Smärttillstånd i bäckenbotten. Helena Hallencreutz Grape Leg. Specialistsjukgymnast/ Uroterapeut Uroterapimottagningen, Urologiska kliniken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smärttillstånd i bäckenbotten. Helena Hallencreutz Grape Leg. Specialistsjukgymnast/ Uroterapeut Uroterapimottagningen, Urologiska kliniken"

Transkript

1 Smärttillstånd i bäckenbotten Helena Hallencreutz Grape Leg. Specialistsjukgymnast/ Uroterapeut Uroterapimottagningen, Urologiska kliniken

2 Smärttillstånd i bäckenbotten Översikt Vad gör ont? Bedömning Behandlingsalternativ Akupunkturens roll

3 Chronic pelvic pain (CPP) definition Chronic pelvic pain is non-malignant pain perceived in structures related to the pelvis of either men or women...in all cases, there often are associated negative cogniteve, behavioural, sexual and emotional consequences (Association of Urology (EAU) classification of CPP, Fall et al. 2010)

4 CPP relaterade syndrom Blader pain syndrom Clitoral pain syndrome Endometriosis associated pain syndrome Interstitial cystitis Pelvic floor muscle pain Pelvic pain syndrome Pudendal pain syndrome Urehtral pain syndrome Vestibular pain syndrom Vulvar pain syndrome (generell och lokal) Prostate pain syndrom

5 Prostatit Klassifikatoin Kategori I Kategori II Kategori III Kategori IV Akut bakteriell prostatit. Kronisk bakteriell prostatit Kronisk prostatit / kroniskt bäckensmärtsyndrom Asymptomatisk inflammatorisk prostatit.

6 Förekomst % i åldern år (> 1 år) 8% av alla män någon gång under sitt liv (2-16%) Underrapporterad

7 Varför får man smärta i bäckenbotten? Utlösande faktor Predisponerande faktorer Underhållande faktorer

8 Utlösande faktorer reproduktions organ ex. dysmenorrhoea, endometrios reproduktions organ - ex prostatit, kronisk testissmärta Tarmen Irritable bowel syndrome Urinblåsan Interstisiell cystit, urinvägsinfektion? Kombination av ovanstående

9 Predisponerande faktorer Tidigare kroppsliga och psykiska erfarenheter Negativa sexuella erfarenheter, sexuellt våld Stress, inkl. signifikanta livshändelser Sociala faktorer Personlighetsfaktorer Fysiska handikapp och sjukdom

10 Orsakssamband Övergrepp Adherenser(ej direkt samband) Autoimmuna reaktioner Biomekaniska Cirkulatoriska Kön Hormonella Infektiösa Inflammatoriska Neurologiska Psykiatriska Trauma

11 Underhållande faktorer Otillräckliga eller inadekvata copingstrategier Smärtans onda cirkel Utvecklande av kronisk smärta

12 Smärtfokus

13 Miktionsbesvär Igångsättningssvårigheter Behov av att hjälpa till för att tömma Svag stråle eventuellt med avbrott i strålen/miktion Trängningar och frequency Ibland lindring av smärta efter miktion, ibland stegrade besvär

14 Defekationsbesvär Avföringen är tunn Svårtömd Ofullständig tömning Smärtsam

15 Sexuella besvär Smärta vid ejakulation, för tidig utlösning, erektil dysfunktion Smärta vid samlag, smärta efter samlag, penetrativt sex ej möjligt Fråga om blåsa, tarm och sexuell dysfunktion!

16 Bedömning Patologi CPP Bedömning Uroterapeut/ Sjuksköterska Läkarundersökning Provtagning Psykologisk evaluering Frågeformulär Smärtteckning Kompletterande undersökningar cystoskopi, defekografi mm.

17 Smärtteckning

18 NIH-CPSI Nio frågor - Urologiska besvär - Smärta - QoL

19 Multifaktoriell analys och behandlingsperspektiv Debut Undersökningsfynd Fysisk hälsa Rörelserädsla Social kontext (Vänner, familj, arbete) Smärtaanalys Pats upplevelse av orsakssamband Tidigare behandlingsförsök Lindrande faktorer Utlösande/stegrande faktorer Patientens strategier Psykisk hälsa

20 Fysisk undersökning Hållning, symetri Muskulär balans Rörelseuttag rörelserelaterad smärta Ledundersökning Muskellängd och tonus Ryggundersökning

21 Fysisk undersökning, forts. Bäckenbottenmuskulaturen (vaginalt/analt/externt) - tonus - funktion - triggerpunkter - smärta - slemhinnestatus Inspektion genitalt

22 Bäckenbenet och dess leder Traditionell behandling ger ofta ingen förbättring

23 Ligamentapparaten

24 Muskelsamspel

25 Lumbo-pelvina cylindern

26 Hållningens aspekter

27 Teamet Patologi CPP Bedömning: Undersökning Psykologisk evaluering Frågeformulär Smärtteckning Kompletterande undersökningar Teamet - Bedömning Läkare Fysioterapeut Tarmterapeut Uroterapeut/ Sjuksköterska Behandlings- plan Psykolog/ Psykoterapuet

28 Psykologiskt perspektiv the relationship between pain and the state of the tissues becomes less predictable as pain persists (Moseley, 2007)

29 Psykisk ohälsa Överskuggar allt annat Känner sig ensamma Isolerar sig Undviker sociala sammanhang

30 Pain is neither a simple stimulus never a simple respons; it is bound up with expectations, memories interpretations and emotional associations and the final experience of pain will be altered by all those factors (Chaitow, Lovegrove Jones. Chronic pelvic pain and dysfunktion, pratical phsyical medicine)

31 Sammanvägd bedömning U P O I N T Urinary Psychosocial Organ specific Infection Neuro/systemic Tenderness Trängningar, tömningssvårigheter Depression, katastroftankar Prostata symtpom, prostata prover mm Bakteriell infektion Smärta utanför bål och bäcken, IBS mm Muskelspasm, triggerpunter, bäckenbottenmuskulaturen Westesson KE, Shoskes DA. Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and pelvic floor spasm: can we diagnose and treat? Urol Rep Jul;11(4):261-4

32 Behandling: Teamarbete! Viktiga faktorer: Utesluta patofysiologi (I de flesta fall är trauma, inflammation eller infektion inte närvarande - viktigt att utesluta initialt.) Psykisk hälsa Manuell fysioterapi % av patienterna med CPP har muskuloskeletal dysfunktion Livsstilsförändringar Farmakologisk behandling

33 Organspecifik behandling Lokal inflammation/infektion Svampinfektion

34 Fysioterapi Manuell behandling Triggerpunktsbeh. TENS Akupunktur Fysisk aktivtet Bäckenbottenmuskelträning/ avspänning Kroppskännedom (KBT) Avspänningsträning Biofeedback Fokus på att återfå normalt rörelsemönster, förbättrad funktion och mindre på att behandla smärtan.

35 Bäckenbottenmuskulaturen God funktion hos BBM är inte bara avhängig anatomin utan även CNS styrning - aktivitet vid rätt tillfälle och med rätt avvägd kraft

36 Samtalsbehandling KBT Utveckla förmågan att hantera sin situation, minska smärtan, minska stress, bryta smärtmönstret, öka funktionen i vardagen. Psykolog Psykoterapi

37 Livsstilsförändringar Aktivt leverne Hållning och andning Arbetsplatsanpassning - även i hemmet och bilen Sittande kudde Anpassa kläder och skor

38 Farmakologisk behandling Analgetika Nervblockad behandlande och/eller i diagnostiskt syfte Injektioner i triggerpunkter Botulinum toxin A

39 Neuromodulering Akupunktur Sakral nerv stimulering (SNS) TENS Perkutan tibialis nervsstimulering (PTNS)

40 Smärthämmande faktorer: Hjärnbarksnivå Hjärnstamsnivå Ryggmärgsnivå Perifer nivå Lugn, förtröstan, glädje, hypnos, suggestion, positiv förväntan Akupunktur, lågfrekvent TENS, muskelarbete, opioider, antidepressiva Akupunktur, högfrekvent TENS, massage, vibration, värme, kyla, opioider Prostaglandinsynteshämmare (NSAID), lokalbedövning, hämmare av fria syreradikaler (Paracetamol), akupunktur

41 Kost/nutrition Teorier, lite beforskat D-vitamin? Essentiella oljor? Antioxidanter?

42 CPP Teamet Patologi Farmaka Nervblockader BTX/A Sakral nervmodulering Tarmterapi Biofeedback Bäckenbottenträning Miktionsregim Livsstilsförändringar Kostrekommendationer Smärtskola Läkare Tarmterapeut Uroterapeut/ Sjuksköterska Teamet -Bedömning Behandlings- plan Sexolog? Fysioterapeut Psykolog/ Psykoterapuet Utvärdering Manuell behandling Triggerpunkt-beh. TENS Akupunktur Fysisk aktivitet Bäckenbottenmuskelträning Kroppskännedom (KBT) Avspänningsträning Biofeedback Samtalsbehandling KBT Psykoterapi Avslut

43 Inte fastna i varför Analysera det som begränsar Behandla det som avviker och begränsar Psykologisk perspektiv viktigt

44 Personliga erfarenheter Komplexa patienter Tillsammans når vi längre Starkt hjälpsökande Långvarig smärta Kombination av symptom Otydlig koppling vad som förbättrar eventuellt även försämrar Psykisk pålagring Individuell bedömning och behandlingsupplägg

45 Akupunktur vid bäckenbottensmärta Studie 1 90 patienter med CPPS Randomiseratde till två grupper: Akupunktur eller Sham akupunktur Behadling: 2 behandlingar/v. i 10 v. Punktval: CV 1, CV4, SP 6, SP 9 (40-60 mm djup) Sham: ytligt vänster om akupunkten, 15 mm. Utvärering: Resultat: NIH-CPSI, Global Response Assessment, Brief Pain Inventory, IPSS, International Index of Erectile Function - baseline, 5, 10, 14, 22 och 34 v. Akup. var dubbelt så effektivt som sham på att behandla CPPS. Vid 34 v. hade de i akup. gruppen 2,4 x fler responders. Negativ effekt: 1 pat. urinretention Lee SW, Liong ML, Yuen KH, Leong WS, Chee C, Cheah PY, Choong WP, Wu Y, Khan N, Choong WL, Yap HW, Krieger JN. Acupuncture versus sham acupuncture for chronic prostatitis/chronic pelvic pain. Am J Med Jan;121(1):79.e1-7

46 Akupunktur vid bäckenbottensmärta Studie 2 36 män med CPPS (Prostatit grad III) Randomiserades till en av tre grupper: 1) Råd och regim + träning + El-akupunktur 2) Råd och regim + träning + Sham El-akupunktur 3) Råd och regim + träning Behandling: Råd och regim = varma bad + 30 min rask promenad (inne eller ute) Akupunkturpunkter: BL 32, Bl 33 och GB 30 bilateralt (30 resp. 70 mm djup, 4 Hz, 5-10 ma, kontinuerlig stimulering, 20 min) 2 ggr/v i 6 v. Sham EA: ytliga punkter 15 mm lateratl om resp. punkt + ljudet av EA-apparaten Resultat: Signifikant förbättring (NIH-CPSI totalt+smärta) i grupp 1 jämfört med 2 och 3.Urinprov efter prostatamassage visade signifikant sänkning av prostaglandin E 2 i grupp1 jämfört med 2 och 3. Lee SH, Lee BC. Electroacupuncture relieves pain in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: three-arm randomized trial. Urology May;73(5):

47 Akupunktur vid bäckenbottensmärta Studie 3 12 mån, 54 patienter med CPPS (prostatit kategori III B) Randomiserat till två grupper; akupunktur eller farmaka Behandling: Resultat: Grupp 1: 500 mg Levofloxacin x1/dag mg Ibuprofen x 2/dag Grupp 2: Akupunktur 2 ggr/v i 7 v. Punkter: BL 28, GB 41, LR 3, SP6, SP8, LI 4 + EA: BL 32, BL 33 NIH-CPSI, Båda grupperna rapporterade minskad smärta, akup. i signifikant större omfattning minskning av smärta och totalt på NIH-CPSI. Küçük, Eyüp Veli; Suçeken, Ferhat Yakup; Bindayı, Ahmet; Boylu, Ugur; Onol, Fikret Fatih; Gümüş, Eyüp. Effectiveness of Acupuncture on Chronic Prostatitis Chronic Pelvic Pain Syndrome Category IIIB Patients: A Prospective, Randomized, Nonblinded, Clinical Trial Urology. Mar2015, Vol. 85 Issue 3, p

48 Akupunktur vid bäckenbottensmärta Studie 4 97 patienter med CPPS Behandling: 6 behandlingar, 1 ggr/v. BL 33, 20 min manuell stimulering NIH-CPSI (före, 6 v, 12 v, 24 v.) Resultat: 86 % av patienterna fick minst 50% minskning på NIH-CPSI jämfört med före behandlingsstart. Gällde både total summan och delsummorna, effekten kvarstod vid uppföljning efter 12 och 24 v. Tugcu V, Tas S, Eren G, Bedirhan B, Karadag S, Tasci A. Effectiveness of acupuncture in patients with category IIIB chronic pelvic pain syndrome: a report of 97 patients Pain Med Apr;11(4): doi: /j x. Epub 2010 Jan 22.

49 Punktval Loka punkter: BL 32 BL 33 BL 35 CV 3 CV 4 SP 6 SP 9 Hyperton BBM och smärta kring penis, perineum, rectum, testiklar, ljumskar CV 1, CV 3, CV 4, GB 30 Segmentell smärta, urologiska symptom BL 32, BL 33 Central smärtlindring, kroppsegna opioidfrisättning SP 6, SP 8, SP 9, SJ 5, GB 41, LR 3, L1 4 Lee SH, Lee BC. Use of acupuncture as a treatment method for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndromes. Curr Urol Rep Aug;12(4): doi: /s Review.

50

51 Referenser Anderson R U et al. 6-day intensive treatment protocol for refractory chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome using myofascial release and paradoxical prlaxation training. J Urol Apr;185(4): L Chaitow, R Lovegrove Jones. Chronic pelvic pain and dysfunktion, pratical phsyical medicine. Elservier, 2012 De Andres, Sanchis-Lopez N et al. Volvodynia-An evidence-based literature review and proposed treatment alogrithm. Pain Pract Jan 12. doi: /papr Giubilei G, Mondaini N et al. Physical activity of men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome not satisfied with conventional treatments--could it represent a valid option? The physical activity and male pelvic pain trial: a double-blind, randomized study. J Urol Jan;177(1): Hartmann D, Sarton J. Chronic pelvic floor dysfunction. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol Oct;28(7): Hodges P W, Sapsford R et al. Postural and respiratory functions of the pelvic floor muscles. Neurourol Urodyn. 2007;26(3): Küçük, Eyüp Veli; Suçeken, Ferhat Yakup; Bindayı, Ahmet; Boylu, Ugur; Onol, Fikret Fatih; Gümüş, Eyüp. Effectiveness of Acupuncture on Chronic Prostatitis Chronic Pelvic Pain Syndrome Category IIIB Patients: A Prospective, Randomized, Nonblinded, Clinical Trial Urology. Mar2015, Vol. 85 Issue 3, p

52 Referenser Lee SH, Lee BC. Electroacupuncture relieves pain in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: three-arm randomized trial. Urology May;73(5): doi: /j.urology Lee SH, Lee BC. Use of acupuncture as a treatment method for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndromes. Curr Urol Rep Aug;12(4): doi: /s Review. Lee SW, Liong ML, Yuen KH, Leong WS, Chee C, Cheah PY, Choong WP, Wu Y, Khan N, Choong WL, Yap HW, Krieger JN. Acupuncture versus sham acupuncture for chronic prostatitis/chronic pelvic pain. Am J Med Jan;121(1):79.e1-7. doi: /j.amjmed Lindbeck J. Centralt störd smärtmodulering vid muskuloskeletal smärta. Läkartidningen, 41 (2007) Murphy A B, Macejko A et al. Chronic prostatitis: management strategies. Drugs. 2009;69(1):71-84 Küҫük E V et al. Effectivness of acupuncture on chronic prostatitis- Chronic pelvic pain syndrome category IIIB patients: A prospectiv, randomized, nonblinded, clinical trial. Urology Jan 9. pii: S (14) doi: /j.urology Posadzki P, Zhang J, Lee MS, Ernst E. Acupuncture for chronic nonbacterial prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a systematic review. J Androl Jan-Feb;33(1): doi: /jandrol Epub 2011 Mar 24. Review.

53 Referenser Riegel B, Bruenahl C A et al. Assessing psychological factors, social aspects and psychiatric co-morbidity associated with Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome (CP/CPPS) in men - A systematic review. J Psychosom Res Nov;77(5): Rourke W, Khan SA et al. Painful bladder syndrome/interstitial cystitis: aetiology, evaluation and management. Arch Ital Urol Androl Jun 30;86(2): Review. Tugcu V, Tas S, Eren G, Bedirhan B, Karadag S, Tasci A. Effectiveness of acupuncture in patients with category IIIB chronic pelvic pain syndrome: a report of 97 patients Pain Med Apr;11(4): doi: /j x. Epub 2010 Jan 22. Westesson KE, Shoskes DA. Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and pelvic floor spasm: can we diagnose and treat? Curr Urol Rep Jul; 1(4): doi: /s y. Review. Wise D, Anderson R. A headache in the pelvis: A new understandling and treatemt for chronic pelvis pain syndromes. National Center for Pelvic Pain Research, Fifth edition, 2008

54 Tack!

Riktlinjer för behandling av patienter med graviditetsrelaterad ländryggsoch bäckensmärta

Riktlinjer för behandling av patienter med graviditetsrelaterad ländryggsoch bäckensmärta Riktlinjer för behandling av patienter med graviditetsrelaterad ländryggsoch bäckensmärta Annelie Gutke, Linköpings universitet, Göteborgs universitet Carola Betten, Primärvården, Skurup Kristina Degerskär,

Läs mer

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd ICD-10-koder: Myalgi, smärtor i extremitet, fibromyalgi, sjukdomstillstånd i mjukvävnad M79 Långvarig smärta eller värk R52 Sena besvär av whiplash-skada

Läs mer

BARNMORSKANS STÖD TILL KVINNOR MED VULVA VESTIBULIT

BARNMORSKANS STÖD TILL KVINNOR MED VULVA VESTIBULIT BARNMORSKANS STÖD TILL KVINNOR MED VULVA VESTIBULIT FÖRFATTARE PROGRAM/KURS OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR Johanna Nyman Sandra Ås Barnmorskeprogrammet Examensarbete i reproduktiv och perinatal hälsa.

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Lundberg & Axelsson Behandling av långvarig smärta SAMMANFATTAT Av de cirka 20 procent av befolkningen som upplever svår eller måttlig smärta har cirka 15 procent smärtor i ansikte och käkar. De samhällsekonomiska

Läs mer

Fysisk aktivitet vid långvariga rygg- och nackbesvär

Fysisk aktivitet vid långvariga rygg- och nackbesvär Fysisk aktivitet vid långvariga rygg- och nackbesvär ICD-10-koder: Långvarig smärta eller värk R52 Cervikobrakialt syndrom M53 Ryggvärk M54 Författare Wim Grooten, docent, universitetslektor, legitimerad

Läs mer

Chronic Fatigue Syndrome Myalgic Encephalomyelitis

Chronic Fatigue Syndrome Myalgic Encephalomyelitis Chronic Fatigue Syndrome Myalgic Encephalomyelitis A Primer for Clinical Practitioners I svensk sammanfattning framtagen av RME, Riksföreningen för ME- patienter International Association for Chronic Fatigue

Läs mer

AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA

AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA Hälsa och samhälle AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA EN LITTERATURSTUDIE MATTIAS NIKKU HELENA NÄSLUND Examensarbete Omvårdnad 46-55 poäng Sjuksköterskeprogrammet Juni 2007 Malmö högskola Hälsa

Läs mer

Sexuell dysfunktion vid somatisk sjukdom Sexual dysfunction in somatic disease

Sexuell dysfunktion vid somatisk sjukdom Sexual dysfunction in somatic disease Sexuell dysfunktion vid somatisk sjukdom Sexual dysfunction in somatic disease Camilla Buskhe Mira Harms Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap Omvårdnadsvetenskap

Läs mer

Sjukgymnastisk behandlingsmodell för patienter med musculoskeletal smärta från ländrygg Sju singel-case studier med uppföljning efter sex månader

Sjukgymnastisk behandlingsmodell för patienter med musculoskeletal smärta från ländrygg Sju singel-case studier med uppföljning efter sex månader FoU-Centrum Sektionen för allmänmedicin (AmC) Sjukgymnastisk behandlingsmodell för patienter med musculoskeletal smärta från ländrygg Sju singel-case studier med uppföljning efter sex månader Författare:

Läs mer

Examensarbete 15 hp Vårterminen 2009

Examensarbete 15 hp Vårterminen 2009 Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för sjukgymnastik Utbildningsprogram i sjukgymnastik 180 hp Examensarbete 15 hp Vårterminen 2009 Sjukgymnastisk behandling efter operation för cervikal

Läs mer

BEHANDLING AV RYGG- OCH NACKBESVÄR MED MCKENZIEMETODEN

BEHANDLING AV RYGG- OCH NACKBESVÄR MED MCKENZIEMETODEN Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö Lunds Universitet Universitetssjukhuset MAS 205 02 Malmö Kurs i Grundläggande Forskningsmetodik, 30 hp 2009/2010 LADOK-kod VMFU19 Landstinget Blekinge 371 85

Läs mer

KinesioTapens påverkan på smärtlindring och funktionsnivå vid arbetsrelaterade nackbesvär

KinesioTapens påverkan på smärtlindring och funktionsnivå vid arbetsrelaterade nackbesvär KinesioTapens påverkan på smärtlindring och funktionsnivå vid arbetsrelaterade nackbesvär Åsa Gustavsson Sofia Larsson Examensarbete i Sjukgymnastik, 15 hp (grundnivå) Höstterminen 2009 Höstterminen 2010

Läs mer

Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning?

Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning? Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning? En systematisk litteraturstudie Författare: Göran Larsson, sjukgymnast Närhälsan Skara rehabmottagning Rapport

Läs mer

2014-02-17. Huvudvärk. Huvudvärk - förekomst. Ca 90 % män + 95 % kvinnor har huvudvärk minst 1g/år. HV - ett av de allra vanligaste hälsobesvären.

2014-02-17. Huvudvärk. Huvudvärk - förekomst. Ca 90 % män + 95 % kvinnor har huvudvärk minst 1g/år. HV - ett av de allra vanligaste hälsobesvären. Huvudvärk Huvudvärk - förekomst Ca 90 % män + 95 % kvinnor har huvudvärk minst 1g/år HV - ett av de allra vanligaste hälsobesvären. 1 Huvudvärksklassifikation, "The International Headache Society, 1983

Läs mer

forskning pågår Sensomotorisk funktion hos personer med nackbesvär Sammanfattning

forskning pågår Sensomotorisk funktion hos personer med nackbesvär Sammanfattning forskning pågår Vetenskaplig red. Birgit Rösblad Sensomotorisk funktion hos personer med nackbesvär MATS DJUPSJÖBACKA, ULRIK RÖIJEZON, CHARLOTTE HÄGER ROSS OCH MARTIN BJÖRKLUND Sammanfattning Nackbesvär

Läs mer

Tarmkanalens funktionsrubbningar

Tarmkanalens funktionsrubbningar Tarmkanalens funktionsrubbningar En vägledning från Läkemedelsverket, skriven av läkarna Bodil Ohlsson och Mikael Truedsson i Malmö. Ursprungligen publicerad i Läkemedelsboken 2011. Inledning Det finns

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid spänningshuvudvärk

EXAMENSARBETE. Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid spänningshuvudvärk EXAMENSARBETE 2005:50 HV Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid spänningshuvudvärk En litteraturstudie Åsa Lindgren Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sjukgymnastprogrammet Institutionen

Läs mer

19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1

19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 2 GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSRELATERAD BENSMÄRTA FÖRE OCH EFTER DIAGNOSEN DISKBRÅCK 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elektrisk nervstimulering som behandlingsmetod vid kroniskt bensår. en litteraturöversikt. Isabelle Ring 2013

EXAMENSARBETE. Elektrisk nervstimulering som behandlingsmetod vid kroniskt bensår. en litteraturöversikt. Isabelle Ring 2013 EXAMENSARBETE Elektrisk nervstimulering som behandlingsmetod vid kroniskt bensår en litteraturöversikt Isabelle Ring 2013 Sjukgymnastexamen Sjukgymnast Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap

Läs mer

Vårdprogram för patienter med ländryggsbesvär

Vårdprogram för patienter med ländryggsbesvär Vårdprogram för patienter med ländryggsbesvär - en evidensbaserad översyn av behandlingsmetoder och omhändertagande December 2001 Projektgrupp Per Skarrie, leg sjukgymnast, tfn 036-32 44 64, per.skarrie@ltjkpg.se

Läs mer

Omhändertagande av barn och ungdomar med temporomandibular smärta och dysfunktion

Omhändertagande av barn och ungdomar med temporomandibular smärta och dysfunktion List och Tegelberg Accepterad för publicering den 25 april 2001 Omhändertagande av barn och ungdomar med temporomandibular smärta och dysfunktion Thomas List och Åke Tegelberg Vid sidan om karies, trauma

Läs mer

C-UPPSATS. Specifik nackmuskelträning som sjukgymnastisk behandling vid nacksmärta. En litteraturstudie

C-UPPSATS. Specifik nackmuskelträning som sjukgymnastisk behandling vid nacksmärta. En litteraturstudie C-UPPSATS 2008:007 Specifik nackmuskelträning som sjukgymnastisk behandling vid nacksmärta En litteraturstudie Elin Eriksson Britt-Marie Esperi Annelie Nilsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik

Läs mer

LIV MED PARKINSON ICKE-MOTORISKA SYMTOM. Ett liv med Parkinson är ett liv där varje dag är en utmaning

LIV MED PARKINSON ICKE-MOTORISKA SYMTOM. Ett liv med Parkinson är ett liv där varje dag är en utmaning LIV MED PARKINSON ICKE-MOTORISKA SYMTOM Ett liv med Parkinson är ett liv där varje dag är en utmaning LIV MED PARKINSON ICKE-MOTORISKA SYMTOM Många av de bilder som fi nns i denna bok uttrycker icke-motoriska

Läs mer

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel Doknr. Kategori Giltigt fr.o.m. Version Ersätter version 9 Behandling 2010-10-29 2 1 Utfärdat av Godkänt av Berit Bjerlemo, specialistsjukgymnast Lena Kollén, specialistsjukgymnast Eva Beckung, verksamhetschef

Läs mer

Rekommendationer Modern Reumarehabilitering 141208

Rekommendationer Modern Reumarehabilitering 141208 Rekommendationer Modern Reumarehabilitering 141208 Förord/Uppdrag På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening: Gerd- Marie Alenius, Ann- Marie Calander, Elisabet Lindqvist, Britt- Marie Nyhäll Wåhlin,

Läs mer

Sjukgymnastik i palliativ vård

Sjukgymnastik i palliativ vård en klinisk handbok Sjukgymnastik i palliativ vård Ulla Frymark Lilian Hallgren Ann-Charlotte Reisberg 2 Innehåll Innehåll Utgiven av Palliativt Centrum, Stiftelsen Stockholms Sjukhem ISBN 978-91-978507-0-4

Läs mer

Smärta och smärtbehandling

Smärta och smärtbehandling Ändrad 2014-07-16, s 898 och 907. 2015-03-04, s 909. 889 Sune Fredenberg, Smärtrehab Kronoberg, Växjö Ellen Vinge, Läkemedelssektionen, Landstinget i Kalmar län, Kalmar Mats Karling 1 Inledning är ofta

Läs mer

Medför ett omhändertagande av patienter med rygg- och nackbesvär i akut skede lägre smärtskattning jämfört med ett omhändertagande i subakut skede?

Medför ett omhändertagande av patienter med rygg- och nackbesvär i akut skede lägre smärtskattning jämfört med ett omhändertagande i subakut skede? Medför ett omhändertagande av patienter med rygg- och nackbesvär i akut skede lägre smärtskattning jämfört med ett omhändertagande i subakut skede? Bedömning och behandling enligt Mc Kenziekonceptet En

Läs mer

Rapport 2014:3. Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård

Rapport 2014:3. Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård Rapport 2014:3 Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård Diagnosgruppen inom Nationellt Register över Smärtrehabilitering (NRS) Britt-Marie Stålnacke, Emmanuel Bäckryd,

Läs mer

REGASSA psykisk ohälsa

REGASSA psykisk ohälsa REGASSA psykisk ohälsa REGASSA psykisk ohälsa Delrapport Kunskapsläge och genomförande från planering till påbörjad analys REGASSA psykisk ohälsa är ett samarbete mellan sex landsting/regioner och två

Läs mer