kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!"

Transkript

1 kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar hur man kan utnynja och använda IKT i undervisningen. Denna broschyr gjordes i december För fullständiga och helt aktuella uppgiier, se SIKTA- katalogen i it s learning se it s learning/ikt- samordningen/ikt- fortbildningen/sikta Tänk på vår miljö! Detta dokument bör läsas på skärm och inte på papper. Grundtanken är an utbildningen ska vara förankrad i det vardagliga arbetet. Principen är an varje kurs motsvarar studier och arbete på ca 10 arbets0mmar fördelat på två sammankomster (2h/ 0llfälle) samt självständigt arbete däremellan motsvarande ca 6 h. Som deltagare i en SIKTA- kurs får du möjlighet an nätverka med likasinnade, IKT- intresserade pedagoger! Viveka Gulda Lund Stad Annika Möller Larsson Lund Utbildningsförvaltningen Karin Montén Lund Öster

2 Att skriva i molnet - SkyDrive och Google docs som en resurs i skolan Kursen vänder sig 0ll dig som vill lära dig mer om hur man kan samarbeta på nätet när man skriver. Vi går igenom olika kostnadsfria nätresurser som kan användas för an skriva 0llsammans i real0d. Vi går också igenom tjänster som erbjuder fillagring på nätet för bänre 0llgänglighet, backup och samarbete. Vi kommer an skapa en konto hos Google. Om du redan har en (t ex en Gmail- konto) är det bra om du tar med inloggningsuppgiier (användarnamn och lösenord).

3 Bygg upp en pedagogisk kurs i it s learning Kursen vänder sig 0ll dig som vill skaffa dig en grund för an skapa kurser med en pedagogiskt innehåll i It s Learning. Fokus kommer an ligga på an fylla kursen med pedagogiskt material och innehåll, inte på själva skapandet av kurser. Tillsammans diskuterar vi och delar med oss av idéer och tankar kring struktur och innehåll. I kursen kommer vi an skapa och bygga upp en kurs i it s learning. Vi går igenom hur man kan strukturera sin kurs och fyller den med pedagogiskt innehåll. Vi lär oss hur man kan använda sig av it s learnings?resurser? och?ak0viteter?. Vi jobbar bl.a. med följande: Pedagogiska länkar Inbäddat material från t.ex. YouTube Test med verktyget Test 2.0, Undersöknings- /utvärderingsverktyget Filer/mappar med kursmaterial Inlämningsmappar/uppgiIer etc.

4 Datorn - en resurs att räkna med - Geogebra i matematikundervisningen GeoGebra är en dynamiskt algebra- och geometrisystem där man arbetar med punkter, sträckor, vektorer, cirklar med mera. Med hjälp av GeoGebra kan du hantera geometri, algebra och analys interak0vt. Du kan skapa interak0vt undervisningsmaterial som hemsidor och även arbeta med grafer, tabeller och sta0s0k. Du kan också skapa undervisningsmaterial som inte kräver uppkoppling hela 0den. Geogebra bygger på, an man delar med sig av vad man gjort, med hjälp av wikis och an man får ta del av vad andra gjort. Kursen ges i två olika versioner: - GeoGebra för gymnasiet - GeoGebra för grundskolan 4-9

5 Det "flippade klassrummet" I en försök an få mer 0d med eleverna på lek0ons0d och an länare bedöma dem forma0vt, så flippar vi klassrummet. AN stå och mässa och föreläsa på lek0onerna och låta eleverna lösa problem hemma i läxa håller inte längre. Istället filmar vi föreläsningarna och genomgångarna, låter eleverna 0Na på dem hemma i läxa, så många gånger de vill, och använder lek0onerna 0ll an lösa problemen 0llsammans med eleverna. Varje lek0on hinner vi möta alla elever i klassrummet, vi får en bänre överblick av var de befinner sig i förhållande 0ll kunskapsmålen, och förhoppningsvis sparar vi 0d på köpet. DeNa är ingen egentlig kurs. Det är snarare en workshop där vi lär oss 0llsammans, där vi kan stödja varandra och där vi kan uhorska de tekniska möjligheterna en 1-1- miljö kan ge oss (OBS! AN du har 0llgång 0ll 1-1 miljö är inget krav för an gå kursen, 0llgången 0ll dator i klassrummet underlänar dock genomförandet av hemuppgii etc.).

6 Digitalt berättande och visualisering Under denna kurs får du prova på an använda bild och ljud som en verktyg för an uppnå kunskapsmålen. Program som används är bl a Windows Moviemaker 7, men även andra liknande program kan användas. Kursen riktar sig 0ll alla stadier (F- Gymnasiet) En Bild säger mer än tusen ord - bildredigering Under denna kurs får du prova på att använda bild och ljud som ett verktyg för att uppnå kunskapsmåenl. Program som används är bl a Windows Moviemaker 7, men även andra liknande program kan användas. Kursen riktar sig till alla stadier (F- Gymnasiet)

7 Film i förskola och skola (PC, Mac, IPad) Med digital teknik har det aldrig varit enklare an unrycka sig med film. Kursen vänder sig 0ll dig som vill lära dig mer om hur man kan arbeta med film med eleverna/ barnen. Vi diskuterar olika pedagogiska lärsitua0oner när filmen kan vara en bra alterna0v som unrycksmedel. Du får lära dig an redigera film och publicera den på nätet. Du kan anmäla dig oavsen om du har en Mac, PC eller ipad. Vid första kurs0llfället utgår vi från en pedagogisk diskussion om filmmediet i skolan vareier gruppen delas upp för an lära sig mer om det tekniska hanterandet beroende på vilken programvara man har. Man får en uppgii an arbeta med under en sexveckorsperiod. Vid andra kursträffen 0Nar vi på varandras filmer och diskuterar erfarenheter och ger varandra 0ps. En workshop erbjuds mellan de två 0llfällena där man kan får direkt handledning och hjälp.

8 Gratis är gott - gratisresurser på Internet för skolan - Vi 0Nar på några gra0stjänster som finns på nätet och som skulle kunna vara användbara i skolan. - Vi registreras oss på någon eller några och testar an använda dem i verkligheten. Vi kommer an testa sajter som passar 0ll olika verksamheter och olika åldrar. Informationssökning och källkritik på webben - Lär dig söka effek0vare och bänre! - Lär dig om hur sökmotorer fungerar och får en kort historik om sökmotorer. - Varför kommer visa sökträffar före andra? Vad är Google PageRank för något? - Google dominerar marknaden stort men vad finns där för alterna0v? - Grundläggande källkri0k & upphovsrän

9 Gå till källan! Källkri'k och historiebruk på nätet Vi arbetar med källkri.k och källanalys med utgångspunkt i nätbaserad text- och bildmaterial. Film, PowerPoint, animeringar, musik och interak0va dokument används för an analysera källmaterial och historiebruk. Vi gör färdiga lek0ons- och temaplaneringar anpassade 0ll de nya kursplanerna i Hi, Re och Sh på såväl gymnasiet som grundskolan. Kursupplägg På första träffen går vi igenom hantverket och nätbaserade resurser. Vi provar på och gör något konkret. Möjligheten finns an utgå ifrån en material som du redan arbetar med i dina kurser eller som du planerar an genomföra under den närmaste fram0den. Vi planerar en större arbete, kanske 0ll och med en tema, och återkommer för an dela med oss av dena 0ll varandra och redovisa våra resultat på den sista träffen. Vi diskuterar vad som fungerade bra och mindre bra med eleverna och utbyter erfarenheter.

10 Räkna med datorn som verktyg - Kursen riktar sig 0ll dig som undervisar i grundskolans 0digaste årskurser. - Du får 0ps och idéer kring hur man kan använda datorn och olika gra0s webbresurser i matema0kundervisningen Sharing is caring - våga visa upp dina elevers arbeten för världen! Kursen innehåller bland annat: Inspira0on- sharing is caring Konkreta 0ps på användning av en blogg Digitala läromedel som är användbara, konkreta exempel Gör en egen klassblogg med Wordpress eller Blogger Publicering- integritet Lägga in filmer- skapa Youtubekonto

11 Skriva sig till läsning Kursen baseras på Arne Tragetons idéer och metodik för skriv- och läsinlärning och riktar sig 0ll pedagoger som undervisar F- 3. AN använda datorn som skrivverktyg innebär en nyn sän an tänka kring elevens skrivande. Språket får en helt annat utrymme och diskussioner kring språkets uppbyggnad, innehåll och struktur på hög nivå sker redan i årskurs 1. Då innehållet betonas (istället för "formandet") upptäcker eleven snart an skrivandet blir meningsfullt och både många och långa texter produceras. Under kursen får du ta del av mina erfarenheter. Hur börjar man? Hur många datorer behövs 0ll en klass? Hur kan en lek0on se ut? Hur går man vidare i årskurs 2?

12 SmartBoard i undervisningen Sociala medier i skolan - Få en inblick i vad dina elever gör på t.ex. facebook. - Vi startar egna facebookkonton (om ni inte redan har) och 0Nar lite på hur man kan använda facebook som en komplement i undervisningen. Vi 0Nar också lite på bloggar, på twiner, på forum och på spel, för an bli medvetna om en del av elevernas kommunika0onskanaler. - Kursen riktar sig 0ll dig som undervisar F- 6 och vill komma igång med an använda en interak0v skrivtavla i klassrummet. - Du får lära dig en del om Smartboard- programmet Notebook och du får 0ps och idéer på hur du kan använda den interak0va skrivtavla i din undervisning.

13 Välkommen med din anmälan redan idag! Anmälan görs av rektor via mail 0ll: Viveka Gulda, (Lund Stad) Annika Möller Larsson, (Lund Utbildningsförvaltningen) Karin Montén, (Lund Öster) I mailet anges deltagarnas namn, mailadress, önskad kurs samt förslag på datum (om minst 15 deltagare anmäls sam0digt). Kursavgi: 500 kr/deltagare och kurs Denna broschyr gjordes i december För fullständiga och helt aktuella uppgiier, se SIKTA- katalogen i it s learning se it s learning/ikt- samordningen/ikt- fortbildningen/sikta

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kurser för alla vt 2014

Kurser för alla vt 2014 Kurser för alla vt 2014 Hela kurskatalogen finns på www.avmkr.se. Välkommen till fortbildning och kurser för alla pedagoger i Kronobergs län hos AV-Media Kronoberg! I vår har vi färre fasta datum för kurserna

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER. NYTT PROJEKT för MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT!

KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER. NYTT PROJEKT för MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT! KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER NYTT PROJEKT för läsförståelse MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT! Kurskatalog för vårterminen 2015 AV-MEDIA KRONOBERG/ REGION KRONOBERG

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer

IT-utrustning på skolor och förskolor

IT-utrustning på skolor och förskolor Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 4-2012 Sammanställning alla enheter UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn - använder modern teknik i sitt lärande IT-utrustning på skolor och förskolor görs i kvartal

Läs mer

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Hösten 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Hösten 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd Hösten 2015 Kompetensutveckling & pedagogiskt stöd för Stockholms kommunala grundskolor Produktion: Utbildningsförvaltningen Redaktion, formgivning och originalproduktion:

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Våren 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Våren 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd Våren 2015 Kompetensutveckling & pedagogiskt stöd för Stockholms kommunala grundskolor Produktion: Utbildningsförvaltningen Redaktion, formgivning och originalproduktion:

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare

Studiehandledning för cirkelledare Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning: Anki Bard-Sandström, SV Författare: Charlotta Olofsson och Petra Hoff Grafisk

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Dator en sökmotor på förskolan

Dator en sökmotor på förskolan EXAMENSARBETE Våren 2012 Lärarutbildningen Dator en sökmotor på förskolan En kvalitativ studie om hur datorer används som ett pedagogiskt redskap på förskolan. Författare Soodabeh Haji Akhondi Handledare

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Workshops/föreläsningar med pedagoger från grundskolan

Workshops/föreläsningar med pedagoger från grundskolan Föreläsningar och workshops på eftermiddagen 13.00 Inspirationsföreläsning om entreprenörskap, motivation och verklighet Richard Gerver - 13.00-14.00, sal Aulan/Huddingegymnasiet Richard Gerver har blivit

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

OneNote i skolan. En inspirationsguide för dig som vill lära dig grunderna. microsoft.se/skola

OneNote i skolan. En inspirationsguide för dig som vill lära dig grunderna. microsoft.se/skola En inspirationsguide för dig som vill lära dig grunderna. ! Av programmen i Microsoft Office är OneNote det som är mest uppskattat i skolmiljö. Jerker Porat undervisar i fysik, matematik, biologi och idrott

Läs mer

Nätverksmöte SplitVision 2015-03-18

Nätverksmöte SplitVision 2015-03-18 Nätverksmöte SplitVision 2015-03-18 Plats: Kommunhuset Balder, Nybro Närvarande: Peter Andersson Hanna Carlsson Sune Carlsson Laus Ellebäck Johan Engdahl Joachim Fasth Åke Gustafsson Niklas Persson Dagordning:

Läs mer

Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer

Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer Lärarhandledning för högstadiet Vad är Statens medieråd? Statens medieråd är en myndighet med uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna

Läs mer