Användarmanual För skatteverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual För skatteverket"

Transkript

1 Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd:

2 2

3 Innehåll 1. INTRODUKTION TYP C ANSLUTNINGAR STRÖMFÖRSÖRJNING GRÄNSSNITT (SERIEPORT 1) GRÄNSSNITT FÖR SKATTEKONTROLL (SLOT 3) ELEKTRONISK JOURNAL (SLOT 4) BESIKTNING AV KONTROLLENHET (BOXEN) ÖVERFÖRING AV KONTROL DATA ELEKTRONISK JOURNAL KONTROLLAMPOR TEKNISKA DATA BILDER

4 1. Introduktion Den här manualen är avsedd för personal på svenska Skatteverket och beskriver hur man kontrollerar säkerheten runt BOXEN, samt hur man läser av data (Log.files) från SD kortet i Slot Typ C Kontrollenheten BOXEN är en typ C enhet som kan kopplas antingen mot ett enskilt kassaregister, eller i ett nätverk med max 5 st kassaregister. I nätverksfallet kopplas BOXEN till ett dedikerat kassaregister som fungerar som server, till vilken all kvittodata från samtliga kassaregister skickas. (Delad printer principen). Det behövs ingen speciell konfigurering av BOXEN, den känner automatiskt av hur många kassaregister det finns kopplat i nätverket. 2. Anslutningar BOXEN har följande anslutningsmöjligheter: 2.1. Strömförsörjning Den medföljande strömförsörjningsenheten har en spänning på 9V, 18W. Den kan kopplas till BOXEN när som helst, men observera: Gör först alla inställningar och kopplingar, starta därefter upp BOXEN genom att ansluta till vägguttaget. Använd inga strömförsörjningsenheter som inte levereras med BOXEN! 2.2. Gränssnitt (Serieport 1) a. Serieport 1 RS232-Gränssnitt från/till kassaregistret, D-SUB 9 Pin honkontakt. Använd den medskickade kabeln (skärmad RS232 kabel, D-SUB hona till D-SUB hane) Gränssnitt för skattekontroll (SLOT 3) Kontrollenheten BOXEN har en logisk kortplats, SLOT 3, (se 8, Bilder) med plats för ett SD kort. Den här kortplatsen är endast avsedd för dataöverföring till ett SD kort isatt av personal från det Svenska Skatteverket Elektronisk Journal (SLOT 4) BOXEN har ytterligare en kortplats, SLOT 4, som är ett tillval och som kan lagra en elektronisk journal (Se 8, Bilder). Denna elektroniska journal loggar transaktioner samt försäljningsdata som kassaregistret överför till BOXEN. Minnet till den elektroniska journalen är av typ SD-kort med 1 GB eller 2 GB. 4

5 3. Besiktning av kontrollenhet (boxen) Först; kontrollera att plomberingen (under kontrollenheten), förseglingar samt kabinettet är intakt. Kontrollera att: kabinettet är oskadat skruvar är oskadade plomberingen (på mitten av undersidan) är oskadad förseglingen är oskadad etiketten (under kontrollenhet) är oskadad och innehåller följande information: - Model typ (Model marking) - Serienummer (Serial number) - Versionsnummer av mjukvara (Version number of the software) - Revisionsnummer av hårdvara (Revision number of the hardware) - Namn på företaget som certifierat kontrollenheten - Certifieringsnummer (Certification number) - Märkt SKVFS 2009:12 4. Överföring av Kontrolldata Endast personal från det svenska Skatteverket har befogenhet att bryta förseglingen (efter kontroll att det är oskadat) som sitter framför Slot 3 (se 8, Bilder). Obs! Kontrollera att den gröna lampan lyser. Öppna luckan och sätt i SD kortet. BOXEN startar nu överföringen automatiskt. BOXEN skapar loggfilerna Serial.Log, THdrX.Log och Trans.Log, och efter att SD kortet sätts i Slot 3 kopierar BOXEN dessa loggfiler till SD kortet. Överföringens status (arbetar, fel och överföring avslutad) övervakas genom att observera kontrollamporna (se 8, Bilder, Kontrollampor). Observera: Mjukvaran kräver ett tomt SD kort på 2 GB, FAT16 eller FAT32 formaterad. Ta inte ut SD kortet, om den blå lampan blinkar ( Skatteöverföring pågår)! SD kortet kan tas ut, om Skatteöverföring är avslutad (blå lampa har slutat blinka och lyser med fast sken). Ifrån Serial.Log ska serienumret från just denna Kontrollenhet läsas av och jämföras med serienumret på etiketten (under kontrollenhet). 5. Elektronisk Journal Det går att lagra en elektronisk journal i BOXEN. Journalen överförs från kassaregistret till BOXEN där den lagras på ett SD minne. Användaren ansvarar för att SD kortet förvaras på ett säkert sätt. 5

6 6. Kontrollampor Det finns tre lampor vilka visar; korrekt spänning, interna skrivprocessen, fel (med felkoder) och överföringen till skatteverkets SD minne. LAMPA 1G/R - Funktion LAMPA 2Y - Interna skrivprocessen LAMPA 3B - Överföring till Skatteverkets SD minne. - LAMPA 1 GRÖN PÅ: Spänning och systemet är ok AV: Strömavbrott (/PFAIL = Låg) - LAMPA 1 RÖD PÅ: Systemfel Blinkar: Interna skrivprocessen fel, fel på överföringen till Skatteverket (se felkoder) Blinkar fort: Strömavbrott (/PFAIL = Låg) AV: Spänning och systemet är ok - LAMPA 2 GUL PÅ Lyser i 2 sek. om interna skrivprocessen är avslutad ok Blinkar: Interna skrivprocessen under arbete Blinkar fort: Fel i interna skrivprocessen AV: Ingen intern skrivprocessen/fel - LAMPA 3 BLÅ PÅ: Skatteöverföring avslutad (till Skatteverkets SD-minne) Blinkar: Skatteöverföring pågår Blinkar fort: Skatteöverföring fel AV: Ingen skatteöverföring pågår, Strömavbrott (/PFAIL = Låg) Detaljer se i tabell Felsignaler/Problemsökning 6

7 Felsignaler / Problemsökning Meddelanden Inget fel, systemet fungerar normalt, Ingen interna skrivprocessen, ingen skatteöverföring Inget fel, systemet fungerar normalt, interna skrivprocessen, ingen skatteöverföring Inget fel, systemet fungerar normalt, interna skrivprocessen, emedan Skatteöverföring pågår Inget fel, systemet fungerar normalt, Skatteöverföring avslutad Lampa1 GRÖN Lampa1 RÖD (blinkar i grupper om N) Lampa2 GUL Lampa3 Blå På Av Av Av På Av Blinkar Av På Av Av Blinkar På Av Av På ( Av, om SD kortet är bortplockat) Varningar (inga fel) Intern Flash minne kapacitet (75%), BOXEN bör ersättas snarast Elektronisk journal: SD kort kapacitet (75%), SD kort bör ersättas snarast Serie port från Kassaregister: Överföringsdata fel eller saknas, fel protokoll, fel inställda switchar eller fel överföringsparametrar På N = 1 (1:1) Av Av På N = 2 Av Av På N = 4 Av Av Fel meddelanden System fel, Kontakta din leverantör Intern Flash minne kapacitet (98%), BOXEN ska bytas ut! Kontakta din leverantör Elektronisk Journal: SD kort kapacitet (98%), SD kort bör bytas omgående! Skatteverket: SD Card kapacitet (98%), SD kort bör bytas omgående! Elektronisk Journal: SD kort fel formaterad eller data förlorad (Kassa fel) Skatteverket: SD kort fel formaterad eller data förlorad (Kassa fel) Elektronisk Journal: Fel på Dataöverföring till SD kort Skatteverket: Fel på Dataöverföring till SD kort eller SD kort fullt (98%) Av På Av Av Av N = 1 (1:1) Av Av Av N = 2 På Av Av N = 3 Av På Av N = 2 N = 2 Av Av N = 3 Av N = 3 Av N = 2 Blinkar fort Av Av N = 3 Av Blinkar fort Problem med strömförsörjning, Kontrollera strömförsörjningsenheten Av Blinkar fort Av Av Legend: Blinkar f = cirka 1.5 Hz, Intervall = 1:1 Blinkar Grupper f = cirka 1.5 Hz, Intervall = 1:1, x N; 2 sek. paus efter varje grupp Blinkar fort f = cirka 3.0 Hz, Intervall = 1:10 Obs: Om lampa 1 grön och röd lyser samtidigt: Lampa 1 kommer att lysa gult. 7

8 7. Tekniska data Strömförsörjning: - Matningsspänning: 8 14V - Effektförbrukning: < 2,5W (genomsnitt) System: - Processor 32 bit ARM-typ, med säkerhets funktion - Minneskapacitet i säkerhetsprocessor på insidan (skyddad av säkerhetsfunktion) o Minne för serienr: 32 Byte (OTP-ROM) o Minne för individuella nycklar och algoritmer 128 kbyte (internt Flash) o Minne för applikationskod samt data 2 MByte (internt Flash) - Minneskapacitet i säkerhetsprocessor på utsidan o Minne för intern data o Tillval: Minne för journal data 2 GByte (Flash Minne, SD) 2 GByte (Flash Minne, SD) - Lagringstid för minnen: > 10 år (undantaget SRAM för temp. data) - Livstid för RTC batteri: > 7 år - Exakthet för RTC (real-time-clock) < 5 minuter per år Övrigt: - Storlek 120 x 130 x 32 mm³ - Vikt 0.29 kg - Operativ vid temperatur C - Operativ vid fuktighet 10% till 85%, kondenserar ej upp till 40 C - Temperatur vid lagring C - Temperatur vid fuktighet 10% till 90%, kondenserar ej upp till 50 C EMC/ESD: BOXEN uppfyller SS-EN and SS-EN El-säkerhet: BOXEN / Strömförsörjning uppfyller SS-EN Miljö: : BOXEN uppfyller IEC , Section 7 RoHS För mer detaljer, se relaterade dokument och certifikat. 8

9 8. Bilder BOXEN Kontrollampor BOXEN ( undersidan ) 9

10 Serieport 1 DC Ingång SLOT 3 (Gränssnitt för skattekontroll) Lampa 1 GR Funktion Lampa 1 RD Fel Lampa 2 Gul Skriver till Flash Lampa 3 BL Skatteöverföring SLOT 4 (Elektronisk journal) 10

11 UM-STA English Boxen C (Stand )

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

Portabel nätanalysator CIR-e 3

Portabel nätanalysator CIR-e 3 Portabel nätanalysator CIR-e 3 Handhavandebeskrivning / Manual Tack för att du valt denna produkt från Circutor SA. Vi rekommenderar att du noggrant läser manualen innan enheten sätts under spänning. Det

Läs mer

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul SV Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul Handhavandeinstruktion Varumärken SV 2 Varumärken Microsoft, Windows 98, ME, 2000, XP och NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer

Radio Remote Controll RRC-1258 MKII

Radio Remote Controll RRC-1258 MKII Radio Remote Controll RRC-1258 MKII Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Teknisk beskrivning... 5 3. Kontakter och reglage... 9 4. Byglingar för olika tranceivrar... 15 5. Hur jag kommer igång med RC 1258

Läs mer

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Viktig information! Kameran leveras med alla nätverksinställningar för Telia, förinställt. Det enda som man behöver

Läs mer

Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4)

Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4) Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4) Copyright 2003-2011, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 117 43 Stockholm Telefon: 08-775 16 00 Innehåll ARX ACCESS 5 Systemöversikt... 5 Om denna

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

IG 559 0162 930PA4. Installationsguide

IG 559 0162 930PA4. Installationsguide IG 559 0162 930PA4 Installationsguide Copyright 2003-2011, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 117 43 Stockholm Telefon: 08-775 16 00 Innehåll ARX ACCESS 1 Systemöversikt 1 Om denna installationsguide 3

Läs mer

NEO. Bruksanvisning. Safety Card. Ver 7 2007-05-24 SAFETY CARD NEO

NEO. Bruksanvisning. Safety Card. Ver 7 2007-05-24 SAFETY CARD NEO Safety Card NEO Bruksanvisning Ver 7 2007-05-24 Adress Telefon Telefax E-mail Nya Varvet byggnad 114 031-68 10 60 031-68 10 05 info@tandberg.se 426 71 V FRÖLUNDA 1 Innehållsförteckning ALLMÄNT... sid 3

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg:

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg: LK GSM Switch Utförande LK GSM Switch är främst avsedd för fjärrstyrning av LK:s Rumsregleringssystem ICS eller värmeregulatorn LK Styr v.3/v.3-ra. Enheten kommunicerar via GSM-nätet och styrs via mobiltelefon

Läs mer

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning TRIAX TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210 Bruksanvisning 1 INNEHÅLL GENERELLA INSTRUKTIONER... 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 RENGÖRING & VÅRD... 3 KONTROLLENHETER, FRONT OCH BAKRE PANEL...

Läs mer

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera 1 Instruktion 1.1 Allmän beskrivning Denna åtelkamera är en digital helt automatisk infraröd övervakningskamera med MMS- funktion, som utlöses när

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

Ingate SIParator. Startguide. Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson

Ingate SIParator. Startguide. Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator Startguide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator: Startguide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan Musat by Adnan Khalid by Per

Läs mer

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning OPTAC Fleet Viewer Bruksanvisning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Supportnummer: 08 50578446 E-post: optacse@stoneridge.com Documentversion 4.0 Part Number: 6939-161 Page

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Huruvida du väljer att registrera din produkt eller inte påverkar inte din rätt till produktgarantin.

Huruvida du väljer att registrera din produkt eller inte påverkar inte din rätt till produktgarantin. SanDisk Fotoalbum Användarmanual SVENSK Du kan registrera din produkt på http://www.sandisk.com/registration och då få e- postmeddelande om nya versioner av programvaran, vilket underlättar och förbättrar

Läs mer

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com PiiGAB M-Bus 900 V2 Beskrivning Handhavande www.piigab.com ETHERNET / M-BUS OMVANDLARE 900 Beskrivning Handhavande PiiGAB Process Information i Göteborg AB Anders Carlssons gata 7, S-417 55 Göteborg, Sweden

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Videotech Sverige AB

Videotech Sverige AB Videotech Sverige AB Introduktion Beskrivning XL Centralapparat är ett trådlöst och batteridrivet larmsystem. Designen är framtagen för att passa in i bostads samt i mindre företags säkerhetssystem. Med

Läs mer

Bruksanvisning Prator

Bruksanvisning Prator Version: 7 Skapad: 2011-12-02 Godkänd Datum/Sign: 2015-03-27/Monica Bofred Ansvarig: Monica Bofred evry.com Bruksanvisning Bruksanvisning Prator Versionshistorik Ändring nr. Ändring datum Förändringar

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

Din manual PHILIPS DTR7005 http://sv.yourpdfguides.com/dref/981836

Din manual PHILIPS DTR7005 http://sv.yourpdfguides.com/dref/981836 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS DTR7005. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title HP Pocket Media Drive Användarhandbok book title Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer