Alternativ till läkemedelsbehandling vid smärta. Siri Jareborg, leg sjukgymnast, MSc Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alternativ till läkemedelsbehandling vid smärta. Siri Jareborg, leg sjukgymnast, MSc Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset"

Transkript

1 Alternativ till läkemedelsbehandling vid smärta Siri Jareborg, leg sjukgymnast, MSc Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset

2 Fysisk aktivitet Hållning Styrka rörelseomfång Lokal kyla Cirkulation Lägesändringar Distraktion Avspänning Avlastning Värme Massage Hjälpmedel Beröring Balans aktivitet/vila TENS Liniment Kunskap om sitt tillstånd

3 Olika verktygslådor Akut smärta långvarig smärta Förebyggande akuta åtgärder Klara själv få hjälp med Hemma hemifrån Identifiera områden som kan underhålla och förvärra smärtupplevelsen.

4 Vilka resultat förväntas? Av vem? Smärtlindring (smärtskattning VAS, NRS, vid förvirring/demens ex Doloplus-2, Abbey Pain Scale) Ökad funktion, att klara mer av det man önskar göra (ex COPM) Att smärtan stör mindre

5 Kvalitetshandboken Smärta akut och postoperativ smärta, vuxna inom slutenvård Smärta och äldre Fysisk aktivitet (effekt på smärta, stress) Depression bör uppmärksammas Icke farmakologisk behandling Sjukgymnastik TENS Värme/kyla Avslappning Massage

6 Individuell vårdplan Vårdbehov Smärta Mål Åtgärder/Behandling Speciell omvårdnad Icke farmakologisk behandling Närvaro Lägesändring Avledning Värme Kyla Massage/beröring TENS enligt ordination Taktil massage Att smärtlindra våra äldsta är ett teamarbete.

7 Svullnad Gångmönster Ökad muskelspänning Förändrat rörelsemönster Förändrat hållningsmönster Svårt att hitta fungerande träning och motionsvanor SMÄRTA Försämrad balans Sömn Försämrad finmotorik Försämrad koordination Sjukgymnasterna, Smärtcentrum Akademiska sjukhuset

8 Hållning Lodlinje - stående - sittande - sående

9 Lägesändringar Även om du ligger, sitter, står optimalt behöver du ändra läge regelbundet Undvika långvariga ytterlägen Lägesändringar Avlastning, gånghjälpmedel, vilolägen, säng/madrass/kudde Leder, ömmande områden, sår

10 Fysisk aktivitet Vardagsaktivitet Planerad fysisk aktivitet Stillasittande tid Fysisk aktivitet Cirkulation Vikten av rehabilitering - liten fysisk marginal ökad risk för smärtproblematik Bredspektrum Styrka Rörelseomfång

11 Inaktivitetssmärta Fysisk inaktivitet/ immobilisering leder till nedsatt cirkulation i muskler, leder och stödjeorgan och kan orsaka svullnad, stelhet och smärta. Daglig rörelseträning, fysisk aktivitet behövs. Balans mellan aktivitet och återhämtning

12 Fysisk aktivitet rekommendation för vuxna Måttlig intensitet minst 150 min/vecka eller Hög intensitetsnivå minst 75 min/vecka Kombinera med styrketräning 2 ggr/v >65 år bör även träna balans Ifall ej klarar nå upp till rek nivå - vara så aktiv som fungerar Långvarigt stillasittande bör undvikas WHO, Svenska läkaresällskapet 2011

13 Effekter av fysisk aktivitet vid långvarig smärta Smärtlindrande Förbättrad prestationsförmåga Förbättrad funktionsförmåga Förbättrat stämningsläge Minskad stresskänslighet Minskad muskelspänning Förbättrad sömn Positiva effekter på livsstilsrelaterad ohälsa Ändring av smärttröskel Bryta eventuell social isolering Förbättrad självbild Ökad livskvalitet

14 Rekommendation av fysisk aktivitet som smärtlindring enligt FYSS 2008 Regelbundet och kontinuerligt Minst 10 minuter per tillfälle Måttlig intensitet Konditions- och uthållighetsträning som promenader, joggning, cykling, simning Personer med långvarig smärta kan ha en mycket låg prestationsnivå och bör då börja lågintensivt och stegra långsamt.

15 Fysisk aktivitet och äldre Förbättrad balans, benmassa, koordination, rörlighet leder till minskad fallrisk och frakturrisk Påverkar psykologiska faktorer och livskvalitet positivt Effekter på hälsa och förebyggande funktionsnedsättning även hos personer med låg funktionsnivå och sammasatt sjukdomsbild Skräddarsydda program oftare att föredra framför generella råd pga heterogen grupp

16 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med kronisk smärta Rekommendation: Rådgivande samtal med tillägg (2) Rådgivande samtal med särskild uppföljning (med eller utan tillägg) (2) Se även rekommendationer vid högt blodtryck, depression, blodfettsrubbningar, ischemisk hjärtsjukdom, schizofreni, diabetes, övervikt/fetma

17 Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet på recept, FaR -friskvårdslots Frågan om fysisk aktivitet tas upp av leg. vårdpersonal Rådgivande samtal utifrån - hälsotillstånd - intressen, mål - aktuell nivå - FYSS Träning hos sjukgymnast Rekommendation av fysisk aktivitet Fysisk aktivitet på recept, FaR Uppföljning Återkoppling Egen aktivitet t ex promenader Organiserad aktivitet t ex gruppgymnastik Friskvårdslots - aktivitet - motivationsstöd (MI) - uppföljningssamtal Siri Jareborg & Anita Hansson 2012

18 Friskvårdslots (Landstingsavtal) Motion i Uppland - välj kommun Uppsala kommun - Träning för äldre Seniorkortet samarbete Friskvårdlotsen och Akademiska sjukhuset - Tre viktiga övningar för kondition, styrka och balans.

19 TENS Akut/långvarig smärta TENS Högfrekvent beröring (krav fungerande beröring) Lågfrekvent dynamiskt muskelarbete Restriktioner: pacemaker Att tänka gå: kognitiva begränsningar? behövs assistans av annan person?

20 Värme Ej direkt vid akut skada Lokal värme dyna, filt, kläder (elektrisk, för mikrovågnsugn, kemisk aktivering, värmande material) Värme Generell värme, bad, bastu, varmt klimat/väder

21 Kryoterapi - Lokal kyla Akut smärta/ långvarig smärta Lokal kyla Kyld dyna (kyld i frys) omlindad med kökshandduk eller liknande minst minuter Följ gärna upp med mjuka cirkulationsökande rörelser Eventuellt varva med lokal värme

22 Avspänning/avslappning Avspänning Träna avspänning i olika positioner och miljöer (med eller utan någon att lyssna på) Beröring som hjälp att hitta avspänning, lugn Andning lugn diafragmaandning ger ökad aktivitet i parasympatiska nervsystemet - befrämjar avspänning

23 Massage Smärtlindrande, avslappnande, uppmjukande, cirkulationsbefrämjande Taktil massage - mjukmassage (studier inom demensvård och palliativ vård) Massage

24 Distraktion Lämna inte smärta för ensam Sysselsättning Sociala kontakter Distraktion Vad ger personen ökad livskvalitet?

25 Övrigt Akupunktur Hydroterapi Laser Tejpning Stretching Mobilisering Sömn Psykologiska interventioner

26 Att tänka på Bemötande att bli trodd på bekräftelse av smärtan Fånga upp orostankar oro förstärker smärtupplevelsen Depression? behandla både smärtan och depressionen (S. Linton LIO) Annan co morbiditet att ta hänsyn till? Vilka konsekvenser får smärtproblematiken för patienten? Behövs andra åtgärder?

27 Diskussion Smärtlindring för våra äldsta är ett teamarbete. Hur nöjd är jag med hur det fungerar hos oss? Vilka alternativ till läkemedelsbehandling skulle vi kunna använda oftare? Till vilka patienter och när? Vad behövs för att åstadkomma en förändring? Vad är nästa steg? Vad tar jag med mig tillbaka till jobbet från idag?

28 Referenser Om smärta ett fysiologiskt perspektiv. Cecilia Norrbrink och Thomas Lundeberg (red), 2010, Studentlitteratur Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder otillräcklig fysisk aktivitet (LUL, Akademiska Kvalitetshandboken: Smärta - akut och postoperativ smärta, vuxna inom slutenvård Fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på recept (Akademiska, Geriatrik) Levnadsvanor Fysisk aktivitet) FYSS Friskvårdslotsen Tack för uppmärksamheten! Siri Jareborg

Andra hjälpen Komplementär behandling vid neuropatisk smärta.

Andra hjälpen Komplementär behandling vid neuropatisk smärta. Andra hjälpen Komplementär behandling vid neuropatisk smärta. Innehållet är sammanställt under ledning av Héléne Hallström, leg. sjukgymnast vid Multidisciplinärt Smärtcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 Hälsofrämjande levnadsvanor 1 Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 IBSN 91-976391-2-5 RV 2015:01 Det medicinska programarbetet

Läs mer

Sjukgymnastik i palliativ vård

Sjukgymnastik i palliativ vård en klinisk handbok Sjukgymnastik i palliativ vård Ulla Frymark Lilian Hallgren Ann-Charlotte Reisberg 2 Innehåll Innehåll Utgiven av Palliativt Centrum, Stiftelsen Stockholms Sjukhem ISBN 978-91-978507-0-4

Läs mer

2010-11-23 Riktlinje för rehabilitering av akuta rygg/nackbesvär. Inledning

2010-11-23 Riktlinje för rehabilitering av akuta rygg/nackbesvär. Inledning 1 2010-11-23 Riktlinje för rehabilitering av akuta rygg/nackbesvär Inledning Syfte Att erbjuda personer som insjuknar med akuta rygg- och nackbesvär snabb, likvärdig och kompetent bedömning och behandling

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

Sjukgymnastik. Metodbok MS Sjukgymnastik

Sjukgymnastik. Metodbok MS Sjukgymnastik Sjukgymnastik 1. Inledning 2. Patientinformation och träningsrekommendationer 3. Fatigue vid MS 4. Behandling vid specifika symtom 5. Speciella behandlingsformer. 1. INLEDNING Huruvida träning är lämpligt

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

När kroppen möter själen och smärtan mest känns i kroppen

När kroppen möter själen och smärtan mest känns i kroppen 1 Sedan 2001 är mottagningen en privat aktör inom hälso- och sjukvård. I dagsläget har vi avtal med Landstinget Gävleborg om att utreda och behandla patienter med långvarig och svårbedömd smärta från rörelseapparaten.

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

unga! Vänd för för unga för vuxna FaR-manual Vänd för vuxna!

unga! Vänd för för unga för vuxna FaR-manual Vänd för vuxna! Vänd för unga! FaR-manual för vuxna FaR-manual för unga Vänd för vuxna! U-1 Vem skall ha FaR? FaR kan ges till patienter som kan uppnå bättre hälsa genom minskat stillasittande och ökad vardagsaktivitet,

Läs mer

Vårdprogram Stroke Rehabilitering

Vårdprogram Stroke Rehabilitering Upprättare: Strokeprojektet, delprojektgrupp rehabilitering Granskare: Marie Bergsten Fastställare: Verksamhetschef Margreth Rosenberg Revisionsnr Diarienr. 1 (22) Fastställandedatum Giltigt t.o.m. Tills

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance

Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance Martin Gavgani Kyrktorgets vårdcentral, Partille Handledare : professor, distriktsläkare Robert Eggertsen Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 Metod

Läs mer

Minska värken. värken minska värken minsk a. minska värken m i nsk a vä rken. minska värken minska. värken min s k a vär k e n

Minska värken. värken minska värken minsk a. minska värken m i nsk a vä rken. minska värken minska. värken min s k a vär k e n Minska värken minska värken minska värken minska värken minsk a värken min s k a vär k e n minska värken minska värken minska värken minska vä r k e n minska värken minska värken m i nsk a vä rken minska

Läs mer

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Reviderad version våren 2011

Reviderad version våren 2011 Sammanfattning från Nationella Riktlinjer för stroke, 2009 avseende arbetsterapeutiska och sjukgymnastiska insatser vid stroke kompletterat med beprövade erfarenheter från H-län Reviderad version våren

Läs mer

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 Att ta hand om sin kropp och må bra på både in- och utsidan är något av det viktigaste vi alla bör göra. Utan information och rätt verktyg är det nästintill omöjligt

Läs mer

Fysisk aktivitet. Lästips från sjukhusbiblioteket

Fysisk aktivitet. Lästips från sjukhusbiblioteket Fysisk aktivitet Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 En liten förändring i vardagsaktiviteten kan ge stor effekt på lång sikt. Mai-Lis Hellenius Aktivitet vid demenssjukdom

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Malmö stad 2007 2:a upplagan KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Ehlers-Danlos syndrom

Ehlers-Danlos syndrom Dokumentation nr 465 Ehlers-Danlos syndrom ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER EHLERS-DANLOS SYNDROM Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser för familjer från hela Sverige. Till varje familjevistelse

Läs mer

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID 1. Inledning 3 2. Idrottsrörelsens roll i FaR 4 3. Hälso- och sjukvårdens roll i FaR 5 4. Målgrupp

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Palliativ vård i livets slut Delregionalt vårdprogram för personal inom hälso- och sjukvården inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Palliativ vård i livets slut Delregionalt vårdprogram för personal inom hälso- och sjukvården inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Palliativ vård i livets slut Delregionalt vårdprogram för personal inom hälso- och sjukvården inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Det lokala vårdprogrammet för Palliativ vård i livets slut (personal

Läs mer

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID Inledning 3 och innehåll 4 1. Fysisk aktivitet och hälsa 7 2. FaR Fysisk aktivitet på recept 13 3. FYSS

Läs mer