Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)"

Transkript

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14

2 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE UPPSALA 2 Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förord Styrgruppen för nationella lungcancerregistret Ansvariga vid regionala cancercentra Förkortningar Sammanfattning Bakgrund , täckningsgrad och tidstrender Inrapporteringshastighet Etiologi Rökning Väntetider Tid från remissankomst till beslut om behandling Tid från remissankomst till första läkarbesök Tid från remissankomst till morfologisk diagnos Tid från morfologisk diagnos till behandlingsbeslut Diagnostik Behandling Planerad kirurgi Planerad kemoradioterapi Planerad strålbehandling Planerad cytostatikabehandling Ingen planerad aktiv tumörbehandling Studier Överlevnad Kvalitetsindikatorer Kliniska studier Multidisciplinär konferens Diagnos bekräftad med PAD/Cytologi PET/CT inför planerad start av kurativt syftande terapi Planerad kirurgi Planerad palliativ thorakal strålbehandling Planerad palliativ cytostatikabehandling Väntetid från remiss till behandlingsbeslut

4 Figurer Tabeller 1 och täckningsgrad i procent (%) per sjukvårdsregion och diagnosår, Andel fall av lungcancer i Cancerregistret som registrerats i NLCR, dvs. täckningsgrad av NLCR jämfört med Cancerregistret, per landsting, för diagnosår Antal patienter med uppföljningsblankett samt täckningsgrad i procent (%), per sjukvårdsregion och diagnosår, Fördelning av rökningsstatus vid diagnos, per histopatologisk grupp, Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för män, per histopatologisk grupp, Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för kvinnor, per histopatologisk grupp, Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för män, per åldersgrupp, Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för kvinnor, per åldersgrupp, Fördelning av histopatologisk grupp, per kön, Fördelning av histopatologisk grupp, per grund för diagnos, Fördelning av WHO performance status för NSCLC, per stadium vid diagnos, Fördelning av WHO performance status för SCLC, per stadium vid diagnos, Fördelning av morfologisk diagnos vid behandlingsbeslut, per planerad behandling, Fördelning av planerad behandling, per typ av lungcancer, Planerad kirurgi, kemoterapi och radioterapi, per typ av lungcancer, Andel patienter som planerats för kirurgi, per stadium vid diagnos och typ av lungcancer, Jämförelse mellan planerad och utförd kirurgi för patienter med NSCLC, stadium IA- IIB och WHO performance status -2 som har uppföljningsblankett inrapporterad, Typ av utförd kirurgi för patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2 som har uppföljningsblankett inrapporterad, per sjukvårdsregion, Andel patienter som planerats för strålbehandling mot primärtumör, per stadium vid diagnos och typ av lungcancer, Andel patienter som planerats för cytostatikabehandling, per stadium vid diagnos och typ av lungcancer, Första, andra och tredje linjens behandling för patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som fått cytostatikabehandling enligt uppföljningsblanketten, per sjukvårdsregion, Andel patienter som inte planerats för någon tumörbehandling, per åldersgrupp och typ av lungcancer, Andel patienter som inte planerats för någon tumörbehandling, per WHO performance status och typ av lungcancer, Andel patienter som inte planerats för någon tumörbehandling, per stadium vid diagnos och typ av lungcancer, Figurer 1 Åldersstandardiserad incidens av lungcancer i Sverige per 1 invånare, per kön, av lungcancer registrerade i NLCR, per kön och diagnosår, Fördelning av kön för lungcancerfall registrerade i NLCR, per diagnosår, Fördelning av kön för lungcancerfall registrerade i NLCR, per sjukhus, Fördelning av åldersgrupp vid diagnos för lungcancerfall registrerade i NLCR, per sjukhus, Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

5 Figurer 6 av lungcancer registrerade i NLCR, per åldersgrupp och diagnosår, Fördelning av åldersgrupp för lungcancerfall registrerade i NLCR, per diagnosår, Fördelning av åldersgrupp vid diagnos, per kön, Inrapporteringshastighet till Nationella lungcancerregistret för fall diagnostiserade Inrapporteringshastighet till Nationella lungcancerregistret för fall diagnostiserade 12, per sjukvårdsregion Andel män och kvinnor i Sverige som röker dagligen, per åldersgrupp, Fördelning av rökningsstatus vid diagnos, per sjukhus, Antal aldrig-rökare bland fall av lungcancer registrerade i NLCR, per kön och diagnosår, Andel aldrig-rökare bland fall av lungcancer registrerade i NLCR, per kön och diagnosår, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per diagnosperiod, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per sjukvårdsregion, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per sjukhus, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per sjukhus och typ av lungcancer, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per sjukhus och stadium vid diagnos, Antal dagar mellan ankomst av remiss och första läkarbesök, Antal dagar mellan ankomst av remiss och första läkarbesök, per diagnosperiod, Antal dagar mellan ankomst av remiss och första läkarbesök, per sjukvårdsregion, Antal dagar mellan ankomst av remiss och första läkarbesök, per sjukhus, Antal dagar mellan ankomst av remiss och morfologisk diagnos, Antal dagar mellan ankomst av remiss och morfologisk diagnos, per diagnosperiod, Antal dagar mellan ankomst av remiss och morfologisk diagnos, per sjukvårdsregion, Antal dagar mellan ankomst av remiss och morfologisk diagnos, per sjukhus, Antal dagar mellan morfologisk diagnos och behandlingsbeslut, Antal dagar mellan morfologisk diagnos och behandlingsbeslut, per diagnosperiod, Antal dagar mellan morfologisk diagnos och behandlingsbeslut, per sjukvårdsregion, Antal dagar mellan morfologisk diagnos och behandlingsbeslut, per sjukhus, Grund för klinisk stadieindelning (utöver klinisk undersökning + röntgen) för lungcancerfall registrerade i NLCR, per diagnosår, Andel patienter där transthorakal biopsi utgjort grund för klinisk stadieindelning, per sjukhus, Fördelning av grund för diagnos för lungcancerfall registrerade i NLCR, per sjukhus, Fördelning av grund för diagnos för lungcancerfall registrerade i NLCR, per diagnosår, Andel patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) där ett epidermal growth factor receptor (EGFR) mutationstest har genomförts, per sjukhus,

6 Figurer 38 Andel aldrig-rökare med adenocarcinom och WHO performance status -2 där ett epidermal growth factor receptor (EGFR) mutationstest har genomförts, per sjukhus, Andel patienter med stadium IV icke-småcellig lungcancer (NSCLC), exklusive skivepitel, och WHO performance status -2 där ett epidermal growth factor receptor (EGFR) mutationstest har genomförts, per sjukhus, Fördelning av stadium vid diagnos för NSCLC, per diagnosår, Fördelning av stadium vid diagnos för SCLC, per diagnosår, Fördelning av stadium vid diagnos för lungcancerfall registrerade i NLCR, per sjukhus, Fördelning av stadium vid diagnos, per kön, Fördelning av stadium vid diagnos för NSCLC, per kön, Fördelning av stadium vid diagnos för SCLC, per kön, Fördelning av histopatologisk grupp för lungcancerfall registrerade i NLCR, per diagnosår, Fördelning av cancertyp för lungcancerfall registrerade i NLCR, per sjukhus, Fördelning av histopatologisk grupp för lungcancerfall registrerade i NLCR, per sjukhus, Fördelning av WHO performance status för lungcancerfall registrerade i NLCR, per sjukhus, Andel patienter som bedömts vid en multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut, per sjukhus, Andel patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2 som planerats för kirurgi eller stereotaktisk strålbehandling, per sjukhus, Andel patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2 som planerats för kirurgi, per åldersgrupp, Andel patienter med stadium IIIA-IIIB och WHO performance status -2 som planerats för primär kemoradioterapi, per sjukhus, Andel patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som planerats för cytostatikabehandling, per sjukhus, Andel patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som inte planerats för någon tumörbehandling, per sjukhus, Antal patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som inte planerats för någon tumörbehandling, per diagnosår, Andel patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som inte planerats för någon tumörbehandling, per diagnosår, Andel patienter som ingick i studier, per diagnosår, Överlevnad för patienter med NSCLC, per kön, Överlevnad för patienter med SCLC, per kön, Överlevnad för patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2, per planerad kirurgi, Överlevnad för patienter med NSCLC, stadium IIIA-IIIB och WHO performance status -2, per planerad kemoradioterapi, Överlevnad för patienter med stadium IV och WHO performance status -2, per planerad cytostatikabehandling, Överlevnad för patienter med stadium IV och WHO performance status -2, per ingen aktiv tumörbehandling, Överlevnad per typ av lungcancer, Överlevnad för patienter med stadium IA-IIB, per typ av lungcancer, Överlevnad för patienter med stadium IIIA-IIIB, per typ av lungcancer, Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

7 Figurer 68 Överlevnad för patienter med stadium IV, per typ av lungcancer, Överlevnad för patienter med WHO performance status -2, per diagnosperiod, Överlevnad för patienter med stadium IIIA-IV och WHO performance status -2, per diagnosperiod, Överlevnad för patienter med NSCLC, per rökningsstatus vid diagnos, Överlevnad för patienter med SCLC, per rökningsstatus vid diagnos, Överlevnad per stadium vid diagnos, Överlevnad per WHO performance status, Överlevnad per sjukvårdsregion, Överlevnad för patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2 som planerats för kirurgi, per sjukvårdsregion, Överlevnad för patienter med stadium IIIA-IIIB och WHO performance status -2, per sjukvårdsregion, Överlevnad för patienter med stadium IV och WHO performance status -2, per sjukvårdsregion, Andel patienter som deltagit i någon form av strukturerad behanldingsstudie, per sjukhus, Andel patienter som tagits upp på multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut, per sjukhus, Andel patienter vars diagnos har bekräftats med cytologi/pad, per sjukhus, Andel patienter med NSCLC och stadium IB-IIIB som genomgick PET-CT inför planerad kurativt syftande behandling (kirurgi eller primär kemoradioterapi), per sjukhus, Andel patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2 som planerats för kurativt syftande kirurgi eller stereotaktisk strålbehandling, per sjukhus, Andel patienter med stadium IIIB-IV och WHO performance status -2 som planerats för torakal strålbehandling i palliativt syfte, per sjukhus, Andel patienter med stadium IIIB-IV och WHO performance status -2 som planerats för cytostatikabehandling i palliativt syfte, per sjukhus, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per sjukhus,

8 1 Förord 1 Förord År 1 beslutades att sjukvårdsregionerna i Sverige skulle införa ett nationellt kvalitetsregister för lungcancer. Rapportering av samtliga lungcancerfall i landet skulle ske till respektive onkologiskt centrum. Kvalitetsregistret skulle även belysa en del bakgrundsfakta vad gäller patienten, utredningsgång, stadieindelning, planerad behandling, studiedeltagande och uppföljning. I en del regioner fanns även ett vårdprogram kopplat till registret som ska kunna bidra till ett enhetligt omhändertagande av patienter med lungcancer. Registret skall även kunna utgöra underlag för kvalitetsuppföljningar och studier. Vidare ska registret kunna visa på trender och förskjutningar av behandlingsstrategier, uppföljning och överlevnad samt skillnader inom Sverige. I rapporten görs jämförelser ned på sjukhusnivå. Denna rapport innehåller material från Nationella lungcancerregistret år 2-12 om inget annat anges. 26 mars 14 Gunnar Wagenius och Fredrik Sandin för styrgruppen för Nationella lungcancerregistret. 8 Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

9 1.1 Styrgruppen för nationella lungcancerregistret 1.1 Styrgruppen för nationella lungcancerregistret Stockholm-Gotlandsregionen Gunnar Wagenius (ordförande) Onkologikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm Karl-Gustav Kölbeck (suppleant) Lung- och allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm Hanna Carstens Onkologikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Uppsala-Örebroregionen Stefan Bergström Onkologikliniken Gävle sjukhus Gävle Kristina Lamberg (suppleant) Lung- och allergikliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Sydöstra regionen Anders Vikström Lungmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Magnus Kentsson (suppleant) Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping Södra regionen Lars Ek Hjärt- och lungdivisionen Universitetssjukhuset Lund Sven-Börje Ewers (suppleant) Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Lund Västra regionen Bengt Bergman Lungmedicinska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Jan Nyman (suppleant) Jubileumskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Norra regionen Annelie Behndig Lung- och allergikliniken Norrlands Universitetssjukhus Umeå Mikael Johansson Onkologiska kliniken Norrlands Universitetssjukhus Umeå 9

10 1 Förord 1.2 Ansvariga vid regionala cancercentra Stockholm-Gotlandsregionen Jacob Järås Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland Stockholm Ingrid Månsson Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland Stockholm Uppsala-Örebroregionen Fredrik Sandin Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro Uppsala Karin Olsson Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro Uppsala Lena Strömberg Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro Uppsala Sydöstra regionen Johan Rosell Regionalt cancercentrum Sydöst Linköping Cecilia Holtström Regionalt cancercentrum Sydöst Linköping Södra regionen Elisabeth Johansson Regionalt cancercentrum Syd Lund Anna Lendl Regionalt cancercentrum Syd Lund Västra regionen Erik Bülow Regionalt cancercentrum Väst Göteborg Susanne Amsler-Nordin Regionalt cancercentrum Väst Göteborg Norra regionen Björn Tavelin Regionalt cancercentrum Norr Umeå Katarina Örnkloo Regionalt cancercentrum Norr Umeå 1 Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

11 1.3 Förkortningar 1.3 Förkortningar CT EBUS EGFR Computerized Tomographic scanning datortomografi Datorstyrd skiktröntgen för avbildning av inre organ. Endobronchial Ultrasound endobronkiellt ultraljud - Undersökningsmetod som används för diagnostik av centrala och perifera lungförändringar. Via ett flexibelt bronkoskop för man ner en liten ultraljudsprobe. När förändringen lokaliserats kan provtagning ske med hjälp av små nålar. Epidermal Growth Factor Receptor Receptor på cellytan som bland annat stimulerar celltillväxt. Mutationer i genen för denna receptor kan leda till okontrollerad tillväxt. Det finnsmålstyrd behandling som är effektiv för många patienter med dessa mutationer. ICD MR NLCR NSCLC PAD PET RT SCLC UL International Classification of Diseases Kodnings- och klassifikationssystem för sjukdomar. Magnetisk Resonanstomografi - En strålningsfri undersökningsmetod som med hjälp av datorteknik använder magnetfält och radioteknik för att avbilda kroppen i olika skikt. Nationella lungcancerregistret Kvalitetsregister för lungcancer. Non Small Cell Lung Cancer icke småcellig lungcancer NSCLC är den vanligast förekommande huvudtypen av lungcancer (ca 8% av alla fall). Det finns flera undertyper av icke småcellig lungcancer, där adenocarcinom är den vanligaste. En annan typ är skivepitelcancer. Patologisk Anatomisk Diagnos Diagnos som patologen kommer fram till efter en mikroskopisk undersökning av vävnadsprov. Positronemissionstomografi Undersökningsmetod där man tillför små mängder av en biologisk substans, t ex glukos, som är bundet till ett radioaktivt ämne, en positronstrålande isotop. Med hjälp av en PET-kamera registreras sedan isotopens strålning. Eftersom maligna förändringar behöver mer glukos än normala vävnader kan man med PET se hur isotopen ansamlas i cancertumörer. Radiotherapy Strålbehandling. Small Cell Lung Cancer småcellig lungcancer - Den andra av lungcancersjukdomens två huvudtyper (knappt 15 % av alla fall). Ultraljud Undersökningsmetod där man använder sig av högfrekventa ljudvågor för att avbilda inre organ. Ultraljud är också till hjälp när cellprov skall tas från en misstänkt förändring. Med ultraljud kontrollerar man att spetsen på provtagningsnålen verkligen kommer in i förändringen, se EBUS. 11

12 2 Sammanfattning 2 Sammanfattning I svenska lungcancerregistret registreras flera ledtider, dvs i sjukvårdssammanhang de olika väntetider som uppstår i samband med att en patient diagnostiseras, utreds och behandlas. Enligt rekommendationer utarbetade av Svenska Lungcancerstudiegruppen ska det för 8 % av patienterna ta högst 28 dagar från det att remissen anlänt till dess att behandlingsbeslut har fattats. Detta mål uppnås inte. Nationellt var denna tid år 1-12 hela 6 dagar. Mediantiden, dvs tiden från remissankomst till när hälften av behandlingsbesluten tagits, var 3 dagar. Skillnaderna mellan de olika sjukhusen i landet var stora; mediantiden varierade från 13.5 dagar till 62 dagar. Mellan år 2 och 12 har det inte skett någon förbättring av dessa ledtider. Man måste dock komma ihåg att det under denna tidsperiod har införts flera nya diagnostiska metoder som har förbättrat utredningen och gett ett bättre underlag för behandlingsbeslut. Bland annat har undersökning med PET/CT successivt ökat, något som är helt i linje med de nationella riktlinjerna för lungcancer som förordar denna undersökning inför alla behandlingar som syftar till att bota patienten. Detta har dock medfört att utredningarna idag är mer komplicerade och tar längre tid, vilket gör att en oförändrad tidsåtgång innan behandlingsbeslut kan fattas i själva verket måste innebära att processen har effektiviserats. Men även om effektiviseringar har gjorts så är väntetiderna för patienter med lungcancer idag generellt sett för långa. Lungcancer kan diagnostiseras antingen med cellprov (cytologi) eller med vävnadsprov (biopsi för histopatologisk undersökning). Tidigare var det viktigaste att kunna skilja mellan småcellig och icke-småcellig lungcancer. Idag har behandlingen blivit mer specifik och utredningens betydelse har därför ökat. Dessutom har det tillkommit flera nya molekylärbiologiska tester som kan användas för att styra och individualisera behandlingen. Allt detta kan idag göras på histopatologiskt material. Även cytologiskt material (cellprover) kan användas även om det kan vara mer komplicerat, och då blir dessutom provmängden mindre varför det kan vara svårt att utföra alla tester. Av denna orsak är histopatologiskt material att föredra. Fördelningen mellan dessa olika provtagningsmetoder skiljer sig mycket mellan olika sjukhus, och dessa skillnader bör innebära att sjukhusen ser över sina provtagningsrutiner. En kvalitetsindikator som patientföreningen ser som viktig är om patienter diskuteras på multidisciplinär konferens, dvs ett möte där läkare från flera olika specialiteter deltar. Här ser vi stora skillnader mellan de olika sjukhusen. Detta är en faktor som behöver lyftas fram och studeras mer i detalj. Vad gäller behandling av lungcancer säger de nationella riktlinjerna att patienter med lungcancer i stadium I-II och i gott allmäntillstånd (performance status) bör erbjudas kurativt syftande kirurgi, dvs operation som syftar till att bota patienten. Andelen patienter som genomgår detta kommer aldrig att kunna bli 1 %, bland annat på grund av att många även har andra sjukdomar (så kallad komorbiditet) och nedsatta funktioner. Skillnaderna mellan sjukhusen när det gäller den andel av dessa patienter som får kurativt syftande kirurgi kan till viss del bero på att en del patienter istället erbjuds kurativt syftande stereotaktisk strålbehandling. Sådan behandling ges idag på ett fåtal enheter, men detta kan ändå inte helt förklara de skillnader som ses i registret. 12 Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

13 3 Bakgrund Antalet fall som diagnostiserats med lungcancer har ökat kraftigt sedan registreringen i Cancerregistret startade Sedan mitten av 8-talet har insjuknandefrekvensen (incidens) bland män minskat men har nu lagt sig på en platå. Insjuknandefrekvensen bland kvinnor har dock ökat kraftigt. Lungcancer är idag nästan lika vanligt bland kvinnor som bland män, och bland de som är yngre än 7 år är lungcancer vanligare bland kvinnor. Täckningsgraden i lungcancerregistret jämfört med den obligatoriska cancerregistreringen är hög, totalt sett 96 %. Det finns dock länsvisa skillnader i täckningsgraden (Tabell 2). Dessa skillnader har uppmärksammats vid redovisningar från registret, liksom den lägre täckningsgraden för uppföljningsblanketten (Tabell 3). Det sistnämnda har medfört att registreringsrutinerna för uppföljningen har ändrats till att bli händelsestyrd istället för kopplad till 1-årsuppföljning från och med 1 januari 13. Åldersstandardiserad incidens per 1 invånare År 1995 Män Kvinnor Figur 1. Åldersstandardiserad incidens av lungcancer i Sverige per 1 invånare, per kön, Åldersstandardiserad enligt befolkningen i Sverige år. Källa: Socialstyrelsen, , täckningsgrad och tidstrender Tabell 1. och täckningsgrad i procent (%) per sjukvårdsregion och diagnosår, Stockholm- Gotland Uppsala- Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Totalt Diagnosår (87) 6 (98) 277 (98) 522 (96) 465 (1) 257 (1) 2615 (96) 3 69 (92) 669 (99) 39 (99) 62 (97) 518 (1) 243 (99) 295 (97) (95) 683 (97) 333 (99) 693 (98) 624 (1) 266 (99) 3257 (98) (91) 78 (97) 376 (99) 722 (98) 634 (1) 249 (96) 3315 (97) 6 69 (88) 688 (94) 329 (98) 627 (88) 61 (1) 293 (99) 3156 (93) (9) 762 (98) 333 (95) 616 (84) 569 (1) 251 (97) 33 (93) (88) 76 (94) 341 (93) 617 (94) 629 (1) 39 (99) 3275 (94) (96) 88 (95) 336 (9) 78 (94) 644 (1) 324 (99) 3592 (96) (97) 831 (99) 41 (1) 776 (99) 572 (1) 31 (99) 3669 (99) (97) 87 (98) 355 (97) 792 (94) 632 (1) 321 (98) 376 (97) (88) 665 (86) 363 (95) 759 (93) 635 (1) 29 (94) 3458 (92) Totalt 7343 (92) 821 (96) 3762 (96) 7434 (94) 6532 (1) 314 (98) (96) 13

14 4, täckningsgrad och tidstrender Tabell 2. Andel fall av lungcancer i Cancerregistret som registrerats i NLCR, dvs. täckningsgrad av NLCR jämfört med Cancerregistret, per landsting, för diagnosår 12. NLCR Cancerregistret Täckningsgrad (%) Landsting Jämtland (1) Västra Götaland (1) Halland (99) Dalarna (97) Västerbotten (97) Östergötland (97) Västmanland (96) Västernorrland 52 5 (96) Skåne (96) Kalmar (95) Gotland 19 (95) Värmland (94) Gävleborg (94) Örebro (92) Jönköping (92) Kronoberg (89) Norrbotten 1 89 (89) Stockholm (88) Uppsala (87) Blekinge (68) Södermanland (29) Eftersom diagnosår är taget från Cancerregistret stämmer inte det totala antalet till fullo med antalet i tidigare tabell. Tabell 3. Antal patienter med uppföljningsblankett samt täckningsgrad i procent (%), per sjukvårdsregion och diagnosår, Stockholm- Gotland Uppsala- Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Totalt Diagnosår 5 19 (17) 429 (61) 316 (84) 431 (6) 269 (42) (8) 1754 (53) 6 72 (12) 393 (57) 293 (89) 449 (72) 575 (94) 265 (9) 47 (65) 7 41 (6) 378 (5) 284 (85) 518 (84) 563 (99) 222 (88) 6 (63) (45) 584 (77) 328 (96) 534 (87) 629 (1) 292 (94) 2644 (81) (3) 75 (93) 312 (93) 569 (8) 643 (1) 33 (94) 286 (78) (38) 768 (92) 349 (85) 658 (85) 572 (1) 278 (92) 2918 (8) (57) 538 (67) 296 (83) 539 (68) 626 (99) 223 (69) 2674 (72) (3) 426 (64) 115 (32) 456 (6) 449 (71) 185 (64) 1657 (48) Män Kvinnor Män Kvinnor Diagnosår Diagnosår Figur 2. av lungcancer registrerade i NLCR, per kön och diagnosår, Figur 3. Fördelning av kön för lungcancerfall registrerade i NLCR, per diagnosår, Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

15 Lycksele lasarett 7 Västerviks sjukhus 59 Södersjukhuset 19 Höglandssjukhuset 62 Länssjukhuset Ryhov 177 Länssjukhuset i Kalmar 194 Lasarettet Trelleborg 15 Vrinnevisjukhuset i Norrköping 25 Akademiska sjukhuset 386 Falu lasarett 324 Sjukhuset i Gävle 391 Kungälvs sjukhus 19 Universitetssjukhuset i Linköping 61 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 753 Universitetssjukhuset Örebro 348 Hallands sjukhus Halmstad 353 Centrallasarettet Växjö 138 Skånes universitetssjukhus Lund 446 Centralsjukhuset i Karlstad 272 Karolinska universitetssjukhuset Huddinge 13 RIKET 1833 Helsingsborgs lasarett 432 Sunderby sjukhus 291 Kärnsjukhuset i Skövde 258 Lindesbergs lasarett 26 Sjukhuset i Arvika 8 Skånes universitetssjukhus Malmö 444 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 283 Norrlands universitetssjukhus Umeå 279 Länssjukhuset i Sundsvall 189 Karolinska universitetssjukhuset Solna 1228 Västmanlands sjukhus Västerås 34 Lasarettet i Ystad 161 Blekingesjukhuset Karlshamn 45 Visby lasarett 76 Norra Älvsborgs Länssjukhus 329 Blekingesjukhuset Karlskrona 122 Övriga 17 Centralsjukhuset Kristianstad 268 Mälarsjukhuset 227 Östersunds sjukhus 134 Skellefteå lasarett 5 Sjukhuset i Torsby 11 Uddevalla sjukhus < Diagnosår Figur 6. av lungcancer registrerade i NLCR, per åldersgrupp och diagnosår, Män Kvinnor Figur 4. Fördelning av kön för lungcancerfall registrerade i NLCR, per sjukhus, < Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Alingsås lasarett, Kalix sjukhus, Ljungby lasarett, Mölndals sjukhus, Sjukhuset i Hudiksvall, Sjukhuset i Lidköping, Sollefteå sjukhus, Vårdcentral (okänd)) har grupperats till Övriga. 3 1 < Akademiska sjukhuset Blekingesjukhuset Karlshamn Blekingesjukhuset Karlskrona Centrallasarettet Växjö Centralsjukhuset i Karlstad Centralsjukhuset Kristianstad Falu lasarett Hallands sjukhus Halmstad Helsingsborgs lasarett Höglandssjukhuset Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Karolinska universitetssjukhuset Solna Kungälvs sjukhus Kärnsjukhuset i Skövde Lasarettet i Ystad Lasarettet Trelleborg Lindesbergs lasarett Lycksele lasarett Länssjukhuset i Kalmar Länssjukhuset i Sundsvall Länssjukhuset Ryhov Mälarsjukhuset Norra Älvsborgs Länssjukhus Norrlands universitetssjukhus Umeå Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukhuset i Arvika Sjukhuset i Gävle Sjukhuset i Torsby Skellefteå lasarett Skånes universitetssjukhus Lund Skånes universitetssjukhus Malmö Sunderby sjukhus Södersjukhuset Södra Älvsborgs Sjukhus Borås Uddevalla sjukhus Universitetssjukhuset i Linköping Universitetssjukhuset Örebro Visby lasarett Vrinnevisjukhuset i Norrköping Västerviks sjukhus Västmanlands sjukhus Västerås Östersunds sjukhus Övriga RIKET Diagnosår Figur 7. Fördelning av åldersgrupp för lungcancerfall registrerade i NLCR, per diagnosår, Ålder Män Kvinnor Totalt < Totalt Män Kvinnor 12 Figur 5. Fördelning av åldersgrupp vid diagnos för lungcancerfall registrerade i NLCR, per sjukhus, < Ålder vid diagnos Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Alingsås lasarett, Kalix sjukhus, Ljungby lasarett, Mölndals sjukhus, Sjukhuset i Hudiksvall, Sjukhuset i Lidköping, Sollefteå sjukhus, Vårdcentral (okänd)) har grupperats till Övriga. Figur 8. Fördelning av åldersgrupp vid diagnos, per kön,

16 5 Inrapporteringshastighet 5 Inrapporteringshastighet 1 1 Kumulativ andel (%) inrapporterade till NLCR 86.5% % % Kumulativ andel (%) inrapporterade till NLCR 8 6 Stockholm Gotland Uppsala Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Antal månader från diagnos Antal månader från diagnos Figur 9. Inrapporteringshastighet till Nationella lungcancerregistret (inkluderar endast fall som redan är rapporterade till registret) för fall diagnostiserade 12. Figuren visar för givet antal månader efter diagnos den kumulativa andelen fall som har rapporterats in till registret. Figur 1. Inrapporteringshastighet till Nationella lungcancerregistret (inkluderar endast fall som redan är rapporterade till registret) för fall diagnostiserade 12, per sjukvårdsregion. Figuren visar för givet antal månader efter diagnos den kumulativa andelen fall som har rapporterats in till registret. 16 Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

17 6 Etiologi 6.1 Rökning Män i Sverige har minskat sin rökning sedan slutet av 196-talet, medan kvinnor rökte som mest i början av 198-talet. Enligt mätningar från 8-11 ligger könen nu dock ganska lika med 13 % dagligrökare bland kvinnor och 11 % bland män (16 år och äldre). I den yngsta ålderskategorin år och bland år gamla är andelen rökare betydligt högre bland kvinnor än bland män. Figur 11 illustrerar andelen rökare bland män och kvinnor uppdelat på åldersgrupper år I en folkhälsopolitisk rapport 11 gjordes en analys av tobaksbrukets utveckling mellan 4 och 9. Den visar att rökningen har minskat i alla grupper i samhället, men att skillnaden mellan socioekonomiska grupper har ökat. Det finns även regionala skillnader i landet med lägst andel dagligrökare i Västerbottens län (8 % kvinnor, 9 % män) och högst i Blekinge och Södermanland bland kvinnor (16 %) och i Kalmar län och Skåne bland män (13 %) Samtliga 16+ år Män Kvinnor adenocarcinom. Bland patienter med småcellig lungcancer och skivepitelcancer tillhör det undantagen att patienten aldrig har rökt (Tabell 4). Andelen kvinnliga aldrig-rökare är större inom varje enskild histopatologisk undergrupp, t ex är andelen aldrig-rökare bland patienter med skivepitelcancer 7 % för kvinnor och 2 % bland män (Tabell 5 och 6). Bland de allra yngsta och de allra äldsta patienterna är också andelen aldrig-rökare mycket hög. Bland patienter yngre än år är andelen aldrig-rökare 61 % bland kvinnor och 68 % bland män (Tabell 7 och 8). Vidare ses att andelen aldrig-rökare är relativt konstant över tiden men att antalet aldrig-rökare som diagnosticeras med lungcancer stadigt har ökat över tiden (Figur 13 och 14). Lindesbergs lasarett Länssjukhuset i Sundsvall Kungälvs sjukhus Höglandssjukhuset Västmanlands sjukhus Västerås Norra Älvsborgs Länssjukhus Sjukhuset i Arvika Lasarettet i Ystad Västerviks sjukhus Centralsjukhuset Kristianstad Sjukhuset i Gävle Sunderby sjukhus Helsingsborgs lasarett Länssjukhuset i Kalmar Länssjukhuset Ryhov Falu lasarett Mälarsjukhuset Sjukhuset i Torsby Visby lasarett Akademiska sjukhuset Östersunds sjukhus Skånes universitetssjukhus Lund RIKET Skånes universitetssjukhus Malmö Sahlgrenska Universitetssjukhuset Södersjukhuset Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Universitetssjukhuset Örebro Karolinska universitetssjukhuset Solna Hallands sjukhus Halmstad Lycksele lasarett Övriga Blekingesjukhuset Karlshamn Universitetssjukhuset i Linköping Norrlands universitetssjukhus Umeå Kärnsjukhuset i Skövde Blekingesjukhuset Karlskrona Södra Älvsborgs Sjukhus Borås Centralsjukhuset i Karlstad Uddevalla sjukhus Centrallasarettet Växjö Lasarettet Trelleborg Vrinnevisjukhuset i Norrköping Figur 11. Andel män och kvinnor i Sverige som röker dagligen, per åldersgrupp, Källa: SCB, Undersökningarna av levandsförhållanden (ULF/SILC). Rökare F.d. rökare Aldrig rökare Rökning är den största enskilda riskfaktorn för att utveckla lungcancer. Enbart 1 % av patienterna som inrapporterats till lungcancerregistret har aldrig rökt. Patienter som aldrig rökt återfinns huvudsakligen i gruppen Figur 12. Fördelning av rökningsstatus vid diagnos, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Ljungby lasarett, Mölndals sjukhus, Sjukhuset i Hudiksvall, Sjukhuset i Lidköping, Skellefteå lasarett, Sollefteå sjukhus, Vårdcentral (okänd)) har grupperats till Övriga. Rökare = daglig rökning under minst ett år F.d. rökare = rökfri i mer än ett år Aldrig rökare = Aldrig rökt eller endast feströkt 17

18 6 Etiologi Tabell 4. Fördelning av rökningsstatus vid diagnos, per histopatologisk grupp, Rökare F.d. rökare Aldrig rökare Uppgift saknas Totalt Histopatologi Skivepitel 3756 (5) 3231 (43) 297 (4) 155 (2) 7439 Småcellig 3114 (61) 1751 (34) 138 (3) 114 (2) 5117 Adenocarcinom 6364 (42) 6214 (41) 2329 (15) 341 (2) Storcellig/lågt diff. icke-småcellig 2263 (5) 1828 () 351 (8) 126 (3) 4568 Adenoskvamös 147 (46) 135 (42) 26 (8) 1 (3) 318 Pleomorfa/sarkomatösa inslag 53 (46) 36 (31) 24 (21) 3 (3) 116 Carcinoid 117 (19) 7 (34) 279 (45) 11 (2) 614 Spottkörteltyp 3 (16) 9 (47) 6 (32) 1 (5) 19 Oklassificerad cancer 384 (42) 362 () 118 (13) 42 (5) 96 Cytologisk/histologisk diagnos föreligger ej 745 (42) 731 (42) 188 (11) 89 (5) 1753 Uppgift saknas 48 (49) 32 (33) 1 (1) 8 (8) 98 Totalt (47) () 3766 (1) 9 (2) Tabell 5. Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för män, per histopatologisk grupp, Rökare F.d. rökare Aldrig rökare Uppgift saknas Totalt Histopatologi Skivepitel 2342 (48) 2286 (47) 113 (2) 95 (2) 4836 Småcellig 1467 (56) 124 (39) 58 (2) 59 (2) 268 Adenocarcinom 2858 () 3372 (47) 745 (1) 171 (2) 7146 Storcellig/lågt diff. icke-småcellig 1167 (47) 1125 (46) 116 (5) 6 (2) 2468 Adenoskvamös 79 (44) 9 (5) 6 (3) 6 (3) 181 Pleomorfa/sarkomatösa inslag 25 (45) 15 (27) 13 (24) 2 (4) 55 Carcinoid 46 (21) 79 (35) 95 (42) 4 (2) 224 Spottkörteltyp () 4 (67) 1 (17) 1 (17) 6 Oklassificerad cancer 5 (42) 2 (45) 44 (9) 19 (4) 488 Cytologisk/histologisk diagnos föreligger ej 346 () 429 (49) 6 (7) 39 (4) 874 Uppgift saknas 24 (39) 29 (48) 3 (5) 5 (8) 61 Totalt 8559 (45) 8673 (46) 1254 (7) 461 (2) Tabell 6. Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för kvinnor, per histopatologisk grupp, Rökare F.d. rökare Aldrig rökare Uppgift saknas Totalt Histopatologi Skivepitel 1414 (54) 945 (36) 184 (7) 6 (2) 263 Småcellig 1647 (66) 727 (29) 8 (3) 55 (2) 259 Adenocarcinom 356 (43) 2842 (35) 1584 () 17 (2) 812 Storcellig/lågt diff. icke-småcellig 196 (52) 73 (33) 235 (11) 66 (3) 21 Adenoskvamös 68 (5) 45 (33) (15) 4 (3) 137 Pleomorfa/sarkomatösa inslag 28 (46) 21 (34) 11 (18) 1 (2) 61 Carcinoid 71 (18) 128 (33) 184 (47) 7 (2) 39 Spottkörteltyp 3 (23) 5 (38) 5 (38) () 13 Oklassificerad cancer 179 (43) 142 (34) 74 (18) 23 (6) 418 Cytologisk/histologisk diagnos föreligger ej 399 (45) 32 (34) 128 (15) 5 (6) 879 Uppgift saknas 24 (65) 3 (8) 7 (19) 3 (8) 37 Totalt 8435 (49) 5863 (34) 2512 (15) 439 (3) Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

19 6.1 Rökning Tabell 7. Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för män, per åldersgrupp, Rökare F.d. rökare Aldrig rökare Uppgift saknas Totalt Ålder vid diagnos < 23 () 11 (9) 79 (68) 3 (3) (56) 81 () 87 (22) 9 (2) (65) 572 (26) 139 (6) 48 (2) (54) 2425 (39) 285 (5) 133 (2) () 3614 (52) 377 (5) 157 (2) (26) 1878 (61) 264 (9) 13 (3) (16) 92 (63) 23 (16) 8 (5) 147 Totalt 8559 (45) 8673 (46) 1254 (7) 461 (2) Tabell 8. Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för kvinnor, per åldersgrupp, Rökare F.d. rökare Aldrig rökare Uppgift saknas Totalt Ålder vid diagnos < 23 (22) 16 (16) 63 (61) 1 (1) (58) 16 (19) 119 (21) 13 (2) (65) 634 (24) 244 (9) 59 (2) (57) 1957 (33) 511 (9) 96 (2) (43) 2145 (39) 8 (15) 147 (3) (27) 97 () 73 (29) 14 (4) (11) 35 (25) 72 (51) 19 (13) 141 Totalt 8435 (49) 5863 (34) 2512 (15) 439 (3) Män Kvinnor 5 Män Kvinnor Diagnosår Diagnosår Figur 13. Antal aldrig-rökare bland fall av lungcancer registrerade i NLCR, per kön och diagnosår, Figur 14. Andel aldrig-rökare bland fall av lungcancer registrerade i NLCR, per kön och diagnosår,

20 7 Väntetider 7 Väntetider Enligt rekommendationer utarbetade av Svenska Lungcancerstudiegruppen ska följande gälla för 8 % av patienterna: Från det att remiss ankommit ska det första läkarbesöket på lungklinik ske inom 7 dagar. Från första besök till behandlingsbeslut ska det gå mindre än 21 dagar, och inom mindre än 1 dagar från besöket ska en CT-undersökning (datortomografi) vara utförd. Detta innebär att för 8 % av patienterna ska det ta högst 28 dagar från det att remissen anlänt till dess att behandlingsbeslut har fattats. Tiden från behandlingsbeslut till behandlingsstart ska vara högst 1 dagar. Ur Nationella lungcancerregistret kan vi idag inte få fram alla dessa uppgifter, men väl uppgifter om tiden från det att remissen ankom till kliniken till diagnosdatum samt tills dess att beslut fattats om behandling. Mediantiden från det att remissen ankom tills dess att beslut fattats om behandling var 3 dagar år Om denna tid bryts ned i mindre delar visar det sig att tiden från remiss till provtagningsdatum är längre än tiden från provtagningsdatum till behandlingsbeslut. 7.1 Tid från remissankomst till beslut om behandling I rekommendationerna från Svenska Lungcancerstudiegruppen ska denna tid vara högst 28 dagar för 8 % av patienterna. Nationellt är denna tid år 1-12 hela 6 dagar. Mediantiden från remiss till behandlingsbeslut för samtliga patienter var 3 dagar, och det fanns stora skillnader mellan de olika sjukhusen; mediantiden varierade från 13.5 dagar till 62 dagar (Figur 18). Mellan år 2 och 12 har det inte skett någon tidsmässig förbättring (Figur 16). Man måste dock komma ihåg att det under denna tidsperiod har införts flera nya diagnostiska metoder som har förbättrat utredningen och gett ett bättre underlag för behandlingsbeslut. Detta har dock medfört att utredningarna idag är mer komplicerade och tar längre tid vilket gör att en oförändrad tidsåtgång innan behandlingsbeslut kan fattas i själva verket måste innebära att processen för övrigt har effektiviserats. För småcellig lungcancer är utredningstiden snabbare och här finns det flera län som uppnår rekommendationen på 28 dagar för 8 % av patienterna (Figur 19). Det finns också skillnader mellan de tidiga tumörerna, där behandlingen vanligtvis är kurativ kirurgi, och de mer avancerade tumörerna där behandlingen antingen är kurativt syftande kombinationsbehandling med cytostatika och strålbehandling eller palliativ cytostatikabehandling. Behandlingsbeslut fattas tidigare vid de mer avancerade tumörerna. Detta beror med mycket stor säkerhet på att misstänkta tumörförändringar ibland kan följas och kontrolleras med röntgen under lång tid innan diagnosen kan säkerställas (Figur ). Kumulativ andel (%) % Antal dagar Figur 15. Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, Figuren visar för givet antal dagar efter ankomst av remiss den kumulativa andelen fall där behandlingsbeslut har tagits. Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella lungcancerregistret 2014 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Uppsala April 2014 Innehåll Styrgruppen för nationella lungcancerregistret...

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Femte upplagan Vårdprogrammet finns på www.roc.se Femte upplagan Layout: Jana Howe Tryckt på Reklam & Katalogtryck, Uppsala, maj 2008 Inledning

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Juni 214 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 2007 Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Rapporten är framtagen av Karl-Gustav

Läs mer

Stroke. Riksstrokes årsrapport 2013

Stroke. Riksstrokes årsrapport 2013 Stroke Webbrapport från riksstroke utgiven juni 2014 Riksstrokes årsrapport 2013 AKUT STROKE Akademiska/Uppsala Erika Keller, Anki Hultman Alingsås Brita Eklund, Annika Emilsson, Maria Ekholm, Anna Lindh,

Läs mer

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Patientanpassad Årsrapport 2013 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980 2013 Charlotta Zetterström Mats Lundström

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

Årsrapport 2012 baserad på data från. Nationella Kataraktregistret

Årsrapport 2012 baserad på data från. Nationella Kataraktregistret Årsrapport 2012 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980-2012 Charlotta Zetterström Mats Lundström Per Montan Anders Behndig Maria Kugelberg Irene Serring

Läs mer

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 12 Årsrapport 12 Innehållsförteckning Kvalitetsregister ECT Inledning... Registerhållare Lars von Knorring Övriga i styrgruppen Tonny Andersen Ralf Ansjön Niclas Bengtsson

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Med. Dr., Överläkare Representant

Läs mer

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Box 5413, 114 84 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton:

Läs mer

RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register

RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register R i k s - S t r o k e Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 Årets Strokeenhet 2009 För tredje gången utser Riks-Stroke Årets strokeenhet för God strokevård Den klinik som

Läs mer

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014 Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Svensk Förening för Hematologi Sveriges Onkologiska Centra Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Rapport nr 5, maj 2008 Patienter med diagnos jan 1997 - sept 2005 Uppföljning till juni 2007 Onkologiskt

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2014

SYLF:s AT-ranking 2014 SYLF:s AT-ranking 2014 September 2014 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax E-post 031 20 92 50 mail@oc.gu.se

Läs mer

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

UTREDNINGSINSTITUTET

UTREDNINGSINSTITUTET 2003 UTREDNINGSINSTITUTET BILAGA 4-7 Kartläggning av resurser till personer som är 65 år och äldre med hörselskada Bilaga 4: Offentliga hörcentraler, Vertikal procent Bilaga 5: Offentliga hörcentraler,

Läs mer

svenskt njurregister arsrapport 2014

svenskt njurregister arsrapport 2014 Svenskt njurregister arsrapport 214 Inledning 213 års data i SNR är nu bearbetade och presenteras härmed. Återigen publiceras årsrapporten både digitalt och i tryckt form då vi glädjande noterade ett

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Esofagus- och ventrikelcancer Nationellt vårdprogram November 2012 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2012-11-21

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus. Register för malignt hudmelanom

Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus. Register för malignt hudmelanom Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus Gäller 12 01 01 13 12 31 Register för malignt hudmelanom Nionde upplagan Malignt hudmelanom och dysplastiska nevus Vårdprogrammet finns på www.rccuppsalaorebro.se

Läs mer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Jon Rognes Handelshögskolan i Stockholm

Läs mer

BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer

BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer Cancersjukvården inom Västra Götalandsregionen innefattar många specialistområden. För att illustrera bredden av möjliga arbetsuppgifter för dig som funderar

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM/RIKTLINJER 2011. Huvud-halscancer. Västra sjukvårdsregionen

REGIONALT VÅRDPROGRAM/RIKTLINJER 2011. Huvud-halscancer. Västra sjukvårdsregionen REGIONALT VÅRDPROGRAM/RIKTLINJER 2011 Huvud-halscancer Västra sjukvårdsregionen "#$%&''()(*$+,-#$$.#*)/(+'%0+(0#-0#(%-123&$% 4&$%-+561738-,$-#*)/(#( 5+9'*-#($7+:()3#-$)%#%$$61791$#% ;?@AB"C.? A#'D=

Läs mer