FaR på Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. FaR -guiden. för Hisingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FaR på Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. FaR -guiden. för Hisingen"

Transkript

1 Till förskrivare av -guiden för Hisingen

2 Till förskrivare av Bil. 1 FaR är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, Idrott & förening. Verksamheten vänder sig till alla från 7 år som fått recept på fysisk aktivitet, FaR. Den innefattar Hisingens gemensamma receptmottagning, så kallat. Det är centralt placerat i Lundbybadets lokaler på entréplan. Förskrivning Hur går jag till väga vid förskrivningen? I dokumenten nedan hittar du all information som behövs vid förskrivning av recept : bilaga 1: Till förskrivare av FaR bilaga 2: Receptmall bilaga 3: FYSS-lathund (kortfattad information för några vanligt förekommande diagnoser) bilaga 4:Lathund Motiverande samtal (MI) Isbrytaren Infoblad: - Fysisk aktivitet på Recept - som medicin (vuxna) - Till dig med FaR -recept (unga) Infobladen är patientinformation som lämnas tillsammans med receptet. Receptblock beställs från Vilka får förskriva FaR och till vem? All legitimerad personal från hälso- och sjukvård samt skolhälsovården får förskriva recept på fysisk aktivitet. Vid ordination av FaR finns informationskällan FYSS 2008 (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) i både bokformat eller på webbsida: I den finns samlad dokumentation om fysisk aktivitet för medicinsk effekt vid 33 diagnoser, äldre samt barn och unga. FYSS 2015 är under utarbetande. Obs! Har patienten istället behov av behandling hänvisas till rehabmottagning. Kan man förskriva mer än ett recept till en och samma person? Det finns ingen begränsning för hur många recept man kan förskriva. ALLA med ett recept på fysisk aktivitet är välkomna till fysioteket för ett vägledande receptsamtal och hjälp med en individuell plan. När det gäller i det anpassade FaR -utbudet (endast Lundbybadet) finns det en begränsning på en receptperiod på 3 månader per år och diagnos eftersom det är tänkt som en kom-igång hjälp. De aktiviteter som FaR erbjuder finns sedan att tillgå, utan recept, i Lundbybadets ordinarie utbud men med något högre intensitet. FaR förnyelserabatt 20% erhålls dessutom inom 3 månader efter avslutad receptperiod på alla Idrott & förenings anläggningar. Finns det medicinska skäl för ytterligare recept, är man välkommen för ett nytt samtal och hjälp med en ny planering. (Lundbybadet, ej FaR, erbjuder t ex speciella tider till ordinarie badpriser för dem som fått bassängremiss av läkare eller sjukgymnast, gäller under 1 år). Var/hur kan man omsätta sitt recept? De som har prevalens för egen kan träna på valfri anläggning i ordinarie sutbud. Det finns flera prisalternativ i aktivitetskatalogerna för både vuxna och unga, där några ger rabatt vid uppvisande av ett FaR. Obs! sjukvårdens frikort gäller inte för FaR. Önskas hjälp att omsätta sitt recept kan man börja med ett vägledande receptsamtal på fysioteket, se nedan. Man kan också göra aktiviteter på hemmaplan t ex genom att minska stillsittande tid eller promenera vilket kan vara ett kostnadsfritt alternativ. FaR

3 , Vad innebär receptsamtalet? Fysioteket är en stödfunktion för dem som önskar vägledning att hitta lämplig för diagnoser från FYSS Personen tar då med sig receptet och börjar med ett kostnadsfritt receptsamtal på Fysioteket. Utifrån MI och rekommendationerna i FYSS 2008 vägleder vi till fysisk aktivitet med lämplig intensitet för att få effekt vid sin diagnos. Personen väljer själv vilka aktiviteter och var de ska utföras. Detta sammanställs i en individuell plan för receptperioden. Perioden avslutas sedan genom en uppföljning som sammanfattas i ett receptsvar. FaR erbjuder: kvalificerade receptsamtal på fysioteket (samtalsstöd utifrån MI, Det motiverande samtalet), för både vuxna och unga som inkluderar; - information om som medicin utifrån rekommendationer från FYSS diagnosfoldrar för några vanliga diagnoser från FYSS vägledning till lämplig sform och intensitet utifrån Borgs RPE skala - hjälp med en planering för receptperioden (3 månader) - Aktivitetsdagbok för 3 månader med information om hur man kan använda Borgs RPE skala olika former av FaR - anpassad för både vuxna och unga i varmbassäng och i gym till subventionerade priser, se nedan i ordinarie utbud på Lundbybadet Samtalsstöd och uppföljning av receptperioden efter 3 månader både för dem som tränar på egen hand i närområdet, på Lundbybadet eller på annan anläggning Vad kostar det att träna på Lundbybadet med recept? FaR -anpassad FaR -kort VUXNA per gång 70 kr kvartal 980 kr FaR -kort UNGA (från 7 och under 18 år) per gång 30 kr kvartal 300 kr FaR -korten kan användas både i det anpassade och ordinarie utbudet. Obs! sjukvårdens frikort gäller inte för FaR. Enbart i ordinarie utbud Vid uppvisande av FaR i receptionen erhålls 20% rabatt på ordinarie periodkort, kvartal-, halvår-, årskort eller autogiro. Ett alternativ man kan välja om man inte har behov av stödfunktionen som fysioteket tillhandahåller. Drop in receptsamtal på fysioteket Lundbybadets entréplan Måndagar Tisdagar Onsdagar Mer information om FaR och finns på Camilla Söderlindh Ulrika Hindberg Karin Valle Bordes FaR

4 Bil.2 Receptmall för Tillvägagångssätt vid förskrivning av Fysisk aktivitet på recept - Nedanstående uppgifter bör stå på receptet: 1. För/vid/mot diagnos 2. Dosering enligt Fyss-lathund, t ex 30 min, 2 ggr/v 3. Antal ggr/behandlingstid 3 månader 4. Försiktighetsmått vid behov t ex försiktig start Varför bör diagnos stå på receptet? FaR innebär som medicin för olika diagnoser, därför bör diagnos finnas på receptet. Varför är dosering viktigt? Vid som medicin behövs en viss dos för att uppnå effekt. Därför bör dosering framgå på receptet. Lämplig dosering för de vanligaste diagnoserna finner du t ex i vår FYSS-lathund. Tillsammans med receptet lämnar du även informationsbladet Fysisk aktivitet på Recept som medicin (vuxna) eller Till dig med FaR -recept' (unga). Gå in på skrivarinställning och välj format A5 och marginaler: vänster 15, topp 10. Nedan gäller för förskrivare inom Närhälsan som använder Medidoc Se till att skrivaren är försedd Hur fyller jag i ett recept? Receptet finner ni i Medidoc. med receptblad i aktuellt fack. I er patients journal använder ni menyn blankett, och väljer därefter ny. I listan med valbara blanketter väljer ni Recept/Fysisk aktivitet. För att er mottagning skall kunna tillhandahålla ersättning för förskrivet recept måste förskrivningen journalföras med KVÅ-koden DV200 FAR utfärdat. FaR

5 Bil. 3 FYSS-LATHUND vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR ) Denna lathund är framtagen av och innehåller vanligt förekommande diagnoser inom primärvården Hisingen. Lathunden är ett koncentrat av FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) För fullständig information hänvisar vi till denna. Den sform som i första hand rekommenderas för diagnosen är märkt med 1. i kolumnen rekommenderad. Träningsform märkt med 2. eller 3. ses som komplement men är alltså inte den sform som anses viktigast för diagnosen. Enligt nationella rekommendationer = Alla bör dagligen vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, t ex rask promenad (12-13 enligt ). Artros 1. Konditions och 3 ggr/vecka min/gång totalt (t ex 3 x 10 min) styrke 3 ggr/vecka 8-10 övningar 1-3 set med 8-12 reps min/gång Gör mer ont i leden till en början Depression 1. Konditions 2-3 ggr/vecka min I minst 9 veckor för effekt 2. Styrke 2-3 ggr/vecka 8-10 övningar 1-3 set med 8-12 reps min Diabetes mellitus - typ 2-diabetes 1. Enligt nationella rek. Dagligen Minst 30 min Regelbunden fysisk aktivitet är en viktig del av behandlingen 2. Konditions 2-3 ggr/vecka min 3. Styrke 2-3 ggr/vecka 8-10 övningar, 8-12 reps Hypertoni 1. Konditions 5-7 ggr/vecka Minst 30 min Maximal effekt efter 4-6 månader 2. Styrke Många repetitioner samt Qigong och cirkel tycks kunna lågt motstånd sänka blodtrycket Kranskärlssjukdom 1. Konditions 3-5 ggr/vecka min. Intervall eller distans 2. Styrke 2-3 ggr/vecka 8-10 övningar 1-3 set med reps Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 1. Konditions medelintensiv, Konditions högintensiv, 2-5 ggr/vecka min. Intervall eller distans 2-3 ggr/vecka min. Intervall eller distans Styrke 2 ggr/vecka 2-3 set med 8-12 reps Varje spass ska inledas med en uppvärmningsfas och avslutas med en nära nog lika lång nedvarvningsfas Träningen bör vara allsidig: kondition, styrka och rörlighet. Inkludera även uppvärmning och nedvarvning

6 Lipider 1. Konditions 5-7 ggr/vecka Upp till 13 Minst 30 min Aktiviteten kan delas upp, dock minst 10 minuter/gång Metabola syndromet / Obesitas 1. Enligt nationella rek. Dagligen min Minska stillasittande tid; smygmotion 2. Kondition och styrka 2-3 ggr/vecka Minst 30 min Stress Se depression samt smärta Ångest 1. Efter lust och intresse Starta med låg intensitet Olika former av fysisk aktivitet verkar ha samma effekt Smärta (fysisk aktivitet som smärtlindring vid olika sjukdomstillstånd) 1. Konditions Fysisk aktivitet bör vara regelbunden och kontinuerlig Minst Minst 10 min/gång Personer med kronisk smärta har ofta mycket låg prestationsförmåga FYSS-LATHUND vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR ) för barn och unga Nationella rekommendationer = Minst 60 minuter fysisk aktivitet varje dag. Aktiviteten kan troligen delas upp i flera kortare pass under dagen. Aktiviteterna bör vara allsidiga och inkludera både måttlig och hård intensitet. Barn med övervikt och fetma 1. Minska stillasittande tid Enbart ökning av fysisk aktivitetsgrad räcker inte. En kombination av åtgärder nödvändig 2. Träningspass T ex 2ggr/vecka Som gör dig andfådd och svettig Barn med astma T ex 25 min, ökas på över tid, duration och intensitet ökas successivt över tid 1. Konditions Gärna intervall Vid ansträngningsutlöst astma: minst besvär utlöses vid simning Viktigt med uppvärmning och nedvarvning. FaR

7 Bil. 4 Lathund Motiverande samtal (MI) - isbrytaren Alla friska personer har nytta av fysisk aktivitet. Individer med riskfaktorer för och/eller med olika FySS-diagnoser är en extra viktig målgrupp. Ordinationen måste dock individualiseras med hänsyn till patientens aktuella sjukdom, funktionella kapacitet och eventuella kontraindikationer. Graden av mottaglighet för en förändring i livsstil genom information och stöd varierar. De som är minst motiverade är de som behöver mest hjälp. Dessa patienter söker inte själva råd och hjälp utan behöver få sitt intresse väckt. Eftersom det är så lätt att få negativa reaktioner från den som är lågt motiverad gäller det som förskrivare att försöka göra ett motivationsarbete. Det viktigaste syftet i samtalet är att patienten ska bli klar över vad hon vill och tänker. Patienten kan också behöva tillgång till ny information, till exempel om hur fysisk aktivitet kan påverka grundsjukdomen. För att skapa en bra ingång som kan fungera som en isbrytare till ett receptsamtal kan du som förskrivare använda dig av nedanstående förslag till frågor: Utforska - ingångsfråga: Känner du till fördelarna med fysisk aktivitet? Berätta hur det ser ut för dig? Då vet du redan? Utforska beredskapen: Hur viktigt är det för dig.? Exmpelvis: Bli rörligare/starkare/uthålligare/piggare - Att gå ned i vikt Att sänka blodsockervärden/blodtryck/blodfetter. Erbjud: Vill du att jag berättar om möjligheterna att komma igång med fysisk aktivitet? Kan jag hjälpa dig? Utforska ambivalensen: Utforska förmågan: Avslut: Vad är viktigt med förändring? Hur stor är din förmåga att ändra dina vanor/att börja/att sluta? Vad är nästa steg? Vad passar dig? Hur känns det? Vad tror du? FaR

8 Fysisk aktivitet på Recept - som medicin Vad är Fysisk aktivitet på Recept? Regelbunden motion har effekt vid ett antal medicinska diagnoser, t ex diabetes, högt blodtryck och depression. Fysisk aktivitet på Recept (FaR ) innebär som medicin och förskrivs av läkare eller annan legitimerad vårdpersonal. Både vuxna och unga kan få recept på fysisk aktivitet. Hur tränar jag utifrån min diagnos? FaR har sammanställt information om hur du kan träna för att få effekt vid några vanliga diagnoser ur FYSS (Statens folkhälsoinstitut R 2008:4). högt blodtryck osteoporos övervikt/fetma depression KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) typ 2-diabetes smärta höga blodfetter artros Var kan jag träna? Det finns information om utbud, tider och priser för ett stort antal aktiviteter på Hisingen för både vuxna och unga i Aktivitetskatalog för Hisingen. Du hittar diagnosfoldrar och aktivitetskataloger på FaR, Fysioteket är Hisingens gemensamma receptmottagning som ligger på Lundbybadet. Vi erbjuder ett kostnadsfritt samtal för dig som önskar vägledning kring ditt recept. Vi erbjuder också ett FaR -anpassat utbud där både shjälp i gym och olika former av varmbassäng ingår. Vad kostar det att träna på Lundbybadet med recept? FaR -anpassad FaR -kort VUXNA per gång 70 kr kvartal 980 kr FaR -kort UNGA (från 7 och under 18 år) per gång 30 kr kvartal 300 kr FaR -korten kan användas både i det anpassade och ordinarie utbudet. Enbart i ordinarie utbud Vid uppvisande av FaR i receptionen erhålls 20% rabatt på ordinarie periodkort, kvartals-, årskort eller autogiro. Ett alternativ man kan välja om man inte har behov av stödfunktionen som fysioteket tillhandahåller. Obs! sjukvårdens frikort gäller inte för FaR. Tider för receptsamtal på måndag kl tisdag kl onsdag kl Drop-in FaR

9

FaR på Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. FaR -guiden. för Hisingen. FaR på Hisingen

FaR på Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. FaR -guiden. för Hisingen. FaR på Hisingen Till förskrivare av -guiden för Hisingen FaR 2016-04-22 Till förskrivare av Bil. 1 FaR är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, Idrott & förening. Verksamheten vänder sig till

Läs mer

FaR Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. Till förskrivare av FaR. FaR -guiden. för Hisingen. FaR på Hisingen

FaR Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. Till förskrivare av FaR. FaR -guiden. för Hisingen. FaR på Hisingen Till förskrivare av FaR FaR Hisingen Ditt fysiotek Till förskrivare av FaR FaR -guiden för Hisingen FaR på Hisingen 2016-12-23 Förskrivning av FaR FaR på Hisingen innehar uppdraget från Göteborgs hälso-

Läs mer

FaR på Hisingen. Innehåll. Verksamhetsberättelse

FaR på Hisingen. Innehåll. Verksamhetsberättelse FaR på Hisingen Innehåll Visioner sid 1 Verksamhet och samordning sid 2 FaR på Hisingen en stödfunktion sid 3 FaR -guiden sid 3 FaR -en verksam metod! sid 4 Förskrivna recept - ökning med 37%! sid 5 Inlösta

Läs mer

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

FaR. Innehåll. Verksamhets- berättelse. på Hisingen. Statistik. Vuxna. Barn och unga. Aktiviteter

FaR. Innehåll. Verksamhets- berättelse. på Hisingen. Statistik. Vuxna. Barn och unga. Aktiviteter FaR på Hisingen Innehåll Statistik Vuxna Barn och unga Verksamhets- berättelse 21 Aktiviteter Av FaR -samordnare Anders Esko, Camilla Söderlindh, Karin Valle Bordes 211-6-1 Verksamhetsberättelse 21 FaR

Läs mer

regiongavleborg.se Källa: Nationella riktlinjer Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Socialstyrelsen 2018

regiongavleborg.se Källa: Nationella riktlinjer Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Socialstyrelsen 2018 Vuxna med särskild risk med otillräcklig fysisk aktivitet Erbjuda rådgivande samtal (prioritet 2) Erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet (prioritet 2) Erbjuda

Läs mer

3,2 miljoner. Ca 84 tusen. Otillräcklig fysisk aktivitet

3,2 miljoner. Ca 84 tusen. Otillräcklig fysisk aktivitet Otillräcklig fysisk aktivitet 3,2 miljoner Ca 84 tusen 1 Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens Folkhälsoinstitut, 2011 Nationella folkhälsoenkäten, Gävleborg 2010 Definition

Läs mer

Nyhetsbrev Nordisk rekommendation för barn och unga gällande fysisk aktivitet enligt Folkhälsomyndigheten.

Nyhetsbrev Nordisk rekommendation för barn och unga gällande fysisk aktivitet enligt Folkhälsomyndigheten. FaR på Hisingen Ditt fysiotek Nyhetsbrev 1 2014 FaR på Hisingen har uppdraget av Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) 11 att bedriva Hisingens gemensamma receptmottagning Ditt fysiotek för både vuxna och unga

Läs mer

FaR på Hisingen. Innehåll. Verksamhetsberättelse. Förskrivna recept Inlösta recept Diagnoser Aktiviteter Kommentarer

FaR på Hisingen. Innehåll. Verksamhetsberättelse. Förskrivna recept Inlösta recept Diagnoser Aktiviteter Kommentarer FaR på Hisingen Innehåll Förskrivna recept Inlösta recept Diagnoser Aktiviteter Kommentarer Verksamhetsberättelse FaR på Hisingen Anders Esko, Camilla Söderlindh, Karin Valle Bordes 212-5-28 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland. Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008

Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland. Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008 Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008 Folkhälsoplanerarnas geografiska områden Folkhälsoplanerare Peter Möllersvärd

Läs mer

HYPERTONI FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

HYPERTONI FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex.

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. FaR, kan vi som hälso- och sjukvårdspersonal ge många människor bättre

Läs mer

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle?

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik Cecilia Edström Hälsoutvecklare & sjukgymnast FoUU-staben, VLL Västerbottens läns landstings vision är

Läs mer

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna Regionala Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Regionala Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Terapigrupp Fysisk Aktivitet Mats Börjesson professor, ordförande Anders Mellén klinisk farmakolog

Läs mer

Fysisk aktivitet. Metoder för att främja fysisk aktivitet. i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

Fysisk aktivitet. Metoder för att främja fysisk aktivitet. i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling En stillasittande livsstil ökar risken för ett antal sjukdomar. Regelbunden fysisk aktivitet främjar däremot både hälsa och välbefinnande och

Läs mer

Kompendium om FaR som kompletterar bildspel FaR i Landstinget i Uppsala län

Kompendium om FaR som kompletterar bildspel FaR i Landstinget i Uppsala län Kompendium om FaR som kompletterar bildspel FaR i Landstinget i Uppsala län Samordningsgruppen för FaR, Folkhälsoenheten vid Hälsa och Habilitering folkhalsoenheten.hoh@lul.se Juni 2016 Nästa revidering

Läs mer

Manual FaR-METODEN. Personcentrerad. samtalsmetodik. Receptet: Uppföljning. FYSS 2015 och andra rekommendationer

Manual FaR-METODEN. Personcentrerad. samtalsmetodik. Receptet: Uppföljning. FYSS 2015 och andra rekommendationer Manual FaR-METODEN Personcentrerad samtalsmetodik Receptet: FaR/MIN PLAN Samverkan med aktivitets arrangörer/ egen aktivitet FYSS 05 och andra rekommendationer Utgåva april 05. Allt material kan laddas

Läs mer

FaR på Hisingen. Innehåll. Verksamhetsberättelse. Arbetssättet Förskrivna recept Inlösta recept Diagnoser Aktiviteter Kommentarer

FaR på Hisingen. Innehåll. Verksamhetsberättelse. Arbetssättet Förskrivna recept Inlösta recept Diagnoser Aktiviteter Kommentarer FaR på Hisingen Innehåll Arbetssättet Förskrivna recept Inlösta recept Diagnoser Aktiviteter Kommentarer Verksamhetsberättelse 212 FaR på Hisingen Anders Esko, Camilla Söderlindh, Karin Valle Bordes 213-4-19

Läs mer

ARTROS. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

ARTROS. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

regiongavleborg.se Bildkälla: Fysioterapeuterna

regiongavleborg.se Bildkälla: Fysioterapeuterna Bildkälla: Fysioterapeuterna Otillräcklig fysisk aktivitet orsakar Vart femte fall av hjärt-kärlsjukdom Vart tionde fall av stroke Vart sjunde fall av diabetes typ 2 Vart sjunde fall av tjocktarmscancer

Läs mer

SMÄRTTILLSTÅND FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Långvariga. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

SMÄRTTILLSTÅND FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Långvariga. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

Göteborg centrum/väster HSN 5 primärvård

Göteborg centrum/väster HSN 5 primärvård FaR manual Göteborg centrum/väster HSN 5 primärvård Innehållsförteckning: FaR som behandlingsmetod 3 Vem skall ha FaR? 4 Ta en aktivitetsanamnes 4 Ta utgångsvärden 5 Dosera individuellt 6 Välj fysisk aktivitet

Läs mer

Diagnos Träningsform Aktivitetsförslag

Diagnos Träningsform Aktivitetsförslag Lathund - rekommendationer för fysisk aktivitet. Denna sammanställning har gjorts med hjälp av FYSS 2008 och presenteras i alfabetisk ordning. För mer information komplettera med FYSS 2008. Lathunden är

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsberättelse. Mottagna recept. Vanligaste diagnosen. Framgångsfaktorer. Aktivitetskatalogen

Innehåll. Verksamhetsberättelse. Mottagna recept. Vanligaste diagnosen. Framgångsfaktorer. Aktivitetskatalogen FaR på Hisingen Fysisk aktivitet på Recept Innehåll Mottagna recept Vanligaste diagnosen Verksamhetsberättelse 27 Framgångsfaktorer Aktivitetskatalogen Av FaR -samordnare Anders Esko, Camilla Söderlindh,

Läs mer

Manual Förskrivning av Fysisk aktivitet på Recept (FaR )

Manual Förskrivning av Fysisk aktivitet på Recept (FaR ) Manual Förskrivning av Fysisk aktivitet på Recept (FaR ) 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Bakgrund 3 FaR 3 Definition av fysisk aktivitet 3 Hälsofrämjande fysisk aktivitet 3 Nationella rekommendationer för

Läs mer

Främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Åse Blomqvist & Anna Orwallius sjukgymnaster FaR-teamet

Främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Åse Blomqvist & Anna Orwallius sjukgymnaster FaR-teamet Främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar Åse Blomqvist & Anna Orwallius sjukgymnaster FaR-teamet Normalt beteende i en onormal miljö? Fysisk aktivitet vid behandling av övervikt och fetma Kost Beteendeförändring

Läs mer

FYSS och FaR. för barn och ungdomar. Åse Blomqvist Leg sjukgymnast och processledare FaR-teamet centrala & västra Göteborg

FYSS och FaR. för barn och ungdomar. Åse Blomqvist Leg sjukgymnast och processledare FaR-teamet centrala & västra Göteborg FYSS och FaR för barn och ungdomar Åse Blomqvist Leg sjukgymnast och processledare FaR-teamet centrala & västra Göteborg FYSS 2016 Barn och unga Effekter av FA Nya svenska rekommendationer för FA hos barn

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

Unga kroppar är gjorda för rörelse!

Unga kroppar är gjorda för rörelse! Unga kroppar är gjorda för rörelse! FYSISK AKTIVITET är en viktig del i ungdomars motoriska, sociala och personliga utveckling FYSISK AKTIVITET främjar fysisk och psykisk hälsa FYSISK AKTIVITET kan förebygga

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Hälsan ligger i dina händer och sitter i dina fötter. Det är inte alltid som läkemedel, som man skulle kunna tro, är den bästa medicinen för

Läs mer

Hur kan hälso-och sjukvården främja fysisk aktivitet hos barn och unga? Åse Blomqvist, Anna Orwallius Centrum för fysisk aktivitet Göteborg

Hur kan hälso-och sjukvården främja fysisk aktivitet hos barn och unga? Åse Blomqvist, Anna Orwallius Centrum för fysisk aktivitet Göteborg Hur kan hälso-och sjukvården främja fysisk aktivitet hos barn och unga? Åse Blomqvist, Anna Orwallius Centrum för fysisk aktivitet Göteborg Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för prevention och behandling

Läs mer

SMÄRTA. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer. som kan vara bra att börja med

SMÄRTA. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer. som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

Fysisk aktivitet, FaR och Friskvårdslotsning

Fysisk aktivitet, FaR och Friskvårdslotsning Fysisk aktivitet, FaR och Friskvårdslotsning Helena Wallin Eriksson, hälsoplanerare Folkhälsoenheten Hälsa och habilitering folkhalsoenheten.hoh@lul.se www.lul.se/folkhalsoenheten Mia Modin, friskvårdslots

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept. som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept. som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Let's Make our Day Harder Varför skall vi arbeta med fysisk aktivitet / FaR och andra levnadsvanor? Medicinska, hälsoskäl Välfärdsjukdomarna

Läs mer

Landstingets vision År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

Landstingets vision År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Landstingets vision År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. FaR-utbildning Innehåll Bakgrund och fakta om FaR (bild 3-12) Metoden FaR (bild 13-24) Utförande (bild

Läs mer

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Ing-Mari Dohrn och Ann Hafström Bakgrund I Stockholms läns landsting finns sedan 1 januari 2007 riktlinjer för Fysisk aktivitet

Läs mer

Rutin gällande förskrivning av Fysisk aktivitet på recept, FaR

Rutin gällande förskrivning av Fysisk aktivitet på recept, FaR Datum: 20120504 Giltigt tom: Sida 1 (5) Rutin gällande förskrivning av Fysisk aktivitet på recept, FaR Syfte Fysisk aktivitet på recept, FaR är en evidensbaserad metod som sjukvården kan använda för att

Läs mer

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa Högt blodtryck Ordination motion Vägen till bättre hälsa Till dig som har högt blodtryck Högt blodtryck är i dag den största riskfaktorn för sjukdomar i hjärta och blodkärl, till exempel stroke och hjärtinfarkt.

Läs mer

Fyss & FaR Fysisk aktivitet på recept

Fyss & FaR Fysisk aktivitet på recept Fyss & FaR Fysisk aktivitet på recept Åse Blomqvist leg fysioterapeut FaR-teamet centrala och västra Göteborg FaR som behandlingsmetod Nationella riktlinjer 1. Tobak 2. Alkohol 3. Ohälsosamma matvanor

Läs mer

Hur känner och tänker ni inför matvanor och fysisk aktivitet? Känns det relevant att prata med era patienter om detta?

Hur känner och tänker ni inför matvanor och fysisk aktivitet? Känns det relevant att prata med era patienter om detta? Hur känner och tänker ni inför matvanor och fysisk aktivitet? Känns det relevant att prata med era patienter om detta? Vilken betydelse har det i er specialitet? Fysisk aktivitet ger bättre hälsa och längre

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept - FaR i Värmland. Kongsvinger 13 november 2009 Birgitta Sjökvist Friskvårdschef

Fysisk aktivitet på Recept - FaR i Värmland. Kongsvinger 13 november 2009 Birgitta Sjökvist Friskvårdschef Fysisk aktivitet på Recept - FaR i Värmland Kongsvinger 13 november 2009 Birgitta Sjökvist Friskvårdschef Friskvårdscentraler Friskvårdskonsulent Motionsledare Medicinsk styrgrupp Maths Wensmark - beteendevetare,

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Hälsan ligger i dina händer och sitter i dina fötter. $ET ËR INTE ALLTID SOM LËKEMEDEL SOM MAN SKULLE KUNNA TRO ËR DEN BËSTA MEDICINEN FÚR ATT

Läs mer

Mötesanteckning Nätverksträff för FaR-ansvariga på vårdcentral Tisdag 7 maj

Mötesanteckning Nätverksträff för FaR-ansvariga på vårdcentral Tisdag 7 maj Mötesanteckning Nätverksträff för FaR-ansvariga på vårdcentral Tisdag 7 maj 13.30-16.00 Information om FaR-nätverket Målet är att det ska finnas en FaR-ansvarig på varje vårdcentral i Göteborg som ska

Läs mer

Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen

Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen Epidemiologi Hälften av svenskarna är överviktiga 14% är obesa Vanligare hos män än kvinnor Vanligare i glesbygd Vanligare vid låg utbildning och låg

Läs mer

FYSS. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) www.fhi.se. statens folkhälsoinstitut

FYSS. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) www.fhi.se. statens folkhälsoinstitut FYSS Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Det finns en medicin som Sänker blodtrycket, blodsocker

Läs mer

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna Regionala Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Terapigrupp Fysisk Aktivitet Anders Mellén klinisk farmakolog, ordförande Anna Cavrak leg. sjukgymnast/fysioterapeut,

Läs mer

FaR Göteborg, Hisingen. Innehåll. Verksamhetsberättelse

FaR Göteborg, Hisingen. Innehåll. Verksamhetsberättelse FaR Göteborg, Hisingen Innehåll Vision sid 1 Verksamhet och samordning sid 2 FaR Hisingen en stödfunktion sid 3 FaR -guiden sid 3 FaR -en verksam metod sid 4 Förskrivna recept sid 5 Inlösta recept sid

Läs mer

Aktivitetskatalog. Hallstahammar och Surahammar. FaR - Fysisk aktivitet på recept

Aktivitetskatalog. Hallstahammar och Surahammar. FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Hallstahammar och Surahammar FaR - Fysisk aktivitet på recept Innehåll REKOMMENDATIONER OM FYSISK AKTIVITET FÖR VUXNA sid 2 DET ÄR INTE BARA DEN FYSISKA AKTIVITETEN SOM RÄKNAS sid 3 FYSISK

Läs mer

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution Hälsa, kondition och muskelstyrka En introdution Roger Sundin och Christoffer Westlund, S:t Olof skola, 2015 Hälsa Vad är hälsa? Äta litet, dricka vatten, roligt sällskap, sömn om natten Käckt arbeta,

Läs mer

Rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor kan vara en del i prevention och behandling av olika diagnoser/tillstånd

Rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor kan vara en del i prevention och behandling av olika diagnoser/tillstånd Rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor kan vara en del i prevention och behandling av olika diagnoser/tillstånd Presentation på HFS vårmöte 2018-03-22 Kerstin Damström Thakker och Lena Lundh Projektets

Läs mer

Konsumentföreningen Väst. Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du?

Konsumentföreningen Väst. Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du? Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du? Camilla Holm, leg sjukgymnast, leg dietist 2006-1 Motionstyper -2 Från grottmänniska till kontoret Vår kropp är genetisk samma som på stenåldern, dvs.

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Mötesanteckning Nätverksträff för FaR-ansvariga på vårdcentral Onsdag 9 oktober

Mötesanteckning Nätverksträff för FaR-ansvariga på vårdcentral Onsdag 9 oktober Mötesanteckning Nätverksträff för FaR-ansvariga på vårdcentral Onsdag 9 oktober 13.30-16.00 Information om FaR-nätverket Målet är att det ska finnas en FaR-ansvarig på varje vårdcentral i Göteborg som

Läs mer

Otillräcklig fysisk aktivitet

Otillräcklig fysisk aktivitet Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Fysisk aktivitet Giltig fr.o.m: 2017-05-17 Faktaägare: Veronica Lindow, Folkhälsoutvecklare Fastställd av: Stephan Quittenbaum,

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Värmland Folkhälsa & Samhällsmedicin Uppdrag dels att stärka och utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i landstinget dels att tillsammans med andra aktörer i Värmland

Läs mer

Kol-patienter Träning

Kol-patienter Träning Vad som sjukgymnast göra med Vård vid astma, allergi, KOL & övriga lungsjukdomar Delkurs 2 Kol-patienter Träning KOL - behandling 1) Rökstopp 2) Rehabilitering (team) 3) Medicinsk behandling 39% av kol-pat

Läs mer

FaR-manual. för unga

FaR-manual. för unga FaR-manual för unga Vem skall ha FaR? FaR kan ges till patienter som kan uppnå bättre hälsa genom minskat stillasittande och ökad vardagsaktivitet, samt fysisk aktivitet/träning. På mittuppslaget kan du

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept - FaR Aktivitetsutbud våren 2019

Fysisk aktivitet på recept - FaR Aktivitetsutbud våren 2019 c Örnsköldsviks kommun Hösten 2017 Innehållsförteckning Fysisk aktivitet på recept - FaR Aktivitetsutbud våren 2019 Sollefteå kommun Inledning... 3 Hänvisningsnivåer för FaR...4 Lathunden....5 Nivå 1 FaR

Läs mer

Sammanfattning av FaRmors dag 27 maj 2011

Sammanfattning av FaRmors dag 27 maj 2011 1 (6) Lena Svantesson av FaRmors dag 27 maj 2011 Det nionde seminariet kring Fysisk aktivitet ägde som vanligt rum i Landstingssalen. Temat denna gång var FaR fysisk aktivitet på recept, fysisk aktivitet

Läs mer

Fysisk aktivitet vid cancer. Anne-Sophie Mazzoni Leg. sjukgymnast och doktorand Uppsala universitet

Fysisk aktivitet vid cancer. Anne-Sophie Mazzoni Leg. sjukgymnast och doktorand Uppsala universitet Fysisk aktivitet vid cancer Anne-Sophie Mazzoni Leg. sjukgymnast och doktorand Uppsala universitet anne-sophie.mazzoni@pubcare.uu.se Fysisk aktivitet vid cancer DEL 1 Vad vet vi om fysisk aktivitet vid

Läs mer

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Vad är fysisk aktivitet? All typ av kroppsrörelse som ger en energiomsättning fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast FaR-teamet HSN 5 Göteborg c/v All typ av

Läs mer

Viktiga telefonnummer och adresser. Njurmedicinska mottagningen: Min njurläkare: Sjuksköterska: Njursviktskoordinator: Dietist: Sjukgymnast: Kurator:

Viktiga telefonnummer och adresser. Njurmedicinska mottagningen: Min njurläkare: Sjuksköterska: Njursviktskoordinator: Dietist: Sjukgymnast: Kurator: A D R E S S E R O C H T E L E F O N N U M M E R Viktiga telefonnummer och adresser Njurmedicinska mottagningen: Min njurläkare: Sjuksköterska: Njursviktskoordinator: Dietist: Sjukgymnast: Kurator: Min

Läs mer

Fysisk aktivitet i psykiatrin?

Fysisk aktivitet i psykiatrin? Stockholm 081010 Fysisk aktivitet i psykiatrin? Jill Taube FaR i Stockholms Läns L Landsting Centrum för f r allmänmedicin, Stockholms Läns L Landsting och Karolinska Institutet FaR i SLL Jill Taube Ing-Mari

Läs mer

Fysioterapeut/sjukgymnast

Fysioterapeut/sjukgymnast Fysioterapeut/sjukgymnast Vad gör Fysioterapeuten/Sjukgymnasten inom cancerrehabilitering? En fysioterapeut/sjukgymnast kan hjälpa till vid behov av insatser och råd kring fysisk aktivitet som Styrka Rörlighet

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Höstterminen 2015 DELTAGANDE AKTÖRER Flow Centrumvägen 74 052 32 Kalix www.flowkalix.se Kalix Gymnastikklubb Hästholmsv. 15 0923-67 00 76 952 95 Båtskärsnäs

Läs mer

Kompendium om FaR som kompletterar bildspel Fysisk aktivitet på recept FaR i Region Uppsala

Kompendium om FaR som kompletterar bildspel Fysisk aktivitet på recept FaR i Region Uppsala Kompendium om FaR som kompletterar bildspel Fysisk aktivitet på recept FaR i Region Uppsala Samordningsgruppen för FaR, Folkhälsoenheten vid Nära vård och hälsa folkhalsoenheten.hoh@regionuppsala.se November

Läs mer

ARTROS. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med

ARTROS. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

Tingsryd i toppform med FYSS

Tingsryd i toppform med FYSS 1(11) NSV Tingsryd 2008-01-24 Tingsryd i toppform med FYSS Projektarbete Vårdcentralen Tingsryd Olle Björmsjö Birgitta Arvidsson Berith Andersson Kontaktperson Birgitta Arvidsson 0477/794880 Mailadress

Läs mer

Vårdcentralen. Vadstena. Välkommen till Vårdcentralen Vadstena

Vårdcentralen. Vadstena. Välkommen till Vårdcentralen Vadstena Vårdcentralen Vadstena Välkommen till Vårdcentralen Vadstena Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, receptförnyelse och bokning av läkartid via sjuksköterska Telefontid: Vardagar 08.00-17.00 Samtliga

Läs mer

Träningsdagbok. OBS! minst varannan dags träningsuppehåll för din återhämtning! Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Träningsdagbok. OBS! minst varannan dags träningsuppehåll för din återhämtning! Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Träningsdagbok Träningsdagboken har många fördelar Du kan följa din egen utveckling i träningen och vet hur du tränat tidigare. Du kan jämföra träningen med tidigare resultat och få reda på vilken träningsform

Läs mer

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2013

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2013 Datum 2014-05-20 Ert datum Beteckning 1(5) FaR rapport 2013 Er beteckning Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2013 Bakgrund: FaR- verksamheten i Klippan bedrevs fram t.o.m. 31 december 2007 i projektform

Läs mer

Kompendium om FaR som kompletterar bildspel Fysisk aktivitet på recept FaR i Region Uppsala

Kompendium om FaR som kompletterar bildspel Fysisk aktivitet på recept FaR i Region Uppsala Kompendium om FaR som kompletterar bildspel Fysisk aktivitet på recept FaR i Region Uppsala Samordningsgruppen för FaR, Folkhälsoenheten vid Hälsa och Habilitering folkhalsoenheten.hoh@regionuppsala.se

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Fysisk aktivitet för barn och unga - en barnläkares perspektiv Vad, hur och varför påverka? Kan FaR vara ett verktyg?

Fysisk aktivitet för barn och unga - en barnläkares perspektiv Vad, hur och varför påverka? Kan FaR vara ett verktyg? Fysisk aktivitet för barn och unga - en barnläkares perspektiv Vad, hur och varför påverka? Kan FaR vara ett verktyg? ulrika.berg@karolinska.se Barnläkare, med dr, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Meny Hälsoeffekter

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept. Människans utveckling Är det möjligt...? Det vet väl alla att det är nyttigt att röra på sig.!??

FaR - Fysisk aktivitet på recept. Människans utveckling Är det möjligt...? Det vet väl alla att det är nyttigt att röra på sig.!?? Prevnut 15 maj 2009 FaR - Fysisk aktivitet på recept FaR - Fysisk aktivitet på recept Ing-Mari Dohrn MSc, leg sjukgymnast vetenskaplig bakgrund rekommendationer praktisk tillämpning Människans utveckling

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer på fysisk aktivitet till

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer på fysisk aktivitet till Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland Sammanställning av ordinationer på fysisk aktivitet till Friskvården i Värmland under 2016 All legitimerad personal verksam inom hälso- och sjukvården i Värmland

Läs mer

Fysisk aktivitet til personer med Reumatoid Artrit Hvordan og hvor meget?

Fysisk aktivitet til personer med Reumatoid Artrit Hvordan og hvor meget? Fysisk aktivitet til personer med Reumatoid Artrit Hvordan og hvor meget? Leg. Fysioterapeut, Med Dr Sektionen för Fysioterapi Karolinska Institutet Sverige Reumatiska sjukdomar Inflammatoriska ledsjukdomar

Läs mer

Icke farmakologisk behandling av hypertoni - Ett praktiskt exempel

Icke farmakologisk behandling av hypertoni - Ett praktiskt exempel Icke farmakologisk behandling av hypertoni - Ett praktiskt exempel Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Orsaker

Läs mer

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Träning som en del av vardagen Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset 25 min senare Rekommendationer finns om träning/fysisk aktivitet för personer med MS Rekommendationer

Läs mer

ZHelhet. Program. entaio m. Motion Motivation Möten Mat

ZHelhet. Program. entaio m. Motion Motivation Möten Mat ZHelhet entaio m 4e Motion Motivation Möten Mat Program Turkiet / Side 8 oktober 2011 Vår idé om helhetstänk / Zentaio: ZHelhet entaio m 4e Motion Motivation Möten Mat Alla gör vi vår egen resa, ensam

Läs mer

Fysisk aktivitet/far som behandling för vuxna Steg 1

Fysisk aktivitet/far som behandling för vuxna Steg 1 Fysisk aktivitet/far som behandling för vuxna Steg 1 Vad ska vi prata om idag? Fysisk aktivitet och hälsa Fysisk aktivitet och FaR som behandling FaR-processen Rutiner och material kring FaR som behandlingsmetod

Läs mer

www.halsolots.se Samtliga lokaler i programmet är tillgängliga för dig som använder rullstol. Samtliga föreläsningar i programmet teckenspråkstolkas.

www.halsolots.se Samtliga lokaler i programmet är tillgängliga för dig som använder rullstol. Samtliga föreläsningar i programmet teckenspråkstolkas. VÅREN 2016 OM HÄLSOLOTS Hälsolots ger dig som är 18 år och uppåt inspiration, motivation och redskap att leva hälsosamt. Aktiviteter och arrangemang ordnas i samarbete med olika verksamheter i stadsdelarna

Läs mer

Så kan du arbeta för att främja fysisk aktivitet. Från FYSS till patientcentrerat samtal

Så kan du arbeta för att främja fysisk aktivitet. Från FYSS till patientcentrerat samtal Så kan du arbeta för att främja fysisk aktivitet Från FYSS till patientcentrerat samtal Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2011 Förhöjd sjukdomsrisk? Från FYSS till patientcentrerat samtal Kräver kunskap

Läs mer

Förbättringsområde: Att få hypertonipatienter med högt BMI att gå ned i vikt.

Förbättringsområde: Att få hypertonipatienter med högt BMI att gå ned i vikt. Datum: 06-0-6 Ansvariga: Majja Hörnmark, enhetschef Anna Holm, Distriktssköterska Verksamhet: Bankeryds Vårdcentral Förbättringsområde: Att få hypertonipatienter med högt BMI att gå ned i vikt. Bakgrund

Läs mer

FaR Fysisk aktivitet på Recept. FaR Fysisk aktivitet på Recept

FaR Fysisk aktivitet på Recept. FaR Fysisk aktivitet på Recept FaR Fysisk aktivitet på Recept FaR Fysisk aktivitet på Recept LAHOLM HYLTE AKTIVITETSKATALOG AKTIVITETSKATALOG VÅRTERMINEN 2016 VÅRTERMINEN 2016 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Aktivitetskatalogen är

Läs mer

MOTION och DIABETES. Översättning och faktagranskning, Camilla Franks

MOTION och DIABETES. Översättning och faktagranskning, Camilla Franks MOTION och DIABETES Översättning och faktagranskning, Camilla Franks MOTION OCH DIABETES Motion och diabetes I den här broschyren hittar du information om varför det är så viktigt att motionera för dig

Läs mer

Planera din konditionsträning

Planera din konditionsträning Planera din konditionsträning Idrott och hälsa 1 Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter

Läs mer

www.halsolots.se Samtliga lokaler i programmet är tillgängliga för dig som använder rullstol. Samtliga föreläsningar i programmet teckenspråkstolkas.

www.halsolots.se Samtliga lokaler i programmet är tillgängliga för dig som använder rullstol. Samtliga föreläsningar i programmet teckenspråkstolkas. HÖSTEN 2015 OM HÄLSOLOTS Hälsolots ger dig inspiration, motivation och redskap att leva hälsosamt. Aktiviteter och arrangemang ordnas i samarbete med olika verksamheter i stadsdelarna Centrum och Majorna-Linné.

Läs mer

Rapport 2011-06-01: Att skapa ett underlag för hur sjukgymnaster kan arbeta med FYSS/ FaR. Länsövergripande för Samrehab och HRK.

Rapport 2011-06-01: Att skapa ett underlag för hur sjukgymnaster kan arbeta med FYSS/ FaR. Länsövergripande för Samrehab och HRK. 1 2011-10-01 Rapport 2011-06-01: Att skapa ett underlag för hur sjukgymnaster kan arbeta med FYSS/ FaR. Länsövergripande för Samrehab och HRK. Arbetsgrupp: Fanny Ek sjukgymnast, Västervik. Johnny Wiksten

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Fysisk aktivitet för barn och unga -nya nationella rekommendationer

Fysisk aktivitet för barn och unga -nya nationella rekommendationer Fysisk aktivitet för barn och unga -nya nationella rekommendationer Varför fysisk aktivitet? Vad? Hur mycket? ulrika.berg@karolinska.se Barnläkare, med dr, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Meny Hälsoeffekter

Läs mer

Kan motion orsaka hälsa?

Kan motion orsaka hälsa? Fysisk aktivitet skapar frisk personal Kan motion orsaka hälsa? Pia Hancke Leg. Sjukgymnast / ergonom Hälsoforum Växjö Var 4:e 5 % 1/4 > 45 1 20 % 30 % < 1/3, 1/3 800 000 100 117? 16.000.000.000 Var

Läs mer

fysisk aktivitet på recept för barn och ungdomar

fysisk aktivitet på recept för barn och ungdomar fysisk aktivitet på recept för barn och ungdomar Motorik och rörelse Hur skapar vi fysisk självkänsla? Anna Orwallius, leg Fysioterapeut Stina Törner, Leg. Fysioterapeut, Specialist Pediatrik Hur ser barns

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Gunilla Sigurdsdotter och Stefan Lundqvist Olika professioner en framgångsfaktor Verksamhetsutvecklare/ beteendevetare Sjukgymnaster

Läs mer

Unik, avdragsgill friskvård. dna-test för vikthantering

Unik, avdragsgill friskvård. dna-test för vikthantering Unik, avdragsgill friskvård dna-test för vikthantering Våra unika DNA-analyser ger svar om varje individs unika genetiska förutsättningar för ett ökat välmående och minskat antal sjukdagar. Vikthantering.se

Läs mer

Fall och fallolyckor - risker och hur man kan förebygga

Fall och fallolyckor - risker och hur man kan förebygga Fall och fallolyckor - risker och hur man kan förebygga Lena Zidén, leg fysioterapeut, fil dr Fysioterapi SU/Mölndal, Göteborgs Universitet, Göteborgs Stad Våra kroppar är gjorda för rörelse Första steget

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis..

Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis.. Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis.. Varför kan det vara bra att planera sin träning? Diskutera med bänkkompisen Den bästa träningen är den som blir av Så välj en aktivitet/aktiviteter

Läs mer

Matti Leijon YFA. Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet

Matti Leijon YFA. Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet Matti Leijon YFA Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet Del 1 Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan! Det finns god evidens i den vetenskapliga litteraturen om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa

Läs mer

Södra Älvsborgs Sjukhus. Ellinor Kallin FaR-samordnare, Leg Sjukgymnast SÄS

Södra Älvsborgs Sjukhus. Ellinor Kallin FaR-samordnare, Leg Sjukgymnast SÄS Ellinor Kallin FaR-samordnare, Leg Sjukgymnast SÄS Vad är FaR och vad är FYSS? Metod att förskriva/ ordinera fysisk aktivitet Kunskapsbank Historik FaR Remiss till Motion Sollentuna 1987 Sätt Sverige i

Läs mer