Slutrapport för Internetfondens projekt - Somaliska kvinnor som rollmodeller Wall Of Fame Xaruuntii dodka caanka ah

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för Internetfondens projekt - Somaliska kvinnor som rollmodeller Wall Of Fame Xaruuntii dodka caanka ah 2012-01-31 2012-08-31"

Transkript

1 MKFC Stockholms Folkhögskola Slutrapport för Internetfondens projekt - Somaliska kvinnor som rollmodeller Wall Of Fame Xaruuntii dodka caanka ah

2 Projektbeskrivning... 3 Måluppfyllelse av projektet... 3 Aktiviteter... 3 Uppstartsmöten... 4 Möte med elever i Hjulstaskolan... 4 Myndighetsbesök... 5 Möte med elever från Hjulstaskolan... 5 Workshops och kursinnehåll... 5 Möten med Rinkeby bibliotek... 7 Besök på Umma Förskola... 7 Slutfestival Tensta Träff... 7 Analys av resultat... 8 Vi som har arbetat i projektet från MKFC Stockholms Folkhögskola... 9 Slutenkät

3 Projektbeskrivning Internetstiftelsen.se beviljade 2011 projektet Wall Of Fame till MKFC Stockholms Folkhögskola. MKFC Stockholms Folkhögskolas profil är elärande med etnisk mångfald. Lärandet sker i sociala nätmiljöer och på elärplattform OPIT med lärarhandledning. MKFC har tidigare jobbat med somalisk folkgrupp. Vi har exempelvis drivit lärarutbildning på nätet i Somalia. I verksamheten utgår vi från deltagarnas kunskap och språk och därmed tillämpar vi ofta tvåspråkig handledning. MKFC har somalisk ICT-lärare som blir denna grupps mentor. Gruppen skall få tvåspråkig handledning; på somaliska och svenska. Somaliska kvinnors inflytande i skolan förbättras med digital kommunikation Användning av tvåspråkiga digitala verktyg inom Hjulstaskolans administration, bibliotek, lärare och föräldrar ökar deltagande och förbättrar resultaten för elevers lärande. Nyinflyttade föräldrar och barn utan språkkunskap kan inte utnyttja sin demokratiska möjlighet för inflytande i skolan. Informationen har flyttats till Internet och mobilen ägs av alla. Inflytandet kan flyttas till digitala verktyg som inte ställer krav på samma språk, tid och rum. Hjulstaskolans drygt 100 somaliska kvinnor, drygt 100 elever på åk 7-9 och 56 under åk 7 får tvåspråkig handledning och instruktioner genom fysiska möten. Kommunikationen byggs upp med mammor, elever, lärare och biblioteket. Projektet ska öka somaliska gruppens inflytande. Måluppfyllelse av projektet Enligt utvecklingsmålen skulle vi arbetat med social media och digitalisera Hjulstaskolans administration. Eftersom rektor från Hjulstaskolan avslutade samarbetet, på grund av rektorsbyte och tidsbrist, fick vi skapa lösningar på egen hand för att genomföra möten och stimulera Internetanvändning, särskilt gällande målgruppen kvinnor med somalisk bakgrund. En annan faktor som påverkat måluppfyllelsen är gruppens tid och möjligheter att delta. Språkförståelsen och tid är en annan faktor som också har gjort att social media inte fungerat. Gruppen meddelade att de lär sig hantera Internet om de får sitta tillsammans med varandra och handledare. De flesta berättade att SFI på nätet är lösningen för att kunna förstå digital samhällsinformation enklare på Svenska språket. Genom tvåspråkighet blir hanteringen av nytt språk enklare att förhålla sig till och information som finns på nätet. Genom fem stycken regelbundna workshops med gruppen har de suttit vid datorer och gjort kursuppgifter tillsammans under handledning. Vi har inlett dessa tillfällen med att lyfta frågor. Det har visat sig att de som inte kan läsa på Svenska, lärde sig genom att se hur övriga löste uppgifter. Genom samtal med dessa kvinnor framkom att de lär sig genom bilder och att se. Därefter kan de sitta hemma på egen hand enklare och lösa uppgifter. Det framkom behov av SFI på nätet och läs och skrivträning. Som lärare lärde vi oss värdet av att specialanpassade uppgifter mer efter språkförståelse. Vi lärde oss att genom att se och höra, kan denna grupp få förståelse för hur man söker information och resurser på nätet. Vi har kommunicerat med gruppen via Skype och grupp-sms. Det framkom att sms har varit det enklaste och snabbaste kommunikationssättet Under projektet har vi genomfört tvåspråkig handledning av en grupp med 13 stycken inskrivna i vår LMS plattform Opit. Vi har erbjudit tvåspråkig handledning på Somaliska och Svenska. Utöver detta har även ytterligare andra deltagare varit aktiva i workshops vid Tensta Träff. Aktiviteter Aktivitet Totalt antal Effekt e-kurs 5 delkurser/moduler 13 deltagare examinerades Myndigheter 14 besök Personal informerade Bibliotek 50 deltagare Tre möten, en genomgång och en webbföreläsning Workshop 5 tillfällen 100 deltagare 3

4 Slutfestival 1 tillfälle 18 stycken deltagare Pressmeddelande 3 stycken MyNewsdeskutskick läst 602, 407 redaktioner 1806 journalister har mottagit e- postutskick. Utvärdering 9 stycken Utvecklat projektet Blogg med 6 2 kommentarer Publicering av Creative Commons blogginlägg Vår hemsida Hela e-kursen har publicerats på med Creative Commons Erkännande 3.0 Unported Licens. Grupp-sms 100 För kommunikation med de 13 deltagarna på e-kursen. Uppstartsmöten 3 stycken 60 personer Skolbesök 100 elever Vi diskuterade med elever om hur digitala verktyg kan användas i skolan. Vi gav också praktiska exempel. Uppstartsmöten Hjulstakolan var under uppstarten under förändring. Flera rektorer slutade och en ny väntades komma. Detta har påverkade arbetet med eleverna och skolans personal. En somalisk lärare var anträffbar och spred informationen om projektet till föräldrar. Möten hölls inledningsvis vid Hjulstaskolan med rektor och somalisk lärare. Där möttes två rektorer och tre ansvariga från MKFC (Lilian Chibiko, Xarbi Mohamed Mohamud och Marja-Riitta Ritanoro). MKFC Stockholms Folkhögskola (Kalle Hedlund, Emma Hedlund, Xarbi Mohamed Mohamud, Marja Riitta) har under tre tillfällen haft uppstartsmöten under tre kvällar med en grupp föräldrar med Somalisk ursprung. Syftet med dessa möten har varit att diskutera vilka behov som finns gällande kurser via Internet. Detta ligger till grund för att ta fram kurser efter dessa behov, för att stärka kunskapsnivåerna och behörigheter. Innan mötena med föräldrarna från Tensta och Hjulsta, skapade MKFC en blogg: Kurserna förbereddes till LMS plattformen OPIT. Efter diskussioner med föräldrarna lade vi till kärnämnen för egenstudier på gymnasienivå och läxläsningsstöd i kursen för att stödja föräldrars skolbarn i Hjulsta i läxläsning. De flesta hade anknytning till Hjulstaskolan. Under första mötet presenterade vi oss för varandra. Vi pratade om kunskaper, erfarenheter och utbildningssystemet i Sverige. Det framkom att många får slussas till olika institutioner och pendla långt för göra sina ärenden som medborgare. Vi diskuterade rättigheter och skyldigheter som samhället har och medborgaren. De flesta i gruppen hade stora familjer och betonade värdet av flexibla utbildningar. Många av mödrarna berättade att deras studietider passar bättre andra tider på dygnet, än de traditionella som finns på dagtid. Möte med elever i Hjulstaskolan Emma och Xarbi Mohamed har presenterat läxhjälp för en högstadieklass med Somalisk bakgrund. De fick prova att anmäla sig via hemsidan till läxhjälp. Vi visade bloggen och Opit. Efteråt pratade vi med ungdomarna. Många talade om att de önskar att skolan kunde ha en hemsida där de kan lyfta sina exempel. Vi lovade att lyfta deras exempel på Wall Of Fame blog och hemsidor. De blev överraskade tror vi. De flesta av eleverna har bloggar, Facebook, Twitter etc och använder det dagligen. De klagade på skolan som inte använder det. De brukar lösa sina läxor tillsammans när de är ute på nätet. Klassen verkar vara mycket digitalt orienterad, men behovet av att få läxhjälp är stort, genom digitala verktyg. De frågade efter hur de 4

5 kan använda mobilen för läxor. Smarta ungdomar! De var positiva till att delta i läxhjälp. De fick informationspapper och kommer att sprida detta även till sina föräldrar. Myndighetsbesök Emma Hedlund och Majida Dami (Arabisk lärare och överstättare, MKFC) besökte myndigheter och informerade och diskuterade projektet vid Tensta, Kista och Rinkeby. Vi lämnade informationspapper med flera översätningar, diskuterade och spred projektet. Vi listade alla myndigheter och institutioner som besöktes. Informationspapper översattes till Svenska, Arabiska och Somaliska om projektet. Sammantaget bemöttes våra presentationer och samtal positivt. Chefer och personal från arbetsförmedlingarna och biblioteket visade intresse och diskuterade projektet. De berättade att de är positiva till samarbeten, men behövde få detta godkänt från ledningen. Från biblioteket fick vi bland annat veta att många kvinnor som saknar kunskaper i Svenska språket, söker sig dit med sina barn. Personalen menade att SFI och bilder underlättar för dessa kvinnor med barn att förstå information och litteratur och information på nätet. I försäkringskassan vid Kista fick vi ett längre möte med Eva som är chef. Vi fick en visning av lokalen och deras datorer för besökare. Hon berättade att många som har somalisk bakgrund säger att de saknar dator i hemmet. Personal handleder dessa personer att fylla i blanketter och digital information. Eva berättade att många och särskilt kvinnor med somalisk bakgrund, har mobiler av äldre modeller. Många får handledning i Försäkringskassan om hur de kan fylla i blanketter utifrån flera språköversättningar. Efter mötet med försäkringskassan diskuterade Emma och Majida om dessa personer verkligen saknar dator i hemmet. Kanske är informationen svår att förstå och därför behövs handledning. Vi delade ut informationspapper till kvinnor vi mötte med Somalisk bakgrund och informerade om projektet. Dem vi träffade hade stort intresse av SFI online. Många blev positivt överraskade att det är gratis att delta i projektet och ville sprida informationen vidare. SFI online framkom som efterfrågat från personer och myndigheter. Möte med elever från Hjulstaskolan Xarbi Mohamed och Emma mötte med en klass i högstadiet. Vi visade vårt LMS, hemsidan och hur de anmäler sig till våra kurser. Vi informerade om projektet och delade ut informationspapper att sprida även till deras föräldrar. Klassen har Somalisk bakgrund. Eleverna berättade att de har stor dator och Internetvana. Det berättades om önskemål om att även skolan kunde erbjuda mer digitala forum att dela kunskaper och diskutera skolarbete här. Vi visade att de kan dela sina exempel via vårt projekt och även presentera sina egna bloggar och Twitter. Via grupp-sms skickades information om projektet och kursinformation till eleverna och deras föräldrar. Workshops och kursinnehåll Innehållet i våran onlinekurs har handlat om Twitter, blog, fria resurser på nätet för kunskapssökning och informationssökning. Detta skulle också fungera som stöd för läxhjälp. Vi fick under projeket rapport från Wall Of Fame gruppen att de behövde regelbunda workshops för att kunna göra kursuppgifter. Vid dessa tillfällen kunde fler delta än dom som var inskrivna i Opit LMS. Gruppen menade att LMS och digitala verktyg är nya metoder att arbeta med, vilket gjorde att vi bokade sal och möten veckovis. Eftersom de flesta i gruppen hade mobiler av äldre modeller, skickades gruppsms för att skapa kommunikation. Gruppen bestod av kvinnor med Somaliska bakgrund, men det fanns även män som var intresserade av att delta i våra workshops. Emma och Mohamed visade kursutbud som vi erbjuder på nätet och hur uppgifter besvaras i Opit (LMS). Vi hade fem stycken inplanerade workshops (kursuppgifter i Opit, LMS) efter gruppens önskemål. Syftet 5

6 med dessa var att praktisera uppgifter tillsammans och få handledning. En matris utvecklades med bedöming för lärare och studerande som grund för projektet. Eftersom gruppen hade sysselsättningar på dagarna med utbildning och arbete var kvällstider enklare att träffas då. Vi visade på sätt att söka information på nätet och utbildningsradion. Många uppskattade muntliga berättelser och videos. Ingen hade tidigare sett Utbildningsradions sida till exempel. Videos var särskilt uppskattat. En av kvinnorna menade att det beror på den muntliga traditionen som finns i Somalia. Många berättade att språket påverkar aktiviteten och förståelsen av uppgifter och Internet. Det var många som visar stort intresse för att ansluta sig till SFI på nätet framöver. Under våra möten redde vi också ut oklarheter kring lösenord och e-postadresser. Två av kvinnorna som deltog berättade att de önskar läs och skrivträning. De berättade att de inte skriva vilken e-postadress de har. Kvinnorna berättade att de önskade mer självhjälpsuppgifter. Deras tankar lärde oss att läs- och skrivförståelsen påverkar hur en grupp förstår plattformen och Internet. Det bekräftade att SFI på distans också kan stödja kvinnornas Internetanvändande. Andra tankar från gruppen som kom, var behovet av någon slags digital läsförståelse kurs och Internetkurs. De berättade att det är nytt för dem att jobba i plattform, sökmotorer och andra digitala verktyg på nätet. Emma och Xarbi skickade grupp-sms med information and uppgifter. Vi jobbade praktiskt med uppgifter som finns I Opit (lärplattformen). För första gången upptäckte särskilt två av kvinnorna hur de kunde söka information i Google med ett ord. De lärde sig att använda snabbkommandon på datorn (kopiera och klistra in länkar). I samtal med kvinnorna fick vi veta att en del inte kan läsa och skriva. De förklarade att det påverkar hur de förstår datorn och Internet. De blev stolta över att ha lärt sig skriva ett sökord i Google och välja till exempel att söka efter en dikt. De som inte kunde läsa och skriva lärde sig genom att se hur andra gjorde. SFI-uppgifter som hittills skapats visades också för gruppen under workshops. Vi visade sökmotorer och jämförde skillnader och likheter mellan dessa. De som inte kunde skriva på Svenska, fick vara med och lära sig av de övriga i gruppen. Dessa personer berättade om den muntliga traditionens betydelse för deras lärande. Gruppen betonade att bilder, videos och berättelser på Somaliska och Svenska stödjer deras digitala och språkliga läsförståelse. De som inte kunde skriva berättade att de lärde sig hur bilderna ser ut i Utbildningsradion. Emma visade olika ämnen som är kopplade till skolans ämnen och kursplaner. Särskilt kvinnorna blev intresserade när de fick se att det finns undertexter och röst funktioner i hemsidan. En av kvinnorna som kunde skriva på Svenska berättade att hon tog ut nya ord genom undertexterna, för att senare söka efter dem in Lexin som Emma visade. Vi lärde oss att små och avgränsade sökord, genererar mer specifika svar via Internet. Genom röststöd och undertext kunde förståelsen för informationen öka. Kvinnorna menade att det är spännande att ta reda på ord som de inte känner igen. De framkom av några att Lexin var okänt förut och att de nu kan översätta nya ord där. Emma Hedlund (lärare, MKFC Stockholms Folkhögskola) utvecklade en digital enkät med frågor till Wall Of fame-gruppen. Enkäten skickades via e-post till gruppen. Detta gjordes för att synliggöra erfarenheter och kunskaper som gruppen har fått via Internet, kursen och workshops. Den somaliska läraren (Xarbi Mohamed Mohamud) kommunicerade tvåspråkigt via Skype tillsammans med den svenskspråkiga (Emma Hedlund) och telefon om information, frågor och uppgifter. Gruppen fick även grupp sms med information om kommande aktiviteter att planera för. Framför allt genom samtal har vi fått viktig information om frågor om kurser, informationssökning, språk och Internetanvändning. De workshops vi haft vid Tensta träff, har visat exempel på kursuppgifter i vår plattform och informationsoch kunskapssökning via nätet. Genom tvåspråkig handledning och att se hur andra har praktiserat uppgifter 6

7 och sökt information via nätet, har gruppen skapat en större förståelse för varför de behöver dessa kunskaper. Det framkom från gruppen att de är vana vid att lära sig genom den muntliga kommunikationen och fysiska möten. Språkkunskaper och tidsbrist framkom som faktorer som påverkade varför social media inte kunde synliggöras. Gruppen menade att de främst vill använda sin Facebook för att nå familj och vänner. Vidare berättades att flerspråkighet med bilder, poesi och berättelser, ökar förståelsen för viktig samhällsinformation. Utbildningsradion uppskattades eftersom det finns många videos och översättningsmöjligheter. Sammanfattningsvis har vi förstått att gruppen har olika språkkunskaper och behov när det inhämtar kunskaper via internet. Enkla sökord, musik, poesi och bilder var exempel som gruppen menade underlättade förståelsen för informationssökning och förståelsen för denna. Möten med Rinkeby bibliotek Under Mars månad kontaktade Emma Biblioteken i Järvafältet för att skapa samarbete. Vi har fått respons från Liv Fridell (ansvarig för biblioteket i Rinkeby). Liv ville gärna att vi skulle skapa ett samarbete kring någon digital aktivitet i framtiden om material och enkla hänvisningar till detta, integrerat med kursverksamhet. Emma, Xarbi Mohamed och Marja Riitta mötte ansvariga för Rinkeby och Kista bibliotek. Henrik Hannfors (ansvarig för Kista bibliotek) och Liv presenterade digitala resurser och gav råd om informationssökning, gällande gruppen som har Somalisk bakgrund. Vi diskuterade hur vi kan samarbeta och involvera gruppen och inför kommande SFI på nätet som startas i höst. Syftet med mötet var att diskutera former för kommande samarbeten i projektet. Vi bestämde biblioteksvisning för Wall Of Fame gruppen. Ett annat syfte var även att diskutera hur vi kan fortsätta att få projektet att fortsätta efter avslut. Vi bestämde att vi kommer att följa upp och boka in gruppen för att träna språk och informationssökning via nätet. Henrik och Liv erbjöd att handleda i detta och boka in möten med gruppen och andra som behöver stöd. De beskrev hur viktig samhällsinformation kan hittas, beroende på individens förkunskaper. Henrik och Liv menade att det är viktigt att de få en överblick om detta, för att kunna anpassa handledningen efter detta. Vi bestämde möte för Wall Of Fame gruppen att få bibliotekshandledning av dem. Vi utbytte kunskaper och erfarenheter hur olika grupper har olika behov om informationssökning. Det framkom att språkkunskaper, sociala situationer och muntliga traditioner är faktorer som påverkar hur man förstår och använder Internet. Vi fick lära oss om informationssökningstjänster och digitala guider som biblioteket har. Emma och Xarbi Mohamed besökte även språkcaféet i Rinkeby bibliotek. Vi berättade om syftet med projektet och utbytte erfarenheter om hur utbildning, språk och internet kan kombineras. Det var två kvinnor som representerar Röda Korset som ansvarade för språkcaféets aktiviteter. Dessa kvinnor menade att för att förstå information skriftligt och via Internet, krävs muntlig träning först. Därför är muntlig träning en start för att senare få förståelse för hur information kan sökas på olika sätt. Vi presenterade hur vi har jobbat med projektet och om kommande SFI på nätet. Vid ett annat tillfälle fick Emma, Xarbi Mohamed och en av kursdeltagarna en biblioteksvisning av Henrik och Liv (ansvariga). De visade exempel på digitala resurser som kan användas för att lära sig flera språk. Besök på Umma Förskola Majida Dami (lärare i Arabiska, MKFC) och Marie Hedegård (SFI-lärare, MKFC) besökte avslutningsfesten på Umma Förskola i Rinkeby. Båda arbetar i MKFC Stockholms Folkhögskola. Förskolan har en Muslimsk inriktning och barn med Somalisk bakgrund. Syftet med mötet var att sprida och bjuda in till projektet, men även att visa exempel på ytterligare möjligheter till som finns att tillägna sig kunskaper via nätet och information för föräldrar, barn och lärare. Slutfestival Tensta Träff Onsdagen 29 augusti hade vi avslutningsfest med Wall Of Fame gruppen vid Tensta Träff. Vi åt mat 7

8 tillsammans, sammanfattade projektet och utvärderade. Abdiraham presenterade en hemsida som nyligen skapats tillsammans med föräldrar som bor i Sverige och som har Somalisk bakgrund. Den ger till exempel viktig samhällsinformation och nyheter i omvärlden. Sidan har både Somalisk och Svensk översättning. Under mötet framkom även att språkförståelsen påverkar Internetanvändningen. Av kvinnorna framkom särskilt att de kommer att söka SFI på nätet. Genom våra tvåspråkiga möten har en förståelse byggts upp kring vilka fria kanaler som finns på nätet, för att stimulera kunskapsutveckling och rättigheter som medborgare. Eftersom gruppen inte hade svarat på enkäten via nätet om utvärdering, delades denna ut i pappersform. Enkäten besvarades anonymt av 9 stycken personer (se bilaga). Genom våra möten har gruppen berättat att de har fått en bild av de möjligheter och fria resurser som finns på nätet om samhällsinformation och kunskapsutveckling. I slutet av mötet delades diplom ut till alla deltagare. Se enkäten nedan via Google Docs och bilaga: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?from =true&formkey=deqwdgyxvgtxzlnbtwtlvkx ONkRVWHc6MQ Materialet som producerats inom projektet har licensierats under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported Licens och publiceras på projektets hemsida Analys av resultat Enligt de resultat som vi har fått har vi lärt oss att det krävs anpassningar av uppgifter och information, efter olika behov. Enligt de kvinnor som vi träffat har framförallt läs och skrivförståelsen påverkat förståelsen av projektet. Vi har lärt oss genom utvärdering från gruppen att de utnyttjar Internet på olika sätt. Kvinnorna nämnde att framförallt barnen använder social media mest och sköter dator med Internet. En annan faktor till att social media inte har blivit synligt under projektet, har berott på att gruppen saknade tid att vara aktiv där. De menade att sitta tillsammans vid datorerna underlättade deras förståelse för information och kunskapssökning via nätet. Vi har förstått att det krävs mer tid och språkförståelse för att hantera kunskaper och information via nätet. En annan lärdom har varit att göra uppgifter som är på olika nivåer (lättare och svårare). Kvinnorna nämnde självrättningsuppgifter som önskvärt. Vi presenterade några som finns i vår LMS Opit. Vi har förstått att det kan vara några lösningar som underlättar kvinnornas motivation att söka kunskaper på nätet. Detta är ett sätt att få översikt om vad de behöver lära sig mer om. Tvåspråkig handledning har underlättat för dem som har haft behovet. Grupp sms: en har underlättat kommunikation och information. Gruppen berättade att de läser sms oftare än . Vi har också haft Skype och telefonsamtal med alla om aktiviteter och kursinnehåll. Det har ökat förståelsen för hur till gruppen kan hitta information och fria resurser på nätet som ökar kunskaperna. Genom workshops och handledning har gruppen fått se exempel och upptäcka de fria resurser som finns i Sverige om samhällsinformation bland annat. Utbildningsradions hemsida var för många i gruppen okänt och nytt. De upptäckte att det fanns flerspråkiga översättningar och ämnen som också skolan arbetar med. Genom att söka i deras sida fick de upptäcka bland annat enkla videos för utbildning och nyheter. Som lärare lärde vi oss att inte alla var informerade om vilka hemsidor som finns om utbildning och annan samhällsinformation. Det har varit intressant att upptäcka hur gruppen har sett nyttan av dessa sidor. Av några i gruppen framkom att många sidor har för mycket information på nätet och i uppgifterna. Detta kan 8

9 vara en orsak till varför många vill avgränsa sig när det gäller social media och Internetanvändning generellt. Det kan behövas mer avgränsningar i text, fler bilder och fler videos med undertexter som har flera språk. Gruppen är positiv till fria resurser på nätet och vill lära sig mer, när de har fått se användningsområdena. Som vi har förstått har gruppen fått en ökad medvetenhet om de fria resurser som finns på nätet. De har fått upptäcka hur de med enkla ord kan hitta viktig information på nätet. Vi har lärt oss värdet av att förenkla information och hur man söker information på nätet. Vi har upptäckt att grupp-sms var det enklaste och snabbaste sättet att kommunicera med gruppen. Detta kan bero på att mobiltelefonen är enklare att ta med sig och komprimerar information. Genom tvåspråkiga översättningar kunde förståelsen för information och kommunikation underlättas. De berättelser som framkommit har visat ett positivt intresse för att upptäcka fler fria resurser på nätet och lära sig mer om informationssökning. Vi har lärt oss att förstå olika behov som finns om hur detta kan vidareutvecklas mera, utifrån gruppens behov. Kontakterna med biblioteken i Rinkeby och Kista har även skapat samarbete kring SFI kurserna. Personalen på biblioteken har delat sin expertis inom informationssökning på nätet. MKFC Stockholms Folkhögskola kommer att fortsätta att vidareutveckla SFI på distans Vi över övertygade om att detta stimulerar språkutvecklingen och Internetanvändningen utifrån resultat från projektet. Samarbeten fortsätter att vidareutvecklas med gruppen där flera ansökt om att studera SFI på nätet. Detta gynnar särskilt den målgrupp med kvinnor som har Somalisk bakgrund, som Wall Of Fame projektet har riktat sig till. Vi som har arbetat i projektet från MKFC Stockholms Folkhögskola Emma Hedlund (Svenskspråkig lärare, administratör) Xarbi Mohamed Mohamud (Somalisk lärare) Marja Riitta Ritanoro (projektledare) Lilian Chibiko (kontaktperson) Kalle Hedlund (IKT-pedagog) Majida Dami (Arabisk lärare) 9

10 Slutenkät 10

11 11