Den riktiga reseledarskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den riktiga reseledarskolan"

Transkript

1 Dn riktig rldrkoln Bök o ockå på: 5 VECKORS UTBILDNING I SPANIEN NU MED STUDIESTÖD VIA CSN NY LIVSSTIL OCH KARRIÄR JOBBGARANTI I HELA VÄRLDEN NYHET! PERSONLIG UTVECKLING VÄNNER FÖR LIVET Bli rundrldr Svrig fört rundrldrutbildning i Thilnd

2 låt dig utn MER ÄN ETT JOBB - EN HELT NY LIVSSTIL BLI RESELEDARE MED HELA VÄRLDEN SOM DIN ARBETSPLATS När du btär dig för tt byt ut din dr i Svrig ot tt jobb utolnd blutr du dig ockå för ny upplvlr, pännnd kulturr och utningr i ny iljör. Rldrjobbt är ntånd ftro dt gr dig öjlightr tt fördjup dig i dt lnd du rbtr i. Du är int på tr llr på gnor, du lvr, bor och rbtr på n ny och inpirrnd plt någontn i världn. Ditt jobb blir ldrig tråkigt och du hr hl världn o din rbtplt. O din drö är tt bli n v d ång iljonr ännikor i rbrnchn, o rbtr ut i dn tor världn, då är rldrutbildningn tt äkrt vl. So rldr hr du lltid n törr vrkht bko dig o kötr ll forlittr. Du bhövr int tänk på bond och hur du k lv i utlndt, din viktigt uppgift blir itällt tt g din gätr dn bät rvic undr dr tr. Övrig tid k du br njut v öjlightrn i dt ny lnd du bor i. FOKUS PÅ DIG Är du övr 18 år och tlr nglk, då hr vi n plt för dig på Srvic & Co. Vi är int tt litcntr utn n utbildning där vi fokurr individullt på vrj lv. I dg är ll rnärr olik och därför k rldrn ockå vr olik. Ho o är ångfld tt plu och i rbrnchn kor du tt upplv tt ångfld är n tyrk. Vi r på din pronlight t din vilj tt utvckl, långt r än vd du hr gjort förut. Undr utbildningn får du n inblick i vd yrkt o rldr innbär och kn då t tt blut hurvid du pr in i tt yrk o n gntlign kn kll för n livtil. chri Krln Ad dirktör i Srvic & Co. Välkon till rbrnchn. Du hr btällt n ktlog från Skndinvin tört rldrkol. Du kn nu bli n v d ång rldrlvr vi gno d nt 13 årn hr utbildt. Övr rldr hr gno tidn förvärvt ig tt diplo från o och d flt v d rldr du ötr på ll världn rål är utbildd ho Srvic & Co. D tog tt tg ot någonting nytt och nnorlund och i dg tår d trkr i in bild v frtidn ftro d vld tt gå rldrkoln. Jg hopp tt du får upplvl. unn orgn Rktor för Tgnérgynit Srvic & Co. är kndinvin nd ttkontrollrd rldrkol gno tt rbt i tt nkilt än d Rokild Hndlkol. Utbildningn är ritgivnd och gr dig n grnti på tt du blir utbildd på brnchn högt nivå. Eftr vlutd utbildning får du tt lt btygdokunt för hl rldrkurn och tt prt diplo från hndlkoln. På Tgnérgynit i Växjö hr vi tt pcilutfort hällvtnkpligt progr d inriktning på pråk och turi. Vår ungdor vill nvänd in förvärvd kunkpr och ig o i världn - r ldrkoln är dt prfkt ltrntivt! Fnttikt duktig intruktörr, inpirrnd och vrirnd undrvining t optil och lokl förutättningr gr ungdorn n upplvl för livt. Och d n jobbgrnti på köpt - dt kn int bli bättr! S2

3 HÄLSNINGAR FRÅ N DEN tor VÄRLDEN Sh F r ån M h llih Ö v, Mlt Johnn r llt på Mlt f innr itr r idd r n t br ö t t n k vr lä id. K hit ningr älk r t r n övr or t o r id d r n b f r ån llt på V t t hör r p å k äp p änn n ll t t d g d jg öjl för t t bhåll br ät tlr o tor. Gä tr n ig blir ldr h tn t t v i k tn övr ön hur r iddr n. Vr j v ig tr öt t up p ö n f ör v år på ck f å u t k äp r g d f ö t t br ä t t o ll d ä tr och jg r ån g h un dr t or år d lg o n. ü Tcdohr f, Ötrrik F r ån W n n g inn älnin ä tr n. h b b g En n för d ny ld och g n r g ä in n n pi t v i br, gä tr r fåt t å ih är S n ön t p å t opp. V n d r d nn u äg r t ö h u f f r i v r nh t r f k Chr i to k k c, y u r i g, å n f och jg, M n o ä lt ch o p ävnt y r. ny u t på Båd fr ån k öldpddn oc ig. Dt är h fnttikt tt r bt i t t lnd där llt är å n nor lund fr ån dt n är vn vid d är h. Vrj dg är dt ny ut ningr och jg tr or tt ll o hr jobbt i Afr ik gr ig rätt när j g ägr - It ti fo r Afr ic. Jbo jbo Från Sngl, Afrik S l F r ån dilnd w S k t, T h F r ån P hu c 1/5 lig för h r ä n t t t El fn olkning. Dt är gi f n b vr o v värld lltid kor r ä H. rn djur o tik och bund rån o f y g vt v n litn hälnin l r t r p å ä g o r k å v r t h i c v r då r o rld tåtlig r ygg r ntur. c k fntrn vår ilnd v o Th r vi obord på r. n ig u o ig lt t g iddg n I f tr ng buk tn för! t n in lo båt i Ch jobb hit tr r t t ä b Et t Mrhb Från Alny, Turkit Är i full gång d brnklubbn och hr n brn o är rdo för kttjkt. Dn här äongn hr vrit glt rolig då vrj dg vrit n lk. Tänk dig tt få lön för tt pring runt ut i oln, bd d brnn och rrngr rolig lkr! Skttn är hittd... Jut här i Turkit! Hur gd l i ku gyp t, E n o c h I f r on r n n d g l tt i n r år i t t, h n d, där t6 r j g ol är d ån n K ir o ndr lik dr. Ing r b n d,, g och v Luxor, ko ut f l y k tr n un g t ill c k r k vä r n f in n d ll gä t å ån g r i ök n n l r n. D t ö jli g r b t r h n ä v n h t r f ö r är. På f ör o dg k l u t f i t t d y in n ä t o ö k l u t f o r r, d r c r t i f ik d i g n är j k E t gypt n un g r d o t t dr y t n. S3

4 ntt lufr HR Konulnt Vi hr ockå tt jobb åt dig! Vi rbjudr dig n jobbgrnti. Dtt innbär tt vrj kvlificrd tudrnd rbjud tt rkänt utlndjobb i rbrnchn, llt från rldr till rcptionit. Dt finn hundrtl rbttillfälln o väntr på dig. Rdn på rldrkoln får du öjlight tt gå på ntällningintrvju ho n v vår jobbkonulntr från jobbcntrt å tt du kn åk ut och rbt dirkt ftr kurn. jobbcntrt So dn nd rldrkoln kn Srvic & Co. rbjud in utbildd rldrjobb i r än tt förtg. Dt finn ävn öjlight tt växl från tt vr olrldr till lpinguid llr tvärto. Vi hjälpr ävn till d ny rbtöjlightr för rldr o rdn rbtt ut n äong. VI GER DIG JOBBGARANTI OCH HJÄLPER DIG UT I VÄRLDEN Vi hr kontktrn Diplot från rldrkoln och dt pronlig tlt är nyckln till ång v d rldr- och rvicjobb o vår rbtprtnr rbjudr. So kvlificrd lv från koln lovr vi dig tt rkänt jobb utolnd, i n trygg iljö d br lön och rbtvillkor. Mrprtn v ll rldr utbild i dg på Srvic & Co. dräknt vnkr, dnkr, norrän, färöingr och ilänningr. Brond på pcifik bhov och ftrfrågn på pronl i brnchn hr lvrn tt ntällningvtl ino d fört 3 åndrn ftr vlutd rldrutbildning. I dg tjänr n rldr lln kr ftr ktt och o n jälvklrht får ll rldr btlt bond, föräkring, trnport, unifor t n dl åltidr. Duto får dn duktig rldrn n kunglig bhndling i for v iddgbjudningr, rbttr och ndr xtrförånr. ANSTÄLLNINGSPROCENT I RESEBRANSCHEN EFTER AVSLUTAD RESELEDARUTBILDNING Stlig jobböknd lvr i % 83 % 88 % 92 % oktobr/ novbr novbr/ dcbr pril/ j KVALIFICERAD TILL JOBB Srvic & Co. grntrr ntällning till kvlificrd lvr. Mr än 80% v lvrn i dg blir kvlificrd. Du k nturligtvi vi dt bät v dig jälv i ll itutionr. Srvic & Co: intruktörr och jobbkonulntr vgör o du hr På jobb i oln Job vi JOBGARANTI Fndt lv job Stdig jobøgnd vit intr och ktivt dltgit undr utbildningn. Duto utvärdr punktr o utvckling, kulturll förtål t o n är utåtriktd och ogn för tt nvr o rldr. Rulttn på d olik prov n gnogår undr 5 vckor ingår ockå i bdöningprocn. S4

5 CSN Srvic & Co. rldrkol - nu d tuditöd vi CSN jørgn loth Dirktör för Rokild Hndlkol Sk du d på rldrkol nu llr i frtidn? Då hr du öjlight tt ök tuditöd vi CSN. Srvic & Co. hr, o dn nd kndinvik rldrut bildningn, tt när rbt d Rokild Hndlkol. Srbtt d Rokild Hndlkol kvlificrr vår undrvining å tt dn uppfyllr d krv o dt dnk utbildninginitrit krävr. För ll vår vnk lvr innbär dtt tt rldrkoln och utbildningn nu är CSN brättigd. Du kor tt rgitrr i dt dnk utbildningytt när du nälr dig till rldrkoln. Dtt blir din grnti för tt undrviningn kr på n nivå o int finn på ndr rldrkolor. När du k nök o tuditöd för tt gå Srvic & Co: rldrutbildning k du fört h tt intyg från Rokild Hndlkol o bkräftr tt du k gå utbildningn. Kontkt Srvic & Co. på å hjälpr vi dig d dtt. För yttrligr frågor ngånd tuditöd och hur du nökr, kontkt vänlign CSN på När lvrn rr ut i världn i bnd d in utbildning får d utningr o vi int kn g d i tt klru. D växr fckligt och pronligt och duto tärkr d in pråkkunkpr t kunkpn o fränd kulturr. Dt gr d n ognd tt t x ko igång d n påbyggndutbildning när d kor h ign. Rokild Hndlkol kickr vrj år lvr till utlndt för tt tudr och i vårt rbt, d r än 20 ndr hndlkolor i Dnrk, hr Srvic & Co. vtlt tt t ot lvr. Dt innbär tt rldrutbildningn blir CSN brättigd. VEM VILL DU ARBETA FÖR? HÄR FÅR DU JOBB! SAMARBETSPARTNERS Srvic & Co. utbildr rldr och rvicpronl till n lång rd rbolg i Skndinvin och turitvrkhtr i utlndt. Vårt nätvrk v rbtprtnr är ofttnd: Fritidror, n v Nordn tört rrrngörr, rkrytrr ävn vid bhov pronl från Srvic & Co. Wivk Roth, Nordic Ovr Rcruitnt Coordintor SVERIGES BÄSTA RESELEDARE När vi r tillbk på årt rkrytring kn vi konttr tt vi ldrig tidigr hr upplvt n å hög tndrd och kvlitt o jut dt här årt. Å ndr idn, hr ockå ntgningkrvn vrit hög. För tt äkr dn hög kvlitt o följr vår produktr är utbildningn vid Srvic & Co. vgörnd och n tor dl v vår pronl hr rdn gnogått utbildningn på rldrkurn. Vi gör rglbundn bök på koln och då vi ho Nzr hr gätr från Svrig, Norg, Dnrk och Finlnd btydr dtt rnt fktikt tt vi ökr pronl från ll d fyr ländrn. Vi r fr ot tt få träff Dig! NAZAR NORDIC AB, TIIA TUORES, NORDIC SERVICE MANAGER S5

6 RESELEDARUTBILDNING M tck för dn bät åndn i itt liv :o) Nu hr jg äntlign koit fr till vd jg vill jobb d. Går int tt bkriv täningn o fnn på koln, n åt upplv dt! Evlin Mgnuon, Fcbook citt. Lif i good :-) Grupprbt i oln Här är ditt ny h: hotl Guitrt Cntrl Prk 5 vckor vitl i Spnin ATTRAKTIVT 3-STJÄRNIGT HOTELL När n vill lär, rbt hårt och utvckl är dt viktigt tt bo br, ät och ov gott. Mitt i d könt ogivningrn v hv och tdliv liggr Hotl Guitrt Cntrl Prk***, där du k bo och koncntrr dig till 100% på tt bli rldr. Rldrkoln liggr på Cot Brv i Spnin ndt 80 k från Brclon cntru. Hotllt liggr i dn övrt dln v trortn Llort d Mr ndt tt fåtl tr från trndn, butikrn, rturngrn och kférn. 4-STJÄRNIGA FACILITETER På Hotl Guitrt Cntrl Prk bor du i tt dubblru tilln d n nnn lv (öjlight till nklru ot tillägg). Hotllrun hr blkong och är utrutd d bl tllit-tv, äkrhtbox och klitnläggning. Dt finn grti trådlöt Intrnt på utvld pltr på hotllorådt. Du hr nturligtvi gt bd och toltt t tädning flr gångr i vckn. Hnddukr och ängklädr byt ut rglbundt undr din vitl. Vid hotllt iponrnd pooloråd kn du lä på din rldruppgiftr dn du njutr v oln och n kopp pnkt kff. Här finn bl n uppvärd inohupool, flr oltrrr, n nttklubb, brr och rturngr. Duto finn dt öjlight för fitn, p och g. Undrviningn på koln förgår huvudklign i hotllt konfrnloklr och gn utryn. Srvic & Co. tällr hög krv på fcilittrn och Hotl Guitrt Cntrl Prk hr bl odrn AV-utrutning för undrviningn. Undr tor dl v tidn kor undrviningn tt pågå utohu ftro n dl ktivittr gnoför vid poolorådt, på trndn t i dt närliggnd orådt. MMMM...MAT Ät bör n, nnr dör n. Därför är dt viktigt tt du får god och olid åltidr å tt du hr nrgi tt lär. En vrird frukot- och iddgbuffé d ång olik kll och vr rättr ingår i din vitl. Middgbuffén btår v n läckr ny d llt ifrån lokl ktlnk rättr till pnk ntionlrättr t rättr från dt intrntionll kökt. Sklig åltid! Lä r på S6

7 RESELEDARUTBILDNING BILJETT TILL PARADISET SEMESTERORTEN LLORET DE MAR STADEN SOM ALDRIG SOVER Vårt kolhotll liggr i dn vältblrd trortn Llort d Mr o är dfinitionn v n odrn trort. Här är tdbildn fylld d xkluiv hotll, fnttik trändr och tt pännnd nttliv o lockr till ig gätr från hl Europ. PÅ UPPTÄCKSFÄRD I LLORET DE MAR Stdn huvudttrktionr är dn inbjudnd ndtrndn Fnl och dn lång livlig huvudgtn. Dt är på huvudgtn o n finnr d flt v tdn rturngr, brr och dicotk. När rldrkurrn gnoför undr äongn börjn och lut, å är dt på hlgrn o nttlivt är o llr bät - prci o i Svrig. Llort d Mr hr n yig gl tddl d l gtor och billig lokl rturngr. Här är dt lltid liv och rörl ftro dt är här loklinvånrn bor. Butikrn hr öppt hl årt runt och du kn finn dt t - oft till lägr prir än i Svrig. Loklinvånrn är tillötgånd och du kn finput din pnk gloor, båd d d och hotllt pronl. O du vill otionr kn du pl tnni, quh, bdinton, cykl llr t dig n löprund längd dn vckr trndn vid Mdlhvt. Ru d utikt KOM PRECIS HEM OCH DET ÄR BARA ENSAMT OCH TOMT... TACK I ALLA FALL FÖR EN SJUKT BRA MÅNAD, ÖNSKAR ATT DET GICK ATT GÖRA OM! Mrcu Ströbrg, Fcbook citt. Brclon och Ktlonin L Sgrd Fili kyrkn Gågtn L Rbl Cp Nou tdion* Gudi unik byggvrk Dt olypik orådt Dlíut i Figur C hpion Lgu på Cp Nou Cot Brv Nturupplvlr i Pyrnérn Minilndt Andorr *)F.C. Brclon hpln,» dit ll Srvic & Co. lvr» kn få öjlight tt n tch och upplv tjärnorn - LIVE!

8 RESELEDARUTBILDNING 250 tir undrvining Allt dtt lär du dig FÖLJ MED OCH LÄR... EN KURS MED POWER DU LIGGER KONSTANT I OMKÖRNINGSFILEN ANKOMST TILL RESELEDARSKOLAN När du nkor till rldrkoln får du tt dtljrt ch. Hl kurpriodn prntr, å tt du från börjn hr övrblick övr vd o väntr dig. SKOLANS VÄRDERINGSUNDERLAG Vi fokurr på tt du utvcklr dig pronlign och blir n ätr på tt älj dig jälv. D nt torirn o känlo äig intllign präglr hl kolvitln. Dt hndlr o tt lär känn ig jälv, bhärk olik itutionr och o tt bli bättr på tt tolk ndr ännikor ignlr. FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN Vitln är uppbyggd o på n tr ort d rldr och gätr. Du lär dig d väntligt krn o rbrnchn och d prktik och individull uppgiftrn du kt ut i är dirkt rltrd till rldrjobbt. Allt är tillrättlgt å tt du kn klr v tt rldrjobb när kurn är gnoförd. EN VANLIG DAG PÅ RESELEDARSKOLAN Undrviningn börjr i rgl kl 9.00 på orgonn. Eftr föriddgn utningr hr du it från kl till 15.00, då du kn lp ol vid pooln llr t tt vlknd dopp. Eftriddgn fortättr d pännnd undrvining och kvälltirn nvänd till ltrntiv undrvining d dirkt rltion till vrklightn rbrnch. Progrt är pännnd och oväxlnd d förläningr, grupprbt, individull uppgiftr och rollpl. Undrviningn pågår i tt rkt tpo och fokurr r på dt prktik än dt tortik. Vid kurvlutningn får ll lvr tt intrntionllt diplo. Aktivitt- och nitionlär Anvr och blut i prxi Cbré och cntknik Dkortion och ig DiSC-pronlightprofil Fört hjälpn - grundkur Föräljningtknik Gränövrkridnd i prxi Kouniktion och bildpråk Kontruktiv fdbck Krtivitt, flxibilitt och nytänknd Kropppråk Kulturlär och npning i utlndt LIVE filr v rldr på rbt Luftfrt Männiko- och pronlightkänndo NLP (Nuro Linguitik Progrring) Prnttiontknik Probllöning Rföräkringr ho Europik Srvicitutionr Srvictknik Säkrht, brdkppln och krihntring Tbuilding i prxi Twork Undrhållning Vilj, poitivitt och vinnrntlitt Rldrjobbt i ll fr Mo-tknik EXEMPEL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG Ankot/vr i prktik Srvic och pykologi Cbré och cntknik Ankot/vr i bu o guid Mo - Lär dig tt ko ihåg Ankot/vr i bu - xn 1/2 ldig dg Vd är rvic? Srvicitutionr Sit NLP Srvictknik Föräljninghållning Cbré och cntknik Guidn o ktivittvärd Ankot/vr i bu o guid Twork i ctionprkn Jobbt o guid Kultur och trivl i utlndt Ankot/vr i bu - xn Välkotöt i prktikn d kropppråk 1/2 ldig dg Rhitori NLP Avpgling och ronn Föräljningodllr och föräljning i prktikn Aktivittguid i prktikn Twork i ctionprkn Kultur och trivl i utlndt Träning i välkotöt Rktlogr KVÄLL PÅ HOTELLET Elvrrngng Ldig Showti lvcbré Säkrhtövning i kriitution Ldig Dn tor klftn Ett xotikt rfördrg S8

9 RESELEDARUTBILDNING MÖT VÅRA KOMPETENTA INSTRUKTÖRER SERVICE & CO:S UNDERVISARE ÄR REDO ATT LÄRA DIG ALLT OM RESEBRANSCHEN pll højholt Grundr v Srvic & Co. Från börjn hr dt vrit n dl v viionn tt ll k kunn dlt ftro v o hlt kn bli rldr! Vi fokurr på dt änklig kvlittrn. Vi tror på dn rldr-gn, o ävn du går runt och bär på. Dn k br läpp fri! I in undrvining tr vi utgångpunkt i din hållning till dig jälv och livt i llänht. Din otivtion och ditt nggng är vgörnd för din föråg tt gör n killnd. Mikl Grhn Fört hjälpn-nvrig ho Srvic & Co. Kunkp kn rädd liv. En grundlig fört hjälpn-undrvining bör vr obligtorik o n k rbt i tt fränd lnd d trgätr i ll åldrr. Vi hör llnåt o hur rldrn hr vrit d o tt gör n killnd i n livhotnd itution. Dt gör itt rbt på rldrkoln xtr btydlfullt. ichl juhl fddr Dlägr i Int och JobKtpultn Rldrutbildningn hndlr o r än trditionll och hndgriplig färdightr. Dt hndlr lik yckt o änklig rltionr och värdn. I in undrvining kor jg undr hudn på lvrn och gr d d pronlig rdkp o tt koptnt värdkp krävr. Dt är koptnr o är vgörnd fktorr för uccé i ll lg yrkn. Oddbjørn By Förfttr och nork ätr i orringtknik So rldr k du ko ihåg n hl dl och lär dig nytt tril nbbt. V o hlt kn lär ig tt inn bättr och jg kn g dig någr tknikr o du kn nvänd rtn v ditt liv ovtt vd du rbtr d. Mo htr dt ytt jg rbtr d. Dn nlutr ditt långtidinn till ny kr du åt ko ihåg. Dt är nklt och okoplicrt. Frhd Kholghi Hnrik Grov Oln Sidl Ndrby Jörgn Sjöbrg Dbttör, förfttr, kådplr och förlär Min förläning ho Srvic & Co. tr utgångpunkt i hur du kn utvckl dig pronligt. Jg nvändr in gn rfrnhtr från ött d Dnrk och d kulturll killndr o jg tött på båd på gott och ont. Hur du gör rätt vl och hur du prioritrr d poitiv upplvlrn. Allt dtt gt d tt lnd på läpprn och d huor i innt. Butikchf på Tli Föräljningn är n tor dl v n rldrn vrdg. I in undrvining går vi på djupt och r på d knir o gör tt gätrn vill köp och förbrdr rldrn tt hntr föräljningn på tt rpktfullt ätt. Gätrn får lit xtr upplvlr undr dr tr o förhoppningvi gör dr trvitl hlt prfkt. I in undrvining kor du tt upplv föräljning i n ny och inpirrnd iljö. Kvlittkontrollnt och n dl v kolldningn Dn utvckling jg r lvrn gnogå från koltrt till lut är gnk iponrnd. För ång är rldrutbildningn int br n livförändring utn börjn på n ny tillvro där öppnht och nyfiknht är ldnd prtrr. Md ödjukht och glädj får jg g in kunkp vidr och t dl v utvcklingprocn o ävn du kor gnogå. Koikr och konfrncir Allt n är d o och llt n gör utvcklr n jälv o pron. Eftr flr år i rvic- och rbrnchn hr jg kfft ig n hl dl rfrnht t upplvt yckt o jg gärn vill dl d ig v. Jg hr hft nor glädj och nytt v in år o rldr i itt nuvrnd jobb o koikr och konfrncir. Mötn d ännikor och upplvlr är fnttikt. Tänk tt få btlt för dt! Mgnu Wiltrup Jni Mujunn Evntnvrig för EvntHolidy A.G. Eftr n rd år o ft undrvir och vnk jobbkonulnt för d hkon lvrn r jg fortfrnd fr ot tt dlt på rldrkolorn. Dn rbtglädj och tofär o vår lvr ötr ig d kn n int finn i ndr jobb och vrj gång kännr jg tt jg åtrvändr h d förnyt huör och n glädj övr tt få g vidr in rfrnhtr. Stin Bruun Körångrk, ntrtinr, koncptutvcklr och undrvir i nition ho Srvic & Co. Mitt jobb är tt få undrhållning och ntrtinnt i foku. Min bkgrund o koncptutvcklr för Wlln i Cirkubygningn i Köpnhn t itt nuvrnd rbt o ntrtinr och körångrk gr ig d bät förutättningrn för tt lär rldrn d färdightr o gör d duktig på tt ktivr och undrhåll in gätr. Int ndt på cnn, n ävn i vrdgitutionr. Jpr pl Lundorf Livkt i ått år åt dn dnk Drottningn och Kronprinn t konulnt i bl äkrht och krihntring I n turbulnt värld där dt är tor foku på olycklig händlr o kr på världn rål är dt yttrt viktigt tt d kond rldrn är ordntligt utbildd för tt kunn t hnd o in gätr, kollgor och ig jälv. Att kunn g krihjälp t vt hur n k hntr kritik itutionr kn båd förbygg och rädd liv och int int g n tor äkrht åt n nyutbildd rldr. Konulnt och pronl trinr ho Int D gnkpr o n får därut i dn tor världn kn n int lä ig till. Mn k lär ig dn hård vägn och dt vt ockå d pronlnvrig h i Skndinvin. Därför är rldrutbildningn dn äkr vägn till pronlig utvckling. Jg kor till tt tt du på rldrkoln får n inikt i ditt btnd när dt gällr gruppdynik och rollfördlning. Dt kor rultr i tt frgångrikt t work. S9

10 Rundrldrutbildning NYHET! BLI RUNDRESELEDARE Målinriktd rldrutbildning för rundror i hl världn i rbt d kndinvik rrrngörr Thilnd, Vitn, Lo och Kbodj - 4 ländr på 7 vckor! Hundrtl upplvlr, tt ålinriktt utbildningprogr o int finn någon nnntn i Skndinvin. Ett intrntionllt diplo och n unik jobbgrnti d n v vår ång rbtprtnr i rbrnchn! Srvic & Co. hr kpt n ny och nnorlund utbildning för dig o vill lär dig något och o gärn vill långt ut i världn i ällkp d ndr ung ännikor. Rldrkoln i Thilnd är för dig o hr n drö tt rbt o rundrldr, o älkr xotik ländr och hr tt intr i vlägn kulturr. Utvckling från börjn till lut Utbildning på Srvic & Co: rundrldrkol kiljr ig n dl från koln i Spnin. Dt är n utbildning d tt bgränt ntl dltgr o fokurr på individull uppgiftr o rldrn åt kunn hntr. Utbildningn truktur gr dig öjlight tt lär torin bko jobbt innn du jälv får prov på din gn rundr. Dt finn utry för tt du k kunn upplv och utvckl dig jälv från börjn till lut tidigt o du får chnn tt utfork ydotin d d t koptnt och bät rundrintruktörrn o din undrvir. Utbildningförlopp Grundläggnd utbildning i Thilnd Rundr Dl 1 i Thilnd, Lo och Vitn Din pronlig pcilr på plt i Vitn Rundr Dl 2 i Vitn, Kbodj och Thilnd Avlutning och utvärdring i Thilnd Jobbgrnti i rbrnchn Din vidr r (vlfritt) Thilnd 2. Lo 3. Vitn 4. Kbodj 1 Lnd Buddh 4 S10

11 Rundrldrutbildning Hd jg hft öjlightn tt dlt på n rundrldrutbildning hd jg hlt äkrt gjort dt. So rundrguid upplvr du hlt nnorlund utningr än o chrtrrldr och dt är å fnttikt tt dt äntlign finn n utbildning o tillgodor o rldr o vill rbt lit längr bort och i n närr rltion till vår gätr. Mln Jnn, Phukt, Thilnd Norr, vät...öt är bät Dn ötr dln v vårt vckr klot är tt v d tört vintrrål för kndinvik gätr. Här får n tt kopltt pkt d kritvit trändr, dt klrt blå vttn och n hjälp bfolkning o lltid hälr dig välkon d tt lnd. Här finn xotik rättr o gr n doft v ött citrongrä och curry i ång färgr. Blyg unkr d ld händr bockr ig nd, gylln Buddhttyr o invigr dig i tt häll där tt npråklöt liv är ditt bvi för tt bättr ftrliv. Här finn rål d tor orörd ntionlprkr, där lfntr lvr id vid id d tnik inorittr och där d hög brgn kpr kulir i ditt liv ävntyr. Hitorin är lång och drtik, ytik och vidkpl är n dl v vrdgn, tortädrn är nor världr och kontrtr övrllt brur djupt inuti dig. Int undr på tt d flt rundror går till öt och därför kn vi int finn n bättr plt tt plcr vår rundrldrutbildning. Rldr på din gn rundr Eftr n grundläggnd utbildning, där du lär dig d llänn rldrkunkprn, rr du iväg på dn fört dln v rund rn. Här lär du dig hur n rundr rrngr och gno för i prktikn. Du får d vrktyg du kor tt nvänd nr när du på kurn ndr dl jälv k vr d tt rrngr rundrn d din kollgor. Dt är lrning by doing när dt är o bät! I Vitn får du öjlight tt välj lln tr pcilittr o ll är rltrd till jobbt o rundrguid. Spcilittrn är nog utvld å tt du gno din gn intrn får yttrligr kunkp o kn gynn dig när du jälv k ut och rbt d rundrgätr någontn i världn. D tr pcilittr o ingår i utbildningpktt är följnd Ntur och ävntyr Kultur och hitori Rligion och filoofi Vrj pcilitt hr tt ntl ont d unik upplvlr och du kor tt undrvi v loklbfolkningn i dr ogivning. Dt vill äg tt dlr v rligionundrviningn kn förgå på dt lokl klotrt. Ett nnt ont, kulturdln, gr dig öjlightn tt lv blnd loklbfolkningn och få r kulturförtål. Du kor tt upplv oförglölig tpl och pgodr, du kor hur d grön rifältn tår i vttn dn d lokl böndrn tr hnd o kördn. Du får chrig tädr n ockå vckr ndträndr o inbjudr till norkling llr yog undr plrn. Möjlightrn är din Vi vlutr rundrn i Thilnd där dn it vckn inriktr ig på jobbt o rundrguid och där vårt jobbcntr hjälpr d kvlificrd lvrn vidr. Din rturbiljtt är öppn. Dtt innbär tt du jälv kn btä när du vill åtrvänd h. Knk vill du ut och rbt dirkt, knk vill du h till filj och vännr llr knk önkr du tt utfork öt yttrligr. Ny Zlnd, Autrlin llr ännu r. Dt är hlt upp till dig. Fkt o rundr och rundrldrn En rundr är n lång r, upp till tt pr vckor, där gätrn får n btydlig dl i tt fränd lnd och förväntr ig tt rundrldrn vt r o rålt än d jälv gör Rundrldrn guidr gätrn vid värdhtrn och vir d t intrnt pltrn - ävn d å och indr känd orådn dit gätrn int kull hitt på gn hnd Rundrldrn åt jälvtändigt kunn ld in grupp, nturligtvi d hjälp v lokl guidr och loklbfolkningn. Dt krävr n trk pronlight Rundrldrn hr gätrn tätt inpå ig hl tidn och därför är dt viktigt tt lv upp till gätrn förväntningr. Därför åt du vr ocil tidigt o du njutr v ditt gt ällkp. Duto är dt n tor ängd infortion o k fördl till gätrn på tt ntuitikt ätt Rundrldrn k vr nvrdvtn och h viljn tt ftt blut. På n rundr inträffr då och då itutionr där du nbbt bhövr finn n löning på n indr kri, där dt är nödvändigt tt gr nbbt Djungltxi S11

12 Skidutbildning BLI SKID- OCH SNOWBOARDGUIDE Andorr - DET ÄR HÄR DET SNÖAR! ALPINUTBILDNINGEN ÄR ETT EXTRA rbjudande SOM EN DIREKT FÖRLÄNGNING AV NOVEMBER/ DECEMBERS RESELEDARKURS Rdo för pitundrvining Offpit Vl Thorn LITET LAND - HÖGA BERG Kurn ägr ru i Pyrnérn i lillputtttn Andorr, cirk fyr tir bufärd från rldrkoln på Cot Brv. Andorr hr Europ lägt tx-fr prir och n kttprocnt när noll. Lndt rbjudr ntånd nturupplvlr d vckr brg och frik luft. Sit n int int, å finn dt häftig kidförhållndn d n uprläckr trräng för kidåkr på ll nivår. SJU DAGAR I lpinutbildningn Skidkoln är kopltt och btår v hl ju dgr i pitrn inkluiv liftkort t profionll kidintruktörr. Du bhövr int å yckt fickpngr, för här är dt billigt. Undrviningn ägr ru ll dgr i vckn och ålt är tt g dig dt nödvändig upplntt till din nylign vlutd rldrkur. Dt är nturligtvi ockå inlgt ldig tir, där din gn tlngr kn utn, ntingn på kidor llr nowbord. hnrik duu Intruktör, Srvic & Co. Alpinutbildningn är för ll. Båd rfrn kidåkr och för dig o ldrig hr åkt kidor förr. Undrviningn är npd å tt du får n inblick i hur n lpinguid rbtr tidigt o du får vi din kidkunkpr. S12

13 EN RESELEDARKURS HOS SERVICE & CO. ÄR EN DOKUMENTERAD SUCCÉ RING ELLER SKRIV TILL EN TIDIGARE ELEV REDAN I DAG Eftr vrj kur frågr vi lvrn o d hr fått full vlut för pngrn. Frågforulärt o dl ut till vrj nkild lv i vlutningfn fyll i nonyt. Frågorn bvr på n kl från 1-5, där 5 är dt högt btygt. Därftr brbt lvrn vr ttitikt. Dn ld bdöningn v koln intruktörr, jälv undrviningn t kurn o hlht, får högt btyg vrj gång, d tt gnonittrultt på r än 4,5. FÅ EN UTVÄRDERING FRÅN EN TIDIGARE ELEV Ring llr kick tt -il till n tidigr lv och hör vd du kn förvänt dig. Är dt något o du vill h fördjupt, hr vi n lång lit d tlfonnur och -il drr till tidigr lvr o är rdo tt vr på din frågor. På vår Fcbookid kn du ävn lä inlägg från tidigr lvr och kriv till pronn i fråg. ERKÄNT KURSBEVIS Dt vlutnd diplot är rkänt v hl rbrnchn. Dtt är ditt pronlig bvi på tt du hr gnofört kurn och är rdo tt öt d utningr o väntr i dn vrklig rvärldn. LIVSLÅNGT MEDLEMSSKAP På vår Intrntbrd jobbdtb för lvr och rbtprtnr hittr du jobbnnonr för någr v d t ttrktiv tjäntrn ino rbrnchn. Dt är här brnchn hittr dig. Vi gr dig n br öjlight tt fortätt din krriär ino rbrnchn. Ditt köp v kurn inkludrr tt livlångt dlkp ho Srvic & Co. nikolj kuch Projktldr Båd undr och ftr din tid o rldr i utlndt kn du få hjälp v Srvic & Co. Undr hl din ntällningpriod utolnd fungrr vi o n fckförning d råd och pronlig vägldning. ELEVERNAS BEDÖMNING AV SKOLVISTELSEN SOM HELHET ,65 4,69 4,76 5: Utoordntligt nöjd 4: Myckt nöjd 3: Nöjd 2: Mindr nöjd 1: Int nöjd oktobr/ novbr novbr/ dcbr pril/ j Dröjobbt Eftr vlutd kolgång fyllr vrj lv i tt ch d in bdöning v kolvitln. Ovn kn du d nt rulttn. Rdo tt rövr världn

14 Jg ägr o ll ndr, Tck för dn bät åndn i itt liv. Går int tt förklr d ord. Hr uttit här h i 24 tir nu och br kollt ut d tårr i ögonn. Johnn Edvinon Dt bät tt Nu ittr runt 200 ny lvr och kännr känl o vi gjord för nrt 1 år dn. Spänd och nrvö inför vd o väntr do i Spnin. Vill br äg tt jg knr r llihop! All hr tt tt vritt, pcillt vtryck ho ig. Sändr n tor kr runt övr hl världn där ni ll bfinnr r nu. Rbck Frnon Sknr r något otroligt yckt. kn int ätt ord på hur tot och obkvät dt känn. MEN. nu är dt br tt börj räkn nr dgrn till vi k ut på dtintionrn å h kvr trkänln i kroppn gott folk. Andr Hnon Vår bät rkondtionr Vår rldr åkr ut till ll öjlig rål övr hl världn. Här r du tt utplock v inkickd tbildr Trutpilot Nöjd lvr är d bät bdörrn. Vi är tolt övr tt låt vår lvr utvärdr o och dt gör n tor dl på Trutpilot, o är n obrond portl för kundodö. När vi blir bdöd hr lvrn bhållit in kritik föråg och ävn tgit tällning till vilkn infortion d vill kriv. Vi kn int hllr ändr llr lägg till något. Därför tror vi tt dt int finn n r ffktiv for v rkndföring. I krivndt tund liggr Srvic & Co. nur tt i ktgorin ror. Gå in jälv och lä odön på Jg k ftt ig kort Ni o int åkt på dnn rldrkol åk! Dt kor tt vr dt bät ni gjort i rt liv, dt vr dt i ll fll för ig! Ann Ektrö S14

15 På väg till toppn Rldrkoln - i kortht En unik upplvl - vrför? Lön för tt r och upplv Du lär dig från d bät. Profionll undrvir flygr nr för tt undrvi i in pcilänn Stäpl v godkännnd - undrviningrbt d Rokild Hndlkol och åld dn nd rldrkoln d ritgivnd änn undr kontroll v utbildninginitrit i Dnrk All undrvining är btld undr utbildningn. Så ing xtr räkningr tillkor Ingt är ått, vi tlr d tor boktävr! För vi nr vd vi ägr och vi hållr vd vi lovr Du lär känn dig jälv bättr och ötr dig jälv innn du ötr världn När du n gång blivit utbildd rldr kn du när o hlt ko tillbk till brnchn Du flyttr din gränr båd fyikt och pykikt Du lär dig tt tå frför n tor grupp ännikor o något v d t nturlig. Dt kn nvänd för tntor, tl och ntällningintrvjur En k är tt r och bök ndr ländr, n hlt nnn är tt rbt där. Du kor bko fdn Följ din intrn. Rbrnchn hr llt: Alpin-chrtrktivitt-cping-rundr-brn och kryningfrtygrldr Du är int bundn till tt nkilt förtg ftro utbildningn gr tillgång till ll rldrrltrd jobb Mr än 60 förtg tt välj lln när du k ut och jobb Pronlig rådgivning för, undr och ftr rldrutbildningn Autotikt och kotndfritt dlkp i Skndinvin nd rbtfördling för rldr Sttkontrollrd och godkänd utbildning gno rbt d Rokild Hndlkol Srvic & Co. är rkndn bät, kopltt d jobbgrnti Ditt CV kor tt å br v tt du rbtr utolnd. Flr utbildningr och rbtgivr krävr dt Nätvrk och kollgor från hl världn Dn nd rundrldrutbildningn på rkndn Dn nd rldrutbildningn utolnd o är CSN brättigd i Svrig Dn riö rldrutbildningn - utnnd, n på tt br ätt! DiSC DiSC pronlightprofiln nvänd i dg v övr i Skndinvin och i r än 50 ländr. Profiln gr n jälvinikt och förtål för ndr btndn och ökr dvtnhtn okring n gn och ndr otivtionfktorr. Dn bkrivr tyrkor och vghtr i vårt btnd i förhållnd till ndr och i förhållnd till d uppgiftr och utningr vi tår inför. Dn gr råd o vilk iljör vi bhövr och vilk btndn vi d fördl kn utvckl. Ho Srvic & Co. nvändr vi DiSC profiln o tt vrktyg i bnd d vår undrvining i föräljning, dinitrtion, tbuilding, rvic och pronlig utvckling. DiSC profiln är ockå tt nvändbrt vrktyg när du ftr rldrkoln k ök rbt. Eftro profiln nvänd världn övr kor d flt HR vdlningr i rbrnchn värd ätt tt du kn vi upp din profil. DISC pronprofiln är inkludrd i ditt utbildningpkt i Spnin. S15

16 DITT NÄSTA LILLA STEG KAN BLI DET STÖRSTA SOM DU HAR TAGIT SE VÄRLDEN OCH FÅ LÖN FÖR DET - MED JOBBGARANTI! HAR DU FRÅGOR? Vi hopp tt dnn brochyr hr gtt dig vr på d flt v din frågor. Hr du flr, ittr vi rdo tt bvr båd tlfontl och -il. Du kn ockå chtt d o dirkt på hidn. Möt o på Fcbook och lä ll ny inlägg från båd tidigr och kond lvr. Vår bät rkl är dn o vi int jälv kontrollrr, å ök ftr Srvic & Co. Vi r fr ot tt lä din hälning. BESTÄLL EN GRATIS BROSCHYR Dn ld kurövriktn d prir finnr du på dt prt löbld o vi bifogr dnn brochyr - n ndt o du hr btällt dn pronlign. Hr du funnit brochyrn på n utbildningintitution, bibliotk llr liknnd, finn infortionn på vår hid. Du kn ockå ring till o, å kickr vi dn till dig. Vår prir är totlprir d chlgt kurpkt, hotllupphåll d frukot och iddg o inkludrr ll undrvining t undrviningtril. VILL DU VETA MER? Bök o på där du ockå kn näl dig till vårt nyhtbrv, å tt du lltid är uppdtrd. BESTÄLL DIN RESELEDARSKOLA Vtrgd 48A 8000 rhu C Dnrk TEL: FAX: Srvic & Co. A/S (CVR-nur: ) är dl v rjgrntifondn nr Srvic & Co. tilldld AAA ftr Soliditt krditvärdringkl. Gno dnn jg hr upplvt tor dlr v världn och jg hr upplvt vd dt innbär tt vr tt känt nikt båd på gott och ont. Dt finn ång prllllr till rldrjobbt. Du åt vr n förgångr, h odt tt täll dig upp frför n törr förling och prtr xilt vrj gång. Allt dtt kn Srvic & Co. och jg hjälp dig tt bli bättr på och j, vi k nturligtvi ockå dn! Tobi Krlon Dnr och rtit jprnc.dk

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL Vår profil. För att få n nhtlig profil och tt starkar varumärk är dt viktigt att manualns riktlinjr följs. varumärkt. Grundn till nuvarand profil är n kombination från tidigar turistbolagn

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor.

Läs mer

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär Mdlinkomstr AVSLÖJAR kr/år. 66 Torsdg??? Torsdg17 17mj mj Får bidrg sd* Vr fmt folkvld svrigdmokrt är sjukpnsionär På svrigdmokrtrns mndt sittr i dg 246 prsonr. 204 v dss, 82,9 procnt, är i rbtsför åldr.

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Kina spänner musklerna

Kina spänner musklerna # 3 2 0 1 3 Atull ffärnyhtr om och från in. Utgivr: Swdn-Chin Trd Council Arrngrt foto v Agnt Engqvit Kin pännr mulrn Tr hjälp v ocil mdir i främjndt I Shnghi finn 70 gnrlonult. 14 v d ld v n vinn. En

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr 1 2014 EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori

Läs mer

Hur. Grönt hjärta, med naturen i åtanke. Nanoleaf och siffror:

Hur. Grönt hjärta, med naturen i åtanke. Nanoleaf och siffror: Vi är tt förtag md tt starkt miljötänk där vi skapar produktr md hållbarht som vår mission. Vi utvcklar våra produktr md n god dsign, spännand lösnar som skall uppmuntra till n mr hållbar livsstil. Md

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.«

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.« »I vårt områd frå Örgrud till Oxlöud fi cirka 2,5 miljor ivåar. Och miljotal turitr.«ett omtyckt magai foto: jofi kbrg Kata lo md o! Vill du ockå vara md i»kärgård fiat magai«? I tidkrift om lä frå pärm

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

BLAND DE MEDVERKANDE: ANGELIKA VASKEVITCH, reporter. HENDRIK BERGSTÉN, reporter. JOHAN WANGSTRÖM, reporter. JULIA LINDEMALM, fotograf

BLAND DE MEDVERKANDE: ANGELIKA VASKEVITCH, reporter. HENDRIK BERGSTÉN, reporter. JOHAN WANGSTRÖM, reporter. JULIA LINDEMALM, fotograf ETTA INNEHÅLL BLAND DE MEDVERKANDE: 05 PÅ RADION I HÖT 29 07 Å MÄTER VI LYNING JENNY MATTON, chfrktör, rprtr 08 RADIORÖTEN Kj Aklr 10 P4 VÄRLDEN ALEXANDER DONKA, ftgrf 15 RADIORÖTEN Vli Briji ANGELIKA

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR SVENSKA ÖDEMFÖRBUNDET Årgång 16 Nummer 3 2014. Lucas på barnoch ungdomsläger Två patientberättelser. Rapport från ILF-kongressen

MEDLEMSBLAD FÖR SVENSKA ÖDEMFÖRBUNDET Årgång 16 Nummer 3 2014. Lucas på barnoch ungdomsläger Två patientberättelser. Rapport från ILF-kongressen MEDLEMSBLAD FÖR SVENSKA ÖDEMFÖRBUNDET Årgång 16 Nur 3 2014 Lucas på barnoch ungdoslägr Två patintbrättlsr Rapport från ILF-kongrssn Koprssion du kan lita på så att du kan njuta av livt divn plus är n av

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara N KLUBBE Nr 205 TECKNINGAR Ki Pll brär o vr husdjur! Nr 204 Till åls! Tyvärr ås j o d råi yhr. D ur v REDElubb vr d sis. Vi hr i öjlih ryc upp och sic u REDE-lubb hl ris lär. M OM du vill forsä vr dl i

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL;

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nr 5/13 - Årgång 42 AGAPE CHILD CENTRE; Man blir glad när dt går bra för barnn SID 4-5 EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nu är dt runt 120 barn som varj dag ätr i skolan SID 8 Barn i Nöd nr 5 2013 3.. Vi gor Vi

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Tentamen i mekanik TFYA16

Tentamen i mekanik TFYA16 EKNISK HÖGSKOLN I LINKÖPING Institutionen för Fysik, Kei och ioloi Gli Pozin enten i eknik FY6 illåtn Hjälpedel: Physics Hndbook eller efy utn en nteckninr, vprorerd räknedos enlit IFM:s reler. Forelslinen

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4:

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4: Nr 2/15 - Årgång 44 Nv Michal, sid 8: Jag sr mirakl i mitt arbt bland barnn... Ebnzr Hom, sid 4: Barnn är väldigt kärlksfulla och omtänksamma. BARN I NÖD www.barninod.s pg 90 05 75-2 I backspgln Som faddr

Läs mer

Malin Hagman 17 år, Surte

Malin Hagman 17 år, Surte Vr md och uts Al Luci 2010 1 A Wdström 17 år, Alfors Studrr: SKF Tkisk gymsium år 3 Mi bäst sid: Gld, omtäksm, tusistisk Mi sämst sid: Morgotrött Drömyrk: Civiligjör Drömrs: Mldivr Vm får förlj md: Mi

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22 Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www.vgregion.se nr 4. 2009 Ny spännde rätter till vinterns ll fester Sid 16 Akutsjukvården börjr redn i mbulnsen Sid 22 Vi fick en ndr chns! 10 sidor

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015 F L Ä Å Å Klubb- och utfärdsprogram sommarn 2015 utskick md tidningn skärgårdsbåtn 3/2015 xpditionns öppthålland i sommar Stiftlsn Skärgårdsbåtns och Skärgårdns trafikantförnings gmnsamma xpdition på Nybrogatan

Läs mer

Guide till SS-EN ISO 13855 ny standard för placering av tekniska skydd

Guide till SS-EN ISO 13855 ny standard för placering av tekniska skydd äkrht ICK äkrht ICK Guid till -EN IO 13855 ny stndrd för plcring v tknisk skydd För tt tt skydd sk kunn plcrs på rätt vstånd till riskområdt krävs n noggrnn räkning. Till stöd finns nu n ny viktig stndrd,

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer