Bilaga A. Friskis&Svettis Kalmar 2014 Verksamhetsberättelse. Ett omvälvande år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga A. Friskis&Svettis Kalmar 2014 Verksamhetsberättelse. Ett omvälvande år"

Transkript

1

2

3

4

5 Bilaga A Friskis&Svettis Kalmar 2014 Verksamhetsberättelse Ett omvälvande år

6 Bilaga A Vi startade året utan en ordinarie Verksamhetschef I skarp konkurrens på het lokal marknad startade vi upp året med massvis av aktiviteter. Vi skapade ett Manifest som syftar till att få våra medborgare att röra på sig i vardagen, den så viktiga vardagsmotionen. Vi annonserade i tidningar, vi fanns på busskurer, vi utmanade, vi praktiserade gerilla-annonsering och vi använde oss av alla digitala kanaler som finns. Vårt nya samarbete med Barometern gav bra effekt och vi fanns allt oftare med i lokalpressen vilket var viktigt eftersom vi hade en diger kampanj att lansera (Utmaningen). Vi medverkade på olika mässor som t ex Linnéuniversitetets Karma men även på en del idrottsevenemang och andra event. Utöver att få ut budskapet med Utmaningen så ville vi också skapa uppmärksamhet för vår nya PT verksamhet, vilket lyckats över förväntan. De kör för fulla hus numera och vi har en förhoppning om att kunna utöka den biten. Vissa normala arrangemang såsom Vasaloppsspin, Spin of hope mm fanns självklart med på kalendern. Samarbete ihop med Landstinget I samband med vår kampanj kring Utmaningen fick vi en ny samarbetspartner i form av Landstinget i Kalmar Län. De gillar vårt synsätt med inriktning att alla kan röra på sig i vardagen där vardagsmotion kan vara så mycket. Givetvis är vi tacksamma att vi kunnat behålla våra höga tal i antalet medlemmar m h t konkurrensen samtidigt är det då också bra om vi kan inspirera till rörelse på andra ställen än i vår anläggning. Samarbetet med Landstinget renderade att vi fick uppdrag att vara på olika ställen i länet och visa upp vårt utbud och peppa de som kanske har det allra svårast att komma igång. Även Sveriges Radio P4 Kalmar medverkade i projektet vilket var trevligt och det har sedan får sin fortsättning över resten av verksamhetsåret i och med att vi varje onsdag medverkar med vår PT Daniel som stilfullt berättar om olika träningsmöjligheter och vad som kan vara bra för kroppen.

7 Bilaga A Rekrytering av ny Verksamhetschef Under våren hade vi också ett intensivt arbete med att rekrytera ny verksamhetschef. Vi hade extern hjälp med uppgiften utav ett rekryteringsbolag som stod för gallring, intervjuer och tester. Vi hade ca 70 sökande kandidater där det fanns mycket hög kvalitetet bland de sökande och efter välkdigt intensivt arbete där också styrelsen medverkade noggrant, så föll till slut valet på Mita Andersson. Mita har klivit in i rollen med stor kraft och vilja vilket är precis vad organisationen behöver nu. Mita driver många ärenden samtidigt och har bra helikoptersyn. Hon har verkligen startat som vi i styrelsen hoppats och motsvarat våra höga förväntningar. Styrelsen och Verksamhetschef ser också förnärvarande över organisationen totalt eftersom det finns behov av justeringar. Översynen inkluderar alla delar i organisationen.

8 Bilaga A Sommarverksamheten Sommaren kom till oss med ett nytt bra samarbete, den här gången med företaget Autogruppen i Kalmar. Genom samarbetet har vi numera tillgång till en stor skåpbil som stripats upp med vår logga och våra bilder. Skåpbilen kan fyllas med utrustning, som innebär att vi numer har en mobil träningsanläggning och kan, på begäran, finnas var som helst i länet och utföra vilket pass som som helst. Ett helt nytt grepp! Nere vid den nya bryggan i Kalmarsundsbadet så finns Friskis Kalmar som vanligt med sin uteträning som totalt sett under 2014 fyllts på med ett utökat utbud: - Två kvällar per vecka vid Kalmarsundsbadet med två träningsformer vid varje tillfälle. Upp till 200 motionärer vid enstaka tillfällen har funnits på plats. Helt fantastiskt. - Träningstillfällen löpande under hela sommaren med anknytning till utegymmet i Skälby. Bra uppslutning av motionärer även här, även om vi pratar om betydligt mindre grupper om max ca 20 personer - Löpning & Stavgång har kördes regelbundet

9 Bilaga A - Succé med Cykling utomhus. Vi har haft ett antal träningstillfällen med cykling som dragit ordentligt med motionärer, upp till st per tillfälle. Bra att vi utökade med att ha två stycken ledare vid varje tillfälle - Vi har kört ett antal pass under två sommarmånader på Öland också vilket har varit till glädje både för turisterna och de inhemska fasta befolkningen. Detta var ett första försök som gav mersmak. Hösten Hösten startade med kick off i slutet på augusti vilket också blev startskottet på vårt långa projekt med Service & Bemötande. Projektet löper fortsatt på, även nu under vintern 15. Svettisdagarna kom tillbaka 2014 vilket var jätteviktigt eftersom det ger oss mycket bra och härlig ny inspiration till ny träning, det viktigaste vi har för våra motionärer. Vi tog med oss ny energi och fick till oss lite nya träningsformer som vi startade upp i januari 15. Kul! Några av dessa kan sen senare bli permanenta men det står fortfarande skrivet i stjärnorna. Under Svettisdagarna gjordes också en del inköp för gymmet som bit för bit kommer att byggas om över en längre tidshorisont, vi har redan fått till målning, nya mattor, viss ommöblering, uppfräschad entré etc samtidigt som vi har städat gymmet grundligare än någonsin.

10 Bilaga A Påfyllning av nyexaminerade ledare skedde under årets slutdel vilket känns behövligt då vi har haft en del luckor att fylla. Vi behöver kontinuerligt fylla på med nya ledare och detta är en process som sköts föredömligt av vår Träningsansvarige. Friskis har väldigt höga utbildningskrav på alla ledare och dessa skall godkännas av mer erfarna ledare innan de släpps lösa. Dessutom genomgår alla ledare en årlig kontroll av vår LUF-grupp (ledaruppföljning) för ytterligare förbättringar och feedback. Vintermånaderna 2015 Januari rivstartade precis som vanligt med många motionärer och väldigt många fulla pass. Vi arbetar vidare med att kontakta fler företag för träning av deras medarbetare men även med föreläsningar mm. Det har varit, och är, ett mycket bra intresse från näringslivet och vi har därför också skrivit ett antal nya samarbetskontrakt. Vi har också skapat ett nytt samarbete med att ta in en sjukgymnast i anläggningen. Hon driver sitt egna företag och hyr in sig hos oss och det ger våra medlemmar ytterligare en fördel med förbättrad tillgänglighet. Vi ser redan att samarbetet är till gagn för verksamheten. Nu veckorna innan årsstämma så har föreningens verksamhet också lockat med specialträning i form av s k Small groups. Det är en grupp om ca 8-12 personer som köper en tjänst att få träna en specialform över ett visst antal veckor. Försäljningen av detta har gått mycket bra. Avslutningsvis vill vi poängtera att Friskis&Svettis Kalmar är en Friskis-förening med ett mycket brett spektra av verksamhetsformer. Vi vill påstå att vi är bland de tio bredaste orterna mätt i form av utbud inom Friskisrörelsen och att vi har en funktionärsgrupp av högsta klass som leds av ett hyperenergifyllt gäng fast anställda. Alla sliter och vill så mycket och samtidigt gör vi det med ett leende. Vi hoppas att våra motionärer känner av det i sina dagliga besök.

11 Bilaga A Anläggningen Styrelsen och Verksamhetschefen har under året bearbetat en del viktigare frågor runt anläggningen. Ca medlemmar och ca besök under ett verksamhetsår gör att anläggningens alla delar slits och är i behov av förnyelse. Det är översyn gällande omklädningsrum som fortfarande inte är tillfredsställande men som kommer åter på agendan. Det avser också ljudanläggningar som kan vara i behov av utbyte men där vi valt att avvakta för vidare utredning. Det är också gjort ett djuplodande arbete kring ventilation och kyla och i den frågan sitter Styrelsen idag med några lösningsförslag och offerter. Golv i de olika hallarna håller också på att ses över och beslut är taget avseende renovering av ett golv men golven kräver kontinuerlig kontroll varför ytterligare kan tillkomma. Uppfräschning av Gymmet har redan nämnts tidigare. Styrelsen har också studerat möjligheterna till att utöka lokalerna ytterligare med café-verksamhet men valt att istället försöka få in en lämplig entreprenör att arbeta ihop med istället för att verksamheten tar på sig ytterligare hyreskostnader

12 Bilaga A Ekonomiskt utfall Verksamhetsåret 2014 blev dessvärre en förlust som hamnade på ca 0,5 MSEK. Givetvis var det här en budgetavvikelse som ingen vill ha men det finns förklaringar till detta, bl a blev det en något sämre försäljning (något färre medlemmar än vad som budgeterades och därmed något färre kort) än vad vi hoppats på men ändå inte långt ifrån vad som budgeterats. Istället är det främst en del budgeterade kostnadsposter som överskridits. Vi har under året haft en del ovanliga kostnadsökningar men som ändå måste ses som nödvändiga. Följande saker har påverkat ökningarna: - Rekrytering ny verksamhetschef med överlappning av arbetsuppgifter på två personer samt rekryteringskostnader - Inskolning av ny receptionsansvarig som även det inneburit överlappning av arbete på två eller än fler personer - Serverkrasch på vår egen server och även byte att IT leverantör som gjorde att våra IT kostnader ökade med över 100 % - En medveten satsning på marknadssidan eftersom vi ansåg behovet att synas var prekärt - En uppbyggnadstid av nytt koncept PT, som kostat tid & pengar men som renderat i en bra ny intäktsform för verksamheten Mer om ekonomin finns att läsa i vår årsredovisning. Inför detta verksamhetsår finns en del sänkningar av kostnadsposter som föregående år nämnts blev högre än vad som beräknats. Det finns också förhoppningar om ökad försäljning på vissa områden för att balansera budgeten bättre. Som vanligt siktar vi på ett nollresultat för verksamhetsåret Styrelsen i Friskis&Svettis Kalmar

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Bilaga C

22 Bilaga D Friskis&Svettis Kalmar Verksamhetsplan

23 Bilaga D Vision för Friskis & Svettis Kalmar Vi ska bli Sveriges bästa träningsanläggning

24 Bilaga D Strategier för att nå vår Vision Ha välutbildade och engagerade ledare och funktionärer Veta vad medlemmarna efterfrågar F&S Kalmar ska vara en lustfylld lld arbetsplats En kompetent styrelse, VC och medarbetare Ha en god ekonomisk kontroll

25 Bilaga D Område Organisation Mål för att nå vår strategier En väl fungerande organisation Anställda och ideella i ett väl fungerande samarbete. Tydlig ansvarsfördelning Arbetsbeskrivningar även för funktionärer Backup rutiner för de viktigaste arbetsmomenten

26 Bilaga D Område Organisation Mål för att nå vår strategier Nöjd funktionärsindex på minst 85 Välutbildad funktionärsstab och anställda Ta fram utbildningsbehov i en tre års plan Effektiv och tillgänglig kommunikation internt

27 Bilaga D Område Medlemmar Mål för att nå vår strategier Sveriges mest attraktiva träningsanläggning Utveckling av alla delar av vår förening, NKI på minst 80 Rätt utbud och frekvens Fastställ vad som är rätt utbud för medlemmarna Veta vilka övriga krav eller behov medlemmarna har Rätt mängd av pass och öppettider

28 Bilaga D Område Medlemmar Mål för att nå vår strategier Ökad Öadat aktivitetsgrad tetsgadper medlem ede Utveckla föreningen med en ytterligare lokal Förbättra extern kommunikation Utveckla tjänster utanför träning

29 Bilaga D Område Ekonomi Mål för att nå våra strategier Ha ett eget kapital som täcker minst 4 månaders verksamhet. Senast 2016 visa nollresultat Öka försäljning av årskort Öka samarbetet med externa företag Senast 2016 ha ekonomi för ytterligare en lokal

30 Bilaga D Aktiviteter 2014 För att nå våra mål Organisation : Info från Styrelse till resterande organisation skickas k ut fyra ggr per år Organisation: Bilder på våra funktionärer på intranätet (frivilligt) Organisation : Skapa ny IT grupp för översyn av system, lagring, telefoni, hemsida mm Organisation: Värdarnas funktion utvecklas. Framtoning vid incheckning. Serviceminded Medlemmar: Marknadsföringsplan tas fram av VC innan vårterminens slut Medlemmar: Ny enkät skickas ut för mätning. Vad är bra, vad är dåligt? Medlemmar : Fler förmåner kopplade till medlemskap Medlemmar : Informationsträffar med specifika teman och föreläsningar

