Slutrapport för Internetfondens projekt - Somaliska kvinnor som rollmodeller Wall Of Fame Xaruuntii dodka caanka ah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för Internetfondens projekt - Somaliska kvinnor som rollmodeller Wall Of Fame Xaruuntii dodka caanka ah 2012-01-31 2012-08-31"

Transkript

1 MKFC Stockholms Folkhögskola Slutrapport för Internetfondens projekt - Somaliska kvinnor som rollmodeller Wall Of Fame Xaruuntii dodka caanka ah

2 Projektbeskrivning... 3 Måluppfyllelse av projektet... 3 Aktiviteter... 3 Uppstartsmöten... 4 Möte med elever i Hjulstaskolan... 4 Myndighetsbesök... 5 Möte med elever från Hjulstaskolan... 5 Workshops och kursinnehåll... 5 Möten med Rinkeby bibliotek... 7 Besök på Umma Förskola... 7 Slutfestival Tensta Träff... 7 Analys av resultat... 8 Vi som har arbetat i projektet från MKFC Stockholms Folkhögskola... 9 Slutenkät

3 Projektbeskrivning Internetstiftelsen.se beviljade 2011 projektet Wall Of Fame till MKFC Stockholms Folkhögskola. MKFC Stockholms Folkhögskolas profil är elärande med etnisk mångfald. Lärandet sker i sociala nätmiljöer och på elärplattform OPIT med lärarhandledning. MKFC har tidigare jobbat med somalisk folkgrupp. Vi har exempelvis drivit lärarutbildning på nätet i Somalia. I verksamheten utgår vi från deltagarnas kunskap och språk och därmed tillämpar vi ofta tvåspråkig handledning. MKFC har somalisk ICT-lärare som blir denna grupps mentor. Gruppen skall få tvåspråkig handledning; på somaliska och svenska. Somaliska kvinnors inflytande i skolan förbättras med digital kommunikation Användning av tvåspråkiga digitala verktyg inom Hjulstaskolans administration, bibliotek, lärare och föräldrar ökar deltagande och förbättrar resultaten för elevers lärande. Nyinflyttade föräldrar och barn utan språkkunskap kan inte utnyttja sin demokratiska möjlighet för inflytande i skolan. Informationen har flyttats till Internet och mobilen ägs av alla. Inflytandet kan flyttas till digitala verktyg som inte ställer krav på samma språk, tid och rum. Hjulstaskolans drygt 100 somaliska kvinnor, drygt 100 elever på åk 7-9 och 56 under åk 7 får tvåspråkig handledning och instruktioner genom fysiska möten. Kommunikationen byggs upp med mammor, elever, lärare och biblioteket. Projektet ska öka somaliska gruppens inflytande. Måluppfyllelse av projektet Enligt utvecklingsmålen skulle vi arbetat med social media och digitalisera Hjulstaskolans administration. Eftersom rektor från Hjulstaskolan avslutade samarbetet, på grund av rektorsbyte och tidsbrist, fick vi skapa lösningar på egen hand för att genomföra möten och stimulera Internetanvändning, särskilt gällande målgruppen kvinnor med somalisk bakgrund. En annan faktor som påverkat måluppfyllelsen är gruppens tid och möjligheter att delta. Språkförståelsen och tid är en annan faktor som också har gjort att social media inte fungerat. Gruppen meddelade att de lär sig hantera Internet om de får sitta tillsammans med varandra och handledare. De flesta berättade att SFI på nätet är lösningen för att kunna förstå digital samhällsinformation enklare på Svenska språket. Genom tvåspråkighet blir hanteringen av nytt språk enklare att förhålla sig till och information som finns på nätet. Genom fem stycken regelbundna workshops med gruppen har de suttit vid datorer och gjort kursuppgifter tillsammans under handledning. Vi har inlett dessa tillfällen med att lyfta frågor. Det har visat sig att de som inte kan läsa på Svenska, lärde sig genom att se hur övriga löste uppgifter. Genom samtal med dessa kvinnor framkom att de lär sig genom bilder och att se. Därefter kan de sitta hemma på egen hand enklare och lösa uppgifter. Det framkom behov av SFI på nätet och läs och skrivträning. Som lärare lärde vi oss värdet av att specialanpassade uppgifter mer efter språkförståelse. Vi lärde oss att genom att se och höra, kan denna grupp få förståelse för hur man söker information och resurser på nätet. Vi har kommunicerat med gruppen via Skype och grupp-sms. Det framkom att sms har varit det enklaste och snabbaste kommunikationssättet Under projektet har vi genomfört tvåspråkig handledning av en grupp med 13 stycken inskrivna i vår LMS plattform Opit. Vi har erbjudit tvåspråkig handledning på Somaliska och Svenska. Utöver detta har även ytterligare andra deltagare varit aktiva i workshops vid Tensta Träff. Aktiviteter Aktivitet Totalt antal Effekt e-kurs 5 delkurser/moduler 13 deltagare examinerades Myndigheter 14 besök Personal informerade Bibliotek 50 deltagare Tre möten, en genomgång och en webbföreläsning Workshop 5 tillfällen 100 deltagare 3

4 Slutfestival 1 tillfälle 18 stycken deltagare Pressmeddelande 3 stycken MyNewsdeskutskick läst 602, 407 redaktioner 1806 journalister har mottagit e- postutskick. Utvärdering 9 stycken Utvecklat projektet Blogg med 6 2 kommentarer Publicering av Creative Commons blogginlägg Vår hemsida Hela e-kursen har publicerats på med Creative Commons Erkännande 3.0 Unported Licens. Grupp-sms 100 För kommunikation med de 13 deltagarna på e-kursen. Uppstartsmöten 3 stycken 60 personer Skolbesök 100 elever Vi diskuterade med elever om hur digitala verktyg kan användas i skolan. Vi gav också praktiska exempel. Uppstartsmöten Hjulstakolan var under uppstarten under förändring. Flera rektorer slutade och en ny väntades komma. Detta har påverkade arbetet med eleverna och skolans personal. En somalisk lärare var anträffbar och spred informationen om projektet till föräldrar. Möten hölls inledningsvis vid Hjulstaskolan med rektor och somalisk lärare. Där möttes två rektorer och tre ansvariga från MKFC (Lilian Chibiko, Xarbi Mohamed Mohamud och Marja-Riitta Ritanoro). MKFC Stockholms Folkhögskola (Kalle Hedlund, Emma Hedlund, Xarbi Mohamed Mohamud, Marja Riitta) har under tre tillfällen haft uppstartsmöten under tre kvällar med en grupp föräldrar med Somalisk ursprung. Syftet med dessa möten har varit att diskutera vilka behov som finns gällande kurser via Internet. Detta ligger till grund för att ta fram kurser efter dessa behov, för att stärka kunskapsnivåerna och behörigheter. Innan mötena med föräldrarna från Tensta och Hjulsta, skapade MKFC en blogg: Kurserna förbereddes till LMS plattformen OPIT. Efter diskussioner med föräldrarna lade vi till kärnämnen för egenstudier på gymnasienivå och läxläsningsstöd i kursen för att stödja föräldrars skolbarn i Hjulsta i läxläsning. De flesta hade anknytning till Hjulstaskolan. Under första mötet presenterade vi oss för varandra. Vi pratade om kunskaper, erfarenheter och utbildningssystemet i Sverige. Det framkom att många får slussas till olika institutioner och pendla långt för göra sina ärenden som medborgare. Vi diskuterade rättigheter och skyldigheter som samhället har och medborgaren. De flesta i gruppen hade stora familjer och betonade värdet av flexibla utbildningar. Många av mödrarna berättade att deras studietider passar bättre andra tider på dygnet, än de traditionella som finns på dagtid. Möte med elever i Hjulstaskolan Emma och Xarbi Mohamed har presenterat läxhjälp för en högstadieklass med Somalisk bakgrund. De fick prova att anmäla sig via hemsidan till läxhjälp. Vi visade bloggen och Opit. Efteråt pratade vi med ungdomarna. Många talade om att de önskar att skolan kunde ha en hemsida där de kan lyfta sina exempel. Vi lovade att lyfta deras exempel på Wall Of Fame blog och hemsidor. De blev överraskade tror vi. De flesta av eleverna har bloggar, Facebook, Twitter etc och använder det dagligen. De klagade på skolan som inte använder det. De brukar lösa sina läxor tillsammans när de är ute på nätet. Klassen verkar vara mycket digitalt orienterad, men behovet av att få läxhjälp är stort, genom digitala verktyg. De frågade efter hur de 4

5 kan använda mobilen för läxor. Smarta ungdomar! De var positiva till att delta i läxhjälp. De fick informationspapper och kommer att sprida detta även till sina föräldrar. Myndighetsbesök Emma Hedlund och Majida Dami (Arabisk lärare och överstättare, MKFC) besökte myndigheter och informerade och diskuterade projektet vid Tensta, Kista och Rinkeby. Vi lämnade informationspapper med flera översätningar, diskuterade och spred projektet. Vi listade alla myndigheter och institutioner som besöktes. Informationspapper översattes till Svenska, Arabiska och Somaliska om projektet. Sammantaget bemöttes våra presentationer och samtal positivt. Chefer och personal från arbetsförmedlingarna och biblioteket visade intresse och diskuterade projektet. De berättade att de är positiva till samarbeten, men behövde få detta godkänt från ledningen. Från biblioteket fick vi bland annat veta att många kvinnor som saknar kunskaper i Svenska språket, söker sig dit med sina barn. Personalen menade att SFI och bilder underlättar för dessa kvinnor med barn att förstå information och litteratur och information på nätet. I försäkringskassan vid Kista fick vi ett längre möte med Eva som är chef. Vi fick en visning av lokalen och deras datorer för besökare. Hon berättade att många som har somalisk bakgrund säger att de saknar dator i hemmet. Personal handleder dessa personer att fylla i blanketter och digital information. Eva berättade att många och särskilt kvinnor med somalisk bakgrund, har mobiler av äldre modeller. Många får handledning i Försäkringskassan om hur de kan fylla i blanketter utifrån flera språköversättningar. Efter mötet med försäkringskassan diskuterade Emma och Majida om dessa personer verkligen saknar dator i hemmet. Kanske är informationen svår att förstå och därför behövs handledning. Vi delade ut informationspapper till kvinnor vi mötte med Somalisk bakgrund och informerade om projektet. Dem vi träffade hade stort intresse av SFI online. Många blev positivt överraskade att det är gratis att delta i projektet och ville sprida informationen vidare. SFI online framkom som efterfrågat från personer och myndigheter. Möte med elever från Hjulstaskolan Xarbi Mohamed och Emma mötte med en klass i högstadiet. Vi visade vårt LMS, hemsidan och hur de anmäler sig till våra kurser. Vi informerade om projektet och delade ut informationspapper att sprida även till deras föräldrar. Klassen har Somalisk bakgrund. Eleverna berättade att de har stor dator och Internetvana. Det berättades om önskemål om att även skolan kunde erbjuda mer digitala forum att dela kunskaper och diskutera skolarbete här. Vi visade att de kan dela sina exempel via vårt projekt och även presentera sina egna bloggar och Twitter. Via grupp-sms skickades information om projektet och kursinformation till eleverna och deras föräldrar. Workshops och kursinnehåll Innehållet i våran onlinekurs har handlat om Twitter, blog, fria resurser på nätet för kunskapssökning och informationssökning. Detta skulle också fungera som stöd för läxhjälp. Vi fick under projeket rapport från Wall Of Fame gruppen att de behövde regelbunda workshops för att kunna göra kursuppgifter. Vid dessa tillfällen kunde fler delta än dom som var inskrivna i Opit LMS. Gruppen menade att LMS och digitala verktyg är nya metoder att arbeta med, vilket gjorde att vi bokade sal och möten veckovis. Eftersom de flesta i gruppen hade mobiler av äldre modeller, skickades gruppsms för att skapa kommunikation. Gruppen bestod av kvinnor med Somaliska bakgrund, men det fanns även män som var intresserade av att delta i våra workshops. Emma och Mohamed visade kursutbud som vi erbjuder på nätet och hur uppgifter besvaras i Opit (LMS). Vi hade fem stycken inplanerade workshops (kursuppgifter i Opit, LMS) efter gruppens önskemål. Syftet 5

6 med dessa var att praktisera uppgifter tillsammans och få handledning. En matris utvecklades med bedöming för lärare och studerande som grund för projektet. Eftersom gruppen hade sysselsättningar på dagarna med utbildning och arbete var kvällstider enklare att träffas då. Vi visade på sätt att söka information på nätet och utbildningsradion. Många uppskattade muntliga berättelser och videos. Ingen hade tidigare sett Utbildningsradions sida till exempel. Videos var särskilt uppskattat. En av kvinnorna menade att det beror på den muntliga traditionen som finns i Somalia. Många berättade att språket påverkar aktiviteten och förståelsen av uppgifter och Internet. Det var många som visar stort intresse för att ansluta sig till SFI på nätet framöver. Under våra möten redde vi också ut oklarheter kring lösenord och e-postadresser. Två av kvinnorna som deltog berättade att de önskar läs och skrivträning. De berättade att de inte skriva vilken e-postadress de har. Kvinnorna berättade att de önskade mer självhjälpsuppgifter. Deras tankar lärde oss att läs- och skrivförståelsen påverkar hur en grupp förstår plattformen och Internet. Det bekräftade att SFI på distans också kan stödja kvinnornas Internetanvändande. Andra tankar från gruppen som kom, var behovet av någon slags digital läsförståelse kurs och Internetkurs. De berättade att det är nytt för dem att jobba i plattform, sökmotorer och andra digitala verktyg på nätet. Emma och Xarbi skickade grupp-sms med information and uppgifter. Vi jobbade praktiskt med uppgifter som finns I Opit (lärplattformen). För första gången upptäckte särskilt två av kvinnorna hur de kunde söka information i Google med ett ord. De lärde sig att använda snabbkommandon på datorn (kopiera och klistra in länkar). I samtal med kvinnorna fick vi veta att en del inte kan läsa och skriva. De förklarade att det påverkar hur de förstår datorn och Internet. De blev stolta över att ha lärt sig skriva ett sökord i Google och välja till exempel att söka efter en dikt. De som inte kunde läsa och skriva lärde sig genom att se hur andra gjorde. SFI-uppgifter som hittills skapats visades också för gruppen under workshops. Vi visade sökmotorer och jämförde skillnader och likheter mellan dessa. De som inte kunde skriva på Svenska, fick vara med och lära sig av de övriga i gruppen. Dessa personer berättade om den muntliga traditionens betydelse för deras lärande. Gruppen betonade att bilder, videos och berättelser på Somaliska och Svenska stödjer deras digitala och språkliga läsförståelse. De som inte kunde skriva berättade att de lärde sig hur bilderna ser ut i Utbildningsradion. Emma visade olika ämnen som är kopplade till skolans ämnen och kursplaner. Särskilt kvinnorna blev intresserade när de fick se att det finns undertexter och röst funktioner i hemsidan. En av kvinnorna som kunde skriva på Svenska berättade att hon tog ut nya ord genom undertexterna, för att senare söka efter dem in Lexin som Emma visade. Vi lärde oss att små och avgränsade sökord, genererar mer specifika svar via Internet. Genom röststöd och undertext kunde förståelsen för informationen öka. Kvinnorna menade att det är spännande att ta reda på ord som de inte känner igen. De framkom av några att Lexin var okänt förut och att de nu kan översätta nya ord där. Emma Hedlund (lärare, MKFC Stockholms Folkhögskola) utvecklade en digital enkät med frågor till Wall Of fame-gruppen. Enkäten skickades via e-post till gruppen. Detta gjordes för att synliggöra erfarenheter och kunskaper som gruppen har fått via Internet, kursen och workshops. Den somaliska läraren (Xarbi Mohamed Mohamud) kommunicerade tvåspråkigt via Skype tillsammans med den svenskspråkiga (Emma Hedlund) och telefon om information, frågor och uppgifter. Gruppen fick även grupp sms med information om kommande aktiviteter att planera för. Framför allt genom samtal har vi fått viktig information om frågor om kurser, informationssökning, språk och Internetanvändning. De workshops vi haft vid Tensta träff, har visat exempel på kursuppgifter i vår plattform och informationsoch kunskapssökning via nätet. Genom tvåspråkig handledning och att se hur andra har praktiserat uppgifter 6

7 och sökt information via nätet, har gruppen skapat en större förståelse för varför de behöver dessa kunskaper. Det framkom från gruppen att de är vana vid att lära sig genom den muntliga kommunikationen och fysiska möten. Språkkunskaper och tidsbrist framkom som faktorer som påverkade varför social media inte kunde synliggöras. Gruppen menade att de främst vill använda sin Facebook för att nå familj och vänner. Vidare berättades att flerspråkighet med bilder, poesi och berättelser, ökar förståelsen för viktig samhällsinformation. Utbildningsradion uppskattades eftersom det finns många videos och översättningsmöjligheter. Sammanfattningsvis har vi förstått att gruppen har olika språkkunskaper och behov när det inhämtar kunskaper via internet. Enkla sökord, musik, poesi och bilder var exempel som gruppen menade underlättade förståelsen för informationssökning och förståelsen för denna. Möten med Rinkeby bibliotek Under Mars månad kontaktade Emma Biblioteken i Järvafältet för att skapa samarbete. Vi har fått respons från Liv Fridell (ansvarig för biblioteket i Rinkeby). Liv ville gärna att vi skulle skapa ett samarbete kring någon digital aktivitet i framtiden om material och enkla hänvisningar till detta, integrerat med kursverksamhet. Emma, Xarbi Mohamed och Marja Riitta mötte ansvariga för Rinkeby och Kista bibliotek. Henrik Hannfors (ansvarig för Kista bibliotek) och Liv presenterade digitala resurser och gav råd om informationssökning, gällande gruppen som har Somalisk bakgrund. Vi diskuterade hur vi kan samarbeta och involvera gruppen och inför kommande SFI på nätet som startas i höst. Syftet med mötet var att diskutera former för kommande samarbeten i projektet. Vi bestämde biblioteksvisning för Wall Of Fame gruppen. Ett annat syfte var även att diskutera hur vi kan fortsätta att få projektet att fortsätta efter avslut. Vi bestämde att vi kommer att följa upp och boka in gruppen för att träna språk och informationssökning via nätet. Henrik och Liv erbjöd att handleda i detta och boka in möten med gruppen och andra som behöver stöd. De beskrev hur viktig samhällsinformation kan hittas, beroende på individens förkunskaper. Henrik och Liv menade att det är viktigt att de få en överblick om detta, för att kunna anpassa handledningen efter detta. Vi bestämde möte för Wall Of Fame gruppen att få bibliotekshandledning av dem. Vi utbytte kunskaper och erfarenheter hur olika grupper har olika behov om informationssökning. Det framkom att språkkunskaper, sociala situationer och muntliga traditioner är faktorer som påverkar hur man förstår och använder Internet. Vi fick lära oss om informationssökningstjänster och digitala guider som biblioteket har. Emma och Xarbi Mohamed besökte även språkcaféet i Rinkeby bibliotek. Vi berättade om syftet med projektet och utbytte erfarenheter om hur utbildning, språk och internet kan kombineras. Det var två kvinnor som representerar Röda Korset som ansvarade för språkcaféets aktiviteter. Dessa kvinnor menade att för att förstå information skriftligt och via Internet, krävs muntlig träning först. Därför är muntlig träning en start för att senare få förståelse för hur information kan sökas på olika sätt. Vi presenterade hur vi har jobbat med projektet och om kommande SFI på nätet. Vid ett annat tillfälle fick Emma, Xarbi Mohamed och en av kursdeltagarna en biblioteksvisning av Henrik och Liv (ansvariga). De visade exempel på digitala resurser som kan användas för att lära sig flera språk. Besök på Umma Förskola Majida Dami (lärare i Arabiska, MKFC) och Marie Hedegård (SFI-lärare, MKFC) besökte avslutningsfesten på Umma Förskola i Rinkeby. Båda arbetar i MKFC Stockholms Folkhögskola. Förskolan har en Muslimsk inriktning och barn med Somalisk bakgrund. Syftet med mötet var att sprida och bjuda in till projektet, men även att visa exempel på ytterligare möjligheter till som finns att tillägna sig kunskaper via nätet och information för föräldrar, barn och lärare. Slutfestival Tensta Träff Onsdagen 29 augusti hade vi avslutningsfest med Wall Of Fame gruppen vid Tensta Träff. Vi åt mat 7

8 tillsammans, sammanfattade projektet och utvärderade. Abdiraham presenterade en hemsida som nyligen skapats tillsammans med föräldrar som bor i Sverige och som har Somalisk bakgrund. Den ger till exempel viktig samhällsinformation och nyheter i omvärlden. Sidan har både Somalisk och Svensk översättning. Under mötet framkom även att språkförståelsen påverkar Internetanvändningen. Av kvinnorna framkom särskilt att de kommer att söka SFI på nätet. Genom våra tvåspråkiga möten har en förståelse byggts upp kring vilka fria kanaler som finns på nätet, för att stimulera kunskapsutveckling och rättigheter som medborgare. Eftersom gruppen inte hade svarat på enkäten via nätet om utvärdering, delades denna ut i pappersform. Enkäten besvarades anonymt av 9 stycken personer (se bilaga). Genom våra möten har gruppen berättat att de har fått en bild av de möjligheter och fria resurser som finns på nätet om samhällsinformation och kunskapsutveckling. I slutet av mötet delades diplom ut till alla deltagare. Se enkäten nedan via Google Docs och bilaga: ONkRVWHc6MQ Materialet som producerats inom projektet har licensierats under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported Licens och publiceras på projektets hemsida Analys av resultat Enligt de resultat som vi har fått har vi lärt oss att det krävs anpassningar av uppgifter och information, efter olika behov. Enligt de kvinnor som vi träffat har framförallt läs och skrivförståelsen påverkat förståelsen av projektet. Vi har lärt oss genom utvärdering från gruppen att de utnyttjar Internet på olika sätt. Kvinnorna nämnde att framförallt barnen använder social media mest och sköter dator med Internet. En annan faktor till att social media inte har blivit synligt under projektet, har berott på att gruppen saknade tid att vara aktiv där. De menade att sitta tillsammans vid datorerna underlättade deras förståelse för information och kunskapssökning via nätet. Vi har förstått att det krävs mer tid och språkförståelse för att hantera kunskaper och information via nätet. En annan lärdom har varit att göra uppgifter som är på olika nivåer (lättare och svårare). Kvinnorna nämnde självrättningsuppgifter som önskvärt. Vi presenterade några som finns i vår LMS Opit. Vi har förstått att det kan vara några lösningar som underlättar kvinnornas motivation att söka kunskaper på nätet. Detta är ett sätt att få översikt om vad de behöver lära sig mer om. Tvåspråkig handledning har underlättat för dem som har haft behovet. Grupp sms: en har underlättat kommunikation och information. Gruppen berättade att de läser sms oftare än . Vi har också haft Skype och telefonsamtal med alla om aktiviteter och kursinnehåll. Det har ökat förståelsen för hur till gruppen kan hitta information och fria resurser på nätet som ökar kunskaperna. Genom workshops och handledning har gruppen fått se exempel och upptäcka de fria resurser som finns i Sverige om samhällsinformation bland annat. Utbildningsradions hemsida var för många i gruppen okänt och nytt. De upptäckte att det fanns flerspråkiga översättningar och ämnen som också skolan arbetar med. Genom att söka i deras sida fick de upptäcka bland annat enkla videos för utbildning och nyheter. Som lärare lärde vi oss att inte alla var informerade om vilka hemsidor som finns om utbildning och annan samhällsinformation. Det har varit intressant att upptäcka hur gruppen har sett nyttan av dessa sidor. Av några i gruppen framkom att många sidor har för mycket information på nätet och i uppgifterna. Detta kan 8

9 vara en orsak till varför många vill avgränsa sig när det gäller social media och Internetanvändning generellt. Det kan behövas mer avgränsningar i text, fler bilder och fler videos med undertexter som har flera språk. Gruppen är positiv till fria resurser på nätet och vill lära sig mer, när de har fått se användningsområdena. Som vi har förstått har gruppen fått en ökad medvetenhet om de fria resurser som finns på nätet. De har fått upptäcka hur de med enkla ord kan hitta viktig information på nätet. Vi har lärt oss värdet av att förenkla information och hur man söker information på nätet. Vi har upptäckt att grupp-sms var det enklaste och snabbaste sättet att kommunicera med gruppen. Detta kan bero på att mobiltelefonen är enklare att ta med sig och komprimerar information. Genom tvåspråkiga översättningar kunde förståelsen för information och kommunikation underlättas. De berättelser som framkommit har visat ett positivt intresse för att upptäcka fler fria resurser på nätet och lära sig mer om informationssökning. Vi har lärt oss att förstå olika behov som finns om hur detta kan vidareutvecklas mera, utifrån gruppens behov. Kontakterna med biblioteken i Rinkeby och Kista har även skapat samarbete kring SFI kurserna. Personalen på biblioteken har delat sin expertis inom informationssökning på nätet. MKFC Stockholms Folkhögskola kommer att fortsätta att vidareutveckla SFI på distans Vi över övertygade om att detta stimulerar språkutvecklingen och Internetanvändningen utifrån resultat från projektet. Samarbeten fortsätter att vidareutvecklas med gruppen där flera ansökt om att studera SFI på nätet. Detta gynnar särskilt den målgrupp med kvinnor som har Somalisk bakgrund, som Wall Of Fame projektet har riktat sig till. Vi som har arbetat i projektet från MKFC Stockholms Folkhögskola Emma Hedlund (Svenskspråkig lärare, administratör) Xarbi Mohamed Mohamud (Somalisk lärare) Marja Riitta Ritanoro (projektledare) Lilian Chibiko (kontaktperson) Kalle Hedlund (IKT-pedagog) Majida Dami (Arabisk lärare) 9

10 Slutenkät 10

11 11

Slutrapport för Internetfondens projekt - Somaliska kvinnor som rollmodeller Wall Of Fame Xaruuntii dodka caanka ah 2012-01-31 2012-08-31

Slutrapport för Internetfondens projekt - Somaliska kvinnor som rollmodeller Wall Of Fame Xaruuntii dodka caanka ah 2012-01-31 2012-08-31 MKFC Stockholms Folkhögskola Slutrapport för Internetfondens projekt - Somaliska kvinnor som rollmodeller Wall Of Fame Xaruuntii dodka caanka ah 2012-01-31 2012-08-31 Projektbeskrivning... 3 Måluppfyllelse

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år)

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Distansundervisning. Anna Anu Viik. tel +46(0)-737-00 35 33 anuviik@hotmail.com Twitter: @hueligen Facebook: Modersmål Sverige

Distansundervisning. Anna Anu Viik. tel +46(0)-737-00 35 33 anuviik@hotmail.com Twitter: @hueligen Facebook: Modersmål Sverige Distansundervisning Anna Anu Viik tel +46(0)-737-00 35 33 anuviik@hotmail.com Twitter: @hueligen Facebook: Modersmål Sverige Utmaningar! Grupperna är ofta heterogena! Modersmål är inte ett schemalagt

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

Till Stockholms stads utbildningsförvaltning Magnus Andersson Bengt Nilsson Elisabeth Sörhuus

Till Stockholms stads utbildningsförvaltning Magnus Andersson Bengt Nilsson Elisabeth Sörhuus Till Stockholms stads utbildningsförvaltning Magnus Andersson Bengt Nilsson Elisabeth Sörhuus Med hänvisning till samtalen vi haft maj- juni 2012 lämnar MKFC Stockholms Folkhögskola ett förslag till utbildningsprojektet

Läs mer

Modersmål, Unikum och måluppfyllelse

Modersmål, Unikum och måluppfyllelse Modersmål, Unikum och måluppfyllelse Gabriella Skörvald, Rumänska Gabriella.skorvald@kungsbacka.se Mariska Ruttink, Nederländska Mariska.ruttink@kungsbacka.se Modersmål i Kungsbacka tillhör Specialpedagogiskt

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara språk-och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011 SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 1.Ett stort tack till.se! Ett stort tack till.se som gett oss medel för tredje gången att utbilda 60 vuxna

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto 1 Skapa ett Youtube-konto Det är dags att skaffa ett användarkonto på Youtube! Youtube är den största internetsajten i världen när det gäller videodelning, och Youtube

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Ingesunds folkhögskola Hans Hellström

Ingesunds folkhögskola Hans Hellström Bättre svenska Ingesunds folkhögskola 2012-12-27 Hans Hellström hans.hellstrom.ingesund@folkbildning.net 0703-927599 2. Projektets syfte Projektets huvudsakliga syfte var tvådelat. Dels ville vi pröva

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Sammanställning av utvärdering gjord för utbildningen Kom-Fler HT 2011

Sammanställning av utvärdering gjord för utbildningen Kom-Fler HT 2011 Projekt TAKK för Språket Sammanställning av utvärdering gjord för utbildningen Kom-Fler HT 2011 1. Bakgrund Föräldrautbildning KomFler genomfördes HT 2011 inom ramen för projektet TAKK för språket av personal

Läs mer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 2014-08-11 Handlingsplan 2014-2015 Använd bifogade blankett, fyll i. Rutorna växer vartefter ni skriver. Utgå ifrån: Åses mål: Synligt lärande-digitalt lärande-kollegialt lärande-ledarskap Ökad måluppfyllelse

Läs mer

mental styrka på nätet

mental styrka på nätet Stressrelaterad ohälsa Från sjukskriven till arbetsför I Webbutbildningen Från sjukskriven till arbetsför får du redskapen att må bra och fungera bra i arbete, relationer etc. Grettmodellen är utformad

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år)

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Vilka är vi? Helena Ahlgren Leg. logoped Kärnhuset helena.ahlgren@halmstad.se Ulrika Thorbjörnsson Barnbibliotekarie Stadsbiblioteket

Läs mer

Synliggör ditt eget och elevernas arbete Digital kompetensdag 28 oktober 2014 AV-Media Kronoberg Elisabeth Jönsson

Synliggör ditt eget och elevernas arbete Digital kompetensdag 28 oktober 2014 AV-Media Kronoberg Elisabeth Jönsson Synliggör ditt eget och elevernas arbete Digital kompetensdag 28 oktober 2014 AV-Media Kronoberg Elisabeth Jönsson Synliggör ditt eget och elevernas arbete Vi står just nu mitt i en omvälvande samhällsutveckling.

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan en handledning 1 www.karlskoga.se Inledning Andelen barn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar inom förskolan i Karlskoga kommun. Det är barn vars föräldrar

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se

Användarmanual Skolrapport.se Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass...1 Om Vklass lärplattform...2 Videomanual...2 Att komma igång med skolrapport.se...2 Varför ska jag registrera

Läs mer

Grade AB. Nyheter i LUVIT 6.3. Marie Lenhoff

Grade AB. Nyheter i LUVIT 6.3. Marie Lenhoff Grade AB Nyheter i LUVIT 6.3 Marie Lenhoff 2016-05-20 Innehåll Nyheter i LUVIT LMS 6.3... 2 LUVIT anpassar sig- nytt utseende... 2 LUVIT Talent Management... 2 Status i Mina kurser... 2 Certifierande utbildningar-

Läs mer

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Glosboken.se Lär dig grunderna om Glosboken.se så att du och dina eleverna kommer igång med ert nya

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Elever som zappar skolan 131011

Elever som zappar skolan 131011 Elever som zappar skolan 131011 Projekt på Almåsskolan 2007-2010 Titti Ljungdahl Skolutvecklare Bakgrund Våren 2007 c:a 10 elever med mycket stor frånvaro, de flesta flickor. Tidigare skolgång hade fungerat

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

Digitalla en digital möjlighet till alla

Digitalla en digital möjlighet till alla Digitalla en digital möjlighet till alla Organisation Hållands folkhögskola Projektledare Marlene Gustafsson e-postadress marlene@holland.fhsk.se Tel 0703070719 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student/Elev

Användarmanual Vklass lärplattform. Student/Elev Användarmanual Vklass lärplattform Student/Elev Användarmanual Vklass lärplattform (Elever) Sida 2 av 15 Innehållsförteckning Inloggning till Vklass 4 Vad är mina inloggningsuppgifter 4 Var loggar föräldrarna

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning

Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning ABF Stockholm, 2012 Ett projekt finansierat av Internetfonden Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING 3 2 PROJEKTBESKRIVNING 3 2.1 DEFINIERADE MÅL

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Slutrapport VoteIT Mix

Slutrapport VoteIT Mix Slutrapport VoteIT Mix 1. Inledning Nya tider och ny teknik leder till nya beteenden och nya sätt att mötas, detta ger oss nya hinder men främst nya möjligheter. För den unga generationen i Sverige och

Läs mer

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE - 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Innehåll Välkommen till Vetlanda Lärcentrum och utbildning i svenska för invandrare... 3 Öppettider Vetlanda Lärcentrum... 4 Utbildning i svenska

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr Projektidé It- teknik coach. Projektet syftar till att hjälpa äldre med vardagstekniken. Finansiering Projektledare: Lidköping 240 timmar: (beräknat på 15 timmar per vecka i 16 veckor) Övriga projektdeltagare:

Läs mer

Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^

Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^ VCc ^j^\ Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^ Specialpedagogiska skolmyndigheten Definition Tvåspråkighet: Funktionell tvåspråkighet innebär att kunna använda båda språken för att kommunicera med omvärlden,

Läs mer

Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12

Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12 1 Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar..2 Återblick 3 Mål och förbättringsåtgärder 5 Slutord.......6 Bilaga 1: Studieresultat grundskolan

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Snabbguide Digitala läromedel steg för steg

Snabbguide Digitala läromedel steg för steg Snabbguide Digitala läromedel steg för steg I Gleerups digitala läromedel utnyttjas de digitala möjligheterna fullt ut för att levandegöra ett rikt och aktuellt kvalitetsinnehåll. Allt är utvecklat i samarbete

Läs mer

Sandåkerskolans plan för elevernas utveckling av den metakognitiva förmågan

Sandåkerskolans plan för elevernas utveckling av den metakognitiva förmågan 1(7) 2011-08-29 s plan för elevernas utveckling av den metakognitiva förmågan 18 august-20 december Steg 1: Ämnesläraren dokumenterar Syfte synliggöra utvecklingsbehov Ämnesläraren dokumenterar elevens

Läs mer

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens)

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens) IKT PLAN - FÖRSKOLA Att rusta våra barn, elever och personal för en framtid som vi ännu inte vet något om så att de med öppenhet, nyfikenhet och självförtroende vågar prova, utforska nytt och ständigt

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Rapport Projekt Mångfald på familjerådgivning och familjecentral

Rapport Projekt Mångfald på familjerådgivning och familjecentral Rapport Projekt Mångfald på familjerådgivning och familjecentral Projekt Mångfald på familjerådgivning och familjecentral Projekt Mångfald på familjerådgivning och familjecentral är ett ettårigt projekt

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2016 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Diskussionsfrågor till Språklig sårbarhet i förskola och skola

Diskussionsfrågor till Språklig sårbarhet i förskola och skola Diskussionsfrågor till Språklig sårbarhet i förskola och skola Barnet/eleven, språket och pedagogiken KAPITEL 1 1. Pratar vi om språkstörning på vår förskola/skola? Hur förstår vi det begreppet/den diagnosen?

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår Benjamins förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår Benjamins förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2015-2016 Benjamins förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Leila Tahvanainen Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har ordet

Läs mer

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentägare Agneta Forsvik Lundmark Dokumentnamn Verktyg för arbetet med digitalt lärande i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Välkommen till Hjo En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Att börja med Som ny i Sverige finns det några saker som är viktiga att börja med, dessa är: Folkbokföring Fullständigt personnummer ID-kort

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

www.workitsimple.se Lotta Carlberg, lotta@workitsimple.se, 070-204 19 07 2015 workitsimple Alla rättigheter reserverade

www.workitsimple.se Lotta Carlberg, lotta@workitsimple.se, 070-204 19 07 2015 workitsimple Alla rättigheter reserverade 1 2 30 sätt att få flera kunder till ditt företag. En Gratis guide av Lotta Carlberg företagsrådgivare och mentor på 3 När jag arbetar med mina kunder så går vi tillsammans igenom hur de kan få in nya

Läs mer

Elva berättelser. det är viktigt för. oss att nå ut till allmänheten. vi visar våra e-tjänster. kontinuerligt, men under emedborgarveckan har vi

Elva berättelser. det är viktigt för. oss att nå ut till allmänheten. vi visar våra e-tjänster. kontinuerligt, men under emedborgarveckan har vi 8 Elva berättelser VÄSTERNORRLANDS LÄN I Västernorrland arbetar sex kommuner gemensamt i Projekt esamverkan. Kommunal samverkan inom området e-tjänster är rätt väg att gå eftersom få kommuner ensamma har

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan Läsåret 2013/14. Strandvägsskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan Läsåret 2013/14. Strandvägsskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan Läsåret 2013/14 Strandvägsskolan Normer och värden Läroplan grundsärskolan 2011 Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek

Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Göteborg 2 mars, 2011 Innehåll: Vår kulturella plattform Pedagogiska utmaningar Alingsås biblioteks Internetkurser Källa: Olle

Läs mer

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Datum Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 170 Dokumentägare: Stabschef, klf Dokumentnamn: Strategi för

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

instruktionsmanual till föräldrar

instruktionsmanual till föräldrar instruktionsmanual till föräldrar Välkommen till Pluttra! Pluttra är ett digitalt verktyg för dokumentation, kommunikation och information för förskolan. Genom en helhetslösning där skolan genom utbildning,

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat

Läs mer

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kursföreståndare: Peter Lundkvist 1 4,5 hp Kursen är en introduktion till det svenska språket för dig som är internationell student eller forskare

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Hur kan biblioteken bidra? Presentation av mig Bibliotekschef i Mjölby kommun sedan mars 2011 Bakgrund som journalist och bibliotekskonsulent Har jobbat

Läs mer

Moderna Språk. LGR 11 och verkligheten. Cajsa Uddefors 2011-10-17

Moderna Språk. LGR 11 och verkligheten. Cajsa Uddefors 2011-10-17 Moderna Språk LGR 11 och verkligheten Cajsa Uddefors 2011-10-17 Mitt uppdrag idag! Visa och beskriva hur jag gör för att stimulera elevernas livslånga språkutveckling.! Hur gör jag för att utveckla de

Läs mer

Betygsskalan och betygen B och D

Betygsskalan och betygen B och D Betygsskalan och betygen B och D Betygsstegen B och D grundar sig på vad som står under och över i kunskapskraven för betygen E, C och A. Betygen B och D speglar en kunskapsprogression där eleven har påvisbara

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Södertäljes Skolportal. En gemensam plattform för kommunikation, administration och pedagogisk utveckling

Södertäljes Skolportal. En gemensam plattform för kommunikation, administration och pedagogisk utveckling Södertäljes Skolportal En gemensam plattform för kommunikation, administration och pedagogisk utveckling En dag med Skolportalen Lärarblogg Dagens första lektion med 8A. Vi går tillsammans igenom planeringen

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Ämnet engelska behandlar kommunikation på engelska samt kunskaper om de områden där engelska används. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Läs mer

Information om Certifieringskursen till:

Information om Certifieringskursen till: Information om Certifieringskursen till: Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Presentation av kursen I samverkan med Branschrådet För Hälsa finns möjligheten att ansöka om certifiering till Personlig

Läs mer

Uppföljning av försöksverksamheten med sammanhållen utbildning i svenska språket

Uppföljning av försöksverksamheten med sammanhållen utbildning i svenska språket TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2014-05-26 Utvecklingsförvaltningen 1 (7) Karin Sundström Diarienummer Dnr 2013/GAN 0039 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av försöksverksamheten med sammanhållen

Läs mer