Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009"

Transkript

1 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod SGEON Inriktningskod Examen Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi Degree of Bachelor of Science with a major in Business and Economics Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi Degree of Bachelor of Social Science with a major in Business Administration Examensnivå Grundläggande nivå Gäller för antagna Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 Reviderad senast Fastställd Beslutande nämnd Allmänt Utbildningsplanen är fastställd av Grundutbildnings- och forskningsnämnden (GruF-nämnden) vid Högskolan Väst. Ekonom Online programmet är en nationell distansutbildning som ges i samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Kalmar och Högskolan Väst. Programmet vänder sig till studenter med behov av den flexibilitet som nätbaserad distansutbildning erbjuder och innebär en möjlighet att fullfölja ett sammanhållet ekonomie kandidatprogram på distans. Examensmål och examenskriterier Examensmål och examenskriterier för den examen som utbildningen leder till framgår av gällande nationell och lokal examensordning. För Ekonom Online programmet 180 hp, gäller förutom de nationella examensmålen följande lärandemål: Kunskaper och förståelse - förståelse för vanligt förekommande företagsekonomiska begrepp, - överblick över relevanta delar av forskningsfronten inom företagsekonomi, - kännedom om viktiga företagsekonomiska metoder, modeller och angreppssätt samt förstå, förutsättningarna för deras tillämpning i praktiska problem- och beslutssituationer, och - en fördjupad kunskap inom ett av företagsekonomins delområden t ex marknadsföring, organisation, redovisning eller ekonomistyrning. Färdigheter och förmågor - värdera texter och siffermaterial kritiskt och analytiskt, - se samband mellan teori och praktik i företagsekonomiska och organisatoriska samman-

2 UTBILDNINGSPLAN 2(5) hang, - kunna aktivt delta i kvalificerade projekt, enskilt eller i grupp, med praktisk tillämpning som innebär ett arbetsintegrerat lärande, - presentera företagsekonomiska material och argument på ett tydligt och genomtänkt sätt såväl i tal som i skrift, - självständigt utnyttja erhållna kunskaper och färdigheter i ett kvalificerat vetenskapligt arbete av större omfattning, och - delta i forskarutbildning och annan kvalificerad kunskapsutveckling på vetenskaplig grund. Värderingsförmåga och förhållningssätt - sätta in och värdera företagsekonomiska problem i etiska, humanistiska, juridiska och miljömässiga sammanhang, - förstå de kopplingar som kan finnas mellan ekonomiska beslut och mänskliga, sociala samt ekologiska konsekvenser, - förstå och kunna väga samman kvalitativa och kvantitativa konsekvenser i praktiska och realistiska situationer, och - utveckla ett självständigt förhållningssätt till de grundläggande antaganden, angreppssätt och metoder som används för att analysera företagsekonomiska problem och fenomen. För student som fullföljt ett utbildningsprogram enligt utbildningsplanen ska hänvisning till utbildningsprogram skrivas in på examensbevisets första sida. Huvudområde Utbildningens huvudområde är företagsekonomi. Programmets huvudsakliga uppläggning Utbildningen omfattar 180 hp och är upplagd för halvtidsstudier. De allra flesta kurser ges på halvfart, vilket på sikt möjliggör både heltids- och halvtidsstudier. Under det första året ges grundläggande kunskaper i företagsekonomi, vilket betyder att såväl marknadsfrågor som organisationsteori och ekonomistyrning behandlas. År två läser man de ekonomiska stödämnena juridik och statistik. Som alternativ till dessa finns det möjlighet att läsa informatik alternativt affärsinformatik. Termin fem och sex fördjupas kunskaperna i företagsekonomi. Det fjärde året introduceras ämnet nationalekonomi vilket läses både termin sju och åtta. Femte och sjätte läsåren läser den studerande vald inriktning inom företagsekonomi på c-nivå. På alla inriktningar ingår ett examensarbete (självständigt arbete) om 15 hp. Dessutom ingår 30 hp valfria kurser. Med valfria kurser avses dels valbara kurser, där studenter på programmet har förtur till platser, dels valfria kurser på svenska lärosäten, där studenter tar plats i konkurrens med andra, och dels utlandsstudier där studiepoäng kan tillgodoräknas.

3 UTBILDNINGSPLAN 3(5) Behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Matematik C och Samhällskunskap A med lägst betyg G eller motsvarande. Övergångsbestämmelser Student som antagits till utbildning med denna utbildningsplan har garanterad plats på kurser enligt studieplan nedan, under förutsättning att den studerande uppfyller kraven för behörighet och följer programmet enligt studieplan. Reservation görs dock för att studieplanen och dess kurser kan komma att ändras, inom ramen för examensmålen, vid årlig revision av utbildningsplan och kursplaner. Vid eventuella val av inriktning inom programmet gäller platsgaranti för kurser inom vald inriktning.

4 UTBILDNINGSPLAN 4(5) KURSER SOM INGÅR I PROGRAMMET ÅR 1 Företagsekonomi 1-30 hp Företagsekonomi A Obligatorisk ÅR 2 Statistik 15 hp Statistik A Valbar* Juridik 15 hp Juridik A Valbar* Affärsinformatik 15 hp Informatik A Valbar* ÅR 3 Företagsekonomi hp Företagsekonomi B Obligatorisk ÅR 4 Nationalekonomi 1-30 hp Nationalekonomi A Obligatorisk ÅR 5 1 Företagsekonomi hp Företagsekonomi C Obligatorisk ÅR 6 Valfria kurser alt. utlandsstudier A-Boch/eller C Valbar *=Obligatoriska kurser för programmet är Företagsekonomi 1-90 hp samt Nationalekonomi 1-30 hp. Övriga valbara kurser väljs fritt med hänsyn till det innehåll i examen som önskas (se examensfordringar för ekonomie alternativt filosofie kandidatexamen). Ovanstående är rekommenderad studiegång och därmed en lämplig ordning att läsa kurserna, inte ett krav. Viss möjlighet finns att, i mån av plats studera två halvfartskurser samtidigt. Platsgaranti ges dock endast för kurserna enligt den rekommenderade studiegången vid halvfartsstudier. Det exakta kursutbudet revideras regelbundet. Både kursutbudet och placeringen i tiden kan förändras då utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och förbättring. 1 Ordningen på år 5 och 6 kan alternera.

5 Bilaga UTBILDNINGSPLAN 5(5) För studenter antagna ht 2009 till programmet Ekonom Online, 180 hp, genomförs följande i programmet ingående kurser under läsåret: 2009/2010 Organisations- och vetenskapsteori (H09) Grundläggande redovisning (H09) Marknadsföring I (V10) Ekonomistyrning (V10) 2010/2011 Högskolan i Kalmar genomför: Statistik 15 hp (H10) Affärsinformatik 15 hp (H10) Blekinge Tekniska Högskola genomför: Juridisk översiktskurs 15 hp (H10) Juridisk översiktskurs 15 hp (V11) Statistik 15 hp (V11) Informatik 15 hp (V11) 2011/2012 Organisation och ledarskap (H11) Investeringsbedömning och finansiell styrning, Nät (H11) Marknadsföring II (V12) Externredovisning II, Nät (V12) 2012/2013 Blekinge Tekniska Högskola genomför: Nationalekonomi 30 hp (H12/V13) 2013/2014 Företagsekonomi med inriktning mot organisation 30 hp bestående av delkurserna Struktur och strategi i organisationer Förändring och lärande i organisationer Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen 2014/2015 Valfria kurser

Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-533/2005 Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Administration and Economics, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/313 Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng Information Systems: Users and Organizations, 180 credits Grundnivå/ NISYS 1. Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) 1. Beslut Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer