Handbok. Fältbussgränssnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Utgåva 09/ / SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. Fältbussgränssnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Utgåva 09/2007 11478276 / SV"

Transkript

1 Växelmotorer \ ndustriväxlar \ Drivsystemteknik \ Drivsystemautomation \ Service Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe Utgåva 9/ / SV Handbok

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 nnehållsförteckning 1 Viktiga anvisningar Symbolförklaring Produktdel Dokumentationshänvisning Ansvar Produktnamn och varumärken Återvinning Säkerhetsanvisningar Anmärkningar Allmänna säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar för bussystem Transport, lagring Uppställning, montering drifttagning, drift nledning Handbokens innehåll Kompletterande litteratur Egenskaper MOVDRVE, MOVTRAC B och PROFBUS Tillgång till all information Cykliskt och acykliskt datautbyte via PROFBUS DP Acykliskt datautbyte via PROFBUS DP-V Konfiguration av PROFBUS-tillvalskortet Övervakningsfunktioner Diagnos Fältbussmonitor ntegrerad säkerhetsteknik Säkerhetskoncept PROFsafe fältbussgränssnitt Säkerhetskoncept MOVDRVE och MOVTRAC Begränsningar Schematisk beskrivning av säkerhetskonceptet med exemplet MOVDRVE MDX61B Säkerhetstekniska krav Krav på installationen Anslutning F-DO V-spänningsmatning Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVDRVE MDX61B nnan du börjar Montering och demontering av tillvalskort Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVTRAC B SBus-anslutning stand alone-apparat Systembussanslutning Montering och installation av gateway-kapslingen UOH11B Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFS11B Kopplingsschema, säker teknik Separat anslutning av MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B Gruppanslutning av MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 3

4 nnehållsförteckning 6.6 Stifttilldelning PROFBUS Anslutning MOVDRVE /MOVTRAC B/PROFBUS Kommunikationshastigheter överstigande 1,5 MBaud Busskabel, skärmning och förläggning Bussterminering nställning av stationsadress Driftindikeringar för tillvalet DFS11B PROFBUS-lysdioder Projektering och idrifttagning GSD-filernas giltighet för DFS11B Projektering av PROFBUS/PROFsafe med MOVDRVE GSD-fil GSD-fil för PROFBUS DP-V Tillvägagångssätt vid projektering DP-konfigurationer för MOVDRVE MDX61B Projektering av DP-master med MOVTRAC eller gateway GSD-fil GSD-filer för MOVTRAC B och gateway-kapsling UOH11B drifttagning av PROFBUS DP-master Konfiguration av PROFBUS DP-gränssnittet Driftsätt (DP-V1-driftsätt) Automatisk setup för gateway-drift nställning av multiomformaren MOVDRVE MDX61B nställning av frekvensomformaren MOVTRAC B Projektering av PROFsafe med STEP Maskinvaruuppbyggnad nstallation av GSD-fil Konfiguration av DFS i HW-konfig Projektering av en ny konfiguration Parametersättning av PROFsafe-egenskaper Beskrivning av F-parametrarna Säkerhetsdiagnos via PROFBUS DP Reaktionstider hos PROFsafe-tillvalet DFS drifttagning av DFS11B med MOVDRVE MDX61B Förberedelser Tillkoppla MOVDRVE MDX61B med 24 V DC eller 4 V AC drifttagning av DFS11B med MOVTRAC B (gateway) Förberedelser Tillkoppla apparater med 24 V DC eller 4 V AC Driftsegenskaper för PROFBUS DP Datautbyte med DFS11B Simulering av DFS i adressområdet på PLC F-kringutrustnings DB för PROFsafe-tillvalet DFS Styrning av multiomformaren MOVDRVE MDX61B Styrningsexempel SMATC S7 med MOVDRVE MDX61B PROFBUS DP-timeout (MOVDRVE MDX61B) Reaktion fältbuss-timeout (MOVDRVE MDX61B) Styrning av omformaren MOVTRAC B (gateway) Styrningsexempel SMATC S7 med MOVTRAC B (gateway) SBus-timeout Apparatfel Fältbuss-timeout för DFS11B vid gateway-drift SMATC S7 programexempel Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

5 nnehållsförteckning 8.5 Parametersättning via PROFBUS DP Uppbyggnad av 8 byte-movlnk -parameterkanalen Läsning av parameter via PROFBUS DP (READ) Skriv parameter via PROFBUS DP (WRTE) Tillvägagångssätt vid parametersättning av PROFBUS DP Parameterdataformat Returkoder för parametersättning Specialfall Funktioner hos PROFBUS DP-V nledning till PROFBUS DP-V Klass 1 master (C1-master) Klass 2 master (C2-master) Datasatser (DS) DP-V1-tjänster DP-V1-larmhantering SEW-omformarnas egenskaper Struktur hos DP-V1-parameterkanalen Procedur för parametersättning via datasats Procedur för DP-V1-master Adressering av anslutna omformare MOVLNK -parameteruppdrag PROFdrive-parameteruppdrag Projektering av en C1-master Driftsätt (DP-V1-driftsätt) Programexempel för Simatic S Tekniska data DP-V1 för MOVDRVE DFS11B Tekniska data DP-V1 för gateway-drift och MOVTRAC Felkod för DP-V1-tjänster Drift av MOVTOOLS MotionStudio via PROFBUS nledning Nödvändig maskinvara Nödvändig programvara nstallation Konfiguration av SMATC NET Konfiguration av SEW-kommunikationsservern Kommunikationens uppbyggnad Tillvägagångssätt Kända problem i samband med MOVTOOLS MotionStudio Feldiagnos Diagnosprocedurer Fellista vid gateway-drift Feltabell för PROFsafe-tillvalet DFS11B Tekniska data Tillval DFS11B för MOVDRVE MDX61B Tillval DFS11B för MOVTRAC B och gateway-kapsling UOH11B Säkerhetsdel DFS11B för MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B ndex Adresslista Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 5

6 1 Viktiga anvisningar Symbolförklaring 1 Viktiga anvisningar 1.1 Symbolförklaring Följande säkerhets- och varningsanvisningar måste ovillkorligen följas! Elektrisk fara! Möjliga följder: Dödsolycka eller svåra skador. Livsfara. Möjliga följder: Dödsolycka eller svåra skador. Farlig situation. Möjliga följder: Lätta eller obetydliga skador. Skadlig situation. Möjliga följder: Skador på apparaten och dess omgivning. Användartips och nyttig information. 1.2 Produktdel Handboken är en del av fältbussgränssnittet DFS11B PROFBUS DP-V1 och innehåller viktig information om användning och service. 1.3 Dokumentationshänvisning Att dokumentationen följs är en förutsättning för: Störningsfri drift Gällande garantianspråk Läs igenom denna handbok noggrant innan du börjar med installationen och idrifttagningen av omformaren med tillvalskortet DFS11B PROFBUS. En förutsättning för att man ska förstå denna handbok är att man känner till och har tillgång till dokumentationen för MOVDRVE och MOVTRAC, särskilt systemhandböckerna MOVDRVE MDX6B/61B och MOVTRAC B. 6 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

7 Viktiga anvisningar Ansvar Ansvar Handlingar som inte är facktekniskt korrekta samt andra handlingar som bryter mot anvisningarna i denna handbok har en negativ inverkan på produktegenskaperna. SEW-EURODRVE GmbH & Co åtar sig inget som helst ansvar för därav följande skador. 1.5 Produktnamn och varumärken Märken och produktnamn som nämns i denna handbok är varumärken eller registrerade varumärken hos sina respektive ägare. 1.6 Återvinning Följ gällande föreskrifter! Ta hand om kasserat material (vid behov sorterat) allt efter beskaffenhet och gällande föreskrifter som t.ex.: Elektronikskrot Plast Plåt Koppar osv. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 7

8 2 Säkerhetsanvisningar Anmärkningar 2 Säkerhetsanvisningar Fältbussgränssnittet DFS11B får bara installeras och tas i drift när de gällande föreskrifterna för förebyggande av olycksfall och montage- och driftsinstruktionerna MOVDRVE MDX6B/61B och MOVTRAC B följs! 2.1 Anmärkningar Följande säkerhetsanvisningar gäller användning av fältbussgränssnittet DFS11B PROFBUS DP-V1. Observera även de kompletterande säkerhetsanvisningarna i de enskilda kapitlen i denna handbok. 2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar Skadade produkter får aldrig installeras eller tas i drift. Meddela omedelbart eventuella transportskador till transportföretaget Allmänna säkerhetsanvisningar för bussystem Du har nu ett kommunikationssystem som kan användas för att anpassa omformaren MOVDRVE /MOVTRAC till anläggningssystem. Precis som vid alla bussystem finns risken att parametrarna ändras utifrån (gäller omformaren) utan att detta kan ses och på så vis ändras även omformarens beteende. Detta kan leda till oväntat (inte okontrollerat) systembeteende. 2.3 Transport, lagring Kontrollera omedelbart vid varje leverans om några transportskador har uppstått. nformera i så fall genast transportföretaget om detta. Skadade produkter får aldrig tas i drift. Använd lämpliga transportmedel med tillräcklig bärförmåga om det behövs. Skador kan uppstå på grund av felaktig lagring! Om apparaten inte ska användas direkt ska den lagras i ett torrt utrymme där den inte utsätts för damm. 8 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

9 Säkerhetsanvisningar Uppställning, montering Uppställning, montering Observera anvisningarna i kapitel 6, "Monterings- och installationsanvisningar". 2.5 drifttagning, drift Observera anvisningarna i kapitel 7, "Projektering och idrifttagning". Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 9

10 3 nledning Handbokens innehåll 3 nledning 3.1 Handbokens innehåll Denna användarhandbok beskriver: Montering av tillvalskortet PROFBUS/PROFsafe DFS11B i multiomformaren MOVDRVE MDX61B. Användning av tillvalskortet PROFBUS/PROFsafe DFS11B i frekvensomformaren MOVTRAC B och i gateway-kapslingen UOH11B. drifttagning av MOVDRVE B i fältbussystemet PROFBUS. drifttagning av MOVTRAC B på PROFBUS-gateway. Konfiguration av PROFBUS med GSD-filer. Konfiguration av PROFsafe. Drift av MOVTOOLS MotionStudio via PROFBUS. 3.2 Kompletterande litteratur För att MOVDRVE /MOVTRAC ska kunna anslutas enkelt och effektivt till fältbussystemet PROFBUS bör du, förutom denna användarhandbok, beställa följande kompletterande litteratur om fältbussar för tillvalet PROFBUS: Handboken till MOVDRVE Fieldbus Unit Profile Systemhandboken till MOVTRAC B Systemhandboken till MOVDRVE MDX61B Handböckerna till MOVTRAC B säker frånkoppling Handböckerna Säker frånkoppling för MOVDRVE MDX6B/61B handboken till MOVDRVE Fieldbus Unit Profile och i systemhandboken till MOVTRAC B beskrivs, förutom fältbussparametrarna och deras kodning, olika styrningskoncept och applikationsmöjligheter med exempel. Handboken "Fieldbus Unit Profile and Parameter List" för MOVDRVE innehåller en lista med alla multiomformarens parametrar. Dessa kan läsas av och ställas in via olika kommunikationsgränssnitt som t.ex. systembuss, RS-485 samt med fältbussgränssnittet. 1 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

11 nledning Egenskaper Egenskaper Tack vare det effektiva fältbussgränssnittet kan multiomformaren MOVDRVE MDX61B och frekvensomformaren MOVTRAC B tillsammans med tillvalet DFS11B anslutas till överordnade automationssystem via PROFBUS/PROFsafe MOVDRVE, MOVTRAC B och PROFBUS Omformarens apparatbeteende som ligger till grund för PROFBUS-driften, den så kallade apparatprofilen, är fältbussoberoende och därmed enhetlig. Användaren har möjlighet att utveckla fältbussoberoende applikationer. På så vis är det enkelt att byta till andra bussystem som t.ex. DeviceNet Tillgång till all information MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B har digital tillgång till alla drivsystemsparametrar och funktioner via PROFBUS-gränssnittet. Styrningen av multiomformaren sker via snabba cykliska processdata. Via denna processdatakanal kan, förutom inmatning av börvärden (t.ex. börvarvtal, integratortid för hög/låg gång osv.), även andra drivfunktioner som till exempel frigivning, reglerspärr, normalstopp, snabbstopp osv. lösas ut. Dessutom kan även ärvärden från multiomformaren läsas av via denna kanal, till exempel ärvarvtal, ström, apparatstatus, felnummer och referensmeddelanden Cykliskt och acykliskt datautbyte via PROFBUS DP Medan processdatautbyte i regel sker cykliskt kan drivsystemparametrarna läsas av och skrivas acykliskt via funktioner som READ och WRTE eller via MOVLNK -parameterkanalen. Detta parameterdatautbyte tillåter tillämpningar där alla viktiga parametrar förs till den överordnade automationsnivån, så att ingen manuell parametersättning av själva frekvensomformaren ska behövas Acykliskt datautbyte via PROFBUS DP-V1 Med PROFBUS DP-V1-specifikationen har, inom ramen för PROFBUS DP-utbyggnader, nya acykliska READ/WRTE-tjänster införts. Dessa tjänster infogas i särskilda telegram under löpande cyklisk busstyrning, så att kompatibilitet garanteras mellan PROFBUS DP och PROFBUS DP-V1. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 11

12 EURODRVE 3 nledning Egenskaper Konfiguration av PROFBUS-tillvalskortet Generellt är PROFBUS-tillvalskortet utformat så att alla fältbusspecifika inställningar som t.ex. stationsadress och standardbussparametrar utförs med DP-omkopplare på tillvalskortet. Med denna manuella inställning kan multiomformaren snabbt integreras i PROFBUS-omgivningen och aktiveras. [1] PROFBUS Master MOVTRAC B Digital /O Analog /O MOVDRVE B MOVDRVE B PROFBUS Bild 1: PROFBUS med MOVDRVE och MOVTRAC 58687AXX [1] Visualisering Övervakningsfunktioner Användningen av fältbussystem i samband med drivsystemsteknik kräver extra övervakningsfunktioner som t.ex. övervakning av fältbusstid (fältbuss-timeout) eller snabbstoppkoncept. Övervakningsfunktionerna för MOVDRVE /MOVTRAC kan anpassas i detalj till dina applikationer. Du kan t.ex. bestämma vilken felreaktion multiomformaren ska lösa ut vid bussfel. För många tillämpningar är snabbstopp lämpligt. Det går även att spara de senaste börvärdena så att drivsystemet startar igen med de senast giltiga börvärdena (t.ex. löpande band). Eftersom styrplintarna även fungerar i fältbussdrift kan fältbussoberoende snabbstoppkoncept realiseras med multiomformarens plintar. 12 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

13 nledning Egenskaper Diagnos Multiomformaren MOVDRVE och frekvensomformaren MOVTRAC B har flera diagnosmöjligheter i samband med idrifttagning och service. Den integrerade fältbussmonitorn gör det möjligt att t.ex. kontrollera börvärden från det överordnade styrsystemet och även ärvärden Fältbussmonitor Dessutom får du ytterligare information om statusen för fältbussgränssnittet. Fältbussmonitorn ger i kombination med programmet MOVTOOLS MotionStudio möjlighet till enkel diagnos. Förutom inställning av alla drivparametrar (inklusive fältbussparametrarna) indikeras även fältbussinformation och information om apparatens status i detalj. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 13

14 4 ntegrerad säkerhetsteknik Säkerhetskoncept PROFsafe fältbussgränssnitt 4 ntegrerad säkerhetsteknik 4.1 Säkerhetskoncept PROFsafe fältbussgränssnitt PROFsafe fältbussgränssnitt inom ramen för PROFsafe -gränssnittet DFS.. har en integrerad säkerhetsrelaterad elektronikmodul med en säker utgång (F-DO). Säkerhetskonceptet för denna modul bygger på att det existerar ett säkert tillstånd för alla säkerhetsrelaterade processtorheter. Hos PROFsafe-gränssnittet DFS.. motsvarar detta tillstånd värdet "" för utgången F-DO. Följande krav uppfylls med en tvåkanalig redundant systemstruktur i säkerhetsmodulen med hjälp av lämpliga övervakningsmekanismer: SL3 enligt EN 6158 Kategori 4 enligt EN Prestandanivå e enligt EN SO När fel registreras reagerar systemet genom att övergå till säkert tillstånd. Därmed uppfylls säkerhetsfunktionen i form av en säker utgång med anslutning till överordnad säkerhetsrelaterad styrning via PROFsafe-kommunikation. ngen lokal utvärdering eller logisk bearbetning sker av den säkra utgången på säkerhetsmodulen i DFS-gränssnittet. Med den säkra utgången F-DO kan 24 V-ingången "Säker frånkoppling" X17 på omformaren MOVDRVE /MOVTRAC brytas, vilket är liktydigt med ett säkert stopp av drivenheten. Observera i sammanhanget följande säkerhetskoncept för omformaren MOVDRVE /MOVTRAC samt alla säkerhetsanvisningar, krav och installationsföreskrifter i detta dokument. Varning! Säkerhetsfunktionen i MOVDRVE /MOVTRAC är endast tillåten för tillämpningar upp till kategori 3 enligt EN Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

15 ntegrerad säkerhetsteknik Säkerhetskoncept MOVDRVE och MOVTRAC Säkerhetskoncept MOVDRVE och MOVTRAC Potentiellt farliga situationer i en maskin måste åtgärdas så snart som möjligt. För potentiellt farliga maskinrörelser är riskfritt tillstånd i regel detsamma som stillestånd med skydd mot återstart. Omformarna MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B kan anslutas till ett externt felsäkert och kontrollerat säkerhetsrelä (enligt säkerhetskategori 3, EN 954-1). När en ansluten kommandoenhet (t.ex. nödstoppknapp med spärrfunktion) manövreras frånkopplar denna brytare alla aktiva enheter (frånkoppling av slutstegdrivningens säkerhetsanslutna 24 V-matning), som krävs för att skapa pulssekvenser i effektslutsteget (GBT), från matningen så att de är strömlösa. Genom att den positiva och negativa polen i 24 V-matningen frånkopplas, säkerställer man att den nödvändiga spänningsmatningen, som krävs för omformarens funktion och på så vis även för att ett rotationsfält med pulsmönster skapas (som gör det möjligt att skapa ett rotationsfält), säkert bryts. På så vis kan ingen återstart ske. stället för galvanisk isolation av drivenheten från nätet med kontaktorer eller brytare, bryts 24 V-matningen för styrning av frekvensomformarens effekthalvledare på ett säkert sätt. Därmed kan inget roterande magnetfält genereras i den anslutna motorn. Den enskilda motorn kan i detta tillstånd inte utveckla något vridmoment, även om nätspänning är ansluten. Kraven på säkerhetsreläer är listade i avsnitten nedan och måste följas exakt. Med extern anslutning via ett säkerhetsrelä med egenskaperna minst godkänd för säkerhetskategori 3 frånkoppling minst för säkerhetskategori 3 kan omformarna MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B med säker frånkoppling efter ett stopp av kategori eller 1 (enligt EN 624-1) och säkert skydd mot återstart enligt säkerhetskategori 3 (enligt EN 954-1) användas Begränsningar Om 24 V DC-spänningsmatningen uteslutande frånkopplar på pluspolen får inga testpulser komma från denna när den är frånkopplad. Varning! Säkerhetskonceptet lämpar sig endast för att utföra mekaniska ingrepp på driven utrustning. Varning! En riskanalys för anläggningen/maskinen ska alltid göras av konstruktören och tas med i beräkningen när omformarna MOVDRVE MDX 61B och MOVTRAC B ska användas. Livsfara! När 24 V-matningsspänningen frånkopplas står omformarens mellankrets fortfarande under spänning. Varning! nnan arbeten utförs på drivsystemets elektriska delar måste matningsspänningen brytas med hjälp av en extern arbetsbrytare. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 15

16 4 ntegrerad säkerhetsteknik Säkerhetskoncept MOVDRVE och MOVTRAC Schematisk beskrivning av säkerhetskonceptet med exemplet MOVDRVE MDX61B Uz+ Uz- [17] [1] SNT HV 24V int. 24V ext. SNT NV 24V int. [2] 24V ext./ 24V int. [7] 24V GND [5] [6] [4] S24V SV24 GND 24V SV24 S V 24 SNT [3] MOVDRVE B CAN RS485 Binary N [9] Binary OUT [16] [8] [1] Analog N Analog OUT [15] PWM Uz+ M [11] [14] [13 ] Uz- [12] L1 L2 L3 Bild 2: Schematisk illustration av "Säkerhetskoncept för MOVDRVE MDX61B" 61519AXX [1] Switchat matningsdon för högspänning [2] Switchat matningsdon för nätspänning [3] Säkerhetsrelä (extern) godkänd för minst kategori 3 enligt EN [4] Säkerhetsrelaterad 24 V-spänningsmatning [5] Switchat säkerhetsmatningsdon (SNT) [6] Potentialseparering [7] Säkerhetskrets [8] nfo till säkerhetskärnan: Spänningsmatning för styrning av slutsteg OK (inte i säkerhetskretsen) [9] Spänningsmatning för styrning av effekttransistorer [1] 24 V-switchat säkerhetsmatningsdon frånkopplat/broms aktiv (inte i säkerhetskretsen) [11] Motor [12] Effektdel [13] Temperaturmätning [14] Positionsregistrering [15] Pulsbreddsmodulerande signaler för slutsteg [16] Säkerhetskärna [17] Fältbussanslutning Den schematiska beskrivningen gäller även för MOVTRAC B. 16 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

17 Säkerhetstekniska krav Krav på installationen 5 5 Säkerhetstekniska krav nformation om säkerhetstekniska krav finns i följande dokument: Handboken "MOVDRVE MDX6B/61B Säker frånkoppling krav" Handboken "MOVTRAC B Säker frånkoppling krav" 5.1 Krav på installationen Anslutning F-DO Den maximala strömbelastningen för den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO är 1 A DC. Den säkerhetsrelaterade digitala utgången är utförd som en 2-polig, P-M-kopplande utgång och styrs via PROFsafe från en överordnad säkerhetsrelaterad styrning. När ett ställdon ansluts till den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO ansluter man generellt 2-poligt mellan de växlande utgångarna P och M (F-DO_P och F-DO_M). Enpolig anslutning mellan F-DO_P och referensspänningen GND är inte tillåten och medför felstatus så snart utgången aktiveras. Den säkra utgången testas cykliskt internt. På grund av urkopplingen är dock inte testpulserna till anslutningsplintarna synliga och behöver inte observeras under drift V-spänningsmatning 24 V-matningsspänning(ar) till DFS11B och alla deltagare på fältbussen måste vara utförda som säkerhetsrelaterade funktionsklenspänningar. Spänningen måste ligga inom de gränser som fastställs i Tekniska data. Vidare får följande spänningsvärden inte överskridas i händelse av fel (enligt EN 695): max. 6 V DC, max. 12 V DC i 2 ms. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 17

18 6 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVDRVE MDX61B 6 Monterings- och installationsanvisningar Detta kapitel innehåller anvisningar för montering och installation av tillvalskortet DFS11B i MOVDRVE MDX61B, MOVTRAC B och gateway-kapslingen UOH11B. 6.1 Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVDRVE MDX61B Montering eller demontering av tillvalskort på MOVDRVE MDX61B byggstorlek får bara utföras av SEW-EURODRVE. Användaren själv får bara montera eller demontera tillvalskort på MOVDRVE MDX61B byggstorlek 1 till 6. Tillvalskortet DFS11B måste anslutas till kortplats [1], fältbusskortplatsen. [1] F-ADDRESS X31 DFS11B R FS BF FDO 1 2 FDO 3 4 LS 5 6 PS X AS AXX [1] Kortplats för fältbusskort 18 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

19 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVDRVE MDX61B nnan du börjar Tillvalskortet DFS11B måste anslutas till kortplatsen för fältbusskort. Observera följande anvisningar innan monteringen eller demonteringen av tillvalskortet påbörjas: Gör omformaren spänningslös. Frånskilj 24 V DC och nätspänning. Urladda dig på lämpligt sätt (handledsband, ledande skor etc.) innan du vidrör tillvalskortet. nnan tillvalskortet monteras ska manöverenheten och frontpanelen tas av. När tillvalskortet monterats ska manöverenheten och frontpanelen sättas tillbaka igen. Förvara tillvalskortet i originalförpackningen och ta först ut det direkt i samband med monteringen. Fatta bara tag i tillvalskortet på kretskortets kant. Rör inga komponenter. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 19

20 6 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVDRVE MDX61B Montering och demontering av tillvalskort Bild 3: Montering av tillvalskort i MOVDRVE MDX61B byggstorlek AXX 1. Lossa de båda fästskruvarna på tillvalskortets hållare. Dra ut korthållaren jämnt (inte snett!) från kortplatsen. 2. Lossa de båda fästskruvarna för de svarta täckkåporna på hållaren. Ta av den svarta täckkåpan. 3. Sätt fast tillvalskortet med de tre fästskruvarna exakt i de avsedda hålen på hållaren. 4. Sätt tillbaka korthållaren med monterat tillvalskort i kortplatsen. Tryck in hållaren med måttlig kraft. Skruva fast hållaren igen med de båda fästskruvarna. 5. Demontera tillvalskortet i omvänd ordningsföljd. 2 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

21 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVTRAC B Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVTRAC B MOVTRAC B behöver ingen särskild firmware-status. Bara SEW-EURODRVE får montera och demontera tillvalskort i MOVTRAC B SBus-anslutning stand alone-apparat MOVTRAC B DFS11B R FS BF FDO 1 2 FDO [1] S1 S2 ON OFF X44 F-ADDRESS X LS 5 6 PS FSC11B X45 X46 X H L ^ AS 1 H1 H2 X V = - 24V O GND X X AXX [1] Aktiverat termineringsmotstånd, S1 = ON DFS11B har ett integrerat SBus-termineringsmotstånd och måste alltid installeras i början av SBus-anslutningen. DFS11B har alltid adressen. X46 X26 Beskrivning X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 X26:2 SC12 SBus, CAN low Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 21

22 6 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVTRAC B X46 X26 Beskrivning X46:3 X26:3 GND, CAN GND X46:7 X26:7 24 V DC X12 Beskrivning X12:8 +24 V-ingång X12:9 GND-referensspänning, digitala ingångar X31 Beskrivning X31:1 Säker utgång F_DO_M X31:2 Säker utgång F_DO_P X31:3 Matning av den säkra utgången GND X31:4 Matning av den säkra utgången 24V_LS X31:5 Elektronikmatning GND X31:6 Elektronikmatning 24V_PS Beskrivning av lysdioderna Lysdiod Betydelse R RUN modulstatus (grön) BF BUS-FAULT busstatus (röd vid fel, annars släckt) FS Säkerhetstillvalets status (i normaldrift är den grön) FDO Status för den säkra utgången (orange) För enkel kabelanslutning kan DFS11B matas med 24 V-likspänning från X46.7 på MOVTRAC till X26.7. När DFS11B matas via MOVTRAC måste MOVTRAC matas med 24 V-likspänning via plint X12.8 och X12.9. Kabellängden för matningsspänningarna 24V_LS och 24V_PS får inte överskrida 3 m. 22 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

23 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVTRAC B Systembussanslutning MOVTRAC B DFS11B R FS BF FDO S1 S2 ON OFF X44 F-ADDRESS X FDO 3 4 LS 5 6 PS FSC11B X45 X46 H L ^ X AS 1 H1 H2 X24 MOVTRAC B MOVTRAC B S1 S2 S1 S2 + 24V = - 24V O GND X X ON OFF X44 FSC11B X45 X46 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL ^ HL ^ Bild 4: Systembussanslutning 6151AXX DFS GND SC11 SC12 MOVTRAC B GND SC22 SC21 SC12 SC11 S12 Beskrivning Systembussreferens Systembuss High Systembuss Low Beskrivning Systembussreferens Utgående systembuss Low Utgående systembuss High nkommande systembuss Low nkommande systembuss High Systembuss-termineringsmotstånd Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 23

24 6 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFS11B i MOVTRAC B Observera! Använd 2 x 2-trådig, parvis tvinnad och skärmad kopparkabel (dataöverföringskabel med skärm av kopparfläta). Anslut skärmens båda ändar med god ytkontakt till elektronikskärmklämman på MOVTRAC och till GND. Kabeln måste uppfylla nedanstående specifikationer: Ledararea,75 mm 2 Ledarresistans 12 Ê vid 1 MHz Kapacitans  4 pf/m vid 1 khz Tillåten totallängd är beroende av inställd SBus-Baudrate: 25 kbaud: 16 m 5 kbaud: 8 m 1 kbaud: 4 m Aktivera alltid systembussens termineringsmotstånd i slutet av systembussen (S1 = ON). För övriga apparater ska termineringsmotståndet kopplas ifrån (S1 = OFF). DFS11B-gateway måste alltid sitta i början eller slutet av systembussanslutningen och har ett inbyggt termineringsmotstånd. Mellan apparaterna som är anslutna till SBus får ingen potentialförskjutning förekomma. Undvik potentialförskjutning genom lämpliga åtgärder som t.ex. sammankoppling av apparathöljena med separat ledning. Stjärnformad anslutning är inte tillåten. 24 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

25 Monterings- och installationsanvisningar Montering och installation av gateway-kapslingen UOH11B Montering och installation av gateway-kapslingen UOH11B UOH11B DFS11B R FS BF FDO 1 2 FDO 3 4 LS 5 6 PS F-ADDRESS X X AS 1 H1 H2 X24 SEW Drive X SC11 systembuss +, CAN high SC12 systembuss, CAN low GND, CAN GND + 24 V GND 615ASV X26 X26:1 SC11 systembuss +, CAN high X26:2 SC12 systembuss, CAN low X26:3 GND, CAN GND X26:6 GND, CAN GND X26:7 24 V DC Gateway-kapslingen matas med 24 V DC via X26. Aktivera alltid systembussens termineringsmotstånd i slutet av systembussen. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 25

26 6 Monterings- och installationsanvisningar Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFS11B 6.4 Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFS11B Artikelnummer Tillval PROFBUS/PROFsafe -gränssnitt typ DFS11B: Vy framifrån DFS11B DFS11B R FS BF FDO F-ADDRESS X FDO 3 4 LS 5 6 PS X AS AXX Tillvalet "PROFBUS-gränssnitt typ DFS11B" kan bara användas tillsammans med MOVTRAC B och MOVDRVE MDX61B, inte med MOVDRVE MDX6B. Tillvalet DFS11B måste anslutas till kortplatsen för fältbusskort. Beskrivning Diagnoslysdioder: Anslutning X31 F-ADDRESS: DPomkopplare för inställning av Failsafe-adress X3: PROFBUS-anslutning ADDRESS: DP-omkopplare för inställning av PROFBUS-stationsadress DPomkopplare Plint R FS BF FDO 1 (F_DO_M) 2 (F_DO_P) 3 (GND) 4 (24 V_LS) 5 (GND) 6 (24 V_PS) X3:1 X3:2 X3:3 X3:4 X3:5 X3:6 X3:7 X3:8 X3: AS Funktion RUN modulstatus (grön) Failsafe-status status för säkerhetstillvalet (grön vid normal drift) BUS-FAULT busstatus (röd vid fel, annars släckt) Failsafe-utgång status för den säkra utgången (orange) Säker utgång Säker utgång Matning av den säkra utgången Matning av den säkra utgången 1) Elektronikmatning Elektronikmatning 1) Signifikans: 1 Signifikans: 2 Signifikans: 4 Signifikans: 8 Signifikans: 16 Signifikans: 32 Signifikans: 64 Signifikans: 128 Signifikans: 256 Signifikans: 512 N.C. N.C. RxD/TxD-P CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V/1 ma) N.C. RxD/TxD-N N.C. Signifikans: 1 Signifikans: 2 Signifikans: 4 Signifikans: 8 Signifikans: 16 Signifikans: 32 Signifikans: 64 Automatisk setup för gateway-drift 1) 24 V-matningsspänning(ar) till DFS11B och alla deltagare på fältbussen måste vara utförda som säkerhetsrelaterade funktionsklenspänningar. Spänningen måste ligga inom de gränser som fastställs av Tekniska data. Vidare får följande spänningsvärden inte överskridas i händelse av fel (enligt EN 695): max. 6 V DC, max. 12 V DC i 2 ms. Vy framifrån MOVTRAC B, DFS11B och UOH11B Beskrivning Funktion H1 H2 Lysdiod H1 (röd) Lysdiod H2 (grön) Systemfel (bara för gateway-funktion) Reserverad X axx X24 X-terminal RS-485-gränssnitt för diagnos med dator och MOVTOOLS MotionStudio (Gäller endast MOVTRAC B) 26 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

27 Monterings- och installationsanvisningar Kopplingsschema, säker teknik Kopplingsschema, säker teknik Separat anslutning av MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B Spänningsmatning [1] 24V + = MOVDRVE B MOVTRAC B Referensspänning, digital signal +24 V-utgång Referens +24 V-ingång säker frånkoppling +24 V-ingång säker frånkoppling X17: 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SV24 DFS11B R FS BF FDO X31 X31:1 - F-DO_M X31:2 - F_DO_P FDO 1 2 FDO GND 3 4 LS GND 5 6 PS F-ADDRESS X AS ASV [1] 24 V-matningsspänning(ar) till DFS11B och alla deltagare på fältbussen måste vara utförda som säkerhetsrelaterade funktionsklenspänningar. Spänningen måste ligga inom de gränser som fastställs i Tekniska data. Vidare får följande spänningsvärden inte överskridas i händelse av fel (enligt EN 695): max. 6 V DC, max. 12 V DC i 2 ms. Kabelspecifikation Anslut endast kablar med en ledararea på minst,25 mm 2 (AWG23) till max. 1 mm 2 (AWG18) till den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO (X31:1, X31:2) på tillvalet DFS11B. Enligt EC 6999 tillåts anslutning i plint utan ledarhylsor. Den maximala kabellängden är 3 m. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 27

28 6 Monterings- och installationsanvisningar Kopplingsschema, säker teknik Anslutning F-DO Den säkerhetsrelaterade digitala utgången är utförd som en 2-polig, P-M-kopplande utgång och styrs via PROFsafe från en överordnad säkerhetsrelaterad styrning. När ett ställdon ansluts till den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO ansluter man generellt 2-poligt mellan de växlande utgångarna P och M (F-DO_P och F-DO_M). Enpolig anslutning mellan F-DO_P och referensspänningen GND är inte tillåten och medför felstatus så snart utgången aktiveras. Den säkra utgången testas cykliskt internt. På grund av urkopplingen är dock inte testpulserna till anslutningsplintarna synliga och behöver inte observeras under drift. Med hjälp av interna test- och övervakningsfunktioner kan olika externa fel upptäckas. Vid inkopplad utgång detekteras följande fel: Kortslutning mellan P-utgången och referensspänning Kortslutning mellan M-utgången och +24 V-matning Kortslutning mellan P-utgången och M-utgången Vid frånkopplad utgång detekteras följande fel: Kortslutning mellan P-utgången och referensspänning Kortslutning mellan M-utgången och referensspänning Kortslutning mellan logik och 24 V-matning Kortslutning mellan M-utgången och +24 V-matning När systemet detekterar ett fel intar det säkert tillstånd, dvs. alla säkerhetsrelaterade processtorheter (F-DO) får värdet "". Dessutom passiveras säkerhetsmodulen. Feltillståndet indikeras av lysdioden "FS" (Failsafe-status) (Æ sidan 35). 24 V-matningsspänning(ar) till DFS11B och alla deltagare på fältbussen måste vara utförda som säkerhetsrelaterade funktionsklenspänningar. Spänningen måste ligga inom de gränser som fastställs i Tekniska data. Vidare får följande spänningsvärden inte överskridas i händelse av fel (enligt EN 695): max. 6 V DC, max. 12 V DC i 2 ms. 28 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

29 Monterings- och installationsanvisningar Kopplingsschema, säker teknik Gruppanslutning av MOVDRVE MDX61B och MOVTRAC B Spänningsmatning [1] 24V + = MOVDRVE B MOVTRAC B MOVDRVE B MOVTRAC B MOVDRVE B MOVTRAC B DFS11B R FS BF FDO Referensspänning, digital signal +24 V-utgång X17: 1 DGND Referens +24 V-ingång säker frånkoppling +24 V-ingång säker frånkoppling VO24 SOV24 SV Referensspänning, digital signal +24 V-utgång X17: 1 DGND Referens +24 V-ingång säker frånkoppling +24 V-ingång säker frånkoppling VO24 SOV24 SV Referensspänning, digital signal +24 V-utgång X17: 1 DGND Referens +24 V-ingång säker frånkoppling +24 V-ingång säker frånkoppling VO24 SOV24 SV X31:1 - F-DO_M X31 FDO 1 2 FDO X31:2 - F_DO_P GND 3 4 LS GND 5 6 PS F-ADDRESS X AS ASV [1] 24 V-matningsspänning(ar) till DFS11B och alla deltagare på fältbussen måste vara utförda som säkerhetsrelaterade funktionsklenspänningar. Spänningen måste ligga inom de gränser som fastställs i Tekniska data. Vidare får följande spänningsvärden inte överskridas i händelse av fel (enligt EN 695): max. 6 V DC, max. 12 V DC i 2 ms. Observera den maximala strömbelastningen för den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO på 1 A DC. Om den maximala strömbelastningen (1 A DC) för den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO överskrids, kan tillvalskortet DFS11B förstöras. Då är inte säkerhetsfunktionen hos MOVDRVE MDX61B/MOVTRAC B garanterad. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 29

30 6 Monterings- och installationsanvisningar Kopplingsschema, säker teknik Kabelspecifikation Anslut endast kablar med en ledararea på minst,25 mm 2 (AWG23) till max. 1 mm 2 (AWG18) till den säkerhetsrelaterade digitalutgången F-DO (X31:1, X31:2) på tillvalet DFS11B. Enligt EC 6999 tillåts anslutning i plint utan ledarhylsor. Effektförbrukning hos den säkra kontakten X17 för MOVTRAC Säkerhetsingång X17 plint 4 Spänning/Area/Tid Min. Typ Max. Enhet Säkerhetsrelaterad 24 V-spänningsmatning 19, VDC Effektförbrukning (byggstorlek/kapacitet) BG/24 µf 3 BG1/27 µf 5 BG 2/2S/27 µf 6 BG3/27 µf 7,5 watt BG4/27 µf 8 BG5/27 µf 1 Anslutningsarea för säkerhetsrelaterad 24 V-matning,75 1,5 mm 2 Tid från det att den säkerhetsrelaterade BS 2 24 V-matningen frånkopplas BG1... BG5 1 ms Effektförbrukning hos den säkra kontakten X17 för MOVDRVE Säkerhetsingång X17 plint 4 MOVDRVE MDX6/61B Säkerhetskontakt X17:1 X17:2 Tillåten ledararea Effektförbrukning X17:4 ngångskapacitet X17:4 X17:3 X17:4 Tid till återstart Tid till spärrning av slutsteg Signalnivå Allmänna elektronikdata DGND: Referensspänning för X17:3 VO24: U OUT = 24 V DC, endast för matning av X17:4 på samma apparat, matning av andra apparater är inte tillåten SOV24: Referensspänning för DC+24 V-ingången "Säker frånkoppling" (säkerhetskontakt) SV24: DC+24 V-ingång "Säker frånkoppling" (säkerhetskontakt) En ledare per plint:,8... 1,5 mm 2 (AWG ) Två ledare per plint:, , mm 2 (AWG ) Byggstorlek : 3 W Byggstorlek 1: 5 W Byggstorlek 2, 2S: 6 W Byggstorlek 3: 7,5 W Byggstorlek 4: 8 W Byggstorlek 5: 1 W Byggstorlek 6: 6 W Byggstorlek : 27 µf Byggstorlek 1...6: 27 µf t A = 2 ms t S Â 1 ms DC +19,2 V...+3 V= "1" = kontakt sluten DC 3 V...+5 V = "" = kontakt öppen 3 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

31 Monterings- och installationsanvisningar Stifttilldelning PROFBUS Stifttilldelning PROFBUS Anslutning till PROFBUS-nätet sker via en 9-polig D-sub-kontakt enligt EC T-bussanslutningen måste göras med en motsvarande utförd kontakt. [2] RxD/TxD- P RxD/TxD-N CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V/1mA) N.C [3] [1] Bild 5: Stifttilldelning på 9-polig D-sub-kontakt enligt EC AXX [1] 9-polig D-sub-kontakt [2] Signalledning, tvinnad [3] Kontakt med stor yta mellan kontaktdonskapsling och skärm Anslutning MOVDRVE /MOVTRAC B/PROFBUS Anslutning av tillvalet DFS11B till PROFBUS-systemet görs i regel via en tvinnad, skärmad tvåledarkabel. Vid valet av busskontaktdon måste man tänka på att det ska klara den maximala överföringshastigheten. Anslutningen av tvåledarkabeln till PROFBUS-kontaktdonet görs via stift 3 (RxD/TxD-P) och stift 8 (RxD/TxD-N). Kommunikationen sker via dessa båda stift. RS-485-signalerna RxD/TxD-P och RxD/TxD-N måste ha samma stiftarrangemang för alla PROFBUSdeltagare. Annars kan ingen kommunikation ske via bussen. Via stift 4 (CNTR-P) ger PROFBUS-gränssnittet en TTL-styrsignal för en repeater eller FO-adapter (referens = stift 5) Kommunikationshastigheter överstigande 1,5 MBaud Drift av DFS11B med Baudrate-värden > 1,5 MBaud är endast möjlig med speciella 12 MBaud-PROFBUS-kontaktdon. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 31

32 6 Monterings- och installationsanvisningar Busskabel, skärmning och förläggning 6.7 Busskabel, skärmning och förläggning PROFBUS-gränssnittet stöder RS-485-överföringstekniken och förutsätter som fysikaliskt medium skärmad, parvis tvinnad tvåledarkabel, dvs. kabeltyp A, specificerad för PROFBUS enligt EC Korrekt skärmning av busskabeln dämpar de elektriska störningar som kan förekomma i industriell miljö. Följande åtgärder skärmar busskabeln optimalt: Dra åt alla fästskruvar på kontaktdon, moduler och potentialutjämningsledningar för hand. Använd endast kontaktdon med metallhus eller metalliserat hus. Anslut skärmen i kontaktdonet med stor kontaktyta. Anslut skärmen för busskabeln i båda ändarna av kabeln. Förlägg inte signal- och busskabel parallellt med nätkablarna (motorkablarna) utan såvitt möjligt i skilda kabelkanaler. industriell miljö ska jordade kabelstativ av metall användas. Förlägg signalkabeln och tillhörande potentialutjämningsledare på korta avstånd från varandra och kortast möjliga sträcka. Undvik att förlänga bussledningarna med kontaktdon. Förlägg busskabeln tätt intill befintliga jordplan. Vid jordpotentialfluktuationer kan likström flyta genom den i båda ändar anslutna och med jordpotential (PE) förbundna skärmen. Tillse i så fall att det finns tillräcklig potentialutjämning i enlighet med gällande VDE-bestämmelser. 6.8 Bussterminering För att underlätta idrifttagning av bussystemet och minimera antalet felkällor vid installationen är tillvalet DFS11B inte utrustad med busstermineringsmotstånd. Om tillvalet DFS11B befinner sig i början eller slutet av ett PROFBUS-segment och om bara en PROFBUS-kabel leder till DFS11B måste ett kontaktdon med integrerat busstermineringsmotstånd användas. Aktivera busstermineringsmotstånden på detta PROFBUS-kontaktdon. 32 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

33 Monterings- och installationsanvisningar nställning av stationsadress nställning av stationsadress Ställ in PROFBUS-stationsadressen med DP-omkopplare på tillvalskortet. MOVDRVE stöder adressområdet DFS11B R FS BF FDO F-ADDRESS X FDO 3 4 LS 5 6 PS X AS 1 Från fabrik är PROFBUS-stationsadress 4 inställd: 2 Æ signifikans: 1 = 21 Æ signifikans: 2 = 22 Æ signifikans: 4 1 = 4 23 Æ signifikans: 8 = 24 Æ signifikans: 16 = 25 Æ signifikans: 32 = 26 Æ signifikans: 64 = 6148AXX Om PROFBUS-stationsadressen ändras under drift verkställs detta inte omgående. Ändringen verkställs först när omformaren tillkopplas på nytt (nät +24 V FRÅN/TLL). Omformaren visar den aktuella stationsadressen i fältbussmonitorparametern P92 "Adress fältbuss" (indikeras med DBG6B eller MOVTOOLS MotionStudio/parameterträd). DFS11B R FS BF FDO F-ADDRESS X FDO 3 4 LS 5 6 PS X AS 1 Exempel: nställning av PROFBUS-stationsadress 17 2 Æ signifikans: 1 1 = 1 21 Æ signifikans: 2 = 22 Æ signifikans: 4 = 23 Æ signifikans: 8 = 24 Æ signifikans: 16 1 = Æ signifikans: 32 = 26 Æ signifikans: 64 = 6153AXX Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 33

34 6 Monterings- och installationsanvisningar Driftindikeringar för tillvalet DFS11B 6.1 Driftindikeringar för tillvalet DFS11B PROFBUS-lysdioder På tillvalskortet PROFBUS-gränssnittet DFS11B finns det 4 lysdioder som indikerar aktuell status för DFS11B och PROFBUS-systemet. DFS11B R BF FS FDO 6154AXX Lysdioden "R" RUN (grön) Lysdioden RUN (grön) indikerar korrekt funktion hos busselektroniken. RUN Felorsak Felavhjälpning Grön PROFBUS-maskinvaran är OK. Orange Kortet startas Släckt Det finns ett maskinvarufel i busselektroniken. Blinkar 2Hz Blinkar 1Hz En PROFBUS-adress högre än 125 eller har ställts in. Slå på apparaten igen. Om felet återkommer, kontakta SEW-Service. Kontrollera med P93 Fieldbus Address adressen som ställts in med DP-omkopplarna. Återställ omformaren. nget fel, endast indikering En återställning görs på omformarsidan. Lysdioden "BF" BUS-FAULT (röd) Lysdioden BUS FAULT (röd) indikerar fel på PROFBUS DP. BUS-FAULT Felorsak Felavhjälpning Röd Förbindelsen med DP-Master har brutits. Apparaten registrerar ingen PROFBUS- Baudrate. Bussavbrott DP-mastern är ej i drift Släckt Apparaten utbyter data med DP-mastern (status data-exchange). Blinkar Apparaten känner av Baudrate men aktiveras inte av DP-mastern. Apparater har inte projekterats eller har projekterats felaktigt i DP-mastern. Kontrollera apparatens PROFBUS DPanslutning. Kontrollera projekteringen av DP-mastern. Kontrollera samtliga kablar i PROFBUS DP-nätet. Kontrollera den inställda PROFBUSstationsadressen på DFS11B och i projekteringsprogrammet i DP-mastern. Kontrollera projekteringen av DP-mastern. Vid projekteringen ska GSD-filen SEW_6C.GSD med beteckningen MOVDRVE-DFS11B eller SEW_69.GSD för dateway-drift med MOVTRAC B användas. 34 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

35 Monterings- och installationsanvisningar Driftindikeringar för tillvalet DFS11B 6 Lysdioden "FS" FALSAFE- STATUS (grön) Lysdioden FALSAFE-STATUS (röd) indikerar failsafe-statusen för PROFBUS DP. FS Felorsak Felavhjälpning Grön Tillvalet DFS11Butbyter data cykliskt med F-host (data exchange). Normal driftstatus. Röd Fel i säkerhetsdelen. Matning av 24 V_O saknas. Släckt Tillvalet DFS11B befinner sig i initieringsfasen. Blinkar rött/grönt Det fanns fel i säkerhetsdelen. Felorsaken borta men kvittering krävs. Läs av diagnosen i F-host. Åtgärda felet och kvittera sedan i F-host. Kontrollera spänningsmatningen. Kontrollera projekteringen av bussmastern. Kvittera felet i F-host (återintegrering). Lysdioden "FDO" FALSAFE- UTGÅNG (orange) Lysdioden FALSAFE-UTGÅNG (röd) indikerar failsafe-utgången för PROFBUS DP. FDO Status Orange Utgång F-DO aktiv Släckt Utgång F-DO inaktiv (från) VARNNG! Lysdioderna "R", "BF", "FDO" och "FS" är inte säkerhetsrelaterade och får inte användas för säkerhetsrelaterade ändamål. Lysdioder för Gatewaykommunikationsstatus H1 H2 X axx Lysdioden H1 Sys-Fault (röd) Endast för gateway-funktion Status Status Beskrivning Röd Systemfel Gateway är inte konfigurerad eller ett av drivsystemen är inaktivt. Släckt SBus OK Gateway är korrekt konfigurerad. Blinkar Busscan Bussen kontrolleras av gateway. Lysdioden H2 (grön) är för tillfället reserverad. X-terminal X24 är RS-485-gränssnittet för diagnos med dator och MOVTOOLS MotionStudio. Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 35

36 7 Projektering och idrifttagning GSD-filernas giltighet för DFS11B 7 Projektering och idrifttagning Detta kapitel innehåller information om projektering av DP-mastern och idrifttagning av multiomformaren för fältbussdrift. På SEWs webbplats (www.sew-eurodrive.com) hittar du under rubriken "Software" aktuell version av GSD-filerna för DFS11B. Båda GSD-filerna kan användas parallellt i ett STEP 7-projekt. När du har laddat ner och packat upp programmet ser du 2 kataloger med driftsätten PROFBUS DP och PROFBUS DP-V GSD-filernas giltighet för DFS11B PROFBUS-tillval DFS11B74 firmware-tillval 1: MOVDRVE MDX61B MOVTRAC B/ gateway-kapsling UOH11B DFS11B SEW_6C.GSD SEW_69.GSD Ändra eller komplettera inte posterna i GSD-filen. SEW-EURODRVE tar inget ansvar för omformarfel som uppstår i samband med att GSD-filen har ändrats! 7.2 Projektering av PROFBUS/PROFsafe med MOVDRVE GSD-fil Det finns en GSD-fil som kan användas för projektering av DP-mastern. Kopiera filen till en särskild katalog i ditt projekteringsprogram. nformation om hur man exakt går till väga finns i handböckerna för respektive projekteringsprogram GSD-fil för PROFBUS DP-V1 Använd GSD-filen SEW_6C.GSD i katalogen "DPV1" om du förutom PROFBUS DP-kommunikationen för styrning av multiomformarna även vill använda parametersättning av DP-V1. Denna GSD-fil motsvarar GSD-revision Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

37 Projektering och idrifttagning Projektering av PROFBUS/PROFsafe med MOVDRVE GSD-fil 7 För att man ska kunna skilja filerna åt visas GSD-filerna med namnet på PROFBUS DP-V1 i en särskild underkatalog i projekteringsprogrammet för DP-V1- mastern (se bilden nedan) AEN Tillvägagångssätt vid projektering Gör så här när du ska projektera MOVDRVE med PROFBUS DP-gränssnitt: 1. Läs filen README_GSD_6C.PDF som medföljer GSD-filen, för att få den senaste projekteringsinformationen. 2. nstallera (kopiera) GSD-filen enligt anvisningarna i ditt projekteringsprogram. Efter korrekt installation visas apparaten bland slavdeltagarna med beteckningen MOVDRVE+DFS11B. 3. För in projekteringen av anslutningsmodulen med namnet MOVDRVE+DFS11B i PROFBUS-strukturen och tilldela en stationsadress. 4. Välj den processdatakonfiguration som passar din applikation (se sidan 38). 5. Ange /O- och periferiadresserna för de projekterade databredderna. Efter avslutad projektering kan PROFBUS DP tas i drift. Den röda lysdioden BF (BUS-FAULT) signalerar projekteringsstatusen (SLÄCKT = projekteringen är OK). Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe 37

38 7 Projektering och idrifttagning Projektering av PROFBUS/PROFsafe med MOVDRVE GSD-fil DP-konfigurationer för MOVDRVE MDX61B För att man ska kunna definiera typen av och antalet in- och utgångsdata som används för överföringen, måste omformaren få en viss DP-konfiguration från DP-mastern. Man har då möjlighet att: styra drivenheten via processdata läsa och skriva alla drivsystemparametrar via parameterkanalen använda ett datautbyte som kan definieras fritt mellan POS plus och styrningen Multiomformaren MOVDRVE medger olika DP-konfigurationer för datautbytet mellan DP-master och omformaren. Nedanstående tabell ger ytterligare anvisningar för alla möjliga DP-konfigurationer för familjen MOVDRVE. Spalten "Processdatakonfiguration" visar namnet på konfigurationen. Dessa texter visas också i projekteringsprogrammet för DP-master som urvalslista. Spalten DP-konfigurationer visar vilka konfigurationsdata som sänds till omformaren när förbindelsen för PROFBUS DP upprättas. Processdatakonfiguration Betydelse/förklaring DP-konfigurationer Plats 1 (F-modul) Plats 2 (ParamChannel) Plats 3 (PD-Channel) 1 PD MOVDRVE -styrning med 1 processdataord x x xc xc xc 2 PD MOVDRVE -styrning med 2 processdataord x x xc xc1 xc1 3 PD MOVDRVE -styrning med 3 processdataord x x xc xc2 xc2 4 PD MOVDRVE -styrning med 4 processdataord x x xc xc3 xc3 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) 5 PD MOVDRVE -styrning med 5 processdataord x x xc xc4 xc4 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) 6 PD MOVDRVE -styrning med 6 processdataord x x xc xc5 xc5 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) 7 PD MOVDRVE -styrning med 7 processdataord x x xc xc6 xc6 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) 8 PD MOVDRVE -styrning med 8 processdataord x x xc xc7 xc7 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) 9 PD MOVDRVE -styrning med 9 processdataord x x xc xc8 xc8 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) 1 PD MOVDRVE -styrning med 1 processdataord x x xc xc9 xc9 (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) Param + 1 PD MOVDRVE -styrning med 1 processdataord x xc x87 x87 xc xc xc Parametersättning via 8 byte-parameterkanal Param + 2 PD MOVDRVE -styrning med 2 processdataord x xc x87 x87 xc xc1 xc1 Parametersättning via 8 byte-parameterkanal Param + 3 PD MOVDRVE -styrning med 3 processdataord x xc x87 x87 xc xc2 xc2 Parametersättning via 8 byte-parameterkanal Param + 4 PD MOVDRVE -styrning med 4 processdataord x xc x87 x87 xc xc3 xc3 Parametersättning via 8 byte-parameterkanal Param + 5 PD MOVDRVE -styrning med 5 processdataord x xc x87 x87 xc xc4 xc4 Parametersättning via 8 byte-parameterkanal Param + 6 PD MOVDRVE -styrning med 6 processdataord Parametersättning via 8 byte-parameterkanal (PD4-PD1 kan endast användas med POS plus ) x xc x87 x87 xc xc5 xc5 Param + 7 PD Param + 8 PD MOVDRVE -styrning med 7 processdataord Parametersättning via 8 byte-parameterkanal MOVDRVE -styrning med 8 processdataord Parametersättning via 8 byte-parameterkanal x xc x87 x87 xc xc6 xc6 x xc x87 x87 xc xc7 xc7 38 Handbok Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Handbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionell säkerhet

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Handbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionell säkerhet Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Handbok MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionell säkerhet Utgåva 09/2010 17019672 / SV SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok. Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT. Utgåva 05/2007 11571861 / SV

Handbok. Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT. Utgåva 05/2007 11571861 / SV Växelmotorer \ ndustriväxlar \ Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT Utgåva 5/27 11571861 / SV Handbok SEW-EURODRVE Driving the world nnehållsförteckning 1 Viktiga

Läs mer

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Styrkort MOVI-PLC DHP11B. Utgåva 09/2005 FA361510 11350776/ SV

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Styrkort MOVI-PLC DHP11B. Utgåva 09/2005 FA361510 11350776/ SV Växelmotorer \Industriväxlar \Drivsystemteknik \Drivsystemautomation \ MOVIDRIVE MDX61B Styrkort MOVI-PLC DHP11B FA36151 Utgåva 9/25 1135776/ SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Handbok. MOVITRAC MC07B Funktionell säkerhet

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Handbok. MOVITRAC MC07B Funktionell säkerhet Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Handbok MOVITRAC MC07B Funktionell säkerhet Utgåva 12/2011 19396465 / SV SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning 1

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. MOVIFIT Funktionell säkerhet. Handbok. Utgåva 12/2008 11663472 / SV

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. MOVIFIT Funktionell säkerhet. Handbok. Utgåva 12/2008 11663472 / SV Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ MOVIFIT Funktionell säkerhet Utgåva 12/2008 11663472 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning 1 Allmänna anvisningar...

Läs mer

Handbok. Styrsystem MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Utgåva 04/2008 16623274 / SV

Handbok. Styrsystem MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Utgåva 04/2008 16623274 / SV Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Styrsystem MOVI-PLC advanced DHEB/DHFB/DHRB Utgåva 0/008 667 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok MOVIFIT -MC / -FC Funktionell säkerhet

Handbok MOVIFIT -MC / -FC Funktionell säkerhet Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Handbok MOVIFIT -MC / -FC Funktionell säkerhet Utgåva 07/2011 19300476 / SV SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

Handbok. MOVITRAC B Säker frånkoppling Tillämpningar. Utgåva 06/2007 11468661 / SV

Handbok. MOVITRAC B Säker frånkoppling Tillämpningar. Utgåva 06/2007 11468661 / SV Växelmotorer \ Industriväxlar \ Drivsystemteknik \ Drivsystemautomation \ Service Säker frånkoppling Tillämpningar Utgåva 06/007 6866 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning Viktiga

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktion. 1 Apparattyper som stöds. 2 Montering av tillvalskort. MOVIDRIVE Frekvensomformare

Tillägg till montage- och driftsinstruktion. 1 Apparattyper som stöds. 2 Montering av tillvalskort. MOVIDRIVE Frekvensomformare Montering av tillval "DFIA" Utgåva: 0/000 0539 / sv Denna information ersätter inte den utförliga montage- och driftsinstruktionen! Får endast installeras av kompetent elinstallatör som följer gällande

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok.

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok. Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP Utgåva 04/2008 11637463 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00062D,

Beijer Electronics AB, MA00062D, Manual IFC PBDP Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskortet IFC PBDP. Modulen kan användas till operatörsterminalerna i E-serien som har expansionskortsplats.

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Handbok. MOVITRAC LTP-B Funktionell säkerhet

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Handbok. MOVITRAC LTP-B Funktionell säkerhet Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Handbok MOVITRAC LTP-B Funktionell säkerhet Utgåva 05/2013 20123795 / SV SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning 1

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

Handbok. Styrningen MOVI-PLC basic DHP11B.. Utgåva 06/2006 FA37A / SV

Handbok. Styrningen MOVI-PLC basic DHP11B.. Utgåva 06/2006 FA37A / SV Växelmotorer \Industriväxlar \Drivsystemelektronik \Drivsystemautomation \Service Styrningen MOVI-PLC basic DHPB.. FA7A Utgåva 6/6 47477 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Fältbussgränssnitt DFD11B DeviceNet. Utgåva 11/2004 FA361530 11284463 / SV

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Fältbussgränssnitt DFD11B DeviceNet. Utgåva 11/2004 FA361530 11284463 / SV Växelmotorer \ Industriväxlar \ Drivsystemteknik \ Drivsystemautomation \ MOVIDRIVE MDX61B Fältbussgränssnitt DFD11B DeviceNet Utgåva 11/2004 11284463 / SV FA361530 Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Utgåva. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Montage- och driftsinstruktion 1054 7967 / SV

Utgåva. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Montage- och driftsinstruktion 1054 7967 / SV MOVIDRIVE compact MCH4_A Utgåva 04/2002 Montage- och driftsinstruktion 1054 7967 / SV SEW-EURODRIVE 1 Viktiga anvisningar... 4 2 Säkerhetsanvisningar... 6 3 Apparatuppbyggnad... 7 3.1 Typbeteckning, märkskyltar

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *22141464_0615* Tillägg till montage och driftsinstruktionen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Fältbussgränssnitt DFE11B Ethernet. Utgåva 10/2004 FA361750 11284161 /SV

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Fältbussgränssnitt DFE11B Ethernet. Utgåva 10/2004 FA361750 11284161 /SV Växelmotorer \ Industriväxlar \ Drivsystemteknik \ Drivsystemautomation \ MOVIDRIVE MDX61B Fältbussgränssnitt DFE11B Ethernet FA361750 Utgåva 10/2004 11284161 /SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Utgåva. MOVIDRIVE MD_60A Absolutvärdespositionering 03/2001. Handbok 1051 0192 / SV

Utgåva. MOVIDRIVE MD_60A Absolutvärdespositionering 03/2001. Handbok 1051 0192 / SV MOVIDRIVE MD_60A Absolutvärdespositionering Utgåva 0/00 Handbok 0 09 / SV SEW-EURODRIVE Innehållsförteckning Viktiga anvisningar... Systembeskrivning.... Användningsområden.... Tillämpningsexempel...6

Läs mer

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Tillval säkerhetsmodul DCS21B/31B. Utgåva 03/2008 11648678 / SV

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Tillval säkerhetsmodul DCS21B/31B. Utgåva 03/2008 11648678 / SV Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ MOVIDRIVE MDX61B Tillval säkerhetsmodul DCS21B/31B Utgåva 03/2008 11648678 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Utgåva. MOVIDRIVE fältbussgränssnitt DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Handbok / SV

Utgåva. MOVIDRIVE fältbussgränssnitt DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Handbok / SV MOVDRVE fältbussgränssnitt DFP21A PROFBUS DP (12 MBaud) Utgåva 3/21 Handbok 151619 / SV SEW-EURODRVE nnehållsförteckning 1 nledning... 4 2 DFP11A / DFP21A... 6 2.1 Skillnader DFP11A / DFP21A... 6 2.2 Övergång

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Emotron I/O-kort 2.0 Option

Emotron I/O-kort 2.0 Option Emotron I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5916-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 2012-03-01 Copyright CG Drives & Automation Sweden

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

KNX/EIB. 1 Säkerhetsanvisningar. 2 Enhetens konstruktion

KNX/EIB. 1 Säkerhetsanvisningar. 2 Enhetens konstruktion Fönsteraktor infälld Best. nr. : 2164 00 Jalusiaktor 1-facks infälld Best. nr. : 2165 00 Värmeaktor 1-facks infälld Best. nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Digitala ingångsmoduler

Digitala ingångsmoduler 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 172 TX-I/O modulsystem Digitala ingångsmoduler TXM1.8D TXM1.16D Två fullt kompatibla modeller: TXM1.8D: 8 ingångar med varsin lysdiod i tre

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *2122341_214* Tillägg till montage- och driftsinstruktionen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180 INKOPPLINGSANVISNING STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 2003-09-09 Version 1.1 F21018901 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET

Läs mer

BRUKSANVISNING. PD-C180i KNX ECO PD-C180i KNX ECO DK PD-C180i KNX ECO CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1 /6 BRUKSANVISNING 4 IDRIFTTAGNING

BRUKSANVISNING. PD-C180i KNX ECO PD-C180i KNX ECO DK PD-C180i KNX ECO CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1 /6 BRUKSANVISNING 4 IDRIFTTAGNING CH 4 IDRIFTTAGNING Alla parameterinställningar utförs via ETS (Engineering- Tool-Software). Genom att beröra den något nedsänkta knappen, nere till höger bredvid linsen, med fingret aktiverar du programmeringsläget

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

MC P4 VRS. 01077414 Monterings- och bruksanvisning. Impulsspänning, märkvärde: 2,5 kv. Effektförbrukning:

MC P4 VRS. 01077414 Monterings- och bruksanvisning. Impulsspänning, märkvärde: 2,5 kv. Effektförbrukning: VESTAMATIC MC P4 VRS MC P4 VRS Art. nr.: 01077414 Mikroprocessorstyrd motorstyrning för styrning av 4 solskyddsanläggningar med central, grupp- och individuell manövrering, via kabelbundna strömställare

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Utgåva 11/2006 11535474 / SV

Montage- och driftsinstruktion. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Utgåva 11/2006 11535474 / SV Växelmotorer \ Industriväxlar \ Drivsystemteknik \ Drivsystemautomation \ Service MOVIDRIVE compact MCH4_A Utgåva 11/2006 11535474 / SV Montage- och driftsinstruktion SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS " Användarmanual Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop Tillämpningar:! Grundläggande vibrationsdiagnostikmätning! Förebyggande underhåll! Mätning av lagerkondition Egenskaper:! Mätning

Läs mer

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul SPA-ZC Bussanslutningsmodul Bruksanvisning och teknisk beskrivning ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning SVM F4 Integrationsverk Installationsanvisning Inkopplingsanvisning F4 För fullständig inkopplingsanvisning, se manual för F4. Leverans Integreringsverket levereras i transportläge. Detta innebär att endast

Läs mer

Konstantspänningslikriktare.

Konstantspänningslikriktare. Konstantspänningslikriktare. Sidan 1 av 8 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med hjälp av naturlig konvektion.

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare O5D10x 80000261 / 00 07 / 2013 Innehåll 1 Anmärkning...3 1.1 Symboler som används...3 1.2 Varningsmärkning...3 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Funktion och egenskaper...5

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare PTC/RTC optionskort För Emotron FlowDrive-IP2Y Bruksanvisning Svenska PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Innehåll 1 Anmärkning... 1.1 Symboler som används... 1.2 Varningsmärkning... 2 Säkerhetsanvisningar... Funktion och egenskaper...5.1 Användningsområden...5

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning DGPS-mottagare A101 Version: V3.20150602 3030246900-02-SV Läs noga igenom och iaktta följande bruksanvisning. Förvara denna bruksanvisning på en säker plats för framtida

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Daggpunktsreglering ergoflex D

Daggpunktsreglering ergoflex D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Reläutgång

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Applikationsmodul "Sensorbaserad positionering via buss" Utgåva 01/2005 FA362000 11313579/ SV

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Applikationsmodul Sensorbaserad positionering via buss Utgåva 01/2005 FA362000 11313579/ SV Växelmotorer \Industriväxlar \Drivsystemteknik \Drivsystemautomation \ MOVIDRIVE MDX61B Applikationsmodul "Sensorbaserad positionering via buss" Utgåva 1/25 11313579/ SV FA362 Handbok SEW-EURODRIVE Driving

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Rättelse av montage- och driftsinstruktionen MOVITRAC LTP

Rättelse av montage- och driftsinstruktionen MOVITRAC LTP Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Rättelse av montage- och driftsinstruktionen MOVITRAC LTP Utgåva 06/2009 16820061 / SV SEW-EURODRIVE Driving the world Rättelse

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCTC 2014-10-20 Centralenhet RCTC Central för anslutning av spjällmoduler RCTU Med expansionsenheter kan upp till 236 spjäll hanteras Inbyggt ur med ställbar funktionstest

Läs mer

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet SV AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Innehåll Säkerhetsanvisningar...3 Installation/idrifttagning...4 Manövrerings- och indikeringselement...6 Montering...6

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

URAX-A1, -A1R. AS-i säker ingångsslav för dynamiska givare

URAX-A1, -A1R. AS-i säker ingångsslav för dynamiska givare Bruksanvisning i original URAX-A, -AR AS-i säker ingångsslav för dynamiska givare Allmän beskrivning URAX-A(R) är en säker ingångsslav för AS-i buss avsedd att anslutas till Jokabs Eden givare och Tina

Läs mer

Sätt in detta dokument i användarhandledningen för Sure Coat moduluppbyggt styrsystem för pistoler efter flik C

Sätt in detta dokument i användarhandledningen för Sure Coat moduluppbyggt styrsystem för pistoler efter flik C Del C Interfacekort för spolningstimer Användarhandledning P/N 213490A Swedish Sätt in detta dokument i användarhandledningen för Sure Coat moduluppbyggt styrsystem för pistoler efter flik C NORDSON CORPORATION

Läs mer

ecolink520 526: Distribuerad I/O modul

ecolink520 526: Distribuerad I/O modul SAUTER EY-modulo 5 PDS 94.075 se Produktdatablad EY-EM520...526 ecolink520 526: Distribuerad I/O modul Din fördel för mer energieffektivitet Perfekt anpassning till tillämpningar tack vare modulära tekniken.

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång SAUTER EY-modulo 5 PDS 92.046 se Produktdatablad EY-IO533 modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång Din fördel för mer energieffektivitet SAUTER EY-modulo 5 teknologi: modulär, snabb och

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

NRS 1-40. Drifthandbok 810728-00 Nivåvakt NRS 1-40

NRS 1-40. Drifthandbok 810728-00 Nivåvakt NRS 1-40 NRS 1-40 Drifthandbok 810728-00 Nivåvakt NRS 1-40 1 2 Innehåll Viktiga anvisningar Användningsområden...6 Säkerhetsanvisningar...6 Fara...6 Förklaringar Leveransinnehåll...7 Systembeskrivning...7 Funktion...7

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort

Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort HEAD OFFICE TELEPHONE EXCHANGE TELEFAX BANKGIRO POSTGIRO VAT nr TILLGÄNGLIGHETEN 3, 417 01 GÖTEBORG INT +46 31 760 70 00 INT +46 31 51 05 60 510-7107 SE556100100801

Läs mer

Komponentlista och enkel byggbeskrivning för LTS MM-RIAA

Komponentlista och enkel byggbeskrivning för LTS MM-RIAA Komponentlista och enkel byggbeskrivning för LTS MM-RIAA Komponenter som finns angivna på mönsterkortet. Beteckning Värde/namn Elfa bestnr R1,R2 75 kω 60-744-21 R3-R6 22 Ω 60-703-61 R7,R8 100 kω 60-745-61

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer