Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Inland 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3"

Transkript

1 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3

2 Innehållsförteckning Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida 0- Sida 2-3

3 3. Allmänna uppgifter Uppgifter Beställare: Besiktningsdatum: Utförd av: Brf Inland Henrik Ogard, Bredablick Förvaltning AB Allmän information Besiktningen som genomförts är en okulär konditionsbesiktning. Denna ligger till grund för den underhållsplan som upprättats. Underhållsplanen skall ta upp och beskriva alla de underhållsåtgärder som ligger inom bostadsrättsföreningens ansvarsområde samt kostnadsuppskatta dessa. Underhållsplanen sträcker sig 30 år framåt i tiden. Beskrivning underhållsplan Detaljinventering redovisas per byggnad och byggdel med mängdberäkning och kostnadsbedömning. Alla kostnader är uppskattade och bygger på erfarenheter och statistik. Dessa kostnadsuppskattningar görs för att föreningen ska kunna planera sin ekonomi på bästa sätt. Kostnaderna ska inte ses som exakta värden utan som uppskattade. Samtliga kostnader inkluderar arbetskostnader och materialkostnader och är inklusive moms. Samtliga kostnader är beräknade utifrån 20 års prisnivå. Tidpunkten för åtgärderna i planen skall inte betraktas som heliga. Vid en årlig besiktning av fastigheten görs en ny bedömning om man måste tidigarelägga vissa åtgärder eller om det går att skjuta dessa framåt i tiden. Underhållsplanen ligger till grund för beräkning av avsättning till underhållsfonden, samt är ett underlag för föreningens årsbudget. Efter en revidering av underhållsplanen bör summan för avsättningen till underhållsfonden samt årsbudgeten uppdateras.

4 4 2. Fastighetsfakta Fastighetsuppgifter: Adress: år: Antal lgh: Regementsgatan 2 och Roslings väg 2, Malmö lgh, nadstekniska uppgifter: Antal våningar: Antal trapphus: Källare: Vind: Fasader: Balkonger: Yttertak: Fönster: Hiss: Sophantering: Värmeförsörjning: Ventilation: Spillvatten: Tappvatten: Värmeledningar: 6 2 Ja, förråd, tvättstuga, och undercentral Ombyggd till två lägenheter 2007 Putsad med plåtade gesimser 6 st renoverade 984 Papptak med plåtbeklädda skorstenar Plastfönster monterade st med nya motorer från 2004 Sopkärl finns i portgången Fjärrvärme Självdrag Är utbyt 2007 Är utbyt 2007 Original Upplysningar:. Föreningen planerar att renovera gården.

5 5 3. Besiktningsutlåtande Tomt/utemiljö/gård: Föreningen har planer på att renovera gården på baksidan. Då kommer bla cykelställ att bytas ut och murarna mot grannarna att putsas om samt asfalten läggas om. Gårdsrenoveringen kommer att utföras både under 20 och 202 varpå delar av kostnaderna för den kommer att finnas upptagna i underhållsplanen. Tak: Taket är av papp och är omlagt 2007 i samband med detta så fick skorstenarna plåtbeklädnad. Det finns inget underhållsbehov av taket under lång tid framöver dock kommer plåten på skorstenarna att behöva underhåll.

6 6 Fasader: Fasaderna mot gatan och gården är putsade och målade. Det finns färgskiftningar men putsen ser hel ut så vi gör bedömningen att ommålningen av fasaderna ligger några år fram i tiden. Fönster: Era fönster är plastfönster med inåtgående bågar, med 2 glas med isoleringsglasrutor. Samtliga fönster är utbyta 984 förutom trapphusfönstren som är original från byggnadsåret. Dessa är i stort behov av målning och bör målas redan 202.

7 7 Portar/dörrar: Det finns 2 entrédörrar som den på bilden, samt 2 större portar med dubbeldörrar som finns i portgången mot gården Det finns även 2 svängdörrar och 2 källardörrar i trapphusen samt 4 dörrar på innergården. Dörrarna är i behov av målning och justering inom några år. Trapphus: Trapphusen är i bra skick och underhåll av dessa läggs en bra bit in i framtiden.

8 8 Tvättstuga: Det finns en tvättstuga som nås via gården. Golven är av klinker och väggarna är halvkaklade och målade. Tvättstugan är i gott skick och underhåll av ytskikt läggs in lite längre in i framtiden. Dock är de målade ytorna i behov renovering inom ett par år då färg släpper på ett par ställen. Tvättutrustningen är ganska ålderstigen och bör bytas ut inom ett par år. Tvättutrustning: Tillv.år: Antal: Sort: Electrolux WE66 MP Electrolux WE56 MP Electrolux T65 Electrolux TS 2 Electrolux KM st st st st st TM TM TT TS M Tvättutrustningen var inte märkt med tillverkningsår, därför är samtliga årtal uppskattade. TM=Tvättmaskin, TT=Torktumlare, TS=Torkskåp, TF=Torkfläkt, M=Mangel, A=Avfuktare, C=Centrifug, VV=Värmeväxlare

9 9 Källare: Källaren är i gott skick. Källare prioriteras inte högt vad gäller underhåll av förståeliga skäl. Det ska vara om det finns problem som fuktskador eller annat, men detta noterades inte i er källare. Det är monterat nya gallerförråd i samband med att vinden byggdes om Spill- och tappvatten: Spillvattenledningarna och tappvattenledningarna är utbytta år Med anledning av detta finns de inte med i denna underhållsplan. El: Elen är utbyt Med anledning av detta så finns det inte med i denna underhållsplan. Undercentral: Utrustningen i undercentralen är modern och det finns ingen underhållsbehov under lång tid framöver.

10 UNDERHÅLLSPLAN FÖR BRF INLAND 3 Tomt/u te m il jö Män gd Källartrappa P ut s- och bet onglagning St enläggning Första år Avskri vn in g In te rvall Anm ärk ni n g Just ering / underhåll Gårdsrenovering Ny inst allat ion Tak Män gd T akpapp Byt e /målare Skorst enar Målning Målare Fasad Män gd Fasad mot gat or P ut slagning/målning /målare Fasad mot gat or Ställning Fasad mot gård P ut slagning/målning /målare Fasad mot gård Ställning Fön ste r Män gd T rapphusfönster Målning/kit tlagning Målare St ällningskost nad behövs ej, målning från insidan Lägenhet sfönst er Just ering / underhåll Det ta är int e gjort sedan montering Dörrar Män gd Ent réport dubbeldörrar Just ering / underhåll /målare Enkeldörr Just ering / underhåll /målare Ent rédörrar mot gat an Just ering / underhåll /målare Svängdörrar i trapphus Just ering / underhåll /målare Källardörrar etc. Injust ering/målning Trapph u s Män gd T rapphus P ut slagning/målning Målare P ort gång P ut slagning/målning Målare Första år Avskri vn in g In te rvall Anm ärk ni n g Första år Avskri vn in g In te rvall Anm ärk ni n g P utslagning 0 % av yt an, 2 ggr målning Första år Avskri vn in g In te rvall Anm ärk ni n g Första år Avskri vn in g In te rvall Anm ärk ni n g Målade dörrar mot gården Första år Avskri vn in g In te rvall Anm ärk ni n g Målning av väggar och tak (Våningar samt ent réer)

11 Tvättstu ga Mängd T ak/vägg Målas Elect rolux WE66MP Första år Avskri vni ng Inte rval l Anm ärk n in g Målare Målas i samband med byt e av maskiner för helhet sint rycket Ut byte Osäkert t illverkningsår Elect rolux WE65MP Ut byte Osäkert t illverkningsår Elect rolux T T 65 Ut byte Osäkert t illverkningsår Bokningssyst em Ny inst allat ion El Te k ni k Mängd Värmeväxlare och pumpar Byt e Osäkert mont erings år. Reglerut rust ning Byt e Osäkert mont erings år. Vent ilat ion Rengöring Vent Görs i samband med varannan OVK OVK Besikt ning Vent Mängd Spillvat t enledningar Spolning Första år Avskri vni ng Inte rval l Anm ärk n in g Första år Avskri vni ng Inte rval l Anm ärk n in g 207 0

12 Linnégatan 49. Box , Limhamn. Tel vx

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Tryckpressen 4, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5 TEKNISK UTREDNING Stockholm Kopparn 5 Skånegatan 107 Södermalm Stockholm 2011-05-05 LW 72 624 Teknisk utredning avseende fastigheten Stockholm Kopparn 5, Skånegatan 107 på Södermalm. Uppdrag Av Brf Kopparn

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028 Majorna 349:1 Kungälv 15 februari 2013 Uppdragsansvarig: Johan Laos Bilgatan 7B 442 40 Kungälv Tel 0303 37 30 00 Fax 0303 37 30 01 Org 556732-8447 Plusgiro 317596-5 Bankgiro 225-1965 www.rotpartner.se

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 1 Objekt... 2 2 Syfte och omfattning... 2 3 Underlag... 2 4 Tidigare renoveringar... 3 5 Kortfattad byggnadsbeskrivning... 3 6 Sammanfattning av underhållsbehov

Läs mer

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman Brf Sjökristallen Nacka, Sicklaön Underhållsplan för åren 2014-2054 Stockholm 20 maj Mats Frosteman Sammanfattning Delagott utför statusbesiktningar av fastigheters tekniska kondition, bedömer byggnads-

Läs mer

Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET

Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET David Bäckström Projektansvarig Jonas Olausson Besiktningsman Prokurator Sverige AB Olof Asklunds Gata 1 427 30 Västra Frölunda 031-89 44 41 e-post: david@prokurator.se Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN

Läs mer

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN Bostadsrättsföreningen Utanverket Göteborg Sida 2 av 13 INLEDNING Denna underhållsplan beskriver det nuvarande och kommande underhållsbehovet för brf Utanverket. Med planens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Holbergsgatan 90 & Björnsonsgatan 58, Bromma Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Engelsmannen 4 biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014 Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg TM www. Sustend AB 2014 Enkelt och tydligt En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten har en del aktuellt underhåll. Genom

Läs mer

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Bravallagatan 7, Stockholm Bostadsrattsfdreningen Stengodset Bravalla, 113 36 Stockholm, orgnr: 769604-5439. Denna ekonomiska plan bar upprattats med foljande

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Information om föreningen och vårt hus

Information om föreningen och vårt hus Information om föreningen och vårt hus Sidan 1 av 7 2007-01-20 1 Allmänt... 3 1.1 Fastigheten... 3 1.2 Föreningen och dess historia... 3 1.3 Underhåll och förvaltning... 3 1.4 Månadsavgift... 4 2 Säkerhet

Läs mer

Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm

Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm Sammanställning av statusbesiktning som utgör bilaga till ekonomisk plan. Stockholm 28 september 2005 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg Nattvardsbarnen 3, Stockholm

Läs mer

Kv. Stapelbädden 7, Stockholm

Kv. Stapelbädden 7, Stockholm Kv. Stapelbädden 7, Stockholm Sammanställning av statusbesiktning som utgör bilaga till ekonomisk plan. Stockholm 21 februari 2008 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg Stapelbädden 7, Stockholm - Besiktningsutlåtande

Läs mer

Brf Solbacken. Vår förening. Version 1.9. Uppdaterad av: Ulrika Sandahl 2013-05-27

Brf Solbacken. Vår förening. Version 1.9. Uppdaterad av: Ulrika Sandahl 2013-05-27 Vår förening Brf Solbacken Version 1.9 Uppdaterad av: Ulrika Sandahl Vår förening Brf Solbacken BRF Solbacken är en liten förening bestående av 18 hushåll. Det är en välskött och trivsam förening med god

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning.

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5 (769623-7622) Kalmar Upprättad i april 2012 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). , BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBITEN Nacka kommun, Stockholms län Org.nr: 769625-6374 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2013-02-26 (version 26 j) EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER

Läs mer

Mäklarinformation. Reviderad 2015-03-18

Mäklarinformation. Reviderad 2015-03-18 Mäklarinformation Reviderad 2015-03-18 Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Bäcken Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar bostadsrätter

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7 TEKNISK UTREDNING Stockholm Fältöversten 7 Karlaplan 15-21 och Valhallavägen 146-152 Östermalm Stockholm 2007-10-01 LW 67 598 Teknisk utredning avseende del av fastigheten Stockholm Fältöversten 7, Karlaplan

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se UNDERHÅLLSPLAN Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2013 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanens resultat Anläggningen

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18 F e n i x N y t t Nr 16 2007-12-18 Det sextonde numret av FenixNytt ägnas åt information om vad som är på gång just nu och Fenixforum som ägde rum den 6 november 2007. Först följer några notiser om aktuella

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

BRF Korallen. Troligtvis kommer vi framöver bara att sätta upp information en gång i kvartalet.

BRF Korallen. Troligtvis kommer vi framöver bara att sätta upp information en gång i kvartalet. BRF Korallen #27 Information från styrelsen Datum 2012-08.21 Sida 1 (2) Vi är i slutet av underbara augusti Vi i styrelsen hoppas att alla som bor i vårt hus har haft en bra sommar, oavsett om man varit

Läs mer

Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40. UNDERHÅLLSPLAN Uppdragsgivare: Brf Vattuormen 35-40 Garvar Lundins Gränd 3 112 20 STOCKHOLM Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40. Adresser: Garvar Lundins Gränd 3, 4, 5, 6,

Läs mer