Slutrapport för Internetfondens projekt - Somaliska kvinnor som rollmodeller Wall Of Fame Xaruuntii dodka caanka ah

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för Internetfondens projekt - Somaliska kvinnor som rollmodeller Wall Of Fame Xaruuntii dodka caanka ah 2012-01-31 2012-08-31"

Transkript

1 MKFC Stockholms Folkhögskola Slutrapport för Internetfondens projekt - Somaliska kvinnor som rollmodeller Wall Of Fame Xaruuntii dodka caanka ah

2 Projektbeskrivning... 3 Måluppfyllelse av projektet... 3 Aktiviteter... 3 Uppstartsmöten... 4 Möte med elever i Hjulstaskolan... 4 Myndighetsbesök... 5 Möte med elever från Hjulstaskolan... 5 Workshops och kursinnehåll... 5 Möten med Rinkeby bibliotek... 7 Besök på Umma Förskola... 7 Slutfestival Tensta Träff... 7 Analys av resultat... 8 Vi som har arbetat i projektet från MKFC Stockholms Folkhögskola... 9 Slutenkät

3 Projektbeskrivning Internetstiftelsen.se beviljade 2011 projektet Wall Of Fame till MKFC Stockholms Folkhögskola. MKFC Stockholms Folkhögskolas profil är elärande med etnisk mångfald. Lärandet sker i sociala nätmiljöer och på elärplattform OPIT med lärarhandledning. MKFC har tidigare jobbat med somalisk folkgrupp. Vi har exempelvis drivit lärarutbildning på nätet i Somalia. I verksamheten utgår vi från deltagarnas kunskap och språk och därmed tillämpar vi ofta tvåspråkig handledning. MKFC har somalisk ICT-lärare som blir denna grupps mentor. Gruppen skall få tvåspråkig handledning; på somaliska och svenska. Somaliska kvinnors inflytande i skolan förbättras med digital kommunikation Användning av tvåspråkiga digitala verktyg inom Hjulstaskolans administration, bibliotek, lärare och föräldrar ökar deltagande och förbättrar resultaten för elevers lärande. Nyinflyttade föräldrar och barn utan språkkunskap kan inte utnyttja sin demokratiska möjlighet för inflytande i skolan. Informationen har flyttats till Internet och mobilen ägs av alla. Inflytandet kan flyttas till digitala verktyg som inte ställer krav på samma språk, tid och rum. Hjulstaskolans drygt 100 somaliska kvinnor, drygt 100 elever på åk 7-9 och 56 under åk 7 får tvåspråkig handledning och instruktioner genom fysiska möten. Kommunikationen byggs upp med mammor, elever, lärare och biblioteket. Projektet ska öka somaliska gruppens inflytande. Måluppfyllelse av projektet Enligt utvecklingsmålen skulle vi arbetat med social media och digitalisera Hjulstaskolans administration. Eftersom rektor från Hjulstaskolan avslutade samarbetet, på grund av rektorsbyte och tidsbrist, fick vi skapa lösningar på egen hand för att genomföra möten och stimulera Internetanvändning, särskilt gällande målgruppen kvinnor med somalisk bakgrund. En annan faktor som påverkat måluppfyllelsen är gruppens tid och möjligheter att delta. Språkförståelsen och tid är en annan faktor som också har gjort att social media inte fungerat. Gruppen meddelade att de lär sig hantera Internet om de får sitta tillsammans med varandra och handledare. De flesta berättade att SFI på nätet är lösningen för att kunna förstå digital samhällsinformation enklare på Svenska språket. Genom tvåspråkighet blir hanteringen av nytt språk enklare att förhålla sig till och information som finns på nätet. Genom fem stycken regelbundna workshops med gruppen har de suttit vid datorer och gjort kursuppgifter tillsammans under handledning. Vi har inlett dessa tillfällen med att lyfta frågor. Det har visat sig att de som inte kan läsa på Svenska, lärde sig genom att se hur övriga löste uppgifter. Genom samtal med dessa kvinnor framkom att de lär sig genom bilder och att se. Därefter kan de sitta hemma på egen hand enklare och lösa uppgifter. Det framkom behov av SFI på nätet och läs och skrivträning. Som lärare lärde vi oss värdet av att specialanpassade uppgifter mer efter språkförståelse. Vi lärde oss att genom att se och höra, kan denna grupp få förståelse för hur man söker information och resurser på nätet. Vi har kommunicerat med gruppen via Skype och grupp-sms. Det framkom att sms har varit det enklaste och snabbaste kommunikationssättet Under projektet har vi genomfört tvåspråkig handledning av en grupp med 13 stycken inskrivna i vår LMS plattform Opit. Vi har erbjudit tvåspråkig handledning på Somaliska och Svenska. Utöver detta har även ytterligare andra deltagare varit aktiva i workshops vid Tensta Träff. Aktiviteter Aktivitet Totalt antal Effekt e-kurs 5 delkurser/moduler 13 deltagare examinerades Myndigheter 14 besök Personal informerade Bibliotek 50 deltagare Tre möten, en genomgång och en webbföreläsning Workshop 5 tillfällen 100 deltagare 3

4 Slutfestival 1 tillfälle 18 stycken deltagare Pressmeddelande 3 stycken MyNewsdeskutskick läst 602, 407 redaktioner 1806 journalister har mottagit e- postutskick. Utvärdering 9 stycken Utvecklat projektet Blogg med 6 2 kommentarer Publicering av Creative Commons blogginlägg Vår hemsida Hela e-kursen har publicerats på med Creative Commons Erkännande 3.0 Unported Licens. Grupp-sms 100 För kommunikation med de 13 deltagarna på e-kursen. Uppstartsmöten 3 stycken 60 personer Skolbesök 100 elever Vi diskuterade med elever om hur digitala verktyg kan användas i skolan. Vi gav också praktiska exempel. Uppstartsmöten Hjulstakolan var under uppstarten under förändring. Flera rektorer slutade och en ny väntades komma. Detta har påverkade arbetet med eleverna och skolans personal. En somalisk lärare var anträffbar och spred informationen om projektet till föräldrar. Möten hölls inledningsvis vid Hjulstaskolan med rektor och somalisk lärare. Där möttes två rektorer och tre ansvariga från MKFC (Lilian Chibiko, Xarbi Mohamed Mohamud och Marja-Riitta Ritanoro). MKFC Stockholms Folkhögskola (Kalle Hedlund, Emma Hedlund, Xarbi Mohamed Mohamud, Marja Riitta) har under tre tillfällen haft uppstartsmöten under tre kvällar med en grupp föräldrar med Somalisk ursprung. Syftet med dessa möten har varit att diskutera vilka behov som finns gällande kurser via Internet. Detta ligger till grund för att ta fram kurser efter dessa behov, för att stärka kunskapsnivåerna och behörigheter. Innan mötena med föräldrarna från Tensta och Hjulsta, skapade MKFC en blogg: Kurserna förbereddes till LMS plattformen OPIT. Efter diskussioner med föräldrarna lade vi till kärnämnen för egenstudier på gymnasienivå och läxläsningsstöd i kursen för att stödja föräldrars skolbarn i Hjulsta i läxläsning. De flesta hade anknytning till Hjulstaskolan. Under första mötet presenterade vi oss för varandra. Vi pratade om kunskaper, erfarenheter och utbildningssystemet i Sverige. Det framkom att många får slussas till olika institutioner och pendla långt för göra sina ärenden som medborgare. Vi diskuterade rättigheter och skyldigheter som samhället har och medborgaren. De flesta i gruppen hade stora familjer och betonade värdet av flexibla utbildningar. Många av mödrarna berättade att deras studietider passar bättre andra tider på dygnet, än de traditionella som finns på dagtid. Möte med elever i Hjulstaskolan Emma och Xarbi Mohamed har presenterat läxhjälp för en högstadieklass med Somalisk bakgrund. De fick prova att anmäla sig via hemsidan till läxhjälp. Vi visade bloggen och Opit. Efteråt pratade vi med ungdomarna. Många talade om att de önskar att skolan kunde ha en hemsida där de kan lyfta sina exempel. Vi lovade att lyfta deras exempel på Wall Of Fame blog och hemsidor. De blev överraskade tror vi. De flesta av eleverna har bloggar, Facebook, Twitter etc och använder det dagligen. De klagade på skolan som inte använder det. De brukar lösa sina läxor tillsammans när de är ute på nätet. Klassen verkar vara mycket digitalt orienterad, men behovet av att få läxhjälp är stort, genom digitala verktyg. De frågade efter hur de 4

5 kan använda mobilen för läxor. Smarta ungdomar! De var positiva till att delta i läxhjälp. De fick informationspapper och kommer att sprida detta även till sina föräldrar. Myndighetsbesök Emma Hedlund och Majida Dami (Arabisk lärare och överstättare, MKFC) besökte myndigheter och informerade och diskuterade projektet vid Tensta, Kista och Rinkeby. Vi lämnade informationspapper med flera översätningar, diskuterade och spred projektet. Vi listade alla myndigheter och institutioner som besöktes. Informationspapper översattes till Svenska, Arabiska och Somaliska om projektet. Sammantaget bemöttes våra presentationer och samtal positivt. Chefer och personal från arbetsförmedlingarna och biblioteket visade intresse och diskuterade projektet. De berättade att de är positiva till samarbeten, men behövde få detta godkänt från ledningen. Från biblioteket fick vi bland annat veta att många kvinnor som saknar kunskaper i Svenska språket, söker sig dit med sina barn. Personalen menade att SFI och bilder underlättar för dessa kvinnor med barn att förstå information och litteratur och information på nätet. I försäkringskassan vid Kista fick vi ett längre möte med Eva som är chef. Vi fick en visning av lokalen och deras datorer för besökare. Hon berättade att många som har somalisk bakgrund säger att de saknar dator i hemmet. Personal handleder dessa personer att fylla i blanketter och digital information. Eva berättade att många och särskilt kvinnor med somalisk bakgrund, har mobiler av äldre modeller. Många får handledning i Försäkringskassan om hur de kan fylla i blanketter utifrån flera språköversättningar. Efter mötet med försäkringskassan diskuterade Emma och Majida om dessa personer verkligen saknar dator i hemmet. Kanske är informationen svår att förstå och därför behövs handledning. Vi delade ut informationspapper till kvinnor vi mötte med Somalisk bakgrund och informerade om projektet. Dem vi träffade hade stort intresse av SFI online. Många blev positivt överraskade att det är gratis att delta i projektet och ville sprida informationen vidare. SFI online framkom som efterfrågat från personer och myndigheter. Möte med elever från Hjulstaskolan Xarbi Mohamed och Emma mötte med en klass i högstadiet. Vi visade vårt LMS, hemsidan och hur de anmäler sig till våra kurser. Vi informerade om projektet och delade ut informationspapper att sprida även till deras föräldrar. Klassen har Somalisk bakgrund. Eleverna berättade att de har stor dator och Internetvana. Det berättades om önskemål om att även skolan kunde erbjuda mer digitala forum att dela kunskaper och diskutera skolarbete här. Vi visade att de kan dela sina exempel via vårt projekt och även presentera sina egna bloggar och Twitter. Via grupp-sms skickades information om projektet och kursinformation till eleverna och deras föräldrar. Workshops och kursinnehåll Innehållet i våran onlinekurs har handlat om Twitter, blog, fria resurser på nätet för kunskapssökning och informationssökning. Detta skulle också fungera som stöd för läxhjälp. Vi fick under projeket rapport från Wall Of Fame gruppen att de behövde regelbunda workshops för att kunna göra kursuppgifter. Vid dessa tillfällen kunde fler delta än dom som var inskrivna i Opit LMS. Gruppen menade att LMS och digitala verktyg är nya metoder att arbeta med, vilket gjorde att vi bokade sal och möten veckovis. Eftersom de flesta i gruppen hade mobiler av äldre modeller, skickades gruppsms för att skapa kommunikation. Gruppen bestod av kvinnor med Somaliska bakgrund, men det fanns även män som var intresserade av att delta i våra workshops. Emma och Mohamed visade kursutbud som vi erbjuder på nätet och hur uppgifter besvaras i Opit (LMS). Vi hade fem stycken inplanerade workshops (kursuppgifter i Opit, LMS) efter gruppens önskemål. Syftet 5

6 med dessa var att praktisera uppgifter tillsammans och få handledning. En matris utvecklades med bedöming för lärare och studerande som grund för projektet. Eftersom gruppen hade sysselsättningar på dagarna med utbildning och arbete var kvällstider enklare att träffas då. Vi visade på sätt att söka information på nätet och utbildningsradion. Många uppskattade muntliga berättelser och videos. Ingen hade tidigare sett Utbildningsradions sida till exempel. Videos var särskilt uppskattat. En av kvinnorna menade att det beror på den muntliga traditionen som finns i Somalia. Många berättade att språket påverkar aktiviteten och förståelsen av uppgifter och Internet. Det var många som visar stort intresse för att ansluta sig till SFI på nätet framöver. Under våra möten redde vi också ut oklarheter kring lösenord och e-postadresser. Två av kvinnorna som deltog berättade att de önskar läs och skrivträning. De berättade att de inte skriva vilken e-postadress de har. Kvinnorna berättade att de önskade mer självhjälpsuppgifter. Deras tankar lärde oss att läs- och skrivförståelsen påverkar hur en grupp förstår plattformen och Internet. Det bekräftade att SFI på distans också kan stödja kvinnornas Internetanvändande. Andra tankar från gruppen som kom, var behovet av någon slags digital läsförståelse kurs och Internetkurs. De berättade att det är nytt för dem att jobba i plattform, sökmotorer och andra digitala verktyg på nätet. Emma och Xarbi skickade grupp-sms med information and uppgifter. Vi jobbade praktiskt med uppgifter som finns I Opit (lärplattformen). För första gången upptäckte särskilt två av kvinnorna hur de kunde söka information i Google med ett ord. De lärde sig att använda snabbkommandon på datorn (kopiera och klistra in länkar). I samtal med kvinnorna fick vi veta att en del inte kan läsa och skriva. De förklarade att det påverkar hur de förstår datorn och Internet. De blev stolta över att ha lärt sig skriva ett sökord i Google och välja till exempel att söka efter en dikt. De som inte kunde läsa och skriva lärde sig genom att se hur andra gjorde. SFI-uppgifter som hittills skapats visades också för gruppen under workshops. Vi visade sökmotorer och jämförde skillnader och likheter mellan dessa. De som inte kunde skriva på Svenska, fick vara med och lära sig av de övriga i gruppen. Dessa personer berättade om den muntliga traditionens betydelse för deras lärande. Gruppen betonade att bilder, videos och berättelser på Somaliska och Svenska stödjer deras digitala och språkliga läsförståelse. De som inte kunde skriva berättade att de lärde sig hur bilderna ser ut i Utbildningsradion. Emma visade olika ämnen som är kopplade till skolans ämnen och kursplaner. Särskilt kvinnorna blev intresserade när de fick se att det finns undertexter och röst funktioner i hemsidan. En av kvinnorna som kunde skriva på Svenska berättade att hon tog ut nya ord genom undertexterna, för att senare söka efter dem in Lexin som Emma visade. Vi lärde oss att små och avgränsade sökord, genererar mer specifika svar via Internet. Genom röststöd och undertext kunde förståelsen för informationen öka. Kvinnorna menade att det är spännande att ta reda på ord som de inte känner igen. De framkom av några att Lexin var okänt förut och att de nu kan översätta nya ord där. Emma Hedlund (lärare, MKFC Stockholms Folkhögskola) utvecklade en digital enkät med frågor till Wall Of fame-gruppen. Enkäten skickades via e-post till gruppen. Detta gjordes för att synliggöra erfarenheter och kunskaper som gruppen har fått via Internet, kursen och workshops. Den somaliska läraren (Xarbi Mohamed Mohamud) kommunicerade tvåspråkigt via Skype tillsammans med den svenskspråkiga (Emma Hedlund) och telefon om information, frågor och uppgifter. Gruppen fick även grupp sms med information om kommande aktiviteter att planera för. Framför allt genom samtal har vi fått viktig information om frågor om kurser, informationssökning, språk och Internetanvändning. De workshops vi haft vid Tensta träff, har visat exempel på kursuppgifter i vår plattform och informationsoch kunskapssökning via nätet. Genom tvåspråkig handledning och att se hur andra har praktiserat uppgifter 6

7 och sökt information via nätet, har gruppen skapat en större förståelse för varför de behöver dessa kunskaper. Det framkom från gruppen att de är vana vid att lära sig genom den muntliga kommunikationen och fysiska möten. Språkkunskaper och tidsbrist framkom som faktorer som påverkade varför social media inte kunde synliggöras. Gruppen menade att de främst vill använda sin Facebook för att nå familj och vänner. Vidare berättades att flerspråkighet med bilder, poesi och berättelser, ökar förståelsen för viktig samhällsinformation. Utbildningsradion uppskattades eftersom det finns många videos och översättningsmöjligheter. Sammanfattningsvis har vi förstått att gruppen har olika språkkunskaper och behov när det inhämtar kunskaper via internet. Enkla sökord, musik, poesi och bilder var exempel som gruppen menade underlättade förståelsen för informationssökning och förståelsen för denna. Möten med Rinkeby bibliotek Under Mars månad kontaktade Emma Biblioteken i Järvafältet för att skapa samarbete. Vi har fått respons från Liv Fridell (ansvarig för biblioteket i Rinkeby). Liv ville gärna att vi skulle skapa ett samarbete kring någon digital aktivitet i framtiden om material och enkla hänvisningar till detta, integrerat med kursverksamhet. Emma, Xarbi Mohamed och Marja Riitta mötte ansvariga för Rinkeby och Kista bibliotek. Henrik Hannfors (ansvarig för Kista bibliotek) och Liv presenterade digitala resurser och gav råd om informationssökning, gällande gruppen som har Somalisk bakgrund. Vi diskuterade hur vi kan samarbeta och involvera gruppen och inför kommande SFI på nätet som startas i höst. Syftet med mötet var att diskutera former för kommande samarbeten i projektet. Vi bestämde biblioteksvisning för Wall Of Fame gruppen. Ett annat syfte var även att diskutera hur vi kan fortsätta att få projektet att fortsätta efter avslut. Vi bestämde att vi kommer att följa upp och boka in gruppen för att träna språk och informationssökning via nätet. Henrik och Liv erbjöd att handleda i detta och boka in möten med gruppen och andra som behöver stöd. De beskrev hur viktig samhällsinformation kan hittas, beroende på individens förkunskaper. Henrik och Liv menade att det är viktigt att de få en överblick om detta, för att kunna anpassa handledningen efter detta. Vi bestämde möte för Wall Of Fame gruppen att få bibliotekshandledning av dem. Vi utbytte kunskaper och erfarenheter hur olika grupper har olika behov om informationssökning. Det framkom att språkkunskaper, sociala situationer och muntliga traditioner är faktorer som påverkar hur man förstår och använder Internet. Vi fick lära oss om informationssökningstjänster och digitala guider som biblioteket har. Emma och Xarbi Mohamed besökte även språkcaféet i Rinkeby bibliotek. Vi berättade om syftet med projektet och utbytte erfarenheter om hur utbildning, språk och internet kan kombineras. Det var två kvinnor som representerar Röda Korset som ansvarade för språkcaféets aktiviteter. Dessa kvinnor menade att för att förstå information skriftligt och via Internet, krävs muntlig träning först. Därför är muntlig träning en start för att senare få förståelse för hur information kan sökas på olika sätt. Vi presenterade hur vi har jobbat med projektet och om kommande SFI på nätet. Vid ett annat tillfälle fick Emma, Xarbi Mohamed och en av kursdeltagarna en biblioteksvisning av Henrik och Liv (ansvariga). De visade exempel på digitala resurser som kan användas för att lära sig flera språk. Besök på Umma Förskola Majida Dami (lärare i Arabiska, MKFC) och Marie Hedegård (SFI-lärare, MKFC) besökte avslutningsfesten på Umma Förskola i Rinkeby. Båda arbetar i MKFC Stockholms Folkhögskola. Förskolan har en Muslimsk inriktning och barn med Somalisk bakgrund. Syftet med mötet var att sprida och bjuda in till projektet, men även att visa exempel på ytterligare möjligheter till som finns att tillägna sig kunskaper via nätet och information för föräldrar, barn och lärare. Slutfestival Tensta Träff Onsdagen 29 augusti hade vi avslutningsfest med Wall Of Fame gruppen vid Tensta Träff. Vi åt mat 7

8 tillsammans, sammanfattade projektet och utvärderade. Abdiraham presenterade en hemsida som nyligen skapats tillsammans med föräldrar som bor i Sverige och som har Somalisk bakgrund. Den ger till exempel viktig samhällsinformation och nyheter i omvärlden. Sidan har både Somalisk och Svensk översättning. Under mötet framkom även att språkförståelsen påverkar Internetanvändningen. Av kvinnorna framkom särskilt att de kommer att söka SFI på nätet. Genom våra tvåspråkiga möten har en förståelse byggts upp kring vilka fria kanaler som finns på nätet, för att stimulera kunskapsutveckling och rättigheter som medborgare. Eftersom gruppen inte hade svarat på enkäten via nätet om utvärdering, delades denna ut i pappersform. Enkäten besvarades anonymt av 9 stycken personer (se bilaga). Genom våra möten har gruppen berättat att de har fått en bild av de möjligheter och fria resurser som finns på nätet om samhällsinformation och kunskapsutveckling. I slutet av mötet delades diplom ut till alla deltagare. Se enkäten nedan via Google Docs och bilaga: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?from =true&formkey=deqwdgyxvgtxzlnbtwtlvkx ONkRVWHc6MQ Materialet som producerats inom projektet har licensierats under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported Licens och publiceras på projektets hemsida Analys av resultat Enligt de resultat som vi har fått har vi lärt oss att det krävs anpassningar av uppgifter och information, efter olika behov. Enligt de kvinnor som vi träffat har framförallt läs och skrivförståelsen påverkat förståelsen av projektet. Vi har lärt oss genom utvärdering från gruppen att de utnyttjar Internet på olika sätt. Kvinnorna nämnde att framförallt barnen använder social media mest och sköter dator med Internet. En annan faktor till att social media inte har blivit synligt under projektet, har berott på att gruppen saknade tid att vara aktiv där. De menade att sitta tillsammans vid datorerna underlättade deras förståelse för information och kunskapssökning via nätet. Vi har förstått att det krävs mer tid och språkförståelse för att hantera kunskaper och information via nätet. En annan lärdom har varit att göra uppgifter som är på olika nivåer (lättare och svårare). Kvinnorna nämnde självrättningsuppgifter som önskvärt. Vi presenterade några som finns i vår LMS Opit. Vi har förstått att det kan vara några lösningar som underlättar kvinnornas motivation att söka kunskaper på nätet. Detta är ett sätt att få översikt om vad de behöver lära sig mer om. Tvåspråkig handledning har underlättat för dem som har haft behovet. Grupp sms: en har underlättat kommunikation och information. Gruppen berättade att de läser sms oftare än . Vi har också haft Skype och telefonsamtal med alla om aktiviteter och kursinnehåll. Det har ökat förståelsen för hur till gruppen kan hitta information och fria resurser på nätet som ökar kunskaperna. Genom workshops och handledning har gruppen fått se exempel och upptäcka de fria resurser som finns i Sverige om samhällsinformation bland annat. Utbildningsradions hemsida var för många i gruppen okänt och nytt. De upptäckte att det fanns flerspråkiga översättningar och ämnen som också skolan arbetar med. Genom att söka i deras sida fick de upptäcka bland annat enkla videos för utbildning och nyheter. Som lärare lärde vi oss att inte alla var informerade om vilka hemsidor som finns om utbildning och annan samhällsinformation. Det har varit intressant att upptäcka hur gruppen har sett nyttan av dessa sidor. Av några i gruppen framkom att många sidor har för mycket information på nätet och i uppgifterna. Detta kan 8

9 vara en orsak till varför många vill avgränsa sig när det gäller social media och Internetanvändning generellt. Det kan behövas mer avgränsningar i text, fler bilder och fler videos med undertexter som har flera språk. Gruppen är positiv till fria resurser på nätet och vill lära sig mer, när de har fått se användningsområdena. Som vi har förstått har gruppen fått en ökad medvetenhet om de fria resurser som finns på nätet. De har fått upptäcka hur de med enkla ord kan hitta viktig information på nätet. Vi har lärt oss värdet av att förenkla information och hur man söker information på nätet. Vi har upptäckt att grupp-sms var det enklaste och snabbaste sättet att kommunicera med gruppen. Detta kan bero på att mobiltelefonen är enklare att ta med sig och komprimerar information. Genom tvåspråkiga översättningar kunde förståelsen för information och kommunikation underlättas. De berättelser som framkommit har visat ett positivt intresse för att upptäcka fler fria resurser på nätet och lära sig mer om informationssökning. Vi har lärt oss att förstå olika behov som finns om hur detta kan vidareutvecklas mera, utifrån gruppens behov. Kontakterna med biblioteken i Rinkeby och Kista har även skapat samarbete kring SFI kurserna. Personalen på biblioteken har delat sin expertis inom informationssökning på nätet. MKFC Stockholms Folkhögskola kommer att fortsätta att vidareutveckla SFI på distans Vi över övertygade om att detta stimulerar språkutvecklingen och Internetanvändningen utifrån resultat från projektet. Samarbeten fortsätter att vidareutvecklas med gruppen där flera ansökt om att studera SFI på nätet. Detta gynnar särskilt den målgrupp med kvinnor som har Somalisk bakgrund, som Wall Of Fame projektet har riktat sig till. Vi som har arbetat i projektet från MKFC Stockholms Folkhögskola Emma Hedlund (Svenskspråkig lärare, administratör) Xarbi Mohamed Mohamud (Somalisk lärare) Marja Riitta Ritanoro (projektledare) Lilian Chibiko (kontaktperson) Kalle Hedlund (IKT-pedagog) Majida Dami (Arabisk lärare) 9

10 Slutenkät 10

11 11

Slutrapport för Internetfondens projekt - Somaliska kvinnor som rollmodeller Wall Of Fame Xaruuntii dodka caanka ah 2012-01-31 2012-08-31

Slutrapport för Internetfondens projekt - Somaliska kvinnor som rollmodeller Wall Of Fame Xaruuntii dodka caanka ah 2012-01-31 2012-08-31 MKFC Stockholms Folkhögskola Slutrapport för Internetfondens projekt - Somaliska kvinnor som rollmodeller Wall Of Fame Xaruuntii dodka caanka ah 2012-01-31 2012-08-31 Projektbeskrivning... 3 Måluppfyllelse

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE - 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Innehåll Välkommen till Vetlanda Lärcentrum och utbildning i svenska för invandrare... 3 Öppettider Vetlanda Lärcentrum... 4 Utbildning i svenska

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning

Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning ABF Stockholm, 2012 Ett projekt finansierat av Internetfonden Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING 3 2 PROJEKTBESKRIVNING 3 2.1 DEFINIERADE MÅL

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011 SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 1.Ett stort tack till.se! Ett stort tack till.se som gett oss medel för tredje gången att utbilda 60 vuxna

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Information om Certifieringskursen till:

Information om Certifieringskursen till: Information om Certifieringskursen till: Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Presentation av kursen I samverkan med Branschrådet För Hälsa finns möjligheten att ansöka om certifiering till Personlig

Läs mer

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM AUGUSTI 2013 DIGITAL LEARNING ERBJUDER EN KOMPLETT HELHETSLÖSNING KALLAD 360 PRINCIPEN! VI BASERAR VÅRT MATERIAL PÅ NÅGOT SOM VI KALLAR 360-PRINCIPEN SOM

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2 Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålsundervisning Iákovos Demetriádes Europeisk Språkportfolio, verktygslådan för modersmål och svenska som andraspråk 3 ESP och modersmålsundervisningen ESP språkutvecklingsnivåer

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Vilka är vi? Helena Ahlgren Leg. logoped Kärnhuset helena.ahlgren@halmstad.se Ulrika Thorbjörnsson Barnbibliotekarie Stadsbiblioteket

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek. Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011

Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek. Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011 Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011 Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2010 År efter år fortsätter Sverige att ligga i den

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se

Användarmanual Skolrapport.se Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass...1 Om Vklass lärplattform...2 Videomanual...2 Att komma igång med skolrapport.se...2 Varför ska jag registrera

Läs mer

Slutrapport VoteIT Mix

Slutrapport VoteIT Mix Slutrapport VoteIT Mix 1. Inledning Nya tider och ny teknik leder till nya beteenden och nya sätt att mötas, detta ger oss nya hinder men främst nya möjligheter. För den unga generationen i Sverige och

Läs mer

Interkulturella möten via Internet

Interkulturella möten via Internet Sida 1 av 9 Interkulturella möten via Internet Slutrapport augusti 2013 Sida 2 av 9 En projektbeskrivning Vi har genomfört ett projekt som riktat sig mot den grupp nysvenskar som behöver extra mycket stöd

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen i Sävsjö kommun Innehållsförteckning Skolans webbplats... 1 Elevernas IT-användning... 3 IT-policy för personal inom BUN, Sävsjö kommun... 4 IT-policy för

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18. Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2007, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek

Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Göteborg 2 mars, 2011 Innehåll: Vår kulturella plattform Pedagogiska utmaningar Alingsås biblioteks Internetkurser Källa: Olle

Läs mer

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 1. Bakgrund.. 3 Leverantören 3.SE

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien Instruktioner Part 1: Glosor - träna på att uttala, stava samt veta vad den svenska motsvarigeten till ordet är. Glosorna får du i pappersform varannan måndag (jämna veckor), för att sätta i din läxpärm.

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan en handledning 1 www.karlskoga.se Inledning Andelen barn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar inom förskolan i Karlskoga kommun. Det är barn vars föräldrar

Läs mer

Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro

Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro 1. Sammanfattning Under våren 2012 inleddes ett samarbete mellan Barn och Utbildning och Stöd och Lärande kring närvaro i skolan. Ett antal områden utkristalliserade

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

Slutrapport för Internetfonden

Slutrapport för Internetfonden Slutrapport för Internetfonden Webbprogrammering i matematik och fysikundervisning Mikael Tylmad mikael@roboro.se Fredrik Atmer fredrik.atmer@gmail.com Ella Kai-Larsen e@k-l.se 10 april 2014 http://www.profyma.se/

Läs mer

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentägare Agneta Forsvik Lundmark Dokumentnamn Verktyg för arbetet med digitalt lärande i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Kurs i Dokumenthantering. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier en halvdag. Studietid:

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Verksamhet Bildning VISION Alla barn och elever ska få den digitala kompetens de kommer att behöva, både nu och i framtiden. De ska få redskap och utveckla

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

instruktionsmanual till föräldrar

instruktionsmanual till föräldrar instruktionsmanual till föräldrar Välkommen till Pluttra! Pluttra är ett digitalt verktyg för dokumentation, kommunikation och information för förskolan. Genom en helhetslösning där skolan genom utbildning,

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Eleverna och internet 2015

Eleverna och internet 2015 Eleverna och internet 2015 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson iis.se Version 1.0 2015 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Utveckling av digitala lärresurser och webb 2.0 2007/08

Utveckling av digitala lärresurser och webb 2.0 2007/08 1 av 5 2008-06-17 14:17 Startsida Gästbok Media Blogg Resan Språkprogram Videokonferenser Youtube Kursutvärdering Projekt SLUTRAPPORT 2008-05-29 Utveckling av digitala lärresurser och webb 2.0 2007/08

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

RECOMMENDED OR REQUIRED READING

RECOMMENDED OR REQUIRED READING OPETUSSUUNNITELMA 2015 på förskole och lågstadiet KOODI 693683P Orienterande praktik 1:a året Efter orienterande praktik har de studerande en utvecklad ämnessyn och en fördjupad syn på sin lärarroll samt

Läs mer

SKOLRÅDET Mötesprotokoll (2014-03-25)

SKOLRÅDET Mötesprotokoll (2014-03-25) 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare & justeringsman Sverker & Annette (ordf), Patrik (sekreterare), Ingela (justerare) 3. Föregående protokoll Besök av Michael Asp (IKT-frågor) flera anmälde

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Betygsskalan och betygen B och D

Betygsskalan och betygen B och D Betygsskalan och betygen B och D Betygsstegen B och D grundar sig på vad som står under och över i kunskapskraven för betygen E, C och A. Betygen B och D speglar en kunskapsprogression där eleven har påvisbara

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer