Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna"

Transkript

1 Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) Föreningen Energisystemteknologerna ES-sektionen, Uthgård Uppsala 23 november Mötets öppnande Styrelseordförande Martin Stålnacke öppnade mötet klockan 17:27. 2 Mötets behörighet Tillräckligt många närvarande och mötet fanns behörigt. 3 Fråga huruvida kallelse utgått i behörig ordning Kallelsen gick ut tre veckor i förväg enligt stadgan. Kallelseförfarandet godkändes. 4 Val av mötesordförande Styrelseordförande Martin Stålnacke valdes till mötesordförande. 5 Val av mötessekreterare Styrelsesekreterare Petter Eklund valdes till mötessekreterare. 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare Tomas Löfwall och Martin Västermark valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 7 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan enligt bilaga 1 godkändes. 1/6 MS:... PE:... TL:... MV:...

2 8 Anmälan av föregående stormötesprotokoll Förra stormötesprotokollet anmäldes och lades till handlingarna. 9 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 9.a) Klubbmästare Klubbmästare Viktor Larsson föredrar klubbverkets aktiviteter under året som gått. Under året som gått har klubbverket arrangerat två nationsrundor med tema Ut & In samt Glitter & Glamour. Den traditionella ES-festen gick av stapeln den nionde april med tema Gudar & Gudinnor och hade cirka 90 deltagar. Därutöver har ES klubbverk varit med och arrangerat Gasquen Gasquen! tillsammans med några andra studentföreningar, en damiddag med 36 sittande och en kryssning. Mindre evenemang som ordnats är filmkväll, ölprovning, paintball och kräftskiva. Evenemang som kommer under slutet av året är Dæsquen! och en Åreresa. 9.b) Kassör Kassör Martin Wästljung redogör för sektionens ekonomi. Åreresan är en stor post som ännu inte är helt avslutad. Mentorskapsprogrammet har gett vissa intäkter och till nästa upplaga ska pengar sökas snart. Räkenskapsåret är inte över men vi kommer troligen gå lite plus vid årets slut. 9.c) Studierådsordförande Studierådsordförande Tomas Löfwall berättar om vad studierådet har hållit på med. Utöver den vanliga verksamheten har studierådet under året tagit fram en pamflet Energisystem för nybörjare för nya energisystemstudenter. Kursutvärderingar som behandlats av studierådet finns numera på sektionens hemsida. Studierådet har även arbetat med studieplanen för att få kurserna i en bättre ordning och ta fram spår för att göra det lättare att inrikta sig på olika saker. 10 Föredragning av revisionsberättelse Internrevisor Carl Edström föredrog revisionsberättelsen. Han har gått igenom sektionens räkenskaper och kommit fram till att de var i god ordning. 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Bordlades till senare under mötet. 2/6 MS:... PE:... TL:... MV:...

3 12 Val till styrelseposter 12.a) Ordförande Valberedningen har fått in två kandidater i förväg, båda var mycket lämpliga och valberedningen vill därför inte nominera någon framför den andra. Kandidaterna är Sten Trolle och Klara Klingborg, båda från ES3. Mötet valde Klara Klingborg ( ) till sektionsordförande för b) Kassör Valberedningen hade inte hittat någon kandidat till kassör. Hanna Åkerlund från ES3 kandiderar på sittande möte. Mötet valde Hanna Åkerlund ( ) till kassör för c) Studierådsordförande Sigrid Sigge Kamp har kandiderat i förväg men lite för sent så valberedningen har inte kunnat nominera. Mötet valde Sigrid Kamp till studierådsordförande för d) Klubbmästare Valberedningen har fått in en sen kandidatur och har därför inte gjort någon nominering, kandidaten är Axel Thornström. Mötet valde Axel Thornström klubbmästare för Paus för fika och information genom UTN genom Martin Västermark från ES4 som även är styrelseledamot i UTN. Mötet fortsatte vid 18: Val av vice klubbmästare Sittande klubbmästare Viktor yrkar på att posten ska vakantsättas då posten inte fungerat som tänkt. Han menar att en ordentlig överlämning är bättre. Mötet vakantsatte posten som vice klubbmästare. 14 Val av revisor samt revisorssuppleant Valberedningen har inte hittat några kandidater. Ylva Gullberg i ES1 kandiderar på sittande möte till revisor. Mötet valde Ylva Gullberg till revisor för Beatrice Utterström kandiderade till revisorssuppleant på sittande möte. Mötet valde Beatrice Utterström till revisorssuppleant för /6 MS:... PE:... TL:... MV:...

4 15 Val av valberedning, tillika styrelssuppleanter Valberedningen har ingen kandidat men Klara Klingborg föreslår Hanna Jansson i ES2 som sammankallande i valberedningen. Mötet valde Hanna Jansson till sammankallande i valberedningen för Tomas Löfwall och Helena Olsson kandiderar på sittande möte till ledamot i valberedningen. Mötet valde Tomas Löfwall och Helena Olsson till ledamöter i valberedningen. 16 Val av studiesocialt ombud Valberedningen har ingen kandidat men Emma Wiesner i ES1 kandiderar på sittande möte. Mötet valde Emma Wiesner till studiesocialt ombud. 17 Fyllnadsval 17.a) Alumnansvarig Per Jäderberg har börjat titta in sig men har begränsat med tid. Mötet fyllnadsvalde Per Jäderberg till alumnansvarig för b) Internationellt ansvarig Rasmus Luthander i ES4 har börjat läsa in sig på posten. Mötet fyllnadsvalde Rasmus Luthander till internationellt ansvarig för Val av fullmäktigeledamöter Valberedningen har nominerat Linnea Johansson till fullmäktigeledamot. Petter Eklund kandiderar på sittande möte till ordinarie sammankallande fullmäktigeledamot. Lisa Lundh kandiderar på sittande möte till ordinarie fullmäktigeledamot. Mötet valde Petter Eklund till ordinarie sammankallande fullmäktigeledamot för Mötet valde Lisa Lundh och Linnea Johansson till ordinarie fullmäktigeledamot för Klara Klingborg, Viktor Larsson och Johan Lenner kandiderar på sittande möte till fullmäktigesuppleant. Mötet valde Klara Klingborg, Viktor Larsson och Johan Lenner till fullmäktigesuppleanter för Val till UTN:s valberedning Valberedningen har ingen kandidat men Martin Eckerwall kandiderar på sittande möte. Mötet valde Martin Eckerwall till sektionens representant i UTN:s valberedning. 4/6 MS:... PE:... TL:... MV:...

5 20 Fastställande av årsavgift Sektionens ekonomi är god och styrelsen föreslår att det inte ska tas ut någon årsavgift. Mötet beslutade att ingen årsavgift ska uttas. 21 Motion angående undervisning på inst. ET. Mottionstexten lyder ES-sektionen bör aktivt verka för att Institutionen för energi och teknik på SLU inte skall bedriva undervisning på grundnivå för ES-studenter. Studierådsordförande Tomas föredrar och framlägger att motionen är destruktiv och yrkar å styrelsens vägnar på avslag. Mötet beslutade att avslå motionen. Återupptagande av 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen Då det är problematiskt att styrelsen får ansvarsfrihet innan verksamhetsåret är över föreslår Lisa Lundh att frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2011 bordläggs till nästa stormöte. Mötet beslutade att bordlägga beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen till nästa stormöte. 22 Övriga frågor 22.a) PR-byrå PR-ansvarig Jonathan Marstorp vill starta en PR-byrå som fungerar ungefär som ett klubbverk fast för PR. Tanken är att PR-byrån ska underlätta arrangerandet av olika lunchevents med företag och liknande. 22.b) Loggan Martin Wästljung anser att nuvarande loggan är lite intetsägande för att den är för bred. Han vill att sektionen ska inhämta nya förslag på logga och därefter genomföra någon form av omröstning för att få en bra och välförankrad logga. En handuppräckning på mötet visar att intresset för att ta fram en ny logga var stort. Mötet gav i uppdrag åt PR och styrelsen att ta fram förslag på ny logga och arrangera en omröstning för att utse ny logga. 22.c) Byte av overallfärg Många i årskurs ett upplever att sektionen har en tråkig overallfärg och skulle vilja byta. Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att se till att medlemmarna får uttrycka sin åsikt om ny overallfärg. 5/6 MS:... PE:... TL:... MV:...

6 22.d) Fotboll efter mötet Eric Pålsbring framför att det kommer tittas på fotboll i Å2000 efter mötet. 23 Mötet avslutas Mötet avslutades 19: Ordförande Martin Stålnacke Sekreterare Petter Eklund Justerare Tomas Löfwall Justerare Martin Västermark 6/6 MS:... PE:... TL:... MV:...

7 Fil: /home/pettman/studierna/fet/storm_ht11_bilaga1.txt Sida 1 av 1 1. Mötet öppnas 2. Mötets behöriga utlysande 3. Fråga huruvida kallelse utgått i behörig ordning 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 7. Godkännande av föredragningslistan 8. Anmälan av föregående stormötesprotokoll 9. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 10. Föredragning av revisionsberättelse 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Val till styrelseposter a) ordförande b) kassör c) studierådsordförande d) klubbmästare 13. Val av vice klubbmästare 14. Val av revisor samt revisorssuppleant 15. Val av valberedning,tillika styrelssuppleanter 16. Val av studiesocialt ombud. 17. Fyllnadsval a, alumnansvarig b, internationellt ansvarig 18. Val av fullmäktigeledamöter 19. Val till UTN:s valberedning 20. Fastställande av årsavgift 21. Motion angående undervisning på inst. ET. 22. Övriga frågor 23. Mötet avslutas

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45 Protokoll Sektionsmöte Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45 Närvarande: 77 Z-teknologer Bengt-Erik Bengtsson, Hedersmedlem Jonas Fredriksson, Inspektor Andreas Robertsson, Vice ordförande i Utbildningsenheten

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12 Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23 Fotoföreningen Linslusen Årsmöte 2014 2014-03-12 Närvarande Karl Mikaelsson, Ove Karlsson, Annie Fredriksson, Oscar Carlsson, Eva Syversen, Adine Lundahl,

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002 GEOS Protokoll, möte 23:e januari 2002 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justerare 4. Förra mötets protokoll 5. Meddelanden från institutionsstyrelsen och andra instanser

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014 - sektionens Verksamhetsberättelse 2014 Författare: SFINX styrelsemedlemmar under 2014. Innehållsförteckning Inledning Ord till nästa års verksamhet Ledning och samordning Styrelsen Revisorer Valberedningen

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 Föredragningslista Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 * betyder att bilaga finns 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet kl 17.23 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Engelbert valdes

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

4 Kaan Korkmaz och Anna Takman väljs till protokolljusterare tillika rösträknare.

4 Kaan Korkmaz och Anna Takman väljs till protokolljusterare tillika rösträknare. Protokoll för ÅRSMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, tisdagen den 7 februari 2012, 18.00, Nordenskiöldsalen, plan 3 hus U, Stockholms universitet 1 Årsmötet öppnas kl.18.34 av Johan Turell. 2 Johan

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: 2013-03-10 Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald.

Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald. 1 Mötets öppnande Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald. 3 Val av mötets

Läs mer

Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas majstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva.

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva. Sektionsmöte LP4 14/15 2015-05-06, kl. 17:30, HA4 Firmatecknare Matilda Rosander, 910808-5482 Viktor Runemalm, 910922-3793 Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41

Läs mer