31 Bilaga D Aktiviteter 2014 forts Medlemmar : Erbjuda frukost Medlemmar : Fler informativa tavlor i lokalerna om F&S och våra värderingar mm Medlemmar : Se över arbetet med lokalvård. Hur kan vi hålla lokalerna fräscha längre under dagen? Vad behöver renoveras och putsas upp? Storstädning under sommaren/helg Medlemmar : Mer levande hemsida som ständigt med bättre struktur och ordning Ekonomi: Fastställ täll vilket rapportpaket t Styrelsen kräver och med vilken kontinuitet Ekonomi: Statistik och nyckeltal i koppling till ovan

32 Bilaga D Grupperna Spinning Gr ansvarig: Ulrika Holmgren Styrelse: Erik Andersson Gym Gr ansvarig: Daniel Strandberg Styrelse: Hussein Darwiche Reception Gr ansvarig: Carina Johansson Styrelse: Henrik Jaensson Värdar Gr ansvarig: Ewa Johansson, Therese Ämtwall Styrelse: Vakant Ute Gr ansvarig: Nicklas Tigerryd Styrelse: Bengt Sjöstedt IW Gr ansvarig: Anette Danielsson Styrelse: Katarina Zambrell Övrig ggruppträning g Gr ansvarig: Vakant Styrelse: Petra Sager, Helen Rasmussen

33 Bilaga D

34 Bilaga E

35 Bilaga E

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130819 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.15

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130819 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.15 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130819 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Isabel Lindbom Hussein

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen.

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen. Örebro 2 2015 Ta med dig barnen Träning ska vara lättillgängligt. Därför erbjuder vi barnpassning så att även du som har svårt att få barnvakt kan komma iväg och träna. Våra barnvärdar finns på plats fem

Läs mer

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE KORPENS GRUPPTRÄNINGSGUIDE Den här guiden är tänkt som inspiration och kunskapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 18 414 TOPP 5 KVM TOTAL ANLÄGGNINGSYTA MEST BESÖKTA TRÄNINGEN 1. GYM 650 2 282 2. JYMPA PASS I VECKAN 3. SPINNING 4. SKIVSTÅNG/SKIVSTÅNG

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF Friskis&Svettis Gävle Organisationsnummer 885001-0698 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Ordförande har ordet 2014 turbulens och tuffa beslut Verksamhetsåret 2014 blev på många sätt ett år som präglades av

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140408 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140408 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140408 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Styrelse: Bengt Sjöstedt Hussein Darwiche Petra Sager Katarina Zambrell Pär Hansson Henrik

Läs mer

- Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3. Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten, sid 7

- Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3. Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten, sid 7 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VÄSTERBOTTENS IDROTTSFÖRBUND OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA ANNONS - Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3 Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten,

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hedersmedlemskap i den ideella föreningen IKSU

Årsredovisning 2012. Hedersmedlemskap i den ideella föreningen IKSU Hedersmedlemskap i den ideella föreningen IKSU Kriterier: Person som kommer i fråga för Hedersmedlemskap ska under lång tid utfört synnerligen värdefulla och extraordinära insatser i föreningens anda och

Läs mer

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare.

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare. Stockholm 4 2014 RULLA FRAM Inlines passar dig som vill träna din kondition och åkteknik på ett varierat och tryggt sätt med erfarna inlinesledare. Du får en skön träningsupplevelse utomhus och gemenskap

Läs mer

Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00

Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Att må bra och ha kul är det viktigaste Andreas Mallin, gyminstruktör Nya möjligheter Gymmet växer och blir Multihall Ett stort gym med moderna träningsmaskiner,

Läs mer

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842 Kungälvsmat Slutrapport Jornalnummer: 2010-7842 Slutrapport Kungälvsmat Innehållsförteckning Slutrapport Kungälvsmat 2 1. Redovisning av projektet Kungälvsmat 3 1.1 Journalnummer 3 1.2 Stödmottagare 3

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset www.friskissvettis.se/norrkoping Han tog hem VINSTEN Johan Roth Är Bäst i Sverige text & foto: katarina ekeström Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset Men på jobbet är det tvärtom han som

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer