Handbok. Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT. Utgåva 05/ / SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT. Utgåva 05/2007 11571861 / SV"

Transkript

1 Växelmotorer \ ndustriväxlar \ Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT Utgåva 5/ / SV Handbok

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 nnehållsförteckning 1 Viktiga anvisningar Symbolförklaring Produktdel nformation om dokumentationen Garanti Produktnamn och varumärken Återvinning Säkerhetsanvisningar nformation Allmänna säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar för bussystem Transport, lagring Uppställning, montering drifttagning, drift nledning Handbokens innehåll Kompletterande litteratur Egenskaper MOVDRVE, MOVTRAC B och EtherCAT Tillgång till all information Cyklisk dataöverföring via EtherCAT Acyklisk dataöverföring via EtherCAT Konfiguration av EtherCAT-tillvalskortet Övervakningsfunktioner Diagnos Fältbussmonitor Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE24B i MOVDRVE MDX61B nnan arbetet påbörjas Principiellt tillvägagångssätt vid montering och demontering av tillvalskort Montering av tillvalskortet DFE24B i MOVTRAC B SBus-anslutning Anslutning av systembuss Montering och installation av Gateway-kapslingen UOH11B Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFE24B Stifttilldelning Busskabel, skärmning och förläggning Bussterminering nställning av stationsadress Driftindikeringar för tillvalet DFE24B EtherCAT-lysdioder Gateway-lysdiod Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 3

4 nnehållsförteckning 5 Projektering och idrifttagning XML-filernas giltighet för DFE24B Projektering av EtherCAT-mastern för MOVDRVE B med XML-fil XML-fil för MOVDRVE B Tillvägagångssätt vid projektering PDO-konfiguration för drift i MOVDRVE Projektering av EtherCAT-mastern för MOVTRAC B/Gateway med XML-fil XML-filer för MOVTRAC B och Gateway-kapsling UOH11B Tillvägagångssätt vid projektering PDO-konfiguration för DFE24B-Gateway för MOVTRAC B Automatisk setup för Gateway-drift nställning av multiomformaren MOVDRVE MDX61B nställning av frekvensomformaren MOVTRAC Driftbeteende på EtherCAT Styrning av multiomformaren MOVDRVE MDX61B Styrningsexempel i TwinCAT med MOVDRVE MDX61B EtherCAT-timeout (MOVDRVE MDX61B) Reaktion fältbuss-timeout (MOVDRVE MDX61B) Styrning av frekvensomformaren MOVTRAC B (Gateway) Styrningsexempel i TwinCAT med MOVTRAC B (Gateway) SBus-timeout Apparatfel Fältbuss-timeout för DFE24B vid Gateway-drift Parametersättning via EtherCAT SDO-tjänsterna READ och WRTE Exempel: Avläsning av en parameter i TwinCAT via EtherCAT Exempel: Sättning av en parameter i TwinCAT via EtherCAT Returkoder för parameterinställning Element Error-Class Error-Code Additional-Code Lista över implementerade felkoder för SDO-tjänster Motion-Control via EtherCAT ntroduktion av EtherCAT Velocity-läge Positionsläge nställningar i MOVDRVE B med MOVTOOLS MotionStudio nställningar för Velocity-läget nställningar för positionsläget nställningar på EtherCAT-mastern nställningar för Velocity-läget nställningar för positionsläget Exempel TwinCAT Velocity-läge Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

5 nnehållsförteckning 8 Drift av MOVTOOLS MotionStudio via EtherCAT nledning Nödvändig maskinvara Nödvändig programvara nstallation Konfiguration av mailbox-gateway Nätverksinställningar på datorn Konfigurering av SEW-kommunikationsservern Kommunikationens uppbyggnad Tillvägagångssätt Automatisk sökning efter anslutna apparater (apparatscan) Aktivering av online-drift Kända problem i samband med MOVTOOLS MotionStudio Feldiagnos Diagnosprocedurer Fellista Tekniska data Tillval DFE24B för MOVDRVE MDX61B Tillval DFE24B för MOVTRAC B och Gateway-kapsling UOH11B ndex Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 5

6 1 Viktiga anvisningar Symbolförklaring 1 Viktiga anvisningar 1.1 Symbolförklaring Läs och följ noggrant säkerhets- och varningsanvisningarna i denna dokumentation! Fara p.g.a. ström Möjliga följder: dödsolycka eller svåra skador. Fara Möjliga följder: dödsolycka eller svåra skador. Farlig situation Möjliga följder: mindre skador. Riskfylld situation Möjliga följder: skador på apparaten och dess omgivning. Tips för användning och viktig information. 1.2 Produktdel Handboken är en del av fältbussgränssnittet DFE24B EtherCAT och innehåller viktig information om användning och service. 1.3 nformation om dokumentationen Att dokumentationen följs är en förutsättning för: Störningsfri drift Gällande garantianspråk Läs därför igenom denna handbok noggrant innan du börjar med installationen och idrifttagningen av frekvensomformare med tillvalskortet DFE24B EtherCAT. En förutsättning för att man ska förstå denna handbok är att man känner till och har tillgång till dokumentationen för MOVDRVE och MOVTRAC, särskilt systemhandböckerna MOVDRVE MDX6B/61B och MOVTRAC B. 6 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

7 Viktiga anvisningar Garanti Garanti Handlingar som inte är facktekniskt korrekta samt andra handlingar som bryter mot anvisningarna i denna handbok har en negativ inverkan på produktegenskaperna. Detta leder till att garantin inte längre gäller och SEW-EURODRVE GmbH & Co KG är inte skyldig till någon som helst ersättning. 1.5 Produktnamn och varumärken Märken och produktnamn som nämns i denna handbok är varumärken eller registrerade varumärken hos sina respektive ägare. 1.6 Återvinning Följ gällande föreskrifter! Ta hand om kasserat material (vid behov sorterat) allt efter beskaffenhet och gällande föreskrifter som t.ex.: Elektronikskrot Plast Plåt Koppar o.s.v. Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 7

8 2 Säkerhetsanvisningar nformation 2 Säkerhetsanvisningar Fältbussgränssnittet DFE24B EtherCAT får bara installeras och tas i drift när de gällande föreskrifterna för förebyggande av olycksfall och montage- och driftsinstruktionerna MOVDRVE MDX6B/61B och MOVTRAC B följs! 2.1 nformation Följande säkerhetsanvisningar gäller användning av fältbussgränssnittet DFE24B EtherCAT. Observera även de kompletterande säkerhetsanvisningarna i de enskilda kapitlen i denna handbok. 2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar Skadade produkter får aldrig installeras eller tas i drift. Meddela omedelbart eventuella transportskador till transportföretaget Allmänna säkerhetsanvisningar för bussystem Du har nu ett kommunikationssystem som kan användas för att anpassa multiomformaren MOVDRVE till anläggningssystem. Precis som vid alla bussystem finns risken att parametrarna ändras utifrån (gäller omformaren) utan att detta kan ses och på så vis ändras även omformarens beteende. Detta kan leda till oväntat (inte okontrollerat) systembeteende. 2.3 Transport, lagring Kontrollera om leveransen har några transportskador direkt när du tar emot den. Meddela eventuella skador direkt till transportföretaget. Skadade produkter får aldrig tas i drift. Vid behov ska lämpliga och tillräckligt dimensionerade transportanordningar användas. Skador p.g.a. felaktig lagring! Om apparaten inte ska användas direkt ska den lagras i ett torrt utrymme där den inte utsätts för damm. 8 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

9 Säkerhetsanvisningar Uppställning, montering Uppställning, montering Observera anvisningarna i kapitel 4, "Monterings- och installationsanvisningar". 2.5 drifttagning, drift Observera anvisningarna i kapitel 5, "Parametersättning och idrifttagning". Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 9

10 3 nledning Handbokens innehåll 3 nledning 3.1 Handbokens innehåll Denna användarhandbok beskriver: Montering av tillvalskortet DFE24B EtherCAT i multiomformaren MOVDRVE MDX61B. Användning av tillvalskortet DFE24B EtherCAT i frekvensomformaren MOVTRAC B och i Gateway-kapslingen UOH11B. drifttagning av MOVDRVE MDX61B i fältbussystemet EtherCAT. drifttagning av MOVTRAC B på EtherCAT-Gateway. Konfiguration av EtherCAT-mastern med XML-filer. Drift av MOVTOOLS MotionStudio via EtherCAT. 3.2 Kompletterande litteratur För att MOVDRVE ska kunna anslutas enkelt och effektivt till fältbussystemet EtherCAT bör du, förutom denna användarhandbok, för tillvalet EtherCAT beställa följande kompletterande litteratur om fältbussar: Handboken MOVDRVE Fieldbus Unit Profile Systemhandboken MOVTRAC B handboken "MOVDRVE Fieldbus Unit Profile" och i systemhandboken MOVTRAC B beskrivs, förutom fältbussparametrarna och deras kodning, olika styrningskoncept och applikationsmöjligheter med exempel. Handboken "MOVDRVE Fieldbus Unit Profile" innehåller en lista med alla parametrar för multiomformaren som kan läsas och skrivas via de olika kommunikationsgränssnitten som t.ex. systembuss, RS485 och även via fältbussgränssnittet. 3.3 Egenskaper Tack vare det effektiva fältbussgränssnittet kan multiomformaren MOVDRVE MDX61B och frekvensomformaren MOVTRAC B tillsammans med tillvalet DFE24B anslutas till överordnade automationssystem via EtherCAT MOVDRVE, MOVTRAC B och EtherCAT Omformarens apparatbeteende som ligger till grund för EtherCAT-driften, den så kallade apparatprofilen, är fältbussoberoende och därmed enhetlig. Användaren har möjlighet att utveckla fältbussoberoende drivsystemsapplikationer. På så vis är det enkelt att byta till andra bussystem som t.ex. DeviceNet (tillval DFD). 1 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

11 nledning Egenskaper Tillgång till all information MOVDRVE MDX61B har digital tillgång till alla drivsystemsparametrar och funktioner via EtherCAT-gränssnittet. Styrningen av multiomformaren sker via snabba cykliska processdata. Via denna processdatakanal kan, förutom inmatning av börvärden (t.ex. börvarvtal, integratortid för hög/låg gång o.s.v.), även andra drivfunktioner som till exempel frigivning, reglerspärr, normalstopp, snabbstopp o.s.v. lösas ut. Dessutom kan även ärvärden från multiomformaren läsas av via denna kanal, till exempel ärvarvtal, ström, apparatstatus, felnummer och referensmeddelanden Cyklisk dataöverföring via EtherCAT Processdataöverföringen mellan EtherCAT-mastern och omformarna MOVDRVE B och MOVTRAC B sker för det mesta cykliskt. Cykeltiden fastläggs när EtherCATmastern projekteras Acyklisk dataöverföring via EtherCAT Enligt EtherCAT-specifikationen införs acykliska READ/WRTE-tjänster som överförs tillsammans med telegrammen vid löpande cyklisk bussdrift, utan att processdatakommunikationen via EtherCAT påverkas negativt. Läs- och skrivåtkomst av drivsystemsparametrara sker via SDO-tjänster ( Data Objects) som implemeterats enligt CoE (CANopen over EtherCAT) eller via VoEtjänster (Vendorspecific over EtherCAT). Denna parameterdataöverföring möjliggör applikationer där alla viktiga drivsystemsparametrar finns i överordnade automationssystem så att ingen manuell parametersättning måste göras på själva multiomformaren Konfiguration av EtherCAT-tillvalskortet Generellt är EtherCAT-tillvalskortet utformat så att alla fältbusspecifika inställningar utförs när EtherCAT-systemet startas. På så vis kan multiomformaren snabbt integreras i EtherCAT-omgivningen och aktiveras. EtherCAT Master SEW Drive SEW Drive SEW Drive /O Ethernet Header Frame Header EtherCAT EtherCAT Header Data Drive 1 Drive 2 Drive 3... FCS Fig. 1: EtherCAT med MOVDRVE 61211AXX Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 11

12 3 nledning Egenskaper Övervakningsfunktioner Användningen av fältbussystem i samband med drivsystemsteknik kräver extra övervakningsfunktioner som t.ex. övervakning av fältbusstid (fältbuss-timeout) eller snabbstoppkoncept. Övervakningsfunktionerna för MOVDRVE B/MOVTRAC B kan anpassas i detalj till dina applikationer. Du kan t.ex. bestämma vilken felreaktion multiomformaren ska lösa ut vid bussfel. För många applikationer är detta ett snabbstopp men det går även att spara de senaste börvärdena så att drivsystemet startar igen med de senast giltiga börvärdena (t.ex. löpande band). Eftersom styrplintarna även fungerar i fältbussdrift kan fältdbussoberoende snabbstoppkoncept realiseras med multiomformarens plintar Diagnos Multiomformaren MOVDRVE B och frekvensomformaren MOVTRAC B har flera diagnosmöjligheter i samband med idrifttagning och service. Den integrerade fältbussmonitorn gör det möjligt att t.ex. kontrollera börvärden från det överordnade styrsystemet och även ärvärden Fältbussmonitor Dessutom får du ytterligare information om statusen för fältbussens tillvalskort. Med fältbussmonitorn och programvaran MOVTOOLS MotionStudio kan en diagnos enkelt göras som, förutom inställning av alla drivsystemsparametrar (inklusive fältbussparametrarna), även gör det möjligt att få en detaljerad indikering av fältbuss- och apparatstatus. 12 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

13 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE24B i MOVDRVE MDX61B 4 4 Monterings- och installationsanvisningar Detta kapitel innehåller anvisningar för montering och installation av tillvalskortet DFE24B i MOVDRVE MDX61B, MOVTRAC B och Gateway-kapslingen UOH11B. 4.1 Montering av tillvalskortet DFE24B i MOVDRVE MDX61B Montering eller demontering av tillvalskort på MOVDRVE MDX61B byggstorlek får bara utföras av SEW-EURODRVE. Användaren själv får bara montera- eller demontera tillvalskort på MOVDRVE MDX61B byggstorlek 1 till 6. Tillvalet DFE24B matas med spänning från MOVDRVE B. Det krävs ingen separat spänningsmatning nnan arbetet påbörjas Tillvalskortet DFE24B måste anslutas till tillvalsplatsen på fältbussen. Observera följande anvisningar innan monteringen eller demonteringen av tillvalskortet påbörjas: Gör omformaren spänningslös. Frånskilj 24 V DC och nätspänning. Urladda dig på lämpligt sätt (handledsband, ledande skor etc.) innan du vidrör tillvalskortet. nnan tillvalskortet monteras ska manöverenheten och frampanelen tas av (Æ Montage- och driftsinstruktion MOVDRVE MDX6B/61B, kap. "nstallation"). När tillvalskortet monterats ska manöverenheten och frampanelen sättas tillbaka igen (Æ Montage- och driftsinstruktion MOVDRVE MDX6B/61B, kap. "nstallation"). Förvara tillvalskortet i originalförpackningen och ta först ut det direkt i samband med monteringen. Fatta bara tag i tillvalskortet på kretskortets kant. Rör inga komponenter. Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 13

14 4 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE24B i MOVDRVE MDX61B Principiellt tillvägagångssätt vid montering och demontering av tillvalskort Fig. 2: Montering av tillvalskort i MOVDRVE MDX61B byggstorlek AXX 1. Lossa de båda fästskruvarna på tillvalskortets hållare. Dra ut tillvalskortets hållare jämnt (inte snett!) ur tillvalsplatsen. 2. Lossa de båda fästskruvarna för den svarta täckkåpan på hållaren. Ta av den svarta täckkåpan. 3. Sätt fast tillvalskortet med de tre fästskruvarna exakt i de avsedda hålen på hållaren. 4. Sätt in hållaren med monterat tillvalskort med lagom tryck i tillvalsplatsen. Fäst hållaren ingen med de båda fästskruvarna. 5. Demontera tillvalskortet i omvänd ordningsföljd. 14 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

15 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE24B i MOVTRAC B Montering av tillvalskortet DFE24B i MOVTRAC B MOVTRAC B behöver ingen särskild Firmware-status. Bara SEW-EURODRVE får montera och demontera tillvalskort i MOVTRAC B SBus-anslutning MOVTRAC B S1 S2 DFE 24B RUN [1] [2] X44 ON OFF ERR FSC11B X45 X46 HL AS F1 EtherCAT X31 OUT X3 N H1 H2 X24 + DC 24 V = 24V O GND X X AXX [1] Aktiverat termineringsmotstånd, S1 = ON [2] DP-omkopplare S2 (reserverad), S2 = OFF DFE24B har ett integrerat SBus-termineringsmotstånd och måste alltid installeras i början av SBus-anslutningen. DFE24B har alltid adressen. X46 X26 X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 X26:2 SC12 SBus, CAN low X46:3 X26:3 GND, CAN GND X46:7 X26:7 24 V DC X12 X12:8 24 V DC-ingång X12:9 GND-referensspänning, digitala ingångar Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 15

16 4 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE24B i MOVTRAC B För enkel kabelanslutning kan tillvalet DFE24B matas med 24 V likspänning från X46.7 på MOVTRAC B till X26.7. När tillvalet DFE24B matas via MOVTRAC B måste MOVTRAC B matas med 24 V likspänning via plint X12.8 och X Anslutning av systembuss X44 MOVTRAC B S1 S2 ON OFF DFE 24B RUN ERR FSC11B X45 X46 H L AS F1 EtherCAT X31 OUT X3 N H1 H2 X24 MOVTRAC B MOVTRAC B S1 S2 S1 S2 + DC 24 V = - 24V O GND X X X44 ON OFF FSC11B X45 X46 X44 FSC11B X45 ON OFF X46 HL HL Fig. 3: Systembussanslutning 6173AXX DFE24B GND = systembussreferens SC11 = systembuss High SC12 = systembuss Low MOVTRAC B GND = systembussreferens SC22 = utgående systembuss Low SC21 = utgående systembuss High SC12 = inkommande systembuss Low SC11 = inkommande systembuss High S12 = systembuss, termineringsmotstånd 16 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

17 Monterings- och installationsanvisningar Montering av tillvalskortet DFE24B i MOVTRAC B 4 Observera! Använd om möjligt en 2x2-trådig tvinnad och skärmad kopparkabel (dataöverföringskabel med skärm av kopparfläta). Anslut skärmens båda ändar med god ytkontakt till elektronikskärmklämman på MOVTRAC B. Om kabeln har två ledare ska skärmändarna även anslutas till GND. Kabeln måste uppfylla nedanstående specifikationer: Ledararea,25 mm 2 (AWG23)...,75 mm 2 (AWG18) Ledarresistans 12 Ê vid 1 MHz Kapacitans  4 pf/m vid 1 khz CAN-buss- eller DeviceNet-kabel kan användas. Tillåten totallängd är beroende av inställd SBus-Baudrate: 25 kbaud: 16 m 5 kbaud: 8 m 1 kbaud: 4 m Aktivera alltid systembussens termineringsmotstånd i slutet av systembussen (S1 = ON). För övriga apparater ska termineringsmotståndet kopplas ifrån (S1 = OFF). DFE24B-Gateway måste alltid sitta i början eller slutet av systembussanslutningen och har ett inbyggt termineringsmotstånd. Stjärnformad anslutning är inte tillåten. Mellan apparaterna som är förbundna med SBus får ingen potentialförskjutning förekomma. Förhindra potentialförskjutning med lämpliga åtgärder som t.ex. sammankoppling av apparathöljena med separat ledning. Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 17

18 4 Monterings- och installationsanvisningar Montering och installation av Gateway-kapslingen UOH11B 4.3 Montering och installation av Gateway-kapslingen UOH11B UOH11B DFE 24B RUN ERR 1 AS F1 EtherCAT X31 OUT X3 N H1 H2 X24 SEW Drive X SC11 Systembus +, CAN high SC12 Systembus -, CAN low GND, CAN GND DC+24 V GND 6174ASV X26 X26:1 SC11 systembuss +, CAN high X26:2 SC12 systembuss, CAN low X26:3 GND, CAN GND X26:6 GND, CAN GND X26:7 24 V DC Gateway-kapslingen matas med 24 V DC via X Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

19 Monterings- och installationsanvisningar Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFE24B Anslutning och plintbeskrivning för tillvalet DFE24B Artikelnummer Tillval EtherCAT-gränssnitt typ DFE24B: Tillvalet "EtherCAT-gränssnitt typ DFE24B" kan bara användas tillsammans med MOVDRVE MDX61B och inte med MDX6B. Tillvalet DFE24B måste anslutas till tillvalsplatsen på fältbussen. Vy framifrån DFE24B Beskrivning DP-omkopplare plint Funktion DFE 24B RUN ERR RUN: EtherCAT-driftslysdiod (orange/grön) ERR: EtherCAT-fellysdiod (röd) ndikerar driftstatusen för busselektronik och kommunikation. ndikerar EtherCAT-fel. 1 AS F1 DP-omkopplare AS F1 Automatisk setup för Gateway-drift Reserverad EtherCAT N Lysdioden Link/Activity (grön) X3 N: inkommande EtherCAT-anslutning ndikerar att EtherCAT-anslutningen till apparaten före finns/är aktiv. X3 X31 OUT Lysdioden Link/Activity (grön) X31 OUT: utgående EtherCAT-anslutning ndikerar att EtherCAT-anslutningen till apparaten efter finns/är aktiv. 5883AXX Vy framifrån MOVTRAC B och UOH11B Beskrivning Funktion H1 Lysdiod H1 (röd) Systemfel (bara för Gateway-funktion) H2 Lysdiod H2 (grön) Reserverad X24 X24 X-terminal RS485-gränssnitt för diagnos med dator och MOVTOOLS -MotionStudio 58129AXX Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 19

20 4 Monterings- och installationsanvisningar Stifttilldelning 4.5 Stifttilldelning Använd färdiga, skärmade RJ45-stickkontaktdon som uppfyller EC1181 utgåva 2., kategori 5. [6] [3] [2] [1] A Fig. 4: Stifttilldelning RJ45-stickkontaktdon B 54174AXX A = vy framifrån B = vy bakifrån [1] Pin 1 TX+ Transmit Plus [2] Pin 2 TX Transmit Minus [3] Pin 3 RX+ Receive Plus [6] Pin 6 RX Receive Minus Anslutning DFE24B - EtherCAT Tillvalet DFE24B är konstruerat för linjeformad busstruktur med två RJ45-kontaktdon. EtherCAT-mastern ansluts (vid behov via EtherCAT-slavar) med en skärmad kabel med partvinnade ledare till X3 N (RJ45). Ytterligare EtherCAT-apparater ansluts via X31 OUT (RJ45). Enligt EC 82.3 är den maximala kabellängden för 1 MBaud Ethernet (1BaseT) t.ex. mellan två DFE24B 1 m. 2 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

21 Monterings- och installationsanvisningar Busskabel, skärmning och förläggning Busskabel, skärmning och förläggning Använd bara skärmade kablar och anslutningselement som uppfyller kraven i kategori 5, klass D enligt EC1181 utgåva 2.. Korrekt skärmning av busskabeln dämpar de elektriska störningar som kan förekomma i industriell miljö. Med nedanstående åtgärder uppnår man de bästa skärmningsegenskaperna: Dra åt alla fästskruvar för kontaktdon, moduler och potentialutjämningsledningar för hand. Använd endast kontaktdon med metallhus eller metalliserat hus. Anslut skärmen i kontaktdonet med stor kontaktyta. Anslut skärmen för busskabeln i båda ändarna av kabeln. Förlägg inte signal- och busskabel parallellt med nätkablarna (motorkablarna) utan såvitt möjligt i skilda kabelkanaler. industriell miljö ska jordade kabelstativ av metall användas. Förlägg signalkabeln och tillhörande potentialutjämningsledare med korta avstånd från varandra och kortast möjliga sträcka. Undvik att förlänga bussledningarna med stickkontaktdon. Förlägg busskabeln tätt intill befintliga jordplan. Vid jordpotentialfluktuationer kan likström flyta genom den i båda ändar anslutna och med jordpotential (PE) förbundna skärmen. Se i så fall till att det finns tillräcklig potentialutjämning i enlighet med gällande VDE-bestämmelser. 4.7 Bussterminering Det krävs ingen bussterminering (t.ex. med busstermineringsmotstånd). Om ingen ytterligare apparat är ansluten till en EtherCAT-enhet registreras detta automatiskt. 4.8 nställning av stationsadress EtherCAT-enheter från SEW-EURODRVE har ingen adress som kan ställas in på apparaten. De registreras med positionen i busstrukturen och får en adress av EtherCATmastern. Detta kan t.ex. ses med manöverenheten DBG6B (parameter P93). Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 21

22 4 Monterings- och installationsanvisningar Driftindikeringar för tillvalet DFE24B 4.9 Driftindikeringar för tillvalet DFE24B EtherCAT-lysdioder På tillvalskortet DFE24B EtherCAT finns det 2 lysdioder som indikerar aktuell status för DFE24B och EtherCAT-systemet. DFE24B RUN ERR 617AXX Lysdiod RUN (grön/orange) Lysdioden RUN (grön/orange) indikerar statusen för tillvalet DFE24B. Status Status Beskrivning Släckt NT Tillvalet DFE24B har statusen NT. Blinkar grönt PRE-OPERATONAL Tillvalet DFE24B har statusen PRE-OPERATONAL. Tänds en gång (grön) SAFE-OPERATONAL Tillvalet DFE24B har statusen SAFE-OPERATONAL. Grön OPERATONAL Tillvalet DFE24B har statusen OPERATONAL. Flimrar grönt Blinkar orange NTALSATON eller BOOTSTRAP NOT CONNECTED Tillvalet DFE24B startas precis och har ännu inte nått statusen NT. Tillvalet DFE24B har statusen BOOTSTRAP. Firmware laddas ner. Tillvalet DFE24B har efter aktiveringen ännu inte kontaktats av en EtherCAT-master. Lysdiod ERR (röd) Lysdioden ERR (röd) indikerar EtherCAT-fel. Status Fel Beskrivning Släckt nget fel EtherCAT-kommunikationen för tillvalet DFE24B har arbetsstatus. Flimrar Startfel Ett startfel har registrerats. Statusen NT nåddes men parametern "Change" i AL-statusregistret är inställd på "x1:change/error". Blinkar Ogiltig konfiguration Allmänt konfigurationsfel. Tänds en gång Tänds två gånger Tänds tre gånger Tänds fyra gånger Ej begärd statusändring Timeout för applikations-watchdogen Reserverad - Reserverad - Slav-applikationen har själv ändrat EtherCAT-statusen. Parametern "Change" i AL-statusregistret är inställd på "x1:change/error". En watchdog-timeout har inträffat för applikationen. Tänd PD watchdog-timeout En PD watchdog-timeout har lösts ut. 22 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

23 Monterings- och installationsanvisningar Driftindikeringar för tillvalet DFE24B 4 Definition av de indikerade statusarna ndikering Definition Tidsförlopp Tänd Släckt Flimrar ndikeringen lyser permanent. ndikeringen är permanent släckt. ndikeringen växlar mellan tänd och släckt med en frekvens av 1 Hz. 5ms on off 5ms 5894AXX Flimrar en gång ndikeringen flimrar till en gång och är sedan släckt. 5ms on off 5895AXX Blinkar ndikeringen växlar mellan tänd och släckt med en frekvens av 2,5 Hz (tändi 2 ms, släckt i 2 ms). on off 2ms 2ms 5896AXX Tänds en gång ndikeringen tänds en gång (2 ms) och är sedan släckt (1 ms). on off 2ms 1s 5897AXX Tänds två gånger ndikeringen tänds två gånger efter varandra och är sedan släckt. on off 2ms 2ms 2ms 1s 581AXX Tänds tre gånger ndikeringen tänds tre gånger efter varandra och är sedan släckt. on 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 1s off 5811AXX Tänds fyra gånger ndikeringen tänds fyra gånger efter varandra och är sedan släckt. on off 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 1s 5812AXX Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 23

24 4 Monterings- och installationsanvisningar Driftindikeringar för tillvalet DFE24B Lysdioden Link/Activity (grön) Varje EtherCAT-anslutning för inkommande EtherCAT-kablar (X3) och vidarekopplande EtherCAT-kablar (X31) har en lysdiod "Link/Activity". De indikerar om EtherCAT-anslutningen till apparaten före (X3)/efter (X31) finns/är aktiv. X31 OUT N X3 LED"Link/Activity" 61195AXX Gateway-lysdiod Lysdioder för Gatewaykommunikationsstatus H1 H2 X axx Lysdiod H1 Sys-Fault (röd) Endast Gateway-funktion Status Status Beskrivning Röd Systemfel Gateway är inte konfigurerad eller ett av drivsystemen är inaktivt Släckt SBus ok Gateway är korrekt konfigurerad Blinkar Bus scan Bussen kontrolleras av Gateway Lysdiod H2 (grön) är för tillfället reserverad. X-terminal X24 är RS485-gränssnittet för diagnos med dator och MOVTOOLS MotionStudio. 24 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

25 Projektering och idrifttagning XML-filernas giltighet för DFE24B 5 5 Projektering och idrifttagning Detta kapitel innehåller information om projektering av EtherCAT-mastern och idrifttagning av multiomformaren för fältbussdrift. På SEWs webbplats ( hittar du under rubriken "Software" aktuell version av XML-filen för DFE24B. 5.1 XML-filernas giltighet för DFE24B XML-filen behövs när DFE24B ska användas som fältbussalternativ i MOVDRVE B och som Gateway i MOVTRAC B eller som Gateway-kapsling (UOH11B). nnehållet i XML-filen får inte ändras eller utökas. Vi tar inget ansvar för omformarfel som uppstår i samband med att XML-filen har ändrats! 5.2 Projektering av EtherCAT-mastern för MOVDRVE B med XML-fil XML-fil för MOVDRVE B Det finns en XML-fil (SEW_DFE24B.XML) som kan användas för projektering av EtherCAT-mastern. Kopiera filen till en särskild katalog i ditt projekteringsprogram. nformation om hur man exakt går till väga finns i handböckerna för respektive projekteringsprogram. XML-filerna som standardiserats av EtherCAT-Technology Group (ETG) kan läsas av alla EtherCAT-mastrar. Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 25

26 5 Projektering och idrifttagning Projektering av EtherCAT-mastern för MOVDRVE B med XML-fil Tillvägagångssätt vid projektering Gör så här när du ska projektera MOVDRVE B med EtherCAT-fältbussgränssnitt: 1. nstallera (kopiera) XML-filen enligt anvisningarna i ditt projekteringsprogram. När installationen utförts korrekt indikeras apparaten bland slavdeltagarna (i SEW EURODRVE Æ Drives) med beteckningen MOVDRVE+DFE24B. 2. Du kan infoga apparaten i EtherCAT-strukturen med menypunkten [nfoga]. Adressen tilldelas automatiskt. För att det ska vara lättare att identifiera apparaten kan du ge den ett namn. 3. Välj den processdatakonfiguration som passar din applikation (se kapitel 5.2.3). 4. Förbind /O- resp. periferidata med in- och utgångsdata i ditt applikationsprogram. Efter projekteringen kan EtherCAT-kommunikationen startas. Lysdioderna RUN och ERR indikerar kommunikationsstatusen för tillvalet DFE24B (se kapitlet 4.9 "Driftindikeringar för tillvalet DFE24B"). 26 Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

27 Projektering och idrifttagning Projektering av EtherCAT-mastern för MOVDRVE B med XML-fil PDO-konfiguration för drift i MOVDRVE EtherCAT använder för variant CoE (CANopen over EtherCAT) processdataobjekten (PDO) som definierats i CANopen-standarden för den cykliska kommunikationen mellan master och slav. CANopen-kompatibiliteten är olika för processdataobjekten Rx (Receive) och Tx (Transmit). Rx-processdataobjekt Rx-processdataobjekt (Rx-PDO) tas emot av EtherCAT-slaven. De transporterar processutgångsdata (styrvärden, börvärden, digitala utgångssignaler) från EtherCATmastern till EtherCAT-slaven. Tx-processdataobjekt Tx-processdataobjekt (TX-PDO) skickas tillbaka av EtherCAT-slaven till EtherCATmastern. De transportera processingångsdata (ärvärden, status, digital ingångsinformation o.s.v.). driftsättet DFE24B för MOVDRVE B kan två olika PDO-typer användas för cykliska processingångs- och -utgångsdata. OutputData1 (Standard 1 PO) Statisk PDO med 1 cykliska ord för processutgångsdata som är fast förbundna med standardprocessdata för MOVDRVE B (Æ Handboken "MOVDRVE Fieldbus Unit Profile"). OutputData2 (Configurable PO) Konfigureringsbar PDO med upp till 1 cykliska ord för processutgångsdata (16 bitar) och upp till 8 cykliska systemvariabler (32 bitar) som kan konfigureras fritt och förbindas med olika processdata för multiomformaren. nputdata1 (Standard 1 P) Statisk PDO med 1 cykliska ord för processingångsdata som är fast förbundna med standardprocessdata för MOVDRVE B (Æ Handboken "MOVDRVE Fieldbus Unit Profile"). nputdata2 (Configurable P) Konfigureringsbar PDO med upp till 1 cykliska ord för processingångsdata (16 bitar) och upp till 8 cykliska systemvariabler (32 bitar) som kan konfigureras fritt och förbindas med olika processdata för multiomformaren. Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT 27

Handbok. Fältbussgränssnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Utgåva 09/2007 11478276 / SV

Handbok. Fältbussgränssnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Utgåva 09/2007 11478276 / SV Växelmotorer \ ndustriväxlar \ Drivsystemteknik \ Drivsystemautomation \ Service Fältbussgränssnitt DFS11B PROFBUS DP-V1 med PROFsafe Utgåva 9/27 11478276 / SV Handbok SEW-EURODRVE Driving the world nnehållsförteckning

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok.

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok. Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP Utgåva 04/2008 11637463 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktion. 1 Apparattyper som stöds. 2 Montering av tillvalskort. MOVIDRIVE Frekvensomformare

Tillägg till montage- och driftsinstruktion. 1 Apparattyper som stöds. 2 Montering av tillvalskort. MOVIDRIVE Frekvensomformare Montering av tillval "DFIA" Utgåva: 0/000 0539 / sv Denna information ersätter inte den utförliga montage- och driftsinstruktionen! Får endast installeras av kompetent elinstallatör som följer gällande

Läs mer

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Fältbussgränssnitt DFE11B Ethernet. Utgåva 10/2004 FA361750 11284161 /SV

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Fältbussgränssnitt DFE11B Ethernet. Utgåva 10/2004 FA361750 11284161 /SV Växelmotorer \ Industriväxlar \ Drivsystemteknik \ Drivsystemautomation \ MOVIDRIVE MDX61B Fältbussgränssnitt DFE11B Ethernet FA361750 Utgåva 10/2004 11284161 /SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Läs mer

Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT

Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Handbok Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT Utgåva 04/2013 20075804 / SV SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning 1

Läs mer

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Fältbussgränssnitt DFD11B DeviceNet. Utgåva 11/2004 FA361530 11284463 / SV

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Fältbussgränssnitt DFD11B DeviceNet. Utgåva 11/2004 FA361530 11284463 / SV Växelmotorer \ Industriväxlar \ Drivsystemteknik \ Drivsystemautomation \ MOVIDRIVE MDX61B Fältbussgränssnitt DFD11B DeviceNet Utgåva 11/2004 11284463 / SV FA361530 Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Läs mer

Handbok. MOVITRAC B Säker frånkoppling Tillämpningar. Utgåva 06/2007 11468661 / SV

Handbok. MOVITRAC B Säker frånkoppling Tillämpningar. Utgåva 06/2007 11468661 / SV Växelmotorer \ Industriväxlar \ Drivsystemteknik \ Drivsystemautomation \ Service Säker frånkoppling Tillämpningar Utgåva 06/007 6866 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning Viktiga

Läs mer

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Styrkort MOVI-PLC DHP11B. Utgåva 09/2005 FA361510 11350776/ SV

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Styrkort MOVI-PLC DHP11B. Utgåva 09/2005 FA361510 11350776/ SV Växelmotorer \Industriväxlar \Drivsystemteknik \Drivsystemautomation \ MOVIDRIVE MDX61B Styrkort MOVI-PLC DHP11B FA36151 Utgåva 9/25 1135776/ SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Handbok. Styrsystem MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Utgåva 04/2008 16623274 / SV

Handbok. Styrsystem MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Utgåva 04/2008 16623274 / SV Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Styrsystem MOVI-PLC advanced DHEB/DHFB/DHRB Utgåva 0/008 667 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

Rättelse av montage- och driftsinstruktionen MOVITRAC LTP

Rättelse av montage- och driftsinstruktionen MOVITRAC LTP Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Rättelse av montage- och driftsinstruktionen MOVITRAC LTP Utgåva 06/2009 16820061 / SV SEW-EURODRIVE Driving the world Rättelse

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Art. Nr.: 0865 00

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Art. Nr.: 0865 00 Art. Nr.: 0865 00 Funktion Radio-styrenheten 1-10 V är en komponent i radio-bussystemet. Den möjliggör tändning/släckning och ljusdämpning av HF-don eller transformatorer med 1-10 V gränssnitt, så snart

Läs mer

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25 MANUAL till 2005.11.25 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna, SVERIGE tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kapitel 1. Beskrivning

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 2180 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *22141464_0615* Tillägg till montage och driftsinstruktionen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00062D,

Beijer Electronics AB, MA00062D, Manual IFC PBDP Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskortet IFC PBDP. Modulen kan användas till operatörsterminalerna i E-serien som har expansionskortsplats.

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Radio Instabus omvandlare AP Art.nr: 0868 00

Radio Instabus omvandlare AP Art.nr: 0868 00 Art.nr: 0868 00 Systeminformation Den här enheten är en produkt i instabus EIB systemet och motsvarar EIBA direktiven. För förståelse förutsätts omfattande fackkunskaper genom instabus utbildning. Enhetens

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 1 Modbus CCV Modbus CCV programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 2 1 Allmänt Den här manualen är avsedd att ge handledning i att koppla in och kommunicera

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare O5D10x 80000261 / 00 07 / 2013 Innehåll 1 Anmärkning...3 1.1 Symboler som används...3 1.2 Varningsmärkning...3 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Funktion och egenskaper...5

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare PTC/RTC optionskort För Emotron FlowDrive-IP2Y Bruksanvisning Svenska PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

Radio-väggsändare platt konstruktion Bruksanvisning

Radio-väggsändare platt konstruktion Bruksanvisning Art. Nr.: 1111 00 (enkel) Art. Nr.: 1113 00 (trippel) Funktion Radio-väggsändaren möjliggör en trådlös fjärrkontroll av alla mottagare i radio-bussystemet. Den finns som 1- kanalig och 3-kanalig version

Läs mer

Utgåva. MOVIDRIVE MD_60A Absolutvärdespositionering 03/2001. Handbok 1051 0192 / SV

Utgåva. MOVIDRIVE MD_60A Absolutvärdespositionering 03/2001. Handbok 1051 0192 / SV MOVIDRIVE MD_60A Absolutvärdespositionering Utgåva 0/00 Handbok 0 09 / SV SEW-EURODRIVE Innehållsförteckning Viktiga anvisningar... Systembeskrivning.... Användningsområden.... Tillämpningsexempel...6

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Gateway Modbus-Profibus

Gateway Modbus-Profibus Gateway Modbus-Profibus Premium/Micro PLC Komigång med kommunikation från PLC till Profibus slav. 2004-04-20 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 ANVÄNDA PRODUKTER...3 3 ELEKTRISK ANSLUTNING...3

Läs mer

TILLQUIST ELTEKNIK AB

TILLQUIST ELTEKNIK AB DIZ Energimätare Manual TILLQUIST ELTEKNIK AB Tel.: 08 594 632 00 Box 1120 Fax: 08 751 36 95 164 22 KISTA Email: info@tillquist.com Internet: www.tillquist.com 2007-09-04 Med reservation för ändringar

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *2122341_214* Tillägg till montage- och driftsinstruktionen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Innehåll 1 Anmärkning... 1.1 Symboler som används... 1.2 Varningsmärkning... 2 Säkerhetsanvisningar... Funktion och egenskaper...5.1 Användningsområden...5

Läs mer

BRUKSANVISNING. PD-C180i KNX ECO PD-C180i KNX ECO DK PD-C180i KNX ECO CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1 /6 BRUKSANVISNING 4 IDRIFTTAGNING

BRUKSANVISNING. PD-C180i KNX ECO PD-C180i KNX ECO DK PD-C180i KNX ECO CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1 /6 BRUKSANVISNING 4 IDRIFTTAGNING CH 4 IDRIFTTAGNING Alla parameterinställningar utförs via ETS (Engineering- Tool-Software). Genom att beröra den något nedsänkta knappen, nere till höger bredvid linsen, med fingret aktiverar du programmeringsläget

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

Handbok. Styrningen MOVI-PLC basic DHP11B.. Utgåva 06/2006 FA37A / SV

Handbok. Styrningen MOVI-PLC basic DHP11B.. Utgåva 06/2006 FA37A / SV Växelmotorer \Industriväxlar \Drivsystemelektronik \Drivsystemautomation \Service Styrningen MOVI-PLC basic DHPB.. FA7A Utgåva 6/6 47477 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

10-501 ir-detektor. Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501.

10-501 ir-detektor. Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501. 10-501 ir-detektor Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501. Byggsatsen innehåller en komplett uppsättning delar för att bygga en infraröd-detektor till modelljärnvägen.

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

WaterFuse - Offentlig miljö

WaterFuse - Offentlig miljö WaterFuse - Offentlig miljö Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Touchsensor 3 Plus 2kanals F100 Best. nr. : 2042 xx Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 Best. nr. : 2043 xx Touchsensor 3 Plus 6kanals (2+4) F100 Best. nr. : 2046 xx Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen MSR www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Inledning Intabs MSR är en liten kraftfull datalogger med USB-anslutning som komponeras ihop efter behov. De olika modellerna

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00328C

Beijer Electronics AB, MA00328C Manual IFC ETTP and IFC ETCX Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskorten IFC ETTP och IFC ETCX. Modulerna kan anslutas och användas till operatörsterminalerna

Läs mer

Utgåva. MOVIDRIVE fältbussgränssnitt DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Handbok / SV

Utgåva. MOVIDRIVE fältbussgränssnitt DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Handbok / SV MOVDRVE fältbussgränssnitt DFP21A PROFBUS DP (12 MBaud) Utgåva 3/21 Handbok 151619 / SV SEW-EURODRVE nnehållsförteckning 1 nledning... 4 2 DFP11A / DFP21A... 6 2.1 Skillnader DFP11A / DFP21A... 6 2.2 Övergång

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS " Användarmanual Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop Tillämpningar:! Grundläggande vibrationsdiagnostikmätning! Förebyggande underhåll! Mätning av lagerkondition Egenskaper:! Mätning

Läs mer

Beskrivning av hur du ansluter en E-terminal från Beijer Electronics till HC900 via Ethernet så att denna kan visa och manipulera data i HC900.

Beskrivning av hur du ansluter en E-terminal från Beijer Electronics till HC900 via Ethernet så att denna kan visa och manipulera data i HC900. Noterat i labbet om: Anslut en Beijer Electronics E-terminal till HC900 via Ethernet NIL00019 2002/09/03 Vad är Noterat i labbet om? Noterat i labbet om är en samling dokument som skall ses som hjälpmedel

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik WAGO IO System Service Seminar Diagnostik 1 Dioder på Controller Link 1/2 Ethernet Länk status Av - ingen ethernet anslutning grön - Ethernet anslutning blinkande grön - Ethernet anslutning skickar / tar

Läs mer

Emotron I/O-kort 2.0 Option

Emotron I/O-kort 2.0 Option Emotron I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5916-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 2012-03-01 Copyright CG Drives & Automation Sweden

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet SV AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Innehåll Säkerhetsanvisningar...3 Installation/idrifttagning...4 Manövrerings- och indikeringselement...6 Montering...6

Läs mer

Radio-multifunktionssändare, 4-kanal, infälld Art. Nr.: 0441 00

Radio-multifunktionssändare, 4-kanal, infälld Art. Nr.: 0441 00 Art. Nr.: 0441 00 A Funktion 1x CR2032 Radio-multifunktionssändaren (fig. A: vy framifrån) är en batteridriven fyrkanals radiosändare för att utvidga en befintlig radioinstallation. Radio-multifunktionssändaren

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCTC 2014-10-20 Centralenhet RCTC Central för anslutning av spjällmoduler RCTU Med expansionsenheter kan upp till 236 spjäll hanteras Inbyggt ur med ställbar funktionstest

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuell maskinövervakning Bruksanvisning Innehåll: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright tillhör Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versionsnummer: v4.01 2 1

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. 2kanals Best. nr. : 5142 00 5kanals (2+3) Best. nr. : 5145 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Om anvisningarna

Läs mer

Innehållsförteckning / Bruksanvisning

Innehållsförteckning / Bruksanvisning Radiofjärrkontroll Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning Eberspächer Svenska Eberspächer AB Skarpnäck info@eberspaecher.se www.eberspaecher.se Den dubbelriktade radiofjärrkontrollen TP5

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

DISK DRIVE REPLACEMENT

DISK DRIVE REPLACEMENT DDR DISK DRIVE REPLACEMENT TILL ABB ROBOTICS S3 -SYSTEM Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR ersätter alla** gamla diskettstationer. Den monteras på den befintliga platsen för diskettstationen.

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House Quickstart manual Rev. 2.3 2017-09-14 SHTOOL 6.5.33 1 Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 PROGRAMVARA... 4 2.1 Hämta programvara... 4 2.2 PC krav... 4 3 DOKUMENTATION... 5 3.1 Manualer... 5 3.2 Projektdokumentation...

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer