Höstmöte Folkparken Skellefteå Onsdag 15 oktober :00-20:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höstmöte Folkparken Skellefteå Onsdag 15 oktober 2014 15:00-20:00"

Transkript

1 Höstmöte Folkparken Skellefteå Onsdag 15 oktober :00-20:00 Ännu ej medlem men vill gå på Höstmötet? Ring så hjälper vi dig! Seminarier Välj mellan 15 intressanta och lärorika seminarier, med bland annat Ted Kjellsson, Skrotarna, filmregissör från Skellefteå. Han har under flera år jobbat med filmprojekt och reklamfilmer både i Sverige och utomlands. Frågehörna - Ställ dina frågor till våra experter Marie Wall Almquist, Musik- och kulturskoleexpert samt ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse Line Isaksson, fritidspedagog och ledamot i Lärarförbundets ämnesråd Fritidspedagogik Diskutera med förvaltningscheferna kl. 17:15-18:00 Jan Midlert, Gymnasiekontoret, Skellefteå Anders Bergström, Skol- och kulturkontoret, Skellefteå Höstmötessoppa Lärarförbundet bjuder på soppa med bröd, kaffe och kaka kl. 16:00-19:00. Lotteri och välkomstgåva Välkommen med din anmälan senast 7 oktober. Utställning

2 Seminarium 1-5 kl 15:45 1. Helt nya möjligheter med Gleerups interaktiva böcker. 15:45 (ca 1 timme) Idag har i princip alla lärare tillgång till en egen dator. En-till-en-satsningarna sprider sig också som en löpeld över landet och varje elev har snart tillgång till moderna verktyg i sin skolvardag. I takt med ökande investeringar i teknik väcks fler frågor om innehåll och pedagogik för att elevens nya dator eller surfplatta verkligen ska göra någon skillnad. Gleerups interaktiva böcker är en ny typ av lärverktyg som är mycket mer än bara en digital variant av den tryckta boken. Här finns allt samlat; texter, bilder, filmer, fördjupningsmaterial och plats för egna anteckningar. I Gleerups interaktiva böcker levandegörs kunskap och det skapas fler möjligheter än någonsin. Målgrupp - Skolledare och lärare åk 4-Gy. Pia Lindh, Läromedelskonsulent Gleerups Utbildning. 2. Tillgänglighet får skolan att funka 15:45 (ca 1 timme) Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, presenterar en modell och ett paket med konkreta verktyg till stöd och hjälp i arbetet för ökad likabehandling och tillgänglighet. Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. I tillgänglighetspaketet ingår ett digitalt värderingsverktyg och en tryckt handledning. Verktyget vänder sig till verksamhetschefer, pedagoger, specialpedagoger och elevhälsa inom förskolor, skolor och gymnasieskolor. I paketet ingår också en distanskurs om tillgänglighet och lärmaterialet DATE som riktar sig till elever i årskurs 4-9. Anna Sjölander är specialpedagog och arbetar som rådgivare på SPSM. Anna har varit delaktig i arbetet med att ta fram värderingsverktyget för tillgänglig utbildning. Höstmötessoppa 16:00-19:00 Kom ihåg att anmäla dig senast 7 oktober om du vill äta och/eller gå på seminarium.

3 3. Lärare och sociala medier - ur ett yrkesetiskt perspektiv s 15:45 (ca 1 timme) Lärares yrkesutövning via sociala medier är en viktig fråga. Ny teknik slår igenom och fler använder sig av digitala kommunikationsvägar. Det är en utveckling som på många sätt underlättar läraryrket men som också ställer krav på nya kompetenser. Lärare bör enligt yrkesetiken inte bara ta ansvar för att eleverna lär utan också för vad de lär och elever behöver idag kunskaper om den digitala teknikens möjligheter, fördelar och risker. Det blir därför utifrån yrkesetiska aspekter viktigt att avgöra i vilken utsträckning och på vilket sätt sociala medier kan användas för att bidra till elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för deras lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande. Jesper Rehn är IKT-pedagog i Ronneby Kommun och ordförande i Lärarnas yrkesetiska råd, samt flitigt anlitad som utbildare och föreläsare inom Lärarförbundet. Förutom jobbet och en mängd andra förtroendeuppdrag så driver han även ett eget företag i utbildningsbranchen. Åsa Dahlberg är språklärare i Bjurholms kommun och ledamot i Lärarnas yrkesetiska råd. Hon är också erfaren seminarieledare för de yrkesetikseminarier som lärarförbunden tillsammans erbjuder. 4. Forskarrum Nordanå - Upptäck vår lokala historia i Norrland! 15:45 (ca 1 timme) Hur kan vi veta något om det förflutna? Hur kan vi ta reda på varför saker ser ut som de gör? Forskarrum Nordanå öppnar dörrarna till mer än fem kilometer handlingar från tre arkiv med material främst från norra Västerbotten foton i album, böcker med en specialavdelning för lokalhistorisk litteratur. I Forskarrum Nordanå samarbetar Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Westerbotten, Skellefteå museum och byggnadsvårdscentralen Hålla Hus. Hit kan du komma i grupp, ensam som privatperson eller i tjänsten. Skolprogram erbjuds, gruppvisningar samt datorer med gratis nätuppkoppling. Arkiven är en viktig resurs för skolan. Elisabeth Wiklund arkivassistent vid Folkrörelsearkivet, Jörgen Andersson arkivarie vid Skellefteå museum samt Gunilla Wikström arkivarie vid Företagsarkivet.

4 5. Vi lär med våra sinnen 15:45 (ca 1 timme) Hur tar hjärnan emot kunskap? Kan vi bestämma hur länge vi vill minnas något? Tar skolan bort barnens kreativitet? Hur formulerar vi meningar så att hjärnan förstår? Ett lättsamt föredrag om viktiga ämnen. Stellan Adolfsson har arbetat som mellanstadielärare i 15 år och därefter på Beta Pedagog. De senaste 18 åren som VD och numera som s k senior adviser till sin "gamle elev" som tagit över ledarskapet från och med i år. Slipsen kommer att vara mer välknuten den 15 oktober. Seminarium 6-10 kl 17:15 6. Arbeta med annan arbetstidsreglering h, Bilaga 6 Arbetslag från Tuböleskolan och Sörböleskolan berättar om fördelar och nackdelar med detta arbetstidssystem där fördelarna väger över. Syftet med försöket är att se om annan reglerad arbetstid kan vara ett bra alternativ för att nå ökad måluppfyllelse och en för lärarna bättre arbetssituation genom jämnare arbetsbelastning och på så sätt en bättre arbetsmiljö. Avsikten är att lärare ska ha god tid för varje enskild elev i minst samma utsträckning som tidigare. Tuböleskolan F-5 arbetslag Karin Midlert och Agneta Lundgren och Sörböleskolan 6-9 So arbetslag Olov Södermark och Åsa Mattsson h 7. Unga, sex, hat och hot på nätet Hur vanligt är det att ungdomar exponerar sig sexuellt på nätet? Hur vanligt är det att sälja sexuella tjänster? Hur många har upplevt hot, trakasserier och kränkningar? Lennart Nylund, projektledare vid Mucf Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (f d Ungdomsstyrelsen). Lennart är journalist men har på senare år arbetat med olika regeringsuppdrag kring ungas utsatthet på nätet. Mucf har sedan 2009 tagit fram flera forskningsrapporter på detta område samt flera uppskattade och efterfrågade metodmaterial.

5 8. Är du redo för de digitala möjligheterna i klassrummet? Oavsett om du använder interaktiv skrivtavla, surfplattor, datorer eller framförallt vanliga tryckta böcker så har vi massor av moderna läromedel just för dig. Vi visar några exempel på våra nya material: T ex Qnoddarnas värld för ipad. Våra interaktiva böcker ett nytt format för våra läromedel och som innehåller interaktiva övningsuppgifter och annat extra material. Mats Lagunoff, Läromedelskonsulent, Natur&Kultur. 9. En filmresa "Ted kommer att berätta om hur det är att jobba professionellt med film i en liten stad och hur en stad som Skellefteå behöver agera för att kunna bli en "filmstad". Han kommer att berätta om sin resa, om sina projekt och om hur han försöker bevisa att man kan bo var man vill och syssla med professionellt filmarbete. " Ted Kjellsson, Skrotarna, filmregissör som bor i Skellefteå där han bildat familj och rotat sig. Här han sin bas och har under flera år jobbat med reklamfilmer, både i Sverige och utomlands. 10. Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan hur gör man? Hur kan man utforma ett systematiskt kvalitetsarbete med pedagogisk dokumentation som grund? Du får veta mer om det systematiska kvalitetsarbetets möjligheter till utveckling och lärande hos både barn och pedagoger. Martina kommer att fokusera bland annat på hur syften och mål i förskolan kan formuleras och hur pedagogisk dokumentation kan ske naturligt i verksamheten. Hon arbetar aktivt med att undersöka hur man utformar ett systematiskt kvalitetsarbete med pedagogisk dokumentation som grund, så att det blir meningsskapande för både barn och pedagoger. Martina Lundström är utbildare, leg förskollärare och pedagogista med bakgrund som universitetsadjunkt i förskollärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Seminarium kl 19:00

6 11. Hitta ditt eget driv En inspirerande föreläsning om livets upp- och nergångar och hur du själv kan påverka din egen energi och drivkraft. Hur du varje dag kan ge dig själv en så bra start som möjligt! Ann-Charlott Pavval är hälsopedagog och yogalärare och jobbar både som lärare och föreläsare på Medlefors Folkhögskola. I sina uppskattade föreläsningar använder hon det som finns i hennes liv just nu och tidigare livserfarenheter som hon knyter samman till inspiration för åhöraren. 12. Perspektiv på musik- och kulturskolan En orientering om utveckling, villkor och förutsättningar för musik- och kulturskolan. Dagens skolpolitik har indirekt påverkat förutsättningarna för verksamheten, bl a utifrån legitimationsreform och ny lärarutbildning. Seminariet belyser såväl hinder som möjligheter samt Lärarförbundets strategiska arbete i skolformsfrågan. Marie Wall Almquist, musiklärare vid Kulturskolan i Malmö och lärare i ämnesmetodik vid Musikhögskolan i Malmö. Hon är även ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse och fackligt aktiv i Malmö lokalavdelning. 13. Vad blir det för pension för oss? Vill du veta mer om din pension? Vill du vara förberedd? Då kan vi stå till tjänst! Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Torbjörn Lindholm - Key Account Manager på Folksam, Skellefteå. Kom ihåg att anmäla dig senast 7 oktober om du vill äta och/eller gå på seminarium

7 14. Skapa föräldrasamverkan med stöd av utvecklingssamtalet Idag möter vi en ny föräldrageneration som har höga krav på svar från personalen på förskolan. Martina beskriver hur ett systematiskt kvalitetsarbete byggt på pedagogisk dokumentation kan bygga broar mellan förskola och hem. Utvecklingssamtalet är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Där finns det möjligheter att synliggöra hur förskolan skapat förutsättningar för det enskilda barnets utveckling och lärande. Martina Lundström är utbildare, leg förskollärare och pedagogista med bakgrund som universitetsadjunkt i förskollärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. 15. Fritidspedagogiskt lärande under hela skoldagen! Det lärande som sker och den omsorg som ges utanför den obligatoriska delen av dagen har betydelse för elevernas kunskapsutveckling dels genom att stödja elevernas timplanebundna lärande, dels genom ett identitetsutvecklande perspektiv. På så sätt kompenserar det fritidspedagogiska lärandet elevernas uppväxtvillkor och bidrar till ökad likvärdighet. Hur kan fritidspedagoger/lärare i fritidshem på sina egna villkor bidra till elevernas måluppfyllelse? Line berättar om hur man i Nässjö kommun har arbetat för att kvalitetsäkra det fritidspedagogiska lärandet under hela dagen. Line Isaksson är fritidspedagog på Runnerydsskolan i Nässjö och ledamot i Lärarförbundets ämnesråd för fritidspedagogik. Hon är förstelärare med inriktning fritidspedagogiska verksamheter i Nässjö kommun och dessutom engagerad i kommunens utvecklingsarbete FRIS Fritidspedagogik i skolan. Höstmötessoppa 16:00-19:00 Kom ihåg att anmäla dig senast 7 oktober om du vill äta och/eller gå på seminarium.

8 Anmälningar till Höstmötet 2014 Seminarium Seminarium Seminarium 15:45 17:15 19:00 Namn Mat Antal anmälda Anmälan senast 7 oktober till ditt ombud eller Lärarförbundet Skellefteå Kom ihåg att anmäla dig om du vill äta och/eller gå på seminarium.

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program Välkommen till Mittlärande 2015! Det är med stor glädje vi öppnar dörrarna för andra året av Mittlärande i Sundsvall. Kom och låt dig inspireras

Läs mer

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Läromedel och Sveriges Skolledarförbund. Det

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

SVIT är årligen återkommande nationellt samordnade regionala konferenser.

SVIT är årligen återkommande nationellt samordnade regionala konferenser. SVIT är årligen återkommande nationellt samordnade regionala konferenser. Målsättning/syfte Att visa och låta dig prova hur du kan använda IT och medier i din dagliga verksamhet, på ett sådant sätt att

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping

Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping Förskolan ett omsorgsfullt lärande 15 16 oktober 2012 i Norrköping Arrangörer: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet i samarbete med Linköpings kommun och Norrköpings

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Tema : Den digitala skolan

Tema : Den digitala skolan 4 Nummer Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet APRIL 2013 Tema : Den digitala skolan Digital kompetens hos både lärare och elever gör klassrummet större. I det här numret sätter vi fokus

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

ledarnas kurser & seminarier

ledarnas kurser & seminarier Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef. ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser

Läs mer

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015 14-16 april 2015 Kistamässan ii PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet Välkommen till #SETT2015 Samarbetspartners Arrangörer Välkommen till SETT2015 Det är med stor glädje vi nu

Läs mer

Heroes of today. Skolsatsning 2012 Projektplan

Heroes of today. Skolsatsning 2012 Projektplan Heroes of today Skolsatsning 2012 Projektplan Läget i världen är allvarligt, otroligt allvarligt, men det är inte det den här tidningen fokuserar på. Den handlar om den enorma rörelse av människor som

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län

Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län Inflyttning/invandring: Prioritera att lära sig tala samt läsa det Svenska

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

www.diu.se/framtidenslarande

www.diu.se/framtidenslarande Konferens16-17 maj 2013, på Waterfront i Stockholm Upptakt med seminarier och TeachMeet 15 maj PROGRAM Välkommen till intensiva dagar med framtidens lärande i fokus! www.diu.se/framtidenslarande Framtidens

Läs mer

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 VÄLKOMMEN TILL VÅRT TREDJE UTBILDNINGSFORUM! Ängelholms kommun profilerar sig som Kunskapsstaden 2020. Intentionen är att alla led i våra verksamheter ska genomsyras av

Läs mer

5+6-7 maj 2015. #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19

5+6-7 maj 2015. #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19 5+6-7 maj 2015 #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19 Framtidens lärande är ett perfekt tillfälle för utvecklande möten för kommunens och skolans medarbetarteam, där varje person bör kunna hitta

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Hitta det här... Ditt nya jobb

Hitta det här... Ditt nya jobb Hitta det här... Ditt nya jobb 1 Detta är en information från Falkenbergs kommun Du som funderar på ditt framtida yrkesval Du som vill utbilda dig Du som söker jobb Du som vill veta mer om vad det innebär

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Tjej eller kille spelar roll?

Tjej eller kille spelar roll? Tjej eller kille spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola En inspirationsbroschyr för ökad jämställdhet i skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tjej eller kille spela roll? Tillsammans för en jämställd skola...

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer