TENTAMINA för läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TENTAMINA för läsåret 2008-2009"

Transkript

1 TENTAMINA för läsåret Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan i slutet av varje undervisningsperiod. Kurstentamen får inte inplaceras på allmän tentamensdag. Tidpunkterna för kurstentamen meddelas i samband med kursen samt anslås på anslagstavlor och hemsidor samt meddelas till fakultetskansliet. Allmän tentamen Förutom kurstentamina finns s.k. allmänna tentamensdagar för varje ämne, i regel en gång i månaden. Som allmän regel gäller att en tid om minst en månad bör förflyta mellan tentamina i samma kurs/studieprestation. Varje studieprestation bör kunna tenteras tre gånger + ev. kurstentamina inom ett år efter det att studieprestationen avslutats. Tentator har rätt att kräva att studerande som inte godkänts efter tre försök går om kursen innan ny tentamen sker. Studerande som anmält sig till tentamen, men utan giltigt skäl uteblivit eller avbrutit sitt deltagande, anses som underkänd. Anmälan För kurstentamen behöver anmälan göras endast om tentator så kräver och i så fall enligt hans/hennes anvisningar. Anmälan till allmän tentamen bör göras till vederbörande tentator för kursen via MinPlan. Se anvisningar på fakultetens hemsida. Tentamenstillfället Tentamen börjar 15 minuter över angivet jämt klockslag, dvs med akademisk kvart. Högst 15 minuters försening tillåtes. Ingen tentand får lämna rummet förrän tentamen pågått i 30 minuter. Toalettbesök är utan speciell orsak tillåtet först 3 timmar efter att tentamen inletts. Under pågående tentamen bör alla telefoner vara avstängda och utom syn- och räckhåll. Beträffande hjälpmedel följs tentators anvisningar. Ordböcker är tillåtna förutom vid tentamina i språk.

2 Allmänna tentamenstillfällen/ EKONOMutbildningen Tentamina i FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING, MARKNADSFÖRING, REDOVISNING samt biämnet FÖRETAGSEKONOMI Hanken, aud II, kl hösten fr 12.9 fr fr fr våren fr 30.1 fr 27.3 fr 24.4 Grundkurs i marknadsföring, del I och II, Tjänste- och relationsmarknadsföring Grundkurs i redovisning, Bokslut och bokslutsplanering, Finansiella transaktioner, Intern kontroll, Specialfrågor i revision, Finansiella redovisningssystem, Internationell redovisning, Internationell koncernredovisning Grundkurs i marknadsföring, del I, Business Marketing and Supply Chain Management Grundkurs i redovisning, Finansiella transaktioner, Internationell koncernredovisning Grundkurs i marknadsföring, del II, Seminarier och ämnesmetodik i internationell marknadsföring, Business Marketing and Supply Chain Management Ekonomistyrning, Koncernredovisning, Värdebaserad ekonomistyrning, Fördjupad revision Grundkurs i marknadsföring, del I och II, Tjänste- och relationsmarknadsföring, Seminarier och ämnesmetodik i internationell marknadsföring, International Marketing in Business Networks, Business Marketing and Supply Chain Management Samtliga kurser i redovisning : Tjänste- och relationsmarknadsföring, Intercultural Marketing Management, International Marketing in Business Networks, Seminarier och ämnesmetodik i internationell marknadsföring Ekonomistyrning,, Koncernredovisning, Värdebaserad ekonomistyrning, Fördjupad revision, Räkenskapsanalys, Revision, s- och revisionsteori, Företagsvärdering och arrangemang Filosofi för ekonomer : Tjänste- och relationsmarknadsföring, International Marketing in Business Networks Räkenskapsanalys, Revision, s- och revisionsteori, Företagsvärdering och arrangemang, Filosofi för ekonomer : Tjänste- och relationsmarknadsföring, Intercultural Marketing Management, Seminarier och ämnesmetodik i internationell marknadsföring

3 Grundkurs i redovisning, extern del, Bokslut och bokslutsplanering, Intern kontroll, Specialfrågor i revision, Finansiella redovisningssystem, Internationell redovisning Filosofi för ekonomer fr 29.5 : Grundkurs i marknadsföring, del I och II, Intercultural Marketing Management, International Marketing in Business Networks, Supply Chain Management Samtliga kurser i redovisning OBS! Kurser i företagets organisation och ledning kan enbart tenteras enligt överenskommelse med respektive kursansvariga. SPRÅKtentamina, se Språkcentrets tentamensdagar. NATIONALEKONOMI, STATISTIK och MATEMATIK, se tentamensdagarna för den samhällsvetenskapliga utbildningen. INFORMATIONSSYSTEM, se Tekniska fakulteten / IT, informationssystem HANDELS-, PRIVAT- OCH SJÖRÄTT / Ekonom-, samhällsvetenskaplig och rättsnotarieutbildning, Hanken, aud II, kl hösten fr 26.9 fr fr fr våren fr 16.1 fr 13.2 Förmögenhetsrätt, Verkställighet, Skatterätt, Skadeståndsrätt 10/5 sp, Kontraktsrätt, Arbetsrätt, Arbetsrätt kurs för CGR-examen 4 sp, Kredit och säkerhetsrätt, International Commercial Law, Marknads- och immaterialrätt, Familje- och kvarlåtenskapsrätt del 1, Sjöoch annan transporträtt, Transporträtt (fortsättningskurs), Köprätt Skadeståndsrätt 10/5 sp, Bolagsrätt (fortsättningskurs), Kredit- och säkerhetsrätt, Internationell privaträtt och komparativ rätt, Marknads- och immaterialrätt, Familje- och kvarlåtenskapsrätt del 2, Miljöskadeansvar, Befraktningsrätt (fortsättningskurs), Köprätt Rättsvetenskaplig metodologi, Verkställighet, Skatterätt 7 sp, Skadeståndsrätt 10/5 sp, Kontraktsrätt, Bolagsrätt, Arbetsrätt, Arbetsrätt kurs för CGR-examen 4 sp, Kredit- och säkerhetsrätt, International Commercial Law, Familje- och kvarlåtenskapsrätt del 1, Sjö- och annan transporträtt, Transporträtt (fortsättningskurs), Köprätt Rättsvetenskaplig metodologi, Bolagsrätt, Bolagsrätt (fortsättningskurs), Internationell privaträtt och komparativ rätt, Familje- och kvarlåtenskapsrätt del 2, Miljöskadeansvar, Befraktningsrätt (fortsättningskurs) Grundkurs i juridik del 2, Rättsvetenskaplig metodologi, Verkställighet, Skatterätt 7 sp, Försäkringsrätt, Kontraktsrätt, Bolagsrätt, Arbetsrätt, Arbetsrätt kurs för CGR-examen 4 sp, Kredit och säkerhetsrätt, International Commercial Law, Familje- och kvarlåtenskapsrätt del 1, Sjö- och annan transporträtt, Transporträtt (fortsättningskurs), Obligationsrätt del 1 Grundkurs i juridik del 2, Försäkringsrätt, Bolagsrätt (fortsättningskurs), Internationell privaträtt och komparativ rätt, Familje- och kvarlåtenskapsrätt del 2, Miljöskadeansvar, Befraktningsrätt (fortsättningskurs), Obligationsrätt del 1

4 fr 13.3 fr 17.4 fr 15.5 Grundkurs i juridik del 2, Verkställighet, Skatterätt 7 sp, Försäkringsrätt, Kontraktsrätt, Arbetsrätt, Arbetsrätt kurs för CGR-examen 4 sp, International Commercial Law, Familjeoch kvarlåtenskapsrätt del 1, Sjö- och annan transporträtt, Transporträtt (fortsättningskurs), Obligationsrätt del 1, Obligationsrätt del 2 Förmögenhetsrätt, Försäkringsrätt, Bolagsrätt (fortsättningskurs), Internationell privaträtt och komparativ rätt, Familje- och kvarlåtenskapsrätt del 2, Miljöskadeansvar, Befraktningsrätt (fortsättningskurs), Obligationsrätt del 1, Obligationsrätt del 2 Förmögenhetsrätt, Verkställighet, Skatterätt 7 sp, Kontraktsrätt, Arbetsrätt, Arbetsrätt kurs för CGR-examen 4 sp, International Commercial Law, Marknads- och immaterialrätt, Familje- och kvarlåtenskapsrätt del 1, Sjö- och annan transporträtt, Transporträtt (fortsättningskurs), International Liability for Marine Pollution, Obligationsrätt del 2 Allmänna tentamenstillfällen/ SAMHÄLLSVETENSKAPLIG utbildning och RÄTTSNOTARIEutbildning NATIONALEKONOMI, Hanken, aud I, II kl hösten fr 5.9 fr 3.10 fr 7.11 fr 5.12 Grundkurs i nationalekonomi, Finlands och EU:s ekonomi, Mikroekonomi (ämnesstudier), Ekonomisk matematik, Fördjupad mikroekonomi,. Internationell makroekonomi, Banker och penningteori, Välfärd, jämlikhet och utveckling, Internationella finansmarknader, Internationell makroekonomi, Doktrinhistoria och alternativa ekonomiska teorier, Miljöekonomi, Ekologisk ekonomi I och II, Metodologi, Internationell handel, Miljö- och resursekonomi, Economic integration in Europe, Ekonomisk integration i Europa I och II Grundkurs i nationalekonomi, Finlands och EU:s ekonomi, Fördjupad mikroekonomi II. Internationell makroekonomi, Banker och penningteori, Internationella finansmarknader, Rättsekonomi, Ekonomisk historia,, Offentlig ekonomi, Doktrinhistoria och alternativa ekonomiska teorier, Miljöekonomi, Ekologisk ekonomi I och II, Metodologi, Internationell handel, Miljö- och resursekonomi, Economic integration in Europe, Ekonomisk integration i Europa I och II Grundkurs i nationalekonomi, Finlands och EU:s ekonomi, Internationell makroekonomi, Banker och penningteori, Välfärd, jämlikhet och utveckling, Internationella finansmarknader, Ekonomisk historia,, Doktrinhistoria och alternativa ekonomiska teorier, Miljöekonomi, Ekologisk ekonomi I och II, Metodologi, Internationell handel, Miljö- och resursekonomi, Economic integration in Europe, Ekonomisk integration i Europa I och II Grundkurs i nationalekonomi, Finlands och EU:s ekonomi, Makroekonomi (ämnesstudier), Ekonomisk matematik, Fördjupad mikroekonomi II,. Internationell makroekonomi, Matematik för nationalekonomer, Banker och penningteori, Internationella finansmarknader, Rättsekonomi, Ekonomisk historia, Offentlig ekonomi, Doktrinhistoria och alternativa ekonomiska teorier, Miljöekonomi, Ekologisk ekonomi I och II, Metodologi, Internationell handel, Miljö- och resursekonomi, Economic integration in Europe, Ekonomisk integration i Europa I och II våren fr 9.1 Grundkurs i nationalekonomi, Finlands och EU:s ekonomi, Makroekonomi (ämnesstudier),,. Internationell makroekonomi, Matematik för nationalekonomer, Banker och penningteori, Internationella finansmarknader, Ekonomisk historia, Doktrinhistoria och alternativa

5 ekonomiska teorier, Miljöekonomi, Ekologisk ekonomi I och II, Metodologi, Internationell handel, Miljö- och resursekonomi, Economic integration in Europe, Ekonomisk integration i Europa I och II fr 6.2 fr 6.3 fr 3.4 fr 15.5 Grundkurs i nationalekonomi, Finlands och EU:s ekonomi, Makroekonomi (ämnesstudier), Fördjupad mikroekonomi I, Internationell makroekonomi, Banker och penningteori, Internationella finansmarknader, Rättsekonomi, Ekonomisk historia, Offentlig ekonomi, Doktrinhistoria och alternativa ekonomiska teorier, Miljöekonomi, Ekologisk ekonomi I och II, Metodologi, Internationell handel, Miljö- och resursekonomi, Economic integration in Europe, Ekonomisk integration i Europa I och II Grundkurs i nationalekonomi, Finlands och EU:s ekonomi, Mikroekonomi (ämnesstudier), Internationell makroekonomi, Banker och penningteori, Internationella finansmarknader, Ekonomisk historia, Doktrinhistoria och alternativa ekonomiska teorier, Miljöekonomi, Ekologisk ekonomi I och II, Metodologi, Internationell handel, Miljö- och resursekonomi, Economic integration in Europe, Ekonomisk integration i Europa I och II Grundkurs i nationalekonomi, Finlands och EU:s ekonomi, Internationell makroekonomi, Banker och penningteori, Internationella finansmarknader, Ekonomisk historia, Doktrinhistoria och alternativa ekonomiska teorier, Miljöekonomi, Ekologisk ekonomi I och II, Metodologi, Internationell handel, Miljö- och resursekonomi, Economic integration in Europe, Ekonomisk integration i Europa I och II Grundkurs i nationalekonomi, Finlands och EU:s ekonomi, Mikroekonomi (ämnesstudier), Ekonomisk matematik, Fördjupad mikroekonomi II, Internationell makroekonomi, Matematik för nationalekonomer, Banker och penningteori, Vaöfärd, jämlikhet och utveckling, Internationella finansmarknader, Rättsekonomi, Ekonomisk historia, Offentlig ekonomi, Doktrinhistoria och alternativa ekonomiska teorier, Miljöekonomi, Ekologisk ekonomi I och II, Metodologi, Spelteori, Internationell handel, Miljö- och resursekonomi, Economic integration in Europe, Ekonomisk integration i Europa I och II STATISTIK och MATEMATIK, Hanken, aud I, II kl hösten fr 5.9 fr 3.10 fr 7.11 fr 5.12 våren fr 9.1 fr 6.2 fr 6.3 fr 3.4 fr 15.5 FOLKRÄTT*) och OFFENTLIG RÄTT*) och SOCIOLOGI, Hanken, aud I, II kl hösten fr 26.9 fr fr fr våren fr 23.1 fr 20.2 fr 20.3 fr 24.4 fr 29.5 *) tentamina i folkrätt och offentlig rätt Inledning till folkrätten De internationella organisationerna Folkrätt och inomstatlig rätt Allmän rättslära Course on the International Protection of Human Rights Specialization Seminar in Human Rights: Fundamental Rights in the European Union Specialization Seminar in Human Rights: Grundkurs i juridik, del I Statsrätt Förvaltningsrätt Förvaltningsrättsligt rättsskydd Miljörätt Planering och byggande Kommunalrätt

6 Human Rights and Disability Intensive Course on Justiciability of Economic, Social and Cultural Rights Efter kurstentamen får ovannämnda perioder tenteras vid tre allmänna tentamenstillfällen, så att det är minst en månad mellan dessa tillfällen. Ämnena gör i början av läsåret upp ett schema över vilka kurser som kan tenteras på vilka tentamenstillfällen. STATSKUNSKAP och OFFENTLIG FÖRVALTNING, Hanken, aud I, II kl hösten fr 19.9 fr fr fr våren fr 16.1 fr 13.2 fr 13.3 fr 17.4 fr 8.5 OFFENTLIG FÖRVALTNING, Ifall av problem då tentamenstillfällena för offentlig förvaltning och statskunskap sammanfaller, kontakta Linnea Henriksson, INFORMATIONSFÖRVALTNING, Gripen, kl hösten fr 12.9 fr fr fr våren fr 9.1 fr 30.1 fr 27.2 fr 3.4 fr 15.5 PRIVATRÄTT, se tentamensdagarna för ekonomutbildningen. KVINNOVETENSKAP, kontakta doktoranden.