Nationellt kvalitetsregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationellt kvalitetsregister"

Transkript

1 Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT Nationella registergruppen för Hjärntumörer

2 Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum Norr, Umeå Nationell rapport, Hjärntumörer, Rapporten är baserad på data nerladdade i september 214 ISBN:

3 Innehåll Innehåll 3 1 Inledning 4 2 Incidens från cancerregistret 6 3 Registerinformation 13 4 Redovisade resultat Diagnosvolym Täckningsgrader Fördelningar av morfologiska diagnoser Åldersfördelning Funktionsgrad Diagnostik Behandling Ledtider Överlevnad

4 Inledning Kapitel 1 Den nationella planeringsgruppen för CNS-tumörer bildades 1993 med syfte att skapa en nationell samordning av klinisk och vetenskaplig aktivitet kring primära hjärntumörer hos vuxna. Planeringsgruppen består av representanter för neurokirurgiska och onkologiska kliniker vid samtliga universitetssjukhus samt de neurologiska kliniker som är engagerade i denna patientgrupp. Dessutom ingår representanter från valda onkologiska/neurologiska kliniker utanför universitetssjukhusen inleddes en kvalitetsregistrering med övergripande syfte att säkerställa en internationellt högstående vård utan geografiska skillnader för patienter med primära hjärntumörer. Målsättningen har varit att registrera alla patienter som diagnostiserats med primär hjärntumör, dock ej hypofystumör, och som är 18 år eller äldre. Registreringen har huvudsakligen utförts av de klinisk verksamma läkare som varit involverade i skötseln av patienterna. Vissa regionala skillnader har dock förekommit och andra som t.ex. forskningssköterskor kan också ha deltagit. Ett stort tack för allas insatser. Vid de analyser som utförts och de data som presenteras har vi utgått från WHO-klassifikationen, dvs SNOMED-kodningen av tumörerna. Den första sammanställningen och redovisningen av data insamlade under skedde på Läkarstämman 25 samt i form av en artikel som publicerades i Läkartidningen 27. Genomgången visade på en hel del regionala skillnader som har stor betydelse ur kvalitetshänseende. Efter redovisningen har en kvalitetshöjande process startats t.ex. i form av skärpta rutiner, diskussion om diagnostik och kirurgiska indikationer. Alla regioner har inte deltagit med rapportering alla år. För några regioner har rapporteringen dessutom varit låg under några år och någon har inte inkluderat meningiom och neurinom. Från och med 212 registrerar alla regioner till hjärntumörregistret i INCA. Registret visar normalt redan i juni god täckningsgrad för föregående diagnosår, vilket möjliggör att tidigare kunna redovisa data från 4

5 föregående år. Kvalitetsregistret kommer att fortsätta med en förbättrad blankett där bl.a. canceranmälan sker samtidigt. Åren 25 till 28 registrerade regionerna Norra, Uppsala/Örebro och Sydöstra även en uppföljningsblankett. Från och med 211 är målsättningen att samtliga regioner skall registrera uppföljning i registret. Med dessa data som grund kommer en tämligen komplett bild av diagnostik, behandlingar och resultat att erhållas, vilket utgör incitament för ytterligare förbättringar i vård och omhändertagande av patienter med hjärntumörer. Finansieringen av insamlandet av data samt Regionalt Cancercentrums arbete har skett genom huvudmannens, dvs respektive landstings, försorg. En del av det nationella arbetet har dessutom finansierats av olika anslag som ALF-medel, anslag från Cancerforskningsfonden Norrland samt senaste året från Sveriges Kommuner och Landsting. 5

6 Incidens från cancerregistret Kapitel 2 Antal Män Kvinnor Figur 2.1: Incidens av hjärntumörer och övriga nervsystemet i Sverige WHO ICD-7: 193 och ålder 2 år eller äldre vid diagnos. 6

7 Antal/ Män Kvinnor Figur 2.2: Åldersstandardiserad incidens av hjärntumörer och övriga nervsystemet i Sverige WHO ICD-7: 193 och ålder 2 år eller äldre vid diagnos. 7

8 Kapitel 2. Incidens från cancerregistret Antal/ Män Kvinnor Figur 2.3: Åldersstandardiserad incidens av högmaligna gliom (astrocytom III-IV alt. glioblastom, elakartat) i Sverige Ålder vid diagnos 2 år eller äldre. 8

9 1 9 8 Män Kvinnor 7 Antal/ Figur 2.4: Åldersstandardiserad incidens av lågmaligna gliom (astrocytom I-II alt. gliom, godartat) i Sverige Ålder vid diagnos 2 år eller äldre. 9

10 Kapitel 2. Incidens från cancerregistret Antal/ Män Kvinnor Figur 2.5: Åldersstandardiserad incidens av meningiom i Sverige Ålder vid diagnos 2 år eller äldre. 1

11 Antal Män Kvinnor Figur 2.6: Mortalitet i hjärntumörer i Sverige WHO ICD-1: C71 och 2 år eller äldre vid död. C71 utgör ca 95% av dödsorsakerna för hjärntumörer och övriga nervsystemet. 11

12 Kapitel 2. Incidens från cancerregistret Antal/ Män Kvinnor Figur 2.7: Åldersstandardiserad mortalitet i hjärntumörer i Sverige WHO ICD-1: C71 och 2 år eller äldre vid död. 12

13 Kapitel 3 Registerinformation I denna årsrapport har diagnosår för regioner med en lägre täckningsgrad än 6% exkluderats från den redovisade statistiken, undantaget diagnoser från och med 29. Sammantaget ingår alla diagnoser från Norra, Uppsala och Sydöstra regionen. Från Stockholm ingår diagnoser från och , från Västra och , från Södra 2-23 och Diagnoser registrerade från Västra regionen ingår ej på grund av att information om diagnosen är utförd med PAD eller cytologi saknas i registret samt att kvaliteten i registret för dessa år bedöms som osäker. Endast patienter som är diagnostiserade (PAD-datum) vid 18 års ålder eller senare ingår. För att ytterligare förbättra jämförbarheten mellan regioner och över tid ingår bara diagnoser där diagnosgrund registrerats som PAD (cytologi samt okänd diagnosgrund utgår följaktligen). All statistik som är baserad på diagnosdatum avser PAD-svarsdatum om det inte står något annat. Fakta om neuroepiteliala tumörer (gliom): Högmaligna: Astrocytom grad IV (glioblastoma multiforme) Astrocytom grad III Oligodendrogliom grad III Ependymom grad III PNET Lågmaligna: Astrocytom II Astrocytom, pilocytiskt/juvenilt Oligodendrogliom grad II 13

14 Kapitel 3. Registerinformation Oligo-astrocytom bland Gangliogliom Ependymom grad II Astrocytom, gemistocytiskt Övriga lågmaligna gliom Funktionsgrad enligt WHO: =Klarar all normal aktivitet utan begränsning. 1=Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till lättare arbete. 2=Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse mer än 5% av dygnets vakna timmar. 3=Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol mer än 5% av dygnets vakna timmar. 4=Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol. 5=Död. 14

15 Kapitel 4 Redovisade resultat 4.1 Diagnosvolym Tabell 4.1: Antal inkomna diagnoser i antal och som ingår i årsrapporten (år baserat på PAD-svarsdatum). Norra Uppsala Stockholm Västra Sydöstra Södra Totalt Totalt

16 Kapitel 4. Redovisade resultat Tabell 4.2: Antal inkomna uppföljningsformulär i antal (år baserat på PAD-svarsdatum). Norra Uppsala Stockholm Västra Sydöstra Södra Totalt Totalt

17 4.2. Täckningsgrader 4.2 Täckningsgrader Täckningskontrollen bygger på kontroll av registerdata gentemot data som rapporterats in till cancerregistret. Redovisningen av täckningsgrader är uppdelad i diagnosår baserat på diagnosdatum från cancerregistret. Övrig redovisning i rapporten baseras däremot på diagnosår vid histopatologisk diagnos. Regionerna Stockholm och Södra registrerar enbart gliom och i redovisningen av täckningsgrader nedan skiljer sig dessa regioner åt på så sätt att täckningsgraden enbart avser inrapporteringen av gliomatösa tumörer. Norra Uppsala Procent Stockholm* Västra Procent Sydöstra Södra* Procent Figur 4.1: Formulär 1 - Täckningsgrader uppdelat på region och diagnosår. *Täckningsgraderna för Stockholm och Södra avser endast gliomatösa tumörer. 17

18 Kapitel 4. Redovisade resultat Norra Uppsala Procent Stockholm Västra Procent Sydöstra Procent Figur 4.2: Uppföljningsformuläret, gliomatösa tumörer - Täckningsgrader uppdelat på region och år (PAD-svarsdatum). 18

19 4.3. Fördelningar av morfologiska diagnoser 4.3 Fördelningar av morfologiska diagnoser Tabell 4.3: Fördelning av diagnoser i antal. Norra Uppsala Stockholm Västra Sydöstra Södra Totalt Glioblastom WHO grad IV Meningiom WHO grad I Neurinom Astrocytom grad II Astrocytom grad III Meningiom övriga Oligodendrogliom grad II Oligodendrogliom grad III Oligo-astrocytom bland Astrocytom, pilocytiskt/juvenilt Hemangioblastom Ependymom grad II PNET Gangliogliom Meningiom WHO grad III Hemangiom Astrocytom, gemistocytiskt Ependymom grad III Övriga lågmaligna gliom Övriga Uppgift saknas Total

20 Kapitel 4. Redovisade resultat Tabell 4.4: Fördelning av gliomatösa tumörer i procent. Norra Uppsala Stockholm Västra Sydöstra Södra Totalt Glioblastom WHO grad IV Astrocytom grad III Astrocytom grad II Oligodendrogliom grad II Oligodendrogliom grad III Oligo-astrocytom bland Astrocytom, pilocytiskt/juvenilt Ependymom grad II Gangliogliom PNET Astrocytom, gemistocytiskt Ependymom grad III 1 Övriga lågmaligna gliom 1 Total Antal diagnoser Tabell 4.5: Fördelning av gliomatösa tumörer i procent. Norra Uppsala Stockholm Västra Sydöstra Södra Totalt Glioblastom WHO grad IV Astrocytom grad II Astrocytom grad III Oligodendrogliom grad II Astrocytom, pilocytiskt/juvenilt Oligodendrogliom grad III Oligo-astrocytom bland PNET Ependymom grad II Gangliogliom Övriga lågmaligna gliom Ependymom grad III 1 1 Astrocytom, gemistocytiskt Total Antal diagnoser

21 4.3. Fördelningar av morfologiska diagnoser Tabell 4.6: Fördelning av gliomatösa tumörer i procent. Norra Uppsala Stockholm Västra Sydöstra Södra Totalt Glioblastom WHO grad IV Astrocytom grad II Astrocytom grad III Oligodendrogliom grad III Oligodendrogliom grad II Oligo-astrocytom bland Astrocytom, pilocytiskt/juvenilt Gangliogliom PNET Ependymom grad III Ependymom grad II Övriga lågmaligna gliom 1 Astrocytom, gemistocytiskt 1 1 Total Antal diagnoser Tabell 4.7: Fördelning av gliomatösa tumörer i procent. Norra Uppsala Stockholm Västra Sydöstra Södra Totalt Glioblastom WHO grad IV Astrocytom grad III Astrocytom grad II Oligodendrogliom grad II Oligodendrogliom grad III Oligo-astrocytom bland Astrocytom, pilocytiskt/juvenilt Ependymom grad II Gangliogliom PNET Astrocytom, gemistocytiskt Ependymom grad III Övriga lågmaligna gliom Total Antal diagnoser

22 Kapitel 4. Redovisade resultat 4.4 Åldersfördelning Ålder Högmaligna gliom Män Kvinnor Lågmaligna gliom Män Kvinnor Ålder Män Meningiom Kvinnor Män Neurinom Kvinnor Procent Procent Figur 4.3: Åldersfördelning per kön för de fyra största primära hjärntumörgrupperna, ålder vid diagnos. Åldersfördelning i procent,

23 4.4. Åldersfördelning Ålder Män Norra Kvinnor Uppsala Män Kvinnor Stockholm Män Kvinnor Ålder Västra Män Kvinnor Sydöstra Män Kvinnor Södra Män Kvinnor Procent Procent Procent Figur 4.4: Åldersfördelning per kön för högmaligna gliom uppdelat i region, ålder vid diagnos. Åldersfördelning i procent,

24 Kapitel 4. Redovisade resultat år 4 59 år 6 69 år 7+ år 6 Procent Diagnosår Figur 4.5: Högmaligna och lågmaligna gliom - Fördelning av ålder uppdelat på diagnosår. 24

25 4.4. Åldersfördelning Tabell 4.8: Fördelning av patienter per åldersgrupp och år - Hög- eller lågmaligna gliom Totalt Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Norra år 39 ( 17 ) 31 ( 11 ) 17 ( 7 ) 87 ( 12 ) 4-59 år 8 ( 35 ) 14 ( 37 ) 64 ( 28 ) 248 ( 34 ) 6-69 år 68 ( 3 ) 77 ( 27 ) 73 ( 32 ) 218 ( 29 ) 7+ år 42 ( 18 ) 69 ( 25 ) 76 ( 33 ) 187 ( 25 ) Totalt 229 (1 ) 281 (1 ) 23 (1 ) 74 (1 ) Uppsala år 74 ( 14 ) 67 ( 12 ) 72 ( 12 ) 213 ( 13 ) 4-59 år 192 ( 37 ) 198 ( 36 ) 171 ( 29 ) 561 ( 34 ) 6-69 år 133 ( 26 ) 17 ( 31 ) 195 ( 33 ) 498 ( 3 ) 7+ år 114 ( 22 ) 113 ( 21 ) 153 ( 26 ) 38 ( 23 ) Totalt 513 (1 ) 548 (1 ) 591 (1 ) 1652 (1 ) Stockholm år 77 ( 21 ) 43 ( 31 ) 94 ( 18 ) 214 ( 2 ) 4-59 år 164 ( 44 ) 62 ( 45 ) 228 ( 43 ) 454 ( 43 ) 6-69 år 11 ( 27 ) 27 ( 19 ) 154 ( 29 ) 282 ( 27 ) 7+ år 33 ( 9 ) 7 ( 5 ) 58 ( 11 ) 98 ( 9 ) Totalt 375 (1 ) 139 (1 ) 534 (1 ) 148 (1 ) Västra år 28 ( 24 ) (. ) 85 ( 2 ) 113 ( 2 ) 4-59 år 6 ( 51 ) (. ) 163 ( 37 ) 223 ( 4 ) 6-69 år 23 ( 2 ) (. ) 148 ( 34 ) 171 ( 31 ) 7+ år 6 ( 5 ) (. ) 39 ( 9 ) 45 ( 8 ) Totalt 117 (1 ) (. ) 435 (1 ) 552 (1 ) Sydöstra år 39 ( 14 ) 4 ( 14 ) 39 ( 12 ) 118 ( 13 ) 4-59 år 1 ( 36 ) 18 ( 37 ) 14 ( 32 ) 312 ( 35 ) 6-69 år 83 ( 3 ) 86 ( 3 ) 94 ( 29 ) 263 ( 3 ) 7+ år 56 ( 2 ) 56 ( 19 ) 86 ( 27 ) 198 ( 22 ) Totalt 278 (1 ) 29 (1 ) 323 (1 ) 891 (1 ) Södra år 36 ( 16 ) (. ) 22 ( 12 ) 58 ( 14 ) 4-59 år 12 ( 46 ) (. ) 6 ( 32 ) 162 ( 4 ) 6-69 år 61 ( 27 ) (. ) 66 ( 35 ) 127 ( 31 ) 7+ år 25 ( 11 ) (. ) 38 ( 2 ) 63 ( 15 ) Totalt 224 (1 ) (. ) 186 (1 ) 41 (1 ) Totalt år 293 ( 17 ) 181 ( 14 ) 329 ( 14 ) 83 ( 15 ) 4-59 år 698 ( 4 ) 472 ( 38 ) 79 ( 34 ) 196 ( 37 ) 6-69 år 469 ( 27 ) 36 ( 29 ) 73 ( 32 ) 1559 ( 29 ) 7+ år 276 ( 16 ) 245 ( 19 ) 45 ( 2 ) 971 ( 18 ) Totalt 1736 (1 ) 1258 (1 ) 2299 (1 ) 5293 (1 ) 25

26 Kapitel 4. Redovisade resultat 4.5 Funktionsgrad Procent Diagnosår Figur 4.6: Högmaligna eller lågmaligna gliom - Fördelning av funktionsgrad uppdelat på diagnosår. Tabell 4.9: Fördelning av patienters funktionsgrad per region - Hög- eller lågmaligna gliom, samtliga år Totalt Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Norra 236 (32 ) 199 (27 ) 191 (26 ) 76 (1 ) 34 (5 ) 736 (1 ) Uppsala 537 (33 ) 511 (31 ) 394 (24 ) 128 ( 8 ) 56 (3 ) 1626 (1 ) Stockholm 44 (39 ) 293 (28 ) 297 (29 ) 32 ( 3 ) 12 (1 ) 138 (1 ) Västra 198 (47 ) 17 (25 ) 76 (18 ) 35 ( 8 ) 9 (2 ) 425 (1 ) Sydöstra 294 (35 ) 298 (35 ) 193 (23 ) 39 ( 5 ) 25 (3 ) 849 (1 ) Södra 11 (29 ) 126 (34 ) 91 (24 ) 37 (1 ) 11 (3 ) 375 (1 ) Totalt 1779 (35 ) 1534 (3 ) 1242 (25 ) 347 ( 7 ) 147 (3 ) 549 (1 ) 26

27 4.6. Diagnostik 4.6 Diagnostik Procent Datortomografi MRT Angiografi Annat Diagnosår Figur 4.7: Högmaligna eller lågmaligna gliom - Diagnosmetod uppdelat på diagnosår i Sverige. Endast diagnoser från Norra, Uppsala/Örebro och Sydöstra regionen. Tabell 4.1: Andel patienter diagnostiserade med datortomografi och MRT - Högmaligna eller lågmaligna gliom Totalt Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Datortomografi Norra 212 (93 ) 266 (95 ) 217 (95 ) 695 (94 ) Uppsala 483 (94 ) 522 (96 ) 554 (94 ) 1559 (95 ) Stockholm 369 (98 ) 124 (89 ) 498 (93 ) 991 (95 ) Västra 1 (85 ) (. ) 42 (92 ) 52 (91 ) Sydöstra 24 (87 ) 263 (91 ) 3 (93 ) 83 (9 ) Södra 199 (89 ) (. ) 163 (88 ) 362 (88 ) Totalt 163 (92 ) 1175 (94 ) 2134 (93 ) 4912 (93 ) MRT Norra 141 (62 ) 249 (89 ) 222 (97 ) 612 (83 ) Uppsala 266 (52 ) 391 (73 ) 52 (88 ) 1177 (72 ) Stockholm 226 (6 ) 114 (82 ) 517 (97 ) 857 (82 ) Västra 6 (51 ) (. ) 422 (97 ) 482 (87 ) Sydöstra 77 (28 ) 142 (49 ) 283 (88 ) 52 (56 ) Södra 8 (36 ) (. ) 176 (95 ) 256 (62 ) Totalt 85 (49 ) 896 (72 ) 214 (93 ) 3886 (74 ) 27

28 Kapitel 4. Redovisade resultat 4.7 Behandling Procent Högmaligna gliom Lågmaligna gliom Meningiom Diagnosår Figur 4.8: Andel patienter behandlade med radikal kirurgi uppdelat på diagnosår - Högmaligna gliom, lågmaligna gliom eller meningiom. Endast diagnoser från Norra, Uppsala/Örebro och Sydöstra regionen. 28

29 4.7. Behandling Tabell 4.11: Andel av patienter med högmaligna gliom, lågmaligna gliom eller meningiom som behandlats med radikal kirurgi Totalt Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Norra Högmaligna gliom 41 (27 ) 5 (22 ) 34 (19 ) 125 (22 ) Lågmaligna gliom 2 (26 ) 19 (39 ) 17 (35 ) 56 (32 ) Meningiom 16 (81 ) 159 (78 ) 189 (88 ) 58 (82 ) Totalt 221 (52 ) 228 (47 ) 24 (54 ) 689 (51 ) Uppsala Högmaligna gliom 77 (19 ) 77 (18 ) 123 (26 ) 277 (21 ) Lågmaligna gliom 2 (18 ) 17 (16 ) 41 (36 ) 78 (23 ) Meningiom 213 (73 ) 227 (8 ) 321 (81 ) 761 (78 ) Totalt 31 (39 ) 321 (4 ) 485 (49 ) 1116 (43 ) Stockholm Högmaligna gliom 95 (38 ) 64 (72 ) 196 (51 ) 355 (49 ) Lågmaligna gliom 42 (34 ) 31 (62 ) 55 (37 ) 128 (4 ) Meningiom 1 (5 ) (. ) 168 (8 ) 169 (8 ) Totalt 138 (37 ) 95 (68 ) 419 (56 ) 652 (52 ) Västra Högmaligna gliom 37 (43 ) (. ) 156 (47 ) 193 (46 ) Lågmaligna gliom 9 (33 ) (. ) 53 (54 ) 62 (5 ) Meningiom 39 (81 ) (. ) 27 (91 ) 39 (9 ) Totalt 85 (52 ) (. ) 479 (66 ) 564 (63 ) Sydöstra Högmaligna gliom 11 (49 ) 11 (46 ) 1 (43 ) 311 (46 ) Lågmaligna gliom 38 (75 ) 47 (72 ) 56 (62 ) 141 (68 ) Meningiom 233 (9 ) 198 (89 ) 211 (89 ) 642 (89 ) Totalt 381 (71 ) 346 (68 ) 367 (66 ) 194 (68 ) Södra Högmaligna gliom 17 (1 ) (. ) 27 (18 ) 44 (14 ) Lågmaligna gliom 9 (18 ) (. ) 12 (35 ) 21 (25 ) Meningiom 117 (73 ) (. ) 6 (88 ) 177 (78 ) Totalt 143 (38 ) (. ) 99 (39 ) 242 (38 ) Totalt Högmaligna gliom 377 (29 ) 292 (3 ) 636 (36 ) 135 (33 ) Lågmaligna gliom 138 (31 ) 114 (42 ) 234 (44 ) 486 (39 ) Meningiom 763 (79 ) 584 (82 ) 1219 (86 ) 2566 (83 ) Totalt 1278 (48 ) 99 (51 ) 289 (56 ) 4357 (52 ) 29

30 Kapitel 4. Redovisade resultat Radikal kirurgi Icke radikal kirurgi Biopsi 6 Procent Diagnosår Figur 4.9: Fördelning av operationsmetod uppdelat på diagnosår i Sverige - Högmaligna gliom. 3

31 4.7. Behandling Procent år Radikal kirurgi Icke radikal kirurgi Biopsi Procent år Procent år Diagnosår Figur 4.1: Fördelning av operationsmetod uppdelat på diagnosår och ålder i Sverige - Högmaligna gliom. 31

32 Kapitel 4. Redovisade resultat Tabell 4.12: Fördelning av operationsmetod bland patienter med högmaligna gliom Totalt Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Norra Radikal kirurgi 41 ( 27 ) 5 ( 22 ) 34 ( 19 ) 125 ( 22 ) Icke-radikal kirurgi 6 ( 4 ) 93 ( 41 ) 69 ( 38 ) 222 ( 4 ) Biopsi 5 ( 33 ) 86 ( 38 ) 79 ( 43 ) 215 ( 38 ) Totalt 151 (1 ) 229 (1 ) 182 (1 ) 562 (1 ) Uppsala Radikal kirurgi 77 ( 19 ) 77 ( 18 ) 123 ( 26 ) 277 ( 21 ) Icke-radikal kirurgi 25 ( 63 ) 229 ( 55 ) 24 ( 43 ) 683 ( 53 ) Biopsi 71 ( 18 ) 114 ( 27 ) 15 ( 31 ) 335 ( 26 ) Totalt 398 (1 ) 42 (1 ) 477 (1 ) 1295 (1 ) Stockholm Radikal kirurgi 95 ( 38 ) 64 ( 72 ) 196 ( 51 ) 355 ( 49 ) Icke-radikal kirurgi 85 ( 34 ) 16 ( 18 ) 127 ( 33 ) 228 ( 32 ) Biopsi 7 ( 28 ) 9 ( 1 ) 61 ( 16 ) 14 ( 19 ) Totalt 25 (1 ) 89 (1 ) 384 (1 ) 723 (1 ) Västra Radikal kirurgi 37 ( 43 ) (. ) 156 ( 47 ) 193 ( 46 ) Icke-radikal kirurgi 28 ( 32 ) (. ) 126 ( 38 ) 154 ( 36 ) Biopsi 22 ( 25 ) (. ) 53 ( 16 ) 75 ( 18 ) Totalt 87 (1 ) (. ) 335 (1 ) 422 (1 ) Sydöstra Radikal kirurgi 11 ( 49 ) 11 ( 46 ) 1 ( 43 ) 311 ( 46 ) Icke-radikal kirurgi 68 ( 3 ) 72 ( 33 ) 64 ( 27 ) 24 ( 3 ) Biopsi 48 ( 21 ) 48 ( 22 ) 69 ( 3 ) 165 ( 24 ) Totalt 226 (1 ) 221 (1 ) 233 (1 ) 68 (1 ) Södra Radikal kirurgi 17 ( 1 ) (. ) 27 ( 18 ) 44 ( 14 ) Icke-radikal kirurgi 121 ( 72 ) (. ) 73 ( 48 ) 194 ( 6 ) Biopsi 31 ( 18 ) (. ) 52 ( 34 ) 83 ( 26 ) Totalt 169 (1 ) (. ) 152 (1 ) 321 (1 ) Totalt Radikal kirurgi 377 ( 29 ) 292 ( 3 ) 636 ( 36 ) 135 ( 33 ) Icke-radikal kirurgi 612 ( 48 ) 41 ( 43 ) 663 ( 38 ) 1685 ( 42 ) Biopsi 292 ( 23 ) 257 ( 27 ) 464 ( 26 ) 113 ( 25 ) Totalt 1281 (1 ) 959 (1 ) 1763 (1 ) 43 (1 ) * Med biopsi avses icke volymsreducerande ingrepp som syftar till PAD. 32

33 4.7. Behandling Högmaligna gliom Lågmaligna gliom Meningiom 6 Procent Diagnosår Figur 4.11: Andel diagnoser radikalitetsbedömda med CT eller MRT av radikalt opererade patienter, uppdelat på diagnosår. I figuren ingår bara regionerna Norra, Uppsala/Örebro och Sydöstra. Observera att formuläret ändrats från och med 211 från svarsalternativen Ja/Nej till Ej utförd/radikal/icke radikal bedömning. I figuren har svarsalternativen Radikal och Icke radikal bedömning likställts med Ja. 33

34 Kapitel 4. Redovisade resultat Högmaligna gliom Lågmaligna gliom Meningiom 6 Procent Diagnosår Figur 4.12: Andel diagnoser radikalitetsbedömda med CT eller MRT av radikalt eller partiellt opererade patienter, uppdelat på diagnosår. I figuren ingår bara regionerna Norra, Uppsala/Örebro och Sydöstra. Observera att formuläret ändrats från och med 211 från svarsalternativen Ja/Nej till Ej utförd/radikal/icke radikal bedömning. I figuren har svarsalternativen Radikal och Icke radikal bedömning likställts med Ja. 34

35 4.7. Behandling % 89% 7 72% 6 Procent 5 52% 6% 4 3 Uppgift saknas Nej Ja 37% % n = Norra Uppsala Stockholm Västra Sydöstra Södra Sverige Figur 4.13: Högmaligna gliom - Andel diagnoser radikalitetsbedömda med CT eller MRT av radikalt opererade patienter uppdelat på region, n i figuren ger antal radikalt opererade högmaligna diagnoser totalt. 35

36 Kapitel 4. Redovisade resultat % 6 Procent 5 55% % Uppgift saknas Nej Ja 44% 41% % 1% n = Norra Uppsala Stockholm Västra Sydöstra Södra Sverige Figur 4.14: Högmaligna gliom - Andel diagnoser radikalitetsbedömda med CT eller MRT av radikalt eller partiellt opererade patienter uppdelat på region, n i figuren ger antal radikalt eller partiellt opererade högmaligna diagnoser totalt. 36

37 4.7. Behandling Procent % 53% Högmaligna gliom 49% 76% Ingen behandling Enbart annan behandling Kemoterapi men ej radioterapi 47% Annan typ av radioterapi Fulldos radioterapi 54% n = Norra Uppsala Stockholm Västra Sydöstra Södra Sverige Procent % 65% Lågmaligna gliom Ingen behandling Enbart annan behandling Kemoterapi men ej radioterapi 44% 33% Annan typ av radioterapi Fulldos radioterapi 49% n = % Norra Uppsala Stockholm Västra Sydöstra Södra Sverige Figur 4.15: Andel diagnoser där behandlingen varit fulldos radioterapi (slutdos 5 Gy eller mer); annan typ av radioterapi; kemoterapi men ej radioterapi; enbart annan behandling än radio- och kemoterapi; eller ingen behandling av alla uppföljda diagnoser (uppgift om postoperativ behandling har registrerats i uppföljningsformuläret), uppdelat i hög- och lågmaligna gliom, Patienter som enligt figuren behandlats med radioterapi kan också ha fått kemoterapi (inklusive konkomitant kemoterapi) eller annan behandling, och patienter som enligt figuren behandlats med kemoterapi kan också ha fått annan behandling (men ej radioterapi). 37

38 Kapitel 4. Redovisade resultat 4.8 Ledtider 1 8 Antal dagar n = Figur 4.16: Högmaligna gliom - Tid från diagnos enligt röntgen till operation uppdelat på diagnosår. Endast data från Norra, Uppsala/Örebro och Sydöstra regionen. Boxen innefattar mittersta 5% av väntetiderna, vertikala linjerna 8% och linjen (samt siffran) inom boxen representerar mediantiden. Tabell 4.13: Högmaligna gliom - Mediandagar från datum för diagnos enligt röntgen till datum för operation. Norra Uppsala Stockholm Västra Sydöstra Södra Totalt Antal Totalt Median Totalt

39 4.8. Ledtider 5 4 Antal dagar n = Figur 4.17: Lågmaligna gliom - Tid från diagnos enligt röntgen till operation uppdelat på diagnosår. Endast data från Norra, Uppsala/Örebro och Sydöstra regionen. Boxen innefattar mittersta 5% av väntetiderna, vertikala linjerna 7% och linjen (samt siffran) inom boxen representerar mediantiden. Tabell 4.14: Lågmaligna gliom - Mediandagar från datum för diagnos enligt röntgen till datum för operation. Norra Uppsala Stockholm Västra Sydöstra Södra Totalt Antal Totalt Median Totalt

40 Kapitel 4. Redovisade resultat 25 2 Antal dagar n = Figur 4.18: Högmaligna gliom - Tid från operation till PAD-svar uppdelat på diagnosår. Endast data från Norra, Uppsala/Örebro och Sydöstra regionen. Boxen innefattar mittersta 5% av väntetiderna, vertikala linjerna 8% och linjen (samt siffran) inom boxen representerar mediantiden. Tabell 4.15: Högmaligna gliom - Mediandagar från datum för operation till PADsvar. Norra Uppsala Stockholm Västra Sydöstra Södra Totalt Antal Totalt Median Totalt

41 4.8. Ledtider 5 4 Antal dagar n = Figur 4.19: Lågmaligna gliom - Tid från operation till PAD-svar uppdelat på diagnosår. Endast data från Norra, Uppsala/Örebro och Sydöstra regionen. Boxen innefattar mittersta 5% av väntetiderna, vertikala linjerna 8% och linjen (samt siffran) inom boxen representerar mediantiden. Tabell 4.16: Lågmaligna gliom - Mediandagar från datum för operation till PADsvar. Norra Uppsala Stockholm Västra Sydöstra Södra Totalt Antal Totalt Median Totalt

42 Kapitel 4. Redovisade resultat 1 8 Antal dagar n = Norra Uppsala Stockh. Västra Sydöstra Södra Totalt Figur 4.2: Högmaligna gliom - Tid från operation till onkologisk behandling uppdelat på region, Med onkologisk behandling menas första datum av endera radioterapi eller kemoterapi. Boxen innefattar mittersta 5% av väntetiderna, vertikala linjerna 8% och linjen (samt siffran) inom boxen representerar mediantiden. 42

43 4.8. Ledtider Antal dagar n = Norra Uppsala Stockh. Västra Sydöstra Södra Totalt Figur 4.21: Högmaligna gliom - Tid från diagnos enligt röntgen till onkologisk behandling uppdelat på region, Med onkologisk behandling menas första datum av endera radioterapi eller kemoterapi. Boxen innefattar mittersta 5% av väntetiderna, vertikala linjerna 8% och linjen (samt siffran) inom boxen representerar mediantiden. 43

44 Kapitel 4. Redovisade resultat 4.9 Överlevnad Överlevnadsberäkningarna är avgränsade till år för Norra, Uppsala och Sydöstra regionen, respektive för Stockholm, 2-23 respektive för Södra och respektive för Västra regionen. Till vissa figurer utnyttjas bara data från Norra, Sydöstra och Uppsalaregionen på grund av den goda täckningen under hela tidsperioden. I dessa fall noteras detta i figurtexten. Överlevnad beräknas som tid från diagnos (baserad på PAD) till datum för död eller censur ( ), undantaget 3-dagars överlevnad som utgår från operationsdatum. För 67 diagnoser var diagnosdatum från PAD registrerat som händelse efter dödsdatum. Dessa diagnoser exkluderades från överlevnadsanalyserna. Figur 4.24 visar på en förbättring av överlevnaden för patienter diagnostiserade från 24 jämfört med tidigare diagnoser. Delar man upp överlevnadsfigurerna i åldersgrupperna och 6-69 kan man se en ytterligare förbättring bland patienter diagnostiserade jämfört med tidigare år, figur 4.28 och figur En anledning till att denna ytterligare förbättring jämfört med inte är lika tydlig i figur 4.24 skulle kunna vara att patienterna har blivit äldre, figur 4.5. Tabell 4.17: Patienter som dör inom 3 dagar från operationsdatum. Högmaligna gliom Lågmaligna gliom Meningiom Totalt Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Norra 25 (4 ) 7 (4 ) 8 (1 ) 4 (3 ) Uppsala 65 (5 ) 9 (3 ) 2 (2 ) 94 (4 ) Stockholm 19 (3 ) 3 (1 ) ( ) 22 (2 ) Västra 8 (2 ) 1 (1 ) 5 (1 ) 14 (2 ) Sydöstra 36 (5 ) 2 (1 ) 14 (2 ) 52 (3 ) Södra 13 (4 ) ( ) 3 (1 ) 16 (2 ) Totalt 166 (4 ) 22 (2 ) 5 (2 ) 238 (3 ) 44

45 4.9. Överlevnad 1..8 Glioblastom IV Astrocytom III Astrocytom II Oligodendrogliom III Oligodendrogliom II Oligoastrocytom mixed Överlevnad År Antal diagnoser som är kvar i risk: Glioblastom IV Astrocytom III Astrocytom II Oligodendrogl. III Oligodendrogl. II Oligoastro. mix Figur 4.22: Femårsöverlevnad för diagnoserna Glioblastom IV, Astrocytom III, Astrocytom II, Oligodendrogliom III, Oligodendrogliom II och Oligoastrocytom bland, Endast data från Norra, Uppsala och Sydöstra regionen. 45

46 Kapitel 4. Redovisade resultat 1..8 Överlevnad Högmaligna gliom Lågmaligna gliom Meningiom Neurinom Övriga År Antal diagnoser som är kvar i risk: Högmal. gliom Lågmal. gliom Meningiom Neurinom Övriga Figur 4.23: Femårsöverlevnad för högmaligna och lågmaligna gliom, meningiom, neurinom och övriga, De största diagnoserna i gruppen övriga är hemangioblastom (78), subependymom (25), hemangiom UNS (23) och kraniofaryngeom (22). Endast data från Norra, Uppsala och Sydöstra regionen. 46

47 4.9. Överlevnad 1. Överlevnad År Antal diagnoser som är kvar i risk: Figur 4.24: Femårsöverlevnad uppdelat i PAD-år. Högmaligna gliom. Endast data från Norra, Uppsala och Sydöstra regionen. 47

48 Kapitel 4. Redovisade resultat 1. Överlevnad Radikal kirurgi Icke radikal kirurgi Biopsi År Antal diagnoser som är kvar i risk: Radikal k Icke radikal k Biopsi Figur 4.25: Femårsöverlevnad uppdelat i operationsmetod. Högmaligna gliom. Endast data från Norra, Uppsala och Sydöstra regionen. 48

49 4.9. Överlevnad 1. Överlevnad År Antal diagnoser som är kvar i risk: Figur 4.26: Femårsöverlevnad uppdelat i PAD-år. Högmaligna gliom opererade med radikal kirurgi. Endast data från Norra, Uppsala och Sydöstra regionen. 49

50 Kapitel 4. Redovisade resultat 1. Överlevnad år 4 59 år 6 69 år 7+ år År Antal diagnoser som är kvar i risk: Figur 4.27: Femårsöverlevnad per åldersklass, Högmaligna gliom. Endast data från Norra, Uppsala och Sydöstra regionen. 5

51 4.9. Överlevnad 1. Överlevnad År Antal diagnoser som är kvar i risk: Figur 4.28: Högmaligna gliom, femårsöverlevnad uppdelat i PAD-år för patienter med ålder år vid diagnos. Endast data från Norra, Uppsala och Sydöstra regionen. 51

52 Kapitel 4. Redovisade resultat 1. Överlevnad År Antal diagnoser som är kvar i risk: Figur 4.29: Högmaligna gliom, femårsöverlevnad uppdelat i PAD-år för patienter med ålder 6-69 år vid diagnos. Endast data från Norra, Uppsala och Sydöstra regionen. 52

53 4.9. Överlevnad 1. Överlevnad År Antal diagnoser som är kvar i risk: Figur 4.3: Högmaligna gliom, femårsöverlevnad uppdelat i PAD-år för patienter med ålder 7 år eller äldre vid diagnos. Endast data från Norra, Uppsala och Sydöstra regionen. 53

54 Kapitel 4. Redovisade resultat Överlevnad År Antal diagnoser som är kvar i risk: Figur 4.31: Femårsöverlevnad per funktionsgrad (WHO), Högmaligna gliom. Endast data från Norra, Uppsala och Sydöstra regionen. 54

55 4.9. Överlevnad 1. Överlevnad År Antal diagnoser som är kvar i risk: Figur 4.32: Högmaligna gliom, femårsöverlevnad uppdelat i PAD-år för patienter med god funktionsgrad ( eller 1). Endast data från Norra, Uppsala och Sydöstra regionen. 55

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-211 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-212 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Nationella planeringsgruppen för CNS-tumörer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Nationella planeringsgruppen för CNS-tumörer NATIONELLT KVALITETSREGISTER PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER 1999 2004 Nationella planeringsgruppen för CNS-tumörer Sammanställningen utförd av: Onkologiskt Centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ www.oc.umu.se

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 LÖFTE 1... 6 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Gallvägscancer inklusive gallblåsa Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer Myelom Äggstockscancer Pankreascancer

Läs mer

Registrering av primära hjärntumörer. på nationell vårdkvalitet Regionala skillnader avslöjade. klinik och vetenskap.

Registrering av primära hjärntumörer. på nationell vårdkvalitet Regionala skillnader avslöjade. klinik och vetenskap. vårdutveckling Läs mer Engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se Registrering av primära hjärntumörer mått på nationell vårdkvalitet ala skillnader avslöjade TOMMY BERGENHEIM, professor,

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1... 5 Alla cancerpatienter

Läs mer

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 Disposition Introduktion Strålbehandling Cytostatika Kortfattat om onkologisk

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp MATSTRUPE- OCH

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER DIAGNOSUPPGIFTER OCH PRIMÄR BEHANDLING uppdaterad 2014-12-08 Omfattar registerversion/-er Variabelbeskrivnings- Datum version Register version 1.0.0

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Oktober 2014 Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen Oktober 201 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING (diagnostiserade alla år) Kriterier för uppföljningsinrapportering Riktlinjer för uppföljning Kvalitetsregistret för kolorektal

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

GEOMAPPING. Stefan Peterson, RCC Syd 2016OKT14 GEOGRAFISKA OCH SOCIOEKONOMISKA FAKTORERS INVERKAN PÅ INSJUKNANDE, BEHANDLING OCH ÖVERLEVNAD.

GEOMAPPING. Stefan Peterson, RCC Syd 2016OKT14 GEOGRAFISKA OCH SOCIOEKONOMISKA FAKTORERS INVERKAN PÅ INSJUKNANDE, BEHANDLING OCH ÖVERLEVNAD. Stefan Peterson, RCC Syd 2016OKT14 GEOMAPPING GEOGRAFISKA OCH SOCIOEKONOMISKA FAKTORERS INVERKAN PÅ INSJUKNANDE, BEHANDLING OCH ÖVERLEVNAD. ULF STRÖMBERG, SAHLGRENSKA ANDERS HOLMÉN F&U REGION HALLAND MEF

Läs mer

Rapport. Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR)

Rapport. Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Rapport Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Mats Lambe, RCC Register och vårdprogram, Uppsala Örebro, nationellt stödjande RCC och Institutionen för Medicinsk Epidemiologi

Läs mer

Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2013

Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2013 Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2013 Manualen är utarbetad av Karin Olsson, april 2013 Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tfn 018-15

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Maj

Läs mer

Huvud- och Halscancer

Huvud- och Halscancer Huvud- och Halscancer Årsrapport från Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer 2013 (Swedish head and neck cancer register, SweHNCR) September 2014 Regionalt cancercentrum väst Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Mar 3 215 Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella lungcancerregistret 2014 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Uppsala April 2014 Innehåll Styrgruppen för nationella lungcancerregistret...

Läs mer

Blodcancerregistret. Nationellt register för akut lymfatisk leukemi hos vuxna. Rapport nr 1, 2011

Blodcancerregistret. Nationellt register för akut lymfatisk leukemi hos vuxna. Rapport nr 1, 2011 Blodcancerregistret Nationellt register för akut lymfatisk leukemi hos vuxna Rapport nr 1, 2011 Patienter med diagnos 2007-2009 1 Innehåll 1 Inledning 3 2 Populationen 4 2.1 Täckningsgrad... 4 2.2 Diagnos.

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Obligatorisk kod för start av SVF VL210 Beslut välgrundad misstanke Datum då beslut fattas

Läs mer

Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare: Magnus Rizell mars 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Peniscancer Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 009-0 Sept 03 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2015

Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2015 Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2015 Manualen är utarbetad av Karin Olsson, augusti 2015 Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tfn 018-15

Läs mer

Pediatrisk onkologi. Med fokus på hjärntumörer. Health Department, the33

Pediatrisk onkologi. Med fokus på hjärntumörer. Health Department, the33 Pediatrisk onkologi Med fokus på hjärntumörer Health Department, Innehållsförtäckning Tumörer i centrala nervsystemet....3 Inledning.....3 Sammanfattad prognos och frekvens på de olika CNS tumörer...3

Läs mer

Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret

Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret För Sydöstra Sjukvårdsregionen Regionalt Onkologiskt Centrum i Uppsala/Örebroregionen Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tel 018-15 19 10 Layout:

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Primära maligna hjärntumörer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Primära maligna hjärntumörer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Primära maligna hjärntumörer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Marie Sjögren april 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014 RMPG Kirurgi Årsrapport 214 Väntat högst 9 dagar på besök i specialiserad vård, andel (%) 1 98 96 94 92 9 okt-13 mar-14 88 86 84 82 Östergötland Jönköping Kalmar RIKET Data från Öppna jämförelser Väntat

Läs mer

Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland

Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland November 2014 1 Ledningstaben/BjH Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland Landstingets långsiktiga mål är att patienter i behov av behandling av cancersjukdom ska få den genomförd inom tre

Läs mer

Blankettguide Nationellt kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

Blankettguide Nationellt kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Blankettguide Nationellt kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer 2014-11-10 BLANKETTGUIDE FÖR ESOFAGUS-VENTRIKELCANCEREGISTRET Registerformulär 1, 2, och 3 Tumörbehandlingens mål i registerformulär

Läs mer

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Victoria Fomichov Statistiker Koloncancer i sydöstra regionen Medelåldern för diagnosår 2010 är 72 år. Ca 400 fall

Läs mer

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret 2014 Kontaktsjuksköterska Tydligt namngiven för patienten och har speciell tillgänglighet. Har ett tydligt skriftligt uppdrag. Datum när patienten

Läs mer

Tyreoideacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014 från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer

Tyreoideacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014 från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Tyreoideacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer september 2015

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden Page 1 of 5 Startsidan 2007-04-22 Esofaguscanceri faktorer som påverkar överlevnaden Ioannis Rouvelas, specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna, försvarade nyligen framgångsrikt sin

Läs mer

SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret. Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro

SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret. Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro 1 2 3 4 5 Standardiserat Vårdförlopp http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/

Läs mer

Baslinjemätning. Region Sydöstra, uppdelat efter folkbokföringslän vid diagnos Data avseende perioden 2010/01/ /06/30

Baslinjemätning. Region Sydöstra, uppdelat efter folkbokföringslän vid diagnos Data avseende perioden 2010/01/ /06/30 Baslinjemätning Standardiserade vårdförlopp i cancervården: AML, Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Prostatacancer och Urinblåsecancer Region Sydöstra, uppdelat efter folkbokföringslän

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER MYELOPROLIFERATIVA SJUKDOMAR (MPD) ANMÄLAN

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER MYELOPROLIFERATIVA SJUKDOMAR (MPD) ANMÄLAN MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER MYELOPROLIFERATIVA SJUKDOMAR (MPD) ANMÄLAN Senaste uppdatering 2015-02-25 (Skapad den 2008-04-25) Ansvarigt Cancercentrum REGISTERVERSIONER Omfattar registerversion/-er

Läs mer

Skelett- och mjukdelssarkom Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Skelett- och mjukdelssarkom Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Skelett- och mjukdelssarkom Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Sigvard Eriksson, Ortoped SU/Sahlgrenska Februari 2017 Innehållsförteckning

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Esofagus- och ventrikelcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 214 från Nationella registret för esofagus- och ventrikelcancer(nrev)

Läs mer

Cancer i gallblåsa och gallvägar

Cancer i gallblåsa och gallvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i gallblåsa och gallvägar Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare: Magnus Rizell mars 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Bröstcancer. Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp. Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran

Bröstcancer. Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp. Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Bröstcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran oktober 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSRAPPORT. RMPG Neurosjukdomar

ÅRSRAPPORT. RMPG Neurosjukdomar ÅRSRAPPORT RMPG Neurosjukdomar 2014 Innehåll ÅRSRAPPORT... 1 RMPG Neurosjukdomar... 1 2014... 1 Utvecklingstendenser... 3 Stroke... 3 Mb Parkinson... 3 Epilepsi... 3 Multipel skleros (MS)... 3 Sällsynta

Läs mer

REGISTER OCH UTVÄRDERING AV RESULTATEN EFTER KIRURGISK EPILEPSIBEHANDLING

REGISTER OCH UTVÄRDERING AV RESULTATEN EFTER KIRURGISK EPILEPSIBEHANDLING REGISTER OCH UTVÄRDERING AV RESULTATEN EFTER KIRURGISK EPILEPSIBEHANDLING RAPPORT ÖVER 1998 ÅRS VERKSAMHET Rapportversion 990915 ROLAND FLINK Registeransvarig 1998 års epilepsikirurgiska verksamhet. Liksom

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

Svenskt Bråckregister

Svenskt Bråckregister Svenskt Bråckregister Nationellt kvalitetsregister för bråckkirurgi Klinikrapport för jämfört med Bråckoperationer utförda perioden - - Klinikrapport Hur många bråckoperationer har utförts vid? 200 160

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING För Sydöstra Sjukvårdsregionen Omfattar registerversion/-er Datum för driftsättning Variabelbeskrivnings version Revidering av dokument

Läs mer

Finlands Cancerregister Institutionen för statistisk och epidemiologisk cancerforskning

Finlands Cancerregister Institutionen för statistisk och epidemiologisk cancerforskning Cancerpatienternas överlevnadstal i olika områden På sidorna 3 16 framställs de ålderstandardiserade relativa överlevnadstalen för patienter i de olika universitetssjukhusens ansvarsområden vilka har diagnostiserats

Läs mer

Svenskt Bråckregister

Svenskt Bråckregister Svenskt Bråckregister Nationellt kvalitetsregister för bråckkirurgi Landstingsrapport för jämfört med Bråckoperationer utförda perioden - - Landstingsrapport Hur många bråckoperationer har utförts vid?

Läs mer

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Rapport nr 5 Patienter med diagnos 1997-September 2005 Uppföljning till Juni 2007 Rapport Februari 2008

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Rapport nr 5 Patienter med diagnos 1997-September 2005 Uppföljning till Juni 2007 Rapport Februari 2008 Svensk Förening för Hematologi Sveriges Onkologiska Centra Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Rapport nr 5 Patienter med diagnos 1997-September 2005 Uppföljning till Juni 2007 Rapport Februari

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Svenskt Bråckregister

Svenskt Bråckregister Svenskt Bråckregister Nationellt kvalitetsregister för bråckkirurgi Landstingsrapport för jämfört med Bråckoperationer utförda perioden 1994 - Registercentrum: Pär Nordin Annika Enarsson Registeransvarig

Läs mer

Kvalitetregister för tumörer i pankreas och periampullärt

Kvalitetregister för tumörer i pankreas och periampullärt Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Kvalitetregister för tumörer i pankreas och periampullärt Årsrapport 2012 April 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Norra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se Nationella register och vårdprogram www.cancercentrum.se Magnus Rizell Registerhållare, ordf. nat VP magnus.rizell@vgregion.se Patient - process Ett processorienterat synsätt Vårdteam Regional vårdprocessgrupp

Läs mer

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Beställningsadress: Regionala tumörregistret Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund Tel 046-17

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION

STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION Senaste uppdatering 2013-11-29 Ansvarigt Cancercentrum Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Svenskt Bråckregister

Svenskt Bråckregister Svenskt Bråckregister Nationellt kvalitetsregister för bråckkirurgi Klinikrapport för jämfört med Bråckoperationer utförda perioden - Registercentrum: Pär Nordin Annika Enarsson Registeransvarig Registersekreterare

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1999 Beställningsadress

Läs mer

Svenskt Bråckregister

Svenskt Bråckregister Svenskt Bråckregister Nationellt kvalitetsregister för bråckkirurgi Klinikrapport för Lund-Landskrona lasarett jämfört med Bråckoperationer utförda perioden 1998 - Registercentrum: Pär Nordin Annika Enarsson

Läs mer

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Prostatacancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. inledning... 1 2. Patientgruppens epidemologi... 1 2.1

Läs mer

Svenskt Bråckregister

Svenskt Bråckregister Svenskt Bråckregister Nationellt kvalitetsregister för bråckkirurgi Klinikrapport för jämfört med Bråckoperationer utförda perioden 1999 - Registercentrum: Pär Nordin Annika Enarsson Registeransvarig Registersekreterare

Läs mer

Svenskt Bråckregister

Svenskt Bråckregister Svenskt Bråckregister Nationellt kvalitetsregister för bråckkirurgi Klinikrapport för Ängelholms sjukhus jämfört med Övriga sjukhus Bråckoperationer utförda 2007 Hur många bråckoperationer har utförts

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland

Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland Augusti 2014 1 Ledningstaben/BjH Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland Landstingets långsiktiga mål är att patienter i behov av operation av cancersjukdom ska få den genomförd inom tre veckor.

Läs mer

Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ann-Marie Olvenmark Annika Hedlund Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Svenskt Bråckregister

Svenskt Bråckregister Svenskt Bråckregister Nationellt kvalitetsregister för bråckkirurgi Klinikrapport för jämfört med Bråckoperationer utförda perioden 2000 - Registercentrum: Pär Nordin Annika Enarsson Registeransvarig Registersekreterare

Läs mer

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser?

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Anna Nordenskjöld, Helena Fohlin, Erik Holmberg, Chaido Chamalidou, Per Karlsson, Bo Nordenskjöld,

Läs mer

Få svar på dina frågor i Britt-Maries frågelåda

Få svar på dina frågor i Britt-Maries frågelåda 4214 VÄLKOMMEN TILL VÅRNUMRET! Aktuell statistik för delregistren, en nybildad forskargrupp och en intervju med vår patientrepresentant. Om detta kan du läsa i fjärde numret av Gyncanytt. Sedan förra numret

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Cystektomiregistret Kvalitetsregisterrapport Nationella kvalitetsregistret för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2015 Innehållsförteckning STYRGRUPP... 5 TÄCKNINGSGRAD... 6 VÄNTETID TILL

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi.

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi. Styrdokument för Sv.kval.reg.HH-cancer 080303-2.doc Sidan 1 av 6 Reviderad version 080303 Styrdokument för Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna

Läs mer

REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR HJÄRNTUMÖRER

REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR HJÄRNTUMÖRER REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR HJÄRNTUMÖRER 2016-2018 Bakgrund I Sverige diagnostiseras ungefär 1300 nya fall av CNS-tumörer per år vilket motsvarar 3 % av samtliga cancerfall. Av de primära hjärntumörerna

Läs mer