FASTIGHETSBESIKTNING. BRF. Sankta Thora

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETSBESIKTNING. BRF. Sankta Thora"

Transkript

1 FASTIGHETSBESIKTNING BRF. Sankta Thora Adress: Föreningsgatan 67 och Excercisgatan 11 & 13 Malmö

2 Besiktningsutlåtande och kostnadsberäkning upprättade av Johnny Möller JMB Malmö

3 Besiktningsrapport Thora 5 & 6 Besiktningsrapport består av delarna 1 Besiktningsuppdraget 2 Byggnadsbeskrivning 3 Protokoll från besiktning 4 Kostnadsuppskattning 1 BESIKTNINGSUPPDRAGET Fastighetsbeteckning: Thora 5 & 6 Adress: Föreningsgatan 67, Exercisgatan 11 & 13 Församling: Kommun: Malmö Besiktningsuppdraget Teknisk besiktning för bedömning av underhållskostnader vid upprättande av ekonomisk plan inför ett eventuellt förvärv av fastigheten och bildande av bostadsrättsförening. Besiktningsförutsättningar: Besiktningen är ej av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 Jordabalken. Besiktningsmannen ikläder sig ej ansvar för eventuella fel beroende på felaktiga sakuppgifter vare sig dessa är lämnade av uppdragsgivaren, olika myndigheter eller är hämtade ur offentliga register. Besiktningsmannen innehar gällande företags- och konsultansvarsförsäkring. Besiktningsmannens sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget är begränsat till 120 basbelopp. Uppdragsgivare: Brf. Sankta Thora Besiktningen omfattning Huset är uppfört Tomten är bebyggd med ett 4 våningshus med vindslägenheter + källare och gårdsplan. Fastigheten har 30 lägenheter och har 3st trapphus, 5 lokaler. Fastigheten har renoverats med omlagt yttertak inklusive 10 st nya takfönster (Velux), ny taksäkerhet samt takavvattning. I övrigt se nedan under Byggnadsbeskrivning. Vid besiktningen har 6 st lägenheter besökts. Besiktning har utförts av vind, trapphus, allmänna källarutrymmen med bl.a. tvättstugor och fjärrvärmecentraler. Taket har besiktigats från taklucka, fasader har besiktigats från markplan. Vid besiktningen noterade anmärkningar samt överslagsmässigt angivna kostnader för avhjälpande av konstaterade brister. Närvarande Johnny Möller, JMB. Åsa Sköld, Brf. Sankta Thora, Martin Nilsson, Advokatfirman Axelsson & Nilsson AB. Henrik Geine & Carl-Axel Geine, Fastighetsägare Rörsjöborg AB Besiktningsdag Torsdagen den 15 juli 2010 Malmö Johnny Möller

4 2 BYGGNADSBESKRIVNING Tomt Tomt om kvm Byggnad Byggnadstyp Bruksarea Källare Vind Grundläggning Bärande stomme Våningsbjälklag över källare Våningsbjälklag Flerbostadshus i vinkel med gårdsplan och 3 trapphus. Bostäder 2805 kvm, Lokaler 5 st 427 kvm. Husets källare innehåller fjärrvärmecentral, elcentral, gemensamma förvaringsutrymmen, källarförråd av trä med galler. samt 2 st tvättstugor. Källaren har full ståhöjd betonggolv som är belagt med klinker och målade väggar. Putsrenovering av delar i källare April Vindslägenheter. Huset är grundlagd med betong och tegel. Tegel o betong. Puts o kloasongbjälklag trä. Puts o kloasongväggar trä. Ej bärande innerväggar Tegel o kloasongväggar. Vindsbjälklag Yttertak Utv beslagning Hängrännor/stuprör Puts o kloasongbjälklag trä. Takstolar av trä samt spontad panel och takpannor åt gatusida och papptäckning åt gårdsida, Ny taksäkerhet med takbrygga och takavattning. Yttertak omlagt år Plastisol Plastisol. Balkonger Betongplattor nya och smidesräcke nytt Fönster Thora 5: Aluminiumklädda träfönster utsida med några undantag i form av rena träfönster. Tillverkningsår på utbytta aluminiumklädda fönster varierar mellan år Samtliga fönster åtgärdades på något sätt år Thora 6: Aluminiumklädda träfönster utsida med några undantag av rena träfönster. Tillverkningsår på utbytta aluminiumklädda träfönster varierar mellan år Samtliga fönster åtgärdades på något sätt år Undantag 2 st fönster på gårdsida

5 (Jour-affär) som ej åtgärdats/bytts ut pga ej åtkomliga från insida( fönster till dessa skall finnas i källaren). Dörrar/port Portar av aluminium med glas. Fastighetsdörrar 2 st aluminium 1 st i trä. Lokaldörrar mest i trä, enstaka i aluminium. Lägenhetsdörrar ursprungliga med dekorlister och tillhållarlås. Thora 6: 16 st Lägenheter, insida har säkerhetsgrindar år Vindslägenheters dörrar har rakt blad med tillhållarlås. Fasader Trapphus Portgång Gård/Utemiljö Gatufasad och gårdsfasad putsad nedre del, från vån 2-4 rött tegel. Putslagningar o målning av fasader utfördes Maj Trapplöp och planer i cementterazzo och järnräcke. Väggar målade. Portgång med beläggning och målade väggar. Gräsmatta, betongsten samt planteringsytor, träd, lekredskap, sandlåda samt cykelförråd. Mur mot grannfastighet. Hiss Hissar är besiktigade nästa besiktning Thora 5: En st hissmaskin utbytt samt hisskorg renoverad år Thora 6: Två st hissmaskiner utbytta år 1972 och hisskorg renoverad år Beklädnad av utvändiga schaktväggar år El Thora 5: 14 Lägenheter, Elinstallationer utbytta år Thora 6: 16 Lägenheter, Elinstallationer utbytta endast i renoverade lägenheter och enligt fastighetsägaren återstår det 4 st att byta el i. Jordfelsbrytare saknas och inga automatsäkringar finns. Fastigheten har portkod samt kabel Tv Tvättstuga Thora 6: Föreningsgatan 67 o Exercisgatan 13 i källarplan. Tvättstugan har klinkergolv och målade väggar. Tvättutrustningen består av: Utrustning Fabrikat, typ Tillverkn. år 1 st Tvättmaskin Wascator WE 65 MP ca st Tvättmaskin Wascator W 365 H st Torktumlare Osby 210T ca st Torkskåp Wascator TS121 ca st Kallmangel Wascator KM 80 ca 1980 Luddlåda Thora 5: Exercisgatan 11 i bottenplan Tvättstugan har klinkergolv, väggar kakel och målad övre del. Tvättutrustningen består av:

6 Utrustning Fabrikat, typ Tillverkn. år 1 st Tvättmaskin Wascator WE 56 MP ca st Tvättmaskin Cylinda FFT 1200 ca st Torktumlare Wascator TT 210 T ca st Torkskåp Cylinda TS 65 ca st Kallmangel Wascator KM 80 ca 1980 Luddlåda saknas Sophantering Uppvärmning Sopnedkast i trapphus. Källsortering i plastkärl på gård av tidningar och glas. Värmestammar utbytade på 1990-talet. Thora 6: 16 st Lägenheter. Fastigheten har fjärrvärmecentral med 2 st plattvärmeväxlare Alfa Laval år Cirkulationspump samt shunt ca år Expansionskärl år Radiatorerna har termostatventiler. Thora 5: 14 st Lägenheter. Fastigheten har fjärrvärmecentral med 2 st plattvärmeväxlare Alfa Laval år Cirkulationspump samt shunt ca år Expansionskärl år okänt troligen ca Radiatorerna har termostatventiler. Ventilation Stamledningar för Vatten och avlopp Energideklaration är uppsatt i trapphus. Självdrag från lägenheter. Tilluft väggventiler. Restauranglokaler har separat mekanisk ventilation. Uppgift saknas på OVK besiktningen (obligatorisk ventilationskontroll). VA-installationer är utbytta år 1984/1986 i Thora 5 enligt fastighetsägaren. Spolning har utförts av VA-stammar år Avloppsstammar är en blandning av gammalt och nytt. 3 PROTOKOLL FRÅN BESIKTNING Byggdel Noteringar Källare Rörgenomföringar i källar tak ej tätade efter renoveringar, fastighetsägarern ringde mig 19 juli 2010 och sa att detta kommer att åtgärdas inom 8 dagar. Puts- och färgsläpp förekommer i mindre omfattning på väggar och tak, åtgärd inom 5 år

