Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR"

Transkript

1 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Torsdag 5 december, kl Plats: Tidbloms hotell, Olskroksgatan 23, Göteborg Anteckningar Regionalt perspektiv 1. Nya i TCGR-rådet Presentation av nya deltagare. Alingsås deltar med två nya medlemmar. Patrik Bredberg, Marcus Svensson och Tomas Johansson deltog i mötet. Tomas J representerar 130 företag i Alingsås. 2. Föregående mötes anteckningar Anteckningarna lades till handlingarna. 3. Återkoppling från Rikskonferensen för Teknikcollege 2013 Laget runt Pernilla Öberg återkopplade från rikskonferensen som fick lite stjärnglans på grund av Jan Björklunds medverkan. Många goda projekt visades upp under konferensen. Det var en god stämning och det händer mycket inom teknikutbildningssfären. Ministern är mycket positiv till TC. Industriskolorna ser han som väldigt positiva verksamheter. Han skulle egentligen vilja tillåta mera olikheter. Pernilla talade om internationalisering under ett av seminarierna. I fokus var EURIAC-projektet om hur man använder ECVET inom internationaliseringen. Tre skolor var inbjudna för att berätta om hur man arbetar. Jan Johansson berättade att GTG tar över det som Kungsbacka tagit fram. Skolan jobbar vidare med dessa moduler. Man kan köra kurser över hela Europa.

2 EURIAC-projektet presenteras vid kommande möte. Ann Malmberg fyllde på med att föreläsningarna var bra. Särskilt Arbetsmiljöverkets seminarium gav mycket information. 4. Självvärderingsprocessen Ordförande och processledare gick igenom vad som krävs av det regionala rådet och av de lokala collegen. Listan över vilka utbildningar som ingår ska vara komplett. Alla lokala styrgrupper ska vara uppdaterade. Alla progressionsplaner ska vara uppdaterade inför 2014 med resultat av 2013 införda. Samtliga protokoll från lokala styrgruppsmöten för 2013 ska bifogas. Det regionala rådet ansvarar för kvaliteten i de lokala teknikcollegen. För att rådet ska kunna uppfylla sin roll ska samtligas underlag finnas inne i god tid innan nästa möte den 20 februari då varje college presenterar sitt arbete. Anders Thelander planerar att gå ut med ett brev tillsammans med parterna för att påtala vikten av deltagande i de lokala styrgrupperna och i det regionala rådet. Vid varje regionalt möte ska det finnas minst en företagsrepresentant per lokalt college. Om ordförande i det lokala colleget inte kan närvara ska den tillse att annan representant ersätter. Teknikcollege är en tydlig del av den framtida kompetensförsörjningen i regionen. Verksamhetsberättelser för de lokala collegen ska innan årsskiftet skickas till Margaretha Allen för sammanställning inför den regionala som ska gå till riksföreningen senast 31 januari. Maximalt 1 A-4 sida per college med några styrkor och några svagheter. Kaffe Infrastruktur för utbildning 5. Återkoppling gällande sökta yrkeshögskoleutbildningar? Finns beslut nu? Laget runt GTG/GTC: I januari blir det beslut. 25 % av ansökningarna kommer att bli beviljade. Ökningen av ansökningar är otrolig. Inom teknikområdet är ökningen störst. Man kan se ett mönster. I stället för att lämna in en ansökan, finns det anordnare som skickar in 16 ansökningar i stället för 8. Det lönar sig inte i längden. Volvo Personvagnar har varit aktiva och knackat på dörren på YH-myndigheten. Det är stora pensionsavgångar på gång. Färre personer med större kompetens kommer att behövas.

3 Två ansökningar är inlämnade: Produktionsteknik och Industriell logistik. Båda är på semidistans med en kväll i veckan och vissa lördagar. Målgruppen är anställda personer i företagen. Det blev många fler ansökningar när man la utbildningen på semidistans. Heltid är svårt att genomföra. Det handlar om karriärvägar från många olika bolag. Hans Knutsen VCC var med och besökte YH-myndigheten. 860 ansökningar skickades in 2012 och 1200 för Det fanns en förutfattad bild att det handlade om ett lotteri. De beskrev sitt grundliga analysarbete för att besluta om en utbildning ska bli beviljad. Det fanns heller ingen grund för att tro att Mälardalen är gynnat. Västsverige har väldigt många utbildningar. Man måste upp över gymnasieskolans kunskapsnivå för att få igenom en ansökan. Om man har för låga mål så går det inte heller att få igenom ansökan. De som bedömer har ingen kunskap om nivåerna som industrin har. Det finns en lista på punkter som de använder. De bedömer med poäng. De som bedömer har inte expertkunskap. Inom vilka områden är behoven störst? Virtuell utveckling och virtuell beräkning är det viktigaste nu. Man kommer inte att ha tid för att testa utvecklingsprojekten fysiskt. Det får bli via CAD-system i stället. Margaretha Allen: Teknikprogrammets inriktningar speglar detta väldigt väl. Ungdomar väljer nu inriktningen informations- och medieteknik i mycket stor utsträckning. Produktionsteknik väljs inte ofta. Anders Thelander: Stenungsund sökte fyra omgångar och fick inte igenom. Vid femte tillfället kom ett positivt beslut. Hans Knutsen: Regionala kompetensplattformen är rådgivande i hur arbetsmarknadsläget ser ut. Om vi inte kommer in i statistiken så ser de inte hur behoven ser ut. Om man inte har statistik så går man på AFs statistik. Kungsbacka har sökt för fler YH-utbildningar. Kungsbackas YH-verksamhet medverkar nästa gång. Lennart Österlund föreslår att han redovisar vilka behov som finns och som företagen har behov av vid mittenmötet i vår. Visa Kompetensplattformen nästa gång.

4 6. Remissvar på förslaget till ett fjärde år på Teknikprogrammet De som svarade presenterade sina tankar. Lennart Österlund: Teknikföretagen har lämnat in ett remissvar. Det finns att hämta på Teknikföretagens webb. Man tycker att man går för fort fram. Man tycker att man bör följa pilotskolorna lite längre. Det bör finnas framme något innan man formar ett permanent fjärde år. Håkan Cardfelt Polhemsgymnasiet: Göteborgs stad har skrivit ett svar. Åsa Jovial har satt ihop detta svar som i grunden är positivt. Jan Johansson och Ann Malmberg har tillsammans med företagen lämnat in ett svar. Huvudbudskapet är: Så bra att gymnasieingenjörstiteln kommer tillbaka. Det har skickats till utredaren, Skolverket, utbildningsdepartementet och Jan Björklund. Industriskolorna har träffats och skrivit till Teknikföretagen vad man tycker. De vill gärna ha in synpunkter på detta. Vi bör bromsa in beslutet. Vi är lite splittrade i frågan om det går att lägga in IN på TE. Svets och skärande bearbetning finns en oro kring. Margaretha Allen: TCGRs arbetsgruppens svar har skickats in till Riksföreningen för Teknikcollege gällande om IN kan gå in i TE. Det fjärde året på teknikprogrammet är en breddutbildning. YH-nivån bygger på yrkesprogrammen i första hand medan det fjärde året ska bygga på det nya teknikprogrammet. 7. Lärlingsutbildning i Sverige och i Göteborgsregionen Lennart Österlund presenterar pilotprojekt inom Göteborgsregionen för att föra in lärlingsutbildningar inom den industriella sektorn. Skillnaden mellan Yrkesintroduktionsavtal och Pilotprojektet Vilken är den? Margaretha Allen presenterar vad som är på gång nationellt och nordiskt om lärlingsutbildning Industrilärling startades för ett och ett halvt år sedan via Arbetsförmedlingen. IF Metall, Teknikföretagen, AF, Göteborgs stad och GR. Besök gjordes i Danmark för att se hur och när man kan bli lärling. Då har man en veckors utbildning på en lärlingsskola. Sen får man söka en anställning för att under ytterligare ett och ett halvt år vara lärlingar. Lennart Österlund presenterade Göteborgsmodellen. Processkartan för 2013 innehöll följande koncept: De som kunde vara utbildningsanordnare erbjöd antingen lärlingskonceptet eller var utbildare som man hade avtal med. Grundläggande utbildning innehöll en individuell plan med individens kunskaper och företagets behov. 20 % ska vara utbildning. Lön ska utgå enligt lägstalön 65 % i 6 månader, 75 % i 6 månader och 90 % i sex månader.

5 Det fanns ett positivt besked om att få anordna detta men plötsligt tog det stopp. Detta skedde när yrkesintroduktionsavtalen kom. AF sa då nej till försöket. Då gjordes omtag. Lennart Österlund träffade Kenneth Ardehed på GRvux. Målyrken definierades till verktygsmakare, CNC-operatör och servicetekniker. Detta val gjordes också för att det inte konkurrerade med annat utbildningsutbud i regionen. Den som i så fall startar en sådan utbildning får söka medel från CSN för sin försörjning. Utbildningen ska omfatta 52 veckor per år om 1040 poäng kr utgår till utbildaren och kr till företag. Ytterligare 3500 kr utgår vid handledarutbildning. Planen är att sätta igång med detta i mars-april Just nu sker en inventering av vilka företag som vill vara med. AF identifierar person som kan vara intressanta att erbjuda denna form. Utbildningarna ska vara sökbara från slutet av januari-början av februari. 15 platser kommer i första vändan. AF får inte ge aktivitetsstöd. Inom GR finns 254 lärlingsplatser under kommuner samverkar om dessa utbildningar. Göteborg och Kungsbacka har sökt egna platser. Interkommunal ersättning ska lämnas. Industrilärling skulle gå att genomföra och det finns redan broschyrer framme. Betygsutfördande krävs om CSN utgår. Delkurser är också en möjlighet. Hur ska lärlingsutbildning för vuxna se ut framöver inom GR? Västra Götalandsregionen ser lite annorlunda ut än t ex Stockholmsregionen. 37% utgörs av industriell struktur. Yrkesutbildning får en annan dimension. Eric Alexandersson (tidigare ordförande i TCGR) och Catarina Lindfors har ett uppdrag att se hur en vuxenlärling skulle kunna se ut. Det är bra att klara ut detta först. Gymnasielärling är en form för att genomföra en gymnasieutbildning på ett annat vis än skolförlagd utbildning. Kraven på yrkesutbildad personal ökar så det är angeläget att båda utvecklas. Pierre Svensson, Unionen undrade hur det går med Yrkesintroduktionsjobben. Lennart Österlund menade att Teknikföretagen inte är intresserade av dessa även om det liknar industrilärlingsprojektet. Inom YA utgör 75 % av tiden utbildning under 9 månader vilket möjligen ger en viss anställningsbarhet men inte tillräckliga kunskaper. Vuxlärlingsmodellen ska ge en riktig yrkesutbildning. VCC Har samma behov och det gäller inte bara små och medelstora företag. Det är en nidbild av att ett stort företag har alla förutsättningar. Yrkesrollerna blir mer och mer kvalificerade på företaget. 250 anställda är gränsen för ett stort företag. Alingsås företag är också intresserade. Vi måste lösa detta gemensamt.

6 8. Alingsås ansökan om att erhålla Teknikcollegestatus Patrik Bredberg presenterade ansökan Patrik arbetade tidigare inom Fyrbodal med Teknikcollege. TCGRs processledare har i dialog varit med och tagit fram en ansökan om Teknikcollege i Alingsås. Lärare på skolan har varit med och tagit fram ansökan. Kommunen ingår i knallebygden med handel inom små och medelstora företag. ABB Kabeldon är det största företaget. De två största programmet har varit Ekonomi och Teknik. TE har alltid varit större än NA. Det fanns tidigt utbildade civilingenjörer på skolan. Arkitekt till och med. Stora klasser fanns på skolan. En negativ trend inträffade. Program lades ner t ex HV och IP. Skolan/kommunen satsade inte riktigt på TE. Att ansöka var för att få upp ögonen för programmet. Det har hänt mycket sedan de satte igång. Lärarna brottades med småsaker. Det fanns ett aktivt och bra programråd. Ett företagsutbyte fanns redan. Chefer och politiker skulle ta ställning till detta. Skrev en ansökan. Det var två år sedan som processledaren var på skolan och informerade om konceptet. Vuxnas lärande var också med. Färdiga med ansökan tidigt i våras. Det var en skolansökan som var bra men det behövdes mera inslag från arbetslivet enligt TCGRs processledare. En kick-off med företag och en rektor som vet vad detta är. Tomas Johansson är nu ordförande i den lokala styrgruppen. Även KOMTEK i kommunen är med i arbetet. Det är ett sätt att få med ett tidigt teknikintresse i grundskolan. Kommunen och näringslivsstrategen är med. Nu går det att lägga fram ansökan. Regionalt perspektiv. Alingsås TC vill komplettera det regionala utbudet kring teknisk utbildning som är attraktiva. Även vuxnas lärande är med. Det som har tagits upp under förmiddagen är mycket intressant att ge Alingsås. Ett fjärde år är också mycket positivt för det lokala näringslivet. Tomas J kom in i september med näringslivets roll. Han har varit VD, Koncernchef. Bland annat i Gnosjö och Alingsås. Hur är kopplingen med näringslivet? Ansökan utgick från resurser och kompetens i skolan. Det borde vara näringslivets behov som ska vara i centrum. Det var startpunkten för det hela. Strategi för industri och tjänstenäring har tagits fram av Alingsås kommun näringslivsavdelning. Ett utvecklingsråd finns. Därunder finns ett antal branschkluster som representerar näringslivet i Alingsås. Ett handlar om laserteknik t ex.. Styrgruppen ska spegla klustren. De ska ingå i den nya Teknikcollegestrukturen. Högskolan sitter också med i styrgruppen. Det har funnits ett samarbete och särskilt aktivt har det varit under de senaste tre åren. År 1 10-tal företag som ställer upp med studiebesök. Man får en uppgift från företaget och läser på om företaget. Redovisning för dem. Lär känna dem och sedan under kurser i år 2 och 3 byggs konkreta uppgifter upp.

7 Designelever som tar fram olika produkter. Ett luftfilter som designades har kommit i produktion. Databaser för t ex Steel Tech t ex. Projektarbeten har gjorts på företagen. Det har varit mycket samarbete med kommunen också. Hus och byggnadsföretag har också ingått i samarbetet. Teknikprogrammet har redan utvecklats mycket inom IT, konstruktion, design och produktutveckling. Samhällsbyggnadssidan med framförallt passivhus diskuteras vidare t ex inom ett fjärde år. Många kvalitetssäkringsverktyg finns. Centrala verktyg tillkommer för att styra verksamheten. Stimulerande lärmiljö och maskiner och utrustning finns. Elevdemokrati för att forma arbetsmiljön. Nöjda med detta idag. Sammanhållen arbetsdag med 2800 poäng gäller. Lagarbete och ämnesintegration. Väl sammansatta lag som täcker alla kurser inom programmet. Projekt och ämnesövergripande. Där har det hänt mycket. Nu är det ett mycket tydligare arbetslag. Lärande i arbete, se ovan. Utöka detta. Eleverna ska komma ut på företagen och göra en längre apl-vecka. Teknik-specialisering ska användas. Tips från Pernilla Ö: Försök visa fram det som har koppling till TC. Genomförandeplanen för arbetslaget t ex. Koppla in kriterierna i det som gäller kommunens arbete. Det är bara att jobba vidare med detta. Rådet fattar beslut om att stödja ansökan. 9. Senaste nytt om utbildningsinsatser inom GR Vux Kenneth Ardehed medverkade Ett nytt samverkansavtal är på väg inom systemet. Göteborgs stad tog det idag. Två delar som man ska vara uppmärksam på. Alla utbildningsresurser ska kunna tas tillvara nu. Tidigare var det bara de som var upphandlade som kunde bidra med utbildning. Det finns en risk för utarmning av yrkesutbildningen. Sfi, gymnasiala kurser, kurser på YH-nivå. Möta den enskildes förutsättningar. Regeringen har aviserat hur många platser man ska släppa. 1148,8 platser är det tänkt att det ska bli kom det 854 platser. Sannolikt kommer det fler platser även i vårbudgeten. Det är ungefärlig nivå på det som förbrukades Kanske kommer vi att hamna på platser. 10 december kommer Skolverket hit och besöker GR. Irriterar och kittlar dem. Tilldelningar för yrkesförare (buss 61 stycken). Vi utbildar fler eftersom kommunerna lägger till 33 kr per invånare som läggs till de statliga platserna. Vi klarar av att göra dyrare utbildningar på det sättet. 93 miljoner ser det ut som nästa år. Lärling har fått 254 platser totalt. De elva samverkande kommunerna har gjort slut på platser. Varje plats är 52 veckor. 123 personer gick i lärlingsutbildning. Göteborg har använt 40 platser av 80 platser. Det är lättare i de mindre kommunerna. Pilotprojektet ska försöka hitta en modell för en storstadsregion. SKF: Finns det möjlighet att utbilda för dem som är anställda men som riskerar att förlora jobbet.

8 GRVUX: I en konkurrenssituation ska den som står längst ifrån arbetsmarknaden prioriteras. Ofta blir det två förordningar Yrkvux och komvux används. Arbetslös och har en svag utbildningsbakgrund. I vissa sammanhang som t ex varslad och eller uppsagd kan du betraktas som nästan arbetslös. Hur ska förordningen tillämpas? Ofta handlar det om att försöka utbilda dem som har varit utanför länge. Det är en vägledningsfråga säger Skolverket. VCC kommer att ta upp frågan med Utbildningsdepartementet. Hur kan vi karriärväxla inom företagen? Kan även SKF trycka på från sin sida? Företaget vill hellre ha kvar personerna i företaget. GRVUX: Utbud med start i januari ansökningar. 400 platser går igång. En viss nedgång. Tydlig profil 10. Teknikföretagens konjunkturbarometer Lennart Österlund presenterade läget i regionen 11. Teknikcollege Nösnäsgymnasiet, Stenungsund och ny inriktning inom TCGR Anhållan om att ingå i Teknikcollege med inriktningen datorkommunikation på El- och energiprogrammet. Uttalande från EIO finns. TCGR stödjer detta. Samverkan med arbetslivet 12. Möjligheternas värld Johan Bengtsson och Jan Johansson presenterade vad som är på gång inför 2014 Vilka delar vill de lokala teknikcollegen delta i? Föregående års aktiviteter var mycket omfattande och många av de lokala teknikcollegen deltog under dessa aktiviteter. Se Johans bilder. Särskild tid avsätts för frågan vid nästa möte innan lunch. 13. Hur möter högskolan avgångseleverna från Teknikprogrammet hösten 2014? Frågan sköts fram pga att ingen deltog från Chalmers. Kvalitetssäkring 14. Stipendier till elever på det industritekniska programmet tankar från Teknikföretagen och IF Metall

9 15. Gymnasiearbetet hade en gemensam träff 15 deltagare från arbetsliv och utbildning diskuterade hur gymnasiearbetet kan genomföras. Det var en utmärkt diskussion. Handelskammarend matematiksatsning var också där. Företagen kan vara delaktiga på många sätt. UF är en bra form för gymnasiearbetet också. Det fördes inte anteckningar. Ann Malmberg frågade om vad ett E är. Det ska visa att man är högskolförberedd. Kreativ och stimulerande lärmiljö Maskiner och utrustning Sammanhållna arbetsdagar Lagarbete och ämnesintegration Lärande i arbete Övrigt 16. Vårens mötestider 20 februari SKF 7 april juni Medlemsavgift 2013 Eftersom collegeverksamheten gått med ett överskott kommer dels ett antal broschyrer, roll-ups och give aways att köpas in. Medlemsavgift för 2013 kommer inte att debiteras. Avgift för 2014 kommer att debiteras i början av 2014 i stället för som tidigare vid årets slut.

10

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 140131 Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 Ledning och samordning Teknikcollege Göteborgsregionens (TCGR) övergripande samverkansorgan tillika styrgrupp är det regionala Teknikcollegerådet

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Visning av Bilfabriken inom Möjligheternas världs anläggning

Visning av Bilfabriken inom Möjligheternas världs anläggning 130916 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Måndag 9 september 13.00-17.00 Plats: Volvo Personvagnar, Torslanda och Teknikcollege GTG/GTC Deltagare: Utbildning: Jan Johansson Teknikcollege

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Jeanette Löfberg Andreas Blom Industrin är Sveriges ryggrad! Foto: regeringskansliet Foto: Johan Ödmann Foto: Magnus Selander Vad är Teknikcollege? En kvalitetsstämpel

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Bilden av vilka framtidens tekniker och ingenjörer är måste förändras! Felet ligger inte hos dom som inte söker idag!!!

Bilden av vilka framtidens tekniker och ingenjörer är måste förändras! Felet ligger inte hos dom som inte söker idag!!! Bilden av vilka framtidens tekniker och ingenjörer är måste förändras! Felet ligger inte hos dom som inte söker idag!!! Fler tekniker och ingenjörer behövs i Sverige! Fler killar och tjejer! Fler tjejer!

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Välkommen till hearing med

Välkommen till hearing med 22 maj 2014 Välkommen till hearing med Förhandsmaterial, obs att det är förslag under arbete! Utgångspunkter: Industrin har kompetensförsörjningsproblem: Lågt intresse för arbete inom industrin bland unga

Läs mer

Omvärlden förändras. Ny teknik. Ökad konkurrens. Kompetensutveckling. Effektivare produktion

Omvärlden förändras. Ny teknik. Ökad konkurrens. Kompetensutveckling. Effektivare produktion Omvärlden förändras Ökad konkurrens Ny teknik Effektivare produktion Kompetensutveckling Ständiga förbättringar - viktigt för både företag och skola! Teknikcollege ett initiativ från Industrikommittén

Läs mer

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring - teknikprogrammet - det fjärde året - industritekniska programmet Yrkesutbildning Mycket stort fokus på yrkesutbildning - ungdomsarbetslöshet - kompetensförsörjning

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1, 2011

Nyhetsbrev Nr 1, 2011 Nyhetsbrev Nr 1, 2011 Teknikcollege Skaraborg invigdes den 23 november 2010. Fem gymnasieskolor har certifierats: Vadsbogymnasiet i Mariestad, Lichron och Volvogymnasiet i Skövde, Lagmansgymnasiet i Vara

Läs mer

Omvärlden förändras. Ny teknik. Ökad konkurrens. Effektivare produktion. Kompetensutveckling

Omvärlden förändras. Ny teknik. Ökad konkurrens. Effektivare produktion. Kompetensutveckling Omvärlden förändras Ökad konkurrens Ny teknik Effektivare produktion Kompetensutveckling Ständiga förbättringar - viktigt för både företag och skola! Teknikcollege ett initiativ från Industrikommittén

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 20 maj 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 20 maj 2015, kl 08.30-11.30 Plats: ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5a, Lokal: Devil Ledamöter

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011 Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län Oskarshamn 16 februari 2011 Syftet med dagens möte Övergripande målsättning Säkra industri- och energitekniskt inriktade företags behov av kvalificerad

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne Information från Parkgymnasiet Välkomna till Parkgymnasiet och nya Teknikcollege Sydöstra Skåne! Utbildningen vid Parkgymmnasiet skall vara en utmaning för alla.

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2015-01-14 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 14 januari 2015, kl. 08.30-11.45 Plats: GR, lokal Pater Noster Deltagare Martin Nordström,

Läs mer

Datum: Deltagare: mnasiet, TC TCGR. Olle Ludvigsson är

Datum: Deltagare: mnasiet, TC TCGR. Olle Ludvigsson är 120302 Datum: Anteckningar från regionalt TCGR-råd Måndag 30 januari Deltagare: Avnämare arbetsliv och högskola: Anders Thelander Borealiss AB TC Nösnäsgymnasiet Stenungsund, Boye Johanssonn BRG, Göteborg,

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Minnesanteckningar från VO-collegerådet inom GR

Minnesanteckningar från VO-collegerådet inom GR Margaretha Allen Sara Nordenhielm Minnesanteckningar från VO-collegerådet inom GR Datum: Fredag 12 december 2014 Tid: kl. 9-12 Plats: Hotell Riverton, Göteborg Deltagare: Arbetsliv: Utbildning: Gäster:

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn!

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn! 080908 Till: Ansvariga för utbildningar inom Handel/Turism/Hotell o Restaurang inom gymnasieskolan samt motsvarande personer inom Vuxenutbildningen. Inbjudna: En skolledare och en lärare per ingående program

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Riktlinjer inom Teknikcollege

Riktlinjer inom Teknikcollege Riktlinjer inom Teknikcollege För beskrivning av Teknikcollegekonceptet läs gärna Tc- broschyren via nedanstående länk. Teknikcollege informationsbroschyr www.teknikcollege.se Innehåll... 1 Riktlinjer

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010

Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Datum: Plats: Närvarande: Frånvarande: Måndagen den 13:e september KY-Akademien, Lindholmen JosefinGrahn, Margaretha Allen, Bengt Forsling, Lennart

Läs mer

Maria Hassel föreläsare och lärare på GTC Eric Alexandersson APU-ansvarig på GTC

Maria Hassel föreläsare och lärare på GTC Eric Alexandersson APU-ansvarig på GTC Maria Hassel föreläsare och lärare på GTC Eric Alexandersson APU-ansvarig på GTC LEDLJUS FÖR APU-HANDLEDARE, MÖJLIGHETER OCH FALLGROPAR VID APU Hur skall jag uppträda som en god förebild? Hur känns det

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Datum: Tisdag 8 september Tid: 8.30-11.30 Plats: Lernia, Utvecklingsgatan 2, Göteborg

Datum: Tisdag 8 september Tid: 8.30-11.30 Plats: Lernia, Utvecklingsgatan 2, Göteborg Datum: Tisdag 8 september Tid: 8.30-11.30 Plats: Lernia, Utvecklingsgatan 2, Göteborg Närvarande Stina Johansson Vuxenutbildningen Göteborg, Jan Johansson GTG/GTC, Karl- Johan Höjer YTC Lindholmen, Björn

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning

Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning TEKNIKCOLLEGE Eric Alexandersson TC GR ordförande Volvo Cars Corporation Bengt Forsling IF Metall Medlem i TCGR-rådet Ordförande i Riksföreningen

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0032 Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Vård- och omsorgscollege... 3 3. Vård och omsorgscollege

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Augusti 2010 Här kommer årets andra nyhetsbrev från Teknikcollege Sverige! Vi vill gärna uppdatera er om vad som händer inom Teknikcollege Sverige och kommer därför under

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 120906 120830 Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR Tid: Torsdag 6 september 2012, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Hållö Ärendelista:

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Minnesanteckningar från informations- och avstämningsmöte kring konceptet Teknikcollege

Minnesanteckningar från informations- och avstämningsmöte kring konceptet Teknikcollege Minnesanteckningar från informations- och avstämningsmöte kring konceptet Teknikcollege Datum: 18 april 2007 Närvarande: Jan Friman, GTU Göteborg, Gösta Lindvall SKFs Tekniska Gymnasium Göteborg, Svein

Läs mer

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 1. Presentation av Grillska Gymnasiet i Sundbyberg. 2. Framtiden för branschen. Peter Thomelius från Visita

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg AVTALSPERIOD 2013-01-01--2014-12-31 SKARAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D 2013-01-01 Samverkansavtal för Vuxenutbildning i Skaraborg Undertecknande kommuner

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb Mässhallen Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Yrkesutbildningar med språkstöd Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Instruktion Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning Fastighet Läsåret 2015/2016 INLEDNING Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen

Läs mer

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Göteborg 14 september 2012 25 september 2012 Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Tid: Fredag 14 september 2012, kl. 13.00-16.00 Deltagare: Börje Carlsson

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR

Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR 080131 Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR Deltagare: Kent Öhman Adveta Education AB, Jörgen Frohm Framtidsgymnasiet Göteborg, Stig Persson Fässbergsgymnasiet, Svein

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10.

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson 2010-11-10 Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Arbetsmarknaden Utbildningsresultat och strukturer Prioriteringar i RUP Samverkansstrukturer

Arbetsmarknaden Utbildningsresultat och strukturer Prioriteringar i RUP Samverkansstrukturer Lärande/arbetsmarknad/kompetensförsörjning Regionförbunden Kalmar, Jönköping, Östsam Presentation december 2008 Arbetsmarknaden Utbildningsresultat och strukturer Prioriteringar i RUP Samverkansstrukturer

Läs mer

Vad är kvalitet i APU/APL?

Vad är kvalitet i APU/APL? Vad är kvalitet i APU/APL? IPK:sYrkesutbildningsdagar december 2011 Gymnasial lärlingsutbildning med fokus på kvalitet Slutbetänkande SOU 2011:72 Hur höjer vi kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning?

Läs mer

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten PROTOKOLL 2012-02-15 Dnr: 10RV155 Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten Tid: Onsdag den 15 februari, 2012 mellan kl 10.00 och 12.15. Plats: Region Västerbotten, rum Aspen Ledamöter: Hans Lindberg,

Läs mer

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO)

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) VISA RESPEKT FÖR VARANDRA På Östrabo 1 gör vi det genom att ha en positiv attityd till alla, hälsa på varandra och hjälpa varandra när det

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Kommunikationsplan. Projekt Teknikcollege Norrbotten -En länsövergripande satsning för kompetensförsörjning 2014-08-04

Kommunikationsplan. Projekt Teknikcollege Norrbotten -En länsövergripande satsning för kompetensförsörjning 2014-08-04 Kommunikationsplan Projekt Teknikcollege Norrbotten -En länsövergripande satsning för kompetensförsörjning 2014-08-04 Innehåll 1. Övergripande kommunikationsstrategi... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Kommunikationen

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl. 13-16

Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl. 13-16 2014-04-07 Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl. 13-16 Närvarande Jens Persson Ann-Marie Widegren Sara Blomqvist Tomas Lidberg Anette

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer