Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen 2012 Verksamhetsmål... 2 Personella resurser... 2 Prioriteringar... 2 Planerade projekt gentemot redan diplomerade företag/verksamheter... 2 Marknadsföring och sälj... 3 Särskilda administrativa projekt/kvalitetsarbete... 3 Strategiskt kommunövergripande... 3 Utbildning... 4 Statistik aktiviteter/arrangemang Statistik diplom... 5

2 Verksamhetsmål Antal miljödiplomerade företag ökar med 10%. 1 företag har anslutit till miljödiplomeringen och 3 har avslutat samarbetet. Miljödiplomeringen ska öka med 2 företag per år (avser nettoökning och endast företag, ej kommunala verksamheter). Miljödiplomeringen har minskat med 2 företag. 20 företag/kommunala verksamheter ska nå ny nivå varje år. 10 företag och 19 kommunala verksamheter har nått en ny nivå. Alla diplomerade företag ska besökas varje år. Alla företag har haft en kontakt med sin miljödiplomerare. Personella resurser Inför 2012 planerade vi 3,0 tjänster eller 4132 timmar för miljödiplomeringens aktiviteter. Miljödiplomgruppen genomgick en del personalförändringar under året. Framförallt drabbades vi av en stor förlust när vår medarbetare Jimmi Hård omkom i en olycka i september. 1 oktober slutade Paola Ponzio sin anställning och började ett nytt arbete i Sollentuna kommun. Jessica Lindqvist och Per Nordenfalk är nya miljödiplomerare. Jessica började 1 augusti och Per ansluter till gruppen 1 januari Miljö och hälsoskyddsavdelningen och bygglov blev en avdelning under Miljödiplomeringen blev då en egen enhet med Karin Seleborg som chef. Prioriteringar Under 2012 fortsatte fokuseringen på att öka andelen giltiga diplom samt att få med flera företag i miljödiplomeringen. Nya prioriteringar var att harmonisera miljödiplomeringen med målen i den antagna miljöplanen samt att alla kommunala chefer skulle få uppdaterad information om diplomeringen. Andelen giltiga diplom har haft en svag ökning medan vi inte har fått med några nya företag. Under hösten drog vi igång en utvärdering av miljödiplomeringen som bland annat syftar till att harmonisera miljödiplomeringen med miljöplanen. Vi har påbörjat arbetet med att informera alla chefer och detta kommer precis som harmoniseringen också bearbetas i det fortsatta arbetet med utvärderingen. Planerade projekt gentemot redan diplomerade företag/verksamheter Vi har haft 11 utbildningstillfällen under 2011 varav 3 uppdragsutbildningar (se tabell nedan). Det har tillkommit 29 nya diplom och vi har genomfört drygt 35 revisioner. (se diagram nedan).

3 Marknadsföring och sälj Aktiviteter inom området är genomförda enligt verksamhetsplan. Tyvärr har det ännu inte resulterat i några nya företag. I samband med utvärderingen av miljödiplomeringen kommer nytt marknadsföringsmaterial och annat säljunderlag att tas fram. Vi avvaktar med fortsatta säljförsök tills detta är sammanställt. Särskilda administrativa projekt/kvalitetsarbete Under 2012 påbörjades arbetet med miljöplansuppdraget Kommunen ska se över hur verksamheten och organisationen för arbetet med miljödiplomering kan utvecklas för att få fler företag och kommunala verksamheter att miljödiplomera sig. Vi hade en workshop med inbjudna deltagare där vi diskuterade hur miljödiplomeringen ska utvecklas både för att få in fler företag men också hur miljödiplomeringen kan bli enklare att arbeta med. Efter workshopen satte vi ihop en handlingsplan med följande rubriker. Förtydliga diplomeringens syfte De råder oklarhet hos många om vad kommunen vill med miljödiplomeringen och diplomeringens innehåll är mindre känt. Förnya materialet Materialet, i form av handbok och mallar kan bli tydligare och mer lättanvänt. Ta fram goda exempel Hjälper oss att visa på miljönyttan gentemot vår uppdragsgivare, kommunfullmäktige men också inom varje diplomerad verksamhet. Diplomeringen i Järfälla kommuns organisation Många tankar fördes fram kring hur de kommunala diplomen kan organiseras om. Vi vill ha bättre koppling till miljöplanens mål och integration med budget och verksamhetsstyrning. Marknadsföra externt Öka kännedomen om diplomeringen genom utåtriktade åtgärder. Visa upp de som är diplomerade. Upphandling Det finns en stark önskan från företag att diplom ger fördel vid anbudsgivning till kommunen. Nätverk Flera företag önskar sig nätverk där man kan utbyta idéer. Miljödiplomeringen hade som mål att under 2012 få en egenregi logga. Detta gick inte eftersom miljödiplomeringen inte är en egenregi verksamhet. Vi har därför sedan årets början arbetat på att ta fram en ny logga tillsammans med informationsenheten. Loggorna är färdiga och väntar på att godkännas av kommunikationsdirektören. Strategiskt kommunövergripande Vi har under året varit involverade i den europeiska trafikantveckan som Järfälla kommun har deltagit i. Vi anordnade två seminarier och deltog på en aktivitetsdag på Riddartorget i Jakobsbergs centrum. Dessutom deltog vi med ett seminarie under Earth hour veckan. Miljödiplomeringen har haft en representant i den miljöstrategiska gruppen.

4 Utbildning Vi har under året deltagit på ett frukostseminarie om den nya ISO som håller på att tas fram och som ska vara klar Vi deltog också i heldagsseminariet Imorgon grön och Naturskyddsföreningens höstkonferens Hur gör vi då? Statistik aktiviteter/arrangemang 2012 Vad Antal tillfällen Antal deltagare/nådda Utbildning Utbildning för 2 25 miljöansvarig) Grundläggande 4 70 miljöutbildning Nystartsmöte 2 19 (13 verksamheter) Frukostmöten/studiebesök Frukostmöte 1 40 Energiseminarium och teater Eco driving seminarie 1 17 Studiebesök 1 20 Bigasanläggning Uppsala Utställningen tipping point 1 10 Intro för nyanställda 2 80 Nätverksmöten Vård och omsorg 2 20 Skola 2 20 Förskola 2 80 Uppdragsutbildningar Mjölnarens förskola 1 60 Sandviksskolan 1 70 Bygg & anläggning 1 40 Diplomutdelningar Eget arrangemang 2 30 våren + 15 vintern Näringslivsfrukost 1 Säljaktiviteter Telefonsamtal Cirka 150 Besök 6-10 Föredrag/Information 2 (Rotary och Fastighet) Cirka 50 Totalt

5 Statistik diplom Diagram 1 som illustrerar 2012 visar att antalet giltiga diplom har haft en positiv trend under året. Framförallt är det bronsdiplomen som gått upp. Antalet verksamheter har varit ungefär detsamma under året. Diagram 2 och 3 visar företagens respektive de kommunala verksamheternas utveckling under året. Diagram 1. Diplom för alla verksamheter mellan och Diagram 2. Företagens utveckling mellan och

6 Diagram 3. De kommunala verksamheternas utveckling mellan och

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Sammanfattning. Projektnamn:DAF Diplomering av Ansvarsfullt Företagande Diarienummer (fylls i av ESF-rådet):

Sammanfattning. Projektnamn:DAF Diplomering av Ansvarsfullt Företagande Diarienummer (fylls i av ESF-rådet): 1(7) Projektnamn:DAF Diplomering av Ansvarsfullt Företagande Diarienummer (fylls i av ESF-rådet): Sammanfattning Frågor som handlar om CSR (Corporate Social Responsibility), eller Ansvarsfullt Företagande,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg

Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg FoU-rapport Innehåll Inledning... 1 Resultat... 1 Vilka har besvarat enkäten?... 1 Kontakt och utbyte med FoU-Nordväst

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Förvaltningschefens ord om 2009 2 Ansvarsområden 3 Årets resultat 3 Väsentliga personalförhållanden 3 Miljöredovisning 5

Förvaltningschefens ord om 2009 2 Ansvarsområden 3 Årets resultat 3 Väsentliga personalförhållanden 3 Miljöredovisning 5 Innehåll MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN 2 Förvaltningschefens ord om 2009 2 Ansvarsområden 3 Årets resultat 3 Väsentliga personalförhållanden 3 Miljöredovisning 5 Miljö och hälsoskydd 5 Ansvarsområde 5 Ekonomiskt

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Studieresa i biosfärområdets västra delar hösten 2014, då Permakultur Stjärnsund besöktes. Projektägare: Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa)

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 Anhörig/närståendestöd i Skaraborg ett samverkansprojekt mellan kommuner, primärvård och sjukhus Bakgrund I samband med den nationella satsningen

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013

Kvalitetsrapport 2012/2013 SID 1 (18) Kvalitetsrapport 2012/2013 ABF Stockholm Sfi SID 2 (18) SKOLENHET Skolenhet: ABF Stockholm Sfi Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 2, Sfi 3 Andel som studerar dagtid:

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT 2007. Granskning av miljöledningsarbetet. Malmö stad

R EVISIONSRAPPORT 2007. Granskning av miljöledningsarbetet. Malmö stad R EVISIONSRAPPORT 2007 Granskning av miljöledningsarbetet Malmö stad Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte

Läs mer

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport

Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förvaltningen och media... 4

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer