Smärttillstånd i bäckenbotten. Helena Hallencreutz Grape Leg. Specialistsjukgymnast/ Uroterapeut Uroterapimottagningen, Urologiska kliniken

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smärttillstånd i bäckenbotten. Helena Hallencreutz Grape Leg. Specialistsjukgymnast/ Uroterapeut Uroterapimottagningen, Urologiska kliniken"

Transkript

1 Smärttillstånd i bäckenbotten Helena Hallencreutz Grape Leg. Specialistsjukgymnast/ Uroterapeut Uroterapimottagningen, Urologiska kliniken

2 Smärttillstånd i bäckenbotten Översikt Vad gör ont? Bedömning Behandlingsalternativ Akupunkturens roll

3 Chronic pelvic pain (CPP) definition Chronic pelvic pain is non-malignant pain perceived in structures related to the pelvis of either men or women...in all cases, there often are associated negative cogniteve, behavioural, sexual and emotional consequences (Association of Urology (EAU) classification of CPP, Fall et al. 2010)

4 CPP relaterade syndrom Blader pain syndrom Clitoral pain syndrome Endometriosis associated pain syndrome Interstitial cystitis Pelvic floor muscle pain Pelvic pain syndrome Pudendal pain syndrome Urehtral pain syndrome Vestibular pain syndrom Vulvar pain syndrome (generell och lokal) Prostate pain syndrom

5 Prostatit Klassifikatoin Kategori I Kategori II Kategori III Kategori IV Akut bakteriell prostatit. Kronisk bakteriell prostatit Kronisk prostatit / kroniskt bäckensmärtsyndrom Asymptomatisk inflammatorisk prostatit.

6 Förekomst % i åldern år (> 1 år) 8% av alla män någon gång under sitt liv (2-16%) Underrapporterad

7 Varför får man smärta i bäckenbotten? Utlösande faktor Predisponerande faktorer Underhållande faktorer

8 Utlösande faktorer reproduktions organ ex. dysmenorrhoea, endometrios reproduktions organ - ex prostatit, kronisk testissmärta Tarmen Irritable bowel syndrome Urinblåsan Interstisiell cystit, urinvägsinfektion? Kombination av ovanstående

9 Predisponerande faktorer Tidigare kroppsliga och psykiska erfarenheter Negativa sexuella erfarenheter, sexuellt våld Stress, inkl. signifikanta livshändelser Sociala faktorer Personlighetsfaktorer Fysiska handikapp och sjukdom

10 Orsakssamband Övergrepp Adherenser(ej direkt samband) Autoimmuna reaktioner Biomekaniska Cirkulatoriska Kön Hormonella Infektiösa Inflammatoriska Neurologiska Psykiatriska Trauma

11 Underhållande faktorer Otillräckliga eller inadekvata copingstrategier Smärtans onda cirkel Utvecklande av kronisk smärta

12 Smärtfokus

13 Miktionsbesvär Igångsättningssvårigheter Behov av att hjälpa till för att tömma Svag stråle eventuellt med avbrott i strålen/miktion Trängningar och frequency Ibland lindring av smärta efter miktion, ibland stegrade besvär

14 Defekationsbesvär Avföringen är tunn Svårtömd Ofullständig tömning Smärtsam

15 Sexuella besvär Smärta vid ejakulation, för tidig utlösning, erektil dysfunktion Smärta vid samlag, smärta efter samlag, penetrativt sex ej möjligt Fråga om blåsa, tarm och sexuell dysfunktion!

16 Bedömning Patologi CPP Bedömning Uroterapeut/ Sjuksköterska Läkarundersökning Provtagning Psykologisk evaluering Frågeformulär Smärtteckning Kompletterande undersökningar cystoskopi, defekografi mm.

17 Smärtteckning

18 NIH-CPSI Nio frågor - Urologiska besvär - Smärta - QoL

19 Multifaktoriell analys och behandlingsperspektiv Debut Undersökningsfynd Fysisk hälsa Rörelserädsla Social kontext (Vänner, familj, arbete) Smärtaanalys Pats upplevelse av orsakssamband Tidigare behandlingsförsök Lindrande faktorer Utlösande/stegrande faktorer Patientens strategier Psykisk hälsa

20 Fysisk undersökning Hållning, symetri Muskulär balans Rörelseuttag rörelserelaterad smärta Ledundersökning Muskellängd och tonus Ryggundersökning

21 Fysisk undersökning, forts. Bäckenbottenmuskulaturen (vaginalt/analt/externt) - tonus - funktion - triggerpunkter - smärta - slemhinnestatus Inspektion genitalt

22 Bäckenbenet och dess leder Traditionell behandling ger ofta ingen förbättring

23 Ligamentapparaten

24 Muskelsamspel

25 Lumbo-pelvina cylindern

26 Hållningens aspekter

27 Teamet Patologi CPP Bedömning: Undersökning Psykologisk evaluering Frågeformulär Smärtteckning Kompletterande undersökningar Teamet - Bedömning Läkare Fysioterapeut Tarmterapeut Uroterapeut/ Sjuksköterska Behandlings- plan Psykolog/ Psykoterapuet

28 Psykologiskt perspektiv the relationship between pain and the state of the tissues becomes less predictable as pain persists (Moseley, 2007)

29 Psykisk ohälsa Överskuggar allt annat Känner sig ensamma Isolerar sig Undviker sociala sammanhang

30 Pain is neither a simple stimulus never a simple respons; it is bound up with expectations, memories interpretations and emotional associations and the final experience of pain will be altered by all those factors (Chaitow, Lovegrove Jones. Chronic pelvic pain and dysfunktion, pratical phsyical medicine)

31 Sammanvägd bedömning U P O I N T Urinary Psychosocial Organ specific Infection Neuro/systemic Tenderness Trängningar, tömningssvårigheter Depression, katastroftankar Prostata symtpom, prostata prover mm Bakteriell infektion Smärta utanför bål och bäcken, IBS mm Muskelspasm, triggerpunter, bäckenbottenmuskulaturen Westesson KE, Shoskes DA. Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and pelvic floor spasm: can we diagnose and treat? Urol Rep Jul;11(4):261-4

32 Behandling: Teamarbete! Viktiga faktorer: Utesluta patofysiologi (I de flesta fall är trauma, inflammation eller infektion inte närvarande - viktigt att utesluta initialt.) Psykisk hälsa Manuell fysioterapi % av patienterna med CPP har muskuloskeletal dysfunktion Livsstilsförändringar Farmakologisk behandling

33 Organspecifik behandling Lokal inflammation/infektion Svampinfektion

34 Fysioterapi Manuell behandling Triggerpunktsbeh. TENS Akupunktur Fysisk aktivtet Bäckenbottenmuskelträning/ avspänning Kroppskännedom (KBT) Avspänningsträning Biofeedback Fokus på att återfå normalt rörelsemönster, förbättrad funktion och mindre på att behandla smärtan.

35 Bäckenbottenmuskulaturen God funktion hos BBM är inte bara avhängig anatomin utan även CNS styrning - aktivitet vid rätt tillfälle och med rätt avvägd kraft

36 Samtalsbehandling KBT Utveckla förmågan att hantera sin situation, minska smärtan, minska stress, bryta smärtmönstret, öka funktionen i vardagen. Psykolog Psykoterapi

37 Livsstilsförändringar Aktivt leverne Hållning och andning Arbetsplatsanpassning - även i hemmet och bilen Sittande kudde Anpassa kläder och skor

38 Farmakologisk behandling Analgetika Nervblockad behandlande och/eller i diagnostiskt syfte Injektioner i triggerpunkter Botulinum toxin A

39 Neuromodulering Akupunktur Sakral nerv stimulering (SNS) TENS Perkutan tibialis nervsstimulering (PTNS)

40 Smärthämmande faktorer: Hjärnbarksnivå Hjärnstamsnivå Ryggmärgsnivå Perifer nivå Lugn, förtröstan, glädje, hypnos, suggestion, positiv förväntan Akupunktur, lågfrekvent TENS, muskelarbete, opioider, antidepressiva Akupunktur, högfrekvent TENS, massage, vibration, värme, kyla, opioider Prostaglandinsynteshämmare (NSAID), lokalbedövning, hämmare av fria syreradikaler (Paracetamol), akupunktur

41 Kost/nutrition Teorier, lite beforskat D-vitamin? Essentiella oljor? Antioxidanter?

42 CPP Teamet Patologi Farmaka Nervblockader BTX/A Sakral nervmodulering Tarmterapi Biofeedback Bäckenbottenträning Miktionsregim Livsstilsförändringar Kostrekommendationer Smärtskola Läkare Tarmterapeut Uroterapeut/ Sjuksköterska Teamet -Bedömning Behandlings- plan Sexolog? Fysioterapeut Psykolog/ Psykoterapuet Utvärdering Manuell behandling Triggerpunkt-beh. TENS Akupunktur Fysisk aktivitet Bäckenbottenmuskelträning Kroppskännedom (KBT) Avspänningsträning Biofeedback Samtalsbehandling KBT Psykoterapi Avslut

43 Inte fastna i varför Analysera det som begränsar Behandla det som avviker och begränsar Psykologisk perspektiv viktigt

44 Personliga erfarenheter Komplexa patienter Tillsammans når vi längre Starkt hjälpsökande Långvarig smärta Kombination av symptom Otydlig koppling vad som förbättrar eventuellt även försämrar Psykisk pålagring Individuell bedömning och behandlingsupplägg

45 Akupunktur vid bäckenbottensmärta Studie 1 90 patienter med CPPS Randomiseratde till två grupper: Akupunktur eller Sham akupunktur Behadling: 2 behandlingar/v. i 10 v. Punktval: CV 1, CV4, SP 6, SP 9 (40-60 mm djup) Sham: ytligt vänster om akupunkten, 15 mm. Utvärering: Resultat: NIH-CPSI, Global Response Assessment, Brief Pain Inventory, IPSS, International Index of Erectile Function - baseline, 5, 10, 14, 22 och 34 v. Akup. var dubbelt så effektivt som sham på att behandla CPPS. Vid 34 v. hade de i akup. gruppen 2,4 x fler responders. Negativ effekt: 1 pat. urinretention Lee SW, Liong ML, Yuen KH, Leong WS, Chee C, Cheah PY, Choong WP, Wu Y, Khan N, Choong WL, Yap HW, Krieger JN. Acupuncture versus sham acupuncture for chronic prostatitis/chronic pelvic pain. Am J Med Jan;121(1):79.e1-7

46 Akupunktur vid bäckenbottensmärta Studie 2 36 män med CPPS (Prostatit grad III) Randomiserades till en av tre grupper: 1) Råd och regim + träning + El-akupunktur 2) Råd och regim + träning + Sham El-akupunktur 3) Råd och regim + träning Behandling: Råd och regim = varma bad + 30 min rask promenad (inne eller ute) Akupunkturpunkter: BL 32, Bl 33 och GB 30 bilateralt (30 resp. 70 mm djup, 4 Hz, 5-10 ma, kontinuerlig stimulering, 20 min) 2 ggr/v i 6 v. Sham EA: ytliga punkter 15 mm lateratl om resp. punkt + ljudet av EA-apparaten Resultat: Signifikant förbättring (NIH-CPSI totalt+smärta) i grupp 1 jämfört med 2 och 3.Urinprov efter prostatamassage visade signifikant sänkning av prostaglandin E 2 i grupp1 jämfört med 2 och 3. Lee SH, Lee BC. Electroacupuncture relieves pain in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: three-arm randomized trial. Urology May;73(5):

47 Akupunktur vid bäckenbottensmärta Studie 3 12 mån, 54 patienter med CPPS (prostatit kategori III B) Randomiserat till två grupper; akupunktur eller farmaka Behandling: Resultat: Grupp 1: 500 mg Levofloxacin x1/dag mg Ibuprofen x 2/dag Grupp 2: Akupunktur 2 ggr/v i 7 v. Punkter: BL 28, GB 41, LR 3, SP6, SP8, LI 4 + EA: BL 32, BL 33 NIH-CPSI, Båda grupperna rapporterade minskad smärta, akup. i signifikant större omfattning minskning av smärta och totalt på NIH-CPSI. Küçük, Eyüp Veli; Suçeken, Ferhat Yakup; Bindayı, Ahmet; Boylu, Ugur; Onol, Fikret Fatih; Gümüş, Eyüp. Effectiveness of Acupuncture on Chronic Prostatitis Chronic Pelvic Pain Syndrome Category IIIB Patients: A Prospective, Randomized, Nonblinded, Clinical Trial Urology. Mar2015, Vol. 85 Issue 3, p

48 Akupunktur vid bäckenbottensmärta Studie 4 97 patienter med CPPS Behandling: 6 behandlingar, 1 ggr/v. BL 33, 20 min manuell stimulering NIH-CPSI (före, 6 v, 12 v, 24 v.) Resultat: 86 % av patienterna fick minst 50% minskning på NIH-CPSI jämfört med före behandlingsstart. Gällde både total summan och delsummorna, effekten kvarstod vid uppföljning efter 12 och 24 v. Tugcu V, Tas S, Eren G, Bedirhan B, Karadag S, Tasci A. Effectiveness of acupuncture in patients with category IIIB chronic pelvic pain syndrome: a report of 97 patients Pain Med Apr;11(4): doi: /j x. Epub 2010 Jan 22.

49 Punktval Loka punkter: BL 32 BL 33 BL 35 CV 3 CV 4 SP 6 SP 9 Hyperton BBM och smärta kring penis, perineum, rectum, testiklar, ljumskar CV 1, CV 3, CV 4, GB 30 Segmentell smärta, urologiska symptom BL 32, BL 33 Central smärtlindring, kroppsegna opioidfrisättning SP 6, SP 8, SP 9, SJ 5, GB 41, LR 3, L1 4 Lee SH, Lee BC. Use of acupuncture as a treatment method for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndromes. Curr Urol Rep Aug;12(4): doi: /s Review.

50

51 Referenser Anderson R U et al. 6-day intensive treatment protocol for refractory chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome using myofascial release and paradoxical prlaxation training. J Urol Apr;185(4): L Chaitow, R Lovegrove Jones. Chronic pelvic pain and dysfunktion, pratical phsyical medicine. Elservier, 2012 De Andres, Sanchis-Lopez N et al. Volvodynia-An evidence-based literature review and proposed treatment alogrithm. Pain Pract Jan 12. doi: /papr Giubilei G, Mondaini N et al. Physical activity of men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome not satisfied with conventional treatments--could it represent a valid option? The physical activity and male pelvic pain trial: a double-blind, randomized study. J Urol Jan;177(1): Hartmann D, Sarton J. Chronic pelvic floor dysfunction. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol Oct;28(7): Hodges P W, Sapsford R et al. Postural and respiratory functions of the pelvic floor muscles. Neurourol Urodyn. 2007;26(3): Küçük, Eyüp Veli; Suçeken, Ferhat Yakup; Bindayı, Ahmet; Boylu, Ugur; Onol, Fikret Fatih; Gümüş, Eyüp. Effectiveness of Acupuncture on Chronic Prostatitis Chronic Pelvic Pain Syndrome Category IIIB Patients: A Prospective, Randomized, Nonblinded, Clinical Trial Urology. Mar2015, Vol. 85 Issue 3, p

52 Referenser Lee SH, Lee BC. Electroacupuncture relieves pain in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: three-arm randomized trial. Urology May;73(5): doi: /j.urology Lee SH, Lee BC. Use of acupuncture as a treatment method for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndromes. Curr Urol Rep Aug;12(4): doi: /s Review. Lee SW, Liong ML, Yuen KH, Leong WS, Chee C, Cheah PY, Choong WP, Wu Y, Khan N, Choong WL, Yap HW, Krieger JN. Acupuncture versus sham acupuncture for chronic prostatitis/chronic pelvic pain. Am J Med Jan;121(1):79.e1-7. doi: /j.amjmed Lindbeck J. Centralt störd smärtmodulering vid muskuloskeletal smärta. Läkartidningen, 41 (2007) Murphy A B, Macejko A et al. Chronic prostatitis: management strategies. Drugs. 2009;69(1):71-84 Küҫük E V et al. Effectivness of acupuncture on chronic prostatitis- Chronic pelvic pain syndrome category IIIB patients: A prospectiv, randomized, nonblinded, clinical trial. Urology Jan 9. pii: S (14) doi: /j.urology Posadzki P, Zhang J, Lee MS, Ernst E. Acupuncture for chronic nonbacterial prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a systematic review. J Androl Jan-Feb;33(1): doi: /jandrol Epub 2011 Mar 24. Review.

53 Referenser Riegel B, Bruenahl C A et al. Assessing psychological factors, social aspects and psychiatric co-morbidity associated with Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome (CP/CPPS) in men - A systematic review. J Psychosom Res Nov;77(5): Rourke W, Khan SA et al. Painful bladder syndrome/interstitial cystitis: aetiology, evaluation and management. Arch Ital Urol Androl Jun 30;86(2): Review. Tugcu V, Tas S, Eren G, Bedirhan B, Karadag S, Tasci A. Effectiveness of acupuncture in patients with category IIIB chronic pelvic pain syndrome: a report of 97 patients Pain Med Apr;11(4): doi: /j x. Epub 2010 Jan 22. Westesson KE, Shoskes DA. Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and pelvic floor spasm: can we diagnose and treat? Curr Urol Rep Jul; 1(4): doi: /s y. Review. Wise D, Anderson R. A headache in the pelvis: A new understandling and treatemt for chronic pelvis pain syndromes. National Center for Pelvic Pain Research, Fifth edition, 2008

54 Tack!

Bäckenbottensmärta. Helena Hallencreutz Grape Specialistsjukgymnast / Uroterapeut Uroterapienheten/ PF benign urologi Karolinska Universitetssjukhuset

Bäckenbottensmärta. Helena Hallencreutz Grape Specialistsjukgymnast / Uroterapeut Uroterapienheten/ PF benign urologi Karolinska Universitetssjukhuset Bäckenbottensmärta Helena Hallencreutz Grape Specialistsjukgymnast / Uroterapeut Uroterapienheten/ PF benign urologi Karolinska Universitetssjukhuset Chronic Pelvic Pain Syndrome, CPPS Kronisk bäckenbottensmärtsyndrom

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på? Erektionssvikt är något som uppskattningsvis 500 000 svenska män lider av. 1 Det finns

Läs mer

2014-05-08. Vestibulit och vaginism Föreläsning sexuell hälsa 140319

2014-05-08. Vestibulit och vaginism Föreläsning sexuell hälsa 140319 Vestibulit och vaginism Föreläsning sexuell hälsa 140319 Min sjukgymnastiska behandling för kvinnor med vestibulit och vaginism 1. Anatomi 2. Diagnoser 3.Vulvateamet 4. Sjukgymnastisk undersökning 5.Sjukgymnastisk

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

SMÄRTANALYS att välja rätt behandling REK dagen

SMÄRTANALYS att välja rätt behandling REK dagen SMÄRTANALYS att välja rätt behandling REK dagen 2018 01 31 Överläkare Lena Lundorff Terapigrupp SMÄRTA Definition smärta: Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som signalerar om hotande

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer

Kropp själ eller mittemellan?

Kropp själ eller mittemellan? Kropp själ eller mittemellan? Barn och ungdomar med långvariga smärtor Psykoedukation? Mats Karling Endagskurs nov 2011 Vad är psykoedukation? Ett sätt att lära patienten hur besvären uppkommit Möjliga

Läs mer

Muskuloskeletal smärtrehabilitering

Muskuloskeletal smärtrehabilitering Muskuloskeletal smärtrehabilitering ETTÅRSUPPFÖLJNING AV AKTIVITETSFÖRMÅGA, PSYKOSOCIAL FUNKTION OCH FYSISK AKTIVITETSBEGRÄNSNING Elisabeth Persson Leg Arbetsterapeut, Dr Med vet Skånes Universitetssjukhus

Läs mer

Våga prata om dina erektionsproblem

Våga prata om dina erektionsproblem Våga prata om dina erektionsproblem Sexlivet är en viktig del för närheten och samhörigheten i en parrelation. Men för många män, och kanske också för dig, är ett vitalt sexliv inte någon självklarhet

Läs mer

När det gör ont innehåll

När det gör ont innehåll När det gör ont När det gör ont innehåll Varför gör det ont? Hur kan man beskriva sin smärta? Hur behandlas smärta? Läkemedelsbehandling Andra behandlingsmetoder Vad är smärta? En förnimmelse av något

Läs mer

Vården vid palliativ smärta

Vården vid palliativ smärta Studiedagarna 23-24.10 2014 Ann-Christine Eklund Vården vid palliativ smärta Vi har i vården två sjukdomsgrupper som ökar snabbt, demenssjukdomar och cancer. Båda diagnosgrupperna har samband med ökad

Läs mer

Karolinska Institutet Nikolaos Christidis 1. Nikolaos Christidis. Värme. Kyla TENS. Akupunktur. Biofeedback

Karolinska Institutet Nikolaos Christidis 1. Nikolaos Christidis. Värme. Kyla TENS. Akupunktur. Biofeedback Nikolaos Christidis Värme Kyla TENS Akupunktur Biofeedback Symptomatisk behandling Svag värme sederande ökar mikrocirkulationen Värmebehandling Våtvarmt omslag applicera över affekterat område låt verka

Läs mer

Sexologi Hjärta-hjärna-kön 2015 Elsa Lena Ryding

Sexologi Hjärta-hjärna-kön 2015 Elsa Lena Ryding Sexologi Hjärta-hjärna-kön 2015 Elsa Lena Ryding E Vad är det som inte fungerar? Sexuell lust - motivation, intresse, drömmar, fantasier Kroppens sexuella gensvar bli tänd, bli blöt, få stånd Orgasm, utlösning

Läs mer

Klinisk smärta. Karolinska Institutet T 6

Klinisk smärta. Karolinska Institutet T 6 Klinisk smärta Karolinska Institutet T 6 Prevalens (%) av total och högintensiv långvarig smärta. A Kvinnor, totalt B Män, totalt C Kvinnor, högintensiv (4-5; 5-gradig skala) D Män, högintensiv (4-5) H.I.

Läs mer

SAMTALSSTÖD OM EREKTIONSSVIKT. MED INNEHÅLL OM URINVÄGSSYMTOM RELATERADE TILL GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING.

SAMTALSSTÖD OM EREKTIONSSVIKT. MED INNEHÅLL OM URINVÄGSSYMTOM RELATERADE TILL GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING. SAMTALSSTÖD OM EREKTIONSSVIKT. MED INNEHÅLL OM URINVÄGSSYMTOM RELATERADE TILL GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING. Det här är ett samtalsstöd för dig som möter män med erektionsproblem. Det är tänkt att fungera

Läs mer

Vad kan uroterapi erbjuda? 2015-02-05 Johanna Sjögren

Vad kan uroterapi erbjuda? 2015-02-05 Johanna Sjögren Vad kan uroterapi erbjuda? Specialistvård VC Egenvård Kvinnlig urininkontinens www.skane.se/sus/bbc Vårdprogram för primärvården i Region Skåne Utredning Anamnes, medicinlista Preliminär diagnos Urinsticka

Läs mer

UROTERAPEUT

UROTERAPEUT UROTERAPEUT www.utfnordic.org UROTERAPEUT - En viktig resurs i vården Uroterapeuten... har grundutbildning och legitimation som sjuksköterska/ barnmorska, sjukgymnast/fysioterapeut eller läkare utreder

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

Partial vaginismus definition, symptoms and treatment

Partial vaginismus definition, symptoms and treatment Partial vaginismus definition, symptoms and treatment Maria Engman, Mödrahälsovårdsöverläkare, Med Dr Kvinnokliniken Västerviks sjukhus maria.engman@ltkalmar.se SFOG Skövde 2008-08-28 Sexuella smärtsyndrom,

Läs mer

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion Vad är urologi? Seminarium 1 Vad är urologi? Tumörsjukdom i urinvägarna Infektioner i urinvägarna Sten i urinvägarna Trauma Erektil dysfunktion Neurogena blåsrubbningar Inkontinens Sjukdomar i penis Skrotala

Läs mer

Vulva-teamet i Varberg

Vulva-teamet i Varberg 1 Vulva-teamet i Varberg Eva Nilsson, barnmorska Christina Rydberg, gynekolog Katarina Lindgren, kurator Kliniken för kvinnors och barns hälsa 2 Vilka patienter träffar vi? Långvariga besvär från vulva

Läs mer

Fysioterapeutens roll i ett vulvateam. Åsa Rikner, leg sjukgymnast

Fysioterapeutens roll i ett vulvateam. Åsa Rikner, leg sjukgymnast Fysioterapeutens roll i ett vulvateam Åsa Rikner, leg sjukgymnast Bakgrund Diagnoser Dyspareuni Vestibulodyni (primär och sekundär) Vaginism Orsaker STRESS Svampinfektioner Urinvägsinfektioner Täta samlag

Läs mer

EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv

EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv -Any truth is better than indefinite doubt Nordenström J. Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår. Karolinska University Press, 2005. SENSORISK

Läs mer

Akupunktur, evidens och förlossningssmärta

Akupunktur, evidens och förlossningssmärta Vad finns det bra evidens för? Akupunktur, evidens och förlossningssmärta Bäckensmärta under graviditet Illamående PCOS? Linda Vixner Leg. Sjukgymnast, doktorand lvi@du.se Vad kan det finnas viss/tveksam

Läs mer

Ont i magen, ont i själen?

Ont i magen, ont i själen? Ont i magen, ont i själen? Öppet hus den 5 november 2008. Centrum för allmänmedicin Ture Ålander, husläkare, med dr Läkarpraktik, Bergsbrunnagatan 1, Uppsala ture@tapraktik.se www.tapraktik.se 1 Funktionella

Läs mer

Våga prata med din man om erektions problem

Våga prata med din man om erektions problem Våga prata med din man om erektions problem Sexlivet är en viktig del för närheten och samhörigheten i en parrelation. Men kanske du och din partner är ett av de många par som inte har ett bra sexliv beroende

Läs mer

Långvarig smärta hos barn och ungdomar kan leda till långvarig skolfrånvaro

Långvarig smärta hos barn och ungdomar kan leda till långvarig skolfrånvaro Långvarig smärta hos barn och ungdomar kan leda till långvarig skolfrånvaro Stefan Nilsson, smärtsjuksköterska, Anna Norén, psykolog, Eva Sandstedt, specialistsjukgymnast Innehåll.. Om smärta och smärtfysiologi

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Akut och långvarig smärta (JA)

Akut och långvarig smärta (JA) Akut och långvarig smärta (JA) Psykologiska faktorer vid långvarig smärta Gemensam förståelse: Smärta är en individuell upplevelse och kan inte jämföras mellan individer. Smärta kan klassificeras temporalt

Läs mer

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department GynObstetrik Endometrios Health Department Innehållsförteckning 1 Endometrios.......2 Definition och incidens........2 Orsaker.......2 Symtom..........2 Handläggning.......3 Att bekräfta diagnosen.....

Läs mer

Till dig som vill veta mer om inkontinens

Till dig som vill veta mer om inkontinens Till dig som vill veta mer om inkontinens 2 Grundtext: Hjälpmedelsinstitutet och Inkontinenscentrum i Västra Götaland Foto: Kajsa Lundberg Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du

Läs mer

BÄCKENSMÄRTA VID GRAVIDITET

BÄCKENSMÄRTA VID GRAVIDITET INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI SEKTIONEN FÖR HÄLSA OCH REHABILITERING ENHETEN FYSIOTERAPI BÄCKENSMÄRTA VID GRAVIDITET ANNELIE GUTKE LEG FT, MED DR Plan för timman Smärta i ländryggen När?

Läs mer

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2 Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta Bild 2 Den här föreläsningen handlar om hur man i sjukvården kan behandla olika nociceptiva smärttillstånd som har sin uppkomst från rörelseapparaten; det

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experiences and the effects of a case management intervention Ulrika Olsson Möller Paper I Prevalence and predictors of falls and dizziness in people

Läs mer

Hela bäckenbotten. Aspekter av fysioterapi inom Bäckenbottencentrum Karolinska

Hela bäckenbotten. Aspekter av fysioterapi inom Bäckenbottencentrum Karolinska Hela bäckenbotten Aspekter av fysioterapi inom Bäckenbottencentrum Karolinska Vilka är vi? Helena Hallencreutz Grape Leg. specialistsjukgymnast / Dipl.Uroterapeut Uroterapimottagningen Ingela Pontvik Löwenthal

Läs mer

Vad gör vi med smärta?

Vad gör vi med smärta? Vad gör vi med smärta? Per Hansson, Specialist i neurologi (och i Sverige smärtlindring) -Smertebehandlingsavd., Oslo Universitessjukhus, -Norwegian National Advisory Unit on Neuropathic Pain, Oslo, Norway

Läs mer

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014 definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller hotande vävnadsskada. The International Association for the Study of Pain (IASP) BARN OCH Barnläkare Markus

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012 Fysisk aktivitet och psykisk hä hälsa Jill Taube oktober 2012 Projekt: Öppna jämförelser 2010 Psykiatrisk vård- Socialstyrelsen EN SLUTSATS: En överdödlighet i somatiska sjukdomar hos patienter som vårdats

Läs mer

Läs om sub-klassificeringsmodeller :

Läs om sub-klassificeringsmodeller : Läs om sub-klassificeringsmodeller : O Sullivan P. Diagnosis and classification of chronic low back pain disorders: maladaptive movement and motor control impairments as underlying mechanism. Manual Therapy

Läs mer

Mysteriet långvarig smärta från filosofi till fysiologi och psykologi

Mysteriet långvarig smärta från filosofi till fysiologi och psykologi Mysteriet långvarig smärta från filosofi till fysiologi och psykologi Villa Fridhem 14-15 november 2016 Ulla Caverius, smärtläkare BUSE Frågor och svar på 60 minuter Varför känner vi smärta? Vad händer

Läs mer

Smärtseminarium. Christopher Lundborg AN/Op/IVA. Central fortledning. Nedåtgående bansystem PAG. Neurotransmittorer: Serotonin Noradrenalin Endorfiner

Smärtseminarium. Christopher Lundborg AN/Op/IVA. Central fortledning. Nedåtgående bansystem PAG. Neurotransmittorer: Serotonin Noradrenalin Endorfiner Smärtseminarium Christopher Lundborg AN/Op/IVA Central fortledning Cortex Thalamus Limbiska strukturer Hypothalamus PAG Hjärnstam Formatio reticularis NRM Nedåtgående bansystem Cortex Hypothalamus Hjärnstam

Läs mer

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Hur väcktes idén till ditt projekt? Varför bestämde du dig för att börja forska? Vad är smärta?

Läs mer

Fysisk aktivitet och Alzheimers sjukdom

Fysisk aktivitet och Alzheimers sjukdom Y Cedervall 2012 1 Fysisk aktivitet och Alzheimers sjukdom Ylva Cedervall Leg sjukgymnast, Med. Doktor Falun 24 och 25 november 2014 ylva.cedervall@pubcare.uu.se Cedervall Y. Physical Activity and Alzheimer

Läs mer

Palliativ vård vid olika diagnoser

Palliativ vård vid olika diagnoser Palliativ vård vid olika diagnoser likheter och olikheter Professor Peter Strang Överläkare, professor Sthlms sjukhem och Karolinska institutet 2013-04-17 Professor P Strang Cancer den fruktade diagnosen

Läs mer

Vårdsamordnare för psykisk ohälsa hur fungerar det för primärvårdens patienter? Cecilia Björkelund Enheten för allmänmedicin Göteborgs universitet

Vårdsamordnare för psykisk ohälsa hur fungerar det för primärvårdens patienter? Cecilia Björkelund Enheten för allmänmedicin Göteborgs universitet Vårdsamordnare för psykisk ohälsa hur fungerar det för primärvårdens patienter? Cecilia Björkelund Enheten för allmänmedicin Göteborgs universitet Litteraturgranskning SBU: Implementeringsstöd för psykiatrisk

Läs mer

Preoperativa ljumskbråcksbesvär

Preoperativa ljumskbråcksbesvär Kirurgkliniken Västerås Preoperativa ljumskbråcksbesvär, Johanna Sigurdardottir Bakgrund Många drabbas av ljumsksmärta efter sin ljumskbråcksoperation 50-60% får någon form av besvär efter sin ljumskbråcksoperation

Läs mer

Multisjuklighet och multimedicinering hos äldre. Hur gör vi på sjukhuset?

Multisjuklighet och multimedicinering hos äldre. Hur gör vi på sjukhuset? Multisjuklighet och multimedicinering hos äldre. Hur gör vi på sjukhuset? Per-Henrik Nilsson Verksamhetschef Medicinkliniken Växjö Varifrån kommer patienterna 75 år och äldre som läggs in på våra sjukhus

Läs mer

Vad tillför ett hälsofrämjande förhållningssätt

Vad tillför ett hälsofrämjande förhållningssätt Vad tillför ett hälsofrämjande förhållningssätt Margareta Kristenson, Nationell koordinator för nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS), professor i socialmedicin, Linköpings Universitet Anna

Läs mer

Strategier vid långvarig smärtproblematik

Strategier vid långvarig smärtproblematik Strategier vid långvarig smärtproblematik Olaf Gräbel, MD, DEAA Vårdenhetsöverläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Smärtcentrum An/Op/IVA, Östra sjukhuset Smärta är individuellt Ej mätbar Kan visualiseras

Läs mer

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinenscentrum Västra Götaland Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinens Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du inkontinent? Beskrivningarna

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Uroterapi. Karin Holen. Sjukgymnast/Uroterapeut Bäckenbottencentrum Kvinnokliniken SUS

Uroterapi. Karin Holen. Sjukgymnast/Uroterapeut Bäckenbottencentrum Kvinnokliniken SUS Uroterapi Karin Holen Sjukgymnast/Uroterapeut Bäckenbottencentrum Kvinnokliniken SUS Uroterapeut 40 poäng distansutbildning Sjuksköterskor, Barnmorskor, Sjukgymnaster och Läkare UROTERAPEUT - EN VIKTIG

Läs mer

Cervikal Dystoni, Fysioterapi Specialistvård

Cervikal Dystoni, Fysioterapi Specialistvård Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-125698 Fastställandedatum: 2016-02-10 Giltigt t.o.m.: 2017-02-10 Upprättare: Helena M Jensen Fastställare: Anna Gustavsson Cervikal Dystoni, Fysioterapi

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Cannabis som medicin vad säger vetenskapen?

Cannabis som medicin vad säger vetenskapen? Cannabis som medicin vad säger vetenskapen? Smärtdagen 20 mars 2019 Torsten E. Gordh Professor em. i klinisk smärtforskning, UU Överläkare ; Smärtcentrum Akademiska sjukhuset Stort behov av nya smärtstillande

Läs mer

Graviditetsrelaterad ländryggsoch bäckensmärta

Graviditetsrelaterad ländryggsoch bäckensmärta Graviditetsrelaterad ländryggsoch bäckensmärta Thomas Torstensson Leg sjukgymnast, Med Dr Thomas Torstensson RPT, PhD Dagens fokus Ländryggs- och bäckenbesvär under graviditet Differentialdiagnoser och

Läs mer

Alternativ till läkemedelsbehandling vid smärta. Siri Jareborg, leg sjukgymnast, MSc Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset

Alternativ till läkemedelsbehandling vid smärta. Siri Jareborg, leg sjukgymnast, MSc Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset Alternativ till läkemedelsbehandling vid smärta Siri Jareborg, leg sjukgymnast, MSc Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset Fysisk aktivitet Hållning Styrka rörelseomfång Lokal kyla Cirkulation Lägesändringar

Läs mer

Placebo och självläkning som

Placebo och självläkning som Placebo och självläkning som friskfaktorer 2011-03-23 Docent Mats Lekander, Stressforskningsinstitutet och Osher centrum för integrativ medicin, Karolinska Institutet Innehåll 1. Exempel på placeboeffekter

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Barns smärta i tandvården - erfarenheter inom ortodontibehandling. Smärta i vården. Smärta-definitioner. Smärta i tandvården.

Barns smärta i tandvården - erfarenheter inom ortodontibehandling. Smärta i vården. Smärta-definitioner. Smärta i tandvården. Barns smärta i tandvården - erfarenheter inom ortodontibehandling Spec Ortodonti Spec Pedodonti Marianne Bergius Avf för ortodonti och Mun-H-Center Göteborg Mun-H-Center Smärta i vården Smärta i tandvården

Läs mer

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Varför är jag så trött? Att vara trött är ofta en normal reaktion på något du gjort som krävt mycket energi. Trötthet i samband med cancersjukdom och dess

Läs mer

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Anna Persson, legitimerad psykolog, BCS Åsa Magnusson, överläkare, BCS, Med.dr, adjunkt, KI Specifik

Läs mer

Urininkontinens hos kvinnan basal utredning. Claudia Bruss, öl Skånes universitetssjukhus 2018

Urininkontinens hos kvinnan basal utredning. Claudia Bruss, öl Skånes universitetssjukhus 2018 Urininkontinens hos kvinnan basal utredning Claudia Bruss, öl Skånes universitetssjukhus 2018 Definition: ICS (INTERNATIONAL CONTINENCE SOCIETY): OFRIVILLIG URINLÄCKAGE OAVSETT DESS BAKGRUND Funktionell:

Läs mer

Läkemedel, beteenden och terapi vid långvarig smärta. Mats Rothman Petra Lostelius Enheten för Psykosomatisk Medicin

Läkemedel, beteenden och terapi vid långvarig smärta. Mats Rothman Petra Lostelius Enheten för Psykosomatisk Medicin Läkemedel, beteenden och terapi vid långvarig smärta Mats Rothman Petra Lostelius Enheten för Psykosomatisk Medicin Utgångspunkter Långvarig smärta är inte = akut smärta utsträckt i tid Fler känselkroppar

Läs mer

Fysioterapeut/sjukgymnast

Fysioterapeut/sjukgymnast Fysioterapeut/sjukgymnast Vad gör Fysioterapeuten/Sjukgymnasten inom cancerrehabilitering? En fysioterapeut/sjukgymnast kan hjälpa till vid behov av insatser och råd kring fysisk aktivitet som Styrka Rörlighet

Läs mer

Urinblåsan Urininkontinens ur ett urologiskt perspektiv. Lagra / Tömma ml 4-5tim 3-4min

Urinblåsan Urininkontinens ur ett urologiskt perspektiv. Lagra / Tömma ml 4-5tim 3-4min Urininkontinens ur ett urologiskt perspektiv Johan Heinius Överläkare Urologiska kliniken UAS Urinblåsan Lagra / Tömma 4-500ml 4-5tim 3-4min > 98% av tiden har blåsan en lagringsuppgift! 1 Blåsans tre

Läs mer

Definition. Behandling av långvarig smärta ur psykologiskt perspektiv. Definition 27.10.2014

Definition. Behandling av långvarig smärta ur psykologiskt perspektiv. Definition 27.10.2014 Definition Behandling av långvarig smärta ur psykologiskt perspektiv Pernilla Landén Rehabiliteringspsykolog fysioterapeut, kognitiv psykoterapiutbildning 23.10.2014 Definitionen av smärta enligt den Internationella

Läs mer

Vårdprogram för utredning av patienter med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vårdprogram för utredning av patienter med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kategori Giltigt fr.o.m. Version Ersätter version Behandling 2012-03-05 1 0 med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Författat av Godkänt av Silvana Häggqvist, Ssk, uroterapeut Lars Börjesson,

Läs mer

Vulvasmärta. Definition, klinisk bild. Diff-diagnoser. Utredning, handläggning

Vulvasmärta. Definition, klinisk bild. Diff-diagnoser. Utredning, handläggning Vulvasmärta Definition, klinisk bild Diff-diagnoser Utredning, handläggning Christina Rydberg Vulvamottagningen Varberg KK Halland Varberg Sekr. VulvARG Vård vid vulvovaginala besvär ARG-rapport 2014 Vulvovaginala

Läs mer

Svår mensvärk kan vara symtom på endometrios. Information för dig som arbetar i vården

Svår mensvärk kan vara symtom på endometrios. Information för dig som arbetar i vården Svår mensvärk kan vara symtom på endometrios Information för dig som arbetar i vården Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och

Läs mer

Cervikal Dystoni, Fysioterapi Specialistvård

Cervikal Dystoni, Fysioterapi Specialistvård Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-125698 Fastställandedatum: 2017-05-23 Giltigt t.o.m.: 2018-05-23 Upprättare: Helena M Jensen Fastställare: Seija Hjärpsgård Cervikal Dystoni, Fysioterapi

Läs mer

DIABETES OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM DIABETES, KÄRLEK OCH EREKTION

DIABETES OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM DIABETES, KÄRLEK OCH EREKTION 1 DIABETES OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM DIABETES, KÄRLEK OCH EREKTION 2 3 Diabetes och erektionssvikt De flesta diabetiker kan en hel del om sin sjukdom och sköter noga både sin kost, motion och

Läs mer

Herpes simplexmeningit

Herpes simplexmeningit Herpes simplexmeningit naturalförlopp och suppressionsbehandlling En prospektiv studie i avsikt att kartlägga morbiditeten efter herpesmeningit och betydelsen av suppresionsbehandling med valacyklovir

Läs mer

Vad är smärta? Obehaglig förnimmelse och känslomässig upplevelse som följer en verklig hotande vävnadsskada eller beskrivs som en sådan.

Vad är smärta? Obehaglig förnimmelse och känslomässig upplevelse som följer en verklig hotande vävnadsskada eller beskrivs som en sådan. Smärta-Lidande-Behandling Torsdagen den 2016-01-28 Föreläsare: Läkaren Mauritz Johansson Mauritz Johansson har arbeta på Smärtkliniken på Sollefteå Sjukhus är numera pensionerad. Har arbetat med smärtproblematik

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Läs mer

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Riktlinjer för ECT-behandling V U X E N P SYKIATRI SÖDER F A S TSTÄL L T 2012-06-01 V E R S I O N 2012:1 PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Innehåll Inledning 2 ECT-behandling 2 Information

Läs mer

Nedre urinvägssymtom (LUTS) i primärvården. Patientfall

Nedre urinvägssymtom (LUTS) i primärvården. Patientfall Nedre urinvägssymtom (LUTS) i primärvården Patientfall Detta är en fallbaserad diskussion som har målet att ge kunskap om Orsaker till miktionsbesvär Utredning av miktionsbesvär i primärvård Behandling

Läs mer

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som tio till 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder

Läs mer

Effektiv behandling av smärta

Effektiv behandling av smärta Effektiv behandling av smärta Olaf Gräbel terapigrupp Smärta Definitioner Neuropatisk vs Nociceptiv Nytta vs skada Frågor Smärta Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad

Läs mer

Irritable Bowel Syndrome

Irritable Bowel Syndrome Irritable Bowel Syndrome Jenny Gunnarsson, Gastroenterolog Hallands sjukhus Kungsbacka Gottskär 2011-11-15 Bildmaterial ur IBS-irriterande för patient och doktor, M.Simrén Funktionella mag-tarm sjukdomar

Läs mer

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Ett problem med många lösningar. Att mannen får problem med erektionen är inget ovanligt.

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Kan konditionsträning minska upplevelsen av hjärntrötthet efter stroke? Anna Bråndal leg fysioterapeut, Med dr Strokecenter Norrlands

Kan konditionsträning minska upplevelsen av hjärntrötthet efter stroke? Anna Bråndal leg fysioterapeut, Med dr Strokecenter Norrlands Kan konditionsträning minska upplevelsen av hjärntrötthet efter stroke? Anna Bråndal leg fysioterapeut, Med dr Strokecenter Norrlands universitetssjukhus Fatigue medicinsk term för trötthet Fatigue kan

Läs mer

HUVUDVÄRK BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN. Mats Cederlund Göteborg 151104

HUVUDVÄRK BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN. Mats Cederlund Göteborg 151104 HUVUDVÄRK BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN Mats Cederlund Göteborg 151104 HUVUDVÄRK HOS BARN OCH UNGDOMAR Primär huvudvärk Huvudvärk av spänningstyp Migrän Hortons huvudvärk (ovanlig

Läs mer

Endometrios. Vad är endometrios? Vad är endometrios? Vad är endometrios? Och varför är det här så himla besvärligt då?

Endometrios. Vad är endometrios? Vad är endometrios? Vad är endometrios? Och varför är det här så himla besvärligt då? Endometrios Matts Olovsson Kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset samt Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet Vad är endometrios? Körtlar och stroma av samma typ som i endometriet

Läs mer

Vid nervsmärta efter bältros (PHN)

Vid nervsmärta efter bältros (PHN) Vid nervsmärta efter bältros (PHN) Lokal behandling som patienten själv administrerar 1 baltrosguiden.se Ingår i förmånen Ca 10% av bältrospatienter drabbas av långvarig nervsmärta (Postherpatisk Neuralgi

Läs mer

Centrum för cancerrehabilitering

Centrum för cancerrehabilitering Centrum för cancerrehabilitering Kerstin Cedermark Leg. Sjuksköterska 20171005 Vi är en verksamhet under uppbyggnad Nytt uppdrag Nytt team Nya lokaler Ny verksamhet i Stockholms län Vårt uppdrag Specialiserad

Läs mer

Fysioterapeutiskt perspektiv

Fysioterapeutiskt perspektiv Fysioterapeutiskt perspektiv Ingalill Larsson leg. sjgym.univ.lektor, PhD VARFÖR VILKA FYSIOTERAPI VAD VAR HUR VAR finns fysioterapeuter? 1 Akutsjukvård Primärvård Hemsjukvård Kommunal hälso- och sjukvård

Läs mer

Behandling av långvarig smärta. Eva-Britt Hysing Specialist i rehabiliteringsmedicin,allmänmedicin, smärtläkare

Behandling av långvarig smärta. Eva-Britt Hysing Specialist i rehabiliteringsmedicin,allmänmedicin, smärtläkare Behandling av långvarig smärta Eva-Britt Hysing Specialist i rehabiliteringsmedicin,allmänmedicin, smärtläkare Smärta är ett livsviktigt signalsystem.som ibland blir överkänsligt eller dysfunktionellt

Läs mer

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning.

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning. 4. UROLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 211) Urologifall nr 1 Du är AT-jour på lasarettet i Motala, där en 15 årig kille söker på akutmottagningen kl 18. Han klagar över smärtor i pungen efter karateträning.

Läs mer

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)?

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Äggstockscancer

Läs mer

Patientinformation. till dig som fått recept på Cialis (tadalafil)

Patientinformation. till dig som fått recept på Cialis (tadalafil) Patientinformation till dig som fått recept på Cialis (tadalafil) Nästan alla män har varit med om sviktande erektion någon gång. För de flesta män handlar det då om prestationsångest och kan bli en psykologisk

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Moa Bjerner, ST-läkare Kalix Vårdcentral Handledare: Med Dr Annika Andén

Läs mer

Teambehandling för barn och ungdomar med långvarig smärta

Teambehandling för barn och ungdomar med långvarig smärta Teambehandling för barn och ungdomar med långvarig smärta Malin Lanzinger, sjukgymnast Ulrika Ermedahl Bydairk, psykolog Barn- och ungdomssmärtenheten, Smärtrehab, Skånes Universitetssjukhus, Lund Vilka

Läs mer