Från ord till handling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från ord till handling"

Transkript

1 1 / september 2012 Från ord till handling rätt läkemedel, till rätt ställe, i rätt tid! internationell utmaning för kurs & konferens smartare materialhantering kan spara miljoner bättre service med nytt helhetsgrepp

2 2 servicejournalen 1 / 2012 Betala lunchen med tjänstelegitimationen! Regionservice jobbar för att ska det bli möjligt att använda Region Hallands tjänstelegitimation (SITHS-kort) till flera smarta saker. Nu planeras för att kortet ska kunna laddas med pengar och användas för betalning av luncher i de restauranger som Regionservice driver. Betalningen blir smidigare, snabbare och minskar risken för köer i våra restauranger. Dessutom får innehavaren ett nytt bra användningsområde för kortet, säger områdeschef Maria Persson. Regionservice växer med fastighetsförvaltning och upphandling Regionservice utbud av tjänster har sedan årsskiftet utökats med Regionfastigheter och Regionupphandling. Förändringen har skett genom intern verksamhetsövergång inom ramen för tidigare fattade beslut om ny organisation av Regionkontoret. Nu har Regionservice 545 anställda och vi räknar med att omsätta 800 miljoner kronor i år, varav Region - fastigheter står för cirka 385 miljoner kronor. Ekonomiservice och Region upphandling finns nu på Skånegatan i Halmstad I samma fastighet finns även den nya utvecklingsavdelningen inom Regionservice som främst levererar tjänster som Regionkontoret beställt. Välkommen!

3 servicejournalen 1 / här går vi från ord till handling! Välkommen som läsare av det första numret av Servicejournalen, tidningen som ger dig en inblick i Regionservice, Region Hallands serviceorgansation. Här i Regionservice finns drivet och viljan att leverera prisvärd och konkurrenskraftig service till hög kvalitet. När jag tillträdde mitt uppdrag som chef för Regionservice blev jag tidigt medveten om att det här är en organisation med chefer och medarbetare som vill, kan och gör. Kundernas nöjdhet med våra leveranser är hög och jag möter flera företrädare och kunder i regionen som alltid ger positiva signaler om vår förmåga. Detta har även bekräftats av externa betraktare, till exempel det certifieringsorgan som gör revisioner av vårt ledningssystem och som var uppriktigt imponerade över den kunskap och det engagemang som finns i Region service. En kunskapsintensiv verksamhet Trots att det bara gått drygt ett år sedan jag kom till Regionservice ser jag tydligt en snabb och betydande utveckling i vår organisation och i våra uppdrag. Sedan januari 2011 har vi fått in flera verksamheter, vi har ökat vår personalstyrka med 40 % och vi har även sett en betydande ökning av omsättningen. Med tillskottet av dessa verksamheter får vi en betydande erfarenhet och större kunskapsbas. Vi är nu i en fas av konsolidering för att säkerställa vår framtida konkurrenskraft som innebär att vi utvecklar kostnadseffektiva produkter och tjänster till hög kvalitet till Region Halland. Vår utveckling går i stor utsträckning mot att samordna vårt utbud av produkter och tjänster för att erbjuda helhetslösningar till våra kunder. Vi ska även kunna bidra med resurser och komptens för att stödja hälso- och sjukvården i dess utveckling. Dessa tankar och planer ska omsättas i praktisk handling, med tid, nytta och kostnad som ledord. Här går vi från ord till handling Vår utvecklingsresa pågår för fullt och det kan ni bland annat följa här i Servicejournalen. Avslutningsvis hoppas jag ni får en intressant läsning som ytterligare väcker ert intresse för oss i Regionservice. Mycket nöje och välkommen till oss. erik möller förvaltningschef ansvarig utgivare Erik Möller, förvaltningschef Regionservice redaktör Tommy Thorbjörnsson, kundansvarig Regionservice text och layout Infab AB, Helsingborg foto Magnus Andersson och egna bilder tryck Tryckservice i Ängelholm AB

4 4 servicejournalen 1 / 2012 Regionservice spelar en viktig roll i den nya läkemedelsförsörjningen Region Halland var en av de första sjukvårdshuvudmännen i landet att ta över läkemedelsförsörjningen i egen regi när sjukhusapoteken försvann. Regionen har under flera år byggt upp en egen farmaceutisk kompetens och skapat en ny professionell organisation läkemedelsenheten för att kunna garantera en säker försörjning av läkemedel till vårdenheterna. Idag ligger det övergripande ansvaret för att styra och leda vården mot säkra och kostnadseffektiva lösningar på oss, säger Patrik Olsson verksamhetschef på läkemedelsenheten. Andreas Persson och Leif Svensson på vätskelagret i Halmstad ser till att varje avdelning på sjukhuset får sitt dagliga behov av olika vätskepåsar. Kostnadseffektiv distributionslösning Sedan den 1 mars i år finns en ny försörjningsmodell som innebär att samtliga sjukvårdsenheter inom regionen köper sina läkemedel på avropsavtal från ett regionalt läkemedelslager som drivs av Apoteket Farmaci. Tillverkning av individanpassade läkemedel som till exempel cytostatikadoser sker i Varberg av APL och avropas enligt avtal. Distributionen ut till de olika vårdenheterna sköts av Regionservice. På de båda sjukhusen finns läkemedelsautomater som är tillgängliga dygnet runt och innehåller läkemedel som behöver finnas, men inte används så ofta. I de patientnära avdelningsförråden lagras endast

5 servicejournalen 1 / läkemedel med hög och jämn förbrukning, vilket betyder att man inte behöver beställa så ofta, får större överskådlighet och minskade risker i hanteringen. Patrik Olsson, verksamhetschef på läkemedels enheten är mycket nöjd med samarbetet. Vi räknar med att den nya modellen kommer att kosta betydligt mindre än den gamla, även om man räknar in kostnaderna för utökad farmaci i egen regi. Nu har vi dessutom resurser att påverka de direkta läkemedelskostnaderna via egen upphandling och en stramare styrning av sortiment och beställningsrutiner. Med ordning och reda i förråden, färre artiklar och fasta beställningsdagar sparas också mycket administrativ tid ute på avdelningarna tid som går direkt tillbaka till vården, menar Patrik. Regionservice uppdrag: rätt läkemedel, till rätt ställe, i rätt tid! Patrik Olsson är inte sen att berömma Regionservice, både för sin aktiva medverkan i utvecklingen av den nya distributionslösningen och i det mer handfasta uppdraget att se till att beställda läkemedel från regionlagret och tillverkningsenheten kommer till rätt mottagare i rätt tid var de än finns i länet. Idag handlar det inte bara om plock, pack och transporter. Minst lika viktigt är den kontroll av inflödet som Regionservice utför vid mottagandet av varorna innan de skickas vidare till rätt beställare. Det gäller speciellt läkemedel som kräver obrutna kylkedjor och mycket dyra läkemedel, som vi absolut inte vill ska komma på villovägar, förklarar Patrik. Vätskelager och hemdialys Skötseln av vätskelagren vid sjukhusen i Halmstad och Varberg är en annan viktig uppgift som ligger på Regionservice. Här packas varje avdelnings behov av vätskepåsar direkt på rullvagnar och levereras enligt beställning. Det gör att personalen ute på avdelningarna slipper en tung och tidskrävande hantering. Totalt finns 100 vätskevagnar i omlopp. Regionservice sköter även leveranser till dialyspatienter, man packar och distribuerar färdiga paket med läkemedel och kompletterande tillbehör direkt hem till patienterna. I en framtid kan det bli aktuellt att låta Regionservice ansvara för hela försörjningen, från beställning till leverans, men det kräver i så fall att man skaffar den nödvändiga medicinska kompetensen, säger Patrik. Framtida utmaningar Läkemedelsenheten, vården och Regionservice har en fortlöpande dialog om hur man tillsammans kan utveckla försörjningsmodellen till att bli ännu mer kostnadseffektiv och säker. Framöver kan det också bli aktuellt att ge Regionservice ett utökat serviceansvar för avdelningarnas läkemedelsförråd; se till att det alltid finns rätt läkemedel i rätt mängder i förråden. Det skulle innebära att Regionservice tog över ansvaret även för beställningar, lagerkontroll och inventeringar. Ett sådant upplägg skulle avlasta sjuksköterskorna mycket och frigöra deras tid för vårdarbete istället helt i linje med vad alla önskar sig, avslutar Patrik. bilpoolen allt populärare Region Hallands pool med bensinsnåla miljöbilar har bara ett drygt halvår på nacken, men har redan blivit en väl använd tjänst. Uthyrning av bilpoolens 27 person - bilar rullar på och beläggningen börjar nu närma sig 100 %, vilket är mycket glädjande, säger ansvarige Roderic Eliasson. Idealt borde vi nog ha uppåt 50 bilar i poolen för att ytterligare minska den dyra inhyrningen av externa bilar och samtidigt kunna erbjuda förvaltningarna ett billigt och bekvämt alternativ till många av de leasingbilar som idag används förhållandevis lite. Det finns mycket att vinna på att samutnyttja dyra resurser som bilar, speciellt när de finns på nära håll och är enkla att boka. Dessutom slipper man ju som kund all hantering och administration av bilarna, menar Roderic som tror att intresset för bil poolen kommer att växa i takt med att alla fördelar blir kända både hos de som reser och de som håller i pengarna. Bilpoolen och en stor del av regionens fordon administreras idag centralt av Regionservice. Målet är givetvis att hålla nere kostnaderna och göra det billigt, enkelt och bekvämt att åka miljövänligt i tjänsten.

6 6 servicejournalen 1 / 2012 en av hallands främsta arrangörer av utbildningar och möten Givetvis utvärderas också de flesta arrangemang. Vi tycker verkligen det är jättekul att göra allt vi kan för att kunderna ska få den bästa kursen eller konferensen de kan. Jag kan faktiskt inte påminna mig att vi tackat nej till någon förfrågan genom åren, säger Helena. Att vara med och hälsa alla välkomna ger oss direkt feedback från deltagarna och ovärderlig kunskap inför kommande arrangemang, säger Helena Nilsson. Med ungefär 150 evenemang och deltagare per år är Regionservice Kurs & konferens en av länets främsta arran görer av utbildningar och möten. Nästa år ansvarar man även för Nordsjökommissionens årliga konferens, då över 300 deltagare från åtta länder ska träffas i Halland. Kurs & konferens erbjuder alla typer av kompetens utveckling, från projektledarskap och datorkunskap till studieresor. Många av kurserna handlar också om lagarna som styr de offentliga verksamheterna. När lagarna ändras är det viktigt att personalen snabbt får reda på de nya reglerna. Och här är en konferens ofta bra, för att garantera att det inte råkar falla mellan stolarna, säger Helena Nilsson, kursadministratör. De flesta konferenser anordnas för regionala deltagare, men vi har också ansvaret för flera nationella konferenser om exempelvis vindkraft, barnhälsovård och särskolan. Tackar aldrig nej till en förfrågan Kurs & konferens fungerar som en samarbetspartner som tar hand om allt, från arrangemangets innehåll och anmälningar till bokningar och att personligen möta deltagarna på plats. Samarbetet börjar med att vi och kunden tillsammans diskuterar vilka syften och mål som kursen eller konferensen har. När det är klart faller alla andra bitar på plats vilka vi ska bjuda in, vilken lokal som kan passa och vilken utbildare eller moderator vi ska använda, säger Helena. För att behålla sin höga servicenivå tar medarbetarna varje chans att lära sig mer. Det kan till exempel handla om att själv delta på en ut bild ning som anordnas. Internationell konferens med 300 deltagare från åtta länder Halland står 2013 som värd för Nordsjökommissionens årliga kon ferens. Kommissionen medlemsregioner arbetar för att främja en hållbar miljö i Nordsjön och sam tidigt underlätta för närings livets utveckling och människors rörlighet. Konferensen väntas locka över 300 deltagare. Det är en spännande utmaning att arrangera en konferens med deltagare från åtta länder. Det är också ett gyllene tillfälle att marknadsföra Halland och vi ser fram emot att ordna ett program med många studiebesök på strategiska platser. Hittills har vi gjort det viktigaste och bokat boende och lokaler för de fyra dagarna. Jag har också besökt årets konferens i Tyskland, för att se hur de gör med sitt arrangemang, säger Christer Eriksson, avdelningschef Kurs & konferens. Vill du veta mer om vad Kurs & konferens kan erbjuda dig, kontakta Christer Eriksson, ,

7 servicejournalen 1 / I mars startade Regionservice sitt nya servicekoncept på Regionens hus. Idén är att samla alla som arbetar med lokalvård, reception, logistik, vaktmästeri och restaurang i ett serviceteam, som tar ett helhetsansvar för all service i fastigheten. Serviceteamet gör att vi kan hjälpa kunden på ett mycket bättre och effektivare sätt. Alla i teamet kommer att kunna varandras arbetsuppgifter och det gör att vi alltid kan ha en medarbetare där behovet finns för stunden, säger Eva Nolenstam, kostchef på Regionservice och chef över det nya teamet. bättre service med nytt helhetsgrepp De åtta medarbetare som bildar nya serviceteamet hade tidigare fyra olika chefer och tillhörde tre olika verksamhetsområden. Det gjorde att samverkan inte fungerade tillräckligt bra. Regionservice insåg att någonting borde göras. Svaret blev att slå ihop alla tjänster till ett gemensamt arbetslag, med endast en chef. Vi började med att alla berättade om sina arbetsuppgifter, när det är extra mycket att göra och vilken hjälp de skulle behöva. De är alla specialister på sina områden och det var därför viktigt att det nya arbetssättet utformades utifrån deras kunskap, säger Eva. Samarbete ökar effektiviteten Gruppen insåg direkt fördelarna med att jobba som ett lag och löste de problem som fanns. De hittade Initiativ som gör kunden glad! Vi har fått vara med i utformningen av det nya service teamet och är hittills mycket nöjda. Förändringarna gör att vi får en smidigare vardag för alla de 250 personer som jobbar här, säger Nina Mårtensson, stabschef på regionkontoret. Hon tror att det nya servicekonceptet kan vara en smart idé för flera förvaltningar. En mycket bra sak med serviceteamet är att de kommer med egna förslag på förbättringar i huset. Och det är precis vad jag vill ha, människor som har koll och tar egna initiativ för att göra livet bättre för mig som kund, avslutar Nina. också nya sätt att arbeta mer effektivt, som att flytta postrummet till receptionen och att det alltid ska vara flera medarbetare som brer smörgåsar när det närmar sig fikastund i restaurangen. Gruppen planerar sitt arbete och ansvarar för varandra vid toppar och semestrar. När någon på regionkontoret tidigare skulle ta kontakt med servicepersonal fanns det olika telefonnummer beroende på vad som eftersöktes. Nu behöver de bara komma ihåg ett nummer Det gäller både som telefonnummer och e-postadress till serviceteamet. Trots att vi bara varit igång på allvar sedan i maj märker vi redan en stor skillnad. Vi är mer tillgängliga och mindre sårbara. Kunderna uppmärksammar att de möter samma människa i flera roller samma dag. Och sen det bästa av allt när vi hjälps åt har vi blivit effektivare och kan därför ge kunden ytterligare service, säger Eva.

8 smartare materialhantering kan spara 25 miljoner per år till hallands sjukhus Mellan Regionservice och Hallands sjukhus pågår ett samarbete för att minska vårdens kostnader för sjukhusmaterial, främst förbrukningsartiklar. Vi ser över hela kedjan från avtal till beställning och lagerhållning. Ett viktigt syfte är att höja kunskapen hos beställarna om de avtal som finns och förenkla rutinerna för beställning och uppföljning. Tanken är att det nya systemet ska ge besparingar redan under hösten. Fullt utbyggt räknar vi med att kunna spara runt 25 miljoner kronor per år, säger Roderic Eliasson, projektledare för områdena logistik, upphandling och IT på Regionservice. Sortimentsöversyn och nya avtal banar väg för besparingar Hallands sjukhus ansvarar för att ta ett helhetsgrepp på det omfattande sortimentet och ser över vad som behöver ändras och vilka samordningsvinster som är möjliga att göra. Regionservice uppgift är att upphandla produkterna på ett bra sätt för att få bästa möjliga priser och rabatter. Det finns mycket pengar att spara på att samordna och förenkla inköp och hantering av material inom sjukvården. Idag köps till exempel en del produkter som inte har något avtal, vilket gör att vården förlorar stora pengar varje år. Därför jobbar vi nu intensivt med att få avtal på dessa och ser samtidigt över grupperingen av olika produkter för framtida upphandlingar, fortsätter Roderic. Enklare rutiner och bättre beställarstöd Det blir allt viktigare att höja kunskapen hos beställarna om de avtal som gäller och förenkla rutinerna för beställning och uppföljning av lagernivåer med mera. Logistiken kring vilka artiklar som ska finnas olika förråd ses också över. I förlängningen siktar vi på att samla all relevant information på ett ställe och göra den enkelt åtkomlig för alla berörda genom ett nytt systemverktyg. Med hjälp av detta ska alla beställare enkelt kunna lägga sina order och hålla koll på lagernivåer med mera. Det ska helt enkelt bli lättare att göra inköp till bättre och avtalsenliga priser, avslutar Roderic Det finns mycket pengar att spara på att samordna och förenkla inköp och hantering av material inom sjukvården, säger projektledare Roderic Eliasson, här i samtal med varuförsörjningsansvariga Ulla-Bella Rasmussen.

Kulturchefen nöjd med Regionfastigheters proffsiga arbete

Kulturchefen nöjd med Regionfastigheters proffsiga arbete 1 / maj 2013 Kulturchefen nöjd med Regionfastigheters proffsiga arbete smarta it-stöd gör medarbetarna mer självgående det våras för nya chefer inhousebyrå lanseras inom kort 2 servicejournalen 1 / 2013

Läs mer

servicejournalen Spara tid och resurser med videokonferens gas tar hand om administrationen en väg in till support med kundtjänst

servicejournalen Spara tid och resurser med videokonferens gas tar hand om administrationen en väg in till support med kundtjänst servicejournalen Spara tid och resurser med videokonferens en väg in till support med kundtjänst gas tar hand om administrationen få helhetstänk med ny inhousebyrå 2 / september 2014 Vi ger dig effektivt

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF R E T TE 7 I V I KT A 2 1 f UNF-träf 8 4 Förenings boken 3 10enings- 9 Värva f UNF-träf 22 Värva 29 18 17 16 15 11 För boken 23 30 6 5 25 24enings- NF-aren U n e r a UNF- 12 Teater 14 13 20 19 26 27 21

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt EN KUNDTIDNING FRÅN INUIT 1 2014 Reportage från ManageEngine Användarkonferens 2013 SID 4 Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor SID 6 Möt Sanjeev från ManageEngine SID 10 Region Halland har ökat lösningsgraden

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Det finns aktiviteter som skapar värde.

Det finns aktiviteter som skapar värde. Det finns aktiviteter som skapar värde. Och andra som inte gör det. 60 företag har fått hjälp att vässa sina verksamheter genom leanarbete. De har alla gått Lean Lantbruks utbildning med leancoachning

Läs mer

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor KISTA NÄSTA NYA SPÄNNANDE LÖSNINGAR GÖR RESAN SMIDIGARE MAT SOM VÄCKER LIVSLUST I GÄVLEBORG VILL MAN UPP- HANDLA LIVSKVALITET INTE MÅLTIDER SKATTER I DET FÖRDOLDA SE SOPOR SOM RÅVAROR I OLIKA STADIER AV

Läs mer

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare Make IT happen Produktion: Abeba+RÖD Foto: Mats Samuelsson, istockphoto, Karl-Johan Hjertström samt intervjuade personer. Tryck: Davidsons tryckeri, 2012 IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Allt inom it snabbt och säkert

Allt inom it snabbt och säkert Allt inom it snabbt och säkert Simply Faster HISTORIK Per Eriksson, VD på Dustin sedan 2007 Inköp av it-produkter ska vara enkelt och gå snabbt 1984 startade Ulla och Bosse Lundevall familjeföretaget Dustin,

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Blåsigt=bra 7. Samtalar om värdegrund. Frisk satsning på frisktandvård. Effektivare ronder 2/15

Blåsigt=bra 7. Samtalar om värdegrund. Frisk satsning på frisktandvård. Effektivare ronder 2/15 2/15 en tidning för dig som arbetar inom Landstinget Blekinge Blåsigt=bra 7 Frisk satsning på frisktandvård 17 3 Samtalar om värdegrund Effektivare ronder 4 Omslagsbild: Landstingets eget vindkraftverk

Läs mer

Logistik Nytt. Tomas Salzmann på rundresa. Högt tempo för att bli färdiga till årsskiftet. Rekstyrka 2 på plats på FSV. s. 2. s. 6. s.

Logistik Nytt. Tomas Salzmann på rundresa. Högt tempo för att bli färdiga till årsskiftet. Rekstyrka 2 på plats på FSV. s. 2. s. 6. s. NI NG OM DA Logistik Nytt FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FR ÅN FÖRSVARE TS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAK TEN s. 2 s. 6 s. 7 Nr 5 2012 Tomas Salzmann på rundresa Högt tempo för att bli färdiga till årsskiftet

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

REGIONENS DOLDISAR TEMA: KOMPETENSFÖRSÖRJNING Framtidens vårdavdelning rätt kompetens på rätt plats. Möt direktören för regional utveckling

REGIONENS DOLDISAR TEMA: KOMPETENSFÖRSÖRJNING Framtidens vårdavdelning rätt kompetens på rätt plats. Möt direktören för regional utveckling Posttidning B Mars 2015, årgång 34 Tebladet personal delas ut sex gånger om året. KOMPETENSFÖRSÖRJNING Framtidens vårdavdelning rätt kompetens på rätt plats SIDORNA 10-11 Möt direktören för regional utveckling

Läs mer

Vår väg mot ett. bättre klimat

Vår väg mot ett. bättre klimat Vår väg mot ett bättre klimat UPPFÖLJNING AV DET MILJÖPOLITISKA PROGRAMMET 2009 2012 Redaktörer: Miranda Fredriksson och Curt Monfelt Skribenter: Foto: Grafisk form: Tryckt hos: Katarina Averås, Miranda

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer