Byggnad, lista bostäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnad, lista bostäder"

Transkript

1 Byggnad, lista bostäder 21ROAND :34:56 Urval:. lika med 1. lika med 2001 Byggnad Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2001 Brf Almen 1 Kiviksgatan 5 A - D 44/ , ,0 32 Summa: 1 788, ,0 32 Byggnad, lista bostäder

2 Underhållsplan 10 år, sammandrag 21ROAND :36:21 Startår: 2013 Antal år: 10 Utskriftsnivå: Gruppering: Sammandrag Kr/år/UBA Evig kostn./år/uba 2001 Brf Almen ,83 279,23 Underhållskostnad Underhållsplan 10 år, sammandrag

3 Underhållsplan 10 år, per byggdel 21ROAND :40:22 Startår: 2013 Antal år: 10 Utskriftsnivå: Gruppering: Byggdel Byggdel Kr/år/UBA Evig kostn./år/uba 1 Mark 12 Hårdgjorda ytor ,42 4,15 16 Markkompletteringar ,17 5,31 2 Utvändigt 21 Fasader 20 1,11 27,85 22 Fasadkompletteringar ,93 2,83 23 Balkonger/skärmtak 27,58 24 Fönster 57,20 25 Dörrar entreparti/portar 1 0,03 3,61 26 Yttertak ,41 6,31 27 Enheter på tak ,63 4,47 29 Utvändigt övrigt 6,35 3 Invändigt 30 Invändigt 4 0,20 14,25 31 Golv ,80 2,78 35 Dörrar invändigt 20 1,13 0,56 5 VVS 52 Vatten och avlopp ,83 34,14 56 Värmeanläggningar ,38 40,24 57 Luftbehandling ,60 2,71 6 El 60 El 1,33 63 Belysning ,11 0,59 64 Tele ,84 6,09 6S El sammansatt 4,78 7 Transportanordningar 71 Hissar 14,54 8 Styr och övervakning 83 Styrsystem 0,53 89 Styr och regler övrigt 0,21 9 Utrustning 94 Tvätt ,23 10,81 Summa: ,83 279,23 Underhållsplan 10 år, per byggdel

4 Underhållsplan 20 år, sammandrag 21ROAND :40:48 Startår: 2013 Antal år: 20 Utskriftsnivå: Gruppering: Sammandrag Kr/år/UBA Evig kostn./år/uba 2001 Brf Almen ,74 279,23 Underhållskostnad Underhållsplan 20 år, sammandrag

5 Underhållsplan 20 år, per byggdel 21ROAND :41:16 Startår: 2013 Antal år: 20 Utskriftsnivå: Gruppering: Byggdel Byggdel Kr/år/UBA Evig kostn./år/uba 1 Mark 12 Hårdgjorda ytor ,55 4,15 16 Markkompletteringar ,77 5,31 2 Utvändigt 21 Fasader ,98 27,85 22 Fasadkompletteringar ,28 2,83 23 Balkonger/skärmtak ,30 27,58 24 Fönster ,80 57,20 25 Dörrar entreparti/portar ,60 3,61 26 Yttertak ,04 6,31 27 Enheter på tak 226 6,32 4,47 29 Utvändigt övrigt 341 9,53 6,35 3 Invändigt 30 Invändigt ,87 14,25 31 Golv ,21 2,78 35 Dörrar invändigt ,85 0,56 5 VVS 52 Vatten och avlopp ,46 34,14 56 Värmeanläggningar ,46 40,24 57 Luftbehandling ,73 2,71 6 El 60 El 1,33 63 Belysning ,56 0,59 64 Tele ,52 6,09 6S El sammansatt 4,78 7 Transportanordningar 71 Hissar ,08 14,54 8 Styr och övervakning 83 Styrsystem 17 0,48 0,53 89 Styr och regler övrigt 7 0,19 0,21 9 Utrustning 94 Tvätt ,17 10,81 Summa: ,74 279,23 Underhållsplan 20 år, per byggdel

6 Åtgärdsplanering 2013, Totalt Gruppering: Utskriftsnivå: (Ingen) Startår: 2013 Slutår: ROAND :41:52 Åtgärd Mängd Kostnad 5702R Rensning Imkanaler, 1788,0m² 6973 Summa objekt: 6973 Åtgärdsplanering 2013, Totalt

7 Åtgärdsplanering 2013, Byggnad Gruppering: (Ingen) Utskriftsnivå: Registrerad nivå Startår: 2013 Slutår: ROAND :46:54 Åtgärd Mängd Kostnad System: VENT - Byggnad 1 - Kiviksgatan 5 A - D 5702R Rensning Imkanaler, 1788,0m² 6973 Summa byggnad: 6973 Åtgärdsplanering 2013, Byggnad

8 Åtgärdsplanering 2014, Totalt Gruppering: Utskriftsnivå: (Ingen) Startår: 2014 Slutår: ROAND :47:26 Åtgärd Mängd Kostnad Träpanel, 2 ggr strykning 85,0 m² Vindskivor, 7, Summa objekt: Åtgärdsplanering 2014, Totalt

9 Åtgärdsplanering 2014, Byggnad Gruppering: (Ingen) Utskriftsnivå: Registrerad nivå Startår: 2014 Slutår: ROAND :47:51 Åtgärd Mängd Kostnad Byggnadsdel T - YTTERTAK Byggnad 1 - Kiviksgatan 5 A - D Träpanel, 2 ggr strykning 85,0 m² Vindskivor, 7, Summa byggnad: Åtgärdsplanering 2014, Byggnad

10 Åtgärdsplanering 2015, Totalt Gruppering: Utskriftsnivå: (Ingen) Startår: 2015 Slutår: ROAND :48:16 Åtgärd Mängd Kostnad Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning m2 500,0 m² R Avloppsledningar, rensning, nät och mark per lgh 12,8 st Summa objekt: Åtgärdsplanering 2015, Totalt

11 Åtgärdsplanering 2015, Mark Gruppering: (Ingen) Utskriftsnivå: Registrerad nivå Startår: 2015 Slutår: ROAND :48:40 Åtgärd Mängd Kostnad Markyta MARK Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning m2 500,0 m² Åtgärdsplanering 2015, Mark

12 Åtgärdsplanering 2015, Byggnad Gruppering: (Ingen) Utskriftsnivå: Registrerad nivå Startår: 2015 Slutår: ROAND :49:38 Åtgärd Mängd Kostnad System: VS - Byggnad 1 - Kiviksgatan 5 A - D 5252R Avloppsledningar, rensning, nät och mark per lgh 12,8 st Summa byggnad: Åtgärdsplanering 2015, Byggnad

13 Besiktningsrapport Sida 1 (6) 21ROAND :50:25 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad - Markyta: MARK Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning m2 500,0 m² Betongplattor, justering 5 % av bruttoytan 180,0m² Betongplattor, byte hela ytan 180,0m² Naturstensplattor, justering 20 % av bruttoytan 40,0m² Nätstängsel, byte stängselnät h < 1.5 m 100,0m Stolpar till stängsel, byte h < 1.5 m 30,0st Träplank, målning plank 80,0m² Uteplats Träplank, målning plank 70,0 m² Sophus Belysningsstolpar, byte stolpe h=3-6 m 2,0 st Belysningspollare, stålstolpe inklusive armatur 3,0st Diverse markutrustning, byte piskställning 1,0 st Diverse markutrustning, byte cykelställ 8,0 m Träpanel, byte 5 % av ytan 70,0 m² sophus Smidesräcken, byte 10,0 m Dörrar trä, komplett byte 1,0 st Sophus Dörrar trä, 2 ggr strykning utsida 1,0 st Sophus Takplåt galv/lack profilerad, byte 100 % av ytan 30,0 m² Sophus Exteriörbelysning på vägg/tak, byte PL 26W 2,0 st sophus Besiktningsrapport

14 Besiktningsrapport Sida 2 (6) 21ROAND :50:25 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Byggnad 1 - Kiviksgatan 5 A - D Byggnadsdel: F1 - FASAD MOT SYDVÄST Stålplåt profilerad, byte 100 % av ytan 300,0 m² Fibercementskivor, byte 100 % av ytan 340,0m² Sockel puts, lagning h < 0.5 m 5 % 65,0m Stuprör, byte koppar 25,0m Aluminium Hängrännor, byte 30 % koppar 42,0 m Aluminium Stuprörsanslutning, byte gjutjärn l < 1.5 m 2,0 st Balkongplatta betong, målning 2 ggr, undersida 32,0 m² nedersta balkongerna Balkong inglasning, byte komplett 250,0 m² Balkongskärmar betong, lagning 5 % av ytan 50,0 m² bärande konstruktion Balkongskärmar betong, 2 ggr strykning silikatfärg 50,0 m² bärande konstruktion PVC-fönster 1-luft < 1 m2, byte komplett 3-glas 34,0st PVC-fönster 1-luft > 1 m2, byte komplett 3-glas 12,0st PVC-fönster 2-luft, byte komplett 3-glas 76,0 st Fönsterdörrar PVC, byte komplett 3-glas 12,0 st Dörrar aluminium med glasruta, komplett byte 2,0 st Entréparti aluminium, komplett byte ca 4.5 m2 2,0 st Fasadställningar, målarställning 840,0 m² Exteriörbelysning på vägg/tak, byte Hg 80W 5,0 st st entréer+hörna kiviksgången Byggnadsdel: F2 - FASAD MOT NORDVÄST Stålplåt profilerad, byte 100 % av ytan 180,0 m² Fibercementskivor, byte 100 % av ytan 50,0 m² Sockel puts, lagning h < 0.5 m 5 % 15,0 m Stuprör, byte koppar 13,0 m Aluminium Hängrännor, byte 30 % koppar 16,0 m Aluminium Stuprörsanslutning, byte gjutjärn l < 1.5 m 1,0 st Balkongplatta betong, målning 2 ggr, undersida 16,0 m² nedersta balkongerna Balkong inglasning, byte komplett 125,0 m² Balkongskärmar betong, lagning 5 % av ytan 25,0 m² bärande konstruktion Balkongskärmar betong, 2 ggr strykning silikatfärg 25,0 m² bärande konstruktion PVC-fönster 1-luft < 1 m2, byte komplett 3-glas 8,0st PVC-fönster 1-luft > 1 m2, byte komplett 3-glas 6,0st PVC-fönster 2-luft, byte komplett 3-glas 10,0 st Fönsterdörrar PVC, byte komplett 3-glas 6,0 st Fasadställningar, målarställning 270,0 m² Byggnadsdel: F3 - FASAD MOT NORDOST Fibercementskivor, byte 100 % av ytan 560,0 m² Sockel puts, lagning h < 0.5 m 5 % 53,0 m Stuprör, byte koppar 25,0 m Aluminium Hängrännor, byte 30 % koppar 32,0 m Aluminium Stuprörsanslutning, byte gjutjärn l < 1.5 m 2,0 st PVC-fönster 1-luft < 1 m2, byte komplett 3-glas 34,0st PVC-fönster 2-luft, byte komplett 3-glas 64,0 st Besiktningsrapport

15 Besiktningsrapport Sida 3 (6) 21ROAND :50:25 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Byggnad 1 - Kiviksgatan 5 A - D Byggnadsdel: F3 - FASAD MOT NORDOST Dörrar aluminium, komplett byte 1,0 st Fasadställningar, målarställning 700,0m² Exteriörbelysning på vägg/tak, byte Hg 80W 2,0st Källarnedgång Byggnadsdel: F4 - FASAD MOT SYDOST Stålplåt profilerad, byte 100 % av ytan 180,0 m² Fibercementskivor, byte 100 % av ytan 50,0 m² Sockel puts, lagning h < 0.5 m 5 % 15,0 m Stuprör, byte koppar 13,0 m Aluminium Hängrännor, byte 30 % koppar 16,0 m Aluminium Stuprörsanslutning, byte gjutjärn l < 1.5 m 1,0 st Balkongplatta betong, målning 2 ggr, undersida 16,0 m² nedersta balkongerna Balkong inglasning, byte komplett 125,0 m² Balkongskärmar betong, lagning 5 % av ytan 25,0 m² bärande konstruktion Balkongskärmar betong, 2 ggr strykning silikatfärg 25,0 m² bärande konstruktion PVC-fönster 1-luft < 1 m2, byte komplett 3-glas 8,0st PVC-fönster 1-luft > 1 m2, byte komplett 3-glas 6,0st PVC-fönster 2-luft, byte komplett 3-glas 10,0 st Fönsterdörrar PVC, byte komplett 3-glas 6,0 st Fasadställningar, målarställning 270,0 m² Byggnadsdel: T - YTTERTAK Träpanel, 2 ggr strykning 85,0 m² Undersida takfot Vindskivor 7, Målning 1 gavel trappa A Yttertak 6, REPERATIONER / 3:e år Takpannor tegel/btg 1-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l 700,0 m² OBS! "Tekniska livslängd" uppnådd. Flyttat 2030 till Takdetaljer samtliga, byte normal omfattning ca 15 % 700,0 m² Takdetaljer samtliga, måln. normal omfattn. ca 15 % 700,0 m² Skorsten tegel, inklädning med plåt 90,0 m² Takluckor, byte galv/lack 60x60 cm 4,0 st Takluckor, 2 ggr strykning 4,0 m² System: EL - 6S3LE Elsystem i lägenheter, Byte inne i lgh 32,0 st System: HISS Hisskorgar, byte inredning, personhiss 4,0 st Hiss styrsystem, byte apparatställ 4,0 st Hydrauldrivenhet, byte personhiss 4,0 st System: LÅS Låssystem, byte cylinder och kista 5,0 st Skallås Låssystem, byte cylinder och kista 10,0 st Invändiga lås Porttelefon, byte porttelefon 6 knappar 4,0 st Avser 4st. trapphus Porttelefon, byte centralenhet 1,0 st Kodsystem, byte kodlås, tablå 5,0 st Kodsystem, byte kodcentral, < 4 lås 1,0 st Besiktningsrapport

16 Besiktningsrapport Sida 4 (6) 21ROAND :50:25 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Byggnad 1 - Kiviksgatan 5 A - D System: TV Kabel-TV, byte förstärkare 1,0 st Ledningsnät, byte kablage 50 m. och 3 st ut 32,0st System: VENT OVK- besiktning, självdrag 1788,0m² Rensning ventkanaler, självdrag, lägenheter/lokaler 1 788,0m² R Rensning Imkanaler 1788,0m² System: VS U Kv-,Vv- och Vvc-ledningar, byte, exkl ventiler 32,0 st V Ventiler Kv-,Vv- och Vvc-ledn, byte ventiler 32,0 st A Ledningsnät avlopp, byte allt per lgh 32,0 st R Avloppsledningar, rensning, nät och mark per lgh 12,8 st kr/lgh 5651U Värmeledningar exkl ventiler, byte per lgh 32,0 st V Ventiler till värmeledningar, byte per lgh 32,0 st U Radiatorer exkl ventiler, byte per lgh 32,0 st V Ventiler till radiatorer, byte per lgh 32,0 st Termostatventiler, byte känselkropp 160,0 st P Packbox, injustering radiator ventil 160,0 st OBS! EB-metoden Lokal: GEM - LOA: 0,0 m² KÄLLARGÅNG NTA: 50,0 m² Källare, helmålning 50,0 m² Betonggolv, omläggning 5 cm 50,0 m² SLIPNING+LACKNING Källare, byte elinstallationer glödljus 50,0 m² FÖRRUM NTA: 5,0 m² Källare, helmålning 5,0 m² Betonggolv, omläggning 5 cm 5,0 m² SLIPNING+LACKNING Källare, byte elinstallationer glödljus 5,0 m² TVÄTTSTUGA NTA: 20,0 m² Våtrum yta m2, målning, 1/2 vägg beklädd 20,0 m² Klinkerplattor på golv (VA), omfogning/lagning 10% av ytan 20,0 m² Blandare, byte spolblandare 1,0 st Källare, byte elinstallationer lysrör 20,0 m² Tvättmaskiner, byte 5,5-7,5 kg 2,0 st W 465H Centrifuger, byte 3.5 kg 1,0 st Torktumlare, byte 3,5-4,5 kg 1,0 st T Torkskåp, byte 6,5-8,5 kg 2,0 st Knycer kondens/avfuktningsskåp Tvättbänkar, byte utan blandare 1,0 st GROVSOPOR NTA: 12,0 m² Källare, helmålning 12,0 m² Källare, byte elinstallationer lysrör 12,0 m² MANGELRUM NTA: 15,0 m² Källare, helmålning 15,0 m² Betonggolv, omläggning 5 cm 15,0 m² SLIPNING+LACKNING Källare, byte elinstallationer lysrör 15,0 m² Torkskåp, byte 4,5-6,5 kg med värmepump 1,0 st INKÖP 2011 OSÄKERT VILKEN MODELL VÄRMECENTRAL NTA: 40,0 m² Källare, helmålning inkl. golvmålning 40,0 m² Besiktningsrapport

17 Besiktningsrapport Sida 5 (6) 21ROAND :50:25 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Byggnad 1 - Kiviksgatan 5 A - D Lokal: GEM - LOA: 0,0 m² VÄRMECENTRAL NTA: 40,0 m² Cirkulationspump, vatten, byte 0.10 kw / G1 1/2" 1,0st Varmvatten Värmeväxlare, byte kw 1,0st Värmesystem Värmeväxlare, byte kw 1,0st Varmvatten Motoriserad ventil, värme, byte DN 25 1,0 st Värme Motoriserad ventil, värme, byte DN 40 1,0 st Varmvatten Cirkulationspump, värme, byte 0.55 kw / DN ,0 st Expansionskärl, slutet, byte < 750 liter 1,0 st Bytt 2012? Styr- o reglerenhet datorisera, byte vattenb. värme, stor fast 1,0 st Ställdon, byte 1,0 st Varmvatten Ställdon, byte 1,0 st Värme VECKOTVÄTTSTUGA NTA: 20,0 m² Våtrum yta m2, målning, 1/2 vägg beklädd 20,0 m² Klinkerplattor på golv (VA), omfogning/lagning 10% av ytan 20,0 m² Blandare, byte spolblandare 1,0 st Källare, byte elinstallationer lysrör 20,0 m² Tvättmaskiner, byte 5,5-7,5 kg 1,0 st Wascator W 365H Mangel, byte golvplacerad kallmangel 1,0 st Torktumlare, byte 3,5-4,5 kg med kondensor 1,0 st T Torkskåp, byte 6,5-8,5 kg 1,0 st Knycer kondens/avfuktningsskåp Tvättbänkar, byte utan blandare 1,0 st A - WC NTA: 2,0 m² Våtrum yta 1-3 m2, helmålning 2,0 m² Klinkerplattor på golv (VA), omfogning/lagning 10% av ytan 2,0 m² Tvättställ, porslin, byte vitt 450x310 mm 1,0 st WC-stolar, byte vit 1,0 st Källare, byte elinstallationer glödljus 2,0 m² B - STÄD NTA: 2,0 m² Våtrum yta 1-3 m2, helmålning 2,0 m² Plastgolv med uppvikt sockel, byte 1.5 mm 2,0 m² Rostfri utrustning, byte utslagsback 490x400 mm 1,0st Källare, byte elinstallationer glödljus 2,0 m² FASTIGHETSFÖRRÅD/STORSOP NTA: 12,0 m² Källare, helmålning 12,0 m² Betonggolv, omläggning 5 cm 12,0 m² SLIPNING+LACKNING Källare, byte elinstallationer glödljus 12,0 m² CYKLELRUM/SKYDDSRUM NTA: 85,0 m² Källare, helmålning 85,0 m² Betonggolv, omläggning 5 cm 85,0 m² SLIPNING+LACKNING Källare, byte elinstallationer glödljus 85,0 m² STYRELSERUM NTA: 20,0 m² Källare, helmålning 20,0 m² Besiktningsrapport

18 Besiktningsrapport Sida 6 (6) 21ROAND :50:24 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Byggnad 1 - Kiviksgatan 5 A - D Lokal: GEM - LOA: 0,0 m² STYRELSERUM NTA: 20,0 m² Trägolv, slipning och 3 ggr lackning 20,0m² Källare, byte elinstallationer glödljus 20,0m² TRAPPHUS 5A NTA: 75,0 m² Trapphus h > 2.7 m, helmålning 75,0m² Målning 2010 upptill bård. 6053A Trapphusbelysning, byte inkl. ledningar 75,0 m² TRAPPHUS 5 B NTA: 75,0 m² Trapphus h > 2.7 m, helmålning 75,0 m² Målning 2010 upptill bård. 6053A Trapphusbelysning, byte inkl. ledningar 75,0 m² TRAPPHUS 5 C NTA: 75,0 m² Trapphus h > 2.7 m, helmålning 75,0 m² Målning 2010 upptill bård. 6053A Trapphusbelysning, byte inkl. ledningar 75,0 m² TRAPPHUS 5 D NTA: 75,0 m² Trapphus h > 2.7 m, helmålning 75,0 m² Målning 2010 upptill bård. 6053A Trapphusbelysning, byte inkl. ledningar 75,0 m² Besiktningsrapport

19 Mängdförteckning Åtgärd 1 HSB Malmö 2001 Brf Almen 1 Mark Mängd Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning m2 500,0 m² Betongplattor, justering 5 % av bruttoytan 180,0 m² Betongplattor, byte hela ytan 180,0 m² Naturstensplattor, justering 20 % av bruttoytan 40,0 m² Nätstängsel, byte stängselnät h < 1.5 m 100,0 m Stolpar till stängsel, byte h < 1.5 m 30,0 st Träplank, målning plank 150,0 m² Belysningsstolpar, byte stolpe h=3-6 m 2,0 st Belysningspollare, stålstolpe inklusive armatur 3,0 st Diverse markutrustning, byte piskställning 1,0 st Diverse markutrustning, byte cykelställ 8,0 m 2 Utvändigt Träpanel, byte 5 % av ytan 70,0 m² Stålplåt profilerad, byte 100 % av ytan 660,0 m² Fibercementskivor, byte 100 % av ytan 1 000,0 m² Sockel puts, lagning h < 0.5 m 5 % 148,0 m Stuprör, byte koppar 76,0 m Hängrännor, byte 30 % koppar 106,0 m Stuprörsanslutning, byte gjutjärn l < 1.5 m 6,0 st Vindskivor, 7, Smidesräcken, byte 10,0 m Balkong inglasning, byte komplett 500,0 m² Balkongskärmar betong, lagning 5 % av ytan 100,0 m² PVC-fönster 1-luft < 1 m2, byte komplett 3-glas 84,0 st PVC-fönster 1-luft > 1 m2, byte komplett 3-glas 24,0 st PVC-fönster 2-luft, byte komplett 3-glas 160,0 st Fönsterdörrar PVC, byte komplett 3-glas 24,0 st Dörrar trä, komplett byte 1,0 st Dörrar aluminium, komplett byte 1,0 st Dörrar aluminium med glasruta, komplett byte 2,0 st Entréparti aluminium, komplett byte ca 4.5 m2 2,0 st Yttertak, 6, Takpannor tegel/btg 1-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l 700,0 m² Takplåt galv/lack profilerad, byte 100 % av ytan 30,0 m² Takdetaljer samtliga, byte normal omfattning ca 15 % 700,0 m² Skorsten tegel, inklädning med plåt 90,0 m² Takluckor, byte galv/lack 60x60 cm 4,0 st Fasadställningar, målarställning 2080,0m² 2M Utvändigt, målning Träpanel, 2 ggr strykning 85,0 m² Balkongplatta betong, målning 2 ggr, undersida 64,0 m² Balkongskärmar betong, 2 ggr strykning silikatfärg 100,0 m² Dörrar trä, 2 ggr strykning utsida 1,0 st Takdetaljer samtliga, måln. normal omfattn. ca 15 % 700,0 m² Takluckor, 2 ggr strykning 4,0 m² 3 Invändigt Betonggolv, omläggning 5 cm 167,0 m² Klinkerplattor på golv (VA), omfogning/lagning 10% av ytan 42,0 m² Trägolv, slipning och 3 ggr lackning 20,0 m² Plastgolv med uppvikt sockel, byte 1.5 mm 2,0 m² Låssystem, byte cylinder och kista 15,0 st 3M Invändigt, målning Gruppering: Utskriftsnivå: Sida 1 (2) 21ROAND :51:00 Huvudgrupp Mängdförteckning

20 Mängdförteckning Åtgärd Mängd Källare, helmålning 199,0 m² Källare, helmålning inkl. golvmålning 40,0 m² Trapphus h > 2.7 m, helmålning 300,0 m² Våtrum yta 1-3 m2, helmålning 4,0 m² Våtrum yta m2, målning, 1/2 vägg beklädd 40,0 m² 5 VVS Cirkulationspump, vatten, byte 0.10 kw / G1 1/2" 1,0 st 5251U Kv-,Vv- och Vvc-ledningar, byte, exkl ventiler 32,0 st 5251V Ventiler Kv-,Vv- och Vvc-ledn, byte ventiler 32,0 st 5252A Ledningsnät avlopp, byte allt per lgh 32,0 st 5252R Avloppsledningar, rensning, nät och mark per lgh 12,8 st Tvättställ, porslin, byte vitt 450x310 mm 1,0 st WC-stolar, byte vit 1,0 st Rostfri utrustning, byte utslagsback 490x400 mm 1,0 st Blandare, byte spolblandare 2,0 st Värmeväxlare, byte kw 2,0 st Motoriserad ventil, värme, byte DN 25 1,0 st Motoriserad ventil, värme, byte DN 40 1,0 st Cirkulationspump, värme, byte 0.55 kw / DN ,0 st 5651U Värmeledningar exkl ventiler, byte per lgh 32,0 st 5651V Ventiler till värmeledningar, byte per lgh 32,0 st 5681U Radiatorer exkl ventiler, byte per lgh 32,0 st 5681V Ventiler till radiatorer, byte per lgh 32,0 st Termostatventiler, byte känselkropp 160,0 st 5683P Packbox, injustering radiator ventil 160,0 st Expansionskärl, slutet, byte < 750 liter 1,0 st OVK- besiktning, självdrag 1788,0m² Rensning ventkanaler, självdrag, lägenheter/lokaler 1 788,0 m² 5702R Rensning Imkanaler, 1 788,0 m² 6 El Källare, byte elinstallationer glödljus 176,0 m² Källare, byte elinstallationer lysrör 67,0 m² 6053A Trapphusbelysning, byte inkl. ledningar 300,0 m² Exteriörbelysning på vägg/tak, byte PL 26W 2,0 st Exteriörbelysning på vägg/tak, byte Hg 80W 7,0 st Porttelefon, byte porttelefon 6 knappar 4,0 st Porttelefon, byte centralenhet 1,0 st Kabel-TV, byte förstärkare 1,0 st Ledningsnät, byte kablage 50 m. och 3 st ut 32,0 st Kodsystem, byte kodlås, tablå 5,0 st Kodsystem, byte kodcentral, < 4 lås 1,0 st 6S3LE Elsystem i lägenheter, Byte inne i lgh 32,0 st 7 Transportanordningar Hisskorgar, byte inredning, personhiss 4,0 st Hiss styrsystem, byte apparatställ 4,0 st Hydrauldrivenhet, byte personhiss 4,0 st 8 Styr och övervakning Styr- o reglerenhet datorisera, byte vattenb. värme, stor fast 1,0 st Ställdon, byte 2,0 st 9 Utrustning Tvättmaskiner, byte 5,5-7,5 kg 3,0 st Centrifuger, byte 3.5 kg 1,0 st Mangel, byte golvplacerad kallmangel 1,0 st Torktumlare, byte 3,5-4,5 kg 1,0 st Torktumlare, byte 3,5-4,5 kg med kondensor 1,0 st Torkskåp, byte 4,5-6,5 kg med värmepump 1,0 st Torkskåp, byte 6,5-8,5 kg 3,0 st Tvättbänkar, byte utan blandare 2,0 st Gruppering: Utskriftsnivå: Sida 2 (2) 21ROAND :51:00 Huvudgrupp Mängdförteckning

FÖRUTSÄTTNINGAR PRISER

FÖRUTSÄTTNINGAR PRISER HSBMaImö BRFALMEN 2011-11-21 FÖRUTSÄTTNINGAR PRISER Angivna priser i denna underhållspian är hämtade från REPAB s bok Underhållskostnader Så här har REPAB räknat: Arbetskostnader Arbetskostnaden beräknas

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo

UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo 2006-01-01 till 2008-12-31 - En produkt från HSB Innehållsförteckning,pärm 1 Kap 1: Sammanställning/yttre underhållsfond underhållskostnader 30 år Kap 2: Åtgärdsplanering sammandrag

Läs mer

Sammanfattning. Underhållplan

Sammanfattning. Underhållplan Sammanfattning Underhållplan Undertecknad har på begäran av styrelsen för Brf Höstbuketten anlitats för att upprätta en långsiktig underhållsplan avseende föreningens fastighet. Byggnaderna vars fasader

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Torsdammen Fastighetsåtgärder 2015

Bostadsrättsföreningen Torsdammen Fastighetsåtgärder 2015 Bostadsrättsföreningen Torsdammen Fastighetsåtgärder 2015 Inbokade arbeten: Datum: Plan Status Övrigt: Faktura har fler arbeten så som justering/slipning/behandling av entrédörrar, montering av portdörrshållare,

Läs mer

Underhållsplan. Brf Körsbäret 19-21. Annedal 23:19, 23:20, 23:21. Datum för utskrift: 2015-03-05

Underhållsplan. Brf Körsbäret 19-21. Annedal 23:19, 23:20, 23:21. Datum för utskrift: 2015-03-05 Underhållsplan Brf Körsbäret 19-21 Datum för utskrift: 2015-03-05 Översikt Grundläggande information om underhållsplanen. Adress Nilssonsberg 411 43 GÖTEBORG Boarea (BOA) 30232 m2 Lokalarea (LOA) 2459

Läs mer

Underhållsplan för Brf Djursborg 2

Underhållsplan för Brf Djursborg 2 Underhållsplan för Brf Djursborg 2 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Projekt-och byggledning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index

Läs mer

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Underhållskostnader 2013-2023

Underhållskostnader 2013-2023 Objekt nummer 203 Populärnam Borgens förskola Ansvar 710110 Byggnadstyp Förskola Verksamhet 9101 Adress Granitvägen 2 Fastighetsbeteckning Borgen 8 Byggnad 2001 T1 Utemiljö T1.3 Fast utrustning Lekutrustning

Läs mer

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Rumsbeskrivning Hustyp A o AS Målning Kapprum Golv Klinker med komfortvärme Sovrum, plan 1 Golv Eklamell WC/Dusch/Tvätt Golv Klinker med komfortvärme Plan

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Planerat underhåll. X Rensning av brunnsgaller (JM) X Renhållning i anslutning till avfallsbehållare (KEAB)

UNDERHÅLLSPLAN. Planerat underhåll. X Rensning av brunnsgaller (JM) X Renhållning i anslutning till avfallsbehållare (KEAB) Bostadsrättsförening, namn Fastighetsbeteckning Datum BRF Älvsjö Centrum1 Armborstet 2 2011 0617 Adress Älvsjövägen 12 Postadress 12545 Älvsjö UNDERHÅLLSPLAN Syftet med underhållsplanen är att skapa förutsättningar

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013

Villaägarens ekonomi  Villaägarnas Riksförbund 2013 Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035

HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035 HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?...

Läs mer

REFERENSLISTA. Sustend Byggledning TM

REFERENSLISTA. Sustend Byggledning TM REFERENSLISTA Sustend Byggledning TM Sida 1 av 6 Vi är specialister på byggledning! Många säger det, men få kan stoltsera med lika nöjda kunder som våra. Genom våra olika uppdrag inom byggledning har vi

Läs mer

Brf Smedjan 14, Stockholm Underhållsplan 2014-2034

Brf Smedjan 14, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Brf Smedjan 14, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

FF1 Drift- och Underhållsplanering

FF1 Drift- och Underhållsplanering FF1 Drift- och Underhållsplanering Drift- och underhållsplaner utgör en viktig del av den fastighetsekonomiska analysen. Denna uppgift syftar till att göra en detaljerad plan för drift- och underhåll för

Läs mer

FASTIGHETSBESIKTNING. BRF. Sankta Thora

FASTIGHETSBESIKTNING. BRF. Sankta Thora FASTIGHETSBESIKTNING BRF. Sankta Thora Adress: Föreningsgatan 67 och Excercisgatan 11 & 13 Malmö Besiktningsutlåtande och kostnadsberäkning upprättade av Johnny Möller JMB Malmö 2010-08-05 Besiktningsrapport

Läs mer

JS Besiktningstjänst AB BRF HOLMGÅRD 1 2015-03-11

JS Besiktningstjänst AB BRF HOLMGÅRD 1 2015-03-11 BYGGNADSFÖRTECKNING Byggnadsförteckningen beskriver hur underhållsplanen är strukturerad. Vanligen sker uppdelningen efter befintlig situationsplan och numreras på liknande sätt. Byggår BOA LOA UBA Anger

Läs mer

Brf Stina i Stockholm. Underhållsplan 2011-2030

Brf Stina i Stockholm. Underhållsplan 2011-2030 Brf Stina i Stockholm Underhållsplan 2011-2030 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Underhållsplan 2014. Underhållsplan,2014,, Brf,Sippan,i,Solna,,769605;1155,

Underhållsplan 2014. Underhållsplan,2014,, Brf,Sippan,i,Solna,,769605;1155, Underhållsplan 2014 Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155 Innehållsförteckning NULÄGESANALYS* 3 INSPEKTERADE*FASTIGHETER* 3 STATUSBESIKTNING* 4 RAPPORT* 15 FÖRKORTNINGAR* 15 RÅGEN*9*HUS*13* 16

Läs mer

THERMOHUS 135 lågenergi

THERMOHUS 135 lågenergi THERMOHUS 35 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Tvättstuga/grovkök: Varmgarage: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: Garderober: Tvättpelare:

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N arhus för fritidsboende fritidsbostäder i parhus av två hustyper. 0 Reserverade hus är rödmarkerade. SID () , A 0 arhus för fritidsboende Hustyp A (r ) Träpanel Skivmaterial, vitt låt, grå Fasader i skala

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 Kallelse till föreningsstämma i BRF Löparen nr 3 Sida 1(2) 2011-03-28 Tid: Fredagen den 6 maj 2011 kl. 19.00 Plats: Stortorps Bygdegård Program: Stämmoförhandlingar

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

Underhållsplan 2012. Brf Klockhammaren. Underhållsplan 2012-10-17 1 (19) Anders Granlund. Anders Granlund Direkt tel 046-19 28 04

Underhållsplan 2012. Brf Klockhammaren. Underhållsplan 2012-10-17 1 (19) Anders Granlund. Anders Granlund Direkt tel 046-19 28 04 2012-10-17 1 (19) Underhållsplan 2012 Brf Klockhammaren Direkt tel 046-19 28 04 EVU Annedalsvägen 9 Organisationsnr 227 64 LUND 556471-0423 Tel 046-19 28 00 www.evu.se Helsingborg 042-450 48 85 Kristianstad

Läs mer

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING UPPDRAG Stockholm Lighthouse SH UPPDRAGSNUMMER 3410387300 STATUS BYGGLOVHANDLING UPPDRAGSLEDARE Christina Turesson KUND JM AB TEKNIKOMRÅDE Arkitektur DATUM REVDATUM 2014-11-04 DEL 4, 5 (STORA RADEN) BYGGNADSDEL

Läs mer

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3 Innehållsförteckning. 2. 3. 4. 5. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Tryckpressen 4, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

UP P SALA FULL ERÖ 31 :6 Vintergatsvägen 8, Storvreta

UP P SALA FULL ERÖ 31 :6 Vintergatsvägen 8, Storvreta UP P SALA FULL ERÖ 31 :6 Vintergatsvägen 8, Storvreta Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K Svenska

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

Brf. Vallen, Malmö. Underhållsplan 2013-2033

Brf. Vallen, Malmö. Underhållsplan 2013-2033 Brf. Vallen, Malmö Underhållsplan 2013-2033 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Brf Ritaren 5 & 12, Stockholm. Underhållsplan 2013-2033

Brf Ritaren 5 & 12, Stockholm. Underhållsplan 2013-2033 Brf Ritaren 5 & 12, Stockholm Underhållsplan 2013-2033 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro Ritningar och beskrivningar Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro 1 Välkommen till ditt nya hem! När du är ute och tittar på lägenheter så är det inte bara en ny bostad du är ute efter. Du letar efter

Läs mer

hamregård 16 radhus med uterum

hamregård 16 radhus med uterum hamregård 16 radhus med uterum 2 Basa Ludv 118 Tfn www EDELSBERSVÄEN 30 B Carport Förråd arkering EDELSBERSVÄEN 28 BO BEKVÄMT I RDHUS rk B igsbergsgatan 18 23 Stockholm vxl 08-658 99 30.basark.se Uterum

Läs mer

Brf Kilian 9, Malmö. Underhållsplan 2015-2040

Brf Kilian 9, Malmö. Underhållsplan 2015-2040 Brf Kilian 9, Malmö Underhållsplan 2015-2040 Upprättad av styrelsen 2015 1 Innehåll: 1. Objekt 3 2. Arbetssätt 4 3. Tidigare utförda renoveringar 5 4. Kortfattad byggnadsbeskrivning 6 5. Åtgärdsplan 26

Läs mer

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014 Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg TM www. Sustend AB 2014 Enkelt och tydligt En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten har en del aktuellt underhåll. Genom

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 fasadskiss, hustyp A Här erbjuds lägenheter med exklusivt läge vid Sävån. Närhet till bad och sandstrand

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan 1/7 1. Uppdragsbeskrivning Framtagande av en tioårig underhållsplan för bostadsrättsföreningen. Underhållsplan utgör grunden till ekonomisk planering för att ha medel för stora kommande underhållsarbeten.

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

THERMOHUS 200 lågenergi

THERMOHUS 200 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Varmgarage: Biarea teknikrum: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: Grovkök/tvätt: WC: Dusch/bad: Täljstenskamin: Garderober: Klädkammare: Torkrum: Grund: Värme:

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB HANINGE RIBBY 2:221 GRÄNSVÄGEN 27 C, 137 41 VÄSTERHANINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Telefon Mobil Org nr E-post/webb Kvistvägen 8 136 68 VENDELSÖ 08-776 20 91 070-468 23

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Löparen nr 3

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Löparen nr 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Löparen nr 3 Kallelse till föreningsstämma BRF Löparen nr 3 Sida 1(2) 2014-03-28 Tid: Fredagen den 25 april 2014 kl. 19.00 Plats: Stortorps Bygdegård Program: Stämmoförhandlingar

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Teknisk beskrivning Nordiska Teknikhus

Teknisk beskrivning Nordiska Teknikhus Teknisk beskrivning Nordiska Teknikhus Mark Normalschakt Makadam/Bergkross 300 ton. Servisledning till huskropp. Drän och dagvattens ledningar runt huskropp. Grovplanering med befintliga massor. Finplanering

Läs mer

U P P S A L A D AL B Y - V I G G E B Y 6 : 7 Dalby-Viggeby 102, Uppsala

U P P S A L A D AL B Y - V I G G E B Y 6 : 7 Dalby-Viggeby 102, Uppsala U P P S A L A D AL B Y - V I G G E B Y 6 : 7 Dalby-Viggeby 102, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Brf Barabo, Lund. Underhållsplan 2011-2020

Brf Barabo, Lund. Underhållsplan 2011-2020 Brf Barabo, Lund Underhållsplan 2011-2020 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

RAPPORT FRÅN UNDERHÅLLSBESIKTNING Underhållsplan 2013

RAPPORT FRÅN UNDERHÅLLSBESIKTNING Underhållsplan 2013 Ort och Datum Lund 2013-09-03 Handläggare Gabriel Ljungberg 1 (7) Brf Solskenet RAPPORT FRÅN UNDERHÅLLSBESIKTNING Underhållsplan 2013 Riksbyggen Mellersta Skåne har uppdaterat er underhållsplan genom underhållsbesiktning

Läs mer

K R OKOM YTTERÅN 9:29

K R OKOM YTTERÅN 9:29 K R OKOM YTTERÅN 9:29 Ytterån 955, 835 95 Nälden Överlåtelsebesiktning 2015 06 10 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 0631235 30 55 66 69 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

måndag den 13 juni 2011 Byggherren

måndag den 13 juni 2011 Byggherren Byggherren Genova Fastigheter Genova Fastigheter Fastigheter Bostäder Landet Resort Projektet i korthet Grundläggning: På berggrund Stomme: Platsgjuten- och prefabricerad betongstomme med pelare av betong

Läs mer

U P P S AL A B E R T H Å G A 3 5 : 1 9 Herrhagsvägen 259, Uppsala

U P P S AL A B E R T H Å G A 3 5 : 1 9 Herrhagsvägen 259, Uppsala U P P S AL A B E R T H Å G A 3 5 : 1 9 Herrhagsvägen 259, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala

U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare SFF Samfundet för Fastighetsekonomi

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Föllinge Ottsjön 1:61, 1:63 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på

Läs mer

U P P S A L A F L O G S TA 1 8 : 1 7 Ihres väg 36, Uppsala

U P P S A L A F L O G S TA 1 8 : 1 7 Ihres väg 36, Uppsala U P P S A L A F L O G S TA 1 8 : 1 7 Ihres väg 36, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K

Läs mer

5.5 Utvändig Materialbeskrivning

5.5 Utvändig Materialbeskrivning 1(9) 5804.01-13 Totalentreprenad 5.5 Utvändig Materialbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LULEÅ 2014-02-14 Upprättad av Lars Werner/Bengt Aili/ Fredrik Ulander 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RADHUS 3 Huvudbyggnad

Läs mer

Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsnämnd GÄLLER FRÅN 110101

Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsnämnd GÄLLER FRÅN 110101 Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsnämnd GÄLLER FRÅN 110101 Lista över ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och Nämnd för mark,

Läs mer

Underhållsplan Brf. Ulrika

Underhållsplan Brf. Ulrika Underhållsplan Brf. Ulrika Innehållsförteckning 1. Tidigare underhållsplan... 1-3 2. Fastighetsfakta... 6 3. Byggnadstekniska uppgifter... 6 4. Plan 2013 2020... 6-10 1 1. Tidigare underhållsplan Underhållsplan

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 1993-03-30 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1993-04-20 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1996-11-04 Brf. Höjdena, Peter Kling Rev. 2000-04-16 Brf. Höjdena, Peter

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

U P P S AL A S U N N E R S TA 9 4 : 7 Tjädervägen 31, Uppsala

U P P S AL A S U N N E R S TA 9 4 : 7 Tjädervägen 31, Uppsala U P P S AL A S U N N E R S TA 9 4 : 7 Tjädervägen 31, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning 2015-03-09 1 av 5 Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning BRF CENRALPARKEN, NÄBYPARK, ÄBY sid 2 av 5 ALLMÄN MARK YBELÄNINAR PÅ EMENAM ÅRD årdar delvis på betongbjälklag Plattläggning vid entréer

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Annie Goldman. Annie Goldman. Allan Goldman Eva-Karin Ottersgård, del av besiktningstiden. Ca 1 º C, molnigt

BESIKTNINGSOBJEKTET. Annie Goldman. Annie Goldman. Allan Goldman Eva-Karin Ottersgård, del av besiktningstiden. Ca 1 º C, molnigt 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Asken 1, Kungsvägen 1 P, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Annie Goldman Uppdragsgivare Annie Goldman Närvarande vid besiktningen Allan Goldman Eva-Karin Ottersgård,

Läs mer

THERMOHUS 100 lågenergi

THERMOHUS 100 lågenergi THERMOHUS 00 lågenergi Hus 00 kvm Byggyta: BoA (nedre plan): Loft: Biarea kallförråd: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: Förråd: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: arderober: Tvättpelare:

Läs mer

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer

K N I V S TA V R Å 1 6 : 4 Målgårdsvägen 29, Knivsta

K N I V S TA V R Å 1 6 : 4 Målgårdsvägen 29, Knivsta K N I V S TA V R Å 1 6 : 4 Målgårdsvägen 29, Knivsta Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K Svenska

Läs mer

BRF Hotellviken. Byggnads- & rumsbeskrivning

BRF Hotellviken. Byggnads- & rumsbeskrivning BRF Hotellviken Byggnads- & rumsbeskrivning Byggnadsbeskrivning Grundläggning Platta på mark med 300 mm underliggande cellplastisolering. Ytterväggar Yttervägg med fasadbeklädnad av träpanel. Träpanel

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Budget och Underhållsplan

Budget och Underhållsplan Budget och Underhållsplan för Brf Västergård 1 Räkenskapsåret 2015 Om redovisning enligt K2- regeln och budgetens roll Under 2014 trädde en ny normgivning för ekonomisk redovisning (ett så kallat K- regelverk)

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

Yrkande Styrelsen yrkar på att föreningen godkänner planen och ger styrelsen i uppdrag att driva projektet vidare under kommande år.

Yrkande Styrelsen yrkar på att föreningen godkänner planen och ger styrelsen i uppdrag att driva projektet vidare under kommande år. Proposition 1. Renovering av trapphus Våra trapphus börjar bli ordentligt slitna och nedgångna och dessutom ligger det sedan länge i underhållsplanen att byta armaturer och förbättra belysningen. Styrelsen

Läs mer

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD BESKRIVNING Totalrenoverad bostadsfastighet avsedd för permanentboende. Byggnadsyta på mark ca 220 m 2. Boarea 335 m 2 Nybyggnad av fristående carport/förråd, byggnadsyta

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och lantligt boende med bykänsla. Skönt med gatubelysning och kommunalt

Läs mer

Högsby Drageryd 503. Drageryd. Grunddata

Högsby Drageryd 503. Drageryd. Grunddata Högsby Drageryd 503 Drageryd Här är det charmiga 1800 talshuset med en omgivning som påminner om Bullerbyn, allt renoverat med omsorg. Huset i mycket bra skick, nyare kök, bergvärme, nytt tak. Två stycken

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Manual för uteplatser

Manual för uteplatser Manual för uteplatser Innehållsförteckning Vision, 3 Myndighetskrav, 3 Riktlinjer från bostadsrättsföreningen, 4-5 Utformning inglasning av balkong, 6 Markis, 6 Förslag på utomhusarmatur, 6 Uteplatser,

Läs mer