ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI DRAMAPEDAGOGIK FILOSOFI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI DRAMAPEDAGOGIK FILOSOFI"

Transkript

1 ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI Astronomin utvecklar den vetenskapliga världsbilden och åskådliggör fysiska lagbundenheter i naturen. Kursen passar utmärkt som biämnesstudier eller övriga studier inom alla fakulteter. Universum nu inledande kurs i astronomi, 4 sp, Kronoby MI Observationsmetoder, solsystemet, liv i universum, stjärnornas struktur och utveckling, svarta hål, galaxer och kosmologi. Inga förkunskaper krävs. Tid: och , fre kl och lö kl FD Thomas Hackman. Sista anm.dag: Avgift: 48 (+HU:s kursavgift på 25 ) DRAMAPEDAGOGIK Drama är ett konstämne med utgångspunkt i teater. Dramapedagogik kan ingå som en del i didaktisk ämnesteori för klasslärare och som en del av ämneslärarnas studier i modersmål och litteratur. Dramapedagogikens genrer och arbetssätt, 5 sp, Pedersöre MI Kursen behandlar olika dramakonventioner genom processdrama, från idé till föreställning samt teater i undervisningen. Inga förkunskaper krävs. Tid: , och , fre kl och lö kl PeM, dramainstruktör Nina Dahl-Tallgren. Sista anm.dag: Avgift: 60 (+FC/ÅA:s läsårsavgift) Berättarkonst, 5 sp, Pedersöre MI Grunderna i berättande som konstform (dramatiskt berättande, analys av berättande) samt berättande i undervisningssituationer. Målet är ökad medvetenhet om röst och uttryck. Inga förkunskaper krävs. Tid: , och , fre kl och lö kl PeM, dramainstruktör Nina Dahl-Tallgren. Sista anm.dag: Avgift: 60 (+FC/ÅA:s läsårsavgift) FILOSOFI Filosofi är det äldsta av alla akademiska läroämnen. Filosofin har påverkat det vetenskapliga, religiösa, konstnärliga och politiska tänkandets utveckling. Kurserna som erbjuds nu ingår i helheten för grundstudier i filosofi (25 sp) som fortsätter , och de kan räknas till godo i ämnet Livsåskådningskunskap (60 sp). Introduktion till filosofin, 5 sp, Pedersöre MI Finns det en objektiv sanning? Hur får vi kunskap om världen? Vad är moral? Vad kan jag veta om andras själsliv? Hur förstå andra kulturer? Guds existens? Vad är filosofi, vad är vetenskap? Erfarenhet av akademiska studier är en fördel. Tid: , och , fre kl och lö kl FM Yrsa Neuman. Sista anm.dag: Avgift: 60 (+FC/ÅA:s läsårsavgift)

2 Filosofins historia nyare delen, 5 sp, Pedersöre MI Kursen behandlar centrala gestalter i filosofin från och med nya tidens början till cirka år 1900, deras åsikter om metafysiska och kunskapsteoretiska frågor, om människans själsliv, samhället och etiken. Inga förkunskaper krävs. Tid: , och , fre kl och lördagar FL Anssi Hynynen. Sista anm.dag: Avgift: 60 (+FC/ÅA:s läsårsavgift) INFORMATIONSFÖRVALTNING 70 sp (pågår) Helheten inleddes i januari 2006 och avslutas våren Informationsjuridik, 2 sp, Vasa sommaruniversitet Lagstiftning inom informationsområdet, lagstiftning som gäller användning, bearbetning och förmedling av information i olika medier, upphovsrätt. Tid: , kl (tentamen i oktober). FD Olli Mäkinen, tentator FM Nancy Pettersson. Sista anm.dag: (via Kommunikation och inlärning, 3 sp Nätkurs, Pedersöre MI Bibliotekets och informationstjänstens roll i inlärningen, kommunikationsteori, pedagogiska metoder, problembaserad inlärning och utveckling av teamarbete. Tid: , närstudieträff , kl FM Nancy Pettersson Sista anm.dag: (via Specialkurs i informationsförvaltning - Link Analysis, 2 sp, Korsholms vuxeninstitut Webbens struktur och hur den kan användas som en informationskälla, metoder och aktuell forskning inom hyperlänk-analys, verktyg och metoder för datainsamling, analys, visualisering och tolkning. Tid: , närstudieträff , kl PM Kim Holmberg. Sista anm.dag: (via Kandidatseminarium och kandidatavhandling, 10 sp Nätkurs, Vasa sommaruniversitet Grundläggande forsknings- och utredningsarbete, vetenskapliga metoder och vetenskaplig rapportering, utnyttjande av olika slags källmaterial. Tid: , prel. närstudieträffar 7.3 samt 9.5. PD Stefan Ek. Sista anm.dag: (via INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Tvärvetenskapligt biämne. Beredskap att arbeta i främmande kulturer och med människor från andra kulturer. Hösten 2008 inleder grundstudierna i interkulturell kommunikation (25 sp) på engelska med introduktionskursen. Finns det tillräckligt intresse, kommer helheten att pågå fram till våren Introduction to Intercultural Communication, 5 credits, Vasa sommaruni We learn basic intercultural concepts and theories in order to be able to recognize and analyze intercultural miscommunication and to be able to communicate more effectively across cultures. We look at verbal and non-verbal communication, communication styles, stereotypes and racism, the image of cultures in media and film. Time: ,

3 and Fridays at and Saturdays at MA/FM Lina Laurent. Last day of enrolment: Fee: 40 (+FC/ÅA:s läsårsavgift) Religious Diversity in Europe, 10 credits Net course, Vasa sommaruni This course deals with the religions in a European context. Cultural History and History of Religions are important parts, as well as psychological and sociological aspects of cultural meetings. What is important when we meet a foreigner in a strange cultural setting? Do we have to understand the other culture to understand the person we meet? Time: The course will start on the Net on February 2 nd, MA/FM Christian Wulff. Last day of enrolment: Fee: 40 (+FC/ÅA:s läsårsavgift) INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Internationella marknader och deras karaktärsdrag ur företagsperspektiv, internationella marknads-föringsåtgärder, industriell marknadsföring och företagsnätverk, kulturdimensionen i internationell marknadsföring, internationell marknadsföring i småföretag och marknadsföring av innovationer. Grundkurs i marknadsföring, 10 sp Nätkurs, Karlebynejdens institut Marknadsföringens begrepp, arbetsfält samt problemområden ur såväl företagets som konsumentens synvinkel samt internationellt. Kursen utgör grunden för fortsatta studier i ämnet marknadsföring. Inga förkunskaper krävs. Tid: Start på nätet må Närstudieträffar lö 7.2 och lö , kl ED Joachim Ramström. Sista anm.dag: Avgift: 120 (+FC/ÅA:s läsårsavgift) KVINNOVETENSKAP Kvinnovetenskapen ifrågasätter antagandet att samhället, kulturen, ekonomin och politiken är könlösa. Ämnet utgår från att vi genom vårt sociala, historiska och kulturella beteende skapar skillnader mellan könen. Därtill behandlas ras, ålder, sexualitet och klass. Introduktion till kvinnovetenskap, 10 sp, Jakobstads svenska arbis Begreppen kvinna, sexualitet, jämställdhet, förändring, aktörskap, samhälle samt centrala feministiska inriktningar diskuteras. Inga förkunskaper krävs. Tid: och , fre kl och lö kl Fil.stud. Salla Peltonen. Sista anm.dag: Avgift: 120 (+FC/ÅA:s läsårsavgift) Kvinnor, kropp och hälsa, 5 sp, Jakobstads svenska arbis Diskussion kring kön, samhälle och hälsa ur ett feministiskt perspektiv. Centrala frågor är makt, kunskap, kroppsliga erfarenheter. Vem definierar det normala? Hur studeras kön ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv? Menstruation, bröstcancer, förlossning, mental hälsa, våldtäkt, hälsovård, HIV, ur ett globalt perspektiv. Inga förkunskaper krävs. Tid: och , fre kl och lö kl FM Eva-Mikaela Kinnari. Sista anm.dag: Avgift: 60 (+FC/ÅA:s läsårsavgift) LITTERATURVETENSKAP OCH SVENSKA Kursen i barnlitteratur är en projektkurs på ämnes- eller fördjupad nivå. Den kan också väljas som en fritt valbar kurs. Kursen i retorik är en specialkurs på ämnesstudienivå. Finlandssvensk barnlitteratur, 10 sp, Jakobstads svenska arbis

4 Består den Finlandssvenska barnlitteraturen av något mer än mumintroll? Finns det fortfarande en levande tradition av bilderböcker eller ungdomsböcker? Kursen lämpar sig väl om du vill läsa en litteraturhistorisk specialkurs om Finlandssvensk barnlitteratur eller om du redan gått en grundkurs i barnlitteratur och vill fördjupa dig i ett specialområde. Kursen kan väljas av vem som helst som en fritt valbar kurs, men ifall den skall ingå i en litteraturvetenskaplig ämneshelhet bör grundstudierna (25 sp) vara avklarade med minst goda insikter. Tid: och , fre kl och lö kl FD Maria Lassén-Seger. Sista anm.dag: Avgift: 120 (+FC/ÅA:s läsårsavgift) Retoriken med praktiken, 5 sp, Jakobstads svenska arbis Deltagarna kommenterar, analyserar och reflekterar över sitt eget arbete i retoriska termer samt analyserar olika kommunikationssituationer. Kursen är användbar för alla som behöver göra muntliga presentationer i arbete, studier, föreningsliv. Inga förkunskaper krävs. Tid: och , fre kl , lö kl TD, MA Mika Hietanen. Sista anm.dag: Avgift: 60 (+FC/ÅA:s läsårsavgift) MEDIEPSYKOLOGI Studierna hör till den tillämpade psykologin. Sju delkurser: Mediepsykologins grunder, Ungdom och Internet, Filmpsykologi, Musikpsykologi, Massmediepåverkan och Multimedial forskningsmetodik. Studierna lämpar sig för utvecklingspsykologer, mediestuderande, pedagoger och övriga intresserade. Ungdom och Internet, 5 sp, Karlebynejdens institut Kursens ger kunskap om de psykologiska aspekterna av Internetanvändning. Inga förkunskaper krävs. Tid: , fre 12.9 kl , lö 13.9 kl (inkl. pauser) och sö 14.9 kl FM/Lic.phil. Sirkka Christina Varonen. Sista anm.dag: Avgift: 60 (+FC/ÅA:s läsårsavgift) MILJÖKUNSKAP Tvärvetenskaplig studiehelhet som belyser miljöfrågor ur olika synvinklar och ger ökad beredskap att hantera miljöfrågor. Miljökunskap kan ingå som biämne i de flesta utbildningsprogram vid ÅA. Förnybara energikällor biomassa, 5 sp, Nykarleby arbis Kursen ger insikter i användningen av biomassa för energiproduktionen i Finland. Vad är biomassa? Hur kan biomassa användas som bränsle idag/imorgon? Inga förkunskaper krävs. Tid: och , fre kl och lö kl TkD, docent Bengt-Johan Skrifvars och DI Johan Werkelin. Sista anm.dag: Avgift: 60 (+FC/ÅA:s läsårsavgift) NATIONALEKONOMI Nationalekonomi handlar om hur enskilda, företag och samhällen använder resurser för att uppnå nytta, vinst och välfärd. Ekonomisk tillväxt och utveckling, fördelningen av inkomster, färdigheter och kapital, utrikeshandel och integration. Välfärd, jämlikhet och utveckling är en valbar kurs för grundstudier inom nationalekonomi och den ingår också i valbara studier i samhällslära för grundskol- och gymnasielärare.

5 Välfärd, jämlikhet och utveckling, 5 sp, Pedersöre MI Hur uppstår välfärd, jämlikhet, utveckling, ojämlikhet, fattigdom, svält, arbetslöshet? Olika välfärdsstatliga modeller, utvecklingen av välfärden, inkomstfördelningen, tredje sektorn och socialt kapital diskuteras. Förkrav: grundkurs i nationalekonomi eller motsvarande kunskaper. Tid: fre kl , lö kl och sö kl PD Jan Otto Andersson. Sista anm.dag: Avgift: 60 (+FC/ÅA:s läsårsavgift) PSYKOLOGI Psykologi behandlar människans beteende, tankeverksamhet och känsloliv och förklarar de processer som ligger bakom människans beteende och hur dessa påverkas av förhållanden i människans omgivning. Introduktion till psykologin, 10 sp, Arrangör: Kronoby MI Psykologiska begrepp, problemställningar och teorier samt dagens psykologiska forskning, kunskap och trender. Inga förkunskaper krävs. Tid: , och , fre kl och lö kl FK Jan Antfolk. Sista anm.dag: Avgift: 120 (+FC/ÅA:s läsårsavgift) Klinisk psykologi, 10 sp, Kronoby MI Den kliniska psykologens arbetsområde, olika teoretiska inriktningar inom den kliniska psykologin och inledning till olika psykiska störningar. Förkrav: Introduktion till psykologin, 10 sp (eller Psykologins grunder, 5 sv). Tid: Inleds Sista anm.dag: Avgift: 120 (+FC/ÅA:s läsårsavgift) REDOVISNING Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror, ger underlag för ledningen och visar utåt hur företaget klarar sig ekonomiskt. Redovisning indelas i finansiell redovisning (bokslut, beskattning, finansiering, revision) och redovisning för ledningen (ekonomisystem, controllerfunktioner). Företagsfinansiering, 5 sp, Nykarleby arbis Introduktion till kapitalmarknadens begreppsvärld, värdering och redovisningsteknisk hantering av finansiella instrument, olika finansieringsformer såsom leasing och factoring i redovisningen. Förkrav: grundstudier i redovisning (25 sp) eller motsvarande. Tid: , och , lö kl och sö kl EL Jaana Aaltonen. Sista anm.dag: Avgift: 60 (+FC/ÅA:s läsårsavgift) Intern kontroll, 5 sp, Nykarleby arbis Teoretisk referensram över vad intern kontroll är i en organisation samt riskanalys i ett verkligt företag. Förkrav: Grundstudier i redovisning (25 sp) eller motsvarande. Tid: och , lö kl och sö kl EL Jaana Aaltonen. Sista anm.dag: Avgift: 60 (+FC/ÅA:s läsårsavgift) SPECIALPEDAGOGIK Pedagogiska aspekter och tillämpningar i anslutning till fostran, undervisning och rehabilitering av individer med behov av särskilt stöd. Grundstudierna (25 sp) kan utgöra biämne i examen. Introduktion till specialpedagogik, 5 sp, Jakobstads svenska arbis

6 Kunskap om särskilda behov samt beredskap att inkludera alla individer i skola och samhälle. Inga förkunskaper krävs. Tid: , och , fre kl och lö kl (14.15). Specialyrkeslärare Bengt Enroth. Sista anm.dag: Avgift: 60 (+FC/ÅA:s läsårsavgift) Inklusion och integrering, 5 sp, Jakobstads svenska arbis Teoretisk bakgrund och praktisk beredskap för inklusion och integrering i skola och samhälle. Förkrav: Introduktion till specialpedagogik. Tid: , och , fre kl och lö kl PeM Johanna Mickos. Sista anm.dag: Avgift: 60 (+FC/ÅA:s läsårsavgift) Inlärningssvårigheter I, 5 sp, Jakobstads svenska arbis Inlärningssvårigheter inom kommunikation, språk och matematik. Ökad beredskap att identifiera, analysera och åtgärda inlärningssvårigheter. Förkrav: Introduktion till specialpedagogik. PeM Johan Korhonen, PeM Kajsa Lindström. Datum meddelas senare. UTBILDNINGSLEDARSKAP Utbildningsledarskap är ingen OU-kurs, utan en akademisk fortbildning som ger behörighet. Kursen omfattar 25 sp och delas in i Utbildningsförvaltning (10 sp), Ledarskap (10 sp) och Praktik (5 sp). Kursavgiften är 12 /studiepoäng. Utbildningsförvaltning, 10 sp, Nykarleby arbis Förvaltningen som stöd i skolans pedagogiska uppgift. Skolan som offentlig, social och pedagogisk institution. Förvaltning 5 sp: Grunder i offentlig rätt, allmän förvaltning, kommunal- och utbildningslag-stiftning. Skolan som organisation 5 sp: Skolans samhälleliga funktion. Utvärdering som utvecklings-instrument. Tid: 3.9, 8.10, 5.11 och , kl FM Siv Saarukka. Sista anm.dag: Ledarskap, 10 sp, Nykarleby arbis Ledarskapets teori 5 sp: Teorier om ledarskap. Ledarskap och förändring. Ledarskapets didaktik i teori och praktik 5 sp: Ledaren och skolans verksamhetskultur. Ledarskapets interna och externa funktioner. Praktik, 5 sp, Nykarleby arbis Problembaserad praktikuppgift 2 sp: Fallstudier. Uppgiften kan inriktas på pedagogik, didaktik, juridik eller förvaltning. Arbetsuppgift till ledarskap 1 sp: Skuggning av ledare jämte reflekterande rapport vars syfte är att fördjupa förståelsen av ledarskapet och ledarens roll. Intervju med lärare angående uppfattningar om pedagogik och ledarskap. Portfolio 2 sp: Examinationsarbete enligt anvisningar.

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier.

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Kurser våren 2015 Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Du kan läsa universitetskurser

Läs mer

Kurser 2015-16 hela landet

Kurser 2015-16 hela landet Uppdaterad 17.6.2015/cs Kurser 2015-16 hela landet Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare: TD Juho Sankamo och FD, TM

Läs mer

Öppna högskolan. Högskolan på Åland

Öppna högskolan. Högskolan på Åland Öppna högskolan Högskolan på Åland augusti december 2008 Öppna högskolan Högskolan på Åland Pb 1010, AX-22 111 Mariehamn tfn 018-537 711 fax 018-22160 open@ha.ax www.ha.ax/open Högskolan Norra, Neptunigatan

Läs mer

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo.

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo. Uppdaterad 13.3.2015/cl Kurser våren 2015 hela landet www.abo.fi/opu Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm ENSKILDA KURSER @Akademiska studier 1 sp Tidpunkt: 12.1-8.2.2015

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Högskoleutbildningarna i Motala Distansutbildningar i samarbete med landets universitet och högskolor

Högskoleutbildningarna i Motala Distansutbildningar i samarbete med landets universitet och högskolor Högskoleutbildningarna i Motala Distansutbildningar i samarbete med landets universitet och högskolor Ett urval av vårens program och kursutbud 2010 Det finns mer än 3000 högskolekurser och program på

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009 Företagsekonomi och nationalekonomi I katalogen hittar du årets nyhe hete r. På studentlitterat ur.se hittar du he la vår utgivni ng. Kunskap bygger kunskap Närheten till

Läs mer

Sexologi, genetik och hormoner Spetsforskning i sexuella dysfunktioner och aggressivt beteende

Sexologi, genetik och hormoner Spetsforskning i sexuella dysfunktioner och aggressivt beteende från Åbo Akademi Nr 2 3.2.2006 Sexologi, genetik och hormoner Spetsforskning i sexuella dysfunktioner och aggressivt beteende EN FRÅGA FÅR SVAR Universitetspedagogik I mars avslutas den femte kursen i

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Utbildningsstyrelsen ISBN 952-13-1834-1 (häft.) ISBN 952-13-1835-X (pdf) LAYOUT Studio Viiva Oy TRYCKNING Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2004

Läs mer