Göteborg centrum/väster HSN 5 primärvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg centrum/väster HSN 5 primärvård"

Transkript

1 FaR manual Göteborg centrum/väster HSN 5 primärvård

2 Innehållsförteckning: FaR som behandlingsmetod 3 Vem skall ha FaR? 4 Ta en aktivitetsanamnes 4 Ta utgångsvärden 5 Dosera individuellt 6 Välj fysisk aktivitet 8 Skriv recept! 10 Boka tid för uppföljning 11 Journalföring 11 Patienter som behöver extra stöd 11 Kontaktuppgifter 13 Material 14 Litteraturtips 15 Medicinskt ansvarig för FaR är läkemedelskommittens terapigrupp för fysisk aktivitet. Manualen är framtagen utifrån de Medicinska riktlinjerna för fysisk aktivitet se Text: FaR teamet HSN 5 Illustrationer: FaR teamet HSN 5, Lasse Grehn, Bo Jönsson Foto: Ragna Hellberg, Johan Wingborg Ansvarig utgivare: FaR teamet HSN 5 2

3 FaR som behandlingsmetod FaR är en av hälso och sjukvårdens behandlingsmetoder för att möta den livsstilsrelaterade ohälsan. Fysisk aktivitet kan användas både i hälsofrämjande och förebyggande syfte samt som en behandlingsmetod vid ett flertal sjukdomstillstånd. FaR fungerar som ett alternativ eller komplement till läkemedel. Målet är att uppnå hälsovinster för patienten, att minska läkemedelskonsumtion samt läkemedels och sjukvårdskostnader. Prevalensen för sjukdom och förtida död hos individer som är fysiskt inaktiva är högre än för individer med många andra riskfaktorer, exempelvis rökning, övervikt och höga blodfetter. Sedan hösten 2004 har FaR teamet Göteborg centrum/väster arbetat på uppdrag av HSN 5 med att etablera Fysisk aktivitet på Recept (FaR ) som en behandlingsmetod inom hälsooch sjukvården. Arbetsmodellen i Göteborg centrum/väster bygger på att all legitimerad personal förskriver FaR och i samband med detta ger ett kortare eller längre vägledande/motiverande samtal. Patienten väljer fysisk aktivitet i samråd med FaR förskrivaren. Efter ca 3 månader görs en uppföljning. Då bedöms om patienten behöver ett förnyat FaR med annan eller samma dosering och eventuellt ett nytt individuellt samtal för att stödja motivations och förändringsprocessen. FaR samordnaren är motorn i FaR arbetet på varje enhet. 3

4 Vem skall ha FaR? Patienter som kan uppnå bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet. FaR används som komplement till eller ersättning för läkemedel, både i förebyggande och behandlande syfte. Läs mer i FYSS Nyttan av FaR som behandlingsmetod när det gäller att få fysiskt inaktiva patienter att höja sin aktivitetsnivå finns dokumenterad i ett flertal kliniska studier. Ökad fysisk aktivitetsnivå resulterar i positiva hälsoeffekter gällande bland annat övervikt, midjemått, hypertoni, hyperlipidemi, diabetes typ 2, hjärt kärlsjukdomar, osteoporos och KOL/astma. Det har även påvisats ett klart samband mellan ökad fysisk aktivitet och reduktion av depression. Ta en aktivitetsanamnes Utforska patientens nuvarande fysiska aktivitetsnivå genom att ställa öppna frågor, spegla och sammanfatta svaren (MI metoden se sida 11). Resonera kring vad ökad fysisk aktivitet kan innebära och försök få patienten att själv formulera sina tankar och idéer kring sin levnadsvaneförändring. Vad gör du redan? Hur ofta? Hur länge? Hur hårt? Vad skulle du kunna börja med/göra mer av? Använd dig gärna av de framtagna skalorna och MI lathunden i samtalet Förstärk patientens tidigare intresse för någon fysisk aktivitet Hur fysiskt aktiv har du varit tidigare? Med vad? När var det..? 4

5 Ta utgångsvärden Ta aktuella prover, tester och mätningar på patienten för att få utgångsvärden, exempelvis midjemått, BMI, blodvärden, spirometri. Beräkna patientens fysiska aktivitetsnivå genom att ställa följande frågor: 1. Hur många dagar under den senaste veckan ägnade du dig åt minst 30 minuter sammanlagd tid (minst 10 minuter åt gången) av fysisk aktivitet som fick dig att bli lätt andfådd och gav något förhöjd puls, motsvarande en rask promenad? 2. Hur många dagar under den senaste veckan ägnade du dig åt någon form av ansträngande fysisk aktivitet/träning, i minst 20 minuter, som fick dig att bli rejält andfådd och gav dig förhöjd puls, motsvarande jogging? Räkna fram aktivitetspoäng: antal dagar på fråga ett x 1 + antal dagar på fråga två x 1,7. 5 poäng eller mer motsvarar folkhälsorekommendationen och räknas som en regelbunden nivå. De som hamnar under 5 poäng bör öka sin fysiska aktivitet i förebyggande syfte. Lathund Kombinationer under 5 Fråga 1 + Fråga 2 Antal poäng Fråga 1 + Fråga 2 Antal poäng 0+1 = 1,7 2+0 = = 3,4 2+1 = 3,7 1+0 = = = 2,7 3+1 = 4,7 1+2 = 4,4 4+0 = 4 Aktivitetsfrågor och Resultatnyckel kan beställas som laminerad A4 från FaR teamet 5

6 Dosera individuellt Följ rekommendation i FYSS och REKlistan, och dosera utifrån patientens funktionsförmåga. De angivna doserna av fysisk aktivitet i FYSS och REKlistan ska ses som behandlande doser, vilket för den inaktive patienten kan ta tid att uppnå. Alla patienter bör utöver specifik ordination vara fysiskt aktiva i vardagen och minska sitt stillasittande. Ny forskning visar att stillasittande är, oberoende av övrig fysisk aktivitet, kopplad till ökad risk för sjukdom och förtida död. Stillasittande och fysisk inaktivitet bör ses som två skilda beteenden och bör båda tas upp i det motiverande samtalet vid förskrivningen av FaR. Folkhälsorekommendation: Måttligt ansträngande fysisk aktivitet i 30 min, 5 dagar/vecka eller Kraftig ansträngande fysisk aktivitet i 20 min, 3 dagar/vecka eller En kombination av dessa Den fysiska aktiviteten kan delas upp i omgångar om minst 10 min som sedan upprepas 2 3 gånger /dag Utöver detta bör man även utföra styrketräning 2 gånger i veckan Personer över 65 år bör även utföra muskeltöjningar av stora muskelgrupper två gånger i veckan En frisk fysiskt inaktiv 80 åring kan i vissa muskelgrupper förlora mer än hälften av muskelmassan med stor påverkan på balans och koordination. Forskningen visar att många av de kroniska sjukdomar som drabbar äldre beror på fysisk inaktivitet. Styrketräning på äldre dagar kan på två månader återställa förlorad muskelstyrka orsakad av två decenniers inaktivitet!! 6

7 FYSS Är en handbok som sammanfattar i vilken utsträckning fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. Detta kombineras med råd om lämpliga motionsaktiviteter och innefattar även risker med fysisk aktivitet för olika patientgrupper. Finns i bokform, samt på FYSS innefattar: - Effekter av fysisk aktivitet samt råd om lämpliga motionsaktiviteter vid 33 olika sjukdomstillstånd - Allmänna effekter av fysisk aktivitet - Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet - Främja fysisk aktivitet - Att bli fysiskt aktiv - Motiverande samtal om fysisk aktivitet - Bedöma och styra fysisk aktivitet - Olika typer av fysisk aktivitet och träning - Hälsoaspekter på styrketräning - Infektioner och idrott - Idrott och plötslig död - Barn och unga - Graviditet - Klimakteriet - Äldre REKlistan Är en lista över rekommenderade läkemedel och terapiråd framtagna av Läkemedelskommittén i VGR. I REKlistan finns ett avsnitt om fysisk aktivitet och hälsoeffekter samt kortfattade rekommendationer för fysisk aktivitet vid de flesta diagnosavsnitten. Medicinska riktlinjer fysisk inaktivitet utges årligen Patient FYSS Ordination motion vägen till en bättre hälsa En populärvetenskaplig version av FYSS. Boken ges ut i samarbete mellan Apoteket AB och Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). Kan köpas på Apotek och via Internet Informationsblad om lämplig träning vid följande diagnoser finns att hitta på Artros Astma Benartärsjukdom Depression Diabetes typ 2 Graviditet Hypertoni Höga blodfetter KOL Kranskärlssjukdom Ledgångsreumatism Smärta Stress Stroke Yrsel och balansrubbning Äldre Övervikt och fetma 7

8 Välj fysisk aktivitet Lyft fram nyttan av vardagsaktiviteter; promenera, ta trappan, lek aktivt med barnen, cykla, hushållsarbeta, gå av en hållplats tidigare och promenera sista biten. Uppmuntra till att minska stillasittandet. Låt patientens intresse styra val av aktivitet. Välj gärna två aktiviteter, med fördel promenad som basaktivitet. Bestäm i samråd: Frekvens, hur många gånger i veckan aktiviteten ska utföras Duration, hur länge den ska pågå Intensitet, hur ansträngande aktiviteten bör vara (lätt, måttlig, hög) Tid för uppföljning av FaR ordinationen Fysiska aktivitetsnivåer Beroende på vilken fysisk aktivitetsnivå patienten har kan de slussas till olika aktiviteter. I Aktivitetskatalogen finns förslag på aktiviteter som passar patienter på samtliga nivåer. 8

9 Aktivitetskatalogen Göteborg centrum och väster Katalogen ger förslag på anpassade aktiviteter med FaR sjukgymnaster samt aktiviteter med låg intensitetsnivå inom föreningsverksamhet, på motionsanläggning eller hos annan friskvårdsaktör. Aktivitetskatalogen är ett hjälpmedel för dig som förskriver FaR och som via motiverande samtal hjälper dina patienter att finna en fysisk aktivitet som passar just dem. Vissa aktiviteter subventioneras av arrangören om FaR uppvisas. En del aktiviteter är också kostnadsfria. Prisnivåer framgår i katalogen. Patienten betalar själv för vald aktivitet och deltar på eget ansvar. Katalogen uppdateras av FaR teamet varje halvår. Aktivitetskatalogen finns även på eller Du som förskrivare är välkommen att prova på alla aktiviteter (i mån av plats). Använd Prova på biljetterna. Tag gärna med dig någon arbetskamrat från din enhet. Det är lättare att rekommendera en aktivitet om man har en egen upplevelse av den. För lämpliga fysiska aktiviteter för FaR patienter i övriga Göteborg, se hänvisningar i aktivitetskatalogen. Borg RPE skalan Borg RPE skalan är ett instrument där patienten skattar sin egen känsla av ansträngning. Ett utmärkt komplement till fysikaliska mått (ex promenadhastighet) och andra fysiologiska mått (ex pulsfrekvens). Den subjektiva aspekten betonas men måtten korrelerar starkt med både arbetsintensitet och pulsfrekvens under ett aerobt arbete. Instruera patienten att under sin fysiska aktivitet uppnå en ansträngningsgrad som ligger mellan på Borg RPE skalan. I behandlande syfte bör patienten ligga på en ansträngningsnivå mellan

10 Skriv recept! En skriftlig ordination förstärker följsamheten jämfört med enbart ett muntligt råd. Skriv så det blir tydligt för patienten vad ni kommit fram till. Tänk salutogent t. ex. för humöret istället för vid depression Lämna recept, patientinformation om FaR, träningsdagbok och eventuellt diagnosblad. Informationsblad om FaR vid nedanstående diagnoser finns att hitta på Artros Astma Benartärsjukdom Depression Diabetes typ 2 Graviditet Hypertoni Höga blodfetter KOL Kranskärlssjukdom Ledgångsreumatism Smärta Stress Stroke Yrsel och balansrubbning Äldre Övervikt och fetma FaR teamet har även tagit fram en friskvårdsfolder Våra kroppar är gjorda för rörelse, lämplig för väntrum. Den finns på sju olika språk: svenska, engelska, arabiska, somaliska, SKB, persiska och sorani. 10

11 Boka tid för uppföljning Uppföljning ger god följsamhet av insatt behandling. Boka tid inom 3 till 6 månader, alternativt tätare uppföljning. Följ upp receptet och vid behov tag nya prover, gör nya mätningar/tester och ändra doseringen av fysisk aktivitet. Uppföljningsverktyg: Träningsdagboken, Borg RPE skala, Beredskapsskalor, eventuell beräkning av patientens fysiska aktivitetsnivå. Uppföljning kan ske genom besök, telefon eller brevkontakt (brevmall finns). Journalföring Följ din enhets rutiner. Fråga FaR samordnaren vid osäkerhet. Fyll i passande KVÅ indikator i journalen; UV 101 Förskrivet FaR UX 138 Motiverande samtal om fysisk aktivitet UV 010 Uppföljning av FaR Patienter som behöver extra stöd En del patienter som får FaR av sin vårdgivare är tillräckligt motiverade för att kunna klara av att ta tag i sin träning själva. Andra behöver mera stöd. De patienter som behöver extra stöd för att komma igång erbjuds möjlighet att boka tid för ett motiverande/vägledande samtal, exempelvis hos enhetens FaR samordnare. Patienten får då hjälp med motivation och med att finna en lämplig fysisk aktivitet. FaR teamet centrum/väster erbjuder aktiviteter ledda av FaR sjukgymnast; Sjukgymnast på motionsanläggning och FaR grupp Kom igång. Motiverande samtal (MI) Motiverande samtal är en patientorienterad empatisk samtalsmetod. Detta betyder att samtalsledaren lyssnar, försöker förstå patientens perspektiv och lägger vikt vid att patienten ska fundera över sina värderingar, finna sina egna svar och själv ta beslut om förändring. Manualen Motiverande samtal för att uppmuntra fysisk aktivitet finns att ladda ner på 11

12 FaR sjukgymnast på motionsanläggning På Ruddalens och Slottsskogsvallens gym/motionsanläggningar finns både FaR sjukgymnaster och träningsinstruktörer. Patienten/FaR motionären får ett motiverande samtal, möjlighet att prova på styrke och konditionsträning, individuell genomgång av träningsupplägg, utrustning och ett eget träningsprogram. FaR motionären får råd och stöd kring sin träning, samt får svar på frågor, till exempel om besvär/ont i samband med träningen. FaR sjukgymnasten återkopplar till förskrivaren vid önskemål. Patientblad finns att dela ut. FaR grupp Kom igång Gruppen leds av FaR sjukgymnaster och vänder sig till den som har fått ett FaR, vill påverka sin livsstil och behöver extra stöd i detta. Att träna tillsammans med andra ger oftast ökad motivation. Målet är att minska stillasittandet, öka den fysiska aktiviteten och allmänna hälsan, samt att öka medvetenheten om sambanden mellan fysisk aktivitet, kost och hälsa. Kursinnehåll: ett individuellt motiverande samtal teoripass om vad som händer i kroppen vid fysisk aktivitet, samband mellan kost och aktivitet prova på olika fysiska aktiviteter planering av fortsatt fysisk aktivitet Patientblad finns att dela ut. 12

13 Kontaktuppgifter Vid frågor kontakta i första hand din FaR samordnare på enheten: Du är även alltid välkommen att kontakta någon i FaR teamet: Gunilla Sigurdsdotter verksamhetsutvecklare tel: Stefan Lundqvist leg.sjukgymnast tel: Irja Burhöi teamsekreterare tel:

14 Material Recept kan köpas via art.nr Mer info om FYSS finns på Lathund för FaR finns i Läkemedelsrek.listan Mer info om FaR finns på Mer info om FaR finns på Informationsblad för FaR vid olika diagnoser finns på Material som kan beställas hos FaR teamet: FYSS Manual för FaR Göteborg centrum/väster HSN 5, primärvård Lathund för FaR Göteborg centrum/väster HSN 5, primärvård, laminerad Foldrar: Patientinformation Träningsdagbok Våra kroppar är gjorda för rörelse finns på svenska, engelska, arabiska, somaliska, SKB, persiska och sorani Beredskapsskalor i A4 eller fickformat, laminerad Borg RPE skala i A4 eller fickformat, laminerad Lathund för MI, laminerad Aktivitetskatalog Göteborg centrum/väster Patientblad om FaR grupp Kom igång Patientblad om FaR sjukgymnast på motionsanläggning Aktivitetsfrågor frågeformulär med lathund, laminerad Menyblad, MI val av aktiviteter, laminerad Vykort att bifoga vid brevkontakt kring FaR Vykort med information om BMI midjemått Brevmall för uppföljning 14

15 Litteraturtips FYSS Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling Statens Folkhälsoinstitut REKlistan Läkemedelskommittén, VG regionen Ordination motion Vägen till en bättre hälsa (f.d. FYSS för alla) Förlag: Brombergs i samarbete med Apoteket AB och Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd Ulla Svantesson, Åsa Cider, Ingibjörg Jonsdottir, Elisabeth Sterner Victorin och Carin Willén. Förlag : SISU Idrottsböcker Motiverande samtal MI Tom Barth och Christina Näsholm. Förlag: Studentlitteratur Metoder för att främja fysisk aktivitet SBU rapport nr 181:2006 Physical Activity on prescription Studies on physical activity level, adherence and cardiovascular risk factors doktorsavhandling Lena Kallings, 2008, Karolinska Institutet Activating people Physical activity in the general population and referral schemes among primary healthcare patient in a Swedish county doktorsavhandling Matti Leijon, 2009, Linköpings Universitet A 3 year lifestyle intervention in primary healthcare Effects on physical activity, cardiovascular risk factors, quality of life and cost effectiveness doktorsavhandling Margareta Eriksson, 2010, Umeå Universitet Motiverande samtal för att uppmuntra fysisk aktivitet manual 2009, Statens folkhälsoinstitut Motivation för motion hälsovägledning steg för steg Johan Faskunger The Toronto Charter for Physical Activity: A Global Call for Action Läkartidningen artiklar sök på FaR och fysisk aktivitet 15

16 Det är de fysiskt aktiva som lever längst och har bäst hälsa oavsett vilken sjukdomsgrupp vi tittar på Professor Steven N Blair

Manual FaR-METODEN. Personcentrerad. samtalsmetodik. Receptet: Uppföljning. FYSS 2015 och andra rekommendationer

Manual FaR-METODEN. Personcentrerad. samtalsmetodik. Receptet: Uppföljning. FYSS 2015 och andra rekommendationer Manual FaR-METODEN Personcentrerad samtalsmetodik Receptet: FaR/MIN PLAN Samverkan med aktivitets arrangörer/ egen aktivitet FYSS 05 och andra rekommendationer Utgåva april 05. Allt material kan laddas

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Medicinska, hälsoskäl

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Gunilla Sigurdsdotter och Stefan Lundqvist Olika professioner en framgångsfaktor Verksamhetsutvecklare/ beteendevetare Sjukgymnaster

Läs mer

Fyss & FaR Fysisk aktivitet på recept

Fyss & FaR Fysisk aktivitet på recept Fyss & FaR Fysisk aktivitet på recept Åse Blomqvist leg fysioterapeut FaR-teamet centrala och västra Göteborg FaR som behandlingsmetod Nationella riktlinjer 1. Tobak 2. Alkohol 3. Ohälsosamma matvanor

Läs mer

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Vad är fysisk aktivitet? All typ av kroppsrörelse som ger en energiomsättning fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast FaR-teamet HSN 5 Göteborg c/v All typ av

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept (FaR)

Fysisk aktivitet på Recept (FaR) VESTA Södra Programmet 2 Fysisk aktivitet på Recept (FaR) Hur används FaR av läkare i primärvården i Huddinge? Ingela Liljebjörn, ST-läkare Vårby Vårdcentral 2 Handledare: Bo-Christer Bertilson, leg läkare,

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Medicinska, hälsoskäl

Läs mer

FaR på Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. FaR -guiden. för Hisingen

FaR på Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. FaR -guiden. för Hisingen Till förskrivare av -guiden för Hisingen Till förskrivare av Bil. 1 FaR är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, Idrott & förening. Verksamheten vänder sig till alla från 7

Läs mer

3,2 miljoner. Ca 84 tusen. Otillräcklig fysisk aktivitet

3,2 miljoner. Ca 84 tusen. Otillräcklig fysisk aktivitet Otillräcklig fysisk aktivitet 3,2 miljoner Ca 84 tusen 1 Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens Folkhälsoinstitut, 2011 Nationella folkhälsoenkäten, Gävleborg 2010 Definition

Läs mer

Tingsryd i toppform med FYSS

Tingsryd i toppform med FYSS 1(11) NSV Tingsryd 2008-01-24 Tingsryd i toppform med FYSS Projektarbete Vårdcentralen Tingsryd Olle Björmsjö Birgitta Arvidsson Berith Andersson Kontaktperson Birgitta Arvidsson 0477/794880 Mailadress

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept. som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept. som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Let's Make our Day Harder Varför skall vi arbeta med fysisk aktivitet / FaR och andra levnadsvanor? Medicinska, hälsoskäl Välfärdsjukdomarna

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept FaR Verksamhetsberättelse 2010 HSN 5

Fysisk aktivitet på Recept FaR Verksamhetsberättelse 2010 HSN 5 Fysisk aktivitet på Recept FaR Verksamhetsberättelse 2010 HSN 5 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Uppföljning - Tilläggsuppdrag/överenskommelse folkhälsomedel 2010 4 Utbildning/fortbildning

Läs mer

Aktivitetskatalog. Hallstahammar och Surahammar. FaR - Fysisk aktivitet på recept

Aktivitetskatalog. Hallstahammar och Surahammar. FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Hallstahammar och Surahammar FaR - Fysisk aktivitet på recept Innehåll REKOMMENDATIONER OM FYSISK AKTIVITET FÖR VUXNA sid 2 DET ÄR INTE BARA DEN FYSISKA AKTIVITETEN SOM RÄKNAS sid 3 FYSISK

Läs mer

Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland. Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008

Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland. Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008 Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008 Folkhälsoplanerarnas geografiska områden Folkhälsoplanerare Peter Möllersvärd

Läs mer

unga! Vänd för för unga för vuxna FaR-manual Vänd för vuxna!

unga! Vänd för för unga för vuxna FaR-manual Vänd för vuxna! Vänd för unga! FaR-manual för vuxna FaR-manual för unga Vänd för vuxna! U-1 Vem skall ha FaR? FaR kan ges till patienter som kan uppnå bättre hälsa genom minskat stillasittande och ökad vardagsaktivitet,

Läs mer

Hur använder läkare sig av Fysisk aktivitet på Recept, FaR?

Hur använder läkare sig av Fysisk aktivitet på Recept, FaR? VESTA Norra Programmet 2013 Hur använder läkare sig av Fysisk aktivitet på Recept, FaR? Ett projekt på Tranebergs VC, Riksby VC och Brommaplans VC Lovisa Elinder Grönlund, ST-läkare, Tranebergs VC Klinisk

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept - FaR i Värmland. Kongsvinger 13 november 2009 Birgitta Sjökvist Friskvårdschef

Fysisk aktivitet på Recept - FaR i Värmland. Kongsvinger 13 november 2009 Birgitta Sjökvist Friskvårdschef Fysisk aktivitet på Recept - FaR i Värmland Kongsvinger 13 november 2009 Birgitta Sjökvist Friskvårdschef Friskvårdscentraler Friskvårdskonsulent Motionsledare Medicinsk styrgrupp Maths Wensmark - beteendevetare,

Läs mer

FaR på Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. FaR -guiden. för Hisingen. FaR på Hisingen

FaR på Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. FaR -guiden. för Hisingen. FaR på Hisingen Till förskrivare av -guiden för Hisingen FaR 2016-04-22 Till förskrivare av Bil. 1 FaR är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, Idrott & förening. Verksamheten vänder sig till

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept. Människans utveckling Är det möjligt...? Det vet väl alla att det är nyttigt att röra på sig.!??

FaR - Fysisk aktivitet på recept. Människans utveckling Är det möjligt...? Det vet väl alla att det är nyttigt att röra på sig.!?? Prevnut 15 maj 2009 FaR - Fysisk aktivitet på recept FaR - Fysisk aktivitet på recept Ing-Mari Dohrn MSc, leg sjukgymnast vetenskaplig bakgrund rekommendationer praktisk tillämpning Människans utveckling

Läs mer

Landstingets vision År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

Landstingets vision År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Landstingets vision År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. FaR-utbildning Innehåll Bakgrund och fakta om FaR (bild 3-12) Metoden FaR (bild 13-24) Utförande (bild

Läs mer

FaR på Hisingen. Innehåll. Verksamhetsberättelse

FaR på Hisingen. Innehåll. Verksamhetsberättelse FaR på Hisingen Innehåll Visioner sid 1 Verksamhet och samordning sid 2 FaR på Hisingen en stödfunktion sid 3 FaR -guiden sid 3 FaR -en verksam metod! sid 4 Förskrivna recept - ökning med 37%! sid 5 Inlösta

Läs mer

Främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Åse Blomqvist & Anna Orwallius sjukgymnaster FaR-teamet

Främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Åse Blomqvist & Anna Orwallius sjukgymnaster FaR-teamet Främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar Åse Blomqvist & Anna Orwallius sjukgymnaster FaR-teamet Normalt beteende i en onormal miljö? Fysisk aktivitet vid behandling av övervikt och fetma Kost Beteendeförändring

Läs mer

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle?

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik Cecilia Edström Hälsoutvecklare & sjukgymnast FoUU-staben, VLL Västerbottens läns landstings vision är

Läs mer

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna Regionala Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Terapigrupp Fysisk Aktivitet Anders Mellén klinisk farmakolog, ordförande Anna Cavrak leg. sjukgymnast/fysioterapeut,

Läs mer

FaR Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. Till förskrivare av FaR. FaR -guiden. för Hisingen. FaR på Hisingen

FaR Hisingen. Till förskrivare av FaR. Ditt fysiotek. Till förskrivare av FaR. FaR -guiden. för Hisingen. FaR på Hisingen Till förskrivare av FaR FaR Hisingen Ditt fysiotek Till förskrivare av FaR FaR -guiden för Hisingen FaR på Hisingen 2016-12-23 Förskrivning av FaR FaR på Hisingen innehar uppdraget från Göteborgs hälso-

Läs mer

FYSS och FaR. för barn och ungdomar. Åse Blomqvist Leg sjukgymnast och processledare FaR-teamet centrala & västra Göteborg

FYSS och FaR. för barn och ungdomar. Åse Blomqvist Leg sjukgymnast och processledare FaR-teamet centrala & västra Göteborg FYSS och FaR för barn och ungdomar Åse Blomqvist Leg sjukgymnast och processledare FaR-teamet centrala & västra Göteborg FYSS 2016 Barn och unga Effekter av FA Nya svenska rekommendationer för FA hos barn

Läs mer

Strokerehabilitering Internationella strokedagen 2014

Strokerehabilitering Internationella strokedagen 2014 Strokerehabilitering Internationella strokedagen 2014 Hélène Pessah-Rasmussen Docent, överläkare Christina Brogårdh Docent, leg sjukgymnast VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin 1 2 I den skadade delen

Läs mer

Fysisk aktivitet i psykiatrin?

Fysisk aktivitet i psykiatrin? Stockholm 081010 Fysisk aktivitet i psykiatrin? Jill Taube FaR i Stockholms Läns L Landsting Centrum för f r allmänmedicin, Stockholms Läns L Landsting och Karolinska Institutet FaR i SLL Jill Taube Ing-Mari

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Primärvården Göteborg HSN 5 225 000 invånare 50 primärvårdsenheter Varför r skall vi arbeta med

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen

Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen Epidemiologi Hälften av svenskarna är överviktiga 14% är obesa Vanligare hos män än kvinnor Vanligare i glesbygd Vanligare vid låg utbildning och låg

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept kan ge stora vinster

Fysisk aktivitet på recept kan ge stora vinster Fysisk aktivitet på recept kan ge stora vinster Helene Bengtsson & Camilla Svensson Idrottsvetenskap, Malmö högskola Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652 7224) 2006-09-27 Copyright Helene

Läs mer

Manual Förskrivning av Fysisk aktivitet på Recept (FaR )

Manual Förskrivning av Fysisk aktivitet på Recept (FaR ) Manual Förskrivning av Fysisk aktivitet på Recept (FaR ) 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Bakgrund 3 FaR 3 Definition av fysisk aktivitet 3 Hälsofrämjande fysisk aktivitet 3 Nationella rekommendationer för

Läs mer

Definitioner. Allmänt om fysisk aktivitet. Barn och ungdomars utveckling

Definitioner. Allmänt om fysisk aktivitet. Barn och ungdomars utveckling Barn och ungdomars utveckling Dan Andersson Definitioner Fysisk aktivitet = Alla sorters rörelser som leder till att energi förbrukas Motion = medveten fysisk aktivitet med viss avsikt Träning = en mer

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT SOM ALTERNATIV BEHANDLINGSMETOD En intervjustudie

SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT SOM ALTERNATIV BEHANDLINGSMETOD En intervjustudie Utbildningsprogram för sjuksköterskor 180 hp Kurs 2VÅ45E Ht 2010 Examensarbete, 15 poäng SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT SOM ALTERNATIV BEHANDLINGSMETOD En intervjustudie Författare:

Läs mer

Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningsätt

Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningsätt Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningsätt Fysisk aktivitet ger bättre hälsa och längre liv Världens bästa medicin (gratis) hjärtinfarkt, stroke, fönstertittarsjuka, typ 2 diabetes, höga

Läs mer

Läkemedel en viktig del av sjukvården

Läkemedel en viktig del av sjukvården 22 Läkemedel en viktig del av sjukvården Läkemedel är en viktig del av sjukvården. Nya läkemedel och ny kunskap om gamla läkemedel har de senaste åren lett till framsteg i behandling av folksjukdomar som

Läs mer

Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR

Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR Linnéa 4 Hösten 2009 Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR Karin Johansson, Hälsoenheten Aneta Larsson, Markaryds kommun Linda Persson, Markaryds kommun Yvonne Sand, Dialysen Ljungby

Läs mer

Ta steget! Den som är aktiv mer än 1 timme per dag har bättre chans att kontrollera sin vikt.

Ta steget! Den som är aktiv mer än 1 timme per dag har bättre chans att kontrollera sin vikt. Ta steget! Forskning visar att alla människor bör vara fysiskt aktiva minst 30 minuter om dagen, helst varje dag i veckan. Dessa 30 minuter kan du fördela under dagen om du vill, t.ex 3x10 minuter. Därutöver

Läs mer

Slutrapport. Regionala riktlinjer för FaR (Fysisk aktivitet Recept) i Jämtlands län Elsa Rudsby Strandberg & Eva Söderberg

Slutrapport. Regionala riktlinjer för FaR (Fysisk aktivitet Recept) i Jämtlands län Elsa Rudsby Strandberg & Eva Söderberg Slutrapport Regionala riktlinjer för FaR (Fysisk aktivitet Recept) i Jämtlands län Elsa Rudsby Strandberg & Eva Söderberg 1 Förord Under flera år har vi, Elsa och Eva, arbetat tillsammans - representerandes

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING RAPPORT 2006:2 FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT FUNGERAR DET? EN UTVÄRDERING AV ÖSTGÖTAMODELLEN LINKÖPING MARS 2006 MATTI LEIJON MAGDALENA JACOBSON www.lio.se/fhvc Folkhälsovetenskapligt

Läs mer

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex.

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. FaR, kan vi som hälso- och sjukvårdspersonal ge många människor bättre

Läs mer

VARFÖR ÄR DET SÅ FARLIGT ATT SITTA STILL? CATHARINA BÄCKLUND SJUKGYMNAST, FIL DR KOSTVETENSKAP

VARFÖR ÄR DET SÅ FARLIGT ATT SITTA STILL? CATHARINA BÄCKLUND SJUKGYMNAST, FIL DR KOSTVETENSKAP VARFÖR ÄR DET SÅ FARLIGT ATT SITTA STILL? CATHARINA BÄCKLUND SJUKGYMNAST, FIL DR KOSTVETENSKAP Den som inte har tid med fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom (Stanley 1800-tal)

Läs mer

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Varför ska vi arbeta med levnadsvanor och fysisk aktivitet? Medicinska skäl fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Non-communicable diseases orsakar: 60 % av total död globalt 90 % i Sverige

Läs mer

FaR-manual. för unga

FaR-manual. för unga FaR-manual för unga Vem skall ha FaR? FaR kan ges till patienter som kan uppnå bättre hälsa genom minskat stillasittande och ökad vardagsaktivitet, samt fysisk aktivitet/träning. På mittuppslaget kan du

Läs mer

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014 Datum 2015-06-01 Ert datum Beteckning FaR rapport 2014 1(4) Er beteckning Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014 Bakgrund: FaR- verksamheten i Klippan bedrevs fram t.o.m. 31 december 2007 i projektform

Läs mer

Rutin gällande förskrivning av Fysisk aktivitet på recept, FaR

Rutin gällande förskrivning av Fysisk aktivitet på recept, FaR Datum: 20120504 Giltigt tom: Sida 1 (5) Rutin gällande förskrivning av Fysisk aktivitet på recept, FaR Syfte Fysisk aktivitet på recept, FaR är en evidensbaserad metod som sjukvården kan använda för att

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

Matti Leijon YFA. Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet

Matti Leijon YFA. Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet Matti Leijon YFA Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet Del 1 Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan! Det finns god evidens i den vetenskapliga litteraturen om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa

Läs mer

FYSISK AKTIVITET FÖR BARN OCH UNGDOMAR (0-17 ÅR)

FYSISK AKTIVITET FÖR BARN OCH UNGDOMAR (0-17 ÅR) FYSISK AKTIVITET FÖR BARN OCH UNGDOMAR (0-17 ÅR), idrottslärare, med dr Örjan Ekblom, fysiolog, med dr Ulrika Berg barnläkare, med dr Patrick Bergman, sjukgymnast, med dr Li Villard, sjukgymnast, med dr

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Fysisk aktivitet, FaR och Friskvårdslotsning

Fysisk aktivitet, FaR och Friskvårdslotsning Fysisk aktivitet, FaR och Friskvårdslotsning Helena Wallin Eriksson, hälsoplanerare Folkhälsoenheten Hälsa och habilitering folkhalsoenheten.hoh@lul.se www.lul.se/folkhalsoenheten Mia Modin, friskvårdslots

Läs mer

Golfnyttan i samhället

Golfnyttan i samhället Utdrag om golfens dokumenterade hälsoeffekter från HUI:s rapport Golfnyttan i samhället. Golfnyttan i samhället Golf och hälsa Golf är en av Sveriges största idrotter, med drygt 450 000 medlemmar i alla

Läs mer

Att motivera patienter med hypertoni till fysisk aktivitet

Att motivera patienter med hypertoni till fysisk aktivitet Att motivera patienter med hypertoni till fysisk aktivitet FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Pernilla Höglund Karin Henriksson Fristående kurs, 15 högskolepoäng/ OM5250 VT 2011 OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR 15

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott C, Träningslära inriktning hälsa och äldre, 30 Sport Science, Principles of Exercise Training, Health and Aging, Advanced Course, 30 Credits Kurskod:

Läs mer

Peter Groth Folkhälsostrateg Avdelning för folkhälsa och miljö Region Skåne

Peter Groth Folkhälsostrateg Avdelning för folkhälsa och miljö Region Skåne Peter Groth Folkhälsostrateg Avdelning för folkhälsa och miljö Region Skåne I Skåne svarar cykeln för 17% av alla resor och 3,3% av persontransporterna I Sverige 12% av alla resor och 2% av persontransportarbetet

Läs mer

Landstingets vision. År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning

Landstingets vision. År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning Landstingets vision År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning Fysisk aktivitet eller stillasittande? Regelbunden fysisk aktivitet är en skyddsfaktor mot många sjukdomar

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 25880 su/adm 2016-01-29 1

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 25880 su/adm 2016-01-29 1 Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 25880 su/adm 2016-01-29 1 Innehållsansvarig: Martin Risenfors, Överläkare, Läkare (marri6) Godkänd av: Jerker Persson, Verksamhetschef, Gemensamt (jerpe3)

Läs mer

Patientskola introduktion och manual

Patientskola introduktion och manual Patientskola introduktion och manual Viktig samverkan mellan primärvård och Reumatikerförbundets föreningar kring sjukdomarna artros och långvarig smärta/fibromyalgi. Reumatikerförbundet Kunskap om sin

Läs mer

Sjukgymnastik i utveckling

Sjukgymnastik i utveckling Sjukgymnastik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 UTBILDARE Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Lillemor Lundin Olsson Så stärker och vidareutvecklar du din yrkesroll

Läs mer

ARTROS. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med

ARTROS. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck (hypertoni) är något av en folksjukdom. Man räknar med att ungefär

Läs mer

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS 1 (7) TYP AV DOKUMENT: BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL OCH LSS BESLUTAD AV: UPPDRAGSCHEF ANTAGEN: 19 JANUARI 2016 ANSVARIG: KVALITETSSAMORDNARE REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: 18 MAJ 2016 BILAGA

Läs mer

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik FoUU-staben, VLL Epidemiologi och Global hälsa, UmU Varför ska vi vara fysiskt aktiva? För att må bra. Kroppens

Läs mer

Så kan du arbeta för att främja fysisk aktivitet. Från FYSS till patientcentrerat samtal

Så kan du arbeta för att främja fysisk aktivitet. Från FYSS till patientcentrerat samtal Så kan du arbeta för att främja fysisk aktivitet Från FYSS till patientcentrerat samtal Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2011 Förhöjd sjukdomsrisk? Från FYSS till patientcentrerat samtal Kräver kunskap

Läs mer

Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma

Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma Kristianstad 2015-02-23 Innehållsförteckning Kunskapsstöd Inledning 3 Definition 3 Förekomst 3 Orsak 3 Risker 4 Aktuell forskning 4 Behandling

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept. som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept. som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Biomedicin 1900-tal Levnadsvanor, hälsa 2000-tal FaR som behandlingsmetod Individuellt samtal Skriftlig ordination Särskild uppföljning

Läs mer

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Barntandvård 2012 Senaste forskningen inom barntandvård! Hur kan tänderna uppvisa ett missbruk eller en ätstörning? Att identifiera barn i riskzonen

Läs mer

Övervikt och fetma 2016

Övervikt och fetma 2016 Övervikt och fetma 2016 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Aktuell forskning om övervikt och fetma vad är det senast sagda gällande risker, genetisk känslighet och behandlingsmetoder?

Läs mer

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige,

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige, 2015-04-10 Bakgrund Att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Möjligheten att påverka äldres hälsa är större än vad man tidigare trott och hälsofrämjande och förebyggande insatser

Läs mer

Hjärtoperation med sternotomi, Fysioterapi Specialistvård

Hjärtoperation med sternotomi, Fysioterapi Specialistvård Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-73727 Fastställandedatum: 2015-02-11 Giltigt t.o.m.: 2016-02-11 Upprättare: Anna M Janson Fastställare: Tova Marknell Hjärtoperation med sternotomi,

Läs mer

Icke farmakologisk behandling av hypertoni - Ett praktiskt exempel

Icke farmakologisk behandling av hypertoni - Ett praktiskt exempel Icke farmakologisk behandling av hypertoni - Ett praktiskt exempel Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Orsaker

Läs mer

Fysisk aktivitet i psykiatrin?

Fysisk aktivitet i psykiatrin? Visby 11 februari 2009 Fysisk aktivitet i psykiatrin? Jill Taube FaR i Stockholms Läns Landsting Centrum för allmänmedicin, Stockholms Läns Landsting och Karolinska Institutet FaR i SLL Jill Taube Ing-Mari

Läs mer

Vårdcentralen. Vadstena. Välkommen till Vårdcentralen Vadstena

Vårdcentralen. Vadstena. Välkommen till Vårdcentralen Vadstena Vårdcentralen Vadstena Välkommen till Vårdcentralen Vadstena Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, receptförnyelse och bokning av läkartid via sjuksköterska Telefontid: Vardagar 08.00-17.00 Samtliga

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Fysisk aktivitet på recept (FaR) Fysisk aktivitet på recept (FaR) en studie kring FaR-utbildnings inverkan på förskrivning Anne Leppänen och Therese Lundgren GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Examensarbete 14:2010 Hälsopedagogprogrammet

Läs mer

Hur upplever och hur påverkas parkarbetare av 1 timmes motion / vecka på arbetstid

Hur upplever och hur påverkas parkarbetare av 1 timmes motion / vecka på arbetstid Hur upplever och hur påverkas parkarbetare av 1 timmes motion / vecka på arbetstid Kenneth Borggren Kenneth.borggren@previa.se Handledare: Frida Eek. Arbets- och miljömedicin, Lunds Universitetssjukhus

Läs mer

Trä ningslä rä. Att ta ansvar för sin hälsa. Träning

Trä ningslä rä. Att ta ansvar för sin hälsa. Träning Trä ningslä rä Att ta ansvar för sin hälsa Människan har funnits på jorden i flera miljoner år. Denna långa tid har varit fylld av fysiskt arbete för att överleva. Jakt, vandringar, krig, jordbruk och

Läs mer

Åldrande och fysisk. aktivitet. Anna Jansson, Med dr. Statens folkhälsoinstitut. Avdelningen för barns & äldre hälsa

Åldrande och fysisk. aktivitet. Anna Jansson, Med dr. Statens folkhälsoinstitut. Avdelningen för barns & äldre hälsa Åldrande och fysisk 1 aktivitet Anna Jansson, Med dr. Statens folkhälsoinstitut Avdelningen för barns & äldre hälsa Varför bör samhället prioritera ett hälsosamt åldrande Argument 1 Andelen äldre ökar

Läs mer

FaR Fysisk aktivitet påp. recept! Tillfällen llen att vara aktiv. Grundföruts. rutsättningttning. Hälsans bestämningsfaktorer.

FaR Fysisk aktivitet påp. recept! Tillfällen llen att vara aktiv. Grundföruts. rutsättningttning. Hälsans bestämningsfaktorer. FaR Fysisk aktivitet påp recept! Människans evolution: från Homo Sapiens tillt Homo Stillasittande? Östergötland Matti Leijon Folkhälsovetare, lsovetare, Landstinget i Östergötland tland & Doktorand vid

Läs mer

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Elin Khokhar Distriktsläkare Foto: Nicklas Blom/ bildarkivet.se 2014-03-04 Innehåll i riktlinjerna På Inte vilket vilka sätt kan levnadsvanorna

Läs mer

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen.

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Kapitel 1 Inledning Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Det framhåller SBU i en omfattande kunskapssammanställning av de vetenskapliga fakta som finns tillgängliga om diagnostik

Läs mer

HÄLSOSAMTAL MED FÖRÄLDRAR PÅ BVC EN KOSTNADSEFFEKTIV METOD?

HÄLSOSAMTAL MED FÖRÄLDRAR PÅ BVC EN KOSTNADSEFFEKTIV METOD? HÄLSOSAMTAL MED FÖRÄLDRAR PÅ BVC EN KOSTNADSEFFEKTIV METOD? Projektbeskrivning 2006-06-12 Lena Antin, Ann Berglund, Helena Burman, Kerstin Carlsson, Ulrika Lundin, Ann-Christine Strindmark, Boo BVC Ingrid

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Värmland Folkhälsa & Samhällsmedicin Uppdrag dels att stärka och utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i landstinget dels att tillsammans med andra aktörer i Värmland

Läs mer

HYPERTONI FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

HYPERTONI FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2013-04-30 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: shantering Sida 2 (9) Innehåll REGEL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

Dan Andersson, Högskolan i Borås 1

Dan Andersson, Högskolan i Borås 1 Sambandet mellan rörelse och hälsa Dan Andersson Ins5tu5onen för vårdvetenskap Högskolan i Borås Fysisk aktivitet = Alla sorters rörelser som leder till att energi förbrukas. Motion = medveten fysisk aktivitet

Läs mer

Rutin för årskontroll/nyinskrivning

Rutin för årskontroll/nyinskrivning Vård och omsorg Töreboda kommun 120411 Primärvården Töreboda Rutin för årskontroll/nyinskrivning Bakgrund Gäller patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård, omsorg och socialpsykiatrin 1. Planering

Läs mer

Kompendium om FaR som kompletterar bildspel FaR i Landstinget i Uppsala län

Kompendium om FaR som kompletterar bildspel FaR i Landstinget i Uppsala län Kompendium om FaR som kompletterar bildspel FaR i Landstinget i Uppsala län Samordningsgruppen för FaR, Folkhälsoenheten vid Hälsa och Habilitering folkhalsoenheten.hoh@lul.se Juni 2016 Nästa revidering

Läs mer

13.00-13.20 Vad är Ett friskare Sverige? Magdalena Sundqvist, hälsoutvecklare VLL. 13.50-14.15 Inspiration för ett friskare Västerbotten

13.00-13.20 Vad är Ett friskare Sverige? Magdalena Sundqvist, hälsoutvecklare VLL. 13.50-14.15 Inspiration för ett friskare Västerbotten Program 13.00-13.20 Vad är Ett friskare Sverige? Magdalena Sundqvist, hälsoutvecklare VLL 13.20-13.50 Behövs ett friskare Västerbotten? Eva Eurenius, hälsoutvecklare VLL 13.50-14.15 Inspiration för ett

Läs mer

Rapport Kartläggning av nutritionsstatus bland de äldre på ålderdomshem och sjukhem

Rapport Kartläggning av nutritionsstatus bland de äldre på ålderdomshem och sjukhem 1 (6) HANDLÄGGARE Sara Tylner 08-535 312 59 sara.tylner@huddinge.se Kartläggning av nutritionsstatus bland de äldre på ålderdomshem och sjukhem Bakgrund Sedan 2003 har mätningar av längd och vikt regelbundet

Läs mer

Höft- och knäledsartros Godkänt av: Karin Bernhoff verksamhetschef ortopedkliniken AS Christina Fahlman Braw verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Höft- och knäledsartros Godkänt av: Karin Bernhoff verksamhetschef ortopedkliniken AS Christina Fahlman Braw verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING Titel: Förvaltning: Verksamhet/division: Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården Ortopedkliniken AS Kirurgiskt centrum LE Alla PV Höft- och knäledsartros Godkänt av: Karin Bernhoff verksamhetschef

Läs mer

Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting

Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting "ZZJ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen STOCKHOI MS I &K% I ANrjVniMG Bilaga 6:2 Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting En arbetsgrupp under satsningen "Mest sjuka äldre, läkemedel"

Läs mer

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012 Fysisk aktivitet och psykisk hä hälsa Jill Taube oktober 2012 Projekt: Öppna jämförelser 2010 Psykiatrisk vård- Socialstyrelsen EN SLUTSATS: En överdödlighet i somatiska sjukdomar hos patienter som vårdats

Läs mer

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Varför ska vi arbeta med levnadsvanor och fysisk aktivitet? Medicinska skäl fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Stefan Lundqvist Leg fysioterapeut FaR-teamet Göteborg centrum/väster De icke-smittsamma

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Information om hjärtsvikt. QSvikt

Information om hjärtsvikt. QSvikt Information om hjärtsvikt QSvikt Q Svikt www.q-svikt.se Vid frågor angående hjärtsvikt är du välkommen att höra av dig till din vårdcentral, Hjärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, telefon

Läs mer

Utblick Fysisk Aktivitet. Maria Bjerstam leg sjukgymnast temagrupps ordförande

Utblick Fysisk Aktivitet. Maria Bjerstam leg sjukgymnast temagrupps ordförande Utblick Fysisk Aktivitet Maria Bjerstam leg sjukgymnast temagrupps ordförande (stad/område) Kronobergs län Metod/typ av studie Sjuksköterskors erfarenheter av fysisk aktivitet på recept som alternativ

Läs mer