I Kulturkontakt Nords resultatrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Kulturkontakt Nords resultatrapport"

Transkript

1

2

3

4

5 I Kulturkontakt Nords resultatrapport 1.1 Institusjonens formål og nordiske nytte Kulturkontakt Nord er et organ underlagt Nordisk Ministerråd og lokalisert til øya Sveaborg utenfor Helsingfors. Året 2009 var tredje driftsår for Nordisk ministerråds (NMR) kunst- og kulturprogram, Det nordiske mobilitetsprogrammet for kultur som dette året ble utvidet til også å omfatte de tre baltiske stater, og for Kulturkontakt Nord (KKN). Kulturkontakt Nords hovedoppgaver er å administrere de to nevnte programmer og informere om dem. Det er inngått en mål- og resultatkontrakt mellom NMR og KKN for perioden Kontrakten ble godkjent av Kulturkontakt Nords styre og av embetsmannskomiteen for nordisk kulturelt samarbeid Kulturkontakt Nord er et administrativt organ som ikke selv initierer prosjekter og/eller aktiviteter. Prosjektene som får støtte fra programmene KKN administrerer, er alle initiert av søkerne. I løpet av 2009 mottok Kulturkontakt Nord 1415 søknader om støtte fra programmene. Det er en økning på 54 prosent i forhold til 2008, da det tilsvarende tallet var 916. Samlet budsjett for de to programmene var i euro. Med utgangspunkt i programmenes økonomiske muligheter, er det en glede å se hvor mange prosjekter som får støtte og ikke minst den store variasjon i aktiviteter som de representerer. Nordisk ministerråd gjennomførte i 2009 en justeringsprosess for å samle erfaringer med og synspunkter på programmene. Dette munnet ut i noen endringer som iverksettes i Kulturkontakt Nord ser det som viktig å bruke teknologi på en rasjonell måte. Utviklingen av det elektroniske saksbehandlingssystemet fortsatte i I april relanserte KKN sitt nettsted som så ble videreutviklet gjennom resten av året. Samtidig ble Kulturportalen introdusert som en egen seksjon på nettstedet. Elektronisk publisering gjør det mulig å spre informasjon om endringer i programmene raskt, på flere språk og til lave kostnader. Dette reduserer mengden av informasjon trykket på papir, noe som igjen er gunstig for miljøet. Denne årsrapporten tar utgangspunkt i mål- og resultatkontrakten mellom Nordisk ministerråd og Kulturkontakt Nord. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

6 1.2 Institusjonens funksjoner Administrasjon av programmene To rådgivere ved Kulturkontakt Nord er dedikert til arbeid med programmene og koordinerer også de sakkyndiges virksomhet. Søknader om støtte fra programmene mottas kun elektronisk, noe som reduserer saksbehandlingskostnader og -tid. Saksbehandlingssystemet Siden mai 2007 har Kulturkontakt Nord brukt et database- og saksbehandlingssystem som er utviklet i samarbeid mellom KKN og det finske selskapet Mederra Oy. Systemet dekker alle faser i prosessen fra innskriving av søknader via saksbehandling og til utbetaling og rapportering. Systemet er todelt, med en brukerrettet og en administrativ side. I den brukerrettede delen skriver søkerne inn sine søknader. Denne delen inneholder blant annet elektroniske søknadsskjemaer til alle de seks modulene i programmene, der søkerne legger inn informasjon om sine prosjekter og seg selv. Informasjonen danner også grunnlag for de statistikker som utarbeides av Kulturkontakt Nord. Den administrative delen av systemet brukes av rådgiverne og de sakkyndige i saksbehandlingen. Søknadsskjemaene er i to språkversjoner, svensk og engelsk. Fra og med august 2008 har KKN tatt imot søknader på åtte språk: Dansk, svensk, norsk, engelsk, finsk, islandsk, færøysk og grønlandsk. De finske, islandske, grønlandske og færøyske søknadene oversettes til engelsk. I 2009 ble saksbehandlingssystemet derfor endret slik at det er mulig å bla i både den originale søknaden og oversettelsen i samme skjermbilde, noe som forenkler oversetternes arbeid. I 2009 ble det også gjort endringer for å forbedre mulighetene til å hente ut statistikk fra systemet. Det er videre arbeidet med å forenkle og forbedre søknadsskjemaene. Også forlengelsen av programmene ut over deres opprinnelige varighet har krevd justeringer. Endringer i systemet gjøres på bakkgrunn av tilbakemeldinger fra brukere: Søkerne, de sakkyndige og KKNs personale Informasjon, rådgivning og service Informasjon er en av Kulturkontakt Nords hovedoppgaver. Arbeidet gjøres med utgangspunkt i en kommunikasjonsstrategi og en årlig kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsstrategien legger vekt på å utvikle verktøy som gjør KKN i stand til å kommunisere effektivt i hele regionen, gjøre de relativt nye programmene bedre kjent og presentere dem for et bredt publikum på en brukervennlig måte. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

7 Det er arbeidet med utvikling av alle kommunikasjonsverktøy i Resultatene sees i form av flere søknader til programmene, flere abonnenter på nyhetsbrevet og ved flere brukere og flere sidevisninger på websiden. Rådgiverne mottok og besvarte gjennom året pr. telefon og e-post et stort antall spørsmål om programmene. IP-telefoni brukes ved endel møter for å minimere kostnadene. Direkte overføring via Kulturkontakt Nords nettsted (streaming) ble brukt under Nordisk Kulturforum i Berlin, for å spre forumets innhold til så mange som mulig og til lavest mulig kostnad. Informasjonsmøter og rådgivning Kulturkontakt Nord har som mål å gjøre programmene mer synlige og den nordiske kulturfinansieringen bedre kjent i hele regionen. Det er også et mål å være nær målgruppene og så langt det er mulig gi personlig rådgivning til søkerne, noe som ikke minst er viktig fordi programmene fremdeles er forholdsvis nye. I 2009 ble det derfor holdt en rekke informasjonsmøter om programmene i hele regionen. De fleste informasjonsmøtene arrangeres i samarbeid med en lokal partner som bistår med å invitere relevante målgrupper i lokalmiljøet. På noen av informasjonsmøtene presenteres også andre finansieringskilder enn de programmer som administreres av Kulturkontakt Nord, for best mulig å imøtekomme deltagernes behov. Eksempelvis har kommunale, fylkeskommunale og EU-ordninger vært presentert samtidig med de nordiske programmene. Kulturkontakt Nord deltok også med en informasjonsstand under Nordisk Råds sesjon i Stockholm i oktober Lansering i de baltiske landene Det utvidede nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet for kultur ble lansert i februar Til sammen 380 personer deltok under lanseringene i Riga, Tallinn og Vilnius. Baltiske medier rapporterte om det nye programmet, og også nordiske medier omtalte det. Lansering i Riga 5 februar Foto: Annika Söderlund KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

8 Kulturkontakt Nord har i løpet av 2009 deltatt i 19 informasjonsmøter i 11 land/selvstyrende områder. Det samlede antall tilhørere på møtene var ca Møtene fordeler seg slik: Land, sted Dato Arrangement Antall tilhørere Norge, Kirkenes 29.1 Barents spektakel 30 Litauen, Vilnius 3.2 Mobilitetsprogram, lansering 100 Estland, Tallinn 4.2 Mobilitetsprogram, lansering 130 Latvia, Riga 5.2 Mobilitetsprogram, lansering 150 Island, Reykjavik 16.2 KKN, informasjonsmøte 140 Finland, Ivalo 3.3 Informasjonsmøte 4 Danmark, København 6.3 Nordisk Kulturfond seminar 70 Finland, Helsingfors 16.3 Nordisk Kulturfond seminar 30 Norge, Tromsø 27.3 Barents Kult seminar 50 Grønland, Nuuk 16.4 KKN, informasjonsmøte 25 Finland, Vasa 6.5 KKN/EU, informasjonsmøte 17 Sverige, Stockholm 14.5 KKN/EU, informasjonsmøte 100 Oslo, Norge 19.8 Happy Nordic Music Days 110 Færøyene, Torshavn 24.8 KKN/KF, informasjonsmøte 20 Åland, Mariehamn 22.9 KKN/Svensk kulturfond, infomøte 35 Norge, Svolvær KKN, informasjonsmøte 24 Norge, Bergen KKN, informasjonsmøte 36 Norge, Karasjok 6.11 KKN, informasjonsmøte 5 Sverige,Umeå 1.12 Nordisk infokontor 70 Sum 1146 I tillegg har våre samarbeidspartnere, Nordens hus og institutter og Nordisk ministerråds kontorer i Estland, Latvia og Litauen arrangert 23 informasjonsmøter med til sammen 1035 tilhørere. Møtene fordeler seg slik: Land Antall møter Antall steder Antall tilhørere Latvia Island Åland Estland Litauen Færøyene Grønland Sum I sum betyr dette at 2181 personer har fått en innføring i Det nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet for kultur og Nordisk ministerråds kunst- og kulturprogram. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

9 Nettstedet Kulturkontakt Nord relanserte sitt nettsted i april Målet var å bygge en brukervennlig side med relevant informasjon som er enkel å finne og enkel å forstå. Ved slutten av året hadde nettstedet 707 sider, de fleste i fire språkversjoner. Ved relanseringen ble det føyet til flere nye elementer på nettstedet. Et av dem er showcases, der tekst, foto og video presenterer prosjekter som har fått støtte fra programmene, og som dermed viser de konkrete resultatene programmene fører frem til. Nettstedet fikk også en egen seksjon med informasjon om kunstnerresidenser i Norden og Baltikum, til sammen 20 steder. Nyhetsspalten er hovedelementet på nettstedet. Der publiseres fortløpende nyheter om nordisk kultursamarbeid, om programmene og de nordiske kulturprisene. I løpet av 2009 ble det publisert til sammen 37 nyheter. Nettstedet er også inngang til de elektroniske søknadsskjemaene som er utgangspunktet for å søke støtte fra programmene. Både antall brukere og sidevisninger ble i 2009 fordoblet i forhold til året før i forhold til I løpet av 2009 hadde nettstedet individuelle brukere og sidevisninger. Kulturkontakt Nord har i samarbeid med Nordisk kulturfond begynt utvikling av Kulturportalen som en felles plattform for presentasjon av institusjonenes oppgaver og resultater. Samtidig skal den hjelpe interesserte til å finne nøkkelinformasjon om det nordiske kultursamarbeidet. Videre arbeid med Kulturportalen avklares med Ministerrådet og Nordisk Kulturfond. Kulturkontakt Nords nye nettsted Nettstedet er delt i tre seksjoner: 1. Presentasjon av Kulturkontakt Nord. 2. Presentasjon av programmene. 3. Presentasjon av andre kulturaktører i regionen. Forsiden er en oppslagstavle for all aktuell informasjon. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

10 Nyhetsbrev Kulturkontakt Nords nyhetsbrev formidler aktuell informasjon til forskjellige målgrupper som kunstnere og kulturarbeidere, organisasjoner, institusjoner, foreninger, forvaltningsorganer, embetsmenn og beslutningstagere. Nyhetsbrevet bringer informasjon om programmene, nordisk kultursamarbeid, de nordiske prisene og presentasjoner (showcases) av prosjekter som har fått støtte gjennom programmene. De som ønsker mer informasjon enn nyhetsbrevet gir, kan følge lenkene til de fullstendige tekstene på KKNs nettsted. Kulturkontakt Nord publiserte 11 nyhetsbrev i løpet av Ved årets utgang hadde nyhetsbrevet 6405 abonnenter, vel 13 prosent flere enn ved utgangen av Informasjonsmateriell Kulturkontakt Nord bruker elektronisk informasjon i utstrakt grad, og det meste av den informasjonen som produseres blir publisert på nettstedet. I tillegg publiserte KKN sommeren 2009 en brosjyre om programmene som er distribuert på informasjonsmøter og andre evenementer. Brosjyren ble publisert i to versjoner: Én om mobilitetsprogrammet rettet mot de baltiske statene og én om begge programmene beregnet på de nordiske land og selvstyreområdene. Fordi begge ble trykket på flere språk, ble brosjyren totalt trykket i 14 forskjellige versjoner. Det er også produsert en Power Point-presentasjon som Kulturkontakt Nord og samarbeidspartnerne Nordens hus, institutter og NMRs kontorer i Estland, Latvia og Litauen bruker på sine informasjonsmøter. Nordens hus og institutter og NMRs kontorer i de baltiske land Samarbeidet med kulturkontaktene ved Nordens hus på Island og Færøyene, Nordens institutter på Åland og Grønland og Nordisk Ministerråds kontorer i Estland, Latvia og Litauen er en viktig del av Kulturkontakt Nords kommunikasjonsvirksomhet. Samarbeidspartnerne holder kunst- og kulturmiljøene i sine områder informert om programmene gjennom informasjonsmøter, nyhetsbrev og personlig rådgivning. Nettverket har i 2009 møttes to ganger for å diskutere arbeidsmetoder og samarbeidsformer. Nifin deltok i ett av møtene. Informasjon til de samiske områder Kulturkontakt Nord fikk i 2009 en øremerket bevilgning til informasjon og rådgivning overfor samiske kulturaktører. I den forbindelse ble det avholdt møte med Samerådet, og med Barentssekretariatet, Pikene på Broen og Festspillene i Nord-Norge. Det ble også KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

11 holdt informasjonsmøte om programmene i forbindelse med Barents Spektakel i Kirkenes, og på et seminar i regi av Barents Kult i Tromsø. I samarbeid med Samisk Kunstnerforbund og Nordnorske Bildende Kunstnere ble det holdt informasjonsmøter i Karasjok og Svolvær. Samiske kunstnere/kulturaktører ble invitert til Nordisk Kulturforum som Kulturkontakt Nord arrangerte i Berlin i november. Informasjonsbrosjyren som KKN publiserte sommeren 2009 ble også utgitt i en nordsamisk versjon. Nordisk Kulturforum i Berlin På oppdrag av Nordisk ministerråd og i samarbeid med Röhsska museet i Göteborg og de nordiske ambassadene i Berlin arrangerte Kulturkontakt Nord Nordisk Kulturforum i Berlin i dagene november Temaet var Presentasjon av kultur fra Norden ute i verden. Arrangementet fant sted i det fellesnordiske ambassadekomplekset i Berlin. Programmet var sammensatt av bl.a. forelesninger, presentasjoner og rundebordsdiskusjoner mellom deltagerne. Programmet inneholdt også en presentasjon av Nordisk ministerråds prosjekt Ny Nordisk Mat. Forumet inngikk i diskusjonen om Nordens rolle i en globalisert verden om dialogen mellom Norden og verden forøvrig. Omkring 100 personer deltok i kulturforumet. For å åpne for at også andre enn deltagerne skulle kunne følge kulturforumet, ble store deler av programmet overført (streamet) direkte via KKNs nettside og 340 personer benytet seg av muligheten til å følge kulturforumet på denne måten. Kulturforumets program, video av de streamede programpostene og annet materiale er å finne på nettsiden, slik at det har et liv også etter at arrangementet er avsluttet. Fotos: Eija Mäkivuoti KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

12 1.2.3 Profilering av det nordiske kultursamarbeidet i Norden og internasjonalt Kulturkontakt Nord informerer om og profilerer det nordiske kultursamarbeidet via sine websider og sitt nyhetsbrev. Kulturportalen er her en mulighet til å nå ytterligere ut. Informasjonen på Kulturportalen publiseres på de nordiske språk og på engelsk. Kulturkontakt Nords direktør har med flere foredrag og med deltakelse i diskusjoner bidratt til å gjøre det nordiske samarbeidet og programmene synlige både i nordisk og europeisk sammenheng. Kulturkontakt Nords personale har i løpet av året også deltatt i de øvrige arrangementene i serien Nordisk kulturforum og andre seminarer. 1.3 Mål for virksomheten i kontraktsperioden Kulturkontakt Nords hovedoppgaver er å administrere Nordiska ministerråds kunst- og kulturprogram og Det nordisk-baltiske mobilitetesprogrammet og å informere om disse. Kulturkontakt Nord skal skjøtte alle nødvendige administrative funksjoner slik at programmene kan administreres og utvikles i overensstemmelse med Ministerråds retningslinjer og i tråd med prinsippet om armlengdesavstand. KKN forvalter progammene, har ansvar for kommunikasjon med sakkyndiggruppene og skal sørge for transparens i alle faser av arbeidet. Kulturkontakt Nord skal i henhold til kontrakten med Nordiska ministerråd kontinuerlig evaluere og videreutvikle alle administrative rutiner knyttet til programmene. Kulturkontakt Nord skal også føre relevant statistikk i forbindelse med programmene. Saksbehandlingssystemet er under kontinuerlig utvikling og justeres fortløpende slik at det harmonerer med programmenes behov og fokus. I forbindelse med at de baltiske statene i 2009 gikk med i Mobilitetsprogrammet på like for med de nordiske land og selvstyreområder, har Kulturkontakt Nord gjennom året lagt vekt på å utvikle samarbeidet med Nordiska ministerråds kontorer i Estland, Latvia og Litauen Utvikling av programmenes administrasjon i 2009 De største endringene i administrasjonen av programmene i 2009 var knyttet til språk og språkbruk. Særlig gjelder dette Mobilitetsprogrammet, som følge av utvidelsen til Baltikum. De tre baltiske statene deltar nå med tre sakkyndige i programmmet, som bruker engelsk i sin behandling av søknadene. Endringene i administrasjonen ev Kunst- og kulturprogrammet begrenset seg i 2009 til mindre tilpasninger i saksbehandlingssystemet. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

13 1.3.2 Forberedelser til administrasjon av programendringer i 2010 Embetsmannskomiteen for nordisk kulturelt samarbeid (EK-K) utnevnte i 2009 en justeringsgruppe som skulle vurdere og foreslå endringer i programmene basert på de erfaringer man så langt har gjort med dem. Gruppen møttes med flere involverte parter, og justeringene var også tema på Nordisk Kulturforum på Island og Færøyene. Kulturkontakt Nords rolle i prosessen var begrenset. Prosessen munnet ut i endringer som blir iverksatt i første halvdel av De nordiske kulturministrene bestemte på sitt møte i oktober 2009 å forlenge begge programmene med to år ut over det som tidligere var bestemt, slik at de løper også i årene 2010 og Ledelse og administrasjon Kulturkontakt Nord er en ung institusjon og arbeider fortsatt med etablering av rutiner og systemer. Å delta i etablering og oppbygging av en institusjon stiller høye krav til de ansatte. Prosjektarbeid på flere områder krever fleksibilitet og evne til kontinuerlig å tilegne seg ny kunnskap. Kulturkontakt Nord fikk etter etableringen tilleggskontrakt med Noridsk ministerråd for å utvikle IT- og sakabehandlingssystemer tilpasset institusjonens behov. I forbindelse med kontrakten har to personer vært prosjektansatt i Deres kontrakter utløper i slutten av februar Ansvarsfordelning mellom Nordisk ministerråd, styret og de sakkyndige Samarbeidet mellom Nordisk ministerråd, Kulturkontakt Nord og de sakkyndige begynner å finne sin form. Hvert program har sin rådgiver ved Kulturkontakt Nord, og det er disse to som hovedsakelig tar seg av kommunikasjon og arbeid med de sakkyndige. Dette gir armlengdesavstand i saksbehandlingen. To rådgivere ved Nordisk ministerråds sekretariat i København har hatt ansvar for kontakten med Kulturkontakt Nord fra institusjonen ble opprettet. Begge sluttet i 2009, og nye medarbeidere har overtatt deres oppgaver Styrets arbeid Styret har hatt fire møter i Kristian Berg ble oppnevnt som ny styreleder i mai Han ba seg fritatt for vervet mot slutten av året. Nestleder Pia Rothberg-Olofsson overtok som styreleder og Steinar Lien (N) kom inn som fast representant. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

14 1.4.3 Kulturkontakt Nords lokaler Kulturkontakt Nord har kontorer på Sveaborg utenfor Helsingfors. Lokalene leies av Sveaborgs forvaltningsnevnd i henhold til kontrakt datert 10. juni Plasseringen byr på flere utfordringer. Kulturkontakt Nord baserer i stor grad virksomheten på elektroniske verktøy, noe som krever stabil og pålitelig internettforbindelse. Nettorbindelsen og telefonforbindelsen på Sveaborg er dessverre upålitelige. I tillegg kommer at mobiltelefonforbindelsen inne i KKNs lokaler er dårlig Flytting av kunstsamlig og bibliotek Da Kulturkontakt Nord flyttet inn i lokalene på Sveaborg, inneholdt de en kunstsamling bestående av ca. 650 verker fra de nå nedlagte institujonene som tidligere disponerte lokalene. Nordisk ministerråd har besluttet å dele samlingen, slik at noe plasseres i Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, mens noen arbeider med tilknytning til Sveaborg er donert til Sveaborgs forvaltningsnevnd og forblir på øya. Da Kulturkontakt Nord overtok lokalene, inneholdt de også ca. 160 hyllemeter arkivmateriale fra Nordisk kunstsenter, Nifca og Sleipnir, og 20 kubikkmeter flyttekasser med arkiver fra de nedlagte institusjonene NordScen, Nomus og Nordbok. Etter avtale mellom NMR og det danske Rigsarkivet og det finske Centralarkivet för bildkonst er materialet nå overført til disse.nifcas bibliotek er ifølge avtale mellom NMR og Åbo konstmuseum overlatt til museet. 1.5 Personal- og organisasjonsutvikling Personalet i 2009 fremgår av nedenstående tabell. To personer er engasjert for å arbeide med kommunikasjon på prosjektbasis, rådgiver Atle Syvertsen (NO) og studentmedarbeider Johanna Minkinen (FI). Annu Kevarinmäki, som tidligere har vært engasjert som vikar, er nå ansatt på nordisk kontrakt. En person har sagt opp og en har permisjon for å arbeide med et prosjekt i det finske undervisningsdepartementet. Kulturkontakt Nords ledelse er fornøyd med med personalets sammensetning med hensyn til alder, språkkunnskaper og erfaring fra tidligere arbeidsoppgaver. Fordelingen hva angår kjønn og nasjonalitet kunne ha vært bedre. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

15 Personalet har i 2009 bestått av følgende personer: Navn Nasjonalitet Anstettelsestid Bergljót Jónsdóttir IS Eija Mäkivuoti FI Vava Lunabba 1) FI Jonas Lång FI Steffen Ørsted DK Annika Söderlund FI Ann-Magritt Bekink 2) NO Mira Banerjee FI Annu Kevarinmäki FI Antonia Ramsay 3) FI Atle Syvertsen 4) NO Johanna Minkkinen 5) FI ) 2) 3) 4) 5) Permisjon fra og med mars 2009 Svangerskapspermisjon fra og med oktober Vikarierer for Vava Lunabba Prosjektmedarbeider innen kommunikasjon Studentmedarbeider KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

16 MEDARBEIDERE Årsverk Totalt Administrasjon Kvinner (K) Menn Antall (M) 7,93 1 5,63 2,30 10 NORDISK PROFIL (Kjønnsfordeling og antall medarbeidere pr. nasjon) DK FIN IS NOR SVE Selvstyrende Andre Områder K M K M K M K M K M K M K M ALDERSFORDELING OG AVTALEVILKÅR Antall medarbeidere år år år år 61 + år Totalt K M K M K M K M K M K M Nordiske vilkår Fast ansatte Projektmedarbeidere Medarbeidere totalt REKRUTTERING/ AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHOLD Antall sluttet i rapporteringsåret Antall begynt i rapporteringsåret Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Er det vanskelig å rekruttere nye medarbeidere? Det er relativt enkelt å rekruttere kompetent personale i Finland, men vanskeligere å rekruttere fra de andre nordiske landene. I hvilken grad får institusjonen søknader fra søkere utenfor domisillandet? I 2009 ble det rekruttert en prosjektmedarbeider i kommunikasjon. Kulturkontakt Nord fikk 84 søknader, hvorav 48 kom fra personer utenfor domisillandet. 54 personer søkte vikariatet som assistent for ledelsen, i praksis var samtlige fra Finland. SYKEFRAVÆR Hvor stort sykefravær i % (medarbeideres fravær p.g.a. egen sykdom) har institusjonen? År Kvinner Menn Totalt ,5 4,9 5, , Hvordan oppfattes sykefraværet? Sykefraværet er innenfor hva som må ansees som normalt. Sykefraværet i 2009 avspeiler blant annet influensaepidemien om høsten. Institusjonens lave antall medarbeidere gjør at enkeltmedarbeideres sykefravær gir kraftig utslag i statistikken. Hva gjør institusjonen for å begrense sykefraværet? KKN har i 2009 tilbudt medarbeiderne kultur- og mosjonssedler. Medarbeiderne oppfordres til å bli hjemme når de er syke og ikke møte på jobb igjen før de er helt friske. PERSONALPOLITIKK KKN utarbeidet i 2008 en personalhandbok som inneholder en personalpolitisk plan. I tillegg legges det stor vekt på transparens og teamarbeid. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

17 1.6 Resymé Kulturkontakt Nord (KKN) er et organ underlagt Nordisk Ministerråd og lokalisert til øya Sveaborg utenfor Helsingfors. Året 2009 var tredje driftsår for Nordisk ministerråds kunst- og kulturprogram, Det nordiske mobilitetsprogrammet for kultur som dette året ble utvidet til også å omfatte de tre baltiske stater, og for KKN. KKNs hovedoppgaver er å administrere de to programmene, informere målgruppene om dem og gjøre dem bedre kjent i hele regionen. Det er også et mål å være nær målgruppene og så langt det er mulig gi personlig rådgivning til søkerne, noe som er viktig fordi programmene fremdeles er forholdsvis nye. Kulturkontakt Nord ser det som viktig å bruke teknologi på en rasjonell måte. Det er også holdt et betydelig antall informasjonsmøter med potensielle brukere av programmene. Utviklingen av det elektroniske saksbehandlingssystemet fortsatte i I april relanserte KKN sitt nettsted som så ble videreutviklet gjennom resten av året. Samtidig ble Kulturportalen introdusert som en egen seksjon på nettstedet. I løpet av 2009 mottok KKN 1415 søknader om støtte fra de to programmene. Det er en økning på 54 prosent i forhold til Antall abonnenter på KKNs nyhetsbrev steg med 13 prosent til Trafikken på institusjonens nettsted var i 2009 dobbelt så stor som året før, både i antall individuelle brukere og i antall sidevisninger. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

18

19 II Programrapport 2.1 Introduktion till programmen Programmen består av följande moduler: Mobilitetsprogrammet, budget euro mobilitetsstöd med fyra ansökningsomgångar per år stöd till nätverk med tre ansökningsomgångar per år; två för kortvariga nätverk och en för långvariga nätverk stöd till residenscentra, ansökningsomgång vart tredje år. År 2009 arrangerades en särskilt ansökningsrunda för baltiska residens. Konst- och kulturprogrammet, budget euro kompetensutveckling, kritik och kunskapsförmedling med två ansökningsomgångar per år produktionsinriktad verksamhet och förmedling med två ansökningsomgångar per år År 2009 arrangerades totalt 12 ansökningsomgångar. Kulturkontakt Nord fick år 2009 ta emot totalt ansökningar varav 400 beviljades bidrag. Ansökningarnas totala belopp var euro. Det totala beviljade beloppet utgjorde euro. För information om programmens kriterier och bedömning se var det tredje året för de två kulturprogrammen och det andra året programmen pågick hela året. 2.2 Kulturkontakt Nords sammanfattning Under år 2009 har programmen justerats. Man har både blickat bakåt och också sett på systemet internt på minister-, ämbetsmanna- och administrationsnivå. Alla de som varit involverade i det nordiska kultursamarbetet har också deltagit i justeringsprocessen och i diskussionen om vilka kriterier och prioriteringar man har inom systemet. De treåriga ramprogrammen för konst- och kultur samt mobilitet infördes år utgjorde det sista året under den första treårsperioden. Arbetet som gjorts under denna period skall därför evalueras och programmen justeras. Samtidigt som justeringsprocessen pågått har de sakkunniga arbetat konsekvent enligt de kriterier som formulerades då programmen etablerades. PROGRAMRAPPORT

20 Sakkunniggruppen inom Konst- och kulturprogrammet har varit oförändrad sedan 2007 och gruppen har behandlat ansökningarna utan strukturella förändringar inom programmet. De viktigaste riktlinjerna, som tas i beaktande vid utdelning av bidrag och som också styrt prioriteringen av ansökningarna, är programmets kriterier. Mobilitetsprogrammet genomgick en större förändring under år I februari kom de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen med i programmet. Detta innebar att sakkunniggruppen utökades med tre nya medlemmar. Grupperna omfördelades och samma villkor gäller härefter för de nordiska och baltiska sökandena. De omfattande förändringarna medförde att de sakkunniga inom Mobilitetsprogrammet fortsätter i ytterligare en tvåårsperiod och att programmet i övrigt fortsätter oförändrat under Gemensamt för de båda programmen är att antalet ansökningar från de nordiska, baltiska samt övriga länder ökat under år Antalet ansökningar ökade från 916 ansökningar år 2008 till 1415 ansökningar år Detta är en ökning med 54 procent. Det har visat sig att antalet ansökningar ökat markant varje år sedan Under 2009 skedde detta främst på grund av att de baltiska länderna kom med i Mobilitetsprogrammet. I Mobilitetsprogrammet ökade antalet ansökningar från 606 år 2008 till år En ökning med 68 procent. Men också inom Konst- och kulturprogrammet har antalet ansökningar ökat från 310 år 2008 till 395 år 2009, vilket är en ökning med 27 procent. 2.3 Sakkunniga De sakkunniga utnämndes av Nordiska ministerrådet i november 2006 för en period på tre år, År 2009 kom de baltiska länderna med i Mobilitetsprogrammet som jämlika partners med de nordiska länderna och självstyrande områdena. Programmet bytte namn till Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det fick även tre nya sakkunniga: Audronis Imbrasas (Litauen), Kaarel Oja (Estland) och Astrida Rogule (Lettland). Sakkunniggruppen för mobilitets- och nätverksmodulen delades i två så att mobilitetsmodulen fick sex (6) sakkunniga och nätverksmodulen fyra (4) sakkunniga. Residensmodulen fick fyra (4) sakkunniga. Konst- och kulturprogrammets sakkunniggrupp fortsatte sin verksamhet i sin ursprungliga sammansättning från år Sakkunniggruppen för mobilitetsmodulen Águst Gudmundsson (ordförande) Andras Mortensen Maria Frej Velaug Bollingmo Jessie Kleemann Audronis Imbrasas Island Färöarna Danmark Norge Grönland Litauen PROGRAMRAPPORT

21 Möten Programinformationsmöte (ordf. Águst Gudmundsson), Reykjavik, Island NMR:s introduktionsmöte samt gruppmöte, Köpenhamn, Danmark 17.4 Nordiska rådets hearing (ordf. Águst Gudmundsson), Köpenhamn, Danmark 21.4 Kulturforum om tillpassning och justering av den nya strukturen för det nordiska kultursamarbetet (ordf. Águst Gudmundsson), Reykjavik, Island 24.4 Gruppmöte, Vilnius, Litauen 18.5 Möte om justerings- och tillpassningsprocessen (ordf. Águst Gudmundsson), Köpenhamn, Danmark KreaNord möte (ordf. Águst Gudmundsson), Reykjavik, Island Kulturforum (ordf. Águst Gudmundsson, Jessie Kleemann, Andras Mortensen), Torshavn, Färöarna Gruppmöte, Rom, Italien Sakkunniggruppen för nätverksmodulen Virve Sutinen (ordförande) Katarina Gäddnäs Magnus Gustafsson Astrida Rogule Finland Åland Sverige Lettland Möten Informationsmöte om ändringar i programmet (ordf. Virve Sutinen), Sveaborg, Finland 9.3 Årsrapporteringsmöte (ordf. Virve Sutinen) på Nordiska ministerrådets sekretariat, Köpenhamn, Danmark NMR:s introduktionsmöte samt gruppmöte, Köpenhamn, Danmark 15.6 Gruppmöte, Riga, Lettland Gruppmöte, Stockholm, Sverige PROGRAMRAPPORT

För information om programmens kriterier och bedömning se www.kulturkontaktnord.org.

För information om programmens kriterier och bedömning se www.kulturkontaktnord.org. II Programrapport 2.1 Introduktion till programmen Programmen består av följande moduler: Mobilitetsprogrammet, budget 1 863 123 euro mobilitetsstöd med fyra ansökningsomgångar per år stöd till nätverk

Läs mer

Kulturkontakt Nord. Årsrapport 2007. Kulturkontakt Nord

Kulturkontakt Nord. Årsrapport 2007. Kulturkontakt Nord Kulturkontakt Nord Årsrapport 2007 Kulturkontakt Nord Kulturkontakt Nord Alla bilder i rapporten är från projekt som har fått nordiska bidrag. S. 1 Københavns Internationale Teater, KIT (DK), Ville Walo,

Läs mer

Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter. Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011

Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter. Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011 Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011 Bakgrunn for ÅGP-arbeidet Regjeringens prop. Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier fra 2000/2001

Läs mer

4.1.1 Kulturkontakt Nords kontrakt med Nordiska ministerrådet år 2009. A) Mål- och resultatkontrakt för institutionens drift: 701 600 / DKK 5 184 000

4.1.1 Kulturkontakt Nords kontrakt med Nordiska ministerrådet år 2009. A) Mål- och resultatkontrakt för institutionens drift: 701 600 / DKK 5 184 000 IV Ekonomi 4.1 Finansiering Kulturkontakt Nords finansiering kommer till största delen från Nordiska ministerrådet. Denna finansiering består dels av ordinarie budgetfinansiering av institutionens drift

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005.

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005. 41464_sö_23 05-12-28 10.11 Sida 1 Nr 23 Avtal med Norge om ändring av och tillägg till avtalet den 7 augusti 2002 (SÖ 2005:22) om den nya Svinesundsförbindelsen Stockholm den 1 juli 2005 Regeringen beslutade

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 8. december 2011-9. december 2011 Mødested Stockholm Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Bakgrunnen for styrets ønske var at det i muntlig orienteringssak ble informert om en økende

Bakgrunnen for styrets ønske var at det i muntlig orienteringssak ble informert om en økende Det kunstfaglige fakultet Arkivref: Dato: 27.11.14 Saksnr: O-SAK KF 17-14 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 05.12.2014 NOTAT OM REKRUTTERING Fakultetsstyret ba i møtet 10.10.2014 om å få framlagt en sak som

Läs mer

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden 1 Bilaga 2 Vedlegg 2 Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och Svensk-norska överprövningsnämnden Inledande bestämmelser 1 Denna stadga innehåller närmare bestämmelser för Svensk-norska renbetesnämnden

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2007: 17 Nr 17 Avtal om ändring av avtalet med Norge den 1 juli 2005 (SÖ 2005:24) om avgiftssystem för färd med

Läs mer

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE ET PROSJEKT I GRENSEBROEN-FAMILIEN Per Thomas Huth Regionalt Innovationssystem TELDRE Trådløs Pasient FoU-ROM Utstillinger som for eksempel: Fremtidig

Läs mer

Innehållsförteckning. I. Resultatrapport. II. Personal-och organisationsutveckling. III: Ekonomi. ÅRSrapport 2008 2

Innehållsförteckning. I. Resultatrapport. II. Personal-och organisationsutveckling. III: Ekonomi. ÅRSrapport 2008 2 Innehållsförteckning I. Resultatrapport 1.1. Institutionens syfte och nordiska nytta 1.2. Institutionens funktioner 1.2.2 Ny språkpolicy 1.2.3 Utvidgning av mobilitets- och residensprogrammet till de baltiska

Läs mer

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER Hvilke muligheter for utdannelse av asfaltarbeidere finnes i landet? För asfaltbranschens arbetare (asfaltarbetare) har man ordnat skolning, som en del av markanläggningsbranschens

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Att främja kvalitet och konkurrenskraft i nordisk konst- och kulturliv:

Att främja kvalitet och konkurrenskraft i nordisk konst- och kulturliv: REDOGÖRELSE Nordisk Ministerråd Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Det nordiska kultursamarbetet i en ny tidsålder 24 oktober 2006 Mål för det

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

https://gul.gu.se/courseid/61252/coursepolloverview.do?pollid...

https://gul.gu.se/courseid/61252/coursepolloverview.do?pollid... Enkätresultat Enkät Aktivitet Status Datum Grupp Besvarad av Kursutvärdering PDA111 V14 Att forska i professionell praktik - kunskapsteori och metodologi öppen 2017-01-11 15:02 Deltagare 9(18) (50%) Jag

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Disposition - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan ansøger man? - Tre millioner kroner til kultur

Läs mer

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 ANSÖKAN OM FINANSIERING FRÅN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH OM MEDFINANSIERING FRÅN NATIONELLA OFFENTLIGA MYNDIGHETER Datum Ansökning Projektets namn

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-19-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Härjedalens kommun Att: Staffan Eriksson Medborgarhuset 842 80 Sveg Projekt:

Läs mer

SÖ 2005: 24 Nr 24 Avtal med Norge om avgiftssystem för färd med motorfordon på den nya Svinesundsförbindelsen Stockholm den 1 juli 2005

SÖ 2005: 24 Nr 24 Avtal med Norge om avgiftssystem för färd med motorfordon på den nya Svinesundsförbindelsen Stockholm den 1 juli 2005 Nr 24 Avtal med Norge om avgiftssystem för färd med motorfordon på den nya Svinesundsförbindelsen Stockholm den 1 juli 2005 Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde

Läs mer

MiA. Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne

MiA. Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne MiA Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne Dette er Interreg EU-programmet Interreg Sverige-Norge inngår i målet Territorielt

Läs mer

Utlysning av midler fra Nordisk ministerråd til etableringen av samarbeidsnettverk mellom kinesiske og nordiske høyere utdanningsinstitusjoner

Utlysning av midler fra Nordisk ministerråd til etableringen av samarbeidsnettverk mellom kinesiske og nordiske høyere utdanningsinstitusjoner U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Studieadministrativ avdeling Det humanistiske fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige

Läs mer

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och kan delta lite mer i idrottsaktiviteter. Där idrottens behov av ledare är

Läs mer

3.1.1 Antal ansökningar och beviljningar och beviljade summor

3.1.1 Antal ansökningar och beviljningar och beviljade summor III Statistikrapport 3.1 Ansökt och beviljat i 2009 3.1.1 Antal ansökningar och beviljningar och beviljade summor Beviljat: 3 323 780 (20%), Avslag: 12 123 821 (75%). Ansökt: 16 261 610. 34 Antal ansökningar

Läs mer

Innehållsförteckning. I. Inledning. II. Verksamhetsberättelse för programmen. III. Räkenskaper. IV. Nyckeltal och statistik. Programrapport 2008 2

Innehållsförteckning. I. Inledning. II. Verksamhetsberättelse för programmen. III. Räkenskaper. IV. Nyckeltal och statistik. Programrapport 2008 2 Innehållsförteckning I. Inledning 1.1 Inledning 1.2 Sakkunniga 1.3 Saksbehandlingssystemet II. Verksamhetsberättelse för programmen 2.1 Konst och kulturprogrammet 2.1.1 Programvirksamhet for Kunst-og kulturgruppen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2006 Utgiven i Helsingfors den 19 juli 2006 Nr 54 55 INNEHÅLL Nr Sidan 54 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

Spelförebyggande insatser för arbetslivet

Spelförebyggande insatser för arbetslivet Spelförebyggande insatser för arbetslivet Et prosjekt av og med Alna Sverige Förening Kenneth Dahlgren Akan kompetansesenter, lanseringsseminar Oslo Kongressenter 31. mai Periode: 2012-2015 Tilnærming:

Läs mer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget Another brick in the wall Vi kommer fra Växjö Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 7 gutter. Vi representerer Karl-Oskarskolan

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Grundläggande information

Grundläggande information Grundläggande information Att fylla i en ansökningsblankett Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Ansökningen för Modulen stöd till nätverk: kortvarigt nätverksstöd

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet Göteborg-Oslosamarbetet 1 Inledning Den 18 oktober 2013 antogs ett nytt samarbetsavtal för GO-samarbetet. Förändringarna från tidigare samarbetsavtal innebär bland annat: De fem parterna utgör GO-rådet

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-38-08

DIARIENUMMER G30441-38-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-38-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Siv Andersson Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: DESME

Läs mer

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Elin Reite, Avdelningsdirektör, Skoleetaten Oslo Ordförande 2003 Lisbeth Fossum, Pedagogisk vägledare,

Läs mer

Drogfri ungdomsmiljö i Norden och Baltikum 2.0 2011-2015

Drogfri ungdomsmiljö i Norden och Baltikum 2.0 2011-2015 Drogfri ungdomsmiljö i Norden och Baltikum 2.0 2011 2015 Nordgu er en paraplyorganisasjon for nordiske barn och ungdomsnykterhetsorganisationer. I alt er 12 organisasjoner medlemmer fra alle nordiske land.

Läs mer

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE - Ambisiøse planer - Felles utfordringer på tvers av grensa - Lettere i fellesskap å drive spørsmål på regionalt og nasjonalt nivå - Trysil en interessant

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Agenda 1. Tidsvärdestudier vad och varför 2. Stora skillnader mellan dels i. olika områden/

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Problemlösarna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 10 jenter og 12 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Läs mer

;<=< >%.%)55'%$ !"#$"%&'($)&$*+'%, +'%,-.&)*/-(-.$0%%1,0$.*&"#$"%2*'34*&'(.$5%'6%)/ 70$*('%,-.&28)#$-.&)*/'8-#-$0$.5%'6%)//0$*9:%*&"#$"%

;<=< >%.%)55'%$ !#$%&'($)&$*+'%, +'%,-.&)*/-(-.$0%%1,0$.*&#$%2*'34*&'(.$5%'6%)/ 70$*('%,-.&28)#$-.&)*/'8-#-$0$.5%'6%)//0$*9:%*&#$% ;%.%)55'%$ "#$"%&'($)&$*+'%, +'%,-.&)*/-(-.$0%%1,0$.*&"#$"%2*'34*&'(.$5%'6%)/ 70$*('%,-.&28)#$-.&)*/'8-#-$0$.5%'6%)//0$*9:%*&"#$"% Innehållsförteckning I Kulturkontakt Nords resultatrapport 1.1 Institutionens

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Bredgårdsskolan Vi kommer fra Strömsund Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 6 gutter. Vi representerer Strömsunds

Läs mer

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Annika Af Trolle (Folkbildningsrådet), Lill Perby (Folkbildningsförbundet) og Hilde

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for ligestilling, ÄK-JÄM Mødetid 20. februar 2009 Mødested MR-salen, Nordiska ministerrådet, Store Strandstræde 18, 1255 København Store Strandstræde

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-72-11

DIARIENUMMER N30441-72-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-11-09 DIARIENUMMER N30441-72-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman 871 88 Härnösand Projekt: Styring, integrasjon

Läs mer

Ansökan Nordplus. Inlämnad 2006-jan-30. Senast ändrad 2006-jan-26, ansökt belopp är 60 436 EUR

Ansökan Nordplus. Inlämnad 2006-jan-30. Senast ändrad 2006-jan-26, ansökt belopp är 60 436 EUR Ansökan Nordplus Inlämnad 2006-jan-30 Senast ändrad 2006-jan-26, ansökt belopp är 60 436 EUR Ansökan är lagrad i NORDPLUS databas, men är inte giltig förrän CIMO har mottagit detta dokument signerat av

Läs mer

STADGAR. Nordiska samarbetskommittén (NSK) kan fastställa ytterligare riktlinjer gällande implementeringen av dessa normalstadgar.

STADGAR. Nordiska samarbetskommittén (NSK) kan fastställa ytterligare riktlinjer gällande implementeringen av dessa normalstadgar. STADGAR Stadgar för NORDENS INSTITUT PÅ ÅLAND (NIPÅ), nedan kallad för institutionen. Stadgarna är fastställda av Nordiska ministerrådet (MR-K) den 23 oktober 2015, och gällande från den 1 januari 2016.

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling Nr 36 Avtal med Norge om enklare förfarande och kortare frister vid tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat

Läs mer

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla?

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Cecilia Ferm Thorgersen Professor i musikpedagogik Luleå Tekniska Universitet (Lektor i estetiska lärprocesser Uppsala Universitet) FN Artikel

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009.

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. UTLYSNING SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING Utviklingsmidler for Nordic Master Program Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. Det tildeles opp til 1 million

Läs mer

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Datum: 9 maj 2012 Plats: Varbergs kurort En väg in Möten 1 gång i månaden där entreprenörer/arrangörer får träffa alla berörda enheter på en gång. För att sedan

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe EK-U - Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning, EK-U Mødetid 26. marts 2012 Mødested Hilton Meetings - Terminal 3 Københavns Lufthavn, 4. etasje, møtelokale heter

Läs mer

Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser

Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Agneta Hansson fil.dr., HiH og Nina Amble, forsker Afi Gardermoen 10.05.2006 VS 2010 amni 1 Opplegg Presentasjon oss, opplegg og overordnet situasjon

Läs mer

Vad lär ni eleverna? 2

Vad lär ni eleverna? 2 Vad lär ni eleverna? 2 I Nämnaren nr 14/2 redovisar Ankar Jylltorp ett exempel på hur elever i åk 7 behandlar ett matrecept, dels under en lektion i hemkunskap, dels på lektioner i matematik. Eleverna

Läs mer

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götalands län Att: Andreas Bäckstrand 462 82 VÄNERSBORG

Läs mer

Slutrapport: Stöd till residenscentra

Slutrapport: Stöd till residenscentra 1. Information om residensverksamheten 1.1. Konstnärsresidensets namn... 1.2. Residensprogrammets namn 0/100 1.3. Har den stödda residensverksamheten genomförts såsom den beskrivits i ansökan? Ja Nej Vänligen

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Ministerrådet for Uddannelse og Forskning, MR-U Mødetid 28. oktober 2008 Mødested Riksdagen, F-Huset, Auditorium, Arkadiegatan 3, Helsinki Store Strandstræde 18 DK-1255 København

Läs mer

Årsberetning Starum Hestesportsklubb

Årsberetning Starum Hestesportsklubb Årsberetning Starum Hestesportsklubb 2012 1 Styrets sammensetning Leder: Hanne Engebretsen Nestleder: Tracy Lindstrøm Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Jennifer Marki, Kari Røste Haugen, Tor Mo Pettersen,

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm 7-9 2012

FIRST LEGO League. Stockholm 7-9 2012 FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget Szhwampzch Vi kommer fra Enköping Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer Korsängsskolan

Läs mer

NCK / The Nordic Centre of Heritage Learning. www.nckultur.org. Box 709 SE- 831 28 Östersund info@nckultur.org

NCK / The Nordic Centre of Heritage Learning. www.nckultur.org. Box 709 SE- 831 28 Östersund info@nckultur.org NCK / The Nordic Centre of Heritage Learning www.nckultur.org Box 709 SE- 831 28 Östersund info@nckultur.org Östersund, 2013 -1- Norska museer har ett stort engagemang för lärande och pedagogik. Det visar

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Östersunds kommun Att: Annelie Bengtsson Odensviksvägen 5 831 51 Östersund Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet Som om de här försöken att hårt pressa ditt huvud mot mitt bröst att tejpa samman våra händer att be dig balansera mina dagböcker på din rygg skulle förändra bevara något. Examensutställning av Erik Betshammar

Läs mer

Rapport från konferensen. Barn och unga + museer = delaktighet?

Rapport från konferensen. Barn och unga + museer = delaktighet? Rapport från konferensen Barn och unga + museer = delaktighet? 17-18 Oktober 2011 Barn och unga+museer = delaktighet! Förord Konferensen Barn och unga + museer = delaktighet? samlade cirka 90 deltagare

Läs mer

Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering. SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com

Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering. SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com Innehåll Generellt om havsplanering i Norge Projektet Kystplan Midt- og

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2010: 1 Nr 1 Avtal med Norge om förvaltingen av lax och öring i Svinesund, Idefjorden och Enningdalsälven Stockholm

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-58-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads Universitet Att: P-O Norell Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt

StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt Carl-Gunnar Hanaeus, SCB Therese Karlsson, SCB 2011-08-18 1 Huvudpunkter Statistikens syfte och innehåll Bakgrund till StatNord Smakprov

Läs mer

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator NVL och nätverkande i Norden Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion Policy: NMR:s strategiplan - ÄK-U - Nordiska ämbetsmannakommittén för

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget A-Team Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 7 jenter og 6 gutter. Vi representerer Häggdångers byskola

Läs mer

Periodeplan. Huldreheim

Periodeplan. Huldreheim Periodeplan Huldreheim Våren 2016 Periodeplan för hösten 2016 på Huldreheim Välkommen till sista halvdel av barnehageåret. I denna periodeplanen kan ni läsa om vad vi har tänkt att arbeta med fram till

Läs mer

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun 1(5) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun Syftet med planen är att delar av gällande detaljplaner

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION 2/09 Mobilitetsstöd GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Att fylla i ansökningsblanketten Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Alla fält måste vara korrekt ifyllda för att

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. The Family of Nyheden. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. The Family of Nyheden. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Family of Nyheden Vi kommer fra Krokom Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Nyhedens

Läs mer

Årsmöte MidtSkandia. Hva gjøres i dag for å inkludere naboland? Tanker om hva som kan bidra til bedre koordinering mellom landene framover

Årsmöte MidtSkandia. Hva gjøres i dag for å inkludere naboland? Tanker om hva som kan bidra til bedre koordinering mellom landene framover MidtSkandia 8 Juni 2016 Årsmöte MidtSkandia 19.30 Middag och föredrag 9 Juni 2016 08.30 Välkomstkaffe 9.00 Välkommen 9.30 Information om MidtSkandia, viktiga händelser i Regionen, Regina och E12 Atlantica

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

Nyhetsbrev sommaren 2016

Nyhetsbrev sommaren 2016 Nyhetsbrev sommaren 2016 «Et sentralt mål ved gjennomføring av museumsreformen og etableringen av det statlige museumsnettverket var å styrke samhandling og arbeidsdeling mellom museene. Arbeidet med felles

Läs mer

Vi vinner! beskrivning : ~. ~. Först i mål drar inte alltid det längsta strået

Vi vinner! beskrivning : ~. ~. Först i mål drar inte alltid det längsta strået Vi vinner! Författare: Helena Bross. Svenska, 2014-03-17 beskrivning : ~. ~. Först i mål drar inte alltid det längsta strået ~. "Solgatan 1" av Helena Bross är en serie mycket lättlästa böcker i versaler

Läs mer

Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling?

Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling? Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling? Morten Clemetsen Aurland Naturverkstad AS/ NMBU Bengt Schibbye, Schibbye landskap AB Uppsala 20.oktober 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER G30441-89-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Dan-Erik Palm Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: Virtuell

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens Bästa helg! Unge Ledere 23-25 april, Mastemyr EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen började med gåvor... T-shirts, vattenflaskor och deltagarbrickor var en del av det

Läs mer

Näringsstrukturer i KUSK-området

Näringsstrukturer i KUSK-området Projekt KUSK Temagrupp Näringsliv Näringsstrukturer i KUSK-området Handledare: Henning, Martin (martin.henning@keg.lu.se) Temagrupp: Daisley, Annika (annika.daisley@fyrbodal.se) Kömmits, Urmas (urmas.kommits@vgregion.se)

Läs mer

Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion

Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion Seminar: Elevernas välbefinnande Helsingsfors 27.9.2007 Avdelingschef Gard Titlestad Utdanning Forskning Arbeidsliv gt@norden.org Oversikt: Norden

Läs mer

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar erbjuder återigen en konferens med kvalitet som avser att diskutera specialpedagogiska frågor

Läs mer

Hvem bestemmer hvilken algoritme elevene skal bruke?

Hvem bestemmer hvilken algoritme elevene skal bruke? Här fortsätter diskussionen om hur eleverna kan/ska räkna. Det första inlägget kommer från den internationellt kände forskaren och matematikdidaktikern Stieg Mellin-Olsen från Bergen vars specialintresse

Läs mer

STADGAR. Nordiska samarbetskommittén (NSK) kan fastställa ytterligare riktlinjer gällande implementeringen av dessa normalstadgar.

STADGAR. Nordiska samarbetskommittén (NSK) kan fastställa ytterligare riktlinjer gällande implementeringen av dessa normalstadgar. STADGAR Stadgar för KULTURKONTAKT NORD (KKN), på finska POHJOISMAINEN KULTTUURIPISTE, på engelska NORDIC CULTURE POINT, nedan kallad för institutionen. Stadgarna är fastställda av Nordiska ministerrådet

Läs mer

1/09 Mobilitetsstöd http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=33

1/09 Mobilitetsstöd http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=33 1 of 3 17/2/09 16:10 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Att fylla i ansökningsblanketten Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Alla fält måste vara korrekt ifyllda för att

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer