I Kulturkontakt Nords resultatrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Kulturkontakt Nords resultatrapport"

Transkript

1

2

3

4

5 I Kulturkontakt Nords resultatrapport 1.1 Institusjonens formål og nordiske nytte Kulturkontakt Nord er et organ underlagt Nordisk Ministerråd og lokalisert til øya Sveaborg utenfor Helsingfors. Året 2009 var tredje driftsår for Nordisk ministerråds (NMR) kunst- og kulturprogram, Det nordiske mobilitetsprogrammet for kultur som dette året ble utvidet til også å omfatte de tre baltiske stater, og for Kulturkontakt Nord (KKN). Kulturkontakt Nords hovedoppgaver er å administrere de to nevnte programmer og informere om dem. Det er inngått en mål- og resultatkontrakt mellom NMR og KKN for perioden Kontrakten ble godkjent av Kulturkontakt Nords styre og av embetsmannskomiteen for nordisk kulturelt samarbeid Kulturkontakt Nord er et administrativt organ som ikke selv initierer prosjekter og/eller aktiviteter. Prosjektene som får støtte fra programmene KKN administrerer, er alle initiert av søkerne. I løpet av 2009 mottok Kulturkontakt Nord 1415 søknader om støtte fra programmene. Det er en økning på 54 prosent i forhold til 2008, da det tilsvarende tallet var 916. Samlet budsjett for de to programmene var i euro. Med utgangspunkt i programmenes økonomiske muligheter, er det en glede å se hvor mange prosjekter som får støtte og ikke minst den store variasjon i aktiviteter som de representerer. Nordisk ministerråd gjennomførte i 2009 en justeringsprosess for å samle erfaringer med og synspunkter på programmene. Dette munnet ut i noen endringer som iverksettes i Kulturkontakt Nord ser det som viktig å bruke teknologi på en rasjonell måte. Utviklingen av det elektroniske saksbehandlingssystemet fortsatte i I april relanserte KKN sitt nettsted som så ble videreutviklet gjennom resten av året. Samtidig ble Kulturportalen introdusert som en egen seksjon på nettstedet. Elektronisk publisering gjør det mulig å spre informasjon om endringer i programmene raskt, på flere språk og til lave kostnader. Dette reduserer mengden av informasjon trykket på papir, noe som igjen er gunstig for miljøet. Denne årsrapporten tar utgangspunkt i mål- og resultatkontrakten mellom Nordisk ministerråd og Kulturkontakt Nord. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

6 1.2 Institusjonens funksjoner Administrasjon av programmene To rådgivere ved Kulturkontakt Nord er dedikert til arbeid med programmene og koordinerer også de sakkyndiges virksomhet. Søknader om støtte fra programmene mottas kun elektronisk, noe som reduserer saksbehandlingskostnader og -tid. Saksbehandlingssystemet Siden mai 2007 har Kulturkontakt Nord brukt et database- og saksbehandlingssystem som er utviklet i samarbeid mellom KKN og det finske selskapet Mederra Oy. Systemet dekker alle faser i prosessen fra innskriving av søknader via saksbehandling og til utbetaling og rapportering. Systemet er todelt, med en brukerrettet og en administrativ side. I den brukerrettede delen skriver søkerne inn sine søknader. Denne delen inneholder blant annet elektroniske søknadsskjemaer til alle de seks modulene i programmene, der søkerne legger inn informasjon om sine prosjekter og seg selv. Informasjonen danner også grunnlag for de statistikker som utarbeides av Kulturkontakt Nord. Den administrative delen av systemet brukes av rådgiverne og de sakkyndige i saksbehandlingen. Søknadsskjemaene er i to språkversjoner, svensk og engelsk. Fra og med august 2008 har KKN tatt imot søknader på åtte språk: Dansk, svensk, norsk, engelsk, finsk, islandsk, færøysk og grønlandsk. De finske, islandske, grønlandske og færøyske søknadene oversettes til engelsk. I 2009 ble saksbehandlingssystemet derfor endret slik at det er mulig å bla i både den originale søknaden og oversettelsen i samme skjermbilde, noe som forenkler oversetternes arbeid. I 2009 ble det også gjort endringer for å forbedre mulighetene til å hente ut statistikk fra systemet. Det er videre arbeidet med å forenkle og forbedre søknadsskjemaene. Også forlengelsen av programmene ut over deres opprinnelige varighet har krevd justeringer. Endringer i systemet gjøres på bakkgrunn av tilbakemeldinger fra brukere: Søkerne, de sakkyndige og KKNs personale Informasjon, rådgivning og service Informasjon er en av Kulturkontakt Nords hovedoppgaver. Arbeidet gjøres med utgangspunkt i en kommunikasjonsstrategi og en årlig kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsstrategien legger vekt på å utvikle verktøy som gjør KKN i stand til å kommunisere effektivt i hele regionen, gjøre de relativt nye programmene bedre kjent og presentere dem for et bredt publikum på en brukervennlig måte. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

7 Det er arbeidet med utvikling av alle kommunikasjonsverktøy i Resultatene sees i form av flere søknader til programmene, flere abonnenter på nyhetsbrevet og ved flere brukere og flere sidevisninger på websiden. Rådgiverne mottok og besvarte gjennom året pr. telefon og e-post et stort antall spørsmål om programmene. IP-telefoni brukes ved endel møter for å minimere kostnadene. Direkte overføring via Kulturkontakt Nords nettsted (streaming) ble brukt under Nordisk Kulturforum i Berlin, for å spre forumets innhold til så mange som mulig og til lavest mulig kostnad. Informasjonsmøter og rådgivning Kulturkontakt Nord har som mål å gjøre programmene mer synlige og den nordiske kulturfinansieringen bedre kjent i hele regionen. Det er også et mål å være nær målgruppene og så langt det er mulig gi personlig rådgivning til søkerne, noe som ikke minst er viktig fordi programmene fremdeles er forholdsvis nye. I 2009 ble det derfor holdt en rekke informasjonsmøter om programmene i hele regionen. De fleste informasjonsmøtene arrangeres i samarbeid med en lokal partner som bistår med å invitere relevante målgrupper i lokalmiljøet. På noen av informasjonsmøtene presenteres også andre finansieringskilder enn de programmer som administreres av Kulturkontakt Nord, for best mulig å imøtekomme deltagernes behov. Eksempelvis har kommunale, fylkeskommunale og EU-ordninger vært presentert samtidig med de nordiske programmene. Kulturkontakt Nord deltok også med en informasjonsstand under Nordisk Råds sesjon i Stockholm i oktober Lansering i de baltiske landene Det utvidede nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet for kultur ble lansert i februar Til sammen 380 personer deltok under lanseringene i Riga, Tallinn og Vilnius. Baltiske medier rapporterte om det nye programmet, og også nordiske medier omtalte det. Lansering i Riga 5 februar Foto: Annika Söderlund KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

8 Kulturkontakt Nord har i løpet av 2009 deltatt i 19 informasjonsmøter i 11 land/selvstyrende områder. Det samlede antall tilhørere på møtene var ca Møtene fordeler seg slik: Land, sted Dato Arrangement Antall tilhørere Norge, Kirkenes 29.1 Barents spektakel 30 Litauen, Vilnius 3.2 Mobilitetsprogram, lansering 100 Estland, Tallinn 4.2 Mobilitetsprogram, lansering 130 Latvia, Riga 5.2 Mobilitetsprogram, lansering 150 Island, Reykjavik 16.2 KKN, informasjonsmøte 140 Finland, Ivalo 3.3 Informasjonsmøte 4 Danmark, København 6.3 Nordisk Kulturfond seminar 70 Finland, Helsingfors 16.3 Nordisk Kulturfond seminar 30 Norge, Tromsø 27.3 Barents Kult seminar 50 Grønland, Nuuk 16.4 KKN, informasjonsmøte 25 Finland, Vasa 6.5 KKN/EU, informasjonsmøte 17 Sverige, Stockholm 14.5 KKN/EU, informasjonsmøte 100 Oslo, Norge 19.8 Happy Nordic Music Days 110 Færøyene, Torshavn 24.8 KKN/KF, informasjonsmøte 20 Åland, Mariehamn 22.9 KKN/Svensk kulturfond, infomøte 35 Norge, Svolvær KKN, informasjonsmøte 24 Norge, Bergen KKN, informasjonsmøte 36 Norge, Karasjok 6.11 KKN, informasjonsmøte 5 Sverige,Umeå 1.12 Nordisk infokontor 70 Sum 1146 I tillegg har våre samarbeidspartnere, Nordens hus og institutter og Nordisk ministerråds kontorer i Estland, Latvia og Litauen arrangert 23 informasjonsmøter med til sammen 1035 tilhørere. Møtene fordeler seg slik: Land Antall møter Antall steder Antall tilhørere Latvia Island Åland Estland Litauen Færøyene Grønland Sum I sum betyr dette at 2181 personer har fått en innføring i Det nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet for kultur og Nordisk ministerråds kunst- og kulturprogram. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

9 Nettstedet Kulturkontakt Nord relanserte sitt nettsted i april Målet var å bygge en brukervennlig side med relevant informasjon som er enkel å finne og enkel å forstå. Ved slutten av året hadde nettstedet 707 sider, de fleste i fire språkversjoner. Ved relanseringen ble det føyet til flere nye elementer på nettstedet. Et av dem er showcases, der tekst, foto og video presenterer prosjekter som har fått støtte fra programmene, og som dermed viser de konkrete resultatene programmene fører frem til. Nettstedet fikk også en egen seksjon med informasjon om kunstnerresidenser i Norden og Baltikum, til sammen 20 steder. Nyhetsspalten er hovedelementet på nettstedet. Der publiseres fortløpende nyheter om nordisk kultursamarbeid, om programmene og de nordiske kulturprisene. I løpet av 2009 ble det publisert til sammen 37 nyheter. Nettstedet er også inngang til de elektroniske søknadsskjemaene som er utgangspunktet for å søke støtte fra programmene. Både antall brukere og sidevisninger ble i 2009 fordoblet i forhold til året før i forhold til I løpet av 2009 hadde nettstedet individuelle brukere og sidevisninger. Kulturkontakt Nord har i samarbeid med Nordisk kulturfond begynt utvikling av Kulturportalen som en felles plattform for presentasjon av institusjonenes oppgaver og resultater. Samtidig skal den hjelpe interesserte til å finne nøkkelinformasjon om det nordiske kultursamarbeidet. Videre arbeid med Kulturportalen avklares med Ministerrådet og Nordisk Kulturfond. Kulturkontakt Nords nye nettsted Nettstedet er delt i tre seksjoner: 1. Presentasjon av Kulturkontakt Nord. 2. Presentasjon av programmene. 3. Presentasjon av andre kulturaktører i regionen. Forsiden er en oppslagstavle for all aktuell informasjon. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

10 Nyhetsbrev Kulturkontakt Nords nyhetsbrev formidler aktuell informasjon til forskjellige målgrupper som kunstnere og kulturarbeidere, organisasjoner, institusjoner, foreninger, forvaltningsorganer, embetsmenn og beslutningstagere. Nyhetsbrevet bringer informasjon om programmene, nordisk kultursamarbeid, de nordiske prisene og presentasjoner (showcases) av prosjekter som har fått støtte gjennom programmene. De som ønsker mer informasjon enn nyhetsbrevet gir, kan følge lenkene til de fullstendige tekstene på KKNs nettsted. Kulturkontakt Nord publiserte 11 nyhetsbrev i løpet av Ved årets utgang hadde nyhetsbrevet 6405 abonnenter, vel 13 prosent flere enn ved utgangen av Informasjonsmateriell Kulturkontakt Nord bruker elektronisk informasjon i utstrakt grad, og det meste av den informasjonen som produseres blir publisert på nettstedet. I tillegg publiserte KKN sommeren 2009 en brosjyre om programmene som er distribuert på informasjonsmøter og andre evenementer. Brosjyren ble publisert i to versjoner: Én om mobilitetsprogrammet rettet mot de baltiske statene og én om begge programmene beregnet på de nordiske land og selvstyreområdene. Fordi begge ble trykket på flere språk, ble brosjyren totalt trykket i 14 forskjellige versjoner. Det er også produsert en Power Point-presentasjon som Kulturkontakt Nord og samarbeidspartnerne Nordens hus, institutter og NMRs kontorer i Estland, Latvia og Litauen bruker på sine informasjonsmøter. Nordens hus og institutter og NMRs kontorer i de baltiske land Samarbeidet med kulturkontaktene ved Nordens hus på Island og Færøyene, Nordens institutter på Åland og Grønland og Nordisk Ministerråds kontorer i Estland, Latvia og Litauen er en viktig del av Kulturkontakt Nords kommunikasjonsvirksomhet. Samarbeidspartnerne holder kunst- og kulturmiljøene i sine områder informert om programmene gjennom informasjonsmøter, nyhetsbrev og personlig rådgivning. Nettverket har i 2009 møttes to ganger for å diskutere arbeidsmetoder og samarbeidsformer. Nifin deltok i ett av møtene. Informasjon til de samiske områder Kulturkontakt Nord fikk i 2009 en øremerket bevilgning til informasjon og rådgivning overfor samiske kulturaktører. I den forbindelse ble det avholdt møte med Samerådet, og med Barentssekretariatet, Pikene på Broen og Festspillene i Nord-Norge. Det ble også KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

11 holdt informasjonsmøte om programmene i forbindelse med Barents Spektakel i Kirkenes, og på et seminar i regi av Barents Kult i Tromsø. I samarbeid med Samisk Kunstnerforbund og Nordnorske Bildende Kunstnere ble det holdt informasjonsmøter i Karasjok og Svolvær. Samiske kunstnere/kulturaktører ble invitert til Nordisk Kulturforum som Kulturkontakt Nord arrangerte i Berlin i november. Informasjonsbrosjyren som KKN publiserte sommeren 2009 ble også utgitt i en nordsamisk versjon. Nordisk Kulturforum i Berlin På oppdrag av Nordisk ministerråd og i samarbeid med Röhsska museet i Göteborg og de nordiske ambassadene i Berlin arrangerte Kulturkontakt Nord Nordisk Kulturforum i Berlin i dagene november Temaet var Presentasjon av kultur fra Norden ute i verden. Arrangementet fant sted i det fellesnordiske ambassadekomplekset i Berlin. Programmet var sammensatt av bl.a. forelesninger, presentasjoner og rundebordsdiskusjoner mellom deltagerne. Programmet inneholdt også en presentasjon av Nordisk ministerråds prosjekt Ny Nordisk Mat. Forumet inngikk i diskusjonen om Nordens rolle i en globalisert verden om dialogen mellom Norden og verden forøvrig. Omkring 100 personer deltok i kulturforumet. For å åpne for at også andre enn deltagerne skulle kunne følge kulturforumet, ble store deler av programmet overført (streamet) direkte via KKNs nettside og 340 personer benytet seg av muligheten til å følge kulturforumet på denne måten. Kulturforumets program, video av de streamede programpostene og annet materiale er å finne på nettsiden, slik at det har et liv også etter at arrangementet er avsluttet. Fotos: Eija Mäkivuoti KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

12 1.2.3 Profilering av det nordiske kultursamarbeidet i Norden og internasjonalt Kulturkontakt Nord informerer om og profilerer det nordiske kultursamarbeidet via sine websider og sitt nyhetsbrev. Kulturportalen er her en mulighet til å nå ytterligere ut. Informasjonen på Kulturportalen publiseres på de nordiske språk og på engelsk. Kulturkontakt Nords direktør har med flere foredrag og med deltakelse i diskusjoner bidratt til å gjøre det nordiske samarbeidet og programmene synlige både i nordisk og europeisk sammenheng. Kulturkontakt Nords personale har i løpet av året også deltatt i de øvrige arrangementene i serien Nordisk kulturforum og andre seminarer. 1.3 Mål for virksomheten i kontraktsperioden Kulturkontakt Nords hovedoppgaver er å administrere Nordiska ministerråds kunst- og kulturprogram og Det nordisk-baltiske mobilitetesprogrammet og å informere om disse. Kulturkontakt Nord skal skjøtte alle nødvendige administrative funksjoner slik at programmene kan administreres og utvikles i overensstemmelse med Ministerråds retningslinjer og i tråd med prinsippet om armlengdesavstand. KKN forvalter progammene, har ansvar for kommunikasjon med sakkyndiggruppene og skal sørge for transparens i alle faser av arbeidet. Kulturkontakt Nord skal i henhold til kontrakten med Nordiska ministerråd kontinuerlig evaluere og videreutvikle alle administrative rutiner knyttet til programmene. Kulturkontakt Nord skal også føre relevant statistikk i forbindelse med programmene. Saksbehandlingssystemet er under kontinuerlig utvikling og justeres fortløpende slik at det harmonerer med programmenes behov og fokus. I forbindelse med at de baltiske statene i 2009 gikk med i Mobilitetsprogrammet på like for med de nordiske land og selvstyreområder, har Kulturkontakt Nord gjennom året lagt vekt på å utvikle samarbeidet med Nordiska ministerråds kontorer i Estland, Latvia og Litauen Utvikling av programmenes administrasjon i 2009 De største endringene i administrasjonen av programmene i 2009 var knyttet til språk og språkbruk. Særlig gjelder dette Mobilitetsprogrammet, som følge av utvidelsen til Baltikum. De tre baltiske statene deltar nå med tre sakkyndige i programmmet, som bruker engelsk i sin behandling av søknadene. Endringene i administrasjonen ev Kunst- og kulturprogrammet begrenset seg i 2009 til mindre tilpasninger i saksbehandlingssystemet. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

13 1.3.2 Forberedelser til administrasjon av programendringer i 2010 Embetsmannskomiteen for nordisk kulturelt samarbeid (EK-K) utnevnte i 2009 en justeringsgruppe som skulle vurdere og foreslå endringer i programmene basert på de erfaringer man så langt har gjort med dem. Gruppen møttes med flere involverte parter, og justeringene var også tema på Nordisk Kulturforum på Island og Færøyene. Kulturkontakt Nords rolle i prosessen var begrenset. Prosessen munnet ut i endringer som blir iverksatt i første halvdel av De nordiske kulturministrene bestemte på sitt møte i oktober 2009 å forlenge begge programmene med to år ut over det som tidligere var bestemt, slik at de løper også i årene 2010 og Ledelse og administrasjon Kulturkontakt Nord er en ung institusjon og arbeider fortsatt med etablering av rutiner og systemer. Å delta i etablering og oppbygging av en institusjon stiller høye krav til de ansatte. Prosjektarbeid på flere områder krever fleksibilitet og evne til kontinuerlig å tilegne seg ny kunnskap. Kulturkontakt Nord fikk etter etableringen tilleggskontrakt med Noridsk ministerråd for å utvikle IT- og sakabehandlingssystemer tilpasset institusjonens behov. I forbindelse med kontrakten har to personer vært prosjektansatt i Deres kontrakter utløper i slutten av februar Ansvarsfordelning mellom Nordisk ministerråd, styret og de sakkyndige Samarbeidet mellom Nordisk ministerråd, Kulturkontakt Nord og de sakkyndige begynner å finne sin form. Hvert program har sin rådgiver ved Kulturkontakt Nord, og det er disse to som hovedsakelig tar seg av kommunikasjon og arbeid med de sakkyndige. Dette gir armlengdesavstand i saksbehandlingen. To rådgivere ved Nordisk ministerråds sekretariat i København har hatt ansvar for kontakten med Kulturkontakt Nord fra institusjonen ble opprettet. Begge sluttet i 2009, og nye medarbeidere har overtatt deres oppgaver Styrets arbeid Styret har hatt fire møter i Kristian Berg ble oppnevnt som ny styreleder i mai Han ba seg fritatt for vervet mot slutten av året. Nestleder Pia Rothberg-Olofsson overtok som styreleder og Steinar Lien (N) kom inn som fast representant. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

14 1.4.3 Kulturkontakt Nords lokaler Kulturkontakt Nord har kontorer på Sveaborg utenfor Helsingfors. Lokalene leies av Sveaborgs forvaltningsnevnd i henhold til kontrakt datert 10. juni Plasseringen byr på flere utfordringer. Kulturkontakt Nord baserer i stor grad virksomheten på elektroniske verktøy, noe som krever stabil og pålitelig internettforbindelse. Nettorbindelsen og telefonforbindelsen på Sveaborg er dessverre upålitelige. I tillegg kommer at mobiltelefonforbindelsen inne i KKNs lokaler er dårlig Flytting av kunstsamlig og bibliotek Da Kulturkontakt Nord flyttet inn i lokalene på Sveaborg, inneholdt de en kunstsamling bestående av ca. 650 verker fra de nå nedlagte institujonene som tidligere disponerte lokalene. Nordisk ministerråd har besluttet å dele samlingen, slik at noe plasseres i Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, mens noen arbeider med tilknytning til Sveaborg er donert til Sveaborgs forvaltningsnevnd og forblir på øya. Da Kulturkontakt Nord overtok lokalene, inneholdt de også ca. 160 hyllemeter arkivmateriale fra Nordisk kunstsenter, Nifca og Sleipnir, og 20 kubikkmeter flyttekasser med arkiver fra de nedlagte institusjonene NordScen, Nomus og Nordbok. Etter avtale mellom NMR og det danske Rigsarkivet og det finske Centralarkivet för bildkonst er materialet nå overført til disse.nifcas bibliotek er ifølge avtale mellom NMR og Åbo konstmuseum overlatt til museet. 1.5 Personal- og organisasjonsutvikling Personalet i 2009 fremgår av nedenstående tabell. To personer er engasjert for å arbeide med kommunikasjon på prosjektbasis, rådgiver Atle Syvertsen (NO) og studentmedarbeider Johanna Minkinen (FI). Annu Kevarinmäki, som tidligere har vært engasjert som vikar, er nå ansatt på nordisk kontrakt. En person har sagt opp og en har permisjon for å arbeide med et prosjekt i det finske undervisningsdepartementet. Kulturkontakt Nords ledelse er fornøyd med med personalets sammensetning med hensyn til alder, språkkunnskaper og erfaring fra tidligere arbeidsoppgaver. Fordelingen hva angår kjønn og nasjonalitet kunne ha vært bedre. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

15 Personalet har i 2009 bestått av følgende personer: Navn Nasjonalitet Anstettelsestid Bergljót Jónsdóttir IS Eija Mäkivuoti FI Vava Lunabba 1) FI Jonas Lång FI Steffen Ørsted DK Annika Söderlund FI Ann-Magritt Bekink 2) NO Mira Banerjee FI Annu Kevarinmäki FI Antonia Ramsay 3) FI Atle Syvertsen 4) NO Johanna Minkkinen 5) FI ) 2) 3) 4) 5) Permisjon fra og med mars 2009 Svangerskapspermisjon fra og med oktober Vikarierer for Vava Lunabba Prosjektmedarbeider innen kommunikasjon Studentmedarbeider KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

16 MEDARBEIDERE Årsverk Totalt Administrasjon Kvinner (K) Menn Antall (M) 7,93 1 5,63 2,30 10 NORDISK PROFIL (Kjønnsfordeling og antall medarbeidere pr. nasjon) DK FIN IS NOR SVE Selvstyrende Andre Områder K M K M K M K M K M K M K M ALDERSFORDELING OG AVTALEVILKÅR Antall medarbeidere år år år år 61 + år Totalt K M K M K M K M K M K M Nordiske vilkår Fast ansatte Projektmedarbeidere Medarbeidere totalt REKRUTTERING/ AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHOLD Antall sluttet i rapporteringsåret Antall begynt i rapporteringsåret Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Er det vanskelig å rekruttere nye medarbeidere? Det er relativt enkelt å rekruttere kompetent personale i Finland, men vanskeligere å rekruttere fra de andre nordiske landene. I hvilken grad får institusjonen søknader fra søkere utenfor domisillandet? I 2009 ble det rekruttert en prosjektmedarbeider i kommunikasjon. Kulturkontakt Nord fikk 84 søknader, hvorav 48 kom fra personer utenfor domisillandet. 54 personer søkte vikariatet som assistent for ledelsen, i praksis var samtlige fra Finland. SYKEFRAVÆR Hvor stort sykefravær i % (medarbeideres fravær p.g.a. egen sykdom) har institusjonen? År Kvinner Menn Totalt ,5 4,9 5, , Hvordan oppfattes sykefraværet? Sykefraværet er innenfor hva som må ansees som normalt. Sykefraværet i 2009 avspeiler blant annet influensaepidemien om høsten. Institusjonens lave antall medarbeidere gjør at enkeltmedarbeideres sykefravær gir kraftig utslag i statistikken. Hva gjør institusjonen for å begrense sykefraværet? KKN har i 2009 tilbudt medarbeiderne kultur- og mosjonssedler. Medarbeiderne oppfordres til å bli hjemme når de er syke og ikke møte på jobb igjen før de er helt friske. PERSONALPOLITIKK KKN utarbeidet i 2008 en personalhandbok som inneholder en personalpolitisk plan. I tillegg legges det stor vekt på transparens og teamarbeid. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

17 1.6 Resymé Kulturkontakt Nord (KKN) er et organ underlagt Nordisk Ministerråd og lokalisert til øya Sveaborg utenfor Helsingfors. Året 2009 var tredje driftsår for Nordisk ministerråds kunst- og kulturprogram, Det nordiske mobilitetsprogrammet for kultur som dette året ble utvidet til også å omfatte de tre baltiske stater, og for KKN. KKNs hovedoppgaver er å administrere de to programmene, informere målgruppene om dem og gjøre dem bedre kjent i hele regionen. Det er også et mål å være nær målgruppene og så langt det er mulig gi personlig rådgivning til søkerne, noe som er viktig fordi programmene fremdeles er forholdsvis nye. Kulturkontakt Nord ser det som viktig å bruke teknologi på en rasjonell måte. Det er også holdt et betydelig antall informasjonsmøter med potensielle brukere av programmene. Utviklingen av det elektroniske saksbehandlingssystemet fortsatte i I april relanserte KKN sitt nettsted som så ble videreutviklet gjennom resten av året. Samtidig ble Kulturportalen introdusert som en egen seksjon på nettstedet. I løpet av 2009 mottok KKN 1415 søknader om støtte fra de to programmene. Det er en økning på 54 prosent i forhold til Antall abonnenter på KKNs nyhetsbrev steg med 13 prosent til Trafikken på institusjonens nettsted var i 2009 dobbelt så stor som året før, både i antall individuelle brukere og i antall sidevisninger. KULTURKONTAKT NORDS RESULTATRAPPORT !

18

19 II Programrapport 2.1 Introduktion till programmen Programmen består av följande moduler: Mobilitetsprogrammet, budget euro mobilitetsstöd med fyra ansökningsomgångar per år stöd till nätverk med tre ansökningsomgångar per år; två för kortvariga nätverk och en för långvariga nätverk stöd till residenscentra, ansökningsomgång vart tredje år. År 2009 arrangerades en särskilt ansökningsrunda för baltiska residens. Konst- och kulturprogrammet, budget euro kompetensutveckling, kritik och kunskapsförmedling med två ansökningsomgångar per år produktionsinriktad verksamhet och förmedling med två ansökningsomgångar per år År 2009 arrangerades totalt 12 ansökningsomgångar. Kulturkontakt Nord fick år 2009 ta emot totalt ansökningar varav 400 beviljades bidrag. Ansökningarnas totala belopp var euro. Det totala beviljade beloppet utgjorde euro. För information om programmens kriterier och bedömning se var det tredje året för de två kulturprogrammen och det andra året programmen pågick hela året. 2.2 Kulturkontakt Nords sammanfattning Under år 2009 har programmen justerats. Man har både blickat bakåt och också sett på systemet internt på minister-, ämbetsmanna- och administrationsnivå. Alla de som varit involverade i det nordiska kultursamarbetet har också deltagit i justeringsprocessen och i diskussionen om vilka kriterier och prioriteringar man har inom systemet. De treåriga ramprogrammen för konst- och kultur samt mobilitet infördes år utgjorde det sista året under den första treårsperioden. Arbetet som gjorts under denna period skall därför evalueras och programmen justeras. Samtidigt som justeringsprocessen pågått har de sakkunniga arbetat konsekvent enligt de kriterier som formulerades då programmen etablerades. PROGRAMRAPPORT

20 Sakkunniggruppen inom Konst- och kulturprogrammet har varit oförändrad sedan 2007 och gruppen har behandlat ansökningarna utan strukturella förändringar inom programmet. De viktigaste riktlinjerna, som tas i beaktande vid utdelning av bidrag och som också styrt prioriteringen av ansökningarna, är programmets kriterier. Mobilitetsprogrammet genomgick en större förändring under år I februari kom de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen med i programmet. Detta innebar att sakkunniggruppen utökades med tre nya medlemmar. Grupperna omfördelades och samma villkor gäller härefter för de nordiska och baltiska sökandena. De omfattande förändringarna medförde att de sakkunniga inom Mobilitetsprogrammet fortsätter i ytterligare en tvåårsperiod och att programmet i övrigt fortsätter oförändrat under Gemensamt för de båda programmen är att antalet ansökningar från de nordiska, baltiska samt övriga länder ökat under år Antalet ansökningar ökade från 916 ansökningar år 2008 till 1415 ansökningar år Detta är en ökning med 54 procent. Det har visat sig att antalet ansökningar ökat markant varje år sedan Under 2009 skedde detta främst på grund av att de baltiska länderna kom med i Mobilitetsprogrammet. I Mobilitetsprogrammet ökade antalet ansökningar från 606 år 2008 till år En ökning med 68 procent. Men också inom Konst- och kulturprogrammet har antalet ansökningar ökat från 310 år 2008 till 395 år 2009, vilket är en ökning med 27 procent. 2.3 Sakkunniga De sakkunniga utnämndes av Nordiska ministerrådet i november 2006 för en period på tre år, År 2009 kom de baltiska länderna med i Mobilitetsprogrammet som jämlika partners med de nordiska länderna och självstyrande områdena. Programmet bytte namn till Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det fick även tre nya sakkunniga: Audronis Imbrasas (Litauen), Kaarel Oja (Estland) och Astrida Rogule (Lettland). Sakkunniggruppen för mobilitets- och nätverksmodulen delades i två så att mobilitetsmodulen fick sex (6) sakkunniga och nätverksmodulen fyra (4) sakkunniga. Residensmodulen fick fyra (4) sakkunniga. Konst- och kulturprogrammets sakkunniggrupp fortsatte sin verksamhet i sin ursprungliga sammansättning från år Sakkunniggruppen för mobilitetsmodulen Águst Gudmundsson (ordförande) Andras Mortensen Maria Frej Velaug Bollingmo Jessie Kleemann Audronis Imbrasas Island Färöarna Danmark Norge Grönland Litauen PROGRAMRAPPORT

21 Möten Programinformationsmöte (ordf. Águst Gudmundsson), Reykjavik, Island NMR:s introduktionsmöte samt gruppmöte, Köpenhamn, Danmark 17.4 Nordiska rådets hearing (ordf. Águst Gudmundsson), Köpenhamn, Danmark 21.4 Kulturforum om tillpassning och justering av den nya strukturen för det nordiska kultursamarbetet (ordf. Águst Gudmundsson), Reykjavik, Island 24.4 Gruppmöte, Vilnius, Litauen 18.5 Möte om justerings- och tillpassningsprocessen (ordf. Águst Gudmundsson), Köpenhamn, Danmark KreaNord möte (ordf. Águst Gudmundsson), Reykjavik, Island Kulturforum (ordf. Águst Gudmundsson, Jessie Kleemann, Andras Mortensen), Torshavn, Färöarna Gruppmöte, Rom, Italien Sakkunniggruppen för nätverksmodulen Virve Sutinen (ordförande) Katarina Gäddnäs Magnus Gustafsson Astrida Rogule Finland Åland Sverige Lettland Möten Informationsmöte om ändringar i programmet (ordf. Virve Sutinen), Sveaborg, Finland 9.3 Årsrapporteringsmöte (ordf. Virve Sutinen) på Nordiska ministerrådets sekretariat, Köpenhamn, Danmark NMR:s introduktionsmöte samt gruppmöte, Köpenhamn, Danmark 15.6 Gruppmöte, Riga, Lettland Gruppmöte, Stockholm, Sverige PROGRAMRAPPORT

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

Hur tryggar vi studiestödet i Norden?

Hur tryggar vi studiestödet i Norden? Hur tryggar vi studiestödet i Norden? -Erfarenheter om orsaker, åtgärder och omfattning av felaktiga utbetalningar Arbetsgruppen för studiestöd i Norden 2 Innehåll Inledning... 3 1. Begreppet felaktiga

Läs mer

hennes värk klassades som arbetsskada Elsy, ett pilotfall FREKVENT SJÄLVDIALYS I LINKÖPING

hennes värk klassades som arbetsskada Elsy, ett pilotfall FREKVENT SJÄLVDIALYS I LINKÖPING NR. 4.2005. 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN Elsy, ett pilotfall hennes värk klassades som arbetsskada FREKVENT SJÄLVDIALYS I LINKÖPING Forsknings prosjekt

Läs mer

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk Nyheter sid 26 27. Håkan Berglund en armstark världsmästare Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 20 21. Stor framgång för under SM i mathantverk nr 5/2013 Gästkrönika sid 2. Idretten

Läs mer

BOINK!- Skapende læring med animasjon i barnehagen SLUTRAPPORT

BOINK!- Skapende læring med animasjon i barnehagen SLUTRAPPORT BOINK!- Skapende læring med animasjon i barnehagen SLUTRAPPORT SLUTRAPPORT: - Skapende læring med animasjon i barnehagen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning sid 2 2. Projektets bakgrund sid 3 Problembakgrund

Läs mer

Den gordiska knuten. magasin 1.2011. Tema: Familjepolitik. Kan familjepolitiken lösa jämställdhetsproblemen? Delat föräldraskap, delad arbetstid

Den gordiska knuten. magasin 1.2011. Tema: Familjepolitik. Kan familjepolitiken lösa jämställdhetsproblemen? Delat föräldraskap, delad arbetstid Mellem kvoter og frit valg Delat föräldraskap, delad arbetstid magasin 1.2011 Underliga familjenormer i nordisk lagstiftning Parnormen starkare än heteronormen Nordisk institutt for kunnskap om kjønn Tema:

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2011 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

NIKK. magasin. Kvinnor i rörelse NR. 2-2004. NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning

NIKK. magasin. Kvinnor i rörelse NR. 2-2004. NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning NIKK NR. 2-2004 magasin Kvinnor i rörelse NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning 2 Foto: Chris Pfuhl/Samfoto Kvinnorörelser finns överallt... Dagens kvinnorörelse finns överallt och ingenstans

Läs mer

DE NORDISKA RIKSARKIVENS HERALDISKA VERKSAMHET

DE NORDISKA RIKSARKIVENS HERALDISKA VERKSAMHET DE NORDISKA RIKSARKIVENS HERALDISKA VERKSAMHET ARKISTOLAITOS/ARKIVVERKET RIKSARKIVET ARKIVVERKET/RIKSARKIVET STATENS ARKIVER ÞJÓÐSKJALASAFN ÍSLANDS De nordiska riksarkivens heraldiska verksamhet En jämförande

Läs mer

Einar Bondevik ny prest i sørsamisk område. Minoritetspolitik för unga. Sid 5 Ditniekuvsje Plassjesne.

Einar Bondevik ny prest i sørsamisk område. Minoritetspolitik för unga. Sid 5 Ditniekuvsje Plassjesne. Nr 2 2014 Åarjelsaemien gærhkoeplaerie Sørsamisk kirkeblad Sydsamiskt kyrkoblad Tradition och förnyelse Einar Bondevik ny prest i sørsamisk område. Minoritetspolitik för unga. Sid 5 Ditniekuvsje Plassjesne.

Läs mer

FRAMÅT BLICKAR. 10 S äkrare. Peabs teknikchef SID 4 PMB. S tærkere asfalt med polymer S ista ordet. i Göteborg. bitumendepåer. S tor miljøgevinst.

FRAMÅT BLICKAR. 10 S äkrare. Peabs teknikchef SID 4 PMB. S tærkere asfalt med polymer S ista ordet. i Göteborg. bitumendepåer. S tor miljøgevinst. Nummer 1 2013 Peabs teknikchef BLICKAR SID 4 FRAMÅT 6 PMB 8 Projekt i Göteborg limning i mål 10 S äkrare bitumendepåer 12 S tor miljøgevinst 15 16 S tærkere asfalt med polymer S ista ordet 2 Ledare Mer

Läs mer

En jä mfö relse äv de nördiskä lä ndernäs pröcess ävseende studiestö d fö r studier utömländs

En jä mfö relse äv de nördiskä lä ndernäs pröcess ävseende studiestö d fö r studier utömländs En jä mfö relse äv de nördiskä lä ndernäs pröcess ävseende studiestö d fö r studier utömländs Johan Hennings, CSN Sverige Henrik Strömberg Croné, CSN Sverige Chris André Eidsaunet, Lånekassen Norge Edda

Läs mer

Bestandsovervåking av gaupe i 2014 Inventering av lodjur 2014

Bestandsovervåking av gaupe i 2014 Inventering av lodjur 2014 Bestandsovervåking av gaupe i 2014 Inventering av lodjur 2014 Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia Bestandsstatus för stora rovdjur i Skandinavien NR: 1 2014 Innhold Bestandsovervåking av gaupe

Läs mer

Hur kan praktisering av brukarmedverkan och villkor främja och hämma hjälp till självhjälp i NAV?

Hur kan praktisering av brukarmedverkan och villkor främja och hämma hjälp till självhjälp i NAV? Hur kan praktisering av brukarmedverkan och villkor främja och hämma hjälp till självhjälp i NAV? Bacheloroppgave Kandidatnummer: 2249 Kull: SOS 07 Eksamen: Bacheloroppgave Gjeldende semester: Vår 2010

Läs mer

NordPlus- projektet. Kartläggning över hur de nordiska folkhögskolorna kan arbeta för integration och inklusion bland unga NAPD- 2013/10221

NordPlus- projektet. Kartläggning över hur de nordiska folkhögskolorna kan arbeta för integration och inklusion bland unga NAPD- 2013/10221 NordPlus- projektet Kartläggning över hur de nordiska folkhögskolorna kan arbeta för integration och inklusion bland unga NAPD- 2013/10221 1 Innehåll: /Förord... 3 Kartläggningens upplägg... 4 1. Folkhögskolan

Läs mer

Ørje/Lillerud 15.12.2007. Hedmark Fylkeskommune v/interregkontoret Bjørn Terje Andersen Fylkeshuset Parkgt.64 N- 2325 Hamar

Ørje/Lillerud 15.12.2007. Hedmark Fylkeskommune v/interregkontoret Bjørn Terje Andersen Fylkeshuset Parkgt.64 N- 2325 Hamar Ørje/Lillerud 15.12.2007. Hedmark Fylkeskommune v/interregkontoret Bjørn Terje Andersen Fylkeshuset Parkgt.64 N- 2325 Hamar Länsstyrelsen Värmlands län Interreg-sekretariatet Att: Magnus Dagerhorn S- 651

Läs mer

Språkteknologi för ökad tillgänglighet Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping, 27 28 oktober 2010

Språkteknologi för ökad tillgänglighet Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping, 27 28 oktober 2010 Språkteknologi för ökad tillgänglighet Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping, 27 28 oktober 2010 Redaktörer Rickard Domeij, Torbjørg Breivik, Jakob Halskov, Sabine Kirchmeier Andersen, Per Langgård

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4

1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1 AKTIVITET 2011... 4 1.2 STUDENTTALL... 6 1.3 PLANER FOR 2012... 6 2 KUNSTNERISK OG DESIGNFAGLIG UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING... 12 2. 1 AKTIVITET

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare De nordiska privatarkiven och deras förvaltare En jämförande undersökning av arbetet med privatarkivfrågorna vid de nordiska arkivverkens institutioner utförd på uppdrag av de nordiska riksarkivarierna

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer