Diagnos Träningsform Aktivitetsförslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diagnos Träningsform Aktivitetsförslag"

Transkript

1 Lathund - rekommendationer för fysisk aktivitet. Denna sammanställning har gjorts med hjälp av FYSS 2008 och presenteras i alfabetisk ordning. För mer information komplettera med FYSS Lathunden är sammanställd av leg. sjukgymnast/far-samordnare Malin Hansson, Primärvården nordöstra Skåne och leg. sjukgymnast/far-samordnare Karin Haug, Centralsjukhuset Kristianstad Diagnos Träningsform Aktivitetsförslag Alkoholberoende/ missbruk/ FYSS 2008 sidan 204 beroende på patientens kardiovaskulära, pulmonella och neurologiska status. Artros FYSS 2008 sidan 214 Vid generaliserad artros eller fibromyalgi. Astma FYSS 2008 sidan 226 Hård träning vid pågående försämring av sjukdomen. Barn och unga FYSS 2008 sidan 152 Benartärsjukdom FYSS 2008 sidan 236 Cancer FYSS 2008 sidan 242 Under pågående behandling diskutera med ansvarig läkare. Cystisk fibros FYSS 2008 sidan 256 Demens FYSS 2008 sidan 272 Depression FYSS 2008 sidan 281 underviktiga pat med diagnostiserad ätstörning. Abstinensbehandling: Lågintensiv konditionsträning 15 min 4 ggr/v. Styrketräning 20 min 3 ggr/v. Efterföljande behandling: Högintensiv konditionsträning 30 min 3-5 ggr/v. Styrketräning 30 min 2-4 ggr/v. Bollspel 40 min 2-4 ggr/v. Kondition: Måttlig intensitet 30 min 3 ggr/v (ev. 3*10 min). Styrka: 8-10 övningar 3 ggr/v reps, 1-3 set min. Träningsperiod minst 6-8 veckor. Kondition: Lågintensiv: 30 min 5 ggr/v. Högintensiv: min 3 ggr/v. Effekt efter 6-10 v. Styrka: 8-10 övningar 2 ggr/v reps, 2-3 set. Träningsperiod minst 8-10 veckor. Se FYSS 2008 Kondition: Intermittent gångträning min 3 ggr/v. Tillräcklig intensitet för att framkalla claudicatio. Träningsperiod minst 6 månader. Kondition: måttlig till hög intensitet min/dag. Undvik tung belastning. Individanpassat, se FYSS 2008 Individanpassat, se FYSS 2008 Kondition: måttlig till hög intensitet min 2-3 ggr/v. 1-3 set, 2-3 ggr/v min. Gång, cykling, löpning, bollspel, Stavgång, motionssimning, vattengympa, cykling, dans, Även gång och löpning vid lättare artros. Motionsimning, bollspel, cykling, gång, gympa, vattengympa, Intervallträning rekommenderas. Viktigt med premedicinering vid behov och lång uppvärmning. Rask gång, stavgång. Aktiviteter som involverar stora muskelgrupper exempelvis gång, cykling, simning, bassängträning. Jogging, gång, stavgång,

2 Diabetes mellitus - typ 1- diabetes FYSS 2008 sidan 292 hyperglykemi och/eller ketos. Diabetes mellitus typ 2 diabetes FYSS 2008 sidan 301 försiktighet vid samtidig hjärtsjukdom och/eller njursjukdom, perifer neuropati, proliferativ retinopati. Graviditet FYSS 2008 sidan 170 Kontraindikationer/försiktighet: se FYSS 2088 sidan 175. Hjärtrytmrubbningar FYSS 2008 sidan 312 ansträngningsprovocerade kammararytmier, förmaksarytmier med hög frekvens, nydebuterad och ej utredd arytmi. Hjärtsvikt FYSS 2008 sidan 325 okompenserad hjärtsvikt, obstruktiv hypertrof kardiomyopati, signifikant klaffsjukdom, aktiv myokardit, blodtrycksfall, allvarlig arytmi eller grav ischemi under arbete. Hypertoni FYSS 2008 sidan 343 viloblodtryck >200mmHg systoliskt eller >115mmHg diastoliskt. Relativ kontraindikation: BT>180/105 Försiktighet med högintensiv träning. Infektioner, fysisk aktivitet och idrott FYSS 2008 sidan min 3-5 ggr/v min 3-5 ggr/v. Kondition: Måttlig intensitet min 3 ggr/v. Styrka: 7-8 övningar, 8-12 reps, 3 set, 3 ggr/v. Basaktivitet: >30 min/dag. Kondition: min 2-3 ggr/v. Viktigt med uppvärmning och nedvarvning! Styrka: 8-10 övningar, reps, 1 set, 2-3 ggr/v min. Muskulär uthållighetsträning: 2-3 ggr/v. Minst 15 reps/set min. Kondition: min 1 gång/v till flera ggr/dag. Perifer muskelträning: 2-7 ggr/v, ca 15 reps/set minuter. Kondition: Dynamisk uthållighetsträning låg till måttlig intensitet >30 min 5-7 ggr/v. Styrka: många reps med lågt motstånd. Se FYSS gympa, dans, joggning, motionssimning, styrketräning, bollsporter. gympa, dans, jogging, motionssimning, styrketräning, bollsporter. Snabb gång, stavgång, cykling, gympa, vattengympa, dans, Rask gång, jogging, cykling, gympa, dans. Intervallträning rekommenderas. Styrketräning och muskulär uthållighetsträning. Gång, gympa, cirkelträning, perifer muskelträning. motionssimning, gympa, bordtennis, badminton, tennis, styrketräning med lågt motstånd.

3 Klimakteriet FYSS 2008 sidan 179 Kranskärlssjukdom FYSS 2008 sidan 359 instabil kärlkramp och/eller nytillkomna symptom som är gravt invalidiserade, allvarlig hjärtrytmstörning, otillräckligt reglerad hypertoni och pågående infektion. Kronsikt obstruktiv lungsjukdom (KOL) FYSS 2008 sidan 376 Hård träning vid pågående försämring av sjukdomen. Lipider FYSS 2008 sidan 388 Mag-/tarmkanalens sjukdomar FYSS 2008 sidan 396 magsår, inflammatoriska tarmsjukdomar och reflux kan försämras av träning. Metabola syndromet FYSS 2008 sidan 407 Individuell riskbedömning. Akuta symptom från hjärta/cirkulation, hypo- eller hyperglykemi, kraftigt förhöjd blodtryck Multipel skleros FYSS 2008 sidan 424 Träning till total utmattning, Uttalad värmeintolerans, aktivt skov, vid infektion eller vid kortisonbehandling. Basaktivitet: Måttlig intensitet >30 min/dag. minst 30 min >3 ggr/v. 3 set, 2-3 ggr/v. Basaktivitet: Måttlig intensitet >30 min/dag. Kondition: min 3-5 ggr/v. Styrka: 8-10 övningar, reps, 1-3 set, 2-3 ggr/v. Kondition: lågintensiv 30 min 2-5 ggr/v. Högintensiv 30 min 2-3 ggr/v. Styrka: Dynamisk styrketräning 8-10 övningar, 8-12 reps, 2-3 set, 2 ggr/v. Träningsperiod minst 8-10 veckor. Kondition: Måttlig till hög intensitet min/dag. Kondition: Låg till måttlig intensitet >30 min 3-4 ggr/v. Minska stillasittande tid. Daglig måttligt ansträngande fysisk aktivitet minst 30 minuter. Kondition: måttlig intensitet >30 min 2-3 ggr/v. Styrka: lätt intensitet 2-3 ggr/v. Kondition och styrka: Individanpassat efter behov, gärna intervallträning. Rask gång, stavgång, dans, gympa, cykling, joggning, styrketräning, motionssimning, vattengympa. Rask gång, jogging, cykling, gympa, dans, gympa, dans, gympa, dans. Styrketräning har ingen dokumenterad positiv effekt. Jogging alternativt rask gång. Individanpassade aktiviteter. motionssimning, jogging, Gång, gympa, cykling, vattengympa helst i svala lokaler.

4 Njursjukdom (kronisk) samt njurtransplantation FYSS 2008 sidan 441 akut infektion, okontrollerad hypertoni, instabil angina, svåra hjärtarytmier, okontrollerad diabetes mellitus, hyperkalemi. Obesitas FYSS 2008 sidan 454 Besvär från viktbärande leder Osteoporos FYSS 2008 sidan 471 Fallrisk med ökad risk för frakturer Parkinsons sjukdom FYSS 2008 sidan 484 Fallrisk Resttillstånd efter polio FYSS 2008 sidan 491 Reumatoid artrit FYSS 2008 sidan 504 Engagemang av inre organ Kortisonbehandling Uttalad osteoporos Destruktion av stora leder Ledplastik Ryggbesvär (långvariga) FYSS 2008 sidan 515 tumör-, metastas-, eller frakturorsakade ryggbesvär och där ryggradens stabilitet är hotad redan vid normal belastning. Spinal stenos Dickbråck Spondylolistesis 1-2 set, 2-3 ggr/v. Muskulär uthållighetsträning: Max antal reps med 50 % av 1 RM Kondition: Måttlig intensitet, 60 min 3 ggr/v. Minska stillasittande Öka smygmotion Basaktivitet: Rask gång 10 min flera ggr/dag. Kondition: min 2-3 ggr/v. Svenska Osteoporossällskapet rekommenderar 30 min snabb promenad 5 ggr/v. Kondition: 45 min 2-3 ggr/v. Styrka: 8-10 övningar 2-3 ggr/v. Daglig fysisk aktivitet. Individuellt anpassad konditionsoch uthållighetsträning. Individanpassad styrke-, uthållighet- och konditionsträning med avseende på symptombild. Se FYSS s. 498 Individanpassad träning med avseende på symptom. Försiktig start. Kondition: min 3ggr/v måttlig intensitet. Styrka: 2-3 ggr/v måttlig intensitet Uthållighet: 2-3 ggr/vecka lätt intensitet. Individanpassad träning. Uppmuntra till så normal fysisk aktivitet som möjligt. Gradvis ökning av konditions- och Styrketräning, gång, cykling, Cykling, motionssimning, vattengympa, gång/stavgång. Viktbärande aktiviteter såsom snabb promenad, trappgång, stavgång, jogging, dans, gympa, boll-/racketsporter, Gång, trappmaskin. (Cykling ej optimalt pga kyfosering av ryggen). Vattengympa, lättgympa, stavgång, cykling, Cykling, gång, stavgång, vattengympa, lätt motionsgymnastik, dans, Gång, jogging, simning, cykling,

5 Ryggmärgsskada FYSS 2008 sidan 529 Schizofreni FYSS 2008 sidan 542 Smärta FYSS 2008 sidan 552 högintensiv träning initialt vid fibromyalgi, akut smärta. Stress FYSS 2008 sidan 571 Stroke/slaganfall FYSS 2008 sidan 580 Yrsel och balansrubbningar FYSS 2008 sidan 592 Fallrisk Ångest FYSS 2008 sidan 603 Äldre FYSS 2008 sidan 194 Nyligen genomgången hjärtinfarkt, instabil angina, okontrollerad arytmi, akut hjärtsvikt. Kardiomyopatier Hjärtklaffsjukdomar okontrollerade metabola sjukdomar. Individanpassad träning beroende på skadans omfattning. Se FYSS Fysisk aktivitet med måttlig intensitet minst 30 minuter varje dag. Vid övervikt 60 minuter. Långsamt stegrande aktivitet till en början lågintensiv. Regelbunden och kontinuerlig konditions- och uthållighetsträning minst 10 min/gång måttlig intensitet. Kondition: måttlig intensitet >30 min 2-3 ggr/v. Öka långsamt och gradvis. Individanpassad träning av kondition, styrka, muskulär uthållighet, balans, koordination och ledrörlighet. Se FYSS 2008 sidan 586. Individanpassad träning. Se FYSS 2008 sidan 597. Kondition: måttlig intensitet (pratvänligt tempo) 30 min 3 ggr/v. Styrka: 30 min 3 ggr/v. Kondition: Minst 20 min minst 2-3 ggr/v. Individanpassad intensitet - i första hand låg till måttlig. Styrka: 8-10 övningar 1-2 ggr/v reps, 1-3 set. Balans och rörlighetsträning Individanpassade aktiviteter/friluftsliv Gång, jogging, cykling, motionssimning. Viktigt att hitta en aktivitet som upplevs som positiv. gympa, dans, Gång, stavgång, trappgång, dans, cykling, vattengympa, styrketräning, gympa, rullstolskörning, trädgårdsarbete/hushållsarbete Rask gång, jogging, Ingen skillnad mellan olika former av fysisk aktivitet med avseende på det psykologiska nyttovärdet, träningen bör läggas upp efter lust och intresse! Rask gång, stavgång, dans, gympa, simning, jogging, cykling,

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Värmland Folkhälsa & Samhällsmedicin Uppdrag dels att stärka och utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i landstinget dels att tillsammans med andra aktörer i Värmland

Läs mer

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté 1 2 INNEHÅLL Förord 5 Medlemmar i Dalarnas Läkemedelskommitté 6 Motiverande Samtal

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN Bevisen för riskerna med fysisk

Läs mer

23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes

23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes 23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes Författare Claes-Göran Östenson, professor, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Kåre Birkeland, professor,

Läs mer

Fysisk aktivitet vid MS. MS-mottagningen Sjukgymnastiken

Fysisk aktivitet vid MS. MS-mottagningen Sjukgymnastiken Fysisk aktivitet vid MS MS-mottagningen Sjukgymnastiken Vikten av fysisk aktivitet Det är lika viktigt för personer med multipel skleros (MS), som för den friska befolkningen, att bibehålla muskelaktivitet,

Läs mer

Motion för medelålders och äldre, hur påverkas hälsan?

Motion för medelålders och äldre, hur påverkas hälsan? Motion för medelålders och äldre, hur påverkas hälsan? Hållfasthet i rörelseapparaten då behövs daglig fysisk aktivitet och regelbunden träning varje vecka! Hur kan vi enkelt testa vår kondition och muskelstyrka?

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance

Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance Martin Gavgani Kyrktorgets vårdcentral, Partille Handledare : professor, distriktsläkare Robert Eggertsen Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 Metod

Läs mer

14. Äldre. Författare. Sammanfattning

14. Äldre. Författare. Sammanfattning 14. Äldre Författare Jan Lexell, professor, överläkare, Rehabcentrum Lund-Orup, Universitetssjukhuset i Lund, Avdelningen för Rehabiliteringsmedicin, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Läs mer

Motionen. Livsstilsförändring. av Åsa Cider och Karin Kjellgren. sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.

Motionen. Livsstilsförändring. av Åsa Cider och Karin Kjellgren. sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis. SE.GLA.08.11.11 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Motionen av Åsa Cider och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se Livsstilsförändring

Läs mer

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer.

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer. Träning & graviditet All form av aktivitet under och efter din graviditet kommer att hjälpa dig att komma tillbaka till din tidigare form. Det viktigaste är att du hittar någon träningsform som du tycker

Läs mer

24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes

24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes 24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes Författare Claes-Göran Östenson, professor, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholm Kåre Birkeland,

Läs mer

Men Hallå. Vi vill inte hem redan. Lugn! Vi ska bara kolla!

Men Hallå. Vi vill inte hem redan. Lugn! Vi ska bara kolla! Men Hallå. Vi vill inte hem redan. Lugn! Vi ska bara kolla! En till som Kollar!! Å Vad Kollar vi på här Då! Stor Spänning! Kanske störst i Kommunhuset. Hammarby kunde åka hem och Fira! Sammanfattning Typ

Läs mer

28. Kranskärlssjukdom

28. Kranskärlssjukdom 28. Kranskärlssjukdom Författare Agneta Ståhle, docent, lektor, specialistsjukgymnast hjärt-kärlsjukdomar, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för sjukgymnastik, Karolinska

Läs mer

Hjärtsjukvård - Akuta koronara syndrom

Hjärtsjukvård - Akuta koronara syndrom Hjärtsjukvård - Akuta koronara syndrom Lokalt vårdprogram för personal i hälso- och sjukvården inom vårdsamverkan ReKo sjuhärads område Sidan av Innehållsförteckning Kontaktuppgifter för vårdprogrammet...

Läs mer

Preliminära data från patienter med utmattningssyndrom (UMS)

Preliminära data från patienter med utmattningssyndrom (UMS) Preliminära data från patienter med utmattningssyndrom (UMS) 10 09 21 Kristina Glise Överläkare Enhetschef behandling Institutet för stressmedicin Göteborg Institutet för Stressmedicin i Göteborg 2003

Läs mer

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID 1. Inledning 3 2. Idrottsrörelsens roll i FaR 4 3. Hälso- och sjukvårdens roll i FaR 5 4. Målgrupp

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt 2005-02-11 Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt Sahlgrenska Universitetssjukhuset Medicin och Kardiologi Vårdprogrammet om hjärtsvikt har utarbetats på uppdrag av specialitetsgrupperna i Medicin och Kardiologi

Läs mer

Alternativ till läkemedelsbehandling vid smärta. Siri Jareborg, leg sjukgymnast, MSc Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset

Alternativ till läkemedelsbehandling vid smärta. Siri Jareborg, leg sjukgymnast, MSc Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset Alternativ till läkemedelsbehandling vid smärta Siri Jareborg, leg sjukgymnast, MSc Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset Fysisk aktivitet Hållning Styrka rörelseomfång Lokal kyla Cirkulation Lägesändringar

Läs mer

Sjukgymnastik. Metodbok MS Sjukgymnastik

Sjukgymnastik. Metodbok MS Sjukgymnastik Sjukgymnastik 1. Inledning 2. Patientinformation och träningsrekommendationer 3. Fatigue vid MS 4. Behandling vid specifika symtom 5. Speciella behandlingsformer. 1. INLEDNING Huruvida träning är lämpligt

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

1 Förord... 4. 2 Sammanfattning... 5. 3 Bakgrund... 6

1 Förord... 4. 2 Sammanfattning... 5. 3 Bakgrund... 6 Innehållsförteckning 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Bakgrund... 6 3.1 Varför är det viktigt att främja goda levnadsvanor i hälso- och sjukvården?... 6 3.2 Lagar, riktlinjer och regionala styrdokument...

Läs mer

Motion efter 80 nyttigt eller skadligt?

Motion efter 80 nyttigt eller skadligt? Motion efter 80 nyttigt eller skadligt? Nina Lindelöf Fil. dr, sjukgymnast Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik Jag är en sjukgymnast som har disputerat, och min avhandling handlar om

Läs mer

S K A D E H A N SKADE D B O HAND K E N BOKEN

S K A D E H A N SKADE D B O HAND K E N BOKEN SKADE HAND BOKEN Inledning Stansa fram till s. 5 Nacke / Axel Stansa fram till s. 19 Armbåge / Hand Stansa fram till s. 23 Rygg Stansa fram till s. 29 Ljumske / Höft / Lår Stansa fram till s. 35 Knä Stansa

Läs mer

SKADEHANDBOKEN. En guide vid skada

SKADEHANDBOKEN. En guide vid skada SKADEHANDBOKEN En guide vid skada 1 Författare Bild Layout/produktion Tryck Annica Näsmark Leg. Sjukgymnast Capio Artro Clinic, Stockholm Otto Bock Scandinavia AB Fotografica HB Anna-Lena Ahlström Per

Läs mer

kärlsjukdom Levnadsvanor.

kärlsjukdom Levnadsvanor. Kapitel Primärprevention av hjärtoch kärlsjukdom Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Detta avsnitt handlar om förebyggande av framförallt aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom t.ex.

Läs mer

FYSISK AKTIVITET OCH TRÄNING VID NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR

FYSISK AKTIVITET OCH TRÄNING VID NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR FYSISK AKTIVITET OCH TRÄNING VID NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR Gunnar Grimby Rehabiliteringsmedicin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet Olika former

Läs mer

Kvinnors hjärtan. En skrift om hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor

Kvinnors hjärtan. En skrift om hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor Kvinnors hjärtan En skrift om hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag arbetar vi för att besegra hjärt- och lungsjukdom. Vi samlar in och fördelar

Läs mer

Aktivitetskatalog för Hisingen

Aktivitetskatalog för Hisingen Aktivitetskatalog för Hisingen VÅREN 2015 Sammanställd av FaR på Hisingen- Ditt fysiotek INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Aktivitetskatalog för Hisingen Inledning....5 Så här kan du använda receptet....6

Läs mer