Byggnad, lista bostäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnad, lista bostäder"

Transkript

1 Byggnad, lista bostäder 21ROAND :34:56 Urval:. lika med 1. lika med 2001 Byggnad Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2001 Brf Almen 1 Kiviksgatan 5 A - D 44/ , ,0 32 Summa: 1 788, ,0 32 Byggnad, lista bostäder

2 Underhållsplan 10 år, sammandrag 21ROAND :36:21 Startår: 2013 Antal år: 10 Utskriftsnivå: Gruppering: Sammandrag Kr/år/UBA Evig kostn./år/uba 2001 Brf Almen ,83 279,23 Underhållskostnad Underhållsplan 10 år, sammandrag

3 Underhållsplan 10 år, per byggdel 21ROAND :40:22 Startår: 2013 Antal år: 10 Utskriftsnivå: Gruppering: Byggdel Byggdel Kr/år/UBA Evig kostn./år/uba 1 Mark 12 Hårdgjorda ytor ,42 4,15 16 Markkompletteringar ,17 5,31 2 Utvändigt 21 Fasader 20 1,11 27,85 22 Fasadkompletteringar ,93 2,83 23 Balkonger/skärmtak 27,58 24 Fönster 57,20 25 Dörrar entreparti/portar 1 0,03 3,61 26 Yttertak ,41 6,31 27 Enheter på tak ,63 4,47 29 Utvändigt övrigt 6,35 3 Invändigt 30 Invändigt 4 0,20 14,25 31 Golv ,80 2,78 35 Dörrar invändigt 20 1,13 0,56 5 VVS 52 Vatten och avlopp ,83 34,14 56 Värmeanläggningar ,38 40,24 57 Luftbehandling ,60 2,71 6 El 60 El 1,33 63 Belysning ,11 0,59 64 Tele ,84 6,09 6S El sammansatt 4,78 7 Transportanordningar 71 Hissar 14,54 8 Styr och övervakning 83 Styrsystem 0,53 89 Styr och regler övrigt 0,21 9 Utrustning 94 Tvätt ,23 10,81 Summa: ,83 279,23 Underhållsplan 10 år, per byggdel

4 Underhållsplan 20 år, sammandrag 21ROAND :40:48 Startår: 2013 Antal år: 20 Utskriftsnivå: Gruppering: Sammandrag Kr/år/UBA Evig kostn./år/uba 2001 Brf Almen ,74 279,23 Underhållskostnad Underhållsplan 20 år, sammandrag

5 Underhållsplan 20 år, per byggdel 21ROAND :41:16 Startår: 2013 Antal år: 20 Utskriftsnivå: Gruppering: Byggdel Byggdel Kr/år/UBA Evig kostn./år/uba 1 Mark 12 Hårdgjorda ytor ,55 4,15 16 Markkompletteringar ,77 5,31 2 Utvändigt 21 Fasader ,98 27,85 22 Fasadkompletteringar ,28 2,83 23 Balkonger/skärmtak ,30 27,58 24 Fönster ,80 57,20 25 Dörrar entreparti/portar ,60 3,61 26 Yttertak ,04 6,31 27 Enheter på tak 226 6,32 4,47 29 Utvändigt övrigt 341 9,53 6,35 3 Invändigt 30 Invändigt ,87 14,25 31 Golv ,21 2,78 35 Dörrar invändigt ,85 0,56 5 VVS 52 Vatten och avlopp ,46 34,14 56 Värmeanläggningar ,46 40,24 57 Luftbehandling ,73 2,71 6 El 60 El 1,33 63 Belysning ,56 0,59 64 Tele ,52 6,09 6S El sammansatt 4,78 7 Transportanordningar 71 Hissar ,08 14,54 8 Styr och övervakning 83 Styrsystem 17 0,48 0,53 89 Styr och regler övrigt 7 0,19 0,21 9 Utrustning 94 Tvätt ,17 10,81 Summa: ,74 279,23 Underhållsplan 20 år, per byggdel

6 Åtgärdsplanering 2013, Totalt Gruppering: Utskriftsnivå: (Ingen) Startår: 2013 Slutår: ROAND :41:52 Åtgärd Mängd Kostnad 5702R Rensning Imkanaler, 1788,0m² 6973 Summa objekt: 6973 Åtgärdsplanering 2013, Totalt

7 Åtgärdsplanering 2013, Byggnad Gruppering: (Ingen) Utskriftsnivå: Registrerad nivå Startår: 2013 Slutår: ROAND :46:54 Åtgärd Mängd Kostnad System: VENT - Byggnad 1 - Kiviksgatan 5 A - D 5702R Rensning Imkanaler, 1788,0m² 6973 Summa byggnad: 6973 Åtgärdsplanering 2013, Byggnad

8 Åtgärdsplanering 2014, Totalt Gruppering: Utskriftsnivå: (Ingen) Startår: 2014 Slutår: ROAND :47:26 Åtgärd Mängd Kostnad Träpanel, 2 ggr strykning 85,0 m² Vindskivor, 7, Summa objekt: Åtgärdsplanering 2014, Totalt

9 Åtgärdsplanering 2014, Byggnad Gruppering: (Ingen) Utskriftsnivå: Registrerad nivå Startår: 2014 Slutår: ROAND :47:51 Åtgärd Mängd Kostnad Byggnadsdel T - YTTERTAK Byggnad 1 - Kiviksgatan 5 A - D Träpanel, 2 ggr strykning 85,0 m² Vindskivor, 7, Summa byggnad: Åtgärdsplanering 2014, Byggnad

10 Åtgärdsplanering 2015, Totalt Gruppering: Utskriftsnivå: (Ingen) Startår: 2015 Slutår: ROAND :48:16 Åtgärd Mängd Kostnad Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning m2 500,0 m² R Avloppsledningar, rensning, nät och mark per lgh 12,8 st Summa objekt: Åtgärdsplanering 2015, Totalt

11 Åtgärdsplanering 2015, Mark Gruppering: (Ingen) Utskriftsnivå: Registrerad nivå Startår: 2015 Slutår: ROAND :48:40 Åtgärd Mängd Kostnad Markyta MARK Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning m2 500,0 m² Åtgärdsplanering 2015, Mark

12 Åtgärdsplanering 2015, Byggnad Gruppering: (Ingen) Utskriftsnivå: Registrerad nivå Startår: 2015 Slutår: ROAND :49:38 Åtgärd Mängd Kostnad System: VS - Byggnad 1 - Kiviksgatan 5 A - D 5252R Avloppsledningar, rensning, nät och mark per lgh 12,8 st Summa byggnad: Åtgärdsplanering 2015, Byggnad

13 Besiktningsrapport Sida 1 (6) 21ROAND :50:25 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad - Markyta: MARK Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning m2 500,0 m² Betongplattor, justering 5 % av bruttoytan 180,0m² Betongplattor, byte hela ytan 180,0m² Naturstensplattor, justering 20 % av bruttoytan 40,0m² Nätstängsel, byte stängselnät h < 1.5 m 100,0m Stolpar till stängsel, byte h < 1.5 m 30,0st Träplank, målning plank 80,0m² Uteplats Träplank, målning plank 70,0 m² Sophus Belysningsstolpar, byte stolpe h=3-6 m 2,0 st Belysningspollare, stålstolpe inklusive armatur 3,0st Diverse markutrustning, byte piskställning 1,0 st Diverse markutrustning, byte cykelställ 8,0 m Träpanel, byte 5 % av ytan 70,0 m² sophus Smidesräcken, byte 10,0 m Dörrar trä, komplett byte 1,0 st Sophus Dörrar trä, 2 ggr strykning utsida 1,0 st Sophus Takplåt galv/lack profilerad, byte 100 % av ytan 30,0 m² Sophus Exteriörbelysning på vägg/tak, byte PL 26W 2,0 st sophus Besiktningsrapport

