Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Instruktioner/bilaga till plan för extraordinära händelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Instruktioner/bilaga till plan för extraordinära händelser"

Transkript

1 1(8) STYRDOKUMENT DATUM Kontaktuppgifter och instruktioner avseende krisledningsnämndens ledamöter, bemanning av krisledningsstab, informationsorganisation och externa aktörer Detta dokument är en komplettering till planen för extraordinära händelser 1. Krisledningsnämnden Ordinarie ledamöter Namn Telefon e-post Helena Öhlund Arbete: Mobil: Sture Nordin Arbete: Mobil: Harry Nyström Arbete: Mobil: Matilda Wiklund Arbete: Mobil: Lars-Ingvar Wendt Mobil: Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Instruktioner/bilaga till plan för extraordinära händelser Kontaktuppgifter och instruktioner för krisledningsnämndens ledamöter KS T o m Dokumentansvarig Version Senast reviderad Dokumentinformation Detta dokument gäller för Risk- och säkerhetssamordnare krisledningsnämnden

2 2(8) Ersättare till krisledningsnämnden Namn Telefon e-post Tomas Egmark Arbete: Mobil: Agneta Burman Arbete: Mobil: Ann-Sofie Holmström Arbete: Mobil: Johan Johansson Arbete: Mobil: Robert Andersson Arbete: Mobil: Krisledningsstab Krisledningsstabens arbete är ett administrativt arbete som vid en extraordinär händelse ska hjälpa krisledningsnämnden att genomföra sitt uppdrag. Staben är ett stöd åt ledningen och en resurs för att vid omfattande, komplicerade och långvariga insatser klara av ledningsuppgiften. Stabsarbete är ett lagarbete som ska utföras under pressade förhållanden. Arbetsformer Arbetet i krisledningsstaben kan indelas i tre skeden, pågående verksamhet, det vill säga det minutoperativa arbetet; närmast förestående verksamhet (underhållsfrågor, pressinformation) och avslutningsvis verksamhet på sikt (personalplanering, förtäring). Stabens arbete fördelas i funktioner. Vilka funktioner som behövs och hur omfattande deras arbetsbörda är beror på händelsen. Det är därför viktigt att staben är flexibel utifrån behov. Grundfunktionerna i krisledningsstaben är: Stabsledning Information Dokumentation Samordning internt Stöd/analys/service Grundfunktionerna, förutom stabsledning, kan bestå av en eller flera personer efter behov. Stabsledning Ledningen utgörs av stabschefen vars roll är att leda arbetet samt rapportera till krisledningsnämnden. Information Informationsarbetet leds av informationsansvarig som bland annat godkänner dokumentation för publicering. Dokumentation Dokumenterar stabschefens beslut samt sammanställer underlag till stabschefen.

3 3(8) Stöd/analys/service Funktionen är en samling för ett antal arbetsuppgifter. Stöd inberäknar saker som ITstöd, kartor och annat som kan behövas som beslutsunderlag och hjälpmedel. Analysfunktionen skapar lägesbild samt analyserar möjlig utveckling av händelsen. Service kan bestå av vaktmästeri, kopiering och annan markservice som till exempel förtäring eller transporter. Bemanning Krisledningsstaben bemannas på två olika sätt, dels med på förhand utsedda personer (fast bemanning) och dels med flexibel bemanning. Fast bemanning Krisledningsstabens tre funktioner; stabschef, informationsansvarig och dokumentation har en fast bemanning med utsedda ersättare. Ersättarna ska både kunna kliva in om den ordinarie av någon anledning ej kan delta i staben och kunna avlösa de ordinarie vid långvariga händelser. Flexibel bemanning Ersättare utses vid behov av kommunchefen. Stöd/analys/service bemannas efter behov. Grundbemanning krisledningsstab Funktion Namn Telefon e-post Stabschef Magnus Nordström Arbete: Mobil: Ersättare stabschef Crister Lundgren Arbete: Mobil: Räddningschef Torbjörn Johansson Arbete: Mobil: Risk- och Margareta Lundberg Arbete: säkerhetssamordnare Mobil: Informationsansvarig Peter Lundberg Arbete: Mobil: Ersättare informationsansvarig Ulrika Hamsch Arbete: Mobil: Dokumentation Lilian Johansson Arbete: Mobil: Ersättare dokumentation Marianne Nordlund Arbete: Mobil: Personal Karin Berglund Arbete: Mobil: ,

4 4(8) Sociala Hans Nyberg Arbete: Mobil: Skolan Jan-Erik Backman Arbete: Mobil: Ekonomi Ulla Lundberg Arbete: Mobil: Näringsliv Pär Jonsson Arbete: Mobil: Miljö-bygg-räddning Ingrid Karlsson Arbete: Mobil: Stödfunktioner till krisledningsstaben Funktion Namn Telefon e-post IT-stöd Crister Lundgren Arbete: Mobil: Kartstöd Daniel Nordström Arbete: Mobil: Läge/analys Roger Bohman Arbete: Mobil: Läge/analys Ulf Nilsson Arbete: Mobil: Vaktmästeri Christina Jalar Arbete: Mobil: Reception Annika Strand Arbete: Mobil: Kostfunktionen Åsa Häggström Arbete: Mobil: Fritid o kultur Kjell Tegnelund Arbete: Mobil: Bolagschefer Bolag Namn Telefon e-post Älvsbyns fastigheter AB Anders Nilsson Arbete: Mobil: Älvsbyns energi AB Jan Sipola Arbete: Mobil:

5 5(8) Informationsorganisationen Uppgifter för informationsgruppen Informationsansvarig i krisledningsstaben har som ansvar att Aktivera och organisera upplysningscentral samt informationsproduktionsgrupp Fördela ansvarsområden och personal och eventuellt förbereda för dygnet runt bemanning Ansvara för planläggning av informationsinsatser Ansvara för att samordning sker med andra berörda myndigheter Medverka till korrigering och komplettering av felaktiga eller ofullständiga uppgifter i massmedia. Leda presskonferenser. Informationsgrupp Producera bakgrunds - och informationsmaterial till berörda/drabbade, myndigheter, allmänhet, egna verksamheter, POSOM, Media Producera och skicka pressmeddelanden Göra information tillgänglig på webb och intranät Förse organisationen med övrigt material som behövs, typ kartor, dokumentationsblad etc. Omvärldsbevakning genom att läsa, lyssna och se viktiga mediekanaler Förse upplysningscentralen och televäxel med relevant kunskap Organisera presskonferenser Upprätta presscentrum samt underlätta massmedias arbete Boka enskilda intervjuer med företrädare för Älvsbyns Kommun Samla mobilnummer för att kunna använda SMS meddelanden till pressen Dokumentation av det egna arbetet Upplysningscentral (upprättas vid behov) Svara allmänhet på basala och rutinfrågor (vad, var, vad var orsaken, vad kommer att hända nu?) Informera om tider och annat relevant Informationsservice till myndigheter Hänvisa vidare till rätt instans Ta hand om inkommen e-post Vid behov sköta SMS- information till berörda personer och grupper Insamla relevant kunskap från allmänheten om händelsen och ev. resurser Dokumentation av det egna arbetet Informationens innehåll När något hänt glöm inte att: sprida information om att kommunens ledningsorganisation är samlad meddela samtliga samarbetspartners om vidtagna informationsinsatser underrätta massmedia om vilka som ingår i informationsenheten och hur man når informationsansvarig

6 6(8) Informationen bör i första hand redovisa; - Vad har hänt, - Var har det hänt, - Vilka berörs? Vidare bör klargöras; - Händelseförlopp och nuläge - Orsaker - Bedömningar och beslut - Hot och konsekvenser - Räddningsåtgärder - Råd och stöd till allmänheten VMA; Viktigt meddelande till allmänheten Det finns ett avtal mellan statens räddningsverk och Sveriges Radios olika programbolag som gör att sändningar i samtliga radiokanaler och de flesta TV-kanaler kan brytas för informations eller varningsmeddelanden vid större nödlägen. Kommunen gör detta genom att ringa ett särskilt telefonnummer till SOS Alarm som förmedlar meddelandet till sändningsledning. Räddningstjänsten har möjlighet att utfärda varningsmeddelanden. Varningsmeddelandet kan föregås av en signal via tyfoner som finns placerade på olika platser i Älvsbyn. Av ett viktigt meddelande till allmänheten bör följande ingå: - Vem står bakom meddelandet - Vad har inträffat - Var nödläget har inträffat - Konsekvenserna av det som inträffat - Vilka meddelandet riktar sig till - Förhållningsorder till allmänheten

7 7(8) Externa aktörer (offentliga nummer) Organisation Kontaktinformation SOS Alarm POSOM-gruppen POSOM-samordnaren Myndigheter ARCC (Flygräddning) SGI (Sveriges Geologiska Institut) Banverket Försvarsmakten (VB) Norrbottens läns landsting (TiB) Piteå älvdals sjukhus Luftfartsverket Länsstyrelsen (TiB) nås via SOS Alarm Carina Hultén, SGI Göteborg Tel: Mobil: nås via SOS Alarm nås via SOS Alarm (växel) nås via SOS Alarm Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (TiB) Polismyndigheten i Norrbotten Socialstyrelsen Vägverket Väderinformation Kallax Väder SMHI, Sundsvall (jour) Vattenstånd Försvarsmaktens vädertjänst

8 8(8) Transportföretag Granbergs Buss AB Granlunds Buss AB Länstrafiken Norrbotten Älvsby Taxi Kallaxflyg Hotell Polar Hotell Hotell Storforsen Massmedia Nordnytt Radio Norrbotten Sveriges Radio Sveriges Television TT TV 4 Norrbotten Norrbotten Övriga Vattenfall Service Nord AB Älvsby församling

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Riktlinje 2007-11-27 Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunstyrelsen den 27 november 2007. Reviderade

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2 Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Mark Boustedt, tf presschef Granskad av Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef Reviderad den 2012-02-06 Version Dnr Kriskommunikationsplan kommunikationsinsatser

Läs mer

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Räddningstjänsten Tanums kommun Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. Innehåll Sida Bakgrund och uppgift 3 Planens tillämpning 4 Uppstart

Läs mer

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av Landstingsstyrelsen 2008-XX-XX 1 Förord Landstinget har en omfattande informationsskyldighet gentemot

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 15 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:45 Sekreterare

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN. 2012-03-16 KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013

CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN. 2012-03-16 KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013 CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013 1 (41) KFKS 2012/83-012 Innehållsförteckning 1 Initial bedömning av inträffad händelse... 4 1.1 Tag emot och anteckna

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07

KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07 KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012 Alice Ahoniemi M 2012-92 13:07 Miljöenheten ska ha: 1 Kopia på G:\MH\Miljöenheten 2 Medlemmar i krisledningsgruppen rekommenderas ha en version på datorns

Läs mer

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun -;, ~~ l~atrinehvlms kommun Krishanteringsplan för Katrineholms kommun Innehåll Bakgrund... 3 Kommunens handlingsplan enligt lagen (LXO)... 4 Övergripande mål... 4 Risk-och sårbarhetsanalys... 4 Samhällsviktig

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga 1 Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga till plan för extraordinära händelser. Innehållsförteckning Inledning Sid 3 Krisinformationsenhet

Läs mer

Samverkan Östergötland

Samverkan Östergötland Samverkan Östergötland - strategi för samverkan i Östergötlands län före, under och efter större händelser, stora olyckor och kriser Förord Innehåll Samverkan Östergötland Innehållsförteckning Förord...3

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND

Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND 2014 05 27 Antaget av Räddningschefsgruppen i Södermanland Räddningstjänsten Eskilstuna Räddningstjänsten Flen Räddningstjänsten Strängnäs Sörmlandskustens Räddningstjänst

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Bilaga 2 Plan för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Denna plan avser kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom befintlig

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Krisberedskapsmyndigheten. 101 31 Stockholm

Krisberedskapsmyndigheten. 101 31 Stockholm Sid 1(9) Rapport Dnr 0257/2005 2005-05-30 Krisberedskapsmyndigheten 101 31 Stockholm Redovisning av Krisberedskapsmyndighetens erfarenheter av krishanteringsarbetet i samband med orkanen som drabbade södra

Läs mer

PROTOKOLL 1(36) 2014-04-14 KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00. Lokal Bäcken, kommunförvaltningen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande

PROTOKOLL 1(36) 2014-04-14 KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00. Lokal Bäcken, kommunförvaltningen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande PROTOKOLL 1(36) KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00 Plats: Lokal Bäcken, kommunförvaltningen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Sture Nordin, s vice ordförande Stefan Hortlund, s Inger Grankvist,

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna KRIS BEREDSKAP När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna Innehåll Kända politiker dog av viruset 3 Tingsrydsbor ihjälfrusna i hemmet När hemtjänsten

Läs mer

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A

Läs mer