Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl Mayvor Lundberg, ägarombud

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud"

Transkript

1 Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande Bo Jender Berit Karlsson Leif Thor Mattias Jensen Petterson Dag Bergentoft Birger Svensson Charlotte Johansson, VD Förab Per Alm, VD Oxelö Energi AB och Kustbostäder AB Lisa Sollenborn, sekreterare Utses att justera Mayvor Lundberg och Patrik Renfors Underskrifter Sekreterare Lisa Sollenborn Paragrafer 1-13 Ordförande Patrik Renfors Justerande. Mayvor Lundberg Justerande Patrik Renfors

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 ÖPPNANDE Förab:s vice ordförande Patrik Renfors hälsar alla välkomna och förklarar 2014 års bolagsstämma öppnad.

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 1 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Stämman väljer Patrik Renfors till ordförande vid bolagets årsstämma.

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD Oxelösund kommun, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Mayvor Lundberg. Röstlängden får därmed följande utseende: Mayvor Lundberg för aktier röster. Röstlängden godkänns av stämman.

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 3 VAL AV JUSTERARE Tillsammans med kommunens ombud Mayvor Lundberg utses ordförande Patrik Renfors att justera stämmoprotokollet.

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 4 PRÖVNING OM STÄMMAN ÄR BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren, samtliga ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer den 7 april Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 5 FASTSTÄLLANDE DAGORDNING Stämman godkänner dagordningen.

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 6 ÅRET SOM GÅTT Charlotte Johansson och Per Alm redogör för vad som hänt under året och vad som är på gång framöver. Oxelö Energi AB har ett stabilt resultat och en trygg och stabil verksamhet. Under året har bolaget arbetar mycket med VA-installationer. Stadsnätets anslutningsutveckling har ökat och förväntas fortsätta så. Förnyelse av fjärrvärmenätet pågår. Förbättring av avfallshantering och information kring detta pågår. Kustbostäder AB:s resultat för allmännyttan har förbättrats. Resultatet beror på en bättre balas på intäktssidan, lägre driftskostnader, låg vakansgrad i allmännyttan och att räntorna har legat stabilt. Genomförd medarbetarundersökning i bolagen visar ett resultat över snittet i extern jämförelse. Bolagen har under året jobbat mycket med friskvård för personalen. En kopia av Hävringe-båken håller på att byggas i slutet av väg 53. På Västra Femöre kommer VA-ledningar att grävas och asfalten läggas om. Nyproduktion diskuteras i Kustbostäder AB och bolaget ska återkomma till ägaren i frågan. Arbete med att få till stånd en förbindelseledning mellan Oxelösunds och Nyköpings fjärrvärmesystem pågår. I samband med Kommunfullmäktiges sammanträde i maj ordnar Förab och dotterbolagen en information för allmänheten om verksamheterna. Även Hamnen kommer att informera om sin verksamhet. Utöver allmänheten bjuds kommunens företagare in. Stämman godkänner informationen.

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 7 Dnr Förab FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING, REVISIONSBERÄTTELSE OCH GRANSKNINGSRAPPORT ÅR 2013 Styrelsens redovisning av 2013 års verksamhet samt revisorernas berättelse och granskningsrapport har gjorts tillgängliga. Stämman beslutar att årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport anses föredragna.

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 8 BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Bolagsstämman beslutar i enlighet med revisorernas tillstyrkande att fastställa resultaträkning och balansräkning.

11 Sammanträdesprotokoll Blad 11 9 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST Bolagsstämman beslutar i enlighet med revisorernas tillstyrkande att disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning.

12 Sammanträdesprotokoll Blad BESLUT OM ANSVARSFRIHET Bolagsstämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

13 Sammanträdesprotokoll Blad Dnr Förab FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL NÄSTA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2015 Regler för arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner samt sammanträdesersättningar och ersättningar för kostnader är fastställda i Oxelösunds kommuns författningssamling, 5A samt 5Ab bilaga till bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Arvoden och sammanträdesersättningar utbetalas i procent av för vart år gällande belopp motsvarande gällande riksdagsmannaarvode. Riksdagsmannaarvode från och med 1 november 2013 är kronor/månad. Bolagsstämman beslutar 1. Ordförande 8 % av gällande riksdagsmannaarvode, det vill säga kronor per månad, om annan än Kommunstyrelsens ordförande för Oxelösunds kommun. 2. Vice ordförande 4 % av gällande riksdagsmannaarvode, det vill säga kronor per månad. 3. Sammanträdesersättning utbetalas löpande för övriga ordinarie ledamöter och suppleanter som deltar vid sammanträdet med fast ersättning oavsett mötets längd med 0,9 % av riksdagsmannaarvodet, det vill säga 538 kronor per sammanträde. 4. Arvode för auktoriserad revisor utbetalas efter avslutad revision. 5. Arvode för lekmannarevisorerna enligt procentsats fastställd av Kommunfullmäktige.

14 Sammanträdesprotokoll Blad FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE, LEKMANNAREVISORER SAMT AUKTORISERADE REVISORER För tiden från ordinarie bolagsstämma år 2013 till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige väljs enligt Kommunfullmäktiges beslut , och 30, , samt följande: STYRELSE Ledamöter Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors, vice ordförande Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender Suppleanter Mattias Jensen Pettersson Leif Thor Lotta Johnsson-Fornarve REVISORER Lekmannarevisorer Thomas Tjäderhane Agneta Rönn Christer Sandström Lennart Nilsson Lars Johansson Auktoriserad revisor, ordinarie Enligt ramavtal Sara Keyser Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Auktoriserad revisor, suppleant Enligt ramavtal Peter Högström Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

15 Sammanträdesprotokoll Blad AVSLUTNING Ägarombudet tackar styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, tjänstemän samt övriga närvarande. Ordförande förklarar årsstämman 2014 avslutad.

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling,

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling, Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Nr 3/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 6 maj 2008, kl 14.30-17.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Metria AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966.

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015 Härmed

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1.

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. Sidan 1 av 5 Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. 1 Ordförande Anders Fredriksson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade 2005 års bolagsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska staten genom 150 000 000 150 000 000 Fredrik Olofsson enligt fullmakt.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska staten genom 150 000 000 150 000 000 Fredrik Olofsson enligt fullmakt. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Inlandsinnovation AB org nr 556819-2263, måndagen den 28 april 2014 i Kanslihuset, A4 Campus, Östersund. Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Protokoll fört vid årsstamma i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, den 29 april 2014, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden

Läs mer