Mötet öppnas 14 februari 2014 klockan av sektionsmötets talman, Maria Japlin. Föregående mötesprotokoll godkänns av sektionsmötet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötet öppnas 14 februari 2014 klockan 17.38 av sektionsmötets talman, Maria Japlin. Föregående mötesprotokoll godkänns av sektionsmötet."

Transkript

1 PROTOKOLL VÅRMÖTE 2 Sektionsmöte den 14 maj 2014 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående mottagningens benämning Bilaga 3: Proposition angående Höstmöte 1 Bilaga 4: Proposition angående Revisorsarbetet 1 Mötets öppnande Mötet öppnas 14 februari 2014 klockan av sektionsmötets talman, Maria Japlin. 2 Mötets stadgeenliga utlysande Sektionsmötet anser mötet stadgeenligt utlyst. 3 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkänns av sektionsmötet utan tillägg. 4 Godkännande av föregående protokoll Föregående mötesprotokoll godkänns av sektionsmötet. 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare Sektionsmötet väljer Emma Kihlberg och Ina Sonne till justeringsmän tillika rösträknare. 6 Beslutsuppfattning Ingen beslutsuppföljning eller meddelanden. 7 Meddelanden Ina Sonne, Kb-rekryt, informerar att kb-rekryt söker nya rekryterare och om man är intresserad kan man höra av sig till där man skriver kort vem man är och varför man är intresserad. Kemisektionens miljöarbetsgrupp berättar att de, tillsammans med högskolan, en klädinsamling åt myrorna. Om man har kläder att donera kan man besöka kemientrén. Fort Nox arbetsgrupp berättar att de har bokat in möte med Kent Wikersten och en person från Chalmersfastigheten. De har även gjort en lista över saker som bör förbättras och offerter för de saker som skall köpas in. 1

2 Arbetsgruppen för sektionens sångbok berättar att de tittat olika utgåvor från KTH för att se vad som är av intresse. De ha även börjat undersöka olika tryckerimöjligheter. Det framtida arbetet handlar mestadels om att digitalisera de sånger som är av intresse. Arbetsgrupen för sektionens 150-årsjubileum berättar att de fått tre nya medlemmar. De hoppas kunna värva ännu fler personer till hösten då arbetet planeras börja på allvar. Mate Šarić, ordförande K6, berättar att K6 har arrangerat CM i fest tillsammans med kfkb6, där de slutade på tredje plats. De laddar nu inför mottagningen. Linnea Nilsson, ordförande Kempressen, meddelar att redaktionen arbetat för fullt med kommande nummer av Kempressen. Tidningen nu skickad till tryck och tidningssläppet förväntas hållas nästa kommande fredag. Stefanus Ivarsson Bergenhem, economizer, berättar att han undersökt djupare hur sektionens revisorarbete fungerar. I övrigt har han och sektionsordförande deltagit i möten med de programansvariga. Hanna Bengtsson, ordförande KARG, berättar att KARG har deltagit i en säljutbildning vid studentkåren. De skall skicka ut inbjudan till KARM 2014 som äger rum 25 november. De planerar även ett studiebesök den kommande veckan. Emma Hermansson, sektionsordförande, berättar att hon deltagit i möten med de programansvariga samt viceprefekterna där de diskuterade hur pengarna från UKÄgranskningen skall användas. I nuläget planeras pengarna användas över tid till att upprusta studentlabben i kurshuset. Lärandesektionen KB skall delas upp i K och B. Detta påverkar dock inte studenterna märkvärt. Sara Larsson, SAMO och vice sektionsordförande, berättar att hon varit på möten vid studentkåren där man diskuterat diverse aspningar. Som ett resultat har Sara, liksom många andra sektioner, arbetat fram en aspningspolicy som styr vad som får göras under aspningen och hur överträdelser behandlas. Johan Öjerborn, utbildningsansvarig, berättar att KUU haft två pluggkvällar samt att de planerar den kommande pluggfrukosten. De har även, tillsammans med studienämnden vid kfkb, planerat introtillfällena i Matlab för de nyantagna som anländer i höst. Tobias Johannesson, masteransvarig, berättar att han planerar den kommande mastermottagningen. Markus Enmark, ordförande KVAL, berättar att KVAL har haft utvärdering av den nya invalsproceduren både internt och med de berörda kommittéerna. Markus berättar om de beslut som har tagits gällande förtydande av de termer som aspningen och sökningen involverar. 2

3 Mattias Bengtsson, ordförande ifk, berättar att ifk har hat sina första lördagspass. Sektionen har även representerat i CM i fotboll där sektionen tog silver. De planerar nu KM i Beer Pong som äger rum kommande lördag. Anmälningslistan sitter uppsatt vid sektionens anslagstavla. Markus Svensson, ordförande HÄKS, berättar att HÄKS arrangerat sin första pub. De har även hållit i våffeldagen där runt hundra (100) personer närvarade. Under cortégen höll de i det årliga Hildahäfvet. Lovisa Pilenås, KØK, berättar att de planerar den stundande mottagningen. De har haft möten med samtliga kommittéer angående diverse arrangemang. De har även varit i kontakt med de programansvariga där de två icke obligatoriska introduktionsveckorna låg i fokus. Föregående måndag hölls en phadderkväll där phaddrarna fick skriva under phadderkontraktet samt en kort introduktion i mottagningsverksamheten. 8 KUUs pedagogiska pris KUU berättar att ett hundra åttio (180) personer deltagit i omröstningen och att vinnaren är Johnny Lindström, lärare i matematik för Ki-studenterna. Johnny närvarar vid mötet och tar emot ett pris. 9 a) Proposition angående mottagningens benämning Emma föredrar propositionen. Propositionen bifalles i sin helhet. b) Proposition angående höstmöte 1 Emma föredrar propositionen. Propositionen bifalles i sin helhet. c) Proposition angående revisorsarbetet Stefanus föredrar propositionen. Efter omröstning som slutar lika beslutar utsedd talman (enligt stadgarna 5.9) att propositionen avslås. 10 Propositioner Inga motioner har mottagits. 11 Kempressens prisutdelning Tove, Amanda och Hilda vinner Kempressens pris. 3

4 12 Val av Valberedningen 2014/2015 a) Ordförande Jasmine Johansson söker posten som ordförande. Sektionsmötet väljer Jasmine Johansson till ordförande i Valberedningen verksamhetsåret 2014/2015. b) Ledmöter Jessica Jacobsson söker en (1) av de fyra (4) platserna som ledamot. Sektionsmötet väljer Jessica Jacobsson till ledamot i Valberedningen verksamhetsåret 2014/2015. Sektionsmötet väljer även att lämna tre (3) platser som ledamot i Valberedningen verksamhetsåret 2014/2015 vakanta tills vidare. 13 Fyllnadsval av Arkivarie 2014 August Runemark söker posten som Arkivarie. Sektionsmötet väljer August Runemark till Arkivarie verksamhetsåret Val av årskursrepresentanter a) K2 b) Ki2 c) K3 d) Ki3 Lisa Winberg är sökande. Sektionsmötet väljer Lisa Winberg till årskursrepresentant för K2 2014/2015. Lillian Fung är sökande. Sektionsmötet väljer Lillian Fung till årskursrepresentant för Ki2 2014/2015. Tove Udd är sökande. Sektionsmötet väljer Tove Udd till årskursrepresentant för K3 2014/2015. Hampus Lindmark är sökande. Sektionsmötet väljer Hampus Lindmark till årskursrepresentant för Ki3 2014/

5 15 Ansvarsfrihet a) HÄKS 2014 Sektionsmötet väljer att ge ansvarsfrihet till HÄKS b) K Sektionsmötet väljer att ge ansvarsfrihet till K Äskningar Kemistyrelsen har inte fått in några äskningar. 17 Styrets prisutdelning Gaêlle-Sêta El-Achkar vinner priset. 18 Hildas punkt Hilda visar Hildaserier som är kul, roliga och skojiga. 19 Övriga frågor Inga övriga frågor. 20 Sektionssången 21 Mötets avslutande Sektionsmötet avslutas 14 maj 2014 klockan av utsedd talman. Magnus Walander Sekreterare Emma Hermansson Ordförande Göteborg 5

6 BILAGA 1: NARVARANDE/RÖSTLÄNGD 6

7 1 Sara Larsson 30 Johanna Beiron 2 Emma Hermansson 31 Gabriel Nyberg 3 Hanna Bengsson 32 Viktor Wall Engström 4 Stefanus Ivarsson Bergenhem 33 August Runemark 5 Linnéa Nilsson 34 Oskar Finnerman 6 Mate Šarić 35 Hanna Andersson 7 Johan Askmar 36 Erik Rilby 8 Anna Mårtensson 37 Maria Magnusson 9 Johnathan Carbol 38 Mickis Gullstrand 10 Dennis Adolfsson 39 Amanda Lundberg 11 Sebastian Carbol 40 Jessica Jakobsson 12 Gabriel Gustafsson 41 Josefin Johansson 13 Lisa Winberg 42 Martin Johansson 14 Anders Ahlbom 43 Emma Kihlberg 15 Sandra Florén 44 Amanda Nilsson 16 Victor Strand 45 Maja Gustafsson 17 Ina Sonne 46 Tove Udd 18 Rikard Niklasson 47 Sara Juul 19 Linus Ögren 48 Lillian Fung 20 Filip Svensson 49 Gaêlle-Sêta El-Achkar 21 Leonard Utbult 50 Tommy Dam 22 Erik Kullberg 51 Marcus Svensson 23 Hashem Alwardi 52 Lovisa Pilenås 24 Victoria Davidsson 53 Mathias Bengtsson 25 Marcus Budesinsky 54 Markus Enmark 26 Olivia Stenman 55 Tobias Johannesson 27 Jasmine Johansson 56 Johan Öjerborn 28 Eric Andersson 57 Magnus Walander 29 Erik Östermark 58 Maria Japlin 7

8 59 Alvina Westling 60 Hampus Lindmark 61 Gabriella Wåssén 8

9 BILAGA 2: PROPOSITION MOTTAGNINGENS BENÄMNING 9

10 PROPOSITION ANGÅENDE MOTTAGNINGENS BENÄMNING I REGLEMENTET Bakgrund I nuläget benämns mottagningen som nollning i reglementet. Detta är föråldrat och varken kåren eller sektionen står bakom användandet av namnet. Yrkande Vi yrkar därför: Att: Reglementet ändras enligt följande: Från: 8.3 Åligganden d) Specifika poster samt föreningars åligganden Till: 8.3 Åligganden III) Mottagningskommiten åligger a) Att organisera och ansvara för höstens nollning och phadderverksamhet b) Att representera sektionen inför kårens mottagningskommitté. d) Specifika poster samt föreningars åligganden III) Mottagningskommiten åligger a) Att organisera och ansvara för höstens mottagning och phadderverksamhet b) Att representera sektionen inför kårens mottagningskommitté. 10

11 Göteborg Emma Hermansson Sara Larsson Tobias Johannesson Johan Öjerborn Stefanus Bergenhem Hanna Bengtsson Magnus Walander 11

12 BILAGA 3: PROPOSITION ANGÅENDE HÖSTMÖTE 1 12

13 PROPOSITION ANGÅENDE UTDELNING AV STADGAR OCH REGLEMENTE UNDER HÖSTMÖTE 1 Bakgrund Eftersom stadgar och reglementen finns tillgängliga på kemisektionens hemsida innebär en utskrift av dessa inför Höstmöte 1 en onödig naturresursutnyttjning. Att då istället visa upp stadgar och reglemente under Höstmöte 1 så alla nya teknologer får en möjlighet att se samt lära sig att hitta till dem istället för att dela ut dem i pappersformat innebär att Kemisektionen blir en miljövänligare sektion. Yrkande Vi yrkar därför: Att: Reglementet ändras enligt följande: Från: 5.8 Mötesärenden c) Höstmöte 1 Höstmöte 1 skall hållas senast den 15: e oktober. Höstmöte 1 åligger 1. att välja en årskursrepresentant från årskurs ett 2. att välja en masterstudentrepresentant för masterprogrammet Materials Chemistry and Nanotechnology 3. att dela ut stadgar och reglementen. 4. att välja "Natten på Guldhedstorget" 5. behandla årsredovisningar och revisionsberättelser för föregående år. 6. välja in en ansvarig för teknologsektionens luciatåg 7. välja in en ansvarig för bakning av lussebullar till teknologsektionens luciafirande 8. att pröva frågan om ansvarsfrihet för de av föregående år 13

14 Till: 5.8 Mötesärenden c) Höstmöte 1 Höstmöte 1 skall hållas senast den 15: e oktober. Höstmöte 1 åligger 1. att välja en årskursrepresentant från årskurs ett 2. att välja en masterstudentrepresentant för masterprogrammet Materials Chemistry and Nanotechnology 3. att visa upp stadgar och reglementen samt var dessa finns. 4. att välja "Natten på Guldhedstorget" 5. behandla årsredovisningar och revisionsberättelser för föregående år. 6. välja in en ansvarig för teknologsektionens luciatåg 7. välja in en ansvarig för bakning av lussebullar till teknologsektionens luciafirande 8. att pröva frågan om ansvarsfrihet för de av föregående år Göteborg Emma Hermansson Sara Larsson Tobias Johannesson Johan Öjerborn Stefanus Bergenhem Hanna Bengtsson Magnus Walander 14

15 BILAGA 4: PROPOSITION ANGÅENDE REVISORSARBETET 15

16 PROPOSITION ANGÅENDE ÄNDRADE KRAV FÖR REVISORER Bakgrund Att ha bokföring klar är en viktig del för Kemiteknologsektionen som ideellt förening, då det är ett lagkrav. För att få en bokföring godkänd kräver vi som sektion att den granskas utav två, av sektionsmötet utvalda, revisorer. Dessa revisorer har begränsningar om vilka bokföringar de tillåts granska. Begränsningarna leder lätt till att bokföringar enbart kan granskas av ett fåtal revisorer, vilket gör att vissa bokföringar kan bli liggandes en längre period. För att förhindra detta tycker vi att kravet för vilka boköringar en revisor får revidera bör ändras. Yrkande: Vi yrkar därför: Att: Stadgar ändras enligt följande: Från: 10.1 Revisorer Sektionsstyrelsens, teknologsektionens kommittéer och föreningar räkenskaper och förvaltning skall granskas av två av sektionsmötet utsedda revisorer vilka ej får inneha någon ordförande eller kassörspost inom sektionen. Om revisor har varit ledamot i kommitté eller styrelse får denne ej förrätta revision för det år och den kommitté eller styrelse revisorn varit ledamot i. Revisorerna skall vara myndiga. Revisorerna har rätt att närvara vid samtliga styrelsemöten. Till: 10.1 Revisorer Sektionsstyrelsens, teknologsektionens kommittéer och föreningar räkenskaper och förvaltning skall granskas av två av sektionsmötet utsedda revisorer vilka ej får inneha någon ordförande eller kassörspost inom sektionen. Om revisor har varit ledamot i kommitté eller styrelse får denne ej förrätta revision för den kommitté eller styrelse revisorn varit ledamot i. Revisorerna skall vara myndiga. Revisorerna har rätt att närvara vid samtliga styrelsemöten. 16

17 Göteborg Emma Hermansson Sara Larsson Tobias Johannesson Johan Öjerborn Stefanus Bergenhem Hanna Bengtsson Magnus Walander 17

Mötet öppnas 27 februari 2014 klockan 17.34 av sektionsmötets talman, Maria Japlin.

Mötet öppnas 27 februari 2014 klockan 17.34 av sektionsmötets talman, Maria Japlin. PROTOKOLL VÅRMÖTE 1 Sektionsmöte den 27 februari 2014 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående budget Bilaga 3: Proposition angående verksamhetsplan 2014 Bilaga 4: Proposition

Läs mer

Mötet öppnas 11 december 2014 klockan 18.00 av sektionsmötets talman, Maria Bohman.

Mötet öppnas 11 december 2014 klockan 18.00 av sektionsmötets talman, Maria Bohman. PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2 Sektionsmöte 11 december 2014 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående ändring av beslutsförhet i stadgarna Bilaga 3: Proposition angående förändring av

Läs mer

Bilaga 2: Proposition angående revidering av verksamhet. Bilaga 3: Proposition angående tidsbegränsning för bokslut

Bilaga 2: Proposition angående revidering av verksamhet. Bilaga 3: Proposition angående tidsbegränsning för bokslut PROTOKOLL VÅRMÖTE 2 Sektionsmöte 20 maj 2015 Bilagor: Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående revidering av verksamhet Bilaga 3: Proposition angående tidsbegränsning för bokslut Bilaga

Läs mer

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson.

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson. PROTOKOLL VÅRMÖTE 1 Sektionsmöte 5 mars 2015 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses budget Bilaga 3: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 02 27, HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande.

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45 Protokoll Sektionsmöte Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45 Närvarande: 77 Z-teknologer Bengt-Erik Bengtsson, Hedersmedlem Jonas Fredriksson, Inspektor Andreas Robertsson, Vice ordförande i Utbildningsenheten

Läs mer

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva.

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva. Sektionsmöte LP4 14/15 2015-05-06, kl. 17:30, HA4 Firmatecknare Matilda Rosander, 910808-5482 Viktor Runemalm, 910922-3793 Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 Föredragningslista Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 * betyder att bilaga finns 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet kl 17.23 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Engelbert valdes

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Möte 2014/15:STYR-08 Styretmötesprotokoll 2 oktober 2014 Fysikteknologsektionen, Chalmers Fysikteknologsektionen Protokoll fört vid styretmöte 2 oktober 2014 Tid: 12:00 Plats: Styretrummet Närvarande Ordförande

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare.

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2015-05-21, HC1 18:15 1 Mötets öppnande Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117.

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2011-10-31 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2012-10-11, HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. 2 Val

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2013. Mötet äger rum den 19 november klockan 17.15 på Kemicentrum i sal KC:C. Dagordning Ärende

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH FILIP BENGTSSON NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM MOA ERIKSSON CHRISTOPHER FORMSARK JACOB FREDRIKSSON

Läs mer

Under mötet kommer även programnämnden och LinTek att delge sektionen aktuell information om utbildningarna och universitetet.

Under mötet kommer även programnämnden och LinTek att delge sektionen aktuell information om utbildningarna och universitetet. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 1 212-2-2 Tid: Måndag 2 februari kl 17.15 Plats: C4, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 11/12 Programnämndsordförande

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer