Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst"

Transkript

1 Förtydliganden 1. Volymer och förändringar av volymer. Bild 1: Volymer och förändringar av volymer 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Cell C7: här ska summan av datorpaketens styckepriser (datorpaket/anv/mån) + styckepriset för premiumtjänsten (permiumtjänst/anv/mån) anges. D.v.s. inga volymer skall räknas in i summan. Exempel: Datorpaket Bärbar Stor: A kr (SEK/anv/mån) Datorpaket Bärbar Liten: B kr (SEK/anv/mån) Datorpaket : Stationär 2 skärmar: C kr (SEK/anv/mån) Datorpaket Stationär 1 skärm: D kr (SEK/anv/mån) Datorpaket Tunn Klient: E kr (SEK/anv/mån) Premiumtjänst tillägg oavsett datorpaket: F kr (SEK/anv/mån)

2 Summa = A + B + C + D + E + F Cell D7: enheten ska vara summa datorpaket/användare/månad Cell F7: I kommentarsfältet ska pris för respektive datorpaket redovisas.

3 Rättelser 1. Bilaga 6 Kapitel 2.4. Tabell 4 Viteskategorier Rättelse: % avdrag av det totala månadsbelopp som leverantören vanligtvis fakturerar Statens servicecenter, exklusive projekt som avtalats separat Ska istället vara: % avdrag av det totala månadsbelopp för den berörda tjänsten som leverantören vanligtvis fakturerar Statens servicecenter, exklusive projekt som avtalats separat Detta rättelse gäller för kategorierna Låg, Medel och Hög. 2. Bilaga 2 Kapitel Tabell 9 Datorpaket, rad Audio/Video Rättelse: Externa högtalare ska istället vara Extern webbkamera. Som framgår av avropet är ambitionen att videokonferens ska kunna köras på samtliga datorer; därav är webbkamera en nödvändig komponent i likhet med usb-headset. Det finns ej behov av externa högtalare. 3. Kravspecifikation: flik Volymtjänster Tillägg för ny utvecklings- och testmiljö Rättelse: Cell D5: SEK/timme ska istället vara SEK/beställning/månad 4. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster Utskriftstjänster Rättelse: Cell D8: SEK/mån ska istället vara SEK/skrivare/månad 5. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster Användarservice Rättelse: Cell D9: SEK/mån ska istället vara SEK/användare/månad

4 Frågor och Svar 0. Generella frågor a. Inga fasta volymer finns med i upphandlingen. De enda volyms siffror som finns är antalet anställda ( st) och antalet printrar (9 st). Finns uppgifter om tänkt grundbestyckning avseende servertjänster mm. Statens servicecenter avser köpa en standardmiljö (funktionalitet för lagring, behörighet, e-post, utskrifter mm.) som skalbar tjänst. Avsikten är att köpa enligt underlaget anvisad funktionalitet som tjänst; Leverantören ansvarar för att nödvändig infrastruktur är korrekt bestyckad och dimensionerad för detta. Avseende volymer och förändringar av volymer, se bild 1 under Förtydliganden. b. Fast pris på tjänsterna i 5 år efterfrågas. Vi får betalt för uppgradering/uppbyggnad men kan inte höja priset om antalet ökar på printrar, interna användare, externa användare (servermiljöer), Integrationerna ökar i antal, arbetsplatser ökar i antal, fler siter, kommunikationen måste utökas, etc. Hur skall löpande volymförändringar hanteras och prissättas under avtalsperioden? Avseende volymer och förändringar av volymer, se bild 1 under Förtydliganden. c. SLA inte i proportion till tjänstens värde för t.ex PC-arbetsplats och 1 användare vilket medför vite på hela månadsbeloppet. Enligt Kammarkollegiets vitesmodell medför av utfallet för en KPI att fullt vitesbelopp utgår för den KPIn inom mätperioden. Ett förtydligande önskas vad som avses uppnås med att frångå Kammarkollegiets skrivning. Se Rättelser. För viteskategori Kritisk (Bilaga 6 Kapitel 2.4. Tabell 4 Viteskategorier) utgår fullt vite (15%) på hela månadsbeloppet med motiveringen att tjänsten berör ett stort antal användare och viktiga funktioner. d. Begreppet Hantering av förekommer på många ställen men det finns ingen förklaring vad som skall ingå i det begreppet. Förtydligande önskas på respektive tjänst. Ex. Hantering av distributionslista. Vad avses. Med hantering avses administration såsom skapa ny/ändra/ta bort.

5 1. Avropsförfrågan 2. Bilaga 2, Tjänstekatalog 2.1 Ansvar för nät Då detta kommer att köras på ett separat nät, vem ska ansvara för att nätet separeras ifrån de nuvarande näten? 2.2 Det finns demerger -projekt uppsatta med såväl Skatteverket som Försäkringskassan. De kommer att ansvara för att separation/nermontering sker. Leverantören ansvarar för att nytt nät kommer upp. 2.3 Ägarskap av nät Ska leverantören äga den nätverksutrustning som krävs för åtagandet? Statens servicecenter kommer endast att köpa nätverkstjänster av Leverantören. 2.4 Inköp av nätverksutrustning Kommer det att ske ett utköp av utrustning om vi ska äga och i så fall till vilket pris? Det finns för närvarande inga planer för utköp av utrustning. 2.5 Förändringar av nätverksutrustning Hur skall utbyte, utbyggnad och uppgraderingar ske om Statens servicecenter skall äga utrustningen? Leverantören ansvarar för utbyte, utbyggnad och uppgraderingar av utrustningen då Statens servicecenter inte skall äga utrustningen.

6 2.6 Ägarskap av servrar Gäller ovanstående alla delar såsom: Servrar för ekonomidelarna? Statens servicecenter kommer inte att äga några servrar. 2.7 Ägarskap över infrastruktur Annan behövlig Infrastruktur? Ägarskapet av infrastrukturen skall ligga hos Leverantören då Statens servicecenter inte skall äga någon utrustning enligt Typ av USB headset Vilken typ av USB headset skall inkluderas i datorpaketet av de två som efterfrågas? Eller skall headset alltid betraktas som tilläggsbeställning med en egen kostnad? USB headset skall ingå i datorpaketen och hålla en rimlig kvalitetsnivå och god standard för att kunna användas för videokonferenser. 2.9 Typ av extern monitor Vilken typ av extern monitor skall inkluderas i datorpaketen enligt kraven under raden övrigt för bärbara PC? Det är upp till Leverantören att bestämma modell och märke för extern monitor så länge den uppfyller angivna krav i avropet och är kompatibel med övrig utrustning. Den ska följa gängse standard avseende miljökrav och strålning Certifikat Kan vi anta att Statens servicecenter tillhandahåller certifikat för signering och kryptering och Leverantören managerar dessa?

7 Statens servicecenters IT-lösning bör hantera certifikat för signering och kryptering. Allt detta skall sättas upp och manageras av leverantören Arkivering Är kravet på arkivering rent ekonomiskt? Om så är fallet vinner man inget i egentlig mening i Exchange 2010 som redan är kostnadseffektiv vad gäller lagring. Leverantören skall kunna visa på en lösning för att användaren skall kunna minska sin maillagring när den nått sin kvota genom någon form av arkivering Windows i tunn klient Programpaket tunn klient stipulerar Windows 7 Enterprise vilket inte är möjligt i en tunn klient om man inte syftar på en central VDI lösning vilket inte är realistiskt för 10 användare, kan Statens servicecenter utveckla hur man tänker sig användandet av tunn klient och vad som skall ingå i denna? Med datorpaket Tunn klient menar Statens servicecenter i detta fall en lokal stationär dator av enklare karaktär som är så kostnadseffektiv som möjligt, dvs en lätt fet klient Hårddisk Tunn klient skall innehålla programvara för hårddiskkryptering, vilken hårddisk syftar det på? Enligt 2.11 skall även detta datorpaket ha en hårddisk Central miljö för exekvering Programpaket för tunn klient behöver en central miljö att exekvera programpaketen som Leverantören inte kan hitta någon beskrivning runt, kan vi anta att den redan finns på plats i egen regi? Enligt 2.11 behöver inte detta datorpaket en central miljö för exekvering.

8 2.15 Byte av datorpaket Avser detta endast när dator nått end of life eller önskar Statens servicecenter att fritt kunna byta paket när användaren själv anser sig vara i behov av ny dator? Användaren skall kunna vid behov byta till ett bättre eller enklare datorpaket Användarservice Är det korrekt uppfattat att Statens servicecenter själva skall leverera SPOC? Ja 2.17 Scope för Användarservice Beskrivning av incidenthanteringen tyder på att leverantören skall ansvara för aktiviteter som enligt ITIL normalt hanteras av SPOC. Gäller detta då endast tjänster från leverantören eller alla IT tjänster för Statens servicecenters användare? Leverantören skall ta ett helhetsansvar för att lösa incidenter och problem för alla IT tjänster som drabbar alla Statens servicecenters användare och/eller ärenden för de tjänster som Statens servicecenter erbjuder till Kundmyndigheter ITSM system Vilket ITSM system avser Statens servicecenters SPOC att använda och hur skall ärenden transfereras till andra linjens support? Vilket Service Management system som Statens servicecenters Kundtjänst skall ha är ännu inte beslutat. Utgångspunkten är att ärenden transfereras från Statens servicecenters Service management system till leverantörens ITSM-system via e-post PC arbetsplats som tjänst a. Installation av nytt datorpaket skall ingå i den fasta kostnaden. Detta gäller för utbyte och även för nyanställning. Svårt att prisa som fast kostnad. Hur många per Månad/år?

9 Datorpaket brukar normalt sett prissättas efter komplexitet. Svårt att sätta ett snittpris beroende på att vi inte vet antalet för respektive datorpaket. Statens servicecenter kan inte svara på hur många utbyten av datorpaket/datorpaket för nyanställda som kommer att ske. Statens servicecenter vill att PC-arbetsplatstjänsten är skalbar för att kunna klara normala månadsvisa förändringar. Avseende volymer och förändringar av volymer, se bild 1 under Förtydliganden. b. Byte av datorpaket. På vilka grunder kan detta ske? Antal? Förutom om datorn är trasig, så är det upp till användaren och ansvarig chef om de av någon anledning vill byta datorpaket, t.ex. från paket med stationär dator till paket med mobildator. c. PC-arbetsplats som tjänst. Var prissätts de olika alternativen enligt Bilaga samt Bilaga Programpaket. I SCC Kravspecifikation finns bara ett fält för prissättning. Se punkt 2 under Förtydliganden. d. Vad avses med SHS på PC-klienter. Hur skall prissättning göras då SHS prismodell baseras på kostnader för meddelandeöverföring. Datorerna bör vara förberedda med ev. SHS programvara för klienter. Alla kostnader kopplat till SHS är utanför detta avrop Hantering av mobiltelefoner Leverantören skall tillhandahålla ny mobiltelefon och ersätta trasig mobiltelefon. Skall mobiltelefoner ingå i tjänsten och i så fall vilka modeller. Avser detta bara anställda på Servicecentret? Upphandling av mobiltelefoner sker separat. Den tjänst som efterfrågas är begränsad till hantering (ta emot, skicka tillbaka, distribuera) av mobiler mellan telefonileverantören och Statens servicecenter. Avser enbart anställda på Statens servicecenter Utskriftstjänst a. Hur mycket estimerar de utskrifterna till per användare? Leverantören bör i sitt pris utgå från en rimlig uppskattning av utskriftsvolymer i en normal kontorsmiljö. Skrivarna kommer inte att användas för större utdatavolymer till Kundmyndigheter.

10 b. Flytt av skrivare skall ingå i det fasta månadspriset. Ja, flytt ska ingå i priset/skrivare/mån c. Var prissätter vi volymer? Avses med volymer mängden utskrifter så är detta ej en volymbaserad tjänst (pappersåtgång är ej del av avropet). Avses med volymer antal skrivare, så efterfrågas styckepris för utskriftstjänst (pris/skrivare/mån). Avseende volymer, se bild 1 under Förtydliganden Samarbetstjänster a. Vad menas med hantering av gruppbrevlådor, distributionslistor och funktionskalendrar? Ska det finnas stöd för detta rent tekniskt eller skall vi ha en funktion inom service desk som får i uppdrag att lägga upp detta åt användaren? Med hantering avses administration såsom skapa ny/ändra/ta bort. Denna hantering kan tillhandahållas antingen via Användarservice och/eller som en funktion i självbetjäningsportalen. b. Vad menas med att erbjuda en tjänst för att konfigurera den inbyggda arbetsflödeshanteringen i Sharepoint? Samma fråga gäller även projektareor. Leverantören bör via Användarservice och/ eller Självbetjäningsportalen erbjuda en tjänst för enklare förändringar av arbetsflöden/workflow i Sharepoint. Likadant gäller för att lägga upp/ändra/ta bort projektareor i SharePoint. c. Administration av videokonferenser. I vissa av deras arbetsplatser finns integrerad kamera men inte i alla. Skall vi därför tillhandahålla videokameror och TV-skärmar i konferensrum för att säkerställa tjänsten för de som inte har en inbyggd kamera? Alla datorpaket ska innehålla kamera, se punkt 2 under Rättelser. Leverantören ansvarar inte för att tillhandahålla videokameror och TV-skärmar i konferensrum, bortsett från vad som anges i svaret på fråga 2.22d. d. Vad menas med hantering av konferensutrustning? Ska vi tillhandahålla konferenstelefoner eller dylikt? Antal och placering efterfrågas. Dessutom är detta en fastpris tjänst. Hur prissätts utökningen?

11 Avropet har som börkrav att separat utrustning som uppfyller normala krav för videokonferens finns att låna/hyra av leverantören på respektive ort som angetts i avropet. Eventuellt pris för denna tjänst (hyra konferensutrustning) ingår inte i avropet. Konferenstelefoner ingår inte i detta avrop Användarservice a. Skall den efterfrågade 2:ndra linjens support ta hand om enbart Centrets anställda eller omfattas även de användarna till systemen? Se svar fråga 4.1 b. Självbetjäningsportal skall finnas för alla olika typer av beställningar för användare, vilka användare avses? Se svar fråga Nätverkstjänster a. Drift av SSC Lan på alla siter men hur många kommer initialt att sitta på varje site? Ca 80 i Gävle, 50 i Östersund och 10 i Stockholm. Dock kan volymerna inte garanteras. Tjänsten bör vara flexibel för att hantera olika många anställda på respektive ort. b. Fast pris 5 år. Vi får betalt för utbyggnad men inte för driften om storleken ökar.hur prissätts detta. Vid händelse av utökad driftstorlek för nätverkstjänster, se bild 1 under Förtydliganden. c. WAN förbindelser skall ingå. I denna skall Videokonferenser även gå. Vad är bandbreddsbehovet? Kommunikationslösningen ska vara av den standard som uppfyller kraven för Quality of Service (QoS). d. Om bandbredden måste ökas, hur prissätts den ökade kostnaden då fastpris gäller. Priset på nätverkstjänsten kan komma att förändras enligt angivelse i bild 1 under Förtydliganden.

12 e. WLAN. Svårt att räkna på då vi inte vet hur lokalerna fysiskt ser ut och kan därför inte garantera täckning. Hur prissätts fysiska förändringar av WLAN och hur prissätts drift och förvaltning efter förändring. Leverantören bör i sitt takpris för etableringen ta höjd för eventuella utmaningar med täckning för WLAN. Priset på nätverkstjänsten kan komma att förändras enligt angivelse i bild 1 under Förtydliganden. f. Internetkapacitet skall tillhandahållas. Men detta är en funktion av antalet användare. Vid tillväxt kan uppgradering av Internetkapacitet, FireWall, IPS, IDS, etc. behöva göras. Fastpris skall anges men hur prissätts utökningar samt löpande drift och förvaltning. Priset på nätverkstjänsten kan komma att förändras enligt angivelse i bild 1 under Förtydliganden Katalogtjänst Vilka användare avses? Statens servicecenters anställda Integrationsplattformen a. Bygger på Biztalk och SQL server. Med utökat antal externa användare måste denna del troligen uppgraderas. Var prissätter vi utökad drift och förvaltning. Avseende volymer och förändringar av volymer, se bild 1 under Förtydliganden. b. Vid tillägg av nya integrationer erhåller ersättning per timme, men var prissätts år vi drift och förvaltning av nya integrationer. Avseende volymer och förändringar av volymer, se bild 1 under Förtydliganden. c. Hur många integrationer är det initialt (exakt)?

13 Enligt det scenario som ska användas för att beräkna etableringskostnaden (d.v.s. fram till 1 juni 2012) efterfrågas inga integrationer. Avseende eventuella framtida volymer, se bild 1 under Förtydliganden Servermiljötjänster a. Vad menas med icke delad miljö? "Leverantören säkerställer även att servermiljön inte delas med Leverantörens övriga kunder." Menar SSC att det ska vara fysisk separering (egen dedikerad hårdvara för servrar) från leverantörens övriga kunder eller godtar SSC logisk separering? Med icke delad miljö avses en fysiskt separerad servermiljö som ej delas med leverantörens övriga kunder. b. Uppgradering av tex SQL server ingår i det fasta priset. Normalt hanteras detta som ett projekt då mycket testning mm kan behövas. Kan detta prissättas separat som projekt? Uppgradering av SQL server betraktas som en volymtjänst. Denna prissätts enligt angivelse i Kravspecifikationen under Volymtjänster: Uppgradering av servermiljö. c. Hur skall vi ta betalt för test och utvecklingsmiljöer? Kunden ska bestämma storleken på den? Prislistan harmoniserar inte med bilaga 9. I prislistan skall pris/timme anges för test-och utvecklingsmiljö, medan bilaga 9 anger Totalt Pris/beställning/månad Se punkt 3 under Rättelser. Leverantören bör ange ett gemensamt månadspris som inkluderar att etablera, förvalta och underhålla en (1) utvecklingsmiljö, en (1) testmiljö samt en (1) acceptanstestmiljö enligt följande minimikrav: 4 virtuella eller fysiska servrar network load balancer tillgång till databas

14 3. Bilaga 3, Etablering 4. Bilaga 4, Nuläge och målbild 4.1 Dimensionering av tjänster Antalet anställda st Geografiska platser Östersund, Gävle, Stockholm, 1 lokal/ort Antal användare under Begreppen Antal anställda och Antal användare finns med i upphandlingsunderlaget. För de tjänster som upphandlingen omfattar, hur många personer ska tjänsterna dimensioneras för gällande t.ex. kundwebb, 2:a linjens support, självbetjäningsportal? Kundwebb ska vara dimensionerad för Antal användare inom Kundmyndigheter ( st) 2:a linjens support bör vara dimensionerad för att kunna hantera incidenter och problem enligt det som angivits i svar 2.16 och 2.17 Självbetjäningsportalen ska vara dimensionerad mot Statens servicecenterets egna anställda ( st) 4.2 Drift av produktionssystem Kundmyndighet skall kunna utföra självbetjäningstjänster via Kundwebben. T.ex tid- och utläggsredovisning, se lönespecifikation. Är detta ett befintligt system som outsourcingleverantören ska drifta eller ska det etableras och leveras som tjänst? Det är i dagsläget inget befintligt system som leverantören ska drifta avseende denna typ av tjänster. Självbetjäningstjänster via Kundwebben ska i framtiden etableras och levereras, men omfattas inte av denna avropsförfrågan. 4.3 Tillhandahållande av licenser Kan Leverantören anta att Statens servicecenter tillhandahåller licenser för SCCM inkl CAL som är fallet för övriga Microsoft applikationer genom t.ex. ett Core eller Enterprise CAL avtal?

15 Licensavtalet är ännu inte klart, men Statens servicecenter avser att ha ett Enterprise Desktop-avtal och licens för SCCM. 4.4 Premiumtjänst Kan Statens servicecenter uppskatta antal klienter som kommer att avropa Premiumtjänst och kommer dessa att finnas på alla 3 orter? Leverantören skall kunna hantera ett scenario där alla anställda (oavsett ort) använder Premiumtjänster (140 st) och leverantören kommer att bedömas efter detta antal. 5. Bilaga 5, Utvärderingsmodell 5.1 Referenser för helhetsdrift Referenser avser kunder till Anbudsgivaren där Anbudsgivaren har ett helhetsåtagande att förse kunden med outsourcingtjänster. Hur definierar ni ett helhetsåtagande? Är det en fullständig outsourcing inom Infrastruktur? Eller ett helhetsåtagande inom en del av infrastrukturen/applikationsfloran? Ett exempel; vi har kunder där vi har ett helhetsåtagande för deras Application Management, dock har vi inte deras Infrastrukturdrift, samt vice versa. I båda fall rör det sig om outsourcing. Kan en sådan kund användas som referens? Alla tre (3) referensuppdrag skall innehålla helhetsåtagande kring infrastrukturdrift, var av minst ett (1) skall avse offentlig sektor. 6. Bilaga 6, Servicenivåer och viten 6.1 SLA nivå Vilken SLA nivå gäller för klass K1? Är det 99,8% enligt tabell1 eller 99,7% enligt exemplet på beräkning? För klass K1 gäller SLA nivå 99,8% enligt tabellen.

16 6.2 Rapportering av tjänst Punkt 1.4 sista stycket: Om Leverantören inte på ett korrekt sätt rapporterar vilken servicenivå som har levererats för en viss tjänst ska Leverantören för den period då rapportering saknas anses ha brustit fullständigt i sin leverans av den aktuella tjänsten. Det är oklart vad detta innebär. Inträder vitesskyldighet, ansvar för avtalsbrott inkl skadeståndsansvar? Ett förtydligande önskas. Vitesskyldighet för den aktuella tjänsten inträder då rapportering saknas. Vad avser vitesskyldighet/avtalsbrott/skadeståndsansvar så gäller KVM Redovisning Punkt 2.6: Leverantörens uteblivna redovisning av utfallet medför att fullt vitesbelopp utgår för mätperioden Det är något oklart vad detta innebär. Är det t ex så att om redovisning av utfallet för en viss isolerad del av leveransen uteblir så faller fullt vitesbelopp för hela leveransen ut? Enligt Kammarkollegiets vitesmodell medför "utebliven redovisning av utfallet för en KPI att fullt vitesbelopp utgår för den KPIn inom mätperioden. Ett förtydligande önskas vad som avses uppnås med att frångå Kammarkollegiets skrivning. Med utebliven redovisning avses att rapportering saknas varför maximalt vite enligt KVM 2010 gäller. 7. Bilaga 7, Samverkan och rapportering 7.1 Adress för samverkan Möten och annan samverkan sker alltid i Statens servicecenters lokaler, om inte annat överenskommes. Vilken adress avses? Det är inte bestämt på vilka adresser eller vilka av orterna angivna i avropet som dessa

17 möten skall ske. Detta är en del av den samverkansmodell som kommer att upprättas i etableringsfasen. 8. Bilaga 8, Behandling av personuppgifter 9. Bilaga 9, Prisspecifikation och betalningsvillkor 9.1 Benchmarking Punkt 2.1.1: Statens Servicecenter skall ha rätt till benchmarking. Korrigering skall ske om priserna "avviker mer än 10% mot resultatet av marknadsjämförelsen". Det är något oklart vad som avses med "resultatet av marknadsjämförelsen", är det genomsnittspriset el medianpriset för liknande tjänster, el något annat? Förtydligande önskas. Avvikelsen bör jämföras med genomsnittspriset för motsvarande tjänst. 10. Bilaga 10, Säkerhet och miljö 10.1 Certifikathantering Avses det att i SSC:s nya miljö finns behov av egen certifikathantering enligt texten i kapitlet eller är det Försäkringskassan som tillhandahåller funktionerna och dessa nyttjas av SSC:s PC:s (fysiska eller virtuella)? Avseende miljön på kort sikt (se bilaga 4) mot Försäkringskassan och Skatteverket ska leverantören inte hantera certifikat för VPN. I övrigt ska all certifikathantering skötas av leverantören, se fråga 2.9.

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Förtydliganden 1. Volymer och förändringar av volymer. Bild 1: Volymer och förändringar av volymer 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Cell C7: här ska summan

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR 3.11.1.1 låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

ATEA. Tjänstekoncept. Arbetsplats och utskrift som funktion. Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet. Version 2010-08-25

ATEA. Tjänstekoncept. Arbetsplats och utskrift som funktion. Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet. Version 2010-08-25 ATEA Tjänstekoncept Arbetsplats och utskrift som funktion Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet Version 2010-08-25 Innehåll Ateas koncept för IT-tjänster... 3 Syfte och mål... 3 Övergripande... 3

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

Teknisk standard, upphandlingar

Teknisk standard, upphandlingar Medicinsk Teknik och IT Kapitel Stöd Rubrik Upphandlingsstöd Diarienummer LDXX/XXXXX Dokumentnamn Version Teknisk standard, Upphandlingar 1.0 Dokumentnummer Framtagen av Godkänd och fastställd av Giltig

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 eklient plattform standard klassificering av klienter 1 av 13 eklient plattform standard klassificering av klienter 2 av 13 Innehåll Historik... Fel! Bokmärket

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

Manual. Kontering av IT-kostnader

Manual. Kontering av IT-kostnader Manual Kontering av IT-kostnader Innehåll Bakgrund 3 IT-utrustning 3 Ex. Datorer och kringutrustning 3 Ex. Servrar och IT-infrastruktur 3 Ex. AV/kringutrustning 3 Ex. Skrivare och kringutrustning 3 Redovisning

Läs mer

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Molnet som en strategisk fråga Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Daniel Boström IT- arkitekt på Infranord Min bakgrund: Systemutveckling Systemförvaltning, projektledning Arkitektur, IT- styrning,

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 1 (7) 1. Svarsdatum2011-01-04 09:44:40 Fråga: Är avsikten att teckna ramavtal med max 7 st leverantörer eller endast en (1)? Svar: Enligt punkt 4.1 i Ansökningsinbjudan

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

Swedish Radio Supply SDP-avtal

Swedish Radio Supply SDP-avtal Avtalsnummer Vår referens Datum SRS/FC-10:006 Uno Zell 2010-05-03 Swedish Radio Supply SDP-avtal SDP-avtalet är baserat på följande avtalsvillkor, tillämpliga sidor och bilagor: Bilaga AVTAL 90-Underhåll

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m.

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer

TTP (Tunn Teknisk Plattform)

TTP (Tunn Teknisk Plattform) prel 2004-06-01 Sida 1 (8) TTP (Tunn Teknisk Plattform) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 Serverbaserade lösningar och tunna klienter... 2 Programvara/protokoll... 3 SYSTEMÖVERSIKT... 3 Systemkonstruktion...

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

Beställning av fjärrbackup

Beställning av fjärrbackup Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:-

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Inställning Prislistor i Entré Windows

Inställning Prislistor i Entré Windows Inställning Prislistor i Entré Windows Generellt Det finns en mängd olika inställningar du kan ha på en Prislista i Entré Windows. Nedan följer en kortfattad beskrivning på vad respektive fält innebär.

Läs mer

SLA-användning i kommunerna

SLA-användning i kommunerna SLA-användning i kommunerna Claes Ekman Nils Knutsson 2007-05-09 Innehåll Vad är SLA, OLA och UC? Innehåll i ett SLA-avtal Områden där SLA kan tillämpas Några exempel på SLA Viten, bonus, incitament Hur

Läs mer

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Anslutningar och nätverkstjänster, för stora och små företag Våra datakomtjänster för företag När du väljer Telia som leverantör av datakomtjänster,

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Agenda Drift / Mobilt bredband Inledning Bakgrund Syfte Innehåll Säkerhet och SUA Svar Inledning Rakels vision och affärsidé är att leverera en kommunikationslösning

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Anslutning till Statens servicecenter åren 2017-2019 Thomas Pålsson Marie K Johansson Hans Tynelius Annica Schölund Storm Agenda Inledning Thomas Pålsson, Generaldirektör Vårt regeringsuppdrag

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

Statens servicecenter. Lägesrapport april 2013

Statens servicecenter. Lägesrapport april 2013 Statens servicecenter Lägesrapport april 2013 Vad har hänt sedan sist Startade 1 juni målet att säkra produktion och ge kundsupport Idag har vi Ca 100 kunder 6 kunder i produktion med e-beställ 15% av

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Engcom konferensbrygga Teknisk information

Engcom konferensbrygga Teknisk information Engcom konferensbrygga Teknisk information Telefonkonferenser är idag ett naturligt verktyg för de flesta företag och organisationer. Det leder till lägre resekostnader, ökad effektivitet och produktivitet,

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita.

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita. Sweden ICT Week Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda Service Management och ITIL Varför avtala IT-tjänster Relationen verksamhet

Läs mer

Agenda Inledning Ett par ord om Pulsen Pulsen QuickStart

Agenda Inledning Ett par ord om Pulsen Pulsen QuickStart Agenda Inledning Ett par ord om Pulsen Pulsen QuickStart Jag som pratar för Pulsen idag Per Östlund per.ostlund@pulsen.se +46 33 17 73 41 Avdelningschef IT-tjänster, Pulsen Integration AB Självservice

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser - ett samtal om vilka möjligheter som finns inom respektive avtalsform Henrik Byström Kundansvarig Microsoft Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Microsoft

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Ansökningsformulär för e-ansökan

Ansökningsformulär för e-ansökan 1 (5) Ansökningsformulär för e-ansökan Det ansökande företaget godkänner/samtycker till följande: Att ta del av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter Att ta del av och följa Tandvårds- och

Läs mer

Aktiviteter / uppdrag 2010

Aktiviteter / uppdrag 2010 Aktiviteter / uppdrag 2010 Pågående Agressoimport från Voyager Syfte: Att ta emot en kommaseparerad fil från Voyager som ska översättas för inläsning i Agresso med metoden LG04 (inläsning från försystem).

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F VERVA Fujitsu Services Kenneth Landérus F Fujitsu Services 2008 Fujitsus erbjudande produkter Volymlicensiering på 40 programtillverkares produkter 2 Fujitsu Services 2008 2008-01-28 Verva Programvaror

Läs mer

PC-modeller Trollhättans Stad

PC-modeller Trollhättans Stad PC-modeller Trollhättans Stad Stationär PC Standard HP EliteDesk 800 G1 SFF Stationär PC Tower EliteDesk 800 G1 TWR Stationär PC i två varianter för normalt kontorsarbete. SFF (Small Form Factor) Standard

Läs mer

Kompletta PC paket och Skrivare

Kompletta PC paket och Skrivare Sida 1 Kompletta PC paket och Skrivare Prislista Juli 2015 Nu äntligen har sommaren kommit Vi önskar alla våra kunder en trevlig semester. Även under semestern fortsätter vårt gemensamma arbete för en

Läs mer

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1)

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) INNEHÅLL!" # $%!& # ' # ( #! " # $ " # " % " Consafe Logistics erbjuder hårdvara och relaterade tjänster enligt nedanstående specifikation. Om MA-Skåne att köpa hårdvara

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

Manual. IT-kostnader. Avgränsningslista/konteringsexempel

Manual. IT-kostnader. Avgränsningslista/konteringsexempel Manual IT-kostnader Avgränsningslista/konteringsexempel Konteringsexempel/avgränsningslista Utr Utr IT Ej IT Basko nto < 5 000 kr Baskonto Text Baskonto > 5000 kr-< 20 000 kr Böcker om IT X 5623 Böcker,

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Direktupphandling av Digital Asset Management

Direktupphandling av Digital Asset Management Direktupphandling av Digital Asset Management Direktupphandling av programvara, Digital Asset Management system, som kommer att driftas på egen server hos oss. I direktupphandlingen ingår också installation,

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Bilaga 3c Informationssäkerhet

Bilaga 3c Informationssäkerhet SID 1 (9) Bilaga 3c Informationssäkerhet Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Åker den gamla växeln och de mobila anknytningarna ut under 2013? Är användningen av Skype bland Kan. forskarna på universitetet en Sunet hantera

Åker den gamla växeln och de mobila anknytningarna ut under 2013? Är användningen av Skype bland Kan. forskarna på universitetet en Sunet hantera Är det ett djärvt kliv in i det nya? Åker den gamla växeln och de mobila anknytningarna ut under 2013? Behövs forum för diskutera UC? Är användningen av Skype bland Kan forskarna på universitetet en Sunet

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 1 och definitioner Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB SKOLDATORKONCEPT 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB i fyra kommuner och ett gymnasium Detta dokument har tagits fram på uppdrag av styrelsen för Konsult och Service och beskriver skoldatorkoncepten inom

Läs mer

Att planera tekniken. Stöddokument för. Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se.

Att planera tekniken. Stöddokument för. Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se. Stöddokument för Att planera tekniken Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se. Här följer några frågor att fundera igenom på tekniksidan: Hur ser det ut med hårdvaruresurser och

Läs mer

Vägledning för avrop ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012 1(13)

Vägledning för avrop ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012 1(13) Vägledning för avrop ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012 1(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012... 3 2.1 ALLMÄNT... 3 2.2 UPPHANDLADE HELHETSLÖSNINGAR...

Läs mer

[VIRTUAL APPLICATION]

[VIRTUAL APPLICATION] rva Red Cloud IT AB Juha Jurvanen whitepaper [VIRTUAL APPLICATION] rcloud Virtual Application r C l o u d V i r t u a l A p p l i c a t i o n 2 Innehåll Inledning... 3 VDI och rva... 3 Internet... 3 Uppkoppling...

Läs mer

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23 Greger.Ohlsson@bita.eu BiTA Service Management Tjänsteområden inom utbildning och konsultation: IT-styrning IT-kvalitet IT-effektivitet

Läs mer

Desktop Lifecycle Management Funktionsåtagande IT arbetsplats

Desktop Lifecycle Management Funktionsåtagande IT arbetsplats Desktop Lifecycle Management Funktionsåtagande IT arbetsplats DESKTOP LIFECYCLE MANAGEMENT Funktionsåtagande för IT arbetsplatsen eller Sänk kostnaden runt din IT arbetsplats Effektivisera hanteringen

Läs mer

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster Novi Net handelsbolag Produkter och tjänster 25 november 2008 Sammanfattning Dokumentet innehåller prisuppgifter och information om tjänster och produkter levererade av Novi Net handelsbolag. Samtliga

Läs mer