Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare."

Transkript

1 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. 4 Val av mötets justerare tillika rösträknare Erik Risfelt (IT13) och Victor Nilsson (IT12) väljs till mötets justerare tillika rösträknare. 5 Närvarande IT13: 31st IT12: 19st IT11: 10st IT10: 9st IT09: 2st. Totalt 66st. 6 Mötets behöriga utlysande Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst. Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

2 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 7 Fastställande av mötets dagordning a) Förslag på flytt av 14 till efter 9 8 Adjungeringar Samuel Bengmark adjungeras in med närvaro och yttranderätt. 9 Meddelanden a) Kårledningen Johanna Svensson 1. Informerar om att söka kårledningen. 2. Stort projekt i härryda, ny bastu och renovering. 3. Det går nu att söka på alla medlemmar på chalmers.se, Lillagröna kommer tas bort. 4. Chalmers kommer ha studentpass på pubrundan. 5. Studentrösten: Istället för utbildningsveckorna 6. Studiemedel: Kårstyrlesen vill inte att studiebidraget skall öka. De skall jobba vidare med frågan. b) styrit Aspning 1. styrit börjar sin aspningen i Läsperiod 4 som t.ex. styrlesekalas, diskussionskvällar mm. c) styrit Medlemsnyttoenkät 1. Medlemsnyttoenkät: Alla gillar sektionen och bra feedback, där många från sektionen vill ha större lokal och mer event för masterstudenterna. d) FuM Gabriel Krabban Andersson 1. Arbetsgrupp för att sätta upp mål och visions dokument 2. Kåren kommer kanske att struktureras om genom att flytta ut CHARM gruppen och flytta om arrangemangsdelarna och göra socialaenheten större. 3. Vill man vara med i FuM så kan man ställa upp som intresserad Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

3 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 och ha möjlighet att komma med som kandidat eller valförbund, den närmaste tiden. e) Inspektor Samuel Bengmark 1. Var med i början av IT programmet starts. 2. Att vara inspektor innebär att föra vidare kontinuiteten för IT sektionen och kommer vara med ett tag till. f) Cortègebyggarlaget Rolén 1. Måste skriva på bygglappen för att få vara med och bygga. g) TODO lista efter fest Mjölnir 1. Många har inte städat efter sig vid fest så P.R.I.T. inför en TODO lista på vad man skall göra efter ett arrangemang. 10 Propositioner a) Ändring av stadga (Andra läsningen) Andreas Rolén (IT11) föredrar propositionen. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen i sin helhet. b) Ändring av stadga (Andra läsningen) Andreas Rolén (IT11) föredrar propositionen. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen i sin helhet. c) Ändring av stadga & (Andra läsningen) Andreas Rolén (IT11) föredrar propositionen. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen i sin helhet. d) Upprivning av sektionsmötesbeslut ang. CapsIT Andreas Rolén (IT11) yrkar på upprivning av intresseföreningen CapsIT. Johanna förklarar att i kårens stadgar står det att medlemmarna skall följa Chalmers policy, vilket innebär att man inte får ha någon intresseförening. Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

4 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 Henry Yang (IT13) undrar varför häfvföreningar får finnas. Johanna svarar med att häv görs med lättöl och därav okej men vid caps förtär man oftast starksprit. Johan Andersson (IT11) undrar varför man får arrangera beerpong vid qasquen. Johanna svarar med att det är en nattklubb och därför är det okej. Marika Hansson (IT10) undrar om kåren kommer att jobba på alkoholkulturen på Chalmers. Johanna svarar med att kåren jobbar mycket med den här frågan. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen i sin helhet. e) Sektionsförfrågan kring Kandidatmiddagen Andreas Rolén (IT11) föredrar sektionsförfrågan. ArmIT undrar hur stor del kr är av hela ITs budget Magnus Larsson svarar att det är mindre än 20% av den totala budgeten. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen i sin helhet. 11 Verksamhetsrapport a) styrit Andreas Rolén (IT11) föredrar styrit 13/14s verksamhetsrapport enligt bilaga och svarar på frågor. b) snit Niclas Alexandersson (IT11) föredrar snit 13/14s verksamhetsrapport enligt bilaga och svarar på frågor. c) NollKIT Hampus Dahlin (IT13) föredrar NollKIT 14s verksamhetsrapport enligt bilaga och svarar på frågor. Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

5 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 d) P.R.I.T. Markus Bergland (IT13) föredrar P.R.I.T. 14s verksamhetsrapport enligt bilaga och svarar på frågor. e) sexit Edvard Hübinette (IT13) föredrar sexit 14s verksamhetsrapport enligt bilaga och svarar på frågor. f) fritid Andreas Rolén (IT11) föredrar fritid 13/14s verksamhetsrapport enligt bilaga och svarar på frågor. g) armit John Johansson (IT10) föredrar armit 13/14s verksamhetsrapport enligt bilaga och svarar på frågor. h) digit Max Witt (IT10) föredrar digits 13/14s verksamhetsrapport enligt bilaga och svarar på frågor. i) FanbärerIT Niklas Wärvik (IT10) föredrar FanbärerIT 14s verksamhetsrapport enligt bilaga och svarar på frågor. 12 Revisionsberättelse Cecilia Geijer (IT10) föredrar revisorernas revisionsberättelse 13 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser a) PRIT13 Johan Andersson (IT11) och Sara Johansson (IT12) presenterar P.R.I.T.s verksamhetsår och resultat. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen i sin helhet. Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

6 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 14 Verksamhetsplaner och budgetar a) sexit14 Edvard Hübinette (IT13) och Julia Friberg (IT12) föredrar verksamhetsplan och budget enligt bilaga. Niklas Wärvik (IT10) yrkar på: att lägga till Kostnader: Halloween 3800kr Finsittning 3000kr Arrangemang kr Inkomster: Halloween 3800kr Finsittning 6000kr i budgeten. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet väljer att bifalla budgeten med tillägget från att satsen. b) PRIT14 Markus Bergland (IT13) och Lisa Lipkin (IT13) föredrar verksamhetsplan och budget enligt bilaga. Markus Bergland (IT13) yrkar på att: lägga till punkten representation på 7000kr i budgeten. Marika Hansson (IT10) yrkar på att: lägga till samma summa för utgiften som inkomsten är för Rust för hubben och aspningen. Lisa Lipkin (IT13) yrkar på att: lägga till en utgift på 5000kr för Underhåll av hubben. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet väljer att bifalla budgeten med tilläggen från alla tre att satserna. c) NollKIT14 Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

7 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 Hampus Dahlin (IT13) föredrar verksamhetsplan och budget enligt bilaga. John Johansson (IT11) yrkar på att: Lägga till 2500kr för inkomster för modulen. Hampus Dahlin (IT13) yrkar på att: Höja avgift för sunfleet till 3500kr. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet väljer att bifalla budgeten med tilläggen från de två att satserna. d) FanbärerIT14 Niklas Wärvik (IT10) föredrar verksamhetsplan och budget enligt bilaga Fika 15 Motioner Mötet ajourneras klockan 20:47 och återupptas igen 21:10. a) Motion om antalet förtroendeposter och ledamöter i digit Johan Andersson (IT11) lyfter motionen. Andreas Rolén (IT11) presenterar styrits yttrande enligt bilaga. Sektionsmötet beslutar enhälligt att bifalla motionen i sin helhet Andreas Rolén (IT11) yrkar på direkt justering av paragraf 15 av mötesprotokollet. Sektionsmötet beslutar att direkt justera paragraf Fyllnadsval a) PRIT Johan Magnusson (IT12) ställer sig som intresserad av att sitta som ledamot i P.R.I.T. 14. Johan Magnusson (IT12) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Johan Magnusson (IT12) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den nominerade. Johan Magnusson (IT12) väljs enhälligt till ledamot i P.R.I.T. 14. Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

8 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 17 Personval a) digit Pontus Malm (IT12) ställer sig som intresserad av att sitta som ordförande i digit 14/15. Pontus Malm (IT12) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Pontus Malm (IT12) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den nominerade. Pontus Malm (IT12) väljs enhälligt till ordförande i digit 14/15. Christoffer Medin (IT12) ställer sig som intresserad av att sitta som kassör i digit 14/15. Christoffer Medin (IT12) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Christoffer Medin (IT12) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den nominerade. Christoffer Medin (IT12) väljs enhälligt till kassör i digit 14/15. Emil Edholm (IT11), André Samuelsson (IT13), Adrian Bjugård (IT11), Johan Lindskogen (IT11), Mattias Nilsen (IT13), Henry Yang (IT13), Pierre Krafft (IT13), Ivar Josefsson (IT13) och David Hallberg Jönsson (IT13) nominerar sig till ledamotsposter i digit 14/15. Samtliga kandidater förutom Emil Edholm (IT11) lämnar rummet. Emil presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Emil lämnar rummet. André Samuelsson (IT13) kommer tillbaka in i rummet. André presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. André lämnar rummet. Adrian Bjugård (IT11) kommer tillbaka in i rummet. Adrian presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Adrian lämnar rummet. Johan Lindskogen (IT11) kommer tillbaka in i rummet. Johan presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Johan lämnar rummet. Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

9 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 Mattias Nilsen (IT13) kommer tillbaka in i rummet. Mattias presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Mattias lämnar rummet. Henry Yang (IT13) kommer tillbaka in i rummet. Henry presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Henry lämnar rummet. Pierre Krafft (IT13) kommer tillbaka in i rummet. Pierre presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Pierre lämnar rummet. Ivar Josefsson (IT13) kommer tillbaka in i rummet. Ivar presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Ivar lämnar rummet. David Hallberg Jönsson (IT13) kommer tillbaka in i rummet. David presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. David lämnar rummet. Andreas Rolén yrkar på att riva upp paragraf 4 och välja nya rösträknare tillika justerare, då rösträknare är nominerad. Sektionen beslutar att riva upp paragraf 4. Sektionsmötet är redo att gå till beslut. Andreas Rolén (IT11) begär sluten votering. Mötet ajourneras. Mötet återupptas. Sektionsmötet beslutar att välja in Emil Edholm (IT11), André Samuelsson (IT13), Adrian Bjugård (IT11), Johan Lindskogen (IT11), Ivar Josefsson (IT13) och Mattias Nilsen (IT13) till ledamöter i digit 14/15.. b) ArmIT Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

10 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 Sebastian Sandberg (IT13) ställer sig som intresserad av att sitta som ordförande i ArmIT 14/15. Sebastian presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Sebastian lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den nominerade. Sebastian väljs enhälligt till ordförande i ArmIT 14/15. Simon Takman (IT13) har nominerat sig som att sitta som kassör i ArmIT 14/15, men närvarar ej på sektionsmötet. styrit presenterar frågor som Simon har svaret på. Diskussionen släpps fri angående den nominerade. Simon väljs enhälligt till kassör i ArmIT 14/15. Joel Tegman (IT13) ställer sig som intresserad av att sitta som sekreterare ArmIT 14/15. Joel presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Joel lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den nominerade. Joel väljs enhälligt till sekreterare i ArmIT 14/15. Armand Ghaffarpour (IT13), Victor Larsson (IT13), Simon Arnesson (IT13) och Axel Niklasson (IT13) nominerar sig till ledamotsposter i ArmIT 14/15. Samtliga förutom Armand Ghaffarpour (IT13) lämnar rummet. Armand presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Armand lämnar rummet. Simon Arnesson (IT13) kommer tillbaka in i rummet. Simon presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Simon lämnar rummet. Victor Larsson (IT13) kommer tillbaka in i rummet. Victor presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Victor lämnar rummet. Axel Niklasson (IT13) kommer tillbaka in i rummet. Axelpresenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Axellämnar rummet. Diskussionen släpps fri angående de nominerade. Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

11 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 Sektionsmötet är redo att gå till beslut. Sektionsmötet beslutar att välja in Armand Ghaffarpour (IT13), Victor Larsson (IT13), Simon Arnesson (IT13) och Axel Niklasson (IT13) som ledamöter i ArmIT 14/ Övriga frågor Inga övriga frågor. 19 Mötets avslutande Andreas Rolén avslutar mötet klockan 23:32. Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

12 Sektionsmötet för Teknologsektionen Informationsteknik av styrit Ändring av stadga för inval av revisorer (Andra läsningen) Bakgrund: I dagsläget säger vår stadga att det ska vara 2 revisorer. Då det inte finns något direkt problem med att ha fler än 2 revisorer känns det onödigt att stadgarna låser sektionen vid detta. Det är dock viktigt att det finns minst 2 revisorer och att antalet inte blir för stort. Förslag: Vi yrkar på Att Paragraf Inval i stadgarna: Sektionsmötet utser två lekmannarevisorer med uppgift att granska sektionens verksamhet och ekonomi under verksamhetsåret. Ändras till: Sektionsmötet utser två till fyra lekmannarevisorer med uppgift att granska sektionens verksamhet och ekonomi under verksamhetsåret.

13 Sektionsmötet för Teknologsektionen Informationsteknik av styrit Ändring av stadga för förutsättningar för revisorer (Andra läsningen) Bakgrund: I dagsläget säger vår sektions stadga ingenting om att sektionens lekmannarevisorer ska vara ansvarsbefriade från tidigare ansvarsuppdrag som ordförande eller kassör inom något organ på sektionen. Då det har varit kutym att lekmannarevisorerna ska vara det, så känns det rimligt att även föra in det i stadgarna. Förslag: Vi yrkar på Att Paragraf Förutsättningar i stadgarna: Sektionens revisorer kan ej inneha posten som ordförande eller kassör i sektionsstyrelse, studienämnd eller sektionskommittéer på sektionen under sitt verksamhetsår. Ändras till: Sektionens revisorer kan ej inneha posten som ordförande eller kassör i sektionsstyrelse, studienämnd eller sektionskommittéer på sektionen under sitt verksamhetsår. Sektionens revisorer ska vara ansvarsbefriade från eventuella ansvarsuppdrag inom sektionen. Med ansvarsuppdrag menas innehav av posten ordförande eller kassör i någon av sektionens kommittéer, nämnder eller styrelser

14 Sektionsmötet för Teknologsektionen Informationsteknik av styrit Ändring av stadga för sektionens verksamhetsplan (Andra läsningen) Bakgrund: När man blir invald i sektionens styrelse kan det vara väldigt svårt att veta vad som behöver göras och var som man kan göra. Förgående styrelse har förhoppningsvis lämnat tips på vad man kan göra, men det är svårt att komma igång med sitt arbete snabbt. Så för att kontinuiteten ska fungera bättre samt att sektionen ska ha lättare för att bedriva långsiktiga projekt föreslår vi att den avgående sektionsstyrelsen gör en preliminär verksamhetsplan för nästkommande sektionsstyrelse. Förslag: Vi yrkar på Att Paragraf Första ordinarie höstmötet i stadgarna: Det åligger sektionsmötet att på första ordinarie höstmötet välja valberedning, revisorer samt behandla års och revisionsberättelse och ansvarsfrihet för föregående läsårs sektionsstyrelse och studienämnd. Det åligger sektionsmötet att fastställa budget för sektionen. Ändras till: Det åligger sektionsmötet att på första ordinarie höstmötet välja valberedning, revisorer samt behandla års och revisionsberättelse och ansvarsfrihet för föregående läsårs sektionsstyrelse och studienämnd. Det åligger sektionsmötet att fastställa budget samt verksamhetsplan för sektionen. Att Paragraf Andra ordinarie vårmötet i stadgarna: Det åligger sektionsmötet att på andra ordinarie vårmötet välja medlemmar till sektionsstyrelsen och studienämnd. Det åligger sektionsmötet att fastställa preliminär budget för sektionen. Det åligger sektionsmötet att på andra ordinarie vårmötet fastslå sektionsavgift för nästkommande läsår. Ändras till: Det åligger sektionsmötet att på andra ordinarie vårmötet välja medlemmar till sektionsstyrelsen och studienämnd. Det åligger sektionsmötet att fastställa preliminär budget samt verksamhetsplan för sektionen. Det åligger sektionsmötet att på andra ordinarie vårmötet fastslå sektionsavgift för nästkommande läsår.

15 Upprivning av sektionsmötesbeslut Sektionsmötet för Teknologsektionen Informationsteknik av styrit Bakgrund: På förra sektionsmötet tog sektionen ett beslut att skriva in intresseföreningen CapsIT i sektionens reglemente. Då detta beslut visade sig i efterhand strida mot Chalmers Studentkårs alkoholpolicy krävs det att sektionsmötet river upp samma beslut för att inte bryta mot det verksamhetsavtal sektionen lyder under. Förslag: Vi yrkar på Att Beslutet om att godkänna motionen Caps IT ( 15 a. förra mötet) rivs upp.

16 Sektionsmötet för Teknologsektionen Informationsteknik av styrit Sektionsförfrågan kring Kandidatmiddagen Bakgrund: År 2013 anordnade Teknologsektionen Informationsteknik sin första kandidatmiddag. Middagen var otroligt lyckad och är av bland annat IT sektionens programledning uttalad som det bästa arrangemanget på sektionen någonsin. För att denna middag, som vi i framtiden hoppas blir en tradition, ska leva vidare behövs ett större grundkapital för att garantera att middagen blir av i år. Sektionen har kontaktat företag samt skickat in en teknologsektionsäskning till kårledningen, vilket förhoppningsvis kommer att resultera i inkomster för detta arrangemang. Det finns inte en garanterad summa från dessa sponsorer, vilket gör att middagens genomförande inte kan garanteras utan ett ekonomiskt stöd från sektionen. Då sektionens ekonomi i dagsläget är stabil och har ett rejält överskott anser vi att sektionen kan och bör stötta detta arrangemang. Förslag: Vi yrkar på Att styrit får använda upp till 100,000 av sektionens pengar att investera i kandidatmiddagen.

17 styrits Verksamhetsrapport LP3 I styrits verksamhetsplan finns det fem stycken punkter som styrit har valt att jobba med under året lite mer. Självklart har styrit deltagit i olika möten med utskott och annat skoj även denna läsperioden. En mindre rolig händelse är problematiken kring föreningen CapsIT som togs upp förra sektionsmötet. Tillsammans med kårledningen har vi dock nått den enda möjliga lösningen vilket är att riva upp beslutet från förra mötet. Verksamhetsplan, mål & vision Förra sektionsmötet hoppades styrit att det skulle finnas tid i LP3 att ta fram ett mål och visions dokument, tyvärr har den tiden inte funnits. Istället kommer styrit jobba med dokumentet under LP4 och lägga en proposition om det på nästa sektionsmöte. En preliminär verksamhetsplan kommer skrivas tillsammans med asparna i LP4 och förhoppningsvis klubbas igenom enligt de nya stadgarna kring detta. Ett synligt styrit Jobbet med att vara synliga är något som styrit jobbar med kontinuerligt genom att försöka vara representerade på så många arrangemang som möjligt och försöka umgås med sektionens medlemmar i den mån vi hinner. Vi har även planerat in ett styrekalas i LP4 dit alla sektionsstyrelser kommer bli bjudna. Sektionsmötet Den här punkten var något vi jobbade med mer i höstas och något som vi inte haft så stort fokus på denna läsperioden. Vi har dock tillsammans med kommittéerna och föreningarna gjort om så att inte bara PRIT lagar mat till sektionsmötet utan att alla föreningar och kommittéer hjälps åt med alla sektionsmöten under ett år. Vi kan även återigen berätta att vi slog rekord i kategorin Flest närvarande på förra sektionsmötet igen. Sektionslokal Denna punkten är en otroligt långdragen punkt men vi hoppas kunna få lite fart i det hela nu. Vi har träffat Kent Wikersten som är ansvarig för alla Chalmers lokaler och frågat honom om han kan hitta någon ny lokal till CETAC, men något konkret har inte kommit fram. En enad sektion Under LP3 har styrit fokuserat mycket på den här punkten. Det har främst visat sig i en fkit utbildning och fkit teambuilding. Båda dagarna var mycket lyckade och vi hoppas att dessa dagar har lett till att våra föreningar och kommittéer kommer bra överens och har lättare för att jobba tillsammans. I förra veckan bjöd styrit även in till det årliga Bullkalaset dit programledning och alla föreningar och kommittéer var bjudna.

18 snit Verksamhetsrapport

19 Vad har vi gjort? Programmeringspluggkvällar Kurshistorik Möten

20 Verksamhetsrapport LP3:

21 Planerat in de större, samt centrala mottagningsarren.

22 Supersmexiga overaller, utbildningar, teambuilding

23 Planerat PTS

24 NollKIT - Powerpoint Verksamhetsrapport LP3 Planerat in de större, samt centrala mottagningsarren. Supersmexiga overaller, utbildningar, teambuilding Planerat PTS

25 sexit - Powerpoint Verksamhetsrapport LP3 Overallsfärgning Repsat IT Djurafton Beach! Frågor på det?

26 P.R.I.T. - Powerpoint Verksamhetsrapport LP3 Arrat Pubrunda för teknologer med vänner Lagat tårta och bjudit teknologer på Alla Hjärtans Dag Haft Karaokekväll för IT teknologen Diskuterat vad vi vill åstakomma under 2014 (Hubben 3.0) Haft lunchmöten, tagit hand om hubben

27

28 Verksamhetsrapport fritid. Vi har: Visa CL i HC4 Haft CS shootout i Hubben Det har kommit nya innebandymål till motionshallen Hefty betting cup Vi kommer att ha aspning

29 ArmIT - Verksamhetsrapport LP3 Lunchföreläsning första med thai! Sälja/planera kandidatmiddagen Minglat på DataTjej och mailat intressanta Minglat på CHARM och mailat intressanta Hållt i aspning Planerat in pubkväll med bekk, 8/4

30 digit - Verksamhetsrapport lp md

31 FanbärerITs verksamhetsrapport LP3 FanbärerIT har tagit sina första steg som ny kommitté på IT och som många andra kommittéer på IT har FanbärerIT varit med på styrits FKIT utbildning samt FKIT teambuilding. Utöver det har fanbärerit arrangerat två arrangemang. Det första var en ost och vinkväll med mer fokus på en trevlig stämning än en provning. Vi hade fem olika sorters ostar som gästerna kunde smaka av. Vi fick mycket positiv respons men även önskemål på förbättringar till exempel att ha flera olika sorters viner och att ha det som en riktig provning. Vi arrangerade även en whiskyprovning med fokusering på single malt whisky. Vi tog här med oss feedbacken från ost och vinkvällen och arrangerade därmed en riktig provning där vi gick igenom olika whiskybegrepp och varför det smakar som det gör. Responsen som vi fick var positiv. Allra närmast i tiden kommer fokus ligga på vad vi ska göra och hur vi ska synas under LP4.

32 Verksamhetsplan för sexit, 2014 LP3 LP4 LP1 LP2 Djurafton 28 februari: (Tema kommer)(gasque + sittning) 22 mars: sexmästerikalas CM 10 maj: Finohmsits ReunITe med PRIT och NollKIT NV1: Mottagningsgasque + sittning LV5: Sittning + gasque Aspning Mexico (sittning + gasque) Kul arr Ohmsits Pedagogiska priset Tackkalas Halloween

33 Intäkter Gasquesittningar + eftersläpp (6 st) Utgifter Gasquesittningar + eftersläpp Profilkläder och material 8000 Fordon 8000 Personalutbildning 500 Bankkostnader 1500 Arrangörsmat 4000 Förbrukningsmaterial 5000 CM 8000 Arrangemang Totalt:

34 Vad vi tänker göra: Fortsätta arbetet med att ha Hubben som den trevligaste och mest allsidiga sektionslokalen på Johanneberg Se över möjligheter till att förbättra Hubben, ytnadsmässigt och innehållsmässigt Uppmärksamma diverse högtider och anmärkningsvärda dagar för teknologer Arrangera Pubrundor och aktiviteter för teknologer med vänner Arrangera Fixa-Hubben-Dagar, ha rustvecka Hjälpa NollKIT på Mottagningen, ta emot Nollan på götaplatsen Representera sektionen IT och P.R.I.T. på kår-, sektion- och interna arrangemang Ha Teambuilding

35

36 NollKIT - Powerpoint Verksamhetsplan LP3: Phaddertacksitts LP4: Phadder letande, NollKalas och Postomsitsar Sommarlov: Planeringsveckor! LP1: Hajk, Bastukalas och Finmiddag LP2: Aspning och överlämning

37

38

39

40 FanbärerIT 2014 Kultur Under vårt år i FanbärerIT vill vi öka IT teknologernas möjlighet att avnjuta den kultur som de är intresserade av samt att teknologerna får kännedom om ny kultur. Traditioner Se till att bra traditioner på Chalmers och IT uppmärksammas och inte glöms. Kännedom Vi vill att sektionens medlemmar ska känna till FanbärerIT för att.... vi ska få bra aspar... teknologer ska gå på våra arrangemang.

41 Intäkter // Medelvärdet av våra arrangemang Intäkter multiplecerat med arrangemang Summa Intäkter Kostnader // För att öka medlemsnyttan för de som är Utgift intresserade av arrangemang finkultur Tvätt 1000 Enligt reglemente Vore trevligt att utöka fanbärerits inventarier för ITteknologer att låna Inventarier 2000 Summa kostnader Intäkter Kostnader Resultat -6000

42 Sektionsmötet för Informationsteknik Av Johan Horv Andersson Motion om antalet förtroendeposter och ledamöter i Datorinformationsgruppen IT, digit Bakgrund: Då fokus på sektionen är att hålla styrdokument såpass enkla och tydliga som möjligt. Eftersom de digitala behoven ständigt förändras bör våran digital ansvariga kommitté vara beredd att ändras med dem. Det vore därav fördelaktigt att det lämnas till den ansvariga komittéen att fördela sina ansvarsområden internt efter egna önskningar och behov. Därav bör det ske en förändring i regelmentet angående Datorinformationsgruppen ITs ansvarsposter för att tillgodose detta. Förslag: att till Komittén digits sammansättning ändras från digit består av ordförande, kassör, webbansvarig, Hubben ansvarig, samt 1 4 övriga ledamöter. Komittén digits sammansättning ändras till digit består av ordförande, kassör, 3 6 ledamöter.

43 styrits svar på motion om antal förtroendeuppdrag och ledamöter i digit styrits svar: Motionen ligger helt i riktning med de åsikter styrit har kring enkla och lättförstådda styrdokument. Dessutom håller styrit helt och hållet med om att det kan vara bra att inte i reglementet fastslå vilka specifika poster utöver ordförande och kassör som kommittén består av. styrit rekommenderar att motionen bifalls i sin helhet.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets ordförande Viktor Mellgren (IT08) väljs som mötets ordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets ordförande Mathias Forssén (IT10) väljs som mötets ordförande. 3 Val av

Läs mer

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 1 Mötets öppnande Fiona Rolander (ordf styrit) förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Sektionen väljer Josef

Läs mer

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande.

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande. 1 Mötets öppnande Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Hanna Kowalska Elleberg

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Marcus Sundberg väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Patric Westberg (styrit)

Läs mer

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Fiona Rolander (IT08) väljs som mötesordförande.

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Fiona Rolander (IT08) väljs som mötesordförande. 1 Mötets öppnande Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Fiona Rolander (IT08) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Hanna Kowalska

Läs mer

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Linus Färnstrand (IT1) och Kristofer Edvardson (IT1) väljs som justerare tillika rösträknare.

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Linus Färnstrand (IT1) och Kristofer Edvardson (IT1) väljs som justerare tillika rösträknare. 1 Mötets öppnande Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet klockan 18:15. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande.

Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet klockan 18:15. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 05 08, HA4 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet klockan 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald.

Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald. 1 Mötets öppnande Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald. 3 Val av mötets

Läs mer

1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat.

1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. Rickard Nilsson går igenom

Läs mer

1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat.

1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Marcus Sundberg Sundberg väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Handbok för sektionsmöte på IT sektionen

Handbok för sektionsmöte på IT sektionen Handbok för sektionsmöte på IT sektionen Skriven av Viktor Mellgren, styrit 11/12 Reviderad av Philip Steingrüber, styrit 12/13 styrit@chalmers.it Mötesfunktionärer Mötesordförande (ofta sittande eller

Läs mer

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare.

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2015-05-21, HC1 18:15 1 Mötets öppnande Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som

Läs mer

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Hanna Kowalska Elleberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Hanna Kowalska Elleberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (styrit) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare (styrit) väljs

Läs mer

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:15. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare.

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:15. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014-09-05, HB4 18:15 1 Mötets öppnande Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Andreas Rolén (styrit) öppnar mötet 18:16. Philip Steingrüber (IT09) väljs som mötets ordförande.

Andreas Rolén (styrit) öppnar mötet 18:16. Philip Steingrüber (IT09) väljs som mötets ordförande. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2013-10-08, HA2 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (styrit) öppnar mötet 18:16. 2 Val av mötets ordförande Philip Steingrüber (IT09) väljs

Läs mer

Gabriel Andersson(StyrIT) öppnar mötet klockan 18:15. Victor Nilsson(StyrIT) väljs till mötets sekreterare.

Gabriel Andersson(StyrIT) öppnar mötet klockan 18:15. Victor Nilsson(StyrIT) väljs till mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2015 10 08, HC1 18:15 1 Mötets öppnande Gabriel Andersson(StyrIT) öppnar mötet klockan 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén(it11)

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum Datum 2013-02-26 Närvarande: 50, varav 8 styrelsemedlemmar och 3 adjungerade. Se Bilaga 1. Dagordning 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar 00101

Läs mer

Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald.

Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald. 1 Mötets öppnande Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald. 3 Val av mötets

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Sophie Kores (P.R.I.T.) och Marcus Sundberg (NollKIT) välj som justerare tillika rösträknare.

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Sophie Kores (P.R.I.T.) och Marcus Sundberg (NollKIT) välj som justerare tillika rösträknare. 1 Mötets öppnande Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Magnus Jonsson (styrit) förklarar den nya strukturen i sektionsmötena som handlar om att vice ordförande

Läs mer

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Linus Färnstrand (IT1) och Kristofer Edvardson (IT1) väljs som justerare tillika rösträknare.

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Linus Färnstrand (IT1) och Kristofer Edvardson (IT1) väljs som justerare tillika rösträknare. 1 Mötets öppnande Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt s. 3 2. Medlemskap s. 4 3. Organisation s. 5 4. Sektionsstyrelse s. 6 5. Utskott s. 7 6. Kommittéer s. 8 7. Sektionsmöte s. 9 8 Programmöte s.11 9. Valberedning s.12 10.

Läs mer

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Marcus Sundberg väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Patric Westberg (styrit)

Läs mer

1 Mötets öppnande. 2 Närvarande. 3 Val av mötets ordförande. 4 Val av mötets sekreterare. 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare

1 Mötets öppnande. 2 Närvarande. 3 Val av mötets ordförande. 4 Val av mötets sekreterare. 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Styrelsemöte 2016-08-17, Maskinhuset 12:08 1 Mötets öppnande Matilda Horppu (Ordförande) öppnar mötet klockan 12:08. 2 Närvarande Matilda Horppu (Ordförande)

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17 s första ordinarie höstmöte Plats: HA1 HA1 Tid: 12:00 13:00 och 17:15 à Tisdagen den 17 September kl. 12:00 1 Mötets öppnande Erik Hansson förklarar mötet öppnat 12.05. 2 Adjungeringar Lisa Hanse, Lisa

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

1 Mötets öppnande. 2 Närvarande. 3 Val av mötets ordförande. 4 Val av mötets sekreterare. 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare

1 Mötets öppnande. 2 Närvarande. 3 Val av mötets ordförande. 4 Val av mötets sekreterare. 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Styrelsemöte 2016-10-07, HASen 12:00. 1 Mötets öppnande Matilda Horppu (Ordförande) öppnar mötet klockan 12:00. 2 Närvarande Joel Thorstensson (Masteransvarig)

Läs mer

Sektionsmöte 2004-11-24

Sektionsmöte 2004-11-24 Sektionsmöte 2004-11-24 24 nov -04, 17:15 HA2 Närvarande: 40 IT-teknologer; styrit (5) 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande Jimmy Stridh väljs till mötets ordförande.

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte HA2 17:30

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte HA2 17:30 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-05-12 HA2 17:30 1 Mötets öppnande Fiona Rolander(ordf styrit) förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Sektionen väljer Marcus

Läs mer

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte,

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte, Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte, 2010-09-28 1 Mötets öppnande Fiona Rolander (ordförande styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötetsordförande Josef Eklann

Läs mer

Ekonomisk policy Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Ekonomisk policy Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2012 12 06 Sida 1 av 5 Innehåll 1 Syfte 2 2 Anmärkningar 2 3 Slarv 2 4 Mat under arrangemang 2 5 Aspning 3 6 Överlämning 3 7 Representation 3 7.1 Profilering....................................

Läs mer

Verksamhetsplan Sektionsstyrelsen, styrit 14/15

Verksamhetsplan Sektionsstyrelsen, styrit 14/15 Verksamhetsplan Sektionsstyrelsen, styrit 14/15 Chalmers tekniska högskola Antagen: 2014 10 09 Sida 1 av 4 Innehåll 1 Förord 2 2 Operativt arbete 2 3 Fokusområden 2 3.1 Jämlikhet....................................

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2013-05-16, HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge.

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge. Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår 2008-12-05 Sida 1 (6) F-TEKNOLOGSEKTIONEN PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONSMÖTE 2008-11-25 Tid: 15:30-00:30 Plats: HB1 1 MÖTETS ÖPPNANDE Något försenat öppnades sektionsmötet

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

CHALMERS KEMITEKNOLOGSEKTION K STADGAR CHALMERS STUDENTKÅR

CHALMERS KEMITEKNOLOGSEKTION K STADGAR CHALMERS STUDENTKÅR CHALMERS KEMITEKNOLOGSEKTION K CHALMERS STUDENTKÅR INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄNDAMÅL... 5 1.1 Ändamål... 5 MEDLEMSKAP... 6 2.1 Medlemskap... 6 2.2 Skyldigheter... 6 2.3 Rättigheter... 6 ORGANISATION... 7 3.1

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1.

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1. Datum: 2014-03-26 Närvarande: 50, varav 9 styrelsemedlemmar och 5 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-05-21

Protokoll sektionsmöte 2013-05-21 Sidan 1 av 6 Kl: 17.17 Mötesnummer: 1-2012/2014 Plats: HC4 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

Propositioner Vårmöte.

Propositioner Vårmöte. Propositioner 2013-03-08 Vårmöte. Dessa ändringar som önskas göras är för att förtydliga samt åtgärda en del fel som är skrivna i KogVets stadgar. Samtliga ändringar, förutom tillägget av 7.3.2 har blivit

Läs mer

Stadga för Teknologsektionen K

Stadga för Teknologsektionen K Stadga för Teknologsektionen K Innehållsförteckning Kapitel 1. Ändamål...2 Kapitel 2. Medlemskap... 3 Kapitel 3. Organisation...4 Kapitel 4. Funktionärer... 5 Kapitel 5. Sektionsmötet... 6 Kapitel 6. Valberedning...8

Läs mer

Protokoll Februarimötet

Protokoll Februarimötet Protokoll Februarimötet 1. Preliminärer a) Mötet öppnades kl. 17:59. b) Mötet ansågs stadgeenligt utlyst. c) Amanda Reinsjö, Carl Stenbratt och David Thiringer adjungerades in med närvaro- och yttranderätt.

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2

Protokoll från Sektionsmöte 2 Protokoll från Sektionsmöte 2 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande

Läs mer

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 ! Ingejörsektionen Flemingsberg Tekniska Högskolans Studentkår! 1 av! 2 den 16 Decemember Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 Fredagen den 16 December klockan 17:30 i T2 (* = bilaga finnes) 1.

Läs mer

Ekonomisk policy Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Ekonomisk policy Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2012 12 06 Reviderad: Sida 1 av 6 Innehåll 1 Syfte 2 2 Anmärkningar 2 3 Slarv 2 4 Mat under arrangemang 2 5 Aspning 3 6 Överlämning 3 7 Representation 3 7.1 Profilering....................................

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4 s styrelsemöte 2014-09-08 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 8:e september Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Erik Kvarnström, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren 1 Mötets öppnande

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Möte 2014/15:STYR-08 Styretmötesprotokoll 2 oktober 2014 Fysikteknologsektionen, Chalmers Fysikteknologsektionen Protokoll fört vid styretmöte 2 oktober 2014 Tid: 12:00 Plats: Styretrummet Närvarande Ordförande

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

SEKTIONSMÖTE A- SEKTIONEN

SEKTIONSMÖTE A- SEKTIONEN SEKTIONSMÖTE A- SEKTIONEN KALLANDE: A- & AT- STYRET PLATS: VA- SALEN TID: 12.15-17.00 NÄRVARANDE (53) A1(14) Maria-Therese Lidenholm Frida Carlvik Emma Wahlfridsson Anisia Gorchkov Ashour Hermez Ebba Johansson

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Reglemente för Datateknologsektionen

Reglemente för Datateknologsektionen Sida 1 av 18 för Chalmers, Göteborg Sida 2 av 18 Innehåll 1 Sektionsmötet 3 1.1 Kallelse...................................... 3 1.2 Mötesplats.................................... 3 1.3 Mötesordning...................................

Läs mer

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Medlemsmöte Piratpartiet Stockholm, Stockholm. 09-05-12 1. Mötets öppnande Johan Karlsson förklarar mötet för öppnat kl 18:51 2. Fastställande av röstlängd Johan Karlsson yrkar på att mötet fastställer

Läs mer

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Hanna Kowalska Elleberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Hanna Kowalska Elleberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Hanna Kowalska Elleberg

Läs mer

Vårmöte #1, VT 2015. Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa

Vårmöte #1, VT 2015. Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa Vårmöte #1, VT 2015 Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa 1 Mötets öppnande Mötet förklaras enhälligt öppnat. 2 Val av mötesordförande Caroline Hansson väljs enhälligt till mötesordförande.

Läs mer

Reglemente för Datateknologsektionen

Reglemente för Datateknologsektionen Sidan 1 av 14 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 14 Innehåll 1 Sektionsmötet 3 2 Sektionsstyrelsen 5 3 Studienämnden 7 4 Sektionsföreningar 8 5 Intresseföreningar 11 6 Valberedning

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Nomineringar LP2 2013

Nomineringar LP2 2013 Nomineringar LP2 2013 Vid frågor, kontakta valberedningen@chalmers.it 28 november 2013 1 P.R.I.T.14 Valberedningen anser att de nominerade för P.R.I.T. kommer fungera väl ihop och att de kompletterar varandra

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2015-02-26, HC4 18:15 1 Mötets öppnande Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som

Läs mer

EW NB FB DK. Sektionen för Elektronikdesign Organisationsnummer: 825003-5493 Protokoll höstmöte 2015. Datum: 2015-10-15

EW NB FB DK. Sektionen för Elektronikdesign Organisationsnummer: 825003-5493 Protokoll höstmöte 2015. Datum: 2015-10-15 Datum: 2015-10-15 Närvarande: 55, varav 9 styrelsemedlemmar och 13 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

Stadga för Teknologsektionen för Bioteknik samt Kemiteknik med Fysik

Stadga för Teknologsektionen för Bioteknik samt Kemiteknik med Fysik Stadga för Teknologsektionen för Bioteknik samt Kemiteknik med Fysik Innehållsförteckning Kapitel 1. Allmänt... 3 Kapitel 2. Medlemmar... 4 Kapitel 3. Organisation och ansvar... 5 Kapitel 4. Funktionärer...

Läs mer

Vårmöte #2 2015-05-13. Vårmöte#2 2015-05- 13

Vårmöte #2 2015-05-13. Vårmöte#2 2015-05- 13 Vårmöte #2 2015-05-13 Vårmöte#2 2015-05- 13 1. Mötets öppnande 2 2. Val av mötesordförande 3 3. Mötets behöriga utlysande 4 4. Godkännande av dagordning 5 Utskickad dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll s första ordinarie vårmöte Plats: HA1 Tid: 12:00 13:00 och 17:15 à Tisdag den 4 februari kl.12:00 1 Mötets öppnande Anton Dannetun förklarar mötet öppnat kl. 12:06. 2 Adjungeringar Mikael Enelund, adjungeras

Läs mer

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Datum: torsdagen den 8/5 2008 Tid: 17:15 Plats: U-min, C-huset, Campus Valla, Linköpings Universitet ärvarande (i bokstavsordning efter

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Tid och plats 22:a februari 2017, Vera Sandberg-salen, Chalmers kårhus. Närvarande Bifogad lista 1 Mötets öppnande 2016 års styrelseledamot Simon Öberg hälsade alla

Läs mer

Mötesanteckningar KU11

Mötesanteckningar KU11 Mötesanteckningar 11 Plats: Maskinhuset, Johanneberg Tid: 9 maj 2013 klockan 17:30 ca 20:00 Deltagare: David Ådvall, D-sektionen Jens Henriksson, Z-sektionen Michel Wester, I-sektionen Edvin Bergman, M-sektionen

Läs mer