Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004"

Transkript

1 Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Elin Reite, Avdelningsdirektör, Skoleetaten Oslo Ordförande 2003 Lisbeth Fossum, Pedagogisk vägledare, Skoleetaten Oslo Koordinator 2003 Thore Sandø, Specialkonsulent, Akershus fylkeskommun Erling Charles Olsen, Seniorrådgiver, Sentraladministrasjonen Østfold Inge Haraldstad, Rådgivare, Rådhuset Oslo kommune Lars Olov Lernberg, Skolchef Utbildningsförvaltningen Göteborg Vice ordförande 2003 Ann-Marie Losenborg, Internationell koordinator, Utbildningsförvaltningen Göteborg Koordinator 2002 Anne Söderberg, Samordningsansvarig för enheten Livslång Lärande, Stadskansliet Göteborg Göran Ohlsson, Utvecklingschef, Utbildningsförvaltningen Göteborg REFERENSGRUPPEN i Göteborg Marie Gustavsson, Rektor, Lillekärrskolan Thomas Johansson, Rektor, Nya Lundenskolan Jonas Sunesson, Studierektor, Hvitfeldtska gymnasiet Ann-Charlotte Havner Palmér, Studierektor, Burgårdens utbildningscentrum Torbjörn Claesson, Rektor, Polhemsgymnasiet Christer Lundberg, Biträdande rektor, Hovåsskolan Kenneth Eriksson, Lärare, Angeredsgymnasiet Lena Fürst, Lärare, Munkebäcksgymnasiet Åke Edefors, Lärare, Hvitfeldtska gymnasiet Johan Trennestam, Elev, Munkebäcksgymnasiet Christina Olausson, Elev, Munkebäcksgymnasiet Linus Segerud, Elev, Angeredsgymnasiet Amanda Skött, Elev, Angeredsgymnasiet Natalie Kahn, Elev, Hovåsskolan Ida Wertsén, Elev, Hovåsskolan REFERENSGRUPPEN i Oslo Eva Blomfeldt, rektor, Hartvig Nissen skole Signe Marie Natvig Andreassen, rektor, Gran skole Gro Nordstrand, rektor, Haugerud skole Ole Kristian Hanssen, lærer, Foss videregående skole Lars Lilleborgen, assisterende rektor, Grefsen videregående skole Kari Kvasbø, inspektør, Elvebakken videregående skole

2 Toril Klevmark, inspektør, Ullern videregående skole Två representanter från grundskole Två representanter från videregående skole REFERENSGRUPPER i Akershus / Østfold kommer att sättas samman under Syfte och målsättningar 2.1 Syfte med arbetsgruppens verksamhet Arbetsgruppen för utbildningsområdets verksamhet syftar till att skapa ett långsiktligt praktiskt samarbete mellan grundskolor och gymnasieskolor/vidaregående skolor i Göteborg, Oslo kommun och fylkeskommunerna Akershus och Østfold. Legge til rette for god erfaringsutveksling mellom kommunene om aktuelle temaer ved å skape foraer for dialog for aktører på ulike nivåer i skolesystemet. En gemensam huvudtanke är att människor ska mötas. Såväl samarbete genom fysiska aktiviteter, som genom olika former av projektsamarbete inom ämnesområden och erfarenhetsutbyte. Mötena kan vara fysiska eller med stöd av IKT. Ett annat syfte är att göra GO-samarbetet känt i våra respektive kommuner. 2.2 Långsiktig målsättning för arbetsgruppens verksamhet till år 2007 Få til et samarbeid som oppleves som nyttig av alle parter. Profilere G/O-samarbeidet i involverte fylker, eget land og internasjonalt. Fortsätta samarbetet och utvidga antalet deltagande skolor, andra aktörer och lämpliga mötesplatser. Utdelningen av Ungdomens fredspris och ett årligt evenemang ligger fast under perioden. 2.3 Målsättning för arbetsgruppens verksamhet för år 2003 Arbeidsgruppen skal sørge for planlegging og gjennomføring av aktiviteter: Delprosjekt 1: Skolelederutveksling dvs. fysisk utveksling og IKT-samarbeid om utvalgte tema som skal føre til bedre kvalitet på de involverte skolenes arbeid. Delprosjekt 2: To evenementer dvs. festival med tema Matematikk på ville veier våren 2003 og Ungdommens fredspris desember 2003.

3 Vid sidan av ovanstående projekt kommer arbetsgruppen för utbildning att arbeta med profilerade satsningar i de involverade kommunerna. En konkret målsättning är också att involvera fler skolor inom grundskola och gymnasium/videregående skolor i samarbetet. 3. Strategier Legge til rette for og utnytte elevenes engasjement, etablere varierte og spennende møteplasser som ivaretar / støtte opp under målsettingene for samarbeidet. Oppmuntre til etablering av partnerskoler og bruk av elevutveksling i tilknytning til egendefinerte temaer, men legger til rette for synergieffekter ved å utnytte disse partnerskap i større arrangementer (f.eks Foss vgs, Rud vgs, Hvidfeldska gymnas musikk samarbeidet). 4. Målgrupp Skolledare, undervisande personal och elever på grundskolor och gymnasie-/videregående skolor inom G/Osamarbetets parter. 5. Samarbetsparter Samarbetspartners är respektive förvaltningsledningar, Avdelningen för utbildning och kultur i Oslo, Stadskansliet i Göteborg - Enheten för livslångt lärande samt grund- och gymnasie-/videregående skolor inom G/Osamarbetets parter. 6. Aktivitetsplan för 2003 Arbetsgruppen planerar att: hålla fyra styrgruppsmöten fördelade på två höstmöten och två vårmöten hålla fyra referensgruppsmöten fördelade på två höstmöten och två vårmöten. Referensgruppsmötena både i Göteborg och i Oslokommunerna arrangera ett evenemang i form av en festival för matematikens befrämjande - Matematikk på ville veier som vänder sig till elever och lärare på grundskolor och gymnasium/videregående skolor arrangera Ungdomens Fredspris för andra året i rad inbjuda till minst ett möte med skolledare

4 få igång det digitala utbytet mellan skolledarna, elever och lärare bjuda in varandra till seminarier och konferenser som kan vara av intresse för samarbetsparterna bjuda in representanter från Västra Götalands län i samarbetet inom arbetsgruppen utbildning Bistå skoler med å finne egnede partnerskoler og å finne frem til finansieringsmetoder for samarbeidet. 7. Önskad assistans från sekretariatet Speciellt utrymme på G/O-rådets nya hemsida Kontakt med sponsorer Dokumentation Informationsinsatser profilering Utbildningsinsatser Sammanställa goda exempel 8. Information och marknadsföring av verksamheten I samband med aktiviteter kommer pressmeddelanden att sändas ut. Information om samarbetet sker löpande i nyhetsbrev inom gymnasieskolan i Göteborg och på hemsidor i respektive kommuner. Store arrangementer som Ungdommens Fredspris vil bli annonsert gjennom ulike organisasjoner og nettverk for eksempel, elevrådet og OXLO. Man tar sikte på å utarbeide en god IKT strategi for samarbeidet. 9. Budget och eventuell ansökan till GO-rådet om projektmedel INTÄKTER Bidrag från Göteborgs kommun Utbildningsförvaltningen Stadskansliet SEK SEK Bidrag från Oslo kommun Søknad om kr ,- sendes til Oslo Kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning

5 Akershus fylke NOK Østfold fylke NOK (ska bekräftas) Sökt bidrag från G/O sekretariatet SEK NOK Summa intäkter inkl sökt bidrag SEK och NOK KOSTNADER Administration Festivalen Matematikk på ville veier Möten med styrgruppen Möten med referensgrupperna Ungdomens Fredspris Resa och logi i samband med resor mellan samarbetsparters Summa kostnader NOK (Budgeten är inte i balans pga av att beviljat belopp från Oslo och Östfold ska bekräftas) ANSÖKAN till två projekt under verksamhetsåret 2003 Arbetsgruppen ansöker om bidrag med svenska kronor och norska kronor till projekten Ungdomens fredspris 2003 respektive festivalen Matematikk på ville veier. Beskrivning av de båda projektet: Projekt: Ungdomens fredspris Belopp som söks: SEK Huvudarrangör: Göteborg Ungdomens fredspris instiftades hösten 2001 efter initiativ av elever som ingår i referensgrupperna inom G/Osamarbetes parter. Syftet med priset är att stimulera ungdomar på gymnasiet och högstadiet att arbeta kring ett ämnesövergripande projekt som syftar till att motverka rasism och stödja ett mångkulturellt samhälle. I slutet av

6 vårterminen 2002 arrangerades en musik-kick-off på nöjesparken Liseberg för att marknadsföra G/Osamarbetets arbete i arbetsgruppen för utbildning. I samband med kick-offen marknadsfördes även Ungdomens fredspris genom pressmeddelanden, affischer och flygblad som även sändes ut till skolorna. Uppföljning av marknadsföringen gjordes vid höstterminens start. Priset kan sökas i två kategorier: Ett gemensamt bidrag som utgår från ett samarbete mellan en skola i Göteborg och en skola i Oslo, Akershus eller Østfold. Inom denna kategorin har arbetsgruppen beslutat att prissumman ska vara kronor. Bidrag från klass eller kurs. Inom denna kategorin är prissumman kronor för ett bidrag från en skola i Göteborg och ett bidrag från en skola i Oslo, Akershus eller Østfold. Prissummorna är desamma oavsett om beloppet betalas ut i svenska eller norska kronor. Till tävlingen om 2002 års Ungdomens fredspris inkom åtta bidrag inom kategorin bidrag från klass eller kurs varpå endast två pris delades ut. Ett hederspris delades också ut. Målsättningen för verksamhetsåret 2003 är att Ungdomens fredspris ska bli mer känt och förankrat som ett återkommande evenemang inom G/O-samarbetets kommuner. Styrgruppen beslöt på möte att utdelningen av Ungdomens fredspris ska ske i Göteborg även Det sökta bidraget ingår i budgeten för 2003 och kommer att användas till marknadsföring, trycksaker, resa till Göteborg och övernattning för Oslokommunernas ungdomar och lärare, hyra av Konserthuset i Göteborg, förtäring osv. Projekt: Matematikk på ville veier en festival for matematikkens fremme Belopp som söks: NOK Huvudarrangör: Oslo Det ble vedtatt på styringsgruppemøtet i Oslo i september 2002 at fylkene skulle samarbeide om en matematikk festival i mai / juni Festivalen har fått tittelen: Matematikk på ville veier En festival for

7 matematikkens fremme. Matematikk på ville veier vil si: Matematikk på nye og/eller alternative læringsarenaer, matematikk på tvers av fag, matematikk på nye måter: som språk, opplevelse, estetikk, oppdagelse osv. Festivalen vil inkludere blant annet diverse aktiviteter, presentasjon av arbeid, prosjekter og lignende. Inspirasjon og erfaringsspredning er viktige målsetninger for festivalen som vil bli holdt i Oslo i mai/juni En slik satsing vil medføre utgifter i form av for eksempel: - transport for elever fra Gøteborg og andre norske fylker - lokaler / utstyr / planleggingsmøter - servering - premier for å motivere til deltakelse - underholdning Utdanningssamarbeidet skal satse på to større arrangementer hvert år. I 2003 er dette Matematikkfestivalen i mai/juni og Ungdommens Fredspris i desember. Disse arrangementer er viktige for å profilere G/O samarbeidet. Samtlige skoler i alle fire kommuner blir invitert til å delta i disse arrangementer, av den grunn ønsker man å gjøre disse så attraktive som mulig.

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2011 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Slutrapport Hälsa över gröna gränser

Slutrapport Hälsa över gröna gränser FYLKESMANNEN I HEDMARK Slutrapport Hälsa över gröna gränser Ett EU finansierat projekt Interreg IIIA Sverige - Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden Delområde: Indre Skandinavien Diarienr: IS 3041-90-06

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

10 råd från. Østfold FYLKESKOMMUNE. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

10 råd från. Østfold FYLKESKOMMUNE. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 10 råd från 8. Ny teknik kräver ihärdig/flittig och enveten/vedvarende kommunikation. Vi måste hålla kontinuitet i arbetet med nyhetsbrev, 10. Våga testa! Om vi inget provar ser vi sällan utveckling! 9.

Läs mer

I Kulturkontakt Nords resultatrapport

I Kulturkontakt Nords resultatrapport I Kulturkontakt Nords resultatrapport 1.1 Institusjonens formål og nordiske nytte Kulturkontakt Nord er et organ underlagt Nordisk Ministerråd og lokalisert til øya Sveaborg utenfor Helsingfors. Året 2009

Läs mer

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim BESLUT PROJEKT 2008-06-25 DIARIENUMMER N30441-24-08 DELOMRÅDE Nordens Gröna Bälte Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Östersunds kommun Att: Bengt Marsh Rådhuset 831 26 Östersund

Läs mer

Kosterhavet & Ytre Hvaler nasjonalparker. Vårt gemensamma/felles arv

Kosterhavet & Ytre Hvaler nasjonalparker. Vårt gemensamma/felles arv Kosterhavet & Ytre Hvaler nasjonalparker Vårt gemensamma/felles arv 2008-2012 Velkommen til grenseoverskridende miljøarbeid! Trykksaken du nå holder i hånden viser resultatet av fire år med utstrakt miljøsamarbeide

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Årsberättelse 2013. www.nvl.org - www.nordvux.net. Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande. Huvudkoordinator Antra Carlsen. www.vox.no

Årsberättelse 2013. www.nvl.org - www.nordvux.net. Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande. Huvudkoordinator Antra Carlsen. www.vox.no Årsberättelse 2013 Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande www.nvl.org - www.nordvux.net Huvudkoordinator Antra Carlsen www.vox.no Administrativ koordinator Albert Einarsson www.vox.no Webbredaktör Larry Kärkkäinen

Läs mer

BOINK!- Skapende læring med animasjon i barnehagen SLUTRAPPORT

BOINK!- Skapende læring med animasjon i barnehagen SLUTRAPPORT BOINK!- Skapende læring med animasjon i barnehagen SLUTRAPPORT SLUTRAPPORT: - Skapende læring med animasjon i barnehagen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning sid 2 2. Projektets bakgrund sid 3 Problembakgrund

Läs mer

Unga inflyttare skapar framtidstro Fokus inflyttning, sid 10 13

Unga inflyttare skapar framtidstro Fokus inflyttning, sid 10 13 Fokus vandring sid 16 20 Vandring ska sätta Vaajma på kartan Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 14 Skoterregler kan lättas upp Svar väntas snart nr 2/2012 Projektledaren har ordet

Läs mer

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Spång vid Ånn Fotograf: Fredrik Boberg Karen Havdal, Sör Tröndelag Fylkeskommune, Arild Egge,

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene

Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene (NAFOL) En utvärdering efter halva tiden Divisjon for samfunn og helse Norges forskningsråd 2013 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO

Läs mer

Analys av vissa aspekter av det norska läroplansverket

Analys av vissa aspekter av det norska läroplansverket 1 Analys av vissa aspekter av det norska läroplansverket En rapport på uppdrag av Ludvigsen-utvalget December 2014 Mats Björnsson Berit Hörnqvist 2 Innehåll: Inledning... 2 Lärande... 3 Elever och elevroll...

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008

Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Fastställd vid styrgruppsmötet den 18 september 2007. Reviderades vid två tillfällen senast vid aprilmötet 2008. Mål och Effektmål samt identifierade områden

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Temaspecial bredband

Temaspecial bredband nyheter sid 4 5 Unik räddningsövning i Lierne Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 29 Ny lift i Børgefjell nr 6/2012 Projektledaren har ordet sid 2 Om vi vill ha bredband måste vi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 Avd. kunstakademiet

VERKSAMHETSPLAN 2011 Avd. kunstakademiet VERKSAMHETSPLAN 2011 Avd. kunstakademiet 1 INNEHOLD 0. SAMMANFATTNING... 3 0.1. UTBILDNING OCH LÄRANDEMILJÖ... 3 0.2. KUNSTNÄRLIG- OCH DESIGNFAGLIGT UTVECKLINGSARBETE OCH FORSKNING:... 3 0.3. SAMHÄLLSROLLEN

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer