Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Solstrålen"

Transkript

1 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen

2 Innehållsförteckning Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida 4-6

3 3. Allmänna uppgifter Uppgifter Beställare Besiktningsdatum Utförd av: Brf Solstrålen Niklas Johansson, Bredablick Förvaltning AB Allmän information Besiktningen som genomförts är en konditionsbesiktning. Denna ligger till grund för den underhållsplan som upprättats. Underhållsplanen skall ta upp och beskriva alla de underhållsåtgärder som ligger inom bostadsrättsföreningens ansvarsområde samt kostnadsuppskatta dessa. Underhållsplanen sträcker sig 30 år framåt i tiden. Beskrivning underhållsplan Detaljinventering redovisas per byggnad och byggdel med mängdberäkning och kostnadsbedömning. Alla kostnader är uppskattade och bygger på erfarenheter och statistik. Dessa kostnadsuppskattningar görs för att föreningen ska kunna planera sin ekonomi på bästa sätt. erna ska inte ses som exakta värden utan som uppskattade. Samtliga kostnader inkluderar arbetskostnader och materialkostnader och är inklusive moms. Samtliga kostnader är beräknade utifrån 200 års prisnivå. Tidpunkten för åtgärderna i planen skall inte betraktas som heliga. Vid en årlig besiktning av fastigheten görs en ny bedömning om man måste tidigarelägga vissa åtgärder eller om det går att skjuta dessa framåt i tiden. Underhållsplanen ligger till grund för beräkning av avsättning till underhållsfond, samt är ett underlag för föreningens årsbudget. Efter en revidering av underhållsplanen bör avsättning till underhållsfond samt årsbudget uppdateras.

4 4 2. Fastighetsfakta Fastighetsuppgifter: Adress: Byggår: Antal lgh: Antal lokaler: Box 4004, 203 Malmö Byggnadstekniska uppgifter: Antal byggnader: Antal våningar: Antal trapphus: Källare: Vind: Fasader: Balkonger: Yttertak: Fönster: Hiss: Värmeförsörjning: Ventilation: st och 4 våningar 0 Ja Nej Tegel st Papp PVC 0 st Fjärrvärme Mekanisk frånluft Upplysningar: Frånluftsventilation ska bytas under 200. för detta uppskattas till kr. Expansionskärl byttes 2009 för ca kr. Nytt porttelefonsystem byttes -09 för ca kr. Papptaket lades om. Plastfönster, sattes in Föreningen anlitar Bredbandsbolaget sedan 2009.

5 3. Besiktningsutlåtande Tomt/utemiljö/gård: Vattnet hinner inte rinna undan från gårdsplanen när det regnar mycket. Ett tecken på att dagvattenavrinning är dålig. Det finns ett garage under hela gården och man borde montera ett antal dagvattenbrunnar i bjälklaget så att vattnet leds bort. Denna kostnad läggs in i underhållsplanen. Rökluckor: Rökluckorna målas och snyggas till, samt att en kontroll och justering utförs på dem så att de fungerar som de ska.

6 6 Tak: Taken lades om och kostnader för underhåll på dessa är utanför denna underhållsplan. Däremot finns det en del underhållsarbete på hissmaskinrummen som bör vara med. Loftgångar: Det finns en del betongsprickor i betongkonstruktionerna på loftgångarna. I samband med detta bör man även måla fasaderna i loftgångarna.

7 7 Fasader: Fasaderna är av tegel, vilket är väldigt underhållsfritt. Ytorna på de två gavlarna mot Skanska börjar se lite tråkiga ut i fogarna. En omfogning av dessa läggs in 202. Balkonger: Balkongfronterna finns i två färger, grönt och brunt. Ommålning av dessa läggs in Ni rekommenderas kontrollera upp vilken färg på balkongfronterna som ni har bygglov för. Eller det är rent av så att ni har bygglov för så som det är målat idag?

8 8 Fönster/dörrar: Fönstren mot gården är från och underhållskostnaden för dessa ligger utanför denna underhållsplan. Entréportarna ut mot gatorna är av aluminium, men ibland behövs de justeras lite då de används ganska flitigt. för detta är så pass låg att den inte läggs in i denna underhållsplan. Entrédörrar från gårdssidan in i fastigheten är i sådant skick att de kan bytas ut mot nya. Vidare så är det frågan vad ni vill göra med dörrarna som är i entrégången innanför. I denna underhållsplan är det inlagt ett byte för dessa i samband med att man byter ut de andra dörrarna. Bild ovan: Dörr från "loftgång" in till trapphusen. Dessa Bild till vänster: Entrédörr från gården in till "loftgång" in till trapphusen. Denna och dess parti runt ikring den byts ut mot nytt material. EL: Elinstallationerna i er fastighet är från byggåret 97. En generell bedömning på hur länge elinstallationer kan "hålla", är ca, 0-60 år. Detta innebär att kostnader för byte av elcentraler och stigareledningar upp till lägenheterna ligger inom ramen för denna underhållsplan. Spill- och tappvattenledningar: Samma sak gäller spill- och tappvattenledningar. Här räknar man 0 år på båda delarna. Även dessa kostnader läggs in i er underhållsplan.

9 9 Tvättstugor: Foto på en av era tvättstugor. Ytskikten är av bra materialval dvs. klinker på golv och kakel en bit upp på väggarna. I de övriga tvättstugorna är det målade golv. er för renovering av dessa läggs in i underhållsplanen. Tvättutrustning Tvättstuga : Tillv.år: Antal: Sort: Podab TM 706 Podab T 760 Luftavfuktare Contra st st st TM TT A Tvättutrustning Tvättstuga 2: Tillv.år: Antal: Sort: Podab TM 706 Podab T 740K Luftavfuktare st st st TM TT A Tvättutrustning Tvättstuga 3: Tillv.år: Antal: Sort: Podab TM 706 Electrolux W36H Podab T 740K Luftavfuktare st st st st TM TM TT A Tvättutrustning Tvättstuga 4: Tillv.år: Antal: Sort: Podab TM 706 Podab T 740K Luftavfuktare st st st TM TT A TM=Tvättmaskin, TT=Torktumlare, TS=Torkskåp, Centrifug, A=Avfuktare

10 0 Fjärrvärmecentral: Ni delar pannrum med Skanska och det vore lämpligt att märka upp allt som tillhör er. En rekommendation är att ni har en dagbok i pannrummet för eventuella serviceändringar. Det är även praktiskt att ha en drift- och underhållspärm för centralen. Ni rekommenderas också att ha en årlig service av undercentralerna. Detta tar normalt 2-3 timmar och då går man igenom allt med ventiler m.m. så att dessa fungerar som de ska. Det finns en cirkulationspump för varmvatten, VVC, som bör bytas snarast möjligt. Den är gammal och kan gå sönder när som helst. Det är även bra att märka upp på ett tydligt sätt vilka rör som går till vad. Bilden till vänster är Skanskas rör, bilden till höger är uppmärkta rör med tuschpenna.

11 UNDERHÅLLSPLAN FÖR BRF SOLSTRÅLEN Ytte rtak P apptak Byte T akläggare P låtluckor Målning av plåt Fasad T egelfasad gavlar mot Skanska (2 gavlar) Omfogning Bygg Loftgång Lagning betong Bygg Fasad loftgång Målning Fasader ventilationshus Inklusive ställningskostnad och sockel Inklusive målning av undersida bjälklag Målning Dörrar Entréport från gård till trapphus Byte Bygg Dörr mellan trapphus och entréport gård Byte Bygg Entrédörrar loftgång Byte Bygg Trapphu s T rapphus Målningsarbete Balk onge r Balkongfronter Målning Balkongfronter Ställning Fön ste r Bröstningspanel Målning Mark/Ute m iljö Gårdsyta Nymontering brunnar Rökluckor Injustering / målning Inklusive komplettering av fasadskiva Inklusive byt e av panel runt partiet Målning av väggar och tak Nymontering 3 brunnar, ändring av 6 brunnar

12 Tvättutrustnin g Tvättstuga T vättmaskin Podab T M 706 T orktumlare P odab T 760 Luftavfuktare Contra Tvättutrustnin g Tvättstuga 2 T vättmaskin Podab T M T orktumlare P odab T 740 K Luftavfuktare Tvättutrustnin g Tvättstuga 3 T vättmaskin Podab T M T vättmaskin Electrolux W36H T orktumlare P odab T 740 K Luftavfuktare Tvättutrustnin g Tvättstuga 4 T vättmaskin Podab T M T orktumlare P odab T 740 K Luftavfuktare Contra Tvättstu gor (2 st) Golv Klinker Bygg Renovering av tvättstuga Väggar och tak Målning Renovering av tvättstuga Dörr till tvättstuga Målning Inredning / sakvaror Demont. / återmont T orkrum Klinker Bygg Te k nik Värmeväxlare och pumpar Byte Cirkulationspump VVC Byte Ventilation Rensning imkanaler Vent OVK Besiktning Vent st torkrum Inkl reglerutrustning

13 Spillvattenledningar Spolning Spillvattenledningar T appvattenledningar Relining Byte

14

15

16 Linnégatan 49. Box , Limhamn. Tel vx

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Tryckpressen 4, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5 TEKNISK UTREDNING Stockholm Kopparn 5 Skånegatan 107 Södermalm Stockholm 2011-05-05 LW 72 624 Teknisk utredning avseende fastigheten Stockholm Kopparn 5, Skånegatan 107 på Södermalm. Uppdrag Av Brf Kopparn

Läs mer

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN Bostadsrättsföreningen Utanverket Göteborg Sida 2 av 13 INLEDNING Denna underhållsplan beskriver det nuvarande och kommande underhållsbehovet för brf Utanverket. Med planens

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014 Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg TM www. Sustend AB 2014 Enkelt och tydligt En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten har en del aktuellt underhåll. Genom

Läs mer

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 1 Objekt... 2 2 Syfte och omfattning... 2 3 Underlag... 2 4 Tidigare renoveringar... 3 5 Kortfattad byggnadsbeskrivning... 3 6 Sammanfattning av underhållsbehov

Läs mer

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028 Majorna 349:1 Kungälv 15 februari 2013 Uppdragsansvarig: Johan Laos Bilgatan 7B 442 40 Kungälv Tel 0303 37 30 00 Fax 0303 37 30 01 Org 556732-8447 Plusgiro 317596-5 Bankgiro 225-1965 www.rotpartner.se

Läs mer

Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET

Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET David Bäckström Projektansvarig Jonas Olausson Besiktningsman Prokurator Sverige AB Olof Asklunds Gata 1 427 30 Västra Frölunda 031-89 44 41 e-post: david@prokurator.se Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Holbergsgatan 90 & Björnsonsgatan 58, Bromma Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Engelsmannen 4 biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7 TEKNISK UTREDNING Stockholm Fältöversten 7 Karlaplan 15-21 och Valhallavägen 146-152 Östermalm Stockholm 2007-10-01 LW 67 598 Teknisk utredning avseende del av fastigheten Stockholm Fältöversten 7, Karlaplan

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40. UNDERHÅLLSPLAN Uppdragsgivare: Brf Vattuormen 35-40 Garvar Lundins Gränd 3 112 20 STOCKHOLM Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40. Adresser: Garvar Lundins Gränd 3, 4, 5, 6,

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). , BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBITEN Nacka kommun, Stockholms län Org.nr: 769625-6374 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2013-02-26 (version 26 j) EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER

Läs mer

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman Brf Sjökristallen Nacka, Sicklaön Underhållsplan för åren 2014-2054 Stockholm 20 maj Mats Frosteman Sammanfattning Delagott utför statusbesiktningar av fastigheters tekniska kondition, bedömer byggnads-

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se UNDERHÅLLSPLAN Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2013 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanens resultat Anläggningen

Läs mer

Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm

Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm Sammanställning av statusbesiktning som utgör bilaga till ekonomisk plan. Stockholm 28 september 2005 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg Nattvardsbarnen 3, Stockholm

Läs mer

Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala

Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala sbesiktning www.bjerking.se Sida 1 (3) sbesiktning Uppdragsnamn Banérgatan 22, sbesiktning Uppsala kommun Kåbo 49:20 Kroksta invest AB Kroksta 21 743 86 Bälinge Uppdragsgivare

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Täby, Löttinge 5:39 Löttingevägen 22 Distribution: Levererat elektroniskt till: Patric Guve Besiktningsdag: Håkan Busk

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Evald Köpman Org nr 769625-3462 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 6 4. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18 F e n i x N y t t Nr 16 2007-12-18 Det sextonde numret av FenixNytt ägnas åt information om vad som är på gång just nu och Fenixforum som ägde rum den 6 november 2007. Först följer några notiser om aktuella

Läs mer

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER För bostadsrättsföreningen HSB Brf. Mörbylund 11-15 Ansvar för ordning och trivsel Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel.

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. En obehaglig överraskning En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. 1. SAMMANFATTNING.................................................................... 2 2. BAKGRUND:..........................................................................

Läs mer