Nummer Med ToMTejakt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 6-13. Med ToMTejakt"

Transkript

1 Mona Hjortsberg har varit brandman i 15 år Fortfarade ganska ensam i yrket Åtgärder och bidrag en stor del av arbetsmarknaden 2013 sidan 7-13 Kontaktuppgifterna till din egen sektion som bilaga Nummer 6-13 Med ToMTejakt

2 LEDAREN Dags att avliva myten om marknadens valfrihet Övertron på den fria marknaden har nu slagit igenom inom vård och omsorgen. Hemtjänsten har blivit det verksamhetsområde där marknad slagit igenom som mest. En marknad som vilken som helst. Men att vara i behov av omsorg och vård och välja vårdgivare är inte samma sak som att köpa en vara eller som att välja frisörsalong. Politikerna har släppt marknaden fri med Lagen om valfrihet, Lov, i hemtjänsten, och lägger ansvaret på gamla och sjuka att de ska välja rätt bolag. Väljer de fel kan de alltid välja om och byta bolag. Marknaden styr har blivit politikernas favoritdevis. Men att marknaden styr är en myt som för politikerna har blivit en sanning som det inte går att göra någonting åt. Det är dags att vi gör slut på myten om att det är marknaden som styr. Marknaden styr om vi tillåter det. Det är så med allting. Politikernas uppgift och skyldighet är att sätta upp regler så att vård och omsorg fungerar med ögon för medborgarnas bästa i fokus, inte för den fria marknadens bästa. Mormors demens är inget för den fria marknaden att slå klorna i. Hon ska få trygg och säker omsorg och jag som anhörig ska inte behöva känna oro för att bolaget jag tvingats välja är ok. Med LOV:en har marknaden släppts fri av politikerna och de värjer de sig från ansvar när skojare och bedragare kommer in i hemtjänst och skolväsende. Den gemensamma välfärden som vi värnat om för att vi alla ska ha tillgång till det under livets olika skeende håller på att krackelera under marknaden. Vem behöver 200 olika hemtjänstföretag att välja på när alla egentligen måste rätta sig efter biståndsbeslutet som kommunens tjänstemän gör? Som en del i denna marknad följer sämre anställningsvillkor, fler timanställda och lägre löner. MT har tidigare under åren skrivit om hemtjänstens försämrade villkor för både de äldre och de anställda. I detta sista numret av MT kan ni läsa om Camillas hemtjänst där man använder sig av F-skattare istället för anställda vilket är en utmärkt affärsidé av den som skapade företaget men knappast någon succé vare sig för pensionärer eller för vårdbiträdena. Under åren har MT skrivit mycket om hemtjänsten och dess villkor, vi var bland de första i media att uppmärksamma den snabba förändringen som skedde under 2000-talet. Vi på redaktionen fick mycket respons från medlemmar men även från andra läsare om våra artiklar. Papperstidningen MT läggs nu ner efter styrelsebeslut. Vilket är ett olyckligt beslut och jag tror inte styrelsen egentligen förstår hur många papperstidningen har nått ut till. Flera av MT:s artiklar har setts av annan media som har hakat på och gjort egna artiklar på angelägna ämnen som vi tagit upp i MT. Efter läsvärdesundersökningen 2012 konstaterades att 74 procent bläddrade igenom och/eller läste två artiklar i tidningen. Ett dåligt resultat enligt styrelsen. Den tidning som är mycket uppskattad av människor är lokaltidningen som ges ut i kommuner och i förorter. Och när jag tittar på hur mina vänner och bekanta tittar i lokaltidningen så är det just så som MT:s läsvärdesundersökning pekar på. Man bläddrar igenom tidningen och stannar till vid en eller två artiklar. Men MT har inte bara setts av medlemmarna utan den läses även av anhöriga och vi på redaktionen skickar tidningen till annan media och politiker då vi har intressanta artiklar. Kostnaden för MT har också varit låg, vi har skickat ut ca tidningar per år med en kostnad på 2,6 miljoner kronor, då är porto, tryck, lön för chefredaktör och arvode för frilansjournalist inräknade! Det är inte någon stor kostnad med tanke på spridningen. Att de flesta läsarna skulle bestå av förtroendevalda som ordförande säger i detta nummer stämmer inte. 4,7 procent av Kommunal Stockholms läns medlemmar är förtroendevalda, det stämmer inte med hur många som tittar i tidningen. Däremot är det de förtroendevalda som är mest bekanta med namnet MT. När jag varit på medlemsmöten och informerat om vår tidning har man först inte vetat vilken tidning det är men när jag visat upp tidningen har så gott som alla medlemmar känt igen MT som deras tidning. Det visar även våra vinnare i skrivtävlingen vi haft under alla år. Vinnarna har berättat att de blivit förvånade att så många fler än deras arbetskamrater uppmärksammat att de varit i tidningen med sina vinnarbidrag. Även de medlemmar som ansökt till semesterkursen på somrarna har till 80 procent hittat informationen genom MT. Nu får dessutom sektionerna själva stå för kostnaden för kallelser till medlemmarna, en kostnad som bara den kommer att kosta ca 1,5 miljon kronor. En kostnad som tills nu har kunnat besparats genom annonsering i MT. Istället för att utveckla Kommunals viktigaste verktyg för att skapa opinion, väljer styrelsen att lägga ner MT. Att utveckla och förnya tidningen skulle varit det bästa för medlemmarna och det bästa sättet att med artiklar visa medlemskårens villkor i arbetslivet som ständigt är under press för marknadens rovdrift. Vi på MT tackar alla läsare för värdefulla tips och idéer som ni gett oss under åren som gått. Hjärtligt tack och God Jul och Gott Nytt år! KERSTIN RIDDERSTEDT CHEFREDAKTÖR MT den sista ToMTejakten Som traditionen bjuder så ska det vara en ToMTejakt i julnumret av MT. I år är MT lite sent ute och det är möjligt att den inte hinner delas före jul. Men det borde inte vara något hinder att leta efter ToMTen. Han har gömt sig lite här och var i tidningen (dock ej i bilagan) och har han inte återvänt till nordpolen så borde du finna honom om du söker, Skriv ned hur många du hittat på ett vykort och sänd in dit svar senast 20 januari 2014 till: MT medlemstidningen, Kommunal Stockholms län BOX Stockholm Ansvarig utgivare för MT: Margareta Bohman Chefredaktör MT: Kerstin Ridderstedt, telefon / Redaktionen: Göte Axelsson, telefon Telefax: Adress: MT - Kommunal Stockholms län, Box , Stockholm. mail: MT trycks av V-TAB i Örebro upplaga ex 2 - MT nummer 6/13 5 vinnare med rätt antal tomtar vinner 5 Trisslotter var ToMTe nummer 1

3 Osorterat Dömd till att fördöma Samtidigt som egoismen och intresset för den egna personen marknadsförs i Twitter, Instagram och Facebook så växer begrepp som mångfald fram. Förvånande och motsägelsefullt. Att begreppet mångfald används tycks mest bero på att man själv ska accepteras som den unika särart och grupp man representerar. Det talas mycket om normer i olika former, mest av människor som tycks försörja sig på och få sin livsluft från att just göra det. När man hävdar en egen norm, och alla olika grupper gör likadant, byggs det upp en form av anarki. Allt är tillåtet, det är bara den gamla eller andra normen som borde förbjudas. I sin kamp att skapa mångfald glömmer man bort att det begreppet kan vara exkluderande istället för inkluderande. Kön och lön so what? Vad har kön och lön för något gemensamt egentligen? Ganska mycket om man ska tro vad som skrivs och sägs, vi pratar om kvinnolöner och mansyrken. Detta trots att det snart är år 2014 när du läser detta. Hur kommer det sig att könet har Vart tog det någorlunda jämställda och jämlika samhället vägen? Under de senaste 20 åren har begreppet den offentliga sektorn omvandlats till det mer generella begreppet välfärden. Vägen från offentlig till välfärden gick via det mer beskrivande gemensamma sektorn. Denna resa med ord har lyckats förvränga vad den svenska modellen bygger på. Den svenska modellen, den gemensamma sektorn, handlade om allas rätt till omsorg, service och vård. Tack vare skatteuttag på inkomster och tjänster gavs den gemensamma sektorn möjlighet till att alla människor bidrog till våra behov. Med ett transfereringssystem som innebar att alla medborgare betalade för sina egna behov och andras över tiden skapades ett välfärdssamhälle. Det välfärdssamhället var kollektivt Alla människor har lika värde och borde ha samma villkor på den spelplan som är samhället, även globalt sett. Gamla samhällsnormer förändras ständigt. Under min livstid har hela samhället förändrats och gör så även fortsättningsvis. I dag accepteras många företeelser som var helt tabubelagda bara för tjugo år sedan. Det har gått ganska smärtfritt och naturligt kan tyckas. Men i det nya normaliserade samhället finns så mycket hat mot olika normer som inte passar vissa människor. Normer blir ett polariserande vapen istället för en metod att öppna upp och skapa förståelse. Dags att tänka på vad som händer och vilka som har tillåtelse att trampa på och fördöma vem. Egoismen som norm, även i grupp, fungerar bara i ett samhälle om man accepterar alla människors rätt till den i det sociala samanhanget. präglats så långt in i våra medvetanden så det till och med ska avgöra vilken lön som ska betalas, vad man kan och gör har mindre betydelse än om det dinglar mellan benen eller inte. Gemensam välfärd eller bara välfärd? och skapades en trygghet som gav människors behov från BB till sista andetaget. Dagens välfärd är något helt annat, nu ska alla ta ansvar för sig själva och göra olika val i sina liv. Samhällets åtagande har omvandlats till en administration som ska fördela skattemedlen till olika utförare som handlats upp för att de ska ingå i välfärdens valfrihet. Välfärdsamhället, den gemensamma sektorn, har blivit välfärden kort och gott. En rent individuell fråga. Jag är ingen bakåtsträvare, jag vill bara se ett rättvist och jämlikt samhälle. Frågan är bara hur vi ska kunna skapa det ur de spillror som den borgerliga alliansen åstadkommit? Alejandra Sundberg Leif Bejhed Per Holmström Detta kan du läsa om i nummer 5-13 Alejandra blev gravid och ett problem Innan jag blev gravid hade jag inga problem eller klagomål från min arbetsgivare. När jag kom tillbaka från semestern berättade jag att jag var gravid. Jag förstod inte vad det var, men en dag blev jag inkallad till chefen för samtal och då förstod jag att det var jag som var problemet. Arbetsgivaren lämnade mig en skriftlig varning för bland annat samarbetssvårigheter. sidan 6 Facklig kamp mot dålig arbetsgivare Det råder en infekterad stämning mellan Camillas hemtjänst och service i Sollentuna och Kommunals förtroendevalda. I september blev anställda uppsagda utan förvarning från Camillas hemtjänst på grund av arbetsbrist. Kommunal kontaktade företaget och förklarade att uppsägningarna inte hade gått rätt till. De berättade att man bara ville ha timanställda i stället som enbart får betalt för tid hos kunden, säger Leif Bejhed. sidan 8 Varningsklockor borde ringa Egentligen borde det ringa varningsklockor hos de flesta när en arbetsgivare uppger lönenivåer som ligger över kollektivavtalens miniminivå när ansökningshandlingarna lämnas in. Det är svårt att förstå varför man ska hämta arbetskraft från andra länder och betala mer än vad man skulle behöva göra om man hämtade från arbetsförmedlingen. Inom det här området finns det gott om orättvisor och utnyttjande av människor, säger Per Holmström. Och mycket mer... sidan 15 Första sidan: Mona Hjortsberg är fortfarande ganska ensam som kvinnlig brandman. Även om Södertörns brandförsvar ligger långt fram är det långt till ett jämställt yrke. MT nummer 6/13-3

4 Det finns många frågor att diskutera på vägen till jämställdhet inom brandförsvaret, säger Mona Hjortsberg. Fysik och kunskap ett villkor Mona Hjortsberg är en av de första kvinnliga brandmännen i landet. Hon deltog i det Q8 projekt som dåvarande Stockholms brandförsvar genomförde Mona testades och tränade för att klara Stockholms krav för att bli brandmän. Resultatet blev att ingen av dem klarade Stockholms krav för anställning. Ingen av oss fick jobb i Stockholms brandförsvar, säger Mona Hjortsberg. Efter vårt slutprov höjdes anställningskraven så vi inte räckte till. Men tre av oss fick anställning i Södertörns brandförsvar. Där räckte våra prestationer. Höjde kraven Så här 16 år senare kan man fundera om Stockholms Q8 projekt mest var att visa att kvinnor inte klarade att vara brandmän. När det visade sig att de klarade kraven så skruvades kraven upp över vad de klarat. Att jag anmälde mig till Q8-projektet berodde på en fotbollskompis, Sylvia, som tyckte vi skulle prova att bli brandmän. Jag hade jobbat som kock i femton år så det var dags att prova något nytt. Under de femton år som gått sedan Mona blev brandman har det blivit fler kvinnor inom yrket. Inom Södertörns brandförsvar finns det idag 19 kvinnor anställda, Storstockholms brandförsvar har fortfarande inte lyckats få in kvinnor som brandmän på stationerna förutom en (1). Hinder finns Mona tycker att det går trögt att öka jämställdheten i yrket. Men hon ser även många hinder för att kunna bli en arbetsplats för både kvinnor och män. Det är inte de fysiska förutsättningarna som sätter gränser och hinder. Det krävs ganska mycket förändringar för att det ska bli fungerande fullt ut. Bland annat behöver möjligheterna till omklädningsrum ses över. Det handlar inte enbart om att kvinnor kan uppleva obehag att byta om bland män. Många män blir också generade om man blandar könen vid alla situationer och kanske också vill ha möjlighet till en privat sfär. På utrustningssidan har det hänt en del under de år jag jobbat som brandman. Rökdykarutrustnigen har blivit lättare och även slanglådorna har tappat vikt. När utrustningen blir mer lätthanterlig så tjänar alla på det, säger Mona Hjortsberg. Det är kanske så att de starkaste männen är de som tjänar mest på den utveckling som sker. Jobbet blir ju lättare samtidigt som det blir möjligt för fler. Men en god fysik är viktigt oavsett kön. Alla måste klara jobbet, det är ett lagarbete. Måste klara av jobbet De fysiska kraven och påfrestningarna är argument som används som en broms för att andelen kvinnor ska bli fler. Men med ett mer könsneutralt arbets- och förhållningssätt vinner alla på förändringen och utvecklingen. Den största skillnaden i jobbet är de risker som kvinnor kan utsättas för under graviditet. Kemikalier, rök och damm är inte förutsättningen för en bra arbetsmiljö. Vid graviditet finns det redan sätt att motverka skadliga effekter. Men det är egentligen bara graviditet som skiljer könen åt. I dag är det vanligt att även killarna är hemma på föräldraledighet och det är mer jämställt i de civila livet utanför brandförsvaret. Förändring av roller Den största vinsten med mer jämställda arbetsplatser inom brandförsvaret ligger på ett annat plan än fysiska förutsättningar. Med jämställda arbetsplatser måste den historiskt rådande jargongen och rollspelen förändras. Mona är aktiv i nätverket Heltidsanställda kvinnliga brandmän och där förs diskussioner om hur jämställdheten ska kunna öka i brandförsvaren i hela landet. I framtiden blir nog brandmannayrket förändrat och mer jämställt. Det är nödvändigt för att passa in i samhället, vi får inte glömma bort att yrket är en förebild för väldigt många barn. Då får vi inte ha en arbetsplats som utestänger drömmar. GÖTE AXELSSON 4 - MT nummer 6/13

5 Jämställdhet tar tid att uppnå Kommunal har kommit längre i sitt jämställdhetsarbete än många andra, säger Christer Flodfält som är facklig brandman i Södertörns räddningstjänst. Vi har lyckats föra in erfarenheter från andra yrkesområden i brandförsvaret. I dag finns det 19 kvinnor och drygt 25 med utomnordisk bakgrund anställda i Södertörns brandförsvar. Det motsvarar drygt 15 procent av hela personalstyrkan. Det förändras trots allt inte fort från att vara ett typiskt manligt yrke, säger Christer. Att det inte går fortare beror på att ekonomin sätter gränser. Att anställa fler kvinnor ställer krav på omklädningsrum och annat. Brandstationer och utrustning är gamla och att bygga nytt och byta ut det som inte fungerar kostar stora pengar. Samhället utvecklas snabbare än verksamheter hinner anpassas. Gamla vanor lever kvar I brandmannayrket liksom inom många andra yrkesområden lever gamla rutiner och synsätt kvar. Men med kommande pensionsavgångar kommer det nog att ske stora förändringar på synsätten i yrket. De närmaste åren går en fjärdedel av mina arbetskamrater i pension. Det är en unik möjlighet och öppnar upp för att öka anställningstakten av andra än vita män som det var förr. Att fler med bakgrund från andra kulturer kommer in har visat sig värdefullt vid utryckningar till en del bostadsområden inom vårt larmområde. I ett mångkulturellt samhälle måste Det största hindret mot jämställdhet är ekonomi och ledarskap, säger Christer Flodfält. alla grupper finnas representerade i alla samhällsfunktioner. Lagändringar kan krävas Enligt Christer så behövs det kanske lagändringar för att nå de uppsatta målen inom räddningstjänsten. Ingen organisation blir bättre an de som leder den och i dagsläget så är det ekonomiska villkor som sätter agendan. Yrket som brandman och samhället förändras och även hur vi ser på vår omvärld med allt som händer dä. Vi är inte bäst på jämställdhet här i Södertörns brandförsvar, konstaterar Christer Flodfält. Vi har haft en lång startsträcka och det tar tid att förändra gamla vanor. Men om vi från Kommunal tillåtits delta i arbetet mer aktivt hade vi nog nått en bra bit till allaredan. GÖTE AXELSSON TioHundra varslar personal I Norrtälje varslar vårdbolaget TioHundra 22 helårstjänster inom äldreomsorgen. Orsaken är ett underskott i verksamheten trots att det skjuts till drygt 14 miljoner kronor. Samtidigt sänker delägaren Norrtälje kommun skatten med 20 öre Den 20 november bjöds hemtjänstpersonalen in till ett informationsmöte där både Kommunal och arbetsgivaren var representerade. Drygt 70 av Kommunals medlemmar närvarade, över 90 procent av deltagarna var kvinnor. Det kändes väldigt tydligt vilka det är som får betala priset när det ska sparas i vår gemensamma välfärd. Vi söker alla möjligheter för att minska effekterna för våra medlemmar, säger Christer Hallingström som är Kommunals representant i bolaget. Vi har inte börjat förhandla än så vi vet inte alla förutsättningarna än. Politiker sätter reglerna TioHundras VD Peter Graf förklarade sin ställning för de som deltog på mötet. Jag måste följa de spelregler och ramar jag har, sa TioHundras VD Peter Graf. Vi kan inte använda pengar som vi inte har. Varslen av 22 årsarbetare kan drabba uppemot ett sextiotal personer på grund av de många deltidsanställningarna. Förutom varslen avser TioHundra även att säga upp arbetstidsavtalet för nattjänsterna, i dag är måttet 32,33 timmar och det ska höjas till 36,33 timmar utan lönejusteringar. Höjd nattarbetstid innebär stora försämringar för personalen, sa Christer Hallingström. Den lägre arbetstiden infördes 2005 med hänsyn till att förbättra arbetsmiljö och hälsa, det tycks inte gälla längre. Jämställda villkor Nu åberopas att anställningsvillkoren måste jämställas med de som gäller på flera av de privata vårdbolagen. Konkurrensen hårdnar inom den gemensamma välfärden. Kommunledningen i Norrtälje har uttryckt att den placering för hemtjänsten som gjorts vid jämförelse med landets övriga kommuner är för högt upp. De har vid ett tillfälle uttryckt att istället för en 30:e placering borde det räcka med en placering någonstans i mitten. Resultatet av sparbetinget får förhandlingsarbetet utvisa. Men det stundar bistrare tider både för anställda och brukare Norrtälje. GÖTE AXELSSON MT nummer 6/13-5

6 Alejandra fick skriftlig varning under sjukskrivningen När Alejandra Sundberg, barnskötare, blev gravid började hennes arbetsgivare ifrågasätta henne på alla möjliga vis. Chefen och tilllika ägare av förskolan började trakassera Alejandra med skriftliga varningar och telefonsamtal, berättar hon för MT när vi träffas på facklokalen. Innan jag blev gravid hade jag inga problem eller klagomål från min arbetsgivare. När jag kom tillbaka från semestern berättade jag att jag var gravid. Jag skulle på läkarkontroll och det uppskattades inte alls av min arbetsgivare. Det blev en konstig stämning på arbetsplatsen och det låg något i luften, säger Alejandra. Jag förstod inte vad det var, men en dag blev jag inkallad till chefen för samtal och då förstod jag att det var jag som var problemet. Arbetsgivaren lämnade mig en skriftlig varning för bland annat samarbetssvårigheter. Den chefen skapar konflikter hela tiden istället för att se till att det är en god arbetsmiljö, säger Monica Calderon facklig företrädare Kommunal, och skakar på huvudet. Monica Calderon Chefen ringde och ifrågasatte mitt hälsotillstånd när jag var sjukskriven, säger Alejandra. Jag blev ifrågasatt och fick dessutom en skriftlig varning. Tvingades uppsöka vård Efter samtalet med chefen kände Alejandra stor olust och dagen efter fick hon svåra buksmärtor och sökte upp akuten vilket ledde till sjukskrivning i tre veckor. Under sjukskrivningstiden hånade chefen mitt tillstånd inför mina arbetskamrater, jag kände mig stressad av hela situationen och det blev inte bättre av att chefen ringde och ifrågasatte mitt hälsotillstånd, säger Alejandra. Men sjukskrivningen blev inte det lugn Alejandra behövde, magsmärtorna berodde bland annat på en blödande äggstock, vilket man enligt chefen inte kan ha. Under sjukperioden som följde ringde arbetsgivare henne flera gånger, dessutom fick Alejandra ytterligare en skriftlig varning trots att hon inte varit på arbetsplatsen. Fick sms från kollega Mina kollegor hade det stressigt på arbetet under den här tiden och en kollega fråga via sms om jag inte skulle komma tillbaka för de hade så mycket att göra. Jag svarade att jag skulle vara sjukskriven lite till och att de skulle ställa krav på arbetsgivaren om att skaffa extra personal. Alejandra visar sina sms och det är inget anmärkningsvärt i meddelandet som hon sände tillbaka till sin kollega ändå får hon ytterligare en skriftlig varning för att hon skickat negativa sms till sin kollega och att chefen ser allvarligt på de samarbetssvårigheter som hon visat. Alejandra suckar uppgivet när hon visar MT alla skriftliga varningar. Hon känner stor olust att gå tillbaka till sin arbetsplats och vill inte riskera sitt väntande barns hälsa på grund av all oro arbetet medför. Stor okunskap Monica Calderon berättar att Alejandra är den som haft längst anställning på förskolan med sina tre år och att flera anställda har blivit utsatta av arbetsgivaren, men de har valt att avsluta sina anställningar självmant. Den här arbetsgivaren är inte seriös och hon har stor okunskap om hur vissa saker fungerar både rent arbetsrättsligt och moraliskt, säger Monica. Tyvärr är det många som far illa och mår dåligt av chefer som beter sig så här. Och det gagnar knappast kvalitén på verksamheten. Har du problem råder Monica dig som medlem att kontakta facket så fort som möjligt och dokumentera så mycket du kan. KERSTIN RIDDERSTEDT Fakta: En varning, som utgör en disciplinär bestraffning för något som har hänt, måste enligt 62 medbestämmandelagen ha stöd i kollektivavtal eller lag för att kunna utdelas och enligt Arbetsdomstolens praxis måste arbetsgivaren oftast också förhandla med relevant fackförening innan den utdelas..las-varningen, å andra sidan, kan en arbetsgivare använda sig av för att uppmärksamma en an ställd på, att ett visst bete ende inte accepteras på arbetsplatsen. Om arbetstagaren inte rättar sig efter en eller flera sådana tillrättavisningar kan saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl må hända föreligga. Någon automatik mellan tre varningar och saklig grund för uppsägning finns inte. 6 - MT nummer 6/13

7 ARBETETS VILLKOR 2013 Billig arbetskraft sätts i trafik Det här är frågan om lönedumpning - betald av samhället. Man utnyttjar systemet och skattebetalarna är med och betalar arbetskraften. Behovsanställning betyder i praktiken att det är frågan om daglönare. Förarna ska finnas tillgängliga ex fyra dagar i veckan för en behovsanställning på fyra månader. Det finns ingen garanti till arbete eller på vilken tid på dygnet som de ska köra. De har inget schema utan varje enskilt arbetstillfälle är en ny anställning. Kampen om jobb är desperat idag. Det händer att fackliga företrädare får ta emot hot från den arbetssökande om de i samrådet med arbetsförmedlingen har varit negativa till en fas 3-placering. Det har handlat om såväl muntliga som fysiska hot. Men det är inte bra att behovsanställda riskerar att puttas ut från schemat av folk från fas 3 och därmed få ännu färre arbetstillfällen. Efter tolv år som fritidsledare i Upplands Väsby gör Fredrik Nensén sin sista dag på jobbet den 18 december eftersom fritidsgårdarna har sålts ut. Kommunal verksamhet tas över av ideella föreningar och ett nystartat företag. I Upplands Väsby har stora delar den kommunala verksamheten konkurrensutsatts. Det finns exempelvis ingen kommunal hemtjänst längre och nu övergår de fyra kommunala fritidsgårdarna till Unga Örnar som tar över två, Stadsmissionen en och det nystartade företaget Ung i Väsby AB en. Personalen får följa med men Fredrik Nensén tackar nej liksom fler av hans kollegor. 65 års samlad erfarenhet från fritidsgårdar i Upplands Väsby tackar nej till de privata utförarna eftersom villkoren är för usla, säger han. Andreas Moberg ser hur anställningsvillkoren försämras inom kollektivtrafiken Så beskrivs arbetsmarknaden i bussbranschen av Andreas Moberg, bussförare på Arriva och förhandlingssamordnare för Kommunal. Villkoren för bussförarna har blivit hårdare. En orsak är att företagen tar in arbetskraft från olika arbetsmarknadsprojekt till låga löner. Arbetsgivarna har möjlighet att få 75 procent av bruttolönerna betalda i upp till nio månader för dem i arbetsmarknadsåtgärder. Mest attraktivt är att ta emot personer från fas 3. De har med sig ett ekonomiskt stöd på 225 kronor per dag till arbetsgivaren. En del av dem som deltar i fas 3 har försörjningsstöd (socialbidrag). Det innebär i praktiken att man kan ha en arbetskraft som kostar 180 kronor om dagen och kommunen betalar. Företaget Grönlund utbildar omkring 500 förare årligen åt arbetsförmedlingen. Utbildningen riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa. När nyanlända och arbetslösa har klarat busskortet får de en arbetsplatsutbildning som kallas för mängdträning. De får lära sig busslinjer, vagnstyper och det hela fungerar som en arbetsplatsintroduktion. Arbetsförmedlingen betalar lönen under utbildning men även till bussbolaget som utbildar. Behovsanställs De flesta som anställs idag i branschen är behovsanställda utan schema. Det är den sämsta formen av anställning. Arbetsgivaren lovar ingenting och är inte skyldig att erbjuda någonting. Erbjuden jobb I dag arbetar Fredrik Nensén tre kvällar ena veckan och två den andra. Han arbetar var tredje helg. Den nya arbetsgivaren erbjuder honom att arbeta tisdag till lördag under 46 veckor om året. Men inte ens det räcker till att få ihop 40 timmar. Så antingen måste jag gå ned i tjänst eller även jobba söndag och/eller måndag för att få ihop till en heltid. Det är en usel personalpolitik eftersom det inte går att kombinera med familj och fritidsliv. Fredrik ser därför ingen framtid att arbeta kvar. Det första året hänger våra avtal kvar men år två med de nya ägarna får kollegorna gå ned i tjänstgöringsgrad Många som kör Varje dag jobbar omkring 5000 bussförare i kollektivtrafiken hos de tre företag som kör åt SL. De allra flesta är fast anställda. Tidigare hade vi ett antal procent timvikarier, som hade valt den anställningsformen för att kunna kombinera med annat. Men de var garanterade en viss procents arbete, så är det inte med behovsanställningarna. Det hårdare arbetsklimatet påverkar medarbetarna på ett påtagligt sätt. Vi får tysta arbetsplatser. De anställda vågar inte träffas. Om du bråkar, krockar, är sen till arbetet eller blir medlem i facket riskerar du antingen att få färre pass och därmed svårare att försörja dig eller att bli av med ditt arbete. Det finns behovsanställda som nominerats till fackliga uppdrag men som tackat nej för att inte riskera sin inkomst. JOHANNA STJERNA Föreningslivet tar över Kommunal verksamhet Fredrik är en av de fritidsledare som sämre anställningsvillkor om de börjar hos den nye utföraren, Unga örnar. till 68,5 procent. Samt att det redan nu diskuteras lönesänkningar. Är detta goda arbetsvillkor? Ska stå till förfogande Det enda som Fredrik vet idag är att efter årsskiftet ska han stå till arbetsgivarens förfogande i sex månader. Men vad det i sin tur innebär vet jag inte. Jag ska väl vänta vid telefonen varje dag och vara springvikarie på dagis, fritids och skolor etc De kommunala fritidsgårdarna la också anbud vid upphandlingen. Det kändes som vårt anbud inte hade en chans. Vi ansågs inte tillräckligt taggade ansåg politikerna. Vi har ifrågasatt poängbedömningen med det spelar ingen roll vad vi säger. Det är anmärkningsvärt att alla fyra kommunala fritidsgårdarna hamnade utanför. Folkpartisten och lokalpolitikern Kristina Klempt är dock optimistisk och säger till Mitt i Väsby: Jag är övertygad om att den nya utföraren kommer att säkerställa att personalen har en bra arbetssituation på gården. JOHANNA STJERNA MT nummer 6/13-7

8 ARBETETS VILLKOR 2013 Leif Bejhed och Sebastian Blomdahl tycker att anställningsvillkoren hos Camilla lämnar mycket att önska. Vilda västern har landat i valfrihetens Upplands Väsby Hemtjänsten är ett laglöst land. Hos Camillas hemtjänst sänker man lönerna och inför otrygga anställningar, säger Leif Bejhed och Sebastian Blomdahl, regionala fackliga ombud i Kommunal. Företaget försöker bli av med de fast anställda genom att mobba ut dem. Det råder en infekterad stämning mellan Camillas hemtjänst och service i Sollentuna och Kommunals förtroendevalda. I september blev anställda uppsagda utan förvarning från Camillas hemtjänst på grund av arbetsbrist. Kommunal kontaktade företaget och förklarade att uppsägningarna inte hade gått rätt till. De berättade att man bara ville ha timanställda i stället som enbart får betalt för tid hos kunden. Anställda vill vara anonyma Vi träffar anställda från Camillas hemtjänst som inte vill framträda med namn samt Leif Bejhed och Sebastian Blomdahl från Kommunal. Camillas hemtjänst och service finns i Täby, Sollentuna och Upplands Väsby. I Täby arbetar man enbart med personal med F-skatt. I de andra kommunerna är det blandat med såväl F-skattare som anställda. När de anställda kallades till kontoret i september hade de ingen aning om vad det gällde. Kanske skulle vi få löneförhöjning? Uppsagda från fasta tjänster De blev inkallade en och en till cheferna och fick höra att de blir uppsagda från sina fasta tjänster. Vi fick därefter inte tala med arbetskamraterna som väntade utanför och vi uppmanades att le när kom ut från kontoret. Kommunal kontaktades av medlemmarna. När vi tog en förhandling om att detta inte hade gått rätt till så tog de tillbaka uppsägningarna av våra medlemmar men sparkade andra anställda i stället, berättar Leif och Sebastian. Rädda att mista jobbet Några av dem som vi träffar har slutat att arbeta hos Camillas hemtjänst, andra är rädda att förlora arbetet. Idag visar arbetsgivaren att den fast anställda personalen inte är önskvärd på jobbet. Det saknas toapapper på personaltoaletten. Arbetsmaterial som handskar, handsprit och servetter finns inte längre i förråden. De får inte använda firmabilen utan måste hålla med egen bil trots att det inte står något om detta i anställningsavtalet. De vill att vi säger upp oss. Varje vecka får vi nya kunder men de placerar timanställda hos dem. Varningar vanliga Förr hade vi personalfester och det fungerade bra på arbetet. Idag delas det godtyckligt ut varningar till höger och vänster. För dem som enbart är timanställda är betalningen exakt på minuten. Det kan handla om 11 minuter hos en kund, 17 minuter hos en annan. Vägen till och från kunderna betraktas inte som arbetstid och ger ingen ersättning, berättar en anställd. En timvikarie fick betalt för tiden hos en kund på 30 minuter på morgonen och sedan inget mer. Det var allt! De lovade att det skulle bli bättre så hon blev kvar. Men så blev det inte. Precis som många andra hemtjänstföretag har man också personal från arbetsförmedlingen. Grundlönen hos Camilla har varit hög men en fast tjänst är på 80 procent vilket betyder drygt kronor i lön. Det finns ingen OB och all tjänstgöring är på kvällar och alla helger. Förr arbetade de anställda varannan helg men sedan striden med företaget har schemat ändrats till varje helg. Det är omänskligt om du har familj. Måste uppge fackligt medlemskap De anställda måste också informera om de var anslutna till facket, de uppmanas att inte ta ut vab och lönespecifikationerna brister. Alla kunder är inte timida tanter och farbröder. Vi har kunder som är alkoholdementa och vi har aggressiva personer med vårdbehov. Nu när vi har fått bra kontakt med personalen har vi fått in 6-8 arbetsskadeanmälningar. Det handlar om olaga hot, sexuella trakasserier, kunder som har dragit kniv, folk som pissar i burkar i lägenheten - det är en tuff arbetsmiljö, säger Sebastian Blomdahl. JOHANNA STJERNA 8 - MT nummer 6/13

9 Tvingas betala för att få jobb Kvinnligt företagande inom vård och omsorg uppmuntras av regeringen, men att driva eget i en hårt pressad och konkurrensutsatt bransch som hemtjänst är tufft. Jag ser detta som enbart som en kvinnofälla. Ingenting annat, säger Linda. Drömmen skulle vara att få en fast anställning. Vi kan kalla henne Linda - som egenföretagare är hon beroende av att bli inbokad till jobb och vill inte riskera något med att gå ut med sitt riktiga namn. Livet med eget företag är mycket ovisst. Jag vet aldrig hur mycket jag tjänar, säger Linda. Fast anställda jobbar åtta timmar. Jag måste arbeta tio timmar för att få ihop till åtta timmars arbete eftersom jag inte har ersättning för tiden mellan kunderna. Av det jag fakturerar försvinner två tredjedelar i skatter, egenavgifter och andra utgifter. Vägen till F-skatt Lindas väg till F-skattsedeln gick via ett tips från en vän. Hon fick höra att Camillas hemtjänst och service till stor del använder sig av F-skattare och det kändes lockande att testa på en annars osäker arbetsmarknad. I början hade jag noll koll på vad som gällde för F-skatt. Ingen sa till mig att jag måste pensionsspara själv. Jag trodde det skedde automatiskt eftersom jag betalade in skatt. Men egenföretagandet sliter. Linda vaknar flera gånger om nätterna av oro över jobb och ekonomi. Om en kund hamnar på sjukhus har jag ingen säkerhet. Först trodde jag de skämtade när jag fick veta att jag inte fick någon ersättning om det Av hundra kronor får Linda åttio, det kostar henne tjugo att få ett arbete inom hemtjänsten. Kommunen betalar mellan kronor per timme Linda får 20 procent mindre för sitt jobb. hände. Hur är detta möjligt när det är jag som förlorar inkomst? Det här är så frustrerande. Samma ovisshet är det när en kund går bort. Då vet jag inte om jag får någon ny. Betalar 20 procent Camillas hemtjänst och service förser Linda med kunder och de tar lite drygt tjugo procent av det som kommunen betalar för hemtjänsten. Ersättningen från kommuner ligger mellan kronor. Hon får enbart betalt för tiden hos kund. Linda har sju dagars karens vid sjukskrivning. Jag kan inte ens vara sjuk. Vem får jag att ställa upp och jobba för mig? Jag har gått till arbetet även om jag har varit svimfärdig. Men jag sjukskriver mig om jag är magsjuk eller förkyld för att inte riskera kundernas hälsa. Hon är orolig över vad som händer om hon drabbas av en längre sjukskrivning. Tänk om jag bryter foten? Då riskerar jag bli av med kunder och jag har ingen garanti att få tillbaks dem. Dyrt att bli sjuk Ersättningen för sjukförsäkringen beräknas på nettoinkomster av rörelsen. Sedan slås den summan ut på 365 dagar och därefter räknar man på 80 procent av det. Det blir inte mycket pengar. Friheten att vara sin egen arbetsgivare är en myt. De som tror att du är friare som egenföretagare vet inte vad de pratar om. Jag blir tokig när jag hör politikerna tala om att de vill skapa mer nyföretagande. En annan nackdel är att det blir ett väldigt ensamt arbete utan kollegor. De enda jag träffar är mina dementa kunder. De är väldigt fina. Fast jag saknar att få prata med arbetskamrater. Men det är mina kunder som får mig att orka. Det är för deras skull som jag fortsätter arbeta med detta. Fördelen för kommuner och arbetsgivare är att de slipper arbetsgivaransvar genom att använda sig av underleverantörer. Regeringen satsar hundra miljoner per år från 2007 fram till 2014 för att stödja kvinnligt företagande. Faktaruta: JOHANNA STJERNA Lindas ekonomi per månad på ett ungefär Inkomst för i genomsnitt 150 timmar, ersättning på 310 kr/tim (minus tjugo procent till Camillas hemtjänst och service) blir 248 kr = Parkeringsbiljetter = 350 kr Bensin = 2000 kr Telefon = 500 kr Revisorn = 800 kr Egenavgifter = kr Skatt = kr Försäkring = 2000 kr Pensionssparar = 1000 kr Summa kvar: Det är här kostnader som en anställd inte behöver lägga ut själv till skillnad från Linda. Hon avsätter även en summa till semester som varierar beroende av inkomsterna. Utgifter som telefon, parkeringsbiljetter och bensin är avdragsgilla. Förmedlaren har inga kommentarer Jag vill inte kommentera detta mer än att vi har en löpande dialog med Kommunal och anser att våra synpunkter ska kommuniceras direkt med Kommunals ombudsmän och de berörda anställda, säger Camilla Bäck, styrelseordförande och grundare av Camillas hemtjänst och service. Camillas hemtjänst finns i Sollentuna, Upplands Väsby och Täby. Kommunal har synpunkter på hur Camillas hemtjänst i Sollentuna har agerat mot Kommunals medlemmar. Jag tycker det är tokigt att föra denna diskussion via media. Det är bättre att tala direkt med varandra, säger Camilla Bäck. Inget motstånd till fast anställning Företaget har inget emot att ha fast anställda. Absolut inte och de som vill vara underentreprenörer får vara det. Kunderna ska alltid ha det bra. Därför är det viktigt att det fungerar för företaget och medarbetarna. Situationen där anställda känner sig utfrusna vill hon inte kommentera eftersom de är fortfarande har en pågående dialog med facket. Det är bättre att medarbetare och chefer diskuterar med varandra. Det här handlar mycket om missuppfattningar. Man ser olika på saker. Vårt mål är att lösa detta, säger Camilla Bäck. Camillas hemtjänst och service är bland de större utförarna i de kommuner som företaget verkar. De har anställda men fungerar även som en paraplyorganisation för personer som arbetar som egenföretagare åt Camillas hemtjänst och service. JOHANNA STJERNA Fakta Camillas Camillas hemtjänst och service har funnits sedan Grundaren Camilla Bäck var timanställd och startade eget i Täby när kommunen hade infört kundval i hemtjänsten. Idag finns företaget även i Sollentuna och upplands väsby. Camilla står för auktorisationen och det ansvar det för med sig. Hon sköter marknadsföring, har kundkontakter, organiserar träffar med utbildning och håller med lokaler och nyckelhantering. MT nummer 6/13-9

10 ARBETETS VILLKOR 2013 Femton års anställning saknade värde vid upphandling av städ Vi jobbade i över femton år för ISS och var medlemmar i Kommunal. Men det är orättvist att vi inte fick någon hjälp. Jag blir så arg, säger en städerska som vill vara anonym. Många av hennes arbetskamrater sitter nu hemma utan arbete. Själv har hon kämpat själv för ett jobb. Vi har bara fått höra från facket att de inget kan göra. Varför kan de inte göra någonting? Vi har betalat i alla dessa år för att få hjälp! Ibland har det känts som om Kommunal har mer förståelse för arbetsgivaren. Hon tycker också att det var godtyckligt vilka som fick jobb hos den nya arbetsgivaren. De som hade arbetat bara ett par år fick jobb, men inte de som arbetat länge. Det var så orättvist. Jag trodde inte att detta kunde ske i Sverige. Kan inte påverka allt Kicki Berg är regionalt fackligt ombud för Kommunals sektion Städning syd. Det är klart att städarna känner en stor frustration som blir av med jobbet trots att många har arbetat åt ISS i många år på Karolinska sjukhuset i Solna eller på Huddinge sjukhus. De städare som får anställning hos NCA får i många fall börja på en lägre lön och dessutom med en lägre tjänstgöringsgrad. Det slår hårt mot städarna som redan har låga löner. Det finns lagar och avtal som Kommunal har till uppgift att bevaka att de efterlevs och för en ständig dialog med arbetsgivarna kring detta. Tyvärr kan inte Kommunal påverka vilka företaget anställer. Vill lämna Kommunal Många städare vill nu i besvikelsen över vad som skett gå ut ur facket. Det är viktigt att fler ansluter sig, ju fler som är med i facket ju starkare blir vi. Annars utmattas kollektivavtalet och det finns ingen som står upp för medlemmarna. Kommunal måste driva kravet på verksamhetsövergång för städarna när en ny utförare vinner en upphandling. Det sker i andra branscher men inte i städ. Upphandlingarna är det stora problemet anser hon. Landstinget vill inte betala för städningen trots att den är så viktigt. Lägst pris vinner vanligtvis vid Tyvärr kan inte Kommunal påverka vilka som ska anställas av ett företag i det här fallet, säger Kicki Berg. upphandlingar. Lönerna står för företagens stora kostnader, vilket medfört att subventionerad arbetskraft snart är en förutsättning för att vinna en upphandling eller få ett uppdrag. Nystartsjobb ett problem Det finns många seriösa företag, men även företag som lever på nystartsjobb, lönebidrag, migrerad arbetskraft och fas 3, säger Kicki Berg. Fler än 200 fast anställda städare har varslats från Karolinska sjukhuset i Solna och från Huddinge sjukhus de senaste månaderna. Landstinget har upphandlat en ny städfirma men det sker ingen verksamhetsövergång för de anställda i denna bransch. I våras tog NCA över städningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Landstinget hade gjort en kvalitetsupphandling och ISS förlorade även anbudet för Karolinska sjukhuset Huddinge. Den första november tog NCA över även där. Stora varsel brukar ge stora rubriker men inte när det handlar om hundratals städare i Stockholm där merparten är kvinnor och inte talar svenska flytande. Många av städarna har arbetat i år på sjukhusen. Hela systemet med upphandlingar gynnar de oseriösa företagen. För förtroendevalda är nystartsjobb är ett stort bekymmer på arbetsmarknaden. Det finns ingen kontroll av anställningsförhållanden och lika lite vet vi om den migrerade arbetskraftens villkor. De är bundna till sin arbetsgivare eftersom arbetstillståndet på två år är kopplat till just den arbetsgivare som anställt dem invigs Nya Karolinska sjukhuset. Coor tar över städningen på ett kontrakt som löper i 40 år. Det är otroligt lång tid. Är det tilllåtet att teckna så långa avtal? Vad händer då med NCAs personal? frågar sig Kicki Berg. JOHANNA STJERNA 200 får gå när nytt företag tar över Kan vara fler än 200 Enligt Arbetslivsresurs, ett företag som bland annat kopplas in i sådana här sammanhang, varslades omkring 200 städare sammanlagt vid bytet av arbetsgivare på de båda sjukhusen. Sannolikt varslades betydligt fler. Vi har bara uppgifter om de med tillsvidareanställning. Enbart de som har arbetat under minst ett år eller som har minst en veckoarbetstid på minst 16 timmar rapporteras in till oss, säger Roland Andersson säljchef på Arbetslivsresurs. Hur många timvikarier som berörs vet vi inte,. Endast ett mindre antal har anställts av NCA. Han menar att det är viktigt att aktivera sig själv och inte se sig som offer. Det egna engagemanget är viktigt för att få nytt jobb. Utan det hjälper inget stöd. Det är inte alltid bäst att försöka vara kvar hos sin gamla arbetsgivare. En offensiv inställning måste till och med målsättningen att skaffa sig fler alternativ. I bästa fall kan man välja ett jobb med bättre förutsättningar än det man erbjudits av sin nuvarande arbetsgivare, säger han. JOHANNA STJERNA 10 - MT nummer 6/13

11 Sysslolöshet och blanketter som syssla istället för arbete Alliansen brukar tala om hur de har satt hundratusentals personer i sysselsättning. Jag är en av dem och jag gör inte ett skit - förutom fyller i papper att jag deltar i aktiviteter och så går jag till arbetsförmedlingen en gång i veckan, säger Johannes Ridderstedt, 55 år, arbetslös sedan fyra år. Vi träffas på Möjligheternas Mässa som arbetsförmedlingen anordnar i sina lokaler i Solna. Här finns omkring fyrtio företag representerade. Alla är registrerade anordnare av fas 3. De söker arbetslösa till att jobba med allt från snickerier, bokföring, till allehanda IT-jobb. Gemensamt för alla företag är att de inte anställer några till ordinarie tjänster utan att det är jobb i fas 3. Utbränd och arbetslös Johannes har arbetat som socionom men brände ut sig vilket ledde till sjukskrivning och därefter arbetslöshet. Det går inte att leva på fas 3-jobb. Du får aldrig höra att av dessa hundratusentals som alliansen säger sig ha satt i sysselsättning så har ingen ett vanligt jobb med en vanlig lön, säger Johannes. Förr riktades strålkastarna mot politikerna när arbetslösheten steg. Det var deras ansvar att arbeten skapades. Idag är ansvaret för arbetslösheten de arbetslösas och de måste själva hitta ett arbete. Vi ska till och med söka jobb som vi inte ens är kvalificerade för. Vi tvingas söka jobb som vi inte är kvalificerade till, säger Johannes Ridderstedt som är arbetslös. Fungerade förr Johannes har erfarenhet från hur det var att vara arbetslös på 80-talet. Då fick jag gå en ams-utbildning till el- och teletekniker som var en väldigt bra. Vi måste klara av ett slutprov som granskades av en professionell kontrollinspektör. Inte alla fick godkänt. På den tiden fungerade arbetsförmedlingen. Efter kursen fick jag jobb direkt, men efter ett par års arbete fick jag diskbråck. Av de jobb som Johannes söker får han oftast inte ens svar från arbetsgivarna och de få svar han har fått har varit nej. Arbetsförmedlingen har inte ett enda jobb att förmedla utan de hänvisar dig till att själv leta vid datorn. Däremot finns det många bra privata arbetsförmedlare. Många komiska kurser Johannes deltar i olika kurser och möten som anordnas av arbetsförmedlingen. Många som är arbetslösa idag kommer från långa sjukskrivningar och det blev nästan komiskt när arbetsförmedlingen ordnade en kurs i eget företagande för oss. Folk såg ut som frågetecken. Varför tror man att vi har en jättebra idé till att starta eget när det är en grupp som inte ens vet om de klarar av att arbeta överhuvudtaget? Vilken bank skulle går i god för en arbetslös? Det hela var ett hån och jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta. Ersätter ordinarie personal Johannes sambo har lönebidrag och arbetar inom äldreomsorgen. Hon ska inte gå på ett vanligt schema utan göra sådant som inte ingår i den ordinarie personalens arbetsuppgifter. Hon får ofta hoppa in för ordinarie personal och hon får aldrig en ordinarie anställning när de i stället kan ha henne till en billigare lön. Det är tråkigt när kommuner och landsting hakar på de här bidragsanställningarna, säger Johannes Ridderstedt. Omsätter miljoner Vi går runt på mässan. Här finns Jobbfabriken som är Sveriges största anordnare med omkring 650 fas 3-anställda och som gör miljonvinster årligen till små ideella föreningar. Föreningstv presenterar sin verksamhet. De erbjuder föreningar att filma och livesända. De berättar att de har femtio från fas 3. Nu vill de ha ytterligare tio personer. Vid annat ett bord intill presenteras Soldathemmet som tar emot hundra från fas 3. De sysslar med allt från naturvård till underhåll av datorer. Mässan är verkligen full av möjligheter, men för vilka? JOHANNA STJERNA Arbetslöshetens siffror människor arbetslösa i oktober Fas 3: personer Lönebidrag: personer Nystartsjobb: Särskilt anställningsstöd: (Arbetsgivaren får 85 procent av lönen i bidrag. De anställda omfattas inte av reglerna i las.) (Källa: Arbetet och arbetsförmedlingen) MT nummer 6/13-11

12 ARBETETS VILLKOR 2013 Låga löner ger arbetande fattiga Välfärden har krackelerat och sociala företag uppstår som en konsekvens när den inte längre räcker till. LO vill ha en stärkt välfärd som inte utgår från ett välgörenhetsperspektiv, säger Oscar Ernerot, ombudsman på LOs enhet för ekonomisk politik och arbetsmarknad. De senaste åren har antalet sociala arbetsintegrerade företag ökat stort i Sverige. Från att främst ha kompletterat Samhall till att idag även ta emot arbetslösa från fas 3. Ideella föreningar lägger idag anbud vid upphandlingar om kommunal verksamhet. Sociala företag kan i vissa fall göra ett viktigt jobb men de ska inte vara välfärden. I bästa fall är de ett komplement till välfärden, anser han. Ska tillgodose rehabilitering Sociala arbetsintegrerade företag vänder sig till de som har behov av rehabilitering och till dem som varit arbetslösa länge. Den höga arbetslösheten har lett till en djungel av subventionerade arbeten som ibland ersätter ordinarie anställningar. MT har i flera artiklar beskrivit hur detta sker i såväl privata företag som i kommuner och landsting inom bland annat trädgårds- och djurhållning, kökstjänster, vaktmästeri, parkarbeten, städning, hemtjänst, personlig assistans och busstrafik. Kontrollen av hur arbetsgivarna använder sig av subventionerade anställningar är så gott som obefintlig. För två år sedan drev LO frågan om ett stopp för fas 3. Arbetsmarknadspolitiken blir inte bättre än vad regeringen vill, säger Oscar Ernerot. Regeringen kontrade och gjorde då att fas 3 även fick innefatta mer riktiga arbetsuppgifter i stället för enbart sysselsättning. Får gratis arbetskraft Idag ingår drygt arbetslösa i fas 3. Det finns inget incitament för arbetsgivarna att anställa folk. De får i stället betalt med 5000 kronor i månaden för varje person som de tar emot från fas 3. Möjligheterna för arbetsgivarna till billig och ibland gratis arbetskraft är stor genom nystartjobb, fas 3, lönebidrag, särskilt anställningsstöd och migrerad arbetskraft. Regeringen uppmuntrar även sociala företag att delta i kommunala upphandlingar. Detta ger en oerhörd press på arbetsmarknaden. Med en låg ersättning i arbetsmarknadspolitiska program och med en a-kassa som inte går att leva på börjar vi idag få arbetande fattiga. I Göteborg har man tagit bort fas 3 och i stället anställs hundra långtidsarbetslösa med avtalsenlig lön i ett år i kommunen. Malmö har en liknande modell. Subventionerade jobb Nystartsjobb lanserades som en succé av regeringen personer har nystartsjobb. Idag möter fackliga företrädare många anställda som utnyttjas i denna åtgärd. Nystartsjobb är ingen arbetsmarknadspolitisk insats utan frågan om en skattesubvention. Problemet med detta är att arbetsgivaren kontrolleras enbart en gång tog regeringen bort alla krav på försäkringar vid nystartsjobb. Vi vet inte om företagen har försäkringar, hur stor lön eller vilken sysselsättning den anställde efter 180 dagar. LO anser att utbildningsinsatserna måste öka. Det finns jobb men det råder en kompetensbrist. I dag är personer i arbetsmarknadsutbildning. Motsvarande siffra under krisen på 90-talet var personer. Vi tycker att vi borde ha utbildningsplatser. Mycket att håla reda på Fackligt förtroendevalda har många olika arbetsmarknadsåtgärder att ta ställning till. Ofta hänvisar politiker till att fackföreningarna måste kontrollera att åtgärder inte tränger undan ordinarie arbeten. Facket är en frivillig förening. Arbetsgivaren måste samråda med oss. Därefter kan vi inte vara kontrollanter av statlig verksamhet. Det måste myndigheter göra och det måste vara strikt reglerat. Det måste ställas krav om avtal. Idag luckras kraven upp. I stället för ordning och reda går regeringen i motsatt riktning, säger Oscar Ernerot. JOHANNA STJERNA Socialt företagande ökar Socialt arbetsintegrerande företagande handlar om att få ut personer som står långt från arbetsmarknaden i arbete. Tidigare har det handlat om exempelvis funktionshinder och rehabilitering. Men sedan 2006 har antalet företag fyrdubblats och idag finns det 307 sociala företag som sysselsätter anställda MT nummer 6/13 De dominerande branscherna är butik, caféer, catering, restaurang, byggverksamhet och fastighetsskötsel. Drygt 15 sociala företag har över 100 medarbetare. Kommunerna har vaknat upp de senaste året börjat se möjligheterna med arbetsintegrerande sociala företag. Sociala företag är en bra idé för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Christina Rosengren Gustavsson, vid arbetsförmedlingens avdelning rehabilitering till arbete. Verksamheten uppmuntras Sociala företag uppmuntras av regeringen att delta i kommunala upphandlingar. Tillväxtverket anser att det är arbetsförmedlingen som bör ha ansvaret för att en samverkan sker på lokal och regional nivå om arbetsintegrerande socialt företagande. Vid seminariet Sociala företag - en världsbra idé! berättar Lars Pettersson, Famna, EESK EU-kommissionen, om att intresset från EU är stort kring detta. Det är ett viktigt element i Europas sociala modell och en större fråga i EU. Vanligt i Europa Sociala arbetsintegrerade företag är vanligt förekommande i många länder i framför allt södra Europa där den offentliga välfärden inte har varit lika utbyggd som i Sverige. Så här beskriver Tillväxtverket socialt arbetsintegrerade företag i skriften Att stödja utan att styra: LOV ger medborgaren möjlighet att välja leverantör av den tjänst som denne har rätt till enligt beslut. Det ger därmed också en möjlighet för arbetsintegrerande sociala företag att erbjuda sina tjänster när det gäller exempelvis hemtjänst eller så kallad meningsfull sysselsättning. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. JOHANNA STJERNA

Arbetsmarknadsåtgärden från helvetet heter Fas3

Arbetsmarknadsåtgärden från helvetet heter Fas3 Linda Pettersson om sitt fackliga arbete Orättvisorna måste bekämpas sidan sidan 11 Fas3 skapar utanförskap och hopplöshet sidan 5 Nu kommer Kommunal närmare dig som är medlem sidan 17 Nummer 5-12 LEDAREN

Läs mer

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår Nattis i Botkyrka Ett villkor för att kunna arbeta obekväm tid Konkurs slår hårt mot medlemmar sidan 4 Ungdomslöner ur olika perspektiv sidan 10-11 Nummer 2-12 LEDAREN Konkurserna står på lurpass i valfrihetens

Läs mer

TEMA-NUMMER STÄDNING. Nummer 3-13

TEMA-NUMMER STÄDNING. Nummer 3-13 TEMA-NUMMER STÄDNING Dåliga upphandlingar förstör för seriösa städföretag Dags att sanera och städa upp sidan sidan 6-11 Kommunal varslar om strejk sidan sidan 5 Stressen ökar på BB när fler barn föds

Läs mer

Hur många jobb ska man behöva för att kunna försörja sig?

Hur många jobb ska man behöva för att kunna försörja sig? Ulrika jobbar på Reggio Emilia-inspirerad förskola Dokumentation kräver mycket tid sidan Samma jobb på kortare tid när Sodexo tog över sidan 4 Företaget NoViis förföljer uppsagda anställda sidan 6 sidan

Läs mer

Politik är inte tystnad och hemligheter det är att ge svar och öppenhet

Politik är inte tystnad och hemligheter det är att ge svar och öppenhet Bråda dagar för Jenny Full fart i odlingarna mitten Register för miljoner övertogs av chefer Sidan 7 Tårtkalas på SöS Sidan 8 Att tänka på om du blir sjuk Sidan 16 nummer 5 2011 Ledaren Politik är inte

Läs mer

Arbetsmiljölagen gäller för alla, även personliga assistenter

Arbetsmiljölagen gäller för alla, även personliga assistenter Khalid Obaid fick bevis Skattepengar går till privat bolagsbildning sidan 4 TEMA:Arbetsmarknadens olika villkor Arbetsförmedlingen kan inte kontrollera om alla åtgärder Arbetsmiljölagen gäller för alla,

Läs mer

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till?

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Att man förutsätts vara tillgänglig utan ersättning är dessutom vanligt förekommande inom det offentliga,

Läs mer

Jag gillar att jobba strategiskt

Jag gillar att jobba strategiskt Anneli är styrkeledare på Ekerö brandförsvar Jag gillar att jobba strategiskt sidan 4 På förskolan Kokalite har alla rätt till heltid sidan6 Debatten om RUT-avdragen går högt.på Hemfrid är de anställda

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

MTmedlemstidningen. Petra ny ungdomsansvarig. A-kassan blir billigare. nr. 5 2008. Kommunal. Stockholms län. sidan 11. sid 3.

MTmedlemstidningen. Petra ny ungdomsansvarig. A-kassan blir billigare. nr. 5 2008. Kommunal. Stockholms län. sidan 11. sid 3. MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Petra ny ungdomsansvarig Ung och stolt över Kommunal sidan 11 sid 3. nr. 5 2008 A-kassan blir billigare sid 6 Välkomna ut i arbetslivet! men se till att det

Läs mer

MTmedlemstidningen. Dags för årets ToMTe - jakt. nr. 9 2007. Kommunal. Stockholms län. sidan 4-5. sid 3.

MTmedlemstidningen. Dags för årets ToMTe - jakt. nr. 9 2007. Kommunal. Stockholms län. sidan 4-5. sid 3. MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Kommunens och Landstingets bolag TioHundra vacklar Kommunal oroliga för vården i Norrtälje sidan 4-5 sid 3. nr. 9 2007 Dags för årets ToMTe - jakt Ledaren

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Bengt Bryungs ordförande för Trafiksektionen Orimligt att betrakta en buss som fast arbetsplats sidan 14 Städare får sparken eller sämre villkor vid upphandling

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 2 / 2005 Medlemsvärvning lätt på arbetsplatsen Att rekrytera medlemmar kan verka vara en hopplös uppgift som tar tid, kraft

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 8 / 2004 Halvtid i mandatperioden Det förekommer en hel del kritik från Kommunals medlemmar att den individuella lönesättningen

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 4 / 2005 Fast i låglönefällan Eva Söderman verkar uppgiven och har insett att den löneökning som hon behöver för att kunna

Läs mer

vd:n som vill andra lagen

vd:n som vill andra lagen U en tidning om ledarskap från fackförbundet lönestatistik. Kommuner bäst på jämställdhet sid 5 U nr 1 februari 2013 U Lösnummerpris 60 kr interimschef. På tillfälligt uppdrag sid 26 Så lämnar du dåliga

Läs mer

Ett skepp kommer lastat...

Ett skepp kommer lastat... 6 0kt 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Ett skepp kommer lastat......med uppsökare från Ko m m u n a l Sid 15-17 Jeanette fick 17 000 Sid 7 H e l t i d s l ö f t

Läs mer

Hon tvingades jobba gratis i hemtjänsten

Hon tvingades jobba gratis i hemtjänsten DEN NYA Del 1 Redaktionschef: Susanne Hultström kommunalarbetaren@ka.se Telefon: 010-442 73 07 av Hör till dig s! os kommer i en serie artiklar att granska den nya hemtjänsten. Hör av dig till oss! Hon

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län. sidan 3-4

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län. sidan 3-4 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Undersköterskor får gå från Luna sidan 14 Ökad trivsel på jobbet Ingen kontrollerar med fritid tillsammans sidan 10 oseriösa företag sidan 3-4 nr. 6 2008

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiskt program

Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I ESKILSTUNA 25-28 MAJ 2006 INLEDNING 4 ARBETE ÅT ALLA 5 - Inför sex timmars arbetsdag 6 - Inga pigor

Läs mer

Förtroendet spricker. Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen. Han blir glad av grått. Nytt avtal på FMV

Förtroendet spricker. Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen. Han blir glad av grått. Nytt avtal på FMV MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 4 2013 Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen Nytt avtal på FMV Han blir glad av grått Förtroendet spricker Anmärkningsvärt lågt förtroende för Försvarsmakten,

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 7 / 2005 Felaktiga lönebidrag Djur- och Natursektionen i Stockholms län har flera fall där arbetsförmedlare placerat personer

Läs mer

Ett sjukt system. Vittnesmål om sjukförsäkringen och regeringens jakt på de sjuka

Ett sjukt system. Vittnesmål om sjukförsäkringen och regeringens jakt på de sjuka Ett sjukt system Vittnesmål om sjukförsäkringen och regeringens jakt på de sjuka Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiet Vänsterpartiets Informationsavdelnng 2009 Innehåll 4 FÖRORD

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Lusten & friheten. lockar SRATs företagare. Läs om idrottspedagogen som var med om att ta upp Bajen till allsvenskan

Lusten & friheten. lockar SRATs företagare. Läs om idrottspedagogen som var med om att ta upp Bajen till allsvenskan l l l Nr 5 december 2014 Lusten & friheten lockar SRATs företagare Läs om idrottspedagogen som var med om att ta upp Bajen till allsvenskan God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar och läsare

Läs mer

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län. sidan 5

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län. sidan 5 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Conny värnar hyresrätten sidan 5 nr. 6 2006 Bilaga: Valextra Ledaren Löftena gäller inte dig Det är mycket som står på spel för oss kommunalare i årets val.vad

Läs mer