Kulturchefen nöjd med Regionfastigheters proffsiga arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturchefen nöjd med Regionfastigheters proffsiga arbete"

Transkript

1 1 / maj 2013 Kulturchefen nöjd med Regionfastigheters proffsiga arbete smarta it-stöd gör medarbetarna mer självgående det våras för nya chefer inhousebyrå lanseras inom kort

2 2 servicejournalen 1 / 2013 servicejournalen 1 / Ny digitalpress ger bättre tryckservice Reprocentralen i Halmstad har investerat i en ny digitalpress som kan trycka, falsa och häfta fler saker än tidigare. Färgåtergivningen är bättre och man kan även få tryck med utfallande bilder. Tryck av visitkort är en annan nyhet. Digitaltryck håller idag samma kvalitet som en traditionell offsetpress. Genom att gå direkt från ett digitalt underlag till färdigt tryck (utan filmer, kemikalier och tryckplåtar) sparas både tid, pengar och miljö. Restaurang Galaxen fick en Smiley Regionservices restaurang på sjukhuset i Halmstad har tilldelats utmärkelsen Smileyn som ett av de första matställena i kommunen. Symbolen delas ut av miljö- och hälsoskyddsnämnden till de som klarar förvaltningens livsmedelskontroller med få avvikelser över tid. Smileyn visar vägen till restauranger i Halmstad som har god hygien och utmärkt livsmedelshantering. Symbolen får behållas till nästa kontroll då en ny bedömning görs. vi är i ständig rörelse framåt, uppåt! I förra numret av Servicejournalen berättade förvaltningschefen Erik Möller om vår pågående resa mot en allt mer kunskapsintensiv verksamhet, och han nämnde också i stora drag vad den framtida utveckling kommer att kräva av oss som regionens interna leverantör av administrativt stöd och service. I det här numret vill vi ge dig konkreta exempel på utveckling som är fullt pågående. 140 fler anställda på fyra år 2009 var dåvarande Landstingsservice en serviceorganisation med ett konventionellt serviceutbud, vi var 419 tillsvidareanställda och omsatte 257 miljoner kronor. Nu fyra år senare omsätter vi 739 miljoner och har en personalstyrka på drygt 560 anställda. Nu får vi allt oftare förfrågningar om att utföra uppdrag inom det administra tiva området, något som tagit rejäl fart från Samtidigt som vi med stor respekt ska leva upp till hälso- och sjukvårdens behov av ett utvecklat effektivt stöd inom flera områden. Säkra kompetens och resurser Vårt fokus går nu allt mer mot att säkra kompetens och resurser för att kunna leva upp till de förväntningar som finns på vår leveransförmåga. Det kan exempelvis handla om att genomföra projekt för att byta operativsystem på av regionens datorer, ett arbete som sysselsatte berörda IT-resurser i över timmar. Det kan också handla om att ta ansvar för att etablera en organisation som klarar av att förvalta regionens nylanserade intranät och ge användare ett effektivt arbetsredskap i vardagen. Lika väl som att en vårdcentral ska få sin dagskassa hämtad på rätt tid. Eller att etablera en fungerande bilpoolsverksamhet. Ständig förbättring Vi inser självklart, att vi måste vara beredda och snabbt kunna anpassa oss efter de behov som uppstår för att kunna leverera det som efterfrågas. Och även om jag här ovan bara gav enstaka exempel på olika förekommande uppdrag, kan du vara förvissad om att vi dagligen för diskussioner internt och med olika uppdragsgivare om hur vi ska leva upp till alla och allas förväntningar. Förutom att vi i stor omfattning tar på oss nya uppdrag, gör vi konkreta interna insatser för att stärka vår förmåga, till exempel inom områden som bemötande och service. Vi planerar även för att förbättra tillgängligheten till vårt utbud av stöd och service. Detta är åtgärder vi måste göra, för vi är ständigt i rörelse framåt, uppåt! Spara på papper, skaffa e-lönespecifikation Som anställd i Region Halland kan du få din lönespecifikation elektroniskt via din Internetbank. Det är smidigt och du får en samlad bild av din ekonomi. Du slipper hålla reda på alla papper och bidrar till en bättre miljö. Prata med din bank. tommy thorbjörnsson kundansvarig ansvarig utgivare Erik Möller, förvaltningschef Regionservice redaktör Tommy Thorbjörnsson, kundansvarig Regionservice text och layout Infab AB, Helsingborg foto Egna bilder tryck Tryckservice i Ängelholm AB

3 4 servicejournalen 1 / 2013 servicejournalen 1 / skapa nya bättre instruktioner till användarna. Vi lägger mycket tid och kraft på att göra tydliga och anpassade instruktioner. Vi har till exempel ett tiotal redaktörer som var och en ansvarar för att ett speciellt område inom VAS-hjälpen alltid är uppdaterat med nya och aktuella uppgifter. De är mycket kompetenta och följer hela tiden vad som händer inom sina områden, menar Bertil. sprids snabbt och lätt den här vägen och bidrar över tiden till att organisationen i sin helhet blir smartare, menar Bertil. Det är viktigt att användarna kommer in i systemen på ett bra sätt och hittar vad de letar efter. Här är sökfunktionen av yttersta vikt och vi jobbar ständigt med att uppdatera den med nya ord och uttryck. Många av dessa kommer från de ord som användarna själv använder sig av. Smarta IT-stöd gör medarbetarna mer självgående Hjälp dig själv och alla andra! Jag vill också poängtera användarnas betydelse när det gäller att utveckla innehållet i stöden. Ju fler bra tips vi får, desto bättre kan vi göra instruktionerna och guiderna. Inte bara för den enskilde användaren som kom med tipset, utan för alla som undrar och använder de webbaserade stödsystemen för att få svar. Goda råd Webbaserat stöd kan användas inom många områden De nuvarande IT-stöden täcker ett brett användningsområde, är välstrukturerade och har ett genomtänkt innehåll med mängder av guider. Statistiken visar höga besökssiffror och en mycket god lösningsgrad bland användarna. - Vi ser VAS-hjälpen och Självstudier IT som bra modeller för många andra IT-stöd. Jag kan se fördelar med att framöver använda liknande stöd för exempelvis regionens personal- och ekonomisystem eller varför inte som stöd för operationsplanering och mödravård, avslutar Bertil Alvén. Bertil Alvén i samtal med Malin Dymne, redaktör med ansvar för Självstudier IT. Regionens IT-avdelning ligger långt framme när det gäller att utveckla ett väl fungerande ITstöd för både vårdpersonal och administratörer inom Region Halland. Här om året fick man beviset på detta, då man vann utmärkelsen Årets strategiska support. Idag finns två stora webbaserade portaler: VAS-hjälpen och Självstudier IT. Båda är tillgängliga via intranätet och används av mer än medarbetare i regionen. VAS-hjälpen är ett stöd för alla som jobbar med det gemensamma journalsystemet, medan Självstudier IT är ett mer dataadministrativt inriktat stöd. Här finns generellt stöd till de vanligaste programmen i Office, men också mer specifika stöd, exempelvis för att hantera skrivare, beställa tjänstekort och arbeta med Hallandskatalogen. Alltid tillgängligt Målet med stöden är att varje medarbetare ska bli mer självgående och kunna jobba mer effektivt. Till sin hjälp har man ca textguider och 90-talet filmer, smarta tips och utbildningsmaterial samlade på ett ställe. Det gör att man kan lösa mindre problem på egen hand och behöver inte slösa tid på att söka svar på annat håll, vänta i telefonköer eller passa öppettider. Hjälpen är tillgänglig direkt när det passar, alla dagar dygnet runt, berättar Bertil Alvén, avdelningschef på IT-service Applikation. Den bemannade supporten kan jobba mer proaktivt Branschstudier visar att den webbaserade supporten har ökat och kommer att öka ännu mer framöver. Det viktigaste skälet till den här utvecklingen är att webbaserade stöd avlastar den bemannade supporten, framför allt genom att många återkommande ärenden av enklare natur löses av användarna själva. Det gör att den bemannade supporten kan arbeta mer proaktivt med att uppdatera och Nya intranätet samordnas av Regionsservice Regionservice, och den nya intranätavdelningen, har uppdraget att förvalta och utveckla funktionerna i regionens nya intranät. Vi arbetar kontinuerligt med att förändra struktur och innehåll utifrån användarnas synpunkter och önskemål. Vi informerar om intranätets möjligheter och genomför utbildningar och workshops för att ge stöd till användare och redaktörer. Arbetet med samarbetsplatserna på intranätet är också en viktig uppgift, säger den ansvariga chefen Maria Persson. Fokus på användarstöd Ett välfungerande intranät måste leva upp till medarbetarnas behov. Att hjälpa och stödja användarna är en viktig uppgift för oss. Känner man sig inte trygg i hur man ska använda systemet kommer vi inte få ut det vi vill av vårt nya intranät, avslutar Maria. Smart lösning uppdaterar alla datorer när de är avstängda Idag uppmanas vi att låta våra datorer stå på när vi går hem från jobbet, så att innehåll och program kan uppdateras under natten. Problemet är att regionens närmare datorer drar en hel del ström när de inte används. Regionservice IT-avdelning har jobbat mycket med frågan och kommer inom kort att införa en beprövad teknik Wake on LAN som gör det möjligt att fjärrstarta datorer och utföra underhåll på distans. Nu genomför vi tester för att säkerställa att övergången ska bli så smidig som möjligt. Vi räknar med att kunna sjösätta det nya systemet före sommaren och därefter ska alla kunna vara med och spara energi bara genom att stänga av sin dator när man går hem för dagen, berättar Thomas Segerlind, avdelnings - chef på IT Klient & Skrivare.

4 6 servicejournalen 1 / 2013 servicejournalen 1 / Kulturchefen nöjd med Regionfastigheters proffsiga arbete den nya lokalen, säger Bengt-Olof Nilsson, som är utrustningsplanerare på Regionfastigheter och den som ansvarat för att få ihop en bra helhet av gammalt och nytt i det öppna kontorslandskapet. Det har varit mycket inventering och pysslande med olika lösningar, men jag tycker att vi lyckats skapa en bra helhetslösning. Att samla tre spridda verksamheter i ett öppet landskap tillhör inte det lättaste, men jag är positivt förvånad över hur smidigt samarbetet har gått med alla inblandade parter, säger Bengt-Olof. Öppet hus 5 juni Flytten till de nya lokalerna liksom installation av telefoner, datorer och annan utrustning har hanterats av Regionservice olika avdelningar. Nu återstår bara lite finputsning här och var innan det är dags att inviga våra nya fina lokaler med ett Öppet hus den 5 juni, avslutar en glad kulturchef, som äntligen uppnått målet att samla hela sin förvaltning under ett och samma tak. nya kosthandboken ute på intranätet Sedan mitten av april finns hela kulturförvaltningen samlad under ett tak i Kronobränneriet. Det känns fantastiskt bra att äntligen kunna samla alla trettio medarbetare på ett ställe och samtidigt ha närheten till Regionens hus med all den service som finns där. Jag är mycket nöjd med all den hjälp jag fått av Regionfastigheter under hela planerings- och genomförandearbetet, säger kulturchefen Eva Nyhammar. Fått hjälp att bli en god brukare Vanligtvis äger regionen sina fastigheter, men i detta fall är man hyresgäst hos Halmstad kommun som äger Kronobränneriet. Det är en lite speciell situation som ställer tydliga krav på rollfördelning och affärsmässighet. Jag har haft stor nytta av Regionfastigheters proffsiga medarbetare genom hela processen, från avtalshantering och rumsplanering till inredning, möblering och flyttsamordning. De har hjälpt mig att bli en god brukare. Jag har även fått hjälp att trycka på lite grann när processen har haltat, berättar Eva. Hur får man till en god arbetsmiljö i ett öppet kontorslandskap? Kulturförvaltningens nya lokaler är på drygt 560 kvm och upptar hela takvåningen i det anrika Kronobränneriet, ett öppet ateljéplan där Fria Målarskolan höll till tidigare. Att behålla den öppna känslan under takåsarna och samtidigt få till en bra arbetsmiljö har varit den stora utmaningen, menar Eva och får medhåll av Regionfastigheters funktionsplanerare Mari-Ann Jönsson, som tagit fram rumsprogrammet i samarbete med en arbetsgrupp från kulturförvaltningen och med stöd av arkitekter. Öppna kontorslandskap kräver exempelvis särskilda lösningar när det gäller akustik och det måste finnas tysta rum där man inte stör andra eller själv blir störd, berättar Mari- Ann och fortsätter: Arbetet med rumsprogrammet handlar mycket om att försöka förstå vad kunden behöver och sedan omsätta det till lösningar som också lever upp till regionens krav på en god, säker och tillgänglig arbetsmiljö. Rumsprogrammet inbegriper alla viktiga frågeställningar, det sätter den tekniska standarden och fungerar som ett styrdokument för projekteringen. Anpassa inredning och möblering efter lokaler och plånbok Kulturförvaltningens olika verksamheter satt tidigare utspridda i tre lokaler; på Hamngatan, i Regionens hus och Halmstad slott. Utgångspunkten för inredningsarbetet var att så mycket som möjligt av befintliga möbler och utrustningar skulle användas i Vi vill öka kunskapen om mat för sjuka. Rätt kost till rätt patient är viktigt för patientsäkerheten, säger Maria Persson, ansvarig för handboken på Regionservice. Alla som jobbar inom vården ska kunna identifiera sig och bevisa sin behörighet på ett säkert sätt. SITHS-kortet fungerar både som visuell ID-handling och som elektronisk legitimation vid inloggning till datorer och olika IT-system, exempelvis för journalföring och recepthantering. Kortet används också för inpasseringskontroll och för att registrera flextid. Sedan starten 2010 har Regionservice utfärdat runt SITHSkort, varav cirka har tagits fram för kommunala och privata vårdgivare i regionen. Handboken Maten på vårt sjukhus presenterar enkelt och tydligt alla kosttyper på regionens sjukhus. Syftet är att underlätta för personalen att beställa rätt kost till rätt patient. Innehållet i handboken har kvalitetssäkrats av dietist Marie Gustafsson. Rätt kost till rätt patient Nutritionsbehandling ska betraktas på samma sätt som medicinsk behandling. Maten ska vara anpassad till varje individs sjukdom och - Vi har nyligen utfärdat SITHSkort till ett femtiotal lokala privattandläkare för att de ska kunna rapportera in via regionens system och få ersättning för barnpatienter på ett säkert sätt, berättar Patrik Nilsson, samordnare för SITHS inom Regionservice. Smart betalmedel för p-avgifter och lunchmat Sedan en tid tillbaka är det möjligt att ladda SITHS-kortet med pengar och använda det som betalmedel i de restauranger som drivs av Regionservice. Systemet fungerar bra. Betalningen går både snabbare och särskilda behov av energi och näring. Den ska vara god och tilltalande, ge njutning och bidra till en god social samvaro. Patientens värderingar och självbestämmande ska respekteras. Rätt kostbehandling har blivit en allt viktigare fråga och det är därför som vi också initierat nutrition som en del i utbildningen för AT-läkare, avslutar Maria Persson. Vill du veta mer, ring Kost service dietist siths-kortet ger mervärde till användaren smidigare, och bidrar till att korta köerna i restaurangerna. Betalning av p-avgifter är ett annat nytt användningsområde. Idag finns den möjligheten på personalparkeringen vid sjukhuset i Halmstad. Betalar man med sitt SITHS-kort får man dessutom en lägre avgift och vi på Regionservice slipper hantera onödigt mycket kontanter, avslutar Patrik. Gå gärna in på intranätet, här står hur man laddar sitt SITHS-kort med pengar och använder det att betala med.

5 8 servicejournalen 1 / 2013 det våras för nya chefer Regionservice har rekryterat två viktiga chefer i organisationen, nämligen upphandlingschef och fastighetschef. Båda tillträder sina nya jobb under maj månad. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna! Madelene Winbo ny upphandlingschef Madelene börjar den 2 maj som avdelningschef för Regionupphandling. Hon var tidigare upphandlingschef i Varbergs kommun, en tjänst hon haft sedan Jag ser fram emot att få använda mina kunskaper och erfarenheter i en för mig ny och större organisation. Här finns både kvalificerade och engagerade medarbetare. En ny spännande utmaning. Det ska bli jätteroligt! För mig är Bästa upphandlingen ett bra strategiskt mål. Det ger utrymme för ett tydligt kundperspektiv och för att utveckla kvalitet, miljö och sociala aspekter. Jag ser det som avdelningens bidrag till att vara med och bygga Halland Bästa livsplatsen. På fritiden åker jag gärna skidor både på längden och utför. Började också spela tennis för några år sedan och spelar nu så ofta jag kan med familj och vänner, avslutar Madelene. intern reklambyrå på gång Tommy Thuvesson ny fastighetschef Tommy tillträder den 13 maj tjänsten som ny fastighetschef på Regionfastigheter. Sedan 2008 har jag varit chef för förvaltarna på Lokalförvaltningen i Göteborgs stad. Jag har också själv jobbat som förvaltare några år i samma organisation, säger Tommy, som dessutom varit administrativ chef vid Göteborgs Universitet under tre år. Jobbet som fastighetschef är ett viktigt och spännande steg i min personliga utveckling. Jag har inte arbetat med sjukhus och vårdmiljöer tidigare, så det ska bli mycket intressant och utmanande att ta sig an ett nytt och komplext uppdrag som detta. Men livet är ju inte bara jobb, man måste ju se om kroppen lite också. Så jag försöker använda mitt träningskort så ofta jag kan, säger Tommy, som är född och uppvuxen i Lund, men har pluggat (journalistik) och bott i Göteborg sedan 70-talet. Regionservice lanserar inom kort en helt ny tjänst: en intern reklambyrå eller inhousebyrå som de flesta kallar det. Bakgrunden är en uppdragsbeställning från Regionkontoret som bedömer att efterfrågan på de tjänster en inhousebyrå kan erbjuda är stor, inte minst då regionen idag köper reklambyråtjänster för cirka 10 miljoner kronor, säger kundansvarige Tommy Thorbjörnsson. Ett bra komplement till externa köp Fördelarna med en egen byrå är flera, främst kännedomen om den egna verksamheten, varumärkesplattformen, den grafiska profilen och strategier för arbetsgivarprofilering. Bedömningen är att det finns mycket tid och även pengar att spara genom att göra mer av kommunikationsarbetet i egen regi. Det är det Region Halland nu vill att Regionservice ska prestera. Det här är ett helt nytt uppdrag för oss. Det är både spännande och utmanande. Vi planerar att göra så mycket av uppdragen vi kan i egen regi, men vi kommer också att använda de leverantörer som är upphandlade av regionen när våra egna resurser och kompetenser inte räcker till. Det viktigaste är att leverera en kostnadseffektiv produkt med rätt kvalitet, säger Tommy, som kan avslöja att den nya inhousebyrån kommer att heta Kommunikationsservice.

Utmaningar med att införa ett uppgiftsoch medarbetarstyrt intranät. Martina Törnell, intranätansvarig martina.tornell@regionhalland.

Utmaningar med att införa ett uppgiftsoch medarbetarstyrt intranät. Martina Törnell, intranätansvarig martina.tornell@regionhalland. Utmaningar med att införa ett uppgiftsoch medarbetarstyrt intranät Martina Törnell, intranätansvarig martina.tornell@regionhalland.se Halland Alingsås Göteborg Borås Jönköping Kungsbacka Varberg Falkenberg

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling 1 / september 2012 Från ord till handling rätt läkemedel, till rätt ställe, i rätt tid! internationell utmaning för kurs & konferens smartare materialhantering kan spara miljoner bättre service med nytt

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

Program för serviceförvaltningens mässa 2013

Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Tid Fullmäktige Enköping Fjärdhundra Lagunda Trögd Åsunda SEF IT-SERVICE LÖNE-SERVICE 8.30 SEF 1: Intern service i Enköpings kommun 09.00 SEF 2: IT uppbyggnad

Läs mer

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning Whitepaper Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En steg-för-steg guide 2 Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En ny tjänst eller verktyg gör inte

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Bemanningsservice EN GUIDE TILL DIG SOM ÄR KUND OCH BESTÄLLARE. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bemanningsservice EN GUIDE TILL DIG SOM ÄR KUND OCH BESTÄLLARE. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bemanningsservice EN GUIDE TILL DIG SOM ÄR KUND OCH BESTÄLLARE Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förord Tanken med en samlad bemanningsorganisation är att ur ett helhetsperspektiv för sjukhuset, arbeta

Läs mer

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet IT och användbarhet KIA-projektet Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia Uppsala universitet Projektet KiA Kvalitet i användning (KiA) Syftet är att förbättra användbarhet och nytta

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd

Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd Sammanfattning Studier visar att en av fem vuxna är anhörig till någon med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, demens, missbruk eller annan långvarig

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-11-12 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 12 november 2015, kl 09:00 ca kl 12:30 Plats: Sjukhuset i Varberg - Sammanträdesrum: Projektkontoret OBS! Tid

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Kommunens Intranät Utförare ska ha tillgång till Falkenbergs

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-12 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 12 februari 2015, kl 09:30 - ca kl 12:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Driftnämnden Regionservice lokalbehovsinventering (DNLBI)

Driftnämnden Regionservice lokalbehovsinventering (DNLBI) 01054 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Monica Liljeroth, Ekonomichef 2013-08-27 DNRGS130015 Stab, Regionservice 035-16 24 58 Monica.liljeroth@regionhalland.se Till Regionstyrelsen Driftnämnden Regionservice

Läs mer

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben 1177 Vårdguiden på webben Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård Marie-Louise Elebring, kommunikationsenheten 20160914 1177 Vårdguiden på webben Region Östergötlands

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf

Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda Bakgrund, strategin, anbudsgivare och resultatet Genomgång av de nya funktioner och de olika tjänsterna Instruktion

Läs mer

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se BRETT UTBUD AV WEBBKURSER Docendo e-learning är en utbildningsportal där man kan nå hela Docendos utbud av webbkurser. Portalen är en webbplats med personlig inloggning

Läs mer

servicejournalen Spara tid och resurser med videokonferens gas tar hand om administrationen en väg in till support med kundtjänst

servicejournalen Spara tid och resurser med videokonferens gas tar hand om administrationen en väg in till support med kundtjänst servicejournalen Spara tid och resurser med videokonferens en väg in till support med kundtjänst gas tar hand om administrationen få helhetstänk med ny inhousebyrå 2 / september 2014 Vi ger dig effektivt

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Fråga PERSONCENTRERAD VÅRD OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Mahboubeh Goudarzi samtalar med Göte Nilsson. Relationsbyggandet är viktigt både för vårdpersonalens arbetsglädje och för patienternas tillfrisknande.

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

modern kraftfull enkel

modern kraftfull enkel intercopy.net modern kraftfull enkel Användarvänligt Byggdagbok Forum Snabbt Säkert Flexibelt Utskrifter Inköp Skärmanpassning Arkivering intercopy.net är ett av Sveriges mest använda projektnätverk, idag

Läs mer

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Nya förskolan Kompetenta medarbetare med ett engagemang som känns och märks av de vi är till för! Agenda Vår personalpolitik, begreppet HR Halmstads kommuns HR-utmaningar

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt! Språkvård vid Umeå universitet Ulla Nordlinder 131018

Det ska vara lätt att göra rätt! Språkvård vid Umeå universitet Ulla Nordlinder 131018 Det ska vara lätt att göra rätt! Språkvård vid Umeå universitet Ulla Nordlinder 131018 . 2014 Förvaltning i förvandling Ulla Nordlinder Utvecklingsledare, universitetsförvaltningen okt 2009 Informationschef

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Pascal ordinationsverktyg ersätter e-dos

Pascal ordinationsverktyg ersätter e-dos Pascal ordinationsverktyg ersätter e-dos Pascals ordinationsverktyg Sista steget i omreglering av apoteksmarknaden Anpassning till patientdatalagen från 2009 Gäller i första hand nuvarande e-dosanvändare

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

NYCKELN DIÖS INTRANÄT

NYCKELN DIÖS INTRANÄT NYCKELN DIÖS INTRANÄT I designen av intranätet har fokus varit att hålla information relevant och personlig med en ambition om att all information ska riktas mot målgrupper och alltid finnas tillgänglig

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund Projekt Flytt Rosenlund Projektledare Version Datum Christer Johanson 1.0 2015-07-06 Beställare Göteborgs universitet, områdena för Administrativt stöd och Verksamhetsstöd 2015-06-18 Sida 2 av 8 Innehåll

Läs mer

DENACODE NUDDIS DIGITALT NÄRVAROSYSTEM. Denacode AB!

DENACODE NUDDIS DIGITALT NÄRVAROSYSTEM. Denacode AB! DENACODE NUDDIS DENACODE NUDDIS Digital närvaroregistrering från denacode AB Denacode AB www.nuddis.nu DIGITALT NÄRVAROSYSTEM Systemet är centralstyrd från en huvud-server och ändringar uppdateras på varje

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

En skolmiljö som inspirerar och motiverar

En skolmiljö som inspirerar och motiverar En skolmiljö som inspirerar och motiverar 3 I grunden handlar det om trivsel Första dagen efter sommarlovet. Hela kroppen pirrar av förväntan och nervositet. Att träffa samma lärare och samma kamrater,

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Länspensionärsrådet Ärendenr 2016/01008

Länspensionärsrådet Ärendenr 2016/01008 Pensionärsrådet Minnesanteckningar 2016-09-05 Pensionärsrådet den 5 september 2016. 1. Närvaro 2. Svar inkomna frågor 3. Uppföljning dialogmöten fortsatt arbete 4. Fortsatt arbete framtidens hälso- och

Läs mer

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider

VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider 2014-09-15 Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider Emma Pihl, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör ehälsodag 2014-09-15 En digital värld

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Människor som hjälper människor

Människor som hjälper människor Människor som hjälper människor Falck Ambulans människor som hjälper människor Falck Ambulans är det ledande ambulansföretaget i Sverige. Det gemensamma hos alla som arbetar hos oss är viljan att hjälpa

Läs mer

Hej, vi tror att Nordens bästa intranät digitala arbetsplats finns på Vasakronan!

Hej, vi tror att Nordens bästa intranät digitala arbetsplats finns på Vasakronan! Hej, vi tror att Nordens bästa intranät digitala arbetsplats finns på Vasakronan! Sedan 2001 är IT och kommunikation på Vasakronan en integrerad enhet. Det gör att vi på ett enkelt sätt kan kombinera den

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

För malåbons bästa. Ett samverkansprojekt mellan Malå kommun och Malå sjukstuga

För malåbons bästa. Ett samverkansprojekt mellan Malå kommun och Malå sjukstuga För malåbons bästa Ett samverkansprojekt mellan Malå kommun och Malå sjukstuga Debattartikel Dagens Nyheter 12 januari 2011 1(4) Göran Hägglund, Socialminister Maria Larsson, Barn- och äldreminister "Vi

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

PR, marknadsföring och kommunikation

PR, marknadsföring och kommunikation PR, marknadsföring och kommunikation Innehåll Pysslingen Skolors mål och aktiviteter De enskilda skolornas mål och aktiviteter Varumärke Profilprodukter Nå ut med en nyhet Intranät Chefsbrevet Skolans

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa SBU nationellt kunskapscentrum för

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan 2012

Uppföljning internkontrollplan 2012 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-01-15 RS120057 Håkan Nilsson, tf ekonomidirektör Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan

Läs mer

Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och handlingsplan för ehälsa 2010-2012

Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och handlingsplan för ehälsa 2010-2012 SIGNERAD 2014-02-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-01-31 Vår referens Per Lövgren Controller Tjänsteskrivelse Per.Lovgren@malmo.se Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-11-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Fredagen den 11 november 2016, kl 09:30 ca 12:00 OBS! Dag och plats Plats: Sjukhuset i Varberg Sammanträdesrum: Gladan Karta

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Därför behöver vården. Kasewa Dabagh Celepli/ AIS / SoL

Därför behöver vården. Kasewa Dabagh Celepli/ AIS / SoL Därför behöver vården servicetjänster Avdelningen för Servicetjänster och Logistik, SoL Varumottagning Karolinskas varumottagningar hanterar nästan allt gods som levereras till sjukhuset. Det finns en

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden är en myndighetsgemensam infrastruktur och tjänst som gör att myndigheter och kommuner kan skicka post digitalt

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna OM VÄRDSKAP konsten att få människor att känna sig välkomna 1 Tänk dig en värld där alla känner sig väntade och välkomna. En värld där barn, vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare vågar och

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-05-12 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 12 maj 2016, kl 09:30 ca 12:00 Plats: Regionservice, Skånegatan 59, Halmstad Sammanträdesrum: Gröna rummet

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar LIFE@WORK Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar Ulla Lövholm 1.9. / 2.9.2010 Dagens program 12.30-15.30 Kundens och organisationens förväntningar Kundens behov och förväntningar Psykologiska

Läs mer

ANNAS OCH LARS HÄLSA

ANNAS OCH LARS HÄLSA ANNAS OCH LARS HÄLSA FÖR EN GOD FÖREBYGGANDE VÅRD I HALLAND Modell Senior alert Fastställd av Strategisk grupp 2012-11-30 HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE Lars besöker vårdcentralen Vårdcentral -

Läs mer

En skolmiljö som inspirerar och motiverar

En skolmiljö som inspirerar och motiverar En skolmiljö som inspirerar och motiverar 3 I grunden handlar det om trivsel Första dagen efter sommarlovet. Hela kroppen pirrar av förväntan och nervositet. Att träffa samma lärare och samma kamrater,

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer