Kulturchefen nöjd med Regionfastigheters proffsiga arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturchefen nöjd med Regionfastigheters proffsiga arbete"

Transkript

1 1 / maj 2013 Kulturchefen nöjd med Regionfastigheters proffsiga arbete smarta it-stöd gör medarbetarna mer självgående det våras för nya chefer inhousebyrå lanseras inom kort

2 2 servicejournalen 1 / 2013 servicejournalen 1 / Ny digitalpress ger bättre tryckservice Reprocentralen i Halmstad har investerat i en ny digitalpress som kan trycka, falsa och häfta fler saker än tidigare. Färgåtergivningen är bättre och man kan även få tryck med utfallande bilder. Tryck av visitkort är en annan nyhet. Digitaltryck håller idag samma kvalitet som en traditionell offsetpress. Genom att gå direkt från ett digitalt underlag till färdigt tryck (utan filmer, kemikalier och tryckplåtar) sparas både tid, pengar och miljö. Restaurang Galaxen fick en Smiley Regionservices restaurang på sjukhuset i Halmstad har tilldelats utmärkelsen Smileyn som ett av de första matställena i kommunen. Symbolen delas ut av miljö- och hälsoskyddsnämnden till de som klarar förvaltningens livsmedelskontroller med få avvikelser över tid. Smileyn visar vägen till restauranger i Halmstad som har god hygien och utmärkt livsmedelshantering. Symbolen får behållas till nästa kontroll då en ny bedömning görs. vi är i ständig rörelse framåt, uppåt! I förra numret av Servicejournalen berättade förvaltningschefen Erik Möller om vår pågående resa mot en allt mer kunskapsintensiv verksamhet, och han nämnde också i stora drag vad den framtida utveckling kommer att kräva av oss som regionens interna leverantör av administrativt stöd och service. I det här numret vill vi ge dig konkreta exempel på utveckling som är fullt pågående. 140 fler anställda på fyra år 2009 var dåvarande Landstingsservice en serviceorganisation med ett konventionellt serviceutbud, vi var 419 tillsvidareanställda och omsatte 257 miljoner kronor. Nu fyra år senare omsätter vi 739 miljoner och har en personalstyrka på drygt 560 anställda. Nu får vi allt oftare förfrågningar om att utföra uppdrag inom det administra tiva området, något som tagit rejäl fart från Samtidigt som vi med stor respekt ska leva upp till hälso- och sjukvårdens behov av ett utvecklat effektivt stöd inom flera områden. Säkra kompetens och resurser Vårt fokus går nu allt mer mot att säkra kompetens och resurser för att kunna leva upp till de förväntningar som finns på vår leveransförmåga. Det kan exempelvis handla om att genomföra projekt för att byta operativsystem på av regionens datorer, ett arbete som sysselsatte berörda IT-resurser i över timmar. Det kan också handla om att ta ansvar för att etablera en organisation som klarar av att förvalta regionens nylanserade intranät och ge användare ett effektivt arbetsredskap i vardagen. Lika väl som att en vårdcentral ska få sin dagskassa hämtad på rätt tid. Eller att etablera en fungerande bilpoolsverksamhet. Ständig förbättring Vi inser självklart, att vi måste vara beredda och snabbt kunna anpassa oss efter de behov som uppstår för att kunna leverera det som efterfrågas. Och även om jag här ovan bara gav enstaka exempel på olika förekommande uppdrag, kan du vara förvissad om att vi dagligen för diskussioner internt och med olika uppdragsgivare om hur vi ska leva upp till alla och allas förväntningar. Förutom att vi i stor omfattning tar på oss nya uppdrag, gör vi konkreta interna insatser för att stärka vår förmåga, till exempel inom områden som bemötande och service. Vi planerar även för att förbättra tillgängligheten till vårt utbud av stöd och service. Detta är åtgärder vi måste göra, för vi är ständigt i rörelse framåt, uppåt! Spara på papper, skaffa e-lönespecifikation Som anställd i Region Halland kan du få din lönespecifikation elektroniskt via din Internetbank. Det är smidigt och du får en samlad bild av din ekonomi. Du slipper hålla reda på alla papper och bidrar till en bättre miljö. Prata med din bank. tommy thorbjörnsson kundansvarig ansvarig utgivare Erik Möller, förvaltningschef Regionservice redaktör Tommy Thorbjörnsson, kundansvarig Regionservice text och layout Infab AB, Helsingborg foto Egna bilder tryck Tryckservice i Ängelholm AB

3 4 servicejournalen 1 / 2013 servicejournalen 1 / skapa nya bättre instruktioner till användarna. Vi lägger mycket tid och kraft på att göra tydliga och anpassade instruktioner. Vi har till exempel ett tiotal redaktörer som var och en ansvarar för att ett speciellt område inom VAS-hjälpen alltid är uppdaterat med nya och aktuella uppgifter. De är mycket kompetenta och följer hela tiden vad som händer inom sina områden, menar Bertil. sprids snabbt och lätt den här vägen och bidrar över tiden till att organisationen i sin helhet blir smartare, menar Bertil. Det är viktigt att användarna kommer in i systemen på ett bra sätt och hittar vad de letar efter. Här är sökfunktionen av yttersta vikt och vi jobbar ständigt med att uppdatera den med nya ord och uttryck. Många av dessa kommer från de ord som användarna själv använder sig av. Smarta IT-stöd gör medarbetarna mer självgående Hjälp dig själv och alla andra! Jag vill också poängtera användarnas betydelse när det gäller att utveckla innehållet i stöden. Ju fler bra tips vi får, desto bättre kan vi göra instruktionerna och guiderna. Inte bara för den enskilde användaren som kom med tipset, utan för alla som undrar och använder de webbaserade stödsystemen för att få svar. Goda råd Webbaserat stöd kan användas inom många områden De nuvarande IT-stöden täcker ett brett användningsområde, är välstrukturerade och har ett genomtänkt innehåll med mängder av guider. Statistiken visar höga besökssiffror och en mycket god lösningsgrad bland användarna. - Vi ser VAS-hjälpen och Självstudier IT som bra modeller för många andra IT-stöd. Jag kan se fördelar med att framöver använda liknande stöd för exempelvis regionens personal- och ekonomisystem eller varför inte som stöd för operationsplanering och mödravård, avslutar Bertil Alvén. Bertil Alvén i samtal med Malin Dymne, redaktör med ansvar för Självstudier IT. Regionens IT-avdelning ligger långt framme när det gäller att utveckla ett väl fungerande ITstöd för både vårdpersonal och administratörer inom Region Halland. Här om året fick man beviset på detta, då man vann utmärkelsen Årets strategiska support. Idag finns två stora webbaserade portaler: VAS-hjälpen och Självstudier IT. Båda är tillgängliga via intranätet och används av mer än medarbetare i regionen. VAS-hjälpen är ett stöd för alla som jobbar med det gemensamma journalsystemet, medan Självstudier IT är ett mer dataadministrativt inriktat stöd. Här finns generellt stöd till de vanligaste programmen i Office, men också mer specifika stöd, exempelvis för att hantera skrivare, beställa tjänstekort och arbeta med Hallandskatalogen. Alltid tillgängligt Målet med stöden är att varje medarbetare ska bli mer självgående och kunna jobba mer effektivt. Till sin hjälp har man ca textguider och 90-talet filmer, smarta tips och utbildningsmaterial samlade på ett ställe. Det gör att man kan lösa mindre problem på egen hand och behöver inte slösa tid på att söka svar på annat håll, vänta i telefonköer eller passa öppettider. Hjälpen är tillgänglig direkt när det passar, alla dagar dygnet runt, berättar Bertil Alvén, avdelningschef på IT-service Applikation. Den bemannade supporten kan jobba mer proaktivt Branschstudier visar att den webbaserade supporten har ökat och kommer att öka ännu mer framöver. Det viktigaste skälet till den här utvecklingen är att webbaserade stöd avlastar den bemannade supporten, framför allt genom att många återkommande ärenden av enklare natur löses av användarna själva. Det gör att den bemannade supporten kan arbeta mer proaktivt med att uppdatera och Nya intranätet samordnas av Regionsservice Regionservice, och den nya intranätavdelningen, har uppdraget att förvalta och utveckla funktionerna i regionens nya intranät. Vi arbetar kontinuerligt med att förändra struktur och innehåll utifrån användarnas synpunkter och önskemål. Vi informerar om intranätets möjligheter och genomför utbildningar och workshops för att ge stöd till användare och redaktörer. Arbetet med samarbetsplatserna på intranätet är också en viktig uppgift, säger den ansvariga chefen Maria Persson. Fokus på användarstöd Ett välfungerande intranät måste leva upp till medarbetarnas behov. Att hjälpa och stödja användarna är en viktig uppgift för oss. Känner man sig inte trygg i hur man ska använda systemet kommer vi inte få ut det vi vill av vårt nya intranät, avslutar Maria. Smart lösning uppdaterar alla datorer när de är avstängda Idag uppmanas vi att låta våra datorer stå på när vi går hem från jobbet, så att innehåll och program kan uppdateras under natten. Problemet är att regionens närmare datorer drar en hel del ström när de inte används. Regionservice IT-avdelning har jobbat mycket med frågan och kommer inom kort att införa en beprövad teknik Wake on LAN som gör det möjligt att fjärrstarta datorer och utföra underhåll på distans. Nu genomför vi tester för att säkerställa att övergången ska bli så smidig som möjligt. Vi räknar med att kunna sjösätta det nya systemet före sommaren och därefter ska alla kunna vara med och spara energi bara genom att stänga av sin dator när man går hem för dagen, berättar Thomas Segerlind, avdelnings - chef på IT Klient & Skrivare.

4 6 servicejournalen 1 / 2013 servicejournalen 1 / Kulturchefen nöjd med Regionfastigheters proffsiga arbete den nya lokalen, säger Bengt-Olof Nilsson, som är utrustningsplanerare på Regionfastigheter och den som ansvarat för att få ihop en bra helhet av gammalt och nytt i det öppna kontorslandskapet. Det har varit mycket inventering och pysslande med olika lösningar, men jag tycker att vi lyckats skapa en bra helhetslösning. Att samla tre spridda verksamheter i ett öppet landskap tillhör inte det lättaste, men jag är positivt förvånad över hur smidigt samarbetet har gått med alla inblandade parter, säger Bengt-Olof. Öppet hus 5 juni Flytten till de nya lokalerna liksom installation av telefoner, datorer och annan utrustning har hanterats av Regionservice olika avdelningar. Nu återstår bara lite finputsning här och var innan det är dags att inviga våra nya fina lokaler med ett Öppet hus den 5 juni, avslutar en glad kulturchef, som äntligen uppnått målet att samla hela sin förvaltning under ett och samma tak. nya kosthandboken ute på intranätet Sedan mitten av april finns hela kulturförvaltningen samlad under ett tak i Kronobränneriet. Det känns fantastiskt bra att äntligen kunna samla alla trettio medarbetare på ett ställe och samtidigt ha närheten till Regionens hus med all den service som finns där. Jag är mycket nöjd med all den hjälp jag fått av Regionfastigheter under hela planerings- och genomförandearbetet, säger kulturchefen Eva Nyhammar. Fått hjälp att bli en god brukare Vanligtvis äger regionen sina fastigheter, men i detta fall är man hyresgäst hos Halmstad kommun som äger Kronobränneriet. Det är en lite speciell situation som ställer tydliga krav på rollfördelning och affärsmässighet. Jag har haft stor nytta av Regionfastigheters proffsiga medarbetare genom hela processen, från avtalshantering och rumsplanering till inredning, möblering och flyttsamordning. De har hjälpt mig att bli en god brukare. Jag har även fått hjälp att trycka på lite grann när processen har haltat, berättar Eva. Hur får man till en god arbetsmiljö i ett öppet kontorslandskap? Kulturförvaltningens nya lokaler är på drygt 560 kvm och upptar hela takvåningen i det anrika Kronobränneriet, ett öppet ateljéplan där Fria Målarskolan höll till tidigare. Att behålla den öppna känslan under takåsarna och samtidigt få till en bra arbetsmiljö har varit den stora utmaningen, menar Eva och får medhåll av Regionfastigheters funktionsplanerare Mari-Ann Jönsson, som tagit fram rumsprogrammet i samarbete med en arbetsgrupp från kulturförvaltningen och med stöd av arkitekter. Öppna kontorslandskap kräver exempelvis särskilda lösningar när det gäller akustik och det måste finnas tysta rum där man inte stör andra eller själv blir störd, berättar Mari- Ann och fortsätter: Arbetet med rumsprogrammet handlar mycket om att försöka förstå vad kunden behöver och sedan omsätta det till lösningar som också lever upp till regionens krav på en god, säker och tillgänglig arbetsmiljö. Rumsprogrammet inbegriper alla viktiga frågeställningar, det sätter den tekniska standarden och fungerar som ett styrdokument för projekteringen. Anpassa inredning och möblering efter lokaler och plånbok Kulturförvaltningens olika verksamheter satt tidigare utspridda i tre lokaler; på Hamngatan, i Regionens hus och Halmstad slott. Utgångspunkten för inredningsarbetet var att så mycket som möjligt av befintliga möbler och utrustningar skulle användas i Vi vill öka kunskapen om mat för sjuka. Rätt kost till rätt patient är viktigt för patientsäkerheten, säger Maria Persson, ansvarig för handboken på Regionservice. Alla som jobbar inom vården ska kunna identifiera sig och bevisa sin behörighet på ett säkert sätt. SITHS-kortet fungerar både som visuell ID-handling och som elektronisk legitimation vid inloggning till datorer och olika IT-system, exempelvis för journalföring och recepthantering. Kortet används också för inpasseringskontroll och för att registrera flextid. Sedan starten 2010 har Regionservice utfärdat runt SITHSkort, varav cirka har tagits fram för kommunala och privata vårdgivare i regionen. Handboken Maten på vårt sjukhus presenterar enkelt och tydligt alla kosttyper på regionens sjukhus. Syftet är att underlätta för personalen att beställa rätt kost till rätt patient. Innehållet i handboken har kvalitetssäkrats av dietist Marie Gustafsson. Rätt kost till rätt patient Nutritionsbehandling ska betraktas på samma sätt som medicinsk behandling. Maten ska vara anpassad till varje individs sjukdom och - Vi har nyligen utfärdat SITHSkort till ett femtiotal lokala privattandläkare för att de ska kunna rapportera in via regionens system och få ersättning för barnpatienter på ett säkert sätt, berättar Patrik Nilsson, samordnare för SITHS inom Regionservice. Smart betalmedel för p-avgifter och lunchmat Sedan en tid tillbaka är det möjligt att ladda SITHS-kortet med pengar och använda det som betalmedel i de restauranger som drivs av Regionservice. Systemet fungerar bra. Betalningen går både snabbare och särskilda behov av energi och näring. Den ska vara god och tilltalande, ge njutning och bidra till en god social samvaro. Patientens värderingar och självbestämmande ska respekteras. Rätt kostbehandling har blivit en allt viktigare fråga och det är därför som vi också initierat nutrition som en del i utbildningen för AT-läkare, avslutar Maria Persson. Vill du veta mer, ring Kost service dietist siths-kortet ger mervärde till användaren smidigare, och bidrar till att korta köerna i restaurangerna. Betalning av p-avgifter är ett annat nytt användningsområde. Idag finns den möjligheten på personalparkeringen vid sjukhuset i Halmstad. Betalar man med sitt SITHS-kort får man dessutom en lägre avgift och vi på Regionservice slipper hantera onödigt mycket kontanter, avslutar Patrik. Gå gärna in på intranätet, här står hur man laddar sitt SITHS-kort med pengar och använder det att betala med.

5 8 servicejournalen 1 / 2013 det våras för nya chefer Regionservice har rekryterat två viktiga chefer i organisationen, nämligen upphandlingschef och fastighetschef. Båda tillträder sina nya jobb under maj månad. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna! Madelene Winbo ny upphandlingschef Madelene börjar den 2 maj som avdelningschef för Regionupphandling. Hon var tidigare upphandlingschef i Varbergs kommun, en tjänst hon haft sedan Jag ser fram emot att få använda mina kunskaper och erfarenheter i en för mig ny och större organisation. Här finns både kvalificerade och engagerade medarbetare. En ny spännande utmaning. Det ska bli jätteroligt! För mig är Bästa upphandlingen ett bra strategiskt mål. Det ger utrymme för ett tydligt kundperspektiv och för att utveckla kvalitet, miljö och sociala aspekter. Jag ser det som avdelningens bidrag till att vara med och bygga Halland Bästa livsplatsen. På fritiden åker jag gärna skidor både på längden och utför. Började också spela tennis för några år sedan och spelar nu så ofta jag kan med familj och vänner, avslutar Madelene. intern reklambyrå på gång Tommy Thuvesson ny fastighetschef Tommy tillträder den 13 maj tjänsten som ny fastighetschef på Regionfastigheter. Sedan 2008 har jag varit chef för förvaltarna på Lokalförvaltningen i Göteborgs stad. Jag har också själv jobbat som förvaltare några år i samma organisation, säger Tommy, som dessutom varit administrativ chef vid Göteborgs Universitet under tre år. Jobbet som fastighetschef är ett viktigt och spännande steg i min personliga utveckling. Jag har inte arbetat med sjukhus och vårdmiljöer tidigare, så det ska bli mycket intressant och utmanande att ta sig an ett nytt och komplext uppdrag som detta. Men livet är ju inte bara jobb, man måste ju se om kroppen lite också. Så jag försöker använda mitt träningskort så ofta jag kan, säger Tommy, som är född och uppvuxen i Lund, men har pluggat (journalistik) och bott i Göteborg sedan 70-talet. Regionservice lanserar inom kort en helt ny tjänst: en intern reklambyrå eller inhousebyrå som de flesta kallar det. Bakgrunden är en uppdragsbeställning från Regionkontoret som bedömer att efterfrågan på de tjänster en inhousebyrå kan erbjuda är stor, inte minst då regionen idag köper reklambyråtjänster för cirka 10 miljoner kronor, säger kundansvarige Tommy Thorbjörnsson. Ett bra komplement till externa köp Fördelarna med en egen byrå är flera, främst kännedomen om den egna verksamheten, varumärkesplattformen, den grafiska profilen och strategier för arbetsgivarprofilering. Bedömningen är att det finns mycket tid och även pengar att spara genom att göra mer av kommunikationsarbetet i egen regi. Det är det Region Halland nu vill att Regionservice ska prestera. Det här är ett helt nytt uppdrag för oss. Det är både spännande och utmanande. Vi planerar att göra så mycket av uppdragen vi kan i egen regi, men vi kommer också att använda de leverantörer som är upphandlade av regionen när våra egna resurser och kompetenser inte räcker till. Det viktigaste är att leverera en kostnadseffektiv produkt med rätt kvalitet, säger Tommy, som kan avslöja att den nya inhousebyrån kommer att heta Kommunikationsservice.

servicejournalen Spara tid och resurser med videokonferens gas tar hand om administrationen en väg in till support med kundtjänst

servicejournalen Spara tid och resurser med videokonferens gas tar hand om administrationen en väg in till support med kundtjänst servicejournalen Spara tid och resurser med videokonferens en väg in till support med kundtjänst gas tar hand om administrationen få helhetstänk med ny inhousebyrå 2 / september 2014 Vi ger dig effektivt

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Telia Trendspaning 2006

Telia Trendspaning 2006 Telia Trendspaning 2006 Både privatpersoner och företag tror att modern kommunikation kommer att förändra deras vardag under 2006. Hur ser det ut för dig? Innehåll Denna trendspaning ger en bild av hur

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Nyttja tid och resurser smartare

Nyttja tid och resurser smartare Nyttja tid och resurser smartare www.conscriptor.se 1 Jag har ett väldigt roligt jobb, mycket på grund av kontakten med mina kunder och sekreterarlaget, säger Sabine Geiser Kolehmainen. Hon är teamledare

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer en ögonblicksbild oktober 2011 maj 2012 Vilka verksamheter erbjuder stöd, vilket förebyggande arbete görs och hur ser behovet av kompetensutveckling ut i Halland? Ett samarbete mellan

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Upplysningar om innehållet: Anders Nilsson, anders.nilsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Mobility. människans villkor. Musikhjälpen stöds av skräddarsydd mobiltjänst. Mobilen blir det viktigaste arbetsredskapet

Mobility. människans villkor. Musikhjälpen stöds av skräddarsydd mobiltjänst. Mobilen blir det viktigaste arbetsredskapet ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS Mobility Mobilen blir det viktigaste arbetsredskapet» sid 9 Den digitala vägen till morgondagens välfärd» sid 2 Musikhjälpen stöds

Läs mer

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt EN KUNDTIDNING FRÅN INUIT 1 2014 Reportage från ManageEngine Användarkonferens 2013 SID 4 Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor SID 6 Möt Sanjeev från ManageEngine SID 10 Region Halland har ökat lösningsgraden

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.FRAMTIDENSVÅRD.NU Nr 2 MAJ 2014 ANNONS Framtidens VÅRD & OMSORG Missa inte VIRGINIA MASON Framgångsrik metod för att förbättra

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER ISMAgazine Nr 2/2011 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Ny fakturalösning: Registrera fakturan på nätet Sociala medier: Att vara eller inte vara Bättre beslut med Business Intelligence Mediagurun Maggie Fox: UTNYTTJA

Läs mer

OMSORGSFULL OMSTALLNING

OMSORGSFULL OMSTALLNING ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2015 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer

Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand

Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand Landstinget i Värmland personaltidning Nummer 5 dec 2012 Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand tema: kvalitet och ekonomi sid. 3 7 Sociala medier sid. 8 Carina är sonograf sid. 11 Missa inte

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580 LEN1:10 KANALEN1:10 KANALEN1:10 KAN MAGASINET FRÅN KD PHARMA FÖR DIG SOM VILL HA KOLL PÅ (NU)LÄGET Ovanligt bra på service s.4 // Mannen med raka besked s.10 // KD Pharma Inside s.16 // Nulägeskoll s.20

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Core för alla TRÄFF 10. Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg. e- som i enkel Tekis-LV på export

Core för alla TRÄFF 10. Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg. e- som i enkel Tekis-LV på export Pålitlig och effektiv samhällsser vice TEKISNYTT Core för alla Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg e- som i enkel Tekis-LV på export TRÄFF 10 8-10 november nr 2-2010 Varför betala

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer