Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare."

Transkript

1 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. 4 Val av mötets justerare tillika rösträknare Erik Risfelt (IT13) och Victor Nilsson (IT12) väljs till mötets justerare tillika rösträknare. 5 Närvarande IT13: 31st IT12: 19st IT11: 10st IT10: 9st IT09: 2st. Totalt 66st. 6 Mötets behöriga utlysande Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst. Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

2 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 7 Fastställande av mötets dagordning a) Förslag på flytt av 14 till efter 9 8 Adjungeringar Samuel Bengmark adjungeras in med närvaro och yttranderätt. 9 Meddelanden a) Kårledningen Johanna Svensson 1. Informerar om att söka kårledningen. 2. Stort projekt i härryda, ny bastu och renovering. 3. Det går nu att söka på alla medlemmar på chalmers.se, Lillagröna kommer tas bort. 4. Chalmers kommer ha studentpass på pubrundan. 5. Studentrösten: Istället för utbildningsveckorna 6. Studiemedel: Kårstyrlesen vill inte att studiebidraget skall öka. De skall jobba vidare med frågan. b) styrit Aspning 1. styrit börjar sin aspningen i Läsperiod 4 som t.ex. styrlesekalas, diskussionskvällar mm. c) styrit Medlemsnyttoenkät 1. Medlemsnyttoenkät: Alla gillar sektionen och bra feedback, där många från sektionen vill ha större lokal och mer event för masterstudenterna. d) FuM Gabriel Krabban Andersson 1. Arbetsgrupp för att sätta upp mål och visions dokument 2. Kåren kommer kanske att struktureras om genom att flytta ut CHARM gruppen och flytta om arrangemangsdelarna och göra socialaenheten större. 3. Vill man vara med i FuM så kan man ställa upp som intresserad Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

3 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 och ha möjlighet att komma med som kandidat eller valförbund, den närmaste tiden. e) Inspektor Samuel Bengmark 1. Var med i början av IT programmet starts. 2. Att vara inspektor innebär att föra vidare kontinuiteten för IT sektionen och kommer vara med ett tag till. f) Cortègebyggarlaget Rolén 1. Måste skriva på bygglappen för att få vara med och bygga. g) TODO lista efter fest Mjölnir 1. Många har inte städat efter sig vid fest så P.R.I.T. inför en TODO lista på vad man skall göra efter ett arrangemang. 10 Propositioner a) Ändring av stadga (Andra läsningen) Andreas Rolén (IT11) föredrar propositionen. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen i sin helhet. b) Ändring av stadga (Andra läsningen) Andreas Rolén (IT11) föredrar propositionen. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen i sin helhet. c) Ändring av stadga & (Andra läsningen) Andreas Rolén (IT11) föredrar propositionen. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen i sin helhet. d) Upprivning av sektionsmötesbeslut ang. CapsIT Andreas Rolén (IT11) yrkar på upprivning av intresseföreningen CapsIT. Johanna förklarar att i kårens stadgar står det att medlemmarna skall följa Chalmers policy, vilket innebär att man inte får ha någon intresseförening. Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

4 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 Henry Yang (IT13) undrar varför häfvföreningar får finnas. Johanna svarar med att häv görs med lättöl och därav okej men vid caps förtär man oftast starksprit. Johan Andersson (IT11) undrar varför man får arrangera beerpong vid qasquen. Johanna svarar med att det är en nattklubb och därför är det okej. Marika Hansson (IT10) undrar om kåren kommer att jobba på alkoholkulturen på Chalmers. Johanna svarar med att kåren jobbar mycket med den här frågan. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen i sin helhet. e) Sektionsförfrågan kring Kandidatmiddagen Andreas Rolén (IT11) föredrar sektionsförfrågan. ArmIT undrar hur stor del kr är av hela ITs budget Magnus Larsson svarar att det är mindre än 20% av den totala budgeten. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen i sin helhet. 11 Verksamhetsrapport a) styrit Andreas Rolén (IT11) föredrar styrit 13/14s verksamhetsrapport enligt bilaga och svarar på frågor. b) snit Niclas Alexandersson (IT11) föredrar snit 13/14s verksamhetsrapport enligt bilaga och svarar på frågor. c) NollKIT Hampus Dahlin (IT13) föredrar NollKIT 14s verksamhetsrapport enligt bilaga och svarar på frågor. Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

5 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 d) P.R.I.T. Markus Bergland (IT13) föredrar P.R.I.T. 14s verksamhetsrapport enligt bilaga och svarar på frågor. e) sexit Edvard Hübinette (IT13) föredrar sexit 14s verksamhetsrapport enligt bilaga och svarar på frågor. f) fritid Andreas Rolén (IT11) föredrar fritid 13/14s verksamhetsrapport enligt bilaga och svarar på frågor. g) armit John Johansson (IT10) föredrar armit 13/14s verksamhetsrapport enligt bilaga och svarar på frågor. h) digit Max Witt (IT10) föredrar digits 13/14s verksamhetsrapport enligt bilaga och svarar på frågor. i) FanbärerIT Niklas Wärvik (IT10) föredrar FanbärerIT 14s verksamhetsrapport enligt bilaga och svarar på frågor. 12 Revisionsberättelse Cecilia Geijer (IT10) föredrar revisorernas revisionsberättelse 13 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser a) PRIT13 Johan Andersson (IT11) och Sara Johansson (IT12) presenterar P.R.I.T.s verksamhetsår och resultat. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen i sin helhet. Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

6 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 14 Verksamhetsplaner och budgetar a) sexit14 Edvard Hübinette (IT13) och Julia Friberg (IT12) föredrar verksamhetsplan och budget enligt bilaga. Niklas Wärvik (IT10) yrkar på: att lägga till Kostnader: Halloween 3800kr Finsittning 3000kr Arrangemang kr Inkomster: Halloween 3800kr Finsittning 6000kr i budgeten. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet väljer att bifalla budgeten med tillägget från att satsen. b) PRIT14 Markus Bergland (IT13) och Lisa Lipkin (IT13) föredrar verksamhetsplan och budget enligt bilaga. Markus Bergland (IT13) yrkar på att: lägga till punkten representation på 7000kr i budgeten. Marika Hansson (IT10) yrkar på att: lägga till samma summa för utgiften som inkomsten är för Rust för hubben och aspningen. Lisa Lipkin (IT13) yrkar på att: lägga till en utgift på 5000kr för Underhåll av hubben. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet väljer att bifalla budgeten med tilläggen från alla tre att satserna. c) NollKIT14 Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

7 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 Hampus Dahlin (IT13) föredrar verksamhetsplan och budget enligt bilaga. John Johansson (IT11) yrkar på att: Lägga till 2500kr för inkomster för modulen. Hampus Dahlin (IT13) yrkar på att: Höja avgift för sunfleet till 3500kr. Sektionsmötet går till beslut. Sektionsmötet väljer att bifalla budgeten med tilläggen från de två att satserna. d) FanbärerIT14 Niklas Wärvik (IT10) föredrar verksamhetsplan och budget enligt bilaga Fika 15 Motioner Mötet ajourneras klockan 20:47 och återupptas igen 21:10. a) Motion om antalet förtroendeposter och ledamöter i digit Johan Andersson (IT11) lyfter motionen. Andreas Rolén (IT11) presenterar styrits yttrande enligt bilaga. Sektionsmötet beslutar enhälligt att bifalla motionen i sin helhet Andreas Rolén (IT11) yrkar på direkt justering av paragraf 15 av mötesprotokollet. Sektionsmötet beslutar att direkt justera paragraf Fyllnadsval a) PRIT Johan Magnusson (IT12) ställer sig som intresserad av att sitta som ledamot i P.R.I.T. 14. Johan Magnusson (IT12) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Johan Magnusson (IT12) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den nominerade. Johan Magnusson (IT12) väljs enhälligt till ledamot i P.R.I.T. 14. Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

8 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 17 Personval a) digit Pontus Malm (IT12) ställer sig som intresserad av att sitta som ordförande i digit 14/15. Pontus Malm (IT12) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Pontus Malm (IT12) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den nominerade. Pontus Malm (IT12) väljs enhälligt till ordförande i digit 14/15. Christoffer Medin (IT12) ställer sig som intresserad av att sitta som kassör i digit 14/15. Christoffer Medin (IT12) presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Christoffer Medin (IT12) lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den nominerade. Christoffer Medin (IT12) väljs enhälligt till kassör i digit 14/15. Emil Edholm (IT11), André Samuelsson (IT13), Adrian Bjugård (IT11), Johan Lindskogen (IT11), Mattias Nilsen (IT13), Henry Yang (IT13), Pierre Krafft (IT13), Ivar Josefsson (IT13) och David Hallberg Jönsson (IT13) nominerar sig till ledamotsposter i digit 14/15. Samtliga kandidater förutom Emil Edholm (IT11) lämnar rummet. Emil presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Emil lämnar rummet. André Samuelsson (IT13) kommer tillbaka in i rummet. André presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. André lämnar rummet. Adrian Bjugård (IT11) kommer tillbaka in i rummet. Adrian presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Adrian lämnar rummet. Johan Lindskogen (IT11) kommer tillbaka in i rummet. Johan presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Johan lämnar rummet. Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

9 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 Mattias Nilsen (IT13) kommer tillbaka in i rummet. Mattias presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Mattias lämnar rummet. Henry Yang (IT13) kommer tillbaka in i rummet. Henry presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Henry lämnar rummet. Pierre Krafft (IT13) kommer tillbaka in i rummet. Pierre presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Pierre lämnar rummet. Ivar Josefsson (IT13) kommer tillbaka in i rummet. Ivar presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Ivar lämnar rummet. David Hallberg Jönsson (IT13) kommer tillbaka in i rummet. David presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. David lämnar rummet. Andreas Rolén yrkar på att riva upp paragraf 4 och välja nya rösträknare tillika justerare, då rösträknare är nominerad. Sektionen beslutar att riva upp paragraf 4. Sektionsmötet är redo att gå till beslut. Andreas Rolén (IT11) begär sluten votering. Mötet ajourneras. Mötet återupptas. Sektionsmötet beslutar att välja in Emil Edholm (IT11), André Samuelsson (IT13), Adrian Bjugård (IT11), Johan Lindskogen (IT11), Ivar Josefsson (IT13) och Mattias Nilsen (IT13) till ledamöter i digit 14/15.. b) ArmIT Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

10 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 Sebastian Sandberg (IT13) ställer sig som intresserad av att sitta som ordförande i ArmIT 14/15. Sebastian presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Sebastian lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den nominerade. Sebastian väljs enhälligt till ordförande i ArmIT 14/15. Simon Takman (IT13) har nominerat sig som att sitta som kassör i ArmIT 14/15, men närvarar ej på sektionsmötet. styrit presenterar frågor som Simon har svaret på. Diskussionen släpps fri angående den nominerade. Simon väljs enhälligt till kassör i ArmIT 14/15. Joel Tegman (IT13) ställer sig som intresserad av att sitta som sekreterare ArmIT 14/15. Joel presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Joel lämnar rummet och diskussionen släpps fri angående den nominerade. Joel väljs enhälligt till sekreterare i ArmIT 14/15. Armand Ghaffarpour (IT13), Victor Larsson (IT13), Simon Arnesson (IT13) och Axel Niklasson (IT13) nominerar sig till ledamotsposter i ArmIT 14/15. Samtliga förutom Armand Ghaffarpour (IT13) lämnar rummet. Armand presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Armand lämnar rummet. Simon Arnesson (IT13) kommer tillbaka in i rummet. Simon presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Simon lämnar rummet. Victor Larsson (IT13) kommer tillbaka in i rummet. Victor presenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Victor lämnar rummet. Axel Niklasson (IT13) kommer tillbaka in i rummet. Axelpresenterar sig och sektionsmötet får ställa frågor. Axellämnar rummet. Diskussionen släpps fri angående de nominerade. Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

11 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte , HB3 18:15 Sektionsmötet är redo att gå till beslut. Sektionsmötet beslutar att välja in Armand Ghaffarpour (IT13), Victor Larsson (IT13), Simon Arnesson (IT13) och Axel Niklasson (IT13) som ledamöter i ArmIT 14/ Övriga frågor Inga övriga frågor. 19 Mötets avslutande Andreas Rolén avslutar mötet klockan 23:32. Andreas Rolén Mötets ordförande Erik Risfelt Mötets första justerare Daniel Bergqvist Mötets sekreterare Victor Nilsson Mötets andra justerare

12 Sektionsmötet för Teknologsektionen Informationsteknik av styrit Ändring av stadga för inval av revisorer (Andra läsningen) Bakgrund: I dagsläget säger vår stadga att det ska vara 2 revisorer. Då det inte finns något direkt problem med att ha fler än 2 revisorer känns det onödigt att stadgarna låser sektionen vid detta. Det är dock viktigt att det finns minst 2 revisorer och att antalet inte blir för stort. Förslag: Vi yrkar på Att Paragraf Inval i stadgarna: Sektionsmötet utser två lekmannarevisorer med uppgift att granska sektionens verksamhet och ekonomi under verksamhetsåret. Ändras till: Sektionsmötet utser två till fyra lekmannarevisorer med uppgift att granska sektionens verksamhet och ekonomi under verksamhetsåret.

13 Sektionsmötet för Teknologsektionen Informationsteknik av styrit Ändring av stadga för förutsättningar för revisorer (Andra läsningen) Bakgrund: I dagsläget säger vår sektions stadga ingenting om att sektionens lekmannarevisorer ska vara ansvarsbefriade från tidigare ansvarsuppdrag som ordförande eller kassör inom något organ på sektionen. Då det har varit kutym att lekmannarevisorerna ska vara det, så känns det rimligt att även föra in det i stadgarna. Förslag: Vi yrkar på Att Paragraf Förutsättningar i stadgarna: Sektionens revisorer kan ej inneha posten som ordförande eller kassör i sektionsstyrelse, studienämnd eller sektionskommittéer på sektionen under sitt verksamhetsår. Ändras till: Sektionens revisorer kan ej inneha posten som ordförande eller kassör i sektionsstyrelse, studienämnd eller sektionskommittéer på sektionen under sitt verksamhetsår. Sektionens revisorer ska vara ansvarsbefriade från eventuella ansvarsuppdrag inom sektionen. Med ansvarsuppdrag menas innehav av posten ordförande eller kassör i någon av sektionens kommittéer, nämnder eller styrelser

14 Sektionsmötet för Teknologsektionen Informationsteknik av styrit Ändring av stadga för sektionens verksamhetsplan (Andra läsningen) Bakgrund: När man blir invald i sektionens styrelse kan det vara väldigt svårt att veta vad som behöver göras och var som man kan göra. Förgående styrelse har förhoppningsvis lämnat tips på vad man kan göra, men det är svårt att komma igång med sitt arbete snabbt. Så för att kontinuiteten ska fungera bättre samt att sektionen ska ha lättare för att bedriva långsiktiga projekt föreslår vi att den avgående sektionsstyrelsen gör en preliminär verksamhetsplan för nästkommande sektionsstyrelse. Förslag: Vi yrkar på Att Paragraf Första ordinarie höstmötet i stadgarna: Det åligger sektionsmötet att på första ordinarie höstmötet välja valberedning, revisorer samt behandla års och revisionsberättelse och ansvarsfrihet för föregående läsårs sektionsstyrelse och studienämnd. Det åligger sektionsmötet att fastställa budget för sektionen. Ändras till: Det åligger sektionsmötet att på första ordinarie höstmötet välja valberedning, revisorer samt behandla års och revisionsberättelse och ansvarsfrihet för föregående läsårs sektionsstyrelse och studienämnd. Det åligger sektionsmötet att fastställa budget samt verksamhetsplan för sektionen. Att Paragraf Andra ordinarie vårmötet i stadgarna: Det åligger sektionsmötet att på andra ordinarie vårmötet välja medlemmar till sektionsstyrelsen och studienämnd. Det åligger sektionsmötet att fastställa preliminär budget för sektionen. Det åligger sektionsmötet att på andra ordinarie vårmötet fastslå sektionsavgift för nästkommande läsår. Ändras till: Det åligger sektionsmötet att på andra ordinarie vårmötet välja medlemmar till sektionsstyrelsen och studienämnd. Det åligger sektionsmötet att fastställa preliminär budget samt verksamhetsplan för sektionen. Det åligger sektionsmötet att på andra ordinarie vårmötet fastslå sektionsavgift för nästkommande läsår.

15 Upprivning av sektionsmötesbeslut Sektionsmötet för Teknologsektionen Informationsteknik av styrit Bakgrund: På förra sektionsmötet tog sektionen ett beslut att skriva in intresseföreningen CapsIT i sektionens reglemente. Då detta beslut visade sig i efterhand strida mot Chalmers Studentkårs alkoholpolicy krävs det att sektionsmötet river upp samma beslut för att inte bryta mot det verksamhetsavtal sektionen lyder under. Förslag: Vi yrkar på Att Beslutet om att godkänna motionen Caps IT ( 15 a. förra mötet) rivs upp.

16 Sektionsmötet för Teknologsektionen Informationsteknik av styrit Sektionsförfrågan kring Kandidatmiddagen Bakgrund: År 2013 anordnade Teknologsektionen Informationsteknik sin första kandidatmiddag. Middagen var otroligt lyckad och är av bland annat IT sektionens programledning uttalad som det bästa arrangemanget på sektionen någonsin. För att denna middag, som vi i framtiden hoppas blir en tradition, ska leva vidare behövs ett större grundkapital för att garantera att middagen blir av i år. Sektionen har kontaktat företag samt skickat in en teknologsektionsäskning till kårledningen, vilket förhoppningsvis kommer att resultera i inkomster för detta arrangemang. Det finns inte en garanterad summa från dessa sponsorer, vilket gör att middagens genomförande inte kan garanteras utan ett ekonomiskt stöd från sektionen. Då sektionens ekonomi i dagsläget är stabil och har ett rejält överskott anser vi att sektionen kan och bör stötta detta arrangemang. Förslag: Vi yrkar på Att styrit får använda upp till 100,000 av sektionens pengar att investera i kandidatmiddagen.

17 styrits Verksamhetsrapport LP3 I styrits verksamhetsplan finns det fem stycken punkter som styrit har valt att jobba med under året lite mer. Självklart har styrit deltagit i olika möten med utskott och annat skoj även denna läsperioden. En mindre rolig händelse är problematiken kring föreningen CapsIT som togs upp förra sektionsmötet. Tillsammans med kårledningen har vi dock nått den enda möjliga lösningen vilket är att riva upp beslutet från förra mötet. Verksamhetsplan, mål & vision Förra sektionsmötet hoppades styrit att det skulle finnas tid i LP3 att ta fram ett mål och visions dokument, tyvärr har den tiden inte funnits. Istället kommer styrit jobba med dokumentet under LP4 och lägga en proposition om det på nästa sektionsmöte. En preliminär verksamhetsplan kommer skrivas tillsammans med asparna i LP4 och förhoppningsvis klubbas igenom enligt de nya stadgarna kring detta. Ett synligt styrit Jobbet med att vara synliga är något som styrit jobbar med kontinuerligt genom att försöka vara representerade på så många arrangemang som möjligt och försöka umgås med sektionens medlemmar i den mån vi hinner. Vi har även planerat in ett styrekalas i LP4 dit alla sektionsstyrelser kommer bli bjudna. Sektionsmötet Den här punkten var något vi jobbade med mer i höstas och något som vi inte haft så stort fokus på denna läsperioden. Vi har dock tillsammans med kommittéerna och föreningarna gjort om så att inte bara PRIT lagar mat till sektionsmötet utan att alla föreningar och kommittéer hjälps åt med alla sektionsmöten under ett år. Vi kan även återigen berätta att vi slog rekord i kategorin Flest närvarande på förra sektionsmötet igen. Sektionslokal Denna punkten är en otroligt långdragen punkt men vi hoppas kunna få lite fart i det hela nu. Vi har träffat Kent Wikersten som är ansvarig för alla Chalmers lokaler och frågat honom om han kan hitta någon ny lokal till CETAC, men något konkret har inte kommit fram. En enad sektion Under LP3 har styrit fokuserat mycket på den här punkten. Det har främst visat sig i en fkit utbildning och fkit teambuilding. Båda dagarna var mycket lyckade och vi hoppas att dessa dagar har lett till att våra föreningar och kommittéer kommer bra överens och har lättare för att jobba tillsammans. I förra veckan bjöd styrit även in till det årliga Bullkalaset dit programledning och alla föreningar och kommittéer var bjudna.

18 snit Verksamhetsrapport

19 Vad har vi gjort? Programmeringspluggkvällar Kurshistorik Möten

20 Verksamhetsrapport LP3:

21 Planerat in de större, samt centrala mottagningsarren.

22 Supersmexiga overaller, utbildningar, teambuilding

23 Planerat PTS

24 NollKIT - Powerpoint Verksamhetsrapport LP3 Planerat in de större, samt centrala mottagningsarren. Supersmexiga overaller, utbildningar, teambuilding Planerat PTS

25 sexit - Powerpoint Verksamhetsrapport LP3 Overallsfärgning Repsat IT Djurafton Beach! Frågor på det?

26 P.R.I.T. - Powerpoint Verksamhetsrapport LP3 Arrat Pubrunda för teknologer med vänner Lagat tårta och bjudit teknologer på Alla Hjärtans Dag Haft Karaokekväll för IT teknologen Diskuterat vad vi vill åstakomma under 2014 (Hubben 3.0) Haft lunchmöten, tagit hand om hubben

27

28 Verksamhetsrapport fritid. Vi har: Visa CL i HC4 Haft CS shootout i Hubben Det har kommit nya innebandymål till motionshallen Hefty betting cup Vi kommer att ha aspning

29 ArmIT - Verksamhetsrapport LP3 Lunchföreläsning första med thai! Sälja/planera kandidatmiddagen Minglat på DataTjej och mailat intressanta Minglat på CHARM och mailat intressanta Hållt i aspning Planerat in pubkväll med bekk, 8/4

30 digit - Verksamhetsrapport lp md

31 FanbärerITs verksamhetsrapport LP3 FanbärerIT har tagit sina första steg som ny kommitté på IT och som många andra kommittéer på IT har FanbärerIT varit med på styrits FKIT utbildning samt FKIT teambuilding. Utöver det har fanbärerit arrangerat två arrangemang. Det första var en ost och vinkväll med mer fokus på en trevlig stämning än en provning. Vi hade fem olika sorters ostar som gästerna kunde smaka av. Vi fick mycket positiv respons men även önskemål på förbättringar till exempel att ha flera olika sorters viner och att ha det som en riktig provning. Vi arrangerade även en whiskyprovning med fokusering på single malt whisky. Vi tog här med oss feedbacken från ost och vinkvällen och arrangerade därmed en riktig provning där vi gick igenom olika whiskybegrepp och varför det smakar som det gör. Responsen som vi fick var positiv. Allra närmast i tiden kommer fokus ligga på vad vi ska göra och hur vi ska synas under LP4.

32 Verksamhetsplan för sexit, 2014 LP3 LP4 LP1 LP2 Djurafton 28 februari: (Tema kommer)(gasque + sittning) 22 mars: sexmästerikalas CM 10 maj: Finohmsits ReunITe med PRIT och NollKIT NV1: Mottagningsgasque + sittning LV5: Sittning + gasque Aspning Mexico (sittning + gasque) Kul arr Ohmsits Pedagogiska priset Tackkalas Halloween

33 Intäkter Gasquesittningar + eftersläpp (6 st) Utgifter Gasquesittningar + eftersläpp Profilkläder och material 8000 Fordon 8000 Personalutbildning 500 Bankkostnader 1500 Arrangörsmat 4000 Förbrukningsmaterial 5000 CM 8000 Arrangemang Totalt:

34 Vad vi tänker göra: Fortsätta arbetet med att ha Hubben som den trevligaste och mest allsidiga sektionslokalen på Johanneberg Se över möjligheter till att förbättra Hubben, ytnadsmässigt och innehållsmässigt Uppmärksamma diverse högtider och anmärkningsvärda dagar för teknologer Arrangera Pubrundor och aktiviteter för teknologer med vänner Arrangera Fixa-Hubben-Dagar, ha rustvecka Hjälpa NollKIT på Mottagningen, ta emot Nollan på götaplatsen Representera sektionen IT och P.R.I.T. på kår-, sektion- och interna arrangemang Ha Teambuilding

35

36 NollKIT - Powerpoint Verksamhetsplan LP3: Phaddertacksitts LP4: Phadder letande, NollKalas och Postomsitsar Sommarlov: Planeringsveckor! LP1: Hajk, Bastukalas och Finmiddag LP2: Aspning och överlämning

37

38

39

40 FanbärerIT 2014 Kultur Under vårt år i FanbärerIT vill vi öka IT teknologernas möjlighet att avnjuta den kultur som de är intresserade av samt att teknologerna får kännedom om ny kultur. Traditioner Se till att bra traditioner på Chalmers och IT uppmärksammas och inte glöms. Kännedom Vi vill att sektionens medlemmar ska känna till FanbärerIT för att.... vi ska få bra aspar... teknologer ska gå på våra arrangemang.

41 Intäkter // Medelvärdet av våra arrangemang Intäkter multiplecerat med arrangemang Summa Intäkter Kostnader // För att öka medlemsnyttan för de som är Utgift intresserade av arrangemang finkultur Tvätt 1000 Enligt reglemente Vore trevligt att utöka fanbärerits inventarier för ITteknologer att låna Inventarier 2000 Summa kostnader Intäkter Kostnader Resultat -6000

42 Sektionsmötet för Informationsteknik Av Johan Horv Andersson Motion om antalet förtroendeposter och ledamöter i Datorinformationsgruppen IT, digit Bakgrund: Då fokus på sektionen är att hålla styrdokument såpass enkla och tydliga som möjligt. Eftersom de digitala behoven ständigt förändras bör våran digital ansvariga kommitté vara beredd att ändras med dem. Det vore därav fördelaktigt att det lämnas till den ansvariga komittéen att fördela sina ansvarsområden internt efter egna önskningar och behov. Därav bör det ske en förändring i regelmentet angående Datorinformationsgruppen ITs ansvarsposter för att tillgodose detta. Förslag: att till Komittén digits sammansättning ändras från digit består av ordförande, kassör, webbansvarig, Hubben ansvarig, samt 1 4 övriga ledamöter. Komittén digits sammansättning ändras till digit består av ordförande, kassör, 3 6 ledamöter.

43 styrits svar på motion om antal förtroendeuppdrag och ledamöter i digit styrits svar: Motionen ligger helt i riktning med de åsikter styrit har kring enkla och lättförstådda styrdokument. Dessutom håller styrit helt och hållet med om att det kan vara bra att inte i reglementet fastslå vilka specifika poster utöver ordförande och kassör som kommittén består av. styrit rekommenderar att motionen bifalls i sin helhet.

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare.

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2015-05-21, HC1 18:15 1 Mötets öppnande Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2012-10-11, HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. 2 Val

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:15. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare.

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:15. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014-09-05, HB4 18:15 1 Mötets öppnande Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Möte 2014/15:STYR-08 Styretmötesprotokoll 2 oktober 2014 Fysikteknologsektionen, Chalmers Fysikteknologsektionen Protokoll fört vid styretmöte 2 oktober 2014 Tid: 12:00 Plats: Styretrummet Närvarande Ordförande

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson.

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson. PROTOKOLL VÅRMÖTE 1 Sektionsmöte 5 mars 2015 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses budget Bilaga 3: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Mötet öppnas 11 december 2014 klockan 18.00 av sektionsmötets talman, Maria Bohman.

Mötet öppnas 11 december 2014 klockan 18.00 av sektionsmötets talman, Maria Bohman. PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2 Sektionsmöte 11 december 2014 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående ändring av beslutsförhet i stadgarna Bilaga 3: Proposition angående förändring av

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21 1 av 12 Innehåll Ekonomisk policy... 1 Maskinteknologsektionen... 1 Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer