Årsmöte i Växjö maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013"

Transkript

1 Årsmöte i Växjö maj 2013

2 Avfall Sveriges årsmöte 2013 Nils Posse Kommunfullmäktiges ordförande Växjö kommun Anna Tenje Tekniska nämndens ordförande

3 Avfall Sveriges årsmöte 2013 Peter Danielsson Ordförande Avfall Sverige

4 Avfall Sveriges årsmöte Val av ordförande för mötet

5 Avfall Sveriges årsmöte Anmälan om protokollförare

6 Avfall Sveriges årsmöte Upprättande och godkännande av röstlängd

7 Avfall Sveriges årsmöte Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

8 Avfall Sveriges årsmöte Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst

9 Avfall Sveriges årsmöte Föredragning av styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse

10 Årsredovisningen

11 Aktuell information Weine Wiqvist

12 Avfallstrenden 2013

13 Kretsloppspropositionen försenad

14 Påverkan

15 Annat på gång Program förebyggande Översyn av deponiskatten Reviderad förordning elavfall Utredning kommunallagen

16 Byggstenar

17 EUs regler våra regler 2013 Upphandlingsregler Råvaror 2014 the year of waste Återvinningsmål Jämförelser

18 Ny president Följ med på

19 Medlemsundersökning 2013

20 Om medlemsundersökningen Djupintervjuer Webenkät 69% / 37% svar Tidigare undersökningar: 1998, 2002, 2007

21 Nöjda medlemmar 9 av 10 är nöjda eller mycket nöjda med Avfall Sverige som branschorganisation Medlemmarna delar Avfall Sveriges värdegrund och vision Jämförelse med andra organisation: NOI 76

22 Resultat Mest medlemsnytta 4 av 5 anger utbildning och utvecklingssatsning 2 av 3 anger påverkan 4 av 5 anser kampanjer viktiga för att stärka branschen Mindre kommuners behov eftersatt

23 Resultat Framtida prioriteringar: Förebyggande Arbetsgrupper, utvecklingsarbetet, påverkan/ lobbying och tillgängligheten får högre omdöme än tidigare, inget får lägre Bristande kännedom om arbetsgrupperna

24 Slutsatser Avfall Sverige är vad den utger sig för att vara är lyhörd och elastisk behöver förbättra återkopplingen kring påverkan behöver fördjupa medlemmarnas insyn i arbetsgrupper och i utvecklingssatsningen behöver öka de associerade medlemmarnas nöjdhet

25 Utvärdering Avfall Sveriges gemensamma kommunikation

26 Kampanjer

27 Utvärdering gemensam kommunikation Webbenkät 51% svar Djupintervjuer internt och externt Sammanställning tidigare interna och externa undersökningar, Få lokala/regionala utvärderingar

28 Resultat Nästan alla (98%) känner till Avfall Sveriges kampanjer Högst deltagande lokalt i FA-kampanjen Lägst deltagande i Vi skapar ren välfärd Nästan alla (98 %) anser att vi ska fortsätt arbeta med gemensamma kampanjer Mål, målgrupper skiljer sig åt mellan medlemmarna och organisationen Avfall Sverige

29 Omvärlden anser Ökad kännedom om svensk avfallshantering och Avfall Sveriges position Svensk avfallshantering fungerar bra men oklar ansvarsfördelning Avfall Sveriges kampanjer och vision har uppmärksammats

30 Utmärkelser

31 Slutsatser Fortsatt gemensam kommunikation Längre kampanjperioder Bättre framförhållning Nästa kampanjområde: Förebyggande av avfall Nästa kampanjperiod:

32 Avfall Sveriges årsmöte Föredragning av revisorernas berättelse

33 Avfall Sveriges årsmöte Beslut om att fastställande av resultatoch balansräkningar för föreningen och koncernen samt disposition av vinst eller behandling av förlust enligt fastställd balansräkning

34 Avfall Sveriges årsmöte Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

35 Avfall Sveriges årsmöte Val av styrelseledamöter

36 Avfall Sveriges årsmöte 2013 Valberedningens förslag till arvoden Ordförande och vice ordförande ett respektive ett halvt prisbasbelopp/år Övriga ledamöter kronor/sammanträde Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Ersättning resor och logi, avgiftsfri årskonferens

37 Avfall Sveriges årsmöte 2013 SRV återvinning föreslår Fasta årsarvoden till styrelsen Avgiftsfria kurser, konferenser, arrangemang mm för styrelsen

38 Avfall Sveriges årsmöte Val av styrelseledamöter Valberedningens förslag: Omval på två år av Peter Danielsson (M), Helsingborg Åke Pettersson Frykberg (MP), Karlstad Åsa Ögren (S), Umeå Lars Persson, Avfallshantering Östra Skaraborg Gunnar Peters, Borås Energi och Miljö Marita Söderqvist, Trafikkontoret, Stockholm

39 Avfall Sveriges årsmöte Val av styrelseledamöter Valberedningens förslag: Nyval på två år av Glenn Nordlund (S) kommunalråd Örnsköldsviks kommun Örjan Lid (M) kommunalråd Vallentuna kommun Gunilla Carlsson, kommunikationschef, Sysav, Malmö Valberedningens förslag: Nyval på ett år av Agneta Lantto-Forsgren, renhållningschef, Skellefteå kommun.

40 Avfall Sveriges årsmöte Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

41 Avfall Sveriges årsmöte Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen Valberedningens förslag: Omval på ett år av Ordförande Peter Danielsson Vice ordförande Åsa Ögren

42 Avfall Sveriges årsmöte Val av revisorer och ersättare

43 Avfall Sveriges årsmöte Val av revisorer och ersättare Valberedningens förslag: Omval på ett år av förtroendevald ledamot Steve Sjögren, KSRR förtroendevald ersättare Roger Orwén, HEM, Halmstad Valberedningens förslag: Nyval på ett år av ledamot auktoriserad revisor Dan Kjellqvist, KPMG ersättare auktoriserad revisor David Olow, KPMG

44 Avfall Sveriges årsmöte Val av valberedning

45 Avfall Sveriges årsmöte Val av valberedning Nuvarande: Mikael Gäfvert, Reko Sundsvall, Sammankallande Eva Johansson, Eskilstuna Energi & Miljö Vivi-Anne Karlsson, Vivab Pär Larsson, Karlstads Energi Elwe Nilsson, Vallentuna Kim Olsson, NSR, Helsingborg vakans

46 Avfall Sveriges årsmöte Beslut om avgifter för nästkommande verksamhetsår

47 Avfall Sveriges årsmöte Beslut om avgifter för nästkommande verksamhetsår Förslag till beslut: Medlems- och serviceavgifter uppräknas med 2,73 % Omfördelning mellan avgiftselementen medlems- och serviceavgifter som för 2012, korrigerad för invånarantal och ett tillägg med 0,3 kr/invånare utvecklingsavgiften 1,0 krona/invånare och år (minskning med 0,3 kr/invånare) Avgifterna 2014 ökar med ca 1,4 % eftersom utvecklingsavgiften, 1,3 kronor/invånare, inte räknas upp.

48 Avfall Sveriges årsmöte Skrivelse till årsmötet

49 Kommande årsmöten 2014 Borås 2015 Linköping 2016 Gävle 2017 Örebro 2018 Skellefteå 2019 Stockholm

50

51 Parallella sessioner 1. Städa avfallstrappan uppifrån om förebyggande och återanvändning av avfall Lokal: Christina Nilsson-salen Moderator: Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige 2. Når vi målet till 2018? Om insamling och återvinning av matavfall Lokal: Ateljén Moderator: Angelika Blom, Avfall Sverige 3. Nordiska erfarenheter - vad händer i våra grannländer? Lokal: Aniara Moderator: Håkan Larsson, Avfall Sverige 4. Kommunsamverkan om regler och framgångsexempel Lokal: Karl Birger Blomdahl-salen Moderator: Sven Lundgren, Avfall Sverige

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Program Måndagen den 1 juni Kl. 08.30 Kl. 13.30-16.30 Kl. 11.00 17.00 Kl. 18.00 Kl. 19.00 Avfall Sverige-golfen på Linköpings GK (se separat

Läs mer

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Program Måndagen den 1 juni Kl. 08.30 Kl. 13.30-16.30 Kl. 11.00 17.00 Kl. 18.00 Kl. 19.00 Avfall Sverige-golfen på Linköpings GK (se separat

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

Välkommen till årsmötet i Borås 20 21 maj 2014

Välkommen till årsmötet i Borås 20 21 maj 2014 Välkommen till årsmötet i Borås 20 21 maj 2014 AVfall Sveriges årsmöte Avfall Sveriges uppdrag är att tillvarata medlemmarnas intressen inom avfall och återvinning. Det sker exempelvis genom påverkansarbete,

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening 1 Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening Dessa stadgar antogs vid Föreningens konstituerande möte. 1 Föreningens namn Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 Malmö

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 Malmö Årsmöteshandlingar Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 Malmö Föredragningslista Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 kl 15.15 1. Mötets öppnande Britta Lejon 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Styrelsens förslag till reviderade stadgar. Rådsmötet den 1 juni 2012

Styrelsens förslag till reviderade stadgar. Rådsmötet den 1 juni 2012 Styrelsens förslag till reviderade stadgar Rådsmötet den 1 juni 2012 1 2 STYRELSEN FÖRSLAG TILL REVISION STADGAR Skrivningar som utgår markeras som överstrukna Förslag till ny lydelse är markerade i grön

Läs mer

Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 13 mars 2015

Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 13 mars 2015 Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 13 mars 2015 1. Carl-Johan Wickerts hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Röstberättigade är de som betalat 2014

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

Stenrike Fiber ekonomisk förening. för oss runt Hamburgsund

Stenrike Fiber ekonomisk förening. för oss runt Hamburgsund Stenrike Fiber ekonomisk förening för oss runt Hamburgsund Dagens Agenda ( 1-10) 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två justeringspersoner

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer