Mötet öppnas 27 februari 2014 klockan av sektionsmötets talman, Maria Japlin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötet öppnas 27 februari 2014 klockan 17.34 av sektionsmötets talman, Maria Japlin."

Transkript

1 PROTOKOLL VÅRMÖTE 1 Sektionsmöte den 27 februari 2014 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående budget Bilaga 3: Proposition angående verksamhetsplan 2014 Bilaga 4: Proposition angående sektionsavgift Bilaga 5: Proposition angående arkivarie Bilaga 6: Proposition angående förtydligande av årskursrepresentantens roll Bilaga 7: Motion angående inval av masterstudentrepresentant 1 Mötets öppnande Mötet öppnas 27 februari 2014 klockan av sektionsmötets talman, Maria Japlin. 2 Mötets stadgeenliga utlysande Sektionsmötet anser mötet stadgeenligt utlyst. 3 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkänns av sektionsmötet med följande ändringar: Punkt 9.f), Godkännande av sektionens policys flyttas till en egen punkt och behandlas efter punkt 8, Fastställande av sektionsavgift. 4 Godkännande av föregående protokoll Föregående mötesprotokoll godkänns av sektionsmötet. 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare Sektionsmötet väljer Maria Bohman och Ina Sonne till justeringsmän tillika rösträknare. 6 Beslutsuppfattning Kemistyrelsen berättar att de startat två nya arbetsgrupper: Fort NO x arbetsgrupp Kemisektionens 150-årsjubileum 1

2 7 Meddelanden Lena Mårtensson, SO, informerar vad som för tillfället händer på kåren. Den lilla gröna, som är kårens medlemsregister, finns numera i digital form på medlemsportalen. Inför årets första pubrunda såldes drygt fyra hundra (400) gästpass och därmed verkar informationen om det nya systemet nått en stor publik. I veckan har det kommit ut en enkät om alkoholvanor. Enkäten, som görs i samarbete med IQ, kommer behandla alkoholkulturen på campus. Onsdagen 26 februari hölls FuM nummer sex (6). Där behandlades kårens visions- och uppdragsdokument. För tillfället renoveras bastuanläggningen i Härryda arbetet planeras vara klart i april. Under källen (27 februari 2014) hålls kårledningen en mingelkväll för information om kårledningen. Den 9 mars är det sista dag för att anmäla sig till påverkanskonceptet studentrösten. Konceptet kommer fungera som en turné, där kårledningen besöker alla sektioner, och gemene teknolog får på så sätt en chans att diskutera och fråga. Markus Enmark, ordförande i KVAL, berättar att de har haft intervjuer för Kempressen, ifk samt HÄKS. Nomineringarna, till de tidigare nämnda föreningarna, har suttit uppe en vecka på sektionens anslagstavla. Markus meddelar att man nästa läsperiod (LP4) kan söka KVAL och att de skall arrangera någon slags aspning. Stefanus Ivarsson Bergenhem, economizer, berättar att han denna läsperiod har arbetat med och lagt fram kommande års budget. Han har även sätt till att överlämningen av diverse nycklar har skett. Stefanus har varit på banken och ordnat nya konton till årets föreningar. Han skall snart se till att revisorarbetet fortskrider. Hanna Bengtsson, arbetsmarknadsansvarig, berättar att KARG och Ernst haft uppstartsmöte. De har förnyat sponsoravtalen med Borealis och Skogsindustrin samt skall försöka upprätta kontakt med de företag de mötte under föregående veckas (LV5) arbetsmarknadsmässa, CHARM. Emma Hermansson, sektionsordförande, berättar att hon haft uppstart med alla de olika forum, utskott och fullmäktige som hon deltar i. I övrigt har hon reviderat det kommande årets verksamhetsplan och ordnat med förberedelser inför sektionsmötet. Linus Ögren (fyllnad för Sara Larsson), SAMO, meddelar att SAMO har gått på SUoch NU-möten. Linus meddelar även att Sara har börjat arbeta med en enkät rörande den stundande psykosociala arbetsmiljöronden. Linus uppmanar sektionsmötet att fylla i enkäten. Magnus Walander, informationsansvarig, meddelar att han upprättat diverse mallar och skrivit protokoll. Han har även programmerat det webbaserade program som förhoppningsvis skall användas vid eventull sluten votering. Han har även börjat planera lite för Fort NO x arbetsgrupp. 2

3 Johan Öjerborn, utbildningsansvarig, berättar att KUU har arrangerat en pluggkväll med mycket god uppslutning. Utbildningsutskottet har deltagit i kickoff och utbildningar på kåren. KUU har även arbetat för att få kostnadsfria pluggfrukostar och de håller även på med en omröstning gällande KUUs pedagogiska pris. Tobias Johannesson, masteransvarig, berättar att han börjat titta på alternativ för en mottagning för masterstudenterna vid MPMCN. Tobias har även arrangerat en lunch för masterstudenterna och har planerat att försöka hålla flera liknande i framtiden. Sara Larsson, ordförande HÄKS, berättar att HÄKS arrangerat en pubrunda, aspning samt att de arrangerat Hildagarna. Under den kommande lördagen (1 mars 2014) arrangerar HÄKS en finomsits. Dennis Adolfsson, ordförande ifk, meddelar att de arrangerat lördagspass och hållit en aspning. Dennis berättar även att alla detaljer inför sektionens skidresa är planlagda. Mate Šarić, ordförande K6, berättar att de arrangerat årets första Gasque. De har även hållit en bastu för CHARM-kommittéerna som närvarade vid mässan. De planerar nu att arrangera en Gasque tillsammans med KfKb6. Det tänkta temat är gladiatortema och Gasquen äger rum 28 mars Lovisa Pilenås, ordförande KØK, meddelar att KØK har deltagit i en kickoff, diverse utbildningar och börjat planera höstens mottagning. De skall gå på nollk-kalas den kommande fredagen (28 mars 2014) och skall servera på HÄKS finomsits den kommande lördagen (1 mars 2014). Maria Bohman, ordförande Kempressen, berättar att Kempressen har arrangerat en aspning samt att läsperiodens utgåva av Kempressen snart skall till tryckeriet. Tidningssläppet hålls förhoppningsvis fredag LV7 (7 mars 2014). 8 Fastställande av sektionsavgift Styret föreslår sektionsavgiften fyrtio (40) kronor per termin. Sektionsavgiften fastställs av sektionsmötet till fyrtio (40) kronor per termin. 9 Godkännande av sektionens policys Sektionsmötet godkänner sektionens policys (bilaga åtta (8) och nio (9)) för det kommande året. 3

4 10 Propositioner a) Proposition arkivarie Emma Hermansson föredrar propositionen. Propositionen bifalles av sektionsmötet. b) Proposition angående förtydligande av årskursrepresentantens roll Tobias Johannesson föredrar propositionen. Propositionen bifalles av sektionsmötet. c) Kemistyrelsens budget Stefanus Ivarsson Bergenhem, tillsammans med Leonard Utbult, föredrar propositionen. Propositionen bifalles av sektionsmötet. d) Kemistyrelsens verksamhetsplan Emma Hermanson föredrar propositionen. Propositionen bifalles av sektionsmötet. e) Proposition om sektionsavgift Emma Hermansson föredrar propositionen. Propositionen bifalles av sektionsmötet. 11 Motioner a) Motion angående inval av masterstudentrepresentant Tobias Johannesson föredrar motionen. Motionen bifalles av sektionsmötet. 12 Kempressens prisutdelning August Runemark vinner priset: ett (1) kg mjöl och får därmed en (1) kudde samt en (1) flugsmälla. 13 Fyllnadsval KUU a) Sekreterare Simon Johansson söker posten som sekreterare. Sektionsmötet väljer Simon Johansson till sekreterare i KUU verksamhetsåret 2014 a) Medhjälpare Gaêlle-Sêta El-Achkar söker posten som medhjälpare. Sektionsmötet väljer Gaêlle-Sêta El-Achkar till medhjälpare i KUU verksamhetsåret

5 14 Fyllnadsval KARG a) Vice ordförande Karin Sahlin söker posten som vice ordförande. Sektionsmötet väljer Karin Sahlin till vice ordförande i KARG verksamhetsåret b) Medhjälpre Sofie Ek, Nicole Tobrand samt Derk De Muinck söker de tre (3) vakanta posterna som medhjälpare. Sektionsmötet väljer Sofie Ek, Nicole Tobrand och Derk De Muinck till medhjälpare i KARG verksamhetsåret Fyllnadsval Sektionsfotografer Viktoria Hedlund söker till Sektionsfotograf. Sektionsmötet väljer Viktoria Hedlund till Sektionsfotograf verksamhetsåret Val av Kempressen 2014 a) Ordförande Linnea Nilsson söker posten som ordförande. Sektionsmötet väljer Linnea Nilsson till ordförande i Kempressen verksamhetsåret b) Ekonomiansvarig Johanna Beiron söker posten som ekonomiansvarig. Sektionsmötet väljer Johanna Beiron till ekonomiansvarig i Kempressen verksamhetsåret c) Medhjälpare Johan Askmar, Eric Östermark, Viktor Wall-Engström, Gabriel Nyberg och August Runemark söker de fem (5) befintliga posterna som medhjälpare. Sektionsmötet väljer Johan Askmar, Eric Östermark, Viktor Wall-Engström, Gabriel Nyberg och August Runemark till medhjälpare i Kempresen verksamhetsåret

6 17 Val av ifk 2014 a) Ordförande Mattias Bengtson söker posten som ordförande. Sektionsmötet väljer Mattias Bengtsson till ordförande i ifk verksamhetsåret b) Ekonomiansvarig Elin Wallin söker posten som ekonomiansvarig Sektionsmötet väljer Elin Wallin till ekonomiansvarig i ifk verksamhetsåret c) Medhjälpare Jonathan Johansson, Pontus Arvidsson, Jimmy Örtendahl, Erik Kullberg, Sandra Franz och Daniel Bergqvist söker de fem (5) befintliga posterna som medhjälpare. d) Genom sluten votering väljer sektionsmötet Jonathan Johansson, Jimmy Örtendahl, Erik Kullberg, Sandra Franz och Daniel Bergqvist till medhjälpare i ifk verksamhetsåret Val av HÄKS 2014 a) Ordförande Marcus Svensson söker posten som ordförande. Sektionsmötet väljer Marcus Svensson till ordförande i HÄKS verksamhetsåret b) Kassör Linnéa Svensson söker posten som kassör. Sektionsmötet väljer Linnéa Svensson till kassör i HÄKS verksamhetsåret c) Kvasthilda Sara Juul söker posten som Kvasthilda. Sektionsmötet väljer Sara Juul till Kvasthilda i HÄKS verksamhetsåret d) Kvast Andreas Viggeborn söker posten som Kvast. Sektionsmötet väljer Andreas Viggeborn som Kvast i HÄKS verksamhetsåret e) Medhjälpare Felicia Eliason, Ylva Grampp samt Elin Henriksson söker de tre (3) befintliga posterna. Sektionsmötet väljer Felicia Eliason, Ylva Grampp samt Elin Henriksson till medhjälpare i HÄKS verksamhetsåret

7 19 Äskningar Kemistyrelsen har inte fått in några äskningar. 20 Styrets prisutdelning Lovisa Pilenås vinner priset. 21 Hildas punkt 22 Övriga frågor a) Pedagogiskt pris KUU informerar hur man röstar. 23 Sektionssången 24 Mötets avslutande Sektionsmötet avslutas 27 februari 2014 klockan av ordföranden. Magnus Walander Sekreterare Emma Hermansson Ordförande Göteborg 7

8 BILAGA 1: NARVARANDE/RÖSTLÄNGD 8

9 1 Maria Japlin 30 Erik Östermark 2 Linus Ögren 31 August Runemark 3 Emma Hermansson 32 Johan Askmar 4 Hanna Bengtsson 33 Gabriel Nyberg 5 Stefanus Ivarsson Bergenhem 34 Johanna Beiron 6 Markus Enmark 35 Linnéa Nilsson 7 Maria Bohman 36 Jonathan Carbol 8 Petter Dunås 37 Lea Jerre 9 Jessica Jakobsson 38 Axel Martinsson 10 Josefine Lundsten 39 Anders Lind 11 Mia Höök 40 Filip Svensson 12 Sandra Florén 41 Karin Sahlin 13 Simon Johansson 42 Henrik Sjövold 14 Lillian Fung 43 Victoria Davidsson 15 Gaêlle-Sêta El-Achkar 44 Alexander Schultz 16 Caroline Damgaard 45 Victoria Karlsson 17 Viktoria Hedlund 46 Eric Andersson 18 Sebastian Carbol 47 Erik Kullberg 19 Elin Henriksson 48 Pontus Arvidsson 20 Sara Juul 49 Jimmy Örtendahl 21 Andreas Viggeborn 50 Sandra Franz 22 Linnéa Svensson 51 Elin Wallin 23 Ylva Grampp 52 Frida Bilén 24 Marcus Svensson 53 Johanna Eriksson 25 Felicia Eliason 54 Alvina Westling 26 Mikael Beckius 55 Lisa Winberg 27 Derk de Muinck 56 Leonard Utbult 28 Viktor Wall Engström 57 Marcs Budesinsky 29 Johan Billton 58 Olivia Stenman 9

10 59 Hashm Alwardi 88 Patrik Friman 60 Martin Johansson 89 Jonathan Johnsson 61 Emilia Artursson 90 Roger Karlsson 62 Amanda Lundberg 91 Mikael Larsson 63 Maria Magnusson 92 Hanna Andersson 64 Josfein Johansson 93 Johanna Jonsson 65 Victor Strand 94 Malin Johnsson 66 Ina Sonne 95 Sofia Frändberg 67 Amanda Nilsson 96 Filip Nedin 68 Tove Udd 69 Maja Gustafsson 70 Hilda Sandström 71 Ida Holm 72 Emma Kihlberg 73 Sofie Ek 74 Otto Brodin 75 Jessica Rådh 76 Johan Gunnarsson 77 David Carlsson 78 Daniel Bergqvist 79 Jonathan Johansson 80 Mathias Bengtsson 81 Magnus Walander 82 Johan Öjerborn 83 Tobias Johannesson 84 Sara Larsson 85 Dennis Adolfsson 86 Mate Saric 87 Lovisa Pilenås 10

11 BILAGA 2: PROPOSITION ANGÅENDE BUDGET 11

12 BUDGET FÖR KEMISTYRET VERKSAMHETSÅRET 2014 UTGIFTER Annons Kempressen KP 2100 KUU K0K Kval 1500 ifk 9000 Sektionsfotografer 800 Kommittéutbildning 1500 Kickoffer Årskursmiddag 5500 Styrets profilkläder 2100 Skrivmaterial och info 1000 Bankavgifter 8000 Bokföringsprogram 2700 Lokalfondsbidrag (5% av sektionsavgift) 2000 Sektionsmöten 9600 Mottagningsaktiviteter 2000 Aspning 1500 Styrets tackkalas 4000 Representation Sektionshemsida 2400 Kopieringskostnader 1000 Lussebullsbak 500 Edgrens 20 Äskningar Disponibelt 2000 Serveringsutbildning 1200 Försäkring 1200 Lokalfonden års jubileum Summa utgifter INTÄKTER Sponsring Borealis Sponsring Skogsindustrin Sektionsavgift K-programmet Ki-programmet Summa inkomster

13 BILAGA 3: PROPOSITION ANGÅENDE VERKSAMHETSPLAN

14 VERKSAMHETSPLAN FÖR KEMISTYRET VERKSAMHETSÅRET 2014 Vision Sektionsstyrelsen skall jobba för att alla medlemmar skall ha en bra och trivsam studietid med utrymme för personlig utveckling. Övergripande mål 1. Att utveckla en stark sammanhållning inom sektionen samt öka kontakten med alumner. 2. Att underlätta arbetet för kommittéer och utskott på sektionen. 3. Att utveckla och förbättra kemisektionens hemsida. 4. Att förbättra studenternas situation i sektionens lokaler samt förbättra relationen med väktarna. 5. Att förbättra miljöarbetet på sektionen. 6. Att jobba för förbättrad gemenskap, kultur och tradition på sektionen. Mål med delmål 1. Att utveckla en stark sammanhållning inom sektionen samt öka kontakten med alumner. i. Se över och förbättra integreringen mellan program och årskurser inom sektionen. ii. Förbättra kommunikationen med alumner genom att implementera ett mentorskapsprogram på kemisektionen. iii. Utöka årskursrepresentanternas roll. iv. Utöka tillfällena för studiesociala aktiviteter för mastersstudenter. v. Utöka och förtydliga årskurs- och masterstudentrepresentantens roll. vi. Hålla en mottagning för mastersstudenter. vii. Tillsätta en 150-årsjubileumsarbetsgrupp. viii. Att hålla två till tre sektionsarrangemang varje läsperiod. ix. Erbjuda teambuilding för klasser. x. Jobba för bättre sammanhållning mellan kommittéerna. xi. Göra information lättillgänglig för internationella studenter. 2. Att underlätta arbetet för kommittéer och utskott på sektionen. i. Se över möjligheterna för att införskaffa ett webbaserat bokföringsprogram. ii. Förtydliga instruktioner för sektionens utskott och kommittéer. iii. Erbjuda stöd för utskott och kommittéer genom exempelvis utbildningar och teambuilding. iv. Ta fram en incidenthanteringsplan. v. Undersöka styrets uppbyggnad. vi. Undersöka möjligheten för nya bankkortavtal. vii. Införa ett digitalt röstsystem under sektionsmötena. 14

15 3. Att utveckla och förbättra kemisektionens hemsida. i. Uppmuntra till användandet av hemsidan och dess funktioner genom marknadsföring. ii. Underlätta åtkomsten av dokument samt utöka informationen på sektionens hemsida. iii. Se över möjligheten till digital bokningslista av t.ex. Fort NOx och projektor. 4. Att förbättra studenternas situation i sektionens lokaler samt förbättra relationen med väktarna. i. Se över hyres- och dispositionsavtal. ii. Undersöka funktion och syfte av larmet vid husväggen kring forskarhus 2. iii. Arbeta för en förbättrad relation med väktarna. iv. Undersöka möjligheterna för att införskaffa en ny dator till NOx. v. Undersöka möjligheten att sätta upp projektorn permanent i NOx. vi. Undersöka möjligheten att göra om tysta rummet på våning ett till grupprum. vii. Fortsatt utveckla Fort NOx arbetsgrupp. 5. Att förbättra miljöarbetet på sektionen. i. Se över möjligheterna att få kemisektionen miljöcertifierad. ii. Fortsatt utveckla sektionens miljöarbetsgrupp. 6. Att jobba för förbättrad kultur och tradition på sektionen. i. Öka förståelsen för traditioner inom kommittéerna. ii. Öka förståelsen för jämställdhet, likabehandling och kultur på sektionen. iii. Tillsätta en arkivarie för att behålla kemisektionens historia. Göteborg Emma Hermansson Sara Larsson Tobias Johannesson Johan Öjerborn Stefanus Bergenhem Hanna Bengtsson Manus Walander 15

16 BILAGA 4: PROPOSITION ANGÅENDE SEKTIONSAVGIFT 16

17 PROPOSITION ANGÅENDE FASTSTÄLLANDE AV SEKTIONSAVGIFT Bakgrund Tidigare år har vårmöte 1 haft som uppgift att fastställa sektionsavgiften för de två kommande terminerna. 29 mars 2012 beslutade kårfullmäktige att en gemensam sektionsavgift skall vara summan fyrtio (40) kronor per termin och teknolog. Därför känns det nu onödigt att föreslå en avgift utan det skall räcka att godkända den beslutade summan. Yrkande: Vi yrkar därför: Att: Reglementet ändras enligt följande: Från: Kapitel 4. Sektionsmötet 5.8 Mötesärenden Vårmöte 1 skall hållas senast den 15:e mars. Vårmöte 1 åligger a) Vårmöte 1 1. att till Chalmers Studentkårs Styrelse föreslå en sektionsavgift för de två kommande terminerna. Till: Kapitel 4. Sektionsmötet 5.8 Mötesärenden Vårmöte 1 skall hållas senast den 15:e mars. Vårmöte 1 åligger a) Vårmöte 1 1. att godkänna Kårfullmäktiges årligen bestämda sektionsavgift för de två kommande terminerna. 17

18 Göteborg Emma Hermansson Sara Larsson Tobias Johannesson Johan Öjerborn Stefanus Bergenhem Hanna Bengtsson Manus Walander 18

19 BILAGA 5: PROPOSITION ANGÅENDE ARKIVARIE 19

20 PROPOSITION ANGÅENDE INFÖRANDE AV NY FUNKTIONÄRSPOST; ARKIVARIE Bakgrund Kemisektionen har ett långt och spännande förflutet och för att bevara och lyfta fram gammal såväl som modern historia anser vi att en funktionär med titeln arkivarie bör införas. Arkivariens uppgift skulle bli att vara kunnig inom kemisektionens historia samt dokumentera gamla som nya händelser som är av intresse. Arkivarien skall även kunna återberätta kemisektionens historia vid passande tillfällen, såsom kemis 150-årsjubileum. Yrkande: Vi yrkar därför: Att: Det till reglementet läggs till följande: Kapitel 4. Funktionärer 4.6 Övriga funktionärer I) Arkivarie a) Arkivarien skall vara en person som ansvarar över att vara kunnig inom kemisektionens historia samt arkivera viktig information, gammal som ny. Arkivarien skall även under passande arrangemang dela med sig av kemis historia. Göteborg Emma Hermansson Sara Larsson Tobias Johannesson Johan Öjerborn Stefanus Bergenhem Hanna Bengtsson Manus Walander 20

21 BILAGA 6: PROPOSITION ANGÅENDE FÖRTYDLIGANDE AV ÅRSKURSREPRESENTANTENS ROLL 21

22 PROPOSITION ANGÅENDE FÖRTYDLIGANDE AV ÅRSKURSREPRESENTANTERS ROLL Bakgrund Då det idag är svårt för styret att se hur den studiesociala miljön är i klasserna, så tycker vi att det vore bra om årskursrepresentanterna även kunde vara klassernas representant i dessa frågor. Speciellt som sektionens StuderandeArbetsMiljöOmbuds samarbete med utbildningsutskottet har ökat. Det är även tänkt att StuderandeArbetsMiljöOmbudet ska delta på de KUU-möten då årskursrepresentanterna är närvarande. Yrkande: Vi yrkar därför: Att: Reglementet ändras enligt följande: Från: 8.3 Åligganden Till: d) Specifika poster samt föreningars åligganden 8.3 Åligganden XI) Årskursrepresentant åligger a) Att representera årskursen samt föra dess talan i Utbildningsutskottet samt att inhämta årskursens åsikt i frågor som är avsedda att behandlas inom Utbildningsutskottet. b) Att representera årskursen i Arbetsutskottet. d) Specifika poster samt föreningars åligganden XI) Årskursrepresentant åligger a) Att representera årskursen, föra dess talan i Utbildningsutskottet samt att inhämta årskursens åsikt i både utbildningsfrågor och studiesociala frågor som är avsedda att behandlas inom Utbildningsutskottet och tillsammans med sektionens StuderandeArbetsMiljöOmbud. b) Att representera årskursen i Arbetsutskottet. 22

23 Göteborg Emma Hermansson Sara Larsson Tobias Johannesson Johan Öjerborn Stefanus Bergenhem Hanna Bengtsson Manus Walander 23

24 BILAGA 7: MOTION ANGÅENDE INVAL AV MASTERSTUDENTREPRESENTANT 24

25 MOTION ANGÅENDE INVAL AV MASTERSTUDENTREPRESENTANT Bakgrund Idag väljs det in årskursrepresentanter för varje årskurs på kandidatnivå som ska representera årskursen i utbildningsutskottet. På masternivå är det masteransvarigs uppgift att leta upp någon som är frivillig att ta på sig uppdraget som masterstudentrepresentant, något som under hösten visat sig vara svårt. För att göra arbetsuppgiften tydligare och på så sätt kunna motivera fler personer till att vilja vara masterstudentrepresentant tycker vi att det borde väljas in en masterstudentrepresentant på liknande sätt som på kandidatnivån. Yrkande: Vi yrkar därför: Att: Reglementet ändras enligt följande: Från: 5.8 Mötesärende c) Höstmöte 1 Till: Höstmöte 1 skall hållas senast den 15: e oktober. Höstmöte 1 åligger 1. att välja en årskursrepresentant från årskurs ett. 2. att dela ut stadgar och reglementen. 3. att välja "Natten på Guldhedstorget" 4. behandla årsredovisningar och revisionsberättelser för föregående år. 5. välja in en ansvarig för teknologsektionens luciatåg 6. välja in en ansvarig för bakning av lussebullar till teknologsektionens luciafirande 7. att pröva frågan om ansvarsfrihet för de av föregående år 5.8 Mötesärenden c) Höstmöte 1 Höstmöte 1 skall hållas senast den 15: e oktober. Höstmöte 1 åligger 1. att välja en årskursrepresentant från årskurs ett. 2. att välja en masterstudentrepresentant för masterprogrammet Materials Chemistry and Nanotechnology 3. att dela ut stadgar och reglementen. 4. att välja "Natten på Guldhedstorget" 5. behandla årsredovisningar och revisionsberättelser för föregående år. 6. välja in en ansvarig för teknologsektionens luciatåg 7. välja in en ansvarig för bakning av lussebullar till teknologsektionens luciafirande 8. att pröva frågan om ansvarsfrihet för de av föregående år 25

26 Samt att: Det till reglementet läggs till följande: 8.3 Åligganden d) Specifika poster samt föreningars åligganden XII) Masterstudentrepresentant åligger a) Att representera studenterna på masterprogrammet Materials Chemistry and Nanotechnology, föra dess talan i Utbildningsutskottet samt att inhämta masterprogrammets åsikt i frågor som är avsedda att behandlas inom Utbildningsutskottet. Göteborg Tobias Johannesson Masteransvarig Johan Öjerborn Utbildningsansvarig 26

Mötet öppnas 14 februari 2014 klockan 17.38 av sektionsmötets talman, Maria Japlin. Föregående mötesprotokoll godkänns av sektionsmötet.

Mötet öppnas 14 februari 2014 klockan 17.38 av sektionsmötets talman, Maria Japlin. Föregående mötesprotokoll godkänns av sektionsmötet. PROTOKOLL VÅRMÖTE 2 Sektionsmöte den 14 maj 2014 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående mottagningens benämning Bilaga 3: Proposition angående Höstmöte 1 Bilaga 4: Proposition

Läs mer

Mötet öppnas 11 december 2014 klockan 18.00 av sektionsmötets talman, Maria Bohman.

Mötet öppnas 11 december 2014 klockan 18.00 av sektionsmötets talman, Maria Bohman. PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2 Sektionsmöte 11 december 2014 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående ändring av beslutsförhet i stadgarna Bilaga 3: Proposition angående förändring av

Läs mer

Protokoll vårmöte 2 Sektionsmöte den 6 maj 2013

Protokoll vårmöte 2 Sektionsmöte den 6 maj 2013 Protokoll vårmöte 2 Sektionsmöte den 6 maj 2013 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition om ekonomiansvariga i teknologsektionens kommittéer och utskott Bilaga 3: Proposition om ansvarig

Läs mer

Bilaga 2: Proposition angående revidering av verksamhet. Bilaga 3: Proposition angående tidsbegränsning för bokslut

Bilaga 2: Proposition angående revidering av verksamhet. Bilaga 3: Proposition angående tidsbegränsning för bokslut PROTOKOLL VÅRMÖTE 2 Sektionsmöte 20 maj 2015 Bilagor: Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående revidering av verksamhet Bilaga 3: Proposition angående tidsbegränsning för bokslut Bilaga

Läs mer

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson.

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson. PROTOKOLL VÅRMÖTE 1 Sektionsmöte 5 mars 2015 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses budget Bilaga 3: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses

Läs mer

Protokoll höstmöte 1 Sektionsmöte den 8 oktober 2013

Protokoll höstmöte 1 Sektionsmöte den 8 oktober 2013 Protokoll höstmöte 1 Sektionsmöte den 8 oktober 2013 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Motion angående utökandet av antalet fanbärare till två Bilaga 3: Motion angående utökandet med en

Läs mer

SEKTIONSMÖTE A- SEKTIONEN

SEKTIONSMÖTE A- SEKTIONEN SEKTIONSMÖTE A- SEKTIONEN KALLANDE: A- & AT- STYRET PLATS: VA- SALEN TID: 12.15-17.00 NÄRVARANDE (53) A1(14) Maria-Therese Lidenholm Frida Carlvik Emma Wahlfridsson Anisia Gorchkov Ashour Hermez Ebba Johansson

Läs mer

Bilaga 2: Proposition angående uppdelning av Arbetsmarknadsansvarig och Ordförande i KARG

Bilaga 2: Proposition angående uppdelning av Arbetsmarknadsansvarig och Ordförande i KARG PROTOKOLL HÖSTMÖTE 1 Sektionsmöte 6 oktober 2016 Bilagor Bilaga 1: Närvarolista/ Röstlängd Bilaga 2: Proposition angående uppdelning av Arbetsmarknadsansvarig och Ordförande i KARG Bilaga 3: Proposition

Läs mer

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge.

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge. Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår 2008-12-05 Sida 1 (6) F-TEKNOLOGSEKTIONEN PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONSMÖTE 2008-11-25 Tid: 15:30-00:30 Plats: HB1 1 MÖTETS ÖPPNANDE Något försenat öppnades sektionsmötet

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17 s första ordinarie höstmöte Plats: HA1 HA1 Tid: 12:00 13:00 och 17:15 à Tisdagen den 17 September kl. 12:00 1 Mötets öppnande Erik Hansson förklarar mötet öppnat 12.05. 2 Adjungeringar Lisa Hanse, Lisa

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2

Protokoll från Sektionsmöte 2 Protokoll från Sektionsmöte 2 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande.

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande. 1 Mötets öppnande Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Hanna Kowalska Elleberg

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

PROTOKOLL HÖSTMÖTE 1. Sektionsmöte den 7 oktober Bilagor

PROTOKOLL HÖSTMÖTE 1. Sektionsmöte den 7 oktober Bilagor PROTOKOLL HÖSTMÖTE 1 Sektionsmöte den 7 oktober 2015 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Beslutsuppföljning; proposition angående höstmöte 2:s åligganden Bilaga 3: Beslutsuppföljning; proposition

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Årsmöte :00 A117 1(6)

Art Datum Tid Plats Sida Årsmöte :00 A117 1(6) Årsmöte 2014-09- 29 18:00 A117 1(6) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklaras mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande väljs Daniel Karlsson, till

Läs mer

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN s styrelsemöte 2011-11-07 Plats: Konferensrummet Tid: Måndag den 7:e Nov 12.05 Närvarande: Alexander Kärkkäinen, Josefin Bertilsson, Celia Nuldén, Martin Holm, Emma Johansson & Fredrik Granum 1 Mötets

Läs mer

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 1 Mötets öppnande Fiona Rolander (ordf styrit) förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Sektionen väljer Josef

Läs mer

Protokoll Februarimötet

Protokoll Februarimötet Protokoll Februarimötet 1. Preliminärer a) Mötet öppnades kl. 17:59. b) Mötet ansågs stadgeenligt utlyst. c) Amanda Reinsjö, Carl Stenbratt och David Thiringer adjungerades in med närvaro- och yttranderätt.

Läs mer

MÅNDAG. Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp. Tennisskola Mini & miditennis

MÅNDAG. Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp. Tennisskola Mini & miditennis Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp MÅNDAG Tennisskola Mini & miditennis 08.00-10.00 TP 07.45-10.00 SAMUEL 16.00-17.00 16.00-17.00 SAMUEL Amanda Sjöholm Elin Kumlin Olivia Svensson Saga Alenäs

Läs mer

Deltagarlista Östersjöspelen 2009

Deltagarlista Östersjöspelen 2009 Deltagarlista Östersjöspelen 2009 Karlskrona 2009-10-17-2009-10-18 Älmhults BMK (Älm) Olivia Gunnarsson Emelie Hansson Sofia Gustafsson Amanda Karlsson Selma Hansson Hilda Gunnarsson Emma Karlsson Erika

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund.

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:41 den 12 maj 2015 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Mattias

Läs mer

Reglemente för Teknologsektionen K

Reglemente för Teknologsektionen K Reglemente för Teknologsektionen K 0 Innehållsförteckning Kapitel 1. Ändamål... 2 Kapitel 2. Medlemskap... 3 Kapitel 3. Organisation... 4 Kapitel 4. Funktionärer... 5 Kapitel 5. Sektionsmötet... 7 Kapitel

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets ordförande Viktor Mellgren (IT08) väljs som mötets ordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat.

1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. Rickard Nilsson går igenom

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

11D227, Karlstads universitet 2011-05-10 klockan 16.30

11D227, Karlstads universitet 2011-05-10 klockan 16.30 Sida 1 av 5 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Christian Lidén Maria Simes Emma Hellqvist Annica Marmolin Victor Karlsson Jimmy Vestlund Niklas Janebrink Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ordf.

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4 s styrelsemöte 2014-09-08 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 8:e september Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Erik Kvarnström, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren 1 Mötets öppnande

Läs mer

SEKTIONSMÖTE A-SEKTIONEN

SEKTIONSMÖTE A-SEKTIONEN SEKTIONSMÖTE A-SEKTIONEN KALLANDE: A- & AT-STYRET PLATS: VA-SALEN TID: 12.00-14.12 NÄRVARANDE (60) A1(0) AT1(4) Elin Olsson Hedda Egerlid Einar Persson Diederik De Vries A2(8) Lovisa Stadig Roswall Sofia

Läs mer

Vårmöte #1, VT 2015. Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa

Vårmöte #1, VT 2015. Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa Vårmöte #1, VT 2015 Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa 1 Mötets öppnande Mötet förklaras enhälligt öppnat. 2 Val av mötesordförande Caroline Hansson väljs enhälligt till mötesordförande.

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens vice ordförande Michael Janfjord förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Handlingar SM 2 2015/2016

Handlingar SM 2 2015/2016 Handlingar SM 2 2015/2016 Plats: K2, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM2 2015-11-09 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 2 Tid: Måndagen den 7 december, klockan 18:01

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets ordförande Mathias Forssén (IT10) väljs som mötets ordförande. 3 Val av

Läs mer

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida. 1. SOFMÖ 2. Val av mötesordförande Rasmus Kjellén, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Rasmus Kjellén till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Amanda Oskarsson

Läs mer

CHALMERS KEMITEKNOLOGSEKTION K STADGAR CHALMERS STUDENTKÅR

CHALMERS KEMITEKNOLOGSEKTION K STADGAR CHALMERS STUDENTKÅR CHALMERS KEMITEKNOLOGSEKTION K CHALMERS STUDENTKÅR INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄNDAMÅL... 5 1.1 Ändamål... 5 MEDLEMSKAP... 6 2.1 Medlemskap... 6 2.2 Skyldigheter... 6 2.3 Rättigheter... 6 ORGANISATION... 7 3.1

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP41.

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP41. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Magnus Karlsson, Inspektor Moa Eriksson, Valberedningen Eric

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr. 817606-6333) Föreningen Energisystemteknologerna ES-sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 23 november 2011 1 Mötets öppnande Styrelseordförande Martin

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Marcus Sundberg väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Patric Westberg (styrit)

Läs mer

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Linus Färnstrand (IT1) och Kristofer Edvardson (IT1) väljs som justerare tillika rösträknare.

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Linus Färnstrand (IT1) och Kristofer Edvardson (IT1) väljs som justerare tillika rösträknare. 1 Mötets öppnande Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Stadga för Teknologsektionen K

Stadga för Teknologsektionen K Stadga för Teknologsektionen K Innehållsförteckning Kapitel 1. Ändamål...2 Kapitel 2. Medlemskap... 3 Kapitel 3. Organisation...4 Kapitel 4. Funktionärer... 5 Kapitel 5. Sektionsmötet... 6 Kapitel 6. Valberedning...8

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1.

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1. Datum: 2014-03-26 Närvarande: 50, varav 9 styrelsemedlemmar och 5 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar

Läs mer

6 Godkännande av mötets föredragningslista

6 Godkännande av mötets föredragningslista Protokoll för IT-sektionens stormöte 2015-05-07 Närvarande styrelsemedlemmar: Andreas Lelli (Ordförande), Mikaela Eriksson (Vice Ordförande), Filip Gölander (Sekreterare), Tim Svensson (Sportchef), Patrik

Läs mer

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum Datum 2013-02-26 Närvarande: 50, varav 8 styrelsemedlemmar och 3 adjungerade. Se Bilaga 1. Dagordning 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar 00101

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 E632 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 E632 1(5) Sektionsmöte 2016-09- 28 18:30 E632 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Alexander Bergström förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Alexander

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

SydOstSmashen ProViva 2009. 7-8 feb 2009

SydOstSmashen ProViva 2009. 7-8 feb 2009 7-8 feb 2009 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Mötesprotokoll för höststämman

Mötesprotokoll för höststämman Sid. 1(5) Mötesprotokoll för höststämman 2006-11-14 Plats: Högskolan Gjuterigatan, Jönköping. Närvarande: Jennie Ståhl, Lasse Ulvemo, Marcus Rangell, Sebastian Öwall, Daniel Martinsson, Magnus Törnqvist,

Läs mer

Vårterminsmötesprotokoll

Vårterminsmötesprotokoll Vårterminsmötesprotokoll Närvaro: Mattias Axelsson D96 Talman Christian Berling D00 Sekreterare Jonas Hörström D99 Anders Rangevall D98 (tom 20) Fredrik Salomonsson D98 Johan Persson D99 Torbjörn Eklund

Läs mer

Fullmäktige VT 2010 (Vår-FUM 2010)

Fullmäktige VT 2010 (Vår-FUM 2010) Fullmäktige VT 2010 (Vår-FUM 2010) Sammanträdande organ: Linköping Tid: Onsdagen den 19 maj kl 18.00 Plats: Almen Närvarande: Kursrepresentanter: Helge Petersson helpe064 Theo Bodin thebo372 Sandra Appadu

Läs mer

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 19. Mötets öppnande Ordförande Sigurjon Einarsson förklarar mötet öppnat. 20. Val av fullmaktskontrollant Moa Berggren valdes som fullmaktskontrollant.

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :00 C305 1(6)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :00 C305 1(6) Sektionsmöte 2 2014-11- 19 18:00 C305 1(6) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklarar mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande väljs Daniel Smirat,

Läs mer

Föredragare: Martin Svensson. Till mötesordförande väljs Martin Svensson. Till mötessekreterare väljs Filip Lanneld.

Föredragare: Martin Svensson. Till mötesordförande väljs Martin Svensson. Till mötessekreterare väljs Filip Lanneld. 1 Inledande formalia Föredragare: Martin Svensson 1.1 Mötet öppnas Martin Svensson förklarar mötet öppnat klockan 17:07 den 20:e maj 2014 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Martin

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 A117 1(7)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 A117 1(7) Sektionsmöte 2015-04- 21 18:30 A117 1(7) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel Smirat,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 02 27, HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande.

Läs mer

1 Mötets öppnande. 2 Formalia. 2.1 Fastställning av röstlängd. 2.2 Val av mötesordförande. 2.3 Val av mötessekreterare. 2.4 Val av protokolljusterare

1 Mötets öppnande. 2 Formalia. 2.1 Fastställning av röstlängd. 2.2 Val av mötesordförande. 2.3 Val av mötessekreterare. 2.4 Val av protokolljusterare Datum: 2016-11-15 Tid: 17:15 Plats: Klassrum 1111 ITC Närvarande: Aleksander Lundqvist, Simon Lövgren, Fredrik Svensson, Daniel Ahlbom, Jakob Mattsson, Marcus Granberg, Benjamin Ek, Erik Fransson, Mika

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-20 #28

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-20 #28 s styrelsemöte 2015-04-20 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 20:e april Närvarande: Alexander Malmberg, Erik Kvarnström, Dennis Norman, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren, Elin Andersson

Läs mer

Mötesanteckningar KU11

Mötesanteckningar KU11 Mötesanteckningar 11 Plats: Maskinhuset, Johanneberg Tid: 9 maj 2013 klockan 17:30 ca 20:00 Deltagare: David Ådvall, D-sektionen Jens Henriksson, Z-sektionen Michel Wester, I-sektionen Edvin Bergman, M-sektionen

Läs mer

Protokoll Vårmötet. 1. Preliminärer. 2. Beslutsuppföljning. 3. Meddelanden. Mötet startades med att alla närvarande var med på ett sektionsfoto.

Protokoll Vårmötet. 1. Preliminärer. 2. Beslutsuppföljning. 3. Meddelanden. Mötet startades med att alla närvarande var med på ett sektionsfoto. Protokoll Vårmötet 1. Preliminärer Mötet startades med alla närvarande var med på ett sektionsfoto. a) Mötets öppnande, 18.09. b) Mötets ansågs vara stadgaenligt upplyst. c) Adjungeringar. d) Föredragningslistan

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Protokoll Fullmäktige 1 HT07 Protokoll från s Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Närvarande: Kursrepresentanter s Styrelse Erik Kempe T2 Mikael Edström Informationsansvarig

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Torsdag 16/10 2014 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00.1 Mötets öppnande. Kristian Kull förklarar mötet öppnat kl.17.29..2

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Sidan 1 av 6 Kl: 12.00 Mötesnummer: 11-2013/2014 Plats: Styretrummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson saadam Kassör

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Protokoll för Sektionsmöte för Kf/Kb-sektionen

Protokoll för Sektionsmöte för Kf/Kb-sektionen Protokoll för Sektionsmöte för Kf/Kb-sektionen 20021002 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av styrelsens ordförande Daniel Cedercrantz. 2. Mötets stadgeenliga utlysande Mötet fanns vara stadgeenligt utlyst.

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet klockan 18:15. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande.

Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet klockan 18:15. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 05 08, HA4 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet klockan 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-27 #29

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-27 #29 s styrelsemöte 2015-04-27 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 27:e april Närvarande: Erik Kvarnström, Dennis Norman, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren, Elin Andersson 1 Mötets öppnande

Läs mer

Gren 1, 4x50m Medley Damer, Finaler Plac.Namn Född Förening 50m Tid Statu

Gren 1, 4x50m Medley Damer, Finaler Plac.Namn Född Förening 50m Tid Statu Sida: 1 Resultat Totalt - Officiell Tävling: Seriesim Tävlingsort: Höganäs Arrangör: Höganäs SS Tävlingsledare: Annette Bergendorf Tävlingssekreterare: Tobias Tillheden Gren 1, 4x50m Medley Damer, Finaler

Läs mer

EW NB FB DK. Sektionen för Elektronikdesign Organisationsnummer: 825003-5493 Protokoll höstmöte 2015. Datum: 2015-10-15

EW NB FB DK. Sektionen för Elektronikdesign Organisationsnummer: 825003-5493 Protokoll höstmöte 2015. Datum: 2015-10-15 Datum: 2015-10-15 Närvarande: 55, varav 9 styrelsemedlemmar och 13 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Protokoll, D-sektionens vintermöte 2017

Protokoll, D-sektionens vintermöte 2017 Protokoll, D-sektionens vintermöte 2017 Plats: C2, C-huset Datum: 2017-01-30 Tid: 17:15 Firmatecknare verksamhetsår 16/17 (20160701 20170630) Ordförande - Sofie Eskilsson Kassör Christoffer Nilsson 1.

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Onsdag 9/10 2013 Gröjersalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 18.00 23.00.1 Mötets öppnande. Kristian kull förklarade mötet öppnat klockan 18:28..2

Läs mer