Brottsplats Boden. Frakturprevention - i praktiken. FÖREBYGGA SVÅR FRAKTUR EGENBEHANDLA, FALLPROFYLAX eller LÄKEMEDEL? 1.

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brottsplats Boden. Frakturprevention - i praktiken. FÖREBYGGA SVÅR FRAKTUR EGENBEHANDLA, FALLPROFYLAX eller LÄKEMEDEL? 1."

Transkript

1 FÖREBYGGA SVÅR FRAKTUR EGENBEHANDLA, FALLPROFYLAX eller LÄKEMEDEL? Robert Svartholm Daniel Albertsson 1. Brottsplats Boden 2. Vårdmötet - Person eller Diagnos perspektiv? 3. Osteoporos - Nationella riktlinjer(=nr) SoS Frakturprevention - i praktiken Frakturprevention - i praktiken 1. RISK för svår fraktur 1. Utreda Samtal & undersöka Lab Riskfaktorer modeller (FRAMO + FRAX) 2. Röntgen Ryggröntgen Bentäthet höft och rygg 2. FÖREBYGGA svår fraktur 1. Levnadsvanor 2. Fallprevention 3. Läkemedel 4. Patientfall 3. Hur förbättra lokal frakturprevention? Brottsplats Boden Höftfrakturer i en medelsvensk stad Robert Svartholm Distriktsläkare

2 Boden 7558 invånare över 60 års ålder - könsfördelning Könsfördelning Boden Kvinna Man 800 Invånare Åldersgrupp Antal höftfrakturer - över 70 års ålder Antal höftfraktureröver 70 års ålder i Bodens kommun Befolkning = 3947 Höftfrakturer = 73 (Under 70 år = 13 höftfraktur ) Åldersgrupper Höftfrakturrisk och ålder

3 Brottsoffer i Boden journalstudie efter höftfraktur för 14 personer mellan år Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Hösten 2007 våren 2008 Robert Svartholm patienter ålder år 2 friska kvinnor 1 svårt multisjuk man patienter ålder år 10 multisjuka ( > en organsystemdiagnos) 1 frisk person - cyklade omkull 5-8 fraktur efter lågenergitrauma (samma plan)

4 Frakturrelaterade Diagnoser + Polyfarmaci hos multisjuka år ( n=10) Bisfosfonat årligen via apotek Antalindivider / invånare som minst 1 gång resp. år via apotek hämtat ut förskrivna Bisfosfonater (ATC-kod M05BA) Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen 14,0 12,0 10,0 8,0 Västerbottens län Västernorrlands län Riket 6,0 4,0 Jämtlands län Norrbottens län 2,0 0, År Bisfosfonat för män/kvinnor 2011 via apotek Antalindivider / 1 000invånaresomminst1gångår 2011 via apotek hämtat ut förskrivna Bisfosfonater (ATC-kod M05BA) Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen 25,0 22,3 20,1 20,0 18,2 16,8 16,6 15,0 12,2 12,9 10,0 10,7 9,8 9,4 5,0 3,2 4,2 2,8 3,6 2,4 0,0 Män Kvinnor Båda Män Kvinnor Båda Män Kvinnor Båda Män Kvinnor Båda Män Kvinnor Båda könen könen könen könen könen Riket Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

5 Kalcium + vitamin D årligen via apotek Antal individer / invånare som minst 1 gång resp. år via apotek hämtat ut förskrivet Kalcium-D-vitamin (ATC-kod A12AX) Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Riket Västerbottens län Norrbottens län Jämtlands län Västernorrlands län 5,0 0, År Kalcium + vitamin D årligen 2011 via apotek Antalindivider / invånare som minst1 gång år2011 via apotek hämtatutförskrivetkalcium-d-vitamin (ATC-kod A12AX) Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen 60,0 50,0 40,0 48,4 38,8 41,0 48,8 45,6 30,0 29,4 23,1 25,0 29,0 26,8 20,0 10,0 10,3 7,4 9,1 9,4 8,5 0,0 Män Kvinnor Båda könen Män Kvinnor Båda könen Män Kvinnor Båda könen Män Kvinnor Båda könen Män Kvinnor Båda könen Riket Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Daniel Albertsson Distriktsläkare, Med Dr Vc Birka och FoU Kronoberg

6 Mål för frakturprevention? klara sig själv promenera till dotter vill inte ramla igen 0-vision för Fall Osteoporos Fraktur Höftfraktur Lönsam vårdindustri Låg vårdkostnad & god kvalité Person och Diagnos - kombinera hur? Samtalstekniker centrerar: Person Diagnos 1.Person styr - Diagnosflöde / vård styr 2.Öppna vida frågor, reflektera - Rikta frågor, avgränsar 3.Komplex individ + multisjuk - Enkla diagnos-/vårdflöden 4.Personupplevd hälsa - Mätbar sjukdom/hälsomått Vård Dialog etableras? Vårdbehov Patient livs prioritering - Vård erbjudande Förändra Friskfaktorer stärks - Risker tas bort Behandlingsaktör Egenvård (hemtränar,röker) - Omvårdad (läkemedel)

7 RÖRA SIG Naturligt Nöjdare Nyttigt Regelbunden promenad förebygger Hjärtinfakt Diabetes Övervikt Depression & Demens Obstipation Höftfraktur Funktion & hälsa kvinnor år Promenerade regelbundet 70% Går med hjälpmedel 38% Reser sig 5 ggr ur stol (benstyrka) 71% Fall senaste året 33% Fraktur tidigare 40% Ensam boende (eget boende) 52% Servicehus 11% Subjektiv hälsa bra eller sådär 90%

8 Vårdimplementering av Nationella riktlinjer(nr) Rörelseorganens sjukdom 2012 NR evidensbaserad kunskap djupa studier mätbara delar av vårdutbud som är generaliserbar stora nationella praxisskillnader + systematisk kvalitetsutveckling Vårdprogram utformas inom landsting NR integreras i Lokala vårdprogram Lokala vårdprogram beskriver bredare vårdutbud, än i NR utifrån lokal prioritering / förutsättningar Patient är unik och vårddialogen avgör behandlingsval patient unikt vårdbehov (samsjuklighet + psykosocial situation + egna val) beprövad erfarenhet för olika behandlingar lokalt vårdutbud Nationella riktlinjer(nr) Osteoporos sjukdom 2012 Med rätt diagnostik och behandling kan många fler frakturer förebyggas. Förutom läkemedel är fallprevention och levnadsvanor viktiga. Rekommenderar läkemedel till 60-70% som haft fraktur 23% fick Minskar lidande och sparar sjukvårdskostnader. Lägre kostnader 200 miljoner kronor per år, då färre frakturer. Många kvinnor som haft en benskörhetsrelaterad fraktur felbehandlade. Både över och underbehandling med läkemedel. Personer med hög frakturrisk som är kombinerad benskörhet bör behandlas med alendronsyra eller zoledronsyra, att förebygga nya frakturer (inklusive radiusfraktur). I Kronobergs riktlinjer prioriteras prevention av svårare frakturtyper, dvs höftfraktur och upprepad kotfraktur NR 2012 Riskgrupp för fraktur Frakturrisk underbehandlad då manifest osteoporos 1. Levnadsvanor 2. Fallprevention 3. Läkemedel Frakturrisk värderas primärt med kliniska riskfaktorer (inte bentäthet) Ålder starkast riskfaktor för höftfraktur (6 gånger starkare än bentäthet) Misstänkt ökad frakturrisk 1. Kliniska riskfaktorer värderas primärt. Frakturrisk ökar då flera kliniska riskfaktorer, 10-årsprognos för fraktur med FRAX ger bättre riskvärdering. 2. Bentäthetsmätning (med DXA-teknik) görs bara vid ökad risk 1. Osteoporosfraktur risk kliniskt > 15% med FRAX 2. Läkemedelsprevention övervägs.

9 NR Läkemedelsprevention Hög frakturrisk : Risk benskörhetsfraktur > 30% med FRAX + bentäthet < -2.0 SD eller om personen har haft minst en höft/kotfraktur förut, övervägs behandla (prio 2-3): 1. Alendronat + Kalcium & vitamin D 2. Zolendronat 3. (Denusumab i 3:e hand). Behandlingsindikation stärks med högre frakturrisk. Låg frakturrisk : Risk benskörhetsfraktur < 15% med FRAX bör man avstå från bentäthetsmäta eller skelettstärkande läkemedel. Enbart kalcium+vitamin D bör bara ges till postmenopaus kvinnor - om påvisad brist. För äldre kvinnor (>80 år) har fall- och viss frakturpreventiv effekt visats, då vitamin D >= 800 E. NR Fallprevention Fysisk träning individanpassad - till riskgrupper Träning handledd för äldre kvinnor med osteopeni-osteoporos eller kotfraktur. Fall- och frakturförebyggande effekt (evidens låg-måttlig, prio 5): Viktbärande balans- och konditionsträning (promenad, jogging) Styrketräning Fallprevention individanpassad för äldre i särskilt boende / sjukhusmiljö (evidens måttlig, prio 4): Individens fall(skade)risk värderas Fysisk träning Kognitiv träning Boendemiljö säkrare Hjälpmedel Höftskydd (prio 8, då annan frakturprevention oftast är effektivare) Frakturprevention - i praktiken 1. RISK för svår fraktur (höftfraktur + upprepad kotfraktur) 1. Utreda Samtal & undersöka Lab Riskfaktorer modeller (FRAMO + FRAX) 2. Röntgen Ryggröntgen Bentäthet höft och rygg 2. FÖREBYGGA svår fraktur 1. Levnadsvanor 2. Fallprevention 3. Läkemedel 3. Hur förbättra lokal frakturprevention?

10 Frakturtyper - lågenergiutlösta Fraktur vanligt, var annan kvinna och var fjärde man 1. Höftfraktur vanlig (4:e kvinna) + svår fraktur Uppkommer efter fall (90%) Drabbar äldre runt 80 års, flest kvinnor. Risk dubbleras vart 5:e år. Orsakar ofta rörelsehinder och ändrad boendeform Dödlighet hög 2. Kotfraktur debut från 45 år. Uppkommer spontant eller efter fall. Värkperiod minst 1-2 månader. Återfallsrisk hög för ny kotfrakturer. Flera kotfrakturer ger ofta rörelsehinder och sämre hälsa. 3. Underarmsfraktur (radius) vanligaste frakturen. Begränsade men. 4. Övriga: Överarms- (humerus), bäcken-, revben- eller fotledsfraktur. Ofta efter fall, lågenergi. Läker oftast inom 2-3 månader. VÄRDERING av FRAKTURRISK Ålder Kön Arv Kroppsvikt/ viktminskning Sjukdom - fraktur - inaktivitet - näringsupptag - hormon (köns-, tyroidea, paratyr) - lever-, njure - reumatism Läkemedel - kortison - stärka skelett Skelett styrka Levnadsvanor - promenera - solljus - rökfrihet - kost Fraktur Balans & koordination. Muskelstyrka Fall Ålder Sjukdom - syn - hjärna (CNS, CVI, parkinson, depress, sömn) - blodtryck - infektion Läkemedel - sederar/tröttar - lågt blodtryck Fallrisk i omgivning (matta, skor). Höftskydd?

11 Skelettet ombyggnad (Remodeling Cycle or Trabecula. Seeman. N Engl J Med ) Artikel II: Bakgrund Cumming riskfaktorer & låg bentäthet-var för sig-ökar höftfrakturrisk Få kliniska riskfaktorer = låg frakturrisk (oberoende bentäthet) Många kliniska riskfaktorer = hög frakturrisk Kliniska riskfaktorer + låg bentäthet = uttalat hög höftfrakturrisk

12 Riskmodell FRAMO Index 4 frågor Höftfrakturrisk bland kvinnor över 70 år - fyra Ja/Nej - frågor Minst 2 av 4 faktorer ökar höftfrakturer x 7 under två år. Absolut risk för höftfraktur = 2.7% per år. Riskfaktor x 4 Ålder 80 år Kroppsvikt < 60 kg Kan inte resa sig upp från stol 5 gånger, utan att hjälpa till med armar Tidigare fraktur i arm, höft eller kota ( kota sammantryckt vid röntgen? ) ) FRAMO (fracture & mortality) Index Ny fraktur & dödlighet under 2 år (Albertsson 2007, Incitament 1/2008 ) Höftfrakturrisk med 4 riskfaktorer samt bentäthet i häl Fyra riskfaktorer och bentäthet häl Höftfraktur Risk inom 11% av befolkningen utifrån hög FRAMO+tidigare fragilitetsfraktur+bmd<-3.5 (orange). Resterande befolkning hade låg risk (grön). Absolutrisk Höftfraktur (årlig) 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% n = 285 p < ,8% 1% 0% 0,4% Befolkningsandel (niondelar) Figur 1: Fyra faktorer (risk x 6) Figur 2: Fyra faktorer + bentäthet (risk x 21)

13 Riskmodell FRAX Frakturrisk för svensk befolkning års ålder Beräknas på webb : Tioårs-risk för: 1. Höftfraktur 2. Osteoporosrelaterad fraktur (i handled, kota, överarm eller höft) Riskfaktorer: Minst 4 riskfaktorer behövs: ålder, kön, vikt och längd Upp till 12 faktorer kan värderas, inklusive bentäthet Pålitlighet ökar då fler faktorer. Frakturrisk: Visar absolut frakturrisk 10-årsperiod, för obehandlade. Höftfrakturrisk på 10% under 10 år motsvarar en årlig risk på minst 1%. Riskfaktorer x 12 Ålder * Lågenergifraktur tidigare Reumatisk sjukdom Kön * Höftfraktur hos förälder Sekundär osteoporos ** Kroppsvikt * Röker Alkoholmissbruk ( 3 glas/dag) Kroppslängd* Kortisonintag (> 5mg i 3 mån) Bentäthet i höft * Diabetes(insulin), hyperpara-/hypertyroidism, tidig könshormonbrist (hypogonad), malabsobtion & leversvikt Riskmodell FRAX kvinna 70 år kliniska faktorer Riskmodell FRAX kvinna 80 år kliniska faktorer

14 Riskmodell FRAX kvinna 80 år kliniska faktorer + osteoporos Klinisk undersökning (I) Klinisk kontroll Levnadsvanor, funktions- & rörelseförmåga. Fall? Sjukdomar och läkemedel som påverkar rörlighet och skelett? Uppresningsförmåga testas, ryggform? Vikt, aktuell kroppslängd & längd vid 25 år Klinisk undersökning (II) Labprover 1.Bas: Hb, MCV, LPK, SR, jon-calcium, kreatinin, albumin, GT, ALP och TSH. 2.Komplettera vid behov: TTG-antikropp, elfores, cystatinc + egfr 3.Klinisk misstanke: fs-pth, 25-OH vitamind3 (>25-75), CDT eller s-testosteron (då hypogonad man). Män <65 år med lågenergi-fraktur o/e låg bentäthet har ofta sekundär osteoporos, vid oklarhet utreder endokrinolog.

15 Ryggröntga. Kotfrakturer? Dolda kotfrakturer vanligt Upprepad kotfraktur? Efter 45 års ålder Ryggont 2 månadsperioder Längdminskning > 3-5 cm Krumryggig Rörelsehinder ev. (Bukömhet/besvär) Tidigare röntgad kotfraktur Tidigare fraktur? Hoptryckt ryggkota? Utredas Rygg röntgen ev Höftfraktur risk värderas Röntgensvar Kotfraktur en/flera? Osteopent skelett på röntgen =?? Behandling av kotfraktur Kotfrakturrisk ökar med antal kotfrakturer Rörelsehinder ökar med antal kotfrakturer Skelettstärkande behandling ofta effektiv, särskilt då upprepad kotfraktur Bentäthetsmäta vem? (Lokala riktlinjer Landstinget Kronoberg 2013) Vem utreds? Högrisk för höftfraktur / upprepad kotfraktur Kortisonbehandling Skelettstärkande läkemedelsbehandling övervägs Högriskgrupp farmakabehandling övervägs utifrån kliniska faktorer + låg bentäthet Kliniska riskfaktorer Bentäthet i höft / ländrygg * (T-score) Höftfrakturrisk > 15-20% under 10 år (FRAX-beräknat) + BMD < -2.0 SD Tidigare (1-)2 kotfrakturer eller Kortisonbehandling pågår + BMD < -1.0 SD *Bentäthet (BMD) i höft och ländrygg mätt med väl validerad godkänd DXA-teknik, besvaras som T-score (dvs antal standarddeviationers (SD) avvikelse avbentäthet gentemot friska 25-åriga kvinnor). Låg bentäthet i höft och ländär utvärderad mot frakturrisk, med godkända gränsvärden inför skelettstärkande läkemedelsbehandling. Bentäthet i häl är vare sig prövad eller godkänd för effekter av läkemedelsbehandling. Bentäthetsmätning Mäta var och vilken teknik? Bentäthet i höfter och länd, med DXA teknik godkänd Utvärdera bentäthet hur? Höftfrakturrisk värderas : FRAX = kliniska riskfaktorer + bentäthet Hög frakturrisk ökar behandlingsvinst Skelettstärkande läkemedel förutsätter vanligen osteoporos Då kotkompressioner kan läkemedel ges även vid osteopeni Vid upprepade svåra frakturer hos äldre äldre kan skelettstärkande behandling insättas utan bentäthetsmätning (efter multipla kotfrakturer alternativt kombinerad höft- + kotfraktur)

16 PREVENTION (Ur Lokala riktlinjer Landstinget Kronoberg 2013) I: Levnadsvanor basbehandling 1. Fysisk aktivitet Daglig promenad minuter minskar höftfrakturrisk (FaR) Motion färskvara 2. Utevistelse - 30 minuter/dag (särskilt sommarhalvår kl 10-15) 3. Rökfri minskar höftfrakturrisk. Rökstopp viss effekt 4. Kost allsidig. Energiinnehåll tillräckligt. Minst 0.5 g kalcium/dag (glas mjölk 250mg, ostskiva 80mg). Fallprevention + råd vid ökad frakturrisk Fallprevention 1. Fysisk träning i hem, grupp - sjukgymn.handled 2. Boendemiljö inne och ute (efter fall) 3. Hjälpmedel för att undvika nya fall 4. Hälso- & Läkemedelskontroll (efter fall) 5. Höftskydd ev Fallprevention (Campbell 1999) Kvinnor över 80 år i eget boende. Eget hemprogram av sjukgymnast träna muskelstyrka & balans under 30 minuter 3 ggr/vecka + promenad 3 ggr/vecka Resultat: Fall minskade med 40% under 2 år.

17 Effect of Exercise on extraskeletall risk factors for Hip Fractures in elderly women with Low BMD + long-time outcome (7 years) (RCT-studie) Korpelainen kvinnor år med osteoporos (< - 2 SD) Träning: Viktbärande träning i grupp 24 tillfälle per år + hemträning under 2.5 år. Därefter fortsatt hemträning 20 minuter dag, under ytterligare 4.5 år. Resultat: Bättre gånghastighet, benstyrka och balans Inga (0) höftfrakturer i träningsgrupp - 5 höftfrakturer kontrollgrupp En (1) dog i träningsgrupp 8 i kontrollgrupp (IRR=0,11( )) Bentäthet minskade för alla (både de som tränade och kontroller ) Fallprevention individualisera för riskgrupper Arbetsterapeut ADL-träning Information om säkerhet hemmiljö (skrift Gå Bra ) Träna använda hjälpmedel Lämplig åtgärd vid kognitiv svikt Sjukgymnast Balansträning Styrketräning Hemprogram Förflyttningsträna Info om träning (skrift Gå bra ) VÄRDERING av FRAKTURRISK Ålder Kön Arv Kroppsvikt/ viktminskning Sjukdom - fraktur - inaktivitet - näringsupptag - hormon (köns-, tyroidea, paratyr) - lever-, njure - reumatism Läkemedel - kortison - stärka skelett Skelett styrka Levnadsvanor - promenera - solljus - rökfrihet - kost Fraktur Balans & koordination. Muskelstyrka Fall Ålder Sjukdom - syn - hjärna (CNS, CVI, parkinson, depress, sömn) - blodtryck - infektion Läkemedel - sederar/tröttar - lågt blodtryck Fallrisk i omgivning (matta, skor). Höftskydd?

18 Fall varför? Faller - då förmåga understiger risktagande Risknivå? Risk medveten? Attityd efter ett Fall? Lärdom? Rädd och passiv Otur och bortförklarar Aktiv efter fall och förändrar risk Fallutred! Vad föregick / gjorde samtidigt / utlöste själva fallet? Fallit förut? Lösa mattor Belysning Skor inomhus Höftskydd - Då hög frakturrisk + falltendens - Hjälp använda skydd (institution) - Skydd bekvämare - Rabatt kostnad för skydd, kommun provar ut, sjukgymnast (sjuksköt)

19 Höftskydd Indikation: Institutionsboende kvinnor Hög höftfrakturrisk + falltendens Medverkan bära skydd: Följsamhet bära höftskydd i studier varierat mellan 15-65%. Patientmotivation och personal utbildning/stöd påverkar. Komfort? Ta av och på skydd? Bekvämlighet, modeller? Pris? Resultat: Enligt NR 2012 ges insats prio 8, primärt rekommenderas andra effektivare frakturpreventiva insatser. Följsamhet att bära skydd påverkar frakturrisk. Höftfrakturer minskar troligen, då skydd bärs på institution. III: Läkemedelsval för patient med hög risk för benskörhetsfraktur Läkemedelsval vid behandling av patienter med hög risk för benskörhetsfraktur Förstahandsval Andrahandsval ** Alendronat + Kalcium + Vitamin D Zoledronat (Aclasta)** Kalcium + Vitamin D* Sällan-/specialistförskrivning Denusumab (Prolia) SERM (Evista)*** Strontium (Protelos)*** Östrogen/Testosteron*** Teriparatide/Pth 1-84 * Isolerad kalcium + vitamin D kan ges vid påvisad brist, då främst till äldre kvinnor. ** Zoledronat-injektion ges (inneliggande), ordineras av specialist. *** SERM eller strontium förskrivs sällan. SERM eller östrogen enbart till kvinnor. Bisfosfonat (Alendronat) Relativ frakturrisk halverad - hos kvinnor med tidigare kotfraktur och osteoporos. Frakturpreventiv effekt ökar då hög risk. Full effekt uppnås inom 1-3 års behandling. (Sällan femurdiafysfraktur efter 3 års behandling) Utvärdera om kan avsluta behandling efter 5 år Efter utsatt läkemedel kvardröjande frakturpreventiv effekt mot rörbensfraktur under 5 år (kotfrakturrisk återkommer) Biverkan: Esofagusskaderisk! Ges ej vid svälgningsbesvär! Tablett intas i sittande och nedsköjes noga. Zoledronat (Aclasta) injektion behandlingsalt. Tandläkar u-s genomföres före behandling, pga risk för käkosteonekros.

20 Nytta biverkan av långvarig bisfosfonatbehandling (Therapeutic letter 2011) Nytta biverkan av långvarig bisfosfonatbehandling (Therapeutic letter 2011) Höftfraktur(HF) prevention med läkemedel - NNT och kostnad Höftfrakturrisk 10% under 10 år motsvarar 1% risk per år Läkemedel som förebygger 50% av frakturer = 200 behandlingsår / förebyggd HF Biverkan av läkemedel under 200 behandlingsår < skadan av 1 HF? Kostnad läkemedel för 200 behandlingsår = kr / förebyggd HF Med ökad frakturrisk hos individen så minskas: 1. NNT 2. Biverkningar från läkemedel 3. Läkemedelskostnader Effektiv frakturprevention med läkemedel förutsätter rimligt hög risk för HF (eller annan svår fraktur).

21 Calcium + Vitamin D - Monoterapi Indikation Fall förebyggs (20%) av vitamin D (dos minst 800 E). Fraktur rörben, ssk höftfraktur, förebyggs med Ca + vit D Kvinnor > 80 år med hög risk, särskilt på institution Brist på calcium/vitamin D bör påvisas Skelettstärkande vid samtidig kortisonterapi Tillägg då samtidig skelettstärkande läkemedel Uppfölj: s-calcium och kreatinin (e-gfr) följs. Biverkan: Tarmfunktion. Undvik calcium om njursten. Risk kardiovaskulär arytmi vid ökat S-kalcium. Insatser att förebygga 1 höftfraktur Frakturprevention förändras Landstinget Kronoberg 2013 Primärvård Individualisera vård, helhetssyn. Riktad läkaruppföljning vid årskontroll eller postfraktur till högriskgrupp (för framtida höftfraktur / upprepad kotfraktur). Levnadsvaneråd, ev fallprevention, ev läkemedel. Personal- och läkemedelskostnad ökar på Vc Slutenvård (ortoped och rehab) Förväntade färre / senare höftfraktur Utökad postfrakturrehabilitering och frakturprevention till riskgrupper Frakturuppföljning från ortoped till Vc förbättras (remiss, IT-stöd diagnosnummer)

22 Falldiskussion 1. Kvinna 50 år & radiusfraktur ( och om 1 kotfraktur dessutom).. ( ) 2. Kvinna 65 år & minskat 5 cm längd. 3. Kvinna 80 år & bäckenfraktur.

23 4. Man 85 år & höftfraktur (& stroke).. 5. Kvinna 90 år + vikt 55 kg. FRAX med HF risk 10%. Diskussion och Frågor Frakturrisk & prevention 1.Screena äldre på Vc? Ålder, FRAMO, FRAX? Kroppslängd? 2.Frakturuppföljning från ortopedklinik? Hur då? 3.Levnadsvanor råd ges? Viktigt? 4.Fallprevention a) Fallit - hur? Hem-miljö säker? b) Hälsa/medicin? Hjälpmedel? c) Träna hemma? Träna grupp? Sjukgymnast?

24 5. Läkemedelsbehov? 1. När börja med bisfosfonat? a) Ålder? b) Frakturrisk nog att behandla? c) Behov mäta bentäthet innan terapi LM? Klinisk skatta först!!! När räcker klinisk skattning (FRAX+Fraktur )? 2. Behandlingstid skelettstärkande? Referenser: Nationella riktlinjer för Rörelseorganens Sjukdomar (2012) ( Läkemedelsboken (se endokrinologi / rubbningar i kalciumomsättningen osteoporos & frakturprevention) ( FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention & Sjukdomsbehandling) 2012 ( FRAX beräkningl ( FRAMO Index formulär. (ur Incitament 2008). The 4-item Fracture and Mortality (FRAMO) Index predicted hip fracture.. Evidense-Based Medicine Patientråd fallsäkra närmiljö,egenträna hemma, Gå Bra. Beställs intern webb: Beställa och boka Frakturprevention och osteoporos Lokala riktlinjer Kronoberg 2013

FRAKTURPREVENTION OSTEOPOROS

FRAKTURPREVENTION OSTEOPOROS FRAKTURPREVENTION OSTEOPOROS 2012-01-19 Nyheter nationella riktlinjer 8:30-8:50 resp 13:30-13:50 Hur behandlar vi idag? 8:50-9:00 resp 13:50-14:00 Levnadsvanor, fallprevention & läkemedel Frakturprevention

Läs mer

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 DEFINITIONER AV OSTEOPOROS En reducerad mängd ben som

Läs mer

Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos

Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos Mellansvenskt läkemedelsforum Västerås 2014 02 06 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS Huddinge alternativ rubrik Vådan av att halka på ett

Läs mer

Osteoporos. Aase Wisten Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Osteoporos 1

Osteoporos. Aase Wisten Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Osteoporos 1 Osteoporos Aase Wisten Överläkare Geriatriskt kompetensbevis Osteoporos 1 Osteoporos den tysta epidemin Skandinaviska kvinnor har högst risk i världen för att drabbas av höftfraktur. I 50 årsåldern har

Läs mer

Osteoporos & Frakturprevention. Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö Lund Universitet

Osteoporos & Frakturprevention. Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö Lund Universitet Osteoporos & Frakturprevention Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö Lund Universitet Höftfrakturförekomst Tillgång till bentäthetsmätare (DXA) Prioritet Osteoporos är

Läs mer

Fall och fallolyckor - risker och hur man kan förebygga

Fall och fallolyckor - risker och hur man kan förebygga Fall och fallolyckor - risker och hur man kan förebygga Lena Zidén, leg fysioterapeut, fil dr Fysioterapi SU/Mölndal, Göteborgs Universitet, Göteborgs Stad Våra kroppar är gjorda för rörelse Första steget

Läs mer

Björn Beermann SPF Idun. Osteoporos,(benskörhet) en försummad folksjukdom

Björn Beermann SPF Idun. Osteoporos,(benskörhet) en försummad folksjukdom Björn Beermann SPF Idun Osteoporos,(benskörhet) en försummad folksjukdom Två typer av benvävnad Vad är osteoporos? Skelettet är en levande vävnad som hela tiden omformas och hela skelettet byts ut under

Läs mer

Sekundär frakturprevention i Värmland

Sekundär frakturprevention i Värmland Sekundär frakturprevention i Värmland en ny evidensbaserad osteoporosfrakturkedja Andreas Otto, ST-läkare, ortopediska kliniken i Karlstad Mål Minska incidensen av typiska osteoporosfrakturer - i synnerhet

Läs mer

Behandling av osteoporos

Behandling av osteoporos Behandling av osteoporos Läkemedelsinformation på våra villkor Lena Jahnson medicinska kliniken USÖ,160511 Osteoporos Hälften av alla och var femte drabbas av lågenergifraktur 50 års ålder i Sverige Enligt

Läs mer

7 Yttrande över motion - Screening för benskörhet hos äldre

7 Yttrande över motion - Screening för benskörhet hos äldre 7 Yttrande över motion - Screening för benskörhet hos äldre Diarienummer: PVN16-0029 Dokument: PVN16-0029-1 Handläggare Mikael Törmä Godkänt av: Jan Grönlund, Landstingsdirektör, 2016-02-23 Ärendegång

Läs mer

Osteoporos. Osteoporos. Identifiering av patienter Läkemedelsbehandling Uppföljning. Regional läkemedelsdag

Osteoporos. Osteoporos. Identifiering av patienter Läkemedelsbehandling Uppföljning. Regional läkemedelsdag Osteoporos Överläkare, Osteoporosmottagningen, Geriatriska kliniken, /Mölndal Osteoporos Identifiering av patienter Läkemedelsbehandling Uppföljning 1 Vilka patienter skall utredas för osteoporos? De som

Läs mer

OSTEOPOROS HÅKAN FUREMAN OMRÅDE MEDICIN ÖSTERSUNDS SJUKHUS

OSTEOPOROS HÅKAN FUREMAN OMRÅDE MEDICIN ÖSTERSUNDS SJUKHUS OSTEOPOROS HÅKAN FUREMAN OMRÅDE MEDICIN ÖSTERSUNDS SJUKHUS Definition av Osteoporos Minskad mängd benmassa Förändrad mikroarkitektur i benet Detta leder till minskad hållfasthet och ökad risk för fraktur.

Läs mer

KLOKA LISTAN. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar

KLOKA LISTAN. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar KLOKA LISTAN Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Ändringsförslag från expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Empagliflozin (Jardiance) in som alternativt andrahandsval

Läs mer

Brottsförebyggande rådet osteoporosbehandling i praktiken

Brottsförebyggande rådet osteoporosbehandling i praktiken Brottsförebyggande rådet osteoporosbehandling i praktiken Margareta Eliasson, specialist allmänmedicin, verksamhetscontroller Stab närvård, Skånes universitetssjukhus Anna Holmberg, överläkare i ortopedi,

Läs mer

Svensk Osteoporosvård. Appendix III: Fraktur- och läkemedelsstatistik

Svensk Osteoporosvård. Appendix III: Fraktur- och läkemedelsstatistik Svensk Osteoporosvård Appendix III: Fraktur- och läkemedelsstatistik 12 mars 2014 Detta appendix ger detaljerad data på frakturer och behandlingar, på både regional och nationell nivå. Informationen som

Läs mer

Forsknings plan (version IV )

Forsknings plan (version IV ) Namn: Nikitas Efternamn: Samiotakis ST-läkare inom: reumatologi Personnummer: 841212-2510 Handledare: Bozena Möller (överläkare inom reumatologi) Forsknings plan (version IV 111031) Steroidinducerad osteoporos:

Läs mer

Behandling av benskörhet för att förebygga frakturer

Behandling av benskörhet för att förebygga frakturer Behandling av benskörhet för att förebygga frakturer Mattias Lorentzon Professor, specialistläkare Centrum för ben- och artritforskning, Sahlgrenska akademin och osteoporosmottagningen,sahlgrenska Mölndal,

Läs mer

Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS

Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS Förvaltning: Alla Verksamhet/division: Alla ID.nr Titel: Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS Kategori: Skapat av: Granskad av: Reviderat av:

Läs mer

Motionssvar - Screening för benskörhet hos äldre

Motionssvar - Screening för benskörhet hos äldre MOTIONSSVAR SID 1(5) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED14-617-6 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D A

Läs mer

Motionssvar - Screening för benskörhet hos äldre

Motionssvar - Screening för benskörhet hos äldre MOTIONSSVAR SID 1(5) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED14-617-6 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D A

Läs mer

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS NVS

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS NVS VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS NVS Utredning och behandlingsrekommendationer baseras på Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer 2012. Definition osteoporos (WHO 1994) Systemisk skelettsjukdom hos män och kvinnor

Läs mer

Nationella riktlinjer för god vård och omsorg

Nationella riktlinjer för god vård och omsorg Nationella riktlinjer för god vård och omsorg åååå Socialstyrelsens riktlinjearbete för osteoporos Hur dela? Faktagruppens arbete Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS-Huddinge Faktagruppsordförande

Läs mer

OSTEOPOROS / BENSKÖRHET. En dold folksjukdom

OSTEOPOROS / BENSKÖRHET. En dold folksjukdom OSTEOPOROS / BENSKÖRHET En dold folksjukdom 1 EN FRAKTUR ÄR NOG! Är du över 50 år? Har du brutit ett ben efter lindrigt fall eller trauma? Då kan du ha drabbats av en osteoporosfraktur. Det är vanligare

Läs mer

Kan träning ge god rörlighet och förebygga höftfraktur?

Kan träning ge god rörlighet och förebygga höftfraktur? Kan träning ge god rörlighet och förebygga höftfraktur? Sammanfattning av Daniel Albertssons avhandling Hip fracture prevention by screening and intervention of elderly women in Primary Health Care. Foto:

Läs mer

Vad är osteoporos? Är osteoporos vanligt?

Vad är osteoporos? Är osteoporos vanligt? Kliniken för 201-0-05 2015-0-05 Vad är osteoporos? Osteoporos eller benskörhet är ett tillstånd med minskad benmassa, vilket leder till reducerad hållfasthet av skelettet och ökad risk för benbrott (fraktur).

Läs mer

Diarienr: Ej tillämpligt Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.:

Diarienr: Ej tillämpligt Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: Osteoporos Definition Osteoporos definieras som en systemisk skelettsjukdom med nedsatt bentäthet och förändrad mikroarkitektur. Den kliniska manifestationen av osteoporos är lågenergifraktur, definierad

Läs mer

Benskör och hälsostark Hälsofrämjande frakturprevention vid osteoporos

Benskör och hälsostark Hälsofrämjande frakturprevention vid osteoporos Benskör och hälsostark Hälsofrämjande frakturprevention vid osteoporos Nationell Skadekonferens Göteborg 15-16 okt 2013 Helene V. Hjalmarson PhD Public Health Ass prof Sport Sciences Karlstad University

Läs mer

Sökord: osteoporos, frakturrisk, FRAX,

Sökord: osteoporos, frakturrisk, FRAX, Version: 1.0 Författare: Skapad: 2013-01- 09 Anna Holmberg Reviderad: 2013-05- 01 Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Gäller tv, längst tom: 2014-12- 15 Karl- Gustav Thorngren Ansvarig: Magnus Eneroth

Läs mer

Vårdprogram för Osteoporos

Vårdprogram för Osteoporos VÅRDPROGRAM 1 (10) VÅRDFLÖDE FÖR OSTEOPOROSUTREDNING Ingen lågeneregifraktur FRAX-beräkning Lågenergifraktur i handled, överarm eller bäcken samt övriga lågenergifrakturer FRAX-beräkning Lågenergifraktur

Läs mer

Osteoporos. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Osteoporos. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Osteoporos Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 4 september 2014 Gäller: t.o.m.4 september 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter hos kortisonbehandlade IBD patienter Dessa riktlinjer avser primär osteoporosprofylax hos IBD patienter som använder kortison. Vid klinisk misstanke om manifest osteoporos som t.ex. lågenergi frakturer

Läs mer

Osteoporos. Nedan följer en kondenserad faktatext om osteoporos samt fyra patientfall.

Osteoporos. Nedan följer en kondenserad faktatext om osteoporos samt fyra patientfall. Osteoporos Instruktion Nedan följer en kondenserad faktatext om osteoporos samt fyra patientfall. Till varje fall hör tre olika svarsalternativ. Läs igenom faktatexten. Diskutera sedan igenom fallen och

Läs mer

Brottförebyggande verksamhet

Brottförebyggande verksamhet Brottförebyggande verksamhet Utredning, och behandling av osteoporos Danderyd 2014-10-24 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS-Huddinge Incidens - konsekvenser Totalt 70000 osteoporosrelaterade frakturer

Läs mer

Brottförebyggande åtgärder och smärtlindring. Anna Holmberg MD, PhD, CCD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Brottförebyggande åtgärder och smärtlindring. Anna Holmberg MD, PhD, CCD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Malmö Brottförebyggande åtgärder och smärtlindring Anna Holmberg MD, PhD, CCD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Malmö Jävsdeklaration Medlem av expertgrupp för zolendronate (Aclasta), Novartis.

Läs mer

Yttrande över motion av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem

Yttrande över motion av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem HSN 2010-01-26 P 23 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Birger Forsberg Yttrande över motion av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem Ärendet

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab)

PATIENTINFORMATION. Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab) PATIENTINFORMATION Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab) Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot

Läs mer

För terapigrupp osteoporos: Anna Holmberg MD, PhD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus

För terapigrupp osteoporos: Anna Holmberg MD, PhD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus För terapigrupp osteoporos: Anna Holmberg MD, PhD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Karolina Engvall, Läkemedelsenheten, Region Skåne Beata Dudarenko, Rehabiliterings- och geriatriskt centrum,

Läs mer

Varför behöver fler prednisolonpatienter

Varför behöver fler prednisolonpatienter Kristian Axelsson, terapigrupp Osteoporos 2019-01-31 Varför behöver fler prednisolonpatienter frakturskydd? Kristian Axelsson Ordförande Regional Terapigrupp Osteoporos ST-läkare Ortopedi Skövde Processledare

Läs mer

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Women s Health Initiatve(WHI)-studien (primärpreventionsstudie) 36.282 friska postmenopausala kvinnor medelålder

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

TILL DIG SOM SKA BEHANDLAS MED TRIDEPOS

TILL DIG SOM SKA BEHANDLAS MED TRIDEPOS TILL DIG SOM SKA BEHANDLAS MED TRIDEPOS VARFÖR HAR DU FÅTT TRIDEPOS? Din läkare har förskrivit Tridepos till dig för att behandla osteoporos, även kallat benskörhet. Tridepos är en kombinationsförpackning

Läs mer

En validering av frakturmodulen i analysverktyget Medrave4. ST-projekt Frida Lövgren Handledare Per Stenström, Allmänspecialist

En validering av frakturmodulen i analysverktyget Medrave4. ST-projekt Frida Lövgren Handledare Per Stenström, Allmänspecialist En validering av frakturmodulen i analysverktyget Medrave4 ST-projekt Frida Lövgren Handledare Per Stenström, Allmänspecialist FoU-enheten, Region Uppsala Ht 2017 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3

Läs mer

RISKFAKTORER OCH PREVENTION AV FRAKTURER HOS ÄLDRE. Peter Nordström, Professor/Överläkare, Geriatriskt centrum

RISKFAKTORER OCH PREVENTION AV FRAKTURER HOS ÄLDRE. Peter Nordström, Professor/Överläkare, Geriatriskt centrum RISKFAKTORER OCH PREVENTION AV FRAKTURER HOS ÄLDRE Peter Nordström, Professor/Överläkare, Geriatriskt centrum Problemet med frakturer hos äldre! Cirka 70000 frakturer i Sverige årligen! 75% drabbar kvinnor.!

Läs mer

Vad ör Osteoporos? Maria Åkesson. Osteoporos. PreBio NutritionsGrupp. Osteoporos en av våra vanligaste folksjukdomar. Definitioner

Vad ör Osteoporos? Maria Åkesson. Osteoporos. PreBio NutritionsGrupp. Osteoporos en av våra vanligaste folksjukdomar. Definitioner Etablerad sedan 1992 Maria Åkesson Nutritionist PreBio NutritionsGrupp Arbetar med utbildning, utveckling mm inom kost och hälsa. Uppdragsgivare: kommuner, landsting, universitet och högskolor, livsmedels-

Läs mer

Osteoporos. Den tysta sjukdomen. Gipsteknikerutbildningen höstterminen 2014

Osteoporos. Den tysta sjukdomen. Gipsteknikerutbildningen höstterminen 2014 Osteoporos Den tysta sjukdomen Martin von Wirén Katrine Vestling Lillemor Jansson Eva Hedlöf Annette Westling Olsson Ola Eriksson Gipsteknikerutbildningen höstterminen 2014 Ett arbete om den dolda sjukdomen

Läs mer

Yttrande över motion av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem

Yttrande över motion av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem HSN 2009-12-01 P 21 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Birger Forsberg Yttrande över motion av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem Ärendet

Läs mer

Osteoporos och behandling

Osteoporos och behandling Osteoporos och behandling 2011-01-20 Kerstin Landin-Wilhelmsen Endokrinologisektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ålder 30 år Ålder 60 år Trabekulärt ben i kota Ålder 30 år Ålder 60 år Ålder 90 år

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Om arbetet Riktlinjen omfattar 274 tillstånds-åtgärdspar Konsekvensbeskrivningen tar upp de centrala rekommendationerna De flesta rekommendationerna

Läs mer

Sammanfattning av FaRmors dag 27 maj 2011

Sammanfattning av FaRmors dag 27 maj 2011 1 (6) Lena Svantesson av FaRmors dag 27 maj 2011 Det nionde seminariet kring Fysisk aktivitet ägde som vanligt rum i Landstingssalen. Temat denna gång var FaR fysisk aktivitet på recept, fysisk aktivitet

Läs mer

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se Träna Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka Bristguiden.se Träning stärker skelettet OBSERVERA att träningsprogrammet i den här broschyren INTE är avsedd för dig som har eller har haft en eller flera

Läs mer

Kommentarer till utbildningsmaterial för vård- och omsorgspersonal.

Kommentarer till utbildningsmaterial för vård- och omsorgspersonal. Kommentarer till utbildningsmaterial för vård- och omsorgspersonal. Bild 2 Släng ut frågorna: Vad är det som gör att Per och Anna (de vanligaste namnen på personer över 65 år i Jämtland) inte faller? Vad

Läs mer

Nya nationella riktlinjer för f Osteoporos

Nya nationella riktlinjer för f Osteoporos Nya nationella riktlinjer för f Osteoporos Socialstyrelsens nationella riktlinjer om rörelseorganens relseorganens sjukdomar, 2012 Mattias Lorentzon Docent, specialistläkare Centrum för ben- och artritforskning,

Läs mer

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex.

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. FaR, kan vi som hälso- och sjukvårdspersonal ge många människor bättre

Läs mer

Kan undersköterskor förebygga att hemmaboende äldre med fallrisk faller?

Kan undersköterskor förebygga att hemmaboende äldre med fallrisk faller? FALLFÖREBYGGANDE STUDIE I ÖREBRO LÄN, SVERIGE - en randomiserad kontrollerad studie Kan undersköterskor förebygga att hemmaboende äldre med fallrisk faller? Jenny Forsberg, sjukgymnast Örebro läns landsting

Läs mer

Osteoporos. Osteoporos. Information om benskörhet

Osteoporos. Osteoporos. Information om benskörhet Osteoporos Osteoporos Information om benskörhet 1 Liten ordlista Fraktur = benbrott = spricka Frakturkoordinator = sjuksköterska som bedömer frakturpatienters framtida frakturrisk Fysioterapeut = sjukgymnast

Läs mer

Osteoporos

Osteoporos Osteoporos 2014 09 01 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS Huddinge Incidens konsekvenser Totalt 70000 osteoporosrelaterade frakturer per år Cirka 18000 höftfrakturer per år Morbiditet och mortalitet

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

Fallprevention Region Skåne Hässleholm 31 augusti 2017

Fallprevention Region Skåne Hässleholm 31 augusti 2017 Fallprevention Region Skåne Hässleholm 31 augusti 2017 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR SAMARBETE Maria Bjerstam En kraftsamling på innovation Affärs-rådgivning Nya branscher Industriingång och testbädd

Läs mer

Nytt VPP för Osteoporos i Östergötland

Nytt VPP för Osteoporos i Östergötland Nytt VPP för Osteoporos i Östergötland 13.00 13.05 Inledning» Ulf Rosenqvist/Göran Toss 13.05 13.20 Patofysiologi/Bakomliggande faktorer» Marta Vergara/Anna Spångeus 13.20 13.45 Diagnostik/DXA/FRAX/Frakturrisk»

Läs mer

Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014

Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014 Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014 Diagrambilaga Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se Träna Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka Bristguiden.se Träning stärker skelettet OBSERVERA att träningsprogrammet i den här broschyren INTE är avsedd för dig som har eller har haft en eller flera

Läs mer

Vårdriktlinjer vid osteoporos Gäller för Primärvården, kvinno- och medicinklinikerna i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid osteoporos Gäller för Primärvården, kvinno- och medicinklinikerna i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid osteoporos Gäller för Primärvården, kvinno- och medicinklinikerna i DEFINITION 3 INDELNING 4 Primär osteoporos 4 Sekundär osteoporos 4 EPIDEMIOLOGI 5 UTREDNING 6 Allmänt 6 Anamnes 6

Läs mer

Osteoporos vårdprogram i Region Skåne

Osteoporos vårdprogram i Region Skåne Osteoporos vårdprogram i Region Skåne Anna Holmberg Medicine doktor, överläkare Osteoporosmottagningen, Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Varför ska vi förebygga brott/frakturer? För individen

Läs mer

Frakturkedjan i Region Gävleborg

Frakturkedjan i Region Gävleborg Frakturkedjan i Region Gävleborg Task-shifting i praktiken 2019-02-07 Vilka är våra utmaningar För få patienter fick osteoporosbehandling efter lågenergifrakturer För få patienter med diagnos osteoporos

Läs mer

M Rörelseapparaten. M01 Antiinflammatoriska och antireuma- M01 tiska medel

M Rörelseapparaten. M01 Antiinflammatoriska och antireuma- M01 tiska medel M Rörelseapparaten M01 Antiinflammatoriska och antireuma- M01 tiska medel Fysisk aktivitet och träning vid artros Vid artros ger fysisk träning, oberoende av artrosgrad, minskad smärta och förbättrad fysisk

Läs mer

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT 1. Husläkarmottagning Bruten 71-åring Epikris kommer från Ortopedkliniken på en av dina patienter. Det rör sig om en 71-årig kvinna med välkontrollerad

Läs mer

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score)

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score) Kapitel Bakgrund (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid obetydlig påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framförallt patienter med förstagångsfraktur, och adekvat behandling

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:39 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:11 av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg

Läs mer

Prevention av fall och fallskador hos äldre människor

Prevention av fall och fallskador hos äldre människor Prevention av fall och fallskador hos äldre människor Anna Holm Sieppi Produktchef/leg sjuksköterska Program Siffror och statistik Vad kan vi lära av den typiska höftfrakturpatienten? Osteoporos Paus Osteoporos

Läs mer

Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott

Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott Sammanfattning Osteoporos kännetecknas av att skelettet blir skört och att skador i form av sprickor och brott (frakturer) lättare uppkommer.

Läs mer

Osteoporos och frakturprevention

Osteoporos och frakturprevention 614 Ändrad2014-03-07, s 620 och s 624 2014-07-16, s 621. 2015-03-04, s 619, s 620 och s 624 Östen Ljunggren, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Helena Salminen, Centrum

Läs mer

Vårdprogram för osteoporos

Vårdprogram för osteoporos Svenska Osteoporossällskapet 2015 Vårdprogram för osteoporos Benskörhet (osteoporos) är en folksjukdom som ökar risken för frakturer. I Sverige beräknas varannan kvinna och var femte man drabbas av en

Läs mer

OSTEOPOROS ETT BENIGT PROBLEM ANNA HOLMBERG MD, PHD, CCD ORTOPEDISKA KLINIKEN OSTEOPOROS-MOTTAGNINGEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS, MALMÖ

OSTEOPOROS ETT BENIGT PROBLEM ANNA HOLMBERG MD, PHD, CCD ORTOPEDISKA KLINIKEN OSTEOPOROS-MOTTAGNINGEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS, MALMÖ OSTEOPOROS ETT BENIGT PROBLEM ANNA HOLMBERG MD, PHD, CCD ORTOPEDISKA KLINIKEN OSTEOPOROS-MOTTAGNINGEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS, MALMÖ SKELETTET ÄR EN STÄLLNING SOM MAN KAN HÄNGA IFRÅN SIG KROPPEN PÅ

Läs mer

Eva Pontén Överläkare Specialist i ortopedi och handkirurgi Verksamheten för Barnortopedi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Eva Pontén Överläkare Specialist i ortopedi och handkirurgi Verksamheten för Barnortopedi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Ortopedi Eva Pontén Överläkare Specialist i ortopedi och handkirurgi Verksamheten för Barnortopedi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Vad behandlar man på ortopeden? Frakturer = benbrott, ffa pga osteoporos,

Läs mer

Svensk Osteoporosvård

Svensk Osteoporosvård Svensk Osteoporosvård Utmaningar och förändringsarbete 2 april 2014 Denna studie om svensk osteoporosvård har sammanställts av uppdragsforskningsföretaget Quantify Research i samarbete med forskare från

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur Uppdatering

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur Uppdatering Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur Uppdatering Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

HELA BEN HELA LIVET - KONSTEN ATT INTE FALLA Christina Olofsson- fysioterapeut/sjukgymnast Ale Rehab

HELA BEN HELA LIVET - KONSTEN ATT INTE FALLA Christina Olofsson- fysioterapeut/sjukgymnast Ale Rehab HELA BEN HELA LIVET - KONSTEN ATT INTE FALLA Christina Olofsson- fysioterapeut/sjukgymnast Ale Rehab DET NATURLIGA ÅLDRANDET Bentätheten i skelettet minskar Svagare muskulatur Lägre syreupptagningsförmåga

Läs mer

Osteoporos ur e* ortopediskt perspek.v. Andreas O*o, ST- läkare, Ortopediska kliniken i Karlstad

Osteoporos ur e* ortopediskt perspek.v. Andreas O*o, ST- läkare, Ortopediska kliniken i Karlstad Osteoporos ur e* ortopediskt perspek.v Andreas O*o, ST- läkare, Ortopediska kliniken i Karlstad Disposi.on Osteoporosfrakturer och frakturkarriär Hö@frakturer Hö@frakturer i Värmland 2014 Sekundär frakturpreven.on

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-12-17

BESLUT. Datum 2010-12-17 BESLUT 1 (6) Datum 2010-12-17 Vår beteckning SÖKANDE Amgen AB Box 706 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Osteoporos. Kunskapsläget just nu Vad behöver doktorn tänka på. Östen Ljunggren Akademiska sjukhuset Uppsala

Osteoporos. Kunskapsläget just nu Vad behöver doktorn tänka på. Östen Ljunggren Akademiska sjukhuset Uppsala Osteoporos Kunskapsläget just nu Vad behöver doktorn tänka på Östen Ljunggren Akademiska sjukhuset Uppsala Disclosure Östen Ljunggren Lecture fees from Eli Lilly and Amgen Definition Klinik Utredning Behandling

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

M Rörelseapparaten. M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska. Specifika antireumatiska medel

M Rörelseapparaten. M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska. Specifika antireumatiska medel M Rörelseapparaten M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska medel Icke-steroida antiinflammatoriska medel och acetylsalicylsyra (se avsnitt N02) är symtomatiska medel vid akut och kronisk smärta i rörelseorganen,

Läs mer

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin 10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Specialist i Allmänmedicin Doktorand vid Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) Karolinska Institutet Innehåll dagens föreläsning: Osteoporosprojektet

Läs mer

REGISTER för SÄRSKILDA LÄKEMEDEL vid OSTEOPOROS START AV BEHANDLING FORMULÄR 1 GUIDE FÖR IFYLLNAD AV FORMULÄR OCH HANTERING AV DATA

REGISTER för SÄRSKILDA LÄKEMEDEL vid OSTEOPOROS START AV BEHANDLING FORMULÄR 1 GUIDE FÖR IFYLLNAD AV FORMULÄR OCH HANTERING AV DATA START AV BEHANDLING FORMULÄR 1 GUIDE FÖR IFYLLNAD AV FORMULÄR OCH HANTERING AV DATA Följande formuläret utgör underlag för inmatning i den webbaserade databasen. 1) Formulär 1 - Start av behandling 2)

Läs mer

BEHANDLINGS- RIKTLINJER OSTEOPOROS 2015

BEHANDLINGS- RIKTLINJER OSTEOPOROS 2015 BEHANDLINGS- RIKTLINJER OSTEOPOROS 2015 Vårdprogrammet Osteoporos Sörmland har utarbetats av Överläkare Peter Gillberg i samarbete med Läkemedelskommitténs expertgrupp för Smärta och rörelseorganens sjukdomar.

Läs mer

Motion: Screening av benskörhet Handlingar i ärendet:

Motion: Screening av benskörhet Handlingar i ärendet: Motion: Screening av benskörhet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 2014-09-23 Protokollsutdrag från Hälso-

Läs mer

Äldresatsningen. för 65 år och äldre i Skåne. Rapport-incidens av benskörhetsrelaterade frakturer i Region Skåne (alla diagnospositioner)

Äldresatsningen. för 65 år och äldre i Skåne. Rapport-incidens av benskörhetsrelaterade frakturer i Region Skåne (alla diagnospositioner) Äldresatsningen för 65 år och äldre i Skåne Rapport-incidens av benskörhetsrelaterade frakturer 2001-2013 i Region Skåne (alla diagnospositioner) Caddie Zhou Maria Sandberg Ingemar Petersson ERC Syd (Epidemiologi

Läs mer

Svensk Osteoporosvård. Appendix II: Landstings- och regionbeskrivningar

Svensk Osteoporosvård. Appendix II: Landstings- och regionbeskrivningar Svensk Osteoporosvård Appendix II: Landstings- och regionbeskrivningar 12 mars 2014 Svensk Osteoporosvård: Appendix 2 Detta appendix innehåller en sammanfattning av information från intervjuer och enkäter

Läs mer

Fallprevention och insatser vid fallolycka

Fallprevention och insatser vid fallolycka Sida 1 (7) 2016-05-02 Fallprevention och insatser vid fallolycka MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll

Läs mer

Förebygga fall. Petra Pohl Med dr, leg fysioterapeut. Linghem % var 65+ år i Sverige % år 2060

Förebygga fall. Petra Pohl Med dr, leg fysioterapeut. Linghem % var 65+ år i Sverige % år 2060 Förebygga fall Petra Pohl Med dr, leg fysioterapeut Linghem 2017-10-20 Vi blir fler äldre! 19% var 65+ år i Sverige 2012 25% år 2060 50% av Europas befolkning 50+ år 2050 85+ ökar mest! 2 1 Corren 2 oktober

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

M RÖRELSEAPPARATEN. M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska. Specifika antireumatiska medel

M RÖRELSEAPPARATEN. M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska. Specifika antireumatiska medel M RÖRELSEAPPARATEN M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska medel Icke-steroida antiinflammatoriska medel och acetylsalicylsyra (se avsnitt N02) är symtomatiska medel vid akut och kronisk smärta i rörelseorganen,

Läs mer

Varför ska jag träna som senior

Varför ska jag träna som senior Varför ska jag träna som senior Men vad är det egentligen som händer med kroppen när vi blir äldre? Hjärtat, cirkulation och andning Slagvolymen sjunker Vilopulsen stiger Den maximala hjärtfrekvensen sjunker,

Läs mer

Regionalt vårdprogram. Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos

Regionalt vårdprogram. Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos 2016 Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos 2016 ISBN 91-976391-6-8

Läs mer

FRAKTURKEDJA mellan AKUTKLINIKER OSTEOPOROSMOTTAGNINGEN. Del 1 Osteoporosmottagningens ansvar/åtagande (sid. 2-6)

FRAKTURKEDJA mellan AKUTKLINIKER OSTEOPOROSMOTTAGNINGEN. Del 1 Osteoporosmottagningens ansvar/åtagande (sid. 2-6) Norrtälje sjukhus nov. 2016 Hans Jutberger Öläk, Geriatrik VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS - FRAGILITETSFRAKTURER NORRTÄLJE SJUKHUS FRAKTURKEDJA mellan AKUTKLINIKER Ortopedi/Medicin/Geriatrik och OSTEOPOROSMOTTAGNINGEN

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Osteoporos, artros, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit Stöd för styrning och ledning Du

Läs mer

Håll dig på benen. En föreläsning om fallprevention. Karin Green Leg Sjukgymnast

Håll dig på benen. En föreläsning om fallprevention. Karin Green Leg Sjukgymnast Håll dig på benen En föreläsning om fallprevention Karin Green Leg Sjukgymnast Vad är balans? Förmågan att kontrollera kroppen i upprest ställning så att den befinner sig i jämvikt Sammansatt funktion

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer