Den riktiga reseledarskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den riktiga reseledarskolan"

Transkript

1 Dn riktig rldrkoln Bök o ockå på: 5 VECKORS UTBILDNING I SPANIEN NU MED STUDIESTÖD VIA CSN NY LIVSSTIL OCH KARRIÄR JOBBGARANTI I HELA VÄRLDEN NYHET! PERSONLIG UTVECKLING VÄNNER FÖR LIVET Bli rundrldr Svrig fört rundrldrutbildning i Thilnd

2 låt dig utn MER ÄN ETT JOBB - EN HELT NY LIVSSTIL BLI RESELEDARE MED HELA VÄRLDEN SOM DIN ARBETSPLATS När du btär dig för tt byt ut din dr i Svrig ot tt jobb utolnd blutr du dig ockå för ny upplvlr, pännnd kulturr och utningr i ny iljör. Rldrjobbt är ntånd ftro dt gr dig öjlightr tt fördjup dig i dt lnd du rbtr i. Du är int på tr llr på gnor, du lvr, bor och rbtr på n ny och inpirrnd plt någontn i världn. Ditt jobb blir ldrig tråkigt och du hr hl världn o din rbtplt. O din drö är tt bli n v d ång iljonr ännikor i rbrnchn, o rbtr ut i dn tor världn, då är rldrutbildningn tt äkrt vl. So rldr hr du lltid n törr vrkht bko dig o kötr ll forlittr. Du bhövr int tänk på bond och hur du k lv i utlndt, din viktigt uppgift blir itällt tt g din gätr dn bät rvic undr dr tr. Övrig tid k du br njut v öjlightrn i dt ny lnd du bor i. FOKUS PÅ DIG Är du övr 18 år och tlr nglk, då hr vi n plt för dig på Srvic & Co. Vi är int tt litcntr utn n utbildning där vi fokurr individullt på vrj lv. I dg är ll rnärr olik och därför k rldrn ockå vr olik. Ho o är ångfld tt plu och i rbrnchn kor du tt upplv tt ångfld är n tyrk. Vi r på din pronlight t din vilj tt utvckl, långt r än vd du hr gjort förut. Undr utbildningn får du n inblick i vd yrkt o rldr innbär och kn då t tt blut hurvid du pr in i tt yrk o n gntlign kn kll för n livtil. chri Krln Ad dirktör i Srvic & Co. Välkon till rbrnchn. Du hr btällt n ktlog från Skndinvin tört rldrkol. Du kn nu bli n v d ång rldrlvr vi gno d nt 13 årn hr utbildt. Övr rldr hr gno tidn förvärvt ig tt diplo från o och d flt v d rldr du ötr på ll världn rål är utbildd ho Srvic & Co. D tog tt tg ot någonting nytt och nnorlund och i dg tår d trkr i in bild v frtidn ftro d vld tt gå rldrkoln. Jg hopp tt du får upplvl. unn orgn Rktor för Tgnérgynit Srvic & Co. är kndinvin nd ttkontrollrd rldrkol gno tt rbt i tt nkilt än d Rokild Hndlkol. Utbildningn är ritgivnd och gr dig n grnti på tt du blir utbildd på brnchn högt nivå. Eftr vlutd utbildning får du tt lt btygdokunt för hl rldrkurn och tt prt diplo från hndlkoln. På Tgnérgynit i Växjö hr vi tt pcilutfort hällvtnkpligt progr d inriktning på pråk och turi. Vår ungdor vill nvänd in förvärvd kunkpr och ig o i världn - r ldrkoln är dt prfkt ltrntivt! Fnttikt duktig intruktörr, inpirrnd och vrirnd undrvining t optil och lokl förutättningr gr ungdorn n upplvl för livt. Och d n jobbgrnti på köpt - dt kn int bli bättr! S2

3 HÄLSNINGAR FRÅ N DEN tor VÄRLDEN Sh F r ån M h llih Ö v, Mlt Johnn r llt på Mlt f innr itr r idd r n t br ö t t n k vr lä id. K hit ningr älk r t r n övr or t o r id d r n b f r ån llt på V t t hör r p å k äp p änn n ll t t d g d jg öjl för t t bhåll br ät tlr o tor. Gä tr n ig blir ldr h tn t t v i k tn övr ön hur r iddr n. Vr j v ig tr öt t up p ö n f ör v år på ck f å u t k äp r g d f ö t t br ä t t o ll d ä tr och jg r ån g h un dr t or år d lg o n. ü Tcdohr f, Ötrrik F r ån W n n g inn älnin ä tr n. h b b g En n för d ny ld och g n r g ä in n n pi t v i br, gä tr r fåt t å ih är S n ön t p å t opp. V n d r d nn u äg r t ö h u f f r i v r nh t r f k Chr i to k k c, y u r i g, å n f och jg, M n o ä lt ch o p ävnt y r. ny u t på Båd fr ån k öldpddn oc ig. Dt är h fnttikt tt r bt i t t lnd där llt är å n nor lund fr ån dt n är vn vid d är h. Vrj dg är dt ny ut ningr och jg tr or tt ll o hr jobbt i Afr ik gr ig rätt när j g ägr - It ti fo r Afr ic. Jbo jbo Från Sngl, Afrik S l F r ån dilnd w S k t, T h F r ån P hu c 1/5 lig för h r ä n t t t El fn olkning. Dt är gi f n b vr o v värld lltid kor r ä H. rn djur o tik och bund rån o f y g vt v n litn hälnin l r t r p å ä g o r k å v r t h i c v r då r o rld tåtlig r ygg r ntur. c k fntrn vår ilnd v o Th r vi obord på r. n ig u o ig lt t g iddg n I f tr ng buk tn för! t n in lo båt i Ch jobb hit tr r t t ä b Et t Mrhb Från Alny, Turkit Är i full gång d brnklubbn och hr n brn o är rdo för kttjkt. Dn här äongn hr vrit glt rolig då vrj dg vrit n lk. Tänk dig tt få lön för tt pring runt ut i oln, bd d brnn och rrngr rolig lkr! Skttn är hittd... Jut här i Turkit! Hur gd l i ku gyp t, E n o c h I f r on r n n d g l tt i n r år i t t, h n d, där t6 r j g ol är d ån n K ir o ndr lik dr. Ing r b n d,, g och v Luxor, ko ut f l y k tr n un g t ill c k r k vä r n f in n d ll gä t å ån g r i ök n n l r n. D t ö jli g r b t r h n ä v n h t r f ö r är. På f ör o dg k l u t f i t t d y in n ä t o ö k l u t f o r r, d r c r t i f ik d i g n är j k E t gypt n un g r d o t t dr y t n. S3

4 ntt lufr HR Konulnt Vi hr ockå tt jobb åt dig! Vi rbjudr dig n jobbgrnti. Dtt innbär tt vrj kvlificrd tudrnd rbjud tt rkänt utlndjobb i rbrnchn, llt från rldr till rcptionit. Dt finn hundrtl rbttillfälln o väntr på dig. Rdn på rldrkoln får du öjlight tt gå på ntällningintrvju ho n v vår jobbkonulntr från jobbcntrt å tt du kn åk ut och rbt dirkt ftr kurn. jobbcntrt So dn nd rldrkoln kn Srvic & Co. rbjud in utbildd rldrjobb i r än tt förtg. Dt finn ävn öjlight tt växl från tt vr olrldr till lpinguid llr tvärto. Vi hjälpr ävn till d ny rbtöjlightr för rldr o rdn rbtt ut n äong. VI GER DIG JOBBGARANTI OCH HJÄLPER DIG UT I VÄRLDEN Vi hr kontktrn Diplot från rldrkoln och dt pronlig tlt är nyckln till ång v d rldr- och rvicjobb o vår rbtprtnr rbjudr. So kvlificrd lv från koln lovr vi dig tt rkänt jobb utolnd, i n trygg iljö d br lön och rbtvillkor. Mrprtn v ll rldr utbild i dg på Srvic & Co. dräknt vnkr, dnkr, norrän, färöingr och ilänningr. Brond på pcifik bhov och ftrfrågn på pronl i brnchn hr lvrn tt ntällningvtl ino d fört 3 åndrn ftr vlutd rldrutbildning. I dg tjänr n rldr lln kr ftr ktt och o n jälvklrht får ll rldr btlt bond, föräkring, trnport, unifor t n dl åltidr. Duto får dn duktig rldrn n kunglig bhndling i for v iddgbjudningr, rbttr och ndr xtrförånr. ANSTÄLLNINGSPROCENT I RESEBRANSCHEN EFTER AVSLUTAD RESELEDARUTBILDNING Stlig jobböknd lvr i % 83 % 88 % 92 % oktobr/ novbr novbr/ dcbr pril/ j KVALIFICERAD TILL JOBB Srvic & Co. grntrr ntällning till kvlificrd lvr. Mr än 80% v lvrn i dg blir kvlificrd. Du k nturligtvi vi dt bät v dig jälv i ll itutionr. Srvic & Co: intruktörr och jobbkonulntr vgör o du hr På jobb i oln Job vi JOBGARANTI Fndt lv job Stdig jobøgnd vit intr och ktivt dltgit undr utbildningn. Duto utvärdr punktr o utvckling, kulturll förtål t o n är utåtriktd och ogn för tt nvr o rldr. Rulttn på d olik prov n gnogår undr 5 vckor ingår ockå i bdöningprocn. S4

5 CSN Srvic & Co. rldrkol - nu d tuditöd vi CSN jørgn loth Dirktör för Rokild Hndlkol Sk du d på rldrkol nu llr i frtidn? Då hr du öjlight tt ök tuditöd vi CSN. Srvic & Co. hr, o dn nd kndinvik rldrut bildningn, tt när rbt d Rokild Hndlkol. Srbtt d Rokild Hndlkol kvlificrr vår undrvining å tt dn uppfyllr d krv o dt dnk utbildninginitrit krävr. För ll vår vnk lvr innbär dtt tt rldrkoln och utbildningn nu är CSN brättigd. Du kor tt rgitrr i dt dnk utbildningytt när du nälr dig till rldrkoln. Dtt blir din grnti för tt undrviningn kr på n nivå o int finn på ndr rldrkolor. När du k nök o tuditöd för tt gå Srvic & Co: rldrutbildning k du fört h tt intyg från Rokild Hndlkol o bkräftr tt du k gå utbildningn. Kontkt Srvic & Co. på å hjälpr vi dig d dtt. För yttrligr frågor ngånd tuditöd och hur du nökr, kontkt vänlign CSN på När lvrn rr ut i världn i bnd d in utbildning får d utningr o vi int kn g d i tt klru. D växr fckligt och pronligt och duto tärkr d in pråkkunkpr t kunkpn o fränd kulturr. Dt gr d n ognd tt t x ko igång d n påbyggndutbildning när d kor h ign. Rokild Hndlkol kickr vrj år lvr till utlndt för tt tudr och i vårt rbt, d r än 20 ndr hndlkolor i Dnrk, hr Srvic & Co. vtlt tt t ot lvr. Dt innbär tt rldrutbildningn blir CSN brättigd. VEM VILL DU ARBETA FÖR? HÄR FÅR DU JOBB! SAMARBETSPARTNERS Srvic & Co. utbildr rldr och rvicpronl till n lång rd rbolg i Skndinvin och turitvrkhtr i utlndt. Vårt nätvrk v rbtprtnr är ofttnd: Fritidror, n v Nordn tört rrrngörr, rkrytrr ävn vid bhov pronl från Srvic & Co. Wivk Roth, Nordic Ovr Rcruitnt Coordintor SVERIGES BÄSTA RESELEDARE När vi r tillbk på årt rkrytring kn vi konttr tt vi ldrig tidigr hr upplvt n å hög tndrd och kvlitt o jut dt här årt. Å ndr idn, hr ockå ntgningkrvn vrit hög. För tt äkr dn hög kvlitt o följr vår produktr är utbildningn vid Srvic & Co. vgörnd och n tor dl v vår pronl hr rdn gnogått utbildningn på rldrkurn. Vi gör rglbundn bök på koln och då vi ho Nzr hr gätr från Svrig, Norg, Dnrk och Finlnd btydr dtt rnt fktikt tt vi ökr pronl från ll d fyr ländrn. Vi r fr ot tt få träff Dig! NAZAR NORDIC AB, TIIA TUORES, NORDIC SERVICE MANAGER S5

6 RESELEDARUTBILDNING M tck för dn bät åndn i itt liv :o) Nu hr jg äntlign koit fr till vd jg vill jobb d. Går int tt bkriv täningn o fnn på koln, n åt upplv dt! Evlin Mgnuon, Fcbook citt. Lif i good :-) Grupprbt i oln Här är ditt ny h: hotl Guitrt Cntrl Prk 5 vckor vitl i Spnin ATTRAKTIVT 3-STJÄRNIGT HOTELL När n vill lär, rbt hårt och utvckl är dt viktigt tt bo br, ät och ov gott. Mitt i d könt ogivningrn v hv och tdliv liggr Hotl Guitrt Cntrl Prk***, där du k bo och koncntrr dig till 100% på tt bli rldr. Rldrkoln liggr på Cot Brv i Spnin ndt 80 k från Brclon cntru. Hotllt liggr i dn övrt dln v trortn Llort d Mr ndt tt fåtl tr från trndn, butikrn, rturngrn och kférn. 4-STJÄRNIGA FACILITETER På Hotl Guitrt Cntrl Prk bor du i tt dubblru tilln d n nnn lv (öjlight till nklru ot tillägg). Hotllrun hr blkong och är utrutd d bl tllit-tv, äkrhtbox och klitnläggning. Dt finn grti trådlöt Intrnt på utvld pltr på hotllorådt. Du hr nturligtvi gt bd och toltt t tädning flr gångr i vckn. Hnddukr och ängklädr byt ut rglbundt undr din vitl. Vid hotllt iponrnd pooloråd kn du lä på din rldruppgiftr dn du njutr v oln och n kopp pnkt kff. Här finn bl n uppvärd inohupool, flr oltrrr, n nttklubb, brr och rturngr. Duto finn dt öjlight för fitn, p och g. Undrviningn på koln förgår huvudklign i hotllt konfrnloklr och gn utryn. Srvic & Co. tällr hög krv på fcilittrn och Hotl Guitrt Cntrl Prk hr bl odrn AV-utrutning för undrviningn. Undr tor dl v tidn kor undrviningn tt pågå utohu ftro n dl ktivittr gnoför vid poolorådt, på trndn t i dt närliggnd orådt. MMMM...MAT Ät bör n, nnr dör n. Därför är dt viktigt tt du får god och olid åltidr å tt du hr nrgi tt lär. En vrird frukot- och iddgbuffé d ång olik kll och vr rättr ingår i din vitl. Middgbuffén btår v n läckr ny d llt ifrån lokl ktlnk rättr till pnk ntionlrättr t rättr från dt intrntionll kökt. Sklig åltid! Lä r på S6

7 RESELEDARUTBILDNING BILJETT TILL PARADISET SEMESTERORTEN LLORET DE MAR STADEN SOM ALDRIG SOVER Vårt kolhotll liggr i dn vältblrd trortn Llort d Mr o är dfinitionn v n odrn trort. Här är tdbildn fylld d xkluiv hotll, fnttik trändr och tt pännnd nttliv o lockr till ig gätr från hl Europ. PÅ UPPTÄCKSFÄRD I LLORET DE MAR Stdn huvudttrktionr är dn inbjudnd ndtrndn Fnl och dn lång livlig huvudgtn. Dt är på huvudgtn o n finnr d flt v tdn rturngr, brr och dicotk. När rldrkurrn gnoför undr äongn börjn och lut, å är dt på hlgrn o nttlivt är o llr bät - prci o i Svrig. Llort d Mr hr n yig gl tddl d l gtor och billig lokl rturngr. Här är dt lltid liv och rörl ftro dt är här loklinvånrn bor. Butikrn hr öppt hl årt runt och du kn finn dt t - oft till lägr prir än i Svrig. Loklinvånrn är tillötgånd och du kn finput din pnk gloor, båd d d och hotllt pronl. O du vill otionr kn du pl tnni, quh, bdinton, cykl llr t dig n löprund längd dn vckr trndn vid Mdlhvt. Ru d utikt KOM PRECIS HEM OCH DET ÄR BARA ENSAMT OCH TOMT... TACK I ALLA FALL FÖR EN SJUKT BRA MÅNAD, ÖNSKAR ATT DET GICK ATT GÖRA OM! Mrcu Ströbrg, Fcbook citt. Brclon och Ktlonin L Sgrd Fili kyrkn Gågtn L Rbl Cp Nou tdion* Gudi unik byggvrk Dt olypik orådt Dlíut i Figur C hpion Lgu på Cp Nou Cot Brv Nturupplvlr i Pyrnérn Minilndt Andorr *)F.C. Brclon hpln,» dit ll Srvic & Co. lvr» kn få öjlight tt n tch och upplv tjärnorn - LIVE!

8 RESELEDARUTBILDNING 250 tir undrvining Allt dtt lär du dig FÖLJ MED OCH LÄR... EN KURS MED POWER DU LIGGER KONSTANT I OMKÖRNINGSFILEN ANKOMST TILL RESELEDARSKOLAN När du nkor till rldrkoln får du tt dtljrt ch. Hl kurpriodn prntr, å tt du från börjn hr övrblick övr vd o väntr dig. SKOLANS VÄRDERINGSUNDERLAG Vi fokurr på tt du utvcklr dig pronlign och blir n ätr på tt älj dig jälv. D nt torirn o känlo äig intllign präglr hl kolvitln. Dt hndlr o tt lär känn ig jälv, bhärk olik itutionr och o tt bli bättr på tt tolk ndr ännikor ignlr. FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN Vitln är uppbyggd o på n tr ort d rldr och gätr. Du lär dig d väntligt krn o rbrnchn och d prktik och individull uppgiftrn du kt ut i är dirkt rltrd till rldrjobbt. Allt är tillrättlgt å tt du kn klr v tt rldrjobb när kurn är gnoförd. EN VANLIG DAG PÅ RESELEDARSKOLAN Undrviningn börjr i rgl kl 9.00 på orgonn. Eftr föriddgn utningr hr du it från kl till 15.00, då du kn lp ol vid pooln llr t tt vlknd dopp. Eftriddgn fortättr d pännnd undrvining och kvälltirn nvänd till ltrntiv undrvining d dirkt rltion till vrklightn rbrnch. Progrt är pännnd och oväxlnd d förläningr, grupprbt, individull uppgiftr och rollpl. Undrviningn pågår i tt rkt tpo och fokurr r på dt prktik än dt tortik. Vid kurvlutningn får ll lvr tt intrntionllt diplo. Aktivitt- och nitionlär Anvr och blut i prxi Cbré och cntknik Dkortion och ig DiSC-pronlightprofil Fört hjälpn - grundkur Föräljningtknik Gränövrkridnd i prxi Kouniktion och bildpråk Kontruktiv fdbck Krtivitt, flxibilitt och nytänknd Kropppråk Kulturlär och npning i utlndt LIVE filr v rldr på rbt Luftfrt Männiko- och pronlightkänndo NLP (Nuro Linguitik Progrring) Prnttiontknik Probllöning Rföräkringr ho Europik Srvicitutionr Srvictknik Säkrht, brdkppln och krihntring Tbuilding i prxi Twork Undrhållning Vilj, poitivitt och vinnrntlitt Rldrjobbt i ll fr Mo-tknik EXEMPEL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG Ankot/vr i prktik Srvic och pykologi Cbré och cntknik Ankot/vr i bu o guid Mo - Lär dig tt ko ihåg Ankot/vr i bu - xn 1/2 ldig dg Vd är rvic? Srvicitutionr Sit NLP Srvictknik Föräljninghållning Cbré och cntknik Guidn o ktivittvärd Ankot/vr i bu o guid Twork i ctionprkn Jobbt o guid Kultur och trivl i utlndt Ankot/vr i bu - xn Välkotöt i prktikn d kropppråk 1/2 ldig dg Rhitori NLP Avpgling och ronn Föräljningodllr och föräljning i prktikn Aktivittguid i prktikn Twork i ctionprkn Kultur och trivl i utlndt Träning i välkotöt Rktlogr KVÄLL PÅ HOTELLET Elvrrngng Ldig Showti lvcbré Säkrhtövning i kriitution Ldig Dn tor klftn Ett xotikt rfördrg S8

9 RESELEDARUTBILDNING MÖT VÅRA KOMPETENTA INSTRUKTÖRER SERVICE & CO:S UNDERVISARE ÄR REDO ATT LÄRA DIG ALLT OM RESEBRANSCHEN pll højholt Grundr v Srvic & Co. Från börjn hr dt vrit n dl v viionn tt ll k kunn dlt ftro v o hlt kn bli rldr! Vi fokurr på dt änklig kvlittrn. Vi tror på dn rldr-gn, o ävn du går runt och bär på. Dn k br läpp fri! I in undrvining tr vi utgångpunkt i din hållning till dig jälv och livt i llänht. Din otivtion och ditt nggng är vgörnd för din föråg tt gör n killnd. Mikl Grhn Fört hjälpn-nvrig ho Srvic & Co. Kunkp kn rädd liv. En grundlig fört hjälpn-undrvining bör vr obligtorik o n k rbt i tt fränd lnd d trgätr i ll åldrr. Vi hör llnåt o hur rldrn hr vrit d o tt gör n killnd i n livhotnd itution. Dt gör itt rbt på rldrkoln xtr btydlfullt. ichl juhl fddr Dlägr i Int och JobKtpultn Rldrutbildningn hndlr o r än trditionll och hndgriplig färdightr. Dt hndlr lik yckt o änklig rltionr och värdn. I in undrvining kor jg undr hudn på lvrn och gr d d pronlig rdkp o tt koptnt värdkp krävr. Dt är koptnr o är vgörnd fktorr för uccé i ll lg yrkn. Oddbjørn By Förfttr och nork ätr i orringtknik So rldr k du ko ihåg n hl dl och lär dig nytt tril nbbt. V o hlt kn lär ig tt inn bättr och jg kn g dig någr tknikr o du kn nvänd rtn v ditt liv ovtt vd du rbtr d. Mo htr dt ytt jg rbtr d. Dn nlutr ditt långtidinn till ny kr du åt ko ihåg. Dt är nklt och okoplicrt. Frhd Kholghi Hnrik Grov Oln Sidl Ndrby Jörgn Sjöbrg Dbttör, förfttr, kådplr och förlär Min förläning ho Srvic & Co. tr utgångpunkt i hur du kn utvckl dig pronligt. Jg nvändr in gn rfrnhtr från ött d Dnrk och d kulturll killndr o jg tött på båd på gott och ont. Hur du gör rätt vl och hur du prioritrr d poitiv upplvlrn. Allt dtt gt d tt lnd på läpprn och d huor i innt. Butikchf på Tli Föräljningn är n tor dl v n rldrn vrdg. I in undrvining går vi på djupt och r på d knir o gör tt gätrn vill köp och förbrdr rldrn tt hntr föräljningn på tt rpktfullt ätt. Gätrn får lit xtr upplvlr undr dr tr o förhoppningvi gör dr trvitl hlt prfkt. I in undrvining kor du tt upplv föräljning i n ny och inpirrnd iljö. Kvlittkontrollnt och n dl v kolldningn Dn utvckling jg r lvrn gnogå från koltrt till lut är gnk iponrnd. För ång är rldrutbildningn int br n livförändring utn börjn på n ny tillvro där öppnht och nyfiknht är ldnd prtrr. Md ödjukht och glädj får jg g in kunkp vidr och t dl v utvcklingprocn o ävn du kor gnogå. Koikr och konfrncir Allt n är d o och llt n gör utvcklr n jälv o pron. Eftr flr år i rvic- och rbrnchn hr jg kfft ig n hl dl rfrnht t upplvt yckt o jg gärn vill dl d ig v. Jg hr hft nor glädj och nytt v in år o rldr i itt nuvrnd jobb o koikr och konfrncir. Mötn d ännikor och upplvlr är fnttikt. Tänk tt få btlt för dt! Mgnu Wiltrup Jni Mujunn Evntnvrig för EvntHolidy A.G. Eftr n rd år o ft undrvir och vnk jobbkonulnt för d hkon lvrn r jg fortfrnd fr ot tt dlt på rldrkolorn. Dn rbtglädj och tofär o vår lvr ötr ig d kn n int finn i ndr jobb och vrj gång kännr jg tt jg åtrvändr h d förnyt huör och n glädj övr tt få g vidr in rfrnhtr. Stin Bruun Körångrk, ntrtinr, koncptutvcklr och undrvir i nition ho Srvic & Co. Mitt jobb är tt få undrhållning och ntrtinnt i foku. Min bkgrund o koncptutvcklr för Wlln i Cirkubygningn i Köpnhn t itt nuvrnd rbt o ntrtinr och körångrk gr ig d bät förutättningrn för tt lär rldrn d färdightr o gör d duktig på tt ktivr och undrhåll in gätr. Int ndt på cnn, n ävn i vrdgitutionr. Jpr pl Lundorf Livkt i ått år åt dn dnk Drottningn och Kronprinn t konulnt i bl äkrht och krihntring I n turbulnt värld där dt är tor foku på olycklig händlr o kr på världn rål är dt yttrt viktigt tt d kond rldrn är ordntligt utbildd för tt kunn t hnd o in gätr, kollgor och ig jälv. Att kunn g krihjälp t vt hur n k hntr kritik itutionr kn båd förbygg och rädd liv och int int g n tor äkrht åt n nyutbildd rldr. Konulnt och pronl trinr ho Int D gnkpr o n får därut i dn tor världn kn n int lä ig till. Mn k lär ig dn hård vägn och dt vt ockå d pronlnvrig h i Skndinvin. Därför är rldrutbildningn dn äkr vägn till pronlig utvckling. Jg kor till tt tt du på rldrkoln får n inikt i ditt btnd när dt gällr gruppdynik och rollfördlning. Dt kor rultr i tt frgångrikt t work. S9

10 Rundrldrutbildning NYHET! BLI RUNDRESELEDARE Målinriktd rldrutbildning för rundror i hl världn i rbt d kndinvik rrrngörr Thilnd, Vitn, Lo och Kbodj - 4 ländr på 7 vckor! Hundrtl upplvlr, tt ålinriktt utbildningprogr o int finn någon nnntn i Skndinvin. Ett intrntionllt diplo och n unik jobbgrnti d n v vår ång rbtprtnr i rbrnchn! Srvic & Co. hr kpt n ny och nnorlund utbildning för dig o vill lär dig något och o gärn vill långt ut i världn i ällkp d ndr ung ännikor. Rldrkoln i Thilnd är för dig o hr n drö tt rbt o rundrldr, o älkr xotik ländr och hr tt intr i vlägn kulturr. Utvckling från börjn till lut Utbildning på Srvic & Co: rundrldrkol kiljr ig n dl från koln i Spnin. Dt är n utbildning d tt bgränt ntl dltgr o fokurr på individull uppgiftr o rldrn åt kunn hntr. Utbildningn truktur gr dig öjlight tt lär torin bko jobbt innn du jälv får prov på din gn rundr. Dt finn utry för tt du k kunn upplv och utvckl dig jälv från börjn till lut tidigt o du får chnn tt utfork ydotin d d t koptnt och bät rundrintruktörrn o din undrvir. Utbildningförlopp Grundläggnd utbildning i Thilnd Rundr Dl 1 i Thilnd, Lo och Vitn Din pronlig pcilr på plt i Vitn Rundr Dl 2 i Vitn, Kbodj och Thilnd Avlutning och utvärdring i Thilnd Jobbgrnti i rbrnchn Din vidr r (vlfritt) Thilnd 2. Lo 3. Vitn 4. Kbodj 1 Lnd Buddh 4 S10

11 Rundrldrutbildning Hd jg hft öjlightn tt dlt på n rundrldrutbildning hd jg hlt äkrt gjort dt. So rundrguid upplvr du hlt nnorlund utningr än o chrtrrldr och dt är å fnttikt tt dt äntlign finn n utbildning o tillgodor o rldr o vill rbt lit längr bort och i n närr rltion till vår gätr. Mln Jnn, Phukt, Thilnd Norr, vät...öt är bät Dn ötr dln v vårt vckr klot är tt v d tört vintrrål för kndinvik gätr. Här får n tt kopltt pkt d kritvit trändr, dt klrt blå vttn och n hjälp bfolkning o lltid hälr dig välkon d tt lnd. Här finn xotik rättr o gr n doft v ött citrongrä och curry i ång färgr. Blyg unkr d ld händr bockr ig nd, gylln Buddhttyr o invigr dig i tt häll där tt npråklöt liv är ditt bvi för tt bättr ftrliv. Här finn rål d tor orörd ntionlprkr, där lfntr lvr id vid id d tnik inorittr och där d hög brgn kpr kulir i ditt liv ävntyr. Hitorin är lång och drtik, ytik och vidkpl är n dl v vrdgn, tortädrn är nor världr och kontrtr övrllt brur djupt inuti dig. Int undr på tt d flt rundror går till öt och därför kn vi int finn n bättr plt tt plcr vår rundrldrutbildning. Rldr på din gn rundr Eftr n grundläggnd utbildning, där du lär dig d llänn rldrkunkprn, rr du iväg på dn fört dln v rund rn. Här lär du dig hur n rundr rrngr och gno för i prktikn. Du får d vrktyg du kor tt nvänd nr när du på kurn ndr dl jälv k vr d tt rrngr rundrn d din kollgor. Dt är lrning by doing när dt är o bät! I Vitn får du öjlight tt välj lln tr pcilittr o ll är rltrd till jobbt o rundrguid. Spcilittrn är nog utvld å tt du gno din gn intrn får yttrligr kunkp o kn gynn dig när du jälv k ut och rbt d rundrgätr någontn i världn. D tr pcilittr o ingår i utbildningpktt är följnd Ntur och ävntyr Kultur och hitori Rligion och filoofi Vrj pcilitt hr tt ntl ont d unik upplvlr och du kor tt undrvi v loklbfolkningn i dr ogivning. Dt vill äg tt dlr v rligionundrviningn kn förgå på dt lokl klotrt. Ett nnt ont, kulturdln, gr dig öjlightn tt lv blnd loklbfolkningn och få r kulturförtål. Du kor tt upplv oförglölig tpl och pgodr, du kor hur d grön rifältn tår i vttn dn d lokl böndrn tr hnd o kördn. Du får chrig tädr n ockå vckr ndträndr o inbjudr till norkling llr yog undr plrn. Möjlightrn är din Vi vlutr rundrn i Thilnd där dn it vckn inriktr ig på jobbt o rundrguid och där vårt jobbcntr hjälpr d kvlificrd lvrn vidr. Din rturbiljtt är öppn. Dtt innbär tt du jälv kn btä när du vill åtrvänd h. Knk vill du ut och rbt dirkt, knk vill du h till filj och vännr llr knk önkr du tt utfork öt yttrligr. Ny Zlnd, Autrlin llr ännu r. Dt är hlt upp till dig. Fkt o rundr och rundrldrn En rundr är n lång r, upp till tt pr vckor, där gätrn får n btydlig dl i tt fränd lnd och förväntr ig tt rundrldrn vt r o rålt än d jälv gör Rundrldrn guidr gätrn vid värdhtrn och vir d t intrnt pltrn - ävn d å och indr känd orådn dit gätrn int kull hitt på gn hnd Rundrldrn åt jälvtändigt kunn ld in grupp, nturligtvi d hjälp v lokl guidr och loklbfolkningn. Dt krävr n trk pronlight Rundrldrn hr gätrn tätt inpå ig hl tidn och därför är dt viktigt tt lv upp till gätrn förväntningr. Därför åt du vr ocil tidigt o du njutr v ditt gt ällkp. Duto är dt n tor ängd infortion o k fördl till gätrn på tt ntuitikt ätt Rundrldrn k vr nvrdvtn och h viljn tt ftt blut. På n rundr inträffr då och då itutionr där du nbbt bhövr finn n löning på n indr kri, där dt är nödvändigt tt gr nbbt Djungltxi S11

12 Skidutbildning BLI SKID- OCH SNOWBOARDGUIDE Andorr - DET ÄR HÄR DET SNÖAR! ALPINUTBILDNINGEN ÄR ETT EXTRA rbjudande SOM EN DIREKT FÖRLÄNGNING AV NOVEMBER/ DECEMBERS RESELEDARKURS Rdo för pitundrvining Offpit Vl Thorn LITET LAND - HÖGA BERG Kurn ägr ru i Pyrnérn i lillputtttn Andorr, cirk fyr tir bufärd från rldrkoln på Cot Brv. Andorr hr Europ lägt tx-fr prir och n kttprocnt när noll. Lndt rbjudr ntånd nturupplvlr d vckr brg och frik luft. Sit n int int, å finn dt häftig kidförhållndn d n uprläckr trräng för kidåkr på ll nivår. SJU DAGAR I lpinutbildningn Skidkoln är kopltt och btår v hl ju dgr i pitrn inkluiv liftkort t profionll kidintruktörr. Du bhövr int å yckt fickpngr, för här är dt billigt. Undrviningn ägr ru ll dgr i vckn och ålt är tt g dig dt nödvändig upplntt till din nylign vlutd rldrkur. Dt är nturligtvi ockå inlgt ldig tir, där din gn tlngr kn utn, ntingn på kidor llr nowbord. hnrik duu Intruktör, Srvic & Co. Alpinutbildningn är för ll. Båd rfrn kidåkr och för dig o ldrig hr åkt kidor förr. Undrviningn är npd å tt du får n inblick i hur n lpinguid rbtr tidigt o du får vi din kidkunkpr. S12

13 EN RESELEDARKURS HOS SERVICE & CO. ÄR EN DOKUMENTERAD SUCCÉ RING ELLER SKRIV TILL EN TIDIGARE ELEV REDAN I DAG Eftr vrj kur frågr vi lvrn o d hr fått full vlut för pngrn. Frågforulärt o dl ut till vrj nkild lv i vlutningfn fyll i nonyt. Frågorn bvr på n kl från 1-5, där 5 är dt högt btygt. Därftr brbt lvrn vr ttitikt. Dn ld bdöningn v koln intruktörr, jälv undrviningn t kurn o hlht, får högt btyg vrj gång, d tt gnonittrultt på r än 4,5. FÅ EN UTVÄRDERING FRÅN EN TIDIGARE ELEV Ring llr kick tt -il till n tidigr lv och hör vd du kn förvänt dig. Är dt något o du vill h fördjupt, hr vi n lång lit d tlfonnur och -il drr till tidigr lvr o är rdo tt vr på din frågor. På vår Fcbookid kn du ävn lä inlägg från tidigr lvr och kriv till pronn i fråg. ERKÄNT KURSBEVIS Dt vlutnd diplot är rkänt v hl rbrnchn. Dtt är ditt pronlig bvi på tt du hr gnofört kurn och är rdo tt öt d utningr o väntr i dn vrklig rvärldn. LIVSLÅNGT MEDLEMSSKAP På vår Intrntbrd jobbdtb för lvr och rbtprtnr hittr du jobbnnonr för någr v d t ttrktiv tjäntrn ino rbrnchn. Dt är här brnchn hittr dig. Vi gr dig n br öjlight tt fortätt din krriär ino rbrnchn. Ditt köp v kurn inkludrr tt livlångt dlkp ho Srvic & Co. nikolj kuch Projktldr Båd undr och ftr din tid o rldr i utlndt kn du få hjälp v Srvic & Co. Undr hl din ntällningpriod utolnd fungrr vi o n fckförning d råd och pronlig vägldning. ELEVERNAS BEDÖMNING AV SKOLVISTELSEN SOM HELHET ,65 4,69 4,76 5: Utoordntligt nöjd 4: Myckt nöjd 3: Nöjd 2: Mindr nöjd 1: Int nöjd oktobr/ novbr novbr/ dcbr pril/ j Dröjobbt Eftr vlutd kolgång fyllr vrj lv i tt ch d in bdöning v kolvitln. Ovn kn du d nt rulttn. Rdo tt rövr världn

14 Jg ägr o ll ndr, Tck för dn bät åndn i itt liv. Går int tt förklr d ord. Hr uttit här h i 24 tir nu och br kollt ut d tårr i ögonn. Johnn Edvinon Dt bät tt Nu ittr runt 200 ny lvr och kännr känl o vi gjord för nrt 1 år dn. Spänd och nrvö inför vd o väntr do i Spnin. Vill br äg tt jg knr r llihop! All hr tt tt vritt, pcillt vtryck ho ig. Sändr n tor kr runt övr hl världn där ni ll bfinnr r nu. Rbck Frnon Sknr r något otroligt yckt. kn int ätt ord på hur tot och obkvät dt känn. MEN. nu är dt br tt börj räkn nr dgrn till vi k ut på dtintionrn å h kvr trkänln i kroppn gott folk. Andr Hnon Vår bät rkondtionr Vår rldr åkr ut till ll öjlig rål övr hl världn. Här r du tt utplock v inkickd tbildr Trutpilot Nöjd lvr är d bät bdörrn. Vi är tolt övr tt låt vår lvr utvärdr o och dt gör n tor dl på Trutpilot, o är n obrond portl för kundodö. När vi blir bdöd hr lvrn bhållit in kritik föråg och ävn tgit tällning till vilkn infortion d vill kriv. Vi kn int hllr ändr llr lägg till något. Därför tror vi tt dt int finn n r ffktiv for v rkndföring. I krivndt tund liggr Srvic & Co. nur tt i ktgorin ror. Gå in jälv och lä odön på Jg k ftt ig kort Ni o int åkt på dnn rldrkol åk! Dt kor tt vr dt bät ni gjort i rt liv, dt vr dt i ll fll för ig! Ann Ektrö S14

15 På väg till toppn Rldrkoln - i kortht En unik upplvl - vrför? Lön för tt r och upplv Du lär dig från d bät. Profionll undrvir flygr nr för tt undrvi i in pcilänn Stäpl v godkännnd - undrviningrbt d Rokild Hndlkol och åld dn nd rldrkoln d ritgivnd änn undr kontroll v utbildninginitrit i Dnrk All undrvining är btld undr utbildningn. Så ing xtr räkningr tillkor Ingt är ått, vi tlr d tor boktävr! För vi nr vd vi ägr och vi hållr vd vi lovr Du lär känn dig jälv bättr och ötr dig jälv innn du ötr världn När du n gång blivit utbildd rldr kn du när o hlt ko tillbk till brnchn Du flyttr din gränr båd fyikt och pykikt Du lär dig tt tå frför n tor grupp ännikor o något v d t nturlig. Dt kn nvänd för tntor, tl och ntällningintrvjur En k är tt r och bök ndr ländr, n hlt nnn är tt rbt där. Du kor bko fdn Följ din intrn. Rbrnchn hr llt: Alpin-chrtrktivitt-cping-rundr-brn och kryningfrtygrldr Du är int bundn till tt nkilt förtg ftro utbildningn gr tillgång till ll rldrrltrd jobb Mr än 60 förtg tt välj lln när du k ut och jobb Pronlig rådgivning för, undr och ftr rldrutbildningn Autotikt och kotndfritt dlkp i Skndinvin nd rbtfördling för rldr Sttkontrollrd och godkänd utbildning gno rbt d Rokild Hndlkol Srvic & Co. är rkndn bät, kopltt d jobbgrnti Ditt CV kor tt å br v tt du rbtr utolnd. Flr utbildningr och rbtgivr krävr dt Nätvrk och kollgor från hl världn Dn nd rundrldrutbildningn på rkndn Dn nd rldrutbildningn utolnd o är CSN brättigd i Svrig Dn riö rldrutbildningn - utnnd, n på tt br ätt! DiSC DiSC pronlightprofiln nvänd i dg v övr i Skndinvin och i r än 50 ländr. Profiln gr n jälvinikt och förtål för ndr btndn och ökr dvtnhtn okring n gn och ndr otivtionfktorr. Dn bkrivr tyrkor och vghtr i vårt btnd i förhållnd till ndr och i förhållnd till d uppgiftr och utningr vi tår inför. Dn gr råd o vilk iljör vi bhövr och vilk btndn vi d fördl kn utvckl. Ho Srvic & Co. nvändr vi DiSC profiln o tt vrktyg i bnd d vår undrvining i föräljning, dinitrtion, tbuilding, rvic och pronlig utvckling. DiSC profiln är ockå tt nvändbrt vrktyg när du ftr rldrkoln k ök rbt. Eftro profiln nvänd världn övr kor d flt HR vdlningr i rbrnchn värd ätt tt du kn vi upp din profil. DISC pronprofiln är inkludrd i ditt utbildningpkt i Spnin. S15

16 DITT NÄSTA LILLA STEG KAN BLI DET STÖRSTA SOM DU HAR TAGIT SE VÄRLDEN OCH FÅ LÖN FÖR DET - MED JOBBGARANTI! HAR DU FRÅGOR? Vi hopp tt dnn brochyr hr gtt dig vr på d flt v din frågor. Hr du flr, ittr vi rdo tt bvr båd tlfontl och -il. Du kn ockå chtt d o dirkt på hidn. Möt o på Fcbook och lä ll ny inlägg från båd tidigr och kond lvr. Vår bät rkl är dn o vi int jälv kontrollrr, å ök ftr Srvic & Co. Vi r fr ot tt lä din hälning. BESTÄLL EN GRATIS BROSCHYR Dn ld kurövriktn d prir finnr du på dt prt löbld o vi bifogr dnn brochyr - n ndt o du hr btällt dn pronlign. Hr du funnit brochyrn på n utbildningintitution, bibliotk llr liknnd, finn infortionn på vår hid. Du kn ockå ring till o, å kickr vi dn till dig. Vår prir är totlprir d chlgt kurpkt, hotllupphåll d frukot och iddg o inkludrr ll undrvining t undrviningtril. VILL DU VETA MER? Bök o på där du ockå kn näl dig till vårt nyhtbrv, å tt du lltid är uppdtrd. BESTÄLL DIN RESELEDARSKOLA Vtrgd 48A 8000 rhu C Dnrk TEL: FAX: Srvic & Co. A/S (CVR-nur: ) är dl v rjgrntifondn nr Srvic & Co. tilldld AAA ftr Soliditt krditvärdringkl. Gno dnn jg hr upplvt tor dlr v världn och jg hr upplvt vd dt innbär tt vr tt känt nikt båd på gott och ont. Dt finn ång prllllr till rldrjobbt. Du åt vr n förgångr, h odt tt täll dig upp frför n törr förling och prtr xilt vrj gång. Allt dtt kn Srvic & Co. och jg hjälp dig tt bli bättr på och j, vi k nturligtvi ockå dn! Tobi Krlon Dnr och rtit jprnc.dk

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e VÄGEN TILL VATTEN v n i y m Vn vi in kn J ordn vnillgångr är norm, mn Grundvn är n dl v vn räknr mn bor nö, i och lvn blir vig krlopp d br 3% kvr för vår vnförörjning När yvn rängr nd i mrkn rn d och blir

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Laboration 1a: En Trie-modul

Laboration 1a: En Trie-modul Lbortion 1: En Tri-modul 1 Syft Progrmmring md rfrnsr, vlusning, tstning, kt m.m. Vi hr trolign int hunnit gå ignom llt, viss skr får ni br cctr så läng. S ävn kodxml å kurssidn. 2 Bkgrund Vi skll undr

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Vi kan barn. och förstår föräldrar

Vi kan barn. och förstår föräldrar Vi n brn oh förtår föräldrr Du är xprt på ditt brn A tt bli föräldr är n tor oh ovälvnd upplvl. Dt n änn undrbrt n iblnd lit ränd. Md tid oh lit tålod or du oh ditt brn tt förtå vrndr llt bättr. Ni lär

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

Grefvinnan Anna Douglas,

Grefvinnan Anna Douglas, Stockholm, Idun Tryckri Aktibolg. N:r 10 (429) Frdgn dn 6 mr 1896. 9:d årg. Prnumrtionpri pr år: Idun nm 1 kr. 5: Idun Modt., fjortondguppl.» 5: Idun Modt., månduppl. J 3: Brngrdrobn» 3: Byrå: Klr ödr

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Höstlov i Motala 2010

Höstlov i Motala 2010 Höstlv i Mtl 2010 1-5 vbr S prgrt ch läs tt s sr udr årt på: tl.s/ug Bwlig Mtl Bwlighll Öppttidr Mådg 1/11 13.00-16.00 Tisdg 2/11 12.00-16.00 Osdg 3/11 13.00-16.00 Trsdg 4/11 12.00-16.00 Frdg 5/11 12.00-16.00

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Natur och Kultur möts SKOLPROGRAM 2014-2015

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Natur och Kultur möts SKOLPROGRAM 2014-2015 Värv Muu & Nuru Värv -där Nur och Kulur ö SKOLPROGRAM 2014-2015 Värv Muu 0490 211 77 www.vrvuu. Värv Muu Solprogr Värv Muu hr hl ou o rboråd och rbjudr ägd vr o rör Tjubygd ulurrv och ulurljör. Nu hr v

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Hvor tilfreds er du med din togrejse?

Hvor tilfreds er du med din togrejse? Hvor tlrs r u m n tors? V r ov or n ælp tl t svr tt spørskm. Dn svr skl ælp os tl t skr n o kvltt totrkkn på Kystnn o ovr Ørsun. Spørskmrn nsmls mrr tot. På orån tk o ortst o rs! Inormtonsrkn k l m n o

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

parkour Biotop Existerande Äldrebostäder volleyboll Biotop Vatten Våtområde Fotosyntes Sinnesupplevelser Odlingsbäddar Biotop parkour

parkour Biotop Existerande Äldrebostäder volleyboll Biotop Vatten Våtområde Fotosyntes Sinnesupplevelser Odlingsbäddar Biotop parkour Cmpus Prk Skr Liv och lärnd Viktorisjön mot väst är dt xtrovrt rummt. En smlingspunkt för ktivitt, bdning, picknick och lkplts. Dltt v gångvägr förgrns omkring sjön och dt skps bättr tillgänglight och

Läs mer

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet Förläsning 11: Grfr, isomorfi, konnktivitt En orikt nkl grf (V, E) står v hörn, V, oh kntr, E, vilk förinr istinkt nor: ing pilr, ing öglor, int multipl kntr mlln hörn. Två hörn u,v V är grnnr om t finns

Läs mer

Varumärkesfrämjande möjligheter

Varumärkesfrämjande möjligheter Kitmän, Stockholm 18 & 19 februri 2015 Vrumärkefrämjnde möjligheter Tck vre hundrtl uttällre och en mä om växer vrje år, hr ponring blivit ett utmärkt ätt tt kilj ig från ndr och befät in tällning om ett

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Affärsnätverka framgångsrikt

Affärsnätverka framgångsrikt Grt Thorto 2011 ffärätvr frmgågrit Cri Kivit CochHut i Siv B CochHut i Sivi B 08-333 131 - Lutmrgt 52, 113 58 Stocholm Migltilr t CochHut i Sivi B 08-333 131 - Lutmrgt 52, 113 58 Stocholm Migltilr t 1

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär Mdlinkomstr AVSLÖJAR kr/år. 66 Torsdg??? Torsdg17 17mj mj Får bidrg sd* Vr fmt folkvld svrigdmokrt är sjukpnsionär På svrigdmokrtrns mndt sittr i dg 246 prsonr. 204 v dss, 82,9 procnt, är i rbtsför åldr.

Läs mer

Design since 1890. www.vjsince1890.com facebook.com/vjsince1890

Design since 1890. www.vjsince1890.com facebook.com/vjsince1890 Degn nce 1890 wwwvjnce1890com fcebookcom/vjnce1890 Tck tll ll fotogrfer: Rckrd Thoron Angelc Engtröm VJ nce 1890 Ktrn Mäknen 102 62 Stockholm Mthld Svenon Phone: +46 8-720 09 20 Chrlotte Luterbch Ann Moln

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

MÅLA & BYGG HELA SOMMAREN MED XL-BYGG FRESKS. Perfekt Akrylat Plus 10 liter. Rek ca pris från 2365:- Valfri kulör 1995:- från 139:-

MÅLA & BYGG HELA SOMMAREN MED XL-BYGG FRESKS. Perfekt Akrylat Plus 10 liter. Rek ca pris från 2365:- Valfri kulör 1995:- från 139:- GRATISTIDNING 2016-06-15 12 (37) 24 MÅLA & BYGG HELA SOMMAREN MED XL-BYGG FRESKS becker Perfekt Akrylt Plu 10 liter. Rek c pri från 2365:- Vlfri kulör 1995:- STANDARDKULÖR 1895:- boch Borrkruvdrgre GSR

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL Vår profil. För att få n nhtlig profil och tt starkar varumärk är dt viktigt att manualns riktlinjr följs. varumärkt. Grundn till nuvarand profil är n kombination från tidigar turistbolagn

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

KOORDINATVEKTORER. BASBYTESMATRIS

KOORDINATVEKTORER. BASBYTESMATRIS Armin Hlilovic: EXTRA ÖVNINGAR KOORDINATVEKTORER ASYTESMATRIS yemri Koordiner för en vekor i en given Om (vv vv vv nn ) är en för vekorrumme ( eller underrumme) V då gäller följnde: Vrje vekor i rumme

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Anmärkning1. L Hospitals regel gäller även för ensidiga gränsvärden och dessutom om

Anmärkning1. L Hospitals regel gäller även för ensidiga gränsvärden och dessutom om L HOSPITALS REGEL L Hospitals rgl (llr L Hopitals rgl ff( aa gg( ff ( aa gg ( används vid bräkning av obstämda uttryck av typ llr Sats (L Hospitals rgl Låt f och g vara två funktionr md följand gnskapr

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

Aldrig för sent för vare sig kärlek eller sex. Då fick Ebbe en spark i häcken. Kålpudding, dillkött och oxrullader vilken glädje!

Aldrig för sent för vare sig kärlek eller sex. Då fick Ebbe en spark i häcken. Kålpudding, dillkött och oxrullader vilken glädje! Aldrig för nt för var ig kärlk llr x Sid 4 www.vgrgion. ::: nr 4. 2008 Då fick Ebb n park i häckn Sid 92 Nya prpktiv 24 idor om livt om äldr i Vätra Götaland Kålpudding, dillkött och oxrulladr vilkn glädj!

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor.

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Matte KONVENT. Ma te ma tik. Länktips: Mattecentrum.se Matteboken.se Formelsamlingen.se Pluggakuten.se. Innehåll: Pluggtips Formelsamling Kursprov

Matte KONVENT. Ma te ma tik. Länktips: Mattecentrum.se Matteboken.se Formelsamlingen.se Pluggakuten.se. Innehåll: Pluggtips Formelsamling Kursprov Mtte KONVENT Plgg tillsmmns inför de ntionell proen i mtemtik M te m tik Länktips: Mttecentrm.se Mtteoken.se Formelsmlingen.se Plggkten.se 5 Innehåll: Plggtips Formelsmling Krspro I smrete med retsgirorgnistionen

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr 1 2014 EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr och 5

Läs mer

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union EnrgiTing Sydost 2015-11-12 Intraktiv utbildning för byggnadsarbtar och installatörr Ldand branschaktörr står bakom En utbildningskampanj md syft att öka byggnadsarbtar och installatörrs komptns för lågnrgibyggand

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Tentamen i Linjär algebra 2010 05 21, 8 13.

Tentamen i Linjär algebra 2010 05 21, 8 13. LINKÖPINGS UNIVERSITET Mamaika Iniuionn Ulf Janfalk Kurkod: ETE Provkod: TEN Tnamn i Linjär algbra,. Inga hjälpmdl. Ej räkndoa. Rula mddla vi -po. För godkän räckr poäng och min uppgifr md llr poäng. Godkända

Läs mer

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE TROX Sverige AB Johnnelundvägen 3 SE-194 61 Upplnd Väby Telefon: +46 (0)8 594 114 70 Fx: +46 (0)8 594 114 71 e-mil info@trox.e www.trox.e Montge-, drift- och underhållnvining för brnd-/brndgpjäll Montge-,

Läs mer

Tentamen i Eleffektsystem 2C1240 4 poäng

Tentamen i Eleffektsystem 2C1240 4 poäng Tentmen i Eleffektytem C40 4 poäng Ondgen 5 december 004 kl 4.00-9.00 (Frågetund: 5.00, 6.00 och 7.30) Hjälpmedel: En hndkriven A4-id, Bet eller Joefon, fickräknre. Endt en uppgift per bld! Teern lämn

Läs mer

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här?

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här? Tnd Tnds Svs I vnlig fll bu buy-pyl b ligg ch sl lös i hndvsn. Mn nu h jg öp n supsö svs s jg n spp n hnd, sc ch håbs i! D så sön slipp un i hndvsn så f n s h någ. 2 Up d M ål Jg bu siv n i n l nc ni d

Läs mer

Kina spänner musklerna

Kina spänner musklerna # 3 2 0 1 3 Atull ffärnyhtr om och från in. Utgivr: Swdn-Chin Trd Council Arrngrt foto v Agnt Engqvit Kin pännr mulrn Tr hjälp v ocil mdir i främjndt I Shnghi finn 70 gnrlonult. 14 v d ld v n vinn. En

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter Förra gångn Prisbildning Rala och nominlla tröghtr Marknadsformr Ej fri konkurrns man sättr prist Bilatrala rlationr, optimalt Prisr trögrörliga Olika branschr Övr tidn Arbtsmarknad - marknadsformr Monopol

Läs mer

Ett sekel av samarbete

Ett sekel av samarbete johanns jansson / nordn. org Första nordiska mött för hushållsvtar hölls i Sorø i Danmark år 1909, dt sista i finländska Åbo år 2009. Ett skl av samarbt Ett skl. Så läng sdan är dt danskan Magdalna Lauridsn

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

0 a. a -Â n 2 p n. beskriver på sedvanligt sätt en a-periodisk utvidgning av f. Nedanför ritas en partialsumma av Fourierserien.

0 a. a -Â n 2 p n. beskriver på sedvanligt sätt en a-periodisk utvidgning av f. Nedanför ritas en partialsumma av Fourierserien. Sinus- och cosinusserier I slutet v kursen där vi skll lös differentilekvtioner på ändlig intervll v typen H, L, behöver vi konstruer Fourierserier med en viss typ v uppförnde i intervllens ändpunkter.

Läs mer

Tillståndsmaskiner. Moore-automat. Mealy-automat. William Sandqvist

Tillståndsmaskiner. Moore-automat. Mealy-automat. William Sandqvist Tllstånsmsknr Moor-utomt Mly-utomt Wllm Snvst wllm@kth.s ÖH. Bstäm tllstånsrm oh tllstånstll ör skvnskrtsn. Vlkn v mollrn Mly llr Moor pssr n på krtsn? Wllm Snvst wllm@kth.s . Ur krtsshmt kn öljn smn ställs

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016 Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasit 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr int och 5

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Foto: Liss Hennie Hansen. Foto: Liss Hennie Hansen. Foto: Liss Hennie Hansen BLÅF. m... ... 4-5 ... ... 1 ... 15 ... 6

Foto: Liss Hennie Hansen. Foto: Liss Hennie Hansen. Foto: Liss Hennie Hansen BLÅF. m... ... 4-5 ... ... 1 ... 15 ... 6 Hl dnn bilg ä nnon fö KOMMUNERNA GRATANGEN, LAVANGEN, IBESTAD, SALANGEN OCH SKÅNLAND Foto: Li Hnni Hnn n o k l ä V g o N d o till N R E D R O J F Å L B Foto: Li Hnni Hnn Foto: Li Hnni Hnn BLÅF JORD n kultu

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

PROGRAM 2012 Välkommen till julen som den var förr. Se hela programmet på www.thomandersjul.se

PROGRAM 2012 Välkommen till julen som den var förr. Se hela programmet på www.thomandersjul.se Bild: Svn Nordqvist PROGRAM 2012 Välkommn till juln som dn var förr. S hla programmt på www.thomandrsjul.s Thomandrs jul broschyr5.indd 1 2012-11-05 16.17 P R O GR A M 2 012 Välkommn till Thomandrs Jul

Läs mer

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem Ansgars fritidshm Vi försökr vara Västrås bästa fritidshm r da g ä fr Varj xmllis, n ly dt ara alltifrå r an v grönsak k t d till i h t smoo m d dip. Välkommn till Ansgars fritidshm! Ansgars fritidshm

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

Generaliserade integraler

Generaliserade integraler Generliserde integrler Mtemtik Breddning 2.5 Frm till denn punkt hr vi endst studert integrler där funktionen som skll integrers vrit begränsd. Dessutom hr det intervll över vilket vi integrerr vrit begränst

Läs mer