14 Besiktningsrapport Sida 2 (6) 21ROAND :50:25 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Byggnad 1 - Kiviksgatan 5 A - D Byggnadsdel: F1 - FASAD MOT SYDVÄST Stålplåt profilerad, byte 100 % av ytan 300,0 m² Fibercementskivor, byte 100 % av ytan 340,0m² Sockel puts, lagning h < 0.5 m 5 % 65,0m Stuprör, byte koppar 25,0m Aluminium Hängrännor, byte 30 % koppar 42,0 m Aluminium Stuprörsanslutning, byte gjutjärn l < 1.5 m 2,0 st Balkongplatta betong, målning 2 ggr, undersida 32,0 m² nedersta balkongerna Balkong inglasning, byte komplett 250,0 m² Balkongskärmar betong, lagning 5 % av ytan 50,0 m² bärande konstruktion Balkongskärmar betong, 2 ggr strykning silikatfärg 50,0 m² bärande konstruktion PVC-fönster 1-luft < 1 m2, byte komplett 3-glas 34,0st PVC-fönster 1-luft > 1 m2, byte komplett 3-glas 12,0st PVC-fönster 2-luft, byte komplett 3-glas 76,0 st Fönsterdörrar PVC, byte komplett 3-glas 12,0 st Dörrar aluminium med glasruta, komplett byte 2,0 st Entréparti aluminium, komplett byte ca 4.5 m2 2,0 st Fasadställningar, målarställning 840,0 m² Exteriörbelysning på vägg/tak, byte Hg 80W 5,0 st st entréer+hörna kiviksgången Byggnadsdel: F2 - FASAD MOT NORDVÄST Stålplåt profilerad, byte 100 % av ytan 180,0 m² Fibercementskivor, byte 100 % av ytan 50,0 m² Sockel puts, lagning h < 0.5 m 5 % 15,0 m Stuprör, byte koppar 13,0 m Aluminium Hängrännor, byte 30 % koppar 16,0 m Aluminium Stuprörsanslutning, byte gjutjärn l < 1.5 m 1,0 st Balkongplatta betong, målning 2 ggr, undersida 16,0 m² nedersta balkongerna Balkong inglasning, byte komplett 125,0 m² Balkongskärmar betong, lagning 5 % av ytan 25,0 m² bärande konstruktion Balkongskärmar betong, 2 ggr strykning silikatfärg 25,0 m² bärande konstruktion PVC-fönster 1-luft < 1 m2, byte komplett 3-glas 8,0st PVC-fönster 1-luft > 1 m2, byte komplett 3-glas 6,0st PVC-fönster 2-luft, byte komplett 3-glas 10,0 st Fönsterdörrar PVC, byte komplett 3-glas 6,0 st Fasadställningar, målarställning 270,0 m² Byggnadsdel: F3 - FASAD MOT NORDOST Fibercementskivor, byte 100 % av ytan 560,0 m² Sockel puts, lagning h < 0.5 m 5 % 53,0 m Stuprör, byte koppar 25,0 m Aluminium Hängrännor, byte 30 % koppar 32,0 m Aluminium Stuprörsanslutning, byte gjutjärn l < 1.5 m 2,0 st PVC-fönster 1-luft < 1 m2, byte komplett 3-glas 34,0st PVC-fönster 2-luft, byte komplett 3-glas 64,0 st Besiktningsrapport

15 Besiktningsrapport Sida 3 (6) 21ROAND :50:25 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Byggnad 1 - Kiviksgatan 5 A - D Byggnadsdel: F3 - FASAD MOT NORDOST Dörrar aluminium, komplett byte 1,0 st Fasadställningar, målarställning 700,0m² Exteriörbelysning på vägg/tak, byte Hg 80W 2,0st Källarnedgång Byggnadsdel: F4 - FASAD MOT SYDOST Stålplåt profilerad, byte 100 % av ytan 180,0 m² Fibercementskivor, byte 100 % av ytan 50,0 m² Sockel puts, lagning h < 0.5 m 5 % 15,0 m Stuprör, byte koppar 13,0 m Aluminium Hängrännor, byte 30 % koppar 16,0 m Aluminium Stuprörsanslutning, byte gjutjärn l < 1.5 m 1,0 st Balkongplatta betong, målning 2 ggr, undersida 16,0 m² nedersta balkongerna Balkong inglasning, byte komplett 125,0 m² Balkongskärmar betong, lagning 5 % av ytan 25,0 m² bärande konstruktion Balkongskärmar betong, 2 ggr strykning silikatfärg 25,0 m² bärande konstruktion PVC-fönster 1-luft < 1 m2, byte komplett 3-glas 8,0st PVC-fönster 1-luft > 1 m2, byte komplett 3-glas 6,0st PVC-fönster 2-luft, byte komplett 3-glas 10,0 st Fönsterdörrar PVC, byte komplett 3-glas 6,0 st Fasadställningar, målarställning 270,0 m² Byggnadsdel: T - YTTERTAK Träpanel, 2 ggr strykning 85,0 m² Undersida takfot Vindskivor 7, Målning 1 gavel trappa A Yttertak 6, REPERATIONER / 3:e år Takpannor tegel/btg 1-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l 700,0 m² OBS! "Tekniska livslängd" uppnådd. Flyttat 2030 till Takdetaljer samtliga, byte normal omfattning ca 15 % 700,0 m² Takdetaljer samtliga, måln. normal omfattn. ca 15 % 700,0 m² Skorsten tegel, inklädning med plåt 90,0 m² Takluckor, byte galv/lack 60x60 cm 4,0 st Takluckor, 2 ggr strykning 4,0 m² System: EL - 6S3LE Elsystem i lägenheter, Byte inne i lgh 32,0 st System: HISS Hisskorgar, byte inredning, personhiss 4,0 st Hiss styrsystem, byte apparatställ 4,0 st Hydrauldrivenhet, byte personhiss 4,0 st System: LÅS Låssystem, byte cylinder och kista 5,0 st Skallås Låssystem, byte cylinder och kista 10,0 st Invändiga lås Porttelefon, byte porttelefon 6 knappar 4,0 st Avser 4st. trapphus Porttelefon, byte centralenhet 1,0 st Kodsystem, byte kodlås, tablå 5,0 st Kodsystem, byte kodcentral, < 4 lås 1,0 st Besiktningsrapport

16 Besiktningsrapport Sida 4 (6) 21ROAND :50:25 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Byggnad 1 - Kiviksgatan 5 A - D System: TV Kabel-TV, byte förstärkare 1,0 st Ledningsnät, byte kablage 50 m. och 3 st ut 32,0st System: VENT OVK- besiktning, självdrag 1788,0m² Rensning ventkanaler, självdrag, lägenheter/lokaler 1 788,0m² R Rensning Imkanaler 1788,0m² System: VS U Kv-,Vv- och Vvc-ledningar, byte, exkl ventiler 32,0 st V Ventiler Kv-,Vv- och Vvc-ledn, byte ventiler 32,0 st A Ledningsnät avlopp, byte allt per lgh 32,0 st R Avloppsledningar, rensning, nät och mark per lgh 12,8 st kr/lgh 5651U Värmeledningar exkl ventiler, byte per lgh 32,0 st V Ventiler till värmeledningar, byte per lgh 32,0 st U Radiatorer exkl ventiler, byte per lgh 32,0 st V Ventiler till radiatorer, byte per lgh 32,0 st Termostatventiler, byte känselkropp 160,0 st P Packbox, injustering radiator ventil 160,0 st OBS! EB-metoden Lokal: GEM - LOA: 0,0 m² KÄLLARGÅNG NTA: 50,0 m² Källare, helmålning 50,0 m² Betonggolv, omläggning 5 cm 50,0 m² SLIPNING+LACKNING Källare, byte elinstallationer glödljus 50,0 m² FÖRRUM NTA: 5,0 m² Källare, helmålning 5,0 m² Betonggolv, omläggning 5 cm 5,0 m² SLIPNING+LACKNING Källare, byte elinstallationer glödljus 5,0 m² TVÄTTSTUGA NTA: 20,0 m² Våtrum yta m2, målning, 1/2 vägg beklädd 20,0 m² Klinkerplattor på golv (VA), omfogning/lagning 10% av ytan 20,0 m² Blandare, byte spolblandare 1,0 st Källare, byte elinstallationer lysrör 20,0 m² Tvättmaskiner, byte 5,5-7,5 kg 2,0 st W 465H Centrifuger, byte 3.5 kg 1,0 st Torktumlare, byte 3,5-4,5 kg 1,0 st T Torkskåp, byte 6,5-8,5 kg 2,0 st Knycer kondens/avfuktningsskåp Tvättbänkar, byte utan blandare 1,0 st GROVSOPOR NTA: 12,0 m² Källare, helmålning 12,0 m² Källare, byte elinstallationer lysrör 12,0 m² MANGELRUM NTA: 15,0 m² Källare, helmålning 15,0 m² Betonggolv, omläggning 5 cm 15,0 m² SLIPNING+LACKNING Källare, byte elinstallationer lysrör 15,0 m² Torkskåp, byte 4,5-6,5 kg med värmepump 1,0 st INKÖP 2011 OSÄKERT VILKEN MODELL VÄRMECENTRAL NTA: 40,0 m² Källare, helmålning inkl. golvmålning 40,0 m² Besiktningsrapport

17 Besiktningsrapport Sida 5 (6) 21ROAND :50:25 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Byggnad 1 - Kiviksgatan 5 A - D Lokal: GEM - LOA: 0,0 m² VÄRMECENTRAL NTA: 40,0 m² Cirkulationspump, vatten, byte 0.10 kw / G1 1/2" 1,0st Varmvatten Värmeväxlare, byte kw 1,0st Värmesystem Värmeväxlare, byte kw 1,0st Varmvatten Motoriserad ventil, värme, byte DN 25 1,0 st Värme Motoriserad ventil, värme, byte DN 40 1,0 st Varmvatten Cirkulationspump, värme, byte 0.55 kw / DN ,0 st Expansionskärl, slutet, byte < 750 liter 1,0 st Bytt 2012? Styr- o reglerenhet datorisera, byte vattenb. värme, stor fast 1,0 st Ställdon, byte 1,0 st Varmvatten Ställdon, byte 1,0 st Värme VECKOTVÄTTSTUGA NTA: 20,0 m² Våtrum yta m2, målning, 1/2 vägg beklädd 20,0 m² Klinkerplattor på golv (VA), omfogning/lagning 10% av ytan 20,0 m² Blandare, byte spolblandare 1,0 st Källare, byte elinstallationer lysrör 20,0 m² Tvättmaskiner, byte 5,5-7,5 kg 1,0 st Wascator W 365H Mangel, byte golvplacerad kallmangel 1,0 st Torktumlare, byte 3,5-4,5 kg med kondensor 1,0 st T Torkskåp, byte 6,5-8,5 kg 1,0 st Knycer kondens/avfuktningsskåp Tvättbänkar, byte utan blandare 1,0 st A - WC NTA: 2,0 m² Våtrum yta 1-3 m2, helmålning 2,0 m² Klinkerplattor på golv (VA), omfogning/lagning 10% av ytan 2,0 m² Tvättställ, porslin, byte vitt 450x310 mm 1,0 st WC-stolar, byte vit 1,0 st Källare, byte elinstallationer glödljus 2,0 m² B - STÄD NTA: 2,0 m² Våtrum yta 1-3 m2, helmålning 2,0 m² Plastgolv med uppvikt sockel, byte 1.5 mm 2,0 m² Rostfri utrustning, byte utslagsback 490x400 mm 1,0st Källare, byte elinstallationer glödljus 2,0 m² FASTIGHETSFÖRRÅD/STORSOP NTA: 12,0 m² Källare, helmålning 12,0 m² Betonggolv, omläggning 5 cm 12,0 m² SLIPNING+LACKNING Källare, byte elinstallationer glödljus 12,0 m² CYKLELRUM/SKYDDSRUM NTA: 85,0 m² Källare, helmålning 85,0 m² Betonggolv, omläggning 5 cm 85,0 m² SLIPNING+LACKNING Källare, byte elinstallationer glödljus 85,0 m² STYRELSERUM NTA: 20,0 m² Källare, helmålning 20,0 m² Besiktningsrapport

18 Besiktningsrapport Sida 6 (6) 21ROAND :50:24 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Byggnad 1 - Kiviksgatan 5 A - D Lokal: GEM - LOA: 0,0 m² STYRELSERUM NTA: 20,0 m² Trägolv, slipning och 3 ggr lackning 20,0m² Källare, byte elinstallationer glödljus 20,0m² TRAPPHUS 5A NTA: 75,0 m² Trapphus h > 2.7 m, helmålning 75,0m² Målning 2010 upptill bård. 6053A Trapphusbelysning, byte inkl. ledningar 75,0 m² TRAPPHUS 5 B NTA: 75,0 m² Trapphus h > 2.7 m, helmålning 75,0 m² Målning 2010 upptill bård. 6053A Trapphusbelysning, byte inkl. ledningar 75,0 m² TRAPPHUS 5 C NTA: 75,0 m² Trapphus h > 2.7 m, helmålning 75,0 m² Målning 2010 upptill bård. 6053A Trapphusbelysning, byte inkl. ledningar 75,0 m² TRAPPHUS 5 D NTA: 75,0 m² Trapphus h > 2.7 m, helmålning 75,0 m² Målning 2010 upptill bård. 6053A Trapphusbelysning, byte inkl. ledningar 75,0 m² Besiktningsrapport

19 Mängdförteckning Åtgärd 1 HSB Malmö 2001 Brf Almen 1 Mark Mängd Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning m2 500,0 m² Betongplattor, justering 5 % av bruttoytan 180,0 m² Betongplattor, byte hela ytan 180,0 m² Naturstensplattor, justering 20 % av bruttoytan 40,0 m² Nätstängsel, byte stängselnät h < 1.5 m 100,0 m Stolpar till stängsel, byte h < 1.5 m 30,0 st Träplank, målning plank 150,0 m² Belysningsstolpar, byte stolpe h=3-6 m 2,0 st Belysningspollare, stålstolpe inklusive armatur 3,0 st Diverse markutrustning, byte piskställning 1,0 st Diverse markutrustning, byte cykelställ 8,0 m 2 Utvändigt Träpanel, byte 5 % av ytan 70,0 m² Stålplåt profilerad, byte 100 % av ytan 660,0 m² Fibercementskivor, byte 100 % av ytan 1 000,0 m² Sockel puts, lagning h < 0.5 m 5 % 148,0 m Stuprör, byte koppar 76,0 m Hängrännor, byte 30 % koppar 106,0 m Stuprörsanslutning, byte gjutjärn l < 1.5 m 6,0 st Vindskivor, 7, Smidesräcken, byte 10,0 m Balkong inglasning, byte komplett 500,0 m² Balkongskärmar betong, lagning 5 % av ytan 100,0 m² PVC-fönster 1-luft < 1 m2, byte komplett 3-glas 84,0 st PVC-fönster 1-luft > 1 m2, byte komplett 3-glas 24,0 st PVC-fönster 2-luft, byte komplett 3-glas 160,0 st Fönsterdörrar PVC, byte komplett 3-glas 24,0 st Dörrar trä, komplett byte 1,0 st Dörrar aluminium, komplett byte 1,0 st Dörrar aluminium med glasruta, komplett byte 2,0 st Entréparti aluminium, komplett byte ca 4.5 m2 2,0 st Yttertak, 6, Takpannor tegel/btg 1-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l 700,0 m² Takplåt galv/lack profilerad, byte 100 % av ytan 30,0 m² Takdetaljer samtliga, byte normal omfattning ca 15 % 700,0 m² Skorsten tegel, inklädning med plåt 90,0 m² Takluckor, byte galv/lack 60x60 cm 4,0 st Fasadställningar, målarställning 2080,0m² 2M Utvändigt, målning Träpanel, 2 ggr strykning 85,0 m² Balkongplatta betong, målning 2 ggr, undersida 64,0 m² Balkongskärmar betong, 2 ggr strykning silikatfärg 100,0 m² Dörrar trä, 2 ggr strykning utsida 1,0 st Takdetaljer samtliga, måln. normal omfattn. ca 15 % 700,0 m² Takluckor, 2 ggr strykning 4,0 m² 3 Invändigt Betonggolv, omläggning 5 cm 167,0 m² Klinkerplattor på golv (VA), omfogning/lagning 10% av ytan 42,0 m² Trägolv, slipning och 3 ggr lackning 20,0 m² Plastgolv med uppvikt sockel, byte 1.5 mm 2,0 m² Låssystem, byte cylinder och kista 15,0 st 3M Invändigt, målning Gruppering: Utskriftsnivå: Sida 1 (2) 21ROAND :51:00 Huvudgrupp Mängdförteckning

20 Mängdförteckning Åtgärd Mängd Källare, helmålning 199,0 m² Källare, helmålning inkl. golvmålning 40,0 m² Trapphus h > 2.7 m, helmålning 300,0 m² Våtrum yta 1-3 m2, helmålning 4,0 m² Våtrum yta m2, målning, 1/2 vägg beklädd 40,0 m² 5 VVS Cirkulationspump, vatten, byte 0.10 kw / G1 1/2" 1,0 st 5251U Kv-,Vv- och Vvc-ledningar, byte, exkl ventiler 32,0 st 5251V Ventiler Kv-,Vv- och Vvc-ledn, byte ventiler 32,0 st 5252A Ledningsnät avlopp, byte allt per lgh 32,0 st 5252R Avloppsledningar, rensning, nät och mark per lgh 12,8 st Tvättställ, porslin, byte vitt 450x310 mm 1,0 st WC-stolar, byte vit 1,0 st Rostfri utrustning, byte utslagsback 490x400 mm 1,0 st Blandare, byte spolblandare 2,0 st Värmeväxlare, byte kw 2,0 st Motoriserad ventil, värme, byte DN 25 1,0 st Motoriserad ventil, värme, byte DN 40 1,0 st Cirkulationspump, värme, byte 0.55 kw / DN ,0 st 5651U Värmeledningar exkl ventiler, byte per lgh 32,0 st 5651V Ventiler till värmeledningar, byte per lgh 32,0 st 5681U Radiatorer exkl ventiler, byte per lgh 32,0 st 5681V Ventiler till radiatorer, byte per lgh 32,0 st Termostatventiler, byte känselkropp 160,0 st 5683P Packbox, injustering radiator ventil 160,0 st Expansionskärl, slutet, byte < 750 liter 1,0 st OVK- besiktning, självdrag 1788,0m² Rensning ventkanaler, självdrag, lägenheter/lokaler 1 788,0 m² 5702R Rensning Imkanaler, 1 788,0 m² 6 El Källare, byte elinstallationer glödljus 176,0 m² Källare, byte elinstallationer lysrör 67,0 m² 6053A Trapphusbelysning, byte inkl. ledningar 300,0 m² Exteriörbelysning på vägg/tak, byte PL 26W 2,0 st Exteriörbelysning på vägg/tak, byte Hg 80W 7,0 st Porttelefon, byte porttelefon 6 knappar 4,0 st Porttelefon, byte centralenhet 1,0 st Kabel-TV, byte förstärkare 1,0 st Ledningsnät, byte kablage 50 m. och 3 st ut 32,0 st Kodsystem, byte kodlås, tablå 5,0 st Kodsystem, byte kodcentral, < 4 lås 1,0 st 6S3LE Elsystem i lägenheter, Byte inne i lgh 32,0 st 7 Transportanordningar Hisskorgar, byte inredning, personhiss 4,0 st Hiss styrsystem, byte apparatställ 4,0 st Hydrauldrivenhet, byte personhiss 4,0 st 8 Styr och övervakning Styr- o reglerenhet datorisera, byte vattenb. värme, stor fast 1,0 st Ställdon, byte 2,0 st 9 Utrustning Tvättmaskiner, byte 5,5-7,5 kg 3,0 st Centrifuger, byte 3.5 kg 1,0 st Mangel, byte golvplacerad kallmangel 1,0 st Torktumlare, byte 3,5-4,5 kg 1,0 st Torktumlare, byte 3,5-4,5 kg med kondensor 1,0 st Torkskåp, byte 4,5-6,5 kg med värmepump 1,0 st Torkskåp, byte 6,5-8,5 kg 3,0 st Tvättbänkar, byte utan blandare 2,0 st Gruppering: Utskriftsnivå: Sida 2 (2) 21ROAND :51:00 Huvudgrupp Mängdförteckning

Brf Barabo, Lund. Underhållsplan 2011-2020

Brf Barabo, Lund. Underhållsplan 2011-2020 Brf Barabo, Lund Underhållsplan 2011-2020 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Brf. Vallen, Malmö. Underhållsplan 2013-2033

Brf. Vallen, Malmö. Underhållsplan 2013-2033 Brf. Vallen, Malmö Underhållsplan 2013-2033 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035

HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035 HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?...

Läs mer

Underhållsplan för Brf Djursborg 2

Underhållsplan för Brf Djursborg 2 Underhållsplan för Brf Djursborg 2 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Projekt-och byggledning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index

Läs mer

Brf Stina i Stockholm. Underhållsplan 2011-2030

Brf Stina i Stockholm. Underhållsplan 2011-2030 Brf Stina i Stockholm Underhållsplan 2011-2030 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Brf Lindholmsdockan, Göteborg. Underhållsplan 2012-2041

Brf Lindholmsdockan, Göteborg. Underhållsplan 2012-2041 Brf Lindholmsdockan, Göteborg Underhållsplan 2012-2041 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Tryckpressen 4, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

FASTIGHETSBESIKTNING. BRF. Sankta Thora

FASTIGHETSBESIKTNING. BRF. Sankta Thora FASTIGHETSBESIKTNING BRF. Sankta Thora Adress: Föreningsgatan 67 och Excercisgatan 11 & 13 Malmö Besiktningsutlåtande och kostnadsberäkning upprättade av Johnny Möller JMB Malmö 2010-08-05 Besiktningsrapport

Läs mer

Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm

Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm Sammanställning av statusbesiktning som utgör bilaga till ekonomisk plan. Stockholm 28 september 2005 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg Nattvardsbarnen 3, Stockholm

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

Brf Skarpetegen, Torslanda. Underhållsplan 2012-2041

Brf Skarpetegen, Torslanda. Underhållsplan 2012-2041 Brf Skarpetegen, Torslanda Underhållsplan 2012-2041 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala

Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala sbesiktning www.bjerking.se Sida 1 (3) sbesiktning Uppdragsnamn Banérgatan 22, sbesiktning Uppsala kommun Kåbo 49:20 Kroksta invest AB Kroksta 21 743 86 Bälinge Uppdragsgivare

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Sveavägen 66-72, 182 62 Djursholm

Sveavägen 66-72, 182 62 Djursholm D A N D E R Y D V A L A S K J A L F 1 2 Sveavägen 66-72, 182 62 Djursholm Statusbesiktning Juni 2013 Adress Telefon Fax Org nr E-post Polygonvägen 15 0771-322 322 08-768 49 33 556740-0428 info@eminenta.se

Läs mer

Brf Spinnmästaren, Lindome. Underhållsplan 2011-2020

Brf Spinnmästaren, Lindome. Underhållsplan 2011-2020 Brf Spinnmästaren, Lindome Underhållsplan 2011-2020 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 5 Underhållsplanens uppbyggnad... 5 Vad är en underhållsplan?... 7 Uppdragets

Läs mer

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN Bostadsrättsföreningen Utanverket Göteborg Sida 2 av 13 INLEDNING Denna underhållsplan beskriver det nuvarande och kommande underhållsbehovet för brf Utanverket. Med planens

Läs mer

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen Styrmannen på Norra Älvstranden Göteborg 2014-03-19. www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2014

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen Styrmannen på Norra Älvstranden Göteborg 2014-03-19. www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2014 REJÄL UNDERHÅLLSPLAN Bostadsrättsföreningen Styrmannen på Norra Älvstranden Göteborg TM www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2014 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten

Läs mer

Brf Västgötagatan, Göteborg. Underhållsplan 2010-2040

Brf Västgötagatan, Göteborg. Underhållsplan 2010-2040 Brf Västgötagatan, Göteborg Underhållsplan 2010-2040 1 Innehåll: 1. Objekt 3 2. Uppdragets omfattning 3 3. Arbetssätt 4 4. Tidigare utförda renoveringar 5 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 6 6. Åtgärdsplan

Läs mer

Milgatan 3. Romben 2. Byggnadsingenjör Bert Granberg 2015-08-24

Milgatan 3. Romben 2. Byggnadsingenjör Bert Granberg 2015-08-24 B.RA Besiktningar AB Romben 2 Byggnadsingenjör Bert Granberg 2015-08-24 B.RA Besiktningar AB telefon: 070-665 00 88 e-mail: info@brabesiktningar.nu Stjärnorpsvägen 17 590 77 Vreta Kloster organisationsnummer:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-14197 27 AUGUSTI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING BLOMKÅLSSVAMPEN 2 Sockenvägen 436, 122 63 Enskede Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Svensk Kvalitetssäkring AB i samarbete med Independia Group ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Svensk Kvalitetssäkring AB Gustavsviksvägen 7, 702 30 Örebro Tel: 019 17 00 11, 08 410 096 70 Organisationsnummer: 556810-3310

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 UPPDRAG 118-1411 4 FEBRUARI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 HAGTORNEN 5 Borgargatan 17, 761 60 Norrtälje Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

Kv. Stapelbädden 7, Stockholm

Kv. Stapelbädden 7, Stockholm Kv. Stapelbädden 7, Stockholm Sammanställning av statusbesiktning som utgör bilaga till ekonomisk plan. Stockholm 21 februari 2008 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg Stapelbädden 7, Stockholm - Besiktningsutlåtande

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ROSÄTTRA 5:25 Rosättravägen 12, Norrtälje Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING LILLA SLÄSSBO 1:157 Skånska Vägen 9, Järlåsa Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-054 ANGE DATUM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING TRUMPETEN 11 Almvägen 54, 187 34 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

Budget och Underhållsplan

Budget och Underhållsplan Budget och Underhållsplan för Brf Västergård 1 Räkenskapsåret 2015 Om redovisning enligt K2- regeln och budgetens roll Under 2014 trädde en ny normgivning för ekonomisk redovisning (ett så kallat K- regelverk)

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-091 30 APRIL 2013 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING KLENA 5:75 Klenavägen 67, 136 69 Vendelsö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ENKÖPING ÄNDERSTA 3:6 Råbyvägen 4, 749 70 Fjärdhundra Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer