Styrelsemöte / Protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemöte / Protokoll"

Transkript

1 Ordförande Maria Axelsson Deltagare Åsa Jönsson, Maria Axelsson, Charlotte Styles, Kerstin Ulfendahl Frånvarande, Viveca Frising, Liselotte Theorell Face to Face möte, McNeil AB Norrbroplatsen HELSINGBORG Agenda Verksamhetsprogrammet 1. Föregående protokoll Alla Maria gick igenom föregående protokoll. Har Anna fått de signerade årsmöteshandlingarna till arkivet ännu? Charlotte följer upp det och lägger upp det signerad årsmötesprotokollet och årsredovisningen under medlemsidan. Styrelsen föreslår att till nästa år kan signaturer samlas in på mejl, styrelsen beslutar att sekreteraren ansvarar för det och att dokumenten kommer till arkivet. Styrelsen beslutar att vi hädanefter lägger bokslutshandlingarna under medlemsidan. Hedersmeddlemmar: Maria har inte fått in några synpunkter på mejl ifrån styrelsen huruvida hedersmedlemmar skall betala RQA/SARQA konferans avgifter. Policy dokumentet för utgifter behöver revideras, det står t ex BARQA inte RQA. Kerstin ser över hela dokumentet och ger då ett förslag i den här frågan. Styrelsen tittar på förslaget och beslutar på nästa möte. 2. Uppföljning DKG-konferensen Attila, Viveca Attila gav uppföljning per telefon. Det var en lyckad konferans med många positiva kommentarer. Alla presentationer (som är möjliga) är nu utlagda på nätet. Totalt blev det 82 deltagare, 42 betalande, och vi bör därmed gå plus minus noll. Styrelsen hade en diskussion till hur vi förhåller oss till om konferansen inte gör positivt resultat och vi var eniga om att vi enligt vårt avtal skall fortsätta organisera konferansen tillsammans med DKG. Inför varje konferans beslutas om ekonomin tillåter att konferansen hålls. Eventuell förlust delas lika med DKG. 3. Ekonomisk rapport Åsa Åsa gav en ekonomisk rapport. I år har vi 164 medlemmar, 147st har hittills betalt. Protocol styrelsef2f of 5

2 Betalningen har gått fint i år. En del går bort för de är hedersmedlemmar, eller har betalt sent på förra året så att de betalde för 2 år då. Just nu har vi kr på vårt medlemskonto. Övriga Kostnader: 2244kr för roll-upp och den kostnaden godgände styrelsen via mejl kr för årsmötet, vi hade budgeterat 24500kr, bra! Presenter till organisationskommitten för konferansen 300kr vi köpte choklad styrelsen godkänner detta. Hemside fakturan har inte kommit, men vi har beslut på att vi skall betala max 3000 plus moms för det.vi närmar oss budget. Åsa håller koll på det. Vi måste få in ungefär för att gå plus minus noll för konferansen, styrelsen tittar på hur det har gått på nästa möte. 4. arkinggrupper Arbetssätt Avrapportering Vi har 3 stycken benchmarking grupper GMP, GDP och CSV. Styrelsen skall ta fram en arbetsbeskrivning för grupperna. Arbetsbeskrivningen skall innehåll syftet med grupperna, hur det de diskuterar skall rapporteras och en mall för bibehållandet av sekretess. Styrelsen föreslår att Viveca skall vara kontakt person för grupperna. Grupperna skall rapportera skriftligt minst en gång per år vad de kommit fram till är best/industry practise. Är man inte överrens på någon punkt i gruppen så kan man inkludera flera arbetsalternativ. Den skriftliga rapporten bör lämnas på hösten och är lämplig att inkludera i ett SARQA nyhetsbrev och lägga upp på medlemssidan (se punkt 7 hemsida). Kontakt uppgifter till de olika benchmarking grupperna skall finnas synbart på hemsidan. Viveca ansvarar för att ta fram ett förslag på en sådan arbetsbeskrivning till nästa möte. Maria är bollplank. 5. Nätverksträffar Hur, vem? Styrelsen beslutar att Charlotte är ansvarig i Göteborgsområdet i stället för Anders. Maria är ansvarig i Öresundsregionen och Kerstin och Liselotte är tillsammans ansvariga i Stockholm/Uppsala regionen. Nätverksträffar skall hållas en gång på hösten och en gång på våren, lämpligast i april och oktober. Den som ansvarar för träffarna frågar deltagarna om tema inför nästa möte, så att medlemmarna är delaktiga i att bestämma tema.om det är svårt att hitta tema kan man också använda ämnen ifrån benchmarking grupper. Alla är välkomna att föreslå tema. I Öresundsregionen är en nätverksträff planerad till hösten. Charlotte och Lotti/Kerstin ordnar lokal och datum för ett möte till hösten i Göteborg respektive Uppsala/Stockholms regionen till nästa styrelsemöte.tema kan om nödvändigt bestämmas senare. Om det finns ont om lokaler i t ex Stockholm finns det avsatt 4000 i budgeten (vi har inte utnyttjat något hittills i år). Kerstin skall kolla upp vad det kostar i de lokaler där de håller till. Protocol styrelsef2f of 5

3 6. Hemsidan/LinkedIn Jobbsökande Reklam Sprida aktiviteter Styrelsen accepterar kostnaden för skapandet av medlemssidan. Maria tar över ansvaret för att uppdatera hemsidan. Åsa skall uppdatera företagslistan till hemsidan. Vad det gäller reklam och kommerciella aktiviteter på LinkedIn så har SARQA en policy för detta under arkiv på hemsidan. Åsa har en uppdaterad policy som hon skickar till Maria, Maria lägger upp den på hemsidan och förtydligar vad som gäller under SARQA på LinkedIn. Styrelsen kan alltid moderera det som läggs upp på LinkedIn, så det är inget problem. Styrelsen beslutar att alla i styrelsen skall gå in på hemsidan inom 2 veckor och finna minst fem fel och rapportera till Maria, så hon kan uppdatera. Det diskuterades hur det skulle se ut på medlemssidan. Skall varje benchmarkinggrupp ha en rubrik och därunder ha t ex nyheter och arkiv? Eller finns det möjligheter att ha nivåer/undergrupper, så man klickar till en grupp och kommer då vidare till nyheter och arkiv? Maria undersöker möjligheterna och styrelsen tittar på det till nästa möte. 7. Kontakt med QA-föreningar i andra länder- Personer, uppdrag Se tabell 1 på sida Höstkonferens När, vad, tema, föreläsare Slakthuset i malmö, 20 november, Attila bokar den lokalen. Rolf Arndt ifrån Cambrex är bekräftad som föreläsare (Ph.Eur. heavy metals nyheter) Åsa har ordnat detta. Styrelsen fortsätter att leta föreläsare, t ex Magnus (något?) som tidigare var föräldraledig. Någon ifrån läkemedelsverket om Kosmetik och registrering som läkemedel, kliniska prövningar på kosmetik. Styrelsen enades också om att det inte får bli för spretigt utan det skall helst hålla ett tema, annars tror vi att det är svårt att få folk att komma. De som föreläser får delta och resa betald, helst ingen övernattning. 9. Medlemsbrev- När, vad, vem? Styrelsen ber Liselotte skriva det och skicka det till Åsa för utskick, helst innan semestern, annars i Augusti. Kontakta Anders Hellgren och Ingrid Sjöberg och ta med vad som händer iföreningen för klinisk prövning och OECD GLP diskussionsgruppen. Ta också gärna in info ifrån benchmarking grupperna (då kanske utskicket får bli i september).vi följer upp detta på nästa styrelsemöte. 10. Föreningen för klinisk prövning Hur, vem? Styrelsen beslutar Anders Hellgren. 11. OECDs GLP diskussionsgrupp - Hur, vem? Styrelsen beslutar Ingrid Sjöberg. Protocol styrelsef2f of 5

4 12. Utöka medlemsantalet: Hur? Styrelsen tror fortfarande mest på att sprida information om SARQA genom personliga kontakter. 13. Informera om SARQA- Hur? Uppdatera foldern, främst foto på styrelsen. Det kanske inte är lämpligt med foto på styrelsen eftersom den ändras hela tiden Attila skickar förslag på nya foton och styrelsen följer upp det på nästa möte. 14. Bredda SARQA inom life science, fokus kosmetik- Hur? Vi tror vi är ganska hemma här. Styrelsen är enig om att det skulle vara fokus kosmetik hanterat som läkemedel, snarare än kosmetik tillverkare i stort. 15. Planering av kommande möten - fastställa datum för kommande styrelsemöten Tis 10 juni , sedan 5 september och varje första fredagen i månaden, Övrigt a. Utlägg för resor till och från möten Kerstin tar det till policy uppdateringen. b. RQAs konferans Kerstin kollar om hon kan åka. c. Lunch på styrelsemötena - beslut är taget om att lunchen på dagens face to face betalas av SARQA. d. Roll-up den finns hos Maria och om någon kan ta med sig den till något så kontakta henne. e. vykortsutskick bordlägges f.medlemsavgift betala flera år i taget? Styrelsen beslutar att vi erbjuder den möjligheten nästa år. g. Styrelsen beslutar att för att skapa kontinuitet i styrelsearbetet och underlätta för nya personer som kommer in i styrelsen (eller i andra funktioner som inte nödvändigtvis är styrelsearbete) så behövs en arbetsbeskrivning. Styrelsen ger i uppdrag att alla under året tar fram en arbetsbeskrivning för sin roll/funktion, så att det kan fastställas i slutet av året och användas när personer lämnar över till nästa. Roller och funktioner skall utses vid konstituerande styelsemöte, Maria tar fram förslag på funktioner som vi kan diskutera på nästa möte. Protocol styrelsef2f of 5

5 Tabell 1. Föreningar Kontaktperson DKG EQAC SQA RQA JSQA DGGF LAQI OECD GMP GDP CSV Maria Axelsson Anders Wichman Anders Wichman Ordförande, se om vice (Kerstin Ulfendahl kan åka och vara kontakt person) Ingrid Sjöberg Vesna Gaborit Georg Coleman Vesna Malmberg Protokollet skickas för justering till samtliga styrelsemedlemmar, närvarande och frånvarande. Vid pennan, Charlotte Protocol styrelsef2f of 5

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 13.09 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Joanna Hellström, Emilie

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Kleo Bartilsson & John Gustavsson ( 6), Johan Runesson

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

Närvarande ledamöter: Jonas Björkenfors, Peter Bryntesson, Tore Söderberg, Jan Hedström och Malin Pongolini Frånvarande: Beatrice Lundvall

Närvarande ledamöter: Jonas Björkenfors, Peter Bryntesson, Tore Söderberg, Jan Hedström och Malin Pongolini Frånvarande: Beatrice Lundvall Bilpool i Väst Protokoll Plats : Jonas Björkenfors Starkoddersvägen 6 Trollhättan Tid : Tisdag den 12 augusti 2013 kl. 19.00 Närvarande ledamöter: Jonas Björkenfors, Peter Bryntesson, Tore Söderberg, Jan

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl 13.00-14.00 Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer