öppna universitetet Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnesinfosidorna för närmare information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information"

Transkript

1 öppna universitetet Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnesinfosidorna för närmare information

2 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära och praxis samt religioner och livssyner. Ämnet består av alla de sju ämnen som finns representerade vid Teologiska fakulteten. Studiehelheten i allmän teologi är ämnad för dem som är intresserade av teologiska frågor, för dem som önskar avlägga fristående kurser i teologi eller för dem som önskar läsa teologi som biämne för en examen vid ett annat ämnesområde. Att studera allmän teologi förutsätter inga förkunskaper. Det enda som behövs är en nyfikenhet för frågor som berör religion, kyrka och samhälle. ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER Inom grundstudierna i allmän teologi avlägger man 5 av de 7 grundkurserna i huvudämnena på Teologiska fakulteten. Vilka kurser som ingår i grundstudierna kan variera. Dessa är de sju möjliga grundkurserna: Gamla testamentet I, 5 sp Skriftrullarna öppnas! Nya testamentet I, 5 sp Från källkritik till postmodern läsning - redskap till att förstå Nya testamentet Kyrkohistoria I, 5 sp Från Jesus till Moder Teresa Praktisk teologi I, 5 sp Att kommunicera tro Dogmatik I, 5 sp Tro förr och nu Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp Religionsvetenskap I, 5 sp Introduktion till religionsvetenskapen ALLMÄN TEOLOGI (35 SP) - ÄMNESSTUDIER Ämnesstudierna byggs upp av de två resterande grundkurserna på grundstudienivå (2 x 5 sp) samt av 25 sp fördjupning i ett av huvudämnena vid Teologiska fakulteten. Den som vill avlägga denna studiehelhet bör först avlägga grundstudierna i allmän teologi. Efter avlagda 60 sp i allmän teologi kan man ansöka om studieplats vid Åbo Akademis teologiska fakultet, via öpuleden. SPECIALKURSER I ALLMÄN TEOLOGI Inom allmän teologi erbjuds även enskilda specialkurser om aktuella teologiska teman. Kurserna består av föreläsningar och litteraturstudier som tillsammans ger 10 sp. Specialkurserna i teologi förutsätter inga förkunskaper - alla intresserade är välkomna! Specialkurserna kan räknas in i ämnesstudierna i teologi. Se läsårets specialkurser under ämnena Kyrkohistoria och Praktisk teologi. Mera information om ämnet ger planerare Maria Söderbacka vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: maria.soderbackaabo.fi ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) NÄTKURSER Teologisk etik med religionsfilosofi I Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: TD Patrik Hagman Anmälan senast Gamla testamentet I Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: TM Lotta Valve Anmälan senast Praktisk teologi I Tidpunkt: inleds (närstudiedag ) Lärare: akademilektor Birgitta Sarelin Anmälan senast Studiehelheten fortsätter under följande läsår. LÄSKURSER Grundkurserna i allmän teologi ordnas även som läskurser. Kontakta Maria Söderbacka för närmare information. Tidpunkt: tentamen , eller Anmälan senast 2 veckor före tentamen. Kvotplatser i allmän teologi Inom de tillämpade studierna och arbetslivspraktiken (20 sp) vilka är obligatoriska för behörighet för prästvigning finns ett visst antal kvotplatser under förutsättning att det finns lediga platser på kurserna. Sökande antas under förutsättning att de har tillräckliga förkunskaper. Kontakta Maria Söderbacka för närmare information. SPECIALKURS I TEOLOGI Kroppens teologi, 10 sp Tidpunkt: Inleds Föreläsningarna hålls tisdagar och Lärare: prof., TD Kari Syreeni, forskare, TD Patrik Hagman, pastor, TD Leif-Göte Björklund, prof., TD Bernice Sundkvist, universitetslärare, TD Kim Groop, kyrkoherde, TD Björn Öhman, akademilektor, TD Mikael Lindfelt ÖSTERBOTTEN Arrangörer: Evangeliska folkhögskolan i Österbotten och Kristliga folkhögskolan i Nykarleby ALLMÄN TEOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) Gamla testamentet I, 5 sp Tidpunkt: Lärare: TD Anna Norrback Plats: Kristliga folkhögskolan i Nykarleby Dogmatik I, 5 sp Tidpunkt: Lärare: Docent, TD Leif Erikson Plats: Kristliga folkhögskolan i Nykarleby Nya testamentet I, 5 sp Tidpunkt: Lärare: Docent, TD Mika Hietanen Plats: Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Kyrkohistoria I, 5 sp Tidpunkt: Lärare: Prof. Ingvar Dahlbacka Plats: Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Studiehelheten fortsätter under följande läsår.

3 ALLMÄNNA STUDIER Mera information om ämnet ger planerare Carina Gräsbeck vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: carina.grasbeckabo.fi Kvotplatser i akademiska studiefärdigheter NÄTKURS ALLMÄNNA STUDIER Akademiska studiefärdigheter, 1-5 sp Tidpunkt: hösten 2012 och våren 2013 Information om kursernas innehåll och tidpunkter finns på Lärcentrets sidor: https://www.abo.fi/stodenhet/asf ARBETSPLATSPSYKOLOGI Grundstudierna (25 sp) i arbetsplatspsykologi består av följande kurser: Organisationspsykologi 5 sp Ledarskap I 5 sp Ledarskap II 5 sp Konflikthantering 5 sp Burnout-problematik 5 sp Arbetsplatsmobbning 5 sp OBS! Ledarskap I är ett obligatorium innan man kan avlägga Ledarskap II. Mera information om ämnet ger planerare Tina Selänniemi vid CLL/Öpu i Vasa, tfn , e-post: tina.selanniemiabo.fi ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland / Öppna högskolan ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) - GRUNDSTU- DIER (PÅGÅR) Arbetsplatsmobbning, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin och socionom Heidi Salonen Kursen är den sjätte och sista delkursen i grundstudierna (25 sp) i arbetsplatspsykologi. En nystart på grundstudierna planeras till vårterminen 2013 med delkursen Organisationspsykologi. ÖSTERBOTTEN Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) - GRUNDSTU- DIER (INLEDS) Organisationspsykologi, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Heidi Purho Konflikthantering, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Heidi Purho Ledarskap I & II, 10 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Heidi Purho Burnout-problematik, 5 sp Tidpunkt: Lärare: Psykoterapeut Mika Lindfors Arbetsplatsmobbning, 5 sp Tidpunkt: Lärare: Psykoterapeut Mika Lindfors BIOLOGI Biologin - läran om livet - är det ämne som kan inbegripa allt från molekyler till hela jordens ekologiska system, det som finns runt dig när du går ut genom dörren. Mera information om ämnet ger planerare Sinikka Suomalainen vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: sinikka.suomalainenabo.fi ENSKILDA KURSER I BIOLOGI - ÄMNESSTUDIER GIS - introduktion, 4 sp (Geografiska informationssystem) Tidpunkt: , och , fre kl , lö kl Lärare: doc. Mikael von Numers, AFM Romi Rancken Anmälningar senast GIS - fortsättningskurs, 4 sp Tidpunkt: , och , fre kl , lö kl Lärare: doc. Mikael von Numers, AFM Romi Rancken Anmälningar senast NÄTKURS Artkännedom; vertebrater, 4 sp Tidpunkt: , 7.2 och (inga närstudier förutom tentamen) Lärare: FM Johanna Fredenberg Anmälan senast , 24.1 eller LÄSKURS Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp Tidpunkt: tentamen , 7.3 och (inga närstudier förutom tentamen) Lärare: FM Sinikka Suomalainen Anmälan senast , 21.2 eller

4 Introduktion till datatekniken, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen) Anmälan senast Programmering grundkurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen) Förkunskap: Introduktion till datatekniken eller motsvarande kunskap Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår. 4 DATATEKNIK MP3-spelaren och mobilen är exempel på mjukvarusystem som består av komplex datateknik. Datateknik är en utmaning - ingen blir fullärd, det kommer alltid att finnas ny och intressant kunskap att ta del av. Datateknik studerar de som önskar bli diplomingenjörer inom IT. Du kan också avlägga enskilda kurser. En del av kurserna är gemensamma med ämnet datavetenskap. DATATEKNIK (25 SP) DI-linje Introduktion till datatekniken, 5 sp Programmering grundkurs, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Programvaruutveckling och -projekt, 5 sp Fysik 1, 5 sp eller Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Du har möjlighet att antas som studerande för DIexamen till ämnet datateknik via öpuleden, då du avlagt datateknik-di-linje (25 sp) med minst goda insikter. Studiehelheten erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att årligen inleda studierna. Mera information om ämnet ger planerare Carina Gräsbeck vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: carina.grasbeckabo.fi DATATEKNIK (25 SP) - (DI-LINJE - INLEDS) NÄTKURSER DATATEKNIK (25 SP) - (DI-LINJE - PÅGÅR) NÄTKURSER Programmering fortsättningskurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen) Förkunskap: Programmering grundkurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast Programvaruutveckling och -projekt, 5 sp Tidpunkt: våren 2013 (inga närstudier, tentamen) Förkunskap: Programmeringskurserna Anmälan senast ÖSTERBOTTEN Arrangör: Mellersta Österbottens sommaruniversitet DATATEKNIK (25 SP) - (DI-LINJE - INLEDS) NÄTKURSER MED NÄRSTÖD Introduktion till datatekniken, 5 sp Tidpunkt: (tutorgrupp, tentamen) Anmälan senast Programmering grundkurs, 5 sp Tidpunkt: (tutorgrupp, tentamen) Förkunskap: Introduktion till datatekniken eller motsvarande kunskap Anmälan senast Datavetenskap Ämnet datavetenskap handlar om att behandla information och tonvikten ligger på programvaruteknik. Datavetenskap ger en djupare förståelse för hur mjukvara kan hanteras. Kurserna handlar inte om att lära sig använda olika tillämpningar (färdiga programpaket) eller att fysiskt bygga datorer. Inom datavetenskap strävar man efter att ge kunskap som är av mer bestående art än IT-trenderna. Av den som önskar studera ämnet krävs kreativitet, flexibilitet och logisk tankeförmåga. DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET Introduktion till datavetenskap, 5 sp Programmering grundkurs, 5 sp Programmering fortsättningskurs, 5 sp Databaser, 5 sp Datorteknik, 5 sp Du har möjlighet att antas som studerande för FM-examen till ämnet datavetenskap via öpuleden, då du avlagt studiehelheten (25 sp) med goda insikter. Studiehelheten erbjuds kontinuerligt som nätkurser med möjlighet att årligen inleda studierna. Mera information om ämnet ger planerare Carina Gräsbeck vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: carina.grasbeckabo.fi DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET (INLEDS) NÄTKURSER Introduktion till datavetenskap, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen) Anmälan senast Programmering grundkurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen) Förkunskap: Introd. till datavetenskap eller motsv. kunskap Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår. DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET (PÅGÅR) NÄTKURSER Programmering fortsättningskurs, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Programmering grundkurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast Datateknik, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Förkunskap: Programmering fortsättningskurs eller motsvarande kunskap Anmälan senast

5 ÖSTERBOTTEN Arrangör: Mellersta Österbottens sommaruniversitet DATAVETENSKAP (25 SP) - BIÄMNESHELHET (INLEDS) NÄTKURSER MED NÄRSTÖD Introduktion till datavetenskap, 5 sp Tidpunkt: (tutorgrupp, tentamen) Anmälan senast Programmering grundkurs, 5 sp (tutorgrupp, tentamen) Förkunskap: Introduktion till datavetenskap eller motsv. arande kunskap Anmälan senast DI-LINJE DI-linje som en öpuled (d v s som en väg till examensstudier) inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet. Inom DI-linjen kan du pröva på studier i datateknik, kemi, träförädling, industriell ekonomi o.s.v. på basis av avlagda studier inom DI-linjen i Datateknik (25 sp) eller DI-linjen i Kemiteknik (30 sp) kan du söka in via särskild kvot för examensstudier vid Åbo Akademi för diplomingenjörexamen och få dina öpustudier till godo. DI-linjerna är uppbyggda så att nya studerande kan ansluta sig årligen. Se närmare under Datateknik och Kemiteknik. ENGELSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Studierna i ämnet engelska språket och litteraturen innebär att den studerande lär sig om det engelska språkets struktur, användning och utveckling från en språkvetenskaplig synvinkel samt bekantar sig med den engelskspråkiga världens, speciellt Storbritanniens, litteratur, kultur och historia. Även språkfärdighetsmoment ingår som en liten del av studieprogrammet. Lärarbehörighet för ämneslärare De två kvotplatser per år som erbjuds via öppna universitetet är till en studiehelhet på 60 poäng (grund- och ämnesstudier) som ger den ämnesbehörighet som krävs av lärare i engelska i grundskolan. Eftersom studierna kräver en hög nivå av språkfärdighet och dessutom fallenhet för lingvistisk och litterär analys, bör alla sökande delta i det gemensamma inträdesprovet, som ordnas varje år i maj. För närmare information om provet, vänligen se Ansökningsguiden till Åbo Akademi som du hittar på Åbo Akademis webbsidor eller kontakta ämnets kansli på engelskaabo.fi (tfn: (02) ). Anmälningstiden för vårens prov utgår varje år den sista april/första veckan i maj och studierna kan påbörjas i september samma år. Den sökande bör få minst 75 poäng av 120 för att kunna antas till studier i ämnet. Studiehelheten kan avklaras genom halvtidsstudier på två år. Grundstudierna går på förmiddagarna under det första studieåret och ämnesstudierna på eftermiddagarna under det andra året. Tidigare studier i ämnet kan i vissa fall räknas till godo. En anhållan om detta riktas till examinatorn efter att den sökande har blivit antagen till studiehelheten. Examinator: Professor Tuija Virtanen-Ulfhielm, Engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi Mera information om studier på kvotplats samt anmälan ger planerare Carina Gräsbeck vid CLL/ Öpu i Åbo, tfn , e-post: carina.grasbeckabo.fi Kvotplatser i engelska språket och litteraturen Följande kurser ingår i helheten: GRUNDSTUDIER (25 SP) 1. Tools for the Study of English (5 p); sept-okt Contemporary Englishes: Language, Literature and Society I (5 p); höstterminen, okt-dec Contemporary Englishes: Language, Literature and Society II (5 p); vårterminen, jan-mars Contemporary Englishes: Language, Literature and Society III (5 p); vårterminen, mars-maj Proficiency I: Academic English and Advanced Language Skills (5p); hela läsåret, sept 2012-maj 2013 ÄMNESSTUDIER (35 SP) 6. Historical Survey I: Language, Literature, Society (5p); höstterminen, sept-okt Historical Survey II: Language, Literature, Society (5p); höstterminen, okt-dec Historical Survey III: Language, Literature, Society (5p); vårterminen, jan-mars Historical Survey IV: Language, Literature, Society (5p); vårterminen, mars-maj English Linguistics I (5p); höstterminen, septdec English Linguistics II (5p); vårterminen, janmaj Proficiency II: Styles, Registers and Genres (5p); höstterminen, sept-dec 2013 ETNOLOGI Etnologin studerar människan som kulturvarelse. Som kulturvetenskap är etnologin särskilt inriktad på materiella, sociala och mentala kulturyttringar. Kulturmönster och kulturvariation studeras ofta i en kombination av nutidsanalys och historisk rekonstruktion, möten mellan olika kulturer och subkulturer i ett jämförande perspektiv. Studierna lämpar sig för dem som är intresserade av kulturvetenskaper, för dem som önskar avlägga fristående kurser i etnologi eller för dem som önskar läsa etnologi som biämne. Mera information om ämnet ger planerare Maria Johansson vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: maria.c.johanssonabo.fi Under läsåret arrangeras inga kurser i etnologi. 5

6 6 EUROPAKUNSKAP/EUROPEAN STUDIES EUROPAKUNSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER Studiehelheten kan läsas som andra biämne till en omfattning av 25 sp. 1) Obligatorisk introduktionskurs, 5-7 sp 2) 2-3 valbara kurser à 7-10 sp med inriktning på Europa eller EU, t ex i rättsvetenskap, nationalekonomi, etnologi eller i religionsvetenskap (exkl. språkkurser och grundkurser) Mera information om ämnet ger planerare Kurt Långkvist vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: kurt.langkvistabo.fi, EUROPAKUNSKAP (25 SP)/EUROPEAN STUDIES (25 CR.) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Integrationens grunder, 5 sp Tidpunkt: , mån kl Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan senast EU-rätt, 10 sp Se Rättsvetenskap Folkmusik i Europa, 2 sp (3 platser) Se musikvetenskap Europeisk säkerhetspolitik, 10 sp Se Statskunskap FILOSOFI Filosofi är det äldsta av alla akademiska läroämnen. I den västerländska kulturens historia spelar filosofin en central roll. Den har påverkat, och i sin tur påverkats av, det vetenskapliga, religiösa, konstnärliga och politiska tänkandets utveckling. Undervisningen i filosofi syftar främst till att ge färdigheter (både muntliga och skriftliga) att analysera meningen med olika frågeställningar och hållbarheten i argument. Diskussionen i filosofin rör sig ofta kring vissa centrala problem såsom kunskapens möjlighet och vetenskapens natur, det mänskliga medvetandets karaktär och dess relationer till samhället, kulturen, det goda och det onda. Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: katarina.huminaabo.fi ENSKILD KURS I FILOSOFI Vetenskapsteori / -filosofi för humanister, samhällsvetare och teologer, 3-5 sp Tidpunkt: Onsdagar kl Lärare: FM Martin Nybom Kursen strävar att ge en allmän inblick i vetenskapsteori genom att ta upp centrala frågeställningar och problem kring forskning och vetenskaplighet samt att klargöra begrepp och termer som hör samman med dessa dels ur ett idéhistoriskt perspektiv. Anmälan senast ÅLAND Arrangör: Öppna högskolan på Åland SPECIALKURS I FILOSOFI Moral och estetik, 5 sp Tidpunkt: våren 2013 Lärare: FK Göran Torrkulla Anmälan senast xx till Högskolan på Åland FOLKLORISTIK Folkloristiken ger en fördjupad inblick i sättet att se på kulturen, och fokuserar såväl på dagens som på historiens folk- och populärkultur. Olika vardagliga kulturella uttryck studeras i ett historiskt och socialt perspektiv. 25 sp i folkloristik kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med folkloristik som huvudämne). Studiehelheten (25 sp + delar av 35 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna vartannat år. FOLKLORISTIK (25 SP) GRUNDSTUDIER Grundkurs i folkloristik, 5 sp Folkloristikens historia, 5 sp Vetenskap av vardagen, 5 sp Verbal folklore, 5 sp Det rituella året och livets högtider, 5 sp FOLKLORISTIK (35 SP) ÄMNESSTUDIER Folktroföreställningar och vardagsritualer, 5 sp Folkloristiska forskningsinriktningar, 5 sp Tradition som process, 5 sp Etnografiska fältmetoder, 5 sp Valbara specialkurser, 10 sp Proseminarium för biämnesstuderande, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Maria Johansson vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: maria.c.johanssonabo.fi FOLKLORISTIK (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS/ PÅGÅR) NÄTKURSER Folkloristikens historia, 5 sp Tidpunkt: start , måndag Lärare: FM Maria Johansson Anmälan senast Verbal folklore, 5 sp Tidpunkt: start , måndag Lärare: FM Maria Johansson Anmälan senast Det rituella året och livets högtider, 5 sp Tidpunkt: start , onsdag Lärare: FD Johanna Björkholm Anmälan senast Studiehelheten fortsätter med grund- och ämnesstudier följande läsår.

7 SPECIALKURS I FOLKLORISTIK Rysk folklore och folklig religiositet, 5 sp Tidpunkt: 8.11, 13.11, 15.11, 20.11, kl Lärare: prof. Pekka Hakamies, docent Kari Kotkavaara, FM Zinaida Lindén, FL Larisa Mokroborodova, pastor Andreas Hjertberg Anmälan senast Kursen kan ingå i ämnesstudier i folkloristik eller tas som fritt valbar kurs. FRANSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN Vid ämnet utbildas specialister i det franska språket och den franska litteraturen. Såväl språk som litteratur studeras därför ingående. Kurserna behandlar det franska och det frankofona samhället och ämnets strävan är att ge en rik och aktuell bild av dem. Du har möjlighet att ansöka om kvotplatser i franska på ett antal kurser dagtid. Beroende på intresse finns sedan möjligheter att utvidga utbudet följande läsår. Mera information om studier på kvotplats samt anmälan ger planerare Carina Gräsbeck vid CLL/ Öpu i Åbo, tfn , e-post: carina.grasbeckabo.fi Kvotplatser i franska språket och litteraturen 1) Fransk grammatik 1/ Compétences grammaticales 1, 6 sp (3 platser) Tidpunkt: v , må kl & on kl. 8-10, v , må kl & on kl Lärare: Svante Lindberg Kursen kräver kunskaper motsvarande gymnasiekompetens i franska 2) Compétences écrites 1, 4 sp (3 platser) Tidpunkt: v , ti kl och v , ti kl Lärare: Svante Lindberg Förkunskaper: Fransk grammatik 1 3) Le roman francophone contemporain, 5 sp (3 platser) Tidpunkt: v , on kl Lärare: Svante Lindberg Kursen ingår i fördjupade studier i franska. FYSIK Mera information om ämnet ger planerare Johanna Fredenberg vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: johanna.fredenbergabo.fi https://www.abo.fi/student/kemitek ÖSTERBOTTEN/ Arrangör: Mellersta Österbottens sommaruniversitet ENSKILD KURS I FYSIK NÄTKURS Fysik I, 5 sp Tidpunkt: inleds Nätkurs med lokal tutorundervisning. Lärare: enligt examinators anvisningar Anmälan FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Inom ämnet företagets organisation och ledning är målsättningen att den studerande skall få färdigheter i ledandet av människor och komplexa organisationer, en helhetssyn av hur organisationer fungerar samt förmågan att analysera sammansatta helheter och problem inom den företagsekonomiska sfären. Ämnets intressen spänner över en stor mängd fenomen, från den enskilda anställda/ledaren vidare till organisationer som helheter och samhället i stort. Inom ämnet studeras frågor som beteende i organisationer, beslutsfattande, strategi, ledarskap, kunskapsintensiva organisationer, organisationskulturer och nätverk. Centrala perspektiv inom ämnet är t ex management, makt, förändring, kunskap, kultur, strategi och processer. FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Organisation och ledning: en introduktion (10 sp) Strategisk ledning (5 sp) Ledarskap (5 sp) Valbar kurs/er eller kurs/er enligt överenskommelse (5 sp), t.ex. Individer i grupper och organisationer, 5 sp Via ÖPU till ekonomexamen! Helheten 25 sp (grundstudier) i Företagets organisation och ledning kan även utgöra en del av öpuleden på 60 sp för antagning till ekonomie kandidat- eller magisterexamen vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. När du har avlagt 25 sp i ämnet företagets organisation och ledning och om du sedan förr har en lägre högskoleexamen från ett universitet (inom det ekonomiska utbildningsområdet), kan du söka in till studier direkt för magisterexamen. Har du kandidatexamen från ett annat utbildningsområde eller yrkeshögskoleexamen bör du därtill ha avlagt 20 sp i andra ekonomiska vetenskaper, för att vara behörig att söka in direkt till magisterexamen. Mera information om ämnet ger planerare Nancy Pettersson vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: nancy.petterssonabo.fi FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Strategisk ledning, 5 sp Tidpunkt: 1.10-pågår fram till jul 2012 Nätstödd kurs med obligatorisk föreläsning onsdag kl Lärare: Eerika Saaristo Förkunskapskrav: Organisation och ledning: en introduktion (10 sp) eller motsvarande kunskaper Anmälan senast

8 Individer i grupper och organisationer, 5 sp Tidpunkt: 21.1-slutet av april 2013 Nätstödd kurs med obligatorisk närstudieträff kl Lärare: Eerika Saaristo Förkunskapskrav: Organisation och ledning: en introduktion (10 sp) eller motsvarande kunskaper Anmälan senast Nästa läsår fortsätter studiehelheten med kursen Ledarskap, 5 sp FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (25 SP) ENSKILDA KURSER Strategisk ledning, 5 sp Tidpunkt: pågår fram till jul Nätstödd kurs med obligatorisk föreläsning onsdag kl Lärare: Eerika Saaristo Förkunskapskrav: Organisation och ledning: en introduktion (10 sp) eller motsvarande kunskaper Anmälan senast Organisation och ledning: en introduktion, 10 sp Tidpunkt: 25.1-slutet av maj 2013 Nätstödd kurs med obligatoriska närstudieträffar , fredag kl , lördag kl Lärare: EM Eerika Saaristo Anmälan senast Individer i grupper och organisationer, 5 sp Tidpunkt: 21.1-slutet av april 2013 Nätstödd kurs med obligatorisk närstudieträff kl Lärare: Eerika Saaristo Förkunskapskrav: Organisation och ledning: en introduktion (10 sp) eller motsvarande kunskaper Anmälan senast ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan GEOGRAFI Grundstudier i geografi 25 sp arrangeras våren-hösten 2012 med fortsättning på ämnesstudier 35 sp (totalt 60 sp). Utbildningen är fullsatt, men ifall man tidigare studerat geografi och saknar enstaka kurser kan man med fördel kontakta öppna universitetet. Mera information om ämnet ger planerare Johanna Fredenberg vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: johanna.fredenbergabo.fi GEOGRAFI 25 sp - GRUNDSTUDIER Följande kurser kommer att arrangeras hösten 2012: Kulturgeografi (6 sp) Världens regionalgeografi (4 sp) GEOGRAFI 35 sp - ÄMNESSTUDIER (INLEDS) Följande kurser kommer att arrangeras våren 2013-våren 2014: Politisk geografi och globala processer (4 sp) Naturresurser, miljöskydd och global utveckling (7 sp) Växt- och djurgeografi (2 sp) Fältkurs med seminarier (6 sp) Naturkatastrofer och klimatvariationer (4 sp) Europas regionalgeografi (5 sp) Ekonomisk och urban geografi (5 sp) Specialkurs i regionalgeografi (2 sp) HISTORIA Historikern arbetar med tiden, granskar hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och miljö, hur idéer, värderingar och samhällets struktur växlar. Den kunskap historikern skapar kan hjälpa både vårt nutida samhälle och enskilda människor att bättre förstå sig själva och lösa sina problem. HISTORIA (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till historievetenskapen, 5 sp Grundkurs i historia I: - Antikens historia, 2 sp - Förhistoria, 1 sp - Medeltidens historia, 2 sp Grundkurs i historia II talens historia, 6 sp Introduktion till historiens metod, 4 sp Grundkurs i historia III talens historia, 5 sp 25 sp i historia kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med historia som huvudämne). Studiehelheten (25 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna årligen. Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: katarina.huminaabo.fi HISTORIA (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) NÄTKURSER Grundkurs i historia II, talen, 6 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm Anmälan senast Introduktion till historiens metod, 4 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm Anmälan senast Grundkurs i historia III, talen, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm Anmälan senast HISTORIA (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) NÄTKURS Introduktion till historievetenskapen, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FD Johanna Wassholm Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår.

9 ÖSTERBOTTEN, kursplats Vasa SPECIALKURS I HISTORIA Historiebruk, 5-10 sp Tidpunkt: Fredag kl och lördag kl ett veckoslut till på våren Lärare: FD Johanna Wassholm Kursen syftar till att ge en fördjupad insikt i historiska teorier med anknytning till historiebruk. Kursen kan avläggas antingen som en 5 sp kurs på ämnesnivå eller som 10 sp på fördjupad nivå. För att avlägga kursen på ämnesnivå (5 sp) krävs avklarade grundstudier i historia. För att avlägga kursen på fördjupade nivå (10 sp) krävs avklarade ämnesstudier i historia. Anmälan senast HÄLSOKUNSKAP Grundstudierna (25 sp) i hälsokunskap består av följande kurser: Hälsokunskapens teori och begrepp, 5 sp Hälsofrämjande, 5 sp Anatomi och fysiologi, 3 sp Främjande av socioemotionell hälsa, 4 sp Hälsa i skolkontext I, 8 sp Mera information om ämnet ger planerare Terese Ahlström vid CLL/Öpu i Vasa, tfn , e-post: terese.ahlstromabo.fi NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet, kursplats: Helsingfors, G18 HÄLSOKUNSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Hälsokunskapens teori och begrepp, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PhD Anna Forsman Hälsofrämjande, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: OL Katarina Brink Anatomi och fysiologi, 3 sp (15 h) Tidpunkt: kl 18-21, 9-17 Lärare: Ilse Tillman Främjande av socioemotionell hälsa, 4 sp Tidpunkt: kl 18-21, 9-15, kl 18-21, 9-15 Lärare: PD, PeM Eeva-Liisa Salmi ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan HÄLSOKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Främjande av socioemotionell hälsa, 4 sp Tidpunkt: Lärare: PD, PeM Eeva-Liisa Salmi Anatomi och fysiologi, 3 sp Tidpunkt: Lärare: FM Nina Grönfors Hälsa i skolkontext I, 8 sp Tidpunkt: Våren 2013 Lärare: OL Katarina Brink m.fl. I mån av intresse och möjlighet kommer alla delkurser att erbjudas och målet är att sedan även erbjuda ämnesstudier inom ämnet. ÖSTERBOTTEN Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten HÄLSOKUNSKAP (35 SP) - ÄMNESSTUDIER (INLEDS) Förkunskaper: Slutförda grundstudier i hälsokunskap, 25 sp. Folkhälsovetenskapliga frågeställningar, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PhD Anna Forsman Sexualitet och relationer, 5 sp Tidpunkt: Lärare: sexualterapeut Suss Åhman Barns och ungdomars mentala hälsa, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: speciallärare Heikki Kurkiala Ungdomar, hälsa och etnicitet, 5 sp Tidpunkt: Lärare: Psykolog, psykoterapeut Sabine Charpentier Hälsa och forskning, 10 sp Tidpunkt: , 1.2. kl , 2.2. kl , kl , kl Lärare: PhD Anna Forsman Studiehelheten avslutas hösten 2013 med kursen Hälsa i skolkontext II, 5 sp. HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION Grundstudierna (25 sp) består av följande kurser: Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp Ledarskapsteorier, 5 sp Organisationsteorier, 5 sp Ekonomi och juridik inom hälsovårdsadministration: 1. Hälsovårdsekonomi och budgetering inom hälso- och sjukvård, 5 sp 2. Hälsovårdsjuridik, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Terese Ahlström vid CLL/Öpu i Vasa, tfn , e-post: terese.ahlstromabo.fi ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION (25) - GRUND- STUDIER (INLEDS) Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: FD Kristina Rosengren Ledarskapsteorier, 5 sp Tidpunkt: Våren 2013 Lärare: FD Kristina Rosengren Studiehelheten fortsätter med kursen Organisationsteorier (5 sp). I studiehelheten återstår kurserna Hälsovårdsjuridik (5 sp) och Hälsoekonomi och budgetering inom hälso- och sjukvård (5 sp). 9

10 ÖSTERBOTTEN Arrangörer: Kristinestads och Närpes medborgarinstitut HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION (25 SP) - GRUND- STUDIER (INLEDS) Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: HVL Ingrid Hollmerus-Nilsson Plats: Kristinestads MI, Högåsen Hälsovårdsekonomi och budgetering inom hälso- och sjukvård, 5 sp Tidpunkt: 8-9.3, Lärare: PL Hans Frantz Plats: Närpes vuxeninstitut, SÖFF Studiehelheten fortsätter med kurserna Ledarskapsteorier (5 sp), Organisationsteorier (5 sp) och Hälsovårdsjuridik (5 sp). IDROTTSPSYKOLOGI Studiehelhetens delar: Introduktion till idrottspsykologi, 5 sp, Mentalträning, idrottsmotivation, självkänsla och prestationsoptimering 5 sp, Socialpsykologiska perspektiv på idrott, 5 sp, Idrottsledarskap i teori och praktik 5 sp, Färdigheter i idrott 5 sp. Mera information om ämnet ger planerare Tina Selänniemi vid CLL/Öpu i Vasa, tfn , e-post: tina.selanniemiabo.fi Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten IDROTTSPSYKOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) NÄTKURSER Introduktion till idrottspsykologi, 5 sp Tidpunkt: (närstudietillfälle i Vasa, Academill) Lärare: PhD, lektor i idrottspsykologi Stefan Holmström, Institutionen för idrottspsykologi vid Umeå universitet Mentalträning, idrottsmotivation, självkänsla och prestationsoptimering, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PhD, lektor i idrottspsykologi Stefan Holmström, Institutionen för idrottspsykologi vid Umeå universitet Socialpsykologiska perspektiv på idrott, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PhD, lektor i idrottspsykologi Stefan Holmström, Institutionen för idrottspsykologi vid Umeå universitet Idrottsledarskap i teori och praktik, 5 sp Tidpunkt: Våren 2013 Lärare: PhD, docent Jan-Erik Romar Färdigheter i idrott, 5 sp (nätkurs) Tidpunkt: Våren 2013 Lärare: PhD, docent Jan-Erik Romar ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan ENSKILD KURS I IDROTTSPSYKOLOGI Introduktion till idrottspsykologi, 5 sp Tidpunkt: Våren 2013 Lärare: Jan Stahre INFORMATIONSSYSTEM Utbildningen i informationssystem ger professionella färdigheter i informationsteknologi och företagsekonomiska ämnen. Målet är att den som har studerat informationssystem skall ha en bred praktisk och teoretisk kunskap för mångsidiga arbetsuppgifter i att planera, utveckla, införa, leda och underhålla informationssystem i företag och organisationer. Du kan arbeta inom företagets alla funktioner, t.ex. med att planera och organisera hur IT tas i bruk, eller som projektledare och team leader (ofta för flernationella grupper) och senare som ansvarig för resultatenheter. Du kan också arbeta som konsult, företagare, IT-ansvarig och businessanalytiker. INFORMATIONSSYSTEM (25 SP) - GRUNDSTUDIER Grundkurs i informationssystem, 10 sp Analys och design av informationssystem, 5 sp Grundkurs i programmering, 5 sp Investeringsplanering, 5 sp eller Financial Planning, 5 sp Grundstudier (25 sp) i Informationssystem kan även utgöra en del av öpuleden på 60 sp till ekonomexamen för antagning till ekonomie kandidat- eller magisterexamen. Mera information om ämnet ger planerare Carina Gräsbeck vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: carina.grasbeckabo.fi NÄTKURS INFORMATIONSSYSTEM Grundkurs i programmering, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier, tentamen) Förkunskap: Introduktion till datatekniken eller motsvarande kunskap Anmälan senast

11 INFORMATIONSVETENSKAP (INFORMATIONSFÖRVALTNING) Informationsvetenskap (tidigare informationsförvaltning) ger behörighet för biblioteksjobb. Internet är en del av de flestas vardag, det behövs handledare i den elektroniska världen som känner till hur informationen bäst lagras, återvinns, förmedlas och evalueras. Detta är de centrala verktyg som alltid varit den specialkompetens studier i informationsvetenskap ger. Informationsvetenskap innebär att man lär sig hantera information, inte bara på nätet, utan mera allmänt så att rätt person får rätt information i rätt tid. Detta kräver utbildning i bl.a. informationssökning, kunskapsorganisation, kvalitetsbedömning, kommunikation samt uppbyggnad av olika typer av elektroniska informationsresurser. Efter avlagda 60 sp i informationsvetenskap kan du söka via öpuleden till samhällsvetenskapliga fakultetsområdet. INFORMATIONSVETENSKAP (25 SP) - GRUNDSTU- DIER Grundkurs i informationsvetenskap, 10 sp Kunskapsorganisation, 6 sp Informationssökning I, 5 sp Informationssökning II, 4 sp INFORMATIONSVETENSKAP (35 SP) - ÄMNES- STUDIER Sociala webben, 5 sp Biblioteket i organisationen, 4 sp Kundservice och lärande, 3 sp Resurshantering, 8 sp Informetri, 5 sp Praktik, 5 sp/alt Praktikrelaterad uppsats, 5 sp Bibliotekstrategier, 5 sp (Kandidatuppsats, 10 sp) Mera information om ämnet ger planerare Nancy Pettersson vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: nancy.petterssonabo.fi INFORMATIONSVETENSKAP (70 SP) GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER (PÅGÅR) NÄTKURSER Informationssökning II, 4 sp Tidpunkt: , närstudier lördag 8.9 kl , fredag 28.9 kl samt lördag 29.9 kl Lärare: bl.a. FM Nancy Pettersson, FM Eva Costiander- Huldén, FM Panu Turunen Förkunskapskrav: Informationssökning I Anmälan senast Sociala webben, 5 sp Tidpunkt: , obligatoriska närstudier fredag 9.11 kl samt lördag kl Lärare: PD Kim Holmberg Anmälan senast Resurshantering, 7 sp, Tidpunkt: , obligatoriska närstudier 2.3 samt 23.3 kl Lärare: FM Nancy Pettersson, PD Isto Huvila Förkunskapskrav: Kunskapsorganisation, Informationssökning I, Sociala webben Anmälan senast Kundservice och lärande, 3 sp Tidpunkt: , obligatoriska närstudier 11.5 kl Lärare: FM Nancy Pettersson Förkunskapskrav: Grundkurs i informationsvetenskap eller motsvarande kunskaper Anmälan senast Nästa läsår fortsätter studiehelheten med kurserna Biblioteket i organisationen, 5 sp, Informetri, 5 sp, Biblioteksstrategier, 5 sp INFORMATIONSVETENSKAP (70 SP) ÄMNESSTU- DIER (AVSLUTAS) Aktuell forskning (Hälsoinformation), 2 sp Tidpunkt: , närstudieträff 8.9 kl , inlämning av uppsats deadline 8.10 Lärare: PD Stefan Ek Anmälan senast Kandidatuppsats, 10 sp, nätkurs med obligatoriska närstudier Tidpunkt: , närstudier samt 15.12, tidpunkt för närstudier kl beror på deltagarantalet Lärare: PD Stefan Ek Förkunskapskrav: grund- och ämnesstudier i ämnet informationsvetenskap Anmälan senast Praktik alt. Praktikrelaterad uppsats, 5 sp Tidpunkt: kan inledas efter att kursen Kunskapsorganisation, 6 sp är avklarad Lärare/handledare: FM Nancy Pettersson ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna Högskolan INFORMATIONSVETENSKAP (70 SP) ENSKILD KURS Kundservice och lärande, 3 sp, Tidpunkt: , obligatorisk närstudieträff fredag 17.5 kl samt lördag 18.5 kl Lärare: FM Nancy Pettersson Anmälan senast INTERKULTURELL KOMMUNIKATION INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25-60 sp) Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne vid Humanistiska fakulteten som tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter. Tyngdpunkten ligger på en humanistisk infallsvinkel. Målsättningen med helheten är att ge större beredskap att arbeta i främmande kulturer och med människor från andra kulturer, samt att på olika sätt förstå den komplexitet som är förknippad med kulturmöten och kommunikation. Öppna universitetet erbjuder varje läsår några kurser i ämnet interkulturell kommunikation. Introduktionskursen är vanligen förhandskravet till de övriga kurserna, men om man inte vill studera ämnet som helhet kan man efter introduktionskursen välja en enskild kurs. Olika ämnen ansvarar för vissa enskilda kurser. En 11 del av kurserna kan även avläggas genom självstudier

12 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sp Culture, Business and Communication, 5 sp Religionsvetenskap: Religioner och religionsmöten idag, 5 sp Sociologi: Etnicitet, migration och nationalism, 5 sp Antingen Grundkurs i socialantropologi, 5 sp eller Integrationens grunder, 5 sp se ämnet Kultur- och socialantropologi respektive Europakunskap INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (35 SP)- ÄM- NESSTUDIER Ämnesstudierna består av ett utbud av kurser som studerandena kan välja bland. Kurshelheten avslutas med en obligatorisk proseminarieuppsats. Kultur, fred och konflikt, 5 sp (kan avläggas som läskurs, kontakta examinator Peter Nynäs) Kulturmötets psykologiska aspekter, 5 sp, (kan avläggas som läskurs, kontakta examinator Peter Nynäs) Kritiska perspektiv på interkulturell kommunikation, 5 sp (kan avläggas som läskurs, kontakta examinator Peter Nynäs) Etnologi: Europeiska kulturmiljöer, 7 sp, Det mångkulturella Finland, 10 sp, Etnicitet och Identifikationer, 5 sp (kan avläggas som läskurs) Europakunskap: Integrationens grunder, 5 sp Historia: The Conceptual History of Multiculturalism, 5 cr. (kan avläggas som läskurs) Kultur- och socialantropologi: Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Religionsvetenskap: Kulturmöten och religionsdialog, 5sp Sociologi: Swedish-Speaking Finns as a Minority, 5 sp Tyska: Interkulturelles Management, 3 sp Obligatorisk proseminarieuppsats, 5 sp. Mera information om ämnet ger planerare Pian Åkerlund vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: pian.akerlundabo.fi 12 NYLAND Arrangör: Borgå folkakademi ENSKILDA KURSER I INTERKULTURELL KOMMU- NIKATION Introduction to Intercultural Communication, 5 cr. Tidpunkt: inleds i september 2012 Lärare: NN Etnicitet, migration och nationalism, 5 sp Tidpunkt: inleds i februari 2013 Lärare: NN Arrangör: Västra Nylands folkhögskola ENSKILD KURS I INTERKULTURELL KOMMUNIKA- TION Introduction to Intercultural Communication, 5 cr. Tidpunkt: inleds hösten 2012 Lärare: FM Radu Szekely INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (25-60 sp/ GRUNDSTUDIER/ÄMNESSTUDIER) Introduction to intercultural communication, 5 cr. Time: , kl Teacher: FM Linnéa Biström Integrationens grunder, 5 sp se Europakunskap Grundkurs i socialantropologi, 5 sp se Kultur- och socialantropologi Etnicitet, migration och nationalism, 5 sp Tidpunkt: inleds i februari 2013 Lärare: NN INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Internationell marknadsföring studerar den internationella marknaden och dess karaktärsdrag ur företagsperspektiv och analyserar olika marknader och marknadsföringsåtgärder inom ett internationellt verksamt företag. Förutom en bred grund inom ämnets olika delområden poängteras industriell marknadsföring och företagsnätverk, kulturdimensionen i internationell marknadsföring samt internationell marknadsföring i småföretag och marknadsföring av innovationer. Ekonomer som har studerat internationell marknadsföring kan arbeta med varierande företagsledaruppgifter inom internationell marknadsplanering och ledning; praktisk marknadsföring; distribution och supply chain management; marknadskommunikation, sales promotion, reklam och branding samt utländska affärsoperationer. INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Obligatoriska: Grundkurs i marknadsföring, 10 sp - grundstudier Konsumentmarknadsföring 5 sp - grundstudier Valbara: Kundrelationer, 5 sp - alternativt grund-/ämnesstudier International Business: a European Perspective, 10 sp - alternativt grund-/ämnesstudier Transport och logistiktjänster, 5 sp - alternativt grund-/ ämnesstudier 25 sp i Internationell marknadsföring kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp för antagning till ekonomie kandidat- eller magisterexamen vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Mera information om ämnet ger planerare Nancy Pettersson vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: nancy.petterssonabo.fi INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Kundrelationer, 5 sp Tidpunkt: , obligatoriska workshopar i Åbo lör 10.11, 1.12 samt 15.12, kl Lärare: EM Johanna Lindström Förkunskaper: Grundkurs i marknadsföring samt Konsumentmarknadsföring eller motsvarande kunskaper Anmälan senast 19.10

13 International Business, 10 sp Tidpunkt: , obligatoriska närstudier i Åbo måndagar 14.1, 25.2 samt 15.4, kl Lärare: ED Monica Nyholm Förkunskaper: Grundkurs i marknadsföring Anmälan senast 2.1 Studiehelheten fortsätter nästa läsår med kursen Transport och logistiktjänster, 5 sp ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna Högskolan INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (25 SP) ENSKILD KURS Konsumentmarknadsföring, 5 sp Tidpunkt: (nätkurs med obligatoriska närstudier) Workshops: , , Lärare: ED Anna-Greta Nyström Förkunskapskrav: Grundkurs i marknadsföring, 10 sp eller motsvarande kunskaper Anmälan senast 14.1 KEMI ÖSTERBOTTEN/ Mera information om ämnet ger planerare Johanna Fredenberg vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: johanna.fredenbergabo.fi https://www.abo.fi/student/kemitek Arrangör: Mellersta Österbottens Sommaruniversitet ENSKILDA KURSER I KEMI NÄTKURSER Allmän kemi, 6 sp Tidpunkt: inleds med en närstudieträff i Karleby Lärare: akademilektor Johan Werkelin Allmän kemi laborationer, 2 sp Tidpunkt: januari 2013, närstudier 2 veckoslut i Karleby Förkunskaper: Allmän kemi, 6 sp Lärare: Henrik Romar Organisk kemi I, 4 sp Tidpunkt: inleds Lärare: enligt examinators anvisningar Anmälan KEMITEKNIK- DI-LINJE Numera ingår i Åbo Akademis öppna universitets utbud kurser i kemiteknik. Process- och kemitekniskt kunnande är traditionellt en förutsättning för industrier som levererar livsmedel, läkemedel, energi och material som t.ex. glas, cement, keramer, plast, trä, metall och papper. Numera läggs även stor tyngd vid den gröna kemin - nya, miljövänliga processer och ekologiskt hållbara och förnybara material utvecklas ständigt genom forskning och utveckling. Vill du vara med och skapa ett framtida hållbart samhälle? Studier i kemiteknik ger dig verktygen! DI-linjen som öpuled är en nyhet inom ramen för det öppna universitetet. Genom DI-linjen kan du pröva på studier i kemi, träförädling, industriell ekonomi o.s.v. Du kan rätt fritt välja vilka kurser du avlägger för att uppnå 30 sp av ett totalutbud på 65 sp. Efter att du avlagt 30 sp inom DI-linjen i Kemiteknik kan du söka in i egen kvot för examensstudier vid Åbo Akademi för diplomingenjörexamen och få dina öpustudier till godo. Kurserna erbjuds nätbaserat eller annars på distans förutom t.ex. laborationer som erbjuds koncentrerat (vanligen under veckoslut) i Åbo. DI-linjen i kemiteknik är så uppbyggd att nya studerande kan ansluta sig årligen! Kursutbud för DI-linje (30 sp) i kemiteknik: Allmän kemi sp Organisk kemi I, 4 sp Analytisk kemi I, 3 sp 15 sp Från ved till papper, 6 sp * Pappersförädling, 3 sp * Trä- och papperskemi, 6 sp * Förkunskap: Från ved till papper 15 sp Processteknikens grunder, 6 sp Kemisk reaktionsteknik, 4 sp Introduktion till system och reglerteknik, 3 sp 13 sp Sannolikhetslära och statistik, 3 sp (motsv. Matematik III, 3 sp) *Försöksplanering, 4 sp *Förkunskap: Sannolikhetslära Fysik I, 5 sp, Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Programmering, grundkurs, 5 sp 7 sp Summa kursutbud 65 sp Mera information om ämnet ger planerare Johanna Fredenberg vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: johanna.fredenbergabo.fi DI-LINJE i KEMITEKNIK - LÄSÅRETS UTBUD NÄTKURSER PROCESSTEKNIK Analytisk kemi, 3 sp Tidpunkt: inleds Kursen utförs som nätkurs förutom laborationer i Åbo i januari 2013 Lärare: lektor Johan Bobacka m fl Anmälan senast: Övrigt: möjlighet att avlägga Analytisk kemi 5 sp kommer att ges ifall tillräckligt antal intresserade finns, passar t ex dem som söker lärarbehörighet i kemi. INDUSTRIELL EKONOMI Grundkurs i industriell ekonomi, 5 sp Tidpunkt: inleds mars 2013 med en närstudieträff i Åbo Lärare: Johanna Liinamaa Anmälan senast: mars

14 NÄTKURSER Renässansens konsthistoria, 6 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Pia Wolff-Helminen Anmälan senast KONSTVETENSKAP Konstvetenskapen är vetenskapen om bilder, byggnader, möbler och om den visuella formgivningen som sådan. Kännedom om konstobjekt från skilda tider, liksom träning av förmågan att se, beskriva och tolka konstverk och byggnader utgör själva ämnets grund. Konstvetaren intresserar sig också för sådana bilder och miljöer där den estetiska verkan inte är huvudsaken, alltså formgivning i vidaste mening. Ämnet ger förutom teoretiska kunskaper också praktisk träning i att presentera, vårda och handha konstföremål. KONSTVETENSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER Introduktion till konstvetenskapen och antikens konsthistoria, 6 sp Medeltidens konsthistoria, 6 sp Renässansens konsthistoria, 6 sp Det moderna skedets konsthistoria, 7 sp 25 sp i konstvetenskap kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med konstvetenskap som huvudämne). Studiehelheten (25 sp) erbjuds kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna vart tredje år. Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: katarina.huminaabo.fi Arrangörer: CLL vid ÅA, Åboenheten KONSTVETENSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Det moderna skedets konsthistoria ca ca 1945, 7 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: FM Pia Wolff-Helminen Anmälan senast Nutidskonsten, 5 sp Tidpunkt: Lärare: FD Fred Andersson Kursen ger grundläggande kunskaper om det internationella konstlivets utveckling efter ca 1950 och dess samspel med trender inom arkitekturen. Anmälan senast KRISPSYKOLOGI Grundstudierna (25 sp) i krispsykologi består av följande kurser: Introduktion till krispsykologi, 5 sp, Chock 5 sp, Intervention 5 sp, Storolyckor/katastrofberedskap 5 sp, Massmedias roll vid kriser, 5 sp och PTSD/långtidsverkningar, 5 sp. Mera information om ämnet ger planerare Tina Selänniemi vid CLL/Öpu i Vasa, tfn , e-post: tina.selanniemiabo.fi NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet KRISPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) Chock, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Inger Carlson PTSD/ långtidsverkningar, 5 sp Tidpunkt: Hösten 2012 Lärare: PM, doktorand Klas Backholm Intervention, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Inger Carlson Storolyckor katastrofberedskap, 5 sp Tidpunkt: Våren/ sommaren 2013 Lärare: PeM Inger Carlson Massmediernas roll vid kriser, 5 sp Tidpunkt: Våren/ sommaren 2013 Lärare: PM, doktorand Klas Backholm ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan KRISPSYKOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS) PTSD/långtidsverkningar, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Inger Carlson Chock 5 sp Tidpunkt: Hösten 2013 Lärare: PeM Inger Carlson Introduktion till krispsykologi Tidpunkt: Lärare: PeM Inger Carlson Helheten fortsätter med Intervention (5 sp), Storolyckor/ katastrofberedskap (5 sp) och Massmediernas roll vid kriser (5 sp). ÖSTERBOTTEN Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten KRISPSYKOLOGI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (IN- LEDS) Introduktion till krispsykologi, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Inger Carlson Chock, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Inger Carlson Intervention, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Inger Carlson PTSD/ långtidsverkningar, 5 sp Tidpunkt: 15.1, 17.1, 22.1, 24.1, Lärare: PM, doktorand Klas Backholm Storolyckor / katastrofberedskap, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Inger Carlson Massmediernas roll vid kriser, 5 sp Tidpunkt: 5.2, 7.2, 12.2, 14.2, Lärare: PM, doktorand Klas Backholm

15 KULTURLEDNING Som ett led i kompetenshöjning inom kulturproduktion ska biämnet Kulturledning ge studerande insikter och färdigheter i ämnen som inte erbjuds vid den Humanistiska fakulteten men som är välbehövliga i arbetslivet. Exempel är projekthantering, budgetering, kulturmarknadsföring, uppgörande av avtal och evenemangsproduktion. Biämnet erbjuder därför tvärvetenskapliga kurser som är mera arbetslivsorienterade än andra kurser vid HF. De är planerade och uppbyggda i samarbete mellan Humanistiska fakulteten, Handelshögskolan, Rättsvetenskapliga fakulteten och Öppna universitetet vid ÅA. Deras egenart består av att de bildar en bro mellan humaniora och kulturfältet. Problematisering av kulturbegrepp liksom förståelse för kulturarv samt kunskaper i kulturpolitik och -förvaltning utgör en väsentlig del av inlärningen. Kulturledarskapslinjen ger specialkunnande och arbetslivsfärdigheter för kulturbranschen. Kursutbudet vid Öppna universitetet varierar läsårsvis. Examinator: docent Lena Marander-Eklund KULTURLEDNING (25 SP) - GRUNDSTUDIER Obligatorisk kurs Introduktion till kulturledning - kultur, arbetsliv och projekt, 5 sp Valbara kurser (utbudet varierar läsårsvis): Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp, nätkurs Kulturjuridik, 5 sp Grundkurs i redovisning, 10 sp Kulturledarskap, 5 sp Förkunskap: Organisation och ledning - en introduktion, 10 sp Att skriva för media, 5 sp Kulturmarknadsföring, 5 sp Förkunskap: Grundkurs i marknadsföring, 10 sp Berättande och ekonomi - Storytelling, 5 sp Kulturledarpraktik, 5 sp Audiovisuella berättelser, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: katarina.huminaabo.fi ENSKILDA KURSER I KULTURLEDNING Att skriva för media, 5 sp Tidpunkt: Onsdagar kl Lärare: FD Johanna Björkholm m fl Anmälan senast Kulturledarpraktik, 5 sp Tidpunkt: läsåret Tentator: FD Lena Marander-Eklund Anmälan senast: Introduktion till kulturledning - kultur, arbetsliv och projekt, 5 sp Tidpunkt: 24.1-mars Lärare: FM Sarah Hagström och FD Lena Marander- Eklund Anmälan senast: Berättande och ekonomi - Storytelling, 5 sp Tidpunkt: start i mars 2013 Lärare: FM Patricia Albrecht Anmälan senast: Arrangör: CLL vid ÅA, Åboenheten och Produforum Åboland Audiovisuella berättelser, 5 sp Tidpunkt: 5-6. och Fredagar kl och lördagar kl Lärare: Medianom och fotograf Hanna Mehtonen-Rinne OBS! Max 20 deltagare! Anmälan senast: KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI Antropologi är vetenskapen om variationer och likheter i olika kulturer. De antropologiska studierna riktar sig i första hand mot främmande kulturer men numera kan man även bedriva antropologi på hemmaplan. Avsikten är då antingen att förstå det främmande eller det egna. Inom antropologin riktar sig intresset mot ekonomi, social organisation, familj, seder, bruk, klädsel, språk, riter, myter, kulturkontakt, symbolspråk, genus, lokalkulturer, globalisering m.m. Examinator är professor Anna-Maria Åström. KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER Obligatoriska kurser: Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Etnografiska fältforskningsmetoder genom teori och praktik, 5 sp Valbara kurser: Medicinsk antropologi, 5 sp Symbolteori, 5 sp Religionsantropologi, 5 sp Musikantropologi, 2-13 sp Kultur- och socialantropologi, 8-16 sp Historisk antropologi, 8 sp Antropologins filosofi, 5-10 sp Genus och antropologi, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Maria Johansson vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: maria.c.johanssonabo.fi Arrangör: CLL vid ÅA, Åboenheten LÄSKURSER Religionsantropologi, 5 sp, Musikantropologi, 2-13 sp, Antropologiska inriktningar inom folkloristik, 5-10 sp, Kultur- och socialantropologi, 8-16 sp, Socialantropologi, 5 sp, Historisk antropologi, 8 sp, Antropologins filosofi, 5-10 sp, Genus och antropologi, 5 sp, NYLAND Arrangör: Borgå folkakademi ENSKILD KURS I KULTUR- OCH SOCIALANTROPO- LOGI Grundkurs i socialantropologi, 5 sp Tidpunkt: start hösten 2012 Lärare: PM Nina Wackström 15

16 16 KULTUR- OCH SOCIALANTROPOLOGI (25 SP) GRUNDSTUDIER (INLEDS/PÅGÅR) Socialantropologi, 5 sp (Grundkurs i kulturoch socialantropologi) Tidpunkt: , tisdagar och onsdagar kl Lärare: PD Catharina Lojander-Visapää Kursen ersätter Grundkurs i kultur- och socialantropologi och fungerar som en introduktion till ämnet antropologi. Anmälan senast SPECIALKURS I ANTROPOLOGI Food in Indian History: Production, Consumption and Culture from the Colonial Times to the Present, 5 cr. Tidpunkt: , onsdagar kl Lärare: Dr Naresh Chandra Sourabh Anmälan senast KVINNOVETENSKAP Kvinnovetenskap är en kritisk vetenskap som analyserar kön ur sociala, historiska och kunskapsmässiga synvinklar. Kvinnovetenskap ger verktyg att förstå mönster och maktstrukturer relaterade till kön, etnicitet, ras, klass och sexualitet som finns i vår kultur och vårt samhälle, även i ett globalt perspektiv. Det finländska samhället bygger på lagstiftning som förbjuder och vill motarbeta all slags förtryck p.g.a. kön, nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, etc. Studerande i ämnet får kunskap om kön/genus, jämställdhet, mångfald, intersektionalitet, minoriteter och skillnader. KVINNOVETENSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER Introduktion till kvinnovetenskapen 10 sp Teori I och klassiker, 10 sp En tematisk kurs om 5 sp, t.ex. Kvinnor, kropp och hälsa eller Blodspåren Mera information om ämnet ger planerare Katarina Humina vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: katarina.huminaabo.fi KVINNOVETENSKAP (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) NÄTKURSER Blogriot slash feminism, 5 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: PM Ann-Charlotte Palmgren Anmälan senast Teori I och klassiker, 10 sp Tidpunkt: (inga närstudier) Lärare: PD Kattis Honkanen Anmälan senast KYRKOHISTORIA Kyrkohistoria är både en teologisk och historisk vetenskap, som undersöker hur den kristna tron har kommit till uttryck i historien ända från Jesu tid till våra dagar. Kyrkohistorien är intresserad av t.ex. kristendomens utbredning, de kyrkliga institutionernas framväxt och utveckling, ledande religiösa personligheter, väckelserörelser och mission. Av naturliga skäl fästs sedan gammalt speciell vikt vid den kyrkliga och religiösa utvecklingen i vårt eget land och i Svenskfinland. Mera information om ämnet ger planerare Maria Söderbacka vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: maria.soderbackaabo.fi SPECIALKURS I KYRKOHISTORIA Borgå stift historia, nutid och framtid, 10 sp (16 h) Tidpunkt: inleds , v. 3-6, tisdagar och torsdagar kl Lärare: Biskop em Gustav Björkstrand, ärkebiskop em John Vikström, stiftsdekan Sixten Ekstrand, biskop em. Erik Vikström, chefredaktör em Stig Kankkonen, stiftsdekan em Gunnar Grönblom, akademilektor Birgitta Sarelin och biskop Björn Vikström ÖSTERBOTTEN, kursplats Jakobstad SPECIALKURS I KYRKOHISTORIA Till jordens ändar - Om emigration, mission och kulturmöten, 10 sp (15 h) Tidpunkt: , kl Plats: Jakobstads Församlingscenter Lärare: Professor, TD Ingvar Dahlbacka, kyrkoherde Bo- Göran Åstrand, PeD Mikaela Björklund, direktör Rolf Steffansson, TD Gerd Snellman, TD Leif-Göte Björklund, stiftsdekan, TD Sixten Ekstrand, TD Anna Norrback och universitetslärare, TD Kim Groop LITTERATURVETENSKAP Skönlitteraturen är facklitteraturen om människan, har det sagts. För litteraturvetaren blir människan en uppslagen bok. Litteraturstuderande läser också facklitteratur om skönlitteratur, för att se hur denna är gjord och har gjorts genom tiderna. Att utforska hur litteraturen har lästs och verkat är en spännande historia. 25 sp i litteraturvetenskap kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp för att söka in till en utbildning inom humaniora (t.ex. med litteraturvetenskap som huvudämne). Mera information om ämnet ger planerare Maria Johansson vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: maria.c.johanssonabo.fi ENSKILDA KURSER I LITTERATURVETENSKAP Biografiska berättelser, 5 sp Tidpunkt: (ej ), torsdagar kl Lärare: FD Anna Möller-Sibelius Anmälan senast Fantasy, 5 sp Tidpunkt: , onsdagar kl Lärare: FD Mia Franck Anmälan senast

17 ÖSTERBOTTEN Arrangör: Vasa sommaruniversitet ENSKILDA KURSER I LITTERATURVETENSKAP Häxflicka eller wicca i magisk flickfiktion, 5 sp Tidpunkt: , torsdag-lördag. Torsdag - fredag kl och lördag kl Lärare: FD Mia Franck, kursplats Jakobstad Harry Potters ursprung, 10 sp Tidpunkt: och , fre och lör Lärare: FD Maria Lassén-Seger Anmälan senast LOGOPEDI Ämnet logopedi beskriver och förklarar olika former av kommunikationssvårigheter på grund av röst-, tal- eller språkstörningar, hur de bedöms och behandlas, Under läsåret erbjuds grundstudier, 25 sp, i Logopedi vid Hangö sommaruniversitet. Grundstudierna som arrangeras i Hangö och Helsingfors, G 18, består av följande kurser: Grunder i talvetenskaper, 7 sp Rösten, 2 sp Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 7 sp Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder, 4 sp Introduktion till beteendevetenskaplig forskning, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Pian Åkerlund vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: pian.akerlundabo.fi NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet LOGOPEDI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Grunder i talvetenskaper, 7 sp Tidpunkt: Lärare: FD Susanna Simberg, FD Pirkko Rautakoski Rösten, 2 sp Tidpunkt: Lärare: FD Susanna Simberg, FM Sofia Holmqvist, HK Emma Kallvik Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 7 sp Tidpunkt: och Lärare: FD Susanna Simberg Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder, 4 sp Tidpunkt: Lärare: talterapeut Annette Nylund Plats: Folkhälsan, Paasikivigatan 18, Helsingfors Introduktion till beteendevetenskaplig forskning, 5 sp Tidpunkt: Lärare: FD Susanna Simberg, PsM Benny Salo Plats: Skolgatan 9-11, Hangö MATEMATIK Matematik är det bästa sättet vi har att beskriva de kvantitativa fenomenen. Matematiken förnyas på samma sätt som språket. Nya och bättre begrepp tränger undan tidigare. Föråldrade beskrivningar försvinner, nya tas i bruk och sprids snabbt över hela världen. Att läsa ett akademiskt vitsord i matematik brukar överraska. Formler och räknande spelar en mindre roll; tonvikten ligger på förståelsen och på hur man härleder ny kunskap på ett korrekt sätt. Mera information om kvotplatser ger planerare Carina Gräsbeck vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: carina.grasbeckabo.fi Kvotplatser i matematik 1) Propedeutisk matematik I, 5 sp (3 platser) Tidpunkt: v , må, on, to kl Lärare: Lars Wingård Kursen behandlar elementära funktioner, ekvationer och olikheter, analytisk geometri, trigonometri, gränsvärde, kontinuitet samt derivata. Kursens hemsida: 2) Propedeutisk matematik II, 5 sp (3 platser) Tidpunkt: v , må, ti, to kl Lärare: Tom Poikkijoki Kursen behandlar integraler, komplexa tal, talföljder och serier samt vektorlära. Kursens hemsida: Kurserna i propedeutisk matematik ger tillsammans sådan kunskap som motsvarar gymnasiets långa lärokurs i matematik. 3) Grundstudier i matematik, 25 sp (3-4 platser) MILJÖKUNSKAP Mångsidig kunskap om miljöfrågor ger en grund för planering och beslutsfattande i många aktuella sammanhang där bl.a. ekologiska, ekonomiska, etiska, kulturella och rättsliga aspekter skall beaktas. Miljökunskap är en tvärvetenskaplig studiehelhet som belyser miljöfrågor ur flera vetenskapers synvinkel. Målsättningen är att öka beredskapen att hantera miljöfrågor som berör många olika ämnesområden samtidigt. Miljökunskap kan ingå som biämne i de flesta utbildningsprogram vid Åbo Akademi samt i en öpuled till dessa. MILJÖKUNSKAP (25 SP) GRUNDSTUDIER PÅ NÄTET (/ ÄMNESSTUDIER) Miljökunskap (25 sp) nätstudier (inga närstudier förutom tentamen på vissa kurser) erbjuds kontinuerligt och kan avläggas under två läsår: Obligatorisk kurs (inleds varje vår): Ekologi och miljövård, 10 sp (del I 5 sp, del II 5 sp) (Fakultetsområdet för naturvetenskap och teknik) Valbara kurser: Miljö och etik, 5 sp (Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi) Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp (Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet) Miljöekonomins grunder, sp (Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet) Kulturekologi, 5 sp (Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi) Av de valbara kurserna skall minst 5 sp väljas från respektive fakultetsområde Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi, Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet och Fakultetsområdet för naturvetenskap och teknik. Ytterligare valbara kurser kan erbjudas under läsåret. Mera information om ämnet ger planerare Sinikka Suomalainen vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: sinikka.suomalainenabo.fi 17

18 NÄTKURSER Miljöekonomins grunder, 10 sp (del I 5 sp, del II 5 sp) Tidpunkt: (inga närstudier förutom tentamen) Lärare: ED Ralf Eriksson Anmälan senast Concepts of Sustainability, 5 cr. Tidpunkt: (no contact hours) Lärare: MSc Sinikka Suomalainen, MSc Ea Blomqvist Anmälan senast Ekologi och miljövård, 10 sp (del I 5 sp, del II 5 sp) Tidpunkt: del I (inga närstudier förutom tentamen) del II (projektarbete, inga närstudier) Lärare: FM Sinikka Suomalainen Anmälan senast Kulturekologi, 5 sp Tidpunkt: Lärare: FL Niklas Huldén Anmälan senast Man kan även delta i enskilda kurser Plan för grundstudier via nätet : Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp, hösten våren 2014 Concepts of Sustainability, 5 sp, hösten 2013 Ekologi och miljövård, 10 sp (del I 5 sp, del II 5 sp) våren 2014 Miljö och etik, 5 sp våren 2014 NYLAND Arrangör: Västra Nylands folkhögskola ENSKILD KURS I MILJÖKUNSKAP Ekologi och miljövård 5 sp (del I) Tidpunkt: Våren 2013 Lärare: FM Alexander Stenroos ENSKILDA VALBARA KURSER I MILJÖKUNSKAP- GRUNDSTUDIER/ÄMNESSTUDIER A Sustainable Baltic Region, 5 cr. Time: , Wednesdays at Teacher: doc. Egon Nordström Registration not later than Energi och miljö, 5 sp Tidpunkt: våren 2013 Mera information kommer senare ENSKILDA KURSER I MILJÖKUNSKAP- ÄMNES- STUDIER Sustainable Water Management; Water Use and Management, 5 cr. Time: , Tuesdays at Requirements for successful participation are a basic knowledge of chemistry as well as environmental sciences. Teacher: doc. Egon Nordström Registration not later than Sustainable Water Management; Waterscape, 5 cr. Time: , Tuesdays Requirements for successful participation are a basic knowledge of chemistry as well as environmental sciences. Teacher: doc. Egon Nordström Registration not later than Se även nätkurser i hela landet. MUSIKVETENSKAP Inom musikvetenskapen studerar man musik (konstmusik, populär-, jazz-, film- och folkmusik) ur olika synvinklar, ur ett historiskt eller psykologiskt perspektiv. Musikantropologin och den kulturellt inriktade musikforskningen utgår ifrån sambandet mellan musiken och det omkringliggande samhället och kulturen. Musikteorin och -analysen å sin sida fokuserar på formprinciper och stildrag. Under läsåret erbjuds möjlighet att delta i kurser på kvotplats på dagtid. Mera information ang. kvotplatser i musikvetenskap ger planerare Carina Gräsbeck vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: carina.grasbeckabo.fi Kvotplatser i musikvetenskap 1) Folkmusik i Europa, 2 sp (3 platser) Tidpunkt: mars-maj, to 13-15, fre kl Lärare: Gunnar Ternhag 2) Västerländsk konstmusik, 6 sp (3 platser) Tidpunkt: sept-dec, on Lärare: Ulf Långbacka, Camilla Hambro 3) Utomeuropeisk musik, 2 sp (3 platser) Tidpunkt: jan-mars, ti 9-12 Lärare: Johannes Brusila 4) Populär- och jazzmusik, 2 sp (3 platser) Tidpunkt: mars-maj, ti Lärare: Kim Ramstedt NATIONALEKONOMI Nationalekonomi, även kallad samhällsekonomi, handlar om hur enskilda företag och samhällen hushållar med sina resurser för att uppnå mål som nytta, vinst, tillväxt och välfärd. Centrala frågor inom nationalekonomin är ekonomisk tillväxt och utveckling, fördelning av inkomster, globalisering, utrikeshandel och integration. 25 sp i nationalekonomi kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp till PK- eller PM-examen. Studiehelheten (25 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studierna varje år. NATIONALEKONOMI (25 SP) GRUNDSTUDIER Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp NÄTKURS Strategiskt beteende, 5 sp NÄTKURS Internationell ekonomi, 5 sp NÄTKURS En valbar kurs ur POOL 1 5 sp Finland och EU:s ekonomi, 5 sp NÄTKURS Grundkurs i finansiell ekonomi, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Carina Gräsbeck vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: carina.grasbeckabo.fi

19 NATIONALEKONOMI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) NÄTKURS Strategiskt beteende, 5 sp Tidpunkt: inleds v 38, ons (föreläsning, engelska) och (samma föreläsning, svenska), to (experiment, blandat) Lärare: PD Kristian Koerselman Anmälan senast v 37 Föreläsningen på svenska bandas in och experimentet är inte obligatoriskt att delta i men är roligt att vara med om! Miljöekonomins grunder, 10 sp (del I 5 sp, del II 5 sp) Tidpunkt: (inga närstudier förutom tentamen) Lärare: ED Ralf Eriksson Kurserna kan tillgodoräknas som studier i nationalekonomi (grund/ämnesstudier), men bara efter överenskommelse med egenläraren. Anmälan senast Se Miljökunskap NATIONALEKONOMI (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) NÄTKURS Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp Tidpunkt: inleds (inga närstudier) Lärare: ED Ralf Eriksson Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår. Grundkursen inleds varje vår. OFFENTLIG FÖRVALTNING Ämnet offentlig förvaltning är till sin natur yrkesinriktat och matnyttigt men samtidigt teoretiskt förankrat i studiet av politik och förvaltning och organisationsteori. Aktuella forskningsområden är bl. a kommunforskning, miljöinriktad forskning och på senare tid organisationsteori. Offentlig förvaltning kan tacksamt kombineras med flera olika samhällsvetenskapliga ämnen (bl.a. sociologi, statskunskap, nationalekonomi och informationsförvaltning) men också med tvärvetenskapliga helheter (Miljökunskap och Europakunskap) samt ekonomiska ämnen (t ex företagets organisation och ledning). 25 sp i offentlig förvaltning kan utgöra en del av öpuleden på 60 sp till PK- eller PM-examen. Studiehelheten (25 sp) erbjuds som nätkurser kontinuerligt med möjlighet att inleda studier vart tredje år. OFFENTLIG FÖRVALTNING (25 SP) - GRUNDSTU- DIER Finlands offentliga förvaltning, 10 sp Organisationsteori, 5 sp Budgetering och redovisning, 10 sp Kurserna behöver inte avläggas i en viss ordning. En ny grundstudiehelhet inleds våren 2013 med Finlands offentliga förvaltning, 10 sp. De resterande kurserna ges i en takt av en per termin. Mera information om ämnet ger planerare Carina Gräsbeck vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: carina.grasbeckabo.fi OFFENTLIG FÖRVALTNING (25 SP) - GRUNDSTU- DIER INLEDS NÄTKURS Finlands offentliga förvaltning, 10 sp Tidpunkt: v 3-14 Lärare: PM Håkan Hemberg Anmälan senast Studiehelheten fortsätter följande läsår med Organisationsteori I, 5 sp hösten 2013 och Budgetering och redovisning, 10 sp våren 2014 PEDAGOGIK, ALLMÄN Grundstudierna inom pedagogik, allmän (25 sp) består av följande kurser: Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp Pedagogisk sociologi, 5 sp Didaktik, 5 sp Pedagogisk psykologi, 5 sp Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp Mera information om ämnet ger planerare Pernilla Rauma, tfn , e-post: pernilla. raumaabo.fi vid CLL/Öpu i Vasa. NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet PEDAGOGIK, ALLMÄN (25 SP) - GRUNDSTUDIER (PÅGÅR) Pedagogisk psykologi I, 5 sp Tidpunkt: 7-8.9, Lärare: PeM Heidi Purho Pedagogisk sociologi, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeL Jari Sarja PEDAGOGIK, ALLMÄN (35 SP) - ÄMNESSTUDIER (PÅGÅR) Flerkulturell och komparativ pedagogik, 5 sp Tidpunkt: 15.9, (24.11 i reserv), Lärare: Doktorand Sarah Frontini Pedagogisk psykologi II, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: FM, universitetsadjunkt Carl-Erik Carling Utbildningsplanering och evaluering, 10 sp Tidpunkt: våren 2013 Lärare: PeM Denice Vesterback Vetenskapsfilosofi och forskningsmetodik, 5 sp Tidpunkt: våren 2013-sommaren 2013 Lärare: Diplom-Pädagogin Birgit Schaffar-Kronqvist Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten, kursplats: Åbo PEDAGOGIK, ALLMÄN (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Heidi Purho Pedagogisk psykologi I, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Ann-Sofi Loo Pedagogisk sociologi, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeL Jari Sarja Didaktik, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Heidi Purho 19

20 Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeM Rita Nordström-Lytz ENSKILD KURS I PEDAGOGIK Pedagogiskt ledarskap, 10 sp Tidpunkt: , (datum för en mellanträff kommer att överenskommas under första kurstillfället) Lärare: PeM, EM Christa Tigerstedt OBS! Kursen kan ingå i grundstudierna inom allmän pedagogik (25 sp) och kan då ersätta två av följande delkurser Didaktik 5 sp, Pedagogisk psykologi 5 sp, Pedagogisk sociologi 5 sp och Pedagogisk filosofi och historia 5 sp. Kursen riktar sig speciellt till personer som jobbar/ kommer att jobba med ledarskap och den kan även läsas som enskild kurs. 20 ÅLAND Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan PEDAGOGIK, ALLMÄN (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp Tidpunkt: 3.9, 24.9, 15.10, 5.11, 26.11, 10.12, Lärare: Professor Inger Eriksson Pedagogisk psykologi I, 5 sp Tidpunkt: Våren 2013 Lärare: Professor Inger Eriksson I mån av intresse och möjlighet kommer alla delkurser inom grundstudierna i allmän pedagogik (25 sp) att erbjudas, en per termin. ÖSTERBOTTEN Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten Kursplats: Vasa PEDAGOGIK, ALLMÄN (25 SP) - GRUNDSTUDIER (INLEDS) Introduktion till allmän pedagogik, 5 sp Tidpunkt: 18.9, 20.9, 25.9, Lärare: PeM Rita Nordström-Lytz Didaktik, 5 sp Tidpunkt: , 17.10, Lärare: PeD Tom Wikman Pedagogisk filosofi och historia, 5 sp Tidpunkt: , Lärare: PeL Rolf Sundqvist Pedagogisk sociologi, 5 sp Tidpunkt: 7.3, 14.3, 21.3, 28.3, Lärare: PeM Denice Vesterback Pedagogisk psykologi I, 5 sp Tidpunkt: Lärare: PeM Heidi Purho ENSKILD KURS I PEDAGOGIK Pedagogiskt ledarskap, 10 sp Tidpunkt: , (datum för en mellanträff kommer att överenskommas under första kurstillfället) Lärare: PeM, EM Christa Tigerstedt OBS! Kursen kan ingå i grundstudierna inom allmän pedagogik (25 sp) och kan då ersätta två av följande delkurser Didaktik 5 sp, Pedagogisk psykologi 5 sp, Pedagogisk sociologi 5 sp och Pedagogisk filosofi och historia 5 sp. Kursen riktar sig speciellt till personer som jobbar/ kommer att jobba med ledarskap och den kan även läsas som enskild kurs. ENSKILDA KURSER I PEDAGOGIK (inom studiehelheten utbildning, organisation och förvaltning) Tjänstemannarätt, 3 sp Tidpunkt: , , Lärare: Skolråd Per-Olof Boström Allmän planeringsteori, 4 sp Tidpunkt: 2.3, 7.3, 16.3, Lärare: PeM Anna-Lena Palomäki PEDAGOGIK, TILLÄMPAD Kursen ger en grundläggande orientering i pedagogisk handledning, handledningsprocessen och beredskap att genomföra handledningssamtal. Kursen lämpar sig för personer inom utbildningssektorn, social- och hälsovården och andra områden där man handleder/leder andra. Mera information om ämnet ger planerare Terese Ahlström vid CLL/Öpu i Vasa, tfn , e-post: terese.ahlstromabo.fi NYLAND Arrangör: Hangö sommaruniversitet, kursplats: Helsingfors (G18) och Hangö ENSKILD KURS I PEDAGOGIK, TILLÄMPAD Pedagogisk handledning, 10 sp Tidpunkt: 8-9.2, (Helsingfors) (Hangö) Lärare: FL Lilian Rönnqvist Arrangör: CLL vid ÅA, Vasaenheten, kursplats: Åbo ENSKILD KURS I PEDAGOGIK, TILLÄMPAD Pedagogisk handledning, 10 sp Tidpunkt: , , Lärare: FL Lilian Rönnqvist PRAKTISK TEOLOGI I kyrkan kommer människor samman för att tala, sjunga, be, bekänna sin tro osv. Så har man gjort i hela kristenhetens historia. Hur kommunicerar och gestaltar kristna sin tro? Vilka frågeställningar är aktuella i dag och hur har de vuxit fram och växlat genom tiderna? Ämnet praktisk teologi är mångfasetterat och behöver samarbetspartners inom andra ämnen, både teologiska och andra. Praktisk teologi lever också i växelverkan med praxis, men ämnet i sig är teoretiskt. Mera information om ämnet ger planerare Maria Söderbacka vid CLL/Öpu i Åbo, tfn , e-post: maria.soderbackaabo.fi SPECIALKURS I PRAKTISK TEOLOGI Rum för det heliga, 10 sp (16 h) Tidpunkt: inleds , v , måndagar och torsdagar kl Lärare: Akademilektor Birgitta Sarelin, professor Gunnar af Hällström, arkitekt Pär Silén, arkitekt Benito Casagrande, prosten Eero Sepponen och TM Jan Edström

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Innehåll Kursutbudet 3-38 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 40 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011 Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Innehåll Kursutbudet 3-54 Senioruniversitetet vid Åbo Akademi 54 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information - finns som pdf-bilaga

Läs mer

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! 2013-2014 Kurser i hela landet Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier.

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Kurser våren 2015 Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Du kan läsa universitetskurser

Läs mer

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo.

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo. Uppdaterad 13.3.2015/cl Kurser våren 2015 hela landet www.abo.fi/opu Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm ENSKILDA KURSER @Akademiska studier 1 sp Tidpunkt: 12.1-8.2.2015

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

Kurser 2015-16 hela landet

Kurser 2015-16 hela landet Uppdaterad 17.6.2015/cs Kurser 2015-16 hela landet Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare: TD Juho Sankamo och FD, TM

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningens struktur Campus Arkeologiprogrammet med internationell inriktning (3 år 180 hp) Arkeologi: 90 hp arkeologi,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Etnologi... 5 Filosofi... 5 Etik... 6 Finska språket med litteraturen... 6 Folkloristik... 6 Historia... 7 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp)

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Gammal struktur för nationalekonomi Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Grundstudier 350000 Grundkurs i nationalekonomi 10 sp 350001 Finland och EU aktuella ekonomiska frågor

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30.

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30. Örebro universitet Bilaga till utbildningsplanerna Praktisk pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 40 poäng samt Praktisk pedagogisk utbildning till grundskollärare i årskurs 4-9, 40 poäng Förteckning

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme)

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1(8) Växjö universitet Dnr: 908/2002-510 Ekonomihögskolan Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1.1 Beslut om inrättande av

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Först avläggs teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 300 sp på 5

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies Institutionen för Globala Studier Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier 180 högskolepoäng Grundnivå BA-program in Global Studies 2(5) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin

Läs mer

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43 Information om studieorienteringsveckan hittas på http://www.abo.fi/student/studieorientering Tutorer: Elisabeth Björnvik och Aino Visuri Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium ÅRSKURS 1 Period

Läs mer

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014 Cellbiologi Information för nybörjare (åk 1) i cellbiologi ges torsdag den 28.8. kl. 13-15 i aud. Wikgren, Biocity, Artillerig.6, gatuplan. Tutorer:

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Skandinavisk arkeologi (huvudområde arkeologi i Uppsala och Visby)

Skandinavisk arkeologi (huvudområde arkeologi i Uppsala och Visby) Skandinavisk (huvudområde i Uppsala Visby) LÅ Hösttermin Vårtermin År 2* Program: Projektekonomi projekthantering A: Människoblivandet jägare/samlare kultur Skandinaviens neolitikum äldre bronsålder text

Läs mer

ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI DRAMAPEDAGOGIK FILOSOFI

ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI DRAMAPEDAGOGIK FILOSOFI ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI Astronomin utvecklar den vetenskapliga världsbilden och åskådliggör fysiska lagbundenheter i naturen. Kursen passar utmärkt som biämnesstudier

Läs mer

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen:

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen: Farmaci MÅLSÄTTNING Utbildningen som leder till farmaceutexamen strävar till att ge studeranden färdigheter inom läkemedelsförsörjningens alla delområden. Framförallt strävar utbildningen till att främja

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Profilval NA. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2)

Profilval NA. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profilval NA Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profil Idrott 300p Hela läsåret Träningslära 1 100p Åk2, Hela läsåret Bioteknik 100p Träningslära 2 100p H Mat. Spec. Linjär algebra

Läs mer

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet För vem gäller reglerna? Reglerna gäller för alla studenter som omfattas av en utlandstermin i kandidatexamen,

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och YPG10F YPA100 UB120F LIN134 ENAEV0 UB108F Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier Att möta barn och unga i svåra livssituationer Att studera kommunikation Avancerad akademisk engelska

Läs mer

Aktuell information finns på anslagstavlor och på institutionens hemsida www.abo.fi/it. Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Aktuell information finns på anslagstavlor och på institutionens hemsida www.abo.fi/it. Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Auditorium DATAVETENSKAP Information för årskurs 2-n ges i aud. Gamma tis 4.9 12-13. Kursutvärderingstillfälle för alla åk 9.12. i Gamma kl 13-15 och 7.5. i Gamma kl 10-12. Aktuell information finns på anslagstavlor

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 1. Inledning Styrelsen för Åbo Akademi godkände den första strategin för Åbo Akademis virtualisering

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31. Programschema för Flygingenjörsprogrammet, 180hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer