Mötet öppnas 27 februari 2014 klockan av sektionsmötets talman, Maria Japlin.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötet öppnas 27 februari 2014 klockan 17.34 av sektionsmötets talman, Maria Japlin."

Transkript

1 PROTOKOLL VÅRMÖTE 1 Sektionsmöte den 27 februari 2014 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående budget Bilaga 3: Proposition angående verksamhetsplan 2014 Bilaga 4: Proposition angående sektionsavgift Bilaga 5: Proposition angående arkivarie Bilaga 6: Proposition angående förtydligande av årskursrepresentantens roll Bilaga 7: Motion angående inval av masterstudentrepresentant 1 Mötets öppnande Mötet öppnas 27 februari 2014 klockan av sektionsmötets talman, Maria Japlin. 2 Mötets stadgeenliga utlysande Sektionsmötet anser mötet stadgeenligt utlyst. 3 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkänns av sektionsmötet med följande ändringar: Punkt 9.f), Godkännande av sektionens policys flyttas till en egen punkt och behandlas efter punkt 8, Fastställande av sektionsavgift. 4 Godkännande av föregående protokoll Föregående mötesprotokoll godkänns av sektionsmötet. 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare Sektionsmötet väljer Maria Bohman och Ina Sonne till justeringsmän tillika rösträknare. 6 Beslutsuppfattning Kemistyrelsen berättar att de startat två nya arbetsgrupper: Fort NO x arbetsgrupp Kemisektionens 150-årsjubileum 1

2 7 Meddelanden Lena Mårtensson, SO, informerar vad som för tillfället händer på kåren. Den lilla gröna, som är kårens medlemsregister, finns numera i digital form på medlemsportalen. Inför årets första pubrunda såldes drygt fyra hundra (400) gästpass och därmed verkar informationen om det nya systemet nått en stor publik. I veckan har det kommit ut en enkät om alkoholvanor. Enkäten, som görs i samarbete med IQ, kommer behandla alkoholkulturen på campus. Onsdagen 26 februari hölls FuM nummer sex (6). Där behandlades kårens visions- och uppdragsdokument. För tillfället renoveras bastuanläggningen i Härryda arbetet planeras vara klart i april. Under källen (27 februari 2014) hålls kårledningen en mingelkväll för information om kårledningen. Den 9 mars är det sista dag för att anmäla sig till påverkanskonceptet studentrösten. Konceptet kommer fungera som en turné, där kårledningen besöker alla sektioner, och gemene teknolog får på så sätt en chans att diskutera och fråga. Markus Enmark, ordförande i KVAL, berättar att de har haft intervjuer för Kempressen, ifk samt HÄKS. Nomineringarna, till de tidigare nämnda föreningarna, har suttit uppe en vecka på sektionens anslagstavla. Markus meddelar att man nästa läsperiod (LP4) kan söka KVAL och att de skall arrangera någon slags aspning. Stefanus Ivarsson Bergenhem, economizer, berättar att han denna läsperiod har arbetat med och lagt fram kommande års budget. Han har även sätt till att överlämningen av diverse nycklar har skett. Stefanus har varit på banken och ordnat nya konton till årets föreningar. Han skall snart se till att revisorarbetet fortskrider. Hanna Bengtsson, arbetsmarknadsansvarig, berättar att KARG och Ernst haft uppstartsmöte. De har förnyat sponsoravtalen med Borealis och Skogsindustrin samt skall försöka upprätta kontakt med de företag de mötte under föregående veckas (LV5) arbetsmarknadsmässa, CHARM. Emma Hermansson, sektionsordförande, berättar att hon haft uppstart med alla de olika forum, utskott och fullmäktige som hon deltar i. I övrigt har hon reviderat det kommande årets verksamhetsplan och ordnat med förberedelser inför sektionsmötet. Linus Ögren (fyllnad för Sara Larsson), SAMO, meddelar att SAMO har gått på SUoch NU-möten. Linus meddelar även att Sara har börjat arbeta med en enkät rörande den stundande psykosociala arbetsmiljöronden. Linus uppmanar sektionsmötet att fylla i enkäten. Magnus Walander, informationsansvarig, meddelar att han upprättat diverse mallar och skrivit protokoll. Han har även programmerat det webbaserade program som förhoppningsvis skall användas vid eventull sluten votering. Han har även börjat planera lite för Fort NO x arbetsgrupp. 2

3 Johan Öjerborn, utbildningsansvarig, berättar att KUU har arrangerat en pluggkväll med mycket god uppslutning. Utbildningsutskottet har deltagit i kickoff och utbildningar på kåren. KUU har även arbetat för att få kostnadsfria pluggfrukostar och de håller även på med en omröstning gällande KUUs pedagogiska pris. Tobias Johannesson, masteransvarig, berättar att han börjat titta på alternativ för en mottagning för masterstudenterna vid MPMCN. Tobias har även arrangerat en lunch för masterstudenterna och har planerat att försöka hålla flera liknande i framtiden. Sara Larsson, ordförande HÄKS, berättar att HÄKS arrangerat en pubrunda, aspning samt att de arrangerat Hildagarna. Under den kommande lördagen (1 mars 2014) arrangerar HÄKS en finomsits. Dennis Adolfsson, ordförande ifk, meddelar att de arrangerat lördagspass och hållit en aspning. Dennis berättar även att alla detaljer inför sektionens skidresa är planlagda. Mate Šarić, ordförande K6, berättar att de arrangerat årets första Gasque. De har även hållit en bastu för CHARM-kommittéerna som närvarade vid mässan. De planerar nu att arrangera en Gasque tillsammans med KfKb6. Det tänkta temat är gladiatortema och Gasquen äger rum 28 mars Lovisa Pilenås, ordförande KØK, meddelar att KØK har deltagit i en kickoff, diverse utbildningar och börjat planera höstens mottagning. De skall gå på nollk-kalas den kommande fredagen (28 mars 2014) och skall servera på HÄKS finomsits den kommande lördagen (1 mars 2014). Maria Bohman, ordförande Kempressen, berättar att Kempressen har arrangerat en aspning samt att läsperiodens utgåva av Kempressen snart skall till tryckeriet. Tidningssläppet hålls förhoppningsvis fredag LV7 (7 mars 2014). 8 Fastställande av sektionsavgift Styret föreslår sektionsavgiften fyrtio (40) kronor per termin. Sektionsavgiften fastställs av sektionsmötet till fyrtio (40) kronor per termin. 9 Godkännande av sektionens policys Sektionsmötet godkänner sektionens policys (bilaga åtta (8) och nio (9)) för det kommande året. 3

4 10 Propositioner a) Proposition arkivarie Emma Hermansson föredrar propositionen. Propositionen bifalles av sektionsmötet. b) Proposition angående förtydligande av årskursrepresentantens roll Tobias Johannesson föredrar propositionen. Propositionen bifalles av sektionsmötet. c) Kemistyrelsens budget Stefanus Ivarsson Bergenhem, tillsammans med Leonard Utbult, föredrar propositionen. Propositionen bifalles av sektionsmötet. d) Kemistyrelsens verksamhetsplan Emma Hermanson föredrar propositionen. Propositionen bifalles av sektionsmötet. e) Proposition om sektionsavgift Emma Hermansson föredrar propositionen. Propositionen bifalles av sektionsmötet. 11 Motioner a) Motion angående inval av masterstudentrepresentant Tobias Johannesson föredrar motionen. Motionen bifalles av sektionsmötet. 12 Kempressens prisutdelning August Runemark vinner priset: ett (1) kg mjöl och får därmed en (1) kudde samt en (1) flugsmälla. 13 Fyllnadsval KUU a) Sekreterare Simon Johansson söker posten som sekreterare. Sektionsmötet väljer Simon Johansson till sekreterare i KUU verksamhetsåret 2014 a) Medhjälpare Gaêlle-Sêta El-Achkar söker posten som medhjälpare. Sektionsmötet väljer Gaêlle-Sêta El-Achkar till medhjälpare i KUU verksamhetsåret

5 14 Fyllnadsval KARG a) Vice ordförande Karin Sahlin söker posten som vice ordförande. Sektionsmötet väljer Karin Sahlin till vice ordförande i KARG verksamhetsåret b) Medhjälpre Sofie Ek, Nicole Tobrand samt Derk De Muinck söker de tre (3) vakanta posterna som medhjälpare. Sektionsmötet väljer Sofie Ek, Nicole Tobrand och Derk De Muinck till medhjälpare i KARG verksamhetsåret Fyllnadsval Sektionsfotografer Viktoria Hedlund söker till Sektionsfotograf. Sektionsmötet väljer Viktoria Hedlund till Sektionsfotograf verksamhetsåret Val av Kempressen 2014 a) Ordförande Linnea Nilsson söker posten som ordförande. Sektionsmötet väljer Linnea Nilsson till ordförande i Kempressen verksamhetsåret b) Ekonomiansvarig Johanna Beiron söker posten som ekonomiansvarig. Sektionsmötet väljer Johanna Beiron till ekonomiansvarig i Kempressen verksamhetsåret c) Medhjälpare Johan Askmar, Eric Östermark, Viktor Wall-Engström, Gabriel Nyberg och August Runemark söker de fem (5) befintliga posterna som medhjälpare. Sektionsmötet väljer Johan Askmar, Eric Östermark, Viktor Wall-Engström, Gabriel Nyberg och August Runemark till medhjälpare i Kempresen verksamhetsåret

6 17 Val av ifk 2014 a) Ordförande Mattias Bengtson söker posten som ordförande. Sektionsmötet väljer Mattias Bengtsson till ordförande i ifk verksamhetsåret b) Ekonomiansvarig Elin Wallin söker posten som ekonomiansvarig Sektionsmötet väljer Elin Wallin till ekonomiansvarig i ifk verksamhetsåret c) Medhjälpare Jonathan Johansson, Pontus Arvidsson, Jimmy Örtendahl, Erik Kullberg, Sandra Franz och Daniel Bergqvist söker de fem (5) befintliga posterna som medhjälpare. d) Genom sluten votering väljer sektionsmötet Jonathan Johansson, Jimmy Örtendahl, Erik Kullberg, Sandra Franz och Daniel Bergqvist till medhjälpare i ifk verksamhetsåret Val av HÄKS 2014 a) Ordförande Marcus Svensson söker posten som ordförande. Sektionsmötet väljer Marcus Svensson till ordförande i HÄKS verksamhetsåret b) Kassör Linnéa Svensson söker posten som kassör. Sektionsmötet väljer Linnéa Svensson till kassör i HÄKS verksamhetsåret c) Kvasthilda Sara Juul söker posten som Kvasthilda. Sektionsmötet väljer Sara Juul till Kvasthilda i HÄKS verksamhetsåret d) Kvast Andreas Viggeborn söker posten som Kvast. Sektionsmötet väljer Andreas Viggeborn som Kvast i HÄKS verksamhetsåret e) Medhjälpare Felicia Eliason, Ylva Grampp samt Elin Henriksson söker de tre (3) befintliga posterna. Sektionsmötet väljer Felicia Eliason, Ylva Grampp samt Elin Henriksson till medhjälpare i HÄKS verksamhetsåret

7 19 Äskningar Kemistyrelsen har inte fått in några äskningar. 20 Styrets prisutdelning Lovisa Pilenås vinner priset. 21 Hildas punkt 22 Övriga frågor a) Pedagogiskt pris KUU informerar hur man röstar. 23 Sektionssången 24 Mötets avslutande Sektionsmötet avslutas 27 februari 2014 klockan av ordföranden. Magnus Walander Sekreterare Emma Hermansson Ordförande Göteborg 7

8 BILAGA 1: NARVARANDE/RÖSTLÄNGD 8

9 1 Maria Japlin 30 Erik Östermark 2 Linus Ögren 31 August Runemark 3 Emma Hermansson 32 Johan Askmar 4 Hanna Bengtsson 33 Gabriel Nyberg 5 Stefanus Ivarsson Bergenhem 34 Johanna Beiron 6 Markus Enmark 35 Linnéa Nilsson 7 Maria Bohman 36 Jonathan Carbol 8 Petter Dunås 37 Lea Jerre 9 Jessica Jakobsson 38 Axel Martinsson 10 Josefine Lundsten 39 Anders Lind 11 Mia Höök 40 Filip Svensson 12 Sandra Florén 41 Karin Sahlin 13 Simon Johansson 42 Henrik Sjövold 14 Lillian Fung 43 Victoria Davidsson 15 Gaêlle-Sêta El-Achkar 44 Alexander Schultz 16 Caroline Damgaard 45 Victoria Karlsson 17 Viktoria Hedlund 46 Eric Andersson 18 Sebastian Carbol 47 Erik Kullberg 19 Elin Henriksson 48 Pontus Arvidsson 20 Sara Juul 49 Jimmy Örtendahl 21 Andreas Viggeborn 50 Sandra Franz 22 Linnéa Svensson 51 Elin Wallin 23 Ylva Grampp 52 Frida Bilén 24 Marcus Svensson 53 Johanna Eriksson 25 Felicia Eliason 54 Alvina Westling 26 Mikael Beckius 55 Lisa Winberg 27 Derk de Muinck 56 Leonard Utbult 28 Viktor Wall Engström 57 Marcs Budesinsky 29 Johan Billton 58 Olivia Stenman 9

10 59 Hashm Alwardi 88 Patrik Friman 60 Martin Johansson 89 Jonathan Johnsson 61 Emilia Artursson 90 Roger Karlsson 62 Amanda Lundberg 91 Mikael Larsson 63 Maria Magnusson 92 Hanna Andersson 64 Josfein Johansson 93 Johanna Jonsson 65 Victor Strand 94 Malin Johnsson 66 Ina Sonne 95 Sofia Frändberg 67 Amanda Nilsson 96 Filip Nedin 68 Tove Udd 69 Maja Gustafsson 70 Hilda Sandström 71 Ida Holm 72 Emma Kihlberg 73 Sofie Ek 74 Otto Brodin 75 Jessica Rådh 76 Johan Gunnarsson 77 David Carlsson 78 Daniel Bergqvist 79 Jonathan Johansson 80 Mathias Bengtsson 81 Magnus Walander 82 Johan Öjerborn 83 Tobias Johannesson 84 Sara Larsson 85 Dennis Adolfsson 86 Mate Saric 87 Lovisa Pilenås 10

11 BILAGA 2: PROPOSITION ANGÅENDE BUDGET 11

12 BUDGET FÖR KEMISTYRET VERKSAMHETSÅRET 2014 UTGIFTER Annons Kempressen KP 2100 KUU K0K Kval 1500 ifk 9000 Sektionsfotografer 800 Kommittéutbildning 1500 Kickoffer Årskursmiddag 5500 Styrets profilkläder 2100 Skrivmaterial och info 1000 Bankavgifter 8000 Bokföringsprogram 2700 Lokalfondsbidrag (5% av sektionsavgift) 2000 Sektionsmöten 9600 Mottagningsaktiviteter 2000 Aspning 1500 Styrets tackkalas 4000 Representation Sektionshemsida 2400 Kopieringskostnader 1000 Lussebullsbak 500 Edgrens 20 Äskningar Disponibelt 2000 Serveringsutbildning 1200 Försäkring 1200 Lokalfonden års jubileum Summa utgifter INTÄKTER Sponsring Borealis Sponsring Skogsindustrin Sektionsavgift K-programmet Ki-programmet Summa inkomster

13 BILAGA 3: PROPOSITION ANGÅENDE VERKSAMHETSPLAN

14 VERKSAMHETSPLAN FÖR KEMISTYRET VERKSAMHETSÅRET 2014 Vision Sektionsstyrelsen skall jobba för att alla medlemmar skall ha en bra och trivsam studietid med utrymme för personlig utveckling. Övergripande mål 1. Att utveckla en stark sammanhållning inom sektionen samt öka kontakten med alumner. 2. Att underlätta arbetet för kommittéer och utskott på sektionen. 3. Att utveckla och förbättra kemisektionens hemsida. 4. Att förbättra studenternas situation i sektionens lokaler samt förbättra relationen med väktarna. 5. Att förbättra miljöarbetet på sektionen. 6. Att jobba för förbättrad gemenskap, kultur och tradition på sektionen. Mål med delmål 1. Att utveckla en stark sammanhållning inom sektionen samt öka kontakten med alumner. i. Se över och förbättra integreringen mellan program och årskurser inom sektionen. ii. Förbättra kommunikationen med alumner genom att implementera ett mentorskapsprogram på kemisektionen. iii. Utöka årskursrepresentanternas roll. iv. Utöka tillfällena för studiesociala aktiviteter för mastersstudenter. v. Utöka och förtydliga årskurs- och masterstudentrepresentantens roll. vi. Hålla en mottagning för mastersstudenter. vii. Tillsätta en 150-årsjubileumsarbetsgrupp. viii. Att hålla två till tre sektionsarrangemang varje läsperiod. ix. Erbjuda teambuilding för klasser. x. Jobba för bättre sammanhållning mellan kommittéerna. xi. Göra information lättillgänglig för internationella studenter. 2. Att underlätta arbetet för kommittéer och utskott på sektionen. i. Se över möjligheterna för att införskaffa ett webbaserat bokföringsprogram. ii. Förtydliga instruktioner för sektionens utskott och kommittéer. iii. Erbjuda stöd för utskott och kommittéer genom exempelvis utbildningar och teambuilding. iv. Ta fram en incidenthanteringsplan. v. Undersöka styrets uppbyggnad. vi. Undersöka möjligheten för nya bankkortavtal. vii. Införa ett digitalt röstsystem under sektionsmötena. 14

15 3. Att utveckla och förbättra kemisektionens hemsida. i. Uppmuntra till användandet av hemsidan och dess funktioner genom marknadsföring. ii. Underlätta åtkomsten av dokument samt utöka informationen på sektionens hemsida. iii. Se över möjligheten till digital bokningslista av t.ex. Fort NOx och projektor. 4. Att förbättra studenternas situation i sektionens lokaler samt förbättra relationen med väktarna. i. Se över hyres- och dispositionsavtal. ii. Undersöka funktion och syfte av larmet vid husväggen kring forskarhus 2. iii. Arbeta för en förbättrad relation med väktarna. iv. Undersöka möjligheterna för att införskaffa en ny dator till NOx. v. Undersöka möjligheten att sätta upp projektorn permanent i NOx. vi. Undersöka möjligheten att göra om tysta rummet på våning ett till grupprum. vii. Fortsatt utveckla Fort NOx arbetsgrupp. 5. Att förbättra miljöarbetet på sektionen. i. Se över möjligheterna att få kemisektionen miljöcertifierad. ii. Fortsatt utveckla sektionens miljöarbetsgrupp. 6. Att jobba för förbättrad kultur och tradition på sektionen. i. Öka förståelsen för traditioner inom kommittéerna. ii. Öka förståelsen för jämställdhet, likabehandling och kultur på sektionen. iii. Tillsätta en arkivarie för att behålla kemisektionens historia. Göteborg Emma Hermansson Sara Larsson Tobias Johannesson Johan Öjerborn Stefanus Bergenhem Hanna Bengtsson Manus Walander 15

16 BILAGA 4: PROPOSITION ANGÅENDE SEKTIONSAVGIFT 16

17 PROPOSITION ANGÅENDE FASTSTÄLLANDE AV SEKTIONSAVGIFT Bakgrund Tidigare år har vårmöte 1 haft som uppgift att fastställa sektionsavgiften för de två kommande terminerna. 29 mars 2012 beslutade kårfullmäktige att en gemensam sektionsavgift skall vara summan fyrtio (40) kronor per termin och teknolog. Därför känns det nu onödigt att föreslå en avgift utan det skall räcka att godkända den beslutade summan. Yrkande: Vi yrkar därför: Att: Reglementet ändras enligt följande: Från: Kapitel 4. Sektionsmötet 5.8 Mötesärenden Vårmöte 1 skall hållas senast den 15:e mars. Vårmöte 1 åligger a) Vårmöte 1 1. att till Chalmers Studentkårs Styrelse föreslå en sektionsavgift för de två kommande terminerna. Till: Kapitel 4. Sektionsmötet 5.8 Mötesärenden Vårmöte 1 skall hållas senast den 15:e mars. Vårmöte 1 åligger a) Vårmöte 1 1. att godkänna Kårfullmäktiges årligen bestämda sektionsavgift för de två kommande terminerna. 17

18 Göteborg Emma Hermansson Sara Larsson Tobias Johannesson Johan Öjerborn Stefanus Bergenhem Hanna Bengtsson Manus Walander 18

19 BILAGA 5: PROPOSITION ANGÅENDE ARKIVARIE 19

20 PROPOSITION ANGÅENDE INFÖRANDE AV NY FUNKTIONÄRSPOST; ARKIVARIE Bakgrund Kemisektionen har ett långt och spännande förflutet och för att bevara och lyfta fram gammal såväl som modern historia anser vi att en funktionär med titeln arkivarie bör införas. Arkivariens uppgift skulle bli att vara kunnig inom kemisektionens historia samt dokumentera gamla som nya händelser som är av intresse. Arkivarien skall även kunna återberätta kemisektionens historia vid passande tillfällen, såsom kemis 150-årsjubileum. Yrkande: Vi yrkar därför: Att: Det till reglementet läggs till följande: Kapitel 4. Funktionärer 4.6 Övriga funktionärer I) Arkivarie a) Arkivarien skall vara en person som ansvarar över att vara kunnig inom kemisektionens historia samt arkivera viktig information, gammal som ny. Arkivarien skall även under passande arrangemang dela med sig av kemis historia. Göteborg Emma Hermansson Sara Larsson Tobias Johannesson Johan Öjerborn Stefanus Bergenhem Hanna Bengtsson Manus Walander 20

21 BILAGA 6: PROPOSITION ANGÅENDE FÖRTYDLIGANDE AV ÅRSKURSREPRESENTANTENS ROLL 21

22 PROPOSITION ANGÅENDE FÖRTYDLIGANDE AV ÅRSKURSREPRESENTANTERS ROLL Bakgrund Då det idag är svårt för styret att se hur den studiesociala miljön är i klasserna, så tycker vi att det vore bra om årskursrepresentanterna även kunde vara klassernas representant i dessa frågor. Speciellt som sektionens StuderandeArbetsMiljöOmbuds samarbete med utbildningsutskottet har ökat. Det är även tänkt att StuderandeArbetsMiljöOmbudet ska delta på de KUU-möten då årskursrepresentanterna är närvarande. Yrkande: Vi yrkar därför: Att: Reglementet ändras enligt följande: Från: 8.3 Åligganden Till: d) Specifika poster samt föreningars åligganden 8.3 Åligganden XI) Årskursrepresentant åligger a) Att representera årskursen samt föra dess talan i Utbildningsutskottet samt att inhämta årskursens åsikt i frågor som är avsedda att behandlas inom Utbildningsutskottet. b) Att representera årskursen i Arbetsutskottet. d) Specifika poster samt föreningars åligganden XI) Årskursrepresentant åligger a) Att representera årskursen, föra dess talan i Utbildningsutskottet samt att inhämta årskursens åsikt i både utbildningsfrågor och studiesociala frågor som är avsedda att behandlas inom Utbildningsutskottet och tillsammans med sektionens StuderandeArbetsMiljöOmbud. b) Att representera årskursen i Arbetsutskottet. 22

23 Göteborg Emma Hermansson Sara Larsson Tobias Johannesson Johan Öjerborn Stefanus Bergenhem Hanna Bengtsson Manus Walander 23

24 BILAGA 7: MOTION ANGÅENDE INVAL AV MASTERSTUDENTREPRESENTANT 24

25 MOTION ANGÅENDE INVAL AV MASTERSTUDENTREPRESENTANT Bakgrund Idag väljs det in årskursrepresentanter för varje årskurs på kandidatnivå som ska representera årskursen i utbildningsutskottet. På masternivå är det masteransvarigs uppgift att leta upp någon som är frivillig att ta på sig uppdraget som masterstudentrepresentant, något som under hösten visat sig vara svårt. För att göra arbetsuppgiften tydligare och på så sätt kunna motivera fler personer till att vilja vara masterstudentrepresentant tycker vi att det borde väljas in en masterstudentrepresentant på liknande sätt som på kandidatnivån. Yrkande: Vi yrkar därför: Att: Reglementet ändras enligt följande: Från: 5.8 Mötesärende c) Höstmöte 1 Till: Höstmöte 1 skall hållas senast den 15: e oktober. Höstmöte 1 åligger 1. att välja en årskursrepresentant från årskurs ett. 2. att dela ut stadgar och reglementen. 3. att välja "Natten på Guldhedstorget" 4. behandla årsredovisningar och revisionsberättelser för föregående år. 5. välja in en ansvarig för teknologsektionens luciatåg 6. välja in en ansvarig för bakning av lussebullar till teknologsektionens luciafirande 7. att pröva frågan om ansvarsfrihet för de av föregående år 5.8 Mötesärenden c) Höstmöte 1 Höstmöte 1 skall hållas senast den 15: e oktober. Höstmöte 1 åligger 1. att välja en årskursrepresentant från årskurs ett. 2. att välja en masterstudentrepresentant för masterprogrammet Materials Chemistry and Nanotechnology 3. att dela ut stadgar och reglementen. 4. att välja "Natten på Guldhedstorget" 5. behandla årsredovisningar och revisionsberättelser för föregående år. 6. välja in en ansvarig för teknologsektionens luciatåg 7. välja in en ansvarig för bakning av lussebullar till teknologsektionens luciafirande 8. att pröva frågan om ansvarsfrihet för de av föregående år 25

26 Samt att: Det till reglementet läggs till följande: 8.3 Åligganden d) Specifika poster samt föreningars åligganden XII) Masterstudentrepresentant åligger a) Att representera studenterna på masterprogrammet Materials Chemistry and Nanotechnology, föra dess talan i Utbildningsutskottet samt att inhämta masterprogrammets åsikt i frågor som är avsedda att behandlas inom Utbildningsutskottet. Göteborg Tobias Johannesson Masteransvarig Johan Öjerborn Utbildningsansvarig 26

Mötet öppnas 11 december 2014 klockan 18.00 av sektionsmötets talman, Maria Bohman.

Mötet öppnas 11 december 2014 klockan 18.00 av sektionsmötets talman, Maria Bohman. PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2 Sektionsmöte 11 december 2014 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående ändring av beslutsförhet i stadgarna Bilaga 3: Proposition angående förändring av

Läs mer

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson.

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson. PROTOKOLL VÅRMÖTE 1 Sektionsmöte 5 mars 2015 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses budget Bilaga 3: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 02 27, HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande.

Läs mer

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare.

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2015-05-21, HC1 18:15 1 Mötets öppnande Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2012-10-11, HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. 2 Val

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Möte 2014/15:STYR-08 Styretmötesprotokoll 2 oktober 2014 Fysikteknologsektionen, Chalmers Fysikteknologsektionen Protokoll fört vid styretmöte 2 oktober 2014 Tid: 12:00 Plats: Styretrummet Närvarande Ordförande

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Sektionsmöte Slutgiltig föredragningslista Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Fysikteknologsektionen Slutgiltig föredragningslista till sektionsmötet 7 oktober 2014 Tid: 16:00 Plats: FB Ÿ1 Mötets

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 13

Kallelse Kårstyrelsemöte 13 KALLELSE -05-22 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 13 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 26 maj klockan 10:00 17:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer