademiska läroämnen och spelar en central roll i den västerländska kulturens historia. Den har påverkat, och i sin tur påverkats av, det vetenskapliga, religiösa, konstnärliga och politiska tänkandets utveckling. Inom öpu kan man avlägga grundstudier (25 sp) i filosofi. Därutöver erbjuds enskilda specialkurser som efter överenskommelse kan räknas till godo inom ämnesstudier. Grundstudier: 1. Introduktion till filosofin, 5 sp 2. Filosofins historia, äldre del, 5 sp 3. Filosofin historia, nyare del, 5 sp 4. Moralfilosofi, 5 sp 5. Logik, 5 sp Specialkurser i filosofi: Kurserna kan ingå i ämnesstudier (cl): 6. Mediafilosofi, 3 sp 7. Teknologins filosofi, 3 sp 8. Miljöfilosofi, 3 sp 9. Kärlekens filosofi, 3 sp 10. Feministisk filosofi, 2 sp 11. Estetik, 5 sp 12. Renässansens filosofi, 13. Vetenskapsfilosofi, 3-5 sp / NÄTKURS OBS! Erbjuds från Åbo vartannat läsår 14. Ungdom och livsåskådning, 3 sp Kursen klargör frågor angående livsåskådning, världsåskådning och ungdom. Ett centralt tema är relationen mellan ungdomar och vuxna. Kursen riktar sig speciellt till lärare och andra som arbetar med ungdomar. Arbetsformer och examination är föreläsningar, aktivt deltagande, diskussioner och hemtentamen. 15. Litteraturens filosofi, 5 sp (20h) Den filosofiska traditionen omfattar tänkare och verk som inte låter sig fångas av snäva beskrivningar. I vissa situationer verkar etiketten författare bättre fånga tänkarens verksamhet; i andra står benämningen filosof närmare till hands. Många av de texter vi betraktar som filosofiska hörnstenar har även skönlitterära aspekter. Finns det en klar gräns mellan dessa två verksamheter? Hur ska vi i så fall beskriva den? Ligger skillnaden i hur vi läser? Eller på vilka sätt kan vi beskriva läsandet? 16. Emotioner, 5sp (15 h) Kursen behandlar centrala problem och frågeställningar i både äldre och modernare filosofers syn på känslor. Under kursen diskuteras frågor som: Vad betyder det att styras av sina känslor, att kontrollera sina känslor eller att kämpa mot sina känslor? Är emotioner inre upplevelser som uppstår av kausala orsaker? Ibland ansvarar man för sina känslor, ibland inte. Vilken är relationen mellan känsla och förnuft? Vilken är relationen mellan kropp och känsla? Hur förstår vi andra människors känslor? 17. Representationens problem i början av 2000-talet, 5 sp / Kurs i estetik Kursen ger en inblick i centrala estetiska frågeställningar. Dels innehåller kursen en genomgång av avbildningens idéhistoria från upplysningens renässansperspektiv till dagens 5

6 dokumentärfilm. Utöver detta behandlas vissa specifika moderna frågeställningar som förhållandet mellan dokumentation/fiktion, förhållandet mellan konst och moral, bilder som förmedlare av verklighet samt bild och identitet. Planerare Katarina Humina, tfn: (02) , e- post: ETIK Öppna universitetet har inom ämnet filosofi erbjudit en specialhelhet i etik (ca 25 sp) som består av tre kurser och som främst riktar sig till personer som arbetar inom vården, men också andra som intresserar sig för etiska och moraliska frågor. Studiehelheten behandlar den moraliska förståelsens karaktär och moralens roll i det mänskliga livet. a) Den introducerande kursen ger en allmän orientering i centrala problem och begrepp inom modern moralfilosofi. I förgrunden står frågan om moralens auktoritet i ett sekulariserat och mångkulturellt samhälle. b) Den andra kursen utgör en fördjupning och studerar moralfilosofiska klassiker och deras uppfattningar om moral. c) Den tredje kursen diskuterar bl.a. den moraliska förståelsens olika dimensioner och delområden, som t.ex. förhållandet mellan förnuft, tro och moral, relationen till natur och djur, moraliska dilemman osv. Vi erbjuder en eller flera kurser eller en specialkurs med något/några teman från denna studiehelhet. Planerare Katarina Humina, tfn: (02) , e- post: FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN sp Ämnet ger förtrogenhet med finska språkets struktur och variation samt kännedom om finsk skönlitteratur, finsk kultur och de faktorer som mest påverkat språkets utveckling. Några kurser ger praktiska färdigheter i finska. Kurserna är fristående, efter diskussion med planeraren finns det även möjlighet att erbjuda hela grund- eller ämnesstudiehelheter. 1. Felanalys, 2 sp (10-15 h) 2. Språkliga normer, 2 sp (10-15 h) 3. Ordbildning, 3 sp (15-20 h) 4. Språkhistoria, 2 sp (10-15 h) 5. Dialekter, 3 sp (15-20 h) 6. Finsk skönlitteratur, 3-7 sp, 20 h närstudier samt nätstudier Specialkurser: 7. Skönlitteratur i finska undervisningen 8. Praktiska färdigheter i finska (består av Muntliga övningar, 2 sp och Skriftlig översättning, 4 sp) h närstudier. 9. Finsk barn- och ungdomslitteratur 10. Finsk folkkultur Planerare Kim Lindén, tfn (02) , e-post: FOLKLORISTIK Ämnet ger en fördjupning i sättet att se på kultur och fokuserar både på dagens folk- och populärkultur samt olika vardagliga kulturella uttryck som studeras i ett historiskt och socialt perspektiv. För ytterligare information, se: 1. Grundkurs i folkloristik, 5 sp Målsättningen är att lära sig vad folklore är och hur den yttrar sig såväl i gången tid som i dagens samhälle samt att bekanta sig med folkloregenrer och folklorens funktioner. 2. Folkdans och folkmusik, 5 sp Belyser folkdans och folkmusik samt dansandet som folkloristiskt fenomen. 3. Nordisk mytologi, 5 sp Mål: 1) Ger kännedom om fornnordisk religion från det skandinaviska språkområdet från stenåldern fram till vikingatiden. 2) Ger inblick i källorna till vår kunskap om forntida religion. 4. Föreställningsvärldar, 5 sp Målsättning 1) att lära känna genrer som utgör källor för kunskap om folktro, folktrons väsen, folkmedicin samt modern folklig religiositet 2) att lära känna de metoder som används inom folktroforskningen 3) att lära känna till festsedernas, såväl årets som livets fester, ursprung, utveckling, uttryck och funktion 4) att få kännedom om rit och ritforskning 5. Att upptäcka och förstå vardagen, 5 sp Målsättning 1) att varsebli de kulturella fenomen som finns i vår omgivning, i vår vardag. 2) att se vår omgivning med nya ögon och problematisera den utifrån begreppen tid, rum och sociala relationer 3) att studera vardagen med hjälp av deltagande observation 4) att tolka och förstå vardagen utifrån begrepp såsom nostalgi, ondska, vanor, mångkulturalitet, kropp och sinnesförnimmelser. 6. Populärkultur, 5 sp Kursen behandlar relationen mellan folklore och populärkultur. Planerare Christian Wulff, tfn: (02) , e- post: 6

7 HISTORIA 1. Japans kulturhistoria, 4 sp (24h) Kursen behandlar översiktligt Japans kulturella utveckling från förhistorien fram till nutiden. Dels behandlas utvecklingen inom Japan, dels kontakterna med andra delar av Asien samt Europa och Amerika. Planerare Katarina Humina, tfn: (02) , e- post: INTERKULTURELL KOMMUNIKATION 25 SP Interkulturell kommunikation är ett tvärvetenskapligt biämne, som behandlar begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter. Målet med helheten är att ge större beredskap att arbeta i främmande kulturer och med människor från andra kulturer. Från läsåret finns det goda möjligheter att erbjuda hela helheten t.ex. med en kurs per termin. Grundstudier 25 sp: 1. Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sp (30 h) Introduktionskursen tar upp grundläggande begrepp och teorier inom interkulturell kommunikation. Med hjälp av dem kan du bättre förstå och analysera nya interkulturella situationer och problem du möter. 2. I religionernas smältdegel, 10 sp NÄTKURS Kursen behandlar dels världens stora religioner i historia och nutid, dels möten med andra kulturer och religioner. Vad bör man tänka på då man träder in i en annan kultur, är kunskap nog för att nå över kulturgränserna, hur reagerar jag själv, hur stor betydelse har min egen personlighet? 3. Det mångkulturella samhället, 5 sp (25 h) Kursen behandlar den mångkulturella karaktären hos dagens samhällen. Vad avser man med mångkulturalism och hur är ett mångkulturellt samhälle möjligt? På vilket sätt har olika samhällsförändringar påverkat dagens etniska relationer? 4. Culture, Business and Communication, 5 sp The course deals with basic knowledge in theory and practice about the influence of culture on international business and management. The participants will learn to understand and analyze business and management from a cross-cultural perspective. The students will also learn to identify culturally differing issues and behavior that affect everyday business life in an international setting. Issues which are examined and discussed during the course include, among others, business negotiations, managerial aspects on cultural differences, advertising in different cultural settings as well as branding and image issues in cross-cultural business. Planerare Kim Lindén, tfn (02) , e-post: KONSTVETENSKAP 25 SP Konstvetenskap är vetenskapen om bilder, byggnader, möbler och om den visuella formgivningen som sådan. Grundstudier i konstvetenskap (25 sp) / även som NÄTKURSER 1. Introduktion till konstvetenskapen och antikens konsthistoria, 6 sp 2. Medeltiden, 6 sp 3. Renässansen, 6 sp 4. Den nya tiden ca , 7 sp Ämnesstudier i konstvetenskap: 5. Konsten i Finland och regionen, 10 sp Kursen ger en överblick av arkitektur och konst i Finland från medeltiden till nutid. Därtill är syftet att relatera konkreta konstverk, dels till den konsthistoriska traditionen och dess syn på den nationella konstens utveckling dels till omkringliggande kulturer. Specialkurser i konstvetenskap: En specialkurs ingår inte i approbatur, men kan däremot räknas tillgodo inom ämnesstudier eller fördjupade studier. Kursen kan också ingå i fritt valbara studier inom en examen. Vanligen krävs inte förkunskaper. 6. Genusperspektiv i konsten och konsthistorien, 5 sp 7. Europeiska möbelstilar, 3 sp 8. Finlands konstindustri, 3 sp 9. Introduktion till egyptologi, 5 sp 10. Amarnaperioden, 3 sp 11. Nutidskonsten, 5 sp Planerare Katarina Humina, tfn: (02) , e- post: KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI 25 sp Antropologi är vetenskapen om variationer och likheter i olika kulturer. Antropologiska studier riktar sig främst mot främmande kulturer men numera kan man även bedriva antropologi på hemmaplan. Avsikten är då antingen att förstå det "främmande" eller det "egna". Inom antropologin riktar sig intresset mot ekonomi, 7

8 social organisation, familj, seder, bruk, klädsel, språk, riter, myter, kulturkontakt, symbolspråk, genus, lokalkulturer, globalisering mm. Grundstudier 25 sp / Obligatoriska kurser 1. Grundkurs i socialantropologi, 5 sp 2. Antropologins metod och teori, 5 sp Valbara kurser t.ex. 3. Medicinantropologiska perspektiv på sjukdom, hälsa och vård, 5 sp 4. Symbolteori, 5 sp 5. Religionsantropologi, 5 sp 6. Musikantropologi, 2-13 sp 7. Kulturantropologi, 6-10 sp 8. Historisk antropologi, 7 sp 9. Antropologins filosofi, 4-10 sp 1. Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Kursens målsättning är att ge en inblick i antropologin som forskningsområde, dess teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp. Avsikten är att ge ett svar på frågan hur antropologen möter det främmande och hur insikterna omvandlas till antropologiska texter. 2. Medicinsk antropologi, 5 sp Målsättningen är att behandla sjukdom, vård och hälsa i ett kulturellt sammanhang. Centrala frågor är hur sjukdom uppfattas och förklaras, hur sjukdom uttrycks och kommuniceras i olika tider och på olika platser. 3. Symbolteori, 5 sp Utgående ifrån en läsning av några av symbolantropologins klassiker fokuserar kursen på användningen av och tolkningen av starka, påträngande symboler i populärkulturen, både vad gäller ikoner, andra massmediala representationer och även populärkulturella genrer som ofta är starkt symbolladdade. 4. Antropologins filosofi, 5 sp Målet är att bekanta sig med centrala filosofiska frågeställningar som antropologin förknippas med (förståelsebegreppet; relativism m.m.) För ytterligare information, se: Planerare Christian Wulff, tfn: (02) , e- post: KULTURLINJEN 1. Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp (6h) NÄTKURS Specialkurs i offentlig förvaltning som granskar kulturområdet ur ett statsvetenskapligt perspektiv: Vad innebär det att fatta beslut om och förvalta kultur? Varför finansieras kulturen med tipsvinstmedel? Har det någon betydelse att kultur och idrott förvaltas av samma nämnd? Kursen ger insikter i kulturförvaltningens uppbyggnad på alla nivåer och i de processer med hjälp av vilka den nationella och lokala kulturpolitiken utformas. 2. Kulturproduktion i media, 5 sp (24 h) Nätstödd kurs Specialkurs i nordisk folkloristik som ger kunskap om att förmedla kulturvetenskapligt kunnande till allmänheten. Via praktiska övningar i att skapa artiklar för tidningar och tidskrifter samt programinnehåll för radion får kursdeltagaren lära sig grunderna i att producera kultur. Kursen genomförs i samarbete med radion och olika tidningar. Planerare Katarina Humina, tfn: (02) , e- post: LITTERATURVETENSKAP Skönlitteratur är facklitteratur om människan, har det sagts. Litteraturstuderande läser också facklitteratur om skönlitteratur, för att se hur denna är gjord och har gjorts genom tiderna. Att utforska hur litteraturen har lästs och verkat är en spännande historia. För mera info se: 1. Introduktion i litteraturvetenskap, 10 sp Kursen behandlar litteraturvetenskapliga grundbegrepp, genrer, analysmodeller och teoretiska infallsvinklar. 2. Harry Potters ursprung, 10 sp Kursen diskuterar de mest centrala begreppen i barnlitteratur och barnlitteraturforskning utgående ifrån fenomenet Harry Potter. Den behandlar frågor kring barnlitteraturens väsen, synen på barnet och barndomen så som de avspeglar sig i barnlitteraturen; teman i barnlitteraturen samt dess roll i samhället. 3. Finlandssvensk barnlitteratur, 10 sp Består den Finlandssvenska barnlitteraturen av något mer än mumintroll? Finns det fortfarande en levande tradition av bilderböcker eller ungdomsböcker? Kursen behandlar frågorna i ett historiskt perspektiv samt i relation till aktuell forskning om barnlitteratur. Kursen kan enligt särskild överenskommelse ingå i ämnesstudier i litteraturvetenskap eller som fritt valbar kurs. 8

9 4. Ingen återvändo, problem och protest, ungdomsromanen, 10 sp Kursen ger fördjupad kännedom om ungdomslitteraturen som kategori, kunskaper om den moderna ungdomsromanen samt analys av ungdomsromanens särdrag och genrer genom teoretiska angreppssätt som narratologi, karnevalsteori, könsideologi och queerteori. Planerare Christian Wulff, tfn: (02) , e- post: LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP 60 SP Livsåskådningskunskap ges i skolan som ett alternativ för de elever som inte tillhör ett religiöst samfund. Livsåskådningskunskap kan utgöra biämne inom linjen för ämneslärare, men kan också väljas av andra intresserade. Vi erbjuder en studiehelhet om 60 sp som ger ämneslärarkompetens i ämnet. Grundstudier 25 sp / obligatoriska kurser 1. Introduktion i filosofin, 5 sp 2. Filosofins historia, äldre/nyare delen, 5 sp (alternativt valbara kurser) 3. Moralfilosofi, 5 sp 4. Religionshistoria i ett jämförande perspektiv, 5 sp 5. Grundkurs i religionspsykologi, 3 sp 6. Islam, 2 sp Ämnesstudier 35 sp / obligatoriska kurser 1. Filosofins historia, äldre/nyare delen, 5 sp (alternativt valbara kurser) 2. Religionsfilosofi med livsåskådningskunskap, 5 sp 3. Proseminarium i filosofi, 5 sp 4. Moderna riktningar i filosofin, 5 sp 5. Idé- och kulturhistoria, 10 sp 6. Religionssociologi, 5 sp Planerare Katarina Humina, tfn: (02) , e- post PSYKOLOGI 60 SP Öppna universitetet erbjuder i samarbete psykologutbildningen vid Åbo Akademi ett 60 studiepoängs program i psykologi. Detta "ospärrade" program motsvarar den kravnivå som tillämpas i psykologutbildningen och är avsett för vuxen- och biämnesstuderande. Introduktion till psykologin utgör en grund för de övriga studieblocken och bör väljas som första kurs. Psykologisk teori och forskning rekommenderas att väljas som sista kurs eftersom den förutsätter en del förkunskaper. I övrigt kan studieblocken/kurserna läsas i den ordning man önskar. Obligatoriska kurser: 1. Introduktion till psykologin, 10 sp (30-40h) / NÄTKURS Kursen ger kunskap om psykologins centrala innehåll; såväl om psykologiska teorier som fakta och principer som erhållits genom psykologisk forskning. Kursen ger också en första inblick i psykologins olika riktningar och deras vetenskapsteoretiska tänkesätt, samt den psykologiska forskningens metoder. 2. Utvecklingspsykologi, 10 sp (30-40h) Kursen ger en översikt av individens psykologiska utveckling i ett relations- och livscykelperspektiv med en strävan till helhetssyn på utveckling som en sammansatt och under hela livet pågående process. En bärande tanke är att följa hur personligheten grundläggs under barns- och ungdomsåren och fortsätter att utvecklas i vuxen ålder. 3. Klinisk psykologi, 10 sp (30-40h) Målet är att ge kännedom om den kliniska psykologens arbetsområde, diskutera olika teoretiska inriktningar inom den kliniska psykologin och ge en inledning till olika psykiska störningar. 4. Neuropsykologi, 10 sp (30-40h) Målet är att ge teoretisk baskunskap om beteendets neurala bas både hos barn och vuxna. Teman som tas upp är hjärnans anatomi och funktion, dess utveckling och plasticitet. Vidare behandlas neuropsykologiska syndrom hos vuxna (afasier, agnosier, apraxier, amnesier, neglekt, dysexekutiva funktioner) samt neurospsykologiska syndrom hos barn (inlärningssvårigheter, dyslexi, SLI, Asperger, ADHD mm) 5. Psykologisk teori och forskning, 10 sp (20-30h) Kursen avslutar helheten 60 sp i psykologi och målet är att integrera tidigare införskaffad psykologisk kunskap och teori med de metoder som tillämpas inom psykologisk forskning. Valbara kurser: 6. Arbets- och organisationspsykologi, 10 sp (20-40h) / NÄTKURS Syftet är att ge baskunskap om arbets- och organisationspsykologiska teorier och interventioner. Man undersöker psykologiska lagbundenheter i arbetslivet: individen, gruppen, organisationen. Teman som samspel och inflytande, att leda och bli ledd, lärande och kommunikation, arbetsmotivation och 9

10 arbetstillfredsställelse, stress och utbrändhet ingår. 7. Socialpsykologi, 5 sp (20h) Kursens målsättning är att ge kunskap om socialpsykologisk teoribildning och tillämpning. Teman som ingår är bl.a. social perception och kognition, socialisation, grupper och deras dynamik, attraktion, attityder och fördomar, makt, normer och roller, social påverkan. 8. Kognitiv psykologi, 5 sp (8-18h) Kursens mål är att ge kunskaper om centrala teorier och empiriska rön beträffande människans medvetande och tänkande, inlärning, minne, språk, varseblivning och andra kognitiva processer, samt presenterar några av de viktigaste tillämpningarna av den moderna kognitiva psykologin. Planerare Pian Åkerlund, legitimerad psykolog, tfn: , e-post: RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där olika discipliner används för att studera religion, religionsutövning och religionens kontext. Ämnet studerar de s.k. "världsreligionerna". För mera information, se: 1. Religionshistoria i ett jämförande perspektiv, 5 sp NÄT/vanlig undervisning Kursens mål är att erbjuda en grundläggande kännedom om världens stora religioner; hinduism, buddhism, och islam. En översikt över religionernas historia ges. Texter, ikonografi, myter och riter i olika religioner introduceras. 2. Hinduism och buddhism, 5 sp Kursens målsättning är att fördjupa kunskaperna om hinduism och buddhism. 3. Islam, 2 sp Målsättningen är att ge ökad kunskap om islam. 4. Religionssocialogi, 5 sp Målet är att introducera religionssociologi och att studenterna lär sig tillämpa religionssociologiska teorier på textbaserat material. 5. Aktuella religiösa rörelser, 10 sp (Nätstödd kurs) Ger kunskap om trender i västvärlden och att förstå nya religionsformer; New Age, nya religiösa rörelser och nyhedendom. Kursen är nätbaserad med en närstudieträff. 6. Genus och religion, 10 sp NÄTKURS Kursen studerar religion ur genusperspektiv. SVENSKA SP Kurshelheten utgör en fristående cum laude (första biämne) i svenska. Studiehelheten kan avläggas under en längre tidsperiod, med 2-3 kurser per läsår. Kurserna har i regel närstudietimmar. Kursen Språkvård erbjuds som nätbaserad med två närstudieträffar. Grundstudier, 25 sp 1. Grammatik 5 sp 2. Språkvård 5 sp / NÄTKURS 3. Språksociologi 5 sp 4. Stilistik 5 sp 5. Danska 5 sp Ämnesstudier, 35 sp 6. Norska 5 sp 7. Funktionell grammatik o textanalys 5 sp 8. Språkhistoria I 5 sp 9. Dialektologi 5 sp 10. Allmän språkvetenskap 5 sp valfria kurser 10 sp Specialkurser: 12. Språket på webben 13. Tvåspråkighet 14. Retoriken med praktiken 15. Fortsättningskurs i danska 16. Barnets språkutveckling 17. Språk och kön 18. Namnforskning Planerare Kim Lindén, tfn (02) , e-post: Planerare Christian Wulff, tfn: (02) , e- post: 10

11 4. Teologiska fakulteten ALLMÄN TEOLOGI SP Ämnet består av studiehelheterna approbatur, cum laude approbatur samt en påbyggnadskurs (laudatur). Avlagda 60 studiepoäng (sp) i allmän teologi ger ämneskompetens i religion för t.ex. grundskola och gymnasium (som andra undervisningsämne). Inga förkunskaper är nödvändiga ämnet passar alla med intresse för kyrka, religion och samhälle. Approbatur i allmän teologi, 25 sp Grundstudierna i allmän teologi (approbatur) sker genom att avlägga 5 av de 7 första grundkurserna i de olika huvudämnena på Teologiska fakulteten. Kurserna förutsätter inga förkunskaper och kan hållas som traditionella föreläsningskurser (15 h föreläsningar) men även som NÄTKURSER. De fem kurserna kan fritt väljas bland följande kurser: 1. Gamla testamentet I, 5 sp I ämnet gammaltestamentlig exegetik granskas Gamla testamentets uppkomst, utformning samt upphovsmän. 2. Nya testamentet I, 5 sp Den nytestamentliga exegetiken undersöker Nya testamentet på motsvarande sätt som inom gammaltestamentlig exegetik. Målet med de exegetiska studierna är en större förståelse för Bibeln. 3. Kyrkohistoria I, 5 sp Kyrkohistoria är både en teologisk och historisk vetenskap, som undersöker hur den kristna tron har kommit till uttryck i historien ända från Jesu tid till våra dagar. 4. Praktisk teologi I, 5 sp Den praktiska teologin undersöker kyrkans verksamhet i historia och nutid. Det kan gälla gudstjänsten, predikan, undervisningen, själavården eller diakonin, men också hur människor upplever religion och ger uttryck för den i ensamhet eller tillsammans med andra. 5. Dogmatik I, 5 sp Dogmatiken granskar den kristna trons grunder och innehåll. Målsättningen med kursen är att ge en överblick över det mest centrala innehållet i den kristna trosläran samt över de viktigaste skedena och gestalterna i teologins historia. 6. Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp Kursen ger grundläggande insikter i olika kristna och filosofiska sätt att se på moral i historia och nutid. Särskild vikt läggs vid luthersk tradition. 7. Religionsvetenskap I, 5 sp Målet är att lära ut ett religionsvetenskapligt förhållningssätt till religionsstudier samt att studera religioner ur ett jämförande perspektiv. Tyngdpunkten i framställningen läggs dock vid hinduismen, buddhismen, islam och judendomen. Cum laude approbatur i allmän teologi, 35 sp Grundstudierna kan fördjupas med ytterligare 35 sp ämnesstudier. Ämnesstudierna byggs upp av de två resterande grundkurserna på approbaturnivå (2 x 5 sp) samt av 20 sp fördjupning i ett av huvudämnena. Studiehelheten cum laude approbatur kan avläggas på traditionellt sätt under fyra kursveckoslut med tillhörande föreläsningar, seminarier, litteraturtentamina och bokrecensioner. Det är även möjligt att avlägga studiehelheten som NÄTKURS. Deltagande i cum laudeprogrammet förutsätter avlagd approbatur i allmän teologi. Påbyggnadskurs (laudatur) i allmän teologi, 60 sp Påbyggnadskursen i allmän teologi avläggs i samma ämne som fördjupningen på cum laudenivå och omfattar 60 sp. Programmet består av 5 kursveckoslut med tillhörande uppgifter. För att erhålla vitsordet laudatur bör deltagarna även skriva en fackuppsats omfattande sidor. Avlagd cum laude approbatur är en förutsättning för deltagande i denna kurshelhet. Specialkurser i allmän teologi, 10 sp Utöver approbaturkurserna i teologi erbjuds även enskilda specialkurser om aktuella teologiska teman. Kurserna består av föreläsningar samt seminarier som tillsammans ger 10 sp. Specialkurserna i teologi förutsätter inga förhandskunskaper utan kan läsas av alla med intresse för ämnet. De enskilda specialkurserna i teologi (10 sp) kan dock räknas till godo för cum laude approbatur i teologi. Planerare Maria Söderbacka, tfn (02) , e-post 11

12 5. Ekonomiskstatsvetenskapliga fakulteten EUROPAKUNSKAP sp Detta är en tvärvetenskaplig studiehelhet som behandlar Europa med betoning på samhälle, juridik, ekonomi, kultur och religion. Kurserna kan läsas som första (21-23 sp) eller andra biämne (50-65 sp). Ämnet är godkänt som biämne vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. I studiehelheten är kursen Integrationens grunder (5/7 sp) obligatorisk. Europakunskap sp (andra biämne): Obligatorisk introduktionskurs, 7 sp 2-3 valbara kurser á 7-8 sp med inriktning på Europa eller EU, t.ex. i rättsvetenskap, nationalekonomi, etnologi, religionsvetenskap. Kursutbudet består f.n. av följande delar: 1. Integrationens grunder, 7 sp, 30 h Obligatorisk introduktionskurs som ger insikt i den europeiska integrationens historia, nuläge och visioner. 2. EG-rätt - individen och EU, 10 sp, NÄTKURS Kursen ger grundliga insikter i integrationens rättsliga aspekter, speciell angående EU. 3. Regional utveckling i Europa, 10 sp/regional Development in Europe, 10 cr, ca 20 h. Kursen ger praktiska insikter i EU:s regionalpolitik och tillgänglig EU-finansiering för regionala utvecklingsprojekt samt analyserar faktorer som gör regioner framgångsrika, med tonvikt på entreprenörskapets och kreativitetens betydelse (kan erbjudas på svenska el. engelska). 4. Ekonomisk integration i Europa, 10 sp / Economic Integration in Europe 10 cr 30 h Kursen behandlar frågor om tullunionen, den gemensamma marknaden, EU:s institutioner och beslutsfattandet, EU:s politik (ekonomisk, social, industriell politik och jordbrukspolitik), social integration, det europeiska monetära systemet, EMU, EU:s framtid, samt den fördjupade och utvidgade integrationen. (kursen kan erbjudas på svenska och engelska). 5. Regionernas Europa, 10 sp, ca 20 h Introduktion till regionernas Europa, med utgångspunkt i den europeiska integrationen. 6. Miljöpolitik och administration i Norden och Europa, 10 sp/environmental Politics and Administration in the Nordic Countries and Europe, 10 cr, ca 20 h The student must after this course have overview knowledge about how environmental policies have developed in different parts of (western) Europe. The political and administrative structures for environmental policies are addressed also within this course.(kursen erbjuds enbart på engelska). Utbildningsplanerare Carina Gräsbeck, tfn (02) , e-post: och utbildningsplanerare Kurt Långkvist, tfn (02) , e-post: FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Behandlar organisationskultur, ledarskap, strategisk styrning och personalledning, utgående från individer i organisationer, enskilda organisationer samt nätverk. Centrala teman är beslutsfattande, makt, kontroll konflikt och förändring. Grundstudier 25 sp 1. Organisation och ledning; en introduktion, NÄTKURS, 10 sp 8 h Introduktionskurs som ger en övergripande bild av hur organisationer fungerar. Förmedlar grundläggande begrepp, termer och verktyg som är centrala för analys och förståelse av organisationer. 2. Strategisk ledning, NÄTKURS, 5 sp 8 h Kursen ger grunderna i strategisk ledning, i det strategiska perspektivet på organisationer samt i företagsledningens grunder. Kursen behandlar olika skolbildningar inom strategisk ledning. Deltagarna har en aktiv roll under kursen. Förutom litteraturläsning och individuella övningar deltar deltagarna i nätdiskussioner. Förkunskaper: Grk i företagets organisation och ledning eller motsvarande. 3. Strategisk praxis, NÄTKURS, 5 sp Kursen bygger på Strategisk ledning och behandlar strategisk handling och strategisk praxis, med betoning på att utveckla deltagarnas praktiska färdigheter i att hantera strategiska frågeställningar. Kursen ger insikter i konkret strategiskt arbete genom strategiska fallstudier. Under kursen analyserar, löser och diskuterar deltagarna fallstudierna. Förkunskaper: Kursen Strategisk ledning (5 sp) samt Grk i företagets organisation och ledning eller motsvarande. 4. Human resource management, NÄTKURS, 5 sp 8 h Kursen ökar förståelsen för hur organisering och ledning av personalresurser hänger ihop med företagets verksamhet samt ger grundläggande färdigheter för att sköta personalfunktionen i små- och medelstora företag. Kursen behandlar bl. a. personalplanering, urval, belöningssystem, personalavveckling, jämställdhet och kulturell 12

13 mångfald. Förkunskaper: Grundkurs i företagets organisation och ledning eller motsvarande. 2-3årsplan: Österbotten: Grundkurserna (25 sp) ingår i personalkurspaket som kunde starta fr.o.m. vt 08 ht10. Åbo och Mariehamn: Grundkurserna (25 sp) i vt 08 ht 09. INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Ämnet studerar den internationella marknaden och dess karaktärsdrag ur företagsperspektiv samt behandlar och analyserar olika marknader och marknadsföringsåtgärder som blir aktuella inom ett internationellt verksamt företag. Därtill poängteras industriell marknadsföring och företagsnätverk, kulturdimensionen i internationell marknadsföring samt internationell marknadsföring i småföretag och marknadsföring av innovationer. Kurserna 2-4 kan ingå som valbara kurser på grund- och ämnesstudienivå. Kursen Seminarieuppsats, 5 sp arrangeras inte via Öpu. Obligatoriska grundstudier 10 sp 1. Grundkurs i marknadsföring, 10 sp, NÄTKURS 9 h Kursen ger en bred beskrivning av marknadsföringen, dvs. begrepp, dess arbetsfält samt problemområden ur såväl företagets som konsumentens synvinkel. Kursen innehåller också en internationell dimension och genomförs som nätkurs med 3 lokala närstudieträffar. Valbara kurser på grund- eller ämnesstudienivå 20 sp 2. Tjänste och -relationsmarknader, 5 sp - 20 h Kursen ger grundläggande kunskaper i tjänstemarknadsföring och industriella tjänster samt baskunskaper i företagslogistik och distribution. Kursen ger grunden för vidare studier i internationell marknadsföring. Förkunskaper: Grundkurs i marknadsföring eller motsvarande. 3. European Business & Markets, NÄTKURS, 10 sp - 9 h The course aims at studying Europe from an economic geographical perspective as a region that is important within the internationalization of Finnish business. This is an online course with study-group meetings arranged locally. The course language is English. Pre-requisites: The course Grundkurs i marknadsföring or similar. 4. Transport- och logistiktjänster, NÄTKURS, 5 sp - 6 h Kursen behandlar logistikbranschens uppbyggnad, utbud av transport- och logistiktjänster samt Supply Chain Management sett ur tjänsteproducentens synvinkel. Efter att ha slutfört denna kurs kan deltagarna: * Beskriva vilka aktiviteter och tjänster som ingår i logistikbranschen. * Förstå och använda grundläggande begrepp i ämnet transportekonomi och logistik. * Behärska grunderna i logistik. * Analysera skillnader mellan och orsaker bakom olika val av transportmöjligheter. Förkunskaper: Grk i marknadsföring eller motsv. Specialkurs (ämnesnivå) 5. Företagsetik 5 sp - 20 h Målet är att förstå grunderna i företagsetiskt tänkande. Att känna till centrala etiska dilemman som kan uppstå internt i företag, samt i företags samverkan med omgivningen, och i företags relationer till affärspartners. Förkunskaper: Grundstudier i företagsekonomi 2-3 årsplan Åbo: ett 30 sp paket pågår vt.07-ht.08 Mariehamn: totalt 30 sp erbjuds under perioden ht.07-vt.09 Österbotten: totalt 30 sp erbjuds under perioden ht.07-vt.09 REDOVISNING Ämnet beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror och ger underlag för ledning av företag och organisationer samt visar utåt hur företaget klarar sig ekonomiskt. Redovisningen är ett gemensamt språk för alla ekonomer och olika ledningsfunktioner och kan indelas i finansiell (extern) redovisning, redovisning för företagsledning eller ekonomistyrning och revision. Grundstudier 25 sp 1. Grundkurs i redovisning, 10 sp, 64 h föreläsning + 32 h räkneövningar Kursen är en allmän översikt över såväl finansiell redovisning som redovisning för företagsledning och ger en förståelse av redovisningens grundbegrepp sett ur användarens synvinkel. Kursens externa del behandlar den lagstadgade redovisningen samt kopplingen till beskattning och revision. Den interna delen behandlar grundläggande kostnadskalkylering. 2. Bokföring - praktikfall, 5 sp, 18 h föreläsning + 6 h räkneövningar Kurs i bokförings- och bokslutsteknik. Räkenskapsperiodens olika arbetsskeden behandlas med hjälp av praktikfall, där man bekantar sig med hur ett bokföringsprogram är uppbyggt. Kursen behandlar bokföringstekniska lösningar på bokförings- och bokslutsproblem 13

14 samt lagstiftning och praxis som reglerar externredovisning 3. Räkenskapsanalys, 5 sp, 28 föreläsning + 12 h räkneövningar Kursen behandlar grundprinciperna i räkenskapsanalys innefattande traditionell bokslutsanalys med relationstal och finansieringsanalys. 1. Räkenskapsanalysens grundförutsättningar 2. Analys av företagets ekonomiska verksamhetsförutsättningar med hjälp av olika relationstal 3. Analys av företagets kassaflöden i form av en finansieringsanalys 4. Offentligt noterade bolags specialregler och aktierelaterade relationstal 4. Bokslut och bokslutsplanering, 5 sp, 28 föreläsning +12 h räkneövningar Fortsättningskurs i extern redovisning som förutsätter kunskaper i bokföring och tar upp bestämmelser om periodiserings- och värderingsfrågor i bokslutet och bokslutsplanering främst i mindre aktiebolag. Kursen inleds med en genomgång av gällande redovisningsnormer. I samband med bokslutets periodiserings- och värderingsfrågor behandlas specialfall och Bokföringsnämndens anvisningar och beslut. Bokslutsplaneringen omfattar kopplingen till beskattningen i olika företagsformer. 5. Ekonomistyrning, 5 sp, 28 föreläsning +12 h räkneövningar Detta är en fortsättningskurs i ämnesområdet redovisning för företagsledning och förutsätter grundkunskaper i kalkylering. Kursen inriktar sig på tillämpning av modeller för ekonomistyrning och förståelse för de situationer i vilka modellerna kan användas. På kursen behandlas bl.a. specialfrågor i kalkylering, budgetering, balanserat styrkort och controllerfunktionen i företag. 2-3årsplan: Hangö sommaruni: Grundkurspaketet erbjuds sommaren 06- hösten 08 Mariehamn: Grundkurspaketet erbjuds hösten 06 hösten 07 Österbotten: Grundkurspaketet erbjuds tidigast läsåret Planerare Anne Lindgren tfn (02) , e- post: INFORMATIONSFÖRVALTNING Ämnet informationsförvaltning i kombination med en examen ger bibliotekariebehörighet, eller behörighet att jobba som informatiker eller informationsspecialist i företag och organisationer. Informationsförvaltning handlar om metoder att lagra, strukturera, söka och distribuera information effektivt, eller så att man hanterar information så att rätt person får rätt information i rätt tid. Kurserna finns som nät- eller flerformskurser. Förutom studiehelheter kan även enskilda kurser erbjudas. Grundstudier 25 sp 1. Grundkurs i informationsförvaltning Del 1: Introduktion till Information Management, 5 sp Del 2: Informationskällor, 5 sp 2. Dokumentbeskrivning och innehållsanalys Del 1: Katalogisering 4 sp Del 2: Indexering och klassifikation, 6 sp 3. Grundkurs i informationssökning, 5 sp Ämnesstudier 45 sp 4. Interaktiva medier, 5 sp 5. Forts.kurs i informationssökning, 4 sp 6. Databaskonstruktion, 5 sp 7. En av två följande kurser -Introduktion till arkivvetenskap, 2 sp -Bok- och bibliotekshistoria, 2 sp 8. Organisationens administration och marknadsföring, 3 sp 9. Administration av digitala och tryckta samlingar, 4 sp 10. Kommunikation och inlärning, 3 sp 11. Informationsjuridik, 2 sp 12. En av följande två kurser, 5 sp -Praktik -Praktikrelaterad uppsats ist. för praktik 13. En av följande två kurser, - Aktuell forskning, 2 sp - Specialkurs i info.förvaltning, 2 sp 14. Kandidatsemi. och avhandling, 10 sp Planerare Nancy Pettersson, tfn (02) , e- post: KVINNOVETENSKAP Kvinnovetenskapen ifrågasätter antagandet att samhället, kulturen, ekonomin och politiken är könlös. Kvinnovetenskapen utgår från att det sociala, historiska och kulturella beteendet skapar skillnader mellan könen. Därtill behandlas skillnader som ras, ålder, sexualitet och klass. Med sin kritiska syn på kvinnors osynlighet i samhället är kvinnovetenskapen uttryckligen politisk. Kurserna kan erbjudas som föreläsnings- eller nätkurs: 14

15 1. Introduktion till kvinnovetenskap 10 sp Kursen behandlar grundläggande frågor inom feministisk forskning. Begrepp som tas upp är kvinna, skillnad, sexualitet, jämställdhet, förändring och aktörskap samt samhälle. 2. Kvinnor, kropp och hälsa, 5 sp Kursens behandlar kön, samhälle och hälsa ur ett feministiskt perspektiv. Begrepp som tas upp är makt, kunskap, expertis och kroppsliga erfarenheter - vems kunskap gäller när vi talar om kvinnors kroppslighet och hälsa? Vem definierar det normala och det sjuka? Får kvinnor den vård de önskar? Teman som kommer upp är menstruation, abort, bröstcancer, förlossning, mental hälsa, våldtäkt, hälsovård, HIV etc. Planerare Majlen Saarinen, tfn (02) , e- post: NATIONALEKONOMI 25 SP Nationalekonomin - samhällsekonomi - handlar om hur enskilda, företag och samhällen hushållar med sina resurser för att uppnå mål som "nytta", "vinst och "välfärd". Centrala studieområden är ekonomisk tillväxt och utveckling, fördelningen av inkomster, färdigheter och kapital, utrikeshandel och integration. Grundstudier i nationalekonomi, 25 sp 1. Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp. NÄTKURS - ingen närundervisning Obligatorisk kurs inom ekonomiska studier, ingår i valbara obligatoriska studier för samhällsvetare. 2. Finland och EU-aktuella ekonomiska frågor, 5 sp NÄTKURS Seminarier i form av närstudier, antal timmar beroende av gruppens storlek. 3. Alt. valbara kurser (2 kurser à 5 sp) Banker och penningteori, 5 sp NÄTKURS - ingen närundervisning Den globala ekonomin, 5 sp NÄTKURS Välfärd, jämlikhet och utveckling, 5 sp 20 h International financial markets, 5 sp 20 h Miljöekonomi, 5 sp, se Miljökunskap Planerare Mona Riska tfn (02) , e-post: OFFENTLIG FÖRVALTNING Ämnet är yrkesinriktat och 'matnyttigt' men samtidigt teoretiskt förankrat i studiet av politik, förvaltning och organisationsteori samt även i miljöinriktad forskning. Nedan följer ett plock av möjliga kurser. Grundstudier 25 sp: 1. Finlands offentliga förvaltning, 10 sp 2. Budgetering och redovisning, 10 sp 3. Organisationsteori I, 5 sp Grundstudierna kan erbjudas som nätkurser såväl med som utan närstudier (4-6 h). Ges kurserna i form av föreläsningar är antalet föreläsningstimmar 12 h /kurs Ämnesstudier, valbara kurser: 4. Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp / NÄTKURS (4-8 h föreläsningar ingår) 5. Kommunalpolitik, 10 sp (12 h) 6. Regionernas Europa, 10 sp (12 h) Kursen kan även räknas tillgodo inom ramen för studiehelheten Europakunskap. Fördjupade studier, valbar kurs: 7. Ledarskap och expertis i organisationer, 10 sp (12 h) Även andra kurser inom såväl ämnes- som fördjupade studier kan erbjudas enligt överenskommelse. Grundstudierna i offentlig förvaltning som nätstudier kan erbjudas i följande takt: Budgetering och redovisning, 10 sp/ht 07 Organisationsteori I, 5 sp/vt 08 Finlands offentliga förvaltning, 10 sp/ht 08 alt. vt 09 Om det finns önskemål om att arrangera grundstudierna som föreläsningskurser är det möjligt att göra det enligt följande: Finlands offentliga förvaltning, 10 sp/ ht 07 Organisationsteori I, 5 sp/ht 07 Budgetering och redovisning, 10 sp/ vt 08 Planerare Carina Gräsbeck, tfn (02) , e- post: RÄTTSVETENSKAP Kursutbud av enskilda juridiska kurser samt kurser inom Rättsnotarieprogrammet (66 sp). RÄTTSNOTARIEPROGRAM (66 sp): Rättsnotarieprogrammet består av Grundkurs i juridik (10 sp) och övriga juridiska kurser (56 sp). I programmet, som kan genomföras på ca fyra år, ingår f.n. följande kurser. 1. Grundkurs i juridik/del I-II, 10 sp, ca 40 h Introduktion till det finska rättssystemet 2. Intro. till allmän rättslära, 5 sp, 12 h. Kursen ger grundläggande information om juridikens begreppsbildning och systematik, de 15

16 s.k. rättskällorna samt rättstillämpningens allmänna grunder. 3. Obligationsrätt, 7 sp, ca 18 h. Kursens ger en helhetsbild av obligationsrättens centrala frågor och deras lösningsprinciper. 4. Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp, NÄTKURS. Kursen ger en översikt av den juridiska regleringen av äktenskapet, barnets ställning o.a. familjeanknytande lagstiftning samt över arvsoch testamentsrätten. 5. Marknads- och immaterialrätt, 5 sp, NÄTKURS Kursen ger en inblick i företagsverksamhetens tillåtna ramar och i den immaterialrättsliga lagstiftningen. 6. Bolagsrätt, 7 sp, ca 20 h. Kursen ger en översikt av hur företagsverksamheten är organiserad och vilket rättsskydd som ges företagets delägare och utomstående som har med företaget att göra. Delvis som nätkurs. 7. Skatterätt, 7 sp Kursen ger insikter i skatterättens centrala delar, varvid den direkta beskattningen av enskilda och företag ägnas särskild uppmärksamhet. 8. Skadeståndsrätt, 5 sp, ca 12 h. Kursen ger fördjupade insikter i några av skadeståndsrättens delområden. 9. Inledning till folkrätt, 10 sp, ca 16 h. Kursen ger en helhetsbild av det internationella juridiskpolitiska systemet, med tyngdpunkten på staterna som aktörer. 10. Arbetsrätt, 10 sp. NÄTKURS Kursen ger insikter i arbetsrättens centrala delar, där särskild vikt ges arbetsförhållandet reglerat i lag, kollektiv- och arbetsavtal. 11. Kurs i uppgörande av juridiska urkunder, 2 sp, ca 12 h. Kursen omfattar praktiska övningar i uppgörande av juridiska dokument. En del av kurser sker med användning av e-post.. Förkunskap: juridiska studier minst 25 sp Rekommenderade övriga studier: De som deltar i Rättsnotarieprogrammet rekommenderas därtill följande kurser: det andra inhemska språket (lilla språkprovet), 5 sp främmande språk; ett främmande språk på A-nivå, 5 sp och ett annat främmande språk på B-nivå, 5 sp ENSKILDA RÄTTSVETENSKAPLIGA KURSER: Utöver kurser i Rättsnotarieprogrammet erbjuds följande som enskilda kurser: 1. EG-rätt, 10 sp, NÄTKURS Kursen ger insikter i integrationens rättsliga aspekter, med speciell hänsyn till EU. 2. Förmögenhetsrätt, sp, 50 h. Ger insikter i förmögenhetsrättens centrala delar; avtals-, köp-, obligations-, sak-, bolags- och skatterätt. 3. Familje- o. kvarlåtenskapsrätt/del II,10 sp. Kursen ger fördjupade insikter i den juridiska regleringen av äktenskapet, barnets ställning och annan familjeanknytande lagstiftning samt över arvs- och testamentsrätten. Förkunskapskrav: Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I 4. Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp, NÄTKURS Kursen ger grundläggande kunskaper i miljölagstiftningen och miljöförvaltningen i Finland och i EU. På kursen behandlas bl.a. miljöförvaltningens organisation, miljörättens rättskällor, förvaltningsförfarande i miljöfrågor samt olika miljörättsliga regleringar. Utbildningsplanerare Kurt Långkvist, tfn (02) , e-post: SAMHÄLLSLÄRA Samhällslära är ett ämne i grundskolan och gymnasiet och kan utgöra ett biämne för ämneslärare. Grundskollärare / andra ämnet i gymnasiet utgör 60 sp och för gymnasielärare totalt 120 sp. Följande kurser i samhällslära, som även finns presenterade under respektive ämne, kan erbjudas under nästa läsår: Grundskollärare / andra ämnet i gymnasiet; obligatoriska kurser: 1. Finlands offentliga förvaltning, 10 sp 2. Finländsk politik, 5 sp, statskunskap 3. Partier och väljare, 5 sp, statskunskap 4. Jämförande politik, 5 sp, statskunskap 5. Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp / NÄTKURS 6. Finland och EU-aktuella ekonomiska frågor, 5 sp, nationalekonomi / NÄTKURS 7. Välfärd, jämlikhet och utveckling, 5 sp, nationalekonomi 8. Banker och penningteori, 5 sp, nationalekonomi / NÄTKURS 9. Miljöekonomi, 5 sp, miljökunskap / nationalekonomi 10. Grundkurs i juridik/del I-II, 10 sp, rättsvetenskap 11. Integrationens grunder 5/7 sp, europakunskap Gymnasielärare; alla ovanstående kurser + 60 sp av nedanstående: 16

17 Obligatoriska kurser: 12. Idéer och ideologier, 5 sp, statskunskap 13. Grundkurs i sociologi, 10 sp / NÄT 14. Familje- och kvarlåtenskapsrätt, del I, 7 sp, rättsvetenskap / NÄTKURS Rekommenderade valbara kurser: 15. Internationell politik, 5 sp, statskunskap 16. EG-rätt, 10 sp rättsvetenskap / NÄTKURS 17. Intr. till kvinnovet. 10 sp / NÄTKURS 18. Samhälle och kultur, 10 sp, sociologi / NÄTKURS Planerare Majlen Saarinen, tfn (02) , e- post: SOCIOLOGI Samhällsvetenskap som studerar sociala relationer och sociala processer: globala relationer, historiska samhällsförändringar, människors möten i vardagen, människors livshistoria och identitet. Grundstudier 25 sp: 1. Grundkurs i sociologi, 10 sp, 20 h 2. Samhälle och kultur, 10 sp, 16 h 3. Aktuell soc. forskning, 10 sp. 16 h Kurserna kan erbjudas som nätkurser utan närstudier. Om närstudier ingår uppgår de till högst 4-6 h. Valbara kurser inom ämnesstudier: 4. Kriminologi, normbrytning och droger, 5 sp, 20 h 5. Kultursociologi, 5 sp, 16 h 6. Religionssociologi, 5 sp, 16 h Andra specialkurser kan erbjudas om så önskas LÅNGSIKTIGA PLANER (2-3 år) Grundstudierna i sociologi som nätkurser kan erbjudas under ett läsår enligt följande: Grundkurs i sociologi, 10 sp/vt 2008 Samhälle och kultur, 10 sp/ht 2008 Aktuell sociologisk forskning, 5 sp/vt 2009 alt. ht 2007 Grundstud. i sociologi som föreläsningskurser kan erbjudas under ett läsår enligt följande: Grundkurs i sociologi, 10 sp, ht 2007 Samhälle och kultur, 10 sp, ht 2007 / vt 2008 Aktuell sociologisk forskning, 5 sp, vt 2008 Planerare Carina Gräsbeck, tfn (02) , e- post: STATISTIK Statistik är en allmän metodvetenskap för att insamla, analysera och presentera kvantitativa data. 1. Grundkurs i statistisk data-analys, 10 sp (för samhällsvetare) NÄTKURS, 30 h Obligatorisk kurs inom gemensamma studier vid ESF. Ger kännedom om grunderna för statistisk data-analys och statistiska analyser med programmet SPSS samt om samhällsstatistik. 2. Baskurs i statistik, 5 sp (för ekonomer) NÄTKURS, 16 h Kursen ger en inblick i grundläggande begrepp i ekonomisk-statistisk metod samt i att förstå och kritiskt bedöma statistisk information som ges i massmedia, tidskrifter, utredningar och företagsrapporter. Vidare ges en introduktion till statistiska analysmetoder, som används som underlag för ekonomiska beslut. Kursen ger också färdigheter i att använda programmet SPSS samt tolka utskrifter. Planerare Mona Riska tfn (02) , e-post: STATSKUNSKAP Statskunskap är det vetenskapliga studiet av politik, som är ett mångfasetterat begrepp så som internationell, jämförande och nationell politik samt kommunalpolitik. Man skiljer mellan olika processer av politik, liksom mellan olika typer av politiska aktörer: grupper individer, partier, organisationer, massmedia, politiska institutioner, nationer, internationella förbund etc h föreläsningar. Grundstudier 25 sp 1. Idéer och ideologier, 5 sp 2. Finländsk politik, 5 sp 3. Partier och väljare, 5 sp 4. Internationell politik, 5 sp 5. Jämförande politik, 5 sp 6. Initia Artis, 5 sp Fem av dessa kurser väljs, varav Initia Artis är obligatorisk. Enskilda kurser på ämnesstudienivå: 7. Nationalism och regionalism i Europa, 5 sp (10-12 h) 8. Politisk delaktighet o demokratifostran, 3 sp /NÄTKURS Andra specialkurser kan erbjudas om så önskas Planerare Carina Gräsbeck, tfn (02) , e- post: 17

18 6. Tekniska fakulteten INFORMATIONSBEHANDLING Informationsbehandling handlar om att behandla information och tonvikten läggs på programvaruteknik. Ämnet ger en djupare förståelse för hur mjukvara kan hanteras. Kurserna i ämnet handlar inte om att lära sig använda olika tillämpningar (färdiga programpaket) eller att fysiskt bygga datorer. Informationsbehandling strävar till att ge kunskap som är av mer bestående art än ITtrenderna, men som ändå ständigt är aktuell. En helhet på 25 sp erbjuds kontinuerligt som nätkurser. Inleds varje höst.. Enskilda kurser eller specialkurser kan ordnas på anhållan. Planerare Kerstin Fagerström, tfn (02) , e-post: INFORMATIONSSYSTEM Ämnet förenar informationsteknologi med de företagsekonomiska ämnesområdena. Inriktningen bearbetar och formaliserar lednings- och problemlösningskunskap, samt operativ och strategisk information som ligger till grund för planering, problemlösning och beslutsfattande inom alla företagsfunktioner. 1. Grundkurs i informationssystem, 10 sp, NÄTKURS 12 h Introduktion till informationssystem som ger förståelse av informationsteknologiska tillämpningar som används i affärsverksamhet. Kursen ser på informationssystemet betydelse gällande företagsfunktioner, företagsledning, system för elektronisk handel, databaser, nätverk, expertsystem och transaktionshantering samt diskuterar sociala och etiska aspekter av IS/IT och går igenom informationssystemets historia. 2. Verktygskurs i informationssystem, 5 sp Målet är att ge en praktisk introduktion till ämnet informationssystem och praktiska färdigheter i att arbeta med programvara. Kursen ger praktisk kunskap i användning av MS-office programvara och databasprogramvara. Under kursen går vi igenom förverkligande och publicering av hemsidor, grunderna i tabellhantering och grunderna i databashantering. Planerare Anne Lindgren tfn (02) , e- post: 7. Matematisknaturvetenskapliga fakulteten FYSIK Enskild kurs: Astronomins grunder (grund-/ämnesstudier) Planerare Sinikka Suomalainen, tfn (02) , e-post: 8. Tvärvetenskapliga studiehelheter MILJÖKUNSKAP Tvärvetenskaplig studiehelhet som belyser miljöfrågor ur olika synvinklar. Målet är att öka beredskapen att hantera miljöfrågor. Ämnet kan ingå som biämne i de flesta utbildningsprogram vid Åbo Akademi. Grundstudier 25 sp Helheten kan avläggas som nätkurser under två läsår. Obligatoriskt i helheten är Ekologi och miljövård del I+II samt minst 5 sp från varje fakultet: MNF, ESF och HF/TF. Nätkurser (inga närstudier) 1. Ekologi och miljövård I-II, 5+5 sp, MNF 2. Miljöekonomins grund I-II, 5+5 sp, ESF 3. Miljörätt o förvaltn.struktur, 10 sp ESF 4. Miljö och etik, 5 sp (TF) Närstudiekurser (grund-/ämnesstudier) 5. A Sustainable Baltic Region, 5 sp MNF 6. The Baltic Sea Environment 5-10 sp MNF Kurser om följande tema kan erbjudas efter diskussion med planeraren: energi och miljö, förnybara energikällor: biomassa. Planerare Sinikka Suomalainen, tfn (02) , e-post: Därtill finns följande tvärvetenskapliga studiehelheter i utbudet: Interkulturell kommunikation (se Humanistiska fakulteten) Kultur- och socialantropologi (se Humanistiska fakulteten) Europakunskap (se Ekonomiskstatsvetenskapliga fakulteten) 18

19 9. ÖPU-leden, en väg till examen Öppna universitetet kan utgöra en väg in till universitetet och en universitetsexamen. Studerande kan söka in till Åbo Akademi via öpu-leden och antas för examensstudier på basen av studier avlagda inom det öppna universitetet. En förutsättning är att studierna kan ingå i den examen som ansökan avser. Åbo Akademi har som mål att anta 40 studerande per år via ÖPU-leden. En välfungerande ÖPU-led förutsätter vid sidan om ett mångsidigt utbud även ett målinriktat utbud av ämnen och ämneshelheter under en längre period. Möjligheterna till ett målinriktat utbud skapas vanligen bäst genom samplanering (3-4 års perspektiv) i respektive region kompletterad med nätkurser. Antagningskriterierna på basen av ÖPU-leden skiljer sig en del mellan fakulteterna. Humanistiska fakulteten 60 sp för FM-examen, varav minst 25 sp bör vara i det ämne man antas till (undantag engelska, logopedi, psykologi). Antagning sker vanligtvis utan urvalsprov. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 60 sp för FM-examen. Studierna bör kunna räknas in i den utbildning den studerande söker till vid fakulteten. Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten - 60 sp för ekonomie resp. politices kandidateller magisterexamen. Studierna bör kunna tillgodoräknas inom respektive examen. Av dessa bör minst 25 sp vara avlagda i något av de huvudämnen som finns företrädda vid fakulteten. Antagning sker utan urvalsprov. Högst 5 antas per utbildning och per år sp för rättsnotarieexamen. Det finns ett fastställt rättsnotarieprogram som följs. Antagning sker utan urvalsprov. Högst 5 studerande antas per år. Tekniska fakulteten - 60 sp för teknologie kandidat- och DIexamen. Av dessa 60 sp som skall kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp ingå i de gemensamma studierna eller utbildningsprogrammets studier sp för ekonomie kandidat- och magisterexamen. Av dessa 60 sp som skall kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp vara avlagda i informationssystem sp för kandidat- och magisterexamen med informationsbehandling som huvudämne. Av dessa 60 sp som skall kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp vara avlagda i informationsbehandling sp ÖPU-led (fastställt program som ÖPU vid ÅA erbjuder) för antagning till UP i informationsbehandling a) studenter som i gymnasiet har läst lång matematik och avlagt minst 15 sp i informationsbehandling (goda insikter) b) övriga som har avlagt 25 sp i informationsbehandling (goda insikter = C(3)) Pedagogiska fakulteten 60 sp för pedagogie kandidat- och magisterexamen med huvudämne allmän pedagogik. Antagning inom samantagningen i maj. Antagningen sker utan urvalsprov. Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 60 sp för kandidat- och magisterexamen varav minst 25 sp bör vara i det tilltänkta huvudämnet. De som antas på basen av öppna universitetsstudier bör delta i lämplighetsprov. Närmare uppgifter ang. Åbo-fakulteterna och antagning via ÖPU-leden ger studievägledare Majlen Saarinen, tfn (02) , e-post: Närmare uppgifter ang. Vasa-fakulteterna och antagning via ÖPU-leden ger planerare Terése Ahlström, tfn (06) , e-post: Teologiska fakulteten 60 sp för TM-examen. Studerande som inom ramen för det öppna universitetet vid något universitet i Finland avlagt minst 60 sp i allmän teologi eller i ett enskilt teologiskt examensämne med minst goda insikter kan antas till utbildningsprogrammet utan urvalsprov. 19

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

Öppna universitetet vid Åbo Akademi FC / ÅA

Öppna universitetet vid Åbo Akademi FC / ÅA Öppna universitetet vid Åbo Akademi FC / ÅA kurser som kan erbjudas i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2005-2006 1 1. Innehåll 2. Inledning sid. 3 3. Nätkurser sid. 4 4. Humanistiska fakulteten

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

TENTAMINA för läsåret

TENTAMINA för läsåret TENTAMINA för läsåret 2007-2008 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisn ingsfria veckan

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Psychology: Basic Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

5.15 Religion. Mål för undervisningen

5.15 Religion. Mål för undervisningen 5.15 Religion Uppdraget för undervisningen i religion är att stödja de studerande att utveckla sin allmänbildning i religion och livsåskådning. I religionsundervisningen får de studerande kunskap om religioner,

Läs mer

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi.

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi. 1 Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi har ett examensämne som kallas Allmän teologi. Studiehelheten är ämnad för dem som avlägger fristående kurser eller vitsord, för dem som önskar studera vid det öppna

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 ALLMÄNNA STUDIER Kommunikation E826.0 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) ÅK 1 / Praktiskt teologi 41 9102.0 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ÅK 2 / Språktjänst 41 Det

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2016-2017 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Politices kandidatexamen

Politices kandidatexamen Huvudämnesstrukturen för ämnet PRIVATRÄTT läsåret 2013 2014 Politices kandidatexamen 70 sp Grundstudier 25 sp Inledningsstudier i juridik 10 sp Studerande avlägger Inledningsstudier i juridik genom att

Läs mer

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen 5.12 Psykologi I egenskap av en vetenskap som undersöker mänsklig aktivitet ger psykologin de studerande förutsättningar att på olika sätt iaktta och förstå människan och de faktorer som påverkar hennes

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier)

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) 2013-2014 Uppdaterad per den.6.2013 Termin 1: Grunder i kön och jämställdhet:

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

Humaniora vid Åbo Akademi

Humaniora vid Åbo Akademi Humaniora vid Åbo Akademi Nära dig vi har tid att handleda och stöda! Högklassig forskning ger utmärkta undervisningsmiljöer Ett finlandssvenskt, nordiskt och internationellt universitet Du formar din

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT Fabriksgatan 2 (Arken), Åbo

HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT Fabriksgatan 2 (Arken), Åbo HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo Ämnet handelsrätt omfattar rättsområden med anknytning till det ekonomiska livet, såsom arbetsrätten, köp- och exporträtten, kredit- och säkerhetsrätten,

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

Personal- och arbetslivsprogrammet

Personal- och arbetslivsprogrammet HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ Personal- och arbetslivsprogrammet Programkod: SGPAK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Reviderad av Utbildnings- och forskningsnämnden 2010-05-05 Utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar förmåga att:

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar förmåga att: Ekonomihögskolan FEKA90, Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi, 30 högskolepoäng Business Administration: Introductory Course in Business Administration, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE Denna uppdatering gjord 28/5 2007 EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE *) = Strukturen kan variera beroende på huvudämne KANDIDATEXAMEN, 180 poäng Studier i huvudämnet: Statskunskap,

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2011-2012 Vetenskapsteori i GT exegetik Theory of science in OT exegesis (5 sp) Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Att förstå bibelforskningens

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1112 Arbets- och organisationspsykologi 1, 30 högskolepoäng Occupational and Organizational Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3.

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3. Samhällsvetenskapliga fakulteten EDMB34, Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 Law in Theory and Practice - A Gender Perspective, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2: Sida 1(7) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans

Läs mer

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp)

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Gammal struktur för nationalekonomi Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Grundstudier 350000 Grundkurs i nationalekonomi 10 sp 350001 Finland och EU aktuella ekonomiska frågor

Läs mer

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning 180 högskolepoäng, grundnivå Bachelor s Programme in Public Administration S1OFF 140619 2 (6) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

PC1143, Grundkurs i psykologi, 30 högskolepoäng

PC1143, Grundkurs i psykologi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC1143, Grundkurs i psykologi, 30 högskolepoäng Basic course in Psychology, 30 higher education credits Grundnivå (First Cycle) 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1200 Psykologi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Psychology: Intermediate course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE10 Religionskunskap I för Gymnasielärare, 30 högskolepoäng Religious Studies 1 for Teachers in Upper Secondary School, 30 higher education credits

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

PC1143, Grundkurs i psykologi, 30,0 högskolepoäng Basic Course in Psychology, 30.0 higher education credits

PC1143, Grundkurs i psykologi, 30,0 högskolepoäng Basic Course in Psychology, 30.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PC1143, Grundkurs i psykologi, 30,0 högskolepoäng Basic Course in Psychology, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN RKT127, Religion, historia och samhälle, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Religion, History and Society, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies EXAMENSBESKRIVNING Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies 1. Fastställande Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary Schools, Unit 2: Society and Economy, 15 higher education credits Grundnivå

Läs mer

Studera. samhällsvetenskaper!

Studera. samhällsvetenskaper! Studera samhällsvetenskaper! Studera samhällsvetenskaper på svenska Är du intresserad av hur samhället fungerar eller av att studera de sociala relationerna mellan olika grupper? Vill du lära dig att analysera

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2014-2015 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Hur kopplar (O)mänskligt lärarmaterial till skolans styrdokument?

Hur kopplar (O)mänskligt lärarmaterial till skolans styrdokument? Hur kopplar (O)mänskligt lärarmaterial till skolans styrdokument? Till vem riktar sig materialet? Materialet är i första hand avsett för lärare på gymnasiet, framför allt lärare i historia. Flera av övningarna

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2012-2013 version Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Föreläsningar med instuderingsmaterial

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1116 Psykologi med inriktning mot sexologi, 30 högskolepoäng Psychology with Emphasis on Sexology, Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1101 Organisationspsykologi, 30 högskolepoäng Organizational Psychology, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2015-09-23

Läs mer

Fristående kurser i religionsvetenskap våren 2017

Fristående kurser i religionsvetenskap våren 2017 Fristående kurser i religionsvetenskap våren 2017 Grundläggande nivå Ockultism, satanism, new age och annan esoterism i västerländsk historia och nutid, 7,5hp (kurskod 790G11) Studenten övar sig i att

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1112 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies of society

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1101 Svenska språket, grundkurs, 30 högskolepoäng Swedish Language, Introductory Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte

HISTORIA. Ämnets syfte HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan FEKH46, Företagsekonomi: Ledarskap och change management, 7,5 högskolepoäng Business Administration: Leadership and Change Management, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv. Henrik Bergman. Vad är psykologi?

Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv. Henrik Bergman. Vad är psykologi? 15/09/16 Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv Henrik Bergman Vad är psykologi? Definition vetenskaplig disciplin som söker på ett systematiskt sätt beskriva och förklara

Läs mer