Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)"

Transkript

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14

2 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE UPPSALA 2 Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förord Styrgruppen för nationella lungcancerregistret Ansvariga vid regionala cancercentra Förkortningar Sammanfattning Bakgrund , täckningsgrad och tidstrender Inrapporteringshastighet Etiologi Rökning Väntetider Tid från remissankomst till beslut om behandling Tid från remissankomst till första läkarbesök Tid från remissankomst till morfologisk diagnos Tid från morfologisk diagnos till behandlingsbeslut Diagnostik Behandling Planerad kirurgi Planerad kemoradioterapi Planerad strålbehandling Planerad cytostatikabehandling Ingen planerad aktiv tumörbehandling Studier Överlevnad Kvalitetsindikatorer Kliniska studier Multidisciplinär konferens Diagnos bekräftad med PAD/Cytologi PET/CT inför planerad start av kurativt syftande terapi Planerad kirurgi Planerad palliativ thorakal strålbehandling Planerad palliativ cytostatikabehandling Väntetid från remiss till behandlingsbeslut

4 Figurer Tabeller 1 och täckningsgrad i procent (%) per sjukvårdsregion och diagnosår, Andel fall av lungcancer i Cancerregistret som registrerats i NLCR, dvs. täckningsgrad av NLCR jämfört med Cancerregistret, per landsting, för diagnosår Antal patienter med uppföljningsblankett samt täckningsgrad i procent (%), per sjukvårdsregion och diagnosår, Fördelning av rökningsstatus vid diagnos, per histopatologisk grupp, Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för män, per histopatologisk grupp, Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för kvinnor, per histopatologisk grupp, Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för män, per åldersgrupp, Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för kvinnor, per åldersgrupp, Fördelning av histopatologisk grupp, per kön, Fördelning av histopatologisk grupp, per grund för diagnos, Fördelning av WHO performance status för NSCLC, per stadium vid diagnos, Fördelning av WHO performance status för SCLC, per stadium vid diagnos, Fördelning av morfologisk diagnos vid behandlingsbeslut, per planerad behandling, Fördelning av planerad behandling, per typ av lungcancer, Planerad kirurgi, kemoterapi och radioterapi, per typ av lungcancer, Andel patienter som planerats för kirurgi, per stadium vid diagnos och typ av lungcancer, Jämförelse mellan planerad och utförd kirurgi för patienter med NSCLC, stadium IA- IIB och WHO performance status -2 som har uppföljningsblankett inrapporterad, Typ av utförd kirurgi för patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2 som har uppföljningsblankett inrapporterad, per sjukvårdsregion, Andel patienter som planerats för strålbehandling mot primärtumör, per stadium vid diagnos och typ av lungcancer, Andel patienter som planerats för cytostatikabehandling, per stadium vid diagnos och typ av lungcancer, Första, andra och tredje linjens behandling för patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som fått cytostatikabehandling enligt uppföljningsblanketten, per sjukvårdsregion, Andel patienter som inte planerats för någon tumörbehandling, per åldersgrupp och typ av lungcancer, Andel patienter som inte planerats för någon tumörbehandling, per WHO performance status och typ av lungcancer, Andel patienter som inte planerats för någon tumörbehandling, per stadium vid diagnos och typ av lungcancer, Figurer 1 Åldersstandardiserad incidens av lungcancer i Sverige per 1 invånare, per kön, av lungcancer registrerade i NLCR, per kön och diagnosår, Fördelning av kön för lungcancerfall registrerade i NLCR, per diagnosår, Fördelning av kön för lungcancerfall registrerade i NLCR, per sjukhus, Fördelning av åldersgrupp vid diagnos för lungcancerfall registrerade i NLCR, per sjukhus, Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

5 Figurer 6 av lungcancer registrerade i NLCR, per åldersgrupp och diagnosår, Fördelning av åldersgrupp för lungcancerfall registrerade i NLCR, per diagnosår, Fördelning av åldersgrupp vid diagnos, per kön, Inrapporteringshastighet till Nationella lungcancerregistret för fall diagnostiserade Inrapporteringshastighet till Nationella lungcancerregistret för fall diagnostiserade 12, per sjukvårdsregion Andel män och kvinnor i Sverige som röker dagligen, per åldersgrupp, Fördelning av rökningsstatus vid diagnos, per sjukhus, Antal aldrig-rökare bland fall av lungcancer registrerade i NLCR, per kön och diagnosår, Andel aldrig-rökare bland fall av lungcancer registrerade i NLCR, per kön och diagnosår, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per diagnosperiod, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per sjukvårdsregion, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per sjukhus, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per sjukhus och typ av lungcancer, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per sjukhus och stadium vid diagnos, Antal dagar mellan ankomst av remiss och första läkarbesök, Antal dagar mellan ankomst av remiss och första läkarbesök, per diagnosperiod, Antal dagar mellan ankomst av remiss och första läkarbesök, per sjukvårdsregion, Antal dagar mellan ankomst av remiss och första läkarbesök, per sjukhus, Antal dagar mellan ankomst av remiss och morfologisk diagnos, Antal dagar mellan ankomst av remiss och morfologisk diagnos, per diagnosperiod, Antal dagar mellan ankomst av remiss och morfologisk diagnos, per sjukvårdsregion, Antal dagar mellan ankomst av remiss och morfologisk diagnos, per sjukhus, Antal dagar mellan morfologisk diagnos och behandlingsbeslut, Antal dagar mellan morfologisk diagnos och behandlingsbeslut, per diagnosperiod, Antal dagar mellan morfologisk diagnos och behandlingsbeslut, per sjukvårdsregion, Antal dagar mellan morfologisk diagnos och behandlingsbeslut, per sjukhus, Grund för klinisk stadieindelning (utöver klinisk undersökning + röntgen) för lungcancerfall registrerade i NLCR, per diagnosår, Andel patienter där transthorakal biopsi utgjort grund för klinisk stadieindelning, per sjukhus, Fördelning av grund för diagnos för lungcancerfall registrerade i NLCR, per sjukhus, Fördelning av grund för diagnos för lungcancerfall registrerade i NLCR, per diagnosår, Andel patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) där ett epidermal growth factor receptor (EGFR) mutationstest har genomförts, per sjukhus,

6 Figurer 38 Andel aldrig-rökare med adenocarcinom och WHO performance status -2 där ett epidermal growth factor receptor (EGFR) mutationstest har genomförts, per sjukhus, Andel patienter med stadium IV icke-småcellig lungcancer (NSCLC), exklusive skivepitel, och WHO performance status -2 där ett epidermal growth factor receptor (EGFR) mutationstest har genomförts, per sjukhus, Fördelning av stadium vid diagnos för NSCLC, per diagnosår, Fördelning av stadium vid diagnos för SCLC, per diagnosår, Fördelning av stadium vid diagnos för lungcancerfall registrerade i NLCR, per sjukhus, Fördelning av stadium vid diagnos, per kön, Fördelning av stadium vid diagnos för NSCLC, per kön, Fördelning av stadium vid diagnos för SCLC, per kön, Fördelning av histopatologisk grupp för lungcancerfall registrerade i NLCR, per diagnosår, Fördelning av cancertyp för lungcancerfall registrerade i NLCR, per sjukhus, Fördelning av histopatologisk grupp för lungcancerfall registrerade i NLCR, per sjukhus, Fördelning av WHO performance status för lungcancerfall registrerade i NLCR, per sjukhus, Andel patienter som bedömts vid en multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut, per sjukhus, Andel patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2 som planerats för kirurgi eller stereotaktisk strålbehandling, per sjukhus, Andel patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2 som planerats för kirurgi, per åldersgrupp, Andel patienter med stadium IIIA-IIIB och WHO performance status -2 som planerats för primär kemoradioterapi, per sjukhus, Andel patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som planerats för cytostatikabehandling, per sjukhus, Andel patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som inte planerats för någon tumörbehandling, per sjukhus, Antal patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som inte planerats för någon tumörbehandling, per diagnosår, Andel patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som inte planerats för någon tumörbehandling, per diagnosår, Andel patienter som ingick i studier, per diagnosår, Överlevnad för patienter med NSCLC, per kön, Överlevnad för patienter med SCLC, per kön, Överlevnad för patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2, per planerad kirurgi, Överlevnad för patienter med NSCLC, stadium IIIA-IIIB och WHO performance status -2, per planerad kemoradioterapi, Överlevnad för patienter med stadium IV och WHO performance status -2, per planerad cytostatikabehandling, Överlevnad för patienter med stadium IV och WHO performance status -2, per ingen aktiv tumörbehandling, Överlevnad per typ av lungcancer, Överlevnad för patienter med stadium IA-IIB, per typ av lungcancer, Överlevnad för patienter med stadium IIIA-IIIB, per typ av lungcancer, Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

7 Figurer 68 Överlevnad för patienter med stadium IV, per typ av lungcancer, Överlevnad för patienter med WHO performance status -2, per diagnosperiod, Överlevnad för patienter med stadium IIIA-IV och WHO performance status -2, per diagnosperiod, Överlevnad för patienter med NSCLC, per rökningsstatus vid diagnos, Överlevnad för patienter med SCLC, per rökningsstatus vid diagnos, Överlevnad per stadium vid diagnos, Överlevnad per WHO performance status, Överlevnad per sjukvårdsregion, Överlevnad för patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2 som planerats för kirurgi, per sjukvårdsregion, Överlevnad för patienter med stadium IIIA-IIIB och WHO performance status -2, per sjukvårdsregion, Överlevnad för patienter med stadium IV och WHO performance status -2, per sjukvårdsregion, Andel patienter som deltagit i någon form av strukturerad behanldingsstudie, per sjukhus, Andel patienter som tagits upp på multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut, per sjukhus, Andel patienter vars diagnos har bekräftats med cytologi/pad, per sjukhus, Andel patienter med NSCLC och stadium IB-IIIB som genomgick PET-CT inför planerad kurativt syftande behandling (kirurgi eller primär kemoradioterapi), per sjukhus, Andel patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2 som planerats för kurativt syftande kirurgi eller stereotaktisk strålbehandling, per sjukhus, Andel patienter med stadium IIIB-IV och WHO performance status -2 som planerats för torakal strålbehandling i palliativt syfte, per sjukhus, Andel patienter med stadium IIIB-IV och WHO performance status -2 som planerats för cytostatikabehandling i palliativt syfte, per sjukhus, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per sjukhus,

8 1 Förord 1 Förord År 1 beslutades att sjukvårdsregionerna i Sverige skulle införa ett nationellt kvalitetsregister för lungcancer. Rapportering av samtliga lungcancerfall i landet skulle ske till respektive onkologiskt centrum. Kvalitetsregistret skulle även belysa en del bakgrundsfakta vad gäller patienten, utredningsgång, stadieindelning, planerad behandling, studiedeltagande och uppföljning. I en del regioner fanns även ett vårdprogram kopplat till registret som ska kunna bidra till ett enhetligt omhändertagande av patienter med lungcancer. Registret skall även kunna utgöra underlag för kvalitetsuppföljningar och studier. Vidare ska registret kunna visa på trender och förskjutningar av behandlingsstrategier, uppföljning och överlevnad samt skillnader inom Sverige. I rapporten görs jämförelser ned på sjukhusnivå. Denna rapport innehåller material från Nationella lungcancerregistret år 2-12 om inget annat anges. 26 mars 14 Gunnar Wagenius och Fredrik Sandin för styrgruppen för Nationella lungcancerregistret. 8 Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

9 1.1 Styrgruppen för nationella lungcancerregistret 1.1 Styrgruppen för nationella lungcancerregistret Stockholm-Gotlandsregionen Gunnar Wagenius (ordförande) Onkologikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm Karl-Gustav Kölbeck (suppleant) Lung- och allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm Hanna Carstens Onkologikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Uppsala-Örebroregionen Stefan Bergström Onkologikliniken Gävle sjukhus Gävle Kristina Lamberg (suppleant) Lung- och allergikliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Sydöstra regionen Anders Vikström Lungmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Magnus Kentsson (suppleant) Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping Södra regionen Lars Ek Hjärt- och lungdivisionen Universitetssjukhuset Lund Sven-Börje Ewers (suppleant) Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Lund Västra regionen Bengt Bergman Lungmedicinska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Jan Nyman (suppleant) Jubileumskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Norra regionen Annelie Behndig Lung- och allergikliniken Norrlands Universitetssjukhus Umeå Mikael Johansson Onkologiska kliniken Norrlands Universitetssjukhus Umeå 9

10 1 Förord 1.2 Ansvariga vid regionala cancercentra Stockholm-Gotlandsregionen Jacob Järås Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland Stockholm Ingrid Månsson Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland Stockholm Uppsala-Örebroregionen Fredrik Sandin Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro Uppsala Karin Olsson Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro Uppsala Lena Strömberg Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro Uppsala Sydöstra regionen Johan Rosell Regionalt cancercentrum Sydöst Linköping Cecilia Holtström Regionalt cancercentrum Sydöst Linköping Södra regionen Elisabeth Johansson Regionalt cancercentrum Syd Lund Anna Lendl Regionalt cancercentrum Syd Lund Västra regionen Erik Bülow Regionalt cancercentrum Väst Göteborg Susanne Amsler-Nordin Regionalt cancercentrum Väst Göteborg Norra regionen Björn Tavelin Regionalt cancercentrum Norr Umeå Katarina Örnkloo Regionalt cancercentrum Norr Umeå 1 Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

11 1.3 Förkortningar 1.3 Förkortningar CT EBUS EGFR Computerized Tomographic scanning datortomografi Datorstyrd skiktröntgen för avbildning av inre organ. Endobronchial Ultrasound endobronkiellt ultraljud - Undersökningsmetod som används för diagnostik av centrala och perifera lungförändringar. Via ett flexibelt bronkoskop för man ner en liten ultraljudsprobe. När förändringen lokaliserats kan provtagning ske med hjälp av små nålar. Epidermal Growth Factor Receptor Receptor på cellytan som bland annat stimulerar celltillväxt. Mutationer i genen för denna receptor kan leda till okontrollerad tillväxt. Det finnsmålstyrd behandling som är effektiv för många patienter med dessa mutationer. ICD MR NLCR NSCLC PAD PET RT SCLC UL International Classification of Diseases Kodnings- och klassifikationssystem för sjukdomar. Magnetisk Resonanstomografi - En strålningsfri undersökningsmetod som med hjälp av datorteknik använder magnetfält och radioteknik för att avbilda kroppen i olika skikt. Nationella lungcancerregistret Kvalitetsregister för lungcancer. Non Small Cell Lung Cancer icke småcellig lungcancer NSCLC är den vanligast förekommande huvudtypen av lungcancer (ca 8% av alla fall). Det finns flera undertyper av icke småcellig lungcancer, där adenocarcinom är den vanligaste. En annan typ är skivepitelcancer. Patologisk Anatomisk Diagnos Diagnos som patologen kommer fram till efter en mikroskopisk undersökning av vävnadsprov. Positronemissionstomografi Undersökningsmetod där man tillför små mängder av en biologisk substans, t ex glukos, som är bundet till ett radioaktivt ämne, en positronstrålande isotop. Med hjälp av en PET-kamera registreras sedan isotopens strålning. Eftersom maligna förändringar behöver mer glukos än normala vävnader kan man med PET se hur isotopen ansamlas i cancertumörer. Radiotherapy Strålbehandling. Small Cell Lung Cancer småcellig lungcancer - Den andra av lungcancersjukdomens två huvudtyper (knappt 15 % av alla fall). Ultraljud Undersökningsmetod där man använder sig av högfrekventa ljudvågor för att avbilda inre organ. Ultraljud är också till hjälp när cellprov skall tas från en misstänkt förändring. Med ultraljud kontrollerar man att spetsen på provtagningsnålen verkligen kommer in i förändringen, se EBUS. 11

12 2 Sammanfattning 2 Sammanfattning I svenska lungcancerregistret registreras flera ledtider, dvs i sjukvårdssammanhang de olika väntetider som uppstår i samband med att en patient diagnostiseras, utreds och behandlas. Enligt rekommendationer utarbetade av Svenska Lungcancerstudiegruppen ska det för 8 % av patienterna ta högst 28 dagar från det att remissen anlänt till dess att behandlingsbeslut har fattats. Detta mål uppnås inte. Nationellt var denna tid år 1-12 hela 6 dagar. Mediantiden, dvs tiden från remissankomst till när hälften av behandlingsbesluten tagits, var 3 dagar. Skillnaderna mellan de olika sjukhusen i landet var stora; mediantiden varierade från 13.5 dagar till 62 dagar. Mellan år 2 och 12 har det inte skett någon förbättring av dessa ledtider. Man måste dock komma ihåg att det under denna tidsperiod har införts flera nya diagnostiska metoder som har förbättrat utredningen och gett ett bättre underlag för behandlingsbeslut. Bland annat har undersökning med PET/CT successivt ökat, något som är helt i linje med de nationella riktlinjerna för lungcancer som förordar denna undersökning inför alla behandlingar som syftar till att bota patienten. Detta har dock medfört att utredningarna idag är mer komplicerade och tar längre tid, vilket gör att en oförändrad tidsåtgång innan behandlingsbeslut kan fattas i själva verket måste innebära att processen har effektiviserats. Men även om effektiviseringar har gjorts så är väntetiderna för patienter med lungcancer idag generellt sett för långa. Lungcancer kan diagnostiseras antingen med cellprov (cytologi) eller med vävnadsprov (biopsi för histopatologisk undersökning). Tidigare var det viktigaste att kunna skilja mellan småcellig och icke-småcellig lungcancer. Idag har behandlingen blivit mer specifik och utredningens betydelse har därför ökat. Dessutom har det tillkommit flera nya molekylärbiologiska tester som kan användas för att styra och individualisera behandlingen. Allt detta kan idag göras på histopatologiskt material. Även cytologiskt material (cellprover) kan användas även om det kan vara mer komplicerat, och då blir dessutom provmängden mindre varför det kan vara svårt att utföra alla tester. Av denna orsak är histopatologiskt material att föredra. Fördelningen mellan dessa olika provtagningsmetoder skiljer sig mycket mellan olika sjukhus, och dessa skillnader bör innebära att sjukhusen ser över sina provtagningsrutiner. En kvalitetsindikator som patientföreningen ser som viktig är om patienter diskuteras på multidisciplinär konferens, dvs ett möte där läkare från flera olika specialiteter deltar. Här ser vi stora skillnader mellan de olika sjukhusen. Detta är en faktor som behöver lyftas fram och studeras mer i detalj. Vad gäller behandling av lungcancer säger de nationella riktlinjerna att patienter med lungcancer i stadium I-II och i gott allmäntillstånd (performance status) bör erbjudas kurativt syftande kirurgi, dvs operation som syftar till att bota patienten. Andelen patienter som genomgår detta kommer aldrig att kunna bli 1 %, bland annat på grund av att många även har andra sjukdomar (så kallad komorbiditet) och nedsatta funktioner. Skillnaderna mellan sjukhusen när det gäller den andel av dessa patienter som får kurativt syftande kirurgi kan till viss del bero på att en del patienter istället erbjuds kurativt syftande stereotaktisk strålbehandling. Sådan behandling ges idag på ett fåtal enheter, men detta kan ändå inte helt förklara de skillnader som ses i registret. 12 Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

13 3 Bakgrund Antalet fall som diagnostiserats med lungcancer har ökat kraftigt sedan registreringen i Cancerregistret startade Sedan mitten av 8-talet har insjuknandefrekvensen (incidens) bland män minskat men har nu lagt sig på en platå. Insjuknandefrekvensen bland kvinnor har dock ökat kraftigt. Lungcancer är idag nästan lika vanligt bland kvinnor som bland män, och bland de som är yngre än 7 år är lungcancer vanligare bland kvinnor. Täckningsgraden i lungcancerregistret jämfört med den obligatoriska cancerregistreringen är hög, totalt sett 96 %. Det finns dock länsvisa skillnader i täckningsgraden (Tabell 2). Dessa skillnader har uppmärksammats vid redovisningar från registret, liksom den lägre täckningsgraden för uppföljningsblanketten (Tabell 3). Det sistnämnda har medfört att registreringsrutinerna för uppföljningen har ändrats till att bli händelsestyrd istället för kopplad till 1-årsuppföljning från och med 1 januari 13. Åldersstandardiserad incidens per 1 invånare År 1995 Män Kvinnor Figur 1. Åldersstandardiserad incidens av lungcancer i Sverige per 1 invånare, per kön, Åldersstandardiserad enligt befolkningen i Sverige år. Källa: Socialstyrelsen, , täckningsgrad och tidstrender Tabell 1. och täckningsgrad i procent (%) per sjukvårdsregion och diagnosår, Stockholm- Gotland Uppsala- Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Totalt Diagnosår (87) 6 (98) 277 (98) 522 (96) 465 (1) 257 (1) 2615 (96) 3 69 (92) 669 (99) 39 (99) 62 (97) 518 (1) 243 (99) 295 (97) (95) 683 (97) 333 (99) 693 (98) 624 (1) 266 (99) 3257 (98) (91) 78 (97) 376 (99) 722 (98) 634 (1) 249 (96) 3315 (97) 6 69 (88) 688 (94) 329 (98) 627 (88) 61 (1) 293 (99) 3156 (93) (9) 762 (98) 333 (95) 616 (84) 569 (1) 251 (97) 33 (93) (88) 76 (94) 341 (93) 617 (94) 629 (1) 39 (99) 3275 (94) (96) 88 (95) 336 (9) 78 (94) 644 (1) 324 (99) 3592 (96) (97) 831 (99) 41 (1) 776 (99) 572 (1) 31 (99) 3669 (99) (97) 87 (98) 355 (97) 792 (94) 632 (1) 321 (98) 376 (97) (88) 665 (86) 363 (95) 759 (93) 635 (1) 29 (94) 3458 (92) Totalt 7343 (92) 821 (96) 3762 (96) 7434 (94) 6532 (1) 314 (98) (96) 13

14 4, täckningsgrad och tidstrender Tabell 2. Andel fall av lungcancer i Cancerregistret som registrerats i NLCR, dvs. täckningsgrad av NLCR jämfört med Cancerregistret, per landsting, för diagnosår 12. NLCR Cancerregistret Täckningsgrad (%) Landsting Jämtland (1) Västra Götaland (1) Halland (99) Dalarna (97) Västerbotten (97) Östergötland (97) Västmanland (96) Västernorrland 52 5 (96) Skåne (96) Kalmar (95) Gotland 19 (95) Värmland (94) Gävleborg (94) Örebro (92) Jönköping (92) Kronoberg (89) Norrbotten 1 89 (89) Stockholm (88) Uppsala (87) Blekinge (68) Södermanland (29) Eftersom diagnosår är taget från Cancerregistret stämmer inte det totala antalet till fullo med antalet i tidigare tabell. Tabell 3. Antal patienter med uppföljningsblankett samt täckningsgrad i procent (%), per sjukvårdsregion och diagnosår, Stockholm- Gotland Uppsala- Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Totalt Diagnosår 5 19 (17) 429 (61) 316 (84) 431 (6) 269 (42) (8) 1754 (53) 6 72 (12) 393 (57) 293 (89) 449 (72) 575 (94) 265 (9) 47 (65) 7 41 (6) 378 (5) 284 (85) 518 (84) 563 (99) 222 (88) 6 (63) (45) 584 (77) 328 (96) 534 (87) 629 (1) 292 (94) 2644 (81) (3) 75 (93) 312 (93) 569 (8) 643 (1) 33 (94) 286 (78) (38) 768 (92) 349 (85) 658 (85) 572 (1) 278 (92) 2918 (8) (57) 538 (67) 296 (83) 539 (68) 626 (99) 223 (69) 2674 (72) (3) 426 (64) 115 (32) 456 (6) 449 (71) 185 (64) 1657 (48) Män Kvinnor Män Kvinnor Diagnosår Diagnosår Figur 2. av lungcancer registrerade i NLCR, per kön och diagnosår, Figur 3. Fördelning av kön för lungcancerfall registrerade i NLCR, per diagnosår, Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

15 Lycksele lasarett 7 Västerviks sjukhus 59 Södersjukhuset 19 Höglandssjukhuset 62 Länssjukhuset Ryhov 177 Länssjukhuset i Kalmar 194 Lasarettet Trelleborg 15 Vrinnevisjukhuset i Norrköping 25 Akademiska sjukhuset 386 Falu lasarett 324 Sjukhuset i Gävle 391 Kungälvs sjukhus 19 Universitetssjukhuset i Linköping 61 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 753 Universitetssjukhuset Örebro 348 Hallands sjukhus Halmstad 353 Centrallasarettet Växjö 138 Skånes universitetssjukhus Lund 446 Centralsjukhuset i Karlstad 272 Karolinska universitetssjukhuset Huddinge 13 RIKET 1833 Helsingsborgs lasarett 432 Sunderby sjukhus 291 Kärnsjukhuset i Skövde 258 Lindesbergs lasarett 26 Sjukhuset i Arvika 8 Skånes universitetssjukhus Malmö 444 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 283 Norrlands universitetssjukhus Umeå 279 Länssjukhuset i Sundsvall 189 Karolinska universitetssjukhuset Solna 1228 Västmanlands sjukhus Västerås 34 Lasarettet i Ystad 161 Blekingesjukhuset Karlshamn 45 Visby lasarett 76 Norra Älvsborgs Länssjukhus 329 Blekingesjukhuset Karlskrona 122 Övriga 17 Centralsjukhuset Kristianstad 268 Mälarsjukhuset 227 Östersunds sjukhus 134 Skellefteå lasarett 5 Sjukhuset i Torsby 11 Uddevalla sjukhus < Diagnosår Figur 6. av lungcancer registrerade i NLCR, per åldersgrupp och diagnosår, Män Kvinnor Figur 4. Fördelning av kön för lungcancerfall registrerade i NLCR, per sjukhus, < Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Alingsås lasarett, Kalix sjukhus, Ljungby lasarett, Mölndals sjukhus, Sjukhuset i Hudiksvall, Sjukhuset i Lidköping, Sollefteå sjukhus, Vårdcentral (okänd)) har grupperats till Övriga. 3 1 < Akademiska sjukhuset Blekingesjukhuset Karlshamn Blekingesjukhuset Karlskrona Centrallasarettet Växjö Centralsjukhuset i Karlstad Centralsjukhuset Kristianstad Falu lasarett Hallands sjukhus Halmstad Helsingsborgs lasarett Höglandssjukhuset Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Karolinska universitetssjukhuset Solna Kungälvs sjukhus Kärnsjukhuset i Skövde Lasarettet i Ystad Lasarettet Trelleborg Lindesbergs lasarett Lycksele lasarett Länssjukhuset i Kalmar Länssjukhuset i Sundsvall Länssjukhuset Ryhov Mälarsjukhuset Norra Älvsborgs Länssjukhus Norrlands universitetssjukhus Umeå Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukhuset i Arvika Sjukhuset i Gävle Sjukhuset i Torsby Skellefteå lasarett Skånes universitetssjukhus Lund Skånes universitetssjukhus Malmö Sunderby sjukhus Södersjukhuset Södra Älvsborgs Sjukhus Borås Uddevalla sjukhus Universitetssjukhuset i Linköping Universitetssjukhuset Örebro Visby lasarett Vrinnevisjukhuset i Norrköping Västerviks sjukhus Västmanlands sjukhus Västerås Östersunds sjukhus Övriga RIKET Diagnosår Figur 7. Fördelning av åldersgrupp för lungcancerfall registrerade i NLCR, per diagnosår, Ålder Män Kvinnor Totalt < Totalt Män Kvinnor 12 Figur 5. Fördelning av åldersgrupp vid diagnos för lungcancerfall registrerade i NLCR, per sjukhus, < Ålder vid diagnos Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Alingsås lasarett, Kalix sjukhus, Ljungby lasarett, Mölndals sjukhus, Sjukhuset i Hudiksvall, Sjukhuset i Lidköping, Sollefteå sjukhus, Vårdcentral (okänd)) har grupperats till Övriga. Figur 8. Fördelning av åldersgrupp vid diagnos, per kön,

16 5 Inrapporteringshastighet 5 Inrapporteringshastighet 1 1 Kumulativ andel (%) inrapporterade till NLCR 86.5% % % Kumulativ andel (%) inrapporterade till NLCR 8 6 Stockholm Gotland Uppsala Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Antal månader från diagnos Antal månader från diagnos Figur 9. Inrapporteringshastighet till Nationella lungcancerregistret (inkluderar endast fall som redan är rapporterade till registret) för fall diagnostiserade 12. Figuren visar för givet antal månader efter diagnos den kumulativa andelen fall som har rapporterats in till registret. Figur 1. Inrapporteringshastighet till Nationella lungcancerregistret (inkluderar endast fall som redan är rapporterade till registret) för fall diagnostiserade 12, per sjukvårdsregion. Figuren visar för givet antal månader efter diagnos den kumulativa andelen fall som har rapporterats in till registret. 16 Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

17 6 Etiologi 6.1 Rökning Män i Sverige har minskat sin rökning sedan slutet av 196-talet, medan kvinnor rökte som mest i början av 198-talet. Enligt mätningar från 8-11 ligger könen nu dock ganska lika med 13 % dagligrökare bland kvinnor och 11 % bland män (16 år och äldre). I den yngsta ålderskategorin år och bland år gamla är andelen rökare betydligt högre bland kvinnor än bland män. Figur 11 illustrerar andelen rökare bland män och kvinnor uppdelat på åldersgrupper år I en folkhälsopolitisk rapport 11 gjordes en analys av tobaksbrukets utveckling mellan 4 och 9. Den visar att rökningen har minskat i alla grupper i samhället, men att skillnaden mellan socioekonomiska grupper har ökat. Det finns även regionala skillnader i landet med lägst andel dagligrökare i Västerbottens län (8 % kvinnor, 9 % män) och högst i Blekinge och Södermanland bland kvinnor (16 %) och i Kalmar län och Skåne bland män (13 %) Samtliga 16+ år Män Kvinnor adenocarcinom. Bland patienter med småcellig lungcancer och skivepitelcancer tillhör det undantagen att patienten aldrig har rökt (Tabell 4). Andelen kvinnliga aldrig-rökare är större inom varje enskild histopatologisk undergrupp, t ex är andelen aldrig-rökare bland patienter med skivepitelcancer 7 % för kvinnor och 2 % bland män (Tabell 5 och 6). Bland de allra yngsta och de allra äldsta patienterna är också andelen aldrig-rökare mycket hög. Bland patienter yngre än år är andelen aldrig-rökare 61 % bland kvinnor och 68 % bland män (Tabell 7 och 8). Vidare ses att andelen aldrig-rökare är relativt konstant över tiden men att antalet aldrig-rökare som diagnosticeras med lungcancer stadigt har ökat över tiden (Figur 13 och 14). Lindesbergs lasarett Länssjukhuset i Sundsvall Kungälvs sjukhus Höglandssjukhuset Västmanlands sjukhus Västerås Norra Älvsborgs Länssjukhus Sjukhuset i Arvika Lasarettet i Ystad Västerviks sjukhus Centralsjukhuset Kristianstad Sjukhuset i Gävle Sunderby sjukhus Helsingsborgs lasarett Länssjukhuset i Kalmar Länssjukhuset Ryhov Falu lasarett Mälarsjukhuset Sjukhuset i Torsby Visby lasarett Akademiska sjukhuset Östersunds sjukhus Skånes universitetssjukhus Lund RIKET Skånes universitetssjukhus Malmö Sahlgrenska Universitetssjukhuset Södersjukhuset Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Universitetssjukhuset Örebro Karolinska universitetssjukhuset Solna Hallands sjukhus Halmstad Lycksele lasarett Övriga Blekingesjukhuset Karlshamn Universitetssjukhuset i Linköping Norrlands universitetssjukhus Umeå Kärnsjukhuset i Skövde Blekingesjukhuset Karlskrona Södra Älvsborgs Sjukhus Borås Centralsjukhuset i Karlstad Uddevalla sjukhus Centrallasarettet Växjö Lasarettet Trelleborg Vrinnevisjukhuset i Norrköping Figur 11. Andel män och kvinnor i Sverige som röker dagligen, per åldersgrupp, Källa: SCB, Undersökningarna av levandsförhållanden (ULF/SILC). Rökare F.d. rökare Aldrig rökare Rökning är den största enskilda riskfaktorn för att utveckla lungcancer. Enbart 1 % av patienterna som inrapporterats till lungcancerregistret har aldrig rökt. Patienter som aldrig rökt återfinns huvudsakligen i gruppen Figur 12. Fördelning av rökningsstatus vid diagnos, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Ljungby lasarett, Mölndals sjukhus, Sjukhuset i Hudiksvall, Sjukhuset i Lidköping, Skellefteå lasarett, Sollefteå sjukhus, Vårdcentral (okänd)) har grupperats till Övriga. Rökare = daglig rökning under minst ett år F.d. rökare = rökfri i mer än ett år Aldrig rökare = Aldrig rökt eller endast feströkt 17

18 6 Etiologi Tabell 4. Fördelning av rökningsstatus vid diagnos, per histopatologisk grupp, Rökare F.d. rökare Aldrig rökare Uppgift saknas Totalt Histopatologi Skivepitel 3756 (5) 3231 (43) 297 (4) 155 (2) 7439 Småcellig 3114 (61) 1751 (34) 138 (3) 114 (2) 5117 Adenocarcinom 6364 (42) 6214 (41) 2329 (15) 341 (2) Storcellig/lågt diff. icke-småcellig 2263 (5) 1828 () 351 (8) 126 (3) 4568 Adenoskvamös 147 (46) 135 (42) 26 (8) 1 (3) 318 Pleomorfa/sarkomatösa inslag 53 (46) 36 (31) 24 (21) 3 (3) 116 Carcinoid 117 (19) 7 (34) 279 (45) 11 (2) 614 Spottkörteltyp 3 (16) 9 (47) 6 (32) 1 (5) 19 Oklassificerad cancer 384 (42) 362 () 118 (13) 42 (5) 96 Cytologisk/histologisk diagnos föreligger ej 745 (42) 731 (42) 188 (11) 89 (5) 1753 Uppgift saknas 48 (49) 32 (33) 1 (1) 8 (8) 98 Totalt (47) () 3766 (1) 9 (2) Tabell 5. Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för män, per histopatologisk grupp, Rökare F.d. rökare Aldrig rökare Uppgift saknas Totalt Histopatologi Skivepitel 2342 (48) 2286 (47) 113 (2) 95 (2) 4836 Småcellig 1467 (56) 124 (39) 58 (2) 59 (2) 268 Adenocarcinom 2858 () 3372 (47) 745 (1) 171 (2) 7146 Storcellig/lågt diff. icke-småcellig 1167 (47) 1125 (46) 116 (5) 6 (2) 2468 Adenoskvamös 79 (44) 9 (5) 6 (3) 6 (3) 181 Pleomorfa/sarkomatösa inslag 25 (45) 15 (27) 13 (24) 2 (4) 55 Carcinoid 46 (21) 79 (35) 95 (42) 4 (2) 224 Spottkörteltyp () 4 (67) 1 (17) 1 (17) 6 Oklassificerad cancer 5 (42) 2 (45) 44 (9) 19 (4) 488 Cytologisk/histologisk diagnos föreligger ej 346 () 429 (49) 6 (7) 39 (4) 874 Uppgift saknas 24 (39) 29 (48) 3 (5) 5 (8) 61 Totalt 8559 (45) 8673 (46) 1254 (7) 461 (2) Tabell 6. Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för kvinnor, per histopatologisk grupp, Rökare F.d. rökare Aldrig rökare Uppgift saknas Totalt Histopatologi Skivepitel 1414 (54) 945 (36) 184 (7) 6 (2) 263 Småcellig 1647 (66) 727 (29) 8 (3) 55 (2) 259 Adenocarcinom 356 (43) 2842 (35) 1584 () 17 (2) 812 Storcellig/lågt diff. icke-småcellig 196 (52) 73 (33) 235 (11) 66 (3) 21 Adenoskvamös 68 (5) 45 (33) (15) 4 (3) 137 Pleomorfa/sarkomatösa inslag 28 (46) 21 (34) 11 (18) 1 (2) 61 Carcinoid 71 (18) 128 (33) 184 (47) 7 (2) 39 Spottkörteltyp 3 (23) 5 (38) 5 (38) () 13 Oklassificerad cancer 179 (43) 142 (34) 74 (18) 23 (6) 418 Cytologisk/histologisk diagnos föreligger ej 399 (45) 32 (34) 128 (15) 5 (6) 879 Uppgift saknas 24 (65) 3 (8) 7 (19) 3 (8) 37 Totalt 8435 (49) 5863 (34) 2512 (15) 439 (3) Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

19 6.1 Rökning Tabell 7. Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för män, per åldersgrupp, Rökare F.d. rökare Aldrig rökare Uppgift saknas Totalt Ålder vid diagnos < 23 () 11 (9) 79 (68) 3 (3) (56) 81 () 87 (22) 9 (2) (65) 572 (26) 139 (6) 48 (2) (54) 2425 (39) 285 (5) 133 (2) () 3614 (52) 377 (5) 157 (2) (26) 1878 (61) 264 (9) 13 (3) (16) 92 (63) 23 (16) 8 (5) 147 Totalt 8559 (45) 8673 (46) 1254 (7) 461 (2) Tabell 8. Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för kvinnor, per åldersgrupp, Rökare F.d. rökare Aldrig rökare Uppgift saknas Totalt Ålder vid diagnos < 23 (22) 16 (16) 63 (61) 1 (1) (58) 16 (19) 119 (21) 13 (2) (65) 634 (24) 244 (9) 59 (2) (57) 1957 (33) 511 (9) 96 (2) (43) 2145 (39) 8 (15) 147 (3) (27) 97 () 73 (29) 14 (4) (11) 35 (25) 72 (51) 19 (13) 141 Totalt 8435 (49) 5863 (34) 2512 (15) 439 (3) Män Kvinnor 5 Män Kvinnor Diagnosår Diagnosår Figur 13. Antal aldrig-rökare bland fall av lungcancer registrerade i NLCR, per kön och diagnosår, Figur 14. Andel aldrig-rökare bland fall av lungcancer registrerade i NLCR, per kön och diagnosår,

20 7 Väntetider 7 Väntetider Enligt rekommendationer utarbetade av Svenska Lungcancerstudiegruppen ska följande gälla för 8 % av patienterna: Från det att remiss ankommit ska det första läkarbesöket på lungklinik ske inom 7 dagar. Från första besök till behandlingsbeslut ska det gå mindre än 21 dagar, och inom mindre än 1 dagar från besöket ska en CT-undersökning (datortomografi) vara utförd. Detta innebär att för 8 % av patienterna ska det ta högst 28 dagar från det att remissen anlänt till dess att behandlingsbeslut har fattats. Tiden från behandlingsbeslut till behandlingsstart ska vara högst 1 dagar. Ur Nationella lungcancerregistret kan vi idag inte få fram alla dessa uppgifter, men väl uppgifter om tiden från det att remissen ankom till kliniken till diagnosdatum samt tills dess att beslut fattats om behandling. Mediantiden från det att remissen ankom tills dess att beslut fattats om behandling var 3 dagar år Om denna tid bryts ned i mindre delar visar det sig att tiden från remiss till provtagningsdatum är längre än tiden från provtagningsdatum till behandlingsbeslut. 7.1 Tid från remissankomst till beslut om behandling I rekommendationerna från Svenska Lungcancerstudiegruppen ska denna tid vara högst 28 dagar för 8 % av patienterna. Nationellt är denna tid år 1-12 hela 6 dagar. Mediantiden från remiss till behandlingsbeslut för samtliga patienter var 3 dagar, och det fanns stora skillnader mellan de olika sjukhusen; mediantiden varierade från 13.5 dagar till 62 dagar (Figur 18). Mellan år 2 och 12 har det inte skett någon tidsmässig förbättring (Figur 16). Man måste dock komma ihåg att det under denna tidsperiod har införts flera nya diagnostiska metoder som har förbättrat utredningen och gett ett bättre underlag för behandlingsbeslut. Detta har dock medfört att utredningarna idag är mer komplicerade och tar längre tid vilket gör att en oförändrad tidsåtgång innan behandlingsbeslut kan fattas i själva verket måste innebära att processen för övrigt har effektiviserats. För småcellig lungcancer är utredningstiden snabbare och här finns det flera län som uppnår rekommendationen på 28 dagar för 8 % av patienterna (Figur 19). Det finns också skillnader mellan de tidiga tumörerna, där behandlingen vanligtvis är kurativ kirurgi, och de mer avancerade tumörerna där behandlingen antingen är kurativt syftande kombinationsbehandling med cytostatika och strålbehandling eller palliativ cytostatikabehandling. Behandlingsbeslut fattas tidigare vid de mer avancerade tumörerna. Detta beror med mycket stor säkerhet på att misstänkta tumörförändringar ibland kan följas och kontrolleras med röntgen under lång tid innan diagnosen kan säkerställas (Figur ). Kumulativ andel (%) % Antal dagar Figur 15. Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, Figuren visar för givet antal dagar efter ankomst av remiss den kumulativa andelen fall där behandlingsbeslut har tagits. Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport, 12

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 11 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Februari 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Lungcancer. Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Lungcancer. Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 14 Sept 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Feb 215 Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår tom 2014. Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår tom 2014. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår tom 214 Uppsala-Örebroregionen Okt 215 Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår tom 214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella lungcancerregistret 2014 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Uppsala April 2014 Innehåll Styrgruppen för nationella lungcancerregistret...

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret

Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret För Sydöstra Sjukvårdsregionen Regionalt Onkologiskt Centrum i Uppsala/Örebroregionen Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tel 018-15 19 10 Layout:

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Peniscancer Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 009-0 Sept 03 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Mar 3 215 Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

RSV-säsongen

RSV-säsongen RSV-säsongen 2015-2016 Denna rapport publicerades den 26 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2015-2016. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2015-2016 kännetecknades av en sen

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår 2010-2014 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Mars 2016 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen Oktober 201 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1... 5 Alla cancerpatienter

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2017-01-20 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade individer...

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-213 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Gallvägscancer inklusive gallblåsa Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer Myelom Äggstockscancer Pankreascancer

Läs mer

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-10-17 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-10-20

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller

Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller Vad är lungcancer? Vad är lungcancer? Det finns två huvudtyper av lungcancer: småcellig lungcancer (SCLC) som står för 10

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 2 Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-211 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser Lungcancer Behandlingsresultat Inna Meltser Förekomst Ca 3000 nya fall av lungcancer i Sverige per år, eller 7,25% av alla nya cancerfall 60 % är män Medianålder kring 70 år

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Standariserat utredningsprogram för lungcancer med integrerad PET/DT halverar utredningstiden

Standariserat utredningsprogram för lungcancer med integrerad PET/DT halverar utredningstiden NKS Standariserat utredningsprogram för lungcancer med integrerad PET/DT halverar utredningstiden Erfarenheter från Snabbspår Karolinska Karl-Gustaf Kölbeck 1, Susan Kamareji 1, Gunnar Hillerdal 1, Hans

Läs mer

ÅRSRAPPORT Nationella Prostatacancerregistret 2009

ÅRSRAPPORT Nationella Prostatacancerregistret 2009 ÅRSRAPPORT Nationella Prostatacancerregistret 2009 För Sydöstra Sjukvårdsregionen Innehåll Förord 6 Sammanfattning 7 Bakgrund 8 Antal fall och täckningsgrad, trender 9 Ny och förbättrad klassifikation

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får 1 2 Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får Undersöka hur en eventuell personalbrist skulle kunna

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2015-01-01-2015-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 2 maj 2016 1 Bollnäs sjukhus Kirurgisk vård 165 0 100.0 % 1

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Influensarapport för vecka 40, 2014 Denna rapport publicerades den 9 oktober 2014 och redovisar influensaläget vecka 40 (29/9-5/10).

Influensarapport för vecka 40, 2014 Denna rapport publicerades den 9 oktober 2014 och redovisar influensaläget vecka 40 (29/9-5/10). rapport för 40, 2014 Denna rapport publicerades den 9 oktober 2014 och redovisar influensaläget 40 (29/9-5/10). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom egenvård och självtest

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom egenvård och självtest Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom egenvård och självtest Kan egenvård och självtest vara något för dig? Tar du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna

Läs mer

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november).

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november). rapport för 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget 46 (9 15 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-09-30 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 7 januari 2014 1 Kullbergska sjukhuset Hud- och könssjukvård

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 BORIS Barn Obesitas Register i Sverige Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 Tillväxt Antal patienter Deltagande enheter Resultat av arbete med att öka

Läs mer

Influensarapport för vecka 48, 2013

Influensarapport för vecka 48, 2013 Influensarapport för 48, 2013 Denna rapport publicerades den 5 december 2013 och redovisar influensaläget 48 (25/11 1/12) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 43, 2013

Influensarapport för vecka 43, 2013 Influensarapport för 43, 2013 Denna rapport publicerades den 31 oktober 2013 och redovisar influensaläget 43 (21/10 27/10) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Lägesbeskrivning... 3 Läget i världen...

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2014

Influensarapport för vecka 11, 2014 rapport för 11, 2014 Denna rapport publicerades den 20 mars 2014 och redovisar influensaläget 11 (10 16/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 40, 2013

Influensarapport för vecka 40, 2013 Influensarapport för vecka 40, 2013 Denna rapport publicerades den 10 oktober 2013 och redovisar influensaläget vecka 40 (30/9 6/10) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Lägesbeskrivning... 3

Läs mer