ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS CORPORATE GOVERNANCE STÅ UPP FÖR ERA VÄRDERINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS CORPORATE GOVERNANCE STÅ UPP FÖR ERA VÄRDERINGAR"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus CORPORATE Nr. 3 GOVERNANCE 5TIPS STÅ UPP FÖR ERA VÄRDERINGAR God governance får man genom att aldrig ta några genvägar. Om man avviker är det viktigt att tydliggöra varför man gör det. Det kan finnas goda skäl till det, menar Anne Ramberg. FOTO: MICKE LUNDSTRÖM Björn Kristiansson: Den svenska bolagsstyrningsmodellen, uppskattad i Europa. Företagsrisk: Med rätt kunskap kan du identifi era, kvantifi era och värdera ditt företags risker. Ingemar Lock: Vi vill få en samlad bild av hur företag arbetar med internstyrning och kontroll.

2 2 MARS 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Varje enskilt bolag har en egen bolagsstyrningsmodell, det vill säga på det sätt som just detta bolag styrs och förvaltas. I Sverige erbjuder vår utvecklade aktiebolagslag en väl fungerande grundmodell som utvecklats under lång tid och under svenska förutsättningar med starka, drivande huvudägare, kontrollerande oberoende styrelser och en självständig ledning. Populär bolagsstyrning Vår aktiebolagslag innehåller vid en internationell jämförelse på många av de bolagsstyrningsproblem som i andra länder får lösas med andra särskilda regelverk. Ovanpå det har vi en bolagsstyrningskod med vissa detaljjusteringar som syftar till att öka transparensen kring det enskilda bolaget. Ett trendfenomen För närvarande är den sven ska bolagsstyrningsmodellen uppskattad runt om i Europa, men man får passar sig för att slå sig alltför mycket på bröstet eftersom detta i viss utsträckning är ett trendfenomen, där olika system anses fungera olika bra vid olika tidpunkter. Det finns alltid förbättringar, men det finns en risk med att förfina och detaljreglera alltför mycket eftersom det kan hämma utveckling och innovation av alternativa och bättre modeller. Att det kan ske fallissemang i enskilda bolag både av bolagsstyrningsskäl och av andra skäl går aldrig att reglera bort. Kodens regler Vi har dock några större frågor som vi behöver ha fortsatt fokus på hur ser vi till att kodens regler inte blir bindande, det vill säga att bolag utnyttjar möjligheten att avvika från vissa regler och förklara detta? I takt med att det privata ägandet institutionaliseras, vem ska axla den ägarroll som vårt bolagsstyrningssystem förutsätter i våra större noterade företag? Harmonisering inom EU Tyvärr är det svårt just nu att ha fokus på dessa och andra viktiga frågor. Den allt överskuggande frågan just nu är EU-kommissionens försök att harmonisera bolagsstyrningen inom Europa. Redan på 1970-talet bröt EU:s harmoniseringsförsök ihop på detta område. Man fick acceptera att bolagsstyrningen är en påbyggnad på den nationella bolagsrätten mot bakgrund av de enskilda ländernas individuella förutsättningar, historia etcetera. Varje land har därmed haft sin egen modell för hur samspelet mellan ägare, styrelse, ledning och revisorer ska se ut, och att försöka detaljharmonisera detta system ovanifrån ser jag som ett dödfött projekt. Arbete med detaljreglering Under 2012 väntas EU-kommissionen arbeta vidare med Björn Kristiansson Verkställande ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. MINA BÄSTA TIPS Fokusera Fokusera på avvikelser och 1 utvecklingstendenser. Beskriv inte gällande regelverk förutsätt att läsaren kan detta. Förmedla läsvärde Försök att förmedla ett läsvärde. Kan man i bolags- 2 styrningsrapporten beskriva vad som är unikt med företaget så ger det mycket mer läsvärde än långa, formella redogörelser. frågan för att ta fram regelförslag. Just nu är vi därför inne i en kritisk period, där många försöker övertyga EU- kommissionen och parlamentet om att detaljreglering FOTO: MAGNUS MÅRDING/CAMERALINK på EU-nivå på detta område är fel väg att gå. Inom EU finns i dag en övertro på att regelverket ska kunna lösa olika typer av fallissemang som man hittat i europeiska företag. Det finns dock väldigt svaga bevis för att det skulle vara själva bolagsstyrningen som legat bakom den finansiella kris vi upplevt, och den störtflod av nya regler som föreslås har inte vägts mot de noterade bolagens ökade kostnader. Balansen viktig Om vi återvänder till det svenska perspektivet har vi under de senaste åren sett en successiv standardförbättring i bolagsstyrningsrapporteringen. Ett viktigt område framöver kommer att vara en lämplig balans mellan rimliga förväntningar på redovisning av bolagens kontroll över och hantering av sina risker, kontra kostnaderna för redovisningen och risken för att information som är intressant för konkurrenter offentliggörs. Det är också viktigt att vi undviker standardmässig intetsägande rapportering om bolagsstyrningen som inte fokuserar på det enskilda bolagets särdrag. Om bolagen anammar ett sådant fokus tror jag att den positiva utvecklingen i Sverige kommer att fortsätta. VI REKOMMENDERAR SIDA 18 Liv Gorosch Partner och vice vd på Women Executive Search En diversifierad ledning och styrelse ger ett bättre resultat, och som vi alla vet så money talks!. Rätt kandidat s. 10 Rekrytering externt eller internt. Webinarier s. 11 Mats Johansson ansvarar för online-satsningen. Vi får våra läsare att lyckas! CORPORATE GOVERNANCE NR 3, MARS 2012 Redaktionschef: Martin Björinge Affärsutvecklare: Carl Dohrmann Formgivare: Henrica Dieden Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Richard Waller Tel: E-post: Distribution: Dagens Industri, mars 2012 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla, V-TAB Aröd AB, Göteborg, MittMediaPrint, Örnsködsvik Repro: Bert Lindevall Korrektur: Christian Malmgren Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Richard Waller Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom XXXXXXXXX intressanta artiklar med hög kvalitet Citera motiverar oss vi våra gärna, läsare men att ange agera. källan. Det oberoende ledande företaget fokuserat på styrelseutvärdering och styrelseutveckling samt VD-utvärdering. Kunder är främst noterade bolag, statliga bolag och finansiella institutioner.

3 FAKTA: Sevenco, konsulter i företagsledning, var de första att mynta begreppet Chef att Hyra. Företaget etablerades På Sevenco samverkar cirka 20 konsulter, alla med gedigen kunskap och lång erfarenhet från olika chefsroller och branscher. VI SKAPAR RESULTAT AV DINA UTMANINGAR När ett företag befinner sig antingen i en utvecklingsfas, förvaltningsfas eller i en nedgång kan lösningen vara att ta in en tillfällig chef som snabbt är på plats och får jobbet gjort. Inget uppdrag och ingen kund är den andre lik. Synsätt, metoder Larsåke Sandin och arbetssätt är gemensamma, men de anpassas efter situationen och målet med uppdraget. Sevencos arbetssätt kallas för chef utan startsträcka, det vill säga att interimschefen går direkt in i uppdraget i skarpt läge från dag ett. Snabbhet är ett krav Målet är att på kort tid genomföra lönsamma och bestående förändringar i kundens verksamhet. Våra konsulter har erfarenhet av de flesta typer av uppdrag och problemställningar. Därför kommer de snabbt in i ansvarsrollen och kan applicera beprövade metoder på den nya uppgiften, förklarar Larsåke Sandin, VD på Sevenco. Sevencos interimschefer tar omgående det operativa ansvaret. Inom loppet av tio dagar får företaget en arbetsplan som styr uppdraget. Erfarenhet och kompetens Konsulterna väljs med stor noggrannhet. Vi lägger inte bara vikt vid yrkeserfarenhet, även personliga egenskaper värderas högt. Sevenco genomför kraftfulla, lönsamma och bestående förändringar. Konsulterna är med hela vägen och tar ansvar för att de förändringar som genomförs ger resultat. När interimschefen är klar med sitt uppdrag har han eller hon uppfyllt målet och lämnar sedan över till en ny eller befintlig ledning och går vidare till nästa uppdrag. KUNDCITAT: MTR Stockholm har som övergripande mål att skapa en tunnelbana i världsklass, vilket ställer mycket höga krav på vår organisation och ledning. Vi har därför under första etableringsåret hyrt in verksamhetskritiska ledningspersoner från Sevenco för att bidra med att utveckla och förändra verksamheten mot uppsatta mål. Peter Viinapuu VD MTR Stockholm AB Lost in the D&O insurance maze? Are you stuck in a maze of Directors and Officers Liability insurance legislation, compliance, taxation and local jurisdiction issues? D&O exposures to stakeholders, regulators, environmental agencies or the general public have led to a growing trend in the frequency and severity of lawsuits. Insurers have responded with new policy forms and endorsements. No two D&O policies are the same. Adequate cover will only come from designing a policy around your specific needs. JLT Risk Solutions has a team of D&O specialists who are experienced within the US, Asian, European and London markets. Using our expertise and knowledge we have developed a comprehensive health check process that we apply when designing D&O policies. At JLT Risk Solutions we don t have off-the-shelf policies, they are bespoke, tailored to your needs and encompass the widest form of protection available. For a free no obligation health check on your existing D&O policy, please contact: Anders Bergström Peder Schauman tel: tel: JLT Risk Solutions AB, regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen. Jakobsbergsgatan 7, SE Stockholm, Sweden. se

4 4 MARS 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER FOKUSERA PÅ DE STRATEGISKA MÅLEN 1TIPS STRATEGISKA MÅL Fråga: Hur frigöra resurser för mer värdeskapande aktiviteter? Svar: Många kontroller görs helt i onödan och företagsledningar kan frigöra resurser samtidigt som man stärker kontrollen över väsentliga risker för att nå de strategiska målen, säger Ingemar Lock. I en allt mer turbulent omvärld gäller det för företagen att kunna navigera rätt runt risker och utmaningar för att kunna nå de strategiska målen. Vi lever i en värld där allt går snabbare och där osäkerheten ökar, vilket gör att förmågan att hantera sina risker på ett effektivt och strukturerat sätt blir allt viktigare, säger Ingemar Lock som är med i den arbetsgrupp initierad av FAR och IIA, som har till uppgift att öka förståelsen hos ledande befattningshavare i näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer för värdet av god intern styrning och kontroll. FAR är branschorganisation för revisorer och rådgivare och IIA Internrevisorerna är den svenska branschorganisationen för yrkesverksamma internrevisorer. Det finns en del myter runt intern styrning och kontroll som vi vill ta död på - som att det bara handlar om att möta lagar, regler och bara skapar onödig byråkrati. Många förknippar även intern styrning och kontroll med stora resursinsatser som inte skapar något värde. Erfarenheter från våra kunder visar dock att rätt använt kan intern styrning och kontroll bidra till att effektivisera verksamheten, driva kvalitet och öka konkurrenskraften. Ingemar Lock Arbetsgruppen FAR och IIA FOTO: ERNST & YOUNG Internstyrning och kontroll Engelskans internal control betyder i första hand styrning och i andra hand kontroll. I Sverige har den direkta översättningen internkontroll tyvärr bidragit till ett ensidigt fokus på kontroll snarare än på att styra verksamheten mot uppsatta mål. Vi i arbetsgruppen pratar därför hellre om intern styrning och kontroll, då fokus ligger på att ge ledningen ett effektivt verktyg för att hantera de risker som kan påverka verksamhetens förmåga att nå de uppsatta målen. Ta bort det tidsödande I många organisationer finns det även stora möjligheter att effektivisera den interna styrningen och kontrollen. När styrelsen och ledningen känner till de viktigaste riskfaktorerna i företaget så vet de vad de ska fokusera på. Vi vill visa på att företag kan ta bort kontrollmekanismer som är tidsödande, mindre effektiva och som inte tillför något värde. Vi vet att det går att minska ett företags kostnader för intern styrning och kontroll med upp till 30 procent, samtidigt som man stärker ledningens förmåga att effektivt styra verksamheten, säger Ingemar Lock. MAJ STABERG MYTER Det finns en del myter runt intern styrning och kontroll som vi vill ta död på, säger Ingemar Lock. FOTO: SHUTTERSTOCK Köp ett lagerbolag av oss idag. Under dagen kan du lämna ett startklart aktiebolag till din kund. Köp ett lagerbolag av oss så slipper du och din upp dragsgivare väntetiden hos Bolagsverket. Våra lagerbolag ligger färdiga för start. Varför ska du köpa just av oss? Här får du tre skäl: Firmabesked direkt! Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet. Vi känner Bolagsverket Du får ny firma utan onödig fördröjning tack vare bra förhandsbedömningar och egen praxisbank. Alla våra medarbetare har PRV-bakgrund (nu Bolagsverket). Vi säljer inte till vem som helst Vi vill endast sälja till seriösa förvärvare. Våra lagerbolag kan därför bara köpas av advokatbyråer, revisionsbyråer samt på rekommendationer. Lagerbolag Ring oss redan idag BOLAGSR ÄT T SUNDSVALL AB Box 270 Tullgatan Sundsvall Tfn E-post

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS Inse nyttan av god intern styrning och kontroll Gruppen för intern styrning och kontroll har som främsta mål att väcka nya tankar, informera, utmana och driva debatt kring god intern styrning och kontroll. EXEMPEL Våren 2008 bestämde FAR, branschorganisation för revisorer och rådgivare, och IIA, svensk branschorganisation för yrkesverksamma internrevisorer, sig för att starta en gemensam arbetsgrupp. Tanken var att medlemmarna i de båda före ningarna och olika intressenter inom företag och offentlig sektor ska få utökad kunskap om nyttan med en väl utformad intern styrning och kontroll. Arbetsgruppen genomför även en årlig enkät i medelstora, och stora offentliga respektive enskilda företag. Vi vill få en samlad bild av hur företag arbetar med intern styrning och kontroll, dels få en uppfattning om hur näringslivet värderar dessa frågor och dels hur ledningsgrupper tänker runt de här frågorna, säger Ingemar Lock, med i FAR:s och IIA:s arbetsgrupp som vill se till att dessa frågor kommer högt upp på företagens agenda. Vara pådrivande Just detta, att få styrelsen och ledningen att ta till sig nyttan av intern styrning och kontroll och integrera den i verksamheten, är arbetsgruppens målsättning. Vår uppgift är att väcka intresse och kunna vara pådrivande i de här frågorna, och en av utmaningarna är att slå hål på de myter som florerar runt begrepp intern styrning och kontroll. Vi vill bland annat ändra företags attityd genom att visa på goda exempel där styrelsen och ledningen i ett företag lyckats integrera de här frågorna i hela verksamheten, säger Ingemar Lock. Vi vill få en samlad bild av hur företag arbetar med intern styrning och kontroll. Arbetsgruppen har lika stor representation från FAR och IIA med totalt tio ledamöter. Gruppens medlemmar skriver även debattartiklar vilka publiceras i framför allt branschtidskrifter och affärspress. De utövar också lobbning gentemot Finansinspektionen, olika regeringsdepartement och Svenskt Näringsliv. Under 2011 har det också givits ut en bok om de mest aktuella frågorna inom området. Arbetsgruppen är initiativtagare till boken som utvecklats tillsammans med FAR Akademi. MAJ STABERG TIPS Förbättra och effektivisera intern styrning och kontroll Koppla intern styrning och kontroll mot den strategiska agendan Intern styrning och kontroll stärker inte bara förmågan att nå verksamhetens mål, utan man kan även, genom att fokusera på de strategiska målen (och riskerna) effektivisera processer och ta bort onödiga kontrollmekanismer som inte tillför något värde. Kasta inte ut barnet med badvattnet Utnyttja redan befintliga kontrollrutiner och styrmekanismer. I dag utförs både formella och informella kontroller och styrrutiner. Man behöver inte börja om från scratch. Säkerställ involvering Säkerställ styrelsens och ledningens aktiva involvering. MAJ STABERG PHOTO: SHUTTERSTOCK Har någon sett vår ekonomiavdelning? När Ni outsourcar ekonomiadministrationen till Mirror, kan vi lova Er kostnadsbesparingar på mellan % från och med dag 1. Vi erbjuder dessutom Er personal anställning hos oss med goda utvecklingsmöjligheter inom ekonomiområdet. Sara Nilsson 39, CFO Vårt koncept bygger på automatisering, standardisering och kombinationslösningar för OnShore, NearShore och OffShore. Vi har en egen sajt i Vilnius med svensktalande personal och vårt svenska huvudkontor finns i Kista. Mirror ingår i Lindorffkoncernen.

6 6 MARS 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS Värdera risken på ditt företag Med rätt kunskap kan du identifiera, kvantifiera och därmed också värdera ditt företags risker. Allt bygger dock på att du har en process som ger dig relevant information och därmed rätt beslutsunderlag. Vi har pratat med två experter som har hjälpt oss att bättre förstå hur god corporate governance även kan spela en roll för företagens riskhantering. SHOWCASE Corporate governance handlar i grunden om hur man leder och styr ett företag. I många sammanhang kan man få uppfattningen om att det snarare handlar om compliance, det vill säga att agera i enlighet med ett antal formella regler kring bolagsstyrning. Normalt finns ingen konflikt mellan begreppen och man skulle kunna säga, att om du har en process som gör dig medveten om vilka risker du har i ditt bolag, så har du även har en god corporate governance, åtminstone i begreppets ursprungliga form. Förhålla sig till riskerna När du väl identifierat dina risker måste du på något sätt förhålla dig till dessa. För den oinvigde kan själva konceptet att sätta ett pris på en risk vara en aning svårt att greppa, men inom bank och finans, vilket även omfattar försäkringsbolag, är detta en naturlig del av verksamheten. Varje företag har ett stort antal risker att förhålla sig till. Det finns många sätt att hantera dessa av vilka ett är att teckna en försäkring. Alternativt kan man naturligtvis välja att behålla risken inom den egna verksamheten och på annat sätt hantera, eller finansiera, potentiella effekter, förklarar Lars Danielsson. FAKTA Allt fler bolag köper fler försäkringar och i bland för första gången. Det är en medveten strategi som går ut på att sprida risken och dela ansvaret med andra. Exempelvis kan risken för enorma skadeståndsanspråk, som i värsta fall kan äventyra hela företagets existens, hanteras genom tecknandet av olika former av ansvarsförsäkringar. För tillfället är vi inne i en period när kostnaderna för försäkring är relativt låga och det finns goda möjligheter för företagen att ingå förmånliga avtal. Försäkringsmarknaden rör sig dock Teckna försäkring En försäkring innebär i praktiken att en risk transfereras från det egna företaget till försäkringsbolaget i utbyte mot en försäkringspremie. Om ett företag skulle råka ut för en större skada, exempelvis en stämning, kan företaget få sina rättegångskostnader ersatta tillsammans med eventuella skadestånd. Motsvarande gäller naturligtvis även för andra områden såsom brand, produktansvar, kreditförluster etcetera. Ett företag som inte hanterat sin risk kan i värsta fall gå under. Att teckna olika former av ansvarsförsäkringar har blivit allt vanligare och efterfrågas av många företag och inte sällan av företagets motparter som ett villkor för att ingå avtal. I många fall är detta ett direkt resultat av att svenska företag i allt högre omfattning verkar internationellt. Samtliga stora företag, framför allt de börsnoterade, men även många mindre och medelstora företag, efterfrågar även särskilda försäkringar för bolagets styrelse, vd och övriga ledande funktionärer inom koncernen. En sådan försäkring omfattar bolagsföreträdarnas personliga ansvar som kan följas av deras uppdrag. Bolagets verksamhet ska vara hållbar, det ska vara ordning och reda, skatt ska betalas i tid och de finansiella rapporterna ska vara korrekta och rättvisande. Företaget ska även uppfylla olika former av etiska och moraliska krav, berättar Agnetha Estwall. Sammanfattningsvis kan man säga att bolagets ledning ansvarar för förekomsten av god corporate governance som en del av sitt uppdrag. i cykler och detta förhållande ändras med tiden. Samtidigt börjar alltfler att ifrågasätta ansvaret för bolagets ledning och då framför allt styrelsen. Trenden visar tydligt att det görs fler anmälningar än tidigare. Det handlar om allt från information till marknaden till personligt ansvar för bolagets förpliktelser, inklusive betalning av skatter och avgifter. Även miljöfrågor är på frammarsch. Dessa problem uppstår inte sällan på avlägsna platser, långt ifrån styrelse- och företagsledningens säte. RISK- HANTERING SPELAR ROLL God corporate governance även kan spela en roll för företagens riskhantering. FOTO: THINKSTOCK Tranparens inom bolaget Ett försäkringsbolag kan hjälpa företag att hantera sina risker men för att kunna göra en korrekt riskbedömning krävs rätt information. Frågan är om, och i vilken utsträckning, företagen faktiskt känner till vad som sker runt om i koncernen som i många fall omfattar verksamheter, divisioner och dotterbolag runt om i världen. En förutsättning för att uppnå god governance är att det måste finnas en öppenhet, transparens och en fungerande demokrati inom företaget. Alla måste våga rapportera viktiga förhållanden, inklusive oegentligheter och problem. Nyckeln är att skapa en struktur för att samla in och bearbeta information. Ibland kan uppgifterna faktiskt finnas tillgängliga men ofta ligger de precis under radarskärmen. Tidigare har det ofta handlat om att för en viss situation hitta rätt person att fråga, någon som har information eller vet var man ska leta. Denna ad hocbaserade metod ersätts allt oftare med en mer strukturerad process, som i hög grad ingår i begreppet corporate covernance. Ju bättre organiserad process desto enklare blir det att samla in relevant information. Skillnad mellan bolag Hög kvalitet vad gäller lämnad information ger försäkringsbolaget bättre möjlighet att förstå och bedöma den aktuella risken, något som i sin tur markant underlättar hanteringen om något skulle hända och försäkringen skulle behöva tas i anspråk, säger Lars Danielsson. Från vår position ser man en klar skillnad mellan de bolag som är bäst i klassen och de övriga. ANNIKA GARVIC 5 BRA TIPS Fem områden för att strategin ska bli verklighet En studie utförd av Robert Kaplan och David Norton, grundarna av konceptet Balanced Scorecard, visar att 73 procent av de verksamheter som har en formell process för att genomföra sin strategi når bättre resultat än likvärdiga verksamheter. Baserat på denna forskning av framgångsrika organisationer har fem områden identifierats som viktiga att fokusera på för att förbättra strategigenomförandet. Tydliggör strategin Många organisationers strategier är inte tillräckligt strukturerade för att skapa tydlighet och förståelse. Genom att visualisera strategin på en sida Strategisk karta skapas grunden för strategisk fokus i hela organisationen. Balansera strategin En tydliggjord strategi klargör orsak-verkansambanden mellan de kompetenser och den kultur som krävs för att utforma de processer som möter kundens behov. Att möta dessa är en förutsättning för att leva upp till kraven från styrelsen. Rätt nyckeltal Med en strategisk karta identifieras de nyckeltal som verkligen driver strategin. Processen utgår från strategin och identifierar de nyckeltal som skapar förståelse och driver rätt beteenden. Prioritera projekt Genom att identifiera och prioritera de projekt som bäst stödjer strategin får hela projektportföljen strategiskt fokus. Vår forskning tyder på att nästan 50 procent av organisationers projekt inte stödjer strategin. Kommunicera Kaplan och Nortons forskning visar att det bara är 5-10 % av de anställda som anser sig förstår strategin. För att alla i en organisation ska vilja bidra till och genomföra strategin måste de förstå den. Kommunikation är en av de viktigaste möjliggörarna för strategigenomförande.

7 FAKTA RiskPoint är en nordisk försäkringsagentur med fokus på att leverera försäkringar som ger mervärde till stora och medelstora företag och verksamheter i Norden. RiskPoint har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Agenturen startade 2007 med verksamhet i Stockholm och Köpenhamn. Idag är de 17 medarbetare varav flera är partners, och man har för avsikt att växa med fler medarbetare i de olika länderna. Ett av RiskPoint viktigaste mål är att upprätthålla och utveckla kompetens för att säkerställa att agenturens hållbarhet. Man har ett nära samarbete nära samarbete med nordiska försäkringsförmedlare. RiskPoint har även etablerat samarbeten med ledande skadehanteringsorganisationer och olika juridisk expertis inom olika produktområden. Att hävda att försäkringsindustrin kan sköta bolagens Corporate Governance är inte korrekt det är ett gediget arbete som bara bolaget själv kan sköta. Däremot är försäkringsbolaget ett av de intressenter som har ett starkt intresse av att bolaget sköts bra. Ett företag som delar din risk RiskPoint är en försäkringsagentur, vilket i praktiken innebär att vi kan jämställas med ett försäkringsbolag. Det betyder bland annat att vi värderar och premiesätter risken åt de bolag vi representerar, förklarar Agnetha Estwall, managing director och partner på RiskPoint. Vi täcker inte alla områden inom försäkring, utan vi har valt vissa definierade försäkringar som vi kan värdera och hantera. Mot bakgrund av det vi vill göra har vi valt ut de partners som stödjer vår idé och inte Agnetha Estwall Managing director och partner på RiskPoint. Lars Danielsson Senior underwriter och partner på RiskPoint. tvärtom, säger Lars Danielsson, senior underwriter och partner på företaget. Våra partners är försäkringssyndikat från Lloyds det vill säga världens största försäkringsmarknad i London. ERFARENHET OCH KUNSKAP De flesta på RiskPoint kommer från ledande försäkringsbolag. De har jobbat inom stora internationella försäkringskoncerner och haft ledande positioner inom organisationerna. Vi står för erfarenhet och kunskap. Vi arbetar mycket proaktivt, vi tar hellre ett möte eller ställer en fråga i förväg innan en skada händer, allt detta för att kunderna och deras förmedlar ska vara trygga med vad försäkringen omfattar och vad intentionen med upplägget är, berättar Agnetha Estwall. Det är relativt enkelt att köpa försäkring idag, menar Lars Danielsson. Men det blir betydligt svårare när skador uppkommer eller när företag hamnar i komplicerade situationer. Då har man stor nytta av vår erfarenhet och våra partners har delegerat oss mandat att hantera skadan. Det är en reell skillnad på olika agenturers handlingsfrihet vad gäller skadehantering, en skillnad som bolaget bör beakta innan man köper sin försäkring. Vi kan erbjuda en personlig kontakt och lokalt hanterande av skadan, och vi vill att våra kunder ska lita på att medarbetare inom RiskPoint är experter inom sitt område, säger Agnetha Estwall. TRANSFERERA ELLER BEHÅLL RISKEN? Både Lars och Agnetha påpekar hur viktigt det är att ledningen i företaget tänker igenom processen att transferera risken eller behålla den inom bolaget. Ekonomiska värden kan alltid ersättas, men man kan förlora så mycket mer i värde, till exempel goodwill. En kombi nation av både ekonomisk förlust samt goodwill är det få företag som kan bära och hållbarheten för företaget äventyras. Vad innebär det om tänkt risk blir verklighet? Tål vårt företags handlingar rubriker? Kan vi säga att vi hade samlat in all information och att vi hade beaktat den? Om inte, då är det hög tid att tänka om. RiskPoint AB Humlegårdsgatan 4, Stockholm

8 8 MARS 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER LIKA STORT ANSVAR Både säljaren och köparean har lika stort ansvar vid ett bolagsförvärv. FOTO: THINKSTOCK Vem ansvarar för risken? 3TIPS VAR OBJEKTIV Råd för styrning i mindre ägarledda bolag I många mindre ägarleddaföretag finns inte storbolagens möjlighetera att anställa den spetskompetens som man behöver. Som ägare i ett mindre företag blir man ofta en tusenkonstnär som ska behärska och hinna med väldigt mycket. Tyvärr drabbar detta ofta de strategiska och långsiktiga frågorna som inte blir akuta på samma sätt som de operativa. Hur ska man då göra för att hinna med det framåtriktade strategiarbetet för att ligga steget före? Skapa ett ägardirektiv Ägardirektivet talar om vad man som ägare vill med företaget, ägarviljan. Detta styr sedan företagets val av strategi och mål. Fråga: Är det köparen eller säljaren som står risken vid bolagsförvärv? Svar: Båda har ett lika stort ansvar och inte minst måste säljaren ha kontroll på de beslut som har tagits inom ramen för verksamheten historiskt. Bolagsstyrning utvecklas till ett allt viktigare och vidare begrepp där antalet individer och grupper som direkt eller indirekt påverkar företagets verksamhet och drift ökar. Allt från externa ägare och institutionella investerare till de bolagsinterna delarna ner på personalnivå. Det positiva är att besluten i högre utsträckning blir tagna där kompetensen finns. Negativt är att det blir svårare att se klart och tydligt var i en organisation eller hos vem i organisationen som ansvaret för ett visst beslut finns. Som en direkt följd av detta har frågan om riskhantering och riskanalys växt i betydelse vem är det egentligen som ansvarar för de risker som kommer av ett beslut eller en verksamhet? Eller omvänt; vem står ansvarig för när nödvändiga beslut inte har tagits? Vara objektiv Speciellt i samband med sammanslagningar, förvärv eller försäljning av verksamheter (M&A) är detta frågor som måste hanteras rätt annars kan effekterna, och inte minst kostnaderna, bli förödande. Intressant är att en genomgripande riskanalys egentligen är lika viktig för säljaren som för köparen. Traditionellt fokuseras mer på köparens behov av att genomlysa verksamheten inför ett förvärv. Ur rättslig och ekonomisk synpunkt är det av minst lika stort intresse för säljaren att minimera risker för framtida skadeståndskrav eller processer föranledda av att den interna risk- och sårbarhetsanalysen inte gjorts tillräckligt noggrant inför en ägarförändring. Ett problem som ofta uppstår i den interna processen är helt enkelt att man inte ser skogen för alla träd. Svårigheten är att analysera och kontrollera den egna verksamheten ur en objektiv synvinkel. Har vi verkligen tagit rätt beslut i olika frågor? Har de tagits på rätt sätt av rätt personer på rätt nivå i organisationen? Har vi missat något som borde ha gjorts och beslutats? Är vårt nät av underleverantörer så säkert att verksamheten inte äventyras om något skulle inträffa hos dem? Miljöfrågor? Personalfrågor? Bonussystem? Ekonomistyrning? Kreditrisker? Listan av hårda och mjuka värden som måste tas in i beräkningarna kan göras väldigt lång. Allt vanligare blir att inte bara köparen utan också säljaren tar extern hjälp med att kartlägga och se eventuella risker och problem från utsidan för att på så sätt minimera fallgroparna. Minimera riskerna När en ordentlig genomlysning gjorts av verksamheten uppstår i bland även frågor som utmynnar i att varken säljare eller köpare vill stå risken. Allt från produkt- och miljöansvar till personal- och anställningsfrågor. Oklarheter kan helt enkelt göra att det är svårt eller omöjligt att säga vem som kan eller bör ansvara om något skulle inträffa. I de fallen kan vanliga företagsförsäkringar till del täcka riskerna men det krävs ofta särskilda transaktionsförsäkringar. Aktiebolagslagen, regler och bolagskoder styr i stor utsträckning hur beslut fattas och även hur ansvaret kan fördelas, men som alla regelverk finns det vita fläckar och delar som kan tolkas på olika sätt. Det gäller att minimera riskerna i så hög utsträckning som möjligt. OLA HANSSON Genomtänkt affärsplan De övergripande målen finns i ägardirektivet och en viktig uppgift för affärsplanen är att visa hur företaget ska nå sina mål. Ta gärna hjälp av någon utifrån som inte är hemmablind och som kan agera bollplank vid utformandet av affärsplanen. Aktivera styrelsen Förvånansvärt få mindre ägarledda företag använder styrelsen som den kraftfulla resurs den kan vara. Här finns verkligen ett forum för att ostört få fokusera på de strategiska frågorna. I styrelsen kan även kompetens som man inte har råd att anställa anlitas för ett överkomligt arvode. Tips för ett bra styrelsearbete; Planera in hela styrelseåret och bestäm ett särskilt tema för varje möte.. Jobba med max 20% historik och minst 80% framåtriktade frågor. Andras trygga framgång är vår passion. M&A-transaktioner är komplicerade. Vårt fokus på Q&A gör det svåra enklare. MED INTERNATIONELL STYRKA OCH LOKALT FOKUS: Aon Corporation, med huvudkontor i Chicago, grundades 1987 och har idag cirka anställda vid 600 kontor i 120 länder. Aon Sweden etablerades 1992 och är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom riskhantering för företag och organisationer genom risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling samt rådgivning och outsourcing inom human resources. På Aon lever och andas vi för att våra kunder ska våga göra affärer. Vår storlek, globala närvaro och kompetens är din garant vi har helheten. Riskhantering och riskmedvetenhet har seglat allt högre upp på agendan när det gäller vad som ska hanteras i en M&Atransaktion. För oss är det en naturlig del av verksamheten. Vi arbetar dagligen med att stötta och hjälpa våra kunder att identifiera, kvantifiera och hantera de risker som man möts av i sin verksamhet. Frågorna omfattar allt från hårda, finansiella till mjuka, mer individrelaterade. Med fokus på både risk och människor törs vi påstå att vi är den optimala partnern för dig som vill hantera risker på ett professionellt sätt i M&A-transaktioner. Kort sagt: Vi hjälper dig ställa de rätta frågorna och hitta vägen till de nödvändiga svaren för ett tryggt avslut. Vill du veta mer, kontakta: Karl Roquet , ,

9 Drs Kaplan & Norton är grundare till The Palladium Group och Balanced Scorecard Collaborative är dess nordiska del. Vi hjälper organisationer att ta fram och använda: Strategisk karta Balanserade styrkort Performance management Vi hjälper dig att lyckas med dina projekt! Läs mer på BSCol.se Stockholm Göteborg Malmö Ett kontrollverktyg byggt på kompetens och erfarenhet God intern styrning och kontroll ska helst uppfattas som en naturlig del av verksamheten. Det kan dock vara svårt att följa upp. Lagar och regler i all ära, men företagets anställda måste veta vilka riktlinjer som gäller. Ingen organisation blir bättre än vad styrningen från styrelsen och ledningen är. Allt utgår från att man har väl definierade policyer och tydliga riktlinjer. Det finns en avsaknad av bra metoder och verktyg för att följa upp intern kontroll inom väldigt många företag. Flertalet är inte ens medvetna om bristerna och riskerna. Styrelse och ledning och även anställda måste känna en trygghet i att de gör allt rätt. Har man tydliga instruktioner och kontrollverktyg vet man att man har ett stöd i att utföra sitt arbete korrekt. Rätt verktyg och kontroll stödjer hela ens organisation, menar Viveka Lundström, senior konsult och delägare på Nogap. Nogap är ett konsultföretag som jobbar med intern styrning och kontroll, verksamhetsutveckling och effektivisering av ekonomiprocesser. De har även resursuthyrning av controller på chefsnivå. Nogap har ett internkontrollpaket där de tillsammans med ett företags personal skapar sig en bild av verksamheten och vilka finansiella risker som finns. Därefter lämnar de en konkret handlingsplan för hur god intern styrning och kontroll ska uppnås. Vi på Nogap har flerårig erfarenhet från ledningsarbete och vi har varit aktiva framförallt inom den tillverkande industrin. Med hjälp av vår erfarenhet och kompetens har vi utvecklat en beslutstödsapplikation som fungerar som ett uppföljningsverktyg för management. I verktyget hanteras risker, brister och kontroller, förklarar Mari Hellblom, delägare och VD på Nogap. När vi kommer till ett företag så vet vi av erfarenhet var riskerna finns och i majoriteten av fallen vet vi vilka kontroller som behövs för att eliminera risken. I och med det blir tiden väldigt kort från det att vi kommer in med vårt verktyg, vår kunskap och kompetens till det att resultat har uppnåtts. Sedan 2003 har Nogap arbetat med att skapa hållbara interna kontroller. Nu kan de dessutom erbjuda ett webbaserat verktyg som de anställda använder för kontrollutförande och till management för kontinuerlig uppföljning av företagets efterlevnad av internkontroller. Fakta: Nogap erbjuder erfarna konsulter som snabbt kan analysera ditt företags situation och effektivt och konkret utföra uppdraget. Alla inom företaget har en unik kompetensbas från industrin som gör att de kan vara ett stöd i ditt företags olika faser, såväl för styrelse som för verksamhetschefen i produktion. Kontaktuppgifter: Mail: Hemsida:

10 10 MARS 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: : Hur undviker man misstag när man rekryterar en chef? Svar: Genom att anlita professionella konsulter som är vana vid att arbeta med och hålla i komplexa rekryteringsprocesser som kräver hög grad av flexibilitet. Rätt kandidat för chefsjobbet CHEFSREKRYTERING Executive search är en strukturerad metod för chefsrekrytering och innebär att man aktivt söker efter en person med just de egenskaper och den kompetens som företaget behöver. I stället för att annonsera och hoppas på att rätt person söker, ger man sig alltså själv ut och letar bland den som bäst fyller kraven. Med dagens öppenhet som innebär tillgång till alla sociala medier är det inte lika svårt att hitta möjliga kandidater på arbetsmarknaden. Det svåra är snarare att förstå vem som kommer att göra jobbet bäst, säger Linda Gadd, ordförande i ESK - yrkesföreningen konsulter som arbetar med Executive Search. Rekrytering externt eller internt Felrekryteringar innebär stora kostnader och många företag tar hjälp av en konsult när de ska rekrytera till ett chefsjobb. Första steget är att de ansvariga på företaget sitter ner tillsammans med konsulten och diskuterar kravspecifikationen. Här handlar det både om formella och informella krav. De formella kraven kan till exempel vara en viss utbildning, erfarenhet av liknande arbete och kunskap om branschen, eller kanske viss språkkunskap. De informella kraven handlar mer om personliga färdigheter. Mod i ledarskapet och personlig mognad är önskvärda chefsegenskaper, säger Linda Gadd. Det gäller också att hitta en person som har förmågan att kommunicera rakt och tydligt med sina medarbetare. Många gånger är den här typen av egenskaper viktigare än den formella kompetensen. Tvärtom vad många tror kan det vara en tillgång att välja chef från en annan bransch eftersom det kan innebära en förnyelse. Samtidigt framhåller Linda Gadd att det finns stora fördelar med att rekrytera internt. Om de anställda har möjlighet att utvecklas och få nya utmaningar internt främjar den hela organisationen, säger hon. En chef som har rekryterats internt är också ofta oerhört lojal mot det egna företaget. Hitta rätt kandidat I samband med kravanalysen görs en genomgång av vilken fas företaget befinner sig i och vilken roll den person som ska anställas därmed förväntas ta. När analysen är färdig är det dags att ge sig ut och söka kandidater. Företagets konsulter jobbar ofta tillsammans med en researcher och tillsammans scannar de av de olika marknaderna efter de mest lämpliga personerna. Det gäller att hitta någon som passar in på kravspecifikationen, som befinner PROFIL ESK ESK står för föreningen Sveriges Executive Search Konsulter och är en yrkesförening för konsulter som arbetar med Executive Search. Föreningen bildades 1988 och har ett 80- tal medlemmar. ESK bildades för att höja standarden på yrket. sig i rätt fas i karriären och som kan tänka sig att byta jobb, säger Linda Gadd. En mycket viktig del i arbetet är att representera vår kund och framställa företaget på ett professionellt och trovärdigt sätt. Vi är kundens förlängda arm och en viktig del i marknadsföringen. Revidera kravspecifikationen Från början finns det ofta en mängd tänkbara kandidater, men i processen väljer man ut dem som bäst fyller de önskvärda kriterierna och ett antal möten och fördjupade intervjuer görs. Därefter presenteras cirka tre till fyra personer för kunden. Det är sällan någon passar perfekt in på alla krav, säger Linda Gadd. Kanske måste man ge avkall på ett par önskemål och revidera kravspecifikationen under arbetet. Detta görs i nära samarbete med kunden. Konsulten har förstås krav på sig att vara ärlig och tydlig gentemot alla parter. Ingen är ju betjänt av att man bara beskriver de positiva delarna, säger Linda Gadd. En lyckosam rekrytering förutsätter också att företaget likväl som kandidaten är helt öppna med såväl nackdelar som förtjänster. BENEDIKTA CAVALLIN FRÄMJAR HELA ORGANISATIONEN Om de anställda har möjlighet att utvecklas och få nya utmaningar internt främjar den hela organisationen, säger Linda Gadd, ordförande i ESK. FOTO: PRIVAT I en föränderlig värld krävs kompetensutveckling Trots att vi lever i en föränderlig värld med stort behov av lärande och förnyelse avsätter en svensk VD inte mer än i genomsnitt drygt en dag om året till egen utveckling Ledarskapsakademin ger tidseffektiv kompetensutveckling genom kunskapstillförsel och erfarenhetsutbyte i fasta grupper med max 10 företagsledare från olika branscher. Varje grupp träffas sex dagar per år och leds av en erfaren handledare. Deltagare Ledarskapsakademin vänder sig till VD och andra verksamhetsansvariga inom privata företag och offentlig verksamhet. Vid bildandet av grupperna strävar vi efter att blanda personer från olika branscher och bakgrund, olika åldersgrupper, män och kvinnor. Gruppens samlade erfarenheter och kompetens används sedan för att diskutera, reflektera och analysera deltagarnas egna frågeställningar, planer och problem. Vill du veta mer, kontakta oss på: Consil Företagsutveckling AB Ledarskapsakademin Varje möte består av två delar seminarier kring aktuella ämnen som gruppen väljer själv Dessa leds av av framstående forskare från universitet och högskolor samt andra experter med spetskompetens. problemlösning och erfarenhetsutbyte inom gruppen. Diskussionerna blir både mångsidiga, lärande och lönsamma för deltagarna. Självklart sker alla diskussioner under sekretess.

11 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS NYHETER Varudeklarera ledningsgruppen Är det här rätt ledningsgrupp för att ro iland affärsplanen och säkerställa företagets tillväxt? Vilken ny kompetens kan behövas i gruppen? Hur kan vi få företaget att växa utifrån de styrkor som ledningsgruppen besitter? Management Team Due Diligence är ett nytt fenomen i Sverige men betydligt vanligare på kontinenten och i USA. Britt Orstadius är legitimerad psykolog och psykoterapeut och arbetar utifrån metoden att analysera ledningsgruppers personligheter; individuellt och i grupp. Hennes kunder är främst riskkapitalbolag som vill veta hur ledningen är sammansatt och om det kan behövas kompletteringar av nya medarbetare. Förutom att vi tittar på den affärsmässiga sidan gör vi en analys av företagets mjukdata, alltså vilka resurser företaget NYTT FENOMEN Management Team Due Diligence är ett nytt fenomen i Sverige. FOTO: THINKSTOCK 4TIPS VARU- DEKLARERA har när det gäller ledningsgruppens personlighetsmässiga kvaliteter och vi undersöker både starka och svaga sidor. Är exempelvis en vd väldigt snabb och handlingsinriktad kan gruppen behöva kompletteras med en person som är mer analytisk och mer riskmedveten. Britt Orstadius djupintervjuar varje person i ledningsgruppen som sedan får gå igenom tester. På så sätt får man en profil av hela teamet. Under resans gång följer vi upp vad som händer med gruppen som kanske måste kompletteras med nya medarbetare. Det är en fördel för riskkapitalbolaget som vid en försäljning av företaget kan redovisa att man har en ledningsgrupp som är analyserad och på ett sätt varudeklarerad. MAJ STABERG Webinarier ger effektiva studier för folk i karriären Akademiska studier på distans med hjälp av modern teknik skapar helt nya möjligheter. FEI marknadsför sitt utbud genom avgiftsfria webinarier i virtuella FEI Café Online. Vi driver bland annat tre längre kurser motsvarande högskolepoäng. Därtill kommer kortare kurser, säger Mats Johansson, ansvarig för online-satsningen på Företagsekonomiska Institutet (FEI). Utbildningen sker i samarbete med Högskolan Dalarna. Vid FEI:s webinarier föreläser experter från näringslivet och de studerande, från olika delar av landet, kan delta utan att behöva resa långt eller ta ledigt från jobbet. Var sjunde vecka träffas vi under två dagar i Stockholm, säger Mats Johansson. Det här ger en unik möjlighet att ta högskolepoäng genom ett modernt web-baserat system. Online-utbildningen gör det också möjligt att göra fyra intag per läsår. Man kan börja när det passar en själv bäst. För att hitta potentiella kursdeltagare bjuder FEI varje torsdag klockan på webinarium. I FEI Café Online får de en miniföreläsning som de kan se via datorn eller en smartphone vi har märkt ett stort intresse och besökarna har övertygats om distanskommunikationens fördelar, berättar Mats Johansson. Lång tradition Företagsekonomiska Institutet driver utbildning för människor i karriären sedan 1888! Utbudet är stort och varierat och vänder sig till hela organisationen, från nya medarbetare till erfarna chefer. Filosofin är enkel. Vi anordnar kurser och utbildningar som du har omedelbar nytta av i ditt arbete. Din arbetsgivare får direkt avkastning på sin utbildningsinvestering genom att du gör ett bättre jobb och bidrar till företagets utveckling. Indirekta vinster som ökad arbetsglädje och ett stärkt varumärke för företag som satsar på utbildning ska heller inte underskattas. GÖSTA LÖFSTRÖM KURS PÅ DISTANS Mats Johansson, ansvarig för online-satsningen. FOTO: CARL HENRIK TILLBERG MANAGEMENT TEAM DUE DILIGENCE AV LEGITIMERADE PSYKOLOGER Orstadius AB har 12 års internationell erfarenhet inom Private Equity. Leg. Psykolog Britt Orstadius Fotograf: Peter Knutson Läs mer på

12 12 MARS 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION FAKTA ADVOKATSAMFUNDET Sveriges advokatsamfund bildades på enskilt initiativ 1887 och fick officiell status när nya rättegångsbalken trädde i kraft Samfundet är en privaträttslig sammanslutning som fått vissa myndighetsuppgifter. Advokatsamfundet anlitas i stor utsträckning som remissorgan och avger yttranden över i princip alla förslag till central lagstiftning. Samfundet uppfyller också vissa offentliga uppgifter. Genom reglering i rättegångsbalken Corporate governance en skärningspunkt mellan etik och juridik Brister inom governance kan få förödande konsekvenser för näringslivet. Många företag kan ta skada av att ett enda företag bryter mot reglerna. Detta kan leda till krav på detaljstyrning. GOD GOVERNANCE STOCKHOLM Sverige har länge haft en tradition av hög grad av självreglering medan detaljstyrning och kodifiering har varit väldigt vanligt i andra länder. Den internationella trenden, särskilt bland börsbolagen, pekar mot ännu hårdare normer i och med den annalkande finansiella krisen. Vi på Advokatsamfundet har förhållit oss positiva till upprätthållande av självreglering. Den har ett flertal fördelar, bland annat är den anpassningsbar och har stor legitimitet inom näringslivet. Nackdelen är att den inte har lika hög grad av legitimitet utanför näringslivet. Men vid en lagreglering finns det en risk att systemet blir stelt och byråkratiskt, och kan leda till kostnader för mindre företag, som oftast inte har en egen juridikavdelning. Problematiken består av att kunna förhålla sig till de stora och de små företagen inom ett och samma regelverk, förklarar Anne Ramberg. Betydelsen av lagstiftning ökar, inte minst för att säkerställa tilldelas samfundet förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning, framför allt i fråga om den disciplinära verksamheten. Advokatsamfundets mål är att vidmakthålla en etisk och professionellt hög kvalitet inom kåren, följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenheter kommer denna till godo, tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen, samt verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna. FOTO: SHUTTERSTOCK förtroendet. Det finns vissa områden som är i behov av skärpningar, eller fall där det är viktigt att det finns en styrning. Ett exempel är hur man fastställer och behandlar ersättningsfrågor. Som huvudprincip har vi på samfundet ingen annan uppfattning än att governance är väldigt viktigt. Sedan kan man på detaljnivå ha synpunkter på kodens omfattning. God governance bygger på många sammanhängande faktorer som legitimitet och att det finns en förankring och respekt både internt och externt. Vid en bolagsstyrning utanför det lagstiftade området är det viktigt att man har en självsanering som är effektiv. Det vill säga att det inte räcker med goda etiska regler som man har kommit överens om. Man måste även se till att de följs, annars tappar man i legitimitet. God governance får man genom att aldrig ta några genvägar. Om man avviker är det viktigt att tydliggöra varför man gör det. Det kan finnas goda skäl till det, menar Anne Ramberg. Företagsledningens roll Kapitalismen förutsätter att det finns en stark regelbas och fungerande institutioner. Om man ska kunna attrahera allt från konsumenter till arbetskraft är det av betydelse att ha god governance. Här spelar företagsledningen stor roll. Det SJÄLVREGLERING Vi på Advokatsamfundet har förhållit oss positiva till upprätthållande av självreglering, säger Anne Ramberg FOTO: MICKE LUNDSTRÖM måste finnas en tydlig ansvarsfördelning och transparens. Advokaternas roll är att få företagen att förhålla sig till koden och andra etiska regelverk, att komma in som rådgivare eller styrelseledamöter och se till att företagen får ett ansikte utåt. Värderingar viktiga Man löser inte alla tillkortakommanden med en hårdare lagstiftning. Den enklaste vägen är att vara tydlig och förklara och argumentera varför det inte är så fördelaktigt med lagstiftning. Ingenting säger att lagstiftning blir effektivare, det handlar om ett förhållningssätt. Ytterst PROFIL ANNE RAMBERG Advokat Anne Ramberg är sedan tolv år generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund. Tidigare har hon varit verksam som advokat i 23 år, av dessa 13 år som delägare. Anne Ramberg är bland annat styrelseledamot i International Bar Association Human Rights Institute samt ledamot av Domarnämnden, Ekobrottsmyndighetens insynsråd, Etiska rådet vid Rikspolisstyrelsen och medlem i Säkerhetspolisens referensgrupp. Född: 26 augusti handlar det om att man måste stå upp för de värderingar som ligger i botten. Allt visar på att Sverige följer den internationella trenden med en ökad detaljstyrning. Men det måste finnas ett behov för det och det tycker inte vi på samfundet att det gör. I framtiden kommer det bli en viktig uppgift att lära sig att själv ta hand om frågorna. Det ankommer på näringslivet att försöka leva upp till dem och se till att utvecklingen inte går mot allt hårdare normer, menar Anne Ramberg. ANNIKA GARVIC Familj: Make Claes Lundblad, advokat, son Jacob, makens barn, fyra bröder med familjer. Yrke: Advokat och generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund. Utbildning: Jur. kand., Stockholms universitet Bakgrund: Tidigare ledamot av Pressens opinionsnämnd samt ordförande i Juristföreningen i Stockholm. Motto: Att slåss för det jag tror på och alltid stå upp även när det blåser. PRESSRELEASE: Utveckling och utvärdering av styrelsearbetet Erfarenheten har visat att styrelseutvärderingar gör skillnad och bidrar till att styrelserna utvecklar sitt arbete på ett effektivare och mer långsiktigt sätt. Kjell Berglund och Fredrik Lundstedt är partners i företaget Boardment, specialiserat på styrelseutveckling och styrelseutvärdering. De har med tiden byggt upp en omfattande databas från utvärderingarna. De ser att styrelser som gjort regelbundna professionella utvärderingar tycks åstadkomma tydliga förbättringar i sitt arbete. Vi brukar säga att målet snarare ska vara styrelseutveckling än styrelseutvärdering. För att åstadkomma en sådan utveckling krävs att styrelsen och dess ordförande har en klar ambition att åstadkomma ständiga förbättringar, betonar Fredrik Lundstedt. Positiv utveckling Den positiva förändring som Boardment kan spåra gäller flera typer av organisationer, inte bara börsbolag, statliga bolag och finansiella institutioner, som är de vanligaste kunderna. Tendensen är tydligast hos de bolag som gjort mätningar flera år i rad och använt resultatet i ett konkret förbättringsarbete. Kunderna kan dels analysera sina egna resultat och dels med det index Boardment Styrelse Index (BSI) som baseras på databasen. Viktigt är alltid att styrelsen har bra grepp om ägardirektiven. Annars måste det till någon form av dialog, oftast med de stora ägarna, poängterar Kjell Berglund. En annan grundsten är att strategiarbetet håller hög klass. Vi kan se att styrelserna nu lägger mer kraft på hur organisationen och ledningen fungerar både internt och i relation till kunder och affärspartners, säger Fredrik Lundstedt. Boardments råd och rekommendationer till ett utvecklat och förbättrat styrelsearbete är det som kunderna uppskattar mest i styrelseutvärderingen, tillägger han. Vill du utvecklas i chefsrollen och maximera din kapacitet som ledare? Women Executive Search har skräddarsytt ett dynamiskt chefsutvecklingsprogram tillsammans med ett av landets mest framstående utbildningsföretag, Svenskt Ledarskap, där du ges möjligheten att ta ditt ledarskap till en ny nivå. Du ingår i en handplockad grupp bestående av maximalt 12 kvinnliga ledare som sätts samman utifrån erfarenhet, kompetensnivå och bransch för att skapa ett så dynamiskt utbyte mellan deltagarna som möjligt. Nästa programstart är 9e maj Vill du vara med? Ansök genom att kontakta Ulla-Britt Svensson på mobilnummer: före fredagen den 5 april.

13 Framgångsrika ersättningsmodeller Varför är vissa företag mer framgångsrika än andra? En viktig faktor, har det visat sig, är att framgångsrika företag har byggt upp ersättningsmodeller som understödjer företagets affärsstrategi. PwC genomför just nu en studie internationellt i samarbete med London School of Economics där man undersöker hur ledande befattningshavare ser på ersättningar i olika sammanhang och hur de reagerar när de ställs inför skilda situationer. Studien är benämnd Psychology of Magnus Lidén Incentives och resultaten kommer att presenteras i april. PWC kommer bland annat att anordna seminarier i samband med att studien lanseras. Vi ser mycket fram emot att kunna presentera resultatet av denna studie, säger Magnus Lidén, ansvarig för incitamentsrådgivning vid PwC i Stockholm. Det har länge efterfrågats från institutionella investerare, större aktieägare, styrelser och ersättningsutskott information om vilken effekt incitamentsprogram har och hur medarbetar reagerar på olika lösningar. Avgörande för företag när de inför incitamentsprogram är att de är konkurrenskraftiga och att programmen har en motivationsfaktor såsom avsett, säger Magnus Lidén. Ofta visar det sig att många program är alltför komplexa och försöker uppfylla alltför många syften. Risken är att de då inte främjar något av de olika mål som satts upp särskilt väl. För att företagen skall få ut mer av sin kvalificerade personal är det viktigt att det genomförs en ordentlig analys av företagets behov och de frågeställningar man står inför. Ofta är det av stor betydelse att kunna använda sig av kunskaper om hur programmen ser ut hos konkurrenter liksom marknaden i övrigt och inte minst få råd om hur programmen ska implementeras. Incitamentsprogram spänner över flera discipliner - human resources, finans, skatt, redovisning, institutionella ägares riktlinjer, administration och internationella skillnader. Det kräver specialister inom olika kompetensområden för att ett incitamentsprogram skall bli framgångsrikt. Parallellt med en ökad fokusering på aktieägarvärde och humankapitalets betydelse är konkurrensen hög om kvalificerad personal och kraven på en genomtänkt design av incitamentsprogrammen är en av de viktigaste frågorna att hantera, påpekar Magnus Lidén. Vi tar årligen fram en omfattande studie hur svenska börsnoterade bolag beslutar om aktierelaterade incitamentsprogram, avslutar Magnus Lidén. Utifrån den undersökningen har vi ett gediget underlag för att ta fram lösningar för företag som önskar en ersättningsmodeller som understödjer företagets affärsstrategi. Ta inga onödiga risker! Så säkerställer du att koncernens strategi verkligen genomförs! I dagens globala konkurrens måste man vara bra på att utveckla strategier och sedan säkerställa att nödvändiga förändringar genomförs i verksamheten. Dina konkurrenter kanske redan har full koll på 400 affärsutvecklingsprojekt på fem affärsområden i norra Europa eller styr koncernens modernisering av centrala IT-system som rullas ut med nya tjänster till kunderna på 350 kontor. Kontakta oss så visar vi hur du också får stenkoll på affärsutvecklingen i realtid. Samordnad strategi- och affärsutveckling Strukturerad måluppföljning Resurssäkring Kostnadskontroll Riskhantering PROVA PÅ GRATIS I 3 MÅNADER Vi är experter på affärsorienterad projekthantering Kontakta Dr. Martin Andersson (VD) på telefon Martin Andersson och Lars Andersson, grundare till ProjectCompanion AB, hjälper företag att få översikt och kontroll över alla projekt. Testa gratis på under tre månader. Normalt pris: kr/mån/anv.

14 14 MARS 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 5TIPS Den sämsta lösningen är att sälja företaget via en advokat, eller via sin revisor. Revisorer säljer ofta bara inom sitt egna nätverk, vilket ger en mycket begränsad marknad, säger Ove Strand, företagsmäklare och ordförande i SFR, Sveriges Företagsmäklare. Mäklarens kanske viktigaste uppgift är att ta fram alla viktiga fakta om bolaget. Till att börja med måste han eller hon värdera det företag som ska säljas och här gäller det att väga in alla aspekter. I värderingen tar man bland annat hänsyn till avkastningen och då är det inte det officiella resultatet som gäller. I stället blir det siffror som justerats efter vad köparen kan tänkas få ut efter en affär. Värderingen tar också hänsyn till bransch och efterfrågan, till lokaler och fasta värden samt till läget, med mera. Finns det forskning och utveckling i företaget, måste naturligtvis även de produkter som ligger i pipeline vara med i värderingen. Det vanligaste felet är att man inte förpackar sin produkt tillräckligt väl mot marknaden, menar Ove Strand. Ska ett företag vara säljbart måste det kunna presenteras gentemot köparen på ett bra sätt. Bra lagspel Nästa steg är att se till att genomförandeprocessen av försäljningen blir så bra som möjligt, och antingen det är ägaren, styrelseordföranden eller vd:n som har till uppgift att genomföra affären så kan mäklaren vara till stor nytta så som en förlängd arm vid förhandlingarna. Ofta kan man få till ett bra lagspel och det blir lättare att justera i efterhand eftersom man som säljare också står lite vid sidan av processen, säger Ove Strand. Inte sällan är det så att den säljande parten övervärderar sitt företag. Görs det en objektiv värdering kan man vara säker på att affären ger ett marknadsmässigt pris MARKNADENS PRIS När du anlitar en företagsmäklare kan du få ett marknadsmässigt pris. FOTO: SHUTTERSTOCK Säkrare med företagsmäklare Fråga: Vad vinner jag på att anlita en företagsmäklare? Svar: Framför allt kan du vara säker på att du får ett marknadsmässigt pris när du säljer ditt företag. Dessutom vet du att hela överlåtelseprocessen genomförs professionellt Ove Strand Företagsmäklare och ordförande i SFR ANLITA HJÄLP och det är naturligtvis en trygghet även för köparen. Ove Strand rekommenderar att man anlitar en mäklare som är medlem i SFR. På så sätt kan alla inblandade vara trygga med att affären går rätt till. Vi vet hur många börsnoterade företag som säljs varje år, men det finns ingen statistik över affärer med företag som omsätter från tio miljoner och uppåt. Av erfarenhet vet man dock att det bara är en liten del av dessa affärer som går via en företagsmäklare. I USA anlitas företagsmäklare vid de flesta bolagsaffärer, men Sverige ligger tio år efter. Ove Strand har dock gott hopp om framtiden. Det är på gång, säger han. Folk blir allt mer medvetna om fördelarna med att anlita en utomstående part som kan göra en objektiv bedömning. När en företagsmäklare marknadsutsätter ett företag får säljaren helt enkelt ett bättre pris och köparen kan vara mer trygg med att företaget verkligen håller vad det lovar. SFR! SFR är branschorgan för företagsmäklare i Sverige. Organisationen registrerar, utbildar och auktoriserar företagsmäklare. BENDEDIKTA CAVALLIN BRANSCHENS SYNVINKEL You only have one chance to make a fi rst impression Fråga: Varför är bolagsstyrning viktigt från ert perspektiv? Svar: Minskar risken och höjer långsiktigt värdet på bolaget. Henrik Tisell är en erfaren företagsrådgivare och företagsmäklare på Svensk FöretagsFörmedling och har genomfört 100-talet företagsöverlåtelse och kapitalanskaffningar åt noterade och onoterade bolag. I de flesta transaktionerna har det genomförts noggranna företagsanalyser och due diligence-rapporter där bolagsstyrningen varit en viktig komponent. Väl genomförd och systematisk bolagsstyrning är en framgångsfaktor. Bolagsstyrning är viktigt för alla bolag som passerat uppstartfasen. Ordning och reda-faktorn har betydelse för intern och extern kommunikation och genomsyrar positivt i kontakter med kunder, anställda och myndigheter samt även vid en försäljning av bolaget. Vid kontakt med extern potentiell köpare gäller att för att parafera en känd reklamslogan you-only-haveone-chance-to-make-a-first-impression. Stringent genomförd bolagsstyrning ställer krav på styrelse, ledning och anställda och sänker risken i bolaget vilket gynnar aktieägarna. Våga ställa krav på bolaget! De stora och framgångsrika svenska buy-out-fonderna förbereder alla sina portföljbolag med att de ska bli börsfähiga. Deras bolag ska klara börsens höga krav på bolagsstyrning och är en kvalitetsstämpel. Förberedelsen sker oavsett om notering inte är det främsta exitalternativet och den mest sannolika köparen är en industriell aktör. Detta skapar alternativa exitvägar men är också viktig förberedelse i samband med en köpares genomlysning av bolaget. Ett bolag med väl genomförd bolagsstyrning attraherar lättare professionellt kapital och underlättar due diligence-processen. Framgång i hela processen Viktigast är trots allt bolagets verksamhet och lönsamheten. Affären överskuggar allt men bolagstyrningen är ett bra redskap i att professionellt styra och stödja affären till framgång. När Svensk FöretagsFörmedling i Stockholm tar in nya försäljningsuppdrag inleds uppdraget med ett betydande frågebatteri och det finns ett tydligt samband mellan bra svar på dessa frågor och utfallet i försäljningsprocessen. Bolag med bra bolagsstyrning svarar snabbt och korrekt vilket bidrar till framgång i hela processen och bolagsvärdet. Bra bolagsstyrning höjer värdet på ditt bolag säger Henrik Tisell. Överväger du att sälja ditt bolag om några år - börja nu! Rätt Rätt Rätt Rätt konsulter från början till slut LIND & SCHULTZ FINANCIAL CONSULTANTS AB

15 AV ÄGARE FÖR ÄGARE Eriksson & Carlsson är rådgivare och bollplank för ägare till mindre ägarledda företag i frågor kring utveckling och försäljning av företag. Vår service bygger på att vi själva varit i din situation som ägare och företagledare i mindre företag. Vi brukar säga att vi för 10 år sedan skulle vilja ha träffat oss själva när vi då sålde det egna företaget som vi tagit från 20 till 100 anställda. Sedan dess har vi hjälpt många ägare att utveckla, värdera och sälja sitt företag Vi kan hjälpa er med Företagsvärdering Förberedelse inför försäljning Företagsöverlåtelse Ägardirektiv Affärsplan Aktiv styrelse PS Besök oss gärna på där du bl a kan beställa vår bok Att sälja det egna företaget Nu är vårt rikstäckande kontorsnät ännu starkare! Med ett nyvässat informationssystem och ännu effektivare samarbete lyfter vi säljkraften i vårt kontors nät mot nya höjder. Samverkan mellan våra 30 kontor runt om i landet förstorar din marknad med besked. Var du än finns får du tillgång till hela den samlade styrkan hos Svensk FöretagsFörmedling. Det är ingen tillfällighet att det är vi som säljer flest företag i Sverige. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 30 år Se alla våra lokalkontor på

16 16 MARS 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANELEN Henrik Rydén Managing Director JLT Risk Solutions Stefan Dahlgren Affärsutvecklare Mirror Accounting Lars Fyhr Ledning & Marknad Refero revision M&A försäkringar är något som diskuteras, hur ser utvecklingen ut? Vi har sett ett enormt uppsving i användandet av M&A försäkring, såväl Private Equity som industriella köpare/säljare i alla olika typer av branscher utnyttjar fördelarna med försäkringen. Såsom pris och tillgänglighet har förbättrats är det ett självklart substitut till sedvanliga escrow-upplägg med tillhörande garantikataloger. Förutom att produkten är finansiellt effektiv får transaktionsparterna ett skydd i det faktum att försäkringsbolaget täcker eventuella garantibrister. Några förändringar i produkten givet utökat användande? Smidigare processer och bredare försäkringsskydd, till ett bättre pris en funktion av fler försäkrade affärer. De internationella försäkringsbolagen ser affärer från runt om i världen, men utvecklingen styrs framförallt ifrån England, Australien och viss mån USA, men vi ligger långt fram även i Sverige. En ovetenskaplig prisjämförelse över det senaste decenniet ger väl en prisreduktion med omkring 75 %, samtidigt som produkten har förbättrats. Paralleller kan dras till utvecklingen vi har sett på VDS under de senaste 20 åren. Angående VD styrelseansvarsförsäkring ( VDS ), vad är dina senaste reflektioner? Liksom tidigare nämnt, är marknaden för ansvarsförsäkringar fortsatt mycket mjuk och premierna fortsätter att falla för attraktiva risker. Vi ser även att många av våra kunder passar på att inte bara förbättra villkoren utan även använda premiebesparingar till att höja försäkringsbeloppen. I och med den ökade volatiliteten, samt den mer osäkra omvärlden är man som ledande befattningshavare mer utsatt i dag. Det faktum att risken är större, omgivningen mer osäker gör att jag skulle förskansa mig inte bara ett bra skydd, utan även ordentligt med kapacitet för min VDS. Hur behåller man kontrollen när man outsourcar ekonomiprocesserna? Det handlar om att flytta fokus från hur saker görs till vad som görs. Att våga flytta fokus från rutinarbetet och bli mer strategisk i sin roll. En vanlig invändning till att outsourca ekonomiprocesserna är att de är verksamhetskritiska och företagsspecifika. Men en stor del av t ex fakturaprocesserna är helt generiska och att de hanteras av anställd personal tillför inget värde för företaget. En outsourcing leder till stora besparingar men också till ett ändrat fokus på ekonomiavdelningen. Det blir mer kvalificerat arbete för ekonomerna helt enkelt, och det leder i sin tur till ökad kontroll. Bör man effektivisera innan man outsourcar? Om man har tid, kraft och resurser att göra det omgående. Annars finns det ingen poäng i att vänta. En seriös outsourcingpartner har ständig effektivisering på sin agenda med en prismodell som baseras på ökad automatisering och fallande transaktionspriser över tiden. Timdebiteringarnas tid är förbi. När leverantören driver effektiviseringsprojekten bör det också få högre intern prioritet när utfallet är så tydligt relaterat till externa kostnader. Man kan också diskontera effektiviseringarna när man går in i ett partnerskap om leverantören kan tänka sig att vara med och finansiera effektiviseringsarbetet. Vilka fler mervärden kan det finnas i att outsourca ekonomiprocesserna? En uppenbar uppsida är ju skalbarheten, både volymmässigt och för de aktuella delprocesserna, samtidigt som de fasta kostnaderna blir rörliga. Att slippa bemanningsproblem är ju också väldigt positivt eftersom leverantören tar fullt ansvar för processen. Något som det inte pratas så mycket om är systemsidan. När man köper tjänst kan man välja att använda sig av leverantörens systemplattform. Då blir kostnaden en bråkdel av att äga egna system samtidigt som leverantören uppnår ännu större stordriftsfördelar med lägre priser till följd. Vad är kapitalläckage och varför är det en viktig del av bolagsstyrning? Kapitalläckage är en beskrivning på en verksamhets oavsiktliga avvikelser som gör att kapital förloras. Trenden vi ser är att de flesta av våra stora verksamheters ledningsgrupper är intresserad av att ta hjälp av olika systematiska lösningar eller komplement till den egna goda kontrollen. Transparens och kunskap ökar samt risken för kapitalläckage och oegentligheter minskar. En analys av bland annat leverantörsbetalningar skapar ny kunskap och eliminerar risker, dels inom själva reskontramiljön men ger även kunskap kring eventuella oegentligheter, bluffakturor eller inköpsmönster som i sin tur kan innebär ökad risk. Vilka är det viktigaste varningsklockorna för att inte bli drabbad av kapitalläckage? Medelstora till stora verksamheter oavsett privat eller offentlig sektor har generellt en mycket god kontroll, men som processägare inom exempelvis inköp eller ekonomi så förlitar man sig till rutin- och systemkontroll samt goda medarbetare. Det är ofta vattentäta skott mellan dessa processer som kan innebära att en avvikelse inte identifieras. Det är många inblandade parter och moderna affärssystem med olika kontrollmiljöer beroende på var/vem som äger/ansvarar för kontrollmiljön. Till det är dessa organisationer hårt ansatta rent organisatoriskt och har månadsrapportering och olika uppfyllelser i sin vardag. Ta ett steg tillbaka vid jämna mellanrum och inte bara med egna avstämningar eftersom man är hemmablind i sina rutiner och processer. Vad kan man göra för att förebygga en intern kapitalförlust? Komplettera bland annat de normalt använda 3-försvarslinjerna med ytterligare kontroll från extern part. Ingen verksamhet sitter med all kunskap kring egna risker. Ta sedan den nya kunskapen och skapa förutsättningar att förändra medarbetarnas förhållningssätt genom hela verksamheten. Då skapas mervärde som bygger verksamheten långsiktigt. Ägarstyrning Känner du som företagare igen dig? roller blandas Ägarstyrning. Kontakta Gunnar Alexandersson

17 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS Jimmi Brink Partner The Financial Compliance Group Magnus Lidén Director Corporate Finance PwC Peter Dragén Vd Profidenzia Hur har den senaste tidens oroligheter påverkat framtiden för intern styrning och kontroll? Det är tydligt ökat fokus på styrelsens ansvar vilket bland annat avspeglar sig i nya regelverk som ställer långtgående organisatoriska krav. Vi har även sett en ökad aktivitet från tillsynsmyndigheterna och en rad sanktionsbeslut som grundar sig på bristande intern styrning och kontroll. Av frågan ovan framgår att det är ett ökat fokus från myndigheternas sida. Är det samma fokus hos företagen? Överlag är svaret ja. Samtidigt är det en utmaning att, under en period med en exceptionellt skakig marknad och ständigt ökande reglering, finna bra och långsiktiga lösningar för riskhantering och regelefterlevnad. Många företag behöver se över organisation, processer och styrning men sådana förändringar bör inte stressas fram. I ivern att efterleva alla krav lyfter en hel del företag upp alltför många beslut till styrelsen. Givetvis ska styrelsen säkerställa en god intern styrning och kontroll men det är inte samma sak som att den ska besluta om alla detaljer. Det är inte ändamålsenligt och det är inte heller vad regelverken kräver. Risken är att styrelsen drunknar i detaljer och att för lite tid ges till de viktiga strategiska frågorna. Vilka frågor ser ni intresserar företag och dess styrelser i dag när det gäller incitamentsprogram? Det har under en längre tid efterfrågats vetenskapliga studier om hur väl incitamentsprogram fungerar. Nu har PwC internationellt tillsammans med London School of Economics genomfört en undersökning som besvarar en mängd frågor, bland annat av beteendevetenskaplig natur. Förhoppningsvis leder det till att vi kan hjälpa företag att utforma ersättningsstrukturer som fungerar bättre för att attrahera, motivera och behålla viktiga medarbetare. Vilka trender ser ni marknaden? Tidigare var det inte ovanligt att företag införde incitamentsprogram enbart vid enstaka tillfällen. Nu ser vi att många företag istället har en mer långsiktig ersättningsstrategi och inför program ofta på årlig basis. Detta medför att företagen lättare kan hantera nyrekryteringar och att ersättningarna till nyckelmedarbetare är konkurrenskraftiga. Varför är det så svårt att lyckas med företagsförvärv? Ett otal undersökningar visar att förvärv ofta inte ger de resultat man väntat sig. Vid företagsköp är det vanligt att man gör en värdering baserad på resultaten de senaste åren vilket trendas framåt. Sällan vet man hur resultaten har skapats, och alltför sällan funderar köparen igenom vilka bestående värden han faktiskt betalar för. På grund av brist på kunskap om värdena kan köparen fatta felaktiga beslut efter köpet, innan han satt sig in i verksamheten. Med värden menar jag de tillgångar som finns kvar i bolaget efter klockan fem på eftermiddagen Hur skall man göra? Man bör lista de värden som finns i företaget, både hårda och mjuka. Det kan vara kundregister, dataprogram eller recept för att ge ett par exempel på den mjuka sidan. Sen bör man ta fram en strategi för hur man skall kunna behålla och förädla värdena efter köpet. Vilka trender ser ni framöver? Allt fler företag upprättar styrelseutskott för riskhantering och regelefterlevnad, vilket skapar välbehövlig sändningstid för dessa frågor. Dessutom effektiviseras riskhanteringen och uppföljning görs mer frekvent. Fler företag kommer att ta in externa riskexperter i styrelse eller utskott. En annan utveckling gäller användandet av effektiva IT-stöd. De flesta företag har redan rätt information. Utmaningen ligger i att den når rätt person, i rätt tid och på rätt sätt. Inom detta område finns stora utvecklingsmöjligheter. Kan man säga något om framtidens incitamentsprogram? Innovationen inom området är mycket stor. Över tiden kommer det hela tiden nya idéer och förslag på lösningar som hanterar olika problemområden. Vi ser också att ersättningskommittéer och ägare tycks lägga ett ännu större fokus på att dra lärdomar genom strukturerad utvärdering av tidigare program vid utformningen av nya. Det kan t ex påverka vilka som ska omfattas av programmen och frågan om krav på egen investering från deltagarnas sida. Om man går i säljtankar eller vill skapa ett bestående företag? Som ägare och framtida säljare vet man exakt vilka värden som finns, men man kan ha svårt att ge dem ett penningvärde. En värdeanalys gjord av en utomstående expert kan vara ett bra stöd, och skapa ett underlag för vilken strategi som ökar företagets värde på bästa sätt. Om köparens värdering vid försäljningen är högre än värdet är det ju inget problem och är värderingen lägre har man ett bra batteri med argument för att höja priset. Det bör vara styrelsens uppgift att bevaka och utveckla värdet i bolaget över tiden. MARIKA MARKLAND, VD INTENSIVUTBILDNING FÖR DIG SOM HAR ONT OM TID Hos oss får du praktiskt användbara kunskaper att tillämpa direkt i ditt jobb. Av föreläsare som både är praktiskt erfarna och teoretiskt kunniga. Näringsliv lär av näringsliv. Du behöver inte vara civilekonom för att delta. Det väsentliga är vad du arbetar med nu och i framtiden. Vi har 34 års erfarenhet av utbildning av näringsliv och offentlig förvaltning inom bland annat: Controller-funktionen Ekonomistyrning, Nyckeltal, Balanced Scorecard Internkontroll och Riskhantering samt ISA IT-säkerhet för icke-tekniker på ledningsnivå Redovisning Ekonomi för chefer i privat sektor (icke-ekonomer) Ekonomi för chefer i offentlig sektor (icke-ekonomer) Aktiebolagsrätt för icke-jurister, Koncerntransaktioner Styrelsearbete Hantering av psykopater, narcissister, lögnare Ledarskap Prissättning, Marknadsplanering Good Business Manners Mer information: Eller ring Marika Markland, VD för Civilekonomernas Informations AB, tel

18 18 MARS 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER KRÖNIKA Liv Gorosch Yrke: Partner och Vice VD Women Executive Search Utbildning: Beteendevetenskaplig utbildning kompletterad med bland annat Berghs SOC inom marknadskommunikation. FRAMTIDENS LEDARSKAP Snabba och effektiva lösningar med en interimschef För företag och organisationer med utmaningar kan den bästa lösningen vara att tillfälligt anlita en extern VD. Dessa har oftast bättre förutsättningar att genomföra förändringar än en anställd chef har. Företag och organisationer som väljer en interimschef behöver alltid en snabb lösning. En chefsrekrytering kan ta 6-12 månader, medan en interimschef kan vara på plats inom tio dagar. Det är alltid ett tidsbegränsat chefsuppdrag. Uppdragen varierar från några månader till ett år eller längre. Arbetet är målstyrt, det som ska genomföras är alltid definierat på förhand genom utredningar och analyser. Resultatet av att ha anlitat en interimschef är en förändring, en förbättring eller ett mätbart resultat. Olika skäl till interimschef Bakgrunden till att anlita en interimschef varierar. Ofta är det någon typ av kris som leder till att en interimschef behöver hyras in, stora dramatiska förändringar som företagen har svårt att klara av internt. Det är även vanligt att interimschefer hyrs in för att genomföra en förändring som vid en expansion, etablering eller nedläggning. Andra situationer då en interimschef är till hjälp är vid förvärv, samgående eller att det har uppstått en vakans på en chefspost och som snabbt måste fyllas under tiden man rekryterar. FOTO: THINKSTOCK Nya friska ögon En interimschef är en erfaren chef som är van att agera och genomföra den definierade uppgiften. Det är en oerhört tidseffektiv och resultatinriktad tjänst. Att snabbt gå från idé eller utmaning till att få ett positivt ekonomiskt resultat är en av många fördelar. Han eller hon tar reda på vad problemet är, vad det är som behöver lösas och vad det finns för kvalificerade resurser inom företaget som kan lösa problemet. Framförallt tillför tjänsten ett utanförperspektiv, det vill säga att den externa Vd:n kommer in med nya och friska ögon och intar en neutral roll. Med interimschefen kommer en ny erfarenhet och kompetens, och eftersom interimschefen är där under en begränsad period utgör denne inget hot. En totalkostnad Att anlita en interimschef är en totalkostnad. Han eller hon är inte anställd av företaget och får inte någon lön, i stället betalar uppdragsgivaren ett arvode. Arvodet för ett interimsuppdrag är oftast högre än lönen vid en anställning vilket kan verka avskräckande. Samtidigt är uppsägningstiden kort, oftast bara 20 dagar. Det anlitande företaget betalar inget avgångsvederlag, pension, sociala avgifter eller bonusar. När uppdraget är slutfört och uppdragsgivaren är nöjd slutar interimschefen och kostnaden upphör. Outvecklad marknad Marknaden för interimschefer i Sverige är fortfarande ganska outvecklad. Den är bara i början av sin etablering. Det är en bransch i omvandling, men det är en bransch som behövs. ANNIKA GAVRIC Framtidens ledarskap handlar inte bara om kvinnors kompetens det handlar lika mycket om deras potential. Ett slag för diversifiering! Jag fick för en tid sedan en förfrågan om att ta fram kvinnor för potentiella styrelseuppdrag. Jag frågade naturligtvis hur kriterierna skulle se ut. Jo, kvinnorna skall ha haft styrelseuppdrag tidigare, alltså samma låda som skall skakas på ytterligare en gång! Detta går hand i hand med hur det kan se ut även på ledningsnivåer i företag avseende hur man tillsätter positioner. För mig som så länge suttit på searchkonsultsidan så vet jag att när man presenterar en kvinna för en hög position måste man mycket tydligt peka på trackrecord, kompetenser och resultat. Naturligtvis parat med goda referenser och allt det sedvanliga förstås. FOTO: XXXX När det gäller männen så fokuserar man mycket mer på potential. Kunderna som kan vara både kvinnor och män vågar vara mer riskbenägna när man tar en man, det ligger helt enkelt i den strukturella ordningen i väggarna hos de flesta organisationer. Att männen får större utrymme att skjuta som en cowboy medan kvinnorna måste använda sig av kikarsikte och dessutom alltid träffa, det vet jag. Men jag skulle gärna se att det var annorlunda. För om kvinnor ska värderas på samma sätt som män kan vi inte bara titta på kompetensen. Vi måste också se till potentialen. Om vi inte gör det så kommer vi att gå miste om värdefulla resurser. En diversifierad ledning och styrelse ger ett bättre resultat, och som vi alla vet så MONEY TALKS! FOTO: THINKSTOCK Rekrytering i Sverige, Danmark, Norge och Finland sedan 1989 till ledning och styrelse i både privat, offentlig och idéburen sektor. Både temporära kontrakt och tillsvidare.... osäkra tider, kort startsträcka, minska risken, alternativ till anställning, någon som gjort resan tidigare, hålla fortet, rigga båten, snabb rekrytering vid oväntat behov, föräldraledighet, vikarie vid sjukdom, kommande eller pågående omorganisation, förändringar i styrande beslutsorgan, resursförstärkning, flexibilitet, flytt, neddragning, expansion, ny marknad, stafettkompetens, oenighet om kandidaturval, brist på bra kandidater... Kontakta Jan Lövqvist , Sune Karlsson eller Charlotta Bjärlind Hemsida: Liv Gorosch FOTO: WOMEN EXECUTIVE SEARCH

19 Ny utbildning för yrkesverksamma ekonomer! REDOVISNINGSEKONOM DFEI 135 högskolepoäng FEI:s nya utbildning för yrkesverksamma ekonomer uppfyller de teoretiska kraven till fullo (grundnivå 90 högskolepoäng samt påbyggnadsnivå 45 hp) inför en auktorisation i FAR och SRF. Välj att gå hela utbildningen eller enstaka kurser. FEI erbjuder också aktualitetskurser för dig som redan har uppnått auktorisation. Läs mer på fei.se! KONTAKTA OSS PÅ: Köpa, sälja, utveckla? Experter på Värdeanalys kopplat till Strategi och M&A. Rätt person på rätt plats! Läs det här och tjäna SEK Rekrytering och interimsuppdrag avseende chefer och kvalificerade medarbetare med huvudfokus inom Ekonomi & Finans HR Juridik På Refero är vi specialiserade på att finna kapitalläckage och sedan se till att våra kunder får sina pengar tillbaka. Genom systematisk analys av räkenskapsinformation har vi hittat i genomsnitt SEK hos de företag, organisationer, kommuner och landsting som vi analys e- rat hittills. Titta gärna in på refero.se så får du mer information om hur vi arbetar. Du är också alltid välkommen att ringa oss på Marknad & Kommunikation

20 Fakta: FCG är en av Nordens ledande aktörer inom riskhantering och regelefterlevnad. Bolaget sysselsätter idag 22 personer och fortsätter att expandera kraftigt i Norden och internationellt. Verksamheten omfattar de tre affärsområdena Risk Management, Compliance och IGS Internal Governance System. Expertkompetens för finansiell framgång Mycket har hänt på bara tio år. Med en djup finanskris och strukturella förändringar i bagaget har en ny generation av regelverk uppstått. De nya regelverken ökar trycket på finansiella företag att effektivt hantera finansiella risker och en långsiktigt hållbar likviditets- och kapitalsituation. FCG är en av Sveriges ledande aktörer inom finansiell riskhantering och regelefterlevnad. Våra medarbetare har praktisk erfarenhet både från reglering och tillsyn hos Finansinspektionen och av att driva arbetet med riskhantering och regelefterlevnad i finansiella Johan Cristvall Var med och grundade FCG. Anders Melin Vd för FCG. verksamheter. Våra medarbetare har sammanslaget arbetat på Finansinspektionen i nära 40 år. Det ger FCG en unik kompetens och förståelse för de utmaningar och problemställningar som finansiella företag möter, säger Johan Cristvall som var med och grundande FCG för fyra år sedan. Våra uppdrag omfattar allt från outsourcing av riskhantering och regelefterlevnad i mindre företag till större och tekniskt invecklade projekt för de största bankerna och försäkringsbolagen. Bredden på våra uppdrag bidrar till att vi kan ligga längst fram i utvecklingen inom våra expertområden, fyller Anders Melin i. IGS utvecklat av experter För drygt två år sedan skapade FCG verktyget IGS (Internal Governance System). Ursprungligen var IGS tänkt att användas internt i outsourcinguppdrag men nu finns IGS även implementerat hos kunder. Intresset är stort. IGS är ett IT-baserat verktyg som skapar struktur och underlättar styrning och kontroll i finansiella verksamheter, säger Anders Melin. Vad kan IGS göra? IGS förenklar arbetet med regelefterlevnad. Användaren får ett sammanhållet system som håller ordning på styrdokument, regelförändringar och uppföljning. Systemet flaggar för nödvändiga uppdateringar och inplanerade aktiviter. Med IGS minskar den administrativa bördan så att företaget istället kan fokusera tid och resurser på kärnverksamheten. Hur är verktyget uppbyggt? IGS består av fyra basmoduler och ett antal tilläggsmoduler. Basmodulerna anpassas alltid efter varje kunds behov och de regler som gäller för kundens verksamhet. Tilläggsmodulerna kan skräddarsys i detalj för varje kund. Det som gör IGS unikt är att det är utvecklat av experter. Vi arbetar själva i IGS i våra outsourcinguppdrag, vilket bidrar till utveckling och kvalitetsäkring. FCG till nya marknader FCG har expanderat kraftigt de senaste fyra åren med fler och fler kunder och nya spännande uppdrag. Det är tack vare våra duktiga medarbetare som är experter på våra två fokusområden, finansiell regelefterlevnad och riskhantering, säger Anders Melin. Vad har de för bakgrund? Jurister och ekonomer, men även några matematiker. Behöver ni fler medarbetare i framtiden? Ja, vi expanderar just nu. Behovet av stöd är fortsatt stort och vi ser inga tecken på att det kommer att avmattas i framtiden. Vi har till exempel precis öppnat kontor i Dubai. I Mellanöstern och på andra nya marknader är behovet av rådgivning mycket stort eftersom dessa länder ska skapa fungerande kapitalmarknader som vi har haft 30 år på oss att utveckla, på bara några år. Utvecklingen går otroligt snabbt och det är en mycket spännande fas att få vara en del av.

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Ann Theander Grant Thornton Hans Svedberg Maqs Advokatbyrå

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Styrelsearbete Styrelsen skall vara ett framtidsorienterat beslutsfora Styrelsen skall styra och kontrollera

Läs mer

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat!

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Ann-Charlotte Klingberg & Anders Hult Intern Styrning och kontroll - en arbetsgrupp - Att arbeta med intern styrning och kontroll

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? 2015-02-03 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Henrik Lennefeldt 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Fi2011/4467 REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value Identifying tomorrow s leaders today Executive Search Management Assessment Board Value Lisberg finner morgondagens ledare idag Lisberg är experter på Executive Search, Management Assessment och Board

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2015-09-30 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag och hur kommer jag igång? 3 mars 2016 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true Page 1 of 14 Language: Svenska Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-09-15

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-09-15 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-09-15 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope Lars-Henrik Andersson

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3 2 & 3 En tongivande advokatbyrå MANNHEIMER SWARTLING ÄR SEDAN LÄNGE EN tongivande ADVOKATBYRÅ INOM SVENSK AFFÄRSJURIDIK. VI TROR ATT DETTA BEROR PÅ vår strävan ATT I EN AFFÄRSMILJÖ SOM KÄNNETECKNAS AV

Läs mer

Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS. HSH+S Headhunters and Recruiters

Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS. HSH+S Headhunters and Recruiters Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS HSH+S Headhunters and Recruiters Varje erfaren person i ledande ställning känner till risken med tillsättning av en olämplig befattningshavare För alla i nyckelpositioner

Läs mer

Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell förening? 20 september

Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell förening? 20 september Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell förening? 20 september Seminarieserie med en röd tråd Vilken är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2015-09-23 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope Lars-Henrik Andersson

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer