PEOPLE TEST PERSON Testverktyg till mänsklig insikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PEOPLE TEST PERSON Testverktyg till mänsklig insikt"

Transkript

1 PEOPLE TEST PERSON Testverktyg till mänsklig insikt

2 Det unika med People Test Person Exakta anvisningar istället för gissningar. Ju färre egenskaper ju mer ska användaren själv analysera eller gissa sig till. Därför har vi i PTP valt direkt att mäta de egenskaper, som verksamheterna i analysutveckingsfasen har frågat efter och som med seriositet kan mätas. De 33 egenskaper och 3 trovärdighets-parametrar ger därför användarna en mycket exakt och detaljerad anvisning och därmed några exakta hypoteser om beteende. Uppdelning av begrepp som ger någon mening Genomslagskraft: Normalt i test kan man se en mätning av genomslagskraft. PTS har arbetat mycket exakt med begreppet och funnit fram till en tredelning, som ger större anledning, för att den exakt differentierar genomslagskraften: Dominans, som är den klassiska alfa-han/hon betraktning om att vara synlig, ta plats och dominera Uthållighet, utan uppehåll fram mot målet Viljestyrka, som är laserstrålen Det är inte sällan, vi ser en stor skillnad i poängen på dessa tre egenskaper, vilket också berättar att en genomsnitts-betraktning av dessa i det samlade begrepp Genomslagskraft, faktiskt innehåller en risk för feltolkning eller oexakta konklusioner. Ambition: De flesta verksamheter har mycket olika funktioner och därmed också persontyper. De flesta test innehåller en mätning av ambition, men undersökningar har visat, att det är en stor snedvridning av poängerna, för de inte tar höjd för, att vara ambitiös och sättet att vara ambitiös på är olika från person till person. Därför har vi kommit fram till tre olika former för ambition, som PTP i den grad skördar erkännande för: Karriärorienterat, vertikal ambition, som är den klassiska formen för ambition och drivkraft. Alltså fokus på att stiga i de organisatoriska nivåerna, status, prestige Utvecklingsorienterat, horisontal ambition, som är fokus på att förbereda kompetenser eller utvidga med nya kompetenser Visionerande, det högre syftet, där ambitionen är drivet av ett mål, en idé eller det att något specifikt som verksamhet, avdelning eller person Vi är upptagna av, att våra användare har de bästa förutsättningar för att skapa värde med användning av analyserna. Då ett verktyg aldrig är bättre än den som använder det, gör vi mycket för att säkra att våra användare är Världens Bästa Användare. Christian M. Andersen Chef for Academy, People Test System

3 People Test Person - PTP PTP är en mycket djupgående analys med en mycket hög användarvänlighet för ledningen, de certifierade användarna och personen själv Personprofil Personliga egenskaper A - Objektivt inflytande Samarbetsförmåga G - Tolerans Genomsnitt: 65 Opartisk - neutral 48 Ansvarstagande 100 Riskbenägenhet 37 B - Opåverkbarhet 21 Uttryckt positiv inställning 18 Konstruktiv attityd 22 H - Mänsklig förståelse Genomsnitt: 74 Koncentrationsförmåga 75 Mental motståndskraft 74 Självkontroll 74 C - Självmotivation Genomsnitt: 20 Positiv bedömning Genomsnitt: 50 Hänsynstagande 91 Diplomatisk förmåga 34 Empati - inlevelse 26 I - Social kontakt Genomsnitt: 77 Genomsnitt: Kommunikationsmängd 91 Optimism 72 Fri kommunikation 42 Humörstabilitet 92 Personlig bearbetning Kontaktyta Dynamiska egenskaper D - Energi Fysisk energi Kvalitativa egenskaper Tempo Dominans Planering Ordningskänsla Detaljer Genomsnitt: 81 Karriärorienterad 77 Visionär Genomsnitt: 42 Beslutshastighet 39 Självständigt beslutsfattande 52 Konsekvent beslutsfattande 35 L - Validitet - Trovärdighet 83 Utvecklingsmotiverad 56 K - Beslutsamhet 69 Viljestyrka Genomsnitt: Genomsnitt: 64 Uthållighet F - Ambition J - Organisering Genomsnitt: 60 Mental energi E - Genomslagskraft Svarsrealism Genomsnitt: Realistisk självbedömning 75 Svarsöverensstämmelse

4 Spann I de flesta test är personen tvungen till ett svar (ja/nej) eller tvingande val oavsett om sakerna ger mening eller passar på personen. Det vill därför vara en rad exempel, hur personen svarar motvilligt eller väljer lite tillfälligt mellan två lösningar. I PTP har vi öppnat upp för en vet inte, varken eller, både och svarsmöjlighet. Samtidigt kan vi exakt kontrollera innanför vilka egenskaper denna används, så vi vet, hur personen har ett klart och en mer entydig bild av sig själv, motsatt hur personen är mer osäker och situationsbestämd. På detta sätt kombinerar vi klassisk teori med mera systematisk tankegång, som ger användarna en extra säkerhetsdimension till att förutsäga beteende. Teori och systematisk tankegång 6 Beteende beror på... Personlighet Situation Klassisk teori Systematisk tankegång Trovärdighet Stort sett alla seriösa test innehåller metoder till att kontrollera trovärdigheten i det enkla testresultat. Detta är oftast en konsekvens alltså om personen svarar enhälliga saker på samma sätt, när man dubbelcheckar. Denna metod ingår också i PTP, men är långt ifrån tillräcklig till att mäta trovärdighet i en framtids-säkrad test. Därför har vi utvecklat två ytterligare metoder till systematik för att kontrollera övervärdering Supermans-syndromet och saknad av realistisk självvärdering betydande skillnad på egen och andras värdering av en. På det andra sättet står våra användare med en extra säkerhet eller ett finmaskat nät för att säkra, att det resultat, vi sitter med, är så giltigt som det överhuvudtaget är möjligt. Unika egenskaper Konstruktiv hållning: I samband med utvecklingen av PTP i starten av 1990, var det viktigt för en del av de verksamheter, som deltog i utvecklingen av analysen, att få en mätning av drag, som hade ett element av konstruktivitet/destruktivitet i sig. En utmaning, som inte var helt enkel att lösa, men med utgångspunkt i sociala/antisociala delar, blev egenskapen Konstruktiv hållning utarbetat och senare specifikt validerat av Köpenhamns Universitet, Psykologiska Institut. Ansvarstagen: Om det är något som vi verksamheter har användning av information om så är det personens sätt att ta ansvar. Detta är en av de allra svåraste egenskaper att testa för. Genom undersökningar har vi kommit fram till saker och metoder för test av detta. Det är nämligen en teoretisk orsak-effekt sammanhang, alltså din möjlighet för att öva inflytande på och påverka en situation eller resultat och det motsatta. Ansvarstagen har visat sig värdefullt i situationer där personen har en tendens till att inte ta ansvar.

5 Det är inte alltid att det du ser är det som sker Uppdelning av inre och yttre egenskaper Yttre Utryckt positivitet Kommunikationsmängd Självkontroll Inre Positivt bedömmande Fri kommunikation Mental motståndskraft Egenskaper, adresserar olika platser i processen Först Beslutningshastighet Mental motståndskraft Senare Självständighet i beslutsfasen Personlig bearbetning Användningsområden De mest använda användningsområdena med PTP är rekrytering, personlig utveckling och team. Samtidigt ser vi det i hög grad som ett ledningsverktyg, dvs. att analysresultatet inte bara blir ett dokument i personalmappen utan att informationen används aktivt i den dagliga ledningen i villkor till situationsbestämt, individuell ledning, inlärningsstil, motivation och behov.

6 Fakta om People Test Person - PTP Typ Personlighets- och beteendesanalys Antal frågor 220 Tid ca min. Kategorier 12 karatärsdrag med 3 egenskaper tillsammans 33 egenskaper och 3 trovärdighets parametrar Metodik Normativ test Giltighet Olika giltighetscheck. Samlat validitet 0,73 Reliabilitet Samlat reliabilitet 0,87 IT-teknik People Test Match, Silverlight applikation Certifiering E-learning med teori och övningar, 3 dagars workshop, med praktisk träning samt examen Kvalitetssäkring People Test Forskar- & Kvalitetsteam - deltagande i VPP

7 People Test Person - PTP Personliga egenskaper Samarbete Denna sektion av analysen ger en bild av personens förhållande till sig själv och sina egna handlingar samt personens indragning av olika former för störningar. Denna sektion av analysen visar vederbörandes förhållande till andra hur personen ingår i ett samarbete. Med att titta på de överordnade kolumnerna får du snabbt en generell överblick. Personprofil Personliga egenskaper Samarbetsförmåga A - Objektivt inflytande G - Tolerans Genomsnitt: 65 Opartisk - neutral 48 Ansvarstagande 100 Riskbenägenhet 37 B - Opåverkbarhet 21 Uttryckt positiv inställning 18 Konstruktiv attityd 22 H - Mänsklig förståelse Genomsnitt: 74 Koncentrationsförmåga 75 Mental motståndskraft 74 Självkontroll 74 C - Självmotivation Genomsnitt: 20 Positiv bedömning Genomsnitt: 50 Hänsynstagande 91 Diplomatisk förmåga 34 Empati - inlevelse 26 I - Social kontakt Genomsnitt: 77 Genomsnitt: Kommunikationsmängd 91 Optimism 72 Fri kommunikation 42 Humörstabilitet 92 Personlig bearbetning Kontaktyta Dynamiska egenskaper D - Energi Kvalitativa egenskaper J - Organisering Genomsnitt: 60 Fysisk energi Mental energi Tempo E - Genomslagskraft Planering Ordningskänsla Detaljer Dominans Viljestyrka 72 F - Ambition Genomsnitt: 81 Karriärorienterad 77 Visionär Genomsnitt: 42 Beslutshastighet 39 Självständigt beslutsfattande 52 Konsekvent beslutsfattande 35 L - Validitet - Trovärdighet 83 Utvecklingsmotiverad 56 K - Beslutsamhet Genomsnitt: 64 Uthållighet Genomsnitt: Svarsrealism Genomsnitt: Realistisk självbedömning 75 Svarsöverensstämmelse Dynamiska egenskaper Kvalitativa egenskaper De dynamiska egenskaper ger en bild av vederbörandes driv eller motor hur personen använder sina hästkrafter och vad personen går efter. Här mäts de direkta uppgiftsrelaterade egenskaper i personligheten. Hur organiserar personen sina arbetsuppgifter och hur tar personen sina beslut? Den sista delen av denna sektion (L-faktorerna) ger en kvalitetsmässig värdering av analys- personens svar har personen en realistisk bild av sig själv? Har vederbörande försökt att tillpassa sig?

8 Var av dessa huvudområden är uppdelat i 3 karatärsdrag: Dynamiska egenskaper D - Energi Genomsnitt: 60 Fysisk energi Mental energi Tempo E - Genomslagskraft Genomsnitt: 64 Dominans Uthållighet Viljestyrka F - Ambition Genomsnitt: 81 Karriärorienterad Utvecklingsmotiverad Visionär Dessa är underindelade i tre egenskaper: Dynamiska egenskaper D - Energi Genomsnitt: 60 Fysisk energi Mental energi Tempo E - Genomslagskraft Genomsnitt: 64 Dominans Uthållighet Viljestyrka F - Ambition Genomsnitt: 81 Karriärorienterad Utvecklingsmotiverad Visionär

9 Poängsystem och skalor PTP har 36 skalor som löper från 0-100, och som är konstruerat till att analysera 33 personegenskaper och 3 trovärdighetsskalor. För beräkning av skalvärdena se dokumentation. Varje skala är baserat på 7-10 saker (frågor eller påstående). Nedanstående skala visar, att flest analystagare har poäng innanför medelkategorien av skalan, medans mindre antal har poäng i marginalerna. Denna fördelning hänger samman med att fördelningen av analyspoäng är normal fördelat således att de fördelar sig i en klockformad formation. Procentsatserna, hur poängen fördelar sig följer den statistiska gemensamma normalfördelningen Låg 16 % Medel 68 % Hög 14 % Mycket hög 2 % Kategorierna innanför varje skala är som följande: Var parameter på analysen har ett värde på mellan 0 och är den lägsta poäng och 100 är maxpoäng innanför ett område. OBS! Den enskilda poängen ska alltid värderas i förhållande till det konkreta jobb personen blivit värderad i förhållande till. Mycket hög Poäng mellan 90 och 100 Denna nivå är mycket högt. Egenskaper i denna nivå är ofta mycket tydligt för omgivningen och vill ibland ha en tendens till att vara för mycket t.ex. pratar för mycket, har för höga ambitioner, är för snabb osv. Hög Poäng mellan 70 och 89 Detta område är definierat som ett högt område. Egenskapen vill i detta område vare tydligt för andra och vill i några tillfällen uppfattas av personen som en av dennes styrkor. Medel Poäng mellan 30 och 69 Här har vi medelnivån. Det är varken mycket eller lite. Omedelbart vill dessa områden sällan varken vara problematiska eller mycket givande när krav på tjänsten inte tas med i bilden. Egenskaperna vill på den andra sidan heller inte träda fram så mycket till andra. Låg 0-29 Poäng mellan 0 och 29 Detta område är definierat som ett lågt område. Egenskapen vill i detta område fortfarande kunna upplevas i några om än få situationer. Det vill också vara en rad områden där egenskapen inte upplevs. En låg poäng kan i vissa tillfällen och under negativa omständigheter bli en belastning för omgivningen, liksom den höga kan. Optimalt förhållande vill dock ofta kunna kompensera för poäng på denna nivå. I den lägsta änden av skalan (under 11) vill man ofta ha en tendens till att vara för lite t.ex. pratar för lite, har för låga ambitioner, är för hård osv. En poäng på denna nivå betyder att motpunkten till den gällande egenskapen kommer mycket till uttryck.

10 Tillmötesgående av felkällor Ett av kännetecknen med People Test Person är att det är gjort mycket för att säkra att analysresultatet är pålitligt och trovärdigt. Därför har analysen inbyggt flera speciella funktioner till verifikation av analyspersonens svar. Det rör sig om stabilitetsindikatorn som ses för den enskilda poäng i analysresultatet samt området Validitet/Trovärdighet som innehåller tre L-skalor: Svarrealism, Realistisk självvärdering och Svarsöverensstämmelse. Stabilitetsindikatorn Stabilitetsindikatorn fångar analyspersonens svängningar/osäkerhet innanför en bestämd egenskap. Stabilitetsindikatorn visar, hur stabil en speciell egenskap eller ett karakteristiskt drag o verkligheten är hos personen. Stabilitetsindikatorns minimum-och maximumpoäng visar hur mycket man kan förvänta att den innevarande egenskapen vill svänga alternativt efter om vi talar om en pressad eller idealisk situation. Ingen stabilitetsindikator Maximumpoängen I de områden där det inte är indikerat en stabilitetssvängning vill dissa egenskaper förväntas vara mer stabila. Visar hur högt egenskapen och/eller karaktärsdraget kan förväntas stiga under givna förhållanden. Här kan egenskapen stiga till 77. Jobbmatch Det finns inte olika profiler men olika matchningar. PTP ger möjlighet för att matcha en persons egenskaper med verksamhetens specifika önskningar till en tjänst. Dynamiska egenskaper D - Energi Genomsnitt: 60 Fysisk energi Mental energi Tempo E - Genomslagskraft Genomsnitt: 64 Dominans Uthållighet Viljestyrka F - Ambition Genomsnitt: 81 Karriärorienterad Utvecklingsmotiverad Visionär Stabilitetsindikatorn Minimumscore Den potentiella svängningen på en bestämd egenskap visas med en stabilitetsindikator. Det kan förväntas att egenskapen svänger innanför detta område (här mellan 35 och 57). Den låga poängen i tolerans indikeringen visar hur långt ned egenskapen kan förväntas att falla eller stiga t.ex. i en pressad eller kritisk situation.

11 Validitet - Trovärdighet Den sista kategorin i People Test Personprofil är L-Validitet/Trovärdighet som igen är uppdelad i tre skalor: L1-Svarsrealism, L2-Realistisk självvärdering samt L3- Svarsöverenskommelse. Om L- Validitet/Trovärdighet generellt ligger i en låg nivå (under 60), är det mycket troligt att det är något galet med analysresultatet- detta kan vara orsakat av ett försök på att manipulera svaren, eller så kan det betyda att vederbörande blott inte är i stånd till att värdera sig själv realistisk. Slutligen kan det för någon vara naturligt att överdriva med 10 %. Under alla omständigheter medför detta att du ska vara lite mer vaksam när du tolkar resultatet. Med andra ord ska du inte med en lag L-Validitet/Trovärdighet, tro fullt och fast på resultatet. Ofta visar det sig under återkopplingssamtalen att resultatet visar den riktiga bilden av personen, det är blott enskilda egenskaper som ligger onaturligt högt. Kvalitativa egenskaper J - Organisering Genomsnitt: 55 Planering Ordningskänsla Detaljer K - Beslutsamhet Genomsnitt: 42 Beslutshastighet Självständigt beslutsfattande Konsekvent beslutsfattande L - Validitet - Trovärdighet Genomsnitt: 71 Svarsrealism Realistisk självbedömning Svarsöverensstämmelse

12 Kort beskrivning av definitionerna - PTP Personliga egenskaper A. Objektivt inflytande A1 Opartisk Neutral Tendensen till att förhålla sig objektiv i situationer eller ovanför personer. A2 Ansvarstagande Att erkänna eget ansvar för och påverkningsmöjligheter i händelseförlopp oansett om de är positiva eller negativa. A3 Riskvillighet Tendensen till att vara modig, ta chanser och prova gränser. B. Opåverkbara B1 Koncentration Graden av fokus på den föreliggande uppgiften utan att låta sig distraheras av inre eller yttre störningar. B2 Mental motståndskraft I vilken grad personen blir opåverkat av motstånd och motgång. B3 Självkontroll Graden av kontroll över egna känslomässiga uttryck. C. Självmotivation C1 Personlig bearbetning I vilken grad personen snabbt bearbetar eller har bearbetat negativa händelser. C2 Optimism Graden av personens positiva förväntningar till nuet och till framtiden. C3 Humörstabilitet Tendensen till att humöret befinner sig på samma nivå över tid.

13 Kort beskrivning av definitionerna - PTP Dynamiska egenskaper D. Energi D1 Fysisk energi Graden av fysisk aktivitet och/eller motion antingen under arbetsdagen eller på fritiden. D2 Mental energi Tendensen till att uppsöka tankemässiga aktiviteter eller involvera sig i intressen. D3 Tempo Personens arbetshastighet och trivsel i jäktade omgivningar. E. Genomslagskraft E1 Dominans Tendensen till att vara synlig och till att ta styrningen. E2 Uthållighet Tendensen till att utvisa självdisciplin och uthållighet över tid oansett besvär eller upprepningar. E3 Viljestyrka Den kraft som man önskar att påverka andra och fasthåller egna synpunkter, handlingar och/eller mål. F. Ambition F1 Karriärorienterad Tendensen till att prioritera arbetslivet högt i tillvaron och sträva efter en högre organisatorisk placering/status gärna i konkurrens med andra. F2 Utvecklingsorienterad Tendensen till att prioritera facklig(teoretisk) och personlig utveckling i jobbet och på fritiden. F3 Visionerande Tendens till att vara idérik och sätta banbrytande mål för framtiden.

14 Kort beskrivning av definitionerna - PTP Samarbete G. Mänsklig tolerans G1 Positivt bedömmande Tendensen till att ha en positiv utgångspunkt i sin värdering av personer och/eller situationer. G2 Utryckt positivitet Tendensen till att personen uttrycker sig positivt och har en tillmötesgående beteende oansett egna synpunkter. G3 Konstruktiv hållning Tendensen till att bidra med ett uppbyggande föremål for ögonen genom grundläggande tillit och uppriktighet. H. Mänsklig förståelse H1 Hänsynstagen Tendensen till att prioritera människors önskningar och behov högt. H2 Diplomatisk känsla Att eftersträva en harmonisk kommunikation genom en tillpassning av uttrycksform i förhållande till situation/person. H3 Empati Inlevelse Huruvida personen ser, känner och förstår andra och deras situation. I. Social kontakt I1 Kommunikationsmängde Hur mycket den vederbörande pratar. I2 Fri kommunikation Att kunna tala med vem som helst, om vad som helst, när som helst. I3 Kontaktyta Omfånget av sociala kontakter med andra och tendensen till att uppsöka dem.

15 Kort beskrivning av definitionerna - PTP Kvalitativa egenskaper J. Organisering J1 Planering Att planera den överordnade uppgiften över tid, hur deluppgifter värderas, kategoriseras och prioriteras. J2 Ordningssinne Tendensen till att sätta ting i system och hålla ordning. J3 Detaljer Tendensen till att utvisa omsorg för detaljer med syfte på att säkra kvaliteten. K. Beslutsamhet K1 Beslutningshastighet Tendensen till att ta snabba beslut. K2 Självständig i beslutningsfasen Personens tendens till att ta beslut ensam utan att söka bekräftelse hos andra. K3 Konsekvent i beslutningsfasen I vilken grad personen är förutsägbar i sitt beslutstagande av beslut över tid. L. Validitet trovärdighet L1 Svarsrealism I vilken grad personen ger en realistisk bild av sig själv där denne varken över- eller underdriver förmågor och/eller kompetenser. L2 Realistisk självvärdering I vilken grad personen ger en realistisk bild av sig själv, där denna varken över- eller underdriver förmågor och/eller kompetenser. L3 Svarsöverensstämmelse Konsekvent i svar på frågor med en betydelse.

16 Kombinationer Egenskaperna i PTP kan kombineras så det skapas mer djupgående information om komplexa handlingsmönster. Där förutom kan man med hjälp av kombinationer t.ex. blir klokare på hur en egenskap påverkar det övriga resultatet och hur personen kompenserar i det dagliga. Därför är det viktigt i allt arbete med analysen att se resultatet i sin helhet, samt ställe sig själv frågor om, hur X betyder något för Y, eller varför X inte betyder något för Y. Med kombinationer talar vi om hypoteser och att det därför är viktigt att bekräfta eller kräva de hypoteser, det är skapat förut för samtalet genom den dialog man har med kandidaten i den riktiga återkopplingen. Hypoteserna i PTP är skapat på bakgrund av de erfarenheter vi har gjort oss de 12 åren vi har arbetat med analysen. Exempel på egenskapskombinationer Perfektionisten Definierad med en överbevisning om att man kan uppnå det perfekta och att man ska försöka att tillmötesgå detta. Egenskap och nivå Högt ordningssinne Hög på detaljer Låg positivt bedömning Förklaring Personen har högre krav, gällande ordning än andra har. Kommer att irriteras över oreda. Personen har högre krav för detaljer än andra. Kommer att irriteras över slarvigt arbete eller fel Låg tolerans över sig själv och andra. Temperamentsfull Definieras med tendensen till att låta sina negativa känslomässiga tillstånd gå ut över andra. Egenskap och nivå Låg humörstabilitet Låg självkontroll Förklaring Personens känsloregister kan svänga mycket och snabbt. Benägenhet till överreaktion och saknad av kontroll över sina känslor.

17 Kapacitet. Prestation. Mänsklighet. Insikt. Motivation. Dynamik. Personlighet. Fasthållelse. Talang. Succes. PTS utvecklar och levererar några av marknadens mest exakta analyser till professionell personvärdering. Vår mission är att ge ledare i verksamheter och organisationer det bäst möjliga redskapet till att identifiera, matcha, motivera och behålla era ledare och medarbetare och därigenom förstärka den personliga och affärsmässig effektivitet och produktivitet. Kontakta oss redan i dag för att höra mer om våra tjänster och testverktyg eller Besök gärna vår hemsida.

PEOPLE TEST LOGIK. Ett testverktyg till att värdera arbetsrelevanta intelligens- och skicklighetsparametrar

PEOPLE TEST LOGIK. Ett testverktyg till att värdera arbetsrelevanta intelligens- och skicklighetsparametrar PEOPLE TEST LOGIK Ett testverktyg till att värdera arbetsrelevanta intelligens- och skicklighetsparametrar Logik- och skicklighetstest I takt med, att det ställs stadigt ökande krav till både ledare och

Läs mer

PEOPLE TEST 360. Ett testverktyg för att värdera ledarprestationen från alla vinklar

PEOPLE TEST 360. Ett testverktyg för att värdera ledarprestationen från alla vinklar PEOPLE TEST 360 Ett testverktyg för att värdera ledarprestationen från alla vinklar Prestanda PT360 mäter fokuspersonens prestanda på fem ledningsmässiga ansvarsområden. ens resultat jämförs med egen prestanda

Läs mer

Återkopplingsrapport M A S T E R P E R S O N A N A L Y S I S. Rapport för: Mattias Söderström

Återkopplingsrapport M A S T E R P E R S O N A N A L Y S I S. Rapport för: Mattias Söderström Rapport för: Mattias Söderström Denna rapport är resultatet av din Master Person Analysis. Avsikten är en tydlig och korrekt summering av dina svar från formuläret. Dina testresultat kommer att användas

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Utveckling av chefers arbetsrelaterade attribut i relation till ålder

Utveckling av chefers arbetsrelaterade attribut i relation till ålder Utveckling av chefers arbetsrelaterade attribut i relation till ålder Maj, 2015 Professor Trevor Archer, Bengt Jansson, fil.dr i psykologi och Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden Psykologiska Institutionen,

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

individer, team, ledare, säljare

individer, team, ledare, säljare Exakt Objektiv Noggrann Strukturerad Analytisk Effektiv Målinriktad Drivande Tävlingsinriktad Beslutsam Ansvarstagande Demokratisk Förstående Omtänksam Vänlig Engagerad Optimistisk Entusiastisk Övertygande

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1 Om MLC360 FEEDBACK MLC 360 Feedback är framtagen för professionella användare som verktyg för utveckling av individer, grupper samt verksamheter inom idrott, näringsliv och offentlig sektor. Här finns

Läs mer

JOB-MATCH EXEMPEL IT-KONSULT

JOB-MATCH EXEMPEL IT-KONSULT EXEMPEL REKRYTERING - 110 Arbetsstruktur FÖRHÅLLNINGSSÄTT AGERANDE SAMVERKAN Inre Stresstolerankaraktäkapaciteinriktninkraft Besluts- Energinivå Framåtanda Handlings- Tolerans Relations- Genomslags- drivkraft

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Civilekonomerna Frukostseminarium 11 maj 2017 Eva Norrman Brandt Socionom, leg. Psykoterapeut, konsult, författare och forskare Institutet för Personal

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer Inledning och läsanvisning I detta dokument finns KI:s riktlinjer beträffande utvecklingssamtal

Läs mer

Kvalitet i LIA inom yrkeshögskolan.

Kvalitet i LIA inom yrkeshögskolan. Kvalitet i LIA inom yrkeshögskolan Kvalitet i LIA studerande Växlingen mellan skolbaserad undervisningen och LIA är styrkan. Att anordnare och handledare talar med varandra. Kunnig, engagerad och tillgänglig

Läs mer

F 6 KARLSBORG 1975-1992 F 10 ÄNGELHOLM 1993-2002 MATS HELLSTRÖM 2003 -?????

F 6 KARLSBORG 1975-1992 F 10 ÄNGELHOLM 1993-2002 MATS HELLSTRÖM 2003 -????? F 6 KARLSBORG 1975-1992 F 10 ÄNGELHOLM 1993-2002 MATS HELLSTRÖM 2003 -????? VERKSAMHETSOMRÅDEN COACHING MENTORSKAP HANDLEDNING VERKSAMHETS- UTVECKLING VERKSAMHETS UTVECKLING UTBILDNING TEAMUTV BOLLPLANK

Läs mer

Undvika återkoppling. Avsätta för lite tid för våra medarbetare och vårt team

Undvika återkoppling. Avsätta för lite tid för våra medarbetare och vårt team Du har säkert hört talas om att våra misstag är våra bästa läromästare, men handen på hjärtat, vore det inte ganska skönt att slippa några av dem? Nedan har vi samlat ett axplock av de vanligaste misstag

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Motiverande Samtal MI introduktion

Motiverande Samtal MI introduktion Motiverande Samtal MI introduktion NPF barn och ungdomar Göteborg 31 oktober 2012 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult MI-pedagog (MINT), utb. av Diplom. Tobaksavvänj.

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Återkopplingsrapport M A S T E R P E R S O N A N A L Y S I S. Rapport för: Maria Lord. Denna rapport är resultatet av din Master Person Analysis.

Återkopplingsrapport M A S T E R P E R S O N A N A L Y S I S. Rapport för: Maria Lord. Denna rapport är resultatet av din Master Person Analysis. Rapport för: Maria Lord Denna rapport är resultatet av din Master Person Analysis. Avsikten är en tydlig och korrekt summering av dina svar från formuläret. Dina testresultat kommer att användas som ett

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

KAPITEL 7 INDIVID & ORGANISATION

KAPITEL 7 INDIVID & ORGANISATION KAPITEL 7 INDIVID & ORGANISATION Jacobsen & Thorsvik 1 DAGENS MODERNA ORGANISATIONER: HUMANKAPITALET ALLT VIKTIGARE, INTE BARA I TJÄNSTE- OCH KUNSKAPSFÖRETAG HUMANKAPITAL: Intellektuell förmåga Kompetens

Läs mer

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga)

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga) 1. Typer av enkätfrågor - När man gör en frågeformulär, vill man gärna få den att påminna om vanlig interaktion dvs man frågar inte svåra och/eller delikata frågor i början, utan först efter att ha samtalat

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Pedagogikens systemteori

Pedagogikens systemteori Pedagogikens systemteori Konsekvenspedagogik Pedagogikens väsentligaste uppgift är att skapa ramar och villkor för den individuella utvecklingen genom att lägga vikt på social handlingskompetens och självbildning

Läs mer

Hur nöjd är du på en skala?

Hur nöjd är du på en skala? Vilken är den vanligaste kraften bakom positiva resultat såsom hög produktivitet, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro? De flesta av oss svarar troligen hög personalnöjdhet. Nöjda personer arbetar

Läs mer

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer

Karriärfaser dilemman och möjligheter

Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärdilemman Karriärdilemman kan uppstå av många olika orsaker. Oavsett anledning kan vi känna att vi inte är tillfredställda eller känner oss otillräckliga i den

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT. Utvecklingsprogram för personlig- och organisatorisk utveckling. Programansvarig : Christoffer Nordqvist

THE HUMAN ELEMENT. Utvecklingsprogram för personlig- och organisatorisk utveckling. Programansvarig : Christoffer Nordqvist THE HUMAN ELEMENT Utvecklingsprogram för personlig- och organisatorisk utveckling Programansvarig : Christoffer Nordqvist Will Schultz DEN MÄNSKLIGA VÄGEN TILL HÖJD PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET Sanningen

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Motiverande Samtal MI

Motiverande Samtal MI Motiverande Samtal MI grundutbildning neuropsykiatrin UDDEVALLA 27 28 november 2012 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult MI-pedagog (MINT) YB Hälsan, Tvååker y.bergmark.broske@telia.com

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 1 RESULTAT Springlife har med hjälp av QWC-metoden genomfört en medarbetarenkät inom NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING. Resultatet presenteras nedan och består av

Läs mer

REKRYTERING - JOB-MATCH Kravprofil Initialer: Ålder Tid Datum TestID Projekt Förvaltande ledarstil 1 33 00:04:0:0 2012-8-15 100650 Platschef Stockholm

REKRYTERING - JOB-MATCH Kravprofil Initialer: Ålder Tid Datum TestID Projekt Förvaltande ledarstil 1 33 00:04:0:0 2012-8-15 100650 Platschef Stockholm REKRYTERING - JOB-MATCH Förvaltande ledarstil 1 33 :4:: 212-8-15 165 Platschef Stockholm Arbets struktur Inre drivkraft Energinivå Framåtanda Tolerans Stresstolerans Beslutskaraktär Handlingskapacitet

Läs mer

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter.

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. www.byggledarskap.se Konflikthantering 1(5) Konflikthantering Vad är en konflikt? Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. Andra

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Testa Person ID: HC275500

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Testa Person ID: HC275500 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G K A R R I Ä R Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling Rapport för: Testa Person ID: HC275500 Testdatum: Februari

Läs mer

Motiverande Samtal (MI)

Motiverande Samtal (MI) Motiverande Samtal (MI) en introduktionsföreläsning Göteborg den 23 september 2010 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult, MINT-utbildare YB Hälsan, Tvååker y.bergmark.broske@telia.com

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Jane Doe ID: HB290763

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Jane Doe ID: HB290763 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G K A R R I Ä R Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling Rapport för: Jane Doe ID: HB290763 Testdatum: Mars 07,

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

Poängsättning COPSOQ II, Sverige

Poängsättning COPSOQ II, Sverige Poängsättning COPSOQ II, Sverige Hur beräknar man medelvärden och fördelningar? I COPSOQ-enkäten används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar: 1. För varje enskild fråga

Läs mer

VEM VÄGLEDER VÄGLEDAREN? OM ATT ORKA I ARBETSLIVET. FM Ancha Kjerulf Arbetshandledare STOry

VEM VÄGLEDER VÄGLEDAREN? OM ATT ORKA I ARBETSLIVET. FM Ancha Kjerulf Arbetshandledare STOry VEM VÄGLEDER VÄGLEDAREN? OM ATT ORKA I ARBETSLIVET FM Ancha Kjerulf Arbetshandledare STOry organisationens ledning fysisk arbetsmiljö Att upprätthålla och stärka den mentala hälsan personligt ansvar psykosocial

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap Tre föreläsningar med Rune Ledarskapsstilar Några tankar om att utveckla en personlig stil. TGTU04. 14 nov 2011 Rune Olsson PIE, IEI, LiU. 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

SAMPLE. Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna. Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet

SAMPLE. Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna. Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna kan det vara värdefullt att fundera över områden i ditt liv som du skulle vilja utveckla med hjälp av MBTI-modellen.

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Extended DISC Extended DISC är ett av de modernaste och mest flexibla verktyget på marknaden. Med Extended DISC kan du arbeta med många områden: " Beteende och kommunikation " Beteendekompetenser för kultur,

Läs mer

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se MI med ungdomar William R Miller & Stephen Rollnick, Motivational Interviewing Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se Hemsidor om MI www.fhi.se/mi www.somra.se www.somt.se www.motivationalinterview.net

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare -

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - HUR MÅNGA VERKLIGT BRA CHEFER HAR DU HAFT? HUR MÅNGA HAR/HAR HAFT VISITKORT? Marielle Palm Organisationskonsult/Strategisk Utvecklingspartner

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll Kontroll är möte mellan människor Det viktigaste verktyg vi har är samtalet Nå företagarna Målet positiva möten, men ändå kontroll Få fram information,

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management

Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management Leda i förändring Bengt Kallenberg Penna Human Capital Management 1 Det här handlar om... Det var enklare förr? VUCA - det nya landskapet Välj synsätt Ledarstilar Kommunikation Reaktioner du kan möta Hålla

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP

PERSONLIGT LEDARSKAP PERSONLIGT LEDARSKAP 1 Uppdrag CHEF och LEDARE Att leda sig själv öka sin självkännedom Att leda andra förstå individer och hantera gruppers utveckling Att leda verksamhet våga förändring och utveckling

Läs mer

Bibliotekariens praktiska kunskap vägen dit. Kumla 4 oktober 2016

Bibliotekariens praktiska kunskap vägen dit. Kumla 4 oktober 2016 Bibliotekariens praktiska kunskap vägen dit Kumla 4 oktober 2016 Konceptuell modell Strukturkvalitet Processkvalitet Resultatkvalitet Organisationsprofil/varumärke Resurser Förutsättningar Ramar Utförande

Läs mer

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1 Sida 1 Om projektledarrollen Att vara projektledare innebär att man tar ansvar för att leverera ett resultat till en överenskommen kostnad och tidpunkt. Att leda en grupp människor betyder att man tar

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Dagens tema: Våra värderingar i världen. Vad tänker unga om arbete, vad behöver de för att må bra, och vad kan man göra 2013-09-03.

Dagens tema: Våra värderingar i världen. Vad tänker unga om arbete, vad behöver de för att må bra, och vad kan man göra 2013-09-03. 2 1 Icke-auktoritär 2013-09-03 Dagens tema: Vad tänker unga om arbete, vad behöver de för att må bra, och vad kan man göra 3 Våra värderingar i världen 4 Individualistisk 2 Vision, Mission, Mål, strategi,

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

CCSQ. Beslutsfattarens rapport - Roller som innefattar kundkontakt. Namn Sample Candidate. Datum 23 september 2013. www.ceb.shl.

CCSQ. Beslutsfattarens rapport - Roller som innefattar kundkontakt. Namn Sample Candidate. Datum 23 september 2013. www.ceb.shl. CCSQ Beslutsfattarens rapport - Roller som innefattar kundkontakt Namn Sample Candidate Datum 23 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING Den här SHL-rapporten för beslutsfattare hjälper dig bedöma hur

Läs mer

Hållbar organisations- utveckling

Hållbar organisations- utveckling Hållbar organisations- utveckling Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se http://camm.sll.se Arbetslivet blir alltmer oförutsägbart med fler och snabbare

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Organisationsteoretiska skolor

Organisationsteoretiska skolor www.byggledarskap.se Organisationsteoretiska skolor 1(5) Organisationsteoretiska skolor Det finns flera olika skolor, eller teorier, kring organisationer och synen på ledarskap och kommunikation inom dessa.

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Bästa praxis för medarbetarsamtal

Bästa praxis för medarbetarsamtal Bästa praxis för medarbetarsamtal En digital guide www.thomasinternational.net 1 Innehåll 3 Introduktion 4 Enskilda Fastställa mål och tillvägagånssätt samtal 7Halvårsuppföljning 8Årlig avstämning 6Användning

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Xxxx Motivation och drivkrafter

Xxxx Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter Sida 1 Om motivation och drivkrafter Definition på motivation enligt Bonniers lilla uppslagsbok: Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling.

Läs mer

MLC360Feedback Propellerutvärdering

MLC360Feedback Propellerutvärdering MLC360Feedback Propellerutvärdering Anders A Andersson 360 Propellerutvärdering 360-utvärdering En 360-utvärdering är ett skattningsverktyg där du blir skattad av andra samtidigt som du skattar dig själv.

Läs mer

Vad betyder begreppet lek för oss?

Vad betyder begreppet lek för oss? LEK Vad betyder begreppet lek för oss? Lek för att lära Fri lek eller pedagogisk lek Att ha roligt ensam eller tillsammans med kompisar eller pedagoger Att bearbeta och förstå upplevda känslor Öva samarbete,

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se MI med ungdomar William R Miller & Stephen Rollnick, Motivational Interviewing Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se Hemsidor om MI www.fhi.se/mi www.somra.se www.somt.se www.motivationalinterview.net

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi Jana Söderberg Föreläsning 13/5-13 Drömmar som drivkraft (Anteckningar av Johanna Pansera och Ingela Frän) Brist på drömmar leder till stor kollektiv påverkan. Vi måste medvetandegöra våra egna val och

Läs mer

Mellanchef att klämmas mellan arbetstagarnas och arbetsgivarnas förväntningar Pejla in press och stress med både lek och allvar, så att man känner igen något man kunde ändra på och bestämmer hur och vad

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Stegen in i arbetslivet Processtöd - SIA-modellens metod

Stegen in i arbetslivet Processtöd - SIA-modellens metod Stegen in i arbetslivet M Processtöd - SIA-modellens metod Ann-Christine Gullacksen Docent i socialt arbete Hälsa och Samhälle Malmö högskola december 2012 Förloppets faser i SIA-modellen Fas 1 Fas 2 Fas

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Handlingsplan för mångfald

Handlingsplan för mångfald Handlingsplan för mångfald Nämnden för individ- och familjeomsorg 2014 2016 Antagen av nämnden för individ- och familjeomsorg 2014-02-18 2 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför mångfald?... 3 Definition

Läs mer

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar September 2013 Psykologisk Metod AB http://www.psykologisk-metod.se/ Box 50 e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet i ett nötskal:

Läs mer

AAR After Action Review. Reflexiv dialog 1+1=3. After Action Review, AAR - En process för ständig utveckling. av Räddningstjänstens insatser AAR

AAR After Action Review. Reflexiv dialog 1+1=3. After Action Review, AAR - En process för ständig utveckling. av Räddningstjänstens insatser AAR After Action Review, - En process för ständig utveckling After Action Review av Räddningstjänstens insatser Reflexiv dialog 1+1=3 Projektidé Skapa ett pedagogiskt fundament för i samverkan. Projektmål

Läs mer