Höstmöte Folkparken Skellefteå Onsdag 14 oktober :00-20:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höstmöte Folkparken Skellefteå Onsdag 14 oktober 2015 15:00-20:00"

Transkript

1 Höstmöte Folkparken Skellefteå Onsdag 14 oktober :00-20:00 Ännu ej medlem men vill gå på Höstmötet? Ring så hjälper vi dig! Seminarier Välj mellan 15 intressanta och lärorika seminarier, med bland annat Sverker Olofsson, Plus, som berättar om sitt liv. Rapp i käften och tydlig i det han säger gör detta till ett tänkvärt, intressant och underhållande seminarium. Frågehörna - Ställ dina frågor till våra experter Elisabet Mossberg, ledamot i Lärarförbundets Förbundsstyrelse Anders Vestman, arbetsmiljösamordnare Skellefteå kommun Diskutera med förvaltningscheferna Jan Midlert, Gymnasiekontoret, kl. 17:15-18:00 Anders Bergström, Skol- och kulturkontoret, kl. 15:15-17:30 Höstmötessoppa Lärarförbundet bjuder på soppa med bröd, kaffe och kaka kl. 16:00-19:00. Lotteri och välkomstgåva Välkommen med din anmälan senast 6 oktober. Utställare

2 Seminarium 1-5 kl 15:45 1. Skolfrånvaro! 15:45 (ca 1 timme) När elever stannar hemma från skolan, ibland heltid och under lång tid, uppstår stora utmaningar. Vem äger problemet? Projektet Tillbaka till skolan är ett samverkansprojekt mellan skol och kulturkontoret och socialkontoret där syftet är att hjälpa elever tillbaka till skolan och identifiera framgångsfaktorer för att undvika lång skolfrånvaro. Helen Brännström, socionom. Tobias Forsell, förskollärare/specialpedagog. 2. Alla kan koda 15:45 (ca 1 timme) Vår omvärld förändras fort. I England och Estland har man infört programmering i läroplanen, i Finland är det med i läroplanen från hösten Programmering handlar inte bara om kodning utan också om problemlösning såsom att identifiera ett problem, hitta en lösning till problemet, designa lösningen, testa lösningen, utföra lösningen samt att utvärdera lösningen. Under seminariet kommer vi in på omvärldsanalys, läget i Sverige. Allt från enkel programmering till mer avancerad. Framför allt kommer vi att titta närmare på Dash och Dot och de tillbehör som finns till i form av appar men vi tittar även på de fysiska tillbehören och hur pedagoger och elever kan använda materialet på ett lekfullt och pedagogiskt sätt. Fredrik Kennebäck, Ma/NO lärare 4-9. Har jobbat i ACOT (Apple Classroom Of Tomorrow) projektet, idag driver och utvecklar Fredrik Freken AB som har specialiserats sig på pedagogiska robotar. Höstmötessoppa 16:00-19:00 Kom ihåg att anmäla dig senast 6 oktober om du vill äta och/eller gå på seminarium.

3 3. Pensions- och försäkringsföreläsning s 15:45 (ca 1 timme) Det här är ett viktigt ämne som berör alla. Det är din framtida lön som pensionär. Det finns många sätt att kunna påverka den kommande pensionen. Lärarförsäkringar informerar på ett enkelt sätt hur pensionssystemet är uppbyggt och vad som kan vara viktigt att tänka på. Sari Wonsell, Lärarförsäkringar, har mångårig erfarenhet inom det kommunala avtalsområdet och har stora kunskaper även inom andra tjänstepensionsområden likväl som kompetens i det allmänna pensionssystemet. Hennes föreläsningar är uppskattade då de är lättsamma och pedagogiska. 4. Legimus, lättläst och tillgänglig media 15:45 (ca 1 timme) MTM erbjuder alla med en läsnedsättning tillgång till i stort sett alla böcker som talböcker. Genom tjänsten Legimus kan eleverna själva ladda ned böckerna och läsa med öronen. Vi berättar kort om fördelarna med egen nedladdning och hur det fungerar. LL-förlaget och tidningen 8 Sidor är en del av MTMs ansvar för lättläst material. Vi berättar om den senaste utgivningen och om det pedagogiska material som finns. Erik Rågvik från Myndigheten för tillgängliga media, MTM. Erik har mångårig erfarenhet av jobba med lättläst och andra tillgängliga media i skolan. 5. Kan dina elever nå lika långt som de finska? 15:45 (ca 1 timme) När rapporterna om bristerna i den svenska skolan har blivit en följetong blir det bara viktigare att framhålla det som faktiskt fungerar och ger resultat. Att dra lärdomar av den finska skolan har visat sig vara framgångsrikt. Lärarna i Finland framhåller den tydliga strukturen och de goda resultaten som två viktiga faktorer till varför de år efter år väljer Favorit matematik till sina klasser. Studentlitteratur har anpassat Favorit matematik till svenska förhållanden och läroplaner. Hör Christina Comstedt berätta mer om varför varje lektion är viktig och få konkreta råd och praktiska lektionstips. Christina Comstedt, Studentlitteratur.

4 Seminarium 6-10 kl 17:15 6. Sverker Olofsson Berättar om sitt liv Sverker Olofsson känd profil och programledare i bl a Plus, ett av de program i TV-världen som letts längst av samma programledare. Han är även hedersdoktor vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet och klimatambassadör i Västerbotten. Trots att han gått i pension så har han många uppdrag och ser fram emot att prata med lärare. Rapp i käften och tydlig i det han säger gör detta till ett tänkvärt, intressant och underhållande seminarium. Sverker Olofsson känd profil och programledare. 7. Satsningar på lärare och utbildning Vad händer just nu? Mycket händer i utbildningens värld just nu hänger du med? Skolkommissionen, lågstadiesatsningen, karriärtjänster, 3 miljarder till löner, nytt avtal, mindre barngrupper, fler speciallärare, lärarbrist och en del mer. Elisabet Mossberg ger dig en insyn i en del som händer just nu. Ladda upp med egna frågor och häng med i utbildningspolitiken. Elisabet Mossberg, lärare, ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse och ordförande Lärarförbundet Göteborg. Elisabet har länge varit engagerad i Mänskliga Rättigheter och varit ledamot i Rådet Jämställdhet och likabehandling. 8. Ljudmiljöns betydelse för lärandet En god ljudmiljö underlättar för alla i lärandet. Om det tar för mycket kraft att höra och tolka ljuden, finns det risk att lyssnaren inte klarar av att minnas informationen. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar på olika sätt med att sprida kunskap om frågor som rör tillgänglighet. En prioriterad fråga i arbetet är att sprida kunskap om bra ljudmiljöer. Karin Grahn, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Karins föreläsning bygger på ett nationellt arbete inom myndigheten vars uppdrag varit att samla kunskap om den auditiva miljöns betydelse i skola och utbildning.

5 9. Prima svenska gör alla till stjärnor. Helt ny svenska för F-3 och 4-6 Du får introduktion till hur du kan jobba med att läsa, skriva, tänka och samtala tillsammans med dina elever med hjälp av den nya serien Prima svenska. Dessutom får du en rundvisning i det smarta planeringsverktyget där du lätt skapar dina egna planeringar. Du som deltar i föreläsningen får smakprov och cirkulationsexemplar av de nya böckerna med dig hem! Lärare som undervisar i Svenska i årskurs F-6. Maria Kanstedt-Rylander, Läromedelskonsulent F-9 Gleerups. 10. Arbetslagets möjligheter Arbetslaget är navet i skolans utveckling och lärande reflektion är navet i arbetslagets processer. Äger du metoder för att skapa struktur och fokus i ert arbete? Som arbetslagsledare är du en processledare. Men vilka processer är det du förväntas leda? Vad är det centrala i arbetslagets funktion? Vad skiljer arbetslagsledaren, försteläraren och utvecklingsledarens roller åt? Hur kan du lägga grunden för ett arbetsklimat som hjälper arbetslaget att prioritera och fokusera på undervisningens kvalitet och elevernas resultat. Myrthel Hermansson är utbildare och legitimerad lärare, examinerad på Rektorsprogrammet och har erfarenhet som biträdande rektor och arbetslagsledare. Seminarium kl 19: En naturinspirerande kreativitetsdusch, där allt är möjligt Jag vill visa på hur mycket man kan göra av en promenad till en gran. Hur mycket roligt man kan hitta på med sina alster och hur en påse med barr kan förvandlas till monster, kaktusar och snögubbar mm. Detta och förstås en massa andra idéer, fördelar och vinster med naturpyssel. Och självklart ska vi prata om träcirklar, det var där min resa startade. Jenny Järvholm arbetar som fritidspedagog och programledare på SVT för barnprogrammen Pysselskogen och Partytältet.

6 12. Förtroendefulla relationer I Lärares yrkesetik fastslås att lärare förbinder sig att verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med elevernas föräldrar/vårdnadshavare och vara lyhörda för deras synpunkter. Alla relationer bygger på ömsesidighet men eftersom något motsvarande åtagande inte går att utkräva av föräldrar gentemot lärare, vilar ansvaret för denna relation tydligast på läraren. I de allra flesta fall fungerar dessa relationer alldeles utmärkt och lärare och föräldrar kan tillsammans verka för elevens/barnets bästa. Samtidigt ser vi att antalet anmälningar från föräldrar till Barn- och elevombudet ökar. Numera finns också möjlighet att göra anmälningar som ifrågasätter lärares rätt att behålla sin lärar- eller förskollärarlegitimation. Personalen i skolan/förskolan har också ett ansvar att anmäla till socialförvaltningen ifall man misstänker att föräldrar brister i sitt ansvar så att ett barn far illa. Vilka krav är rimliga att ställa på lärare och på föräldrar i det gemensamma ansvarstagandet för att barn och elever lär sig, trivs och utvecklas i förskolan och skolan? Jesper Rehn är IKT-pedagog i Ronneby Kommun och ordförande i Lärarnas yrkesetiska råd, samt flitigt anlitad som utbildare och föreläsare inom Lärarförbundet. Åsa Dahlberg är språklärare i Bjurholms kommun och ledamot i Lärarnas yrkesetiska råd. Hon är också erfaren seminarieledare för de yrkesetikseminarier som lärarförbunden tillsammans erbjuder. 13. Bli bättre på matte Laborativt arbete är till glädje och nytta för alla. Undersökningar visar att elever blir 70 % bättre i matte när de får konkret förståelse. Ett lättsamt föredrag med massor av tips på och idéer om hur du arbetar med konkret matematik i din undervisning. Centikuben, geobrädet, tiokompisar, Cuisenairestavar, Bråkbygget...(Åk 2-6). Stellan Adolfsson har arbetat som mellanstadielärare i 15 år och därefter på Beta Pedagog. Tidigare som VD och numera som s k senior adviser. Kom ihåg att anmäla dig senast 6 oktober om du vill äta och/eller gå på seminarium

7 14. Lärande bedömning Via forskning och praktiknära övningar får du verktyg för att bli en medveten bedömare och betygssättare. Bedömning för lärande handlar om att utveckla förståelse och motivation hos elever. Det hjälper dem att känna sig kompetenta och bli målmedvetna. Genom att arbeta formativt får du också betygsättningen att falla på plats. Hur kan vi tillsammans förstå och använda kursplaner och kunskapskrav på ett kreativt sätt? Myrthel Hermansson är utbildare och legitimerad lärare, examinerad på Rektorsprogrammet och har erfarenhet som biträdande rektor och arbetslagsledare. 15. Bingel.se en digital väg för att öka kunskapsnivån i skolan Bingel är en ny, digital övärld från Sanoma Utbildning som kombinerar det etablerade arbetssättet att övning ger färdighet med att låta eleverna arbeta i en miljö som är anpassad till dagens elever. I bingel finns färdighetsträning i svenska, engelska och matematik för åk 1 6. Övningarna är kopplade till våra läromedel och följer de tryckta böckernas progression. Bingel individanpassar efter elevernas prestation och blir enklare eller svårare beroende på hur det går. Med bingel är det därför lätt att engagera eleverna och eleverna får motivation på rätt nivå. Fredrik Kennebäck är matematiklärare med ett stort engagemang för att använda modern teknik i undervisningen. Sanoma Utbildning. Höstmötessoppa 16:00-19:00 Kom ihåg att anmäla dig senast 6 oktober om du vill äta och/eller gå på seminarium.

8 Anmälningar till Höstmötet 2015 Seminarium Seminarium Seminarium 15:45 17:15 19:00 Namn Mat Antal anmälda Anmälan senast 6 oktober till ditt ombud eller Lärarförbundet Skellefteå Kom ihåg att anmäla dig om du vill äta och/eller gå på seminarium.

Höstmöte Folkparken Skellefteå Onsdag 15 oktober 2014 15:00-20:00

Höstmöte Folkparken Skellefteå Onsdag 15 oktober 2014 15:00-20:00 Höstmöte Folkparken Skellefteå Onsdag 15 oktober 2014 15:00-20:00 Ännu ej medlem men vill gå på Höstmötet? Ring 736147 så hjälper vi dig! Seminarier Välj mellan 15 intressanta och lärorika seminarier,

Läs mer

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program Välkommen till Mittlärande 2015! Det är med stor glädje vi öppnar dörrarna för andra året av Mittlärande i Sundsvall. Kom och låt dig inspireras

Läs mer

Onsdag den 5 mars 2014 Yllan, Kristianstad Förskola årskurs 9

Onsdag den 5 mars 2014 Yllan, Kristianstad Förskola årskurs 9 Arbetsglädje MEDIA SKÅNE...arrangeras av AV Media Skåne Onsdag den 5 mars 2014 Yllan, Kristianstad Förskola årskurs 9 Utställning 13.30-17.30 Välkommen till mässan som innehåller resurser för modalt lärande.

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

SKOLBIODAGEN, måndagen den 26 oktober (9.00-17.00)

SKOLBIODAGEN, måndagen den 26 oktober (9.00-17.00) . PROGRAM SKOLBIODAGEN, måndagen den 26 oktober (9.00-17.00) OBS! Skolbiodagen väljs som helhet, ett block som sträcker sig över hela måndagen. Du som väljer Skolbiodagen betalar 100 kr mindre för måndagen.

Läs mer

I mån av plats tas anmälan emot fram till föreläsningsstart. www.medalgon.se telefon 08-28 66 90 info@medalgon.se

I mån av plats tas anmälan emot fram till föreläsningsstart. www.medalgon.se telefon 08-28 66 90 info@medalgon.se Föreläsningar hösten 13 GÖTEBORG Tid 18:00-21.00 Avvikelser förekommer Anmälan I mån av plats tas anmälan emot fram till föreläsningsstart. www.medalgon.se telefon 08-28 66 90 info@medalgon.se Boka tidigt-pris

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Skolans bortglömda fråga

Skolans bortglömda fråga Skolans bortglömda fråga 1 Goda Exempel om lärande Kvaliteten i skolan och frågan om vi gör rätt prioriteringar jagar ständigt politiker och beslutsfattare. En ofta bortglömd lösning är läromedel. Läromedlen

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter.

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter. Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter Henrik Björklund ISBN 978-91-87093-30-2 Nå framgång på LinkedIn TM Soderpalm

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare Make IT happen Produktion: Abeba+RÖD Foto: Mats Samuelsson, istockphoto, Karl-Johan Hjertström samt intervjuade personer. Tryck: Davidsons tryckeri, 2012 IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

Kongressprogram. Nordiska Skolledarkongressen 25 26 mars 2014, Svenska Mässan Göteborg

Kongressprogram. Nordiska Skolledarkongressen 25 26 mars 2014, Svenska Mässan Göteborg Kongressprogram www.skolledarexpo.se 2014 Elaine Eksvärd Isabella Grybe Matz Nilsson Jan Björklund Henrik Fexeus Andreas Schleicher Percy Barnevik Jesper Strömbäck Ulrika Wallén Johanna Lundén Linda Persson-Melin

Läs mer

Tema : Den digitala skolan

Tema : Den digitala skolan 4 Nummer Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet APRIL 2013 Tema : Den digitala skolan Digital kompetens hos både lärare och elever gör klassrummet större. I det här numret sätter vi fokus

Läs mer

INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk. 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen. Årskurs 6 hösten 2015. Enhagen

INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk. 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen. Årskurs 6 hösten 2015. Enhagen Årskurs 6 hösten 2015 Enhagen INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen Vårt motto Kunskap genom engagemang och kompetens Vår vision Alla elever ska känna glädje och

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! HÖSTEN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. Chefsutveckling på dina villkor LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer