I Kulturkontakt Nords resultatrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Kulturkontakt Nords resultatrapport"

Transkript

1

2

3

4

5 I Kulturkontakt Nords resultatrapport 1.1 Institusjonens formål og nordiske nytte Kulturkontakt Nord er et organ underlagt Nordisk Ministerråd og lokalisert til øya Sveaborg utenfor Helsingfors. Året 2009 var tredje driftsår for Nordisk ministerråds (NMR) kunst- og kulturprogram, Det nordiske mobilitetsprogrammet for kultur som dette året ble utvidet til også å omfatte de tre baltiske stater, og for Kulturkontakt Nord (KKN). Kulturkontakt Nords hovedoppgaver er å administrere de to nevnte programmer og informere om dem. Det er inngått en mål- og resultatkontrakt mellom NMR og KKN for perioden Kontrakten ble godkjent av Kulturkontakt Nords styre og av embetsmannskomiteen for nordisk kulturelt samarbeid Kulturkontakt Nord er et administrativt organ som ikke selv initierer prosjekter og/eller aktiviteter. Prosjektene som får støtte fra programmene KKN administrerer, er alle initiert av søkerne. I løpet av 2009 mottok Kulturkontakt Nord 1415 søknader om støtte fra programmene. Det er en økning på 54 prosent i forhold til 2008, da det tilsvarende tallet var 916. Samlet budsjett for de to programmene var i euro. Med utgangspunkt i programmenes økonomiske muligheter, er det en glede å se hvor mange prosjekter som får støtte og ikke minst den store variasjon i aktiviteter som de representerer. Nordisk ministerråd gjennomførte i 2009 en justeringsprosess for å samle erfaringer med og synspunkter på programmene. Dette munnet ut i noen endringer som iverksettes i Kulturkontakt Nord ser det som viktig å bruke teknologi på en rasjonell måte. Utviklingen av det elektroniske saksbehandlingssystemet fortsatte i I april relanserte KKN sitt nettsted som så ble videreutviklet gjennom resten av året. Samtidig ble Kulturportalen introdusert som en egen seksjon på nettstedet. Elektronisk publisering gjør det mulig å spre informasjon om endringer i programmene raskt, på flere språk og til lave kostnader. Dette reduserer mengden av informasjon trykket på papir, noe som igjen er gunstig for miljøet. Denne årsrapporten tar utgangspunkt i mål- og resultatkontrakten mellom Nordisk ministerråd og Kulturkontakt Nord. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

6 1.2 Institusjonens funksjoner Administrasjon av programmene To rådgivere ved Kulturkontakt Nord er dedikert til arbeid med programmene og koordinerer også de sakkyndiges virksomhet. Søknader om støtte fra programmene mottas kun elektronisk, noe som reduserer saksbehandlingskostnader og -tid. Saksbehandlingssystemet Siden mai 2007 har Kulturkontakt Nord brukt et database- og saksbehandlingssystem som er utviklet i samarbeid mellom KKN og det finske selskapet Mederra Oy. Systemet dekker alle faser i prosessen fra innskriving av søknader via saksbehandling og til utbetaling og rapportering. Systemet er todelt, med en brukerrettet og en administrativ side. I den brukerrettede delen skriver søkerne inn sine søknader. Denne delen inneholder blant annet elektroniske søknadsskjemaer til alle de seks modulene i programmene, der søkerne legger inn informasjon om sine prosjekter og seg selv. Informasjonen danner også grunnlag for de statistikker som utarbeides av Kulturkontakt Nord. Den administrative delen av systemet brukes av rådgiverne og de sakkyndige i saksbehandlingen. Søknadsskjemaene er i to språkversjoner, svensk og engelsk. Fra og med august 2008 har KKN tatt imot søknader på åtte språk: Dansk, svensk, norsk, engelsk, finsk, islandsk, færøysk og grønlandsk. De finske, islandske, grønlandske og færøyske søknadene oversettes til engelsk. I 2009 ble saksbehandlingssystemet derfor endret slik at det er mulig å bla i både den originale søknaden og oversettelsen i samme skjermbilde, noe som forenkler oversetternes arbeid. I 2009 ble det også gjort endringer for å forbedre mulighetene til å hente ut statistikk fra systemet. Det er videre arbeidet med å forenkle og forbedre søknadsskjemaene. Også forlengelsen av programmene ut over deres opprinnelige varighet har krevd justeringer. Endringer i systemet gjøres på bakkgrunn av tilbakemeldinger fra brukere: Søkerne, de sakkyndige og KKNs personale Informasjon, rådgivning og service Informasjon er en av Kulturkontakt Nords hovedoppgaver. Arbeidet gjøres med utgangspunkt i en kommunikasjonsstrategi og en årlig kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsstrategien legger vekt på å utvikle verktøy som gjør KKN i stand til å kommunisere effektivt i hele regionen, gjøre de relativt nye programmene bedre kjent og presentere dem for et bredt publikum på en brukervennlig måte. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

7 Det er arbeidet med utvikling av alle kommunikasjonsverktøy i Resultatene sees i form av flere søknader til programmene, flere abonnenter på nyhetsbrevet og ved flere brukere og flere sidevisninger på websiden. Rådgiverne mottok og besvarte gjennom året pr. telefon og e-post et stort antall spørsmål om programmene. IP-telefoni brukes ved endel møter for å minimere kostnadene. Direkte overføring via Kulturkontakt Nords nettsted (streaming) ble brukt under Nordisk Kulturforum i Berlin, for å spre forumets innhold til så mange som mulig og til lavest mulig kostnad. Informasjonsmøter og rådgivning Kulturkontakt Nord har som mål å gjøre programmene mer synlige og den nordiske kulturfinansieringen bedre kjent i hele regionen. Det er også et mål å være nær målgruppene og så langt det er mulig gi personlig rådgivning til søkerne, noe som ikke minst er viktig fordi programmene fremdeles er forholdsvis nye. I 2009 ble det derfor holdt en rekke informasjonsmøter om programmene i hele regionen. De fleste informasjonsmøtene arrangeres i samarbeid med en lokal partner som bistår med å invitere relevante målgrupper i lokalmiljøet. På noen av informasjonsmøtene presenteres også andre finansieringskilder enn de programmer som administreres av Kulturkontakt Nord, for best mulig å imøtekomme deltagernes behov. Eksempelvis har kommunale, fylkeskommunale og EU-ordninger vært presentert samtidig med de nordiske programmene. Kulturkontakt Nord deltok også med en informasjonsstand under Nordisk Råds sesjon i Stockholm i oktober Lansering i de baltiske landene Det utvidede nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet for kultur ble lansert i februar Til sammen 380 personer deltok under lanseringene i Riga, Tallinn og Vilnius. Baltiske medier rapporterte om det nye programmet, og også nordiske medier omtalte det. Lansering i Riga 5 februar Foto: Annika Söderlund KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

8 Kulturkontakt Nord har i løpet av 2009 deltatt i 19 informasjonsmøter i 11 land/selvstyrende områder. Det samlede antall tilhørere på møtene var ca Møtene fordeler seg slik: Land, sted Dato Arrangement Antall tilhørere Norge, Kirkenes 29.1 Barents spektakel 30 Litauen, Vilnius 3.2 Mobilitetsprogram, lansering 100 Estland, Tallinn 4.2 Mobilitetsprogram, lansering 130 Latvia, Riga 5.2 Mobilitetsprogram, lansering 150 Island, Reykjavik 16.2 KKN, informasjonsmøte 140 Finland, Ivalo 3.3 Informasjonsmøte 4 Danmark, København 6.3 Nordisk Kulturfond seminar 70 Finland, Helsingfors 16.3 Nordisk Kulturfond seminar 30 Norge, Tromsø 27.3 Barents Kult seminar 50 Grønland, Nuuk 16.4 KKN, informasjonsmøte 25 Finland, Vasa 6.5 KKN/EU, informasjonsmøte 17 Sverige, Stockholm 14.5 KKN/EU, informasjonsmøte 100 Oslo, Norge 19.8 Happy Nordic Music Days 110 Færøyene, Torshavn 24.8 KKN/KF, informasjonsmøte 20 Åland, Mariehamn 22.9 KKN/Svensk kulturfond, infomøte 35 Norge, Svolvær KKN, informasjonsmøte 24 Norge, Bergen KKN, informasjonsmøte 36 Norge, Karasjok 6.11 KKN, informasjonsmøte 5 Sverige,Umeå 1.12 Nordisk infokontor 70 Sum 1146 I tillegg har våre samarbeidspartnere, Nordens hus og institutter og Nordisk ministerråds kontorer i Estland, Latvia og Litauen arrangert 23 informasjonsmøter med til sammen 1035 tilhørere. Møtene fordeler seg slik: Land Antall møter Antall steder Antall tilhørere Latvia Island Åland Estland Litauen Færøyene Grønland Sum I sum betyr dette at 2181 personer har fått en innføring i Det nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet for kultur og Nordisk ministerråds kunst- og kulturprogram. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

9 Nettstedet Kulturkontakt Nord relanserte sitt nettsted i april Målet var å bygge en brukervennlig side med relevant informasjon som er enkel å finne og enkel å forstå. Ved slutten av året hadde nettstedet 707 sider, de fleste i fire språkversjoner. Ved relanseringen ble det føyet til flere nye elementer på nettstedet. Et av dem er showcases, der tekst, foto og video presenterer prosjekter som har fått støtte fra programmene, og som dermed viser de konkrete resultatene programmene fører frem til. Nettstedet fikk også en egen seksjon med informasjon om kunstnerresidenser i Norden og Baltikum, til sammen 20 steder. Nyhetsspalten er hovedelementet på nettstedet. Der publiseres fortløpende nyheter om nordisk kultursamarbeid, om programmene og de nordiske kulturprisene. I løpet av 2009 ble det publisert til sammen 37 nyheter. Nettstedet er også inngang til de elektroniske søknadsskjemaene som er utgangspunktet for å søke støtte fra programmene. Både antall brukere og sidevisninger ble i 2009 fordoblet i forhold til året før i forhold til I løpet av 2009 hadde nettstedet individuelle brukere og sidevisninger. Kulturkontakt Nord har i samarbeid med Nordisk kulturfond begynt utvikling av Kulturportalen som en felles plattform for presentasjon av institusjonenes oppgaver og resultater. Samtidig skal den hjelpe interesserte til å finne nøkkelinformasjon om det nordiske kultursamarbeidet. Videre arbeid med Kulturportalen avklares med Ministerrådet og Nordisk Kulturfond. Kulturkontakt Nords nye nettsted Nettstedet er delt i tre seksjoner: 1. Presentasjon av Kulturkontakt Nord. 2. Presentasjon av programmene. 3. Presentasjon av andre kulturaktører i regionen. Forsiden er en oppslagstavle for all aktuell informasjon. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

10 Nyhetsbrev Kulturkontakt Nords nyhetsbrev formidler aktuell informasjon til forskjellige målgrupper som kunstnere og kulturarbeidere, organisasjoner, institusjoner, foreninger, forvaltningsorganer, embetsmenn og beslutningstagere. Nyhetsbrevet bringer informasjon om programmene, nordisk kultursamarbeid, de nordiske prisene og presentasjoner (showcases) av prosjekter som har fått støtte gjennom programmene. De som ønsker mer informasjon enn nyhetsbrevet gir, kan følge lenkene til de fullstendige tekstene på KKNs nettsted. Kulturkontakt Nord publiserte 11 nyhetsbrev i løpet av Ved årets utgang hadde nyhetsbrevet 6405 abonnenter, vel 13 prosent flere enn ved utgangen av Informasjonsmateriell Kulturkontakt Nord bruker elektronisk informasjon i utstrakt grad, og det meste av den informasjonen som produseres blir publisert på nettstedet. I tillegg publiserte KKN sommeren 2009 en brosjyre om programmene som er distribuert på informasjonsmøter og andre evenementer. Brosjyren ble publisert i to versjoner: Én om mobilitetsprogrammet rettet mot de baltiske statene og én om begge programmene beregnet på de nordiske land og selvstyreområdene. Fordi begge ble trykket på flere språk, ble brosjyren totalt trykket i 14 forskjellige versjoner. Det er også produsert en Power Point-presentasjon som Kulturkontakt Nord og samarbeidspartnerne Nordens hus, institutter og NMRs kontorer i Estland, Latvia og Litauen bruker på sine informasjonsmøter. Nordens hus og institutter og NMRs kontorer i de baltiske land Samarbeidet med kulturkontaktene ved Nordens hus på Island og Færøyene, Nordens institutter på Åland og Grønland og Nordisk Ministerråds kontorer i Estland, Latvia og Litauen er en viktig del av Kulturkontakt Nords kommunikasjonsvirksomhet. Samarbeidspartnerne holder kunst- og kulturmiljøene i sine områder informert om programmene gjennom informasjonsmøter, nyhetsbrev og personlig rådgivning. Nettverket har i 2009 møttes to ganger for å diskutere arbeidsmetoder og samarbeidsformer. Nifin deltok i ett av møtene. Informasjon til de samiske områder Kulturkontakt Nord fikk i 2009 en øremerket bevilgning til informasjon og rådgivning overfor samiske kulturaktører. I den forbindelse ble det avholdt møte med Samerådet, og med Barentssekretariatet, Pikene på Broen og Festspillene i Nord-Norge. Det ble også KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

11 holdt informasjonsmøte om programmene i forbindelse med Barents Spektakel i Kirkenes, og på et seminar i regi av Barents Kult i Tromsø. I samarbeid med Samisk Kunstnerforbund og Nordnorske Bildende Kunstnere ble det holdt informasjonsmøter i Karasjok og Svolvær. Samiske kunstnere/kulturaktører ble invitert til Nordisk Kulturforum som Kulturkontakt Nord arrangerte i Berlin i november. Informasjonsbrosjyren som KKN publiserte sommeren 2009 ble også utgitt i en nordsamisk versjon. Nordisk Kulturforum i Berlin På oppdrag av Nordisk ministerråd og i samarbeid med Röhsska museet i Göteborg og de nordiske ambassadene i Berlin arrangerte Kulturkontakt Nord Nordisk Kulturforum i Berlin i dagene november Temaet var Presentasjon av kultur fra Norden ute i verden. Arrangementet fant sted i det fellesnordiske ambassadekomplekset i Berlin. Programmet var sammensatt av bl.a. forelesninger, presentasjoner og rundebordsdiskusjoner mellom deltagerne. Programmet inneholdt også en presentasjon av Nordisk ministerråds prosjekt Ny Nordisk Mat. Forumet inngikk i diskusjonen om Nordens rolle i en globalisert verden om dialogen mellom Norden og verden forøvrig. Omkring 100 personer deltok i kulturforumet. For å åpne for at også andre enn deltagerne skulle kunne følge kulturforumet, ble store deler av programmet overført (streamet) direkte via KKNs nettside og 340 personer benytet seg av muligheten til å følge kulturforumet på denne måten. Kulturforumets program, video av de streamede programpostene og annet materiale er å finne på nettsiden, slik at det har et liv også etter at arrangementet er avsluttet. Fotos: Eija Mäkivuoti KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

12 1.2.3 Profilering av det nordiske kultursamarbeidet i Norden og internasjonalt Kulturkontakt Nord informerer om og profilerer det nordiske kultursamarbeidet via sine websider og sitt nyhetsbrev. Kulturportalen er her en mulighet til å nå ytterligere ut. Informasjonen på Kulturportalen publiseres på de nordiske språk og på engelsk. Kulturkontakt Nords direktør har med flere foredrag og med deltakelse i diskusjoner bidratt til å gjøre det nordiske samarbeidet og programmene synlige både i nordisk og europeisk sammenheng. Kulturkontakt Nords personale har i løpet av året også deltatt i de øvrige arrangementene i serien Nordisk kulturforum og andre seminarer. 1.3 Mål for virksomheten i kontraktsperioden Kulturkontakt Nords hovedoppgaver er å administrere Nordiska ministerråds kunst- og kulturprogram og Det nordisk-baltiske mobilitetesprogrammet og å informere om disse. Kulturkontakt Nord skal skjøtte alle nødvendige administrative funksjoner slik at programmene kan administreres og utvikles i overensstemmelse med Ministerråds retningslinjer og i tråd med prinsippet om armlengdesavstand. KKN forvalter progammene, har ansvar for kommunikasjon med sakkyndiggruppene og skal sørge for transparens i alle faser av arbeidet. Kulturkontakt Nord skal i henhold til kontrakten med Nordiska ministerråd kontinuerlig evaluere og videreutvikle alle administrative rutiner knyttet til programmene. Kulturkontakt Nord skal også føre relevant statistikk i forbindelse med programmene. Saksbehandlingssystemet er under kontinuerlig utvikling og justeres fortløpende slik at det harmonerer med programmenes behov og fokus. I forbindelse med at de baltiske statene i 2009 gikk med i Mobilitetsprogrammet på like for med de nordiske land og selvstyreområder, har Kulturkontakt Nord gjennom året lagt vekt på å utvikle samarbeidet med Nordiska ministerråds kontorer i Estland, Latvia og Litauen Utvikling av programmenes administrasjon i 2009 De største endringene i administrasjonen av programmene i 2009 var knyttet til språk og språkbruk. Særlig gjelder dette Mobilitetsprogrammet, som følge av utvidelsen til Baltikum. De tre baltiske statene deltar nå med tre sakkyndige i programmmet, som bruker engelsk i sin behandling av søknadene. Endringene i administrasjonen ev Kunst- og kulturprogrammet begrenset seg i 2009 til mindre tilpasninger i saksbehandlingssystemet. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

13 1.3.2 Forberedelser til administrasjon av programendringer i 2010 Embetsmannskomiteen for nordisk kulturelt samarbeid (EK-K) utnevnte i 2009 en justeringsgruppe som skulle vurdere og foreslå endringer i programmene basert på de erfaringer man så langt har gjort med dem. Gruppen møttes med flere involverte parter, og justeringene var også tema på Nordisk Kulturforum på Island og Færøyene. Kulturkontakt Nords rolle i prosessen var begrenset. Prosessen munnet ut i endringer som blir iverksatt i første halvdel av De nordiske kulturministrene bestemte på sitt møte i oktober 2009 å forlenge begge programmene med to år ut over det som tidligere var bestemt, slik at de løper også i årene 2010 og Ledelse og administrasjon Kulturkontakt Nord er en ung institusjon og arbeider fortsatt med etablering av rutiner og systemer. Å delta i etablering og oppbygging av en institusjon stiller høye krav til de ansatte. Prosjektarbeid på flere områder krever fleksibilitet og evne til kontinuerlig å tilegne seg ny kunnskap. Kulturkontakt Nord fikk etter etableringen tilleggskontrakt med Noridsk ministerråd for å utvikle IT- og sakabehandlingssystemer tilpasset institusjonens behov. I forbindelse med kontrakten har to personer vært prosjektansatt i Deres kontrakter utløper i slutten av februar Ansvarsfordelning mellom Nordisk ministerråd, styret og de sakkyndige Samarbeidet mellom Nordisk ministerråd, Kulturkontakt Nord og de sakkyndige begynner å finne sin form. Hvert program har sin rådgiver ved Kulturkontakt Nord, og det er disse to som hovedsakelig tar seg av kommunikasjon og arbeid med de sakkyndige. Dette gir armlengdesavstand i saksbehandlingen. To rådgivere ved Nordisk ministerråds sekretariat i København har hatt ansvar for kontakten med Kulturkontakt Nord fra institusjonen ble opprettet. Begge sluttet i 2009, og nye medarbeidere har overtatt deres oppgaver Styrets arbeid Styret har hatt fire møter i Kristian Berg ble oppnevnt som ny styreleder i mai Han ba seg fritatt for vervet mot slutten av året. Nestleder Pia Rothberg-Olofsson overtok som styreleder og Steinar Lien (N) kom inn som fast representant. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

14 1.4.3 Kulturkontakt Nords lokaler Kulturkontakt Nord har kontorer på Sveaborg utenfor Helsingfors. Lokalene leies av Sveaborgs forvaltningsnevnd i henhold til kontrakt datert 10. juni Plasseringen byr på flere utfordringer. Kulturkontakt Nord baserer i stor grad virksomheten på elektroniske verktøy, noe som krever stabil og pålitelig internettforbindelse. Nettorbindelsen og telefonforbindelsen på Sveaborg er dessverre upålitelige. I tillegg kommer at mobiltelefonforbindelsen inne i KKNs lokaler er dårlig Flytting av kunstsamlig og bibliotek Da Kulturkontakt Nord flyttet inn i lokalene på Sveaborg, inneholdt de en kunstsamling bestående av ca. 650 verker fra de nå nedlagte institujonene som tidligere disponerte lokalene. Nordisk ministerråd har besluttet å dele samlingen, slik at noe plasseres i Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, mens noen arbeider med tilknytning til Sveaborg er donert til Sveaborgs forvaltningsnevnd og forblir på øya. Da Kulturkontakt Nord overtok lokalene, inneholdt de også ca. 160 hyllemeter arkivmateriale fra Nordisk kunstsenter, Nifca og Sleipnir, og 20 kubikkmeter flyttekasser med arkiver fra de nedlagte institusjonene NordScen, Nomus og Nordbok. Etter avtale mellom NMR og det danske Rigsarkivet og det finske Centralarkivet för bildkonst er materialet nå overført til disse.nifcas bibliotek er ifølge avtale mellom NMR og Åbo konstmuseum overlatt til museet. 1.5 Personal- og organisasjonsutvikling Personalet i 2009 fremgår av nedenstående tabell. To personer er engasjert for å arbeide med kommunikasjon på prosjektbasis, rådgiver Atle Syvertsen (NO) og studentmedarbeider Johanna Minkinen (FI). Annu Kevarinmäki, som tidligere har vært engasjert som vikar, er nå ansatt på nordisk kontrakt. En person har sagt opp og en har permisjon for å arbeide med et prosjekt i det finske undervisningsdepartementet. Kulturkontakt Nords ledelse er fornøyd med med personalets sammensetning med hensyn til alder, språkkunnskaper og erfaring fra tidligere arbeidsoppgaver. Fordelingen hva angår kjønn og nasjonalitet kunne ha vært bedre. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

15 Personalet har i 2009 bestått av følgende personer: Navn Nasjonalitet Anstettelsestid Bergljót Jónsdóttir IS Eija Mäkivuoti FI Vava Lunabba 1) FI Jonas Lång FI Steffen Ørsted DK Annika Söderlund FI Ann-Magritt Bekink 2) NO Mira Banerjee FI Annu Kevarinmäki FI Antonia Ramsay 3) FI Atle Syvertsen 4) NO Johanna Minkkinen 5) FI ) 2) 3) 4) 5) Permisjon fra og med mars 2009 Svangerskapspermisjon fra og med oktober Vikarierer for Vava Lunabba Prosjektmedarbeider innen kommunikasjon Studentmedarbeider KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

16 MEDARBEIDERE Årsverk Totalt Administrasjon Kvinner (K) Menn Antall (M) 7,93 1 5,63 2,30 10 NORDISK PROFIL (Kjønnsfordeling og antall medarbeidere pr. nasjon) DK FIN IS NOR SVE Selvstyrende Andre Områder K M K M K M K M K M K M K M ALDERSFORDELING OG AVTALEVILKÅR Antall medarbeidere år år år år 61 + år Totalt K M K M K M K M K M K M Nordiske vilkår Fast ansatte Projektmedarbeidere Medarbeidere totalt REKRUTTERING/ AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHOLD Antall sluttet i rapporteringsåret Antall begynt i rapporteringsåret Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Er det vanskelig å rekruttere nye medarbeidere? Det er relativt enkelt å rekruttere kompetent personale i Finland, men vanskeligere å rekruttere fra de andre nordiske landene. I hvilken grad får institusjonen søknader fra søkere utenfor domisillandet? I 2009 ble det rekruttert en prosjektmedarbeider i kommunikasjon. Kulturkontakt Nord fikk 84 søknader, hvorav 48 kom fra personer utenfor domisillandet. 54 personer søkte vikariatet som assistent for ledelsen, i praksis var samtlige fra Finland. SYKEFRAVÆR Hvor stort sykefravær i % (medarbeideres fravær p.g.a. egen sykdom) har institusjonen? År Kvinner Menn Totalt ,5 4,9 5, , Hvordan oppfattes sykefraværet? Sykefraværet er innenfor hva som må ansees som normalt. Sykefraværet i 2009 avspeiler blant annet influensaepidemien om høsten. Institusjonens lave antall medarbeidere gjør at enkeltmedarbeideres sykefravær gir kraftig utslag i statistikken. Hva gjør institusjonen for å begrense sykefraværet? KKN har i 2009 tilbudt medarbeiderne kultur- og mosjonssedler. Medarbeiderne oppfordres til å bli hjemme når de er syke og ikke møte på jobb igjen før de er helt friske. PERSONALPOLITIKK KKN utarbeidet i 2008 en personalhandbok som inneholder en personalpolitisk plan. I tillegg legges det stor vekt på transparens og teamarbeid. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

17 1.6 Resymé Kulturkontakt Nord (KKN) er et organ underlagt Nordisk Ministerråd og lokalisert til øya Sveaborg utenfor Helsingfors. Året 2009 var tredje driftsår for Nordisk ministerråds kunst- og kulturprogram, Det nordiske mobilitetsprogrammet for kultur som dette året ble utvidet til også å omfatte de tre baltiske stater, og for KKN. KKNs hovedoppgaver er å administrere de to programmene, informere målgruppene om dem og gjøre dem bedre kjent i hele regionen. Det er også et mål å være nær målgruppene og så langt det er mulig gi personlig rådgivning til søkerne, noe som er viktig fordi programmene fremdeles er forholdsvis nye. Kulturkontakt Nord ser det som viktig å bruke teknologi på en rasjonell måte. Det er også holdt et betydelig antall informasjonsmøter med potensielle brukere av programmene. Utviklingen av det elektroniske saksbehandlingssystemet fortsatte i I april relanserte KKN sitt nettsted som så ble videreutviklet gjennom resten av året. Samtidig ble Kulturportalen introdusert som en egen seksjon på nettstedet. I løpet av 2009 mottok KKN 1415 søknader om støtte fra de to programmene. Det er en økning på 54 prosent i forhold til Antall abonnenter på KKNs nyhetsbrev steg med 13 prosent til Trafikken på institusjonens nettsted var i 2009 dobbelt så stor som året før, både i antall individuelle brukere og i antall sidevisninger. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

18

19 II Programrapport 2.1 Introduktion till programmen Programmen består av följande moduler: Mobilitetsprogrammet, budget euro mobilitetsstöd med fyra ansökningsomgångar per år stöd till nätverk med tre ansökningsomgångar per år; två för kortvariga nätverk och en för långvariga nätverk stöd till residenscentra, ansökningsomgång vart tredje år. År 2009 arrangerades en särskilt ansökningsrunda för baltiska residens. Konst- och kulturprogrammet, budget euro kompetensutveckling, kritik och kunskapsförmedling med två ansökningsomgångar per år produktionsinriktad verksamhet och förmedling med två ansökningsomgångar per år År 2009 arrangerades totalt 12 ansökningsomgångar. Kulturkontakt Nord fick år 2009 ta emot totalt ansökningar varav 400 beviljades bidrag. Ansökningarnas totala belopp var euro. Det totala beviljade beloppet utgjorde euro. För information om programmens kriterier och bedömning se var det tredje året för de två kulturprogrammen och det andra året programmen pågick hela året. 2.2 Kulturkontakt Nords sammanfattning Under år 2009 har programmen justerats. Man har både blickat bakåt och också sett på systemet internt på minister-, ämbetsmanna- och administrationsnivå. Alla de som varit involverade i det nordiska kultursamarbetet har också deltagit i justeringsprocessen och i diskussionen om vilka kriterier och prioriteringar man har inom systemet. De treåriga ramprogrammen för konst- och kultur samt mobilitet infördes år utgjorde det sista året under den första treårsperioden. Arbetet som gjorts under denna period skall därför evalueras och programmen justeras. Samtidigt som justeringsprocessen pågått har de sakkunniga arbetat konsekvent enligt de kriterier som formulerades då programmen etablerades. PROGRAMRAPPORT

20 Sakkunniggruppen inom Konst- och kulturprogrammet har varit oförändrad sedan 2007 och gruppen har behandlat ansökningarna utan strukturella förändringar inom programmet. De viktigaste riktlinjerna, som tas i beaktande vid utdelning av bidrag och som också styrt prioriteringen av ansökningarna, är programmets kriterier. Mobilitetsprogrammet genomgick en större förändring under år I februari kom de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen med i programmet. Detta innebar att sakkunniggruppen utökades med tre nya medlemmar. Grupperna omfördelades och samma villkor gäller härefter för de nordiska och baltiska sökandena. De omfattande förändringarna medförde att de sakkunniga inom Mobilitetsprogrammet fortsätter i ytterligare en tvåårsperiod och att programmet i övrigt fortsätter oförändrat under Gemensamt för de båda programmen är att antalet ansökningar från de nordiska, baltiska samt övriga länder ökat under år Antalet ansökningar ökade från 916 ansökningar år 2008 till 1415 ansökningar år Detta är en ökning med 54 procent. Det har visat sig att antalet ansökningar ökat markant varje år sedan Under 2009 skedde detta främst på grund av att de baltiska länderna kom med i Mobilitetsprogrammet. I Mobilitetsprogrammet ökade antalet ansökningar från 606 år 2008 till år En ökning med 68 procent. Men också inom Konst- och kulturprogrammet har antalet ansökningar ökat från 310 år 2008 till 395 år 2009, vilket är en ökning med 27 procent. 2.3 Sakkunniga De sakkunniga utnämndes av Nordiska ministerrådet i november 2006 för en period på tre år, År 2009 kom de baltiska länderna med i Mobilitetsprogrammet som jämlika partners med de nordiska länderna och självstyrande områdena. Programmet bytte namn till Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det fick även tre nya sakkunniga: Audronis Imbrasas (Litauen), Kaarel Oja (Estland) och Astrida Rogule (Lettland). Sakkunniggruppen för mobilitets- och nätverksmodulen delades i två så att mobilitetsmodulen fick sex (6) sakkunniga och nätverksmodulen fyra (4) sakkunniga. Residensmodulen fick fyra (4) sakkunniga. Konst- och kulturprogrammets sakkunniggrupp fortsatte sin verksamhet i sin ursprungliga sammansättning från år Sakkunniggruppen för mobilitetsmodulen Águst Gudmundsson (ordförande) Andras Mortensen Maria Frej Velaug Bollingmo Jessie Kleemann Audronis Imbrasas Island Färöarna Danmark Norge Grönland Litauen PROGRAMRAPPORT

21 Möten Programinformationsmöte (ordf. Águst Gudmundsson), Reykjavik, Island NMR:s introduktionsmöte samt gruppmöte, Köpenhamn, Danmark 17.4 Nordiska rådets hearing (ordf. Águst Gudmundsson), Köpenhamn, Danmark 21.4 Kulturforum om tillpassning och justering av den nya strukturen för det nordiska kultursamarbetet (ordf. Águst Gudmundsson), Reykjavik, Island 24.4 Gruppmöte, Vilnius, Litauen 18.5 Möte om justerings- och tillpassningsprocessen (ordf. Águst Gudmundsson), Köpenhamn, Danmark KreaNord möte (ordf. Águst Gudmundsson), Reykjavik, Island Kulturforum (ordf. Águst Gudmundsson, Jessie Kleemann, Andras Mortensen), Torshavn, Färöarna Gruppmöte, Rom, Italien Sakkunniggruppen för nätverksmodulen Virve Sutinen (ordförande) Katarina Gäddnäs Magnus Gustafsson Astrida Rogule Finland Åland Sverige Lettland Möten Informationsmöte om ändringar i programmet (ordf. Virve Sutinen), Sveaborg, Finland 9.3 Årsrapporteringsmöte (ordf. Virve Sutinen) på Nordiska ministerrådets sekretariat, Köpenhamn, Danmark NMR:s introduktionsmöte samt gruppmöte, Köpenhamn, Danmark 15.6 Gruppmöte, Riga, Lettland Gruppmöte, Stockholm, Sverige PROGRAMRAPPORT

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE ET PROSJEKT I GRENSEBROEN-FAMILIEN Per Thomas Huth Regionalt Innovationssystem TELDRE Trådløs Pasient FoU-ROM Utstillinger som for eksempel: Fremtidig

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 ANSÖKAN OM FINANSIERING FRÅN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH OM MEDFINANSIERING FRÅN NATIONELLA OFFENTLIGA MYNDIGHETER Datum Ansökning Projektets namn

Läs mer

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Elin Reite, Avdelningsdirektör, Skoleetaten Oslo Ordförande 2003 Lisbeth Fossum, Pedagogisk vägledare,

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Agenda 1. Tidsvärdestudier vad och varför 2. Stora skillnader mellan dels i. olika områden/

Läs mer

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Annika Af Trolle (Folkbildningsrådet), Lill Perby (Folkbildningsförbundet) og Hilde

Läs mer

Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser

Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Agneta Hansson fil.dr., HiH og Nina Amble, forsker Afi Gardermoen 10.05.2006 VS 2010 amni 1 Opplegg Presentasjon oss, opplegg og overordnet situasjon

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

Grundläggande information

Grundläggande information Grundläggande information Att fylla i en ansökningsblankett Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Ansökningen för Modulen stöd till nätverk: kortvarigt nätverksstöd

Läs mer

NCK / The Nordic Centre of Heritage Learning. www.nckultur.org. Box 709 SE- 831 28 Östersund info@nckultur.org

NCK / The Nordic Centre of Heritage Learning. www.nckultur.org. Box 709 SE- 831 28 Östersund info@nckultur.org NCK / The Nordic Centre of Heritage Learning www.nckultur.org Box 709 SE- 831 28 Östersund info@nckultur.org Östersund, 2013 -1- Norska museer har ett stort engagemang för lärande och pedagogik. Det visar

Läs mer

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009.

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. UTLYSNING SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING Utviklingsmidler for Nordic Master Program Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. Det tildeles opp til 1 million

Läs mer

;<=< >%.%)55'%$ !"#$"%&'($)&$*+'%, +'%,-.&)*/-(-.$0%%1,0$.*&"#$"%2*'34*&'(.$5%'6%)/ 70$*('%,-.&28)#$-.&)*/'8-#-$0$.5%'6%)//0$*9:%*&"#$"%

;<=< >%.%)55'%$ !#$%&'($)&$*+'%, +'%,-.&)*/-(-.$0%%1,0$.*&#$%2*'34*&'(.$5%'6%)/ 70$*('%,-.&28)#$-.&)*/'8-#-$0$.5%'6%)//0$*9:%*&#$% ;%.%)55'%$ "#$"%&'($)&$*+'%, +'%,-.&)*/-(-.$0%%1,0$.*&"#$"%2*'34*&'(.$5%'6%)/ 70$*('%,-.&28)#$-.&)*/'8-#-$0$.5%'6%)//0$*9:%*&"#$"% Innehållsförteckning I Kulturkontakt Nords resultatrapport 1.1 Institutionens

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe EK-U - Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning, EK-U Mødetid 26. marts 2012 Mødested Hilton Meetings - Terminal 3 Københavns Lufthavn, 4. etasje, møtelokale heter

Läs mer

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun 1(5) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun Syftet med planen är att delar av gällande detaljplaner

Läs mer

Fredag: den Stora. välkomstfesten. Dag för dag i Dubai

Fredag: den Stora. välkomstfesten. Dag för dag i Dubai Tlf.: 04-3370062, Mob.: 050 5575447 (norsk prest) 050-5506821 (svensk prest), e-post: norsea@eim.ae, www.sjomannskirken.no/dubai eller www.svenskakyrkan.se/dubai Fredag: den Stora Dag för dag i Dubai Söndag

Läs mer

Mötesprotokoll Reykjavik 18-19 april 2013

Mötesprotokoll Reykjavik 18-19 april 2013 Mötesprotokoll Reykjavik 18-19 april 2013 Deltagare: Per Firring Jensen, Anna Kaikkonen, Jarle Översveen, Kari Jensen, Kjell Wahlbeck, Håkan Axelsson, L-G Strandberg, Monica Rhodiner, Marie Norrby, Mikko

Läs mer

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens Bästa helg! Unge Ledere 23-25 april, Mastemyr EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen började med gåvor... T-shirts, vattenflaskor och deltagarbrickor var en del av det

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens bästa helg Unge Ledere 8-10 april 2011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen begynte med gaver og teambuilding Vi lyssnade till och dansade med Karin Fevaag Larsen

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar erbjuder återigen en konferens med kvalitet som avser att diskutera specialpedagogiska frågor

Läs mer

NNM s paviljong (stand) vid Bocuse d Or i Stavanger 30-2 juli 2008

NNM s paviljong (stand) vid Bocuse d Or i Stavanger 30-2 juli 2008 2008-02-26 NNM s paviljong (stand) vid Bocuse d Or i Stavanger 30-2 juli 2008 Efter diskussioner med NNM s ambassadörer, den 20 feb 2008 i Reykjavik, har följande underlag till en paviljong (stand) vid

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-26-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden JiLU, Jämtlands läns landsting Att: Erik Andersson Rösta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion

Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion Seminar: Elevernas välbefinnande Helsingsfors 27.9.2007 Avdelingschef Gard Titlestad Utdanning Forskning Arbeidsliv gt@norden.org Oversikt: Norden

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Arrows Vi kommer fra Liden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 7 gutter. Vi representerer Anundgårds skola Type

Läs mer

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37 Grundläggande information och instruktioner Att fylla i ansökningsblanketten Ansökningsblanketten för modulen för stöd till residenscentra har fem sidor. Du måste fylla i alla fält på varje sida för att

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

Datum 2015-04-08. TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun

Datum 2015-04-08. TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun 1(6) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun Syftet med planen avser till att göra det möjligt

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP SOM DRIVANDE KRAFT I NORDEN. Nordisk entreprenörskapskonferens 2008

ENTREPRENÖRSKAP SOM DRIVANDE KRAFT I NORDEN. Nordisk entreprenörskapskonferens 2008 ENTREPRENÖRSKAP SOM DRIVANDE KRAFT I NORDEN Nordisk entreprenörskapskonferens 2008 Entreprenørskap i Norden Norden trenger flere entreprenører. Entreprenørskap er en viktig ingrediens i arbeidet med å

Läs mer

Foredragsholdere. Kenneth Isaksson AB Centek

Foredragsholdere. Kenneth Isaksson AB Centek Foredragsholdere Kenneth Isaksson AB Centek Centek är representant för nätverket Enterprise Europe Network som är ett viktigt instrument i EU:s strategi för att främja tillväxt och sysselsättning. Nätverket

Läs mer

3.1.1. Antal ansökningar, beviljningar och beviljade summor. Båda programmen

3.1.1. Antal ansökningar, beviljningar och beviljade summor. Båda programmen III Statistikrapport 3.1. Ansökt och beviljat år 21 3.1.1. Antal ansökningar, beviljningar och beviljade summor Båda programmen 391 Beviljningar 26% 1137 Avslag 74% 1,, 9,, 8,, 7,, 6,, Beviljat: 3 481

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012. KomTek Glada Hudik. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2012. KomTek Glada Hudik. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget KomTek Glada Hudik Vi kommer fra Hudiksvall Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer KomTek Hudiksvall

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Bruksanvisning Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Smart Bag MO ventilasjonsbag er et engangsprodukt for manuell ventilasjon. Smart Bag tilbyr en eksakt og kontrollert ventilasjon

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras

Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras Producerat av: Mattias Hermansson & Knut Espen Johansen, KGH Consulting Uppdragsgivare:

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Söråkers LEGO Team Vi kommer fra Söråker Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 7 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Metodbok. Att våga nytt! MötesplatS Medborgare presenterar tio metoder för ett ökat medborgarinflytande. Nominerad till

Metodbok. Att våga nytt! MötesplatS Medborgare presenterar tio metoder för ett ökat medborgarinflytande. Nominerad till Metodbok Att våga nytt! MötesplatS Medborgare presenterar tio metoder för ett ökat medborgarinflytande. Nominerad till 2 0 1 1 Førord I løpet av forstudien Hållbar Medborgardialog så Uddevalla og Fredrikstad

Läs mer

Familjeterapeut erbjuder gratis hjälp. Denna veckan i Dubai. Tre kvällar i kyrkan: En för tonårsföräldrar, två för hjälp i samlivet

Familjeterapeut erbjuder gratis hjälp. Denna veckan i Dubai. Tre kvällar i kyrkan: En för tonårsföräldrar, två för hjälp i samlivet Tlf.: 04-3370062, Mob.: 050 5575447 (norsk prest) 050-5506821 (svensk prest), e-post: norsea@eim.ae, Denna veckan i Dubai Söndag 17 oktober: Öppen kyrka kl. 11-13 kl 20.00 Kör Måndag 18 oktober: kl 10.00-12.00

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur

Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur 211 Årsrapport Kulturkontakt Nord Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur Project: Foto: Modul: Contemporary Art Archipelago - Raqs Media Collective:

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene

Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene (NAFOL) En utvärdering efter halva tiden Divisjon for samfunn og helse Norges forskningsråd 2013 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO

Läs mer

klubbnytt Kiwanis Club Karlskoga 02 februari 2008 Årgång 28

klubbnytt Kiwanis Club Karlskoga 02 februari 2008 Årgång 28 Kiwanis Club Karlskoga klubbnytt Nr 02 februari 2008 Årgång 28 http://www.kiwanis.se Redaktör & ansvarig utgivare: Jörn Andersen, tel. 0586-37762 Mobil: 070-537 76 28, jorn.andersen@glocalnet.net Hej på

Läs mer

FIRST LEGO League. Östersund 2012

FIRST LEGO League. Östersund 2012 FIRST LEGO League Östersund 2012 Presentasjon av laget Nyheden 8a Vi kommer fra Östersund Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 9 jenter og 10 gutter. Vi representerer Nyhedens skola

Läs mer

Nyhetsbrev 4/2014. Effektivare försörjning med NeC. Norsk satsning på e- Build Supply

Nyhetsbrev 4/2014. Effektivare försörjning med NeC. Norsk satsning på e- Build Supply INNEHÅLL 1 Effektivare försörjning med NeC 2 Norsk satsning på e-build Supply 3 Workshop om aviseringar 4 Arbetsgrupp om BIM och logistik 5 Hogia satsar på NeC 6 PEPPOL rekommenderas av SFTI 7 Standard

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar erbjuder återigen en konferens med kvalitet som avser att diskutera specialpedagogiska frågor

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Barbro Grevholm, Högskolen i Agder, Norge och högskolan i Kristianstad, Sverige, Veslemöy Johnsen & Claire Berg, Högskolen i Agder, Norge

Barbro Grevholm, Högskolen i Agder, Norge och högskolan i Kristianstad, Sverige, Veslemöy Johnsen & Claire Berg, Högskolen i Agder, Norge Forskning under lärarpraktik i matematik Barbro Grevholm, Högskolen i Agder, Norge och högskolan i Kristianstad, Sverige, Veslemöy Johnsen & Claire Berg, Högskolen i Agder, Norge Abstrakt Lärarutbildningen

Läs mer

Next Move II (arbeidstittel)

Next Move II (arbeidstittel) Next Move II (arbeidstittel) Next Move II er en grenseoverskridende satsning på anvendelse og videre utbredelse av vätgas/hydrogen til transport i Öresund Kattegatt Skagerrak-regionen. Prosjektet skal

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Slutrapport FEM2020. Detta ska göras genom att arbete inom tre huvudområden: - Mötesplats för klimatdriven utveckling

Slutrapport FEM2020. Detta ska göras genom att arbete inom tre huvudområden: - Mötesplats för klimatdriven utveckling Slutrapport FEM2020 Genom ökad gränsöverskridande samarbete ska FEM2020 stärka gränsregionens globala konkurrenskraft genom att initiera den klimatdrivna utvecklingen. Detta ska göras genom att arbete

Läs mer

På tröskeln till en okänd värld

På tröskeln till en okänd värld RAPPORT 31/2009 På tröskeln till en okänd värld Forskarutbildning och skolans vardag Annika Andræ Thelin Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7,

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-46-08

DIARIENUMMER G30441-46-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-46-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Göteborgs Universitet, Institutionen för Marin Ekologi Att: Carl André

Läs mer

dialogen en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång

dialogen en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång dialogen #1 2002 en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Läs mer

Slutrapport Hälsa över gröna gränser

Slutrapport Hälsa över gröna gränser FYLKESMANNEN I HEDMARK Slutrapport Hälsa över gröna gränser Ett EU finansierat projekt Interreg IIIA Sverige - Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden Delområde: Indre Skandinavien Diarienr: IS 3041-90-06

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nordiskt expertmöte 11-12 nov 2014

Tjänsteskrivelse. Nordiskt expertmöte 11-12 nov 2014 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-21 Vår referens Goran Bosevski Kultursekreterare/koordinator stöd till OP goran.bosevski@malmo.se Tjänsteskrivelse Nordiskt expertmöte 11-12 nov 2014

Läs mer

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til folkehøgskolene (vær snill å send videre til:) -rektor, assisterende rektor/inspektør -lokallagsleder Kopi til: Vår ref.: 13/15/A 1.08, Oslo, 30.01.2015 FHF-rundskriv 4/2015 Nordisk folkehøgskoleråd

Läs mer

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT 19. august 2014 FORORD Rapporten er en mulighetsstudie av busstilbudet langs E18 mellom Karlstad og Østfold,

Läs mer

En mer ansvarsfull avfallshantering?

En mer ansvarsfull avfallshantering? En mer ansvarsfull avfallshantering? Chef för juridiska ärenden Leena Eränkö Tf. Verkställande direktör Esa Nummela Växjö 28.5.2013 Avfallshantering i Sverige och i Finland 2005 JLY-Medlemsinfo 3-4/2005

Läs mer

Anders Heimdahl, närvårdschef Stig Willman, sekreterare. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar

Anders Heimdahl, närvårdschef Stig Willman, sekreterare. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 2009-01-22 Blad 1 (8) Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl. 10.00 14.30 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis Lindman (s) Tore Hansson

Läs mer

Nordisk Pendlingskarta 2007

Nordisk Pendlingskarta 2007 Nordisk Pendlingskarta 2007 Baserat på senaste statistik från 2004 TemaNord 2007:584 Nordisk Pendlingskarta TemaNord 2007:584 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007 ISBN 978-92-893-1570-8 Tryck: Ekspressen

Läs mer

Hvordan kan vi delta i løsningene av de store utfordringene

Hvordan kan vi delta i løsningene av de store utfordringene Hvordan kan vi delta i løsningene av de store utfordringene NORDTEK-konferansen 2011 Åbo 18. juni 2011 Gard Titlestad Avdelingssjef Kunnskap og Velferd gt@norden.org Hva er Norden? Fem små land: Danmark,

Läs mer

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT 19. august 2014 FORORD Rapporten er en mulighetsstudie av busstilbudet langs E18 mellom Karlstad og Østfold, som

Läs mer

Specialnummer. Vad har projektet åstadkommit och vad händer nu? Tidningen. Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Projektledarna sammanfattar

Specialnummer. Vad har projektet åstadkommit och vad händer nu? Tidningen. Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Projektledarna sammanfattar Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik nr 3/2014 Projektledarna sammanfattar Specialnummer Vad har projektet åstadkommit vad händer nu? 1 Innehåll 2 3 4. 5 13. 14. 15. 38 40. 41 43. Projektets

Läs mer

Projekt för svenskt-norskt samarbete

Projekt för svenskt-norskt samarbete Projekt som får stöd från Interreg Sv-No Datum 2009-05-19 Annica Westerlund 070-289 00 16 EUROPEISKA UNIONEN Projekt för svenskt-norskt samarbete De 7 projekt som listas nedan har fått stöd ur den (EU-stöd)

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk MANUAL ZODIAC ZNOOKERPHONE 55 Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk 1 1. PACKA UPP I kartongen skall det finnas: 1. Telefondel 2. Lur 3. Linjekabel med telejack 4. Lurkabel spiral 5. Bruksanvisning För

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Kirsti Paajanen Resa: Rom-Tuscia Datum: 140419-26 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: Urgammal, superartig man som hade bemödat sig lära namnen på oss alla. Fint!

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge BESLUT DATUM 2012-09-14 DIARIENUMMER N30441-64-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Energidalen i Sollefteå AB Att: Tord Fjällström Nipan 163 881 52 Sollefteå Projekt:

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

FÖR VETENSKAP, KONST OCH INDUSTRI UTGIVEN AV LETTERSTEDTSKA FÖRENINGEN

FÖR VETENSKAP, KONST OCH INDUSTRI UTGIVEN AV LETTERSTEDTSKA FÖRENINGEN FÖR VETENSKAP, KONST OCH INDUSTRI UTGIVEN AV LETTERSTEDTSKA FÖRENINGEN Unionsupplösningen 1905: Ruth Hemstad Torbjörn Nilsson Ole Kr. Grimnes Lars-Åke Engblom Roald Berg Leif Høghaug Jarl Torbacke Intervju

Läs mer

Det lönar sig. - 40 år av nordiskt fackligt samarbete leder framåt. Jubileumsskrift

Det lönar sig. - 40 år av nordiskt fackligt samarbete leder framåt. Jubileumsskrift Det lönar sig - 40 år av nordiskt fackligt samarbete leder framåt Jubileumsskrift Det lönar sig - 40 år av nordiskt fackligt samarbete leder framåt NFS historia 1972-2012 Redaktör: Nina Isaksson Redaktion:

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Slutrapport Nätverk Grenseland. 1 februari 2004 31 januari 2005

Slutrapport Nätverk Grenseland. 1 februari 2004 31 januari 2005 Slutrapport Nätverk Grenseland 1 februari 2004 31 januari 2005 Marianne Carlsson Wenche Hvattum Box 62 Grålum Allé 11 662 22 Åmål 1712 Grålum Sverige Norge +46 532 154 40, 0708-68 59 60 +47 69 97 20 36,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Göteborg-Oslosamarbetet

Verksamhetsplan 2015 Göteborg-Oslosamarbetet Göteborg-Oslosamarbetet 1 Inledning Projektet Coinco North II/ The Scandinavian 8 Million City avslutas 31 oktober 2014. GO-samarbetet har haft en viktig roll i att komplettera de insatser som genomfördes

Läs mer

Beslutsfattande. Berndt Brehmer Avdelningen för ledningsvetenskap Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan berndt.brehmer@fhs.

Beslutsfattande. Berndt Brehmer Avdelningen för ledningsvetenskap Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan berndt.brehmer@fhs. Beslutsfattande Berndt Brehmer Avdelningen för ledningsvetenskap Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan berndt.brehmer@fhs.se Det er et pussig fenomen detta med att ta bestemmelser. I det

Läs mer

FIRST LEGO League. Skövde 2010

FIRST LEGO League. Skövde 2010 FIRST LEGO League Skövde 2010 Presentasjon av laget Tha Lego pr0os Vi kommer fra Lidköping Snittalderen på våre deltakere er 15 år Laget består av 2 jenter og 8 gutter. Vi representerer Type lag: Skolelag

Läs mer

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Spång vid Ånn Fotograf: Fredrik Boberg Karen Havdal, Sör Tröndelag Fylkeskommune, Arild Egge,

Läs mer

THE FRINGE FESTIVAL OF EDINBURGH. GRUPP C Erlend Jegstad, Elisabet Wilhede, Leo Ruckman, Eyrun Thorhallsdottir, Helena Emms, Anna hasselblad

THE FRINGE FESTIVAL OF EDINBURGH. GRUPP C Erlend Jegstad, Elisabet Wilhede, Leo Ruckman, Eyrun Thorhallsdottir, Helena Emms, Anna hasselblad THE FRINGE FESTIVAL OF EDINBURGH GRUPP C Erlend Jegstad, Elisabet Wilhede, Leo Ruckman, Eyrun Thorhallsdottir, Helena Emms, Anna hasselblad Inledning: Den 28 november 2003 åkte vi till Edinburgh för att

Läs mer

BOINK!- Skapende læring med animasjon i barnehagen SLUTRAPPORT

BOINK!- Skapende læring med animasjon i barnehagen SLUTRAPPORT BOINK!- Skapende læring med animasjon i barnehagen SLUTRAPPORT SLUTRAPPORT: - Skapende læring med animasjon i barnehagen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning sid 2 2. Projektets bakgrund sid 3 Problembakgrund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

Samiska traditioners roll i svensk rätt

Samiska traditioners roll i svensk rätt Samiska traditioners roll i svensk rätt Universitetslektor dr. juris Eivind Torp Nord-Nordiskt Juristmöte, Kautokeino 2009-06-15 Jag skall: 1. Kort redovisa Höyesteretts inställning vad gäller betydelsen

Läs mer

KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012

KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012 KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012 Förord Relationerna mellan Norge och Sverige är viktiga för båda ländernas utveckling. Exempel är arbetspendlingen främst

Läs mer