7 Tak Hängrännor/stuprör Fasad Balkonger Fönster Dörrar/Portar Trapphus Gård/Utemiljö Hiss El Tvättstuga Sophantering Uppvärmning Ventilation Inga anmärkningar Inga anmärkningar. Gatusida: Diagonala sprickor i tegelfogar under fönster förekommer i mindre omfattning på enstaka ställen samt vid övre hörn Föreningsgatan- Exercisgatan har några tegelstenar krupit utanför fasadliv, åtgärd inom 11 år. Hur puts ser ut under fasadskyltar går inte att bedöma. Enstaka putsbommar förekommer sedan putslagningen och målningen utfördes år 2010, åtgärd inom 11 år. Inga anmärkningar. 2 st fönster på gårdsida (Jour-affär) som ej åtgärdats/bytts ut pga ej åtkomliga från insida ( fönster till dessa skall finnas i källaren), åtgärd när kylar i lokal flyttas. Portar samt tvättstugedörr målning inom 5 år. Nedre delar vid trapphusen har enstaka putssläpp åtgärd inom 5 år. Cykelförråd saknar ventilation och fönster bör bytas inom 3 år. Utbyte alternativt renovering av hissmaskiner 2 st inom 11 år. Enligt fastighetsägaren återstår det 4 st lägenheter att byta el i Thora 6. I en del av de lägenheter jag hade tillträde till fanns det i någon del i lägenheten fortfarande tjärpappsledningar kvar samt trasiga vägguttag. En genomgång av elektriker eller elbesiktningsman i samtliga lägenheter bör utföras. Samtliga lägenheter bör förses med jordfelsbrytare. Detta bör utföras år Löpande utbyte av maskiner enligt kostnadsbedömningen. OK Fjärrvärmeanläggningen byten av pumpar och shuntar samt ett expansionskärl inom 11 år. Termostatventiler till radiatorer i lägenheter inom 5 år. Energideklaration är uppsatt i trapphus. Protokoll ej redovisad på OVK besiktningen (obligatorisk ventilationskontroll) för mig. Stamledningar för Vatten och avlopp Spolning har utförts av VA-stammar år Avloppsstammar är en blandning av gammalt och nytt. Avloppstammar relining (rörinfodring) inom 5 år

8 4 KOSTNADSBEDÖMNING INOM 3 ÅR Åtgärd Kostnad Tidperiod Utemiljö: Cykelfrd vent o fönster kr inom 1 år El: Ny i 4 lgh. Jordfelsb samt Elkontroller i samtliga lgh kr* inom 1 år Tvättstuga: 2 tvättmaskiner 2 torkskåp, 1 torktumlare kr inom 1 år 2 kallmanglar kr inom 2 år 1 tvättmaskin kr inom 3 år * Kostnader för el svårbedömda då det fodras en genomgång av en elektriker. Summa år 1: år 2 år 3 Summa kr kr kr kr Kostnader inom 5 år: Källare putslagn kr 1 tvättmaskin kr Dörrar/portar måln kr Trapphus putssläpp kr Gård vent fönsterbyte kr Uppvärmn termostatvent kr Avloppsstammar relining kr Summa kr Kostnader inom 11 år: Fasad tegelfog, puts kr 1 torktumlare kr Hissmaskiner kr Uppvärmn pumpar, Shuntar, expkärl kr Summa kr Summa totalt för 11 år kr Kostnader är grovt beräknade exkl. moms samt i dagens prisläge. Lägenheters reparationer är inte medtagna.

9 Beskrivning av lägenheter: Golvknarr förekommer i lägenheter detta gäller även nya vindslägenheter. Jordfelsbrytare saknas och enligt inkomna papper från de boende borde lägenheters el ha en översyn av elektriker. Väggventiler stängda eller övertapetserade. Hall: Parkett Kök: Varierande med parkett, trägolv och laminatgolv. Köksinredning ca tal. äldre kranarmatur med två kranar. Bad/Wc: Varierande med klinker och väggar halvkaklat, plastmatta och väggar halvkaklat, väv målning. Sanitetsporslin av modernt med engreppsblandare. Sovrum: Parkett Vardagsrum: Parkett. Lgh Nyman vån 4, Föreningsgatan 67 Sovrum: Elsladd lös. Arbetsrum:Trasigt eluttag. Vardagsrum: Yttervägg proppar utlöser, brun rinning från vägguttag, bör omgående ses över av elektriker, fukt vid uttag kunde ej konstateras. Färgsläpp o flagnader förekommer i tak i lägenheten. Fönster insida färgsläpp o flagnader. Lägenheten har el- plastledningar Lgh 11 Hjalmarsson Sovrum: Tjärpappledning Teleledningar dåligt utförda. Övrigt el-plastledningar. Lgh Zadik o Gulam Vardagsrum: Putsbom innervägg o ojämnheter. Sovrum: Tjärpappledning. Tv-rum äldre elledningar. Övrigt el-plastledningar. Bad: Helkaklat o klinkat. Wc: Kakel o vävmålad vägg. Tvättställ spräckt. Lgh Gustavsson Golvknarr i hela lägenheten. Lgh 1202 Sköld Kök: Svikt i köksgolv vid vask. Sovrum: Putsbom vid väggventil, inget utslag på fuktmätare. Ljud från grannens duscharmatur förekommer in i lägenheten. Troligen ojordad el i lägenheten. Lgh Aldrèn vindslägenhet, Föreningsgatan 67 Lukt troligen från avloppsluftare på yttertak Lokal: kontor Ej tillträde

10 Lokal: Oliv Livs Målade väggar och plastmatta Lokal: Ramona Målade väggar och klinkergolv Lokal: Mamma Mia Målade väggar och laminatgolv Lokal: Saremco Nail Center Målade väggar och klinkergolv Enskilda lägenheters och lokalers behov av renovering ingår ej i besiktningen. Bild 005 Gatufasad diagonalspricka tegelfog Bild 007 Gatufasad hörn övre tegel Bild 008 Gatufasad tegelfog

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5 TEKNISK UTREDNING Stockholm Kopparn 5 Skånegatan 107 Södermalm Stockholm 2011-05-05 LW 72 624 Teknisk utredning avseende fastigheten Stockholm Kopparn 5, Skånegatan 107 på Södermalm. Uppdrag Av Brf Kopparn

Läs mer

Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm

Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm Sammanställning av statusbesiktning som utgör bilaga till ekonomisk plan. Stockholm 28 september 2005 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg Nattvardsbarnen 3, Stockholm

Läs mer

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Bravallagatan 7, Stockholm Bostadsrattsfdreningen Stengodset Bravalla, 113 36 Stockholm, orgnr: 769604-5439. Denna ekonomiska plan bar upprattats med foljande

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

Kv. Stapelbädden 7, Stockholm

Kv. Stapelbädden 7, Stockholm Kv. Stapelbädden 7, Stockholm Sammanställning av statusbesiktning som utgör bilaga till ekonomisk plan. Stockholm 21 februari 2008 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg Stapelbädden 7, Stockholm - Besiktningsutlåtande

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7 TEKNISK UTREDNING Stockholm Fältöversten 7 Karlaplan 15-21 och Valhallavägen 146-152 Östermalm Stockholm 2007-10-01 LW 67 598 Teknisk utredning avseende del av fastigheten Stockholm Fältöversten 7, Karlaplan

Läs mer

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 1 Objekt... 2 2 Syfte och omfattning... 2 3 Underlag... 2 4 Tidigare renoveringar... 3 5 Kortfattad byggnadsbeskrivning... 3 6 Sammanfattning av underhållsbehov

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). , BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBITEN Nacka kommun, Stockholms län Org.nr: 769625-6374 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2013-02-26 (version 26 j) EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 2015-103 8 APRIL 2015 I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING STOCKHOLM URMAKAREN 40 Gesällbacken 9, 129 40 Hägersten Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-14197 27 AUGUSTI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING BLOMKÅLSSVAMPEN 2 Sockenvägen 436, 122 63 Enskede Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40. UNDERHÅLLSPLAN Uppdragsgivare: Brf Vattuormen 35-40 Garvar Lundins Gränd 3 112 20 STOCKHOLM Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40. Adresser: Garvar Lundins Gränd 3, 4, 5, 6,

Läs mer

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Tryckpressen 4, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-054 ANGE DATUM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING TRUMPETEN 11 Almvägen 54, 187 34 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 2015-229 3 AUGUSTI 2015 I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VALLENTUNA-MÖRBY 2:50 Mörbylundsvägen 77, 186 33 Vallentuna Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING LILLA SLÄSSBO 1:157 Skånska Vägen 9, Järlåsa Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET

Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET David Bäckström Projektansvarig Jonas Olausson Besiktningsman Prokurator Sverige AB Olof Asklunds Gata 1 427 30 Västra Frölunda 031-89 44 41 e-post: david@prokurator.se Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-049 5 JANUARI 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VIGGBYHOLM 80:18 Vretvägen 18, 183 63 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MADRIGALEN 10 Fastighetens adress: ALTGRÄND 8 187 33 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: UGGLUM 155:1 Fastighetens adress: HAGEVÄGEN 2 433 64 SÄVEDALEN Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-091 30 APRIL 2013 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING KLENA 5:75 Klenavägen 67, 136 69 Vendelsö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-1524 9 FEBRUARI 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VÄRMDÖVIK 1:570 Lostigen 26, 139 40 Värmdö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-1497 21 MAJ 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÄLMSTA 1:101 Kanalvägen 5, 760 40 Väddö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 2015-127 28 APRIL 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING SOLLENTUNA HÖGVAKTEN 10 Furuvägen 7, 191 40 Sollentuna Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ROSÄTTRA 5:25 Rosättravägen 12, Norrtälje Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

Milgatan 3. Romben 2. Byggnadsingenjör Bert Granberg 2015-08-24

Milgatan 3. Romben 2. Byggnadsingenjör Bert Granberg 2015-08-24 B.RA Besiktningar AB Romben 2 Byggnadsingenjör Bert Granberg 2015-08-24 B.RA Besiktningar AB telefon: 070-665 00 88 e-mail: info@brabesiktningar.nu Stjärnorpsvägen 17 590 77 Vreta Kloster organisationsnummer:

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Johan och Charlotte Stiernstedt. Johan Stiernstedt. Johan Stiernstedt Charlotte Stiernstedt Per Lundman, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Johan och Charlotte Stiernstedt. Johan Stiernstedt. Johan Stiernstedt Charlotte Stiernstedt Per Lundman, del av besiktningstiden 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Närbypark 38:14, Parkvägen 39, Näsbypark, Täby Kommun Lagfaren ägare Johan och Charlotte Stiernstedt Uppdragsgivare Johan Stiernstedt Närvarande vid besiktningen Johan Stiernstedt

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING STOCKHOLM TRAFIKKORTET 12 Järflottavägen 5, 125 41 Älvsjö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer