Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi Bilderna 1-24: Styra AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB"

Transkript

1 Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi Bilderna 1-24: Styra AB

2 Styrelsearbete Styrelsen skall vara ett framtidsorienterat beslutsfora Styrelsen skall styra och kontrollera företaget balans 80:20 Aktivt och professionellt styrelsearbete skapar säkrare och mer lönsamma affärer Styrelsen ansvarar för att ägarnas mål uppfylls

3 Vanliga problem i mindre bolag Rollerna Ägare-Styrelse-VD är oftast otydliga VD s tid läggs i stor utsträckning på det som är bråttom och verksamhetsnära i mindre utsträckning på strategiska frågor som leder till ett målsatt resultat för ägarna, på längre sikt Hur får jag tid att vara VD? Hur kommer jag ur operativfällan

4 Rolltydlighet Tydliga och förstådda roller är en avgörande faktor för att styrelsens och VD s arbete skall kunna fungera effektivt! Börja alltid med Ägarrollen!

5 Roller - Forum - Tidsperspektiv Ägare Revisor 3-5 år Bolagsstämma Ägarmöten Styrelse 1-3 år Styrelsemöten VD/organisation Idag - 1 år Ledningsgruppsmöten

6 Kravställande i tre nivåer Ägare Uttalar sin ägarvilja och kommunicerar sina ägarmål till styrelsen i ett skriftligt ägardirektiv. Styrelse Styrelsen beslutar om bolagsmål och strategier. I dialog med VD arbetas planer och beslutsunderlag fram VD VD utformar organisation och arbetssätt så att bolaget kan genomföra styrelsens beslut samt utveckla verksamheten.

7 Ägarviljan Varför startade jag bolaget? Vad vill jag ha ut av det? Vilken tidshorisont har jag på mitt ägande? Vad vill jag att det skall ge andra? Vilken resa ska styrelsen vara expeditionsledare för? Bestäm vad Du vill! Försörjningsbolag / Familjebolag / Tillväxtbolag Eget ägande / Spritt ägande

8 Ägardirektiv Ägardirektiv ger styrelsen en tydlig uppgift och ramar för beslut Bra sätt att eliminera behovet av direktstyrning från ägare Ägarna får en mer jämställd roll i styrelsearbetet Ägaren kan vid behov förklara och utveckla

9 Om ägardirektiv saknas Risk för ad hoc styrelsearbete med för kort tidshorisont Risk att ägar- och styrelsefrågor blandas Svårt att mäta styrelsens effektivitet Direktstyrning av ägarna i styrelsearbetet kan förstöra teamets leveransförmåga Externa ledamöter blir lätt gisslan

10 Ägarna viktiga uppgifter Beslutar om bolagets verksamhet Beslutar om ägarmål ägardirektiv till styrelsen Väljer styrelse och revisor på bolagsstämman Utvärderar styrelsens prestationer Förser bolaget med ägarkapital

11 Styrelse viktiga uppgifter Leder resan mot ägarmålet Ansvara för att ett strategiskt arbete bedrivs Ständiga förbättringar av styrelseprocessen Tillsätter VD som levererar Kontrollerande funktion enligt gällande lagar och god sed

12 VD viktiga uppgifter Verkställer styrelsens beslut enligt givna instruktioner Skapar en självständig och motiverad organisation som jobbar mot målen Tar egna initiativ som leder till måluppfyllelse på tidshorisont Driver det strategiska arbetet på styrelsens uppdrag Tar fram beslutsunderlag och förslag till beslut till styrelsen

13 Styrelseordförande Organiserar styrelsearbetet inklusive VD- och ägarkommunikation, samt extern kommunikation Förbereder styrelsemötena tillsammans med VD m fl Leder styrelsemötena Upprätthåller kontakter med VD m fl mellan mötena(utvecklingssamtal, lönesättning VD?) Förbereder bolagsstämman

14 Ledamöter Håller sig uppdaterade på bolagets verksamhet och omvärld Läser på och reflekterar inför styrelsemöten Deltar aktivt i beslut och diskussioner Bidrar till utveckling av styrelseprocessen Förväntas även ta egna initiativ till beslut, som kan utveckla bolaget

15 Principer för Styrelsesammansättning Börja med uppgiften! Ideal styrelsesammansättning? Sökprofiler? Kandidatsökning & utvärdering Inval & rätt introduktion!

16 Utgångspunkten är: Vad är ägarviljan? Vilka är företagets viktigaste mål och största utmaningar på tre års sikt? Styrelsens sammansättning skall spegla företaget målbild på 3 års sikt. Ta alltså hjälp av personer med erfarenhet från de utmaningar som ditt företag står inför.

17 Rekryteringsmetodiken 1. Historik & Nuläge Strategisk analys 2. Målbild på 3 års sikt 3. Sökprofil på ordförande/ledamot 4. Tidsåtgång och styrelsearvode Skriftligt PM Tid Sökning av kandidater Företagets mål --> Sökprofil --> Kandidater

18 Ställ krav på ordföranden/ Generalisterfarenhet ledamoten! Styrelseerfarenhet som ordförande eller ledamot VD-erfarenhet Ledningsutveckling ägare - styrelse - VD

19 Ställ krav på ordföranden/ ledamoten! forts. Specialistkunskap som speglar målen t ex Försäljning, tjänsteutveckling, ekonomistyrning, personal Bransch, tillväxt, internationalisering, kostnadsrationalisering Succession, riskkapitalanskaffning, företagsförsäljning

20 Ställ krav på ordföranden/ ledamoten! forts. Person Personliga egenskaper som kompletterar befintliga styrelsen Tillgänglighet och tid Intresse att bidra t ex som bollplank åt VD

21 Best practice? Tydligt och kommunicerat ägardirektiv Kommunikation enl. formell organisation; rolltydlighet Väl utformade styrande dokument och rapporteringsrutiner, som följs Rätt sammansatt styrelse för uppgiften Strategiskt/kontrollerande 80:20; rätt frågor Väl förberedda och genomförda möten Styrelsen bidrar aktivt till att målen uppnås Ledamöterna är goda kravställare och har integritet Ledamöterna är aktiva och väl pålästa Beslutsunderlagen är relevanta och kompletta Styrelsen är ett gott stöd för VD Aktiv och professionell SO Regelbunden utvärdering av styrelsens arbete Ständiga förbättringar av styrelseprocessen

22 Styra AB kan bidra med Coaching i styrelse- och ägarfrågor *** Styrelserekrytering *** Styrelseutbildning och Styrelseutvecklingsprojekt *** Styrelseutvärdering och förändringsprocesser

23 Hans Svalberg 18 års erfarenhet av företagsledning, som VD och styrelseledamot i olika företag, främst inom IT-branschen. Deltagit i uppstarter, noteringar, köp och försäljning, samt nedläggningar av företag. Gymnasieingenjör med påbyggnad i form av universitetskurser, IFL-skolan, 1-årig trainee-utbildning till Sales/Systems Representative på IBM, OD-konsultutbildning mm. Auktoriserad Mentor vid Humanova, samt utbildare inom styrelseutveckling, ledningsprocesser, mentorskap, meditation och personlig utveckling. Arbetar som coach/mentor och som konsult med inriktning på ägares/styrelses och verkställande lednings behov. Delägare och VD i Styra AB, vars mission är att hjälpa företagsägare uttrycka och realisera sin ägarvilja. Se vidare Kontakt: Mobil:

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? 2014-02-11 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen

Läs mer

Hur kan ett aktivt styrelsearbete utveckla mitt företag?

Hur kan ett aktivt styrelsearbete utveckla mitt företag? Hur kan ett aktivt styrelsearbete utveckla mitt företag? 22 oktober 2013 Roland Dansell Lasse Lindqvist 1 Roland Dansell Marknadsområdeschef Grant Thornton i Stockholm Övrigt Revisor 1981-2000 Auktoriserad

Läs mer

Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17. Föreläsare Bengt Borr

Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17. Föreläsare Bengt Borr Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17 Föreläsare Bengt Borr Disposition 17/11 Presentation av kursen och disposition Formalia för styrelse inkl VDs roll Presentation av praktikfallet Ägardirektiv / delägarviljor

Läs mer

Almi Invests styrelseguide för bolagsstyrning och styrelsearbete

Almi Invests styrelseguide för bolagsstyrning och styrelsearbete Almi Invests styrelseguide för bolagsstyrning och styrelsearbete Inledande ord Denna styrelseguide är framtagen för att vara ett stöd i arbetet att med skapa bästa tänkbara förutsättningar för ett aktivt

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2013-11-22

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2013-11-22 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2013-11-22 Satish Sen VD Kaleidoscope Övrigt Ansvarat för behovsanalys, screening och rekrytering av

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2014-02-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2013-09-17 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015 Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport 24 Februari, 2015 Innehåll Begreppsförklaring 3 Uppdragsbeskrivning 4 Övergripande beskrivning av befintlig modell av ägarstyrning 6 Sammanställning

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Företagspolicy för Umeå kommun

Företagspolicy för Umeå kommun Företagspolicy för Umeå kommun 1 Inledning Behovet är stort av en mer utvecklad helhetssyn, ett koncernperspektiv, i den mycket omfattande och starkt komplexa kommunala verksamheten i Umeå kommun. Denna

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser Innehåll

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

Chefer. Sammanfattning

Chefer. Sammanfattning Att installera Chefer Sammanfattning Att rekrytera rätt chef är ofta avgörande för en organisations framgång. De flesta organisationer hanterar också rekryteringen som en strategiskt viktig fråga. Men

Läs mer

STYRELSEINSTITUTET STYRELSEINSTITUTET. Styrelsens Faktabok. för framgångsrikt styrelsearbete BENGT WIBERG OCH JAN SALOMONSON

STYRELSEINSTITUTET STYRELSEINSTITUTET. Styrelsens Faktabok. för framgångsrikt styrelsearbete BENGT WIBERG OCH JAN SALOMONSON Styrelsens Faktabok för framgångsrikt styrelsearbete BENGT WIBERG OCH JAN SALOMONSON INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund och syfte 6 2 Styrelsens roll 8 3 Varför ska man ha en styrelse? 9 4 De fyra bolagsorganen

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 Bolagsstyrelseledamot ABL LSA Svensk kod UVA EFR PTKs medlemsförbund Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Bolagsstyrning 2010. Kontakt Mai Terras, Kommunikationsansvarig Tel 08-56 64 82 53 mai.terras@ri.se Peter Holmstedt, VD Tel 08-56 64 82 52 vd@ri.

Bolagsstyrning 2010. Kontakt Mai Terras, Kommunikationsansvarig Tel 08-56 64 82 53 mai.terras@ri.se Peter Holmstedt, VD Tel 08-56 64 82 52 vd@ri. Bolagsstyrning 2010 RISE Research Institutes of Sweden Holding AB Kontakt Mai Terras, Kommunikationsansvarig Tel 08-56 64 82 53 mai.terras@ri.se Peter Holmstedt, VD Tel 08-56 64 82 52 vd@ri.se RISE Research

Läs mer

Ägardirektiv för KTH Holding AB

Ägardirektiv för KTH Holding AB Ägardirektiv för KTH Holding AB Direktiv för bolagsstyrning KTH Holding AB... 2 1.1 KTHHABs verksamhet och affärsidé... 2 1.2 Ägarstyrning i statliga bolag... 2 1.3 Bolagsstämman... 3 1.4 Styrelsen i KTH

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Satish Sen Kort bakgrund; Civilekonom Unilever Företagare by chans Ägare och vd i konsultbolag gemensamt tema driva intäkter Interim vd Certifierad

Läs mer

Kod för bostadsrättsförening

Kod för bostadsrättsförening ~ 1 ~ Kod för bostadsrättsförening Kod för bostadsrättsförening är ett styrdokument för HSB Bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne. Denna kod är utformad särskilt för bostadsrättsföreningar och utgår

Läs mer

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision FAR Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision Bakgrund och syfte med vägledningen I Sverige har det inte funnits någon enhetlig praxis for upphandling av revisionstjänster och tillsättning av revisorer.

Läs mer

Ä garpolicy och riktlinjer fo r landskapsa gda bolag och penningautomatfo reningen

Ä garpolicy och riktlinjer fo r landskapsa gda bolag och penningautomatfo reningen Ä garpolicy och riktlinjer fo r landskapsa gda bolag och penningautomatfo reningen Ålands landskapsregering 7.5.2015 Innehållsförteckning 1. Ramverk för landskapsregeringens ägarstyrning...4 1.1. Landskapsregeringens

Läs mer