Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Irritable Bowel Syndrome (IBS)"

Transkript

1 Irritable Bowel Syndrome (IBS) Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan kirurgi, gastroenterologi, klinisk mikrobiologi och klinisk kemi på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och husläkare i primärvården Kontaktperson Överläkare Per Sangfelt, specialmedicin, gastroenterologi, Akademiska sjukhuset, vx. Reviderat i juni 2009 Revideras åter i juni 2011

2 Bakgrund Symtom från mag-tarmkanalen är en vanlig orsak till konsultation hos läkare. Utredning, behandling och uppföljning av besvären bör i första hand ske av husläkaren. Symtomen är ofta ospecifika, varför primärdiagnostiken måste baseras på en helhetsbedömning omfattande noggrann anamnes med hänsyn tagen till psykosociala faktorer, ålder och alarmsymtom. Om det finns skäl görs riktade laboratorie- och andra utredningar. I åldersgruppen under 50 år dominerar funktionella mag-tarmbesvär, till exempel irritable bowel syndrom och funktionell dyspepsi. I de flesta fall är besvären kroniskt återkommande och botande terapi saknas. Behandlingen baseras på att med rimlig utredning utesluta behandlingskrävande sjukdomar, förklara besvärens funktionella natur och dess manifestationer för patienten för att stilla oro och ge råd om eventuella ändringar i livsstil och kost, samt efter individuell bedömning ordinera symtomatisk terapi. Även i åldersgruppen över 50 år dominerar funktionella besvär som orsak till symtomen, men här ökar också incidensen behandlingskrävande sjukdomar. Vårdprogrammet ger riktlinjer där individuell bedömning av patienten utgör grunden för fortsatt utredning och behandling. Eftersom diagnostik och terapi ständigt utvecklas är avsikten att se över programmet senast i december Se också vårdprogrammen Förstoppning respektive Dyspepsi, gastrooesofageal reflux, ulcussjukdom. Beställs från Blå rummet på Akademiska sjukhuset eller hämtas på nätet, se baksidestexten på detta häfte. Vårdprogrammet har utarbetats av Husläkarna Elsvig Löwenhoff, Uppsalahälsan och Lars Agréus, Öregrunds husläkarmottagning. Överläkare Håkan Liljeholm, Lasarettet i Enköping. Avdelningsläkare Bengt Wallner, överläkarna Urban Karlbom, kirurgi, Per Sangfelt, gastroenterologi, Anders Larsson, klinisk kemi samt mikrobiolog Eva Hjelm och överläkare Åsa Melhus, klinisk mikrobiologi, samtliga Akademiska sjukhuset.

3 Irritable Bowel Syndrome Irritable bowel syndrome (IBS) ingår som en del i den mer övergripande termen funktionella mag-tarmsjukdomar. Funktionella mag-tarmsjukdomar är vanliga i samhället och består av varierade kombinationer av kroniska eller återkommande mag-tarmsymtom som ej förklaras av strukturella eller biokemiska avvikelser. De funktionella mag-tarmsjukdomarna kan med fördel delas upp enligt lokalisation eller shock-organ, ofta griper de över på varandra. Således talar vi om esofageala, gastro-duodenala, gall-pancreas, tarm (IBS) och eller anorektala funktionella mag-tarmsjukdomar. IBS diagnosen ställs enligt de så kallade: ROM III kriteria Mer än tre dagar på tre månader i minst sex månader med obehag eller smärta i buken som har minst två av tre särdrag: 1. lättar vid tarmtömning och/eller 2. början associerad med ändring av avföringens frekvens och/eller 3. början associerad med ändring av avföringens konsistens Utöver detta finns ett antal symtom som stödjer diagnosen: 1. > 3 tarmtömningar/dag 2. < 3 tarmtömningar/vecka 3. hård avföring ( harlortar ) 4. lös eller vattnig avföring 5. krystning vid tarmtömning 6. urgency (bråttom till toa) 7. känsla av ofullständig tarmtömning 8. slemtillblandning i avföringen 9. buksvullnad, känsla av uppblåsthet Har väl diagnosen verifierats enligt ovan och en fysikalisk undersökning med enkla basala prover uteslutit annan sjukdom är risken för missad diagnos mycket liten (<3%). Basera således diagnos enligt gängse kriterier dvs:

4 Anamnes (ROM III kriteriea med mera). Fysikalisk undersökning. Lab; Hb, LPK, SR/CRP, TSH, F-Hb och ev. F-calprotectin*. Rektoskopi. Ev f-odling/cystor/maskägg. Följ alltid upp patienten en gång efter 6 8 veckor för utvärdering. Ibland kan kompletterande undersökningar bli aktuella om diagnosen är tveksam: Koloskopi (malignitet > 50 år, inflammation makro/mikroskopisk). Gastroskopi med tunntarmsbiopsi. Endomysium/transglutaminasantikroppar. SeHCAT (gallsaltmalabsorption). Laktosbelastning Tunntarmsröntgen. * Fecalt Calprotectin (stavas ibland Kalprotektin) är ett relativt nytt test som analyserar proteiner som frisätts från leukocyter i tarmen. Nivåerna ökar vid inflammation i mag-tarmkanalen och kan användas som komplement i utredningen vid osäkerhet i IBS-diagnostiken. Vid normala nivåer är inflammation högst osannolikt. Lätt till måttligt förhöjda nivåer ses förutom vid IBD ibland även vid esofagit/gastrit och NSAID behandling varför detta bör övervägas. Kraftigt förhöjda nivåer innebär nästan alltid aktiv inflammation. Inflammation vid olika infektiösa tillstånd bör ha uteslutits innan markören analyseras. Provet tas som vid ett enkelt fecesprov och skickas till klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset.

5 Behandling vid IBS Har patienten en verifierad diagnos och där vid tveksamhet kompletterande utredning ej påvisat någon annan genes kan behandling provas enligt följande schablon: Behandling Information Lugnande besked Diet/livsstil Identifiera dominerande symtom Diarre Loperamid Kolestyramin Kolhydratrestriktion Obstipation Fibrer Bulkmedel Osmotiskt aktiva prokinetika Buksmärta Spasmolytika Antidepressiva Gaser/uppblåst Minska fibrer Kolhydratrestriktion Psykologiska symtom Antidepressiva Anxiolytika Kom ihåg att de flesta patienter inte söker vård för sina IBS-symtom. De som söker hamnar vanligen hos husläkare och behöver inte slussas vidare. Det är en positiv diagnos dvs ofarlig för hälsan på sikt. Diagnosen är säker, dvs den behöver sällan eller aldrig omvärderas om man följt reglerna enligt ovan. Överpsykologisera inte symtomen. Viss symtomatisk behandling finns trots allt och bättre behandlingar är under utveckling. Vid problem av invalidiserande natur där huvudsymtomet är från mag-tarmkanalen bör gastroenterolog kontaktas, vid dominerande psykopatologi bör remiss till psykiatriker/psykolog övervägas.

6 Detta vårdprogram finns på och på landsdtingets intranät Navet under fliken Sjukvård, klicka på Vårdprogam. Där finns också vårdprogrammen Förstoppning och Dyspepsi, Gastrooesofageal reflux, Ulcussjukdom. Häften beställs från Blå rummet, ,

Syrarelaterade sjukdomar

Syrarelaterade sjukdomar Kapitel Syrarelaterade sjukdomar Dyspepsi Sjukdomar i magtarmkanalen kan ge symtom av smärtor eller obehag ofta tydligt relaterade till basala funktioner som födointag, kost, tarmrörelser, avföringsvanor.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling. Ida-Maria Svedberg. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling. Ida-Maria Svedberg. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2009:03 HV Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling Ida-Maria Svedberg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen för

Läs mer

Tarmkanalens funktionsrubbningar

Tarmkanalens funktionsrubbningar Tarmkanalens funktionsrubbningar En vägledning från Läkemedelsverket, skriven av läkarna Bodil Ohlsson och Mikael Truedsson i Malmö. Ursprungligen publicerad i Läkemedelsboken 2011. Inledning Det finns

Läs mer

VÅRDPROGRAM. Ont i magen 2010. Expertgruppen mag - tarmsjukdomar

VÅRDPROGRAM. Ont i magen 2010. Expertgruppen mag - tarmsjukdomar VÅRDPROGRAM Ont i magen 2010 Expertgruppen mag - tarmsjukdomar Vårdprogram för ONT I MAGEN Utgivare: 040105 Expertgruppen i mag-tarmsjukdomar, Läkemedelskommittén i Sörmland, Pontus Götell, specialist

Läs mer

Dyspepsi och protonpumpshämmare i primärvård

Dyspepsi och protonpumpshämmare i primärvård Dyspepsi och protonpumpshämmare i primärvård En jämförelse mellan 1997 och 2007 FoU-centrum Primärvården och Folktandvården Skaraborg Författare: Maher Taher, ST-läkare Stenstorps vårdcentral Rapport 2009:8

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Övre gastrointestinala besvär Vårdprogram för dyspepsi och gastroesofageal reflux Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Övre gastrointestinala

Läs mer

Ländryggssjukdomar. Kontaktpersoner

Ländryggssjukdomar. Kontaktpersoner Ländryggssjukdomar Vårdprogram utarbetat av läkare inom ortopedi, röntgen och laboriatiet vid Akademiska sjukhuset i samarberte med husläkare i primärvården Kontaktpersoner Överläkare Gunnar Ordeberg,

Läs mer

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx.

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx. Fetma hos vuxna Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Kontaktperson Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer LÄKEMEDELSBEHANDLING VID CROHNS SJUKDOM 2012-06-15 Kontaktperson: Sven Almer, Magtarmmedicinska

Läs mer

Dyspepsi och reflux. En systematisk litteraturöversikt. Maj 2007. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

Dyspepsi och reflux. En systematisk litteraturöversikt. Maj 2007. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Dyspepsi och reflux En systematisk litteraturöversikt Maj 2007 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar sjukvårdens metoder

Läs mer

3 Ledare Betydelsen av personlig läkarkontinuitet och generalistkompetens Anders Lundqvist

3 Ledare Betydelsen av personlig läkarkontinuitet och generalistkompetens Anders Lundqvist Innehåll 3 2006 Skriv i AllmänMedicin! Många känner sig kallade och fler välkomnas. Allmänmedicin är ett brett område och det finns mycket att skriva om. Läs våra författaranvisningar på SFAMs hemsida:

Läs mer

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning Rapport-FoUrnalen 2014:2 Cecelia Eriksson Elisabet Bergfors Bo Göran Olsson Ewa Grodzinsky

Läs mer

TEMA: Gastroenterologi Sjukskrivning i fokus Konferensrapporter

TEMA: Gastroenterologi Sjukskrivning i fokus Konferensrapporter Distriktsläkaren Nr 4 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Gastroenterologi Sjukskrivning i fokus Konferensrapporter Ledare Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson (ordf

Läs mer

Introduktion. Symtom vid IBS. Buksmärta/obehag i buken

Introduktion. Symtom vid IBS. Buksmärta/obehag i buken Introduktion Irritable bowel syndrome (IBS, irritabel tarm, colon irritabile) kännetecknas av kronisk eller återkommande smärta och/eller obehag i buken i kombination med en avföringsrubbning. Besvären

Läs mer

Vårdprogam utarbetat av representanter från landstinget och kommunerna i Uppsala län på uppdrag av Inkontiensrådet

Vårdprogam utarbetat av representanter från landstinget och kommunerna i Uppsala län på uppdrag av Inkontiensrådet Urininkontinens Vårdprogam utarbetat av representanter från landstinget och kommunerna i Uppsala län på uppdrag av Inkontiensrådet Kontaktperson Marianne Babra, samordnare i inkontiensfrågor i Uppsala

Läs mer

Huvudvärk handläggning i primärvården

Huvudvärk handläggning i primärvården Huvudvärk handläggning i primärvården Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset För Akademiska sjukhuset Specialistläkare Katarina Laurell, neurodivisionen,

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

De banar vägen för fysisk aktivitet på recept

De banar vägen för fysisk aktivitet på recept NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN DECEMBER 2010 Team med magkänsla Flitig förskrivare av motion Riktlinjer för sundare levnadsvanor Motiverande samtal positiv

Läs mer

celiaki Vilka av dina patienter har celiaki?

celiaki Vilka av dina patienter har celiaki? celiaki Vilka av dina patienter har celiaki? Under de senaste årtiondena har celiaki gått från att vara en ovanlig sjukdom hos barn till ett utbrett folkhälso problem i Sverige och resten av västvärlden.

Läs mer

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS September 2008 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet Osteoporos Sörmland har utarbetats av Osteoporosgruppen som ingår i expertgruppen endokrinologi/diabetologi. Osteoporosgruppen

Läs mer

MAS 2012 Flik 17.2. Riktlinje vid förstoppning.

MAS 2012 Flik 17.2. Riktlinje vid förstoppning. MAS 2012 Flik 17.2. Riktlinje vid förstoppning. Det är viktigt för en persons välbefinnande att mage och tarm fungerar bra. Magen blir trög av stillasittande och av vissa läkemedel. Därför är förstoppning

Läs mer

Arbetsmaterial 2013-01-20

Arbetsmaterial 2013-01-20 Arbetsmaterial 2013-01-20 Vårdprogram för barn och ungdomar med övervikt eller fetma i Södra Sjukvårdsregionen Fastställt den 2006-12-01 Reviderat 2013-01-31 Nästa revision jan 2016 Barnöverviktsenheten

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Tack till alla som svarat på kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB) 2013. KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och

Läs mer

Obesitaskirurgi indikationer, riktlinjer för Landstinget Gävleborg

Obesitaskirurgi indikationer, riktlinjer för Landstinget Gävleborg Diarienr: Ej tillämpligt 1(9) Dokument ID: 09-30800 Fastställandedatum: 2013-01-11 Giltigt t.o.m.: 2014-01-11 Upprättare: Vincent B Ugarph Fastställare: Johan Hansson Obesitaskirurgi indikationer, riktlinjer

Läs mer

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos?

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Essentiell trombocytos 5 Bakgrund Vad betyder essentiell trombocytos (ET)? Hur vanlig är essentiell trombocytos? I vilka andra situationer kan trombocytantalet vara förhöjt?

Läs mer

Varför är axeln svullen? Ligger hon på den sidan så att ett generellt ödem fördelas dit? Lokal inflammation (borde ha ömhet/smärta i något läge)?

Varför är axeln svullen? Ligger hon på den sidan så att ett generellt ödem fördelas dit? Lokal inflammation (borde ha ömhet/smärta i något läge)? Bästa svar i skriftliga provet i specialistexamen i allmänmedicin 2005. De erfarna allmänläkare som granskat frågorna, två för varje uppgift, har valt ut det bästa svaret, eller ett av de bästa svaren,

Läs mer

Till dig som har fått HUMIRA

Till dig som har fått HUMIRA Till dig som har fått HUMIRA Du ska börja få behandling med HUMIRA. Syftet med den här genomgången är att du ska känna dig trygg med din behandling och kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan att

Läs mer