Kulturchefen nöjd med Regionfastigheters proffsiga arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturchefen nöjd med Regionfastigheters proffsiga arbete"

Transkript

1 1 / maj 2013 Kulturchefen nöjd med Regionfastigheters proffsiga arbete smarta it-stöd gör medarbetarna mer självgående det våras för nya chefer inhousebyrå lanseras inom kort

2 2 servicejournalen 1 / 2013 servicejournalen 1 / Ny digitalpress ger bättre tryckservice Reprocentralen i Halmstad har investerat i en ny digitalpress som kan trycka, falsa och häfta fler saker än tidigare. Färgåtergivningen är bättre och man kan även få tryck med utfallande bilder. Tryck av visitkort är en annan nyhet. Digitaltryck håller idag samma kvalitet som en traditionell offsetpress. Genom att gå direkt från ett digitalt underlag till färdigt tryck (utan filmer, kemikalier och tryckplåtar) sparas både tid, pengar och miljö. Restaurang Galaxen fick en Smiley Regionservices restaurang på sjukhuset i Halmstad har tilldelats utmärkelsen Smileyn som ett av de första matställena i kommunen. Symbolen delas ut av miljö- och hälsoskyddsnämnden till de som klarar förvaltningens livsmedelskontroller med få avvikelser över tid. Smileyn visar vägen till restauranger i Halmstad som har god hygien och utmärkt livsmedelshantering. Symbolen får behållas till nästa kontroll då en ny bedömning görs. vi är i ständig rörelse framåt, uppåt! I förra numret av Servicejournalen berättade förvaltningschefen Erik Möller om vår pågående resa mot en allt mer kunskapsintensiv verksamhet, och han nämnde också i stora drag vad den framtida utveckling kommer att kräva av oss som regionens interna leverantör av administrativt stöd och service. I det här numret vill vi ge dig konkreta exempel på utveckling som är fullt pågående. 140 fler anställda på fyra år 2009 var dåvarande Landstingsservice en serviceorganisation med ett konventionellt serviceutbud, vi var 419 tillsvidareanställda och omsatte 257 miljoner kronor. Nu fyra år senare omsätter vi 739 miljoner och har en personalstyrka på drygt 560 anställda. Nu får vi allt oftare förfrågningar om att utföra uppdrag inom det administra tiva området, något som tagit rejäl fart från Samtidigt som vi med stor respekt ska leva upp till hälso- och sjukvårdens behov av ett utvecklat effektivt stöd inom flera områden. Säkra kompetens och resurser Vårt fokus går nu allt mer mot att säkra kompetens och resurser för att kunna leva upp till de förväntningar som finns på vår leveransförmåga. Det kan exempelvis handla om att genomföra projekt för att byta operativsystem på av regionens datorer, ett arbete som sysselsatte berörda IT-resurser i över timmar. Det kan också handla om att ta ansvar för att etablera en organisation som klarar av att förvalta regionens nylanserade intranät och ge användare ett effektivt arbetsredskap i vardagen. Lika väl som att en vårdcentral ska få sin dagskassa hämtad på rätt tid. Eller att etablera en fungerande bilpoolsverksamhet. Ständig förbättring Vi inser självklart, att vi måste vara beredda och snabbt kunna anpassa oss efter de behov som uppstår för att kunna leverera det som efterfrågas. Och även om jag här ovan bara gav enstaka exempel på olika förekommande uppdrag, kan du vara förvissad om att vi dagligen för diskussioner internt och med olika uppdragsgivare om hur vi ska leva upp till alla och allas förväntningar. Förutom att vi i stor omfattning tar på oss nya uppdrag, gör vi konkreta interna insatser för att stärka vår förmåga, till exempel inom områden som bemötande och service. Vi planerar även för att förbättra tillgängligheten till vårt utbud av stöd och service. Detta är åtgärder vi måste göra, för vi är ständigt i rörelse framåt, uppåt! Spara på papper, skaffa e-lönespecifikation Som anställd i Region Halland kan du få din lönespecifikation elektroniskt via din Internetbank. Det är smidigt och du får en samlad bild av din ekonomi. Du slipper hålla reda på alla papper och bidrar till en bättre miljö. Prata med din bank. tommy thorbjörnsson kundansvarig ansvarig utgivare Erik Möller, förvaltningschef Regionservice redaktör Tommy Thorbjörnsson, kundansvarig Regionservice text och layout Infab AB, Helsingborg foto Egna bilder tryck Tryckservice i Ängelholm AB

3 4 servicejournalen 1 / 2013 servicejournalen 1 / skapa nya bättre instruktioner till användarna. Vi lägger mycket tid och kraft på att göra tydliga och anpassade instruktioner. Vi har till exempel ett tiotal redaktörer som var och en ansvarar för att ett speciellt område inom VAS-hjälpen alltid är uppdaterat med nya och aktuella uppgifter. De är mycket kompetenta och följer hela tiden vad som händer inom sina områden, menar Bertil. sprids snabbt och lätt den här vägen och bidrar över tiden till att organisationen i sin helhet blir smartare, menar Bertil. Det är viktigt att användarna kommer in i systemen på ett bra sätt och hittar vad de letar efter. Här är sökfunktionen av yttersta vikt och vi jobbar ständigt med att uppdatera den med nya ord och uttryck. Många av dessa kommer från de ord som användarna själv använder sig av. Smarta IT-stöd gör medarbetarna mer självgående Hjälp dig själv och alla andra! Jag vill också poängtera användarnas betydelse när det gäller att utveckla innehållet i stöden. Ju fler bra tips vi får, desto bättre kan vi göra instruktionerna och guiderna. Inte bara för den enskilde användaren som kom med tipset, utan för alla som undrar och använder de webbaserade stödsystemen för att få svar. Goda råd Webbaserat stöd kan användas inom många områden De nuvarande IT-stöden täcker ett brett användningsområde, är välstrukturerade och har ett genomtänkt innehåll med mängder av guider. Statistiken visar höga besökssiffror och en mycket god lösningsgrad bland användarna. - Vi ser VAS-hjälpen och Självstudier IT som bra modeller för många andra IT-stöd. Jag kan se fördelar med att framöver använda liknande stöd för exempelvis regionens personal- och ekonomisystem eller varför inte som stöd för operationsplanering och mödravård, avslutar Bertil Alvén. Bertil Alvén i samtal med Malin Dymne, redaktör med ansvar för Självstudier IT. Regionens IT-avdelning ligger långt framme när det gäller att utveckla ett väl fungerande ITstöd för både vårdpersonal och administratörer inom Region Halland. Här om året fick man beviset på detta, då man vann utmärkelsen Årets strategiska support. Idag finns två stora webbaserade portaler: VAS-hjälpen och Självstudier IT. Båda är tillgängliga via intranätet och används av mer än medarbetare i regionen. VAS-hjälpen är ett stöd för alla som jobbar med det gemensamma journalsystemet, medan Självstudier IT är ett mer dataadministrativt inriktat stöd. Här finns generellt stöd till de vanligaste programmen i Office, men också mer specifika stöd, exempelvis för att hantera skrivare, beställa tjänstekort och arbeta med Hallandskatalogen. Alltid tillgängligt Målet med stöden är att varje medarbetare ska bli mer självgående och kunna jobba mer effektivt. Till sin hjälp har man ca textguider och 90-talet filmer, smarta tips och utbildningsmaterial samlade på ett ställe. Det gör att man kan lösa mindre problem på egen hand och behöver inte slösa tid på att söka svar på annat håll, vänta i telefonköer eller passa öppettider. Hjälpen är tillgänglig direkt när det passar, alla dagar dygnet runt, berättar Bertil Alvén, avdelningschef på IT-service Applikation. Den bemannade supporten kan jobba mer proaktivt Branschstudier visar att den webbaserade supporten har ökat och kommer att öka ännu mer framöver. Det viktigaste skälet till den här utvecklingen är att webbaserade stöd avlastar den bemannade supporten, framför allt genom att många återkommande ärenden av enklare natur löses av användarna själva. Det gör att den bemannade supporten kan arbeta mer proaktivt med att uppdatera och Nya intranätet samordnas av Regionsservice Regionservice, och den nya intranätavdelningen, har uppdraget att förvalta och utveckla funktionerna i regionens nya intranät. Vi arbetar kontinuerligt med att förändra struktur och innehåll utifrån användarnas synpunkter och önskemål. Vi informerar om intranätets möjligheter och genomför utbildningar och workshops för att ge stöd till användare och redaktörer. Arbetet med samarbetsplatserna på intranätet är också en viktig uppgift, säger den ansvariga chefen Maria Persson. Fokus på användarstöd Ett välfungerande intranät måste leva upp till medarbetarnas behov. Att hjälpa och stödja användarna är en viktig uppgift för oss. Känner man sig inte trygg i hur man ska använda systemet kommer vi inte få ut det vi vill av vårt nya intranät, avslutar Maria. Smart lösning uppdaterar alla datorer när de är avstängda Idag uppmanas vi att låta våra datorer stå på när vi går hem från jobbet, så att innehåll och program kan uppdateras under natten. Problemet är att regionens närmare datorer drar en hel del ström när de inte används. Regionservice IT-avdelning har jobbat mycket med frågan och kommer inom kort att införa en beprövad teknik Wake on LAN som gör det möjligt att fjärrstarta datorer och utföra underhåll på distans. Nu genomför vi tester för att säkerställa att övergången ska bli så smidig som möjligt. Vi räknar med att kunna sjösätta det nya systemet före sommaren och därefter ska alla kunna vara med och spara energi bara genom att stänga av sin dator när man går hem för dagen, berättar Thomas Segerlind, avdelnings - chef på IT Klient & Skrivare.

4 6 servicejournalen 1 / 2013 servicejournalen 1 / Kulturchefen nöjd med Regionfastigheters proffsiga arbete den nya lokalen, säger Bengt-Olof Nilsson, som är utrustningsplanerare på Regionfastigheter och den som ansvarat för att få ihop en bra helhet av gammalt och nytt i det öppna kontorslandskapet. Det har varit mycket inventering och pysslande med olika lösningar, men jag tycker att vi lyckats skapa en bra helhetslösning. Att samla tre spridda verksamheter i ett öppet landskap tillhör inte det lättaste, men jag är positivt förvånad över hur smidigt samarbetet har gått med alla inblandade parter, säger Bengt-Olof. Öppet hus 5 juni Flytten till de nya lokalerna liksom installation av telefoner, datorer och annan utrustning har hanterats av Regionservice olika avdelningar. Nu återstår bara lite finputsning här och var innan det är dags att inviga våra nya fina lokaler med ett Öppet hus den 5 juni, avslutar en glad kulturchef, som äntligen uppnått målet att samla hela sin förvaltning under ett och samma tak. nya kosthandboken ute på intranätet Sedan mitten av april finns hela kulturförvaltningen samlad under ett tak i Kronobränneriet. Det känns fantastiskt bra att äntligen kunna samla alla trettio medarbetare på ett ställe och samtidigt ha närheten till Regionens hus med all den service som finns där. Jag är mycket nöjd med all den hjälp jag fått av Regionfastigheter under hela planerings- och genomförandearbetet, säger kulturchefen Eva Nyhammar. Fått hjälp att bli en god brukare Vanligtvis äger regionen sina fastigheter, men i detta fall är man hyresgäst hos Halmstad kommun som äger Kronobränneriet. Det är en lite speciell situation som ställer tydliga krav på rollfördelning och affärsmässighet. Jag har haft stor nytta av Regionfastigheters proffsiga medarbetare genom hela processen, från avtalshantering och rumsplanering till inredning, möblering och flyttsamordning. De har hjälpt mig att bli en god brukare. Jag har även fått hjälp att trycka på lite grann när processen har haltat, berättar Eva. Hur får man till en god arbetsmiljö i ett öppet kontorslandskap? Kulturförvaltningens nya lokaler är på drygt 560 kvm och upptar hela takvåningen i det anrika Kronobränneriet, ett öppet ateljéplan där Fria Målarskolan höll till tidigare. Att behålla den öppna känslan under takåsarna och samtidigt få till en bra arbetsmiljö har varit den stora utmaningen, menar Eva och får medhåll av Regionfastigheters funktionsplanerare Mari-Ann Jönsson, som tagit fram rumsprogrammet i samarbete med en arbetsgrupp från kulturförvaltningen och med stöd av arkitekter. Öppna kontorslandskap kräver exempelvis särskilda lösningar när det gäller akustik och det måste finnas tysta rum där man inte stör andra eller själv blir störd, berättar Mari- Ann och fortsätter: Arbetet med rumsprogrammet handlar mycket om att försöka förstå vad kunden behöver och sedan omsätta det till lösningar som också lever upp till regionens krav på en god, säker och tillgänglig arbetsmiljö. Rumsprogrammet inbegriper alla viktiga frågeställningar, det sätter den tekniska standarden och fungerar som ett styrdokument för projekteringen. Anpassa inredning och möblering efter lokaler och plånbok Kulturförvaltningens olika verksamheter satt tidigare utspridda i tre lokaler; på Hamngatan, i Regionens hus och Halmstad slott. Utgångspunkten för inredningsarbetet var att så mycket som möjligt av befintliga möbler och utrustningar skulle användas i Vi vill öka kunskapen om mat för sjuka. Rätt kost till rätt patient är viktigt för patientsäkerheten, säger Maria Persson, ansvarig för handboken på Regionservice. Alla som jobbar inom vården ska kunna identifiera sig och bevisa sin behörighet på ett säkert sätt. SITHS-kortet fungerar både som visuell ID-handling och som elektronisk legitimation vid inloggning till datorer och olika IT-system, exempelvis för journalföring och recepthantering. Kortet används också för inpasseringskontroll och för att registrera flextid. Sedan starten 2010 har Regionservice utfärdat runt SITHSkort, varav cirka har tagits fram för kommunala och privata vårdgivare i regionen. Handboken Maten på vårt sjukhus presenterar enkelt och tydligt alla kosttyper på regionens sjukhus. Syftet är att underlätta för personalen att beställa rätt kost till rätt patient. Innehållet i handboken har kvalitetssäkrats av dietist Marie Gustafsson. Rätt kost till rätt patient Nutritionsbehandling ska betraktas på samma sätt som medicinsk behandling. Maten ska vara anpassad till varje individs sjukdom och - Vi har nyligen utfärdat SITHSkort till ett femtiotal lokala privattandläkare för att de ska kunna rapportera in via regionens system och få ersättning för barnpatienter på ett säkert sätt, berättar Patrik Nilsson, samordnare för SITHS inom Regionservice. Smart betalmedel för p-avgifter och lunchmat Sedan en tid tillbaka är det möjligt att ladda SITHS-kortet med pengar och använda det som betalmedel i de restauranger som drivs av Regionservice. Systemet fungerar bra. Betalningen går både snabbare och särskilda behov av energi och näring. Den ska vara god och tilltalande, ge njutning och bidra till en god social samvaro. Patientens värderingar och självbestämmande ska respekteras. Rätt kostbehandling har blivit en allt viktigare fråga och det är därför som vi också initierat nutrition som en del i utbildningen för AT-läkare, avslutar Maria Persson. Vill du veta mer, ring Kost service dietist siths-kortet ger mervärde till användaren smidigare, och bidrar till att korta köerna i restaurangerna. Betalning av p-avgifter är ett annat nytt användningsområde. Idag finns den möjligheten på personalparkeringen vid sjukhuset i Halmstad. Betalar man med sitt SITHS-kort får man dessutom en lägre avgift och vi på Regionservice slipper hantera onödigt mycket kontanter, avslutar Patrik. Gå gärna in på intranätet, här står hur man laddar sitt SITHS-kort med pengar och använder det att betala med.

5 8 servicejournalen 1 / 2013 det våras för nya chefer Regionservice har rekryterat två viktiga chefer i organisationen, nämligen upphandlingschef och fastighetschef. Båda tillträder sina nya jobb under maj månad. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna! Madelene Winbo ny upphandlingschef Madelene börjar den 2 maj som avdelningschef för Regionupphandling. Hon var tidigare upphandlingschef i Varbergs kommun, en tjänst hon haft sedan Jag ser fram emot att få använda mina kunskaper och erfarenheter i en för mig ny och större organisation. Här finns både kvalificerade och engagerade medarbetare. En ny spännande utmaning. Det ska bli jätteroligt! För mig är Bästa upphandlingen ett bra strategiskt mål. Det ger utrymme för ett tydligt kundperspektiv och för att utveckla kvalitet, miljö och sociala aspekter. Jag ser det som avdelningens bidrag till att vara med och bygga Halland Bästa livsplatsen. På fritiden åker jag gärna skidor både på längden och utför. Började också spela tennis för några år sedan och spelar nu så ofta jag kan med familj och vänner, avslutar Madelene. intern reklambyrå på gång Tommy Thuvesson ny fastighetschef Tommy tillträder den 13 maj tjänsten som ny fastighetschef på Regionfastigheter. Sedan 2008 har jag varit chef för förvaltarna på Lokalförvaltningen i Göteborgs stad. Jag har också själv jobbat som förvaltare några år i samma organisation, säger Tommy, som dessutom varit administrativ chef vid Göteborgs Universitet under tre år. Jobbet som fastighetschef är ett viktigt och spännande steg i min personliga utveckling. Jag har inte arbetat med sjukhus och vårdmiljöer tidigare, så det ska bli mycket intressant och utmanande att ta sig an ett nytt och komplext uppdrag som detta. Men livet är ju inte bara jobb, man måste ju se om kroppen lite också. Så jag försöker använda mitt träningskort så ofta jag kan, säger Tommy, som är född och uppvuxen i Lund, men har pluggat (journalistik) och bott i Göteborg sedan 70-talet. Regionservice lanserar inom kort en helt ny tjänst: en intern reklambyrå eller inhousebyrå som de flesta kallar det. Bakgrunden är en uppdragsbeställning från Regionkontoret som bedömer att efterfrågan på de tjänster en inhousebyrå kan erbjuda är stor, inte minst då regionen idag köper reklambyråtjänster för cirka 10 miljoner kronor, säger kundansvarige Tommy Thorbjörnsson. Ett bra komplement till externa köp Fördelarna med en egen byrå är flera, främst kännedomen om den egna verksamheten, varumärkesplattformen, den grafiska profilen och strategier för arbetsgivarprofilering. Bedömningen är att det finns mycket tid och även pengar att spara genom att göra mer av kommunikationsarbetet i egen regi. Det är det Region Halland nu vill att Regionservice ska prestera. Det här är ett helt nytt uppdrag för oss. Det är både spännande och utmanande. Vi planerar att göra så mycket av uppdragen vi kan i egen regi, men vi kommer också att använda de leverantörer som är upphandlade av regionen när våra egna resurser och kompetenser inte räcker till. Det viktigaste är att leverera en kostnadseffektiv produkt med rätt kvalitet, säger Tommy, som kan avslöja att den nya inhousebyrån kommer att heta Kommunikationsservice.

Utmaningar med att införa ett uppgiftsoch medarbetarstyrt intranät. Martina Törnell, intranätansvarig martina.tornell@regionhalland.

Utmaningar med att införa ett uppgiftsoch medarbetarstyrt intranät. Martina Törnell, intranätansvarig martina.tornell@regionhalland. Utmaningar med att införa ett uppgiftsoch medarbetarstyrt intranät Martina Törnell, intranätansvarig martina.tornell@regionhalland.se Halland Alingsås Göteborg Borås Jönköping Kungsbacka Varberg Falkenberg

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling 1 / september 2012 Från ord till handling rätt läkemedel, till rätt ställe, i rätt tid! internationell utmaning för kurs & konferens smartare materialhantering kan spara miljoner bättre service med nytt

Läs mer

servicejournalen Spara tid och resurser med videokonferens gas tar hand om administrationen en väg in till support med kundtjänst

servicejournalen Spara tid och resurser med videokonferens gas tar hand om administrationen en väg in till support med kundtjänst servicejournalen Spara tid och resurser med videokonferens en väg in till support med kundtjänst gas tar hand om administrationen få helhetstänk med ny inhousebyrå 2 / september 2014 Vi ger dig effektivt

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet IT och användbarhet KIA-projektet Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia Uppsala universitet Projektet KiA Kvalitet i användning (KiA) Syftet är att förbättra användbarhet och nytta

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Driftnämnden Regionservice lokalbehovsinventering (DNLBI)

Driftnämnden Regionservice lokalbehovsinventering (DNLBI) 01054 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Monica Liljeroth, Ekonomichef 2013-08-27 DNRGS130015 Stab, Regionservice 035-16 24 58 Monica.liljeroth@regionhalland.se Till Regionstyrelsen Driftnämnden Regionservice

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Kommunens Intranät Utförare ska ha tillgång till Falkenbergs

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se BRETT UTBUD AV WEBBKURSER Docendo e-learning är en utbildningsportal där man kan nå hela Docendos utbud av webbkurser. Portalen är en webbplats med personlig inloggning

Läs mer

Pascal ordinationsverktyg ersätter e-dos

Pascal ordinationsverktyg ersätter e-dos Pascal ordinationsverktyg ersätter e-dos Pascals ordinationsverktyg Sista steget i omreglering av apoteksmarknaden Anpassning till patientdatalagen från 2009 Gäller i första hand nuvarande e-dosanvändare

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf

Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda Bakgrund, strategin, anbudsgivare och resultatet Genomgång av de nya funktioner och de olika tjänsterna Instruktion

Läs mer

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning Whitepaper Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En steg-för-steg guide 2 Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En ny tjänst eller verktyg gör inte

Läs mer

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter www.datainspektionen.se Checklista för skolor Personuppgiftslagen (PuL) innehåller en rad bestämmelser som är viktiga att känna till för skolor som

Läs mer

Hur AMS ersatte lösenord med smarta kort eller Den vilda jakten på lös enorden

Hur AMS ersatte lösenord med smarta kort eller Den vilda jakten på lös enorden Hur AMS ersatte lösenord med smarta kort eller Den vilda jakten på lös enorden Om AMS /AMV Arbetsmarknadsstyrelsen är huvudmyndighet i Arbetsmarknadsverket som förutom AMS består av 21 stycken länsarbetsnämnder

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan 2012

Uppföljning internkontrollplan 2012 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-01-15 RS120057 Håkan Nilsson, tf ekonomidirektör Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan

Läs mer

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 Hallands Basutbud Så upphandlade Region Halland 25 företagskonsulter

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Hej, vi tror att Nordens bästa intranät digitala arbetsplats finns på Vasakronan!

Hej, vi tror att Nordens bästa intranät digitala arbetsplats finns på Vasakronan! Hej, vi tror att Nordens bästa intranät digitala arbetsplats finns på Vasakronan! Sedan 2001 är IT och kommunikation på Vasakronan en integrerad enhet. Det gör att vi på ett enkelt sätt kan kombinera den

Läs mer

Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se

Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se Som timvikarie i Region Gävleborg har du oändligt med möjligheter. Det är nu din jobbresa inom sjukvården tar fart på riktigt. Du har nu

Läs mer

Här finns plats för din verksamhet. Välkommen! Foto: Mattias Holter

Här finns plats för din verksamhet. Välkommen! Foto: Mattias Holter Samarbete mellan verksamheter Här finns plats för din verksamhet. Välkommen! Foto: Mattias Holter inom hälsa och friskvård under ett och samma tak. Vårdcentral, träningscenter, apotek, behandlingar och

Läs mer

Framtidens sjukhus Malmö

Framtidens sjukhus Malmö Framtidens sjukhus Malmö ETT universitetssjukhus I Skånes Universitetssjukhus är Skånes största arbetsplats nu ska det dessutom bli ett av Europas modernaste sjukhus. Drygt sex miljarder kronor investeras

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 9 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara...

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

IT inom vård o omsorg Kommun - Region. Bo Nilsson Kommunförbundet Skåne samarbetsorganisation för Skånes kommuner. bo.nilsson@kfsk.

IT inom vård o omsorg Kommun - Region. Bo Nilsson Kommunförbundet Skåne samarbetsorganisation för Skånes kommuner. bo.nilsson@kfsk. IT inom vård o omsorg Kommun - Region Bo Nilsson Kommunförbundet Skåne samarbetsorganisation för Skånes kommuner bo.nilsson@kfsk.se 0709-71 99 20 Nationell vision för IT inom vård o omsorg Några självklara

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa SBU nationellt kunskapscentrum för

Läs mer

Fallstudie. ROI-kalkyl av ComAround Self Service hos Nynas AB

Fallstudie. ROI-kalkyl av ComAround Self Service hos Nynas AB 1 Fallstudie ROI-kalkyl av ComAround Self Service hos Nynas AB 2 Innehållsförteckning Om Nynas AB, målet och behovet...sid 3 Ett ledande oljebolag inom specialisering...sid 3 En central plats för att få

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-13 Driftnämnden Regionservice Tid: Måndagen den 13 april 2015, kl 13:30 ca kl 16:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Bemanningsservice EN GUIDE TILL DIG SOM ÄR KUND OCH BESTÄLLARE. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bemanningsservice EN GUIDE TILL DIG SOM ÄR KUND OCH BESTÄLLARE. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bemanningsservice EN GUIDE TILL DIG SOM ÄR KUND OCH BESTÄLLARE Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förord Tanken med en samlad bemanningsorganisation är att ur ett helhetsperspektiv för sjukhuset, arbeta

Läs mer

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg 1(6) Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg Regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim öppnade det andra dialogmötet i ordningen och hälsade deltagarna välkomna att fortsätta

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering Bilaga 3 Tre Stiftelser/Medication and Care Support System (MCSS) Denna sektion beskriver besöket på Tre Stiftelser som en egen berättelse, med avsikt att ge en sammanhängande beskrivning. Tanken är att

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner 1 Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner Presentation för nätverket Uppdrag Hälsa 2015-05-20 Ulf-Johan Olson Utvecklingspartner i Stockholm 1:a mer omfattande och systematiska

Läs mer

modern kraftfull enkel

modern kraftfull enkel intercopy.net modern kraftfull enkel Användarvänligt Byggdagbok Forum Snabbt Säkert Flexibelt Utskrifter Inköp Skärmanpassning Arkivering intercopy.net är ett av Sveriges mest använda projektnätverk, idag

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Självbetjäningssupport 2009

Självbetjäningssupport 2009 Branschrapport Självbetjäningssupport 2009 Med fokus på webbaserad självbetjäning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 4 Demografi Sid 4 Vad kallas supportfunktionerna? Sid 5 Kännedom

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Syfte... 2. Behörig. in... 3. Logga 1(6)

Syfte... 2. Behörig. in... 3. Logga 1(6) RUTIN: BEHÖRIGHETER OCH ÅTKOMST TILL IT-SYSTEM... 2 Syfte... 2 Ansvar... 2 Behörig och inte behörig... 2 Varbergs kommuns nät... 2 Lösenord... 3 Patientjournalsystem... 3 1. Behovs- och riskanalyser...

Läs mer

Människor som hjälper människor

Människor som hjälper människor Människor som hjälper människor Falck Ambulans människor som hjälper människor Falck Ambulans är det ledande ambulansföretaget i Sverige. Det gemensamma hos alla som arbetar hos oss är viljan att hjälpa

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION Division har som uppdrag att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Organisation 2015 Organisation 2015 Norrbotten, ¼ del

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Här kan Du läsa om olika färdmedel, kostnader och ersättningar samt om hur Du beställer Din resa och Din Turs resegaranti. Att resa med

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk MBF NYTT Mars 2014 nummer 1 mars Faktarutan Nya redovisningsregelverk Pontus har ordet 9 4 3 VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk 2 Mars 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Tack till alla som svarat på kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB) 2013. KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och

Läs mer

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

Tandea licensiering. Bli licenstagare i Tandea

Tandea licensiering. Bli licenstagare i Tandea Tandea licensiering Bli licenstagare i Tandea Tandea erbjuder en licensmodell med bett Tandvård som erbjuder bästa kvalitet, högsta tillgänglighet och till konkurrenskraftiga priser. I förening med vårt

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1333-2009 City Dental i Stockholm AB Box 16156 111 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Riktlinjer för väntrum och andra lokaler

Riktlinjer för väntrum och andra lokaler Riktlinjer för väntrum och andra lokaler Riktlinjer för information i Västra Götalandsregionens väntrum och andra lokaler För många är väntrummen i hälso- och sjukvården eller tandvården den första kontakten

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm Helsingborg Kristianstad

Läs mer

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ.

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Bilaga 2 Webbaserad enkät fältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Observera att en del frågor beror av vad respondenten svarat i föregående frågor varför

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer