Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR"

Transkript

1 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Torsdag 5 december, kl Plats: Tidbloms hotell, Olskroksgatan 23, Göteborg Anteckningar Regionalt perspektiv 1. Nya i TCGR-rådet Presentation av nya deltagare. Alingsås deltar med två nya medlemmar. Patrik Bredberg, Marcus Svensson och Tomas Johansson deltog i mötet. Tomas J representerar 130 företag i Alingsås. 2. Föregående mötes anteckningar Anteckningarna lades till handlingarna. 3. Återkoppling från Rikskonferensen för Teknikcollege 2013 Laget runt Pernilla Öberg återkopplade från rikskonferensen som fick lite stjärnglans på grund av Jan Björklunds medverkan. Många goda projekt visades upp under konferensen. Det var en god stämning och det händer mycket inom teknikutbildningssfären. Ministern är mycket positiv till TC. Industriskolorna ser han som väldigt positiva verksamheter. Han skulle egentligen vilja tillåta mera olikheter. Pernilla talade om internationalisering under ett av seminarierna. I fokus var EURIAC-projektet om hur man använder ECVET inom internationaliseringen. Tre skolor var inbjudna för att berätta om hur man arbetar. Jan Johansson berättade att GTG tar över det som Kungsbacka tagit fram. Skolan jobbar vidare med dessa moduler. Man kan köra kurser över hela Europa.

2 EURIAC-projektet presenteras vid kommande möte. Ann Malmberg fyllde på med att föreläsningarna var bra. Särskilt Arbetsmiljöverkets seminarium gav mycket information. 4. Självvärderingsprocessen Ordförande och processledare gick igenom vad som krävs av det regionala rådet och av de lokala collegen. Listan över vilka utbildningar som ingår ska vara komplett. Alla lokala styrgrupper ska vara uppdaterade. Alla progressionsplaner ska vara uppdaterade inför 2014 med resultat av 2013 införda. Samtliga protokoll från lokala styrgruppsmöten för 2013 ska bifogas. Det regionala rådet ansvarar för kvaliteten i de lokala teknikcollegen. För att rådet ska kunna uppfylla sin roll ska samtligas underlag finnas inne i god tid innan nästa möte den 20 februari då varje college presenterar sitt arbete. Anders Thelander planerar att gå ut med ett brev tillsammans med parterna för att påtala vikten av deltagande i de lokala styrgrupperna och i det regionala rådet. Vid varje regionalt möte ska det finnas minst en företagsrepresentant per lokalt college. Om ordförande i det lokala colleget inte kan närvara ska den tillse att annan representant ersätter. Teknikcollege är en tydlig del av den framtida kompetensförsörjningen i regionen. Verksamhetsberättelser för de lokala collegen ska innan årsskiftet skickas till Margaretha Allen för sammanställning inför den regionala som ska gå till riksföreningen senast 31 januari. Maximalt 1 A-4 sida per college med några styrkor och några svagheter. Kaffe Infrastruktur för utbildning 5. Återkoppling gällande sökta yrkeshögskoleutbildningar? Finns beslut nu? Laget runt GTG/GTC: I januari blir det beslut. 25 % av ansökningarna kommer att bli beviljade. Ökningen av ansökningar är otrolig. Inom teknikområdet är ökningen störst. Man kan se ett mönster. I stället för att lämna in en ansökan, finns det anordnare som skickar in 16 ansökningar i stället för 8. Det lönar sig inte i längden. Volvo Personvagnar har varit aktiva och knackat på dörren på YH-myndigheten. Det är stora pensionsavgångar på gång. Färre personer med större kompetens kommer att behövas.

3 Två ansökningar är inlämnade: Produktionsteknik och Industriell logistik. Båda är på semidistans med en kväll i veckan och vissa lördagar. Målgruppen är anställda personer i företagen. Det blev många fler ansökningar när man la utbildningen på semidistans. Heltid är svårt att genomföra. Det handlar om karriärvägar från många olika bolag. Hans Knutsen VCC var med och besökte YH-myndigheten. 860 ansökningar skickades in 2012 och 1200 för Det fanns en förutfattad bild att det handlade om ett lotteri. De beskrev sitt grundliga analysarbete för att besluta om en utbildning ska bli beviljad. Det fanns heller ingen grund för att tro att Mälardalen är gynnat. Västsverige har väldigt många utbildningar. Man måste upp över gymnasieskolans kunskapsnivå för att få igenom en ansökan. Om man har för låga mål så går det inte heller att få igenom ansökan. De som bedömer har ingen kunskap om nivåerna som industrin har. Det finns en lista på punkter som de använder. De bedömer med poäng. De som bedömer har inte expertkunskap. Inom vilka områden är behoven störst? Virtuell utveckling och virtuell beräkning är det viktigaste nu. Man kommer inte att ha tid för att testa utvecklingsprojekten fysiskt. Det får bli via CAD-system i stället. Margaretha Allen: Teknikprogrammets inriktningar speglar detta väldigt väl. Ungdomar väljer nu inriktningen informations- och medieteknik i mycket stor utsträckning. Produktionsteknik väljs inte ofta. Anders Thelander: Stenungsund sökte fyra omgångar och fick inte igenom. Vid femte tillfället kom ett positivt beslut. Hans Knutsen: Regionala kompetensplattformen är rådgivande i hur arbetsmarknadsläget ser ut. Om vi inte kommer in i statistiken så ser de inte hur behoven ser ut. Om man inte har statistik så går man på AFs statistik. Kungsbacka har sökt för fler YH-utbildningar. Kungsbackas YH-verksamhet medverkar nästa gång. Lennart Österlund föreslår att han redovisar vilka behov som finns och som företagen har behov av vid mittenmötet i vår. Visa Kompetensplattformen nästa gång.

4 6. Remissvar på förslaget till ett fjärde år på Teknikprogrammet De som svarade presenterade sina tankar. Lennart Österlund: Teknikföretagen har lämnat in ett remissvar. Det finns att hämta på Teknikföretagens webb. Man tycker att man går för fort fram. Man tycker att man bör följa pilotskolorna lite längre. Det bör finnas framme något innan man formar ett permanent fjärde år. Håkan Cardfelt Polhemsgymnasiet: Göteborgs stad har skrivit ett svar. Åsa Jovial har satt ihop detta svar som i grunden är positivt. Jan Johansson och Ann Malmberg har tillsammans med företagen lämnat in ett svar. Huvudbudskapet är: Så bra att gymnasieingenjörstiteln kommer tillbaka. Det har skickats till utredaren, Skolverket, utbildningsdepartementet och Jan Björklund. Industriskolorna har träffats och skrivit till Teknikföretagen vad man tycker. De vill gärna ha in synpunkter på detta. Vi bör bromsa in beslutet. Vi är lite splittrade i frågan om det går att lägga in IN på TE. Svets och skärande bearbetning finns en oro kring. Margaretha Allen: TCGRs arbetsgruppens svar har skickats in till Riksföreningen för Teknikcollege gällande om IN kan gå in i TE. Det fjärde året på teknikprogrammet är en breddutbildning. YH-nivån bygger på yrkesprogrammen i första hand medan det fjärde året ska bygga på det nya teknikprogrammet. 7. Lärlingsutbildning i Sverige och i Göteborgsregionen Lennart Österlund presenterar pilotprojekt inom Göteborgsregionen för att föra in lärlingsutbildningar inom den industriella sektorn. Skillnaden mellan Yrkesintroduktionsavtal och Pilotprojektet Vilken är den? Margaretha Allen presenterar vad som är på gång nationellt och nordiskt om lärlingsutbildning Industrilärling startades för ett och ett halvt år sedan via Arbetsförmedlingen. IF Metall, Teknikföretagen, AF, Göteborgs stad och GR. Besök gjordes i Danmark för att se hur och när man kan bli lärling. Då har man en veckors utbildning på en lärlingsskola. Sen får man söka en anställning för att under ytterligare ett och ett halvt år vara lärlingar. Lennart Österlund presenterade Göteborgsmodellen. Processkartan för 2013 innehöll följande koncept: De som kunde vara utbildningsanordnare erbjöd antingen lärlingskonceptet eller var utbildare som man hade avtal med. Grundläggande utbildning innehöll en individuell plan med individens kunskaper och företagets behov. 20 % ska vara utbildning. Lön ska utgå enligt lägstalön 65 % i 6 månader, 75 % i 6 månader och 90 % i sex månader.

5 Det fanns ett positivt besked om att få anordna detta men plötsligt tog det stopp. Detta skedde när yrkesintroduktionsavtalen kom. AF sa då nej till försöket. Då gjordes omtag. Lennart Österlund träffade Kenneth Ardehed på GRvux. Målyrken definierades till verktygsmakare, CNC-operatör och servicetekniker. Detta val gjordes också för att det inte konkurrerade med annat utbildningsutbud i regionen. Den som i så fall startar en sådan utbildning får söka medel från CSN för sin försörjning. Utbildningen ska omfatta 52 veckor per år om 1040 poäng kr utgår till utbildaren och kr till företag. Ytterligare 3500 kr utgår vid handledarutbildning. Planen är att sätta igång med detta i mars-april Just nu sker en inventering av vilka företag som vill vara med. AF identifierar person som kan vara intressanta att erbjuda denna form. Utbildningarna ska vara sökbara från slutet av januari-början av februari. 15 platser kommer i första vändan. AF får inte ge aktivitetsstöd. Inom GR finns 254 lärlingsplatser under kommuner samverkar om dessa utbildningar. Göteborg och Kungsbacka har sökt egna platser. Interkommunal ersättning ska lämnas. Industrilärling skulle gå att genomföra och det finns redan broschyrer framme. Betygsutfördande krävs om CSN utgår. Delkurser är också en möjlighet. Hur ska lärlingsutbildning för vuxna se ut framöver inom GR? Västra Götalandsregionen ser lite annorlunda ut än t ex Stockholmsregionen. 37% utgörs av industriell struktur. Yrkesutbildning får en annan dimension. Eric Alexandersson (tidigare ordförande i TCGR) och Catarina Lindfors har ett uppdrag att se hur en vuxenlärling skulle kunna se ut. Det är bra att klara ut detta först. Gymnasielärling är en form för att genomföra en gymnasieutbildning på ett annat vis än skolförlagd utbildning. Kraven på yrkesutbildad personal ökar så det är angeläget att båda utvecklas. Pierre Svensson, Unionen undrade hur det går med Yrkesintroduktionsjobben. Lennart Österlund menade att Teknikföretagen inte är intresserade av dessa även om det liknar industrilärlingsprojektet. Inom YA utgör 75 % av tiden utbildning under 9 månader vilket möjligen ger en viss anställningsbarhet men inte tillräckliga kunskaper. Vuxlärlingsmodellen ska ge en riktig yrkesutbildning. VCC Har samma behov och det gäller inte bara små och medelstora företag. Det är en nidbild av att ett stort företag har alla förutsättningar. Yrkesrollerna blir mer och mer kvalificerade på företaget. 250 anställda är gränsen för ett stort företag. Alingsås företag är också intresserade. Vi måste lösa detta gemensamt.

6 8. Alingsås ansökan om att erhålla Teknikcollegestatus Patrik Bredberg presenterade ansökan Patrik arbetade tidigare inom Fyrbodal med Teknikcollege. TCGRs processledare har i dialog varit med och tagit fram en ansökan om Teknikcollege i Alingsås. Lärare på skolan har varit med och tagit fram ansökan. Kommunen ingår i knallebygden med handel inom små och medelstora företag. ABB Kabeldon är det största företaget. De två största programmet har varit Ekonomi och Teknik. TE har alltid varit större än NA. Det fanns tidigt utbildade civilingenjörer på skolan. Arkitekt till och med. Stora klasser fanns på skolan. En negativ trend inträffade. Program lades ner t ex HV och IP. Skolan/kommunen satsade inte riktigt på TE. Att ansöka var för att få upp ögonen för programmet. Det har hänt mycket sedan de satte igång. Lärarna brottades med småsaker. Det fanns ett aktivt och bra programråd. Ett företagsutbyte fanns redan. Chefer och politiker skulle ta ställning till detta. Skrev en ansökan. Det var två år sedan som processledaren var på skolan och informerade om konceptet. Vuxnas lärande var också med. Färdiga med ansökan tidigt i våras. Det var en skolansökan som var bra men det behövdes mera inslag från arbetslivet enligt TCGRs processledare. En kick-off med företag och en rektor som vet vad detta är. Tomas Johansson är nu ordförande i den lokala styrgruppen. Även KOMTEK i kommunen är med i arbetet. Det är ett sätt att få med ett tidigt teknikintresse i grundskolan. Kommunen och näringslivsstrategen är med. Nu går det att lägga fram ansökan. Regionalt perspektiv. Alingsås TC vill komplettera det regionala utbudet kring teknisk utbildning som är attraktiva. Även vuxnas lärande är med. Det som har tagits upp under förmiddagen är mycket intressant att ge Alingsås. Ett fjärde år är också mycket positivt för det lokala näringslivet. Tomas J kom in i september med näringslivets roll. Han har varit VD, Koncernchef. Bland annat i Gnosjö och Alingsås. Hur är kopplingen med näringslivet? Ansökan utgick från resurser och kompetens i skolan. Det borde vara näringslivets behov som ska vara i centrum. Det var startpunkten för det hela. Strategi för industri och tjänstenäring har tagits fram av Alingsås kommun näringslivsavdelning. Ett utvecklingsråd finns. Därunder finns ett antal branschkluster som representerar näringslivet i Alingsås. Ett handlar om laserteknik t ex.. Styrgruppen ska spegla klustren. De ska ingå i den nya Teknikcollegestrukturen. Högskolan sitter också med i styrgruppen. Det har funnits ett samarbete och särskilt aktivt har det varit under de senaste tre åren. År 1 10-tal företag som ställer upp med studiebesök. Man får en uppgift från företaget och läser på om företaget. Redovisning för dem. Lär känna dem och sedan under kurser i år 2 och 3 byggs konkreta uppgifter upp.

7 Designelever som tar fram olika produkter. Ett luftfilter som designades har kommit i produktion. Databaser för t ex Steel Tech t ex. Projektarbeten har gjorts på företagen. Det har varit mycket samarbete med kommunen också. Hus och byggnadsföretag har också ingått i samarbetet. Teknikprogrammet har redan utvecklats mycket inom IT, konstruktion, design och produktutveckling. Samhällsbyggnadssidan med framförallt passivhus diskuteras vidare t ex inom ett fjärde år. Många kvalitetssäkringsverktyg finns. Centrala verktyg tillkommer för att styra verksamheten. Stimulerande lärmiljö och maskiner och utrustning finns. Elevdemokrati för att forma arbetsmiljön. Nöjda med detta idag. Sammanhållen arbetsdag med 2800 poäng gäller. Lagarbete och ämnesintegration. Väl sammansatta lag som täcker alla kurser inom programmet. Projekt och ämnesövergripande. Där har det hänt mycket. Nu är det ett mycket tydligare arbetslag. Lärande i arbete, se ovan. Utöka detta. Eleverna ska komma ut på företagen och göra en längre apl-vecka. Teknik-specialisering ska användas. Tips från Pernilla Ö: Försök visa fram det som har koppling till TC. Genomförandeplanen för arbetslaget t ex. Koppla in kriterierna i det som gäller kommunens arbete. Det är bara att jobba vidare med detta. Rådet fattar beslut om att stödja ansökan. 9. Senaste nytt om utbildningsinsatser inom GR Vux Kenneth Ardehed medverkade Ett nytt samverkansavtal är på väg inom systemet. Göteborgs stad tog det idag. Två delar som man ska vara uppmärksam på. Alla utbildningsresurser ska kunna tas tillvara nu. Tidigare var det bara de som var upphandlade som kunde bidra med utbildning. Det finns en risk för utarmning av yrkesutbildningen. Sfi, gymnasiala kurser, kurser på YH-nivå. Möta den enskildes förutsättningar. Regeringen har aviserat hur många platser man ska släppa. 1148,8 platser är det tänkt att det ska bli kom det 854 platser. Sannolikt kommer det fler platser även i vårbudgeten. Det är ungefärlig nivå på det som förbrukades Kanske kommer vi att hamna på platser. 10 december kommer Skolverket hit och besöker GR. Irriterar och kittlar dem. Tilldelningar för yrkesförare (buss 61 stycken). Vi utbildar fler eftersom kommunerna lägger till 33 kr per invånare som läggs till de statliga platserna. Vi klarar av att göra dyrare utbildningar på det sättet. 93 miljoner ser det ut som nästa år. Lärling har fått 254 platser totalt. De elva samverkande kommunerna har gjort slut på platser. Varje plats är 52 veckor. 123 personer gick i lärlingsutbildning. Göteborg har använt 40 platser av 80 platser. Det är lättare i de mindre kommunerna. Pilotprojektet ska försöka hitta en modell för en storstadsregion. SKF: Finns det möjlighet att utbilda för dem som är anställda men som riskerar att förlora jobbet.

8 GRVUX: I en konkurrenssituation ska den som står längst ifrån arbetsmarknaden prioriteras. Ofta blir det två förordningar Yrkvux och komvux används. Arbetslös och har en svag utbildningsbakgrund. I vissa sammanhang som t ex varslad och eller uppsagd kan du betraktas som nästan arbetslös. Hur ska förordningen tillämpas? Ofta handlar det om att försöka utbilda dem som har varit utanför länge. Det är en vägledningsfråga säger Skolverket. VCC kommer att ta upp frågan med Utbildningsdepartementet. Hur kan vi karriärväxla inom företagen? Kan även SKF trycka på från sin sida? Företaget vill hellre ha kvar personerna i företaget. GRVUX: Utbud med start i januari ansökningar. 400 platser går igång. En viss nedgång. Tydlig profil 10. Teknikföretagens konjunkturbarometer Lennart Österlund presenterade läget i regionen 11. Teknikcollege Nösnäsgymnasiet, Stenungsund och ny inriktning inom TCGR Anhållan om att ingå i Teknikcollege med inriktningen datorkommunikation på El- och energiprogrammet. Uttalande från EIO finns. TCGR stödjer detta. Samverkan med arbetslivet 12. Möjligheternas värld Johan Bengtsson och Jan Johansson presenterade vad som är på gång inför 2014 Vilka delar vill de lokala teknikcollegen delta i? Föregående års aktiviteter var mycket omfattande och många av de lokala teknikcollegen deltog under dessa aktiviteter. Se Johans bilder. Särskild tid avsätts för frågan vid nästa möte innan lunch. 13. Hur möter högskolan avgångseleverna från Teknikprogrammet hösten 2014? Frågan sköts fram pga att ingen deltog från Chalmers. Kvalitetssäkring 14. Stipendier till elever på det industritekniska programmet tankar från Teknikföretagen och IF Metall

9 15. Gymnasiearbetet hade en gemensam träff 15 deltagare från arbetsliv och utbildning diskuterade hur gymnasiearbetet kan genomföras. Det var en utmärkt diskussion. Handelskammarend matematiksatsning var också där. Företagen kan vara delaktiga på många sätt. UF är en bra form för gymnasiearbetet också. Det fördes inte anteckningar. Ann Malmberg frågade om vad ett E är. Det ska visa att man är högskolförberedd. Kreativ och stimulerande lärmiljö Maskiner och utrustning Sammanhållna arbetsdagar Lagarbete och ämnesintegration Lärande i arbete Övrigt 16. Vårens mötestider 20 februari SKF 7 april juni Medlemsavgift 2013 Eftersom collegeverksamheten gått med ett överskott kommer dels ett antal broschyrer, roll-ups och give aways att köpas in. Medlemsavgift för 2013 kommer inte att debiteras. Avgift för 2014 kommer att debiteras i början av 2014 i stället för som tidigare vid årets slut.

10

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR 130305 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Torsdag 31 januari 9.00-12.00 Plats: Heka Mekaniska AB/Mylab AB, Aröds Industriväg 41, Hisings Backa Anteckningar Guidning genomfördes

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Agenda 13.00 13.30 Rundvandring och information Stenungsund Presentationsrunda, Anteckningar från föregående möte och lokala råd 13.30 14.00 Presentationsrunda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 140131 Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 Ledning och samordning Teknikcollege Göteborgsregionens (TCGR) övergripande samverkansorgan tillika styrgrupp är det regionala Teknikcollegerådet

Läs mer

Anteckningar från styrgruppsmötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från styrgruppsmötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar från styrgruppsmötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 29/1 Plats: GTC Närvarande: Gunilla Forssell,Nösnäsgymnasiet Jens Kultje - Lindholmen Susanne Samuelsson, Ericsson

Läs mer

VÄLKO MNA! TEKNIKCOLLEGE E

VÄLKO MNA! TEKNIKCOLLEGE E VÄLKOMNA! Teknikcollege företagsfilm Programmet 09.00 09.30 Inledning TCGR 09.30 10.00 Bengt Forsling, Informationschef IF Metall 10.00 10.40 Kajsa Dahlsten, Projektledare Industripolitik Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM KFY 2000 - Kompetensutveckling för yrkesverksamma Detta var KFY 2000 EU finansierat projekt mellan Metall & Verkstadsindustrierna Kartläggning hos industriföretag

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Industrikommittén Industrikommitten består av arbetsgivarorganisationer branschorganisationer fackförbund. Industrins offert till Sverige nov

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 24 mars 13.00-16.00 Plats: SteelTech i Alingsås AB Deltagare Pernilla Öhberg - Kungsbacka Jens Kultje - Göteborg Mikael Andersson

Läs mer

Status. Kvalitet. Matchning

Status. Kvalitet. Matchning = Status Kvalitet Matchning Bakgrund Ökande kompetenskrav på personal inom teknikintensiva branscher Konkurrenskraftiga företag behöver tillgång på välutbildad personal 40-talisterna lämnar arbetsmarknaden

Läs mer

VÄLKOM NA! TEKNIKCOLLEGE

VÄLKOM NA! TEKNIKCOLLEGE VÄLKOMNA! Dagordningen Nya i TCGR-rådet och presentationsrunda (5 min) Anteckningar från föregående möte och lokala styrgruppsmöten Presentationsrunda kvalitetskriterier 3. Tydlig profil Utbildningsverksamheten

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Anteckningar till möte med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar till möte med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar till möte med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 3 september 13.00-16.00 Aranäsgymnasiet Kungsbacka Närvarande: Anders Thelander, ordförnade, Borealis, Johanna Redelius, processleare

Läs mer

Teknikcollege. 27 godkända regioner 138 utbildningsanordnare. Teknikcollege Mitt (TC-Mitt) INDUSTRI TEKNIK BYGG

Teknikcollege. 27 godkända regioner 138 utbildningsanordnare. Teknikcollege Mitt (TC-Mitt) INDUSTRI TEKNIK BYGG Teknikcollege 27 godkända regioner 138 utbildningsanordnare Teknikcollege Mitt (TC-Mitt) Teknikcollege Strömsund invigdes hösten 2008 Teknikcollege Mitt TC-Mitt Hjalmar Strömerskolan Strömsund Teknikprogrammet

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Visning av Bilfabriken inom Möjligheternas världs anläggning

Visning av Bilfabriken inom Möjligheternas världs anläggning 130916 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Måndag 9 september 13.00-17.00 Plats: Volvo Personvagnar, Torslanda och Teknikcollege GTG/GTC Deltagare: Utbildning: Jan Johansson Teknikcollege

Läs mer

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollege styrgrupp inom GR

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollege styrgrupp inom GR Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollege styrgrupp inom GR Datum: 9 december 13.00-16.00 på Ericsson Närvarande: Ewa Ekman GTC, Katarina Boric Volvo, Mona Ericsson, Jens Kultje Lindholmen,

Läs mer

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Jeanette Löfberg Andreas Blom Industrin är Sveriges ryggrad! Foto: regeringskansliet Foto: Johan Ödmann Foto: Magnus Selander Vad är Teknikcollege? En kvalitetsstämpel

Läs mer

Starka kriterier: Samverkan med näringslivet Synergi mellan processer (delar kompetens och material) Ämnesövergripande projekt i samtliga processer

Starka kriterier: Samverkan med näringslivet Synergi mellan processer (delar kompetens och material) Ämnesövergripande projekt i samtliga processer Anteckningar Teknikcollege den 25 februari 2016, Volvo Cars Närvarande på mötet: Johan Bengtsson, GTC; Katarina Borcic, Volvo Cars; Svante Boström YRGO; Niklas Sällström, Nösnäsgymnasiet; Ewa Ekman GTC;

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Agenda Presentation Industrin i Östergötland Källa: Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Östergötlands län, PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Industri-

Läs mer

Vad är Teknikcollege?

Vad är Teknikcollege? Julia Utbult Vad är Teknikcollege? En kvalitetsstämpel som visar att kommunen, skolan och företagen samverkar för att utveckla utbildningar som kan tillgodose teknikindustrins behov av kvalificerad arbetskraft.

Läs mer

Bilden av vilka framtidens tekniker och ingenjörer är måste förändras! Felet ligger inte hos dom som inte söker idag!!!

Bilden av vilka framtidens tekniker och ingenjörer är måste förändras! Felet ligger inte hos dom som inte söker idag!!! Bilden av vilka framtidens tekniker och ingenjörer är måste förändras! Felet ligger inte hos dom som inte söker idag!!! Fler tekniker och ingenjörer behövs i Sverige! Fler killar och tjejer! Fler tjejer!

Läs mer

Teknikcollege kriteriet - kvalitetssäkring. Karin Thapper Teknikföretagen

Teknikcollege kriteriet - kvalitetssäkring. Karin Thapper Teknikföretagen Teknikcollege kriteriet - kvalitetssäkring Karin Thapper Teknikföretagen Varför Teknikcollege? Mismatch mellan skola och industri http://www.teknikcollege.se Kriterier Regionalt perspektiv Samverkan med

Läs mer

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97)

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Lejla Gros 2016-02-12 Dnr: RUN 2015-585 Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) Bakgrund Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram är vikande

Läs mer

Teknikcollege den 22 oktober 2015, Remmaren, Kunskapsgatan 1, Lindholmen. Arbetsmöte kring återcertifiering av TCGR -09.00 12.00

Teknikcollege den 22 oktober 2015, Remmaren, Kunskapsgatan 1, Lindholmen. Arbetsmöte kring återcertifiering av TCGR -09.00 12.00 1 (6) Teknikcollege den 22 oktober 2015, Remmaren, Kunskapsgatan 1, Lindholmen Arbetsmöte kring återcertifiering av TCGR -09.00 12.00 Närvarande på mötet: Ordförande, Anders Thelander, Processledare, Johanna

Läs mer

Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte 110405

Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte 110405 110517 Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte 110405 1. Välkommen till Teknikföretagen Lennart Österlund, Teknikföretagen hälsade välkommen 2. Minnesanteckningar Föregående anteckningar lades till handlingarna.

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Teknikcollegerådet GR

Minnesanteckningar från möte med Teknikcollegerådet GR 080613 Minnesanteckningar från möte med Teknikcollegerådet GR Datum: tisdag 3 juni Tid: 13.30-16.30 Plats: GTG/GTC Volvo Torslanda Deltagare: Lennart Österlund Teknikföretagen, Svein Holm GTC, Gösta Lindvall

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 27 maj 13.00-16.00 Nösnäsgymnasiet C konferens, Stenungsund Närvarande: Leif Alman och Pernilla Öhberg och Cecilia Ericsson -

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Välkommen till hearing med

Välkommen till hearing med 22 maj 2014 Välkommen till hearing med Förhandsmaterial, obs att det är förslag under arbete! Utgångspunkter: Industrin har kompetensförsörjningsproblem: Lågt intresse för arbete inom industrin bland unga

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring - teknikprogrammet - det fjärde året - industritekniska programmet Yrkesutbildning Mycket stort fokus på yrkesutbildning - ungdomsarbetslöshet - kompetensförsörjning

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG 131127 Närvarande: Anita Andersson Hagsgård, Falköping Anna-Lena Skatt, Tidaholm Lisbet Sjödin, Skövde Lars Stäring, Mariestad

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

Regional satsning på vuxnas lärande

Regional satsning på vuxnas lärande PM 2008-11-18 Förslag till Regional satsning på vuxnas lärande Bakgrund och motiv Den arbetsgrupp som tillsatts för att på Utbildningsgruppens uppdrag ta fram ett underlag som ger möjlighet för Utbildningsgruppen

Läs mer

Stödmall för lokal ansökan om VO- College för GR-kommunerna

Stödmall för lokal ansökan om VO- College för GR-kommunerna Stödmall för lokal ansökan om VO- College för GR-kommunerna Övergripande Den lokala VO- Collegeansökan ska ge en beskrivning av utbildningsanordnarens arbete och samverkan med avnämare och övriga utbildningsanordnare

Läs mer

Omvärlden förändras. Ny teknik. Ökad konkurrens. Effektivare produktion. Kompetensutveckling

Omvärlden förändras. Ny teknik. Ökad konkurrens. Effektivare produktion. Kompetensutveckling Omvärlden förändras Ökad konkurrens Ny teknik Effektivare produktion Kompetensutveckling Ständiga förbättringar - viktigt för både företag och skola! Teknikcollege ett initiativ från Industrikommittén

Läs mer

Omvärlden förändras. Ny teknik. Ökad konkurrens. Kompetensutveckling. Effektivare produktion

Omvärlden förändras. Ny teknik. Ökad konkurrens. Kompetensutveckling. Effektivare produktion Omvärlden förändras Ökad konkurrens Ny teknik Effektivare produktion Kompetensutveckling Ständiga förbättringar - viktigt för både företag och skola! Teknikcollege ett initiativ från Industrikommittén

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Information 2011-02-15 1 (5) Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Skolverket vill informera om möjligheten för kommuner att, utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

Vi ville samverka mer och vill det fortfarande!

Vi ville samverka mer och vill det fortfarande! Vi ville samverka mer och vill det fortfarande! VI VILLE SAMVERKA MER OCH VILL DET FORTFARANDE! TEKNIKCOLLEGE I Teknikutbildning för Dagens och framtidens industri SIFFROR 2014 RIKSKONFERENS TEKNIKCOLLEGE

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 4 november 2009, kl 09.00-12.00 Plats: Vuxenutbildningen, Öckerö Deltagare Jan Elftorp, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1, 2011

Nyhetsbrev Nr 1, 2011 Nyhetsbrev Nr 1, 2011 Teknikcollege Skaraborg invigdes den 23 november 2010. Fem gymnasieskolor har certifierats: Vadsbogymnasiet i Mariestad, Lichron och Volvogymnasiet i Skövde, Lagmansgymnasiet i Vara

Läs mer

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne Information från Parkgymnasiet Välkomna till Parkgymnasiet och nya Teknikcollege Sydöstra Skåne! Utbildningen vid Parkgymmnasiet skall vara en utmaning för alla.

Läs mer

Yttrande - En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och avsluta en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)

Yttrande - En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och avsluta en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) Utbildningsdepartementet Yttrande 2017-02-28 Registrator Dnr: U2016/04660/GV 103 33 Stockholm Yttrande - En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och avsluta en gymnasieutbildning

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2014-10-22 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 22 oktober 2014, kl. 08.30-12.00 Plats: GR, lokal Pater Noster (219) Deltagare Jan Elftorp,

Läs mer

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro Regional dialog vuxenutbildning Region Örebro 2016-11-18 Regionala dialoger Generellt ta del av utvecklingsfrågor inom vuxenutbildning, arbetet med nyanlända, arbetsmarknadssituationen i regionen m m Underlag

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp 2015-08-26 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp Tid: Onsdag 26 augusti 2015, kl 08.30-11.30 Plats:

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringsbeslut II:1 2017-04-20 U2017/01930/GV Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringens beslut Statens skolverk

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari 2017 Utbildningsdepartementet 1 Aktuella frågor Kunskapslyftet Platser Validering Yrkeshögskola Komvux Studiestartsstödet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 20 maj 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 20 maj 2015, kl 08.30-11.30 Plats: ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5a, Lokal: Devil Ledamöter

Läs mer

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR 130828 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Måndag 10 juni, kl. 9.00-12.00 Plats: Business Region Göteborg Deltagare: Lennart Österlund, Eric Alexandersson, Karin Ingelhag, Jan Johansson,

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Tid: Fredag 16 april, 2010, kl 8.30-12.00 Plats: GR, Rum 255 Deltagare Jan Magnusson, Öckerö, Ordförande Margaretha Wåhlin, Ale Peter Johansson,

Läs mer

Deltagare: ns tekniska gymnasiumm TC ege Lindholmen

Deltagare: ns tekniska gymnasiumm TC ege Lindholmen 120416 Anteckningar från TCGR-rådets möte 19 mars Deltagare: Avnämare arbetsliv och högskola: Anders Thelander Borealiss AB TC Nösnäsgymnasiet Stenungsund, Boye Johanssonn BRG, Göteborg, Lennart Lundgren

Läs mer

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G)

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 10-421/876 SID 1 (7) 2010-04-14 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-05-20 Ett fjärde tekniskt

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Serviceassistent. Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna. Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun

Serviceassistent. Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna. Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun Serviceassistent Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun Bygga broar Sammanfattning Lärlingsutbildning inom Vuxenutbildningen Samverkan med gymnasiesärskolan

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011 Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län Oskarshamn 16 februari 2011 Syftet med dagens möte Övergripande målsättning Säkra industri- och energitekniskt inriktade företags behov av kvalificerad

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2015-01-14 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 14 januari 2015, kl. 08.30-11.45 Plats: GR, lokal Pater Noster Deltagare Martin Nordström,

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR

Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR Gymnasierektorsgruppen Göteborg 4 oktober 2012 24 september 2012 Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR Tid: Torsdag 4 oktober 2012, kl. 13.00-16.00

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 T E K N I

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Regional kompetensplattform i Västerbottens län

Regional kompetensplattform i Västerbottens län Regional kompetensplattform i Västerbottens län Konferens om vuxnas lärande den 25 februari 2011 Disposition 1. Uppdraget att etablera en regional kompetensplattform 2. Hur vi tänker och vad vi gör just

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Skolverkets lärlingscentrum

Skolverkets lärlingscentrum Skolverkets lärlingscentrum Hur går det? 21 nya huvudmän 16 lärlingar på gymnasiesär 48 Anställda lärlingar Piloter i Göteborg och Västerbotten Antal lärlingar sedan 2008 12000 10000 8000 6000 Antal lärlingar

Läs mer

inom GRR Tisdag 15 maj Datum: Tid: Besök Plats: Anders Thelander centrum, Eva priset går e tillverkare av

inom GRR Tisdag 15 maj Datum: Tid: Besök Plats: Anders Thelander centrum, Eva priset går e tillverkare av 1206155 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GRR Datum: Tid: Plats: Tisdag 15 maj 9.00-14.00 med lunch 12.000 Besök på Borealis Forskningscenter 12.45-14.00 Borealis, Stenungsund Deltagare

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer