Esofagus- och ventrikelcancer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Esofagus- och ventrikelcancer"

Transkript

1 Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen Oktober 201

2

3 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen

4 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro SE-71 8 UPPSALA 4 Esofagus- och ventrikelcancer - Regional kvalitetsrapport, 2014

5 1 FÖRORD Svensk förening för övre abdominell kirurgi (SFÖAK) startade 200 NREV som då var en sammanslagning av två register Registret öppnades 200 och 2007 startade web-baserad inmatning på INCA, se wwwcancercentrumse där även policydokument, manualer och information om den nationella styrgruppen finns Från 2009 kan alla granska och ladda ner egna data efter att de validerats på regionalt cancercentrum (RCC) Registret omfattar adenocarcinom i ventrikel och esofagus, samt skivepitelcancer i esofagus I årets rapport fokuserar vi på vården av patienter som drabbats av esofagusoch ventrikelcancer (NREV) i Uppsala- Örebroregionen Vi presenterar täckningsgrader, ledtider och kirurgivolymer Allt detta blir också belyst i den nationella satsningen på standardiserade vårdförlopp där esofagus- och ventrikelcancer varit tidigt ute Nytt för i år är att vi också ser på komplikationer och överlevnad i denna rapport

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRORD 2 SAMMANFATTNING 9 3 EPIDEMIOLOGI 10 4 BAKGRUND och täckningsgrad Antal resektioner 14 PROCESS- OCH KVALITETSINDIKATORER 1 1 Väntetider och multidisciplinär konferens 1 2 Komplikationer 18 APPENDIX 1 - Maillista inför MDK 21 7 APPENDIX 2 - Väntetider 22 Esofagus- och ventrikelcancer - Regional kvalitetsrapport, 2014

7 TABELLER TABELLER 1 Täckningsgrad för kvalitetsregistret mot Regionala tumörregistret 11 2 Täckningsgrad för kvalitetsregistret mot Regionala tumörregistret, per sjukhus, diagnosår Täckningsgrad för operationsblanketten 12 4 Täckningsgrad för operationsblanketten, per sjukhus, diagnosår Täckningsgrad för vårddata- och komplikationsblanketten 13 Täckningsgrad för vårddata- och komplikationsblanketten, per sjukhus, diagnosår Antal operationer per sjukhus (exklusive JCA4), operationsår FIGURER 1 Antal nya fall av esofaguscancer i Uppsala-Örebroregionen, Åldersstandardiserad incidens av esofaguscancer i Uppsala-Örebroregionen, Antal nya fall av ventrikelcancer i Uppsala-Örebroregionen, Åldersstandardiserad incidens av ventrikelcancer i Uppsala-Örebroregionen, Esofaguscancer - Antal dagar mellan diagnos och multidisciplinär konferens, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår Ventrikelcancer - Antal dagar mellan diagnos och multidisciplinär konferens, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår Esofaguscancer - Antal dagar mellan diagnos och start av behandling (resektionskirurgi eller neoadjuvant behandling inför resektionskirurgi), per behandlande sjukhus, diagnosår Ventrikelcancer - Antal dagar mellan diagnos och start av behandling (resektionskirurgi eller neoadjuvant behandling inför resektionskirurgi), per behandlande sjukhus, diagnosår Esofaguscancer - Antal dagar mellan resektion av tumör och utskrivning, per opererande sjukhus, diagnosår Ventrikelcancer - Antal dagar mellan resektion av tumör och utskrivning, per opererande sjukhus, diagnosår Esofaguscancer - Andel patienter där terapibeslutet är taget vid multidisciplinär konferens, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår Ventrikelcancer - Andel patienter där terapibeslutet är taget vid multidisciplinär konferens, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår Esofaguscancer - Andel patienter som drabbats av kirurgisk komplikation efter operation och motsvarande Clavien-Dindoklassificering av svåraste komplikationen, per opererande sjukhus, operationsår Esofaguscancer - Andel patienter som drabbats av allmän komplikation efter operation och motsvarande Clavien-Dindoklassificering av svåraste komplikationen, per opererande sjukhus, operationsår Esofaguscancer - Andel patienter med anastomosinsufficens eller substitutnekros efter operation, per opererande sjukhus, operationsår Esofaguscancer - Andel patienter med anastomosinsufficens efter operation, per opererande sjukhus, operationsår Esofaguscancer - Andel patienter med substitutnekros efter operation, per opererande sjukhus, operationsår Ventrikelcancer - Andel patienter som drabbats av kirurgisk komplikation efter operation och motsvarande Clavien-Dindoklassificering av svåraste komplikationen, per opererande sjukhus, operationsår

8 FIGURER 19 Ventrikelcancer - Andel patienter som drabbats av allmän komplikation efter operation och motsvarande Clavien-Dindoklassificering av svåraste komplikationen, per opererande sjukhus, operationsår Esofaguscancer - 30-dagarsmortalitet efter operation, per opererande sjukhus, operationsår Esofaguscancer - 90-dagarsmortalitet efter operation, per opererande sjukhus, operationsår Esofaguscancer - Överlevnad efter operation (JCC00, JCC10 eller JCC11) per ptnmstadium, operationsår Ventrikelcancer - 30-dagarsmortalitet efter operation, per opererande sjukhus, operationsår Ventrikelcancer - 90-dagarsmortalitet efter operation, per opererande sjukhus, operationsår Ventrikelcancer - Överlevnad efter operation (JDC00, JDC10, JDC11, JDC20, JDC40, JDC9, JDD00 eller JDC9) per ptnm-stadium, operationsår Esofaguscancer - Antal dagar mellan utfärdande av remiss och diagnos, per diagnostiserande sjukhus och diagnosår, Ventrikelcancer - Antal dagar mellan utfärdande av remiss och diagnos, per diagnostiserande sjukhus och diagnosår, Esofaguscancer - Antal dagar mellan diagnos och svar från patolog, per diagnostiserande sjukhus och diagnosår, Ventrikelcancer - Antal dagar mellan diagnos och svar från patolog, per diagnostiserande sjukhus och diagnosår, Esofaguscancer - Antal dagar mellan resektion av tumör och svar från patolog, per opererande sjukhus och diagnosår, Ventrikelcancer - Antal dagar mellan resektion av tumör och svar från patolog, per opererande sjukhus och diagnosår, Esofagus- och ventrikelcancer - Regional kvalitetsrapport, 2014

9 2 SAMMANFATTNING Vi har fortsatt god täckningsgrad i regionen Tid till inrapportering är ett problem som vi arbetar med Dessa sällsynta ingrepp har i en allt högre grad kommit att opereras på universitetssjukhus En väl utbyggd struktur för multidisciplinärt omhändertagande finns i regionen Vi har en bit kvar till att uppnå de 31 respektive 38 dagar från diagnos till behandling som det standardiserade vårdförloppet stipulerar Överlevnad vid dessa cancerformer är i vår region i nivå med riket Mer kunskap om livskvalitet är önskvärt 9

10 3 EPIDEMIOLOGI 3 EPIDEMIOLOGI Det finns tre tydliga tidstrender avseende esofagus- och ventrikelcancer som rapporteras i hela västvärlden För det första minskar ventrikelcancer drastiskt För det andra minskar skivepitelcancer i esofagus Slutligen ser vi en ökning av adenocarcinom i esofagus och cardia Dessa trender återspeglas i våra siffror från Uppsala- Örebroregionen Adenocarcinom i esofagus har ökat i samma utsträckning som skivepitelcancrarna minskat och den totala incidensen av esofaguscancer är därför stabil Vid både esofagus- och ventrikelcancer drabbas män i högre utsträckning än kvinnor av skäl som endast delvis är kända Antal nya tumörer Män Kvinnor Figur 1 Antal nya fall av esofaguscancer i Uppsala- Örebroregionen, (C1* ur Regionala tumörregistret) Åldersstandardiserad incidens per invånare Män Kvinnor Figur 2 Åldersstandardiserad incidens av esofaguscancer i Uppsala-Örebroregionen, (C1* ur Regionala tumörregistret) Åldersstandardiserad enligt befolkningen i Sverige år Antal nya tumörer Män Kvinnor Figur 3 Antal nya fall av ventrikelcancer i Uppsala- Örebroregionen, (C1* ur Regionala tumörregistret) Åldersstandardiserad incidens per invånare Figur Män Kvinnor Åldersstandardiserad incidens av ventrikelcancer i Uppsala-Örebroregionen, (C1* ur Regionala tumörregistret) Åldersstandardiserad enligt befolkningen i Sverige år Esofagus- och ventrikelcancer - Regional kvalitetsrapport, 2014

11 4 BAKGRUND 41 och täckningsgrad Registret uppdateras mot det regionala cancerregistret och monitorer skickar påminnelser till dem som ansvarar för registrering på respektive sjukhus Inmatade data vali- deras av RCC innan de går in i registret I Uppsala-Örebroregionen diagnosticerades 11 esofagus- och 149 ventrikelcancerfall 2014 I tabell 1 och 2 visas antal registrerade fall och täckningsgrad mot det regionala tumörregistret Tabell 1 Täckningsgrad för kvalitetsregistret mot Regionala tumörregistret Esofagus Ventrikel Registrerad i kvalitetsregistret Registrerad i kvalitetsregistret Diagnosår (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (98) (98) (98) (94) (84) (8) (98) (98) Baserat på diagnosår i Regionala tumörregistret Tabell 2 Täckningsgrad för kvalitetsregistret mot Regionala tumörregistret, per sjukhus, diagnosår 2014 Esofagus Ventrikel Registrerad i kvalitetsregistret Registrerad i kvalitetsregistret Sjukhus 1 (94) 1 33 (100) 33 2 (7) 3 13 (100) (94) (74) 23 Falu lasarett 9 (7) 12 7 (88) 8 Gävle sjukhus 9 (82) 11 7 (78) 9 Hudiksvall Sjukhuset 2 (29) 7 3 (7) 4 Karlskoga lasarett 1 (0) 2 1 (100) 1 Lasarettet i Enköping 1 (100) 1 1 (0) 2 Lindesbergs lasarett 1 (100) 1 1 (0) 2 Mora lasarett (100) 4 (100) 4 Mälarsjukhuset, Eskilstuna 7 (70) 10 8 (7) 14 Nyköpings lasarett 2 (100) 2 7 (100) 7 (100) 4 (7) 7 Sjukhuset i Arvika 2 (100) 2 4 (100) 4 Sjukhuset i Torsby 1 (0) 2 3 (100) 3 17 (100) 17 1 (100) 1 98 (84) (8) Baserat på diagnosår och sjukhus i Regionala tumörregistret 11

12 4 BAKGRUND Tabell 3 Täckningsgrad för operationsblanketten Esofagus Ventrikel Blankett registrerad Blankett registrerad Diagnosår (0) (9) (97) 3 1 (100) (100) (100) (100) 49 4 (100) (97) 39 1 (100) (100) 3 2 (98) (100) (93) (98) 2 43 (98) (8) (90) (94) (94) Antal där kurativ kirurgi är planerad enligt diagnostikblanketten Tabell 4 Täckningsgrad för operationsblanketten, per sjukhus, diagnosår 2014 Esofagus Ventrikel Blankett registrerad Blankett registrerad Sjukhus 1 (94) (91) 11 3 (100) 3 (83) 3 (100) 3 Gävle sjukhus 0 (0) 1 0 (0) 2 (7) 9 4 (100) 4 11 (100) 11 7 (100) 7 38 (8) (90) Esofagus- och ventrikelcancer - Regional kvalitetsrapport, 2014

13 41 och täckningsgrad Tabell Täckningsgrad för vårddata- och komplikationsblanketten Esofagus Ventrikel Blankett registrerad Blankett registrerad Diagnosår (97) 29 1 (97) (100) 28 7 (100) (100) (100) (100) (100) (97) 3 48 (100) (100) 30 4 (100) (100) (97) (98) (98) (90) (81) (98) (98) Antal där resektion är genomförd enligt operationsblanketten Tabell Täckningsgrad för vårddata- och komplikationsblanketten, per sjukhus, diagnosår 2014 Esofagus Ventrikel Blankett registrerad Blankett registrerad Sjukhus 1 (100) 1 (7) 8 3 (100) 3 1 (100) 1 2 (7) 3 4 (7) 2 (0) 4 Sjukhuset i Arvika 1 (100) 1 8 (89) 9 7 (100) 7 28 (90) (81) 2 13

14 4 BAKGRUND 42 Antal resektioner Avseende tumörkirurgi har en betydande nivåstrukturering skett i regionen vilket illustreras av tabell 7 Esofagusresektioner görs 2014 i princip bara i Örebro och Uppsala Ett arbete för att öka kunskapsutbytet och samla kunskapen om regionens fall pågår Drygt en fjärdedel av esofagusresektionerna opererades utanför regionen på grund av lokala avtal Även ventrikelcancer opereras i huvudsak på universitetssjukhusen Två centralsjukhus opererade fem respektive tre ventrikelresektioner för cancer Tabell 7 Antal operationer per sjukhus (exklusive JCA4), operationsår Esofagus Ventrikel Esofagus Ventrikel Sjukhus Falu lasarett Gävle sjukhus Hudiksvall Sjukhuset Karlskoga lasarett Lindesbergs lasarett Mora lasarett Mälarsjukhuset, Eskilstuna Nyköpings lasarett Sjukhuset i Arvika Esofagus- och ventrikelcancer - Regional kvalitetsrapport, 2014

15 PROCESS- OCH KVALITETSINDIKATORER 1 Väntetider och multidisciplinär konferens En nyckel för att kunna uppfylla tidsmålet i det standardiserade vårdförloppet är att snabbt komma till MDK för att komma fram till ett behandlingsförslag Detta tar i median 19 dagar för esofagus och 1 dagar för ventrikelcancerpatienter i regionen och kan förbättras I regionen hålls en videosänd MDK varje torsdag klockan 8 för patienter med esofagus- och ventrikelcancer Samma förmiddag erbjuds mottagningsbesök för att informera om behandlingsförslag och komma till behandlingsbeslut Fram till tisdagen varje vecka kan fall anmälas till MDK (se Appendix 1) Från Uppsala skickas varje vecka vid onsdag lunch en maillista ut med aktuella fall Detaljerade ledtider för de olika delarna i processen kan man se i Appendix 2 Det viktigaste ledtidsmåttet är dock tiden från diagnos och start av behandling Om man ser på så är den tiden i median 49 dagar för esofagus och 42 dagar för ventrikel Skillnaden skulle kunna vara en avspegling av de extra sju dagar som det enligt det standardiserade vårdprogrammet tar att planera strålning Det är en bit kvar till 38 respektive 31 dagar, men trenden går åt rätt håll (data som ej visas) och detta kommer man att kunna uppnå i Uppsala-Örebroregionen med ökat samarbete i framtiden Vårdtider efter esofagus- och ventrikelresektioner för cancer är cirka 13 respektive 9 dagar I figur 11 och 12 visas hur stor andel av patienterna som dras på MDK Här strävar vi efter högre siffror men 83 och 7 procent för esofagus- respektive ventrikelcancer är ungefär som i övriga riket Sjukhuset i Torsby Mora lasarett Hudiksvall Sjukhuset Gävle sjukhus Karlskoga lasarett Sjukhuset i Arvika Nyköpings lasarett Falu lasarett Mälarsjukhuset, Eskilstuna Median Figur Esofaguscancer - Antal dagar mellan diagnos och multidisciplinär konferens, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår Mora lasarett Falu lasarett Hudiksvall Sjukhuset Mälarsjukhuset, Eskilstuna Median Figur Ventrikelcancer - Antal dagar mellan diagnos och multidisciplinär konferens, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår

16 PROCESS- OCH KVALITETSINDIKATORER Mälarsjukhuset, Eskilstuna Gävle sjukhus Median Figur 7 Esofaguscancer - Antal dagar mellan diagnos och start av behandling (resektionskirurgi eller neoadjuvant behandling inför resektionskirurgi), per behandlande sjukhus, diagnosår Mälarsjukhuset, Eskilstuna Median Figur 8 Ventrikelcancer - Antal dagar mellan diagnos och start av behandling (resektionskirurgi eller neoadjuvant behandling inför resektionskirurgi), per behandlande sjukhus, diagnosår Median Figur 9 Esofaguscancer - Antal dagar mellan resektion av tumör och utskrivning, per opererande sjukhus, diagnosår Median Figur 10 Ventrikelcancer - Antal dagar mellan resektion av tumör och utskrivning, per opererande sjukhus, diagnosår Esofagus- och ventrikelcancer - Regional kvalitetsrapport, 2014

17 1 Väntetider och multidisciplinär konferens Sjukhuset i Torsby Mora lasarett Sjukhuset i Arvika Karlskoga lasarett Nyköpings lasarett Falu lasarett Lindesbergs lasarett Gävle sjukhus Hudiksvall Sjukhuset Mälarsjukhuset, Eskilstuna 9 av 9 av 9 1 av 3 av 0 7 av 8 34 av av av 13 av 14 av av av 44 4 av 27 av 43 9 av 1 19 av 32 0 av % 3 % 9 % 82 % 82 % 73 % 93 % 88 % 88 % 87 % 8 % 8 % 83 % Figur 11 Esofaguscancer - Andel patienter där terapibeslutet är taget vid multidisciplinär konferens, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår % Mora lasarett Hudiksvall Sjukhuset Mälarsjukhuset, Eskilstuna Lindesbergs lasarett Falu lasarett Nyköpings lasarett Sjukhuset i Torsby Gävle sjukhus 2 av 29 1 av av 3 2 av 32 av 7 av 7 9 av av 19 4 av 188 av av 2 30 av 4 av 9 2 av av % 44 % % % 71 % 71 % 9 % 8 % 7 % 7 % 8 % 83 % 83 % 81 % Figur 12 Ventrikelcancer - Andel patienter där terapibeslutet är taget vid multidisciplinär konferens, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår

18 PROCESS- OCH KVALITETSINDIKATORER 2 Komplikationer I registret skiljer man mellan kirurgiska och allmänna komplikationer Dessa presenteras i figur 13 till 19 Dessa siffror är inte korrigerade för case mix eller andra variabler och bör därför tolkas med försiktighet Dock noterades tre fall av substitutnekros under 2014 i Uppsala Detta är en ovanlig och ny komplikation i regionen och en förklaring kan vara en större andel halsanastomoser vid införandet av minimalinvasiv esofagectomi Vi har också diskuterat de preoperativa strålfältens möjliga betydelse för mikrocirukationen i fundus ventrikuli, som används till anastomos Vidare rapporter om detta kommer I stort är frekvensen läckage och substitutnekroser dock i nivå med övriga riket och verkar kunna hanteras då perioperativ död visar låga siffror i regionen (Figur 20, 21, 23 och 24) På sikt följer överlevnadskurvorna väl de stadier som diagnosticeras i regionen vilket är en styrka för våra data Dessa kurvor är i nivå med övriga landet (Figur 22 och 2) I II IIIa IIIb IVa IVb IV 4 av 32 1 av 29 av av av 2 12 % 2 2 % 3 33 % Figur 13 Esofaguscancer - Andel patienter som drabbats av kirurgisk komplikation efter operation och motsvarande Clavien- Dindoklassificering av svåraste komplikationen, per opererande sjukhus, operationsår I II IIIa IIIb IVa IVb IV 0 av av av 2 2 av av 23 1 % 19 % 23 % 48 % Figur 14 Esofaguscancer - Andel patienter som drabbats av allmän komplikation efter operation och motsvarande Clavien-Dindoklassificering av svåraste komplikationen, per opererande sjukhus, operationsår Esofagus- och ventrikelcancer - Regional kvalitetsrapport, 2014

19 2 Komplikationer 0 av 1 av av 112 av 2 3 av 23 3 % 9 % 12 % 13 % Figur 1 Esofaguscancer - Andel patienter med anastomosinsufficens eller substitutnekros efter operation, per opererande sjukhus, operationsår av 1 av 32 3 av 2 7 av av 23 3 % % % 13 % Figur 1 Esofaguscancer - Andel patienter med anastomosinsufficens efter operation, per opererande sjukhus, operationsår av 32 0 av 4 av av 23 3 av 2 4 % 4 % % Figur 17 Esofaguscancer - Andel patienter med substitutnekros efter operation, per opererande sjukhus, operationsår Mälarsjukhuset, Eskilstuna I II IIIa IIIb IVa IVb IV 0 av 0 av 7 2 av av av 19 2 av 17 1 av 3 av 11 % 1 11 % 12 % 2 27 % Figur 18 Ventrikelcancer - Andel patienter som drabbats av kirurgisk komplikation efter operation och motsvarande Clavien- Dindoklassificering av svåraste komplikationen, per opererande sjukhus, operationsår I II IIIa IIIb IVa IVb IV 1 av 14 av av 7 2 av 8 3 av 11 2 av 7 7 % 19 % 19 % 2 % 27 % 29 % Figur 19 Ventrikelcancer - Andel patienter som drabbats av allmän komplikation efter operation och motsvarande Clavien-Dindoklassificering av svåraste komplikationen, per opererande sjukhus, operationsår

20 PROCESS- OCH KVALITETSINDIKATORER 0 av 2 0 av 2 av av 32 1 av 2 2 % 3 % 4 % Figur 20 Esofaguscancer - 30-dagarsmortalitet efter operation, per opererande sjukhus, operationsår av 3 av 2 2 av 32 9 av av 2 % % 8 % 1 % Figur 21 Esofaguscancer - 90-dagarsmortalitet efter operation, per opererande sjukhus, operationsår Överlevnadssannolikhet No at risk a) Alla b) ptnm stadium I c) ptnm stadium II d) ptnm stadium III År sedan operation a) b) c) d) Figur 22 Esofaguscancer - Överlevnad efter operation (JCC00, JCC10 eller JCC11) per ptnmstadium, operationsår Mälarsjukhuset, Eskilstuna 0 av 38 0 av 12 0 av 0 av 9 0 av 19 0 av 7 1 av av 17 1 % % Figur 23 Ventrikelcancer - 30-dagarsmortalitet efter operation, per opererande sjukhus, operationsår Mälarsjukhuset, Eskilstuna 0 av 7 1 av 38 1 av 19 8 av av 12 1 av 9 3 av 17 1 av 3 % % 7 % 8 % 11 % 18 % Figur 24 Ventrikelcancer - 90-dagarsmortalitet efter operation, per opererande sjukhus, operationsår Överlevnadssannolikhet No at risk a) Alla b) ptnm stadium I c) ptnm stadium II d) ptnm stadium III År sedan operation a) b) c) d) Figur 2 Ventrikelcancer - Överlevnad efter operation (JDC00, JDC10, JDC11, JDC20, JDC40, JDC9, JDD00 eller JDC9) per ptnmstadium, operationsår Esofagus- och ventrikelcancer - Regional kvalitetsrapport, 2014

21 APPENDIX 1 - Maillista inför MDK MDK Esofagus- och ventrikelcancer Uppsala Vecka 3 torsdag den 3/9 kl 08:00 Anmälan till veckans rond senast tisd 1/9 kl 13:00 Anmälan sker via faxnr: Kliniska frågor: Esofagusventrikelkonsult: (må-to 07:4-1:1 (fre-1) Administrativa frågor: Sekr: (08-1) Kontaktssk Uppsala: Tel: (08-1) Ort Id Undersökn Diagn Läk Uppsala Falun CT Thx/buk Esofaguscancer Jakob Hedberg CT Thx/buk Cardiacancer Jakob Hedberg CT Thx/buk Esofaguscancer Jakob Hedberg CT Thx/buk Cardiacancer Jakob Hedberg Gävle CT Thx/buk Cardiacancer Jakob Hedberg CT Thx/buk Adenocarcinom Jakob Hedberg Hudik CT Thx/buk Cardiacancer Jakob Hedberg CT Thx/buk Adenocarcinom Jakob Hedberg Läk hemort Emil Larsson Anna Oksvold Anna Oksvold Anna Oksvold Zakaria Bekhali? Asif Halimi Jonas Geijer Videoslot 08:00 08:20 08:30 21

22 7 APPENDIX 2 - Väntetider 7 APPENDIX 2 - Väntetider Mora lasarett Gävle sjukhus Falu lasarett Nyköpings lasarett Median Figur 2 Esofaguscancer - Antal dagar mellan utfärdande av remiss och diagnos, per diagnostiserande sjukhus och diagnosår, Median Figur 27 Ventrikelcancer - Antal dagar mellan utfärdande av remiss och diagnos, per diagnostiserande sjukhus och diagnosår, Falu lasarett Mälarsjukhuset, Eskilstuna Gävle sjukhus Mora lasarett Nyköpings lasarett 1 Median Figur 28 Esofaguscancer - Antal dagar mellan diagnos och svar från patolog, per diagnostiserande sjukhus och diagnosår, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Median 1 Falu lasarett Figur 29 Ventrikelcancer - Antal dagar mellan diagnos och svar från patolog, per diagnostiserande sjukhus och diagnosår, Median Figur 30 Esofaguscancer - Antal dagar mellan resektion av tumör och svar från patolog, per opererande sjukhus och diagnosår, Median Figur 31 Ventrikelcancer - Antal dagar mellan resektion av tumör och svar från patolog, per opererande sjukhus och diagnosår, Esofagus- och ventrikelcancer - Regional kvalitetsrapport, 2014

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Oktober 2014 Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Esofagus- och ventrikelcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 26-213 från Nationella registret för esofagus- och ventrikelcancer(nrev)

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Esofagus- och ventrikelcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 214 från Nationella registret för esofagus- och ventrikelcancer(nrev)

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Mar 3 215 Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp MATSTRUPE- OCH

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår 2010-2014 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Mars 2016 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Gallvägscancer inklusive gallblåsa Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer Myelom Äggstockscancer Pankreascancer

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-09-30 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 7 januari 2014 1 Kullbergska sjukhuset Hud- och könssjukvård

Läs mer

Beställningsadress. Onkologiskt Centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn: 090-785 19 90 ISBN: 91-89048-38-5

Beställningsadress. Onkologiskt Centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn: 090-785 19 90 ISBN: 91-89048-38-5 Beställningsadress Onkologiskt Centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn: 090-785 19 90 ISBN: 91-89048-38-5 1 1 Innehållsförteckning Tabeller 1 Täckningsgrader Norra regionen............................

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2015-01-01-2015-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 2 maj 2016 1 Bollnäs sjukhus Kirurgisk vård 165 0 100.0 % 1

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Figur 1: Åldersstandardiserad incidens per i Sverige Matstrupe (icd7: 150).

Figur 1: Åldersstandardiserad incidens per i Sverige Matstrupe (icd7: 150). BAKGRUND Svensk förening för övre abdominell kirurgi, SFÖAK, beslöt för några år sedan att slå samman föreningens dåvarande två register för esofagus- och ventrikelcancer SECC resp SWEGIR registren till

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Feb 215 Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2014-01-01-2014-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Lungsjukvård 132 0 100.0

Läs mer

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Svein Olav Bratlie September 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2015 Uppsala-Örebroregionen November 2016 Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2015 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret. Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro

SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret. Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro 1 2 3 4 5 Standardiserat Vårdförlopp http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/

Läs mer

1 Täckningsgrader Norra regionen Täckningsgrader Uppsala/Örebro Täckningsgrader Stockholm/Gotland... 10

1 Täckningsgrader Norra regionen Täckningsgrader Uppsala/Örebro Täckningsgrader Stockholm/Gotland... 10 Tabeller 1 Täckningsgrader Norra regionen............................ 6 2 Täckningsgrader Uppsala/Örebro........................... 8 3 Täckningsgrader Stockholm/Gotland......................... 10 4 Täckningsgrader

Läs mer

Kvalitetregister för tumörer i pankreas och periampullärt

Kvalitetregister för tumörer i pankreas och periampullärt Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Kvalitetregister för tumörer i pankreas och periampullärt Årsrapport 2012 April 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-211 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare: Magnus Rizell mars 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 11 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Februari 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Lungcancer. Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Lungcancer. Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 14 Sept 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-213 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Obligatorisk kod för start av SVF VL210 Beslut välgrundad misstanke Datum då beslut fattas

Läs mer

Esofagus- och Ventrikelcancer

Esofagus- och Ventrikelcancer Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Esofagus- och Ventrikelcancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Ulrika Smedh september 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1... 5 Alla cancerpatienter

Läs mer

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014 RMPG Kirurgi Årsrapport 214 Väntat högst 9 dagar på besök i specialiserad vård, andel (%) 1 98 96 94 92 9 okt-13 mar-14 88 86 84 82 Östergötland Jönköping Kalmar RIKET Data från Öppna jämförelser Väntat

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Regional rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Regional rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Regional rapport för diagnosår 2009-2013 Uppsala-Örebroregionen Aug 2014 Bröstcancer Regional rapport för diagnosår 2009-2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Bröstcancer. Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp. Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran

Bröstcancer. Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp. Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Bröstcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran oktober 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra

Läs mer

Del 3_7 sidor_11 poäng

Del 3_7 sidor_11 poäng Sigward von Oben, 73 år, söker dig på vårdcentralen för tilltagande besvär av sura uppstötningar. Detta har han haft hela livet, men tycker inte att han blir riktigt bra av medicinen längre och han har

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Huvud- och Halscancer

Huvud- och Halscancer Huvud- och Halscancer Årsrapport från Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer 2013 (Swedish head and neck cancer register, SweHNCR) September 2014 Regionalt cancercentrum väst Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31 NATIONELLA KVALITETSREGISTRET INOM GYNEKOLOGISK KIRURGI Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31 Christer Borgfeldt Docent, överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN.FÖR.ÖVRE.GASTROINTESTINALA.TUMÖRER,.

UTVECKLINGSPLAN.FÖR.ÖVRE.GASTROINTESTINALA.TUMÖRER,. UTVECKLINGSPLAN.FÖR.ÖVRE.GASTROINTESTINALA.TUMÖRER,. NORRA.REGIONEN. BAKGRUND.. Esofagus()och)Ventrikelcancer) Esofaguscancerärdenåttondevanligastecancerformenivärlden.Dengeografiska variationeniincidensärstor.mändrabbasibetydligthögregradänkvinnor.

Läs mer

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Peniscancer Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 009-0 Sept 03 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Cancer i gallblåsa och gallvägar

Cancer i gallblåsa och gallvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i gallblåsa och gallvägar Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare: Magnus Rizell mars 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Tjock- & Ändtarmscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Tjock- & Ändtarmscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Tjock- & Ändtarmscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Stefan Skullman, Karl Kodeda & Susanne Ottosson december 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Prostatacancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. inledning... 1 2. Patientgruppens epidemologi... 1 2.1

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-03-20 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Maj

Läs mer

Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Bakgrund tillsyn Nationell tillsyn av vårdgivarnas ledningssystem för kvalitet

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1999 Beställningsadress

Läs mer

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Regional lägesbeskrivning i VGR före införandet av standardiserat vårdförlopp

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Regional lägesbeskrivning i VGR före införandet av standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Regional lägesbeskrivning i VGR före införandet av standardiserat vårdförlopp Processägare Herman Nilsson-Ehle Februari 2017 Innehållsförteckning

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Viveka Ströck September 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Victoria Fomichov Statistiker Koloncancer i sydöstra regionen Medelåldern för diagnosår 2010 är 72 år. Ca 400 fall

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 LÖFTE 1... 6 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom

Läs mer

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se Nationella register och vårdprogram www.cancercentrum.se Magnus Rizell Registerhållare, ordf. nat VP magnus.rizell@vgregion.se Patient - process Ett processorienterat synsätt Vårdteam Regional vårdprocessgrupp

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Cystektomiregistret Kvalitetsregisterrapport Nationella kvalitetsregistret för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2015 Innehållsförteckning STYRGRUPP... 5 TÄCKNINGSGRAD... 6 VÄNTETID TILL

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF Sidan 1 av 8 Innehåll Bakgrund... 1 Dokumentation... 2 Start av VP vårdåtagande... 2 Dokumentationsinformation... 3 Tabell... 5 Avslut av SVF... 7 Avsluta VP vårdåtagande... 8 Bakgrund Regeringen och Sveriges

Läs mer

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 Manual Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationell registrering av Urinblåsecancer Cystektomikomplikationsregistrering...

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Rapport för diagnosår 2010-2014 Uppsala-Örebroregionen Nov 2015 Bröstcancer Rapport för diagnosår 2010-2014 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Cancer med okänd primärtumör CUP Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Cancer med okänd primärtumör CUP Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer med okänd primärtumör CUP Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Björn Ohlsson Regional patientprocessledare Kolorektal cancer Regionalt cancercentrum syd Fem nationella mål Minska risken för insjuknande

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 September 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION

STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION Senaste uppdatering 2013-11-29 Ansvarigt Cancercentrum Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden Page 1 of 5 Startsidan 2007-04-22 Esofaguscanceri faktorer som påverkar överlevnaden Ioannis Rouvelas, specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna, försvarade nyligen framgångsrikt sin

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER DIAGNOSUPPGIFTER OCH PRIMÄR BEHANDLING uppdaterad 2014-12-08 Omfattar registerversion/-er Variabelbeskrivnings- Datum version Register version 1.0.0

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer Incidens för huvud- och halscancer Cirka 1.400 patienter får diagnosen HH-cancer per år i Sverige. Inom Västra sjukvårdsregionen (VSR) diagnostiseras

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Uppsala-regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Uppsala-regionen

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland

Läs mer

Lever, gallvägs- och gallblåsecancer

Lever, gallvägs- och gallblåsecancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lever, gallvägs- och gallblåsecancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för lever-,

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013 Januari

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING (diagnostiserade alla år) Kriterier för uppföljningsinrapportering Riktlinjer för uppföljning Kvalitetsregistret för kolorektal

Läs mer

Uppföljning - Kolorektalcancervård. Region Gävleborg

Uppföljning - Kolorektalcancervård. Region Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning - Kolorektalcancervård Region Gävleborg Februari 2017 Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning... 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer