Patientnärmre vård Framtidens vårdmodell mer kvalitetstid till patienten, bättre arbetsmiljö och mindre stress för vårdpersonalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientnärmre vård Framtidens vårdmodell mer kvalitetstid till patienten, bättre arbetsmiljö och mindre stress för vårdpersonalen"

Transkript

1 Patientnärmre vård. Smaka på ordet. En vård riktad mot patienten. Ordet för våra tankar mot vårdens etiska grund. Varför har vi sjukvård? Vems behov är det som skall styra? Vårdens kärna är det mellanmänskliga mötet mellan patient och vårdare. Organisationen runtomkring måste underlätta så att detta möte får ta tid och blir fyllt av kvalitet. Hur går det till? Etisk reflektion och lagarbete är två nyckelbegrepp. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor är bara tre av över tjugo olika vårdarkategorier. Marianne Inde pekar extra tydligt på en av dem när hon skriver att en receptionist är oumbärlig. För att lagarbetet skall fungera och vara fokuserat på den enskilde patientens behov så krävs ett tydligt och medvetet ledarskap. Vad är patientnärmre vård? Vad går det ut på? Att få mer tid för och tillsammans med patienterna. Först då kan vi få chansen att lyhört lyssna på den andres berättelse. Först då kan vi utöva vårdandets förstående konst och därmed lindra för våra patienter. Marianne Inde är pionjär på området patientnärmre vård. Jag är övertygad om att hennes bok kommer att bli en inspiration för vårdare runtom i landet. Carl-Magnus Stolt, professor medicinsk humaniora, Karolinska Institutet, Stockholm. Gästprofessor institutionen för vårdvetenskap, Högskolan, Borås Marianne Inde är sjuksköterska och verksamhetsutvecklare vid Landstinget i Värmland. Hon har utvecklat idén med Patientnärmre vård efter ett besök vid Henry Ford Hospital i Detroit, USA, i slutet av 1990-talet. Från kirurgavdelning 6 på Centralsjukhuset i Karlstad har vårdmodellen sedan spridit sig över landet. Läs mer på ISBN OBS! Deltagarantalet är begränsat! Framtidens vårdmodell Patientnärmre vård Framtidens vårdmodell mer kvalitetstid till patienten, bättre arbetsmiljö och mindre stress för vårdpersonalen Att arbeta Patientnärmre innebär att finnas till hands för patienten Rätt kompetens på rätt plats att frigöra resurser för kvalitativt omvårdnadsarbete Att övergå till Patientnärmre vård lär dig arbetsmetoder och förhållningssätt som fungerar praktiskt Genombrottsmetoden att leda förändringsarbete och skapa engagemang PNV modellen som kvalitetssäkrar vården Marianne Inde Vårdutvecklare på staben Landstinget i Värmland Monica Lundström Verksamhetssamordnare Mälarsjukhuset Eskilstuna Ann Westöö Avdelningschef Vrinnevi Sjukhus Norrköping september 2009, Göteborg 5-6 oktober 2009, Stockholm Ann-Christine Friberg Chefssjuksköterska Stockholmsgeriatriken Det borde vara en självklarhet Ejja Häman Aktell Barnsjuksköterska, Memeologen Västerbottens läns landsting Framtidens vårdmodell Patientnärmre vård Hur gör man? Marianne Inde Framtidens vårdmodell Marianne Inde Hur gör man? Alla som anmäler sig till konferensen får boken Framtidens vårdmodell Patientnärmre vård, hur gör man? Citat från tidigare deltagare om konferensen: "Inspirerande och engagerade talare" "Huvudet på spiken hela tiden, har hon varit på min avdelning eller allt var så rätt! "Lyhörd, djärv och nytänkande" "Jordnära och engagerad" "Helt fantastisk!"

2 Mia von Knorring Leg psykolog med inriktning på ledarskap i sjukvården 7 oktober 2009, Stockholm Sören Carlsson Sanz Vårdchef Akutmottagningen Södersjukhuset Citat från tidigare deltagare: Mycket bra med konkreta tips Pedagogiskt och lärorikt beskrivande En fantastiskt medmänsklig chef med underbar människosyn Patientnärmre vård Arbetsmiljön på vårdavdelningarna har blivit allt stressigare. Sjuksköterskan känner sig otillräcklig och splittrad i sitt arbete då administrationen utgör en allt större del av arbetet och stjäl tid ifrån det patientnära omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskeexpeditionen har, förutom att fungera som arbetsplats tyvärr även blivit mötesplats för alla besökare på avdelningen. Av dessa orsaker har man efter den amerikanska modellen patient focused care, börjat införa Patientnärmre vård i Sverige. Först ut var kirurgavdelning 6, Centralsjukhuset i Karlstad. Det utmärkande för modellen är att vården ska ske i nära anslutning till patienterna. För att möjliggöra detta avlastar man sjuksköterskan en stor del av administrationen och överför detta till en särskild person, en receptionist eller samordnare, som ansvarar för avdelningens sambandsfunktioner som telefonväxeln, patientflödets administration och delar av rondadministrationen. Sjuksköterskeexpeditionen ersätts av patientnära arbetsstationer, där möjlighet finns att i en lugn miljö utföra den vårdplanering- och dokumentation samt de telefonsamtal som behövs för patienterna. I analyser genomförda av vårdavdelningarna både före och efter implementeringen av vårdmodellen har man funnit att den totala arbetsmiljön på avdelningarna har förbättrats avsevärt avseende allmän stress vad gäller t ex patientringningar och telefonsamtal, liksom att den kvalitativa upplevelsen har höjts hos både patienter och personal. På konferensen får du med hjälp av Genombrottsmetoden på ett mycket praktiskt och handgripligt sätt lära dig fastställa vilka förändringar som leder till förbättringar. Du får ta del av praktikfall från avdelningar och enheter där man framgångsrikt infört Patientnärmre vård. Ta del av vilka metoder man använt sig av för att genomföra förändringen så effektivt som möjligt och hur de har förbättrat och tydliggjort fördelningen av arbetsuppgifter och roller. Du får också lyssna till utvärderingsresultaten efter implementering. Konferensen vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska, undersköterska, avdelningschef eller vårdutvecklare, samt till dig som är intresserad av ämnet Patientnärmre vård. Välkommen! Separat bokningsbar seminariedag 7 oktober, Stockholm Att våga leda ledarskap på sjukhus gruppdynamik, konflikthantering och engagerat ledarskap Det ställs höga krav på dig som arbetar som chef eller ledare på sjukhus idag - krav på besparingar och bättre resultat, samtidigt som man ska ge sina medarbetare motivation och arbetsglädje hur får du ekvationen att gå ihop? Stressen med många som väntar på vård och att dagligen möta människor i kris hur ska du som chef mitt i allt detta kunna skapa harmoni på arbetsplatsen? Att våga leda hur hittar du din roll som chef? Hur skapa harmoni på en arbetsplats påverkad av stress, sjukdom och människor i kris och sorg? Gruppdynamik vad påverkar en arbetsgrupp? Fördjupa dina kunskaper i konflikthantering! Att skapa en arbetsplats med engagerade, delaktiga medarbetare som känner motivation och arbetsglädje! Framgångsfaktorer i ledarskapet vilka är de? Under ledning av Mia von Knorring, leg psykolog och adjunkt i ledarskap och Sören Carlsson Sanz kommer du att få konkreta råd om hur du som chef och ledare ska kunna skapa en bra arbetsmiljö för ett bra patientbemötande. Om du bokar seminariedagen i samband med konferensen får du rabatterat pris. Begränsat antal platser boka dig redan idag! Mer information om fördjupningsdagen på /vard Att våga leda ledarskap på sjukhus gruppdynamik, konflikthantering och engagerat ledarskap Att våga leda hur hittar du din roll som chef? Hur skapa harmoni på en arbetsplats påverkad av stress, sjukdom och människor i kris och sorg? Gruppdynamik vad påverkar en arbetsgrupp? Fördjupa dina kunskaper i konflikthantering! Att skapa en arbetsplats med engagerade, delaktiga medarbetare som känner motivation och arbetsglädje! Framgångsfaktorer i ledarskapet vilka är de? Sofia Löveneke Projektledare/Avdelningschef konferenser Teknologisk Institut

3 Program dag 1 09:30 Ordförande Marianne Inde inleder konferensen 10:10-10:30 Kaffepaus 12:00 Lunch PNV en genomgripande organisationsförändring som frigör mer tid för patienten och gör henne mer trygg och delaktig Bakgrund och koncept - vad innebär Patientnärmre vård? Grundläggande värderingar och historik PNV som arbetsmodell och arbetsverktyg Arbetsgruppernas sammansättning? Processerna i arbetsmodellerna Teamsamarbetet och hur ser receptionistens/samordnarens roll ut? Hur gör du i praktiken för att nå alla vinsterna med Patientnärmre vård? Mer tid för mötet mellan patienten och vårdaren frigörs vilket ger större möjligheter till ökad vårdkvalitet Avbrotten och stressen minskas vilket ger möjlighet till ökat samarbete i teamet Sjuksköterskan och undersköterskan avlastas från administration som inte kräver specifik kompetens Arbetsklimatet förbättras med ökad upplevelse av delaktighet och inflytande i vårdteamet Vårdkedjorna blir effektivare Rekryteringen av medarbetarna underlättas Kostnaderna blir lägre eller samma som tidigare 13:00 Marianne Inde fortsätter Marianne Inde är vårdutvecklare på staben i Värmlands läns landsting och har en magisterexamen i omvårdnad. Marianne är initiativtagare till Patientnärmre vård i Sverige. Under tio år har hon utvecklat modellen och har även författat boken Framtidens vårdmodell - Patientnärmre vård, hur gör man? 14:00 Motivation och arbetsglädje vid införandet av nya rutiner med PNV Att inledningsvis göra en nulägesanalys vilka var våra behov? Bakgrund och att målformulera vårt syfte med PNV Ledarrollen vilka förändringar behövs för att avlasta och stötta det vårdnära teamet? Hur hantera eventuellt motstånd och mindre motiverade kollegor? Patientnärmre vård är en pågående process Vad innebär det att ha en funktionell samordnare? Utvärdering av PNV från läkargruppen våren 2007 Monica Lundström, verksamhetssamordnare, Mälarsjukhuset Monica har varit vårdenhetschef i 13 år och är utbildad inom arbetsledning, forskningsmetodik, kvalitetssäkring och omvårdnad. Monica har varit projektledare för införandet av Patientnärmre vård på Kirurgkliniken på Mälarsjukhuset. Sedan 2005 arbetar Monica även med patientsäkerhetsfrågor inom hela Landstinget Sörmland. 14:50 Eftermiddagskaffe Praktikfall 15:10 Patientnärmre vård sett ur sjuksköterskans perspektiv hur vi kom igenom förändringsprocessen och hur resultatet blivit idag Att införa patientnärmre vård på avdelningen förberedelser, att tänka Patientnärmre vård, projektgrupp, projektstart PNV blev vändpunkten för att äntligen kunna utföra ett kvalitativt sjuksköterskearbete Hur ser sjuksköterskans arbete ut idag jämfört med tidigare? Fördelar och vinster med Patientnärmre vård! Hur vi vill att utvecklingen ska fortsätta Ann-Christine Friberg, chefssjuksköterska, Stockholmsgeriatriken Ann-Christine har arbetat inom olika positioner och på olika arbetsplatser i sjukvården i över 30 år. Idag är hon chefssjuksköterska på avd 61, Stockholmsgeriatriken där hon var en av iniativtagarna till att införa Patientnärmre vård. 16:00 Arbete i Bikupor under ledning av Marianne Inde Praktikfall 16:30 Dagen avslutas

4 09:00 Ordförande Marianne Inde inleder dagen Vad lärde vi oss under första konferensdagen, sammanfattning och uppföljning av frågor och funderingar. 09:40 Kaffepaus 10:00 Patientnära vård när patienten verkligen kommer i fokus hur fungerar det inom psykiatrin? Vilka beslut tog vi inledningsvis när Patientnärmre vård skulle införas? Miniexpeditioner gör arbetet effektivare och du kommer patienterna så nära det bara går! Gamla invanda rutiner vilka ska eller bör vi förändra om vi sätter fokus på patienten? Vilka är erfarenheterna av att införa nya arbetssätt på flera avdelningar på en vårdenhet? Efter att vi börjat med PNV, hur vill vi gå vidare? Innebär Patientnärmre vård konsekvenser för flera yrkesgruppers arbete? Ann Westöö, Vårdenhetschef, Avd 24 Vuxen Psykiatriska Kliniken Vrinnevisjukhuset, Norrköping Ann har arbetat som Vårdenhetschef sedan 2001, avdelningen startade införandet av PNV Ann har utbildning inom hälso- och välfärdsadministration och har fått en särskild utmärkelse för sitt ledarskap! Praktikfall 11:20 Genombrottsmetoden effektfull förändring i komplexa system så använder du dig av genombrottsmetoden för att införa Patientnärmre vård Genombrott är en metod för kontinuerligt förändringsarbete som ursprungligen utarbetats av The Institute for Health Care Improvement i Boston (IHI). I Sverige har den använts på olika områden inom vårdsektorn, både i nationella och regionala projekt. I fokus är alltid patienten och patientens upplevelse. Genombrottsmetoden Genom att fastställa tydliga, vårdtagarfokuserade mål, använda enkla mått och mätmetoder och systematiskt testa förändringar i liten skala sker ett lärande av vilka förändringar som leder till förbättringar. Det kan också uttryckas så att gapet mellan kunskap och praxis minskar mellan det vi vet och det vi gör. Arbetet utgår helt från enhetens egna förutsättningar med ett eget faktabaserat underlag för förbättringsarbetet. Förbättringarna kan därmed vara mycket olika på olika enheter. Här får du systematiska tips, som är hållbara över tiden, om hur du använder dig av genombrottsmetoden för att införa Patientnärmre vård. Ejja Häman Aktell, barnsjuksköterska Memeologen i Västerbotten och sitter i förbundsstyrelsen på Vårdförbundet Memeologen arbetar med förändrings- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården med ambitionen att få en mer patientdriven vård. 13:00 Ejja Häman Aktell fortsätter Förutsättningarna för att lyckas med genombrottsmetoden kan sammanfattas med 5 T: Det får ta TID Ha TILLIT till varandra Ge TILLÅTELSE att förändra både att få komma med idéer och att få prova dem Ha TÅLAMOD och låt förändringarna växa fram efter hand Fira med TÅRTA och begrav uttjänta metoder, funktioner och attityder 12:00-13:00 Lunch 14:00-14:30 Kaffepaus Probleminventera och fastställa mål vad vill du uppnå? Bjuda in experter för att lyssna på deras erfarenheter (hur gjorde andra?) Ta fram förbättringsidéer för den egna verksamheten Engagera alla på enheten och skapa delaktighet Testa flera olika förändringsidéer i liten skala under kort tid Utvärdera och mäta för att veta inte tro Genomföra de förändringar fullt ut som visade sig vara bra Dokumentera och utvärdera måluppfyllelsen Hur behåller vi kontinuiteten? 15:30 Marianne Inde Reflektion/ Spegling av konferensen vad har vi lärt oss? 16:00 Marianne Inde avslutar konferensen

5 Ordförande: Monica Ericson, Leg sjuksköterska, Mälarsjukhuset Talare: Lars Olof Nordfors Danderyds sjukhus ohanna Hök Leg apotekare, doktorand Karolinska Institutet Britt Anderson Leg sjuksköterska niversitetssjukhuset i Linköping Maria Hellbom Leg psykolog, fil dr niversitetssjukhuset i Lund Karin Bergmark Erica Neumann Leg sjuksköterska ASIH, Löwet Närvård Helena van der Tol Leg sjuksköterska ASIH, Löwet Närvård Eva Månsson-Brahme Eva Elmberger Leg sjuksköterska, lektor Ersta Sköndal Högskola Mats Merup Karolinska Institutet Astrid Lindgrens barnsjukhus Barncancerfonden Södra lvsborgs Sjukhus Sachsska Barnsjukhuset Akademiska Sjukhuset i ppsala Separat bokningsbar fördjupningsdag 18 september: under ledning av Annie Åkerstedt Berg Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad - för sjuksköterskan i cancervården Målsökande läkemedel sk. targetläkemedel verkningsmekanismer, biverkningar och kombinationsmöjligheter Akuta symtom i cancervården att upptäcka dem i tid, råd och behandling! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Hur påverkas patientens kroppsuppfattning och sexualitet i samband med cancer och behandling? Psykosocialt stöd till cancersjuka och anhöriga metoder att arbeta efter! Att vårda dig själv för att orka vårda andra fallgropar och råd! maj 2009, Stockholm Fler konferenser och seminarier hos Teknologisk Institut De 15 först anmälda till konferensen får boken Psykosocial cancervård skriven av Maria Carlsson Onkologisk omvårdnad maj 2009, Stockholm Barnsjukvård - inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjuksköterska inom barnsjukvården Att tänka på vid omhändertagande av akut sjuka och skadade barn Barn och familjer från andra kulturer ökad förståelse och bemötande i vårdsituationer Barnonkologi behandlingsstrategier och symtomlindring Infektioner hos barn orsak, smittvägar, symtomlindring och aktuell behandling Födoämnesallergier och barnastma behandling och råd! Akut och långvarig smärta hos barn fysiologi och behandlingsmetoder Rebecca Popenoe Fil dr socialantropologi Päivi Söderman Barnallergolog Gunnar Olsson Docent september 2009, Stockholm Mike Kemani Leg psykolog Olle Björk Professor ose n Gråfors Barndietist Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Anders Lindberg Smärtsjuksköterska Lena Lorentzson Ambulanssjuksköterska Eva stblom Leg läkare Eva Bohlin Barnsjuksköterska oachim Luthander Leg läkare Samtal med barn i svåra situationer Barnsjukvård september 2009, Stockholm Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Talare: Lena Runius Leg. sjuksköterska Sjukvårdsrådgivningen 1177 Michael Rangne, specialist i psykiatri Norra Stockholms Psykiatri Margit Ferm Socionom, representant för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH Ingår i Nationella hjälplinjens styrelse september 2009, Stockholm Hur bemöta suicidtankar och planer i telefonrådgivningen? Lagar och föreskrifter för dig i telefonrådgivningen Depression och ångestsyndrom ditt bemötande som en del i behandlingen Att möta människor med ätstörningar hur kan du ge stöd på telefon? Sven Olausson ST-läkare Psykiatri Nordöst Anna Freij Leg. sjuksköterska Bitr. vårdenhetschef Höglandssjukhuset Eksjö Raili Ala Vårdkoordinator Stockholms Centrum för tstörningar Telefonrådgivning inom psykiatrin september 2009, Stockholm Dessutom: LEAN i hälso- och sjukvården KBT i det motiverande samtalet Samtal med barn i svåra situationer Ledarskap för kvinnliga läkare Psykiatri för icke psykiatriker Telefonrådgivning i hälso- och sjukvården Teknologisk Institut AB Sverige Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på Anmälan till Patientnärmre vård Konferens september 2009 i Göteborg (3623-6): kr Konferens 5-6 oktober 2009 i Stockholm (3623-5): kr Seminariedag Att våga leda ledarskap på sjukhus 7 oktober Paketpris: konferens + seminariedag 5-7 oktober 2009: kr (ordinarie pris kr) Moms tillkommer. Företag... Org.nr... Adress... Avd... Postnr/ort... Tel... Frankeras ej Teknologisk Institut betalar portot Teknologisk Institut Svarspost Kundnummer GÖTEBORG Kontaktperson... Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) Företag... Adress... Org.nr... Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson

6 B Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar Tid och plats Konferens: september 2009 Teknologisk Institut Utbildningscenter Vallgatan 14, Göteborg Konferens: 5-6 oktober 2009 Seminariedag 7 oktober 2009 Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana:T-centralen Pris Konferens: kr Seminariedag: kr Paketpris: konferens + seminariedag: kr (ordinarie pris kr) gäller vid samtidig anmälan. Priset inkluderar lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Förbehåll Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Hur du anmäler dig lättast Tel Fax Posta anmälningstalongen Avbeställningsvillkor För av- och ombokningsregler, vänligen se vår hemsida För ytterligare upplysningar Se för mer praktisk information eller ring vårt kundcenter alternativt maila Nordens starkaste varumärke inom utbildning är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings- som konsultinsatser. Returadress: Teknologisk Institut Box GÖTEBORG

Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården

Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården Gå 3! för a l eta b 4 Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården Ort ope dkl inik en Ta del av satsningar som ger högre vårdkvalitet! Effektivare ortopedisk

Läs mer

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! En konferens för hela teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! När en människa behöver akutpsykiatrisk vård det senaste inom

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Nytt tillfälle i höst! Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Egenvård i fokus idag och i framtiden! Hantering och skötsel av de olika accesserna Så

Läs mer

Framtidens akutvårdsavdelning

Framtidens akutvårdsavdelning Gå 4 betala för 3! Framtidens akutvårdsavdelning Konferensen som ger dig aktuell kunskap, nya arbetssätt och inspiration! Konkreta metoder för ökad patientsäkerhet på akutvårdsavdelningen Gränssnitt så

Läs mer

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om barnfetma trender och utveckling Lär dig identifiera grupper som löper ökad risk för övervikt och fetma! Kognitiv beteendeterapi

Läs mer

Sören Sanz vårdchef Södersjukhuset Hasse Carlsson coach och inspiratör mål & mening

Sören Sanz vårdchef Södersjukhuset Hasse Carlsson coach och inspiratör mål & mening Chef i vården De 10 först anmälda till konferensen får boken Chef med känsla och förnuft Av Christer Sandahl, Erica Falkenström och Mia von Knorring Gruppdynamik och grupputveckling Hur skapar du delaktighet,

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Marknadsföring för icke marknadsförare

Marknadsföring för icke marknadsförare Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

B2B-säljare. Inspiration i världsklass! B2B sales med Per Lange. B2B-säljarens nya roll och största utmaningar

B2B-säljare. Inspiration i världsklass! B2B sales med Per Lange. B2B-säljarens nya roll och största utmaningar Leverera äkta kundnytta och bli en vinnande B2B-säljare 12 november 2009 B2B-säljarens nya roll och största utmaningar 13 november 2009 Inspiration i världsklass! B2B sales med Per Lange Hur skall säljarna

Läs mer

Effektivitet och motivation bli produktivare och få ut mer av din arbetsdag

Effektivitet och motivation bli produktivare och få ut mer av din arbetsdag Effektivitet och motivation bli produktivare och få ut mer av din arbetsdag WORKSHOP Lär dig läsa snabbt utan att förlora i effektivitet för att få mer ut av din tid Snabbt informationsinhämtande nyckeln

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus Gå 4, betala för 3! Succé nu för 5:e året! Akutsjukvård 2012 Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Organisation, direktstyrning och prehospital vård är akutmottagningen den optimala

Läs mer

Patientnärmre vård (PNV)

Patientnärmre vård (PNV) 2006-12-08 Uppföljning av Pilotprojektet Patientnärmre vård (PNV) Avd 24 ortopedi avd 31 och 1 kardiologi vid Södersjukhuset 2006 1 Innehållsförteckning Bakgrund.. sid 3 Projektorganisation.. sid 4 Genomförande

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer