1 BESIKTNINGSRAPPORT 3 UNDERHÅLLSPLAN 10 ÅR 4 UNDERHÅLLSPLAN/PROGNOS 30 ÅR 5 UNDERHÅLLSPLAN/PROGNOS 30 ÅR 10 ÖVRIGT MÄNGDFÖRTECKNING ÅTGÄRDSPLAN 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 BESIKTNINGSRAPPORT 3 UNDERHÅLLSPLAN 10 ÅR 4 UNDERHÅLLSPLAN/PROGNOS 30 ÅR 5 UNDERHÅLLSPLAN/PROGNOS 30 ÅR 10 ÖVRIGT MÄNGDFÖRTECKNING ÅTGÄRDSPLAN 2017"

Transkript

1 1 BESIKTNINGSRAPPORT SAMT FÖRESKRIFTER. 2 MÄNGDFÖRTECKNING 3 UNDERHÅLLSPLAN 10 ÅR SAMMANDRAG OCH PER BYGGDEL 4 UNDERHÅLLSPLAN/PROGNOS 30 ÅR SAMMANDRAG OCH PER BYGGDEL 5 UNDERHÅLLSPLAN/PROGNOS 30 ÅR FONDAVSÄTTNING ÅTGÄRDSPLAN 2016 ÅTGÄRDSPLAN 2017 ÅTGÄRDSPLAN 2018 RAPPORTER FRÅN FASTUM 10 ÖVRIGT

2 Brf Kryddhyllan BESIKTNINGSRAPPORT Besiktningsrapporten är en komplett sammanställning av de underhållsåtgärder som ligger till grund för samtliga rapporter i underhållsplaneringen. Här kan man utläsa tidsuppgifter, när underhåll skall göras, med vilka intervall, samt när det senast utfördes. Dessutom framgår mängder på de olika åtgärderna i st, m, eller kvm. Förklaringar: Kostnadsläge Beräkningsunderlagets prisläge Åtgärder (t.ex =hiss kompl. byte) Koden för den specifika åtgärden Tidsuppgifter Nästa: När åtgärden skall åtgärdas Intervall: Med vilket intervall åtgärden bör utföras (år) Föregående: När åtgärden senast utfördes 1 februari 2016

3 Brf Kryddhyllan MÄNGDFÖRTECKNING Mängdförteckningen anger summerade mängder för samtliga åtgärder som ingår i det periodiska underhållet för objektet. Sorteringen är uppdelat efter s.k. huvudgrupper för att lättare hitta de mängder som efterfrågas 1 februari 2016

4 Företag: fastum Mängdförteckning Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Gruppering: Utskriftsnivå: Sida 1 (2) TORGRA :10:51 (Ingen) Förening Åtgärd Företag 3 fastum-inaktiva Förening BRF KRYDDHYLLAN Mängd Gräsytor, kompletteringssådd, 5 % av bruttoytan 450,0 m² Buskar omplantering, 5 % av bruttoytan 120,0 m² Asfaltytor, lagning, 5 % av bruttoytan 40,0 m² Betongplattor, justering 5 % av bruttoytan 60,0 m² Träpanel, byte 100 % av ytan 50,0 m² Träpanel, 2 ggr strykning 50,0 m² Slätputs, omputsning 100 % av ytan 1 520,0 m² Slätputs, 2 ggr strykning 1 520,0 m² Fasadtvätt, putsfasad 1 520,0 m² Stuprör, byte galv/lack 144,0 m Hängrännor, byte galv/lack 96,0 m Balkong betong, renov. utanpåliggande >4 m2 175,0 m² Skärmtak plåt, 4, Balkongräcken aluminium, byte med gallerfront 183,0 m Aluminiumfönster 1-luft < 1 m2, justering 21,0 st Aluminiumfönster 1-luft < 1 m2, byte trä/aluminium (2+1) 21,0 st Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, justering 106,0 st Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, byte trä/aluminium (2+1) 106,0 st Aluminiumfönster 2-luft, justering 16,0 st Aluminiumfönster 2-luft, byte trä/aluminium (2+1) 16,0 st Aluminiumfönster flerluft, justering 5,0 st Aluminiumfönster flerluft, byte trä/aluminium (2+1) 6,0 st Fönsterdörrar aluminium, justering 32,0 st Fönsterdörrar aluminium, byte trä/aluminium (2+1) 32,0 st Dörrar stål, komplett byte 2,0 st Dörrar stål, 2 ggr strykning utsida 2,0 st Entréparti aluminium, komplett byte ca 4.5 m2 1,0 st Entréparti aluminium, komplett byte 1,0 m² Entréparti aluminium, justering 2,0 st Takplåt galv/lack profilerad, byte 100 % av ytan 30,0 m² Takplåt galv/lack profilerad, 2 ggr strykning 30,0 m² Takplåt galv/lack bandtäckt, byte 100 % av ytan 675,0 m² Takplåt galv/lack bandtäckt, 2 ggr strykning 675,0 m² Högtryckstvätt, plåttak 675,0 m² Takluckor, byte galv/lack 60x60 cm 7,0 st Rökluckor, byte ca 1 m2 1,0 st Landgångar, byte smide 30,0 m Takstegar, byte smide 5,0 m Takräcke, byte smide 90,0 m Fasadställningar, målarställning 1 520,0 m² Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning 7,0 m² Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 137,0 m² Trapphus h < 2.7 m, helmålning 235,0 m² Klinkerplattor på golv (VA), byte 85,0 m² Plastgolv med uppvikt sockel, byte 2.0 mm 25,0 m² Linoleumgolv, byte 2.0 mm 110,0 m² Trappor av cementmosaik, slipning 50,0 m² Ståldörrar enkla, byte dörrblad och karm 31,0 st Ståldörrar enkla, målning blad och karm, 2 sidor 7,0 st Alumin. dörr enkel spegel/glas, byte brandkl. blad och karm 6,0 st Lägenhetsförråd nät, byte enbart väggar 80,0 m² Lägenhetsförråd nät, byte dörr 15,0 st Incit Xpand Mängdförteckning

5 Brf Kryddhyllan FÖRUTSÄTTNINGAR PRISER Observera att priserna i underhållsplanen anger bruttopriser. Bruttopriset avser entreprenadkostnader, inkl. entreprenörsarvode, 25 % moms, en viss form av projekteringshandläggning upphandling byggledning m.m. samt finansiella kostnader. Priserna är budgetpriser och skall ses som en ungefärlig storlek av kostnaden. Anledningen är de mycket stora prisvariationerna som ofta råder inom byggbranschen, därför kan exakta priser endast erhållas vid en aktuell anbudsförfrågan och upphandling. Observera att stambyten ej ingår i underhållsplanen. Stambyten betraktas som en investeringsåtgärd, kostnaden för detta ligger normalt i fastighetens avskrivning. 1 februari 2016

6 Företag: fastum Mängdförteckning Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Gruppering: Utskriftsnivå: Sida 2 (2) TORGRA :10:51 (Ingen) Förening Åtgärd Mängd Rostfri utrustning, byte utslagsback 490x400 mm 1,0 st Dusch och badkarsblandare, byte badkar 2-grepp 1,0 st Blandare, byte diskbänk 2-grepp 2,0 st Fjärrvärme, abonnentcentral, byte 400 kw. 2,5 l/s varmvatte 1,0 st Shuntgrupp, byte DN > 50 1,0 st OVK- besiktning, FT/FTX-system, lägenheter 1 873,0 m² Rensning ventkanaler, FT-system, lägenheter 1 873,0 m² Injustering ventilation, FT-system, lägenheter 1 873,0 m² Fläktaggregat, komplett, byte < 3.0 m3/s med plattvvx 1,0 st Fläktaggregat, renovering, < 6 m3/s med plattvvx 1,0 st Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstall. kompaktlysrör 7,0 m² Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstall. kompaktlysrör 137,0 m² Trapphus h < 2.7 m, byte elinstall. led med sensor 235,0 m² Exteriörbelysning på vägg/tak, byte PL 9W 34,0 st Porttelefon, byte portapparat 2,0 st Hissar komplett, byte linhiss 1,0 st Incit Xpand Mängdförteckning

7 Företag: fastum Underhållsplan 10 år Sida 1 (1) TORGRA :13:30 Startår: 2016 Antal år: 10 Utskriftsnivå: Förening Gruppering: Byggdel Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Kostnadsläge 1502 Byggdel Kr/år/UBA Företag 3 - fastum-inaktiva Förening BRF KRYDDHYLLAN 1 Mark 11 Gräs- och plantering 12 0,66 2 Utvändigt 21 Fasader 13 0,69 25 Dörrar entreparti/portar 4 1 0,26 3 Invändigt 30 Invändigt ,17 5 VVS 57 Luftbehandling ,48 Summa: Incit Xpand Underhållsplan 10 år

8 Brf Kryddhyllan UNDERHÅLLSPLAN 10 ÅR Syftet med denna rapport är att man får en överblick på hur avsättningsbehovet kommer att fördelas under dem närmaste 10 åren. Här kan man utläsa en rekommenderad avsättning för att klara underhållsbehoven på lång sikt. 1. Kronor/år (UBA) Avsättningsbehov för att klara periodens underhåll. Förklaringar: Kostnaderna är i kkr= 1000-tal kronor UBA=UthyrningsBar Area 1 februari 2016

9 Företag: fastum Underhållsplan 30 år Sida 1 (1) TORGRA :15:49 Startår: 2016 Antal år: 30 Utskriftsnivå: Förening Gruppering: Byggdel Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Kostnadsläge 1502 Byggdel Kr/år/UBA Företag 3 - fastum-inaktiva Förening BRF KRYDDHYLLAN 1 Mark 11 Gräs- och plantering ,66 12 Hårdgjorda ytor 4 4 0,15 2 Utvändigt 21 Fasader ,34 22 Fasadkompletteringar 164 2,91 23 Balkonger/skärmtak 313 5,57 24 Fönster 367 6,52 25 Dörrar entreparti/portar ,23 26 Yttertak 213 3,79 27 Enheter på tak ,34 29 Utvändigt övrigt ,10 3 Invändigt 30 Invändigt ,38 31 Golv ,63 35 Dörrar invändigt 9 0,16 36 Inredningar 52 0,93 5 VVS 52 Vatten och avlopp ,34 56 Värmeanläggningar ,43 57 Luftbehandling ,10 6 El 63 Belysning ,73 64 Tele ,49 Summa: Incit Xpand Underhållsplan 30 år

10 Brf Kryddhyllan UNDERHÅLLSPROGNOS 30 ÅR Syftet med denna rapport är att man får en överblick på hur avsättningsbehovet kommer att fördelas under dem närmaste 30 åren. Här kan man utläsa en rekommenderad avsättning för att klara underhållsbehoven på lång sikt. 1. Kronor/år (UBA) Avsättningsbehov för att klara periodens underhåll (30 år). Förklaringar: Underhållskostnaderna är summerade i 3 årsperioder t.ex avser kostnaderna för underhåll under åren 2016, 2017 och Kostnaderna är i kkr= 1000-tal kronor UBA=UthyrningsBar Area 1 februari 2016

11 Företag: fastum Underhållsplan 30 år fondering Sida 1 (1) TORGRA :17:19 Startår: 2016 Antal år: 30 Utskriftsnivå: Förening Gruppering: Sammandrag, fondavsättning Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Kostnadsläge 1502 Förening Kr/år/UBA Företag 3 - fastum-inaktiva BRF KRYDDHYLLAN ,82 Rekommenderad avsättning: Fondbehållning: 472 Ingångsvärde: 0 Kkr Rekommenderad avsättning: 163 Kkr / År 86,82 kr/år/uba Slutvärde: 0 Kkr Fondbehållning Incit Xpand Underhållsplan 30 år fondering

12 Brf Kryddhyllan UNDERHÅLLSPLAN 30 ÅR FONDAVSÄTTNING Denna rapport beskriver underhållsfondens variation över åren. Fondens ingångsvärde och avsättning anges. Ingångsvärde är fondens behållning vid periodens början. Avsättningen är ett värde som styrelsen beslutar skall avsättas till underhållsfonden. 1. Ingångsvärde: Här anges värdet på den ingående fonden. I detta fall är värdet 0 kr. 2. Rekommenderad avsättning: Här anges den rekommenderade avsättningen per år. I detta fall är den rekommenderade avsättningen kr/år. Med hänsyn till ingångsvärdet i fond och slutvärde 0 kr. 3. Slutvärde: Här syns det värde fonden har efter 30 år. I detta fall är värdet 0 kr. 1 februari 2016

13 Brf Kryddhyllan ÅTGÄRDSPLAN 2016 Denna rapport beskriver mera ingående vilka åtgärder som är planerade för år I och med att åtgärderna som ligger lite längre fram i tiden är osäkra, är det lämpligt att i detalj enbart studera åtgärderna som skall göras de närmaste åren. Rapporten anger utförligt vilka åtgärderna är, vilka mängder som avses samt hur stor kostnaden blir. 1 februari 2016

14 Brf Kryddhyllan ÅTGÄRDSPLAN 2017 Denna rapport beskriver mera ingående vilka åtgärder som är planerade för år I och med att åtgärderna som ligger lite längre fram i tiden är osäkra, är det lämpligt att i detalj enbart studera åtgärderna som skall göras de närmaste åren. Rapporten anger utförligt vilka åtgärderna är, vilka mängder som avses samt hur stor kostnaden blir. 1 februari 2016

15 Företag: fastum Åtgärdsplan 2018 Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Gruppering: Byggdel Utskriftsnivå: Förening Startår: Slutår: Sida 1 (1) TORGRA :20:30 Kostnadsläge 1502 Åtgärd Mängd Kostnad Företag 3 - fastum-inaktiva Förening BRF KRYDDHYLLAN 57 Luftbehandling OVK- besiktning, FT/FTX-system, lägenheter 1 873,0 m² Summa byggdel: Summa förening: Incit Xpand Åtgärdsplan 2018

16 Brf Kryddhyllan ÅTGÄRDSPLAN 2018 Denna rapport beskriver mera ingående vilka åtgärder som är planerade för år I och med att åtgärderna som ligger lite längre fram i tiden är osäkra, är det lämpligt att i detalj enbart studera åtgärderna som skall göras de närmaste åren. Rapporten anger utförligt vilka åtgärderna är, vilka mängder som avses samt hur stor kostnaden blir. 1 februari 2016

17 Företag: fastum Besiktningsrapport Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Sida 1 (5) TORGRA :11:53 Kostnadsläge 1502 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Företag 3 - fastum-inaktiva Förening BRF KRYDDHYLLAN - Markyta: MARKEN Gräsytor, kompletteringssådd, 5 % av bruttoytan 450,0 m² Buskar omplantering, 5 % av bruttoytan 120,0 m² Asfaltytor, lagning, 5 % av bruttoytan 40,0 m² Betongplattor, justering 5 % av bruttoytan 60,0 m² System: OVK - VENTILATIONSKONTROLL OVK- besiktning, FT/FTX-system, lägenheter 1 873,0 m² Rensning ventkanaler, FT-system, lägenheter 1 873,0 m² Injustering ventilation, FT-system, lägenheter 1 873,0 m² Incit Xpand Besiktningsrapport

18 Brf. Kryddhyllan Underhållsbesiktning 2015 Datum

19 Bild 1. När det regnar så tar vattnet med sig grus, skräp och löv mot fasaden. Detta kommer på sikt att påskynda underhållet. Bild 2. Föreslår att man klär in hörnen med en rostfri hörnlist. Fastum Teknisk Förvaltning Underhållsbesiktning 2015 Brf Kryddhyllan Sida 2 av 8

20 Bild 3. Viktigt att hålla rent vid utkast. Bild 4. Dräneringsmaterialet bör hållas fritt från växtlighet. Bild 5. Skärm saknas till armatur. Fastum Teknisk Förvaltning Underhållsbesiktning 2015 Brf Kryddhyllan Sida 3 av 8

21 Bild 6. Armen till dörrstängaren lossnat. Bild 7. Vinkel mot trappa sitter rest från bygget. Fastum Teknisk Förvaltning Underhållsbesiktning 2015 Brf Kryddhyllan Sida 4 av 8

22 Bild 8. Saker i källare. Bild 9. Spolas dessa regelbundet? Lukt kan uppstå då vattenlåsen torkar ur. Fastum Teknisk Förvaltning Underhållsbesiktning 2015 Brf Kryddhyllan Sida 5 av 8

23 Bild 10. Se över fakturan på vatten fakturan. Bild 11. Så här ska det inte se ut i teknikutrymmen. Fastum Teknisk Förvaltning Underhållsbesiktning 2015 Brf Kryddhyllan Sida 6 av 8

24 Bild 12. Dörrstopp saknas. Vägg skadas. Bild 13. Prata med byggaren denna dörr bör bytas. Fastum Teknisk Förvaltning Underhållsbesiktning 2015 Brf Kryddhyllan Sida 7 av 8

25 Bild 14. Samma dörr som bild 13. Fastum Teknisk Förvaltning Underhållsbesiktning 2015 Brf Kryddhyllan Sida 8 av 8

26 Företag: fastum Besiktningsrapport Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Sida 2 (5) TORGRA :11:53 Kostnadsläge 1502 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Förening BRF KRYDDHYLLAN Byggnad 01 - KUMMINVÄGEN 16 Byggnadsdel: F1 - ENTRÉFASAD Slätputs, omputsning 100 % av ytan 600,0 m² Slätputs, 2 ggr strykning 600,0 m² Fasadtvätt, putsfasad 600,0 m² Stuprör, byte galv/lack 70,0 m Hängrännor, byte galv/lack 45,0 m Balkong betong, renov. utanpåliggande >4 m2 45,0 m² Skärmtak plåt 4, Balkongräcken aluminium, byte med gallerfront 57,0 m Aluminiumfönster 1-luft < 1 m2, justering 21,0 st Aluminiumfönster 1-luft < 1 m2, byte trä/aluminium (2+1) 21,0 st Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, justering 41,0 st Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, byte trä/aluminium (2+1) 41,0 st Aluminiumfönster flerluft, justering 5,0 st Aluminiumfönster flerluft, byte trä/aluminium (2+1) 5,0 st Fönsterdörrar aluminium, justering 8,0 st Fönsterdörrar aluminium, byte trä/aluminium (2+1) 8,0 st Dörrar stål, komplett byte 1,0 st Dörrar stål, 2 ggr strykning utsida 1,0 st Entréparti aluminium, komplett byte ca 4.5 m2 1,0 st Entréparti aluminium, komplett byte 1,0 m² Entréparti aluminium, justering 1,0 st Entréparti aluminium, justering 1,0 st Fasadställningar, målarställning 600,0 m² Exteriörbelysning på vägg/tak, byte PL 9W 10,0 st Porttelefon, byte portapparat 2,0 st Byggnadsdel: F2 - GAVELFASAD MOT KUMMINVÄGEN Slätputs, omputsning 100 % av ytan 120,0 m² Slätputs, 2 ggr strykning 120,0 m² Fasadtvätt, putsfasad 120,0 m² Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, justering 1,0 st Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, byte trä/aluminium (2+1) 1,0 st Aluminiumfönster 2-luft, justering 7,0 st Aluminiumfönster 2-luft, byte trä/aluminium (2+1) 7,0 st Fasadställningar, målarställning 120,0 m² Byggnadsdel: F3 - FASAD MOT BAKSIDAN Slätputs, omputsning 100 % av ytan 650,0 m² Slätputs, 2 ggr strykning 650,0 m² Fasadtvätt, putsfasad 650,0 m² Stuprör, byte galv/lack 70,0 m Hängrännor, byte galv/lack 45,0 m Balkong betong, renov. utanpåliggande >4 m2 130,0 m² Balkongräcken aluminium, byte med gallerfront 126,0 m Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, justering 63,0 st Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, byte trä/aluminium (2+1) 63,0 st Fönsterdörrar aluminium, justering 24,0 st Fönsterdörrar aluminium, byte trä/aluminium (2+1) 24,0 st Fasadställningar, målarställning 650,0 m² Exteriörbelysning på vägg/tak, byte PL 9W 24,0 st Byggnadsdel: F4 - GAVELFASAD MOT NORR Slätputs, omputsning 100 % av ytan 150,0 m² Slätputs, 2 ggr strykning 150,0 m² Fasadtvätt, putsfasad 150,0 m² Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, justering 1,0 st Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, byte trä/aluminium (2+1) 1,0 st Incit Xpand Besiktningsrapport

27 Företag: fastum Besiktningsrapport Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Sida 3 (5) TORGRA :11:53 Kostnadsläge 1502 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Förening BRF KRYDDHYLLAN Byggnad 01 - KUMMINVÄGEN 16 Byggnadsdel: F4 - GAVELFASAD MOT NORR Aluminiumfönster 2-luft, justering 9,0 st Aluminiumfönster 2-luft, byte trä/aluminium (2+1) 9,0 st Fasadställningar, målarställning 150,0 m² Byggnadsdel: YTTERTAK Takplåt galv/lack bandtäckt, byte 100 % av ytan 675,0 m² Takplåt galv/lack bandtäckt, 2 ggr strykning 675,0 m² Högtryckstvätt, plåttak 675,0 m² Takluckor, byte galv/lack 60x60 cm 7,0 st Rökluckor, byte ca 1 m2 1,0 st Landgångar, byte smide 30,0 m Takstegar, byte smide 5,0 m Takräcke, byte smide 90,0 m Underhållsenhet: Rum: GEM - GEMENSAMMA UTRYMMEN FLÄKTRUM Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 25,0 m² Plastgolv med uppvikt sockel, byte 2.0 mm 25,0 m² Ståldörrar enkla, byte dörrblad och karm 25,0 st Ståldörrar enkla, målning blad och karm, 2 sidor 1,0 st Blandare, byte diskbänk 2-grepp 1,0 st Shuntgrupp, byte DN > 50 1,0 st Fläktaggregat, komplett, byte < 3.0 m3/s med plattvvx 1,0 st Fläktaggregat, renovering, < 6 m3/s med plattvvx 1,0 st Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstall. kompaktlysrör 25,0 m² Rum: CYKELFÖRRÅD Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 20,0 m² Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstall. kompaktlysrör 20,0 m² Rum: BARNVAGNS/RULLSTOLSFÖRRÅD Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 15,0 m² Ståldörrar enkla, byte dörrblad och karm 1,0 st Ståldörrar enkla, målning blad och karm, 2 sidor 1,0 st Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstall. kompaktlysrör 15,0 m² Rum: STYRELSERUM Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 10,0 m² Linoleumgolv, byte 2.0 mm 10,0 m² Ståldörrar enkla, byte dörrblad och karm 1,0 st Ståldörrar enkla, målning blad och karm, 2 sidor 1,0 st Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstall. kompaktlysrör 10,0 m² Rum: LÄGENHETSFÖRRÅD Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 50,0 m² Ståldörrar enkla, byte dörrblad och karm 1,0 st Ståldörrar enkla, målning blad och karm, 2 sidor 1,0 st Lägenhetsförråd nät, byte enbart väggar 80,0 m² Lägenhetsförråd nät, byte dörr 15,0 st Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstall. kompaktlysrör 50,0 m² Rum: UNDERCENTRAL Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 17,0 m² Ståldörrar enkla, byte dörrblad och karm 1,0 st Ståldörrar enkla, målning blad och karm, 2 sidor 1,0 st Blandare, byte diskbänk 2-grepp 1,0 st Fjärrvärme, abonnentcentral, byte 400 kw. 2,5 l/s varmvatte 1,0 st Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstall. kompaktlysrör 17,0 m² Rum: STÄD Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning 3,0 m² Ståldörrar enkla, byte dörrblad och karm 1,0 st NTA: NTA: NTA: NTA: NTA: NTA: NTA: 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² Incit Xpand Besiktningsrapport

28 Företag: fastum Besiktningsrapport Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Sida 4 (5) TORGRA :11:53 Kostnadsläge 1502 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Förening BRF KRYDDHYLLAN Byggnad 01 - KUMMINVÄGEN 16 Underhållsenhet: GEM - GEMENSAMMA UTRYMMEN Rum: STÄD NTA: 0,0 m² Ståldörrar enkla, målning blad och karm, 2 sidor 1,0 st Rostfri utrustning, byte utslagsback 490x400 mm 1,0 st Dusch och badkarsblandare, byte badkar 2-grepp 1,0 st Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstall. kompaktlysrör 3,0 m² Rum: ELRUM NTA: 0,0 m² Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning 4,0 m² Ståldörrar enkla, byte dörrblad och karm 1,0 st Ståldörrar enkla, målning blad och karm, 2 sidor 1,0 st Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstall. kompaktlysrör 4,0 m² Rum: TRAPPHUSET NTA: 0,0 m² Trapphus h < 2.7 m, helmålning 235,0 m² Klinkerplattor på golv (VA), byte 85,0 m² Linoleumgolv, byte 2.0 mm 100,0 m² Trappor av cementmosaik, slipning 50,0 m² Alumin. dörr enkel spegel/glas, byte brandkl. blad och karm 6,0 st Trapphus h < 2.7 m, byte elinstall. led med sensor 235,0 m² Hissar komplett, byte linhiss 1,0 st Incit Xpand Besiktningsrapport

29 Företag: fastum Besiktningsrapport Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Sida 5 (5) TORGRA :11:53 Kostnadsläge 1502 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Förening BRF KRYDDHYLLAN Byggnad 02 - MILJÖHUS Byggnadsdel: FASADER Träpanel, byte 100 % av ytan 50,0 m² Träpanel, 2 ggr strykning 50,0 m² Stuprör, byte galv/lack 4,0 m Hängrännor, byte galv/lack 6,0 m Aluminiumfönster flerluft, byte trä/aluminium (2+1) 1,0 st Dörrar stål, komplett byte 1,0 st Dörrar stål, 2 ggr strykning utsida 1,0 st Byggnadsdel: YTTERTAK Takplåt galv/lack profilerad, byte 100 % av ytan 30,0 m² Takplåt galv/lack profilerad, 2 ggr strykning 30,0 m² Incit Xpand Besiktningsrapport

JS Besiktningstjänst AB BRF HOLMGÅRD 1 2015-03-11

JS Besiktningstjänst AB BRF HOLMGÅRD 1 2015-03-11 BYGGNADSFÖRTECKNING Byggnadsförteckningen beskriver hur underhållsplanen är strukturerad. Vanligen sker uppdelningen efter befintlig situationsplan och numreras på liknande sätt. Byggår BOA LOA UBA Anger

Läs mer

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Urval: Planerat underhåll.nivå lika med Egenskaper.Kostnadsfaktor lika med 1,40 Egenskaper.Kostnadsfaktornotering lika med Inkl omk och moms.. lika med 000 Företag.Företag lika med 31147 Sida

Läs mer

Sammanfattning. Underhållplan

Sammanfattning. Underhållplan Sammanfattning Underhållplan Undertecknad har på begäran av styrelsen för Brf Höstbuketten anlitats för att upprätta en långsiktig underhållsplan avseende föreningens fastighet. Byggnaderna vars fasader

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo

UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo 2006-01-01 till 2008-12-31 - En produkt från HSB Innehållsförteckning,pärm 1 Kap 1: Sammanställning/yttre underhållsfond underhållskostnader 30 år Kap 2: Åtgärdsplanering sammandrag

Läs mer

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, år Föreg. år Stoppår Kostnad Svårighet Prio. UH / Inv Åtgärd Notering Företag Förening Markyta System

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, år Föreg. år Stoppår Kostnad Svårighet Prio. UH / Inv Åtgärd Notering Företag Förening Markyta System Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, år Föreg. år Stoppår Kostnad Svårighet Prio. UH / Inv U@örandeår Åtgärd Notering Företag 2, fastum-web Uppdatering 402, BRF EKBLOMMAN Markyta MARK 12111 Asfalt körbar,

Läs mer

Byggnad, lista bostäder

Byggnad, lista bostäder Byggnad, lista bostäder 21ROAND - 2012-12-06 14:34:56 Urval:. lika med 1. lika med 2001 Byggnad Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2001 Brf Almen 1 Kiviksgatan 5 A - D 44/86 1 788,0

Läs mer

Byggnad, lista bostäder

Byggnad, lista bostäder , lista bostäder Sida 1 (1) 21ROAND - 2012-12-07 11:47:28 Urval:. lika med 1. lika med 2121 Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2121 BRF SOLHUS 01 NIKOLAIGATAN 5 1930 2 298,6 42,2

Läs mer

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Urval: Företag.Företag = 1. = 271 Sida 1 (13) Företag 1 - UBC - Markyta: MARK - 12111 Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 500-1000 m2 1 140,0 m² 2029 30 1999 177 385 12154 Asfaltytor, lagning, 5

Läs mer

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Urval: Företag.Företag = 1. = 271 Sida 1 (13) Företag 1 - UBC - Markyta: MARK - 12111 Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 500-1000 m2 1 140,0 m² 2029 30 1999 200 932 12154 Asfaltytor, lagning, 5

Läs mer

Bilaga 6: Underhållsdatabas

Bilaga 6: Underhållsdatabas Sida 1 (15) Företag 08125 BRF SOLSKENET I LUND Markyta: M1 MARKYTOR 12111 Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 500-1000 978,0 m² 2025 25 197 165 1,00 m2 12122 Asfalt gångbar, omläggning, maskinläggning

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR PRISER

FÖRUTSÄTTNINGAR PRISER HSBMaImö BRFALMEN 2011-11-21 FÖRUTSÄTTNINGAR PRISER Angivna priser i denna underhållspian är hämtade från REPAB s bok Underhållskostnader Så här har REPAB räknat: Arbetskostnader Arbetskostnaden beräknas

Läs mer

Underhållsplan. Brf Körsbäret 19-21. Annedal 23:19, 23:20, 23:21. Datum för utskrift: 2015-03-05

Underhållsplan. Brf Körsbäret 19-21. Annedal 23:19, 23:20, 23:21. Datum för utskrift: 2015-03-05 Underhållsplan Brf Körsbäret 19-21 Datum för utskrift: 2015-03-05 Översikt Grundläggande information om underhållsplanen. Adress Nilssonsberg 411 43 GÖTEBORG Boarea (BOA) 30232 m2 Lokalarea (LOA) 2459

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

Besiktningsrapport 5 år

Besiktningsrapport 5 år Urval: Planerat underhåll.nästa år mellan 2009;2013. = 2154 Sida 1 (9) Företag 1 - HSB Göteborg - Markyta: ADA MARK - Mark 12314 Gatsten, justering 5 % av bruttoytan 309,0 m² 2012 20 1992 32 059 12334

Läs mer

Underhållsplan Brf Kolonnen 4. Brf Kolonnen 4. Flerfamiljshus 1 6. Förening. Byggnadstekniska uppgifter

Underhållsplan Brf Kolonnen 4. Brf Kolonnen 4. Flerfamiljshus 1 6. Förening. Byggnadstekniska uppgifter Underhållsplan 16-36 Förening Fastighetsuppgifter Byggnadsår Ombyggnadsår Antal Lgh Antal lokaler Antal lokaler Tomtyta Lägenhetsyta Lokalyta Byggnadstyp Antal huskroppar Antal våningar 199 59 5 54 Flerfamiljshus

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Torsdammen Fastighetsåtgärder 2015

Bostadsrättsföreningen Torsdammen Fastighetsåtgärder 2015 Bostadsrättsföreningen Torsdammen Fastighetsåtgärder 2015 Inbokade arbeten: Datum: Plan Status Övrigt: Faktura har fler arbeten så som justering/slipning/behandling av entrédörrar, montering av portdörrshållare,

Läs mer

RAPPORT FRÅN UNDERHÅLLSBESIKTNING Underhållsplan 2013

RAPPORT FRÅN UNDERHÅLLSBESIKTNING Underhållsplan 2013 Ort och Datum Lund 2013-09-03 Handläggare Gabriel Ljungberg 1 (7) Brf Solskenet RAPPORT FRÅN UNDERHÅLLSBESIKTNING Underhållsplan 2013 Riksbyggen Mellersta Skåne har uppdaterat er underhållsplan genom underhållsbesiktning

Läs mer

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman Brf Sjökristallen Nacka, Sicklaön Underhållsplan för åren 2014-2054 Stockholm 20 maj Mats Frosteman Sammanfattning Delagott utför statusbesiktningar av fastigheters tekniska kondition, bedömer byggnads-

Läs mer

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09 Handläggare Johan Widell Tel +46 (0)10 505 12 44 Mobil +46 (0)76 770 88 43 Fax +46 10 505 00 10 johan.widell@afconsult.com Datum 2013-01-09 Brf Sjöviksskogen Kv Årstaberg 4 Underhållsplan ÅF-Infrastructure

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Formulär för inventering av byggnad Dokument till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0

Formulär för inventering av byggnad Dokument till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Formulär för inventering av byggnad Dokument till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Sena reviderad 2007-10-01 Inventering av byggnad 2 (6) 1 Inventering av byggnader Följande

Läs mer

Upprättad: 2007-06-14 Underhållsplan för perioden 2007 --- 2026

Upprättad: 2007-06-14 Underhållsplan för perioden 2007 --- 2026 Bf Håkan Underhållsplan 2007 - version 2007-08-02 AG Kalkylsidor 1/(5) 0 ALLMÄNNA UPPGIFTER Namn: Bf Håkan i Malmö Kontaktperson: Jan & Annika Kluge Moms: 25% Byggår: 1901 Gatuadress: Slussgatan 12 I Lägenheter:

Läs mer

Underhållsplan. År 2015 till BRF Sanbacka nr 1. BRF Sandbacka nr 1. Datum för utskrift:

Underhållsplan. År 2015 till BRF Sanbacka nr 1. BRF Sandbacka nr 1. Datum för utskrift: Underhållsplan År 2015 till 2044 BRF Sanbacka nr 1 Datum för utskrift: 2015-12-04 Översikt Grundläggande information om underhållsplanen. Sida 1 / 20 Underhållsplanens inställningar Benämning på underhållsplan

Läs mer

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist PLANERAT UNDERHÅLL/ KOSTNADER FASTIGHETSUNDERHÅLL 1(6) Byggnadsår:1897 UTVÄNDIGA BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

FF1 Drift- och Underhållsplanering

FF1 Drift- och Underhållsplanering FF1 Drift- och Underhållsplanering Drift- och underhållsplaner utgör en viktig del av den fastighetsekonomiska analysen. Denna uppgift syftar till att göra en detaljerad plan för drift- och underhåll för

Läs mer

RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING

RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING sida 1 av 5 HOSPITALGATAN 6 Marstrand RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING HOSPITALSGATAN Hospitalgatan 6 sida 2 av 5 sida 3 av 5 BESKRIVNING OMRÅDET Förbos fastighet med adress Hospitalgatan 6 är belägen i

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN OCH PLANERAT UNDERHÅLL (PU) Mjölby kommun

UNDERHÅLLSPLAN OCH PLANERAT UNDERHÅLL (PU) Mjölby kommun UNDERHÅLLSPLAN OCH PLANERAT UNDERHÅLL (PU) Mjölby kommun Efter ett långt uppehåll med PU har man beslutat att upprätta en PU-plan. Man kan konstatera att K behöver 62 miljoner första året. Realistisk är

Läs mer

Underhållsplan för Brf Djursborg 2

Underhållsplan för Brf Djursborg 2 Underhållsplan för Brf Djursborg 2 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Projekt-och byggledning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index

Läs mer

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep aug 2010

Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep aug 2010 Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep 2009 31 aug 2010 Axet 3 :: 100 000:- Ränndalar mot gatan åtgärdas Buskage ersätts med cykelställ/gräsmatta 30 000:- A 80 000:- A Axet

Läs mer

Underhållsplan Axet 2

Underhållsplan Axet 2 2004-09-07 A 2 Sid 1 Underhållsplan 2004-2005 Axet 2 Planerade åtgärder Objekt Intervall Status 04/05 05/06(2 år) 06/07 (3 år) 07/08 (4 år) 08/09 (5år) Övrigt Utvändigt Tak Matr 30 Ren 92 Färg 10 Äldre

Läs mer

Underhållsplan för Brf Frisksportaren

Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsbesiktningen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Ombyggnad Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index eller eventuella

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Underhållsplan för Brf Jasminen 9 & 10

Underhållsplan för Brf Jasminen 9 & 10 Underhållsplan för Brf Jasminen 9 & 10 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Projekt-och byggledning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index

Läs mer

Underhållsplan för Brf Frisksportaren

Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsbesiktningen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby Lägenheten Fasad Föreningen utvändig målning Medlemmen Entrédörr utvändig målning invändig målning, lås, handtag, invändigt foder, glas, ringklocka, brevinkast Bad /våtrum Kök stammar till lägenheten (ledning

Läs mer

Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa

Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa Underhållsbesiktningen har utförts av SBCs byggkonsulter avseende långsiktlig underhållsplan. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index eller

Läs mer

Axets planerade underhåll 10/11, Sammanfattning för perioden 1 sep 2010 31 aug 2011

Axets planerade underhåll 10/11, Sammanfattning för perioden 1 sep 2010 31 aug 2011 Axets planerade underhåll 10/11, Sammanfattning för perioden 1 sep 2010 31 aug 2011 Axet 3 :: 520 000:- Ventilationsfläkt V 3 utökas 20 000:- Trattar bytes A Entrétak målas om 200 000:- A Entrésidorna

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Brf Gårda Terrass. Underhålls och Investeringsplan (30 år)

Brf Gårda Terrass. Underhålls och Investeringsplan (30 år) Brf Gårda Terrass Underhålls och Investeringsplan 2015-2045 (30 år) 2 Revideringsförteckning Rev. 1 2012-02-25 Upprättad Ulf Johansson Rev 2 2015-01-01 Hela planen Ulf Johansson uppdaterad Rev 3 2016-04-07

Läs mer

Åtgärdsår AFF-kod Objekt Beskrivning skick Åtgärd Kostnad totalt

Åtgärdsår AFF-kod Objekt Beskrivning skick Åtgärd Kostnad totalt Åtgärdsår AFF-kod Objekt Beskrivning skick Åtgärd Kostnad totalt Totalkostnad per år inkl. löpande kostnad 2016 T2.11 Takbeläggningar och tätskikt. Hus A. 2016 T2.11 Takbeläggningar och tätskikt. Hus B

Läs mer

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3 Innehållsförteckning. 2. 3. 4. 5. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 1993-03-30 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1993-04-20 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1996-11-04 Brf. Höjdena, Peter Kling Rev. 2000-04-16 Brf. Höjdena, Peter

Läs mer

E24 Bilaga 6A.5.1. Underhållsplan. JUL Trafikförvaltningen SSV^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Ärende/Dok. id SL

E24 Bilaga 6A.5.1. Underhållsplan. JUL Trafikförvaltningen SSV^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Ärende/Dok. id SL JUL Trafikförvaltningen SSV^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen (E24) Bilaga 6A. 5,1 Underhållsplan AVTAL Ärende/Dok. id. 2015-12-04 SL 2014-0784 Infosäk. klass Kl (Öppen)

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Fastighet Veken 5 Brf Bondegatan 51 Bondegatan 51, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Brf Bondegatan 51 Kv Veken 5 Bondegatan 51 116 33 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt 1 (5) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1 UNDERHÅLLSPLAN 1. Objekt Föreningen äger och förvaltar fastigheten Briggen 1, Lidingö Stad. Tomten har en areal av 1 920 kvadratmeter och har förutom byggnaden gräsmattor

Läs mer

ANTIKVARISKA ÅTGÄRDER

ANTIKVARISKA ÅTGÄRDER U N D E R H Å L L S K O S T N A D E R A N T I K VA R I S K A ÅT G Ä R D E R R E PA B FA K TA 2 0 1 7 UNDERHÅLLSKOSTNADER ANTIKVARISKA ÅTGÄRDER REPAB FAKTA 2017 U N D E R H Å L L S K O S T N A D E R A N

Läs mer

Axets underhåll, sammanfattning 2006/2007

Axets underhåll, sammanfattning 2006/2007 Axets underhåll, sammanfattning 2006/2007 Samtliga hus :: 30 000:- + 200 000:- = 230 000:- Ränndalar och stuprör åtgärdas (byts, sätts fast, självrensande utkastare monteras) OVK Samtliga gårdar :: 30

Läs mer

Brf Skidskytten, Hägersten Underhållsplan 2011-2031

Brf Skidskytten, Hägersten Underhållsplan 2011-2031 Brf Skidskytten, Hägersten Underhållsplan 2011-2031 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 5 Underhållsplanens uppbyggnad... 5 Vad är en underhållsplan?... 6 Uppdragets

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 1993-03-30 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1993-04-20 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1996-11-04 Brf. Höjdena, Peter Kling Rev. 2000-04-16 Brf. Höjdena, Peter

Läs mer

Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19.

Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19. Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19. Under årens lopp har nedanstående åtgärder genomförts syftande till att bevara husen i gott skick med minsta möjliga kostnader för

Läs mer

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014 Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg TM www. Sustend AB 2014 Enkelt och tydligt En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten har en del aktuellt underhåll. Genom

Läs mer

INNEHÅLL DEL 1 UNDERHÅLL 9 DEL 2 UNDERHÅLLSPLANER 23. Förord 3 Innehåll 5

INNEHÅLL DEL 1 UNDERHÅLL 9 DEL 2 UNDERHÅLLSPLANER 23. Förord 3 Innehåll 5 FÖRORD Den här boken vänder sig till alla som avser att underhålla sin fastighet och som är intresserad av underhållsplanering. Ingen byggnad är helt eller för evigt underhållsfri och det finns mycket

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING UPPDRAG Stockholm Lighthouse SH UPPDRAGSNUMMER 3410387300 STATUS BYGGLOVHANDLING UPPDRAGSLEDARE Christina Turesson KUND JM AB TEKNIKOMRÅDE Arkitektur DATUM REVDATUM 2014-11-04 DEL 4, 5 (STORA RADEN) BYGGNADSDEL

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035

HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035 HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?...

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen Mässen i Järvastaden Solna 2014-02-14. www.rejalbyggkonsult.se

UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen Mässen i Järvastaden Solna 2014-02-14. www.rejalbyggkonsult.se UNDERHÅLLSPLAN Bostadsrättsföreningen Mässen i Järvastaden Solna www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2013 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanens resultat Fastigheten är

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

Brf. Vallen, Malmö. Underhållsplan 2013-2033

Brf. Vallen, Malmö. Underhållsplan 2013-2033 Brf. Vallen, Malmö Underhållsplan 2013-2033 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Brf Punktsnurran Uppsala

Brf Punktsnurran Uppsala Brf Punktsnurran Uppsala Protokoll från konditionsbesiktning och underhållsplan Upprättad 2016-03-20 Byggkonsult Urban Nilsson Tångvägen 15, 744 51 Morgongåva Tel 0707-56 77 25 E-post: urban.byggkonsult@gmail.com

Läs mer

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till SPAR DENNA Vem för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till föreningens stadg) Alla rör och ledning som du kan se, är medlemmens. I badrummet är inte ba ytskiktet utan även

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Planerat underhåll. X Rensning av brunnsgaller (JM) X Renhållning i anslutning till avfallsbehållare (KEAB)

UNDERHÅLLSPLAN. Planerat underhåll. X Rensning av brunnsgaller (JM) X Renhållning i anslutning till avfallsbehållare (KEAB) Bostadsrättsförening, namn Fastighetsbeteckning Datum BRF Älvsjö Centrum1 Armborstet 2 2011 0617 Adress Älvsjövägen 12 Postadress 12545 Älvsjö UNDERHÅLLSPLAN Syftet med underhållsplanen är att skapa förutsättningar

Läs mer

Förslag till finansiering av underhållsplan för Rydebäck III - Fröholmen Samfällighetsförening år 2011-2027

Förslag till finansiering av underhållsplan för Rydebäck III - Fröholmen Samfällighetsförening år 2011-2027 Förslag till finansiering av underhållsplan för Rydebäck III - Fröholmen Samfällighetsförening år 2011-2027 Gränsdragningar mellan Samfälligheten och kommunen Vad är GA1 och GA2 GA1 avser de som har en

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Brf Stina i Stockholm. Underhållsplan 2011-2030

Brf Stina i Stockholm. Underhållsplan 2011-2030 Brf Stina i Stockholm Underhållsplan 2011-2030 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Brf Karlavagnen 34, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Karlavagnen 34, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Karlavagnen 34, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

Brf Ritaren 5 & 12, Stockholm. Underhållsplan 2013-2033

Brf Ritaren 5 & 12, Stockholm. Underhållsplan 2013-2033 Brf Ritaren 5 & 12, Stockholm Underhållsplan 2013-2033 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Underhållsplan 2014. Underhållsplan,2014,, Brf,Sippan,i,Solna,,769605;1155,

Underhållsplan 2014. Underhållsplan,2014,, Brf,Sippan,i,Solna,,769605;1155, Underhållsplan 2014 Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155 Innehållsförteckning NULÄGESANALYS* 3 INSPEKTERADE*FASTIGHETER* 3 STATUSBESIKTNING* 4 RAPPORT* 15 FÖRKORTNINGAR* 15 RÅGEN*9*HUS*13* 16

Läs mer

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan 1/7 1. Uppdragsbeskrivning Framtagande av en tioårig underhållsplan för bostadsrättsföreningen. Underhållsplan utgör grunden till ekonomisk planering för att ha medel för stora kommande underhållsarbeten.

Läs mer

Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h. Läderlappen bostad AB. Läderlappen bostad AB. Strandgatan 17, 953 32 HAPARANDA. växlande molnighet.

Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h. Läderlappen bostad AB. Läderlappen bostad AB. Strandgatan 17, 953 32 HAPARANDA. växlande molnighet. Sid 1 (9) Besiktningsnr: ÖSS-4215-16538242 Fastighetsbeteckning: Läderlappen 2 Fastighetens adress: Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 8 maj 2014 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan

Läs mer

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder,

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder, Sid 1 (5) Brf Valhall Ansvar för underhåll Tullgarnsgatan 23 2017 75317 Uppsala Styrelsen Brf Valhall tolkning av underhållsskyldighet enligt 32 i Bostadsrättsföreningens stadgar. I en Bostadsrättsförening

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23 Fastighet Visningen Brf Visningen Visningsgatan 10 i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23 Brf Visningen Kv Visningen Visningsgatan 10 117 99 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 Kallelse till föreningsstämma i BRF Löparen nr 3 Sida 1(2) 2011-03-28 Tid: Fredagen den 6 maj 2011 kl. 19.00 Plats: Stortorps Bygdegård Program: Stämmoförhandlingar

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET

VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET HOS BRF MURBRÄCKAN nr 9 Tolkning av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadrättslagen. Föreninges mark, hus och därmed också de enskilda

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Underhållskostnader 2013-2023

Underhållskostnader 2013-2023 Objekt nummer 203 Populärnam Borgens förskola Ansvar 710110 Byggnadstyp Förskola Verksamhet 9101 Adress Granitvägen 2 Fastighetsbeteckning Borgen 8 Byggnad 2001 T1 Utemiljö T1.3 Fast utrustning Lekutrustning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Lundby Kyrkby BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER ANGÅENDE 32 I FÖRENINGENS STADGAR Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten

Läs mer

ÖSTERSUND FÅFÄNGAN 6

ÖSTERSUND FÅFÄNGAN 6 ÖSTERSUND FÅFÄNGAN 6 TEKNISK STATUSBESIKTNING Bilaga till bostadsrättsföreningens ekonomiska plan Datum 15 06 11 Samuel Permans gata 2 Tel. 063-12 35 30, 070-632 19 19 Orgnr: 556669-0144 831 01 Östersund

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning 2015-03-09 1 av 5 Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning BRF CENRALPARKEN, NÄBYPARK, ÄBY sid 2 av 5 ALLMÄN MARK YBELÄNINAR PÅ EMENAM ÅRD årdar delvis på betongbjälklag Plattläggning vid entréer

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN 28 JANUARI 2015 LQE-AVTAL MED HSB SKÅNE LQE utvidgat ekonomiskt avtal LQE Långsiktig Qvalitets Ekonomi VERKSAMHETSÅRET Årsstämma Leveransplan Kallelser Årlig

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

REFERENSLISTA. Sustend Byggledning TM

REFERENSLISTA. Sustend Byggledning TM REFERENSLISTA Sustend Byggledning TM Sida 1 av 6 Vi är specialister på byggledning! Många säger det, men få kan stoltsera med lika nöjda kunder som våra. Genom våra olika uppdrag inom byggledning har vi

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Neptunus 11

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Neptunus 11 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Neptunus 11 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer